akcje dające

Indykpol ma porozumienie w sprawie działań na rzecz wycofania spółki z GPW

działania w celu wycofania akcji spółki z obrotu regulowanego, podała spółka. "Akcjonariusze posiadają łącznie 2 459 126 akcji, stanowiących ok. 78.70% kapitału zakładowego i dających prawo do 6 032 626 głosów na walnym zgromadzeniu spółki [...], co stanowi ok. 90,07% ogółu głosów na walnym

Argumenol nabył 26,36% akcji ZE PAK w wezwaniu

nabył 13 395 868 akcji spółki, oznaczonych kodem ISIN: PLZEPAK00012. Ilość nabytych akcji odpowiada 26,36% kapitału zakładowego spółki, dających łącznie prawo do wykonywania 13 395 868 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, co odpowiada 26,36% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Cena

Fundusze zarządzane przez PKO TFI przekroczyły 5% głosów na WZA PCM

Warszawa, 19.04.2019 (ISBnews) - Fundusze inwestycyjne zarządzane przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (PKO TFI) przekroczyły próg 5% ogólnej liczby głosów w spółce Prime Car Management (PCM), podała spółka. PKO TFI przed zmianą udziału posiadał 590 596 akcji PCM, dających 4,959

Enter Air sfinalizował umowę objęcia 49% akcji Germania Flug

7,7 mln zł). Objęcie udziałów w szwajcarskim przewoźniku miało nastąpić ze środków własnych. Umowa inwestycyjna zawiera opcję call uprawniającą Enter Air do objęcia dodatkowych akcji Germania Flug dających łącznie do 80% akcji. Germania Flug jest spółką prawa szwajcarskiego prowadzącą działalność

Lokaty strukturyzowane - jak i co wybrać, aby zyskać

Lokaty strukturyzowane - jak i co wybrać, aby zyskać

Ale akcje to nie wszystko - instytucje finansowe kuszą innymi klasami aktywów takimi jak surowce czy towary rolne (np. mięso). Do tego dochodzą bardziej wyrafinowane strategie oparte o kilka rodzajów aktywów. Wybór jest więc całkiem spory. Jednocześnie w polskich mediach wciąż brakuje informacji o

Fundusze zarządzane przez Forum TFI przekroczyły 5% głosów na WZ VRG

dających 4,025% udziału w kapitale zakładowym i uprawniających do takiego samego udziału w ogólnej liczbie głosów. Po zmianie udziału liczba akcji wynosi 15 580 800, co daje 6,645% udziału w kapitale zakładowym i uprawnia do takiego samego udziału w ogólnej liczbie głosów, podano. VRG (do 30

4fun Media nabyła w ramach skupu 17 165 akcji własnych, czyli 0,4% kapitału

skupu akcji własnych, rozpoczętego 5 października 2018 r., spółka nabyła łącznie 17 165 sztuk akcji własnych, stanowiących 0,4% kapitału zakładowego spółki i dających 0,4% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. "Zgodnie z uchwałą nr 16 z dnia 5 czerwca 2018 roku zwyczajnego walnego

KIPF ogłosiła wezwanie na akcje Pelionu po 52,33 zł za sztukę

Warszawa, 13.03.2017 (ISBnews) - Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji (KIPF) ogłosiła publiczne wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Pelion po cenie 52,33 zł za akcję. Wzywający zamierza skupić do 8 273 693 akcji, w tym do 8 250 393 akcji na okaziciela, dających do

The Farm 51 złożył ofertę na stworzenie aplikacji e-learningowej dla WOT

PC, podała spółka. Przedmiotowa aplikacja ma umożliwić poszerzenie możliwości szkoleniowych oraz promocję WOT jako piątego rodzaju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. "Proponowana aplikacja będzie połączeniem interaktywnego e-learningu oraz wirtualnej gry taktycznej online, dającej

KIPF podwyższył cenę w wezwaniu na akcje Pelionu do 59,04 zł za akcję

) ogłosiła publiczne wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Pelion po cenie 52,33 zł za akcję. Wzywający zamierza skupić do 8 273 693 akcji, w tym do 8 250 393 akcji na okaziciela, dających do 45,24% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu oraz do 23 300 akcji imiennych

KNF zatwierdziła prospekt Enter Air w zw. z dopuszczeniem do obrotu akcji A i B

podtrzymała plan emisji do 2,3 mln nowych akcji. "To rozwiązanie jest połączone ze zmianami dokonanymi w statucie spółki, mającymi za zadanie zabezpieczyć spółkę przed niekontrolowanym przejęciem przez podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dążymy do wypracowania modelu dającego większą

MCI Management nabył w wezwaniu 4,033 mln akcji MCI Capital

Warszawa, 20.08.2018 (ISBnews) - MCI Management nabył w wezwaniu 4 033 598 akcji MCI Capital, podał pośredniczący Trigon Dom Maklerski. „Ilość nabytych akcji odpowiada 7,63% kapitału zakładowego spółki, dających łącznie prawo do wykonywania 4 033 598 głosów na walnym

Redan obejmie akcje TXM za 7,9 mln zł, Concordia - obligacje zam. za 20 mln zł

liczby akcji TXM, dających prawo do 67,95% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, zaś Concordia posiada 22,12% ogólnej liczby akcji TXM, dających prawo do 16,27% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. 10 lipca br. Walne Zgromadzenie TXM podjęło decyzję o emisji

4fun Media rozpoczął skup akcji własnych, nabył 573 walorów

Warszawa, 08.10.2018 (ISBnews) - 4fun Media przystąpił do skupu akcji własnych i nabył już 573 walorów, stanowiących 0,01% kapitału zakładowego, podała firma. "W związku z powyższym, zarząd spółki informuje o nabyciu łącznie 573 sztuk akcji spółki po cenie 14,5 zł oznaczonych kodem

Cyfrowy Polsat i Karswell w wyniku wezwania mają 110,7 mln akcji Netii

wezwania: 1) Cyfrowy Polsat nabył 34 662 045 akcji; 2) Karswell Limited nabył 76 040 399 akcji" - czytamy w komunikacie. Liczba nabytych akcji odpowiada 33% kapitału zakładowego spółki, dających łącznie prawo do wykonywania 110 702 444 głosów (33%) na walnym zgromadzeniu spółki. Planowane

Enter Air: Germania Flug AG będzie działać jako Chair Airlines od 1 lipca

. Umowa zawiera też opcję call uprawniającą Enter Air do objęcia dodatkowych akcji linii dających łącznie udział do 80% akcji, przypomniano także. Enter Air jest notowany na GPW od 2015 roku. Przewoźnik posiada pięć stałych baz operacyjnych w Warszawie, Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu i Paryżu oraz

Bricks Acquisitions Limited nabyło w wezwaniu 98,16% akcji Robyga

dniu 7 lutego 2018 r. w ramach realizacji odpowiedzi na wezwanie, zawarte zostały transakcje kupna na łączną liczbę 284 066 044 akcji zwykłych na okaziciela spółki Robyg S.A. […]. Ilość nabytych akcji odpowiada 98,16% kapitału zakładowego spółki, dających łącznie prawo do wykonywania 284 066 044

W wezwaniu na Pelion złożono zapisy na sprzedaż 6 942 165 akcji

okaziciela, dających do 45,24% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu oraz do 23 300 akcji imiennych, dających do 0,64% ogólnej liczby głosów na WZ. Wzywający planuje wycofanie spółki z GPW. Pelion to jedna z największych grup kapitałowych działających na rynku ochrony zdrowia w Polsce i na Litwie

Nestmedic prowadzi ustalenia z Deutsche Balaton nt. dual listingu

obligacji zamiennych na akcje skierowaną wyłącznie do nowego inwestora, emisję warrantów subskrypcyjnych dających prawo do objęcia akcji skierowaną wyłącznie do  inwestora, przy czym wykonanie praw z warrantów przez Deutsche Balaton AG nastąpi pod warunkiem spełnienia określonych "kamieni milowych

TF Silesia wnioskuje do UOKiK ws. przejęcia WZK Victoria

przez TFS nastąpi w drodze nabycia pakietu 151 111 akcji WZKV należącego do ARP, dającego łącznie z posiadanymi akcjami prawo podejmowania strategicznych decyzji dotyczących funkcjonowania i istnienia spółki, w tym poprzez uprawnienie do powoływania członków zarządu i rady nadzorczej oraz samodzielnego

Enter Air obejmie akcje szwajcarskiej linii lotniczej warte ok. 7,7 mln zł

zawiera opcję call uprawniającą Enter Air do objęcia dodatkowych akcji Germania Flug dających łącznie do 80% akcji, podano również. Germania Flug jest spółką prawa szwajcarskiego prowadzącą działalność lotniczą na podstawie koncesji lotniczej wydanej przez szwajcarski organ nadzoru nad rynkiem lotniczym

BGŻ BNP Paribas rozpoczyna prywatną emisję do 13,3 mln akcji

wprowadzenie akcji oraz praw do akcji serii J do obrotu na GPW. Obecnie kapitał zakładowy Banku dzieli się na 84 238 318 akcji dających tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu, z czego w obrocie jest 71 213 403 akcji banku. W maju br. akcjonariusze Banku BGŻ BNP Paribas zdecydowali o podwyższeniu kapitału

Selvita nie planuje w średnim terminie wypłaty dywidendy ani dual listingu

będziemy dobrze realizowali swoje zadania - to akcjonariusze nas wesprą, dając pieniądze na akwizycje np. poprzez emisję akcji" - powiedział prezes.  Zapytany o to, czy w planach jest notowanie na drugim obok GPW europejskim rynku prezes zaprzeczył.  "W tym momencie nie. Bardzo

Presco Group wezwało do sprzedaży 6,527 mln akcji własnych po 6,5 zł sztuka

Warszawa, 14.09.2016 (ISBnews) - Presco Group ogłosiło wezwanie do sprzedaży 6 527 363 akcji własnych, dających prawo do niemal 33% z ogólnej liczby głosów, po 6,5 zł za akcję, podano w komunikacie. Zapisy będą przyjmowane w dniach od 4 do 18 października. Przewidywany dzień transakcji

Akcjonariusze Farmacolu  zdecydowali o wycofaniu akcji spółki z obrotu na GPW

Wartościowych (GPW), wynika z uchwał walnego.  Na wniosek wszystkich akcjonariuszy spółki tj. Andrzeja Olszewskiego, Zyty Olszewskiej, Macieja Olszewskiego, Anny Olszewskiej, Nasza Apteka Sp. z o.o. oraz Farmacol S.A., posiadających łącznie 100% akcji spółki dających 100% głosów, nadzywczajne walne

Spółka Abrisu skupiła w wezwaniu 1,92 mln akcji WDX

transakcje kupna na łączną liczbę 1 915 740 akcji spółki WDX, w tym 1 855 740 akcji zwykłych na okaziciela oraz 60 000 akcji uprzywilejowanych imiennych. Ilość nabytych akcji odpowiada 20,74% kapitału zakładowego spółki, dających łącznie prawo do wykonywania 1 975 740 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, co

Deutsche Balaton ma umowę z Nestmedic dot. inwestycji do 8,6 mln zł w spółkę

szczególności w drodze crowdfundingu. Termin zapadalności obligacji w przypadku braku ich wcześniejszego wykupu został określony na 31 lipca 2024 roku, wskazano również. "Ponadto umowa przewiduje emisję warrantów subskrypcyjnych dających inwestorowi prawo do objęcia akcji emitenta, która mogą być

Moody's: Polskie banki mogą ograniczyć akcję kredytową w zw. z wyrokiem TSUE

ekspozycje, a tym samym - negatywnie wpłynąć na ich zyskowność i rentowność. W tej sytuacji banki mogą znacząco ograniczyć akcję kredytową, a tym samym - w mniejszym stopniu finansować polską gospodarkę, ocenia Moody's Investors Service. Agencja wskazuje, że choć na razie niewielu polskich kredytobiorców

M. i M. Skotniccy ogłosili wezwanie na 31,4 mln akcji Pepees po 1,45 zł/szt.

[...], reprezentujących 33,05% kapitału zakładowego spółki i dających prawo do 31 396 707 głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Jedna akcja uprawnia do 1 głosu na walnym zgromadzeniu spółki" - czytamy w komunikacie. W wyniku wezwania, wzywający zamierzają osiągnąć, łącznie z akcjami spółki posiadanymi przez

W wezwaniu Best na Kredyt Inkaso zapisami objęto 6 094 spośród 3 493 772 akcji

961 szt. akcji i zwiększyć swój udział do 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Kredyt Inkaso. Best posiada obecnie 4 268 134 szt. akcji dających 32,99% ogólnej liczby głosów. Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa inwestuje w portfele

DM BOŚ podniósł wycenę Asseco SEE do 15,7 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

zamknięciu cena akcji wynosiła 12,3 zł. "Od 4 grudnia ub. roku, kiedy wydaliśmy rekomendację 'kupuj' dla spółki, kurs akcji ASEE silnie wzrósł, czego skutkiem był wzrost absolutnej stopy zwrotu do 43%, czyli o 11 pkt proc. wyżej od rynku. Jednakże naszym zdaniem nie wyczerpuje to potencjału wzrostu i

Bank Millennium wyemituje obligacje podporządkowane o wartości do 830 mln zł

obligacji będzie równa jej wartości nominalnej. "Po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego obligacje będą stanowić instrumenty w Tier II Banku" - czytamy w komunikacie. Emisja zostanie przeprowadzona w formacie 10NC5, czyli obligacje z dziesięcioletnim terminem wykupu, z opcją call dającą

Na GPW zadebiutowały certyfikaty bazujące na indeksie WIG.GAMES

indeksie WIG.Games jednocześnie zapewniając płynność. Mamy nadzieje, że certyfikaty strukturyzowane Raiffeisen Centrobank będą cieszyć się coraz większym zainteresowaniem inwestorów w Polsce, dając jednocześnie możliwość odpowiedniej dywersyfikacji portfela" - powiedziała manager RCB na

Ten Square Games: Nowe projekty gier mogą wynieść spółkę 'na nowy poziom'

grywalne. W efekcie nasz pipeline jest zdrowy, dający komfort wydawniczy na kwartały, lata" - powiedział Pernal na spotkaniu z dziennikarzami. W przypadku projektów dla kobiet wskazał, że spółka liczy na zamknięcie soft launch w 2019. Gra hobbystyczna w jego ocenie rozwija się również zgodnie z

Akcjonariusze BGŻ BNP Paribas zdecydują 18 V ws. emisji do 13,3 mln akcji

staną się przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. Obecnie kapitał zakładowy Banku dzieli się na 84 238 318 akcji dających tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu" – czytamy w komunikacie. Zwyczajne walne zgromadzenie

Czterech akcjonariuszy Stalproduktu ma porozumienie ws. wezwania na akcje

liczby głosów spółki. W wyniku zawarcia porozumienia, udział zawiadamiających w ogólnej liczbie głosów w spółce przekroczył 33 1/3%" - czytamy dalej. Po zawarciu porozumienia akcjonariusze posiadają łącznie 2 781 866 akcji spółki reprezentujących 41,37% kapitału zakładowego spółki, dających

Serinus Energy zakończył ofertę akcji wartą 25,2 mln CAD

oferty [...], obejmującej 72 000 000 akcji zwykłych w kapitale spółki w cenie 0,35 CAD każda, dającej łączne wpływy brutto w wysokości 25,2 mln CAD" – czytamy w komunikacie. Spółka wykorzysta wpływy netto z oferty na sfinansowanie rozbudowy stacji gazowej na polu Moftinu oraz prac

Presco objęło wszystkie akcje własne w wezwaniu

 527 363 akcji własnych, dających prawo do niemal 33% z ogólnej liczby głosów, po 6,5 zł za akcję. Zapisy przyjmowano od 4 do 18 października. Pod koniec czerwca walne zgromadzenie upoważniło zarząd spółki do nabywania w jej imieniu akcji własnych w celu umorzenia za łączną kwotę nie wyższą niż

Presco Group podnosi cenę w wezwaniu na swoje akcje do 7,35 zł

objęte zapisami w odpowiedzi na wezwanie, w tym także za akcje spółki objęte zapisami złożonymi przed dniem opublikowania niniejszej informacji.  Presco Group 14 października br. ogłosiło wezwanie do sprzedaży 6 527 363 akcji własnych, dających prawo do niemal 33% z ogólnej liczby głosów, po

LC Corp nabył 25% akcji Idea Leasing za 107,54 mln zł

wykonania opcji call / liczba wszystkich akcji IL x ilość akcji IL objęta opcją call, pomniejszona o dyskonto w wysokości 5%" - czytamy dalej. Tego samego dnia Idea Leasing nabył od LC Corp 1 883 akcji zwykłych imiennych Getin Leasing, stanowiących 25% kapitału zakładowego i dających 25% głosów na

Pekao TFI złożyło wniosek o wpis do ewidencji PPK 

, które ze względu na długi horyzont inwestycyjny, będą dawały szansę wykorzystania najlepszych okresów koniunktury gospodarczej, dając dużą ekspozycję na akcje w początkowym okresie funkcjonowania" - czytamy w komunikacie.  Już wkrótce, po uzyskaniu wpisu do ewidencji PPK, Pekao TFI będzie

Zarząd 11 bit studios zobowiązał się do 6-mies. lock-up'u na akcjach spółki

łącznie 522 022 akcji 11 bit studios stanowiących 23,54% w kapitale zakładowym oraz dających 23,54% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. 11bit Studios to producent gier na platformy stacjonarne i mobilne. Spółka przeniosła się z NewConnect na rynek główny GPW w grudniu 2015 r. (ISBnews)

Akcjonariusze Famuru zgodzili się na emisję akcji dla TDJ, TDJ rozpoczyna ABB

akcji spółki, stanowiących 15% w kapitale zakładowym oraz dających prawo do łącznie 72 970 500 głosów na walnym zgromadzeniu spółki (procedura ABB). Rozpoczęcie procedury ABB jest następstwem zawarcia przez spółkę, TDJ oraz doradców finansowych umowy plasowania akcji, która określa warunki

Bricks Acquisitions podwyższa cenę w wezwaniu na Robyg do 4 zł

akcjonariuszy atrakcyjna oferta wyjścia z inwestycji, dająca 33% premii w stosunku do emisji akcji w czerwcu 2017 r. po 3 zł. Naszym celem strategicznym pozostaje wycofanie Robyg z obrotu giełdowego i prowadzenie działalności jako długoterminowy inwestor strategiczny" - powiedział dyrektor

Akcjonariusze Qumaka zdecydowali o emisji do 30 mln akcji serii M

. „Wpływy z planowanej emisji akcji serii M zostaną wykorzystane jako kapitał obrotowy do poprawy zdolności realizacyjnych spółki dając możliwość prowadzenia biznesu w długoterminowej perspektywie. Odbudowanie kapitału własnego poprzez pozyskanie finansowania będzie sygnałem dla otoczenia biznesowego

Wiceprezesi BAH nabyli akcje za 0,5 mln zł w ramach procedury ABB

tys. szt. o wartości 250 tys. zł każdy, podała spółka. "Długoterminowy silny potencjał wzrostu wartości i rozwoju spółki British Automotive Holding jest z mojej perspektywy oczywisty, dlatego podjąłem decyzję o nabyciu pakietu akcji, dającego ekspozycję zarówno na wzrost kursu akcji, jak i

Akcjonariusze Qumaka zadecydują 5 grudnia o emisji do 30 mln akcji serii M

działalność spółki, w związku z realizowanymi oraz planowanymi kontraktami. Wpływy z planowanej emisji akcji serii M zostaną wykorzystane jako kapitał obrotowy do poprawy zdolności realizacyjnych spółki dając możliwość prowadzenia biznesu w długoterminowej perspektywie. Odbudowanie kapitału własnego poprzez

Skarbiec TFI: Korekty w globalnym trendzie wzrostowym to szansa na zakupy akcji

Warszawa, 06.03.2019 (ISBnews) - Pierwsze dwa miesiące tego roku pokazały, że na globalnych rynkach akcji trwa trend wzrostowy, a ewentualne korekty, których można się spodziewać w najbliższym czasie warto wykorzystać jako okazje do zakupów, uważa zarządzający funduszami Skarbiec TFI Tomasz

Akcjonariusze Cube.ITG nie uchwalili emisji akcji z powodu braku quorum

1 509 600 akcji i dających tyleż samo głosów (15,18% kapitału zakładowego), a zgodnie z treścią art. 445 Kodeksu spółek handlowych do podjęcia skutecznej uchwały w sprawie zmiany statutu spółki przewidującej upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

MCI Capital: Upoważnienie do podwyższenia kapitału ma charakter przyszłościowy

powodującej wydłużenie tego okresu, aczkolwiek nie mamy żadnych skonkretyzowanych planów dotyczących wykorzystania tego kapitału. To zabieg czysto techniczny, dający możliwości w przyszłości" - powiedziała Ogryczak podczas konferencji prasowej. 24 sierpnia akcjonariusze MCI Capital podjęli uchwałę w

Cena maksymalna akcji w IPO Idea Banku została ustalona na 32,0 zł

liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. W takim przypadku Leszek Czarnecki będzie kontrolować akcje stanowiące 59,33% kapitału i dające prawo do 59,82% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Banku (w tym poprzez Getin Holding S.A. odpowiednio: 45,04% i 45,69%). Obecnie Czarnecki posiada akcje

Best przedłużył zapisy w wezwaniu na Kredyt Inkaso do 17 sierpnia

do 4 269 961 szt. akcji i zwiększyć swój udział do 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Kredyt Inkaso. Best posiada obecnie 4 268 134 szt. akcji dających 32,99% ogólnej liczby głosów. Wezwanie jest ogłoszone pod warunkiem uzyskania zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na

Serinus złożył ostateczny prospekt w zw. ofertą akcji o wartości 25,2 mln CAD

złożeniu ostatecznego skróconego prospektu emisyjnego datowanego na 21 lutego 2017 r. i złożonego w tym samym dniu we wszystkich prowincjach Kanady z wyłączeniem Quebeku w związku z wprowadzaną na rynek ofertą 72 000 000 akcji zwykłych w kapitale spółki w cenie 0,35 CAD każda, dającą łączne wpływy brutto w

LC Corp B.V. nabył 25% akcji Idea Leasing za 107,54 mln zł (sprostowanie)

dyskonto w wysokości 5%" - czytamy dalej. Tego samego dnia Idea Leasing nabył od LC Corp B.V. 1 883 akcji zwykłych imiennych Getin Leasing, stanowiących 25% kapitału zakładowego i dających 25% głosów na walnym zgromadzeniu, za cenę 100 mln zł. Transakcja została dokonana za pośrednictwem i przy

Monnari liczy na wzrost powierzchni sieci o 5-10% w tym roku

koniec ub.r. spółka posiadała ponad 2,17 mln akcji własnych dających 7,12% w kapitale zakładowym i 6,19% w głosach na walnym zgromadzeniu. Monnari Trade to spółka odzieżowa istniejąca od 2000 r. Na GPW jest notowana od 2006 r. (ISBnews)  

Andrzejewski Investments Ltd zainteresowana odpowiedzią na wezwanie Presco Group

wezwanie do sprzedaży 6 527 363 akcji własnych, dających prawo do niemal 33% z ogólnej liczby głosów, po 6,5 zł za akcję. Zapisy będą przyjmowane w dniach od 4 do 18 października. Przewidywany dzień transakcji nabycia akcji na GPW to 21 października. Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia

Best ma zgodę UOKiK na przejęcie kontroli nad Kredyt Inkaso 

zł za sztukę. W wyniku wezwania spółka zamierza dokupić do 4 269 961 szt. akcji i zwiększyć swój udział do 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Kredyt Inkaso. Best posiada obecnie 4 268 134 szt. akcji dających 32,99% ogólnej liczby głosów. Wezwanie zostało ogłoszone pod warunkiem

ZM Ropczyce przejęły 48,11% ZM Invest w zamian za własne akcje

, dających 48,11% głosów, podała spółka.  "Spółka zawarła ze wspomnianymi osobami umowy przeniesienia na rzecz spółki akcji ZM Invest stanowiących przedmiot wkładu niepieniężnego na pokrycie nowych akcji spółki na okaziciela serii E, na podstawie których spółka nabyła łącznie 2 139 akcji ZM

Cena emisyjna akcji w ofercie publicznej Idea Banku została ustalona na 24 zł

zgromadzeniu. W takim przypadku Leszek Czarnecki będzie kontrolować akcje stanowiące 59,33% kapitału i dające prawo do 59,82% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu banku (w tym poprzez Getin Holding S.A. odpowiednio: 45,04% i 45,69%). Obecnie Czarnecki posiada akcje banku stanowiące 85,73% kapitału

Amica kupiła pozostałe udziały w Sideme za ok. 3,8 mln euro i ma 100% akcji

) od angielskiej Crosslee za 1,6 mln euro i 42 120 akcji (39,29% kapitału i głosów) od Electrolux France za 2,22 mln euro. Przed zwiększeniem liczby posiadanych akcji  Amica posiadała 42 120 akcji Sideme, stanowiących 39,29 % kapitału zakładowego i dających 39,29 % głosów na zgromadzeniu

BZ WBK wyemituje obligacje podporządkowane serii F o wartości nom. 1 mld zł

, czyli obligacje z dziesięcioletnim terminem wykupu, z opcją call dającą prawo bankowi do wykupu wszystkich obligacji w dniu przypadającym po 5 latach od dnia emisji, pod warunkiem otrzymania zgody KNF, podano także. "Wartość nominalna jednej obligacji wyniesie 500 tys. zł, a  cena emisyjna

Fortum Holdings nabyło w wezwaniu 93,35% akcji Grupy Duon

na wezwanie, zawarte zostały transakcje kupna na łączną liczbę 111 892 261 akcji spółki Grupa Duon S.A., w tym 107 606 446 akcji na okaziciela [...]. Ilość nabytych akcji odpowiada 93,35% kapitału zakładowego spółki, dających łącznie prawo do wykonywania 111 892 261 głosów na walnym zgromadzeniu

Serinus Energy złożył wstępny prospekt w zw. z ofertą akcji wartą 25,2 mln CAD

złożeniu wstępnego skróconego prospektu emisyjnego z dnia 9 stycznia 2017 r., złożonego w tym samym dniu, w prowincjach Kanady z wyłączeniem Quebeku w związku z wprowadzaną na rynek ofertą akcji zwykłych w kapitale spółki dającą łączne wpływy brutto w wysokości 25,2 mln CAD" - czytamy w komunikacie

Amerykańska agencja antynarkotykowa LMA HIDTA będzie używać platformy DataWalk

, podano w materiale. "DataWalk jest rewolucyjnym rozwiązaniem dającym naszej organizacji nowe możliwości wymiany informacji, analizy skomplikowanych powiązań w danych i szybkiego identyfikowania działalności przestępczej. System umożliwia udostępnianie informacji i współpracę pomiędzy różnymi

Fortum ogłosił przymusowy wykup akcji Grupy Duon od dziś do 8 kwietnia

" - czytamy w komunikacie. Akcje te stanowią 6,65% kapitału. Fortum Holding B.V. z siedzibą w Amsterdamie 7 marca 2016 roku przekroczył 90% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Grupy Duon, nabywając 111 892 261 akcji (stanowiących 93,35% kapitału zakładowego i dających prawo do tyluż

Podatek CIT właściciela Biedronki wzrósł o 12,4% r/r do 460,14 mln zł za 2017 r.

Warszawa, 10.04.2018 (ISBnews) - Jeronimo Martins Polska - właściciel sieci Biedronka - zapłacił za ub.r. podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) w wysokości 460,14 mln zł, co oznacza wzrost o 12,4% r/r, podała spółka. JMP podało też, że w zorganizowanej 6-7 kwietnia promocji, dającej

TDJ Equity zakończyło ABB 97,29 mln akcji Famuru po cenie 5,5 zł/ sztuka

48 932 015 szt. akcji Kopeksu, stanowiących 65,83% udziałów w kapitale zakładowym oraz dających po nabyciu 48 932 015 głosów podczas walnego zgromadzenia (65,83% udziału w ogólnej liczbie głosów) wynosi 204,05 zł. Famur zakłada, że zakończy proces reorganizacji i optymalizacji w ramach integracji

PKO BP i PKO BH przystąpiły do europejskiego projektu Energooszczędne hipoteki

zmianami klimatycznymi w europejskim sektorze budowlanym. Aktualnie w inicjatywie biorą udział 45 banki z różnych krajów europejskich. "Nasz udział w tej inicjatywie pozwoli nam aktywnie uczestniczyć w wypracowaniu wystandaryzowanych, ogólnoeuropejskich rozwiązań dla energooszczędnych hipotek, dając

JR Holding chce wypłacić 0,04-0,15 zł zaliczkę na dywidendę na akcję za 2016 r.

zł na 1 akcję, poinformowała spółka. "Zarząd JR Holding podejmie działania celem zwołania walnego zgromadzenia, któremu przedstawiony zostanie projekt zmiany statutu dający uprawnienie zarządowi do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy" - czytamy w komunikacie

Prezes Altus TFI ma zgodę KNF na przekroczenie 50% głosów w spółce

Warszawa, 08.09.2015 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wyraziła zgodę na nabycie przez Piotra Osieckiego oraz Osiecki Inwestycje sp. z o.o. akcji Altus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, dających prawo do ponad 50% głosów na walnym zgromadzeniu, podała Komisja. "KNF

Sigvaris przejmuje 81% akcji Pani Teresa Medica od A. Sobkowiak za 26,26 mln zł

umową inwestycyjną większościowy akcjonariusz zobowiązał się sprzedać inwestorowi i przenieść na niego wszystkie posiadane przez niego akcje spółki, to jest 1 960 000 akcji spółki, stanowiących 81,39% kapitału zakładowego oraz dających prawo do 85,43% głosów na walnym zgromadzeniu" - czytamy w

Emperia: Skup akcji spółki przez Elpro przedłużony do 31 marca

komunikacie. Od dnia rozpoczęcia programu skupu akcji do 23 grudnia br. spółka Elpro Development nabyła 571 893 akcje dające prawo do 571 893 (3,768%) głosów na walnym zgromadzeniu i stanowiących 3,768% kapitału zakładowego. Emperia Holding jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2002 r. Grupa

TDJ zwiększa pulę plasowanych akcji Famuru do 20% ze względu na duży popyt w ABB

podmiotów zależnych od TDJ S.A. Zaproponowana przez Famur cena za pakiet 48 932 015 szt. akcji Kopeksu, stanowiących 65,83% udziałów w kapitale zakładowym oraz dających po nabyciu 48 932 015 głosów podczas walnego zgromadzenia (65,83% udziału w ogólnej liczbie głosów) wynosi 204,05 zł. Famur zakłada, że

Akcjonariusze BAH zdecydowali o wypłacie 0,92 zł dywidendy na akcję

kwartał. Dzięki temu akcje BAH mogą być traktowane jak aktywo przynoszące stały dochód. Silne, zdrowe fundamenty spółki oraz realny plan dynamicznego rozwoju, pozwolą nam utrzymać wysoki potencjał dywidendowy. Niski obecnie kurs naszych walorów sprawia, że są one inwestycją dającą zdecydowanie

Cedrob ogłosił wezwanie na 33,01% akcji PKM Duda po cenie 7,4 zł/ szt.

akcji zwykłych na okaziciela spółki Polski Koncern Mięsny Duda (…) o wartości nominalnej 10 zł każda (…) reprezentujących 33,01% kapitału zakładowego spółki i dających prawo do 9 176 857 głosów na walnym zgromadzeniu" - czytamy w wezwaniu. Podmiotem pośredniczącym jest Ipopema

Famur: Za 7-10 lat większość przychodów połączonej grupy z eksportu

, stanowiących 65,83% udziałów w kapitale zakładowym oraz dających po nabyciu 48 932 015 głosów podczas walnego zgromadzenia (65,83% udziału w ogólnej liczbie głosów) wynosi 204,05 zł. W ocenie zarządu Famuru, optymalnym sposobem sfinansowania zakupu pakietu kontrolnego akcji Kopeksu jest emisja nowych akcji

Haitong Bank podniósł wycenę Robyga do 2,99 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

Warszawa, 18.11.2015 (ISBnews) - Analitycy Haitong Banku podnieśli cenę docelową akcji Robyga do 2,99 zł z 2,93 zł i podtrzymali rekomendację "kupuj", wynika z raportu datowanego na 17 listopada. W środę ok. godz. 9:20 kurs akcji Robyga wynosił 2,49 zł.  Po niedawnym

Asseco Poland osiągnęło minimalny poziom zapisów w wezwaniu na Infovide-Matrix

Warszawa, 06.11.2015 (ISBnews) - W wezwaniu Asseco Poland na akcje Infovide-Matrix złożono zapisy na akcje stanowiące co najmniej 70,01% kapitału i głosów w spółce, co oznacza spełnienie warunku dojścia wezwania do skutku, podało Asseco. "Zarząd spółki niniejszym informuje, że zapisami

Wypowiedzi Trumpa mogą dzisiaj poprawić nastroje na GPW

Warszawa, 12.02.2019 (ISBnews/ CMC Markets) - Po kilku słabych sesjach na GPW rosną obawy o krótkoterminową przyszłość polskich akcji. Na rynkach azjatyckich doszło do wybuchu optymizmu po wypowiedzi Donalda Trumpa nt. współpracy USA i Chin. Pozostają jednak pytania o chęć globalnych inwestorów

Marinera Invest ogłosiło wezwanie na 46,03% akcji Komputronika po 6,5 zł/ szt.

siedzibą w Poznaniu, 2 557 036 akcji spółki dających 26,11% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Wojciech Buczkowski, będący - wspólnie z Ewą i Krzysztofem Buczkowskimi - podmiotem dominującym wobec wzywającego, obecnie posiada pośrednio, przez spółkę WB iTOTAL sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

Famur chce pozyskać 400 mln zł z emisji akcji na działania połączeniowe

. akcji Kopeksu, stanowiących 65,83% udziałów w kapitale zakładowym oraz dających po nabyciu 48 932 015 głosów podczas walnego zgromadzenia (65,83% udziału w ogólnej liczbie głosów) wynosi 204,05 zł. W ocenie zarządu Famuru, optymalnym sposobem sfinansowania zakupu pakietu kontrolnego akcji Kopeksu jest

Sigvaris Holding ogłosił wezwanie na 100% akcji Pani Teresa - Medica

niego wszystkie posiadane przez niego akcje spółki, to jest 1 960 000 akcji spółki, stanowiących 81,39% kapitału zakładowego oraz dających prawo do 85,43% głosów na walnym zgromadzeniu. Anna Sobkowiak zobowiązała się odpowiedzieć na wezwanie inwestora w stosunku do wszystkich posiadanych przez niego

Best ogłosił wezwanie na 33,01% akcji Kredyt Inkaso po 22 zł/ szt.

zwiększyć swój udział do 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Kredyt Inkaso. Best posiada obecnie 4 268 134 szt. akcji dających 32,99% ogólnej liczby głosów" - czytamy w komunikacie. Warunkiem niezbędnym nabycia akcji przez Best jest złożenie zapisów na sprzedaż co najmniej 3 493 772 szt

Giełda w Luksemburgu zawiesiła notowania Orco w zw. z wezwaniem na akcje

Warszawa, 10.06.2016 (ISBnews) - Giełda w Luksemburgu zawiesiła obrót akcjami Orco Property Group w związku z ogłoszeniem przez Nukasso - spółkę w 100% zależną od CPI Property Group - zamiaru rozpoczęcia przymusowej oferty przejęcia wszystkich wyemitowanych akcji zwykłych Orco Property Group

Unified Factory planuje przyspieszenie rozwoju w Rumunii

;Sprzedaż oprogramowania w  2016 roku na rynku rumuńskim osiągnęła poziom 2,7 mln zł, co stanowi przekroczenie kapitałów własnych emitenta o 15,5%. W związku z tym zarząd spółki podpisał aneks do umowy dający podstawę do budowy dedykowanego zespołu do sprzedaży rozwiązań z zakresu automatyzacji

Porozumienie Nova Group skorygowało liczbę akcji i cenę w wezwaniu na 4fun Media

spółki wskazał, że wezwanie ma charakter następczy. 31 sierpnia 2017 r. wzywający 6 - Dariusz Stokowski (będący podmiotem dominującym dla Nova Group) pośrednio nabył 55,06% akcji, dających tyleż udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki, na skutek nabycia przez wzywającego 6 udziałów

PKP Cargo w strategii zakłada zysk netto min. 5% przychodów od 2019r.

i usług intermodalnych dającej pozycję dostawcy pierwszego wyboru'" - czytamy w komunikacie. Cele Grupy PKP Cargo w strategii określono jako: - Cele strategiczne 1. Pozycja nr 1 w obszarze "Trójmorza" i na trasach Nowego Jedwabnego Szlaku na obszarze Unii Europejskiej pod

Asseco Poland ma zgodę UOKiK na przejęcie Infovide-Matrix

Infovide-Matrix. Wezwanie dojdzie do skutku, o ile zostaną złożone zapisy na co najmniej 8 734 941 akcji, stanowiących 70,01% udziału w kapitale i głosach na walnym zgromadzeniu spółki. Finalizacja transakcji uwarunkowana również przekroczeniem w wezwaniu zapisów, dających Asseco minimum 70,01% udziału w

Teroplan chce zadebiutować na NewConnect do końca tego roku

Warszawa, 19.04.2018 (ISBnews) - Spółka Teroplan przeprowadziła prywatną emisję akcji w lutym br., z której pozyskała 2,3 mln zł na dalszy rozwój biznesu i rozważa debiut na rynku NewConnect do końca bieżącego roku, poinformował prezes spółki Andrzej Soroczyński. "Plan debiutu na

Marek Tymiński, prezes CI Games, sprzedaje akcje spółki. Za 9 milionów

Tymiński. To dla mnie okazja na zdywersyfikowanie oszczędności. Sprzedane przez mnie akcje to zaledwie ok. 3 proc. akcji spółki i ok. 6 proc. mojego pakietu. W dającej się przewidzieć przyszłości nie zamierzam sprzedawać ich więcej. W tym momencie większość moich akcji pracuje na rzecz spółki, bo są

Leszek Czarnecki i Getin Holding kupią ponad 5% akcji Idea Banku w IPO

- bezpośrednio i pośrednio - akcje banku stanowiące 85,73% kapitału zakładowego i dające prawo do 85,95% głosów na walnym zgromadzeniu. Na koniec grudnia 2014 r. grupa Idea Bank (Polska) posiadała 200 oddziałów stacjonarnych i 31 oddziałów mobilnych, w tym Idea Bank (włączając Lion's Bank) posiadał 71

DM TMS Brokers: Selektywne podejście do rynków akcji to strategia na 2018 r.

Warszawa, 06.02.2018 (ISBnews) - Dom Maklerski TMS Brokers oczekuje większej zmienności amerykańskich indeksów rynków akcji w 2018 r. i  dalszego wyznaczania trendów przez spółki technologiczne. Zarządzający będą selektywnie poszukiwali tematów inwestycyjnych wśród mniejszych

Marek Falenta sprzedał wszystkie posiadane akcje Hawe

cytowanym przez Hawe oświadczeniu. Przed dokonaniem tych transakcji pakiety posiadane przez inwestora osobiście i poprzez Falenta Investments Limited obejmowały 8 284 623 akcje Hawe, stanowiące 7,73% kapitału zakładowego spółki i dające prawo do 7,73% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu

Legimi prognozuje 10,95 mln zł przychodów i 2,29 mln zł zysku netto w 2018 r.

abonentów na rynku polskim i tym samym proporcjonalne zwiększanie przychodów spółki; 2. dalszy przyrost klientów biznesowych oraz bibliotecznych; 3. koncentracja na rynku polskim i, tym samym, odroczenie realizacji planów ekspansji zagranicznej; 4. wprowadzenie akcji serii B i C na rynek NewConnect

Altus TFI chce skupić do 19,29% akcji własnych po 16 zł za sztukę

publicznego wezwania na sprzedaż akcji" - czytamy dalej. Zgodnie z zamiarem zarządu skup ma być przeprowadzony w transzach, w odstępach co najmniej 60-dniowych, z których żadna nie przekroczy akcji dających prawo do 10% głosów na walnym zgromadzeniu spółki. W pierwszej kolejności planowane jest

Przegląd informacji ze spółek

lutego 2019 r., podała spółka. Łącznie w ramach prowadzonego programu skupu akcji własnych, rozpoczętego 5 października 2018 r., spółka nabyła łącznie 17 165 sztuk akcji własnych, stanowiących 0,4% kapitału zakładowego spółki i dających 0,4% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. OT Logistics i

Sfinks Polska przyjął aktualizację strategii na lata 2019-2022

konceptami gastronomicznymi niedające kontroli celem wspierania rozwoju konceptów posiadających duży potencjał wzrostu i kompetentną kadrę zarządczą oraz z zastrzeżeniem posiadania przez Sfinks opcji odkupu wszystkich udziałów/akcji po ustalonym okresie i na z góry ustalonych zasadach; - oferowanie