akcje energa jaka cena

Enea i Energa mają aneks podwyższający nakłady na projekt Ostrołęka C

Rafako - 9,591 mld zł brutto. Postępowanie prowadzi spółka Elektrownia Ostrołęka S.A., której akcjonariuszami są Energa i Enea. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę w wysokości 4,803 mld zł, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Jak informowano wcześniej

PGE, Enea, Energa, PGNiG Technologie ogłosiły wezwanie na 0,07% akcji Polimeksu

Warszawa, 21.03.2017 (ISBnews) - Polska Grupa Energetyczna (PGE), Enea, Energa i PGNiG Technologie ogłosiły wezwanie do sprzedaży 168 408 akcji Polimeksu-Mostostalu, stanowiących 0,07% kapitału, podało pośredniczące w wezwaniu Ipopema Securities. Akcje objęte wezwaniem będą nabywane po cenie w

Energa dokona odpisów wysokości 304,6 mln zł w sprawozdaniu grupy za I kw. br.

otoczeniu rynkowym, takich jak spadek cen świadectw pochodzenia energii oraz utrzymujące się niskie ceny energii elektrycznej, zostały zidentyfikowane przesłanki, które mogą skutkować spadkiem wartości odzyskiwalnej aktywów Grupy Energa. Wobec powyższego, w wyniku przeprowadzonych testów na utratę wartości

Przegląd informacji ze spółek

dofinansowaniem spółki i w dalszej kolejności możliwością nabycia istniejących jej akcji, podała Baltona. Energa Obrót - spółka zależna Energi - i jedna z 22 pozwanych przez nią farm wiatrowych w sposób polubowny zakończyły wszelkie spory dotyczące umowy sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw

Przegląd informacji ze spółek

zarządu, podała spółka. PZ Cormay ogłosił wezwanie na 992 283 akcji Orphee o wartości nominalnej 0,1 CHF każda, stanowiących 2,57% kapitału i uprawniających do tyluż głosów na walnym zgromadzeniu po cenie 1,96 zł za sztukę, podał pośredniczący w wezwaniu Trigon Dom Maklerski. Unimot zaktualizował

Moody's podtrzymał rating Energi na poziomie Baa1 z perspektywą stabilną

Warszawa, 15.02.2016 (ISBnews) - Moody's Investors Service podtrzymał rating Energi na poziomie Baa1 z perspektywą stabilną, podała agencja. "Dzisiejsze podtrzymanie ratingu odzwierciedla ograniczoną ekspozycję Energi na niższe ceny energii i surowców, jak również dużą elastyczność

Enea, Energa, PGE i PGNiG objęły po 37,5 mln akcji Polimeksu-Mostostal

Warszawa, 20.01.2017 (ISBnews) - Enea, Energa, PGE i PGNiG Technologie (spółka zależna PGNiG) objęły łącznie 150 mln akcji, czyli po 37,5 mln walorów Polimeksu-Mostostal w ramach planowanego podwyższenia kapitału. Cena emisyjna akcji została ustalona na 2 zł, podały spółki.   

Przegląd informacji ze spółek

ogłosił przymusowy wykup od akcjonariuszy mniejszościowych wszystkich posiadanych przez nich akcji Gino Rossi pod cenie 0,55 zł za sztukę, podał Dom Maklerski PKO Banku Polskiego jako podmiot pośredniczący. W odpowiedzi na ogłoszenie Mirbudu o skupie złożono oferty sprzedaży akcji JHM Development

Enea, Energa, PGE i PGNiG mają zgodę UOKiK na przejęcie Polimeksu-Mostostalu

, Energa, PGE i PGNiG Technologie (spółka zależna PGNiG) objęły łącznie 150 mln akcji, czyli po 37,5 mln walorów Polimeksu-Mostostal w ramach planowanego podwyższenia kapitału. Cena emisyjna akcji została ustalona na 2 zł.    Wcześniej spółki poinformowały, że jako inwestorzy oraz

Enea, Energa, PGE i PGNiG rozmawiają o wejściu kapitałowym w Polimex-Mostostal

drodze oferty prywatnej wymaga przeprowadzenia negocjacji z inwestorem lub inwestorami co do warunków dokonania inwestycji w spółkę, w szczególności co do wysokości ceny po jakiej inwestor lub inwestorzy, będą zainteresowani objąć akcje nowej emisji oraz zawarcia w tym zakresie stosownych porozumień

Przegląd prasy

dniach, podał Trigon. --Energa-Obrót - spółka zależna Energi, zawarła ugodę z kolejnym z 22 pozwanych podmiotów prowadzących farmy wiatrowe. Nie wpłynie to niekorzystnie za wynik finansowy, podała spółka.  --Energa Wytwarzanie wybrała ofertę Rafako złożoną w konsorcjum z Energa Serwis, jako

Przegląd prasy

także w Polsce - może nawet do 6 zł --EWL: Prawie 55% Ukraińców przyjeżdżających do pracy do Polski chciałoby się przeprowadzić do nas na dłużej, w tym niemal 1/3 - na stałe --Marek Góra: Propozycja zniesienia limitu składek na ZUS wynika z niezrozumienia tego, jak funkcjonuje system emerytalny

Przegląd informacji ze spółek

Zarząd Polskiego Banku Komórek Macierzystych (PBKM) ustalił cenę emisyjną akcji serii L, oferowanych w subskrypcji prywatnej na 58 zł za akcję, a liczbę oferowanych akcji na 918 728, podała spółka. Akcjonariusze Brastera zdecydują 8 stycznia o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji

Akcje Energi tracą 11 proc. w reakcji na pomoc górnictwu

Akcje Energi tracą 11 proc. w reakcji na pomoc górnictwu

PGNiG - 400 mln zł. Oznacza to, że Energa sfinansuje aż 40 proc. całej pomocy dla PGG. Tak duże zaangażowanie Energi w górnictwo to zaskoczenie, bo spółka jako jedyny dotąd kontrolowany przez państwo koncern energetyczny kojarzona była głównie z odnawialnym źródłami energii. Energa stawia duże farmy

Energa ma umowę dostaw węgla z PGG do planowanej elektrowni Ostrołęka C

, dlatego musimy zagwarantować jak najwyższą sprawność i efektywność działania. PGG przedstawiła nam najkorzystniejszą ofertę, co przybliża realizację Ostrołęki C jako opłacalnego bloku energetycznego" - powiedział prezes Energi Dariusz Kaśków, cytowany w komunikacie. Umowa została zawarta na okres

Przegląd informacji ze spółek

farmy wiatrowe. Nie wpłynie to niekorzystnie za wynik finansowy, podała spółka.  Energa Wytwarzanie wybrała ofertę Rafako złożoną w konsorcjum z Energa Serwis, jako najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym w przedmiocie budowy instalacji odsiarczania spalin II w Elektrowni Ostrołęka B

Przegląd informacji ze spółek

Kuśmierowskiego na stanowisko wiceprezesa, podała spółka.  EuroRating zaprzestał prowadzenia oceny ratingowej ryzyka kredytowego spółek Energa i Eurocash w związku z wykluczeniem akcji spółek z indeksu WIG20, poinformowała agencja. Agencja wycofała nadany spółce Eurocash niezamówiony publiczny

Przegląd informacji ze spółek

wierzycielom propozycje układowe, które zakładają konwersję łącznie 126,8 mln zł długu na 33,37 mln akcji nowej emisji serii F po cenie 3,8 zł za akcję, podała spółka. Solar Company osiągnęło skonsolidowane nieaudytowane przychody ze sprzedaży w wysokości 9,6 mln zł w listopadzie br., podała spółka. Miesiąc

DM mBanku: Akcje PGE wyglądają 'najciekawiej' wśród spółek energetycznych

wyprzedaży, jaka miała miejsce w okresie 2015-16, znacznej poprawie globalnego sentymentu do sektora użyteczności publicznej i rysującej się perspektywie zatwierdzenia rynku mocy oraz nowego wsparcia dla kogeneracji, są przesłanki do przeważania polskich spółek energetycznych w portfelu w średnim terminie

Energa ustaliła z PGG ogólne warunki planowanej umowy na węgiel dla Ostrołęki C

negocjowane są warunki dostarczania węgla dla działającej elektrowni Ostrołęka B. "Formuła cenowa potencjalnego zakupu węgla dla Elektrowni Ostrołęka B oparta zostanie zarówno o ceny węgla w portach ARA jak i o marże na produkcji energii elektrycznej uzyskiwane przez wytwórców dla bloków klasy 200 MW

Przegląd prasy

Ailleronu w miejsce Łukasza Juśkiewicza --MR: Sejmowe komisje przesunęły termin wejścia w życie Małego ZUS+ na 1 II 2020 --PZ Cormay ogłosił wezwanie na 992 283 akcji Orphee po cenie 1,96 zł/ szt. --Indeks WIG20 spadł o 0,33% na zamknięciu w środę --Unimot podwyższył prognozę skorygowanej EBITDA do

Zaskakujące przyspieszenie. Energa chce budować elektrownię, ale nie ma na to pieniędzy

. może w Polsce zabraknąć prądu. Pieniądze pilnie potrzebne Tak dużej inwestycji Energa nie będzie w stanie sama sfinansować. W dodatku jej kurs giełdowy szura po dnie (akcje są wyceniane na mniej więcej 9,8 zł), a ostatnio Energa zainwestowała 500 mln zł w Polską Grupę Górniczą. Dlatego spółka

Przegląd prasy

brutto uznana za najkorzystniejszą w przetargu --Dom Development: Średnia cena mieszkania wzrośnie w 2020 - dobrze wróży wynikom --KNF: 514 z 545 banków spółdzielczych jest uczestnikami IPS --Infoscan wyemitował I transzę obligacji zamiennych na akcje --Prezydent podpisał nowelę Prawa ochrony

Przegląd informacji ze spółek

Chmury Krajowej (OChK) nawiązał strategiczne partnerstwo z Google Cloud. Na jego mocy w ciągu kilku miesięcy w Warszawie powstanie region Google Cloud - centrum infrastruktury i oprogramowania. Współpraca ma pomóc polskim firmom wdrażać i wykorzystać potencjał, jaki oferują zaawansowane

Przegląd informacji ze spółek

Communications, wybrała firmę Ericsson jako dodatkowego partnera wspierającego rozbudowę własnej sieci telekomunikacyjnej, w oparciu o rozwiązania Ericsson Radio System, podał Play.  Spółka zależna Nextbike Polska podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego na dostawę, uruchomienie

Energa: Wynik EBITDA z 2016 r. może być trudny do powtórzenia w br.

; - powiedział Ksepko podczas konferencji prasowej. Wskazał m.in. na takie czynniki, jak wzrost wydatków na remonty i eksploatację sieci, a także na spadek cen zielonych certyfikatów. Dodatkowo na dobry wynik dystrybucji w 2016 r. wpłynęły zdarzenia jednorazowe. "Robimy wszystko, żeby te wyniki

Przegląd informacji ze spółek

, podała spółka. Wynagrodzenie Partnera wyniesie 29,65 mln zł. Spółka zależna Bestu - Best Capital Italy s.r.l., została wybrana jako nabywca portfela wierzytelności niezabezpieczonych na rynku włoskim. Wartość nominalna portfela wierzytelności wynosi 146 mln euro, podał Best.  Konsorcjum

Przegląd prasy

pierwszej inwestycji w Gliwicach --Prezes BOŚ Banku oczekuje wzrostu zainteresowania finansowaniem walki ze smogiem --Energa jest bliska zawarcia ugody z 2 podmiotami ws. umów dot. praw majątkowych --WIB: Blisko połowa Polaków ocenia swoją wiedzę finansową jako dużą --Energa liczy na utrzymanie

Haitong Bank obniżył wycenę Energi do 7,75 zł, nadal rekomenduje 'sprzedaj'

stopy wolnej od ryzyka zwiększył współczynnik WACC. Sprzyja to wyższym oczekiwaniom odnośnie rozwoju segmentu dystrybucji, ale jednocześnie skłoniło analityków do obniżenia ceny docelowej dla akcji spółki, podano także. Analitycy Haitong zakładają, że Energa - podobnie jak to miało miejsce w 

Energa ma list intencyjny z PGG ws. dostaw węgla do Elektrowni Ostrołęka B i C

zawarcie długoterminowej umowy na dostawę węgla do elektrowni Ostrołęka C, co przyczyni się do zagwarantowania wymaganej rentowności projektu budowy i eksploatacji elektrowni Ostrołęka C, jako jednego z elementów uzasadnienia biznesowego decyzji o budowie tej elektrowni" - czytamy w komunikacie

Akcjonariusze Polimeksu zdecydowali o emisji do 150 mln akcji serii T

spółkę, w szczególności co do wysokości ceny po jakiej inwestor lub inwestorzy, będą zainteresowani objąć akcje nowej emisji oraz zawarcia w tym zakresie stosownych porozumień inwestycyjnych, z uwzględnieniem sytuacji panującej na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w

Przegląd prasy

GPW będzie znów dodatnia, co wesprze ceny akcji — uważają analitycy DM BOŚ --Wojna handlowa podbija ceny stali ISBnews --Orange Polska odnotowało 16 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. według MSSF15 (46 mln zł

Energa, Enea, PGE i PGNiG obejmą po 37,5 mln akcji Polimeksu

Warszawa, 19.01.2017 (ISBnews) - Energa, Enea, PGE i PGNiG Technologie (spółka zależna PGNiG) jako inwestorzy oraz Polimex-Mostostal zawarły warunkową umowę, na podstawie której inwestorzy zobowiązali się dokonać inwestycji w Polimex. Polega ona na objęciu przez Inwestorów łącznie 150 mln akcji

Przegląd prasy

Biznesu --Segment MSP Comarchu wzrósł o ok. 12% r/r w I półr., a cały segment ERP wypracował podobną sprzedaż jak rok temu, czyli ponad 100 mln zł ISBnews --Janusz Derda zrezygnował z członkostwa w zarządzie PKO BP --Zysk netto Asseco SEE wzrósł r/r do 15,45 mln zł w II kw. 2017 r. --Indeks

Przegląd informacji ze spółek

Akcjonariusze Unibepu zdecydowali o przeznaczeniu 6,8 mln zł z zysku netto za 2017 r. i kapitału zapasowego na dywidendę, tj. o wypłacie 0,2 zł na akcję, wynika z uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu.  Rada nadzorcza Newagu powołała zarząd ze Zbigniewem Konieczkiem jako prezesem na

Przegląd informacji ze spółek

akcji nowej serii, skierowanej do obecnego inwestora. Cena emisyjna jednej nowej akcji wyniesie 62 zł, a  łączna cena emisyjna za wszystkie nowe akcje wyniesie 218 407 700 zł, wynika z projektów uchwał na NWZ. Inter Cars postanowił zakończyć negocjacje dotyczące utworzenia wspólnego

Przegląd informacji ze spółek

kalkulacji kapitału Tier II Banku kwoty 60 mln euro, stanowiącej zobowiązanie podporządkowane z tytułu otrzymanej pożyczki podporządkowanej, podał bank. Zarząd Giełdy postanowił określić środę 28 grudnia jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 105 tys. obligacji na

Przegląd informacji ze spółek

Technologie (spółka zależna PGNiG) jako inwestorzy oraz Polimex-Mostostal zawarły warunkową umowę, na podstawie której inwestorzy zobowiązali się dokonać inwestycji w Polimex. Polega ona na objęciu przez Inwestorów łącznie 150 mln akcji zwykłych na okaziciela serii T o wartości nominalnej 2 zł każda, po cenie

Przegląd informacji ze spółek

jego poszczególnych aspektów, mogą zapaść w pierwszym kwartale br. Roman Karkosik, Grażyna Karkosik, Boryszew, Impexmetal oraz Eastside-Bis - jako porozumienie - ogłosili wezwanie do sprzedaży 29,245 mln akcji Alchemii, stanowiących 14,62% głosów, po cenie 4,80 zł za akcję, podał pośredniczący

Haitong Bank obniżył rekomendację Energii do 'neutralnie', wycenę do 12,73 zł

otrzyma jakieś wsparcie (np. kontrakt CFD lub inne zaangażowanie przedsiębiorstwa państwowego)" - podano w raporcie. Analitycy uważają, że Energa może przesunąć się bardziej w kierunku węgla, co psuje wizerunek inwestycyjny spółki jako przedsiębiorstwa bardziej dbającego o środowisko i

Wielka awaria w Enerdze. Pomoże pielęgniarka w radzie nadzorczej?

. Od roku w kłopoty wpędzają ją zarówno politycy PO, jak i PiS. Przed rokiem rząd PO planował wchłonięcie gdańskiej grupy przez PGE. Energa miała być rekompensatą dla PGE za zaangażowanie się w upadające kopalnie, a przy okazji budżet państwa dostałby kilka miliardów za swój pakiet akcji w Enerdze

Haitong Bank rekomenduje: "sprzedaj" dla polskich spółek energetycznych

było przejęcie jeszcze za poprzedniego rządu spółki górniczej Bogdanka, co powoduje, że grupa Enea jako taka stała się producentem węgla, a to naraża ją na wahania cen tego surowca. Obecnie są one blisko rekordowo niskich poziomów. Z drugiej strony - o czym rekomendacja nie wspomina - dzięki przejęciu

Krzysztof Zdziarski powołany na prezesa Unipetrolu

prezesa PKP Cargo. Od 2005 r. zasiadał na menadżerskich i zarządczych stanowiskach w spółkach, jak m.in. Szpitale Tczewskie, Cargosped Terminal Braniewo, Srebrna, Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa "Warszawa". Libiszewski w latach 2009-2011 zasiadał jako ekspert w Gabinecie

Przegląd informacji ze spółek

bilans na zamknięcie spółki przejmowanej. WOHO Holdings Limited z siedzibą w Nikozji - spółka zależna Abris CEE Mid-Market Fund III L.P. - ogłosiło zamiar nabycia 190 689 akcji spółki WDX w drodze przymusowego wykupu po cenie 14,88 zł za sztukę, podało Pekao Investment Banking jako podmiot

Przegląd informacji ze spółek

Hipoteczny, jako pierwsze banki z Polski, przystąpiły do pilotażowego projektu Energy Efficient Mortgages (EEM), podał PKO BP. Projekt ma na celu stworzenie wystandaryzowanych, ogólnoeuropejskich rozwiązań dla kredytów hipotecznych udzielanych na finansowanie mieszkań i domów uwzględniających energooszczędne

Przegląd prasy

; Polmlekiem. Sprzedają mu pierwszą spółkę i około 30-proc. pakiet udziałów w drugiej --Afera z polską wołowiną wciąż odbija się czkawką. Słowacy masowo odwracają się od mięsa z naszych ubojni --Przewoźnicy szynowi czują się dyskryminowani. Chcą mieć takie same stawki za tory jak kierowcy za przejazd

Przegląd prasy

pozyskanych z obligacji zainwestujemy w Polsce Dziennik Gazeta Prawna --Prezes Alior Banku: "Mały TSUE" spowoduje wzrost cen na rynku - zarówno po stronie oprocentowania, jak i prowizji --Prezes Alior Banku: Zakładamy, że w perspektywie 2022 r. wzrośnie dla nas znaczenie kredytów hipotecznych

Przegląd prasy

sierpniu 2019 r. wzrosły o 11% r/r do ok. 4,5 mld zł; sprzedaż online stanowi już 10% obrotów Parkiet --Selena FM spodziewa się w tym roku stabilizacji sytuacji na rynku budowlanych zarówno pod względem cen surowców, jak i potencjału wzrostu sprzedaży na kluczowych rynkach Dziennik Gazeta Prawna

Przegląd prasy

ogłosiła konkurs na innowacyjne technologie lub produkty, które mogą stać się wizytówką pawilonu narodowego na Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju --Nowy prezes Polimeksu-Mostostal: Będziemy się starali o zlecenia jako podwykonawca zwycięskiego konsorcjum w Ostrołęce, czyli GE i Alstomu ISBnews

Przegląd informacji ze spółek

dywidendy na akcję, wynika z projektów na walne zgromadzenie. Elektryczny autobus Rafako jest przygotowany do testów drogowych i prób homologacyjnych, podała spółka. To kolejny etap projektu, po tym jak w grudniu 2018 r. zaprezentowana została bryła autobusu. Wysokość rocznej składki ING Banku

Przegląd prasy

krytycznych opinii, ale resort nie zamierza od niej odstępować --Mniej zmian w składach zarządów i wprowadzenie ustawy kominowej spowodowały, że wynagrodzenia w prezesów banków nie były aż tak wysokie, jak w 2017 r.  Parkiet  -- Wyniki banków w tym roku powinny pójść w górę, ocenia Michał

Przegląd prasy

mocowego w aukcji na 2022 r. --Ambasada: Francja nie wycofała poparcia dla Naval ws. oferty dla programu Orka --Allegro.pl złożyło wniosek do UOKiK ws. zamiaru przejęcia eBilet Polska --Kruk: 53% Polaków planuje wydać na święta taką samą kwotę jak rok temu --Credit Agricole podwyższył prognozę

Przegląd informacji ze spółek

rynku, zarówno w Polsce, jak i na świecie, poinformował ISBnews wiceprezes Adam Toborek. Famur planuje znacząco zwiększyć udział eksportu w przychodach ze sprzedaży ogółem w najbliższych latach, poinformował ISBnews Adam Toborek, nowy wiceprezes i jednocześnie szef segmentu kompleksów ścianowych Famur

Przegląd informacji ze spółek

zgromadzenia wspólników Elektrowni Ostrołęka sp. z o.o. wyraziło zgodę na zawarcie umowy z konsorcjum GE Power i Alstom Power Systems jako generalnym wykonawcą Elektrowni Ostrołęka C, podała Energa Akcjonariusze Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) zdecydowali o zarządzeniu przerwy w obradach

Polskie państwowe firmy rzucają wyzwanie amerykańskiej Tesli

Morawiecki przedstawił elektryfikację motoryzacji jako filar swojej strategii rozwoju kraju. - Ten program ma być kołem zamachowym polskiej gospodarki, kołem zamachowym polskiej reindustrializacji - zapowiedział Morawiecki. Jako przykład szans wskazywał na sukcesy amerykańskiej firmy Tesla, produkującej auta

Przegląd prasy

Warszawa, 23.08.2018 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Kumulacja inwestycji w każdym praktycznie obszarze budownictwa powoduje, że w tarapatach są zarówno wykonawcy, jak i inwestorzy --Aliexpress odwiedza nawet 5 mln Polaków

Przegląd informacji ze spółek

rachunkowości funduszy inwestycyjnych, w związku z wyceną akcji spółki Centrum Finansowe Banku BPS (obecnie Centrum Finansowe), podał Altus.  Zarząd Pharmeny podjął uchwałę o ustaleniu ceny emisyjnej akcji serii E na 6 zł za jedną akcję, podała spółka. Pekabex Bet, spółka zależna Poznańskiej Korporacji

Przegląd prasy

stacji Łódź Kaliska w ramach projektu "Prace na linii kolejowej nr 15, 16 na odcinku Łódź Kaliska - Zgierz - Kutno" oraz projektu "Dokończenie budowy wiaduktu wschodniego na stacji Łódź Kaliska" została wybrana jako najkorzystniejsza przez PKP PLK, podała spółka. Cena wskazana przez

Przegląd informacji ze spółek

, który swoimi właściwościami ma znacznie przewyższyć dostępne na rynku i używane dotychczas konstrukcje - przeprowadza emisję crowdfundingową i planuje rozpocząć procedurę wprowadzenia na giełdę nawet w 2021 roku, podała spółka. Łączny portfel zamówień spółki, jaki może być zrealizowany na podstawie już

Przegląd informacji ze spółek

wyższe o 13% w skali roku, podała spółka. BoomBit ustalił maksymalną cenę akcji w rozpoczętej dziś ofercie publicznej na 35,50 zł, podała spółka.    Grupa Wikana sprzedała (umowami deweloperskimi i przedwstępnymi) 76 lokali w I kwartale br. wobec 74 rok wcześniej oraz przekazała

Przegląd prasy

chce mieć jeden z najwyższych wskaźników wypłaty dywidendy w Europie --Wielton oczekuje dobrego rynku w 2019 r., ale nie tak dynamicznego jak w br. --NASK: Liczba nazw w domenie .pl wzrosła po raz pierwszy od II kw. 2016 r. --Wielton: Część celów na 2020 r. już jest zrealizowana, dowieziemy też 8

Polska energetyka wskoczyła do wehikułu czasu

, Związek Radziecki był u szczytu potęgi, a w Kalifornii Steve Jobs i Steve Wozniak zakładali firmę Apple. Ciekawe, jak będzie wyglądał świat około roku 2060, kiedy będzie wygasać możliwa umowa ws. zakupu węgla od Polskiej Grupy Górniczej dla elektrowni w Ostrołęce. Postęp techniczny sprawia, że już pięć

GPW zwiększa liczbę kontraktów terminowych na pojedyncze spółki do 27

zwiększonej zmienności na instrumentach bazowych, ponieważ pozwalają na osiąganie zysków zarówno w okresach wzrostów, jak i spadków cen akcji spółek, które są instrumentem bazowym" - powiedział wiceprezes Grzegorz Zawada, cytowany w komunikacie. Kontrakt na akcje Banku Millennium ma mnożnik 1000 (na

Przegląd prasy

działalności kolejowej; nie obawia się wpływu rosnących kosztów w branży transportowej na jej funkcjonowanie --ME rozmawia z KE nt. notyfikacji mechanizmów wsparcia kogeneracji jako elementu pomocy publicznej --Po fuzji z Euvic Qumak może zmienić nazwą, ale marka pozostanie Dziennik Gazeta Prawna --PiS

Przegląd prasy

wtorek na ulice Warszawy --Producenci i sklepy usuwają z produktów nadmiar cukru, soli czy tłuszczu, ponieważ coraz częściej wymagają tego klienci Parkiet --Prezes Cormaya: Nie możemy dziś przesądzać, czy i kiedy emisja akcji powinna zostać przeprowadzona oraz w jakiej wielkości Dziennik Gazeta

Przegląd prasy

Family o pow. min. 500 m2. Gazeta Wyborcza --W PiS nie zapadły jeszcze decyzje, czy rekonstrukcja obejmie fotel premiera wg gazety ISBnews --Brand24 ustaliło cenę emisyjną akcji na 31,76 zł za sztukę --Orco sprzedało bank ziemi w Czechach --RN BOŚ Banku podjęła uchwałę o powołaniu B

Przegląd informacji ze spółek

. Zarząd Echo Investment zarekomenduje wypłatę dywidendy wysokości 0,5 zł na jedną akcję z zysku za 2017 r., poinformowała spółka w raporcie rocznym. Zarząd Elektrowni Ostrołęka skierował od zarządów Enei oraz Energi - jako udziałowców - wniosek do zgromadzenia wspólników spółki o

Przegląd informacji ze spółek

Kaliska" została wybrana jako najkorzystniejsza przez PKP PLK, podała spółka. Cena wskazana przez Torpol w ramach aukcji elektronicznej wynosi ok. 406,8 mln zł brutto (330,7 mln zł netto). Z końcem lutego 2018 roku upłynął okres obowiązywania wstępnego porozumienia (Preliminary Memorandum of

Przegląd informacji ze spółek

, poprawi się sprzedaż tego segmentu na rynku krajowym poczynając od I kw. 2019 r., poinformował ISBnews prezes Rafał Gawrylak. Zarząd PZ Cormay, za zgodą rady nadzorczej spółki, ustalił cenę emisyjną akcji serii M na 1 zł, podał PZ Cormay.  ES-System chce się skupić na utrzymaniu wysokiego, ok. 40

Przegląd informacji ze spółek

Dystrybucja Pomiary zbadał, w jaki sposób nowe technologie komunikacyjne mogą być wykorzystane do odczytu liczników energii elektrycznej, podała spółka. Zbadane zostały trzy technologie: LoRA, SigFox oraz NarrowBand IoT, obecnie stosowane przede wszystkim w obszarze Internetu Rzeczy. Ustalono, że technologia

Przegląd prasy

jako maksymalnego poziomu deficytu sektora finansów publicznych, uważa prezes GPW, Marek Dietl --Gdyby nie liczyć kosztów pracodawcy, to przeciętny polski pracownik z dwójką dzieci, który skorzystał ze wszystkich przysługujących mu ulg i świadczeń rodzinnych, otrzymał w 2018 r. na rękę aż 92,1

Przegląd informacji ze spółek

akcji Exact Systems do 20 lipca, podała spółka. Rada nadzorcza Immofinanz zatwierdziła sprzedaż pakietu 26% akcji CA Immobilien Anlagen AG (CA Immo) na rzecz SOF-11 Starlight 10 EUR S.à r.l. z grupy Starwood Capital Group (Starwood), podała spółka. Cena sprzedaży wszystkich akcji objętych

Przegląd informacji ze spółek

Enea, Energa, PGE i PGNiG Technologie (spółka zależna PGNiG) objęły łącznie 150 mln akcji, czyli po 37,5 mln walorów Polimeksu-Mostostal w ramach planowanego podwyższenia kapitału. Cena emisyjna akcji została ustalona na 2 zł, podały spółki.    Józef Wojciechowski wezwał do

akcje energa jaka cena

600 zł od przyszłego roku -- Hyperloop może połączyć CPK z Warszawą i Łodzią   Parkiet --Decyzja TSUE nie wyjaśnia jeszcze, jakie koszty frankowych spraw sądowych poniosą banki, uważa Andrzej Powierża z DM Citi Handlowy -- Telekomy już nie tracą na usługach roamingu w UE Puls

Przegląd prasy

Radpolu ze skutkiem na 15 I --Pharmena ma zgodę RN na emisję obligacji i/lub pożyczkę na łącznie do 12 mln zł --ERG zakończył przegląd opcji strategicznych bez wyboru żadnej z nich --KNF wszczęła postępowanie administracyjne wobec Altus TFI --Pharmena ustaliła cenę emisyjną akcji serii E na 6 zł

Przegląd informacji ze spółek

temat objęcia akcji nowej emisji w spółce Zakład Budowy Maszyn Zremb-Chojnice w restrukturyzacji, poinformowała spółka. Wcześniej spółka informowała że chodzi o emisję 9 mln akcji po cenie emisyjnej 0,75 zł za jedną akcję, tj. o łącznej wartości emisji nowych akcji w wysokości 6,75 mln zł. LC Corp

Przegląd prasy

przyjęcie uchwał zakazujących na poboczach wystawiania billboardów reklamowych zasłaniających widoki i rozpraszających kierowców   ISBnews --MCI Capital chce skupić nie więcej niż 1 500 000 własnych akcji po cenie 8,8 zł za walor, wynika z zaproszenia do składania ofert sprzedaży, jakie

Przegląd informacji ze spółek

(GAM), zawarto w dniu 1 grudnia 2017 r. transakcje, których przedmiotem było 106 014 429 akcji spółki, podał Dom Maklerski BZ WBK jako podmiot pośredniczący w wezwaniu. Gobarto zawarło z Cedrobem umowę rozporządzającą, której przedmiotem jest zakup 5 500 000 akcji spółki Zakłady Mięsne Silesia

Przegląd informacji ze spółek

powiększałyby szkodę Arcusa oraz T-Matic, podano również. Środki pozyskane z publicznej oferty akcji PlayWay w pierwszej kolejności zainwestuje w finansowanie nowych podmiotów z nowymi ekipami deweloperskimi i projektami gier, poinformował ISBnews prezes Krzysztof Kostowski. Konsorcjum z Erbudem jako

Energa na ratunek górnictwu. Inwestycje w PGG i budowa Ostrołęki

Kaśkow. Węgiel jak OZE. Potrzebuje dotacji Paradoksalnie oznacza to, że obecnie elektrownie węglowe, tak samo jak odnawialne źródła energii, potrzebują rządowych subsydiów. To, że prąd jest tani, to "zasługa" OZE. Energia z wiatraków, elektrowni wodnych czy ze słońca obniża ceny hurtowe prądu

Przegląd prasy

Wyborcza --MF rozważa powrót do koncepcji powierzchni jako kryterium podatku od sprzedaży detalicznej, gdy Komisja Europejska zakwestionowała obecną ustawę --Aż 1200 firm może zapłacić kary za nieograniczenie poboru prądu w trakcie ubiegłorocznych upałów ISBnews --Rząd podjął uchwałę w sprawie

Haitong Bank podtrzymuje negatywne stanowisko odnośnie energetyki

emisji CO2, jak i cen energii elektrycznej w Polsce oraz wzrost wyceny analityków dla spółki węglowej PGG. Dodatkowo, mniejszy udział PGE w akcjonariacie PGG, obniżony z 50% do 17,1%. Analitycy Haitong podnieśli swoją rekomendację, ponieważ główne ryzyko związane z inwestycją w węgiel osiągnęło niższą

Przegląd prasy

przeciwdziałaniu marnowaniu żywności niespecjalnie się podoba uczestnikom rynku, ponieważ nie rozwiązuje głównego problemu: jak ograniczyć wyrzucanie produktów przez konsumentów --Dwie trzecie wszystkich nowych miejsc pracy w przemyśle w UE w ostatnich 12 miesiącach powstało w Polsce --W czwartek mają zapaść

Przegląd informacji ze spółek

 jako lider konsorcjum, którego partnerem jest ML System+ Sp. z o.o., podpisała umowę z Gminą Niwiska i reprezentowanymi przez nią gminami: Gminą Grębów, Gminą Jasienica Rosielna, Gminą Majdan Królewski, Gminą Markowa, Gminą Ostrów oraz Gminą Sędziszów Małopolski, dotyczącą dostawy i montażu 890

Przegląd prasy

Warszawa, 16.11.2018 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Na rynku nieruchomości jest tak drogo, jak w szczycie poprzedniej hossy, która zakończyła się krachem. Część klientów wycofuje się z transakcji  --Przygotowana

Przegląd informacji ze spółek

Giełdy Papierów Wartościowych postanowił wyznaczyć dzień 29 grudnia 2017 r. jako dzień pierwszego notowania obligacji serii B spółki PKN Orlen, poinformowała spółka. Akcje i prawa do akcji (PDA) spółki Tower Investments zadebiutowały dzisiaj na rynku głównym GPW. Na otwarciu kurs akcji wzrósł o 10,99

Przegląd prasy

Warszawa, 14.03.2019 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --IBRiS dla "Rz": W wyborach do europarlamentu PiS dostałby 40% głosów, Koalicja Europejska - 38%, Wiosna Biedronia - 7% Kukiz'15 - 5% --Jak na razie w tym roku na

Zysk netto Energi wzrósł r/r do 310 mln zł w I kw. 2017 r.

) w porównaniu do I kwartału 2016 roku. Z kolei wolumen dystrybuowanej energii utrzymał się na zbliżonym jak w analogicznym okresie roku ubiegłego i wyniósł  5 623 GWh (w I kw. 2016 - 5 644 GWh).   W I kwartale 2017 roku Grupa Energa zrealizowała inwestycje na poziomie 217 mln zł, z

Nowe rozporządzenie może doprowadzić do finansowej zapaści energetyki wiatrowej

są biogazownie rolnicze. Dla nich zarezerwowano specjalną pulę zielonych certyfikatów. W Polsce działa setka takich instalacji. Zielony certyfikat można porównać do papieru wartościowego - tak jak akcje spółki notowany jest na giełdzie, gdzie jego cena podlega prawom podaży i popytu. Od kilku lat na

Przegląd prasy

II, nie poprawiają się perspektywy wzrostu gospod. --Alior Bank przedstawi jednorazowe koszty przejęcia SKOK Jaworzno po II kw. --PKN Orlen chce jak najszybciej rozpocząć eksploatację gazu w Polsce --Agora: 'Gazeta Wyborcza' ma ponad 170 tysięcy prenumeratorów cyfrowych --Alior Bank nie

Przegląd prasy

podporządkowanych przez banki w ofertach do inwestorów indywidualnych wg gazety --Prezes Enei: Przymierzamy się do wybudowania bloku na zgazowanie węgla koło Bogdanki w latach 2020-2023 Dziennik Gazeta Prawna --Żuchowski z MIB: Decyzje o warunkach zabudowy mogłyby być wydawane na podobnych zasadach jak

Przegląd informacji ze spółek

zawarte transakcje nabycia 17 254 934 akcji spółki na GPW, poinformował Dom Maklerski mBanku, działając jako podmiot pośredniczący w wezwaniu. Lubelski Węgiel Bogdanka podpisała aneks do umowy wieloletniej sprzedaży węgla energetycznego, na podstawie którego sprzeda do Energa Elektrownie Ostrołęka

Przegląd prasy

dostarczył 80 mln przesyłek w br., liczy na ponad 88 mln do końca 2018 --Fernando Larragoiti zrezygnował z funkcji wiceprezesa Budimeksu --Tauron Dystrybucja zbadał wykorzystanie nowych technologii do odczytu liczników --Zdzisław Sokal powołany w skład KNF jako przedstawiciel BFG --Energa Operator

Przegląd informacji ze spółek

cele strategiczne, związane z liczbą przechowywanych próbek  po tym, jak przekroczyła już poziom 200 tys. próbek w segmencie B2C, poinformował prezes Jakub Baran.  Synektik podpisała umowę sprzedaży systemu robotycznego da Vinci do Wojewódzkiego Szpitala im. Jędrzeja Śniadeckiego w

Przegląd informacji ze spółek

publicznej, podała spółka. Jako powód podano obecną sytuację na rynku finansowym oraz niepewność inwestorów związaną z wprowadzeniem do polskiego systemu prawnego regulacji instytucji typu REIT. Giełda Papierów Wartościowych (GPW) szacuje, że nowe zasady raportowania danych niefinansowych, które mają wejść

Przegląd informacji ze spółek

objęcia akcji ze spółką Hurtap z siedzibą w Łęczycy. Umowa przewiduje objęcie 2 495 400 akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł za jedną akcję po cenie emisyjnej równej 1,03 zł za jedną akcję Biomed w zamian za wkład pieniężny równy cenie emisyjnej - tj. za kwotę 2 570 262 zł, podała

Energa płynie z prądem. I wymyka się z rąk politykom

nieuczciwego zachwalania świadczonych usług. A jak PiS przyjdzie do władzy... Jaka będzie Energa za 10 lat? - Spółka będzie mocniejsza, a prąd tańszy dzięki postępowi technicznemu, większej dostępności energetyki odnawialnej i niższym cenom surowców - przewiduje prezes Bieliński. Na spotkaniach w ostatnim