akcje dolna odra wartość

Przegląd informacji ze spółek

terenie Elektrowni Dolna Odra, należącej do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna - spółki zależnej Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - w 2021 r. powstaną dwie instalacje fotowoltaiczne o mocy do 1 MW każda, podała spółka. Na początku czerwca oddział uzyskał decyzję o pozwoleniu na budowę dla

PGE wdraża optymalizację, zamyka projekty spoza podstawowej działalności

zakłada wybudowanie instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 2,5 GW do 2030 roku. Grupa PGE kontynuuje również prace związane z budową dwóch nowych bloków gazowo-parowych o łącznej mocy 1 400 MW w Elektrowni Dolna Odra. Planuje także zwiększać liczbę Instalacji Termicznego Przetwarzania Odpadów, które

Przegląd prasy

--Indeks WIG20 spadł o 0,87% na zamknięciu w czwartek --PGE GiEK podpisała umowę na bloki gazowe w Dolnej Odrze z GE i Polimeksem --XXVII edycja Welconomy Forum in Toruń odbędzie się 16-17 marca --Danfoss zbuduje nową halę w fabryce w Grodzisku Mazowieckim --J. Szewczak i A. Burak zostali powołani

Przegląd informacji ze spółek

, Polimex Mostostal i General Electric International Inc. na realizację w formule "pod klucz" budowy dwóch bloków gazowo-parowych o znamionowej mocy elektrycznej brutto 683 MWe każdy w PGE GiEK Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra (Blok 9 oraz Blok 10), podała grupa. Łączna wartość umowy na budowę

Przegląd informacji ze spółek

) - uruchomiła postępowanie przetargowe na budowę dwóch bloków gazowo-parowych o łącznej mocy ok. 1 400 MW w Elektrowni Dolna Odra, podała spółka. Przedmiot zamówienia o szacunkowej wartości ok. 4 mld zł zakłada realizację inwestycji w formule "pod klucz". Sąd zdecydował o zastosowaniu wobec prezesa

Przegląd prasy

--MLP Group wyemituje obligacje o łącznej wartości do 30 mln euro --Główni akcjonariusze Ten Square Games chcą sprzedać do 13,3% akcji w ABB --Emilewicz: Jesteśmy w stanie spełnić wymagania firm Aliansu Bateryjnego --Indeks WIG20 wzrósł o 0,68% na zamknięciu we wtorek --MR oczekuje ponad 300

Przegląd prasy

--Synergie kosztowe PZU ze współpracy z bankami grupy wyniosły 40 mln zł w 2018r. --PGE będzie dążyć do wspólnego przetargu na bloki gazowe w Dolnej Odrze i Rybniku --Pfleiderer zdecydował o zwiększeniu zobowiązania podatkowego do 45,6 mln zł --Personnel Service: 22% Ukraińców korzystało z usług banków

Przegląd prasy

smartfonów w Polsce spadła o 2,2% r/r do 2,46 mln szt. w III kw. --Benefit Systems prognozuje 145-155 mln zł zysku EBIT na 2019 rok --Benefit Systems miał 26,85 mln zł zysku netto, 55,9 mln zł zysku EBIT w III kw. --Portfel Polimeksu Mostostal to 2,19 mld zł bez oferty na bloki w El. Dolna Odra

Przegląd prasy

problemów z dostawami --innogy go! wprowadza trzy nowe formy rozliczeń --Gaz-System i PGE GiEK mają umowę na przyłączenie El. Dolna Odra do sieci gazowej --MF miało do dyspozycji 6,3 mld euro środków walutowych na koniec lutego --Creepy Jar odwołał NWZ planowane na 26 marca --Budimex z umową na

Przegląd prasy

--Prawnicy: Unieważnienie kredytu hipotecznego państwa Dziubaków zgodne z TSUE --PGE zawiąże ok. 220-260 mln zł rezerwy w zw. z zatwierdzeniem taryfy PGE Obrót --Indeks WIG20 spadł o 1,19% na zamknięciu w piątek --PGE wybrała ofertę GE i Polimeksu na ok. 3,7 mld zł na bloki gaz. w Dolnej Odrze

Przegląd prasy

katastrofa   ISBnews --H88 nabędzie 80 tys. akcji R22, redukcja ofert sprzedaży wyniosła 99,39% --APN Promise ma umowę z PKN Orlen o wartości max. 30 mln euro --Piotr Głowski wybrany na prezesa towarzystw ubezpieczeniowych Santander Aviva --Grupa Lokum Deweloper sprzedała 82 lokale, rozpoznała 331

Przegląd prasy

finansowej --KE proponuje pilotaż, który ma zwiększyć zdolność inwestycyjną MŚP --ZUS przekazał do OFE 18,18 mln zł --PGE ma umowę z PSE na przyłączenie nowych bloków w Elektrowni Dolna Odra --RPP obniżyła stopy proc., NBP będzie dalej prowadzić transakcje repo --PGNiG sprzedało dwa pierwsze

Przegląd informacji ze spółek

będzie 14 kwietnia 2020 r., podała spółka. Bloober Team wyda produkt związany z marką gry "Observer" pod nazwą "Observer System Redux" na konsole nowej generacji, podała spółka w komunikacie. PGE Elektrownia Dolna Odra ma umowę z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi (PSE) na

Przegląd informacji ze spółek

na budowę dwóch bloków gazowych w Elektrowni Dolna Odra, podała spółka. Polimex Mostostal odnotował 12,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 11,14 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Przegląd informacji ze spółek

-parowych w Elektrowni Dolna Odra, a w przypadku wygrania postępowania - zawarcia odpowiedniej umowy wykonawczej, podała spółka. Premiera pełnej wersji gry "Green Hell" nastąpi w 5 września 2019 r., podał Creepy Jar. Grzegorz Zawada zostanie nowym dyrektorem Domu Maklerskiego PKO Banku

Przegląd informacji ze spółek

Konwencjonalna (PGE GiEK) - spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - podpisały umowę na przyłączenie Elektrowni Dolna Odra do sieci gazowej, podały spółki. Inwestycja wiąże się z wybudowaniem ok. 63 km gazociągu i stacji gazowej. Planowany termin jej zakończenia to III lub IV kwartał 2023 r. Zarząd

Przegląd informacji ze spółek

sprawie rozwoju Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie, będącej częścią Zespołu Elektrowni Dolna Odra (ZEDO), podała spółka.  Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wyniosła 7,15 USD/baryłkę w grudniu 2016 r. wobec 8,59 USD/baryłkę w listopadzie i 4,45 USD/baryłkę w grudniu 2015 r

Przegląd informacji ze spółek

zajmująca się tym obszarem mogłaby zostać utworzona do końca roku. Polska Grupa Energetyczna (PGE) wkrótce ogłosi postępowanie na wybór generalnego wykonawcy rozbudowy Zespołu Elektrowni Dolna Odra (ZEDO) o dwie nowe gazowe  jednostki wytwórcze - każda o mocy około 700 MW, podała spółka. Szacunkowe

Przegląd informacji ze spółek

CFO Grupy PZU Tomasz Kulik.  Polska Grupa Energetyczna (PGE) planuje w Rybniku budowę bloku gazowego CCGT o mocy ok. 700 MW obok zaplanowanych bloków tego rodzaju w Elektrowni Dolna Odra i będzie dążyć do wspólnego przetargu na te trzy jednostki, poinformował wiceprezes Ryszard Wasiłek

Przegląd informacji ze spółek

Energetyczna (PGE) zakończyła fazę analiz przedinwestycyjnych projektu budowy nowego bloku w Elektrowni Dolna Odra i zdecydowała o przejściu do fazy przygotowania inwestycji do realizacji. Zgodnie z rekomendacją komitetu inwestycyjnego, wiodącym wariantem projektu budowy nowej jednostki będzie monoblok na

Przegląd informacji ze spółek

wypłatę w wysokości 0,1 zł na akcję, podała spółka. Wartość aktywów funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Altus TFI oraz aktywów w ramach usługi asset management wyniosła 8 525,70 mln zł na koniec maja, tj. o 5,73% (tj. o 461,87 mln zł) więcej niż miesiąc wcześniej, podała spółka. Agencja

Przegląd prasy

mieszkań Inpro wzrosła o 35% r/r do 265 w I poł. 2017 r. --PZU Zdrowie nabyło NZOZ Trzebinia, ma już prawie 50 placówek własnych --Axel Johnson Int. złożył do UOKiK wniosek o zgodę na przejęcie IOW Trade --PGE weszła w fazę przygot. do realizacji Elektrowni Dolna Odra o mocy ok. 500 MW --AAA Auto

Przegląd informacji ze spółek

). Komitet inwestycyjny Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) wydał rekomendację, w której uznał gaz za najkorzystniejsze paliwo dla nowego bloku energetycznego w Elektrowni Dolna Odra, zmieniając wcześniejszą rekomendację dotyczącą bloku węglowego, podała spółka. Szacowane koszy budowy bloku o mocy ok. 500 MW

Przegląd informacji ze spółek

budowę instalacji odazotowania spalin w Zespole Elektrowni Dolna Odra oraz kończy budowę instalacji odsiarczania spalin w Elektrociepłowni Bydgoszcz, podała spółka. Flota pojazdów finansowanych Grupy Masterlease wzrosła o 33,3% r/r do 25 567 szt. na koniec III kwartału br., podała spółka. Liczba

Przegląd prasy

gaz za najkorzystniejsze paliwo dla nowego bloku energetycznego w Elektrowni Dolna Odra, zmieniając wcześniejszą rekomendację dotyczącą bloku węglowego, podała spółka. Szacowane koszy budowy bloku o mocy ok. 500 MW to 2-3 mln zł za MW. --Tower Investments zawarł list intencyjny dotyczący nabycia

Przegląd informacji ze spółek

. PORR Polska - należące do PORR AG - pozyskało od PKP Polskich Linii Kolejowych (PKP PLK) zlecenia na modernizację dwóch odcinków na liniach kolejowych nr 273 (odc. Chojna-Dolna Odra) oraz 272 (odc. Antonin-Ostrów Wielkopolski) o łącznej wartości ok. 48 mln zł, podała spółka. Ukończenie prac jest

Minister Grad zapowiada kolejne debiuty na giełdzie

Polskie Sieci Elektroenergetyczne, dwaj producenci energii elektrycznej: BOT Górnictwo i Energetyka (dwie kopalnie i trzy elektrownie) i Zespół Elektrowni Dolna Odra (ZEDO) oraz osiem spółek dystrybucyjnych. Kopalnia Bogdanka prowadzi przemysłowe wydobycie węgla od 1982 r. Jej głównymi odbiorcami są

Pakiety socjalne w energetyce: szukanie sensacji

W związku z wniesieniem akcji Zespołu Elektrowni Dolna Odra do spółki PGE Energia jej pracownicy wynegocjowali nowy pakiet socjalny. Podobnie jak przy wcześniejszych tego typu umowach, niektórzy dziennikarze i politycy zwietrzyli sensację. Pracownicy Dolnej Odry wynegocjowali m.in.10-letnie

Grupa na rozbiegu - rozpoczęto budowę polskiego giganta energetycznego

Polskie Sieci Elektroenergetyczne 31 października złożyły wniosek o rejestrację spółki celowej, poprzez którą skonsolidowanych zostanie 8 spółek dystrybucyjnych i Zespół Elektrowni Dolna Odra. To początek budowy Polskiej Grupy Energetycznej. - Tworzenie Polskiej Grupy Energetycznej jest teraz na

Sto dni PGE

już konkretne projekty inwestycyjne, jak np. na budowę nowych bloków w elektrowniach w Opolu, Turowie i Dolnej Odrze. Zgodnie z planami PSE, w roku 2021 oddany ma zostać pierwszy blok w elektrowni atomowej, który ma mieć moc 1600 MW. W PSE przygotowano tzw. projekt 100 dni. Jego celem jest

Czarnecki sprzedaje imperium finansowe

Getin, za akcje holdingu Czarnecki może dostać od 6 do 8 mld zł. Analitycy, z którymi rozmawialiśmy, twierdzą jednak, że cena może sięgnąć nawet 8,5 mld zł. Artur Wiza, członek zarządu Getin Holding, oraz przedstawiciele La Caixa odmówili komentarza w sprawie planowanej transakcji. - Informacje, że