akcje dematerializacja

KNF zezwoliła na zniesienie dematerializacji akcji Pelionu, IAP i Seka

Warszawa, 14.09.2017 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie udzieliła zezwolenia na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) spółkom: Pelion z dniem 29 września, Inwestycje Alternatywne Profit z dniem 3 października, Seka z dniem 3 października

Stanusch Technologies złożył do KNF wniosek o zniesienie dematerializacji akcji

Warszawa, 20.07.2017 (ISBnews) - Stanusch Technologies złożył do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji) w ramach procesu wycofania z NewConnect, podała spółka. „Przedmiotowy wniosek

Akcjonariusze Pelionu zdecydują 11 VII o zniesieniu dematerializacji akcji

Warszawa, 16.06.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Pelionu zdecydują o zniesieniu dematerializacji akcji spółki, wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne walne zgromadzenie zwołane na 11 lipca br. "Nadzwyczajne walne zgromadzenie Pelion Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, postanawia co

KNF zezwoliła na zniesienie dematerializacji akcji TelForceOne od 21 lutego

Warszawa, 25.01.2017 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zezwoliła na zniesienie dematerializacji akcji TelForceOne od 21 lutego br., podała Komisja. "KNF jednogłośnie zezwoliła spółce TelForceOne S.A. na przywrócenie akcjom spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji

InPost złożył wniosek do KNF o zniesienie dematerializacji akcji

Warszawa, 26.06.2017 (ISBnews) - InPost złożył do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji), poinformowała spółka. "Z uwagi na fakt, że wszyscy akcjonariusze spółki wspólnie

Hutmen złożył wniosek do KNF o zgodę na dematerializację akcji

Warszawa, 10.02.2017 (ISBnews) - Hutmen złożył wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o zgodę na dematerializację akcji, podała spółka. "Zarząd Hutmen informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 10 lutego 2017 r., w celu wykonaniu uchwały nadzwyczajnego walnego zgromadzenia nr 3 z dnia 6

KNF zezwoliła na zniesienie dematerializacji akcji Fam i Uniwheels od 20 lutego

Warszawa, 30.01.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowgo (KNF) jednogłośnie zezwoliła na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) spółce Fam SA i Uniwheels z dniem 20 lutego 2018 r., podał urząd. Uniwheels AG jest jednym z największych europejskich dostawców

Akcjonariusze Banku BPH zdecydowali o zniesieniu dematerializacji akcji

Warszawa, 08.11.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze Banku BPH zdecydowali o zniesieniu dematerializacji wszystkich akcji, wynika z uchwał walnego. "Postanawia się o zniesieniu dematerializacji wszystkich akcji w kapitale zakładowym banku […] obejmujących 29 699 760 akcji serii od A

KNF zezwoliła na zniesienie dematerializacji akcji Banku BPH

Warszawa, 07.12.2016 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zezwoliła na przywrócenie akcjom zwykłym na okaziciela Banku BPH formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) z dniem 20 grudnia 2016 r., podała KNF.  W listopadzie akcjonariusze Banku BPH zdecydowali o zniesieniu

Graal złożył do KNF wniosek o zniesienie dematerializacji akcji

Warszawa, 28.11.2016 (ISBnews) - Graal złożył do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji), podała spółka. "Wniosek dotyczy wszystkich zdematerializowanych akcji spółki, tj. 8 056

KNF zdecydowała o zniesieniu dematerializacji akcji Exillon Energy od 30 I

Warszawa, 09.01.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zdecydowała o zniesieniu dematerializacji akcji Exillon Energy od 30 stycznia br., podała Komisja. "Komisja jednogłośnie zezwoliła na przywrócenie wszystkim zdematerializowanym akcjom formy dokumentu (zniesienie

KNF zezwoliła na zniesienie dematerializacji akcji Pagedu od 9 stycznia 2018

Warszawa, 20.12.2017 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowgo (KNF) jednogłośnie zezwoliła na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) spółce Paged SA z dniem 9 stycznia 2018 r., podał urząd. Grupę kapitałową Paged tworzą podmiot dominujący Paged S.A. oraz

Wniosek dot. zniesienia dematerializacji akcji Asseco CE trafił do KNF

Warszawa, 29.12.2016 (ISBnews) - Asseco Central Europe uzyskało potwierdzenie, że wniosek o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) został złożony w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), podała spółka. "Rada dyrektorów Asseco Central

Magellan złożył do KNF wniosek o zniesienie dematerializacji akcji

Warszawa, 26.10.2016 (ISBnews) - Magellan złożył do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji), podała spółka. "Wniosek dotyczy wszystkich 6 720 037 akcji spółki o wartości nominalnej 0,3 zł

KNF zezwoliła na zniesienie dematerializacji akcji Magellana od 6 grudnia

Warszawa, 22.11.2016 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zezwoliła na przywrócenie akcjom Magellana formy dokumentu od 6 grudnia br., podała Komisja. "KNF jednogłośnie zezwoliła na przywrócenie akcjom zwykłym na okaziciela formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji

TelForceOne złożył w KNF wniosek o zniesienie dematerializacji akcji

Warszawa, 15.12.2016 (ISBnews) - TelForceOne złożył w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o udzielenie zezwolenia na przywrócenie wszystkim akcjom wyemitowanym przez spółkę formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji), podała spółka. 9 grudnia Kaps Investment ogłosił przymusowy

KNF: Zniesienie dematerializacji akcji EMF, Travelplanet i PlastPack 18 X

Warszawa, 27.09.2016 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zezwoliła na przywrócenie akcjom Empik Media & Fashion (EMF), Travelplanet.pl i PlastPack Company formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) z dniem 18 października br., podał urząd. Grupa Empik Media & Fashion jest

KNF zezwoliła na zniesienie dematerializacji akcji Rovese od 30 sierpnia

Warszawa, 09.08.2016 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie zezwoliła spółce Rovese na przywrócenie akcjom formy dokumentu z dniem 30 sierpnia, podała Komisja. Pod koniec czerwca walne zgromadzenie Rovese zdecydowało o zniesieniu dematerializacji akcji i wycofaniu spółki z

KNF zezwoliła Kofoli na zniesienie dematerializacji akcji począwszy od 6 VI

Warszawa, 16.05.2017 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie zezwoliła spółce Kofola CeskoSlovensko a.s na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) z dniem 6 czerwca 2017 r., podał urząd. Działalność Grupy Kofola koncentruje się na produkcji

NWZ Redanu usunęło z porządku głosowanie nad zniesieniem dematerializacji akcji

Warszawa, 16.06.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze Redanu usunęli z porządku obrad głosowanie nad uchwałą o zniesieniu dematerializacji akcji spółki, wynika z uchwał walnego. Akcjonariusze Redan mieli decydować w sprawie zniesienia dematerializacji wszystkich zdematerializowanych akcji oraz

KNF zgodziła się na zniesienie dematerializacji akcji Midasa

Warszawa, 19.07.2016 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie zezwoliła spółce Midas na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) z dniem 9 sierpnia 2016 r., podała Komisja. W połowie czerwca akcjonariusze Midasa zdecydowali o przywróceniu akcjom

KNF zgodziła się na zniesienie dematerializacji akcji Aplitt i Farmacol od 20 VI

Warszawa, 31.05.2017 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie zezwoliła spółkom Aplitt i Farmacol na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) z dniem 20 czerwca 2017 r., podał urząd. Aplitt S.A. to spółka notowana na Giełdzie Papierów

KNF zezwoliła na zniesienie dematerializacji akcji Hutmena z dniem 18 IV

Warszawa, 28.03.2017 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zdecydowała o zezwoleniu Hutmenowi na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) z dniem 18 kwietnia, podała spółka. Na początku lutego Hutmen złożył wniosek do KNF o zgodę na dematerializację akcji

KNF zgodziła się na zniesienie dematerializacji akcji Asseco CE od 2 maja br.

Warszawa, 11.04.2017 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wyraziła zgodę na przywrócenie akcjom Asseco Central Europe formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) z dniem 2 maja 2017 r., podała Komisja. Asseco Central Europe należy do grupy Asseco Poland, w której odpowiada za

KNF zezwoliła na zniesienie dematerializacji akcji Graala od 21 marca br. 

Warszawa, 28.02.2017 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie zezwoliła spółce Graal na przywrócenie akcjom spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) z dniem 21 marca 2017 r., podała Komisja.  Pod koniec listopada ub. roku Graal złożył do KNF wniosek

Pekaes złożył w KNF wniosek o zgodę na zniesienie dematerializacji akcji

Warszawa, 18.11.2016 (ISBnews) - Pekaes złożył w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o udzielenie zezwolenia na przywrócenie wszystkim akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji), podała spółka. Wcześniej główny akcjonariusz - KH Logistyka - przeprowadził wezwanie i squeeze

KNF zezwoliła na zniesienie dematerializacji akcji Grupy Duon od 14 czerwca

Warszawa, 24.05.2016 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zezwoliła na zniesienie dematerializacji akcji Grupy Duon od 14 czerwca br., podała Komisja. "Komisja jednogłośnie zezwoliła na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) Grupie Duon SA

KNF zezwala na zniesienie dematerializacji akcji DTP, Epigon, Medica Pro Familia

Warszawa, 05.07.2016 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie zezwoliła na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) spółek DTP, Epigon i Medica Pro Familia, podała Komisja. "Komisja jednogłośnie zezwoliła na przywrócenie akcjom formy

Pani Teresa Medica złożyła do KNF wniosek o zniesienie dematerializacji akcji

Warszawa, 11.02.2016 (ISBnews) - Pani Teresa Medica złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o zezwolenie na zniesienie dematerializacji wszystkich akcji, podała spółka. "W celu wykonania uchwały nr 3/2016 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki z dnia 10 lutego 2016 roku

GPW wykluczyła akcje Pelionu z obrotu od 29 IX

Finansowego w sprawie udzielenia spółce Pelion S.A. zezwolenia na przywrócenie akcjom tej spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji), zarząd giełdy postanawia wykluczyć z obrotu giełdowego z dniem 29 września 2017 r. akcje spółki Pelion" - czytamy w uchwale GPW. W lipcu br

Akcjonariusze Synthosu zdecydowali o wycofaniu akcji z GPW

;Nadzwyczajne walne zgromadzenie Synthos S.A. działając na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy o ofercie postanawia przywrócić formę dokumentu (znieść dematerializację) wszystkich akcji spółki, tj.: a. 854 250 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A; b. 469 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B 

GPW wykluczyła akcje TelforceOne z obrotu z dniem 21 lutego

Warszawa, 15.02.2017 (ISBnews) - Zarząd GPW zdecydował o wykluczeniu z obrotu giełdowego na głównym rynku akcji spółki TelforceOne z dniem 21 lutego, podała giełda. Pod koniec stycznia Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zezwoliła na zniesienie dematerializacji akcji TelForceOne od 21 lutego

Esotiq & Henderson sprzeda 2 akcje EMG w ramach przygotowania do podziału E&H

Warszawa, 17.03.2017 (ISBnews) - Esotiq & Henderson złożył ofertę nabycia 2 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A spółki zależnej EMG w związku z ofertą publiczną i planowaną dematerializacją akcji EMG, podała spółka. "Propozycja nabycia została przygotowana w związku z ofertą

Akcjonariusze Synthosu zdecydują 6 II o wycofaniu akcji z GPW

Warszawa, 09.01.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Synthosu zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 6 lutego o zniesieniu dematerializacji akcji i wycofaniu ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie, wynika z projektów uchwał. "

GPW wyklucza akcje EMF z obrotu z dniem 18 października

przywrócenie akcjom tej spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji), zarząd giełdy postanawia na wniosek spółki wykluczyć z obrotu giełdowego z dniem 18 października akcje tej spółki" - czytamy w komunikacie. Pod koniec września Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zezwoliła na przywrócenie

GPW wykluczyła akcje Asseco CE z obrotu od 2 maja

. zezwolenia na przywrócenie akcjom tej spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji), zarząd Giełdy postanawia na wniosek spółki Asseco Central Europe, A.S. wykluczyć z obrotu giełdowego z dniem 2 maja 2017 r. akcje tej spółki, oznaczone kodem SK1120009230" – czytamy w komunikacie. W

Akcjonariusze Polcoloritu zdecydowali o wycofaniu akcji w obrotu na GPW

Warszawa, 17.12.2015 (ISBnews) - Nadzwyczajne walne zgromadzenie Polcoloritu zdecydowało o zniesieniu dematerializacji akcji i wycofaniu ich z obrotu na rynku regulowanym GPW, podała spółka. "W związku z żądaniem akcjonariusza - Barbary Urbaniak Marconi, zgłoszonym w dniu 21

Akcje Graal zostaną wykluczone z obrotu na GPW z dniem 21 marca

dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji), zarząd giełdy postanawia na wniosek spółki wykluczyć z obrotu giełdowego z dniem 21 marca 2017 r. akcje tej spółki" – czytamy w komunikacie.  Graal to producent produktów i przetworów z ryb. Zadebiutował na GPW w 2005 roku. (ISBnews)

GPW wykluczy akcje Monday Development z obrotu na rynku NewConnect od 19 VII

zgromadzenia spółki z dnia 28 kwietnia 2017 r. do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zniesienia dematerializacji akcji i wycofania ich z obrotu na rynku NewConnect przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. złożył również wniosek do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych o

Akcjonariusze Zortraksu podjęli decyzję o emisji akcji i debiucie na GPW

Warszawa, 08.05.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Zortraksu zadecydowali m.in. o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) oraz dematerializację akcji spółki, podała spółka

Akcjonariusze Farmacolu  zdecydowali o wycofaniu akcji spółki z obrotu na GPW

postanowiło znieść dematerializację (tj. przywrócić formę dokumentu) wszystkich akcji dopuszczonych i wprowadzonych do obrotu na rynku głównym GPW tj. łącznie 23 400 000 akcji o wartości nominalnej 1,0 zł każda i łącznej wartości nominalnej 23 400 000 zł oraz wycofać akcje z obrotu na GPW. "

Akcje Exillon Energy zostaną wykluczone z obrotu na GPW 30 stycznia

zdecydowała o wycofaniu się z obrotu na GPW. 9 stycznia 2018 r. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zdecydowała o zniesieniu dematerializacji akcji Exillon Energy od 30 stycznia br. Exillon Energy to niezależny producent ropy naftowej prowadzący działalność w dwóch roponośnych regionach w północnej Rosji

Akcje Olympic zostaną wycofane z GPW we wtorek

. Wykluczenie akcji OEG z GPW nie będzie miało wpływu na notowanie i obrót akcjami OEG na głównej parkiecie giełdy Nasdaq Tallinn" - czytamy w komunikacie. Komisja Nadzoru Finansowego 30 sierpnia jednogłośnie zezwoliła na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji). Pod

GPW wyklucza akcje Pekaesu z obrotu z dniem 10 stycznia

. zezwolenia na przywrócenie akcjom tej spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji), zarząd giełdy postanawia na wniosek spółki Pekaes S.A. wykluczyć z obrotu giełdowego z dniem 10 stycznia 2017 r. akcje tej spółki" - czytamy w uchwale. Wcześniej KNF zezwoliła na przywrócenie akcjom

Akcjonariusze Rovese zdecydowali o wycofaniu z obrotu na GPW

Warszawa, 30.06.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze Rovese zdecydowali o zniesieniu dematerializacji akcji i wycofaniu spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. Michał Sołowow posiada akcje Rovese uprawniające do wykonywania ponad 99% ogólnej

Radpol: Cena emisyjna akcji serii E została ustalona na 1,4 zł

prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym. Radpol to wytwórca i dostawca instalacji do przesyłu ciepła, produktów dla energetyki oraz rur z tworzyw sztucznych do

GPW wykluczyła z obrotu akcje Farmacolu na wniosek spółki od wtorku

zezwolenia na przywrócenie akcjom tej spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji), zarząd giełdy postanawia na wniosek spółki Farmacol wykluczyć z obrotu giełdowego z dniem 20 czerwca 2017 r. akcje tej spółki" - czytamy w komunikacie. Wcześniej w kwietniu br. akcjonariusze Farmacolu

S. Sawicki i Kaps wzywają do zbycia 13,93% akcji TelForceOne po 3,1 zł sztuka

rozliczenia transakcji nabycia akcji to 16 listopada. "Docelowo, zamiarem wzywających jest zniesienie dematerializacji akcji spółki i wycofanie ich z obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez GPW" - podano również. W połowie sierpnia walne TelForceOne zdecydowało o zniesieniu

GPW wykluczyła akcje Polcoloritu z obrotu od środy

wykluczyć z obrotu giełdowego z dniem 12 lipca 2017 r. akcje tej spółki" - czytamy w uchwale GPW. W czerwcu br. akcjonariusze Polcoloritu przyjęli uchwałę o zniesieniu dematerializacji akcji spółki oraz ich wycofaniu z obrotu na rynku regulowanym GPW.  Unilin Poland ogłosił 18 maja br

GPW wykluczyła akcje Banku BPH z obrotu na rynku głównym od 20 grudnia

Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie udzielenia spółce Bank BPH S.A. zezwolenia na przywrócenie akcjom tej spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji), zarząd Giełdy postanawia na wniosek spółki Bank BPH S.A. wykluczyć z obrotu giełdowego z dniem 20 grudnia 2016 r. akcje tej spółki"

GPW wykluczyła z obrotu akcje Kofoli na wniosek spółki od 6 czerwca

Kofola ČeskoSlovensko a.s. zezwolenia na przywrócenie akcjom tej spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji), zarząd Giełdy postanawia na wniosek spółki Kofola ČeskoSlovensko a.s. wykluczyć z obrotu giełdowego z dniem 6 czerwca 2017 r. akcje tej spółki" - czytamy w komunikacie. W

GPW wyklucza akcje Grupy Duon z obrotu od 14 czerwca

Finansowego w sprawie udzielenia spółce zezwolenia na przywrócenie akcjom spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji). Wykluczenie z obrotu dotyczy 115 572 647 akcji serii od A do N" - czytamy w komunikacie. 24 maja Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zezwoliła na zniesienie

Polskie Koleje Linowe zdecydowały o ubieganiu się o wejście na GPW

Warszawa, 14.12.2017 (ISBnews) - Nadzwyczajne walne zgromadzenie Polskich Kolei Linowych (PKL) podjęło uchwałę w sprawie dematerializacji akcji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, podała

Wiśniewscy, Redral i Ores chcą NWZ Redan ws. wycofania spółki z GPW

Warszawa, 11.05.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze Redan zdecydują w sprawie zniesienia dematerializacji wszystkich zdematerializowanych akcji oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na żądanie Radosława Wiśniewskiego

Asseco Business Solutions połączyło się z Macrologic

zniesienie dematerializacji akcji Macrologic.  Macrologic to dostawca systemów ERP dla małych i średnich firm. Spółka była notowana na GPW od 1997 roku. W ramach grupy kapitałowej Asseco, Asseco Business Solutions stanowi centrum kompetencyjne odpowiedzialne za systemy ERP, oprogramowanie dla małych

GPW wykluczy Yawal z obrotu giełdowego z dniem 27 października

Yawal zezwolenia na przywrócenie akcjom tej spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji), zarząd giełdy postanawia wykluczyć z obrotu giełdowego z dniem 27 października 2015 r. akcje spółki" - podano w komunikacie. Yawal S.A. to jeden z największych dostawców architektonicznych

Kosińscy oraz Opoka TFI zawiązali porozumienie przeciw wycofaniu Redana z GPW

jest zgodne głosowanie na walnych zgromadzeniach Redan oraz uniemożliwienie zniesienia dematerializacji akcji. "Zawiadamiający, z uwagi na zawarcie porozumienia, […], posiadają łącznie 2 048 356 akcji spółki, stanowiących 5,74% udziału w kapitale zakładowym spółki, uprawniających do

KNF zezwoliła na materializację akcji Integer, InPost, Polcolorit, Pegas i OEG

Warszawa, 30.08.2017 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie zezwoliła na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) spółkom Integer.pl, InPost, Polcolorit, Pegas Nonwovens, Olympic Entertainment Group A.S. z dniem 19 września, podał urząd. Grupa

FTF Galleon ogłosił przymusowy wykup pozostałych akcji Synthosu po 4,93 zł/szt.

zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 6 lutego o zniesieniu dematerializacji akcji i wycofaniu ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.  Grupa kapitałowa Synthos jest czołowym producentem surowców chemicznych w Polsce i Europie. Jest notowana na GPW od 2004 r. (ISBnews)

Czterech inwestorów zawarło umowy objęcia akcji serii P Biomedu-Lublin

nie później niż do dnia 31 marca 2018 r." - czytamy w komunikacie. Spółka podała, że zobowiązała się do podjęcia niezbędnych kroków w celu dematerializacji akcji w systemie KDPW oraz do dopuszczenia akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie

Midas złożył wniosek o wykluczenie akcji z obrotu giełdowego

zezwoleniu na zniesienie dematerializacji jej akcji od 9 sierpnia. W połowie czerwca akcjonariusze Midasa zdecydowali o przywróceniu akcjom spółki formy dokumentu oraz wycofaniu ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. Na początku maja Cyfrowy Polsat podał, że Polkomtel, spółka pośrednio

Sacellum (dawniej Cristallum 2) zmieniło warunek w wezwaniu na Gekoplast

Ofercie Publicznej" - czytamy dalej. W przypadku gdy wzywający nie będzie w posiadaniu wszystkich akcji spółki, zniesienie dematerializacji akcji spółki zostanie poprzedzone wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż wszystkich pozostałych akcji spółki, ogłoszonym na podstawie art. 91 ust. 6 Ustawy

GPW wykluczyła akcje Rovese z obrotu z dniem 30 sierpnia

spółki, oznaczone kodem PLCRSNT00011" – czytamy w uchwale. 9 sierpnia br. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zezwoliła Rovese na przywrócenie akcjom formy dokumentu z dniem 30 sierpnia. Pod koniec czerwca walne zgromadzenie Rovese zdecydowało o zniesieniu dematerializacji akcji i wycofaniu

KNF zatwierdziła prospekt Radpolu w związku z emisją akcji serii E

początku lutego akcjonariusze spółki zdecydowali o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji, ustalenia 12 czerwca jako dnia prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji do obrotu

Marinera Invest ogłosiło wezwanie na 46,03% akcji Komputronika po 6,5 zł/ szt.

zgromadzeniu i nie będzie w stanie przeprowadzić przymusowego wykupu akcji od akcjonariuszy mniejszościowych na mocy art. 82 ust. 1 Ustawy, wzywający, łącznie z akcjonariuszami większościowymi, rozważy ogłoszenie wezwania związanego ze zniesieniem dematerializacji akcji spółki na wszelkie pozostałe akcje

Akcjonariusze 11 bit studios zdecydują 10 V o emisji akcji serii F

także podjąć  uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 08/06/2014 zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki 11 bit studios S.A. z 27 czerwca 2014 roku w sprawie decyzji o dematerializacji akcji serii F i wprowadzenia ich do obrotu na rynku zorganizowanym. 11 bit studios to producent gier na

KNF zatwierdziła prospekt Mex Polska dotyczący akcji serii E

dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1 311 356 akcji serii E" – czytamy w komunikacie. O dematerializacji akcji serii E oraz ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym spółka

FTF Galleon ogłosił wezwanie na akcje Synthosa po 4,78 zł na akcję

zamierza złożyć wniosek o zwołanie walnego zgromadzenia emitenta i umieszczenie w porządku obrad sprawy podjęcia uchwały o zniesieniu dematerializacji akcji emitenta oraz w przedmiocie wycofania ich z obrotu na GPW. W przypadku podjęcia uchwały, o której mowa powyżej, Wzywający w wykonaniu uchwały

Akcjonariusze T-Bull zdecydowali o przejściu na GPW z NC z ofertą akcji

oraz o ubieganiu się o dopuszczeniu do obrotu na GPW akcji serii D-F. NWZ postanowiło także o dematerializacji walorów serii D-F. T-Bull S.A. to polskie studio deweloperskie z siedzibą we Wrocławiu. Firma ma w portfolio szereg produkcji przygotowanych z myślą o najpopularniejszych platformach

GPW wykluczyła akcje Infovide-Matrix z obrotu z dniem 12 kwietnia

Infovide - Matrix zezwolenia na przywrócenie akcjom tej spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji), zarząd giełdy postanawia wykluczyć z obrotu giełdowego z dniem 12 kwietnia 2016 r. akcje tej spółki" - czytamy w komunikacie. W ub.r. Asseco Poland sfinalizowało przejęcie Infovide

Akcjonariusze InPostu zdecydowali o wycofaniu akcji spółki z GPW

Warszawa, 07.06.2017 (ISBnews) - Nadzwyczajne zgromadzenie akcjonariuszy InPost postanowiło znieść dematerializację wszystkich 11,56 mln akcji poprzez przywrócenie akcjom formy dokumentu oraz wycofać akcje z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w

Akcjonariusze Trans Polonii zdecydowali o emisji do 8,5 mln akcji serii I bez pp

), podano także. "Postanawia się o ubieganiu o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii I oraz praw do akcji serii I spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz o ich dematerializacji" - czytamy dalej. Trans Polonia to operator transportowo-logistyczny oferujący

Przegląd informacji ze spółek

mln będą notowane na Catalyst od piątku, 14 lipca, podała giełda. Akcjonariusze Pelionu zdecydowali na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu o zniesieniu dematerializacji akcji spółki poprzez przywrócenie im formy dokumentu oraz upoważnieniu zarządu do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do

Akcjonariusze Ferrum zdecydują 31 V o emisji do 24,54 mln akcji serii F

drodze emisji od 12 271 626 sztuk do 24 543 252 sztuk akcji serii F z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Ferrum, ustalenia dnia 31 października 2017 roku jako dnia prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie praw poboru, praw do akcji

GPW wyklucza akcje Magellana z obrotu z dniem 6 grudnia

na przywrócenie akcjom tej spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji), zarząd giełdy postanawia na wniosek spółki Magellan S.A. wykluczyć z obrotu giełdowego z dniem 6 grudnia 2016 r. akcje tej spółki" - czytamy w uchwale. Wcześniej KNF zezwoliła na przywrócenie akcjom

Venture Inc złożył prospekt do KNF wz. z ofertą i planem przejścia z NC na GPW

z wyłączeniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy spółki, dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii G oraz zmiany statutu spółki" – czytamy w komunikacie. Venture Inc to notowany na NewConnect fundusz szukający

PZ Cormay złożył w KNF wniosek o zatwierdzenie prospektu akcji serii L

roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję akcji […] serii L w drodze oferty publicznej z wyłączeniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie do obrotu" – czytamy w komunikacie. Oferującym

Rada dyrektorów Exillona zdecydowała o wycofaniu spółki z obrotu na GPW

Warszawa, 10.08.2017 (ISBnews) - Rada dyrektorów Exillon Energy, zdecydowała o wycofaniu się z obrotu na na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), podała spółka. "Dnia 9 sierpnia 2017 roku, Rada rozważyła i podjęcia uchwałę w przedmiocie dematerializacji oraz wycofania akcji

Akcjonariusze Petrolinvestu zgodzili się na przeniesienie notowań na NewConnect

Warszawa, 27.06.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Petrolinvestu zgodzili się na przeniesienie notowań akcji spółki na NewConnect z rynku głównego GPW, wynika z uchwał zwyczajnego walnego zgromadzenia. "Zwyczajne walne zgromadzenie spółki wyraża zgodę na ubieganie się przez spółkę o

Fortbet ogłosił wezwanie na 0,68% akcji Fortuny z GPW po cenie 29,8 zł/ sztuka

zniesienia dematerializacji akcji i przywrócenia akcjom, zarejestrowanym w KDPW oraz w Czeskim Centralnym Depozycie Papierów Wartościowych (CCDPW) pod numerem ISIN: NL0009604859, formy dokumentu oraz wycofania akcji z obrotu na rynku regulowanym GPW, a także z obrotu na rynku regulowanym PSE" - napisano

Superior i Uniwheels podtrzymują zamiar delistingu, ale bez squeeze-outu

Północnej, notowanego na giełdzie papierów wartościowych NYSE w Stanach Zjednoczonych. Wzywający podał wtedy, że zamierza głosować za uchwałą w sprawie zniesienia dematerializacji akcji spółki, która będzie podstawą do wycofania akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym. Ponadto, wzywający zamierzał

TelForceOne nie wyklucza wycofania akcji z GPW do końca roku

Warszawa, 12.10.2016 (ISBnews) - TelforceOne nie wyklucza wycofania akcji z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) do końca roku, poinformował wiceprezes Wiesław Żywicki. TelForceOne przygotowuje złożenie wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o dematerializację akcji

GPW wykluczyła z obrotu akcje Hutmena na wniosek spółki od 18 kwietnia

. zezwolenia na przywrócenie akcjom tej spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji), zarząd Giełdy postanawia na wniosek spółki Hutmen S.A. wykluczyć z obrotu giełdowego z dniem 18 kwietnia 2017 r. akcje tej spółki" - czytamy w komunikacie. W połowie stycznia br. Grupa Boryszewa skupiła w

Farmacol: Wezwanie jest zgodne z interesem spółki, cena godziwa

wszystkich akcji niebędących w ich posiadaniu, tj. 10 676 280 akcji, uprawniających do 1 głosu każda. Farmacol planuje docelowo wycofać akcje spółki z obrotu na GPW i podjąć działania zmierzające do dematerializacji akcji. Jeden z tych akcjonariuszy - Andrzej Olszewski ogłosił wezwanie do sprzedaży 

KH Logistyka i PEK II wezwały do sprzedaży akcji Pekaes po 14,15 zł

% akcji, podano w komunikacie. "Wzywający zamierzają osiągnąć w wyniku wezwania 30 520 870 akcji, stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki. [...] Wzywający nie wykluczają, w zależności od rezultatów wezwania, podjęcia działań mających na celu zniesienie dematerializacji akcji spółki oraz

Akcjonariusze Integer.pl postanowili o wycofaniu spółki z GPW

Warszawa, 05.06.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Integer.pl postanowili znieść dematerializację wszystkich 7 764 217 akcji, poprzez przywrócenie im formy dokumentu oraz wycofać je z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, podała spółka. "Jednocześnie zwyczajne walne

Pięć OFE oświadcza, że nie sprzeda akcji Farmacolu w wezwaniu po 47,5 zł szt.

dematerializacji akcji. Jeden z tych akcjonariuszy - Andrzej Olszewski ogłosił wezwanie do sprzedaży takiej liczby akcji Farmacolu. Farmacol to dystrybutor farmaceutyczny, notowany na warszawskiej giełdzie od 1999 r. (ISBnews)

Grupa akcjonariuszy Farmacolu chce wycofać spółkę z obrotu, ogłasza wezwanie

posiadaniu Podmiotów Działających w Porozumieniu, tj. 10 676 280 akcji, uprawniających do 1 głosu każda. Farmacol planuje docelowo wycofać akcje spółki z obrotu na GPW i podjąć działania zmierzające do dematerializacji akcji, podała spółka w komunikacie. Jeden z tych akcjonariuszy - Andrzej Olszewski ogłosił

Akcjonariusze Kruka zdecydują 29 XI o emisji akcji bez prawa poboru

niż 149 inwestorów; dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji serii G oraz akcji nowej emisji serii G do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW" – czytamy w projekcie uchwały. Kruk S.A. jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. W 2015

Kaps Investment wniósł o zwołanie NWZ TelForceOne ws. wycofania z GPW

Warszawa, 22.07.2016 (ISBnews) - Kaps Investment, posiadająca ponad 76% udziału w kapitale zakładowym TelForceOne, wystąpił z żądaniem zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia TelForceOne i umieszczenia w porządku obrad uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji wszystkich akcji

Bookzz Holdings z grupy Penta przejmie EMF

Finansowego zezwolenia na zniesienie dematerializacji akcji spółki, jak również pod warunkiem osiągnięcia przez spółkę porozumienia z jej wierzycielem(-ami) finansowym(-i) w kwestii połączenia (o ile osiągnięcie takiego porozumienia będzie wymagane), zapowiedziano także. 8 sierpnia akcjonariusze Empik Media

Akcje DSS zostaną wycofane z GPW 11 września

dniu 10 marca 2015 r.. Po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości spółki następuje z mocy prawa zniesienie dematerializacji akcji, a w konsekwencji także zaprzestanie podleganiu obowiązkom wynikającym z dopuszczenia akcji do obrotu na rynku regulowanym

Akcjonariusz Pagedu rozważa wezwanie na wszystkie akcje i wycofanie spółki z GPW

Warszawa, 06.07.2017 (ISBnews) - Akcjonariusz większościowy Pagedu, Mespila Investments Limited, rozważa ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Pagedu oraz zniesienie dematerializacji akcji spółki i wycofanie ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę

Netmedia: Wzywający nie zamierzają podwyższać ceny w wezwaniu

wzywających jest zniesienie dematerializacji akcji i wycofanie spółki z GPW. W wezwaniu pośredniczy DM BOŚ. Netmedia działa w segmencie nowych technologii, specjalizuje się w e-commerce i nowatorskich systemach informatycznych. Podstawą działań jest internet. Działania Grupy skoncentrowane są na rynku usług

R. Brzoska ma umowę z inwestorem ws. wezwania na Integer.pl i delistingu spółki

29,99% kapitału zakładowego spółki. Na podstawie umowy inwestycyjnej członkowie porozumienia zobowiązali się do ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji spółki [...] oraz do zniesienia dematerializacji akcji spółki i w konsekwencji przekształcenia jej w spółkę niepubliczną

Akcjonariusze Asseco CE zdecydują 29 marca o 1,08 euro dywidendy na akcję

wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2016 r. wyniósł 10,16 mln euro wobec 11,79 mln euro zysku rok wcześniej. W końcu grudnia 2016 r. Asseco Central Europe uzyskało potwierdzenie, że wniosek o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) został

Akcjonariusze EMF zdecydowali o wycofaniu spółki z obrotu na GPW

Warszawa, 09.08.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze Empik Media & Fashion (EMF) zdecydowali o wycofaniu spółki z obrotu na GPW, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. "Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia znieść dematerializację wszystkich akcji, tj. 105 656 378 akcji zwykłych na