akcje dematerializacja

KNF zgodziła się na zniesienie dematerializacji akcji Prime Car Management

Warszawa, 14.10.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie udzieliła zezwolenia na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) spółce Prime Car Management (PCM) z dniem 31 października 2019 r., podała Komisja. W lipcu br. akcjonariusz PCM

Impexmetal złożył do KNF wniosek ws. zniesienia dematerializacji akcji

Warszawa, 13.09.2019 (ISBnews) - Impexmetal złożył w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o udzielenie przez Komisję zezwolenia na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji), podała spółka. Pod koniec sierpnia nadzwyczajne walne zgromadzenie Impexmetalu

Alchemia złożyła do KNF wniosek ws. zniesienia dematerializacji akcji

Warszawa, 13.09.2019 (ISBnews) - Alchemia złożyła w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o udzielenie przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na przywrócenie akcjom Alchemii formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji), podała spółka. Spółka zrobiła to "w celu realizacji

Pfleiderer złożył do KNF wniosek ws. zniesienia dematerializacji akcji

Warszawa, 01.10.2019 (ISBnews) - Pfleiderer Group złożył do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o wydanie zezwolenia na przywrócenie formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji), podała spółka. Wcześniej dziś Pfleiderer Group informował, że nadzwyczajne walne zgromadzenie

Hollywood złożył do KNF wniosek ws. zniesienia dematerializacji akcji

Warszawa, 25.09.2019 (ISBnews) - Hollywood złożył w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o udzielenie przez Komisję zezwolenia na przywrócenie akcjom spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji), podała spółka. Zarząd spółki złożył wniosek do KNF w wyniku podjęcia przez

NWZ Impexmetalu zdecydowało o zniesieniu dematerializacji akcji, wycofaniu z GPW

Warszawa, 29.08.2019 (ISBnews) - Nadzwyczajne walne zgromadzenie Impexmetalu postanowiło o zniesieniu dematerializacji wszystkich akcji spółki, to jest 190 mln akcji serii A, oraz o wycofaniu ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie

Vicis New Investments wystąpiła o zgodę na zniesienie dematerializacji akcji

Warszawa, 09.08.2019 (ISBnews) - Vicis New Investments (dawniej ABC Data) wystąpiła do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na przywrócenie formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) 125 266 899 akcjom spółki, stanowiącym 100% udziału w kapitale

Gino Rossi złożyło wniosek do KNF ws. zniesienie dematerializacji akcji

Warszawa, 19.07.2019 (ISBnews) - Gino Rossi złożyło do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji), podała spółka. "Przedmiotowy wniosek dotyczy łącznie 50 333 095 akcji zwykłych o wartości

NWZ BSC Drukarni Opakowań zdecyduje 4 V o zniesieniu dematerializacji akcji

Warszawa, 07.04.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze BSC Drukarni Opakowań zdecydują o zniesieniu dematerializacji akcji podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na 4 maja, wynika z projektów uchwał.  "Na wniosek akcjonariusza spółki BSC Drukarnia Opakowań spółka

TIM rozpoczął działania w celu zniesienia dematerializacji akcji Rotopino.pl

Warszawa, 25.01.2019 (ISBnews) - TIM rozpoczął procedurę zniesienia dematerializacji akcji spółki w 100% zależnej - Rotopino.pl - i wycofania jej akcji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, podał TIM. "W dniu 24.01.2019 r zarząd TIM [...] wystąpił do spółki Rotopino.pl SA z

Vicis New Investments ma zgodę KNF na zniesienie dematerializacji akcji

Warszawa, 20.11.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie udzieliła zezwolenia na przywrócenie akcjom spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) z dniem 6 grudnia 2019 r. (dematerializacji akcji) Vicis New Investments (dawniej ABC Data), podała spółka

Akcjonariusze Gekoplastu zdecydowali o zniesieniu dematerializacji akcji

Warszawa, 09.04.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Gekoplastu zdecydowali o zniesieniu dematerializacji wszystkich wyemitowanych dotychczas akcji spółki i wycofaniu ich z obrotu regulowanego prowadzonego przez GPW, wynika z podjętych na walnym uchwał. "Walne zgromadzenie spółki postanawia

KNF zezwoliła na zniesienie dematerializacji akcji Abadon Real Estate

Warszawa, 05.03.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie udzieliła zezwolenia na przywrócenie akcjom Abadon Real Estate formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) z dniem 26 marca 2019 r., podała spółka. "Decyzja KNF obejmuje 1 000 000 akcji zwykłych

KNF zezwoliła na zniesienie dematerializacji akcji Macrologic

Warszawa, 26.09.2017 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zezwoliła na zniesienie dematerializacji akcji Macrologic, podała Komisja. "Komisja jednogłośnie udzieliła zezwolenia na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) spółce Macrologic SA"

KNF zezwoliła na zniesienie dematerializacji akcji PCC Intermodal 11 IX

Warszawa, 22.08.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) udzieliła zezwolenia na przywrócenie akcjom PCC Intermodal formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji), podała spółka. KNF określiła termin zniesienia dematerializacji akcji na 11 września 2018 r. "

Globalworth Poland RE złożył wniosek do KNF o zniesienie dematerializacji akcji

Warszawa, 05.07.2019 (ISBnews) - Globalworth Poland Real Estate złożył do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o zezwolenie na przywrócenie formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) 442 757 383 akcjom spółki, podał Globalworth. Na początku lipca 2019 r. Globalworth Poland Real

Akcjonariusze Pelionu zdecydowali o zniesieniu dematerializacji akcji

Warszawa, 12.07.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Pelionu zdecydowali na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu o zniesieniu dematerializacji akcji spółki poprzez przywrócenie im formy dokumentu oraz upoważnieniu zarządu do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do zniesienia dematerializacji akcji i

KNF zezwoliła na zniesienie dematerializacji akcji AAT Holding 7 sierpnia

Warszawa, 16.07.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) udzieliła zezwolenia na przywrócenie akcjom spółki AAT Holding formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) z dniem 7 sierpnia 2018 r., podała spółka. „Niezwłocznie po otrzymaniu decyzji Komisji spółka zamierza

KNF zezwoliła na zniesienie dematerializacji akcji Synthosu od 3 kwietnia

Warszawa, 13.03.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zezwoliła na przywrócenie wszystkim zdematerializowanym akcjom spółki Synthos formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) z dniem 3 kwietnia 2018 r., podał urząd. W lutym akcjonariusze Synthosu zdecydowali na walnym

Akcjonariusze Tarczyńskiego nie zdecydowali o zniesieniu dematerializacji akcji

Warszawa, 26.02.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Tarczyńskiego nie podjęli uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji i wycofania spółki z obrotu giełdowego, podała firma. "Uchwała nr 4 w sprawie zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania akcji spółki z obrotu na rynku

KNF zezwoliła na zniesienie dematerializacji akcji Pekaesu

Warszawa, 20.12.2016 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie zezwoliła na przywrócenie wszystkim akcjom zwykłym Pekaesu na okaziciela formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) z dniem 10 stycznia 2017 r., podał urząd. W połowie listopada Pekaes złożył w KNF wniosek

KNF zezwoliła na zniesienie dematerializacji akcji Gorenje z dniem 11 stycznia

Warszawa, 19.12.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zezwoliła na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) spółce Gorenje gospodinjski aparati d.d. z siedzibą w Velenje (Słowenia) z dniem 11 stycznia 2019 r., podał urząd. Wcześniej Gorenje podało, że

Sacellum chce zwołania NWZ Gekoplastu ws. zniesienia dematerializacji akcji

uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Gekoplastu oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym, wraz z projektem tej uchwały, poinformował Gekoplast. 16 lutego 2018 r. Sacellum ogłosiło przymusowy wykup 40 598 akcji Gekoplastu po 15,31 zł za akcję.  Dzień wykupu został ustalony na

KNF zezwoliła na zniesienie dematerializacji akcji Lux Med Trójmiasto i Emperii

Warszawa, 01.08.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie udzieliła zezwolenia na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) spółkom: Lux Med Trójmiasto i Emperia Holding, w obu przypadkach z dniem 21 sierpnia 2018 r., podała Komisja. 13

Zortrax chce złożyć wniosek o dopuszczenie na NC zaraz po dematerializacji akcji

Warszawa, 06.03.2019 (ISBnews) - Zortrax planuje złożenie wniosku o dopuszczenie do notowań na rynku NewConnect zaraz po tym, jak zakończy proces dematerializacji akcji w tym miesiącu, poinformował dyrektor IR Zortrax Mariusz Babula. "Jesteśmy obecnie znacznie bardziej dojrzałą

KNF zezwoliła na zniesienie dematerializacji akcji Pelionu, IAP i Seka

Warszawa, 14.09.2017 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie udzieliła zezwolenia na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) spółkom: Pelion z dniem 29 września, Inwestycje Alternatywne Profit z dniem 3 października, Seka z dniem 3 października

Akcjonariusze TelForceOne zdecydowali o zniesieniu dematerializacji akcji

Warszawa, 18.08.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze TelForceOne zdecydowali o zniesieniu dematerializacji akcji spółki, wynika z uchwał nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. "Nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki [..] postanawia: znieść dematerializacje wszystkich

Stanusch Technologies złożył do KNF wniosek o zniesienie dematerializacji akcji

Warszawa, 20.07.2017 (ISBnews) - Stanusch Technologies złożył do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji) w ramach procesu wycofania z NewConnect, podała spółka. „Przedmiotowy wniosek

KNF zgodziła się na zniesienie dematerializacji akcji Gekoplast i AB AviaAm

Warszawa, 26.06.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zezwoliła na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) spółkom: Gekoplast (z dniem 13 lipca) i AB AviaAm Leasing (z dniem 13 lipca), podał urząd. Wcześniej 9 kwietnia br. akcjonariusze

Akcjonariusze Pelionu zdecydują 11 VII o zniesieniu dematerializacji akcji

Warszawa, 16.06.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Pelionu zdecydują o zniesieniu dematerializacji akcji spółki, wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne walne zgromadzenie zwołane na 11 lipca br. "Nadzwyczajne walne zgromadzenie Pelion Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, postanawia co

KNF zezwoliła na zniesienie dematerializacji akcji TelForceOne od 21 lutego

Warszawa, 25.01.2017 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zezwoliła na zniesienie dematerializacji akcji TelForceOne od 21 lutego br., podała Komisja. "KNF jednogłośnie zezwoliła spółce TelForceOne S.A. na przywrócenie akcjom spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji

KNF zezwoliła na zniesienie dematerializacji akcji Kofoli

Warszawa, 23.02.2016 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zezwoliła Kofoli na zniesienie dematerializacji akcji o 16 marca br., podała Komisja. "Komisja jednogłośnie zezwoliła Kofola SA na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) z dniem 15 marca

InPost złożył wniosek do KNF o zniesienie dematerializacji akcji

Warszawa, 26.06.2017 (ISBnews) - InPost złożył do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji), poinformowała spółka. "Z uwagi na fakt, że wszyscy akcjonariusze spółki wspólnie

Monday Development złożył wniosek o zgodę na zniesienie dematerializacji akcji

Warszawa, 09.05.2017 (ISBnews) - Monday Development złożył w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o zezwolenie na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji), wykonując tym samym uchwałę zwyczajnego walnego zgromadzenia z 28 kwietnia 2017 r., podała spółka. W

KNF zgodziła się na zniesienie dematerializacji akcji Fortuny, WDX i Robyga

Warszawa, 18.05.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zezwoliła na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) spółkom: Fortuna Entertainment Group N.V. (z dniem 10 czerwca), WDX (z dniem 10 czerwca) i Robyg (z dniem 29 maja) dokumentu (zniesienie

Hutmen złożył wniosek do KNF o zgodę na dematerializację akcji

Warszawa, 10.02.2017 (ISBnews) - Hutmen złożył wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o zgodę na dematerializację akcji, podała spółka. "Zarząd Hutmen informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 10 lutego 2017 r., w celu wykonaniu uchwały nadzwyczajnego walnego zgromadzenia nr 3 z dnia 6

Akcjonariusze Banku BPH zdecydowali o zniesieniu dematerializacji akcji

Warszawa, 08.11.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze Banku BPH zdecydowali o zniesieniu dematerializacji wszystkich akcji, wynika z uchwał walnego. "Postanawia się o zniesieniu dematerializacji wszystkich akcji w kapitale zakładowym banku […] obejmujących 29 699 760 akcji serii od A

KNF zezwoliła na zniesienie dematerializacji akcji Banku BPH

Warszawa, 07.12.2016 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zezwoliła na przywrócenie akcjom zwykłym na okaziciela Banku BPH formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) z dniem 20 grudnia 2016 r., podała KNF.  W listopadzie akcjonariusze Banku BPH zdecydowali o zniesieniu

Graal złożył do KNF wniosek o zniesienie dematerializacji akcji

Warszawa, 28.11.2016 (ISBnews) - Graal złożył do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji), podała spółka. "Wniosek dotyczy wszystkich zdematerializowanych akcji spółki, tj. 8 056

KNF zezwoliła na zniesienie dematerializacji akcji Fam i Uniwheels od 20 lutego

Warszawa, 30.01.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowgo (KNF) jednogłośnie zezwoliła na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) spółce Fam SA i Uniwheels z dniem 20 lutego 2018 r., podał urząd. Uniwheels AG jest jednym z największych europejskich dostawców

KNF zdecydowała o zniesieniu dematerializacji akcji Exillon Energy od 30 I

Warszawa, 09.01.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zdecydowała o zniesieniu dematerializacji akcji Exillon Energy od 30 stycznia br., podała Komisja. "Komisja jednogłośnie zezwoliła na przywrócenie wszystkim zdematerializowanym akcjom formy dokumentu (zniesienie

Wniosek dot. zniesienia dematerializacji akcji Asseco CE trafił do KNF

Warszawa, 29.12.2016 (ISBnews) - Asseco Central Europe uzyskało potwierdzenie, że wniosek o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) został złożony w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), podała spółka. "Rada dyrektorów Asseco Central

KNF zezwoliła na zniesienie dematerializacji akcji Pagedu od 9 stycznia 2018

Warszawa, 20.12.2017 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowgo (KNF) jednogłośnie zezwoliła na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) spółce Paged SA z dniem 9 stycznia 2018 r., podał urząd. Grupę kapitałową Paged tworzą podmiot dominujący Paged S.A. oraz

Magellan złożył do KNF wniosek o zniesienie dematerializacji akcji

Warszawa, 26.10.2016 (ISBnews) - Magellan złożył do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji), podała spółka. "Wniosek dotyczy wszystkich 6 720 037 akcji spółki o wartości nominalnej 0,3 zł

KNF zezwoliła na zniesienie dematerializacji akcji Magellana od 6 grudnia

Warszawa, 22.11.2016 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zezwoliła na przywrócenie akcjom Magellana formy dokumentu od 6 grudnia br., podała Komisja. "KNF jednogłośnie zezwoliła na przywrócenie akcjom zwykłym na okaziciela formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji

KNF: Zniesienie dematerializacji akcji EMF, Travelplanet i PlastPack 18 X

Warszawa, 27.09.2016 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zezwoliła na przywrócenie akcjom Empik Media & Fashion (EMF), Travelplanet.pl i PlastPack Company formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) z dniem 18 października br., podał urząd. Grupa Empik Media & Fashion jest

TelForceOne złożył w KNF wniosek o zniesienie dematerializacji akcji

Warszawa, 15.12.2016 (ISBnews) - TelForceOne złożył w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o udzielenie zezwolenia na przywrócenie wszystkim akcjom wyemitowanym przez spółkę formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji), podała spółka. 9 grudnia Kaps Investment ogłosił przymusowy

KNF zezwoliła na zniesienie dematerializacji akcji Rovese od 30 sierpnia

Warszawa, 09.08.2016 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie zezwoliła spółce Rovese na przywrócenie akcjom formy dokumentu z dniem 30 sierpnia, podała Komisja. Pod koniec czerwca walne zgromadzenie Rovese zdecydowało o zniesieniu dematerializacji akcji i wycofaniu spółki z

NWZ Redanu usunęło z porządku głosowanie nad zniesieniem dematerializacji akcji

Warszawa, 16.06.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze Redanu usunęli z porządku obrad głosowanie nad uchwałą o zniesieniu dematerializacji akcji spółki, wynika z uchwał walnego. Akcjonariusze Redan mieli decydować w sprawie zniesienia dematerializacji wszystkich zdematerializowanych akcji oraz

KNF zezwoliła Kofoli na zniesienie dematerializacji akcji począwszy od 6 VI

Warszawa, 16.05.2017 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie zezwoliła spółce Kofola CeskoSlovensko a.s na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) z dniem 6 czerwca 2017 r., podał urząd. Działalność Grupy Kofola koncentruje się na produkcji

KNF zgodziła się na zniesienie dematerializacji akcji Midasa

Warszawa, 19.07.2016 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie zezwoliła spółce Midas na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) z dniem 9 sierpnia 2016 r., podała Komisja. W połowie czerwca akcjonariusze Midasa zdecydowali o przywróceniu akcjom

KNF zgodziła się na zniesienie dematerializacji akcji Aplitt i Farmacol od 20 VI

Warszawa, 31.05.2017 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie zezwoliła spółkom Aplitt i Farmacol na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) z dniem 20 czerwca 2017 r., podał urząd. Aplitt S.A. to spółka notowana na Giełdzie Papierów

KNF zezwoliła na zniesienie dematerializacji akcji Hutmena z dniem 18 IV

Warszawa, 28.03.2017 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zdecydowała o zezwoleniu Hutmenowi na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) z dniem 18 kwietnia, podała spółka. Na początku lutego Hutmen złożył wniosek do KNF o zgodę na dematerializację akcji

KNF zgodziła się na zniesienie dematerializacji akcji Asseco CE od 2 maja br.

Warszawa, 11.04.2017 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wyraziła zgodę na przywrócenie akcjom Asseco Central Europe formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) z dniem 2 maja 2017 r., podała Komisja. Asseco Central Europe należy do grupy Asseco Poland, w której odpowiada za

KNF zezwoliła na zniesienie dematerializacji akcji Graala od 21 marca br. 

Warszawa, 28.02.2017 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie zezwoliła spółce Graal na przywrócenie akcjom spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) z dniem 21 marca 2017 r., podała Komisja.  Pod koniec listopada ub. roku Graal złożył do KNF wniosek

KNF zezwoliła na zniesienie dematerializacji akcji Coliana i Exorigo-Upos

Warszawa, 17.09.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie zezwoliła spółkom Colian Holding i Grupie Exorigo - Upos na przywrócenie wszystkim zdematerializowanym akcjom formy dokumentu z dniem 28 września 2018 r., podała Komisja. Akcjonariusze Colian Holding 30 lipca

KNF zezwoliła na zniesienie dematerializacji akcji Grupy Duon od 14 czerwca

Warszawa, 24.05.2016 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zezwoliła na zniesienie dematerializacji akcji Grupy Duon od 14 czerwca br., podała Komisja. "Komisja jednogłośnie zezwoliła na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) Grupie Duon SA

KNF zezwala na zniesienie dematerializacji akcji DTP, Epigon, Medica Pro Familia

Warszawa, 05.07.2016 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie zezwoliła na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) spółek DTP, Epigon i Medica Pro Familia, podała Komisja. "Komisja jednogłośnie zezwoliła na przywrócenie akcjom formy

Pekaes złożył w KNF wniosek o zgodę na zniesienie dematerializacji akcji

Warszawa, 18.11.2016 (ISBnews) - Pekaes złożył w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o udzielenie zezwolenia na przywrócenie wszystkim akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji), podała spółka. Wcześniej główny akcjonariusz - KH Logistyka - przeprowadził wezwanie i squeeze

Pani Teresa Medica złożyła do KNF wniosek o zniesienie dematerializacji akcji

Warszawa, 11.02.2016 (ISBnews) - Pani Teresa Medica złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o zezwolenie na zniesienie dematerializacji wszystkich akcji, podała spółka. "W celu wykonania uchwały nr 3/2016 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki z dnia 10 lutego 2016 roku

Pelion złożył do KNF wniosek o zniesienie dematerializacji akcji

Warszawa, 17.07.2017 (ISBnews) - Pelion złożył do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o zezwolenie na przywrócenie akcjom spółki formy dokumentu, podała spółka. Pelion wniósł o wyznaczenie możliwie najkrótszego terminu na wystąpienie skutku w postaci zaprzestania podlegania

GPW wykluczyła akcje Prime Car Management z obrotu

Warszawa, 31.10.2019 (ISBnews) - Po decyzji Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w sprawie udzielenia Prime Car Management (PCM) zgody na przywrócenie jej akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) zarząd Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) postanowił wykluczyć z obrotu giełdowego

GPW wykluczyła akcje Alchemii z obrotu od 13 listopada

formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji), zarząd GPW postanowił wykluczyć z obrotu giełdowego akcje spółki, oznaczone kodem 'PLGRBRN00012' z dniem 13 listopada 2019 r." - czytamy w komunikacie. W wykonaniu uchwały z obrotu giełdowego wykluczonych zostanie 173 450 000 akcji serii A tj

Milton Essex podjął uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego

Warszawa, 27.02.2020 (ISBnews) - Zarząd Milton Essex za zgodą rady nadzorczej podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji oraz dematerializacji akcji nowej emisji i ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu w

GPW wykluczyła akcje Impexmetalu z obrotu od 13 listopada

formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji), zarząd GPW postanowił wykluczyć z obrotu giełdowego akcje spółki, oznaczone kodem PLIMPXM00019 z dniem 13 listopada 2019 r." - czytamy w komunikacie. W wykonaniu uchwały z obrotu giełdowego wykluczonych zostanie 190 000 000 akcji serii A tj

Indykpol ma porozumienie w sprawie działań na rzecz wycofania spółki z GPW

zgromadzeniu" - czytamy w komunikacie. Zgodnie z postanowieniami porozumienia, każdy z akcjonariuszy będzie wykonywał prawa przysługujące mu jako akcjonariuszowi spółki, w sposób mający na celu doprowadzenie do zniesienia dematerializacji akcji i wycofania akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym

Orphée ma zgodę KNF na wycofanie akcji z obrotu na NewConnect od 5 czerwca

systemie obrotu zgodnie z art. 91 Ustawy i przywrócenia akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji).  Grupa Kapitałowa Orphée SA składa się z jednostki dominującej Orphée SA z siedzibą w Genewie  i jej spółek zależnych. Podstawowym przedmiotem działalności grupy

Akcjonariusze Emperii zdecydowali o wycofaniu akcji spółki z GPW

Warszawa, 13.06.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Emperia Holding zdecydowali o zniesieniu dematerializacji wszystkich akcji spółki oraz o ich wycofaniu z obrotu na GPW, podano w uchwałach walnego zgromadzenia. "Walne zgromadzenie spółki postanawia przywrócić formę dokumentu (znieść

NWZ BSC Drukarni Opakowań zdecydowało o wycofaniu akcji z obrotu na GPW

Warszawa, 05.05.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze  BSC Drukarni Opakowań zdecydowali o zniesieniu dematerializacji akcji i wycofaniu akcji z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), wynika z uchwał podjętych na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu. "Na wniosek

Akcjonariusze Ergisu zdecydują 19 XI o wycofaniu spółki z obrotu na GPW

Warszawa, 23.10.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Ergisu zdecydują o zniesieniu dematerializacji wszystkich akcji i wycofaniu akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych (GPW), wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne walne zgromadzenie

Vicis New Investment: GPW wykluczyła wszystkie akcje spółki z obrotu giełdowego

jest konsekwencją decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 19 listopada 2019 r. o udzieleniu zezwolenia na przywrócenie akcjom spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) z dniem 6 grudnia 2019 r." - czytamy w komunikacie. 13 sierpnia Vicis New Investments wystąpił do zarządu

GPW wykluczyła Gino Rossi z obrotu z dniem 29 września

spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji), zarząd giełdy postanawia wykluczyć z obrotu giełdowego akcje spółki Gino Rossi S.A., oznaczone kodem 'PLGNRSI00015' - z dniem 29 września 2019 r." - czytamy w uchwale zarządu GPW. Gino Rossi zadebiutowało na warszawskiej giełdzie w 2006 r

Akcjonariusze Emperii zdecydują 13 VI o wycofaniu akcji z obrotu giełdowego

Warszawa, 18.05.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Emperii Holding zdecydują o zniesieniu dematerializacji i wycofaniu wszystkich akcji spółki z obrotu giełdowego, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 13 czerwca. "Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia

Pure Biologics zdecydował o przejściu z NC na rynek główny GPW

związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, dematerializacji akcji serii E i praw do akcji serii E oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji i praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej" - czytamy w komunikacie.  O poszczególnych etapach

PZ Cormay kupił w wezwaniu 188 983 akcji Orphee

dematerializacji akcji).  PZ Cormay to producent odczynników diagnostycznych i dystrybutor aparatury medycznej. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2008 r. (ISBnews)

NWZ Work Service odstąpiło od rozpatrzenia uchwał dot. emisji akcji i obligacji

akcji nowej emisji serii ZA, (ii) dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji serii ZA do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz (iii) zmiany statutu spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia

Mazurska Manufaktura celuje w wejście na NewConnect w tym roku

Warszawa, 27.05.2020 (ISBnews) - Mazurska Manufaktura wznowiła rozmowy z domami maklerskimi w kwestii wejścia na NewConnect w tym roku, poinformował ISBnews prezes Jakub Gromek. "Aktualnie wznowiliśmy rozmowy z domami maklerskimi w kwestii dematerializacji akcji oraz wejścia na New Connect

KNF zgodziła się na wycofanie z giełdy akcji Globalworth i Gino Rossi

Warszawa, 24.09.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zezwoliła na przywrócenie formy dokumentu (zniesienie dematerializacji) akcjom spółek Globalworth Poland Real Estate N.V. oraz Gino Rossi z dniem 29 września 2019 r., podała Komisja. Globalworth

Ringier Axel Springer ogłosił wezwanie na 100% akcji MZN Property po 1,97 zł szt

dematerializacji akcji) i zapewni wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym, zgodnie z art. 91 Ustawy. Zniesienie dematerializacji akcji będzie wymagało decyzji Komisji Nadzoru Finansowego" - czytamy także. MZN Property podał dziś wcześniej, że w wyniku prowadzonych przez strony negocjacji, zawarł umowę

BSC Drukarnia Opakowań złożyła do KNF wniosek o wycofanie akcji z obrotu

zgromadzenie spółki uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji oraz ich wycofania z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, do Komisji Nadzoru Finansowego został złożony wniosek o wycofanie akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym" - czytamy w

Akcjonariusze PCC Intermodal zdecydowali o wycofaniu akcji z obrotu na GPW

Warszawa, 28.06.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze PCC Intermodal zdecydowali na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu o przywróceniu akcjom spółki formy dokumentu (zniesieniu dematerializacji) i wycofaniu akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie

Cena emisyjna akcji serii C Selvity została ustalona na 38 zł/szt. 

emitowane na podstawie uchwały nr 4 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, w sprawie dematerializacji akcji spółki

GPW wykluczyła akcje Pelionu z obrotu od 29 IX

Finansowego w sprawie udzielenia spółce Pelion S.A. zezwolenia na przywrócenie akcjom tej spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji), zarząd giełdy postanawia wykluczyć z obrotu giełdowego z dniem 29 września 2017 r. akcje spółki Pelion" - czytamy w uchwale GPW. W lipcu br

Zapisy na akcje Milton Essex rozpoczną się 23 marca

zgodą rady nadzorczej podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji oraz dematerializacji akcji nowej emisji i ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez

AR Packaging ogłosił squeeze-out 1,83% akcji BSC DO, notowania na GPW zawieszone

dematerializacji akcji spółki. Pod koniec marca spółki z grupy AR Packaging nabyły w ramach wezwania 3 662 227 akcji BSC Drukarnia Opakowań. Wcześniej grupa AR Packaging informowała, że poprzez A&R Carton, kontroluje 60,82% akcji BSC Drukarni Opakowań. BSC Drukarnia Opakowań należy do ścisłej czołówki wśród

Akcjonariusze Work Service nie podjęli uchwał ws. emisji akcji i obligacji

emisję nowych akcji zwykłych serii ZA, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji nowej emisji serii ZA, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji serii ZA do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez  GPW

Dominika Kulczyk i Mansa Inv. wzywają do zbycia 49,8% Polnergii po 20,5 zł

akcje. Po zakończeniu wezwaniu Mansa Investments zamierza osiągnąć 100% w Polenergii.  "Głównym zamiarem wzywających jest podjęcie po przeprowadzeniu wezwania działań ukierunkowanych na docelowe zniesienie dematerializacji akcji oraz wycofanie ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym

PKO Leasing ogłosił wezwanie na 100% akcji PCM po 11,38 zł za szt.

zrealizowany cel wezwania, podano także. "Jeśli w wyniku wezwania wzywający będzie posiadać nie mniej niż 90% akcji spółki oraz głosów na jej walnym zgromadzeniu, zamierza podjąć działania ukierunkowane na docelowe zniesienie dematerializacji akcji oraz wycofanie ich z obrotu na rynku regulowanym

GPW wykluczyła Abadon Real Estate z obrotu z dniem 26 marca

spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji), zarząd Giełdy postanawia wykluczyć z obrotu giełdowego akcje spółki [...] z dniem 26 marca 2019 r." - czytamy w komunikacie giełdy. Abadon Real Estate należy do holdingu Murapol. Oferuje obsługę pełnego cyklu inwestycyjnego projektów

MZN Property: Cena w wezwaniu Ringier Axel Springer Media jest godziwa

dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) i zapewni wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym, zgodnie z art. 91 Ustawy. Zniesienie dematerializacji akcji będzie wymagało decyzji Komisji Nadzoru Finansowego, podano także.  "Ponadto w przypadku osiągnięcia progu przynajmniej 95% ogólnej

Globalwort Poland RE: Cena przymusowego wykupu ustalona na 1,6 euro za akcję

dematerializacji akcji) 442 757 383 akcjom spółki. Globalworth Poland Real Estate N.V. (dawniej Griffin Premium RE) to polska platforma nieruchomości biurowych, od kwietnia 2017 roku notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka jest zarejestrowana w Holandii i działa w formule zbliżonej do

Fedha, Polska Nutit i Trade Bridge Czechy wezwą do sprzedaży akcji Vantage

będzie ogłoszone pod warunkiem: - uzyskania zgody prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji oraz - podjęcia uchwały, przez walne zgromadzenie emitenta, w sprawie przywrócenia akcjom emitenta formy dokumentu (zniesienia dematerializacji) oraz wycofania akcji emitenta z

GPW wykluczyła Globalworth Poland RE z obrotu z dniem 29 września

. zezwolenia na przywrócenie akcjom tej spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji), zarząd giełdy postanawia wykluczyć z obrotu giełdowego akcje spółki Globalworth Poland Real Estate N.V., oznaczone kodem 'NL0012235980' - z dniem 29 września 2019 r." - czytamy w uchwale zarządu GPW. GPW

Akcjonariusze Synthosu zdecydowali o wycofaniu akcji z GPW

;Nadzwyczajne walne zgromadzenie Synthos S.A. działając na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy o ofercie postanawia przywrócić formę dokumentu (znieść dematerializację) wszystkich akcji spółki, tj.: a. 854 250 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A; b. 469 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B 

Akcjonariusz PCM zdecydował o wycofaniu akcji spółki z obrotu na giełdzie

Warszawa, 19.07.2019 (ISBnews) - Akcjonariusz Prime Car Management (PCM) zdecydował o zniesieniu dematerializacji wszystkich 11 908 840 akcji spółki, będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, wynika z uchwał walnego

Akcjonariusze Ryvu Therapeutics zdecydują 13 lipca o emisji akcji bez pp

całości, w sprawie dematerializacji akcji spółki serii I i praw do tych akcji (PDA), ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji spółki serii I i praw do tych akcji (PDA) oraz w sprawie zmiany statutu spółki, wynika z projektów uchwał. "Podwyższa się kapitał

Ringier Axel Springer Media ogłosi wezwanie na akcje MZN Property po 1,97 zł/szt

działań mających na celu zniesienie dematerializacji akcji, podsumowano. MZN Property jest właścicielem budowanej wokół serwisu Morizon.pl platformy nieruchomościowo-finansowej OneStopShop, która ułatwia użytkownikom proces transakcji na rynku nieruchomości. Platforma udostępnia funkcjonalności w