akcje elektrowni turów

Przegląd informacji ze spółek

"Porty Lotnicze" (PPL) ogłosiło wezwanie na 11 256 577 akcji Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego "Baltona", stanowiących 100% kapitału zakładowego i głosów na walnym zgromadzeniu, podał pośredniczące w wezwaniu Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego. Akcje nabywane będą po 6,95 zł za

Przegląd prasy

energetycznego w Elektrowni Turów zaawansowana w 89% --Torpol rekomenduje wypłatę 0,25 zł dywidendy na akcję za z zysku za 2018 r. --PŻM złożyła wniosek do UOKiK ws. przejęcia Funduszu Rozwoju Spółek --Polenergia przedłużyła umowy z Siemens Gamesa na serwis farm wiatrowych --EBOR podniósł prognozę

Przegląd prasy

przetargu sprzedaży w kwietniu --MF zaoferuje obligacje za 15-25 mld zł na 3-4 przetargach sprzedaży w II kw. --Selena FM miała szacunkowo 26,7 mln zł zysku netto w 2018 r. --PGE GiEK otrzyma dofinansowanie do uciepłownienia bloków 5, 6 w Elektrowni Turów --EKG 2019: Zgłoszenia do Startup Challenge

Przegląd informacji ze spółek

zł, stanowiącej średnią wyników z I kwartału 2017 i 2018 roku, podała spółka. Skonsolidowany zysk netto wyniósł 44,3 mln zł, w porównaniu do 96,9 mln zł, stanowiącej średnią wyników z I kwartału 2017 i 2018 roku, podano również. Budowa bloku o mocy 496 MW brutto w Elektrowni Turów realizowana

Przegłąd informacji ze spółek

uciepłownienie bloków 5 i 6 w Elektrowni Turów, podała spółka. Spółka otrzyma dotację w wysokości ponad 8,1 mln zł na projekt, którego całkowita wartość wynosi ponad 30 mln zł. BoomBit finalizuje postępowanie prospektowe i przygotowuje się do rozpoczęcia pierwszej oferty publicznej akcji, podano w komunikacie

Przegląd prasy

--NBP: Saldo na rachunku C/A to 21 mln euro w VI, konsensus: +100 mln euro --PGE GiEK: W Elektrowni Turów uruchomiono stację ładowania pojazdów elektrycznych --Allegro uruchomi 16 września Allegro Lokalnie dla ogłoszeń prywatnych --Ronson podtrzymuje plan sprzedaży i przekazania po ok. 800 lokali

Przegląd prasy

% --Spółka Awbudu dostarczy instalacje dla bloku w Elektrowni Turów za 18,7 mln zł --Wszystkie elektrownie wodne Energi wygrały w aukcji OZE --ZEM 2 z grupy Węglokoks złożył do UOKiK wniosek ws. przejęcia części HW Pietrzak --Randstad: Rotacja na rynku pracy wzrosła do 27% w II kw. vs. 21% kw. temu i

Przegląd informacji ze spółek

dostaw sody kalcynowanej z zakładów Ciech w Inowrocławiu i Janikowie, podał Ciech. Elektrownia Turów, jeden z oddziałów spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) z Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) zbuduje na zaporze na rzece Witka w Niedowie dwa nowe hydrogeneratory o łącznej

Przegląd informacji ze spółek

Zygmuntowicza. Jednocześnie rada delegowała swojego przewodniczącego, Wojciecha Włodarczyka, do dalszego czasowego wykonywania czynności jako prezesa zarządu, w okresie od 14 lipca do 7 sierpnia 2017 r., podała spółka. Do Elektrowni Turów dotarł stojan - jeden z kluczowych elementów nowobudowanego bloku

Przegląd informacji ze spółek

prezesa zarządu, podała spółka. Wznoszenie żelbetowego płaszcza chłodni kominowej o wysokości 135 m - najwyższego obiektu nowo budowanego bloku energetycznego w Elektrowni Turów, zostało zakończone. Poziom zaawansowania całej budowy bloku o mocy 490 MW osiągnął natomiast ok. 62% na koniec maja

Przegląd informacji ze spółek

, MetLife OFE, OFE PZU Złota Jesień i PKO BP OFE (fundusze) skierowały oświadczenie do Andrzeja Olszewskiego, że nie sprzedadzą akcji Farmacolu w wezwaniu, które ogłosił po cenie 47,5 zł za jedną akcję, podał Farmacol. Konsorcjum ZUE, Trakcji PRKiL, Comsa, Strabag i Strabag Rail złożyło ofertę z najniższą

Przegląd prasy

. Jednocześnie rada delegowała swojego przewodniczącego, Wojciecha Włodarczyka, do dalszego czasowego wykonywania czynności jako prezesa zarządu, w okresie od 14 lipca do 7 sierpnia 2017 r., podała spółka. --Do Elektrowni Turów dotarł stojan - jeden z kluczowych elementów nowobudowanego bloku energetycznego o

Przegląd prasy

Elektrowni Turów zakończona sukcesem --BCG: Rusza program mentoringowy EmpowerPL dla studentów z kraju i zagranicy --BCG: Ponad 2/3 polskich studentów w Wielkiej Brytanii nie martwi się Brexitem --CCC liczy na min. 10 mln euro synergii rocznie ze współpracy z HRG od 2020 r. --GUS: Wskaźnik przeżycia

Przegląd informacji ze spółek

wynoszących 11,49 mln zł, podała spółka. W Elektrowni Turów przeprowadzono próbę ciśnieniową kotła nowego bloku energetycznego. Próbie poddano kocioł właściwy wraz z układem przegrzewu pierwotnego oraz układ przegrzewu wtórnego. Obydwie próby zakończyły się sukcesem, podał Budimex. CCC szacuje, że łącznie

Niższe zyski PGE w III kw i po 9 miesiącach br. to efekt spadających cen energii

prac budowlanych przy nowym bloku na węgiel brunatny w Elektrowni Turów" - podkreślił Woszczyk. W segmencie energetyki odnawialnej, rozstrzygnięte zostały przetargi na farmy wiatrowe Lotnisko i Resko II, dzięki czemu ruszyły prace budowlane nad jednostkami o łącznej mocy 166 MW. Na koniec 2015

Przegląd informacji ze spółek

11bit Studios. Cena detaliczna gry na te platformy będzie wynosiła 29,99 USD/euro. W Elektrowni Turów, należącej do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) - spółki zależnej Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - można korzystać z nowoczesnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych od

Przegląd informacji ze spółek

Energetyka - spółka zależna Polimeksu Mostostalu - i PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) - spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - zwiększyły wartość netto kontraktu na modernizację kotłów w blokach 1-3 w Elektrowni Turów do 369,28 mln zł i przedłużyły termin realizacji kontraktu

Przegląd prasy

na akcję --PG Silesia spodziewa się wzrostu cen węgla, zwiększy wydobycie --Feerum chce wypłacać dywidendy w przypadku pozytywnych wyników --Tobiszowki z ME: Skala inwestycji w Elektrowni Rybnik będzie znana w czerwcu --Feerum pracuje nad pozyskaniem kolejnych kontraktów w Afryce --JSW

Przegląd informacji ze spółek

GmbH umowę na budowę instalacji odazotowania spalin w Elektrowni Pomorzany, podała spółka. Wartość kontraktu to 63,9 mln zł netto. Polska Grupa Energetyczna (PGE) zakończyła akcję ratowniczą i rozpoczęła szacowanie strat związanych z osuwiskiem w Kopalni Węgla Brunatnego Turów (KWB Turów), podała

Polimex-Mostostal podpisał aneks z PKO BP, Pekao, BOŚ i BZ WBK

Firma budowlana podpisała umowę m.in. z bankami PKO BP, Pekao SA, BOŚ i BZ WBK oraz posiadaczami obligacji wartymi w sumie 120 mln zł. Aneks przewiduje m.in. zamianę 470 mln zł długów na akcje spółki, odroczenie spłaty pozostałych zobowiązań aż do 2019 r. oraz uruchomienie linii gwarancyjnej

Polimex-Mostostal porozumiał się z bankami

Umowa przewiduje m.in. emisję nowych obligacji wartych 140 mln zł, zamianę 470 mln zł długów na akcje spółki i odroczenie spłaty pozostałych zobowiązań aż do 2019 roku. Wstępnie zgodziły się na to banki, którym Polimex zalega największe kwoty: PKO BP, Pekao SA, BOŚ i BZ WBK. - Te działania

Przegląd prasy

Alstom Power modernizację turbin w Elektrowni Turów za 150 mln zł --Ceny producentów w USA wzrosły o 0,3% w listopadzie --GUS: Eksport w USD na Ukrainę spadł o 23,1% r/r, do Rosji - o 41% w I-X --GUS: Eksport do Niemiec wzrósł o 10,1% r/r do 39 972,8 mld euro w I-X --GUS: Eksport wzrósł o 7% r/r

Przegląd informacji ze spółek

) Elektrowni Turów wmurowano kamień węgielny pod budowę bloku energetycznego o mocy 450 MW netto, podała Polska Grupa Energetyczna (PGE). Koszt inwestycji to ok. 4 mld zł. Akcjonariusze Pfleiderer Grajewo zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę 64,7 mln zł z zysku za 2015 r., co oznacza wypłatę w

Przegląd informacji ze spółek

Kapitałowych (BIK) oraz Belancor (jako sprzedający) podjęli decyzję dotyczą wznowienia publicznej oferty akcji, która została zawieszona wiosną tego roku przed rozpoczęciem zapisów. Zgodnie z nowym harmonogramem, oferta rozpocznie się od book-buildingu, który będzie prowadzony 25-26 października br., podała

Przegląd informacji ze spółek

150 mln zł na modernizację turbin w blokach 1-3 Elektrowni Turów, podała PGE. Luís Araújo od 1 stycznia 2016 r. zastąpi Pedro Pereira da Silva na stanowisku dyrektora generalnego sieci Biedronka w Polsce, podała sieć. Enter Air zadebiutuje na Giełdzie Papierów Wartościowych w

Przegląd informacji ze spółek

;- podpisała umowę z Balcke-Dürr Polska na modernizację elektrofiltrów w blokach energetycznych 1-3 w Elektrowni Turów, podała PGE. Wartość umowy to 72,7 mln zł. Koordynowane przez Warbud prace w Złotej 44 zakończą się w tym roku. Wtedy też rozpocznie się procedura przekazywania klientom apartamentów

Przegląd informacji ze spółek

EBIT, 10,9 mln zł EBITDA i 5,7 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 roku, podała spółka. Enea kupiła 100% akcji Engie Energia Polska (EEP), która jest właścicielem Elektrowni Połaniec za wstępną cenę 1 264 159 355 zł, podała spółka.   Polskie

Przegląd prasy

dywidendy --Akcjonariusze J.W. Construction zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy --Marek Pawlik został ponownie wybrany na prezesa ABM Solid --Reino Dywidenda Plus postanowił o wstrzymaniu IPO wz. sytuacją rynkową --PGE rozpoczęła budowę nowego bloku w Elektrowni Turów za ok. 4 mld zł --Dochody

Przegląd informacji ze spółek

2016 r., podała spółka. Erbud Industry zawarł umowę o wartości 37,45 mln zł netto na wymianę młynów DF-90 nr 1 i DF-90 nr 2 w Elektrowni Turów w Bogatyni wraz z modernizacją linii technologicznych produkcji sorbentu w Przemiałowni Kamienia Wapiennego w Bogatyni, poinformowała spółka. Dom

Przegląd informacji ze spółek

rynku marketingu z dwukrotnym lub trzykrotnym wzrostem udziału w rynku do 2017, podała spółka. Spółka zależna Polimeksu - Polimex Energetyka zrealizuje dostawy konstrukcji stalowych na potrzeby budowanego bloku nr 11 w Elektrowni Turów o wartości ponad 38 mln zł netto, podał 

Przegląd informacji ze spółek

podpisane zamówienie z GE Power dotyczące montażu elementów infrastruktury o wartości ok. 14 mln zł netto, poinformowała spółka. Łączna wartość zamówień otrzymanych od GE Power w okresie ostatniego roku wyniosła 41,2 mln zł netto, dodano. Elektrownia Turów podpisała porozumienie dotyczące dostaw energii

Przegląd informacji ze spółek

Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna na modernizację kotłów w Elektrowni Turów, podał Polimex. Giełda Papierów Wartościowych (GPW) zdecydowała o zawieszeniu obrotu akcjami E-Kancelarii, Europejskiego Funduszu Hipotecznego (EFH), Cash Flow, MSX Resources, PC Guard i Polymetal, podała giełda. PKP Cargo

Przegląd prasy

ma umowę na prace w Elektrowni Turów za 37,45 mln zł netto --GUS: Produkcja energii elektr. spadła o 3% r/r do 13,07 TWh we wrześniu --GUS: Produkcja samochodów osobowych wzrosła o 27,8% r/r we wrześniu --GUS: Produkcja rudy i koncentratów miedzi spadła o 0,2% r/r we wrześniu --Uniqa Polska

Przegląd informacji ze spółek

doradztwa strategicznego w celu opracowania strategii rozwoju i komercjalizacji wybranych innowacyjnych leków spółki poprzez partnerstwo z firmami farmaceutycznymi, podała spółka. Akcjonariusze Enetr Air zdecydowali o przeznaczeniu 9,65 mln zł, tj. 0,55 zł na jedną akcję na wypłatę dywidendy z zysku za

Przegląd prasy

w wysokości max. 20,99 mln zł --Integer: Fiasko wezwania groziłoby brakiem możliwości dalszego istnienia spółki --Spółka Budimeksu ma umowę na prace w Elektrowni Turów za 68,2 mln zł netto --ZM Ropczyce rekomendują 1 zł dywidendy na akcję za 2016 r. --Zysk netto ZM Ropczyce wzrósł r/r do

Przegląd informacji ze spółek

Hitachi Power Systems Europe, Budimex i Tecnicas Reunidas aneks do umowy na zaprojektowanie i budowę w formule "pod klucz" bloku energetycznego w Elektrowni Turów, który podwyższa wartość kontraktu o 280 mln zł netto do 3,53 mld zł netto, podał Budimex. Udział Budimeksu w tym aneksie wynosi ok

Przegląd prasy

--Indeks WIG20 zwyżkował o 0,01% na zamknięciu w poniedziałek --Przychody LPP wzrosły o 9% r/r do ok. 381 mln zł w listopadzie --TVN miał 12,4% udziału w oglądalności głównych kanałów TV w listopadzie --PGE: Rusza budowa bloku 450 MW w Elektrowni Turów za ok. 4 mld zł --Przychody CCC wzrosły o 12,5% r

Przegląd prasy

zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy --Akcjonariusze Energi zdecydowali o wypłacie 1,44 zł dywidendy na akcję --Akcjonariusze Asseco Poland zdecydowali o wypłacie 2,9 zł dywidendy na akcję --Wzrost PKB w USA wyniósł 0,2% kw/kw w I kw. 2015 r. wg I szacunku --Zaawansowanie prac w Elektrowni Opole wynosi

Przegląd prasy

. Spółka zależna Polimeksu - Polimex Energetyka zrealizuje dostawy konstrukcji stalowych na potrzeby budowanego bloku nr 11 w Elektrowni Turów o wartości ponad 38 mln zł netto, podał Polimex-Mostostal. Spółka zależna Mostostalu Zabrze - Mostostal Zabrze Gliwickie

Przegląd prasy

, Orlen i PGNiG) trafią do Ministerstwa Energii w dwóch turach: odpowiednio w kwietniu i lipcu --MON przygotowuje się do ponownych negocjacji w sprawie zakupu maszyn potrzebnych armii: chce rozmawiać z PZL Świdnik/Finmeccanica Helicopters Division i z Sikorsky Aircraft, który ma fabrykę w Mielcu

Przegląd informacji ze spółek

automatyki (AKPiA) oraz układów elektrycznych w Elektrowni Turów, podała spółka. Wartość umowy to 44 mln zł. Solaris Bus & Coach wygrał przetarg na dostawę 300 autobusów międzymiastowych InterUrbino dla włoskiej firmy Cotral - przedsiębiorstwa transportu publicznego z siedzibą w Rzymie. Umowa ramowa o

Przegląd prasy

Elektrowni Turów za 32 mln zł --DM Vestor obniżył wycenę akcji Vigo System do 279 zł --Regina Biskupska powołana na prezesa JHM Development --Elemental Holding ma porozumienie o partnerstwie z JX Nippon --Inwestorzy na GPW dziś skupieni na ropie i spółkach z sektora energii --Przychody grupy Redan

Przegląd informacji ze spółek

Kościelny. Polska Grupa Energetyczna (PGE) podpisała z Alstom Power umowę o wartości 32 mln zł na modernizację generatorów w blokach 1-3 Elektrowni Turów, podała PGE. Rada nadzorcza JHM Development powołała od dnia 11 stycznia 2016 r.  Reginę Biskupską, dotychczasowego członka zarządu, na

Przegląd prasy

. 14 mln zł netto, poinformowała spółka. Łączna wartość zamówień otrzymanych od GE Power w okresie ostatniego roku wyniosła 41,2 mln zł netto, dodano. --Elektrownia Turów podpisała porozumienie dotyczące dostaw energii elektrycznej, ciepła i wody, przeznaczonych na potrzeby kompleksu ogrodniczego

Przegląd prasy

wzrósł wartościowo o 20% w 2015 r. --KNF: Zysk netto sektora bankowego spadł o 11,3% r/r do 1,18 mld zł w styczniu --PGE GiEK zleciło modernizację elektrofiltrów w Elektrowni Turów za 72,7 mln zł --PZFD: Rozwój budownictwa na wynajem pożądany, ale plan wymaga korekt --PAIiIZ zakończyła 12

Przegląd prasy

zakup Ergon za 49,81 mln zł netto --Prezydencki projekt ustawy frankowej zakłada ustalenie tzw. kursu sprawiedliwego --Astaldi z najtańszą ofertą na odcinek Zakopianki z tunelem za 968,9 mln zł --PGE GiEK zleciło modernizację systemów w Elektrowni Turów za 44 mln zł --Solaris dostarczy 300 autobusów

Przegląd informacji ze spółek

jesiennym zmniejszył się do 12,8% z 13,1% rok wcześniej, ale utrzymała ona pozycję lidera.  Wykonawcy nowego bloku 450 MW na węgiel brunatny w elektrowni Turów otrzymali Polecenie rozpoczęcia prac, podała PGE. Projekt o wartości około 4 mld zł brutto realizuje konsorcjum firm: Mitsubishi Hitachi

Przegląd prasy

--Neuca przeznaczy 46,35 mln zł na skup akcji własnych do końca 2016 r. --DM Noble Securities obniżył wycenę Aplisens do 16,3 zł, nadal zaleca 'kupuj' --Apator chce w 2016 r. wrócić do poziomu wyników z 2014 r. --Polimex ma umowę z PGE na modernizację Elektrowni Turów za 417,6 mln zł --Stopa

Pakiety socjalne w energetyce: szukanie sensacji

W związku z wniesieniem akcji Zespołu Elektrowni Dolna Odra do spółki PGE Energia jej pracownicy wynegocjowali nowy pakiet socjalny. Podobnie jak przy wcześniejszych tego typu umowach, niektórzy dziennikarze i politycy zwietrzyli sensację. Pracownicy Dolnej Odry wynegocjowali m.in.10-letnie

Ubezpieczenia: zanim przyjdzie najgorsze...

, o których pisały media, a szacowane na ponad 100 mln zł, zdarzyły się w sektorze energetycznym - w elektrowni Turów czy elektrociepłowni Kraków - mówi Maciej Szczepański, dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Majątkowych Gerling Polska Towarzystwo Ubezpieczeń SA. Szkody w mieniu mogą za sobą pociągnąć