akcje energa ceny rynkowe

Energa miała 952 mln zł straty netto, 2,04 mld zł zysku EBITDA w 2019 r.

odzwierciedleniem rynkowego trendu w tym zakresie. Z uwagi na obowiązywanie w okresie sprawozdawczym Ustawy o cenach energii w 2019 roku5, częściowo efekt ten zrealizował się w postaci przychodu z Funduszu Wypłat Różnicy Ceny" - czytamy w sprawozdaniu. "Mimo szczególnych wyzwań w naszym otoczeniu

Odpisy zw. z farmami wiatrowymi obciążą wyniki Energi za III kw. na 81,4 mln zł

wystąpieniem zmian w otoczeniu rynkowym, takich jak spadek cen świadectw pochodzenia energii oraz utrzymujące się niskie ceny energii elektrycznej, zostały zidentyfikowane przesłanki, które mogą skutkować spadkiem wartości odzyskiwalnej niektórych aktywów Grupy Energa" – czytamy w komunikacie. W

Moodys potwierdził ratingi 'Baa1' Energi i jej obligacji, perspektywa stabilna

uwagi na m.in. planowane wprowadzenie rynku mocy. Stabilna perspektywa ratingu odzwierciedla oczekiwania Agencji, iż Energa, pomimo występowania negatywnych czynników rynkowych, utrzyma wskaźniki zadłużenia na określonym poziomie, podsumowano w komunikacie. Grupa Energa to trzeci największy operator

PKN Orlen ogłosił wezwanie na 100% akcji Energi po 7 zł/szt., zapisy ruszą 31 I

Warszawa, 05.12.2019 (ISBnews) - PKN Orlen ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 414 067 114 tj. wszystkich akcji wyemitowanych przez Energa S.A. o wartości nominalnej 10,92 zł każda. Cena akcji w wezwaniu została określona na 7 zł za jedną sztukę, podał koncern.  Data

Sasin: Skarb Państwa powinien sprzedać akcje Energi korzystniej niż po 7 zł/szt.

. Rozmawiamy na ten temat, ale nie mogę mówić o efektach, bo każde moje słowo może mieć wpływ na cenę akcji jednej bądź drugiej firmy" - wskazał minister. Podkreślił, że miks energetyczny musi uwzględniać elektrownie gazowe, takie jak nowe bloki w Dolnej Odrze, których budowę niedawno zainaugurowano

Energa dokona odpisów wysokości 304,6 mln zł w sprawozdaniu grupy za I kw. br.

otoczeniu rynkowym, takich jak spadek cen świadectw pochodzenia energii oraz utrzymujące się niskie ceny energii elektrycznej, zostały zidentyfikowane przesłanki, które mogą skutkować spadkiem wartości odzyskiwalnej aktywów Grupy Energa. Wobec powyższego, w wyniku przeprowadzonych testów na utratę wartości

Przegląd prasy

na Google Stadia --Kernel miał 24,87 mln USD straty netto w III kw. r.obr. 2019/2020 --Tomasz Malicki został ponownie powołany na stanowisko prezesa Protektora --Projprzem Makrum rekomenduje 0,6 zł dywidendy na akcję z zysku za 2019 --Energa miała szacunkowo 111 mln zł zysku netto, 568 mln zł

Enea, Energa, PGE i PGNiG rozmawiają o wejściu kapitałowym w Polimex-Mostostal

planów, że z uwagi na fakt, że spółka jest w trakcie procesu restrukturyzacji cena rynkowa akcji spółki może ulegać wahaniom. Przyznanie zarządowi uprawnienia do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii T za zgodą rady nadzorczej jest konieczne, ponieważ skuteczne przeprowadzenie tak dużej emisji "w

Przegląd informacji ze spółek

dofinansowaniem spółki i w dalszej kolejności możliwością nabycia istniejących jej akcji, podała Baltona. Energa Obrót - spółka zależna Energi - i jedna z 22 pozwanych przez nią farm wiatrowych w sposób polubowny zakończyły wszelkie spory dotyczące umowy sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw

Przegląd prasy

wiceprezesa PGNiG --Unibep nabył w ramach skupu 1,5 mln akcji własnych --Energa Obrót ma siódmą ugodę z farmą wiatrową ws. praw majątkowych --Budimex: Jesteśmy optymistami co do potencjału rynku w dłuższej perspektywie --Energa Kogeneracja proponuje program inwest. w Elblągu szacowany na 243 mln zł

Przegląd informacji ze spółek

skonsolidowanego za rok 2019 o kwotę 15 867 tys. zł, podała spółka.  Termin przyjmowania zapisów na akcje BSC Drukarni Opakowań w wezwaniu ogłoszonym przez A&R Carton i Colorpack, został przedłużony do 26 marca 2020 r., podała spółka. PCC Exol - zgodnie z harmonogramem emisji obligacji serii C1

Przegląd informacji ze spółek

wycofania się inwestora z objęcia akcji , poinformował ISBnews prezes Nestmedic Jacek Gnich. Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza i Polski Związek Głuchych (PZG), przy wsparciu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, uruchamiają wideoinfolinię dla osób głuchych, potrzebujących informacji na

Energa ma list intencyjny z PGG ws. dostaw węgla do Elektrowni Ostrołęka B i C

węgla po korzystnej cenie, opartej o bieżące ceny rynkowe. "Sektor energetyczny Polski w najbliższych dekadach będzie oparty głównie na węglu. Stabilne dostawy od wiarygodnego dostawcy pomogą nam urentownić inwestycję w Ostrołęce, a naszemu partnerowi zapewnią długofalowo rynek zbytu"

Przegląd informacji ze spółek

rękawic medycznych, ocenia Mercator Medical. Krótkoterminowo efektem może być istotny wzrost cen rynkowych rękawic, co może umożliwić również krótkoterminowo realizację wyższych marż przez grupę kapitałową Mercator Medical. Indykpol obserwuje zwiększone zamówienia rynkowe na oferowane przez nią produkty

Przegląd informacji ze spółek

ofert sprzedaży do 1,5 mln akcji spółki po cenie 9,2 zł za sztukę, podała spółka. Modelowa marża downstream grupy PKN Orlen wyniosła 8,5 USD/b w styczniu 2020 r. wobec 7,5 USD/b miesiąc wcześniej i 9,2 USD/b w styczniu 2019 r., podała spółka. Rada nadzorcza Ferrum, w związku z zakończeniem procesu

Akcjonariusze Polimeksu zdecydowali o emisji do 150 mln akcji serii T

sposób zaspokojenia potrzeb finansowych spółki. "Celowość wykorzystania środków w emisji akcji uzasadnia wyłączenie w całości prawa poboru akcjonariuszy w stosunku do akcji serii T. Z uwagi na fakt, że spółka jest w trakcie procesu restrukturyzacji cena rynkowa akcji spółki może ulegać wahaniom

Zysk netto Energi wzrósł r/r do 190 mln zł w III kw. 2016 r.

Warszawa, 15.11.2016 (ISBnews) - Energa odnotowała 190 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 166 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. "Zysk z działalności operacyjnej Grupy Energa w III kwartale 2016 r

Przegląd informacji ze spółek

CCC rozpoczyna proces budowania księgi popytu w drodze subskrypcji prywatnej nie więcej niż 6 850 000 akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz nie więcej niż 6 850 000 akcji zwykłych imiennych serii J - tj. akcji nowej emisji oraz sprzedaży nie więcej niż 2 062 535 istniejących akcji

Przegląd prasy

--Syndyk liczy, że sprzeda majątek Huty Częstochowa na przełomie III i IV kwartału, jeśli w drogę nie wejdzie mu wirus; cena wywoławcza w przetargu: 250 mln zł --Nielsen: W pierwszym tygodniu marca średnia wartość koszyka zakupowego Polaków była o 13% większa niż rok wcześniej --W porównaniu z ubiegłym

Przegląd informacji ze spółek

akcji nowej serii, skierowanej do obecnego inwestora. Cena emisyjna jednej nowej akcji wyniesie 62 zł, a  łączna cena emisyjna za wszystkie nowe akcje wyniesie 218 407 700 zł, wynika z projektów uchwał na NWZ. Inter Cars postanowił zakończyć negocjacje dotyczące utworzenia wspólnego

MSP: Integracja z energetyką urynkowi górnictwo i ustabilizuje ceny energii

przynoszą wymierne efekty. Górnictwo staje się coraz bardziej rynkowe i konkurencyjne" - powiedział minister. Pod koniec września Rada Ministrów zdecydowała o wniesieniu do 100% akcji Kompanii Węglowej do Towarzystwa Finansowego Silesia. Zgodnie z zamierzeniem rządu TF Silesia, które przejmie 11

Przegląd prasy

mln zł zysku netto, 4,73 mln zł zysku EBIT w 2019 r. --PAIH: Przemodelowanie łańcuchów dostaw do Niemiec szansą dla polskich eksporterów --PKN Orlen sfinalizował przejęcie 80% akcji spółki Energa --NBP planuje m.in. operacje strukturalne outright buy 13 i 27 maja --Famur ma porozumie ws

Przegląd prasy

zrezygnował z podwyższenia kapitału w drodze nowej emisji akcji --Atal przekazał 2 678 lokali w 2018 r., wzrost o 16% r/r --AccorHotels podnosi cenę w wezwaniu na Orbis do 95 zł za jedną akcję (ISBnews)  

Polska energetyka wskoczyła do wehikułu czasu

Energa i Enea chcą od Polskiej Grupy Górniczej, która powstała na gruzach Kompanii Węglowej, kupować przez 30-40 lat węgiel do elektrowni w Ostrołęce. Elektrowni - dodajmy - która nie wiadomo, czy w ogóle powstanie, bo nawet nie ogłoszono na nią przetargu, a na obecnych warunkach rynkowych jej

Haitong Bank rekomenduje: "sprzedaj" dla polskich spółek energetycznych

Kompanię Węglową... Haitong Bank obniżył rekomendację dla PGE z "neutralnej" na "sprzedaj" oraz obniżył cenę docelową akcji spółki do 11,21 zł (obecnie na giełdzie jedna akcja PGE kosztuje 13 zł). PGE to największy producent i dystrybutor prądu w Polsce. Zdaniem analityków największym

Przegląd informacji ze spółek

, poprawi się sprzedaż tego segmentu na rynku krajowym poczynając od I kw. 2019 r., poinformował ISBnews prezes Rafał Gawrylak. Zarząd PZ Cormay, za zgodą rady nadzorczej spółki, ustalił cenę emisyjną akcji serii M na 1 zł, podał PZ Cormay.  ES-System chce się skupić na utrzymaniu wysokiego, ok. 40

Przegląd informacji ze spółek

rachunkowości funduszy inwestycyjnych, w związku z wyceną akcji spółki Centrum Finansowe Banku BPS (obecnie Centrum Finansowe), podał Altus.  Zarząd Pharmeny podjął uchwałę o ustaleniu ceny emisyjnej akcji serii E na 6 zł za jedną akcję, podała spółka. Pekabex Bet, spółka zależna Poznańskiej Korporacji

Przegląd informacji ze spółek

. Energa miała wstępnie 525 mln zł skonsolidowanej EBITDA w IV kw. 2017 r., podała spółka. Wynik EBITDA za cały 2017 r. wyniósł 2 168 mln zł. Mostostal Zabrze odstąpił od umowy zawartej z Hitachi Zosen Inova AG (HZI) dotyczącej montażu dwóch kotłów parowych w zakresie konstrukcji stalowej części

Haitong Bank podtrzymuje negatywne stanowisko odnośnie energetyki

podniósł rekomendację dla Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) do "neutralnej" ze "sprzedaj" oraz cenę docelową akcji spółki o 6,1% do 11,90 zł. "Cena docelowa została zaktualizowana ze względu na kilka zmian w modelu rynkowym analityków. Są to: obniżki cen unijnych uprawnień do

Przegląd prasy

umożliwi szybkie pozyskanie kapitału potrzebnego do wykorzystania szans rynkowych po kryzysie --Rynek IPO jest w zapaści, ale ten rok może przynieść długo oczekiwane odbicie Dziennik Gazeta Prawna  --Ministerstwo Zdrowia nia widzi potrzeby przesiewowych badań obywateli, a obecne moce

Zysk netto Energi spadł r/r do 166,22 mln zł w III kw., konsensus: 170,99 mln zł

Warszawa, 17.11.2015 (ISBnews) - Energa odnotowała 166,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 213,01 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Jest to wynik zgodny z konsensusem rynkowym, który wynosił

Przegląd informacji ze spółek

temat objęcia akcji nowej emisji w spółce Zakład Budowy Maszyn Zremb-Chojnice w restrukturyzacji, poinformowała spółka. Wcześniej spółka informowała że chodzi o emisję 9 mln akcji po cenie emisyjnej 0,75 zł za jedną akcję, tj. o łącznej wartości emisji nowych akcji w wysokości 6,75 mln zł. LC Corp

Czerwiński: TF Silesia będzie podstawą silnego koncernu paliwowo-energetycznego

Warszawa, 30.09.2015 (ISBnews) - Rada Ministrów zdecydowała o wniesieniu do 100% akcji Kompanii Węglowej do Towarzystwa Finansowego Silesia, poinformował minister skarbu Andrzej Czerwiński. Według niego, TF Silesia, które przejmie 11 kopalń Kompanii Węglowej, stanie się podstawą grupy paliwowo

Przegląd prasy

termin oddania inwestycji do użytkowania to II kwartał 2020 roku. --Rada nadzorcza Mennicy Polskiej wyraziła zgodę na realizację inwestycji kapitałowej polegającej na nabyciu akcji Enei do łącznej kwoty 80 mln zł po cenie za jedną akcję nieprzekraczającej ceny maksymalnej ustalonej w uchwale RN, podała

Przegląd prasy

. przyszłości polityki rolnej UE --Prezes P4: Postanowiliśmy otworzyć pierwsze lokalizacje 5G w Polsce w tym roku Parkiet --Owczarek z Eurocash: Liczymy, że proces integracji w detali zakończy się na początku IV kw. --W ramach ABB Deutsche Bank sprzedał 1,5% akcji Santander Bank Polska i nie ma już jego

Energa na ratunek górnictwu. Inwestycje w PGG i budowa Ostrołęki

Notowana na GPW spółka Energa opublikowała wyniki finansowe. To firma, która z wyjątkiem elektrowni w Ostrołęce nie posiada wielkich elektrowni węglowych, za to ma dużo farm wiatrowych i zarządza elektrownią wodną we Włocławku. To także spółka, która zyski czerpie przede wszystkim ze sprzedaży i

Zysk netto Energi wzrósł r/r do 310 mln zł w I kw. 2017 r.

kwestie regulacyjne: obniżenie o ponad 4% taryfy G przez Urząd Regulacji Energetyki oraz wzrost kosztów wykonywania zadań Sprzedawcy Zobowiązanego, a także zawarte wiele lat wcześniej długoterminowe kontrakty na zakup "zielonych certyfikatów" po cenach wyższych niż rynkowe, podała spółka

Przegląd informacji ze spółek

, jeśli spółka zdecyduje się zrealizować nowe projekty. Energa jest zainteresowana budową bloku C w Elektrowni Ostrołęka, poinformowali członkowie zarządu spółki. Energa jest zainteresowana inwestycją w Polską Grupę Górniczą (PGG), jednak chce najpierw ocenić potencjał rynkowy takiej decyzji

Przegląd informacji ze spółek

polegającej na nabyciu akcji Enei do łącznej kwoty 80 mln zł po cenie za jedną akcję nieprzekraczającej ceny maksymalnej ustalonej w uchwale RN, podała Mennica.  PKN Orlen jeszcze w I półroczu br. rozpocznie realizację centrum badawczo-rozwojowego w ramach zaplanowanego na okres do 2023 roku programu

Przegląd informacji ze spółek

R22 zawarł porozumienie z TCEE Fund III S.C.A. na mocy którego zakupi w dwóch transzach 28,48% akcji w spółce H88 S.A., podała spółka w zawiadomieniu o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej. Na dzień zawarcia porozumienia R22 posiadał 71,52% akcji w spółce H88. Zarząd Jastrzębskiej Spółki

Przegląd prasy

posiadanych złóż jest kilkukrotnie niższy niż obecna cena rynkowa ropy Parkiet --Tobiszowski: Nie zabraknie krajowego węgla dla energetyki zawodowej Dziennik Gazeta Prawna --Właściciele nieruchomości komercyjnych wartych co najmniej 10 mln zł oddadzą skusowi rocznie 0,5% liczone od wartości galerii

Przegląd informacji ze spółek

.  PKO Bank Polski chce zwiększyć sprzedaż kredytów dla klientów z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w kolejnych kwartałach, a w segmencie korporacyjnym czeka na lepsze ceny rynkowe, poinformował wiceprezes Bartosz Drabikowski.  Bank Zachodni WBK (BZ WBK) przeznaczy 137 mln euro

Przegląd prasy

dla urzędów skarbowych --Wniosek dot. zniesienia dematerializacji akcji Asseco CE trafił do KNF --KUKE: Eksport wzrośnie o 8% w 2017 r., najbardziej - do Europy Wschodniej --EBC: Wzrost podaży pieniądza M3 w strefie euro wyniósł 4,8% r/r w listopadzie --Na rynku złota i srebra odbicie cen przy

Union Investment TFI: Inwestorzy na GPW zaakceptowali spodziewane zwycięstwo PiS

powrócić po wyborach" - wskazuje analityk Union Investment. Jak podkreśla, drugim istotnym ogniwem w rynkowej grze jest KGHM, którego udział w WIG20 wynosi ok. 7%. Na cenę akcji polskiego giganta miały wpływ pomysły dotyczące podatku miedziowego. W pierwszej połowie września pojawiła się zapowiedź

Energa płynie z prądem. I wymyka się z rąk politykom

ceną urzędową, a rynkową) kosztuje nas około 50 mln zł - dodaje. Najbardziej kosztowne dla Energi są wietrzne noce. Nie dość, że turbiny wytwarzają wtedy więcej prądu, to odbiorcy płacą za niego niższą taryfę nocną. A Energa dokłada właścicielom farm do stawki urzędowej. Z punktu widzenia ekologii

Przegląd prasy

2015 r. --Pomimo spadku sprzedaży Grupa Azoty poprawia marże, liczy na spadek cen gazu --JHM Development liczy na zdecydowany wzrost przychodów w II półroczu --Energa rekomenduje 0,49 zł dywidendy na akcję za 2015 r. --Zysk netto JHM Development spadł r/r do 1,77 mln zł w I kw. 2016 r

Przegląd prasy

PLK na prace na przejściu granicznym za 41,5 mln zł netto --Zapisy w ofercie Huckleberry Games odbywają się po cenie 20 zł za akcję --Rynek whisky powinien stabilnie rosnąć w tempie ok. 9% rocznie do 2018 r. --BM Reflex: Ceny paliw na stacjach mogą zmienić się o +/- 3 gr/l w przyszłym tyg

Przegląd informacji ze spółek

Rada nadzorcza 4Mobility wyraziła zgodę na ustalenie ceny emisyjnej akcji serii F na 25 zł za sztukę, podała spółka. Wcześniej na tym poziomie ustalono cenę maksymalną za akcję spółki. Wikana zawarła 132 umowy przenoszące własność lokali w okresie I-III kw. br. wobec 104 lokali rok

Przegląd prasy

Katowicki Holding Węglowy wypracował długo oczekiwany zysk netto - po wrześniu wyniósł on 12 mln zł Parkiet --Zarząd PHN w przyszłym roku może rekomendować wypłatę wyższej dywidendy, niż spółka wypłaciła w obecnym roku (1,3 zł na akcję) Dziennik Gazeta Prawna --Premier Ewa Kopacz spotka się dziś z

Przegląd informacji ze spółek

sieci elektroenergetycznej na Podkarpaciu i w regionie łódzkim. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny MDI Energia w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii B, C i D, podał urząd. MCI Capital wyemitował 45 obligacji

Przegląd prasy

stanowiska KNF w sprawie prowizji w funduszach inwestycyjnych - Komisja chce, by limit 2-proc. opłat wprowadzać stopniowo do 2022 r. Dziennik Gazeta Prawna --UOKiK powinien przedstawić pod koniec kwietnia wyniki postępowania ws. cen ubezpieczeń komunikacyjnych --TVP chce zaciągnąć 800 mln zł kredytu na

Przegląd informacji ze spółek

Zarząd Stalproduktu ocenia, że cena w wezwaniu ogłoszonym przez STP Investment, Stalprodukt-Profil, Stalnet oraz Piotra Janeczka jest adekwatna do wyceny rynkowej, a wezwanie jest zgodne z interesem spółki, podała firma. CRON, akcjonariusz Sygnity, żąda zwołania nadzwyczajnego walnego

Przegląd informacji ze spółek

Środowiska (BOŚ) ustalił cenę emisyjną akcji serii V na 10 zł, a ostateczną liczbę akcji oferowanych na 40 000 000, podał bank. Elektrociepłownia Będzin odnotowała 14,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2017 r. wobec 19,46 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Stalprodukt odnotował

Przegląd informacji ze spółek

jakości dla przemysłu motoryzacyjnego, za cenę maksymalną - w obu przypadkach - po 4,0 mln euro, podał Work Service. Banco Comercial Português (BCP) ustalił cenę sprzedaży 186.979.631 akcji Millennium Bank, co stanowi 15,41% kapitału zakładowego, w wysokości 6,65 zł za jedną akcję w transakcji

Przegląd informacji ze spółek

na akcję, co daje łącznie ponad 6,85 mln zł, podała spółka. Getin International S.a.r.l. (spółka pośrednio zależna od Idea Bank) zawarł aneks ze spółką Emest Investments do warunkowej umowy sprzedaży 100% akcji GetBack, dotyczący zmiany postanowień dotyczących zapłaty ceny w kwocie 825 mln zł

Przegląd prasy

% Polaków --Sygnity ma umowę z Energa Informatyka i Technologie za 23,23 mln zł brutto --NBP i Narodowy Bank Ukrainy mają umowę dot. transakcji swapowych do 4 mld zł --Pfleiderer Grajewo przydzielił 15,08 mln akcji serii E wart. 361,85 mln zł --Spółka z Grupy AWT zawarła umowę na przewóz 60 tys. ton

Przegląd informacji ze spółek

sztuk akcji serii C, wynika z projektów uchwał na walne. Cenę emisyjną ustalono na 5 zł. Będą to akcje nieme imienne uprzywilejowane, emisja będzie przeprowadzona z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru. Oferta Sygnity została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na

Przegląd informacji ze spółek

brutto (23,23 mln zł), podała spółka. Pfleiderer Grajewo zakończył subskrypcję i przydzielił 15 077 007 akcji zwykłych na okaziciela serii E, obejmowanych po cenie emisyjnej 24 zł każda. Wartość przeprowadzonej subskrypcji wyniosła 361,85 mln zł, podała spółka. AWT Čechofracht z Grupy AWT

Przegląd informacji ze spółek

). Ostateczna cena zostanie ustalona na dzień zakończenia transakcji, podała spółka. EMH oraz Jarosław Mikos ustalili cenę sprzedaży akcji Wirtualna Polska Holding na 50 zł za sztukę, a liczbę akcji sprzedawanych na 7,79 mln (27,18% kapitału, 19,51% głosów na walnym zgromadzeniu), podała Wirtualna Polska

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

akcjonariuszy, podała spółka. Zarząd podwyższył kapitał w drodze emisji do 327 000 akcji zwykłych serii N. Ustalona cena emisyjna akcji wynosi 46 zł.   Źródło:ISBnews Artifex Mundi: Projekt "Opracowania systemu umożliwiającego automatyczne generowanie nowych poziomów rozgrywki do gier typu

Przegląd prasy

Anioła od 16 listopada --Fitch obniżył perspektywę ratingów Taurona do negatywnej --Spółka Marvipolu podniosła cenę w wezwaniu na Torpol do 11,8 zł za akcję --Zysk netto Asseco BS wzrósł r/r do 8,18 mln zł w III kw. 2015 r. --Oferty konsorcjum Sygnity na 53,2 mln zł najkorzystniejsza w przetargu ZUS

Przegląd informacji ze spółek

niesprzyjającą sytuacją rynkową, poinformował prezes Tadeusz Marszalik. Niemniej jednak emisja akcji w I poł. 2016 r. jest "raczej pewna", podkreślił. Zarząd GPW wyznaczył dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 24,53 tys. obligacji na okaziciela serii H spółki Vantage

Przegląd informacji ze spółek

Southbank Media Limited - spółki zależnej od Scripps Networks Interactive - na akcje spółki za zgodne z interesem TVN, a cenę oferowaną przez wzywającego - za godziwą, podała spółka. GWI GmbH - spółka w 85% zależna od Erbudu - podpisało z Vabali SPA Düsseldorf GmbH & Co. KG umowę na budowę kompleksu

Tego ślubu nie będzie. Spór Skarbu Państwa z UOKiK

Ostateczna decyzja Ministerstwa Skarbu, by pozwolić Polskiej Grupie Energetycznej na wejście do finału negocjacji w sprawie kupna grupy Energa, oznacza rozpoczęcie otwartej wojny z inną instytucją państwową - Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Szefowa UOKiK Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel

Przegląd informacji ze spółek

ratingi podmiotu (IDR) dla długu w walutach obcych i krajowej na poziomie BBB, podała agencja. Projekt 03 - spółka zależna Marvipolu - zmieniła cenę w wezwaniu na akcje Torpolu na 11,8 zł na akcję z 11,79 zł wcześniej, podał Marvipol. Asseco Business Solutions (Asseco BS) odnotowało 8,18 mln zł

Przegląd prasy

bojowych, mających zastąpić radzieckiej konstrukcji Mi-24 Parkiet --Energa jest skłonna przekazać do Funduszu Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw (FIPP), zarządzanemu przez Polskie Inwestycje Rozwojowe, mniejszościowy pakiet spółki zależnej Elektrownia Ostrołęka, a także projekt budowy nowego bloku w

Przegląd prasy

akcji, stanowiących 100% w kapitale zakładowym Polenergii po cenie 16,29 zł za akcję, podała spółka. --Medicalgorithmics odnotował 4,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 1,96 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie

Przegląd informacji ze spółek

Energetyczna (PGE) ogłosiła wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 45 443 547 akcji, stanowiących 100% w kapitale zakładowym Polenergii po cenie 16,29 zł za akcję, podała spółka. Medicalgorithmics odnotował 4,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

. Akcjonariusze Grupy AB zdecydują o niewypłacaniu dywidendy i przeznaczeniu 15 mln zł z zysku netto na skup akcji własnych, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 20 grudnia. Źródło: ISBnews Ten Square Games: Pracuje nad dwoma grami skierowanymi dla kobiet i panuje ich debiut w przyszłym

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

wzrostu jego sprzedaży na Nintendo Switch. Po obniżce ceny gra zajęła pierwsze miejsce pod względem dystrybucji cyfrowej w Europie. Źródło: spółka Energa Operator: Pozyskuje unijne wsparcie na projekty związane z rozbudową i modernizacją infrastruktury energetycznej. W ramach Programu Operacyjnego

Przegląd prasy

wysokości 0,30 zł na akcję, co daje łącznie ponad 6,85 mln zł, podała spółka. --Getin International S.a.r.l. (spółka pośrednio zależna od Idea Bank) zawarł aneks ze spółką Emest Investments do warunkowej umowy sprzedaży 100% akcji GetBack, dotyczący zmiany postanowień dotyczących zapłaty ceny w

Bitwa o Energ(i)ę. Będzie konflikt między MSP a UOKiK-iem?

Oferty kupna kontrolnego pakietu akcji grupy Energa można było składać do wczoraj. Wartość Energi szacuje się na 6 do 6,5 mld zł. Faworytem w wyścigu po nią zdaje się PGE, kontrolowany przez państwo, największy polski koncern energetyczny. Ministerstwo Skarbu Państwa nie miałoby nic przeciw, żeby

Działacze sportowi kupili za grosze prawie 3 hektary gruntu. Miało być boisko, będzie osiedle

Spółka akcyjna Gedania znana jest głównie z odnoszących sukcesy siatkarek drużyny Energa Gedania Gdańsk. Ale firma ma też drugie, niesportowe oblicze. Dziesięć lat temu Gdańsk za 42 tys. zł sprzedał klubowi blisko 3 hektary gruntu w świetnym punkcie Wrzeszcza, przy ulicach Kościuszki i Legionów

Przegląd informacji ze spółek

zadebiutować na NewConnect w ciągu najbliższych tygodni, podała spółka.  Cena maksymalna akcji w pierwotnej ofercie publicznej spółki Krynica Vitamin została ustalona na 12,25 zł za akcję, podała spółka. Oznacza to, że wartość oferty publicznej ponad 1,5 mln akcji nowej emisji wyniesie blisko

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

o 1,5% do 1,567 mln w 2014 r., wynika z danych, do których dostęp uzyskała "Rzeczpospolita", potwierdzonych przez telekomy. Według zaprezentowanych przez gazetę "danych rynkowych", Orange Polska przyjął 400 tys. numerów, a oddał - 447 tys. w ub.r. (saldo: -47 tys.), Play

Rok 2007 w najważniejszych branżach przemysłu

przez prezesa URE (a następnie cofniętej przez jego następcę) decyzji o uwolnieniu cen. Innymi słowy - w tej dziedzinie będzie się działo wiele i niemal wszystko będzie zależało od nowego rządu. Nierozwiązane problemy na nowy rząd czekają również np. w gazie. Wciąż niezałatwiona jest sprawa akcji