akcje dające

Fairfax nabył pakiet akcji Astarta Holding, dające 9,99% głosów

Warszawa, 13.03.2017 (ISBnews) - Fairfax Financial Holdings Limited (Fairfax) nabył 9,99% Astarta Holding N.V., podała spółka. "Fairfax nabył 2 497 800 akcji spółki, reprezentujące 9,99% głosów od Aluxes Holding Limited. Cena wynosiła 60 zł za akcję" – czytamy w komunikacie

Solar Company pokrył z posiadanych akcji własnych niedobory scaleniowe

zakładowego spółki i dających 0,21% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z których przeznaczono na pokrycie niedoborów scaleniowych 2 950 akcji stanowiących 0,0098% kapitału zakładowego spółki i dających 0,0098% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy" - czytamy w komunikacie.  Po

Rolmex ogłosił przymusowy wykup 21,3% akcji Indykpolu po 65 zł za akcję

wykupu posiadają łącznie 2 459 126 akcji zwykłych na okaziciela spółki oraz akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu spółki, stanowiących 78,7% kapitału zakładowego spółki i dających prawo do 6 032 626 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi ok. 90,07% ogółu głosów, poinformowano. "

Ringier Axel Springer nabył w wezwaniu 33,5 mln akcji MZN Property

. Liczba nabytych akcji odpowiada 78,99% kapitału zakładowego spółki, dających łącznie prawo do wykonywania tyluż głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Cena transakcyjna wyniosła 1,97 zł za jedną akcję, podano. "Rozliczenie wszystkich zawartych transakcji nastąpi w dniu 29 kwietnia 2020 r., w

Total FIZ rozpoczął proces ABB na akcje Scope Fluidics po maks. 70 zł/szt. 

Warszawa, 10.12.2019 (ISBnews) - Total FIZ - akcjonariusz Scope Fluidics - rozpoczął proces budowania przyspieszonej książki popytu (ABB), którego celem jest oferowanie i sprzedaż w ramach oferty do 170 772 akcji spółki, stanowiących do ok. 7,37% w kapitale zakładowym oraz dających prawo do

Indykpol ma porozumienie w sprawie działań na rzecz wycofania spółki z GPW

działania w celu wycofania akcji spółki z obrotu regulowanego, podała spółka. "Akcjonariusze posiadają łącznie 2 459 126 akcji, stanowiących ok. 78.70% kapitału zakładowego i dających prawo do 6 032 626 głosów na walnym zgromadzeniu spółki [...], co stanowi ok. 90,07% ogółu głosów na walnym

W wezwaniu na BSC Drukarnia Opakowań zawarto transakcje na 3 662 227 akcji

136 sztuk, stanowiące 39,18% kapitału zakładowego, dając tym samym możliwość sprzedaży akcji w wezwaniu wszystkim zainteresowanym akcjonariuszom. W przypadku osiągnięcia w wyniku wezwania progu przynajmniej 95% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu BSC Drukarni Opakowań, AR Packaging nie

Argumenol nabył 26,36% akcji ZE PAK w wezwaniu

nabył 13 395 868 akcji spółki, oznaczonych kodem ISIN: PLZEPAK00012. Ilość nabytych akcji odpowiada 26,36% kapitału zakładowego spółki, dających łącznie prawo do wykonywania 13 395 868 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, co odpowiada 26,36% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Cena

BSC Drukarnia Opakowań: Cena w wezwaniu podwyższona do 40,5 zł za akcję

wszystkie pozostałe akcje, tj. 3 842 136 sztuk, stanowiące 39,18% kapitału zakładowego, dając tym samym możliwość sprzedaży akcji w wezwaniu wszystkim zainteresowanym akcjonariuszom, podano również. W przypadku osiągnięcia w wyniku wezwania progu przynajmniej 95% ogólnej liczby głosów na walnym

Fundusze zarządzane przez PKO TFI przekroczyły 5% głosów na WZA PCM

Warszawa, 19.04.2019 (ISBnews) - Fundusze inwestycyjne zarządzane przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (PKO TFI) przekroczyły próg 5% ogólnej liczby głosów w spółce Prime Car Management (PCM), podała spółka. PKO TFI przed zmianą udziału posiadał 590 596 akcji PCM, dających 4,959

Akcjonariusze BSC Drukarni Opakowań uznają cenę w wezwaniu za zbyt niską

walnym zgromadzeniu spółki. A&R Carton zdecydował się jednak na ogłoszenie wezwania na wszystkie pozostałe akcje, tj. 3 842 136 sztuk, stanowiące 39,18% kapitału zakładowego, dając tym samym możliwość sprzedaży akcji w wezwaniu wszystkim zainteresowanym akcjonariuszom. Cena 40,38 zł za akcję 

Pelion: Wezwanie KIPF zgodne z interesem spółki, cena jest godziwa

publiczne wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Pelion po cenie 52,33 zł za akcję. Wzywający zamierza skupić do 8 273 693 akcji, w tym do 8 250 393 akcji na okaziciela, dających do 45,24% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu oraz do 23 300 akcji imiennych, dających do

Lokaty strukturyzowane - jak i co wybrać, aby zyskać

Ale akcje to nie wszystko - instytucje finansowe kuszą innymi klasami aktywów takimi jak surowce czy towary rolne (np. mięso). Do tego dochodzą bardziej wyrafinowane strategie oparte o kilka rodzajów aktywów. Wybór jest więc całkiem spory. Jednocześnie w polskich mediach wciąż brakuje informacji o

Prezes Celon Pharma rozważa dokapitalizowanie Mabionu poprzez Glatton 

akcji Mabionu, stanowiących 7,33% udziałów w kapitale i dających 6,39 % na walnym zgromadzeniu. Do Celon Pharma należy 620 350 akcji Mabionu, stanowiących 4,52 % kapitału i dających 7,07% na walnym zgromadzeniu. W połowie czerwca akcjonariusze Mabionu zdecydowali o podwyższeniu kapitału zakładowego o

Ipopema TFI nie będzie uczestniczyć w wezwaniu na akcje BSC Drukarni Opakowań 

pozostałe akcje, tj. 3 842 136 sztuk, stanowiące 39,18% kapitału zakładowego, dając tym samym możliwość sprzedaży akcji w wezwaniu wszystkim zainteresowanym akcjonariuszom. BSC Drukarnia Opakowań należy do ścisłej czołówki wśród dostawców opakowań z tektury i papieru na polskim rynku. Ponad 80% produkcji

Enter Air sfinalizował umowę objęcia 49% akcji Germania Flug

7,7 mln zł). Objęcie udziałów w szwajcarskim przewoźniku miało nastąpić ze środków własnych. Umowa inwestycyjna zawiera opcję call uprawniającą Enter Air do objęcia dodatkowych akcji Germania Flug dających łącznie do 80% akcji. Germania Flug jest spółką prawa szwajcarskiego prowadzącą działalność

A&R Carton i Colorpack ogłosiły wezwanie na akcje BSC Drukarni Opakowań

zakładowego, dając tym samym możliwość sprzedaży akcji w wezwaniu wszystkim zainteresowanym akcjonariuszom, podano także. "Przejęcie BSC Drukarni Opakowań wpisuje się w strategię rozwoju grupy AR Packaging, która poprzez szereg akwizycji oraz rozwój organiczny wyrosła na wiodącego 

Ruszyły zapisy na akcje BSC Drukarni Opakowań w wezwaniu spółek AR Packaging

136 sztuk, stanowiące 39,18% kapitału zakładowego, dając tym samym możliwość sprzedaży akcji w wezwaniu wszystkim zainteresowanym akcjonariuszom, wskazano również. W przypadku osiągnięcia w wyniku wezwania progu przynajmniej 95% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu BSC Drukarnia Opakowań AR

KIPF ogłosiła wezwanie na akcje Pelionu po 52,33 zł za sztukę

Warszawa, 13.03.2017 (ISBnews) - Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji (KIPF) ogłosiła publiczne wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Pelion po cenie 52,33 zł za akcję. Wzywający zamierza skupić do 8 273 693 akcji, w tym do 8 250 393 akcji na okaziciela, dających do

Fundusze zarządzane przez Forum TFI przekroczyły 5% głosów na WZ VRG

dających 4,025% udziału w kapitale zakładowym i uprawniających do takiego samego udziału w ogólnej liczbie głosów. Po zmianie udziału liczba akcji wynosi 15 580 800, co daje 6,645% udziału w kapitale zakładowym i uprawnia do takiego samego udziału w ogólnej liczbie głosów, podano. VRG (do 30

4fun Media nabyła w ramach skupu 17 165 akcji własnych, czyli 0,4% kapitału

skupu akcji własnych, rozpoczętego 5 października 2018 r., spółka nabyła łącznie 17 165 sztuk akcji własnych, stanowiących 0,4% kapitału zakładowego spółki i dających 0,4% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. "Zgodnie z uchwałą nr 16 z dnia 5 czerwca 2018 roku zwyczajnego walnego

KIPF podwyższył cenę w wezwaniu na akcje Pelionu do 59,04 zł za akcję

) ogłosiła publiczne wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Pelion po cenie 52,33 zł za akcję. Wzywający zamierza skupić do 8 273 693 akcji, w tym do 8 250 393 akcji na okaziciela, dających do 45,24% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu oraz do 23 300 akcji imiennych

KNF zatwierdziła prospekt Enter Air w zw. z dopuszczeniem do obrotu akcji A i B

podtrzymała plan emisji do 2,3 mln nowych akcji. "To rozwiązanie jest połączone ze zmianami dokonanymi w statucie spółki, mającymi za zadanie zabezpieczyć spółkę przed niekontrolowanym przejęciem przez podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dążymy do wypracowania modelu dającego większą

MCI Management nabył w wezwaniu 4,033 mln akcji MCI Capital

Warszawa, 20.08.2018 (ISBnews) - MCI Management nabył w wezwaniu 4 033 598 akcji MCI Capital, podał pośredniczący Trigon Dom Maklerski. „Ilość nabytych akcji odpowiada 7,63% kapitału zakładowego spółki, dających łącznie prawo do wykonywania 4 033 598 głosów na walnym

Redan obejmie akcje TXM za 7,9 mln zł, Concordia - obligacje zam. za 20 mln zł

liczby akcji TXM, dających prawo do 67,95% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, zaś Concordia posiada 22,12% ogólnej liczby akcji TXM, dających prawo do 16,27% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. 10 lipca br. Walne Zgromadzenie TXM podjęło decyzję o emisji

4fun Media rozpoczął skup akcji własnych, nabył 573 walorów

Warszawa, 08.10.2018 (ISBnews) - 4fun Media przystąpił do skupu akcji własnych i nabył już 573 walorów, stanowiących 0,01% kapitału zakładowego, podała firma. "W związku z powyższym, zarząd spółki informuje o nabyciu łącznie 573 sztuk akcji spółki po cenie 14,5 zł oznaczonych kodem

Cyfrowy Polsat i Karswell w wyniku wezwania mają 110,7 mln akcji Netii

wezwania: 1) Cyfrowy Polsat nabył 34 662 045 akcji; 2) Karswell Limited nabył 76 040 399 akcji" - czytamy w komunikacie. Liczba nabytych akcji odpowiada 33% kapitału zakładowego spółki, dających łącznie prawo do wykonywania 110 702 444 głosów (33%) na walnym zgromadzeniu spółki. Planowane

W wezwaniu na Pelion złożono zapisy na sprzedaż 6 942 165 akcji

okaziciela, dających do 45,24% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu oraz do 23 300 akcji imiennych, dających do 0,64% ogólnej liczby głosów na WZ. Wzywający planuje wycofanie spółki z GPW. Pelion to jedna z największych grup kapitałowych działających na rynku ochrony zdrowia w Polsce i na Litwie

The Farm 51 złożył ofertę na stworzenie aplikacji e-learningowej dla WOT

PC, podała spółka. Przedmiotowa aplikacja ma umożliwić poszerzenie możliwości szkoleniowych oraz promocję WOT jako piątego rodzaju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. "Proponowana aplikacja będzie połączeniem interaktywnego e-learningu oraz wirtualnej gry taktycznej online, dającej

PKO BP sprzedał ponad 100 tys. polis komunikacyjnych, planuje 500 tys. w 2 lata

komunikacyjne wiodących na rynku firm, dając klientom możliwość wyboru najbardziej korzystnej cenowo pojedynczej polisy lub pakietu ubezpieczeniowego, przy czym na pakiet mogą składać się polisy różnych ubezpieczycieli. We współpracy z AXA, Benefia (marka Compensa), Proama (marka Generali), InterRisk, Link4

Bricks Acquisitions Limited nabyło w wezwaniu 98,16% akcji Robyga

dniu 7 lutego 2018 r. w ramach realizacji odpowiedzi na wezwanie, zawarte zostały transakcje kupna na łączną liczbę 284 066 044 akcji zwykłych na okaziciela spółki Robyg S.A. […]. Ilość nabytych akcji odpowiada 98,16% kapitału zakładowego spółki, dających łącznie prawo do wykonywania 284 066 044

Synektik miał wstępnie 37,5 mln zł przychodów w I kw. r. finans.

Warszawa, 15.01.2020 (ISBnews) - Skonsolidowany poziom przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Synektik w I kwartale roku obrotowego 2019 (IV kw. roku kalendarzowego) wyniesie według szacunków 37 500 000 zł, dając 57% wartości sprzedaży za analogiczny okres w poprzednim roku, podała spółka

Enter Air: Germania Flug AG będzie działać jako Chair Airlines od 1 lipca

. Umowa zawiera też opcję call uprawniającą Enter Air do objęcia dodatkowych akcji linii dających łącznie udział do 80% akcji, przypomniano także. Enter Air jest notowany na GPW od 2015 roku. Przewoźnik posiada pięć stałych baz operacyjnych w Warszawie, Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu i Paryżu oraz

Nestmedic prowadzi ustalenia z Deutsche Balaton nt. dual listingu

obligacji zamiennych na akcje skierowaną wyłącznie do nowego inwestora, emisję warrantów subskrypcyjnych dających prawo do objęcia akcji skierowaną wyłącznie do  inwestora, przy czym wykonanie praw z warrantów przez Deutsche Balaton AG nastąpi pod warunkiem spełnienia określonych "kamieni milowych

TF Silesia wnioskuje do UOKiK ws. przejęcia WZK Victoria

przez TFS nastąpi w drodze nabycia pakietu 151 111 akcji WZKV należącego do ARP, dającego łącznie z posiadanymi akcjami prawo podejmowania strategicznych decyzji dotyczących funkcjonowania i istnienia spółki, w tym poprzez uprawnienie do powoływania członków zarządu i rady nadzorczej oraz samodzielnego

Enter Air obejmie akcje szwajcarskiej linii lotniczej warte ok. 7,7 mln zł

zawiera opcję call uprawniającą Enter Air do objęcia dodatkowych akcji Germania Flug dających łącznie do 80% akcji, podano również. Germania Flug jest spółką prawa szwajcarskiego prowadzącą działalność lotniczą na podstawie koncesji lotniczej wydanej przez szwajcarski organ nadzoru nad rynkiem lotniczym

Presco Group wezwało do sprzedaży 6,527 mln akcji własnych po 6,5 zł sztuka

Warszawa, 14.09.2016 (ISBnews) - Presco Group ogłosiło wezwanie do sprzedaży 6 527 363 akcji własnych, dających prawo do niemal 33% z ogólnej liczby głosów, po 6,5 zł za akcję, podano w komunikacie. Zapisy będą przyjmowane w dniach od 4 do 18 października. Przewidywany dzień transakcji

BGŻ BNP Paribas rozpoczyna prywatną emisję do 13,3 mln akcji

wprowadzenie akcji oraz praw do akcji serii J do obrotu na GPW. Obecnie kapitał zakładowy Banku dzieli się na 84 238 318 akcji dających tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu, z czego w obrocie jest 71 213 403 akcji banku. W maju br. akcjonariusze Banku BGŻ BNP Paribas zdecydowali o podwyższeniu kapitału

Akcjonariusze Farmacolu  zdecydowali o wycofaniu akcji spółki z obrotu na GPW

Wartościowych (GPW), wynika z uchwał walnego.  Na wniosek wszystkich akcjonariuszy spółki tj. Andrzeja Olszewskiego, Zyty Olszewskiej, Macieja Olszewskiego, Anny Olszewskiej, Nasza Apteka Sp. z o.o. oraz Farmacol S.A., posiadających łącznie 100% akcji spółki dających 100% głosów, nadzywczajne walne

Spółka Abrisu skupiła w wezwaniu 1,92 mln akcji WDX

transakcje kupna na łączną liczbę 1 915 740 akcji spółki WDX, w tym 1 855 740 akcji zwykłych na okaziciela oraz 60 000 akcji uprzywilejowanych imiennych. Ilość nabytych akcji odpowiada 20,74% kapitału zakładowego spółki, dających łącznie prawo do wykonywania 1 975 740 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, co

Selvita nie planuje w średnim terminie wypłaty dywidendy ani dual listingu

będziemy dobrze realizowali swoje zadania - to akcjonariusze nas wesprą, dając pieniądze na akwizycje np. poprzez emisję akcji" - powiedział prezes.  Zapytany o to, czy w planach jest notowanie na drugim obok GPW europejskim rynku prezes zaprzeczył.  "W tym momencie nie. Bardzo

W wezwaniu Best na Kredyt Inkaso zapisami objęto 6 094 spośród 3 493 772 akcji

961 szt. akcji i zwiększyć swój udział do 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Kredyt Inkaso. Best posiada obecnie 4 268 134 szt. akcji dających 32,99% ogólnej liczby głosów. Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa inwestuje w portfele

M. i M. Skotniccy ogłosili wezwanie na 31,4 mln akcji Pepees po 1,45 zł/szt.

[...], reprezentujących 33,05% kapitału zakładowego spółki i dających prawo do 31 396 707 głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Jedna akcja uprawnia do 1 głosu na walnym zgromadzeniu spółki" - czytamy w komunikacie. W wyniku wezwania, wzywający zamierzają osiągnąć, łącznie z akcjami spółki posiadanymi przez

DM BOŚ podniósł wycenę Asseco SEE do 15,7 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

zamknięciu cena akcji wynosiła 12,3 zł. "Od 4 grudnia ub. roku, kiedy wydaliśmy rekomendację 'kupuj' dla spółki, kurs akcji ASEE silnie wzrósł, czego skutkiem był wzrost absolutnej stopy zwrotu do 43%, czyli o 11 pkt proc. wyżej od rynku. Jednakże naszym zdaniem nie wyczerpuje to potencjału wzrostu i

Deutsche Balaton ma umowę z Nestmedic dot. inwestycji do 8,6 mln zł w spółkę

szczególności w drodze crowdfundingu. Termin zapadalności obligacji w przypadku braku ich wcześniejszego wykupu został określony na 31 lipca 2024 roku, wskazano również. "Ponadto umowa przewiduje emisję warrantów subskrypcyjnych dających inwestorowi prawo do objęcia akcji emitenta, która mogą być

Moody's: Polskie banki mogą ograniczyć akcję kredytową w zw. z wyrokiem TSUE

ekspozycje, a tym samym - negatywnie wpłynąć na ich zyskowność i rentowność. W tej sytuacji banki mogą znacząco ograniczyć akcję kredytową, a tym samym - w mniejszym stopniu finansować polską gospodarkę, ocenia Moody's Investors Service. Agencja wskazuje, że choć na razie niewielu polskich kredytobiorców

Czterech akcjonariuszy Stalproduktu ma porozumienie ws. wezwania na akcje

liczby głosów spółki. W wyniku zawarcia porozumienia, udział zawiadamiających w ogólnej liczbie głosów w spółce przekroczył 33 1/3%" - czytamy dalej. Po zawarciu porozumienia akcjonariusze posiadają łącznie 2 781 866 akcji spółki reprezentujących 41,37% kapitału zakładowego spółki, dających

Presco objęło wszystkie akcje własne w wezwaniu

 527 363 akcji własnych, dających prawo do niemal 33% z ogólnej liczby głosów, po 6,5 zł za akcję. Zapisy przyjmowano od 4 do 18 października. Pod koniec czerwca walne zgromadzenie upoważniło zarząd spółki do nabywania w jej imieniu akcji własnych w celu umorzenia za łączną kwotę nie wyższą niż

Presco Group podnosi cenę w wezwaniu na swoje akcje do 7,35 zł

objęte zapisami w odpowiedzi na wezwanie, w tym także za akcje spółki objęte zapisami złożonymi przed dniem opublikowania niniejszej informacji.  Presco Group 14 października br. ogłosiło wezwanie do sprzedaży 6 527 363 akcji własnych, dających prawo do niemal 33% z ogólnej liczby głosów, po

Serinus Energy zakończył ofertę akcji wartą 25,2 mln CAD

oferty [...], obejmującej 72 000 000 akcji zwykłych w kapitale spółki w cenie 0,35 CAD każda, dającej łączne wpływy brutto w wysokości 25,2 mln CAD" – czytamy w komunikacie. Spółka wykorzysta wpływy netto z oferty na sfinansowanie rozbudowy stacji gazowej na polu Moftinu oraz prac

Akcjonariusze BGŻ BNP Paribas zdecydują 18 V ws. emisji do 13,3 mln akcji

staną się przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. Obecnie kapitał zakładowy Banku dzieli się na 84 238 318 akcji dających tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu" – czytamy w komunikacie. Zwyczajne walne zgromadzenie

Bank Millennium wyemituje obligacje podporządkowane o wartości do 830 mln zł

obligacji będzie równa jej wartości nominalnej. "Po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego obligacje będą stanowić instrumenty w Tier II Banku" - czytamy w komunikacie. Emisja zostanie przeprowadzona w formacie 10NC5, czyli obligacje z dziesięcioletnim terminem wykupu, z opcją call dającą

Na GPW zadebiutowały certyfikaty bazujące na indeksie WIG.GAMES

indeksie WIG.Games jednocześnie zapewniając płynność. Mamy nadzieje, że certyfikaty strukturyzowane Raiffeisen Centrobank będą cieszyć się coraz większym zainteresowaniem inwestorów w Polsce, dając jednocześnie możliwość odpowiedniej dywersyfikacji portfela" - powiedziała manager RCB na

Ten Square Games: Nowe projekty gier mogą wynieść spółkę 'na nowy poziom'

grywalne. W efekcie nasz pipeline jest zdrowy, dający komfort wydawniczy na kwartały, lata" - powiedział Pernal na spotkaniu z dziennikarzami. W przypadku projektów dla kobiet wskazał, że spółka liczy na zamknięcie soft launch w 2019. Gra hobbystyczna w jego ocenie rozwija się również zgodnie z

LC Corp nabył 25% akcji Idea Leasing za 107,54 mln zł

wykonania opcji call / liczba wszystkich akcji IL x ilość akcji IL objęta opcją call, pomniejszona o dyskonto w wysokości 5%" - czytamy dalej. Tego samego dnia Idea Leasing nabył od LC Corp 1 883 akcji zwykłych imiennych Getin Leasing, stanowiących 25% kapitału zakładowego i dających 25% głosów na

Zarząd 11 bit studios zobowiązał się do 6-mies. lock-up'u na akcjach spółki

łącznie 522 022 akcji 11 bit studios stanowiących 23,54% w kapitale zakładowym oraz dających 23,54% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. 11bit Studios to producent gier na platformy stacjonarne i mobilne. Spółka przeniosła się z NewConnect na rynek główny GPW w grudniu 2015 r. (ISBnews)

Przegląd informacji ze spółek

do 170 772 akcji spółki, stanowiących do ok. 7,37% w kapitale zakładowym oraz dających prawo do łącznie 170 772 głosów na walnym zgromadzeniu, podał Scope Fluidics. Medicalgorithmics w toku przeglądu dostępnych opcji strategicznych zdecydował o pozyskaniu kapitału w trybie emisji akcji na Giełdzie

Akcjonariusze Famuru zgodzili się na emisję akcji dla TDJ, TDJ rozpoczyna ABB

akcji spółki, stanowiących 15% w kapitale zakładowym oraz dających prawo do łącznie 72 970 500 głosów na walnym zgromadzeniu spółki (procedura ABB). Rozpoczęcie procedury ABB jest następstwem zawarcia przez spółkę, TDJ oraz doradców finansowych umowy plasowania akcji, która określa warunki

Walewski z BGK: Wzrost PKB 'na plusie', jeśli pandemia ustąpi po kilkunastu tyg.

udzielanie koniecznych w tej sytuacji kredytów płynnościowych". "Dodatkowym elementem dającym bankom tę możliwość jest także objęcie akcji kredytowej programem gwarancyjnym oferowanym przez BGK" - dodał Walewski. Główny ekonomista BGK nie uważa, aby sprawa kolejnej obniżki stóp

Cena maksymalna akcji w IPO Idea Banku została ustalona na 32,0 zł

liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. W takim przypadku Leszek Czarnecki będzie kontrolować akcje stanowiące 59,33% kapitału i dające prawo do 59,82% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Banku (w tym poprzez Getin Holding S.A. odpowiednio: 45,04% i 45,69%). Obecnie Czarnecki posiada akcje

Santander BP wprowadził pakiet e-usług dla mikro i małych firm

Polsce. Bank przygotował także narzędzie w postaci bezpłatnej eUmowy, dającej dostęp do aplikacji Umownik - narzędzia, które umożliwia wygenerowanie aktualnej i zgodnej z prawem umowy w oparciu o ponad 30 dostępnych szablonów. Znajdują się w niej np. umowy sprzedaży, zlecenia, o dzieło, NDA, RODO. W

Akcjonariusze Qumaka zdecydowali o emisji do 30 mln akcji serii M

. „Wpływy z planowanej emisji akcji serii M zostaną wykorzystane jako kapitał obrotowy do poprawy zdolności realizacyjnych spółki dając możliwość prowadzenia biznesu w długoterminowej perspektywie. Odbudowanie kapitału własnego poprzez pozyskanie finansowania będzie sygnałem dla otoczenia biznesowego

Bricks Acquisitions podwyższa cenę w wezwaniu na Robyg do 4 zł

akcjonariuszy atrakcyjna oferta wyjścia z inwestycji, dająca 33% premii w stosunku do emisji akcji w czerwcu 2017 r. po 3 zł. Naszym celem strategicznym pozostaje wycofanie Robyg z obrotu giełdowego i prowadzenie działalności jako długoterminowy inwestor strategiczny" - powiedział dyrektor

Akcjonariusze Qumaka zadecydują 5 grudnia o emisji do 30 mln akcji serii M

działalność spółki, w związku z realizowanymi oraz planowanymi kontraktami. Wpływy z planowanej emisji akcji serii M zostaną wykorzystane jako kapitał obrotowy do poprawy zdolności realizacyjnych spółki dając możliwość prowadzenia biznesu w długoterminowej perspektywie. Odbudowanie kapitału własnego poprzez

Wiceprezesi BAH nabyli akcje za 0,5 mln zł w ramach procedury ABB

tys. szt. o wartości 250 tys. zł każdy, podała spółka. "Długoterminowy silny potencjał wzrostu wartości i rozwoju spółki British Automotive Holding jest z mojej perspektywy oczywisty, dlatego podjąłem decyzję o nabyciu pakietu akcji, dającego ekspozycję zarówno na wzrost kursu akcji, jak i

Akcjonariusze Cube.ITG nie uchwalili emisji akcji z powodu braku quorum

1 509 600 akcji i dających tyleż samo głosów (15,18% kapitału zakładowego), a zgodnie z treścią art. 445 Kodeksu spółek handlowych do podjęcia skutecznej uchwały w sprawie zmiany statutu spółki przewidującej upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

MCI Capital: Upoważnienie do podwyższenia kapitału ma charakter przyszłościowy

powodującej wydłużenie tego okresu, aczkolwiek nie mamy żadnych skonkretyzowanych planów dotyczących wykorzystania tego kapitału. To zabieg czysto techniczny, dający możliwości w przyszłości" - powiedziała Ogryczak podczas konferencji prasowej. 24 sierpnia akcjonariusze MCI Capital podjęli uchwałę w

Serinus złożył ostateczny prospekt w zw. ofertą akcji o wartości 25,2 mln CAD

złożeniu ostatecznego skróconego prospektu emisyjnego datowanego na 21 lutego 2017 r. i złożonego w tym samym dniu we wszystkich prowincjach Kanady z wyłączeniem Quebeku w związku z wprowadzaną na rynek ofertą 72 000 000 akcji zwykłych w kapitale spółki w cenie 0,35 CAD każda, dającą łączne wpływy brutto w

Best przedłużył zapisy w wezwaniu na Kredyt Inkaso do 17 sierpnia

do 4 269 961 szt. akcji i zwiększyć swój udział do 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Kredyt Inkaso. Best posiada obecnie 4 268 134 szt. akcji dających 32,99% ogólnej liczby głosów. Wezwanie jest ogłoszone pod warunkiem uzyskania zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na

Pekao TFI złożyło wniosek o wpis do ewidencji PPK 

, które ze względu na długi horyzont inwestycyjny, będą dawały szansę wykorzystania najlepszych okresów koniunktury gospodarczej, dając dużą ekspozycję na akcje w początkowym okresie funkcjonowania" - czytamy w komunikacie.  Już wkrótce, po uzyskaniu wpisu do ewidencji PPK, Pekao TFI będzie

Andrzejewski Investments Ltd zainteresowana odpowiedzią na wezwanie Presco Group

wezwanie do sprzedaży 6 527 363 akcji własnych, dających prawo do niemal 33% z ogólnej liczby głosów, po 6,5 zł za akcję. Zapisy będą przyjmowane w dniach od 4 do 18 października. Przewidywany dzień transakcji nabycia akcji na GPW to 21 października. Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia

Cena emisyjna akcji w ofercie publicznej Idea Banku została ustalona na 24 zł

zgromadzeniu. W takim przypadku Leszek Czarnecki będzie kontrolować akcje stanowiące 59,33% kapitału i dające prawo do 59,82% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu banku (w tym poprzez Getin Holding S.A. odpowiednio: 45,04% i 45,69%). Obecnie Czarnecki posiada akcje banku stanowiące 85,73% kapitału

Przegląd informacji ze spółek

członka zarządu, podała spółka. Elektrobudowa ocenia, że proces budowania księgi popytu emisji akcji serii F zostanie przeprowadzony do 23 marca, podała spółka. GetBack w restrukturyzacji złożył do Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VIII Gospodarczy do spraw Upadłościowych i

Skarbiec TFI: Korekty w globalnym trendzie wzrostowym to szansa na zakupy akcji

Warszawa, 06.03.2019 (ISBnews) - Pierwsze dwa miesiące tego roku pokazały, że na globalnych rynkach akcji trwa trend wzrostowy, a ewentualne korekty, których można się spodziewać w najbliższym czasie warto wykorzystać jako okazje do zakupów, uważa zarządzający funduszami Skarbiec TFI Tomasz

LC Corp B.V. nabył 25% akcji Idea Leasing za 107,54 mln zł (sprostowanie)

dyskonto w wysokości 5%" - czytamy dalej. Tego samego dnia Idea Leasing nabył od LC Corp B.V. 1 883 akcji zwykłych imiennych Getin Leasing, stanowiących 25% kapitału zakładowego i dających 25% głosów na walnym zgromadzeniu, za cenę 100 mln zł. Transakcja została dokonana za pośrednictwem i przy

ZM Ropczyce przejęły 48,11% ZM Invest w zamian za własne akcje

, dających 48,11% głosów, podała spółka.  "Spółka zawarła ze wspomnianymi osobami umowy przeniesienia na rzecz spółki akcji ZM Invest stanowiących przedmiot wkładu niepieniężnego na pokrycie nowych akcji spółki na okaziciela serii E, na podstawie których spółka nabyła łącznie 2 139 akcji ZM

Fortum Holdings nabyło w wezwaniu 93,35% akcji Grupy Duon

na wezwanie, zawarte zostały transakcje kupna na łączną liczbę 111 892 261 akcji spółki Grupa Duon S.A., w tym 107 606 446 akcji na okaziciela [...]. Ilość nabytych akcji odpowiada 93,35% kapitału zakładowego spółki, dających łącznie prawo do wykonywania 111 892 261 głosów na walnym zgromadzeniu

Best ma zgodę UOKiK na przejęcie kontroli nad Kredyt Inkaso 

zł za sztukę. W wyniku wezwania spółka zamierza dokupić do 4 269 961 szt. akcji i zwiększyć swój udział do 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Kredyt Inkaso. Best posiada obecnie 4 268 134 szt. akcji dających 32,99% ogólnej liczby głosów. Wezwanie zostało ogłoszone pod warunkiem

Amica kupiła pozostałe udziały w Sideme za ok. 3,8 mln euro i ma 100% akcji

) od angielskiej Crosslee za 1,6 mln euro i 42 120 akcji (39,29% kapitału i głosów) od Electrolux France za 2,22 mln euro. Przed zwiększeniem liczby posiadanych akcji  Amica posiadała 42 120 akcji Sideme, stanowiących 39,29 % kapitału zakładowego i dających 39,29 % głosów na zgromadzeniu

Serinus Energy złożył wstępny prospekt w zw. z ofertą akcji wartą 25,2 mln CAD

złożeniu wstępnego skróconego prospektu emisyjnego z dnia 9 stycznia 2017 r., złożonego w tym samym dniu, w prowincjach Kanady z wyłączeniem Quebeku w związku z wprowadzaną na rynek ofertą akcji zwykłych w kapitale spółki dającą łączne wpływy brutto w wysokości 25,2 mln CAD" - czytamy w komunikacie

Przegląd prasy

miesięcy, złoty może jeszcze się umocnić --PBG chce sprzedać pakiet akcji Rafako, dający 33,32% głosów na walnym --Rząd przyjął nowelizację czasowo uchylającą stabilizującą regułę wydatkową --KE zatwierdziła program dla dużych firm warty 2,2 mld euro w ramach tarczy fin. (ISBnews)  

Fortum ogłosił przymusowy wykup akcji Grupy Duon od dziś do 8 kwietnia

" - czytamy w komunikacie. Akcje te stanowią 6,65% kapitału. Fortum Holding B.V. z siedzibą w Amsterdamie 7 marca 2016 roku przekroczył 90% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Grupy Duon, nabywając 111 892 261 akcji (stanowiących 93,35% kapitału zakładowego i dających prawo do tyluż

Monnari liczy na wzrost powierzchni sieci o 5-10% w tym roku

koniec ub.r. spółka posiadała ponad 2,17 mln akcji własnych dających 7,12% w kapitale zakładowym i 6,19% w głosach na walnym zgromadzeniu. Monnari Trade to spółka odzieżowa istniejąca od 2000 r. Na GPW jest notowana od 2006 r. (ISBnews)  

Prezes Altus TFI ma zgodę KNF na przekroczenie 50% głosów w spółce

Warszawa, 08.09.2015 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wyraziła zgodę na nabycie przez Piotra Osieckiego oraz Osiecki Inwestycje sp. z o.o. akcji Altus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, dających prawo do ponad 50% głosów na walnym zgromadzeniu, podała Komisja. "KNF

BZ WBK wyemituje obligacje podporządkowane serii F o wartości nom. 1 mld zł

, czyli obligacje z dziesięcioletnim terminem wykupu, z opcją call dającą prawo bankowi do wykupu wszystkich obligacji w dniu przypadającym po 5 latach od dnia emisji, pod warunkiem otrzymania zgody KNF, podano także. "Wartość nominalna jednej obligacji wyniesie 500 tys. zł, a  cena emisyjna

Sigvaris przejmuje 81% akcji Pani Teresa Medica od A. Sobkowiak za 26,26 mln zł

umową inwestycyjną większościowy akcjonariusz zobowiązał się sprzedać inwestorowi i przenieść na niego wszystkie posiadane przez niego akcje spółki, to jest 1 960 000 akcji spółki, stanowiących 81,39% kapitału zakładowego oraz dających prawo do 85,43% głosów na walnym zgromadzeniu" - czytamy w

JR Holding chce wypłacić 0,04-0,15 zł zaliczkę na dywidendę na akcję za 2016 r.

zł na 1 akcję, poinformowała spółka. "Zarząd JR Holding podejmie działania celem zwołania walnego zgromadzenia, któremu przedstawiony zostanie projekt zmiany statutu dający uprawnienie zarządowi do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy" - czytamy w komunikacie

Emperia: Skup akcji spółki przez Elpro przedłużony do 31 marca

komunikacie. Od dnia rozpoczęcia programu skupu akcji do 23 grudnia br. spółka Elpro Development nabyła 571 893 akcje dające prawo do 571 893 (3,768%) głosów na walnym zgromadzeniu i stanowiących 3,768% kapitału zakładowego. Emperia Holding jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2002 r. Grupa

TDJ Equity zakończyło ABB 97,29 mln akcji Famuru po cenie 5,5 zł/ sztuka

48 932 015 szt. akcji Kopeksu, stanowiących 65,83% udziałów w kapitale zakładowym oraz dających po nabyciu 48 932 015 głosów podczas walnego zgromadzenia (65,83% udziału w ogólnej liczbie głosów) wynosi 204,05 zł. Famur zakłada, że zakończy proces reorganizacji i optymalizacji w ramach integracji

Przegląd prasy

, najbardziej - w dających gwarancję odosobnienia domkach letniskowych --Niedużak z MR: Zakładam, że więcej tzw. tarcz już nie będzie --Ok. 20% restauracji aktywnych przed pandemią nie wróciło na rynek, ale może będą to opóźnione otwarcia --W poniedziałek wznawia produkcję fabryka Opla w Gliwicach

Przegląd informacji ze spółek

sprzedać pakiet akcji Rafako, dający łącznie 33,32% głosów na zgromadzeniu akcjonariuszy Rafako, w tym 7 665 999 akcji należących do PBG oraz 34 800 001 akcji należących do Multaros Trading Company Ltd., podało PBG. (ISBnews)

Bloober Team chce przeprowadzić IPO spółki iFun4all na rynku NewConnect

Warszawa, 28.01.2016 (ISBnews) - Bloober Team - jako jedyny wspólnik spółki iFun4all - podjął decyzję w sprawie jej przekształcenia w spółkę akcyjną oraz przeprowadzenia procesu zmierzającego do dopuszczenia akcji do obrotu na rynku NewConnect, podała Bloober Team. "W najbliższym czasie

Amerykańska agencja antynarkotykowa LMA HIDTA będzie używać platformy DataWalk

, podano w materiale. "DataWalk jest rewolucyjnym rozwiązaniem dającym naszej organizacji nowe możliwości wymiany informacji, analizy skomplikowanych powiązań w danych i szybkiego identyfikowania działalności przestępczej. System umożliwia udostępnianie informacji i współpracę pomiędzy różnymi

SMT zakończyło buy-back przed terminem po skupieniu 0,235% walorów

do czasu wyczerpania upoważnienia udzielonego przez walne zgromadzenie spółki" - czytamy w komunikacie. W ramach skupu SMT nabyło 27 396 sztuk akcji własnych stanowiących 0,235% kapitału zakładowego i dających prawo do 0,235% głosów na walnym zgromadzeniu, podano także. Akcje zostały nabyte

Podatek CIT właściciela Biedronki wzrósł o 12,4% r/r do 460,14 mln zł za 2017 r.

Warszawa, 10.04.2018 (ISBnews) - Jeronimo Martins Polska - właściciel sieci Biedronka - zapłacił za ub.r. podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) w wysokości 460,14 mln zł, co oznacza wzrost o 12,4% r/r, podała spółka. JMP podało też, że w zorganizowanej 6-7 kwietnia promocji, dającej

Cedrob ogłosił wezwanie na 33,01% akcji PKM Duda po cenie 7,4 zł/ szt.

akcji zwykłych na okaziciela spółki Polski Koncern Mięsny Duda (…) o wartości nominalnej 10 zł każda (…) reprezentujących 33,01% kapitału zakładowego spółki i dających prawo do 9 176 857 głosów na walnym zgromadzeniu" - czytamy w wezwaniu. Podmiotem pośredniczącym jest Ipopema

TDJ zwiększa pulę plasowanych akcji Famuru do 20% ze względu na duży popyt w ABB

podmiotów zależnych od TDJ S.A. Zaproponowana przez Famur cena za pakiet 48 932 015 szt. akcji Kopeksu, stanowiących 65,83% udziałów w kapitale zakładowym oraz dających po nabyciu 48 932 015 głosów podczas walnego zgromadzenia (65,83% udziału w ogólnej liczbie głosów) wynosi 204,05 zł. Famur zakłada, że