akcje czemu służą

Portal Skarbiec.Biz

 Spółki dywidendowe: rozczarowanie i niepewność

Spółki dywidendowe: rozczarowanie i niepewność

Inwestorzy indywidualni zazwyczaj uwielbiają spółki dywidendowe. Cieszą się one uznaniem samego Warrena Buffetta. Są uważane za bezpieczniejszą inwestycję, niż "normalne" firmy, gdyż są to duże przedsiębiorstwa o długiej historii i stabilnym biznesie, które w dodatku, co roku (zazwyczaj) dzielą się zyskiem. Okazuje się jednak, że akcje takich spółek wcale nie dają zarobić więcej, niż papiery "normalnych" firm. Poza tym spółkom dywidendowym w najbliższym czasie nie będzie służyć cykl podwyżek stóp procentowych w USA i ryzyko polityczne w Polsce.

Zaginione skrzynie z majątkiem II RP

Co się stało z blisko 220 tys. sztuk przedwojennych akcji i obligacji? Powinny zostać zniszczone lub bezpiecznie leżeć w rządowym skarbcu, bo w PRL wypłacono już za nie odszkodowanie. Tymczasem nadal krążą na rynku i mogą służyć do wyłudzania państwowego majątku

Akcjonariusze PCC Rokita zdecydowali o wypłacie 7,56 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 04.04.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze PCC Rokita zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 150,09 mln zł na wypłatę dywidendy, co daje 7,56 zł na jedną akcję, podała spółka. Kwota 55,14 mln zł przeznaczona została na kapitał zapasowy z zastrzeżeniem, że kwota ta może służyć w latach

Rekord Guinnessa w programowaniu szkół podstawowych zaplanowano na 5 grudnia

Warszawa, 03.11.2017 (ISBnews) - Akcja społeczno-edukacyjna, której organizatorem jest Fundacja ArchitectsPL, skierowana do uczniów szkół podstawowych z klas od 4 do 7 w całej Polsce odbędzie się 5 grudnia 2017 o godzinie 10:30. W tym samym czasie wspólnymi siłami podejmą oni próbę

Akcjonariusze Próchnika zdecydują o emisji 60,5 mln akcji z wyłączeniem pp 20 XI

założeniu parametrów wskazanych w uchwale. Obniżenie kapitału zakładowego służy dodatkowo poprawie sytuacji bilansowej spółki (poprzez pokrycie znakomitej części strat z lat ubiegłych) (...) - czytamy w opinii zarządu do proponowanej uchwały.   Wyłącznie prawa poboru w odniesieniu do wszystkich akcji

Akcjonariusze Robyga zdecydują 6 VI o 0,27 zł dywidendy na akcję i emisji akcji

poprzez emisję akcji stanowi bezpieczniejsze i konserwatywne podejście, a zakładając odpowiednią skalę działalności, rynek wrocławski lub krakowski może być istotnym źródłem zysków dla Grupy. Środki pozyskane z emisji akcji serii H miałyby służyć sfinansowaniu wejścia na rynek wrocławski lub krakowski

Open Finance wyemituje do 20 mln akcji z pp w ramach SPO wartego do 35 mln zł

iloczynu w dół do najbliższej liczby całkowitej. Ponadto akcjonariusze, którym służy prawo poboru uprawnieni będą do złożenia dodatkowego zapisu na akcje nowej emisji. W przypadku, gdy akcje nowej emisji zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych najdalej w dniu dywidendy ustalonym dla potrzeb

Tobiszowski z ME: Emisja akcji JSW będzie opiewać na 300-500 mln zł w 2017 r.

w przyszłym roku emisję akcji, aby pozyskać w okolicach od 300 do 500 mln zł środków na wzmocnienie procesu restrukturyzacji" - powiedział Tobiszowski w Sejmie. Wskazał, że środki z emisji wraz z wpływami ze sprzedaży węgla - przy zwiększonych cenach i wolumenach - będą służyły inwestycjom, a

Akcjonariusze Vindexusa zdecydują 14 VI o wypłacie 0,2 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 18.05.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Giełdy Praw Majątkowych Vindexus zdecydują o wypłacie 2,32 mln zł dywidendy, czyli 0,2 zł dywidendy na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na dzień 14 czerwca. „Zwyczajne walne zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych

GPW prowadzi analizy dotyczące wykorzystania technologii opartej na blockchain

poszczególnymi grupami uczestników obrotu giełdowego. Tu synergia jest potencjalnie duża" - dodał wiceprezes. Technologia blockchain, czyli łańcuch bloków, służy do przechowywania i przesyłania informacji o transakcjach zawartych w internecie, które ułożone są w postaci następujących po sobie bloków

Serinus chce przenieść się na Jersey, być notowanym na AIM, zostać na GPW

Warszawa, 29.01.2018 (ISBnews) - Serinus Energy chce zwrócić się do akcjonariuszy o zgodę na zmianę miejsca siedziby spółki z prowincji Alberta (Kanada) na wyspę Jersey na Wyspach Normandzkich, podała spółka. W dalszej kolejności spółka zamierza wystąpić z wnioskiem o dopuszczenie akcji do obrotu

PGZ i ITWL planują komercjalizację Systemów BSP AtraxM i NeoX

listem intencyjnym PGZ wraz z ITWL dostarczyły do Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych BSP AtraxM oraz NeoX. PGZ podała, że AtraxM jest całkowicie polskiej konstrukcji bezzałogowcem krótkiego zasięgu, pionowego startu i lądowania. Może służyć do obserwacji terenu, wsparcia ognia artylerii, czy

GPW ma porozumienie o współpracy z Beesfund dot. wspierania startupów

akcelerator stał się miejscem otwartym na współpracę z całym ekosystemem startupowym. Dlatego planowana jest współpraca z innymi akceleratorami, funduszami ventures, fundacjami, które działają na rynku startupowym. Akcelerator GPW będzie im służył pomocą w przedstawieniu alternatywnej ścieżki

Medinice chce przejść na rynek główny GPW na przełomie 2018/2019 r. 

, czemu towarzyszyć będzie emisja nowych akcji o wartości co najmniej kilkudziesięciu milionów złotych, poinformował prezes Medinice Sanjeev Choudhary.  "NewConnect wybraliśmy, by było łatwiej i szybciej i teraz nie ma też potrzeby dużej rundy finansowania - to będzie kilkanaście milionów

Jak Kulczyk Ciech kupował

Jak Kulczyk Ciech kupował

Przeciętnemu Polakowi Ciech może się kojarzyć co najwyżej z solą spożywczą produkcji tej firmy. Ale Ciech to też drugi w Europie producent sody kalcynowanej (służy np. do wyrobu szkła), duży producent nawozów czy środków ochrony roślin. W środę, prawie półtora roku po sprzedaży spółki funduszowi

Selvita nie przeprowadzi emisji akcji przed wyjaśnieniem sytuacji zw. z SEL24

Selvita planowała pozyskać w ramach emisji akcji, będą służyć rozwojowi kolejnych innowacyjnych projektów, zaś SEL24 został już skomercjalizowany i nie wymaga dodatkowych nakładów. "Zapowiedziana wcześniej emisja nie ma na celu dokapitalizowania SEL24. Ten projekt został już skomercjalizowany i nie

Energa: Księga popytu euroobligacji na 300 mln euro zamknięta z ceną 98,892%

będą służyły poprawie bezpieczeństwa finansowego grupy, stwierdzono w informacji. Grupa Energa to trzeci największy operator systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii, a także trzeci największy sprzedawca energii elektrycznej do odbiorców końcowych w 2015 r. Akcje spółki od grudnia 2013

Enea, Energa, PGE i PGNiG objęły po 37,5 mln akcji Polimeksu-Mostostal

Warszawa, 20.01.2017 (ISBnews) - Enea, Energa, PGE i PGNiG Technologie (spółka zależna PGNiG) objęły łącznie 150 mln akcji, czyli po 37,5 mln walorów Polimeksu-Mostostal w ramach planowanego podwyższenia kapitału. Cena emisyjna akcji została ustalona na 2 zł, podały spółki.   

NWZ Mediatela ma zdecydować 8 V o emisji akcji, ARP skieruje sprawę do KNF

nieuniknione jest więc przeprowadzenie restrukturyzacji zadłużenia grupy kapitałowej Hawe z wykorzystaniem instrumentów kapitałowych, takich jak podwyższenie kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji, która posłuży do rozliczenia zobowiązań finansowych, jak również będzie mogła służyć jako źródło

WALLSTREET 2016. Amica: kryzys migracyjny w Niemczech to większy popyt na nasze AGD

WALLSTREET 2016. Amica: kryzys migracyjny w Niemczech to większy popyt na nasze AGD

, wiceprezes spółki Amica. Rzeczywiście, kurs akcji tego znanego polskiego producenta AGD zanotował olbrzymie wzrosty. Jeśli ktoś w 2009 r. kupił 100 akcji za 300 zł, to dziś te same akcje warte są 20 tys. zł! - Osiągamy cele, które wyznaczaliśmy sobie na 2020 rok - powiedział Wojciech Kocikowski. Pytany o

Best podwyższył kapitał o 36,5 mln zł, środki przeznaczy na zakup portfeli

Warszawa, 31.03.2016 (ISBnews) - Główni akcjonariusze Bestu dokapitalizowali spółkę kwotą 36,5 mln zł poprzez emisję 1,36 mln nowych akcji serii D o wartości nominalnej 1 zł każda i cenie emisyjnej w wysokości 26,78 zł  za jeden walor, podała spółka. Celem emisji jest dalsza

Przegląd prasy

we wtorkowym expose, jak gospodarka ma służyć obywatelom, oraz mówić o spójności społecznej wg gazety --Nazwiska zdecydowanej większości nowych ministrów poznamy najprawdopodobniej dopiero na początku przyszłego roku, jednak pewne korekty możliwe są już teraz wg gazety Puls Biznesu --Trwają

PZU chce przeprowadzić emisję obligacji na przełomie II i III kw. br. 

Warszawa, 15.03.2017 (ISBnews) - PZU planuje przeprowadzenie emisji obligacji podporządkowanych na przełomie II i III kwartału tego roku. Spółka chce, by emisja zbiegła się w czasie ze sfinalizowaniem transakcji przejęcia akcji Banku Pekao, poinformował członek zarządu Tomasz Kulik. 

PKN Orlen i PKO BP zaoferują produkty bankowe dla klientów stacji paliw

technologicznych zastosowań" - powiedział prezes PKN Oreln Wojciech Jasiński, cytowany w komunikacie. "Zacieśnienie współpracy pomiędzy PKN Orlen i PKO Bankiem Polskim służyć będzie klientom, którzy otrzymają dedykowane produkty i dodatkowe korzyści za aktywne korzystanie z usług. Wykorzystanie

GPW zachęca do emisji na Catalyst obligacji długoterminowych o stałym kuponie

pozostałych instrumentów osiągnęła z końcem roku 525 serii, co stanowi wzrost o 29 instrumentów w porównaniu z wynikiem na koniec 2015 r.   "Miniony rok był dla rynku Catalyst pozytywny. Od niemal ośmiu lat – czyli od powstania Catalyst we wrześniu 2009 - dokładamy starań, by rynek ten służył

Asseco BS złożyło wniosek do UOKiK o zgodę na przejęcie Macrologic

kontrolę nad Macrologic. Z uwagi na to, iż akcje spółki Macrologic dopuszczone są do publicznego obrotu, Asseco Business Solutions w dniu 11 kwietnia 2017 r. ogłosiło wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Macrologic. Asseco Business Solutions należy do grupy kapitałowej, na której czele stoi

SP chce, żeby Rada Giełdy powoływała członków zarządu bez udziału prezesa

giełdy wchodzących w skład zarządu giełdy danej kadencji ustala rada giełdy na wniosek prezesa zarządu giełdy" miałby zastąpić: "Z zastrzeżeniem ust 2, członkowie zarządu giełdy, w tym wiceprezesi, są powoływani i odwoływani przez radę giełdy". "Zmiany w § 20 służą zwiększeniu

The Farm 51 planuje w czerwcu premierę 'Chernobyl VR Project' na Oculus Store

, że dramatyczna historia katastrofy w Czarnobylu nie powinna być sprowadzona do poziomu gry akcji. Chcieliśmy pokazać, że rodzący się właśnie potężny rynek urządzeń Virtual Reality (VR) może służyć nie tylko rozrywce, ale również poruszaniu spraw ważnych społecznie. Wykorzystaliśmy mechanikę gier

Polacy zatrzymają Wielką Brytanię? Planują protest

Temu właśnie ma służyć demonstracja przed siedzibą brytyjskiego parlamentu. Inicjatorką akcji jest czytelniczka "Polish Expressu", tygodnika i portalu polskiej imigracji na Wyspach. Na profilu akcji na Facebooku udział zadeklarowało 800 osób i ta liczba stale rośnie. Organizatorzy wzorują

Fitch ostrzega włoskie banki. Zawieszone notowania Monte dei Paschi

bankom, podkreślając, że charakteryzują się one najniższą jakością aktywów pośród głównych banków. Włoskie banki pikują na giełdzie W odpowiedzi na komunikat Fitcha akcje m.in. Monte dei Paschi, UBI Banca czy Banco Popolare traciły na giełdzie. Ich kiepską sytuację finansową pokazały wyniki ostatnich

Najlepszy rok w historii OFE. W 2017 zyski przebiły 18 proc.

. Wtedy było to średnio 17 proc. Na tym nie koniec – wyniki OFE za 2017 r. były znacznie wyższe od tych wypracowanych przez fundusze akcji polskich o uniwersalnej strategii, które zarobiły średnio 13,8 proc. – Dobra koniunktura na rynku kapitałowym premiuje najlepsze kompetencje w zakresie

Zausznik Putina przejmuje kolejne firmy naftowe

. Ten przedsiębiorca zbił fortunę na telekomunikacji, a w 2009 r. kupił kontrolny pakiet akcji Basznieftu od firm łączonych z synem byłego prezydenta Baszkiri. We wrześniu 2014 r. władze Rosji oskarżyły oligarchę, że transakcja służyła do prania brudnych pieniędzy. Władimir Jewtuszenkow "zderzył

Akcjonariusze PKO BP zdecydują o zmianach w RN i statucie 25 lutego

, którego kompetencje i podporządkowanie obszarów działalności banku są narzucone regulaminowi zarządu jest członek zarządu do spraw ryzyka. Zmiana § 23 ust. 3 służy wskazaniu stałej osoby, która prowadzić będzie prace zarządu w przypadku nieobecności prezesa zarządu albo braku wyznaczenia zastępcy

Przegląd informacji ze spółek

Akcjonariusze Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) zdecydują o emisji do 40 mln akcji serii V o wartości do 400 mln zł, emitowanych w ramach subskrypcji prywatnej bez prawa poboru, wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne walne. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) podjęła decyzję o

Unimot chce osiągnąć 'znaczącą' pozycję na rynkach paliw i energii w 2016-2017

akwizycje w poszczególnych segmentach rynku. W realizacji wyznaczonych celów ma służyć kapitał własny oraz pozyskany w wyniku emisji akcji na głównym parkiecie GPW" - powiedział prezes spółki Robert Brzozowski, cytowany w komunikacie. Unimot zakłada, że wzrost sprzedaży oleju napędowego oraz

PKO BP ma zgodę czeskiego nadzoru na uruchomienie oddziału w Pradze

elementem rozwoju grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego jest ekspansja zagraniczna, która służyć będzie szybszemu umiędzynarodowieniu polskiej gospodarki. Współpraca polskich firm działających za granicą z rodzimym bankiem stwarza korzystne warunki dla prowadzenia ekspansji. Polski bank lepiej rozumie

PKO BP nie jest zainteresowany przejęciem Raiffeisen Polbanku ani BPH

żadnych przejęć innych instytucji finansowych, oprócz takich, które służą wsparciu stabilności systemu finansowego w Polsce" - dodał prezes. Przypomniał, że PKO BP niedawno ogłosił przejęcie niewielkiego SKOK-u Wesoła, co odbyło się przy wsparciu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BGF). Suma

Rząd zakłada przekazanie 25% aktywów OFE do FRD, 75% na IKE wszystkich członków

) wszystkich 16,5 mln uczestników OFE, podało Ministerstwo Rozwoju. OFE mają zostać przekształcone w fundusze inwestycyjne polskich akcji, działające w oparciu o ustawę o funduszach inwestycyjnych. Po tym, jak w sobotę szef Prawa i Sprawiedliwości (PiS) Jarosław Kaczyński zapowiedział zmiany w zakresie

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

; Źródło: spółka GIEŁDA, EMISJE, M&A  Sare: W wezwaniu na akcje obniżono poziom minimalnej liczby akcji objętych zapisami, po osiągnięciu której podmiot nabywający zobowiązuje się je nabyć do 916,89 tys. z 1,145 mln wcześniej, wynika z komunikatu. Źródło: ISBnews PMPG Polskie Media: Kupił 501

KNF żąda zawieszenia obrotu akcjami Platynowe Inwestycje na GPW do 3 grudnia br.

Warszawa, 03.11.2015 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zażądała od GPW zawieszenia obrotu akcjami spółki Platynowe Inwestycje SA od 3 listopada 2015 r. do końca dnia 3 grudnia 2015 r. w związku zastrzeżeniami dotyczącymi podwyższenia kapitału przez spółkę, podała Komisja. W

Odrodzenie szkolnictwa zawodowego w Polsce

dwa światy: szkolnictwa zawodowego i pracodawców. - Wiele pozostało do zrobienia, ale zmiany, które zaproponowaliśmy, służą odbudowie szkolnictwa zawodowców - mówiła Joanna Kluzik-Rostkowska. Z tezą tą zgodzili się inni uczestnicy debaty, podkreślając, że rozpoczęta przez MEN akcja "Rok

GPW Benchmark będzie organizować fixing WIBID i WIBOR od 30 czerwca

. Szacuje się, że są one wskaźnikiem bazowym dla umów kredytowo-depozytowych o wartości 850 mld zł, obligacji Skarbu Państwa o zmiennym oprocentowaniu oraz obligacji 147 emitentów notowanych na Catalyst. Ponadto służą do wyceny szeregu instrumentów finansowych oraz pomiaru wyników funduszy

PKO BP zaoferował rejestrację firmy w CEIDG przez bankowość elektroniczną

. Dochodzi do bardzo dobrej synergii między administracją państwa, a bankiem i rozwiązań, które służą obywatelom. Umożliwiamy dziś przez Profil Zaufanym rejestrację, tworzymy nowe standardy nie tylko w Polsce, ale i za granicą" - powiedział wiceprezes PKO Banku Polskiego Jan Emeryk Rościszewski podczas

Sat Revolution chce stworzyć fabrykę satelitów i docelowo orbitalną flotę

, spółka będzie starała się o pozyskanie kwoty do 40 mln zł poprzez emisje akcji do polskich prywatnych inwestorów. Ewentualne wejście na giełdę rozważane byłoby "dopiero, gdy Sat Revolution będzie przynosiła pieniądze". "Od czerwca planujemy mocne testy satelitów pod wystrzelenie na

GPW przejmuje giełdę energii. Potrzebna jeszcze zgoda UOKiK

GPW poinformowała o tym w komunikacie. Swoje akcje giełdy energii sprzedają resort skarbu oraz kontrolowane przez niego spółki - PGE i Energa, a także firmy prywatne - Elektrim, Zespół Elektrowni PAK, i niemiecki E.ON. W sumie do GPW trafi 80 proc. akcji giełdy energii za 179,3 mln zł (154 zł za

Przeciwnicy umów CETA i TTIP demonstrowali w Warszawie. Od lewicy do skrajnej prawicy

gigantyczny nadmuchiwany pieczony kurczak, symbolizujący zagrożenia dla polskiej żywności, które może przynieść podpisanie umowy. Służy on też za punkt orientacyjny. - Jeśli ktoś chciałby wziąć transparenty, koło kurczaka są do wzięcia. Zapraszam! - zachęcał jeden z organizatorów ze sceny. Maszerują rolnicy i

"Stary człowiek i może" od Play i youtuberów na 25. finał Orkiestry Owsiaka. 10 groszy dla WOŚP za każde wyświetlenie teledysku

YouTube wspomogli aktorzy znani z reklam Play - Basia Kurdej-Szatan i Maciej Łagodziński. Wspólnie stworzyli teledysk i piosenkę, w której przekonują, że starość jest fajna i warto integrować się z seniorami. W utworze przywołują postaci, które mogą służyć za wzór witalności i radości z życia: grupę The

GPW i OFE docisnęły spółkę. Global City Holdings ogłasza rekordowe wezwanie

chcieli ryzykować reputacji Jaka nauka płynie z historii GCG dla innych zagranicznych spółek, które są notowane w Polsce? - Nie ma się czemu dziwić, że spółka chciała wyjść z giełdy jak najmniejszym kosztem - to jest biznes. Ale zamieszanie nie służyło budowaniu jej dobrego wizerunku. Firma psułaby sobie

Pytaj, gdy znasz odpowiedź, czyli ostrożnie z frankowiczami

z Pawlickim do tego nie nawiązał) o rekomendacji "S" Komisji Nadzoru Bankowego (wówczas organu NBP) z 2006, która utrudniała dostęp do kredytów nominowanych we frankach szwajcarskich. Rekomendacja rzeczywiście zahamowała akcję kredytową we frankach. Znaczna większość kredytów udzielona

KNF da zielone światło dla prywatyzacji GPW?

Według naszych informacji posiedzenie KNF rozpoczyna się o 9.00 rano. Jeśli prospekt zostanie "klepnięty", to debiut giełdy na jej własnym parkiecie nastąpi prawdopodobnie 9 listopada. Minister skarbu zamierza sprzedać 63,8 proc. akcji spółki. Według wycen banków doradzających w ofercie

Polskę oplecie sieć ładowarek do aut elektrycznych

na akcje spółki Electromobility Poland, która ma promować auta na prąd. W zeszłym tygodniu PGE podpisało też list intencyjny z wojewodą łódzkim w sprawie uruchomienia w Łodzi w trzecim kwartale przyszłego roku sześciu stacji ładowania aut elektrycznych. Doświadczenia z pilotażu w Łodzi PGE zamierza

Biedronkowy Gang Świeżaków dyskryminuje dzieci chore na cukrzycę?

Od czwartku 24 listopada trwa druga edycja akcji promocyjnej sklepów Biedronka. W pierwszej rozdawano pluszaki z warzywami i owocami. Teraz za każde zakupy z kartą Biedronka można dostać dwie saszetki, w których są dwie karty do gry oraz dwie naklejki. Biedronka pomyliła cukrzyce Karty są z dwoma

Analitycy BZ WBK wierzą w JSW. Rekomendują dla akcji: "kupuj"

Akcje JSW w czwartek na otwarciu warszawskiej giełdy kosztowały 14,84 zł. Po godzinie 16 ich cena wzrosła o ponad 6 proc. Analitycy Domu Maklerskiego BZ WBK podnieśli rekomendację dla spółki z 'trzymaj" do "kupuj". Według analityków cena docelowa JSW może wynieść 15,6 zł. Eksperci

PFR nowym inwestorem z 24-proc. udziałem w spółce WB Electronics

Warszawa, 09.11.2017 (ISBnews) - Polski Fundusz Rozwoju (PFR) obejmie łącznie 2,4 mln akcji nowej emisji w podwyższonym kapitale zakładowym WB Electronics i stanie się jej akcjonariuszem z 24-proc. udziałem, poinformował Fundusz. Wartość inwestycji to 128 mln zł, podano także. "Polski

Nacjonalizacja a la PiS

podejrzeniu popełnienia przestępstwa sprzedaży przez państwo prywatnemu inwestorowi po zaniżonej o 5,5 mln zł cenie akcji Presspubliki, wydawcy dziennika "Rzeczpospolita". Mógłby więc tam wkroczyć państwowy zarządca. Ponadto rządowy projekt zakłada tzw. konfiskatę rozszerzoną. Umożliwia ona

Nowy banknot 500 zł pozwoli obniżyć koszty przechowywania gotówki w NBP

Warszawa, 06.06.2016 (ISBnews) - Nowy banknot o nominale 500 zł z wizerunkiem Jana III Sobieskiego, który zostanie wprowadzony do obiegu w lutym 2017 r. będzie służył głównie do przechowywania zapasu strategicznego w Narodowego Banku Polskiego, poinformował prezes NBP Marek Belka

Krótka sprzedaż na GPW ruszy 1 lipca

zdestabilizowanie rynków finansowych. Określenie "naga" dotyczy transakcji, które nie służą zabezpieczaniu portfeli przez inwestorów, którzy nie mogą lub nie chcą sprzedawać akcji, a przewidują spadki cen. "Nagie" transakcje służą głównie czystej spekulacji i tego właśnie chcą zakazać Niemcy i

Stypa na parkiecie

będą pełnić jeszcze bardziej marginalną funkcję na parkiecie. Czarny marsz inwestorów W tej sytuacji nie dziwi, że inwestorzy na swój sposób organizują czarny marsz: sprzedają akcje i wynoszą się na inne rynki, gdzie rządy czekają na nich z otwartymi rękami. Niska wycena spółek i karuzela zmian

Pekao udostępnił nową aplikację mobilną PeoPay, wykorzystującą m.in. biometrię

aplikacje: Pekao24 do bankowania oraz poprzednią wersję aplikacji PeoPay, która służyła przede wszystkim do płacenia. Aplikacja przeznaczona jest dla klientów indywidualnych oraz mikrofirm. "W pierwszej kolejności w czerwcu przekazaliśmy wersję podstawową i to spowodowało, że zwiększyła się liczba

Enterprise Inv. inwestuje w bałkańską sieć Intersport ISI na max. 34,5 mln euro

Warszawa, 14.09.2016 (ISBnews) - Polish Enterprise Fund VII (PEF VII) - fundusz private equity zarządzany przez Enterprise Investors - zakupi w ramach transakcji wydzielenia z Mercator Group 100% akcji Intersport ISI - największej na Bałkanach sieci handlowej, wyspecjalizowanej w sprzedaży

Przed debiutem na GPW: Ile warta jest akcja Tauronu?

proc. papierów ma skarb państwa, a resztę pracownicy koncernu. Rząd zgodził się sprzedać do 53 proc. akcji. Z tej puli co czwarta akcja ma trafić do indywidualnych inwestorów, bo oferta Tauronu, podobnie jak wcześniej PZU, ma służyć budowie powszechnego "akcjonariatu obywatelskiego". Tauron

KSF: Powołano grupę roboczą ds. ryzyka walutowych kredytów mieszkaniowych

walutowych i służyć zachowaniu stabilności krajowego systemu finansowego. Natomiast rozwiązania zaproponowane w rekomendacji powinny uwzględniać zakres instrumentów będących w dyspozycji poszczególnych instytucji, zgodnie z ich kompetencjami, podał także NBP. Prezes NBP powołanie specjalnej grupy

Szewczak z PiS: Decyzje ws. nowego przewodniczącego KNF zapadną po wakacjach

takich działań może być ostatnia sprzedaż 10% akcji w Banku Pekao. W mojej opinii KNF powinien być szybciej powiadamiany o takim zamiarze przez właściciela, gdyż mamy do czynienia z jednym z największych banków w Polsce" – uważa Szewczak. Jego zdaniem do tego dochodzi również cała sfera

Nie daj się nabrać kelnerowi, czyli gdzie idą twoje podatki

służyć na przykład do rozliczeń pracodawcy z pracownikami, a nie do dokumentowania zawarcia transakcji z klientem. Jeśli w ślad za paragonem kelnerskim nie idzie paragon fiskalny, to znaczy, że transakcja nie została zarejestrowana w kasie fiskalnej, a podatki nie trafiły do budżetu, lecz najpewniej

Biedronka zwiększa asortyment

. sprzedawanych tam produktów (dla porównania w Biedronce - 48 proc.). Niemiecka sieć ruszyła też z akcją promocyjną podkreślającą ich wyższość nad produktami markowymi. Biedronka stawia ostatnio na regularne wizyty klientów. Służyć temu ma akcja "Gang świeżaków", która pod nazwą "Goodness Gang

WALLSTREET 2016: Wiesław Rozłucki: Trwa kampania nienawiści wobec giełdy

politykę i otoczenie jest bardzo istotny. Będę wspierał panią prezes w każdej czynności, która ma temu służyć - powiedział Rozłucki. Ludzie wyczekują zysków Nawiązując do tematu panelu, czyli pytania, czy giełda może zostać miejscem powszechnego oszczędzania pieniędzy, uczestnicy dyskusji byli zgodni, że

WALLSTREET 2016. Spekulanci z Noblem doprowadzili do bankructwa tysiące ludzi

się wydarzyć, a jednak do nich doszło. Takie sytuacje powinny być przestrogą dla inwestorów. Pierwszym takim przypadkiem był krach finansowy po czarnym poniedziałku 19 października 1987 r. Indeks giełdy na Wall Street spadł wtedy o 22 proc., co wywołało ogromne przeceny i paniczną wyprzedaż akcji na

PwC: Mobilizacja oszczędności w OFE mogłaby wesprzeć plan Morawieckiego

, zwiększenie wachlarza instrumentów, w które OFE mogłyby inwestować w Polsce, przyczyniłoby się zarówno do wsparcia ambitnych planów rozwojowych kraju, ale także służyłoby dywersyfikacji ryzyka prowadzącej do zwiększenia bezpieczeństwa inwestowanych środków, a więc także bezpieczeństwa przyszłych emerytów

Ponad 2 tys. dol. dla każdego mieszkańca. Alaska dzieli się zyskami z ropy naftowej

on środkami w wysokości ponad 3,5 biliona zł, ma 1,3 proc. akcji wszystkich spółek naftowych, a także udziały w ponad 9 tys. spółek w ponad 70 krajach. Pieniądze nie są jednak wypłacane bezpośrednio mieszkańcom tego kraju, tylko służą przede wszystkim zasypywaniu dziury budżetowej. Podobne fundusze

Idea Bank chce sfinalizować sprzedaż GetBack w II kw., zwiększy kapitały o 30%

Warszawa, 16.03.2016 (ISBnews) - Idea Bank oczekuje zamknięcia transakcji sprzedaży GetBack, która przyniesie ok. 550 mln zł zysku netto na poziomie jednostkowym, w II kwartale tego roku. Dzięki tej transakcji baza kapitałowa grupy wzrośnie o ok. 30%, co pozwoli na dynamiczniejszą akcję

Volkswagen zapłaci dealerom w USA 1,2 mld dol. za spalinowy szwindel

instalacje do fałszowania testów emisji spalin. Służyły one do zaniżania pomiarów emisji szkodliwych dla zdrowia toksyn. Z dokumentów złożonych w sądzie w San Francisco wynika też, że Volkswagen nie będzie sprzedawać w USA aut z silnikami Diesla także w latach 2016 i 2017. Słone odszkodowania w USA W czerwcu

viaTOLL dał 4,12 mld zł zysku netto KFD od początku funkcjonowania

przejazdy samochodów ciężarowych po liczącej ponad 3 145 km sieci dróg płatnych, przypomniał Gorzkowski. "Średni koszt obsługi użytkowników i utrzymania systemu stanowi jedynie 15% kwoty przychodów KFD, reszta to czysty zysk Skarbu Państwa, który może służyć dalszej modernizacji i rozbudowie sieci

W ostępach ropy Kremla gubią się nawet ministrowie. Ile waży 2 mln dolarów?

sprawie sprzedaży akcji państwowego koncernu Basznieft. Przed miesiącem za ponad 5,3 mld dol. kupił je największy rosyjski koncern naftowy Rosnieft, który także jest kontrolowany przez rząd Rosji. Ulukajew nie przyznał się do winy. Transakcja, przy której doszło do korupcji, mogłaby zostać unieważniona

Mennica Polska rozmawia z miastami o nowym systemie poboru opłat w komunikacji

bankowa służy do zapłaty za przejazd, a jednocześnie jest identyfikatorem w przypadku kontroli. Dla każdej transakcji, realizowanej kartą bankową generowany jest unikalny numer przechowywany w chmurze. „Wybieramy bilet, zbliżamy kartę do kasownika i opłata zostaje automatycznie zaakceptowana

Okręt patrolowy "Ślązak" już na wodzie. Marynarka Wojenna odbudowuje siły na Bałtyku

. Osiąga prędkość do 30 węzłów. Ma bronić granic, zwalczać "terroryzm morsko" i służyć w akcjach humanitarnych. Według szefa MON Tomasza Siemoniaka to początek odbudowy marynarki wojennej. - Przed nami kolejne wodowania i kolejne decyzje odbudowujące siłę naszej marynarki wojennej - mówił na

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych już 15 lat broni drobnych graczy

Indywidualni gracze to jeden z filarów GPW, poza zagranicznymi funduszami i krajowymi instytucjami finansowymi. Ich udział w obrotach akcjami na rynku głównym w I półroczu sięgnął 13 proc., a na rynku kontraktów terminowych - 46 proc. Po fali prywatyzacji pod szyldem "akcjonariatu

10 mln zł na walkę z otyłością. Pierwszy taki program w Polsce

prowadzona będzie na terenie województwa akcja informacyjno-edukacyjna, propagująca zdrowy, sportowy tryb życia. Kto będzie realizował założenia programu, rozstrzygną dwa konkursy, z których jeden został już ogłoszony, kolejny zostanie rozpisany w 2018 roku. Pierwszy konkurs ma zostać rozstrzygnięty w

Poczta zachowa swój bank. PKO BP mówi "pas"

rozwiązany. Zarząd PKO BP poinformował, że rezygnuje z planów powiększenia swoich udziałów w Banku Pocztowym i pozbędzie się posiadanych w nim udziałów. Sprzedaż najprawdopodobniej nastąpi w ramach oferty publicznej, dzięki której akcje pocztowego banku będą mogli kupić także drobni ciułacze i inwestorzy

Czy konsumenci mogą spekulować walutami? Według UOKiK tak. Według sądu nie. Sprawą zajmie się Sąd Najwyższy

zrobić z nas dłużników. Tak się stało w przypadku klientki Saxo Banku. Firma ta oferuje nie tylko usługi bankowe, ale też platformę do wymiany walut czy instrumentów finansowych takich jak kontrakty na ropę, złoto czy kontrakty na indeksy cen akcji. Jej historia jest typowa dla rynku walutowego. Żeby

Społeczna odpowiedzialność: Jeśli firma gra czysto, pokona kryzys

. Nie widzą w społecznej odpowiedzialności wartości dodanej, która wzmocni ich pozycję. Jakie pobudki kierują tymi firmami, które jednak są odpowiedzialne? - Te, które rzeczywiście są aktywne społecznie, chcą mieć swój udział w kreowaniu własnego otoczenia, wpływać na nie i kształtować tak, by służyło

Czy wybory w USA zatrzęsą naszymi portfelami? Kredyty frankowe, ropa, złoto

jak było po głosowaniu w sprawie Brexitu - sytuacja wróci do normy. 2. Zwycięstwo Trumpa a nasze inwestycje Na wybór Trumpa mogą nerwowo zareagować posiadacze akcji na europejskich giełdach, co mogą też odczuć posiadacze polskich spółek oraz udziałów w funduszach inwestycyjnych

Eureko ogłasza: sprzedamy swoje akcje PZU

Eureko poinformowało wczoraj wieczorem, że chce sprzedać 12,9 proc. akcji PZU, czyli 11,2 mln sztuk. Chętnych będzie szukać wśród instytucji finansowych na całym świecie, budując w tym celu tzw. książkę popytu. Wynajęło w tym londyńdki Deutsche Bank oraz Dom Maklerski PKO BP. Nie wiadomo, po ile

FOR o ratingu Moody's: To kolejny sygnał ostrzegawczy dla rządu

wyższe. W Polsce widać natomiast jego wzrost. Analitycy zwracają też uwagę na osłabienie naszej gospodarki przez osłabienie sektora finansowego. - Podatek bankowy, uderzając w banki i akcję kredytową, utrudnia wzrost najbardziej dynamicznych i produktywnych firm. Sektor bankowy w Polsce nie wymagał

Dodatki dla policjantów, zmiany emerytalne u celników, koniec Biura Ochrony Rządu, dezubekizacja. Jakie zmiany dla mundurowych?

dezubekizacyjną Organizatorzy akcji przywrócenia obciętych przez PiS emerytur i rent mundurowych zdobyli kilkadziesiąt tysięcy podpisów. Ustawą dezubekizacyjną objęto każdego, kto chociaż jeden dzień służył w „organach państwa totalitarnego”, czyli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych PRL. Bez względu na

Zmiany w emeryturach mundurowych. Co zmienia ustawa dezubekizacyjna?

. Dotyczy emerytur policyjnych i rent inwalidzkich funkcjonariuszy, którzy służyli "na rzecz totalitarnego państwa" od 22 lipca 1944 do 31 lipca 1990 roku, a także policyjnych rent rodzinnych wypłacanych po ich śmierci. Nie ma znaczenia to, że po weryfikacji przeszli do UOP, policji czy innych

Co po caracalach? Macierewicz, dobry pan od helikopterów

miały spełniać radykalnie różne warunki. Czego innego wymaga się od śmigłowców morskich w akcjach ratowniczych, czego innego od śmigłowców do zwalczania okrętów podwodnych, czego innego od śmigłowców transportowych mających wesprzeć desant. Z tej rywalizacji wyszedł zwycięsko Caracal, który spełniał

Kredyt Inkaso: Nie mówimy 'nie' inwestorowi strategicznemu

Paweł Szewczyk. "Pierwszy pomysł to konsolidacja rozdrobnionego akcjonariatu, tak aby partnerem do ewentualnych rozmów z Bestem stanął akcjonariusz reprezentujący większościowy pakiet akcji. To zapewne ułatwiłoby rozmowy. Co do inwestora strategicznego, taka opcja w dalszym ciągu jest brana pod

Przegląd prasy

Szpital Południowy za 168 mln zł netto --Braster uruchomił sprzedaż urządzenia do badania piersi --GUS: Deficyt sektora 'general government' wyniósł 2,6% PKB w 2015 r. --GUS skorygował wzrost PKB za 2015 r. do 3,9% z 3,6% --Tchórzewski: Rynek mocy może służyć także naszym sąsiadom --PORF

Niemcy i Francja chcą wykończyć spekulacyjną nagą krótką sprzedaż

, sprzedają, czekają, aż kurs spadnie, odkupują i oddają akcje. Różnicę inkasują i służy pokryciu strat na portfelu akcji, który pozostał nienaruszony. - Naga krótka sprzedaż stanowi duże zagrożenie dla rynków finansowych, bo jest instrumentem czysto spekulacyjnym, służącym do zbicia rynku jak najniżej

Bardzo kosztowny Brexit. Czy spełni się czarny scenariusz?

dokument osłabi pozycję Londynu w negocjacjach. Co więcej, ich zdaniem szacunki spadku PKB są tak samo nierealistyczne jak przed referendum. Tym razem mają służyć temu, by "wyjście ze wspólnego rynku wyglądało niekorzystnie". Będą nowe wyliczenia? Wczoraj rzecznik May stwierdził, że wyliczenia to

BOŚ planuje wzrost przychodów, modernizację sieci i rozwój bankowości mobilnej

mobilne kanały kontaktu z klientem i zmodernizuje sieć placówek. Środki z planowanej emisji akcji, z której bank chce pozyskać co najmniej 400 mln zł są wystarczające na zabezpieczenie realizacji strategii, poinformował prezes BOŚ Stanisław Kluza.  " Chcielibyśmy podnieść rentowność

Dom Development zbudował miasto. Z czego prezes nie jest dumny?

. I dodaje, że Dom Development wybudował łącznie 50 km ulic. Ponadto wybudował i przekazał miastu m.in. 6,5 km kolektorów ściekowych, a także instalacje gazowe, wodociągowe i kanalizacji sanitarnej, które służą nie tylko mieszkańcom wybudowanych przez tę firmę osiedli. Jednak ta warszawska spółka jest

Premium Pożyczki rozpoczyna dziś publiczną ofertę obligacji o wartości 3 mln zł

uplasowania wszystkich oferowanych obligacji, szacowane wpływy z emisji wyniosą 2,81 mln zł. Celem emisji jest pozyskanie środków na zwiększenie akcji pożyczkowej. "Zdecydowaliśmy się na publiczną emisję obligacji, ponieważ chcemy dać inwestorom indywidualnym możliwość inwestycji w nasze papiery

Medinice chce wejść na NewConnect w I kw. 2018 r., liczy na 1. komercjalizację

roku - będzie miał Pacepress. Obecnie produkt jest w ostatniej fazie certyfikacji CE. Patent umożliwiający opracowania Pacepress został nabyty przez Medinice od spółki Kriomedpol.  Z kolei Krioaplikator, który służy do zamrażania dysfunkcyjnych obszarów serca w temperaturze od minus 100 do minus

Przegląd prasy

. Parkiet --Bytom po nie tak dobrym, jak oczekiwano, II kwartale liczy na powrót do wysokiej dynamiki przychodów Dziennik Gazeta Prawna --MSWiA szykuje zmianę systemu, który służy do zbierania informacji o transakcjach na rynku nieruchomości z udziałem cudzoziemców --Zawieszenie od 4 lipca małego

Pierwsze kroki na giełdowym parkiecie

to ok. 0,39 proc. od wartości kupowanych lub sprzedawanych akcji. Najniższą prowizję w internecie ma obecnie Dom Maklerski "DB Securities" - 0,19 proc. Przebił XTB, dotychczasowego lidera, który każe sobie płacić 0,25 proc. od kwoty transakcji. DB Securities pobiera za to opłatę za

PZU zatrudnia do reklam Marcina Dorocińskiego i kupuje nowe spółki

", ale również służyło klientowi. Jeśli klient będzie miał stłuczkę z winy innego kierowcy, to szkodę będzie mógł zgłosić do swojej ubezpieczalni, a nie firmy, gdzie polisę ma sprawca. To też nie pierwszy aktor zatrudniony do reklam PZU. W połowie 2012 roku ubezpieczyciel wynajął Janusza

Akcjonariat obywatelski: Jaka marchewka dla drobnych inwestorów

Rządy w Europie Zachodniej jeszcze w latach 80. wpadły na pomysł, że giełda może z powodzeniem służyć rozproszeniu własności wśród obywateli i wzmocnić ich poparcie dla narodowej gospodarki. Oferty publiczne wielkich przedsiębiorstw, które wychodziły spod kurateli państwa, nadawały się idealnie do

Przegląd prasy

rozwiązaniu jest CBA. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) tłumaczy, że znaczne zwiększenie uprawnień ma służyć przede wszystkim zapobieganiu i zwalczaniu zagrożeń terrorystycznych na terenie dworców kolejowych i w pociągach, a w razie konieczności — także poza nimi.