akcje energa typu b

Przegląd informacji ze spółek

, które zostaną wyemitowane w ramach konwersji części wierzytelności wynosiła 0,05 zł, wynika z dokumentu. Rafako, po podpisaniu umowy w konsorcjum z Energa Serwis na budowę Instalacji Odsiarczania Spalin II w Elektrowni Ostrołęka B, zwiększyło wartość kontraktów pozyskanych w tym roku do ok. 560 mln zł

Przegląd prasy

. 2 takich urządzeń --AstraZeneca deklaruje 1,5 mld zł inwestycji w działalność B+R w Polsce w 5 lat --Energa: 48% uprawnionych pracowników zdecydowało się na udział w PPK --Notowania ropy i miedzi spadają, ceny złota i srebra stabilne --Złoty słabnie, w tle obawy dot. negocjacji handl. UE-USA

Przegląd prasy

konsorcjum z Energa Serwis na budowę Instalacji Odsiarczania Spalin II w Elektrowni Ostrołęka B, zwiększyło wartość kontraktów pozyskanych w tym roku do ok. 560 mln zł netto i oczekuje, że w najbliższym czasie portfel zamówień powiększy się o kolejne 0,5 mld zł, poinformowała prezes Agnieszka Wasilewska

Przegląd informacji ze spółek

dostępu strony trzeciej, poinformował prezes PGNiG Piotr Woźniak. Energa Elektrownie Ostrołęka, spółka zależna Energi, zawarła umowę na dostawy węgla do elektrowni Ostrołęka B z Polską Grupą Górniczą (PGG), podała Energa. Szacunkowa wartość umowy, która uwzględnia cenę węgla wraz z transportem, wynosi

Przegląd informacji ze spółek

mln zł. Zarząd Energi zdecydował o przekazaniu blisko 1 mln zł za pośrednictwem Fundacji Energa na wsparcie działań w walce z koronawirusem, podała spółka. Możliwość wejścia Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) na rynek kapitałowy, nabywania akcji i udziałów spółek zakłada projekt nowelizacji ustawy o

Przegląd informacji ze spółek

Węglową (JSW), gwarantujące dostawy węgla na kolejne lata eksploatacji elektrowni Ostrołęka B, poinformowała spółka. PGG jest obecnie większościowym dostawcą, a pozostali są tzw. dostawcami uzupełniającymi. Cena emisyjna akcji emisji nr 9 dla posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii B, którzy wyrazili

Przegląd informacji ze spółek

, wynika z uchwał nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. Energa podpisała z Polską Grupą Górniczą (PGG) list intencyjny dotyczący dostaw ok. 1 mln ton węgla kamiennego rocznie do istniejącej elektrowni Ostrołęka B i ok. 2 mln ton rocznie do planowanej elektrowni Ostrołęka C, podała spółka. Energa i Enea

Przegląd prasy

Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) do pozytywnej ze stabilnej, podała agencja. Sam rating został utrzymany na poziomie B. --Dom Development zawarł z Forum IV funduszem inwestycyjnym zamkniętym umowę sprzedaży, zgodnie z którą Forum sprzedało spółce 100% akcji w Euro Styl oraz 100% udziałów w kapitale Euro

Przegląd informacji ze spółek

transakcji typu spot do października br., poinformował wiceprezes ds. handlu Maciej Woźniak. Zapisy na sprzedaż 46,03% akcji firmy Komputronik, w ramach wezwania ogłoszonego przez Marinera Invest , rozpoczęły się dziś i potrwają do 7 lipca br., podała spółka. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Przegląd informacji ze spółek

Mirabelle Investments spełnił się, podał deweloper. Energa podpisała z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) umowę projektową oraz subskrypcyjną stanowiącą podstawę do przeprowadzenia emisji obligacji hybrydowych o wartości 250 mln euro, poinformowała spółka. J.W. Construction Holding rozważa

Przegląd informacji ze spółek

Środowiska (BOŚ) ustalił cenę emisyjną akcji serii V na 10 zł, a ostateczną liczbę akcji oferowanych na 40 000 000, podał bank. Elektrociepłownia Będzin odnotowała 14,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2017 r. wobec 19,46 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Stalprodukt odnotował

Przegląd informacji ze spółek

Chemiczne Police (ZCh Police) obejmą akcje nowej emisji spółki PDH Polska o łącznej wartości do 52 mln zł, podała spółka. Farmacol odnotował 128,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2016 r. wobec 92,37 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Próchnik nie porozumiał się z

Przegląd informacji ze spółek

związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, D oraz E, podała KNF. Dekpol zawarł z Coffee Promotion umowę na budowę palarni i mieszalni kawy w miejscowości Koniecwałd (pomorskie), podała spółka. Mennica Polska zdecydowała o ujęciu w księgach

Przegląd informacji ze spółek

, wynika z uchwał zwyczajnego walnego zgromadzenia. Groclin zawarł umowę nabycia 51% CADM Automotive od Michała Laski i CADM Automotive 2, podała spółka. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Auto Partner sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji serii B, D, E i H

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

I FINANSE: SPÓŁKI Sare: Oferta publiczna maksymalnie 543 478 nowych akcji serii C o szacunkowej wartości ok. 7 mln zł rozpocznie się 13 stycznia od budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, wynika z komunikatu spółki.   Źródło: ISBnews Sare: Liczy, że już w I kwartale