akcje czemu służą

Tomasz Prusek

Zaginione skrzynie z majątkiem II RP

Zaginione skrzynie z majątkiem II RP

Co się stało z blisko 220 tys. sztuk przedwojennych akcji i obligacji? Powinny zostać zniszczone lub bezpiecznie leżeć w rządowym skarbcu, bo w PRL wypłacono już za nie odszkodowanie. Tymczasem nadal krążą na rynku i mogą służyć do wyłudzania państwowego majątku

Spółki dywidendowe: rozczarowanie i niepewność

Inwestorzy indywidualni zazwyczaj uwielbiają spółki dywidendowe. Cieszą się one uznaniem samego Warrena Buffetta. Są uważane za bezpieczniejszą inwestycję, niż "normalne" firmy, gdyż są to duże przedsiębiorstwa o długiej historii i stabilnym biznesie, które w dodatku, co roku (zazwyczaj) dzielą się zyskiem. Okazuje się jednak, że akcje takich spółek wcale nie dają zarobić więcej, niż papiery "normalnych" firm. Poza tym spółkom dywidendowym w najbliższym czasie nie będzie służyć cykl podwyżek stóp procentowych w USA i ryzyko polityczne w Polsce.

Czwartek, zamknięcie: WIG20 zafundował horror z happyendem

Powiodła się próba zahamowania przeceny akcji, która już od ośmiu sesji pogrążała indeksy na GPW i była najdłuższą serią spadkową od czasu pęknięcia spekulacyjnej bańki internetowej w 2001 r. Ale zanim inwestorzy odetchnęli z ulgą i zobaczyli na zamknięciu WIG20 na zielono, przeżyli wydarzenia, które mogłyby służyć za scenariusz filmu sensacyjnego.

Akcjonariusze PCC Rokita zdecydowali o wypłacie 3,41 zł dywidendy na akcję

posiadanych akcji, to jest w wysokości 3,41 zł na jedną akcję, - kwota 37 878 786,28 zł na kapitał zapasowy spółki, z zastrzeżeniem, że kwota ta może służyć w latach przyszłych wypłacie dywidendy" - czytamy w komunikacie. Dzień dywidendy ustalono na 27 maja 2020 roku. Dywidenda zostanie wypłacona

Mabion planuje emisję do 1 907 281 akcji bez prawa poboru

serii U, co leży w interesie spółki oraz jej akcjonariuszy i służy sprawnemu zapewnieniu jej kapitału. Cena emisyjna akcji serii U zostanie określona przez zarząd  w granicach ustalonych przez walne zgromadzenie" - podsumowano. Mabion to polska firma biotechnologiczna, która została

ES-System ocenia cenę w wezwaniu firmy Glamox jako godziwą

Warszawa, 29.10.2019 (ISBnews) - Zarząd ES-System ocenił, że cena 3,5 zł za jedną akcję, zaproponowana w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki, ogłoszonym 14 października 2019 r. przez norweską spółkę Glamox, odpowiada wartości godziwej spółki, podał ES-System. Wzywający

Akcjonariusze MedApp zdecydowali o emisji 4 mln akcji serii G

Warszawa, 08.10.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze MedApp podjęli decyzję o pozyskaniu środków na komercjalizację rozwiązań za pośrednictwem emisji akcji, podała spółka. W ramach emisji wyemitowane zostanie 4 mln akcji, stanowiących ok. 2,9% kapitału. Środki pozyskane w ramach oferty zostaną

Medinice zdecydował o emisji akcji serii E2

prawa poboru wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy spółki w stosunku do wszystkich akcji serii E2 jest zgodne z interesem spółki i służy realizacji celów strategicznych spółki, z uwagi na możliwość pozyskania dodatkowych środków finansowych umożliwiających dalszy rozwój działalności spółki oraz

Akcjonariusze InventionMed zdecydują 15 czerwca o emisji do 15 mln akcji bez pp

Warszawa, 19.05.2020 (ISBnews) - InventionMed zamierza przeprowadzić emisję akcji w kwocie do 6 mln zł, która będzie skierowana do inwestora branżowego, podała spółka. Na 15 czerwca zaplanowane jest walne gromadzenie akcjonariuszy, które zdecyduje o emisji do 15 mln akcji serii E bez prawa poboru

Akcjonariusze PCC Rokita zdecydowali o wypłacie 8,31 zł dywidendy na akcję

proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości 8,31 zł na jedną akcję, - kwota 80 831 272,84 zł na kapitał zapasowy spółki, z zastrzeżeniem, że kwota ta może służyć w latach przyszłych na wypłatę dywidendy" - czytamy w komunikacie.  Wypłatą dywidendy objęte są wszystkie akcje spółki w

Przymusowy wykup akcji Hollywood został rozliczony

Warszawa, 23.09.2019 (ISBnews) - Przymusowy wykup niemal 4,5 mln akcji Hollywood, reprezentujących 7,43% kapitału zakładowego i 5,76% ogólnej liczby głosów, został rozliczony, podała spółka. Akcje po 1 zł za walor nabyła spółka z grupy inwestycyjnej 21 Concordia, największy pojedynczy

Luma Holding wzywa do sprzedaży 6,29 mln akcji Protektora po 4,2 zł sztuka

Warszawa, 06.09.2018 (ISBnews) - Luma Holding ogłosiła wezwanie do sprzedaży 6,296 mln akcji Protektora, stanowiących 33,1% głosów po 4,20 zł za akcję, podał pośredniczący DM mBanku. Przyjmowanie zapisów ruszy 26 września i potrwa do 9 października. Przewidywana data transakcji na GPW

Akcjonariusze Pepeesu zdecydują 15 I o warunkowej emisji akcji bez pp

§ 1 w związku z art. 449 Kodeksu spółek handlowych, uchwała podejmowana jest w interesie spółki i służyć ma realizacji strategii pozyskania dla spółki inwestora oraz poprawę sytuacji finansowej spółki. Akcje serii C będą mogły być obejmowane przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii B"

Luma podwyższyło cenę w wezwaniu na akcje Protektora do 5 zł, wydłużyło termin

przysługujące prawa korporacyjne w spółce z tytułu posiadania jej akcji w sposób zmierzający do realizacji przedstawionego celu, podano także. "W ocenie wzywającego, nieprzeznaczanie co najmniej w zakreślonym okresie zysku spółki na wypłatę dywidendy służyć będzie wzmocnieniu sytuacji finansowej spółki

Sasin: Skarb Państwa powinien sprzedać akcje Energi korzystniej niż po 7 zł/szt.

Warszawa, 10.02.2020 (ISBnews) - Skarb Państwa powinien sprzedać akcje Energi w wezwaniu korzystniej niż po 7 zł za akcję, uważa minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Jego zdaniem w branży energetycznej powinno dojść do konsolidacji. "To absolutne minimum. Skarb Państwa powinien

PCC Exol: Opóźni się realizacja inwestycji z uwagi na sytuację makroekonomiczną

surowców i produktów na wytwórni Siarczanowane II, gdzie zostały posadowione dwa nowe zbiorniki na surowce oraz dwa na produkty, podano także. Równolegle kontynuowano inwestycję w pilotażową instalację, która będzie służyć do opracowywania technologii produkcji nowych anionowych związków powierzchniowo

Ergo Hestia przekazała ratownikom ponad 1 tys. masek i filtrów o wart. 1 mln zł 

Warszawa, 23.04.2020 (ISBnews) - Ergo Hestia zakupiła 1123 maski i prawie 2000 wymiennych filtrów za kwotę 1 mln zł i przekazała je ratownikom medycznym w ramach akcji #MuremZaRatownikami, poinformowała spółka.  Maski, które Ergo Hestia kupiła ratownikom, chronią układ oddechowy

Węgłowski z IGHP: Straty branży hotelarskiej niemożliwe do wyrównania w tym roku

służyć ma spełnianie wymogów i certyfikacja. "Taką certyfikację będzie wprowadzała Polska Organizacja Turystyczna. Mamy nadzieję, że zakres tych kryteriów nie będzie zbyt dotkliwy dla hoteli i nie będzie wymuszać dodatkowych kosztów poza tymi, które trzeba ponosić ze względu na wymogi sanitarne

ZPC Otmuchów obejmie do 17,37 mln akcji nowej emisji PWC Odra

przeprowadzona w ramach subskrypcji zamkniętej poprzez zaoferowanie akcji wyłącznie dotychczasowym akcjonariuszom PWC Odra, którym służy prawo poboru" – czytamy w komunikacie. Cena emisyjna, po jakiej spółka nabędzie akcje nowej emisji PWC Odra wynosić będzie 1 zł za akcję, a akcje te mają zostać

TFS przekaże 20 samochodów szpitalom zakaźnym do użytkowania na 3 mies.

Warszawa, 06.04.2020 (ISBnews) - Toyota Financial Services (TFS) przekaże nieodpłatnie do użytkowania na trzy miesiące 20 samochodów dla szpitali zakaźnych walczących obecnie z epidemią koronawirusa, podała spółka. Toyota Financial Services w ramach akcji #jedziemyzpomoca

TFI PZU zawarło 3 tys. umów o zarządzenie PPK z firmami z 50-249 pracowników

zarządzenie PPK w serwisie ppk.pzu.pl zajmuje kilkanaście minut. "Z uwagi na epidemię TFI PZU wprowadziło również możliwość zawierania umów przez telefon. Pomocą służą konsultanci pod numerem infolinii 22 640 06 22. Wyczerpujące informacje można też znaleźć na stronie internetowej emeryturappk.pzu.pl

Nowela ustawy o obligacjach pozwoli na uzyskanie dodatk. kapitału regulacyjnego

rozporządzenia delegowanego 2015/35. Obligacje kapitałowe wyposażone mają zostaćw mechanizm warunkowej zamiany na akcje lub umorzenia wartości nominalnej w przypadku wystąpienia określonego w warunkach emisji zdarzenia inicjującego, na zasadach określonych w rozporządzeniu CRR, - określenie katalogu

Akcjonariusze PCC Rokita zdecydowali o wypłacie 7,56 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 04.04.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze PCC Rokita zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 150,09 mln zł na wypłatę dywidendy, co daje 7,56 zł na jedną akcję, podała spółka. Kwota 55,14 mln zł przeznaczona została na kapitał zapasowy z zastrzeżeniem, że kwota ta może służyć w latach

Sasin: Największe spółki SP powinny zmierzać w stronę konsolidacji

, przed którym stoimy i musimy na nie odpowiedzieć, czy korzystnym dla gospodarki byłaby konsolidacja spółek energetycznych" – powiedział Sasin na konferencji prasowej. " W stosunku do jednej z nich czyli Energi zostało złożone wezwanie do wykupu akcji przez Orlen (..) Co do

GPW uruchomi Program Wsparcia Rozwoju Technologii dla członków giełdy od 1 marca

Warszawa, 04.02.2019 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie opracowała Giełdowy Program Wsparcia Rozwoju Technologii, który zostanie uruchomiony 1 marca br., podała Giełda. Inicjatywa ma służyć podniesieniu konkurencyjności członków giełdy i atrakcyjności rynku kapitałowego

Senat chce, by wsparcie zw. z pandemią COViD przysługiwało do 31 XII 2021 r.

restrukturyzacji, ale opracowali jej plan, obejmujący wszelkie działania, których realizacja zmierza do przywrócenia przedsiębiorcy rentowności. Pomoc na restrukturyzację ma służyć sfinansowaniu tego planu. Wsparcie finansowe ma być udzielane w formie pożyczki, pomoc na restrukturyzację będzie mogła polegać m.in

Razem przeciw COVID-19 - tygodniowy przegląd działań firm i organizacji

; Spółka zakupiła także m.in. tablety i materiały szkolne, które służą obecnie do nauki podopiecznym domu dziecka w Elblągu. ŚRODA  W zainaugurowaną na początku kwietnia przez firmę Żabka Polska akcję zbierania żappsów włączyło się już ponad 217 tys. użytkowników, co umożliwiło wsparcie 16

GPW ma umowę o współpracy z Shenzhen Stock Exchange

edukować o możliwościach inwestycyjnych na GPW i SZSE" - czytamy w komunikacie. Jak wyjaśnia GPW, w ramach współpracy powstanie inicjatywa "China-Poland Capital Market Service Initiative" dedykowana inwestorom i firmom z obu krajów. "Ma służyć wymianie informacji oraz doświadczeń

Grupa Cyfrowego Polsatu liczy na utrzymanie poziomu EBITDA w całym 2020 r.

pozyskać kolejne częstotliwości, to będą one służyły do rozbudowy tego co już mamy" - powiedział Błaszczyk podczas wideokonferencji. Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza-Żaka. Akcje Cyfrowego Polsatu są notowane na GPW od

Przegląd informacji ze spółek

) podjęła decyzję o objęciu 6 993 048 nowych akcji spółki zależnej Grupa Azoty Polyolefins w ramach emisji akcji imiennych serii F w cenie emisyjnej 47,9 zł za każdą akcję, tj. za łączną kwotę 334 966 999,20 zł, podała spółka. Aplikacja mBanku jest już dostępna w Huawei AppGallery - autorskim sklepie z

ZA Puławy zwiększyły produkcję technicznego dwutlenku węgla nakładem 35,3 mln zł

ziemnego. Przemysł spożywczy wykorzystuje go przede wszystkim w napojach. Znajduje on również zastosowanie w procesie mrożenia oraz w nowoczesnej technologii pakowania żywności metodą MAP. Natomiast uzyskiwany z dwutlenku węgla tzw. suchy lód (nazwa handlowa - Coolant) służy m.in. do

Hollywood przeprowadzi emisję 15 mln akcji serii L po 1 zł każda

Warszawa, 23.04.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Hollywood zdecydowali podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia o emisji akcji serii L, podała spółka. W trybie emisji prywatnej zostanie zaoferowanych 15 mln walorów po 1 zł każdy. Dzięki planowanej emisji akcji Grupa Hollywood zamierza

Przegląd informacji ze spółek

nawiązywania relacji biznesowych z partnerami z krajów Afryki i Bliskiego Wschodu, podała spółka.  W związku z rozliczeniem 3-letnich certyfikatów zamiennych na akcje Pekao, UniCredit zamknął pozycję w akcjonariacie banku, podało Pekao. W okresie od grudnia 2016 r. do grudnia 2019 r., UniCredit, w

Hollywood chce przeprowadzić emisję akcji, aby pozyskać 15 mln zł na rozwój

Warszawa, 25.03.2019 (ISBnews) - Hollywood chce przeprowadzić emisję akcji, zapewniającą również optymalizację struktury finansowania, podała spółka. Przyspieszy to ekspansję rynkową, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Akcjonariusze zdecydują podczas zwołanego na 19 kwietnia nadzwyczajnego

GPW Benchmark udostępnił dokument dot. metody kalkulacji WIBOR/WIBID wg BMR

uczestników procesu konsultacyjnego służyć będą zbudowaniu wiedzy na temat oceny planowanej zmiany oraz zebrania informacji i sugestii co do ostatecznego kształtu Metody Kaskady Danych, stanowiącej podstawę wniosku GPW Benchmark o udzielenie zezwolenia na pełnienie funkcji Administratora stawek referencyjnych

Comp zawarł z SGPS umowę zobowiązującą do sprzedaży 100% akcji PayTel

Warszawa, 20.06.2018 (ISBnews) - Comp zawarł z podmiotem z grupy kapitałowej SIBS – SGPS umowę zobowiązującą do sprzedaży 100% akcji spółki zależnej PayTel, poinformowała spółka. Strony określiły, że łączna cena sprzedaży 100% akcji nie będzie mniejsza niż 34 mln zł, zaś maksymalna łączna

Rekord Guinnessa w programowaniu szkół podstawowych zaplanowano na 5 grudnia

Warszawa, 03.11.2017 (ISBnews) - Akcja społeczno-edukacyjna, której organizatorem jest Fundacja ArchitectsPL, skierowana do uczniów szkół podstawowych z klas od 4 do 7 w całej Polsce odbędzie się 5 grudnia 2017 o godzinie 10:30. W tym samym czasie wspólnymi siłami podejmą oni próbę

Akcjonariusze Próchnika zdecydują o emisji 60,5 mln akcji z wyłączeniem pp 20 XI

założeniu parametrów wskazanych w uchwale. Obniżenie kapitału zakładowego służy dodatkowo poprawie sytuacji bilansowej spółki (poprzez pokrycie znakomitej części strat z lat ubiegłych) (...) - czytamy w opinii zarządu do proponowanej uchwały.   Wyłącznie prawa poboru w odniesieniu do wszystkich akcji

GPW Benchmark szykuje się do przejęcia indeksów i wniosku o przejęcie WIBOR

przepisami BMR wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności jako administrator do końca 2019 r. Głównym celem przyświecającym organom unijnym podczas prac nad BMR była potrzeba zwiększenia ochrony konsumentów. Realizacji tego postulatu mają przede wszystkim służyć wymogi dotyczące metody

Akcjonariusze Robyga zdecydują 6 VI o 0,27 zł dywidendy na akcję i emisji akcji

poprzez emisję akcji stanowi bezpieczniejsze i konserwatywne podejście, a zakładając odpowiednią skalę działalności, rynek wrocławski lub krakowski może być istotnym źródłem zysków dla Grupy. Środki pozyskane z emisji akcji serii H miałyby służyć sfinansowaniu wejścia na rynek wrocławski lub krakowski

Inwestorzy.TV mają umowę przejęcia 97,75% akcji spółki Inwestycje.pl

mln zł. Sprzedaż akcji TNN Finance S.A. służy oddzieleniu działalności prowadzenia medialnych serwisów internetowych od działalności kantorowej. Celem spółki jest stworzenie grupy medialnej skoncentrowanej na tematyce finansowo-ekonomicznej. • Połączenie emitenta z Inwestorzy.TV S.A

W e-bankowości Banku Millennium udostępniono konta z różnych banków

loginów i haseł. To dopiero pierwsze z rozwiązań, jakie planujemy udostępniać w ramach usługi. Widzimy bardzo wiele możliwości zastosowania dostępu do informacji o rachunkach w celu zapewnienia jak najbardziej interesujących dla klientów rozwiązań. Mogą służyć do weryfikacji tożsamości potencjalnego

Borys z PFR:W nowej strategii w III zaprezentujemy cele grupy na najbliższe lata

realizujemy, ale chcemy w nowej strategii zaprezentować cele na najbliższe lata. I wspólnie - jako instytucje - możemy tutaj oferować programy, które najlepiej będą służyły ich odbiorcom" - powiedział Borys w rozmowie z ISBnews.TV. Prezes podkreślił też, że "dość ciekawie" rozwijają się

MPiT: Rząd przyjął projekt ustawy dot. prostej spółki akcyjnej

; - powiedziała minister przedsiębiorczości i Jadwiga Emilewicz, cytowana w komunikacie. "Potencjał naszych startupów jest ogromny, chcemy pomóc im rozwinąć skrzydła, ułatwić funkcjonowanie i pozyskiwanie kapitału. Służyć temu będzie prosta spółka akcyjna. Jest to kolejne, przygotowane przez rząd

EuroRating obniżył rating GetBack do B+, perspektywa negatywna

walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z 17 kwietnia 2018 r. o dodatkowej emisji 50 mln nowych akcji, a także nowe wydarzenia z ostatnich dni dotyczące spółki" - czytamy w komunikacie.  Według agencji, utrzymywany dotychczas rating dla GetBack na poziomie BB zakładał realizację pełnego

Mercor: Środki z emisji akcji zainwestujemy w produkcję i sprzedaż mcr Silboard

pozyskanie inwestora finansowego poprzez emisję akcji w liczbie nie większej niż 19,99% istniejących i dopuszczonych do obrotu na GPW za najkorzystniejsze dla dalszego rozwoju. W ubiegłym tygodniu grupa kupiła kompletną linię technologiczną, która służyć będzie do produkcji płyt ognioodpornych mcr Silboard

Open Finance wyemituje do 20 mln akcji z pp w ramach SPO wartego do 35 mln zł

iloczynu w dół do najbliższej liczby całkowitej. Ponadto akcjonariusze, którym służy prawo poboru uprawnieni będą do złożenia dodatkowego zapisu na akcje nowej emisji. W przypadku, gdy akcje nowej emisji zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych najdalej w dniu dywidendy ustalonym dla potrzeb

Murapol sprzedał 3,23 mln akcji Polnordu za ok. 29 mln zł

Warszawa, 22.06.2018 (ISBnews) - Murapol sprzedał pakiet 3,227 mln akcji Polnordu o łącznej wartości nominalnej 6,454 mln zł, stanowiących 9,87% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów za cenę 8,97 zł za jedną akcję, tj. za łączną cenę ok. 29 mln zł, podał Murapol. "Sprzedaż akcji ma

DM Navigator:Deweloperzy z Catalyst wyemitowali papiery za 106,6 mln zł w III kw

obligacji. Istotne jest jednak również to, że środki uzyskiwane z emisji służą deweloperom przede wszystkim do zakupu gruntów. W efekcie wysokich cen i niskiej podaży gruntów niektórzy deweloperzy relatywnie wolno uzupełniają bank ziemi lub wchodzą na nowe, tańsze rynki i po prostu nie potrzebują nowego

PKO BP dołącza z aplikacją IKO do Huawei AppGallery

korzystających z Google Mobile Services, podano.  Kolejnym etapem będzie jej pełna integracja z Huawei Mobile Services, dzięki czemu aplikacja stanie się dostępna dla użytkowników najnowszych urządzeń w portfolio marki, takich jak smartfony z serii P40, nowe telefony z serii Y – Y6p i Y5p

Cyfrowy Polsat objął 69% udziałów w spółce Bcast

, ale także spółką technologiczną posiadającą wysokiej klasy specjalistów oraz unikalny know-how. Chcemy wykorzystać te atuty w planowaniu i rozwoju naszej sieci radiowej, która będzie mogła służyć do dystrybucji usług zarówno Grupie Polsat, jak i innym firmom działającym na rynku medialnym i 

Tobiszowski z ME: Emisja akcji JSW będzie opiewać na 300-500 mln zł w 2017 r.

w przyszłym roku emisję akcji, aby pozyskać w okolicach od 300 do 500 mln zł środków na wzmocnienie procesu restrukturyzacji" - powiedział Tobiszowski w Sejmie. Wskazał, że środki z emisji wraz z wpływami ze sprzedaży węgla - przy zwiększonych cenach i wolumenach - będą służyły inwestycjom, a

HSBC Polska: Polska gospodarka urośnie o 4,3% w tym roku i o 4% w 2020 r.

Wielkiej Brytanii. W przypadku inwestycji jej dynamika jest dobra, ale czy się utrzyma - to będzie zależało także od nowego budżetu unijnego, który jest kluczowy dla inwestycji. Zaobserwowaliśmy, iż w przypadku inwestycji, które zostały zapoczątkowane w I połowie roku służył m.in. do poprawy

Ryvu Therapeutics chce pozyskać ok. 150 mln zł z emisji akcji

Warszawa, 16.06.2020 (ISBnews) - Ryvu Therapeutics zamierza pozyskać ok. 150 mln zł z emisji maksymalnie 2 384 245 akcji, skierowanej do inwestorów kwalifikowanych z wyłączeniem obowiązku publikacji prospektu. W ramach strategii kluczowych projektów badawczych na lata 2020-2022 spółka

Akcjonariusze Vindexusa zdecydują 14 VI o wypłacie 0,2 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 18.05.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Giełdy Praw Majątkowych Vindexus zdecydują o wypłacie 2,32 mln zł dywidendy, czyli 0,2 zł dywidendy na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na dzień 14 czerwca. „Zwyczajne walne zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych

KGHM otworzył centrum sterowania i monitoringu w ZG Lubin

podczas prowadzenia akcji ratowniczej" - czytamy w komunikacie. W centrum sterowania pracownicy kopalni zyskują szeroki dostęp do informacji kluczowych dla produkcji, w tym pracy oddziałów górniczych, ciągów transportowych i wysypów, również tych zlokalizowanych w szczególnie trudnych warunkach

GPW prowadzi analizy dotyczące wykorzystania technologii opartej na blockchain

poszczególnymi grupami uczestników obrotu giełdowego. Tu synergia jest potencjalnie duża" - dodał wiceprezes. Technologia blockchain, czyli łańcuch bloków, służy do przechowywania i przesyłania informacji o transakcjach zawartych w internecie, które ułożone są w postaci następujących po sobie bloków

Kraków Airport miał 250,9 tys. pasażerów w marcu, spadek o 58% r/r

. Obecnie terminal pasażerski Kraków Airport jest zamknięty dla pasażerów. Wszystkie loty odbywają się w uzgodnieniu ze służbami państwowymi, w tym przede wszystkim sanitarnymi. "Jesteśmy przygotowani do pomocy w każdej sytuacji czy to w zakresie akcji #LOTdoDOMU prowadzonej przez naszego narodowego

PFR wesprze inwestycje Taurona w OZE; przekaże co najmniej 50 mln zł na każdą

poziomie co najmniej 50% plus 1 akcja, zaznaczono. "Działania na rzecz gospodarki niskoemisyjnej są częścią strategii Polskiego Funduszu Rozwoju. Dlatego stworzyliśmy program PFR Green Hub dedykowany inwestycjom i wsparciu polskich innowacji w obszarze odnawialnych źródeł energii. Nawiązaliśmy

Przegląd informacji ze spółek

Hitachi Capital Polska przedłużył zapisy w wezwaniu na 100% akcji Prime Car Management (PCM) do 22 lutego, podała spółka. Unified Factory w restrukturyzacji ustalił strukturę transakcji, w ramach której akcjonariusze posiadający 49,49% akcji udzielą spółce co najmniej 2,5 mln zł pożyczki

Konsorcjum GPW ma memorandum z Elewarr na magazyny dla Platformy Żywnościowej

. Dodał, że giełda przygotowała rozwiązania, dzięki którym nowoczesne mechanizmy obrotu oferowane na rynku kapitałowym będą mogły służyć również polskiemu rolnictwu.  Giełda, Izba Rozliczeniowa i Magazyny Autoryzowane są podstawą funkcjonowania Platformy Żywnościowej. Sieć autoryzowanych magazynów

PKO Bank Hipoteczny wyemituje zielone listy zastawne o wartości 250 mln zł

wytycznych w zakresie przejrzystości, jawności i sprawozdawczości, które służą promowaniu spójności rynku zielonych obligacji. Zaleca się, aby emitenci korzystali z oceny zewnętrznej w celu potwierdzenia zgodności zielonych obligacji z kluczowymi elementami GBP w formie opinii zewnętrznej (tzw. second party

Przegląd informacji ze spółek

476 321 akcji, stanowiących 10% w kapitale zakładowym Famuru, po 4,8 zł za akcję, podała spółka. Rada nadzorcza Energi Obrót - spółki zależnej Energi - ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko prezesa, podała spółka. Rok 2019 zapowiada się pozytywnie z punktu widzenia fuzji i przejęć

KNF złożyła zawiadomienie ws. wykorzystania informacji poufnej dot. akcji Ursusa

od POL-MOT Holding SA, dla której spółką dominującą jest INVEST-MOT Sp. z o.o. "Zgodnie z treścią ww. raportu, środki ze sprzedaży akcji miały w zamierzeniu służyć poprawie sytuacji finansowej w grupie kapitałowej POL-MOT Holding SA. Cała grupa kapitałowa, obejmująca Invest-Mot Sp. z o.o., POL

Serinus chce przenieść się na Jersey, być notowanym na AIM, zostać na GPW

Warszawa, 29.01.2018 (ISBnews) - Serinus Energy chce zwrócić się do akcjonariuszy o zgodę na zmianę miejsca siedziby spółki z prowincji Alberta (Kanada) na wyspę Jersey na Wyspach Normandzkich, podała spółka. W dalszej kolejności spółka zamierza wystąpić z wnioskiem o dopuszczenie akcji do obrotu

PKO BP największym bankiem korporacyjnym, z ponad 100 mld zł finans. dla biznesu

transformacja, zarówno procesów wewnątrzbankowych, jak i usług dla klientów. To klucz, dzięki któremu zachowując pozycję lidera branży, największy bank w Polsce i regionie zmienia się w zwinnie działającą organizację skupioną na potrzebach i wyprzedzającą oczekiwania klientów. Służą temu m.in. innowacyjne

MPiT: Parlament rozpoczął prace nad projektem ustawy ws. Prostej Spółki Akcyjnej

skrzydła, ułatwić funkcjonowanie i pozyskiwanie kapitału. Służyć temu będzie Prosta Spółka Akcyjna. Jest to kolejne, przygotowane przez rząd, rozwiązanie, które ma wzmocnić rozwój startupów i przyczynić się do wzrostu innowacyjności naszej gospodarki. W tej roli sprawdziła się już ulga na B+R. Służyć tym

Bowim zadowolony z rozstrzygnięcia spraw dot. VAT, nie ma dalszych postępowań

decyzję dyrektora UKS. Mimo to Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach złożył skargę kasacyjną w Naczelnym Sądzie Administracyjnym w Warszawie. 21 listopada odbyła się rozprawa, podczas której NSA odrzucił skargę dyrektora Izby Skarbowej dzięki czemu spółka nie musi płacić niewłaściwie narzuconego

BOŚ Bank i Grupa Enea rozpoczynają współpracę w zakresie rozwoju OZE

Ochrony Środowiska i spółką inwestycyjną BOŚ Eko Profit" - czytamy w komunikacie. Współpraca sygnatariuszy listu ma służyć osiągnięciu nadrzędnego celu unijnej polityki energetycznej i klimatycznej, jakim jest redukcja emisji CO2. Wspólne działania będą wspierały osiągnięcie przez Polskę poziomu 15

GPW, PFR, BIK i IAiR mają umowę ws. utworzenia agencji ratingowej

ratingowej ma również służyć zwiększeniu znaczenia rynku długu w finansowaniu gospodarki oraz poprawie jakości polskiego rynku kapitałowego poprzez ułatwienie wyceny ryzyka inwestorów giełdowych" – czytamy dalej. Według GPW, funkcjonowanie niezależnej instytucji ratingowej zwiększy wiarygodność

PGZ i ITWL planują komercjalizację Systemów BSP AtraxM i NeoX

listem intencyjnym PGZ wraz z ITWL dostarczyły do Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych BSP AtraxM oraz NeoX. PGZ podała, że AtraxM jest całkowicie polskiej konstrukcji bezzałogowcem krótkiego zasięgu, pionowego startu i lądowania. Może służyć do obserwacji terenu, wsparcia ognia artylerii, czy

EuroRating obniżył rating kredytowy Murapolu do BB-, perspektywa stabilna

sytuacji finansowej i płynnościowej spółki, a także koncentrację na podstawowej działalności deweloperskiej. Celowi temu służyć miała m.in. dokonana w czerwcu 2018 r. sprzedaż akcji spółek Skarbiec Holding S.A. i Polnord S.A., a także zbycie działki w podberlińskim Mahlow" - czytamy dalej. 

OnkoPlan od PKO Ubezpieczenia jest dostępny od dzisiaj w ofercie PKO BP

ubezpieczenia OnkoPlan jest dla nas bardzo istotne. Zyskujemy możliwości szerszej konsultacji z klientami w zakresie ich potrzeb ubezpieczeniowych. Służyć to będzie z pewnością dalszemu rozwojowi naszej oferty produktowej zgodnej z oczekiwaniami jak największego grona odbiorców" - powiedział prezes

Czy wolno zażądać od wykonawcy zabezpieczenia udzielonej przez niego gwarancji jakości?

środkami, które nie muszą służyć pokrywaniu szkód gwarancyjnych, za które zamawiający zapłacił już w ofercie, a których naprawy nie może wyegzekwować na podstawie zawartej umowy. Odpowiedź: Zabezpieczenie należytego wykonania umowy przewidziane w ustawie Pzp nie może obejmować zabezpieczenia roszczeń z

GPW ma porozumienie o współpracy z Beesfund dot. wspierania startupów

akcelerator stał się miejscem otwartym na współpracę z całym ekosystemem startupowym. Dlatego planowana jest współpraca z innymi akceleratorami, funduszami ventures, fundacjami, które działają na rynku startupowym. Akcelerator GPW będzie im służył pomocą w przedstawieniu alternatywnej ścieżki

Drenujemy budżety samorządu. Czy coś nam przysługuje z tarcz? Prawnicy Czytelnikom odc. 45

forma pomocy ma służyć w szczególności pokryciu faktycznej szkody poniesionej przez duże przedsiębiorstwo na skutek COVID-19. Ostatnią formę pomocy określono jako finansowanie inwestycyjne, które może być udzielane za pomocą instrumentów takich jak akcje, warranty subskrypcyjne, obligacje lub pożyczki

Przegląd prasy

list intencyjny m.in. ws. dofinansowania --Energa ma ugodę z kolejną farmą wiatrową ws. praw majątkowych --Akcjonariusze Inpro zdecydowali o wypłacie 0,25 zł dywidendy na akcję za 2018 r. --C&W: Prawie 25% magazynów w Polsce służy e-commerce --Mastercard: 47% e-konsumentów za biometrycznym

Jak Kulczyk Ciech kupował

Przeciętnemu Polakowi Ciech może się kojarzyć co najwyżej z solą spożywczą produkcji tej firmy. Ale Ciech to też drugi w Europie producent sody kalcynowanej (służy np. do wyrobu szkła), duży producent nawozów czy środków ochrony roślin. W środę, prawie półtora roku po sprzedaży spółki funduszowi

Scope Fluidics chce pozyskać 16,2 mln zł z emisji akcji, podtrzymuje harmonogram

realizacji projektu zgodnie z harmonogramem i zakresem wskazywanym wcześniej przez nas, kwota 1,2 mln zł  służyć uruchomieniu trzeciego projektu - doprowadzenia go do fazy proof on concept" - wskazał Ruta.  Scope Fluidics planuje wyemitować do 231 540 akcji, co stanowi poziom rozwodnienia

Medinice chce przejść na rynek główny GPW na przełomie 2018/2019 r. 

, czemu towarzyszyć będzie emisja nowych akcji o wartości co najmniej kilkudziesięciu milionów złotych, poinformował prezes Medinice Sanjeev Choudhary.  "NewConnect wybraliśmy, by było łatwiej i szybciej i teraz nie ma też potrzeby dużej rundy finansowania - to będzie kilkanaście milionów

Prezes GPW: Na wprowadzeniu PPK skorzysta cały rynek kapitałowy

ISBnews.  "Na wprowadzeniu dodatkowej możliwości oszczędzania na emeryturę w ramach PPK skorzysta cały rynek kapitałowy. Środki przyszłych emerytów będą służyły do opłacania akcji i obligacji emitowanych przez polskie przedsiębiorstwa. Silna, lokalna baza inwestorów przyciąga zagraniczne

Prezes Idea Banku: Mamy zdolność do pełnej absorpcji obniżek stóp proc. 

służą prowadzone obecnie prace nad rozwojem kanałów cyfrowych i ofertą. "Idea Bank ma pełną zdolność do 100-procentowej absorpcji obniżek stóp procentowych tak, aby stabilizować wynik finansowy. Jesteśmy pewni, że uda nam się zneutralizować wpływ obniżek stóp procentowych na wynik odsetkowy w

Selvita nie przeprowadzi emisji akcji przed wyjaśnieniem sytuacji zw. z SEL24

Selvita planowała pozyskać w ramach emisji akcji, będą służyć rozwojowi kolejnych innowacyjnych projektów, zaś SEL24 został już skomercjalizowany i nie wymaga dodatkowych nakładów. "Zapowiedziana wcześniej emisja nie ma na celu dokapitalizowania SEL24. Ten projekt został już skomercjalizowany i nie

Samotna matka z kredytem na wymarzony biznes. Kim są ludzie ze strajku przedsiębiorców?

rockowe klimaty, nam, gorzowianom, blisko na Woodstock, może przez to lubimy taką muzykę? – zastanawia się Bielecka. Podczas imprez organizowała akcje charytatywne. Udało się dzięki temu wysłać na operację do Stanów Zjednoczonych chorego Adasia, kupić wózek inwalidzki dla byłego perkusisty Formacji

Unified Factory prognozuje 6,2 mln zł straty netto w 2019 r. po aktualizacji

prognozy tj. na dzień 11 stycznia 2019 roku, inwestor nie wykluczał wyższego zaangażowania kapitałowego w spółkę w kolejnych latach, o ile byłoby to ekonomicznie uzasadnione oraz służyło zwiększeniu wartości spółki" - czytamy dalej. Do dnia publikacji raportu spółka nie otrzymała żadnych środków

Energa: Księga popytu euroobligacji na 300 mln euro zamknięta z ceną 98,892%

będą służyły poprawie bezpieczeństwa finansowego grupy, stwierdzono w informacji. Grupa Energa to trzeci największy operator systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii, a także trzeci największy sprzedawca energii elektrycznej do odbiorców końcowych w 2015 r. Akcje spółki od grudnia 2013

NWAI DM: Proponowane zmiany na rynku obligacji mogą uniemożliwić jego rozwój

, historii jego emisji czy terminowości obsługi wcześniejszych zobowiązań. Dzięki zmianom nadzorca zyskałby również dostęp do centralnego rejestru inwestorów obligacji co, jak należy założyć, miałoby służyć przeciwdziałaniu 'prania' pieniędzy. W zamyśle ustawodawcy wzrosłoby bezpieczeństwo obrotu, a ryzyko

PKO BP uruchomił nabór do programu 'Lets Fintech with PKO Bank Polski!'

nowatorskie podejście do tradycyjnych rozwiązań finansowych. Bank poszukuje również młodych firm, chętnych do współpracy przy testowaniu środowiska API, które niedługo będzie służyć rozwojowi całego rynku usług fintech w Polsce" - czytamy w komunikacie.  Firmy biorące udział w programie

Przegląd informacji ze spółek

sfinansować niemal wszystkie koszty związane z ekspansją na rynek kenijski, podał MedApp. W ramach grantu PAIH będzie również służyć spółce doradztwem oraz wsparciem merytorycznym odnośnie planowanego wejścia na nowy rynek. Grupa Pfleiderer uruchomiła nową prasę do produkcji laminowanych płyt wiórowych

NBP: Wyzwaniem dla banków może być dalsze zwiększanie kapitałów

Warszawa, 30.11.2018 (ISBnews) - Wyzwaniem dla banków w najbliższych latach może być dalsze zwiększanie kapitałów. Są one niezbędne do rozwijania działalności i mogą też służyć wypełnieniu wymogów MREL, podał Narodowy Bank Polski w dokumencie "Raport o stabilności systemu finansowego

Prezes PFR: Firmy, które chcą "tarczę", muszą się podzielić informacjami

kolei mechanizm rekompensaty strat powstałych w wyniku restrykcji sanitarnych. Mogą one pokryć do 75 proc. wysokości szkód powstałych między marcem a sierpniem. Cześć tego finansowania wspiera także płynność firm. Trzecia możliwość to instrumenty kapitałowe - służą tym, których poziom zadłużenia jest

PKO Ubezpieczenia zebrały 535,5 mln zł składki przypisanej brutto w I półr.

odpowiedzialny za rozwiązania Insurtech. Klienci oczekują coraz większej satysfakcji z ochrony ubezpieczeniowej - przyjaznego doświadczenia w zakupie i dostępności ubezpieczeń. Dokładamy starań, aby wprowadzane przez nas innowacje służyły temu jak najlepiej" - powiedział prezes Sławomir Łopalewski, cytowany

Synektik miał 9,06 mln zł zysku netto w I poł. r.obr. 2018/2019

prowadzenia dalszych prac rozwojowych w ramach projektu, ma zostać sfinalizowany do końca czerwca 2019 r., przypomniano. "Niezależnie od prac nad kardioznacznikiem grupa przygotowuje się do wprowadzenia w tym roku do sprzedaży dwóch nowych radiofarmaceutyków - Axumin oraz FET. Produkty te służą do

Enea, Energa, PGE i PGNiG objęły po 37,5 mln akcji Polimeksu-Mostostal

Warszawa, 20.01.2017 (ISBnews) - Enea, Energa, PGE i PGNiG Technologie (spółka zależna PGNiG) objęły łącznie 150 mln akcji, czyli po 37,5 mln walorów Polimeksu-Mostostal w ramach planowanego podwyższenia kapitału. Cena emisyjna akcji została ustalona na 2 zł, podały spółki.   

DNB Bank Polska miał 68,2 mln zł zysku netto w 2018 r.

, proekologiczne rozwiązania, które mogą służyć rozwojowi społecznemu" - powiedział prezes Artur Tomaszewski, cytowany w komunikacie. DNB Bank Polska to specjalistyczny bank korporacyjny, który skupia się na podmiotach o rocznych obrotach powyżej 500 mln zł z wybranych sektorów jak: komunikacja i

Skarbiec TFI zdecydował o rozszerzeniu oferty o zarządzanie PPK

, pozwalające wdrożyć PPK w zgodzie z jego kulturą organizacyjną, w sposób przyjazny dla pracowników. Jestem przekonana, że PPK, mimo iż stanowi dla pracodawcy dodatkowy koszt (to pracodawca finansuje wpłaty podstawowe a także pośrednio przez Fundusz Pracy, wpłatę powitalną i dopłaty roczne) - może służyć

Razem przeciw COVID-19 - tygodniowy przegląd działań firm i organizacji

. WEEKEND Ponad 15 tys. osób dołączyło do organizowanej przez Santander Bank Polska i Fundację Santander zbiórki charytatywnej, której celem było zebranie środków na zakup, niezbędnego podczas pandemii, sprzętu medycznego i odzieży ochronnej do 23 szpitali w Polsce. Inaugurując akcję bank przekazał 2

WALLSTREET 2016. Amica: kryzys migracyjny w Niemczech to większy popyt na nasze AGD

, wiceprezes spółki Amica. Rzeczywiście, kurs akcji tego znanego polskiego producenta AGD zanotował olbrzymie wzrosty. Jeśli ktoś w 2009 r. kupił 100 akcji za 300 zł, to dziś te same akcje warte są 20 tys. zł! - Osiągamy cele, które wyznaczaliśmy sobie na 2020 rok - powiedział Wojciech Kocikowski. Pytany o

Best podwyższył kapitał o 36,5 mln zł, środki przeznaczy na zakup portfeli

Warszawa, 31.03.2016 (ISBnews) - Główni akcjonariusze Bestu dokapitalizowali spółkę kwotą 36,5 mln zł poprzez emisję 1,36 mln nowych akcji serii D o wartości nominalnej 1 zł każda i cenie emisyjnej w wysokości 26,78 zł  za jeden walor, podała spółka. Celem emisji jest dalsza

Razem przeciw COVID-19 - tygodniowy przegląd działań firm i organizacji

baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i ma służyć personelowi medycznemu. Wartość przekazanej pomocy wyniosła łącznie 1 mln zł, podała spółka.  Odpowiadając na potrzeby medyków firma BSH zainicjowała akcję #BoschwPogotowiu. W ramach inicjatywy podarowano szpitalom i oddziałom ratunkowym