akcje elektrownia ostrołęka cena

Energa dokonała odpisu aktualizującego wartość El. Ostrołęka B na 132 mln zł

przeprowadzonych testów na utratę wartości w dniu 3 lutego 2017 roku podjęta została, w porozumieniu z audytorem, decyzja o rozpoznaniu w Segmencie Wytwarzanie odpisów aktualizujących wartość Elektrowni Ostrołęka B na łączną kwotę 132 mln zł. Głównym powodem odpisu są obecne i przewidywane niskie ceny energii

Energa ma umowę dostaw węgla z PGG do planowanej elektrowni Ostrołęka C

Ostrołęka. Ponadto, w celu sprawniejszej realizacji inwestycji, Energa przejęła bezpośredni nadzór nad spółką celową, utworzoną na potrzeby budowy nowego bloku, obejmując 100% akcji spółki Elektrownia Ostrołęka. Spółka posiada kompletną dokumentację techniczną i decyzje administracyjne umożliwiające

Przegląd informacji ze spółek

dostępu strony trzeciej, poinformował prezes PGNiG Piotr Woźniak. Energa Elektrownie Ostrołęka, spółka zależna Energi, zawarła umowę na dostawy węgla do elektrowni Ostrołęka B z Polską Grupą Górniczą (PGG), podała Energa. Szacunkowa wartość umowy, która uwzględnia cenę węgla wraz z transportem, wynosi

Przegląd informacji ze spółek

, wynika z uchwał nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. Energa podpisała z Polską Grupą Górniczą (PGG) list intencyjny dotyczący dostaw ok. 1 mln ton węgla kamiennego rocznie do istniejącej elektrowni Ostrołęka B i ok. 2 mln ton rocznie do planowanej elektrowni Ostrołęka C, podała spółka. Energa i Enea

EuroRating obniżył perspektywę ratingu Energi do negatywnej

zaangażowanie (wraz z innym państwowym koncernem energetycznym - Enea) w budowę nowego bloku energetycznego w Elektrowni Ostrołęka. Ponieważ ogłoszony został już przetarg na wyłonienie generalnego wykonawcy nowej elektrowni, należy założyć, że projekt ten został wstępnie skierowany do realizacji" - czytamy

Przegląd informacji ze spółek

, MetLife OFE, OFE PZU Złota Jesień i PKO BP OFE (fundusze) skierowały oświadczenie do Andrzeja Olszewskiego, że nie sprzedadzą akcji Farmacolu w wezwaniu, które ogłosił po cenie 47,5 zł za jedną akcję, podał Farmacol. Konsorcjum ZUE, Trakcji PRKiL, Comsa, Strabag i Strabag Rail złożyło ofertę z najniższą

Przegląd informacji ze spółek

Rumunii. Poza tym "ma potencjał" do rozwoju w ramach posiadanych parków w Polsce. Oferta konsorcjum Polimeksu-Mostostal na budowę Elektrowni Ostrołęka C jest realistyczna i powinna być przez nie realizowana, ocenił prezes spółki Antoni Józwowicz.  Pfleiderer Group

Przegląd prasy

, trzy w Niemczech i jedną w Rumunii. Poza tym "ma potencjał" do rozwoju w ramach posiadanych parków w Polsce. --Oferta konsorcjum Polimeksu-Mostostal na budowę Elektrowni Ostrołęka C jest realistyczna i powinna być przez nie realizowana, ocenił prezes spółki Antoni

Przegląd prasy

Noteci --Monetia wygrała przetargi na obsługę kolejnych urzędów skarbowych --MF: Deficyt budżetu wyniósł 4,1% planu po listopadzie wg finalnych danych --Fortbet ogłosił wezwanie na 0,68% akcji Fortuny z GPW po cenie 29,8 zł/ sztuka --LiveChat Software zwiększył bazę klientów o 302 firmy w grudniu

Zysk netto Energi wzrósł r/r do 190 mln zł w III kw. 2016 r.

Elektrownia Ostrołęka SA. Miało to związek z odmrożeniem projektu budowy nowego bloku energetycznego w Ostrołęce" - czytamy w komunikacie. EBITDA w III kwartale wyniosła 439 mln zł i spadła o 12% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2

Przegląd informacji ze spółek

budowę Elektrowni Ostrołęka C złożyło trzech oferentów: China Power Engineering Consulting Group Co., konsorcjum GE Power oraz Alstom Power Systems S.A.S. oraz konsorcjum Polimex-Mostostal i Rafako, poinformowała Energa. R22 zadebiutuje na głównym rynku GPW w piątek, 29 grudnia, podała spółka

Przegląd informacji ze spółek

- Fiber-to-the-home), podała spółka. Elektrownia Ostrołęka, należąca do dwóch spółek energetycznych - Energi i Enei - podpisała z prezydentem Ostrołęki umowę dotyczą rozbudowy istniejącej przeprawy mostowej na rzece Narew, podała Energa. Porozumienie określa udział spółki w realizowanej przez miasto

Przegląd prasy

mln zł --Trzy oferty złożono w przetargu na budowę Elektrowni Ostrołęka C --Czyżewski z PKN Orlen: Cena ropy wzrośnie do ok. 56 USD/bbl w 2018 --UTK: Kolejowe przewozy pasażerskie wzrosły o 1,08% r/r w listopadzie --UTK: Kolejowe przewozy towarowe wzrosły wg masy o 6,22% r/r w listopadzie

Haitong Bank rekomenduje: "sprzedaj" dla polskich spółek energetycznych

Haitong Bank rekomenduje: "sprzedaj" dla polskich spółek energetycznych

"kupuj" do "neutralnie". Cena docelowa w stosunku do poprzedniej rekomendacji została obniżona o 55 proc. do 12,73 zł (obecnie akcje wyceniane są na 13,5 zł). "Ryzyko inwestowania w projekt Ostrołęka jest wysokie, ponieważ rząd naciska na inwestycje energetyczne oparte na węglu

Przegląd informacji ze spółek

Węglową (JSW), gwarantujące dostawy węgla na kolejne lata eksploatacji elektrowni Ostrołęka B, poinformowała spółka. PGG jest obecnie większościowym dostawcą, a pozostali są tzw. dostawcami uzupełniającymi. Cena emisyjna akcji emisji nr 9 dla posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii B, którzy wyrazili

Przegląd informacji ze spółek

prezes Ryszard Wtorkowski. Energa nie planuje zmian w kontraktach z farmami wiatrowymi w związku z planowaną nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE_, poinformował prezes Energa-Obrót Jarosław Dybowski. Energa zakłada, że model finansowania budowy Elektrowni Ostrołęka C będzie gotowy

Przegląd prasy

planuje zwiększyć sprzedaż mieszkań o ponad 20% w 2018 r. --Union Investment TFI: Ceny akcji mniejszych spółek na GPW nadal mogą iść w górę --Energa ma umowy na dostawy węgla do elektrowni Ostrołęka B z PGG, Bogdanką i JSW --BIEC: BOP spadł o 0,5 pkt w XII; w całym 2017 liczba ofert pracy wzrosła o

Przegląd prasy

. głównymi filarami strategii --PKO BP: Wzrost cen oraz fundusze unijne pociągną inwestycje rolnicze w 2017 r.. --Energa i Enea mają zgodę UOKiK na wspólną kontrolę nad Elektrownią Ostrołęka --Dariusz Kaśków został odwołany z funkcji prezesa Energi --Robyg wprowadził do sprzedaży kolejne etapy Stacji

Przegląd informacji ze spółek

przychodów w wysokości 50 mln zł w tym roku jest w pełni osiągalna, poinformował prezes Łukasz Szczepański. Grupa prowadzi rozmowy w sprawie kolejnych przejęć w sektorze e-commerce. Sąd Okręgowy w Białymstoku zatwierdził ugodę między konsorcjum Rafako i Omis a Energą Elektrownie Ostrołęka - spółką zależną

Przegląd prasy

--Rafako: Sąd zatwierdził ugodę z Energą Elektrownie Ostrołęka --KPF: Odsetek gospodarstw dom. regulujących zobowiązania finans. wzrósł do 77,8% --Marża rafineryjna PKN Orlen wzrosła r/r do 6,4 USD/b w maju --Projekt ustawy dot. promowania polskiej gospodarki przez PAIH trafił do Sejmu --Gaz-System

Przegląd informacji ze spółek

budowy bloku C w Elektrowni Ostrołęka w kontekście negocjowanego z Komisją Europejską kształtu rynku mocy, poinformował prezes Enei Mirosław Kowalik. Enea planuje podjąć decyzję korporacyjną w sprawie budowy bloku zgazowania węgla koło Bogdanki pod koniec 2018 r., poinformował prezes Mirosław Kowalik

Przegląd prasy

ws. dostaw węgla do Elektrowni Ostrołęka B i C --Energa i Enea mają list intencyjny ws. budowy bloku C w Elektrowni Ostrołęka --Reino Dywidenda Plus odstąpił od oferty publicznej --KNF: Banki komercyjne przeznaczyły 39,7% zysku za 2015 r. na dywidendy --MF: Dochody podatkowe wzrosły o 7,4% r

Przegląd prasy

na generalnego wykonawcę Elektrowni Ostrołęka C --Piotr Woźniak został powołany na prezesa zarządu PGNiG na kolejną kadencję (ISBnews)  

Przegląd informacji ze spółek

rady nadzorczej Przemysława Lisa i Macieja Baranowskiego. Jednocześnie powołano Monikę Fill i Ireneusza Purgacza, podała spółka. Arrinera, po przeprowadzeniu procesu budowy księgi popytu, ustaliła cenę emisyjną akcji serii H na 9 zł, podała spółka. Alumetal osiągnął docelowe moce produkcyjne

Przegląd informacji ze spółek

Energa Wytwarzanie wszystkie 210 100 000 akcji spółki Elektrownia Ostrołęka, podała Energa. IKEA Property Poland zawarła z P.A. Nova umowę na wykonanie robót ogólnobudowlanych związanych z budową sklepu IKEA w Lublinie oraz parkingu piętrowego za ryczałtowo 65,61 mln zł netto, podała spółka. Empik

Przegląd prasy

WIG20 spadł o 0,7% na zamknięciu w środę --Radpol przydzielił 10 mln akcji serii E po cenie emisyjnej 1,4 zł sztuka --Hargreaves Lansdown otwiera nowe centrum technologiczne w Warszawie --Sygnity: Wierzyciele uzgadniają ostateczny kształt porozumienia --Spółka Pekabeksu ma umowę na konstrukcję w

Przegląd prasy

Polski spadł o 13,8% r/r w listopadzie 2016 r. --Akcjonariusze PZU dokonają 12 IV zmian w RN na wniosek Skarbu Państwa --KNF zaleca Alior Bankowi niewypłacanie dywidendy za 2016 r. --Energa: Po modernizacji moc bloku 3 w Elektrowni Ostrołęka B wynosi 230 MWe --Carrefour Polska uruchomi projekty

Przegląd prasy

dorosły konsument miesięcznie robił zakupy w czterech różnych sieciach handlowych, zaś w 2012 r. było to 2,5 sieci --Elektrownia Ostrołęka z grupy Energa od tego roku większość węgla będzie kupować na Śląsku od PGG, kosztem usytuowanej znacznie bliżej (w Lubelskim Zagłębiu Węglowym) kopalni Bogdanka

Przegląd informacji ze spółek

współpracę operacyjną z Tencent Holdings Limited, który zarządza największą siecią społecznościową i największą internetową platformą dystrybuującą gry w postaci cyfrowej w Chinach, podała spółka. Energa, Enea i Elektrownia Ostrołęka podpisały umowę inwestycyjną dotyczącą realizacji projektu Ostrołęka C

Przegląd informacji ze spółek

zł zamiast 33,3 mln zł, podała spółka. Ostateczna cena może jeszcze ulec korekcie, podkreśliło OT Logistics.  Energa i Enea ogłosiły postępowanie przetargowe na wyłonienie generalnego wykonawcy budowy Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1 000 MWe, podały spółki. Wnioski o dopuszczenie do

Przegląd prasy

r/r --AAA Auto: Rynek aut używanych w Polsce obejmował 151 tys. pojazdów w sierpniu --Comarch został dostawcą oprogramowania OSS dla Orange Polska --Samar: Liczba rejestracji nowych aut o DMC do 3,5 t wzrosła o 16,35% r/r w VIII --Elektrownia Ostrołęka ma umowę z miastem na współfinansowanie

Przegląd prasy

: Trwają analizy dot. struktury finansowania Elektrowni Ostrołęka C --KE: Opieka długoterminowa w Polsce wymaga reformy --Enea: Decyzja ws. bloku zgazowania węgla zapadnie po koniec 2018 r. --Hajnówka ma list intencyjny ws. budowy 50 mieszkań w ramach Mieszkania+ --GUS: Nakłady wewnętrzne firm na

Zysk netto Energi wzrósł r/r do 310 mln zł w I kw. 2017 r.

; - czytamy także. Nakłady inwestycyjne w Segmencie Wytwarzania w I kwartale 2017 roku były niższe o 45 mln zł i wyniosły 18 mln zł.  Przeznaczone zostały głównie na inwestycje związane z dostosowaniem do wymogów środowiskowych oraz na inwestycje modernizacyjne realizowane w Elektrowni Ostrołęka B

Przegląd informacji ze spółek

100% akcji Engie Energia Polska od Engie, podała spółka. Termin realizacji przez konsorcjum z udziałem Rafako umowy na redukcję tlenków azotu w Elektrowni Ostrołęka uległ zmianie na III kw. 2018 r. w związku z kapitalnym remontem bloki nr 1 elektrowni, podała spółka. Panasonic Corporation po

Przegląd prasy

zlecenia nabycia łącznie pakietu ok. 32% akcji spółki Netia od dwóch znaczących akcjonariuszy - Mennicy Polskiej oraz  FIP 11 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (FIZAN), podał Cyfrowy Polsat. Cena nabycia została ustalona na łączną kwotę 638,8 mln zł. Spółka

Przegląd informacji ze spółek

Kościelniak. Cyfrowy Polsat nie oczekuje na razie wypłaty dywidendy przez Netię, poinformowała członek zarządu ds. finansowych Katarzyna Ostap-Tomann. Energa spodziewa się, że do końca I kw. 2018 r. będzie ustalona struktura finansowania Elektrowni Ostrołęka C. W tej chwili spółka wraz z Eneą - partnerem

Przegląd prasy

perspektywę do stabilnej --Emperia: Sprzedaż Stokrotki wzrosła o ok. 9,9% r/r w listopadzie --M. Fill i I. Purgacz weszli do RN Azotów w miejsce P. Lisa i M. Baranowskiego --Arrinera ustaliła cenę emisyjną w ofercie na 9 zł za akcję --Indeks WIG20 spadł o 0,02% na zamknięciu w piątek --BGK pozyskał

Przegląd prasy

0,71 zł na akcję dywidendy --CD Capital strategicznym partnerem Prairie w projekcie kopalni koło Lublina --EuroRating podwyższył perspektywę ratingu Banku Pocztowego do stabilnej --Energa nie potwierdza planów sprzedaży projektu budowy elektrowni w Ostrołęce --Geothermal Energy Resources ma list

Przegląd prasy

Centers ma list intencyjny ws. sprzedaży centrum handlowego w Belgradzie --Akcjonariusze Immofinanz zatwierdzili dywidendę w wysokości 0,06 euro na akcję --Akcjonariusze Neuki zgodzili się przeznaczyć do 40,5 mln zł na buy-back --Energa przejęła bezpośredni nadzór nad Elektrownią Ostrołęka --P.A

Przegląd informacji ze spółek

Brand24 ustalił cenę emisyjną akcji w ramach prowadzonej oferty prywatnej na 31,76 zł za sztukę, podała spółka. Debiut na NewConnect planowany jest na początek 2018 r. Orco Property Group sprzedało działki o łącznej powierzchni 52 tys. m2 w Czechach w ramach prowadzonego w Pardubicach banku

Przegląd informacji ze spółek

zalecenie dla Alior Banku zwiększenia funduszy własnych poprzez zatrzymanie całości zysku wypracowanego w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 roku, podał bank. Po modernizacji turbiny w bloku nr 3 należącej do Energi Elektrowni Ostrołęka B uzyskano wzrost mocy elektrycznej do poziomu 230 Mwe

Przegląd prasy

. nowego połączenia Polska-Ukraina --Energa i Enea podpisały umowę inwestycyjną ws. budowy Elektrowni Ostrołęka C --Wskaźnik wyprzedzający CLI OECD dla Polski spadł o 0,07 pkt do 99,87 pkt w X --Bank Pekao ma nabyć pakiety spółek Pioneera i Xelion od UniCredit --Wymiana na euro kwoty za przejęcie

Przegląd prasy

kg/os. w 2020r. --BM Reflex: Ceny paliw na stacjach mogą spaść o 3-5 gr./l w przyszłym tygodniu --Mostostal Warszawa w konsorcjum chce wybudować Elektrownię Ostrołęka C --Grupa Energa ma umowę z PGG dot. redukcji mocy --Huckleberry Games ustalił premierę gry 'Edengrad' na 4 kwietnia --MR

Przegląd prasy

spodziewa się poprawy w przewozach węgla w przyszłym roku --Torpol zawarł z PKP PLK umowę na odcinek linii E30 wartą 304,3 mln zł brutto --Energa jest nadal zainteresowana aktywami EdF --Energa chce w br. ogłosić przetarg na wykonawcę Elektrowni Ostrołęka C --Energa nie wyklucza dywidend przed 2023

Przegląd informacji ze spółek

o łącznej wartości 3,5 mln zł i cenie emisyjnej 1 000 zł za jedną obligację, podała spółka. W ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji TelForceOne, ogłoszonym przez Kaps Investment i Sebastiana Sawickiego, zostały zawarte transakcje, których przedmiotem było 2 139 284 akcji, podał

Przegląd informacji ze spółek

) wniosek o zgodę na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy Elektrownia Ostrołęka S.A., podał Urząd. Według UOKiK, koncentracja ta wpłynie m.in. korzystnie na bezpieczeństwo energetyczne Polski. Grupa Lotos chciałaby rozpocząć wypłacać dywidendę w ciągu dwóch pierwszych lat działania jej strategii

Przegląd prasy

netto Budimeksu wzrósł o 90,9% r/r do 105 mln zł w III kw. --Energa rozwiązała 110 mln zł odpisu w Elektrowni Ostrołęka --PUT Intercor ma umowę na remont estakady kolejowej w Gorzowie Wlkp za 111 mln zł --Energa ustaliła z PGG ogólne warunki planowanej umowy na węgiel dla Ostrołęki C --GUS

Przegląd prasy

Family o pow. min. 500 m2. Gazeta Wyborcza --W PiS nie zapadły jeszcze decyzje, czy rekonstrukcja obejmie fotel premiera wg gazety ISBnews --Brand24 ustaliło cenę emisyjną akcji na 31,76 zł za sztukę --Orco sprzedało bank ziemi w Czechach --RN BOŚ Banku podjęła uchwałę o powołaniu B

Przegląd prasy

zapowiada masowe kontrole umów cywilno-prawnych w firmach --Prezes JSW Tomasz Gawlik może w czwartek stracić stanowisko wg gazety Puls Biznesu --BPH TFI: Po dłuższym okresie słabości jest duża szansa na próbę zbudowania trendu wzrostowego na krajowym rynku akcji ISBnews --Sprzedaż detaliczna

Przegląd prasy

akwizycji w segmencie upstream --Enea, Energa złożyły w UOKiK wniosek ws. utworzenia spółki Elektrownia Ostrołęka --MR: Likwidacja gimnazjów nie oznacza automatycznej utraty ich dotacji z UE --Rząd chce wzmocnić kontrolę drogowego przewozu niektórych towarów --Haitong podwyższył wyceny dla dwóch

Przegląd prasy

niewypłacaniu dywidendy --Indeks WIG20 wzrósł o 0,67% na zamknięciu we wtorek --Energa ponownie uruchamia projekt budowy nowego bloku w Elektrowni Ostrołęka --Akcjonariusze Rafako zdecydują 21 czerwca o niewypłacaniu dywidendy --KNF nałożyła kary pieniężne na łącznie 12 biur usług płatniczych

Przegląd informacji ze spółek

sprzedaży, jeśli zostanie on rozpoczęty od nowa, poinformował prezes Dariusz Kaśków. Energa chce do końca roku ogłosić przetarg na wykonawcę Elektrowni Ostrołęka C. Spółka chce zachować kontrolę nad projektem nawet w przypadku udziału trzeciego partnera, poinformowali członkowie zarządu spółki. Energa

Przegląd prasy

kurierskich na polskim rynku wyposaży kurierów w terminale do przyjmowania płatności kartami bankowymi ISBnews --Indeks WIG20 wzrósł o 0,41% na zamknięciu we wtorek --Bogdanka ma aneks z Elektrownią Ostrołęka przedłużający umowę do końca 2016 --EDF Paliwa wypowiedział Bogdance wieloletnią umowę

Przegląd prasy

--Enea złożyła ofertę na zakup 100% akcji Engie Energia Polska --MF zaoferuje obligacje za 14-28 mld zł na 3-4 przetargach w IV kwartale --Rafako: Termin realizacji kontraktu dla Elektrowni Ostrołęka to III kw. 2018 r. --MF zaoferuje obligacje za 8-16 mld zł na 2 przetargach w październiku --GUS

Przegląd informacji ze spółek

łącznej wartości 388,795 mln zł na rzecz uprawnionych wierzycieli, podała spółka. Energa sprzeda Enei 50% akcji Elektrowni Ostrołęka w kwocie ok. 101 mln zł w celu realizacji projektu bloku 1 000 MW, podały spółki. Fitch Ratings potwierdził długookresowy rating Enei w walucie zagranicznej i lokalnej

Przegląd informacji ze spółek

Gerstner. Budowa bloku C w Elektrowni Ostrołęka przyczyni się do redukcji poziomu emisji CO2 i tym samym wypełnienia przez Polskę zapisów porozumienia klimatycznego, poinformował prezes Energi Dariusz Kaśków. Grupa Organic Farma Z Zarząd T-Bull szacuje, że rozpoczęcie notowań 448 tys. akcji zwykłych na

Przegląd informacji ze spółek

kilka kontraktów eksportowych do końca I kw. 2018 r., poinformowała prezes Agnieszka Wasilewska-Semail. Blisko rozstrzygnięć są postępowania w Indonezji i Mongolii. Rafako złoży ofertę na budowę bloku o mocy elektrycznej ok. 1000 MW w Elektrowni Ostrołęka razem z Polimeksem-Mostostal, poinformowała

Przegląd prasy

: Slovnaft odkupi udziały w CM European Power Slovakia --PBG przydzieliło wierzycielom obligacje o łącznej wartości 388,8 mln zł --Energa sprzeda Enei 50% akcji Elektrowni Ostrołęka wartych ok. 101 mln zł --Indeks WIG20 wzrósł o 1,02% na zamknięciu w środę --Fitch potwierdził ratingi Enei BBB i A

Przegląd prasy

inne podmioty, oprócz Enei, zainteresowane Elektrownią Ostrołęka --Energa szuka nabywców na projekty bloków gazowych w Gdańsku i Grudziądzu --Energa przyjmie aktualizację strategii późną jesienią tego roku --Lokum Deweloper zadowolony z rentowności, liczy na dalszą poprawę w II półr

Wielka awaria w Enerdze. Pomoże pielęgniarka w radzie nadzorczej?

przygotowawcze do budowy bloku węglowego w elektrowni Ostrołęka o mocy ok. 1000 MW. Informowała, że szuka partnera zainteresowanego wspólną realizacją projektu, który wziąłby na siebie pewne czynniki ryzyka. W marcu 2016 r. wiceprezes Energi Grzegorz Ksepko (PiS) mówi bardzo podobnie. "Jesteśmy

Przegląd prasy

Europy w Elektrowni Ostrołęka --Tarnawa z BOŚ: RPP pozostawi stopy procentowe na dotychczasowym poziomie --MIB przyjęło Krajowy Program Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym --Enea nie wyklucza partnera dla potencjalnej inwestycji w Elektrownię Połaniec --LW Bogdanka przedstawi strategię pod

Przegląd informacji ze spółek

warunki, na jakich mógłby zostać zbudowany pierwszy blok gazowo-parowy (IGCC), zlokalizowany blisko zakładu Lubelskiego Węgla Bogdanki, poinformował prezes Enei Mirosław Kowalik. Trzecim inwestorem dla bloku C Elektrowni Ostrołęka może być zagraniczna instytucja finansująca, np. japońska lub chińska

Przegląd prasy

Warszawa, 20.07.2015 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Konsorcjum inwestorów z amerykańskim funduszem na czele złożyło zarządowi Energi ofertę kupna projektu w celu zbudowania i eksploatacji bloku na 1 tys. MW w Elektrowni Ostrołęka

Przegląd prasy

mln zł --PZF: Obroty firm faktoringowych wzrosły o 21,1% r/r do 73,5 mld zł w I półr. --Kaps Investment nabył 2,14 mln akcji TelForceOne w wezwaniu --Rafako i Polimex chcą wspólnie rozbudowywać Elektrownię Ostrołęka --Aforti Holding liczy na poprawę wyników r/r i zakup firmy windykacyjnej w br

Przegląd informacji ze spółek

LW "Bogdanka" ma aneks do umowy wieloletniej sprzedaży węgla energetycznego do Energa Elektrownie Ostrołęka, w wyniku którego przedłużony został okres jej obowiązywania do końca 2016 roku oraz ustalone zostały warunki dostaw w roku 2016, podała spółka. W efekcie wartość umowy wzrosła

Przegląd informacji ze spółek

, przeanalizowany zostanie powrót do budowy nowego bloku elektrowni Ostrołęka C, poinformował wiceminister skarbu Henryk Baranowski. Udziałowcami Nowej Kompanii Węglowej (NKW) mogłyby być zarówno podmioty państwowe, jak i częściowo prywatne, poinformował minister energii Krzysztof Tchórzewski. Prowadzone są

Przegląd informacji ze spółek

Southbank Media Limited - spółki zależnej od Scripps Networks Interactive - na akcje spółki za zgodne z interesem TVN, a cenę oferowaną przez wzywającego - za godziwą, podała spółka. GWI GmbH - spółka w 85% zależna od Erbudu - podpisało z Vabali SPA Düsseldorf GmbH & Co. KG umowę na budowę kompleksu

Przegląd informacji ze spółek

orientacyjny termin zakończenia negocjacji na 30 września 2015 roku. Analitycy Domu Maklerskiego mBanku podnieśli rekomendację dla akcji Orange Polska do "kupuj" z "trzymaj" i cenę docelową akcji do 10,2 zł, wynika z raportu datowanego na 6 sierpnia. Dekopl zawarł z 7R Logistic umowę

Przegląd informacji ze spółek

przepływów operacyjnych i poprawy pozycji gotówkowej, poinformował dyrektor finansowy Asbis Marios Christou. Energa widzi zainteresowanie potencjalnych inwestorów blokiem C Elektrowni Ostrołęka, rozważa różne formuły finansowania. W idealnym scenariuszu budowa mogłaby ruszyć w 2018 r., poinformował prezes

Przegląd prasy

bojowych, mających zastąpić radzieckiej konstrukcji Mi-24 Parkiet --Energa jest skłonna przekazać do Funduszu Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw (FIPP), zarządzanemu przez Polskie Inwestycje Rozwojowe, mniejszościowy pakiet spółki zależnej Elektrownia Ostrołęka, a także projekt budowy nowego bloku w

Przegląd informacji ze spółek

, jeśli spółka zdecyduje się zrealizować nowe projekty. Energa jest zainteresowana budową bloku C w Elektrowni Ostrołęka, poinformowali członkowie zarządu spółki. Energa jest zainteresowana inwestycją w Polską Grupę Górniczą (PGG), jednak chce najpierw ocenić potencjał rynkowy takiej decyzji

Przegląd informacji ze spółek

potencjalnymi partnerami projektu budowy elektrowni Ostrołęka C i rozważa różne scenariusze dla przedsięwzięcia, poinformował wiceprezes Mariusz Rędaszka. Energa może przedstawić nową strategie po wakacjach - po tym, jak wyklarują się rozwiązania ustawowe związane z działalnością spółki i program