akcje elektrowni ostrołęka

Prezes PKN Orlen: Strategia grupy nie uwzględnia wsparcia górnictwa

% kapitału, po 7 zł za sztukę. Zapytany wczoraj o to, czy po przejęciu Energi planowana jest rezygnacja w budowy bloku węglowego 1 000 MW w Elektrowni Ostrołęka (Ostrołęka C), Obajtek powiedział, że grupa wnikliwie przeanalizuje każdy proces inwestycyjny. Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w

Enea i Energa mają aneks podwyższający nakłady na projekt Ostrołęka C

realizacji projektu, pn. "Budowa Elektrowni Ostrołęka C". Początkowo Energa objęła 100% akcji tej spółki. W połowie marca br. p.o. prezesa Energi Alicja Barbara Klimiuk informowała, że spółka zakłada, iż postępowanie przetargowe w sprawie budowy Elektrowni Ostrołęka C rozstrzygnie się w ciągu

Energa przejęła bezpośredni nadzór nad Elektrownią Ostrołęka

Warszawa, 29.09.2016 (ISBnews) - Energa nabyła od spółki zależnej Energa Wytwarzanie wszystkie 210 100 000 akcji spółki Elektrownia Ostrołęka, podała Energa. W wyniku podpisanego 28 września br. porozumienia Energa posiada 100% udziałów w spółce celowej, utworzonej na potrzeby budowy bloku

Energa ma umowę na dostawy węgla z PGG do Elektrowni Ostrołęka B do 2030 r.

Warszawa, 27.12.2016 (ISBnews) - Energa Elektrownie Ostrołęka, spółka zależna Energi, zawarła umowę na dostawy węgla do elektrowni Ostrołęka B z Polską Grupą Górniczą (PGG), podała Energa. Szacunkowa wartość umowy, która uwzględnia cenę węgla wraz z transportem, wynosi 1,26 mld zł. "Umowa

Energa ustaliła z PGG ogólne warunki planowanej umowy na węgiel dla Ostrołęki C

Warszawa, 14.10.2016 (ISBnews) - Energa podpisała z Polską Grupą Górniczą (PGG) ogólne warunki współpracy (OWW), które zakładają podpisanie umowy na dostawę ok. 2 mln ton węgla rocznie do planowanej elektrowni Ostrołęka C w okresie do 2055 r., podała spółka. Energa negocjuje też warunki dostaw

Energa i Enea mają zgodę UOKiK na wspólną kontrolę nad Elektrownią Ostrołęka

Warszawa, 17.01.2017 (ISBnews) - Energa i Enea otrzymały bezwarunkową zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) utworzenie wspólnego przedsiębiorcy poprzez nabycie przez Eneę 50% akcji spółki celowej Elektrownia Ostrołęka, podały spółki. "Zarząd [...] powziął informacje o

Energa rozwiązała 110 mln zł odpisu w Elektrowni Ostrołęka

Warszawa, 14.10.2016 (ISBnews) - Energa rozwiązała odpis aktualizujący wartość środków trwałych w budowie w wysokości 110 mln zł w spółce zależnej Elektrownia Ostrołęka, utworzony po zamrożeniu projektu bloku C w elektrowni, podała spółka. Kwota poprawi wynik operacyjny segmentu wytwarzanie

PKN Orlen spodziewa się zamknięcia transakcji przejęcia Energi w I poł 2020 r.

połączeniu pomniejszona luka Grupy Energa wyniosłaby 11,9 TWh, podano w prezentacji. Zapytany o to, czy po przejęciu Energi planowana jest rezygnacja w budowy bloku węglowego 1 000 MW w Elektrowni Ostrołęka (Ostrołęka C), Obajtek powiedział, że grupa wnikliwie przeanalizuje każdy proces inwestycyjny

Energa dokonała odpisu aktualizującego wartość El. Ostrołęka B na 132 mln zł

Warszawa, 03.02.2017 (ISBnews) - Energa podjęła decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość Elektrowni Ostrołęka B na łączną kwotę 132 mln zł, podała spółka. Operacja obciąży wynik operacyjny Grupy w Segmencie Wytwarzanie, pozostając bez wpływu na wynik EBITDA. "W wyniku

Energa ma list intencyjny z PGG ws. dostaw węgla do Elektrowni Ostrołęka B i C

Warszawa, 19.09.2016 (ISBnews) - Energa podpisała z Polską Grupą Górniczą (PGG) list intencyjny dotyczący dostaw ok. 1 mln ton węgla kamiennego rocznie do istniejącej elektrowni Ostrołęka B i ok. 2 mln ton rocznie do planowanej elektrowni Ostrołęka C, podała spółka. "Intencją stron jest

Trzy oferty złożono w przetargu na budowę Elektrowni Ostrołęka C

Warszawa, 28.12.2017 (ISBnews) - Oferty w przetargu na budowę Elektrowni Ostrołęka C złożyło trzech oferentów: China Power Engineering Consulting Group Co., konsorcjum GE Power oraz Alstom Power Systems S.A.S. oraz konsorcjum Polimex-Mostostal i Rafako, poinformowała Energa. "Cena nie

Energa i Enea podpisały umowę inwestycyjną ws. budowy Elektrowni Ostrołęka C

mln zł. Energa szacuje swoje nakłady w tym okresie na ok. 27 mln zł. Do realizacji inwestycji Energa zbędzie akcje spółki Elektrownia Ostrołęka, stanowiące 50% w kapitale zakładowym, na rzecz Enei w kwocie ok. 101 mln zł. Warunkiem zawieszającym wejście w życie umowy inwestycyjnej jest uzyskanie

Energa bierze pod uwagę kilku potencjalnych partnerów dla Ostrołęki C

Warszawa, 11.05.2016 (ISBnews) - Energa rozmawia z kilkoma potencjalnymi partnerami projektu budowy elektrowni Ostrołęka C i rozważa różne scenariusze dla przedsięwzięcia, poinformował wiceprezes Mariusz Rędaszka. "Rozważamy różne scenariusze, rozmawiamy z wieloma potencjalnymi partnerami

Energa: Po modernizacji moc bloku 3 w Elektrowni Ostrołęka B wynosi 230 MWe

Warszawa, 23.03.2017 (ISBnews) - Po modernizacji turbiny w bloku nr 3 należącej do Energi Elektrowni Ostrołęka B uzyskano wzrost mocy elektrycznej do poziomu 230 Mwe z 226 MWe oraz istotną poprawę sprawności brutto wytwarzania energii elektrycznej, podała spółka. "Zasadniczym celem

Enea, Energa złożyły w UOKiK wniosek ws. utworzenia spółki Elektrownia Ostrołęka

. Wniosek wpłynął 12 grudnia br., sprawa jest w toku. "Planowana koncentracja polega na nabyciu 50% akcji przysługujących Energa S.A. z siedzibą w Gdańsku (Energa) w kapitale zakładowym spółki Elektrownia Ostrołęka S.A. z siedzibą w Ostrołęce (EO) przez Enea S.A. z siedzibą w Poznaniu. Z uwagi na

Tchórzewski: Energa będzie kontynuować rozbudowę elektrowni w Ostrołęce

właścicielem dostawcy węgla". W połowie marca członkowie zarządu Energi poinformowali, że spółka jest zainteresowana budową bloku C w Elektrowni Ostrołęka i prowadzi analizy w tej sprawie. Wskazali wtedy, że spółka rozważa różne warianty mocy bloku C, w tym 1000 MW i 2 razy po 500 MW. Energa brała pod

Przegląd informacji ze spółek

58,6 tys. ton we wrześniu 2019 r. i była wyższa o 2% r/r, podała spółka. Państwowa Straż Pożarna, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska i służby należącej do Energi Elektrowni Ostrołęka zakończyły działania na Narwi po wycieku oleju z elektrowni, podała Energa. PGNiG Obrót Detaliczny - spółka

EuroRating potwierdził rating PKN Orlen na poziomie BBB, perspektywa stabilna

skutkujące dojściem wezwania do skutku, poinformowano także. Agencja spodziewa się także, że po ewentualnym przejęciu większościowego pakietu akcji Energi przez płocki koncern paliwowy projekt budowy nowego bloku energetycznego w Elektrowni Ostrołęka zostanie zmieniony na elastyczny blok gazowy

Przegląd informacji ze spółek

zgromadzenia wspólników Elektrowni Ostrołęka sp. z o.o. wyraziło zgodę na zawarcie umowy z konsorcjum GE Power i Alstom Power Systems jako generalnym wykonawcą Elektrowni Ostrołęka C, podała Energa Akcjonariusze Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) zdecydowali o zarządzeniu przerwy w obradach

Energa chce w br. ogłosić przetarg na wykonawcę Elektrowni Ostrołęka C

Warszawa, 16.11.2016 (ISBnews) - Energa chce do końca roku ogłosić przetarg na wykonawcę Elektrowni Ostrołęka C. Spółka chce zachować kontrolę nad projektem nawet w przypadku udziału trzeciego partnera, poinformowali członkowie zarządu spółki. "Jesteśmy przekonani, że w tym roku będziemy

LW Bogdanka sprzeda węgiel Elektrowni Ostrołęka za 404 mln zł netto w 2018-2022

Warszawa, 03.01.2018 (ISBnews) - Lubelski Węgiel Bogdanka zawarł z Energą Elektrownie Ostrołęka - spółką zależną Energi - aneks do wieloletniej umowy sprzedaży węgla energetycznego, przedłużający jej trwanie do 2022 r., podała spółka. Wartość umowy w latach 2018-2022 wyniesie 404 mln zł

Energa i Enea mają list intencyjny ws. budowy bloku C w Elektrowni Ostrołęka

Warszawa, 19.09.2016 (ISBnews) - Energa i Enea podpisały list intencyjny dotyczący podjęcia współpracy przy przygotowaniu, realizacji i eksploatacji bloku węglowego klasy 1 000 MW w należącej do Energi Elektrowni Ostrołęka (Ostrołęka C), podały spółki. Nakłady inwestycyjne oszacowano na ok. 5,5-6

Energa i Enea ogłosiły przetarg na generalnego wykonawcę Elektrowni Ostrołęka C

akcji spółki celowej (tj. Elektrownia Ostrołęka SA) do realizacji projektu. Wniosek w tej sprawie został już złożony do Urzędu. Energa i Enea podpisały we wrześniu list intencyjny dotyczący podjęcia współpracy przy przygotowaniu, realizacji i eksploatacji bloku węglowego klasy 1 000 MW w należącej do

Przegląd informacji ze spółek

(GPW) podjął uchwałę w sprawie wykluczenia z obrotu giełdowego na głównym rynku GPW akcji spółki Qumak w upadłości, podała giełda. Sąd w Białymstoku uwzględnił skargę Torpolu, zmieniając wyrok o odrzuceniu oferty spółki w postępowaniu przetargowym organizowanym przez Elektrownię Ostrołęka, podała

Energa jest zainteresowana budową kolejnego bloku w Ostrołęce

Warszawa, 15.03.2016 (ISBnews) - Energa jest zainteresowana budową bloku C w Elektrowni Ostrołęka, poinformowali członkowie zarządu spółki. "Jak najbardziej jesteśmy zainteresowani projektem budowy elektrowni C w Ostrołęce i prowadzimy analizy w tej sprawie. To się wiąże ze zmianą

Przegląd informacji ze spółek

PZU przeznaczy 5 mln zł na zakup najbardziej potrzebnego sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) w całej Polsce, podał ubezpieczyciel.  Konsorcjum Torpolu i Zakładów Automatyki Kombud zawarło z Elektrownią Ostrołęka Sp. z o.o. umowę na zaprojektowanie i wybudowanie infrastruktury

Energa: Nowy blok w Ostrołęce przyczyni się do redukcji emisji CO2

Warszawa, 24.10.2016 (ISBnews) - Budowa bloku C w Elektrowni Ostrołęka przyczyni się do redukcji poziomu emisji CO2 i tym samym wypełnienia przez Polskę zapisów porozumienia klimatycznego, poinformował prezes Energi Dariusz Kaśków. "Zagwarantowanie tzw. samowystarczalności energetycznej

Przegląd informacji ze spółek

około 65 mln zł netto, podała spółka.  Zarząd spółki celowej Elektrownia Ostrołęka - po uzyskaniu niezbędnych do podjęcia decyzji zgód korporacyjnych - wydał NTP (Notice to Proceed), czyli decyzję oznaczającą pełne rozpoczęcie budowy Elektrowni Ostrołęka C przez wykonawcę, podała Energa

Energa ma umowę dostaw węgla z PGG do planowanej elektrowni Ostrołęka C

Ostrołęka. Ponadto, w celu sprawniejszej realizacji inwestycji, Energa przejęła bezpośredni nadzór nad spółką celową, utworzoną na potrzeby budowy nowego bloku, obejmując 100% akcji spółki Elektrownia Ostrołęka. Spółka posiada kompletną dokumentację techniczną i decyzje administracyjne umożliwiające

LW Bogdanka sprzeda węgiel Elektrowni Ostrołęka za 134 mln zł netto w 2017-2019

Warszawa, 28.12.2016 (ISBnews) - Lubelski Węgiel Bogdanka zawarła aneks do wieloletniej umowy sprzedaży węgla energetycznego z Energa Elektrownie Ostrołęka – spółką zależną Energi – który wydłuża jej obowiązywanie do końca 2019 r. i określa wartość dostaw w latach 2017 – 2019 na

Przegląd informacji ze spółek

Enea szacuje przychody grupy z rynku mocy w 2023 r. na łącznie ok. 879 mln zł, podała spółka. Dodatkowo Enea szacuje, że przychody dla nowej jednostki wytwórczej (z umową mocową na 15 lat) w Elektrowni Ostrołęka, w której ma 50% udziałów, wyniosą w 2023 r. ok. 173 mln zł. Akcjonariusze Grupy

Przegląd informacji ze spółek

rozpoczęła dziś emisję akcji, z której chce pozyskać 4 mln zł, poinformował prezes Marcin Kaszuba Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU (TFI PZU) odnotowuje w tym roku rekordową sprzedaż w segmencie klienta zewnętrznego - łączna sprzedaż netto po 10 miesiącach wynosi ponad 1,2 mld zł, podała Grupa PZU

Przegląd prasy

kartę płatniczą --Produkcja miedzi płatnej KGHM wzrosła o 2% r/r do 58,6 tys. ton we wrześniu --Energa: Służby zakończyły działania po wycieku oleju z Elektrowni Ostrołęka --BOŚ Bank: Bexit w tym tygodniu w centrum uwagi rynków --Wzrost konsumpcji prywatnej pozostanie na wysokich poziomach w br

Przegląd informacji ze spółek

Work Service. W należącej do Grupy Energa Elektrowni Ostrołęka, w latach 2019-2021, w czasie remontów średnich bloków energetycznych, na wszystkich trzech blokach wyremontowane zostaną wentylatory powietrza, podała spółka. Zakończył się pierwszy etap realizacji inwestycji dla kotła nr 2. Spółka

Energa ponownie uruchamia projekt budowy nowego bloku w Elektrowni Ostrołęka

; – powiedział prezes Energi Dariusz Kaśków, cytowany w komunikacie. Wcześniej w maju wiceprezes Energi informował, że spółka rozmawia z kilkoma potencjalnymi partnerami projektu budowy elektrowni Ostrołęka C i rozważa różne scenariusze dla przedsięwzięcia. W kwietniu minister energii Krzysztof

Energa może przedstawić nową strategię po wakacjach

, zgodnie z ładem korporacyjnym, nową strategię" - powiedział Kaśków podczas konferencji prasowej. W opracowywanym dokumencie wstępnie uwzględniono inwestycję w Polską Grupę Górniczą, rozpatrywana jest inwestycja w elektrownię Ostrołęka C, Grupa zastanawia się też nad akwizycjami. W strategii

Przegląd prasy

nieopłacalny Parkiet -- W tym roku WIG może rosnąć, ale niewiadomych jest dużo, oceniają analitycy -- Nawet o 4% spadały we wtorek notowania Polskiej Grupy Energetycznej po informacji, że może ona dołożyć się do finansowania budowy bloku węglowego w Elektrowni Ostrołęka --Polska kadra menedżerska coraz

Przegląd prasy

mln pasażerów w lipcu, o 0,3% mniej r/r --GPW wykluczyła z obrotu giełdowego akcje Qumak w upadłości --Sąd uwzględnił skargę Torpolu dot. przetargu Elektrowni Ostrołęka --P.A. Nova ma umowę na sprzedaż 100% udziałów P.A. Nova Invest 3 za 0,88 mln euro --Elektrobudowa rozmawia z PG Energy Capital

Przegląd prasy

Energia podtrzymuje oczekiwanie wzrostu przychodów o 20% w br. --Energa: Inwestycja dot. Elektrowni Ostrołęka C przebiega zgodnie z harmonogramem --Konsorcjum Mostostalu W-wa wybuduje zbiorniki dla PERN za 132,5 mln zł netto --AAA Auto: Rynek aut używanych w Polsce obejmował 266,6 tys. pojazdów w XI

Przegląd informacji ze spółek

Elektrownia Ostrołęka dokonała wyboru konsorcjum GE Power Sp. z o.o. i Alstom Power System S.A.S jako generalnego wykonawcy do budowy Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW, podała Energa - udziałowiec Elektrowni Ostrołęka. Soho Development sprzedało 78 lokali mieszkalnych w I kw. 2018 r

Przegląd informacji ze spółek

sprawozdaniu finansowym poziomem wartości firmy w związku z niewybraniem oferty konsorcjum z jego udziałem na budowę Elektrowni Ostrołęka C, podała spółka.  Liczba klientów odwiedzających obiekty handlowe Immofinanz, tj. centra handlowe pod marką VIVO! oraz parki handlowe STOP SHOP, wyniosła ponad 120

Przegląd prasy

; --Polskiej gospodarce nie grozi silne spowolnienie, ani tym bardziej kryzys, uważa prezes NBP Adam Glapiński   Parkiet  -- Wyrok TSUE mógł przyczynić się do zmiany polityki kredytowej banków i spadku sprzedaży kredytów konsumpcyjnych w październiku --Wokół Elektrowni Ostrołęka zapanował

Przegląd informacji ze spółek

. Zarząd Echo Investment zarekomenduje wypłatę dywidendy wysokości 0,5 zł na jedną akcję z zysku za 2017 r., poinformowała spółka w raporcie rocznym. Zarząd Elektrowni Ostrołęka skierował od zarządów Enei oraz Energi - jako udziałowców - wniosek do zgromadzenia wspólników spółki o

Przegląd informacji ze spółek

, które zostaną wyemitowane w ramach konwersji części wierzytelności wynosiła 0,05 zł, wynika z dokumentu. Rafako, po podpisaniu umowy w konsorcjum z Energa Serwis na budowę Instalacji Odsiarczania Spalin II w Elektrowni Ostrołęka B, zwiększyło wartość kontraktów pozyskanych w tym roku do ok. 560 mln zł

Przegląd informacji ze spółek

(zniesienie dematerializacji akcji) 125 266 899 akcjom spółki, stanowiącym 100% udziału w kapitale zakładowym, podała spółka. Analizy przeprowadzone przez Polską Grupę Energetyczną (PGE) wykazały, że projekt uciepłownienia Elektrowni Rybnik nie byłby rentowny, poinformował wiceminister energii Tadeusz

Grupa Energa jest na etapie aktualizacji kierunków rozwoju

decyzja o ponownym uruchomieniu projektu budowy bloku energetycznego w Ostrołęce klasy ok. 1000 MW. Obecnie trwają prace, których celem jest osiągnięcie gotowości przetargowej, a następnie wyłonienie generalnego wykonawcy nowoczesnej elektrowni węglowej" - czytamy w komunikacie. Równolegle Grupa

Przegląd informacji ze spółek

, wynika z uchwał nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. Energa podpisała z Polską Grupą Górniczą (PGG) list intencyjny dotyczący dostaw ok. 1 mln ton węgla kamiennego rocznie do istniejącej elektrowni Ostrołęka B i ok. 2 mln ton rocznie do planowanej elektrowni Ostrołęka C, podała spółka. Energa i Enea

Przegląd informacji ze spółek

Szewczyk. Grupa Energa potwierdza, że realizacja inwestycji Elektrowni Ostrołęka C przebiega zgodnie z harmonogramem, podała spółka. Konsorcjum Mostostalu Warszawa i Mostostalu Płock zawarło z PERN umowę na budowę zbiornika magazynowego 10 000 m3 dla produktów naftowych kl. III wraz z

EuroRating obniżył perspektywę ratingu Energi do negatywnej

zaangażowanie (wraz z innym państwowym koncernem energetycznym - Enea) w budowę nowego bloku energetycznego w Elektrowni Ostrołęka. Ponieważ ogłoszony został już przetarg na wyłonienie generalnego wykonawcy nowej elektrowni, należy założyć, że projekt ten został wstępnie skierowany do realizacji" - czytamy

Przegląd informacji ze spółek

Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o. wnioski o wyrażenie zgody na zawarcie umowy o zamówienie publiczne z generalnym wykonawcą budowy Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW, podały spółki. LiveChat Software miał 24 891 klientów korzystających z płatnej wersji produktu LiveChat według stanu na 1 lipca 2018 r

Przegląd infromacji ze spółek

Andrzeja Sołdka z funkcji wiceprezesa Skarbiec Holding, podała spółka. Jednocześnie Ewa Radkowska-Świętoń złożyła rezygnację z funkcji prezesa Skarbiec Holding. Rada nadzorcza Energi wyraziła zgodę na wydanie przez Elektrownię Ostrołęka Sp. z o.o. polecenia rozpoczęcia prac (NTP) związanych z budową

Przegląd informacji ze spółek

Zamkniętym, podał Urząd. Elektrociepłownia Będzin szacuje przychody z rynku mocy na 14,29 mln zł w 2024 r., podała spółka. Budowa Elektrowni Ostrołęka C będzie kontynuowana, obecnie trwają poszukiwania sposobu pełnego finansowania tej inwestycji, poinformował wicepremier, minister aktywów państwowych

Energa: Są inne podmioty, oprócz Enei, zainteresowane Elektrownią Ostrołęka

Warszawa, 11.08.2016 (ISBnews) - Energa widzi zainteresowanie potencjalnych inwestorów blokiem C Elektrowni Ostrołęka, rozważa różne formuły finansowania. W idealnym scenariuszu budowa mogłaby ruszyć w 2018 r., poinformował prezes Dariusz Kaśków. "Z enuncjacji prasowych wiedzą już państwo

Przegląd prasy

zł w 2019 r. --Elektrownia Ostrołęka ma polecenie rozpoczęcia prac (NTP) --CDRL wyemitował obligacje serii B wart. 8,9 mln zł --Sygnity ma umowę z NBP na usługi serwisowe wartą 65,9 mln zł brutto --Prezydent podpisał ustawę przeciwdziałającą wzrostowi cen prądu (ISBnews)  

Przegląd informacji ze spółek

netto w związku z realizacją "Budowy Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW", podał Polimex. Awbud zdecydował o rozpoczęciu optymalizacji struktury organizacyjnej i dostosowaniu jej do planowanej działalności na kolejne lata. W związku z tym zarząd podjął uchwałę o przeprowadzeniu

Przegląd informacji ze spółek

dostępu strony trzeciej, poinformował prezes PGNiG Piotr Woźniak. Energa Elektrownie Ostrołęka, spółka zależna Energi, zawarła umowę na dostawy węgla do elektrowni Ostrołęka B z Polską Grupą Górniczą (PGG), podała Energa. Szacunkowa wartość umowy, która uwzględnia cenę węgla wraz z transportem, wynosi

Przegląd prasy

--Stępniewski z Investors TFI: Mniejsza skala obniżek stóp w USA, prowadząca jednocześnie do umocnienia dolara, przełoży się na mniejsze zainteresowanie akcjami firm z rynków wschodzących --Do nadzorcy sądowego ZM Henryk Kania zgłosił się drugi potencjalny inwestor wg gazety Puls Biznesu --Decyzja o

Przegląd prasy

wezwanie do sprzedaży akcji ABC Data ISBnews --Enea szacuje przychody grupy z rynku mocy w 2023 r. na łącznie ok. 879 mln zł, podała spółka. Dodatkowo Enea szacuje, że przychody dla nowej jednostki wytwórczej (z umową mocową na 15 lat) w Elektrowni Ostrołęka, w której ma 50% udziałów, wyniosą w 2023 r

Przegląd informacji ze spółek

unieważnienie wyboru przez Elektrownię Ostrołęka Sp. z o.o. najkorzystniejszej oferty złożonej w przetargu na przebudowę układu infrastruktury kolejowej dla obsługi Elektrowni Ostrołęka C i odrzucenie oferty podmiotu, który zajął pierwsze miejsce, tj. konsorcjum Torpolu i Zakładów Automatyki Kombud, podały

Przegląd informacji ze spółek

opuszczenie notowań giełdowych powinny nastąpić w perspektywie najbliższych 2-3 miesięcy, podała spółka.  Energa zdecydowała o rozpoznaniu odpisu aktualizującego wartość aktywów na łączną kwotę 269,9 mln zł z tytułu utraty wartości aktywów w Elektrowni Ostrołęka B, podała spółka. Szacowany wpływ odpisu

Przegląd prasy

konsorcjum z Energa Serwis na budowę Instalacji Odsiarczania Spalin II w Elektrowni Ostrołęka B, zwiększyło wartość kontraktów pozyskanych w tym roku do ok. 560 mln zł netto i oczekuje, że w najbliższym czasie portfel zamówień powiększy się o kolejne 0,5 mld zł, poinformowała prezes Agnieszka Wasilewska

ME: Koszt budowy Ostrołęki C to 5,5 mld zł, 50% udziału inwestora zewnętrznego

Warszawa, 01.07.2016 (ISBnews) - Koszt budowy bloku C w należącej do Energi Elektrowni Ostrołęka to nie mniej niż 5,5 mld zł, a połowa tej kwoty zostanie poniesiona przez inwestora zewnętrznego, podało Ministerstwo Energii. "Inwestycja w Ostrołęce to koszt nie mniej niż 5,5 mld zł. Połowa

Przegląd informacji ze spółek

mln zł w III kw., co stanowi wzrost o 90,9% w skali roku, podała spółka. Energa rozwiązała odpis aktualizujący wartość środków trwałych w budowie w wysokości 110 mln zł w spółce zależnej Elektrownia Ostrołęka, utworzony po zamrożeniu projektu bloku C w elektrowni, podała spółka. Kwota poprawi wynik

Przegląd prasy

infrastruktury chce procedurami zmusić czartery i tanie linie lotnicze do wyprowadzki z Okęcia  -- Regulacje mające na celu zwalczenie smogu są pełne luk --Elektrownia Ostrołęka jako ostatni może dostać subwencje z rynku mocy  -- Spadają ceny polis samochodowych Puls Biznesu --Pakiet zimowy

Przegląd informacji ze spółek

sprawie finansowania projektu budowy nowego bloku węglowego - planowanej elektrowni Ostrołęka C w Ostrołęce o mocy 1 000 MW brutto, podała spółka. W porozumieniu Enea zobowiązała się zapewnić Elektrowni Ostrołęka nakłady finansowe na realizację projektu w kwocie 819 mln zł od stycznia 2021 roku w ramach

Energa zakłada łączny capex na ok. 20,6 mld zł do 2025 r.

na Elektrownie systemowe, 1,5 mld zł na OZE i 0,5 mld zł na CHP. Podstawową inwestycją jest budowa nowoczesnej Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1 000 MWe, wskazano w informacji. „Scenariusz bazowy zakłada, że Grupa Energa poniesie 50% nakładów, a pozostałe staną się udziałem partnera lub

Przegląd prasy

umowę offsetową z MON na dostawę śmigłowców wartą ok. 400 mln zł --Samar: Liczba rejestracji nowych autobusów spadła o 13,6% r/r do 121 w marcu --L. Kowalski powołany na stanowisko prezesa Energa Elektrownie Ostrołęka --Lokum Deweloper oddaje do użytkowania 414 mieszkań we Wrocławiu --Inovo VP

Przegląd informacji ze spółek

Rumunii. Poza tym "ma potencjał" do rozwoju w ramach posiadanych parków w Polsce. Oferta konsorcjum Polimeksu-Mostostal na budowę Elektrowni Ostrołęka C jest realistyczna i powinna być przez nie realizowana, ocenił prezes spółki Antoni Józwowicz.  Pfleiderer Group

Przegląd prasy

Warszawa, 28.03.2019 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Polska była w 2018 r. wśród 11 krajów na świecie, które zainicjowały inwestycje w elektrownie węglowe (Ostrołęka) --Czechy zniosły obligatoryjne kontrole mięsa z Polski

Przegląd informacji ze spółek

Czerwonej Torebki zdecydowała o powołaniu Mateusza Świtalskiego na funkcję prezesa Czerwonej Torebki, podała spółka. Zastąpił on Macieja Szturemskiego. Przy konstruowaniu struktury finansowania Elektrowni Ostrołęka C - realizowanej przez Energę i Eneę - nie był rozważany udział Funduszu Stabilizacyjnego

Capex Energi w tym roku może być wyższy niż w 2015 r.

. Wcześniej podczas konferencji prasowej zarząd wskazał, że Energa może być zainteresowana budową bloku C w Elektrowni Ostrołęka kupnem kogeneracyjnych aktywów EdF w Polsce i inwestycją w Polską Grupę Górniczą. Grupa Energa to trzeci największy operator systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej

Przegląd prasy

, trzy w Niemczech i jedną w Rumunii. Poza tym "ma potencjał" do rozwoju w ramach posiadanych parków w Polsce. --Oferta konsorcjum Polimeksu-Mostostal na budowę Elektrowni Ostrołęka C jest realistyczna i powinna być przez nie realizowana, ocenił prezes spółki Antoni

Fitch podtrzymał ratingi Energi na poziomie 'BBB', perspektywa stabilna

Agencja uwzględnia w ocenie ryzyko biznesowe związane z projektem Elektrownia Ostrołęka C. Fitch wskazuje, iż ryzyko to jest ograniczane poprzez m.in. partnerstwo strategiczne przy realizacji projektu i spodziewane wprowadzenie Rynku Mocy w Polsce" - czytamy w komunikacie.  Fitch w swoim

Przegląd prasy

% r/r do 46,74 mln zł w czerwcu --Pharmena planuje przeniesienie notowań na główny rynek GPW --Walne zgromadzenie Elektrowni Ostrołęka zgodziło się na umowę z gen. wykonawcą --Konica Minolta miała ok. 350 mln zł przychodów w Polsce w ub.r. --Akcjonariusze KGHM zdecydowali o niewypłacaniu

Przegląd prasy

netto, 44,71 mln zł zysku EBIT w 2018 r. --Enea ma porozumienie z Energą ws. finanowania budowy Elektrowni Ostrołęka --Elektrobudowa miała 71,75 mln zł straty netto, 87,14 mln zł straty EBIT w 2018 --MZN Property miało 0,93 mln zł zysku netto, 1,5 mln zł zysku EBIT w 2018 r. --Bioton miał 26,27 mln zł

Przegląd prasy

ton w I-X 2017 --Należąca do Zygmunta Solorza-Żaka Elektrownia Adamów z grupy ZE PAK wyprodukowała ostatni prąd w pierwszych godzinach 2018 r. Parkiet --Po bardzo dobrym dla giełd 2017 roku wielu analityków obawia się, że 2018 może być tym, w którym rynek byka się skończy Puls Biznesu

Przegląd informacji ze spółek

, natomiast przekazała klientom 549 (o 266% więcej r/r), podała spółka. Rada nadzorcza Energa Elektrownie Ostrołęka - spółki zależnej Energi - podjęła uchwałę o powołaniu zarządu IX kadencji spółki z prezesem Leszkiem Kowalskim na czele, podała spółka. Grupa Lokum Deweloper zakończyła realizację 414

Przegląd prasy

Bogdanka sprzeda węgiel do Elektrowni Ostrołęka za 180 mln zł w l. 2020-2022 --Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT --Ferrum miało wstępnie ok. 1,89 mln zł zysku netto w I-III kw. 2019 r. --IBS: Ok. 750 tys. osób w wieku 15-29 lat mogłoby zasilić rynek pracy --MR oczekuje wzrostu

Przegląd prasy

koszty --Oferta konsorcjum Torpolu najkorzystniejsza w przetargu Elektrowni Ostrołęka --Piotr Staroń został odwołany ze stanowiska członka zarządu PHN ds. finansowych --TXM złożył wniosek o ogłoszenie upadłości z przyczyn formalnych --Akcjonariusze Monnari Trade zdecydują 24 V o niewypłacaniu

Przegląd prasy

planuje zwiększyć powierzchnię sklepów o nie mniej niż 110 tys. m2 w 2018 r. --Echo Investment zarekomenduje 0,5 zł dywidendy na akcję za 2017 r. --Zarząd Elektrowni Ostrołęka wnioskuje o wybór GE Power i Alstom Power System --Zysk netto CCC wzrósł r/r do 286,9 mln zł w 2017 r. --Grupa Torpol ma

Przegląd informacji ze spółek

wynikach I półrocza br. PKP Cargo podtrzymało całoroczną prognozę EBITDA, opiewającą na 1,15 mld zł, wynika z raportu spółki. Oferta konsorcjum Torpolu została ponownie wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu pn. "Przebudowa układu infrastruktury kolejowej dla obsługi Elektrowni Ostrołęka C

Przegląd prasy

zdecydowała o odpisie na 17,4 mln zł w segmencie biomasy --Elektrownia Ostrołęka wnioskuje o zgodę na umowę z generalnym wykonawcą --LiveChat Software zwiększył bazę klientów o 236 firm w czerwcu (ISBnews)  

Zysk netto Energi wzrósł r/r do 190 mln zł w III kw. 2016 r.

Elektrownia Ostrołęka SA. Miało to związek z odmrożeniem projektu budowy nowego bloku energetycznego w Ostrołęce" - czytamy w komunikacie. EBITDA w III kwartale wyniosła 439 mln zł i spadła o 12% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2

Przegląd prasy

elektrowni Ostrołęka C może kosztować nawet 8 mld zł zamiast 6 mld zł wg gazety --KSF chciałby do końca lutego poznać szczegółowy harmonogram dalszych prac nad nowym WIBOR-em wg gazety Puls Biznesu --W technologiczną spółkę Justtag z grupy Dirlango Łukasza Wejcherta zainwestował Deutsche Telekom

Przegląd informacji ze spółek

najkorzystniejsza w zorganizowanym przez Elektrownię Ostrołęka postępowaniu o udzielenie sektorowego zamówienia publicznego w trybie dialogu konkurencyjnego na przebudowę układu infrastruktury kolejowej dla obsługi Elektrowni Ostrołęka C, podał Torpol. Cena oferty złożonej przez konsorcjum wynosi ok. 219,9 mln zł

Przegląd informacji ze spółek

- Fiber-to-the-home), podała spółka. Elektrownia Ostrołęka, należąca do dwóch spółek energetycznych - Energi i Enei - podpisała z prezydentem Ostrołęki umowę dotyczą rozbudowy istniejącej przeprawy mostowej na rzece Narew, podała Energa. Porozumienie określa udział spółki w realizowanej przez miasto

Przegląd informacji ze spółek

budowę Elektrowni Ostrołęka C złożyło trzech oferentów: China Power Engineering Consulting Group Co., konsorcjum GE Power oraz Alstom Power Systems S.A.S. oraz konsorcjum Polimex-Mostostal i Rafako, poinformowała Energa. R22 zadebiutuje na głównym rynku GPW w piątek, 29 grudnia, podała spółka

Przegląd informacji ze spółek

Wasilewska-Semail. Rafako i Polimex-Mostostal analizują dokumentację otrzymaną od zamawiającego w przetargu na budowę Elektrowni Ostrołęka C, poinformowała prezes Rafako Agnieszka Wasilewska-Semail. Sieć Dino Polska powiększyła się o 25 nowych sklepów w I kw. 2018 r. wobec wzrostu o 11 punktów sprzedaży

Przegląd prasy

najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym w przedmiocie budowy instalacji odsiarczania spalin II w Elektrowni Ostrołęka B, podało Rafako. Wartość oferty konsorcjum to łącznie 199,25 mln zł netto (tj. 245 mln zł brutto), z czego udział spółki wynosi 63,3%. --Polski Bank Komórek Macierzystych

Przegląd informacji ze spółek

zawarte transakcje nabycia 17 254 934 akcji spółki na GPW, poinformował Dom Maklerski mBanku, działając jako podmiot pośredniczący w wezwaniu. Lubelski Węgiel Bogdanka podpisała aneks do umowy wieloletniej sprzedaży węgla energetycznego, na podstawie którego sprzeda do Energa Elektrownie Ostrołęka

Przegląd informacji ze spółek

umożliwia ciągły handel transgraniczny pomiędzy podmiotami w większości krajów Europy, podała Giełda. Polska Grupa Energetyczna (PGE) odstąpiła od rozmów w sprawie ewentualnego zaangażowania w w projekt budowy bloku 1 000 MW w Elektrowni Ostrołęka, podała spółka. Bloober Team ustalił premierę gry "

Przegląd prasy

stabilną --Polimex-Mostostal ma list intencyjny z GE Power ws. budowy Elektrowni Ostrołęka --Wskaźnik PMI dla sektora usług USA spadł do 56,5 pkt w czerwcu wg wst. danych --Wskaźnik PMI dla przemysłu USA spadł do 54,6 pkt w czerwcu wg wst. danych --Inpro ma umowę dzierżawy Hotelu Mikołajki przez

Przegląd informacji ze spółek

farmy wiatrowe. Nie wpłynie to niekorzystnie za wynik finansowy, podała spółka.  Energa Wytwarzanie wybrała ofertę Rafako złożoną w konsorcjum z Energa Serwis, jako najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym w przedmiocie budowy instalacji odsiarczania spalin II w Elektrowni Ostrołęka B

Przegląd prasy

mln zł --Trzy oferty złożono w przetargu na budowę Elektrowni Ostrołęka C --Czyżewski z PKN Orlen: Cena ropy wzrośnie do ok. 56 USD/bbl w 2018 --UTK: Kolejowe przewozy pasażerskie wzrosły o 1,08% r/r w listopadzie --UTK: Kolejowe przewozy towarowe wzrosły wg masy o 6,22% r/r w listopadzie

Przegląd informacji ze spółek

prezes Ryszard Wtorkowski. Energa nie planuje zmian w kontraktach z farmami wiatrowymi w związku z planowaną nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE_, poinformował prezes Energa-Obrót Jarosław Dybowski. Energa zakłada, że model finansowania budowy Elektrowni Ostrołęka C będzie gotowy

Przegląd informacji ze spółek

straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 6,8 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.  Energa, Enea i Elektrownia Ostrołęka zawarły porozumienie z Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych Energia - zarządzanym przez należące

Przegląd prasy

- właściciel Kompanii Piwowarskiej - nigdy nie zrezygnuje z polskich piw --TIM: Klienci zewnętrzni 3LP mają w tym roku zapewnić 30% przychodów spółce --Enea: Nie ma decyzji o wyjściu lub nie z projektu jądrowego --Enea: Rozmowy w sprawie finansowania Elektrowni Ostrołęka C są zaawansowane --Kampania