akcje cash flow

GPW zawiesiła E-Kancelarię, EFH, Cash Flow, MSX Resources, PC Guard i Polymetal

Warszawa 18.11.2015 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych (GPW) zdecydowała o zawieszeniu obrotu akcjami E-Kancelarii, Europejskiego Funduszu Hipotecznego (EFH), Cash Flow, MSX Resources, PC Guard i Polymetal, podała giełda. Obrót akcjami spółki E-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa w

GPW zawiesiła notowania Cash Flow, Ampli, Ideon, Clean & Carbon Energy do 31 III

Warszawa, 30.12.2016 (ISBnews) - Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zawiesił obrót akcjami czterech spółek na okres od 2 stycznia do 31 marca 2017 r., podała giełda. Zawieszone spółki to: Cash Flow, Ampli, Ideon, Clean & Carbon Energy. Decyzje te zostały podjęte z uwagi na

MLP Group chce wypłacić 0,18 zł na akcję zaliczkowej dywidendy

dywidendy nie wpłynie negatywnie na cash flow spółki. Niniejsza uchwała wejdzie w życie pod warunkiem wyrażenia zgody przez radę nadzorczą spółki, podano również. MLP Group jest deweloperem powierzchni magazynowo-produkcyjnych. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r. (ISBnews)

GPW zawiesiła obrót akcjami pięciu spółek od 3 kwietnia do 30 czerwca

Warszawa, 30.03.2017 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zawiesiła obrót akcjami spółek: Ampli, Cash Flow, Clean&Carbon Energy, Ideon i Kerdos Group w okresie od 3 kwietnia do 30 czerwca 2017 r. (włącznie), podała Giełda. Zawieszenia dokonano: - w przypadku Ampli w

Famur zakłada finalizację sprzedaży PBSz na przełomie czerwca i lipca

cash flow - środki z transakcji będą automatycznie relokowane do sygnatariuszy umowy restrukturyzacyjnej" - dodał prezes. 21 grudnia 2018 r. JSW - jako kupujący - oraz PBSz 1 i Primetech (dawniej Kopex) - jako sprzedający - zawarli warunkową umowę zobowiązującą sprzedaży 95,01% akcji PBSz za

KNF rozpatruje wniosek Cash Flow o ponowne rozpatrzenie wykluczenia z obrotu

Warszawa, 13.04.2016 (ISBnews) - Do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wpłynął wniosek Cash Flow o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją KNF o bezterminowym wykluczeniu akcje spółki z obrotu na rynku regulowanym na GPW. "Decyzja z dnia 8 marca 2016 r. wykluczająca

Gorenje planuje emisję commercial papers na kwotę do 40 mln euro

finansowania krótkoterminowego, przede wszystkim do sfinansowania działań sezonowych, zgodnie z przejściową dynamiką cash flow, i optymalizacji kosztów finansowania" - czytamy w komunikacie. Spółka planuje spotkania z inwestorami dotyczące oferty 13 stycznia i 16 stycznia br. Pośrednikiem w ofercie

Euvic wnioskuje o przesunięcie głosowania połączenia z Qumakiem na 4 września

przygotowanie transakcji połączenia z Euvic w sposób opisany w drugim liście intencyjnym. [..] Prace przygotowawcze polegają również na bardzo precyzyjnym zarządzaniu cash flow spółki wobec trudnej sytuacji płynnościowej, w jakiej spółka jest obecnie. Roszczenie T-Mobile Polska dotyczy zamówień z roku 2016 i

Sprzedaż Carcade wpłynie negatywnie na wynik GH w IV kw., poprawi cash flow

Warszawa, 19.08.2015 (ISBnews) - Transakcja sprzedaży Carcade Rosja przez Getin Holding będzie miała negatywny wpływ na wynik netto w IV kwartale tego roku, ale wpłynie pozytywnie na cash flow holdingu, poinformował prezes Piotr Kaczmarek. "Transakcja ma dla nas kilka aspektów

Gorenje pozyskało 40 mln euro z emisji commercial papers

mln euro. Dokonano redukcji i przydzielono inwestorom papiery o łącznej wartości 40 mln euro. Celem emisji jest dywersyfikacja finansowania krótkoterminowego, przede wszystkim do sfinansowania działań sezonowych, zgodnie z przejściową dynamiką cash flow, i optymalizacji kosztów finansowania

KNF chce zawieszenia obrotów na GPW sześciu spółek za niezłożenie raportów

Warszawa, 05.06.2015 (ISBnews) – Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) skierowała do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) żądanie zawieszenia obrotu akcjami spółek: Petrolinvest, Alterco, Cash Flow, Mewa, MSX Resources oraz PBO Anioła w upadłości likwidacyjnej z powodu

East Value Research wycenia Pharmenę na 32 zł za akcję

pozytywne, prognozujemy że całkowity cash flow ze sprzedaży przekroczy 250 mln USD" - czytamy w raporcie. (ISBnews)

Grupa Azoty obniża capex planowany na br. o 0,5 mld zł

bierni. Poprawiamy cash flow poprzez poprawę kapitału obrotowego. To wzmacnia nasz bilans. Dodatkowo aktywnie zarządzamy wydatkami capex cały czas utrzymując parametry wskaźników bankowych na poziomie akceptowalnym przez naszych partnerów finansowych. Planowane do realizacji w czwartym kwartale

DM PKO BP podniósł rekomendację PGNiG do 'kupuj', wycena 6,03 zł

upstream oraz dystrybucji.  Broker uważa, iż cash flow spółki oraz planowane inwestycje będą motorem wzrostu wartości, co w połączeniu z polityką dywidendy przemawia  za atrakcyjnością inwestycyjną PGNiG w średnim terminie. DM PKO BP prognozuje, że PGNiG wypracuje w 2016 r. przychody na

DataWalk podtrzymał cele emisyjne przy konserwatywnym podejściu do rozwoju

: - konserwatywne podejście do rekrutacji m.in. handlowców, w szczególności w USA. W skrajnym przypadku zakłada się przesunięcie rekrutacji niektórych zespołów handlowych do 2020 lub do czasu pozyskania dodatkowego finansowania lub przychodów operacyjnych nie ujętych w konserwatywnym planie cash-flow

DM PKO BP preferuje CEZ i Polenergię wśród spółek energetycznych

z raportu datowanego na 8 sierpnia. "Obecnie preferujemy spółki (rekomendujemy 'kupuj'), które mogą poprawić perspektywy w wyniku oczekiwanych zmian regulacyjnych (Polenergia) oraz będą generować cash flow, który wspiera politykę dywidendową (CEZ)" - czytamy w raporcie. Rekomendacja

Idea Bank wprowadził usługę szybkiego fakturowania w Idea Cloud

kosztowej i generowania automatycznych rozrachunków, czyli oznaczania statusów płatności faktur przychodowych i sprzedażowych na podstawie historii operacji (przelewów przychodzących). W systemie dostępny jest także podgląd cash flow, dzięki któremu można na bieżąco analizować przepływ płatności"

KNF skierowała do GPW wniosek o zawieszenia obrotu akcjami 6 spółek

Warszawa, 18.11.2015 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) podjęła decyzję o skierowaniu do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) żądania zawieszenia obrotu akcjami e-Kancelarii Grupa Prawno-Finansowa, Cash Flow, Europejskiego Funduszu Hipotecznego, MSX Resources, PC Guard i

Amica miała 114,19 mln zł zysku netto, 152 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

;Utrzymujemy stabilne, bezpieczne wskaźniki płynności i zadłużenia. Co ważne, operacyjny cash flow zwiększył się w roku 2018 do 145 mln zł, a na koniec grudnia - pomimo m.in. wypłacenia ponad 23 mln zł dywidendy za rok 2017, przeprowadzenia skupu akcji własnych za 30 mln zł oraz poniesienia około 90 mln zł

DM BDM rozpoczął rekomendowanie Polwaksu od 'kupuj' i wyceny 21,6 zł

kurs wynosił 16,51 zł. "Od momentu debiutu giełdowego w październiku 2014 roku spółka dała się poznać jako podmiot generujący stabilne wyniki finansowe i wysoki cash flow umożliwiający wypłatę ponadprzeciętnej dywidendy, a zarząd zrealizował swoje obietnice. Kolejnym krokiem była publikacja

Erbud wypłacił dywidendę nadzwyczajną w wysokości 1,17 zł na akcję

uprawnionych było 12 811 859 akcji, podano również. Wcześniej spółka uzasadniała wypłatę stabilną sytuacją finansową oraz zadowalającym portfelem zleceń, a także pozytywnym cash flow w wysokości 47,5 mln zł, pochodzącym przede wszystkim z transakcji sprzedaży akcji spółki Budlex S.A. i rozliczeniem tej

Akcjonariusze Erbudu zdecydują 22 XII o 1,17 zł na akcję dywidendy nadzwyczajnej

2017 r., a termin wypłaty na 23 stycznia 2017 r. "Rekomendację tę zarząd spółki uzasadnia stabilną sytuacją finansową spółki oraz jej grupy kapitałowej oraz zadowalającym portfelem zleceń grupy, a także pozytywnym cash flow spółki w wysokości 47,5 mln zł pochodzącym przede wszystkim z transakcji

Kruk oczekuje wzrostu zysku netto o kilkanaście procent w 2018 r. 

w 2018 roku" - powiedział prezes Piotr Krupa podczas konferencji prasowej.  "Potencjał biznesu jest bardzo duży. My, mając taki bilans i aktywa, które generują cash flow będziemy go robić portfelami, które kupiliśmy w tym roku i wcześniej. Z dużym optymizmem patrzymy na cash-flow

Grupa Azoty miała 105,6 mln zł straty netto, 44,1 mln zł zysku EBITDA w III kw.

giełdach. Nie omijał on notowań akcji Grupy Azoty. Dostrzegając te zagrożenia, nie pozostajemy bierni. Poprawiamy cash flow poprzez poprawę kapitału obrotowego. To wzmacnia nasz bilans. Dodatkowo aktywnie zarządzamy wydatkami capex cały czas utrzymując parametry wskaźników bankowych na poziomie

KNF wszczęła postępowania ws. niezłożenia raportów przez trzy spółki

Warszawa, 08.10.2015 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wszczęła postępowania administracyjne w przedmiocie nałożenia kar administracyjnych na spółki Cash Flow, MSX Resources oraz Polymetal w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków informacyjnych

DM PKO BP podtrzymuje neutralne nastawienie do sektora paliwowego

determinantami poziomu marż rafineryjnych w tym roku. Zwracają uwagę, że niskie ceny ropy naftowej to dla wielu spółek paliwowych wyzwanie po stronie pogorszenia free cash flow (FCF) oraz wzrostu poziomu zadłużenia. "Zalecamy sprzedaż akcji OMV ze względu na presję na tegoroczne wyniki w połączeniu ze

PKN Orlen: Dywidenda za 2014 rok to kwestia 'ile, a nie czy'

Warszawa, 23.01.2015 (ISBnews) - PKN Orlen nie ma wątpliwości, że wypłaci dywidendę za 2014 rok, zastanawia się jedynie na jej poziomem, poinformował wiceprezes ds. finansowych Sławomir Jędrzejczyk. "Decyzja w kwestii dywidendy będzie oparta o cash flow i płynność. Za wcześnie, aby o

GPW zakwalifikowała akcje 23 spółek do Listy Alertów

Ampli 0,22 7 Budopol-Wrocław 0,04 9 Cash Flow 0,20 6 Clean & Carbon Energy 0,06 9 Europejski Fundusz Hipoteczny 0,03

Qumak: Rezygnacja Tomasza Laudy 'nie zakłóci funkcjonowania spółki'

pełną determinacją będą kontynuować" procesy naprawcze oraz rozwojowe z naciskiem na najbardziej rentowne obszary działalności, podkreślono w informacji.  "Głównymi celami obu organów spółki na najbliższe tygodnie będą maksymalizacja cash flow operacyjnego i skuteczne zakończenie

Noobz from Poland chce zadebiutować na NewConnect w I kw. 2019 r.

, który już po kilku miesiącach prac powinien generować cash flow. Nie chcemy na razie zdradzać szczegółów" - powiedział Kotowski. Zdaniem prezesa TFI Capital Partners, będącego od 2017 roku jednym z istotnych akcjonariuszy NfP Adama Chełchowskiego, biorąc pod uwagę zainteresowanie społeczności

Eiffage wybrany generalnym wykonawcą Mennica Residence za ok. 60 mln zł netto

inwestor podpisał 10 deklaracji rezerwacyjnych, co łącznie daje sprzedaż na poziomie 30% mieszkań. Ponadto zarezerwowanych było już kolejnych 35 lokali. Według jego ówczesnych słów, dzięki dużemu zainteresowaniu projektem, inwestycja nie będzie wywierała presji na cash flow. Zarząd Mennicy spodziewał się

DM BDM obniżył rekomendację Wasko do 'akumuluj', wycena 2,51 zł

ok. godz. 16 kurs wynosił 2,04 zł. "Rekordowy wynikowo 2015 rok i bardzo mocny cash flow operacyjny w 2H15 sprawiły, że Wasko z mnożnikiem EV/EBITDA 2,4x jest najtańszym podmiotem w branży IT. Spółka atrakcyjnie prezentuje się także na lata 2016-2017 gdzie EV/EBITDA wynosi odpowiednio 3,6x i

Mennica spodziewa się rozpoczęcia rozliczania Mennica Residence od IV kwartału

Mennicy Polskiej, spodziewane cash flow z działalności deweloperskiej są "imponujące". W kwestii projektu Dolina Wisły władze Mennicy oceniły, że jest szansa na rozpoczęcie I etapu tego projektu na 15 tys. m2 PUM w tym roku. Łącznie projekt ma potencjał na 200 tys. m2 PUM. Tymczasem projekt

Asseco Poland oczekuje poprawy cash flow operacyjnego w II półroczu

. "Jeśli chodzi o cash flow operacyjny po I kw., to faktycznie nie jesteśmy nim zachwyceni, ale jest to kwestia sezonowa i wpływa głównie samo Asseco Poland, gdzie wiele projektów jeszcze bez wystawionych faktur, ale już są uwzględnione w przychodach. Jak faktury zostaną wystawione, to cash będzie

Alumetal planuje utrzymać obecną politykę dywidendową

Warszawa, 15.03.2016 (ISBnews) - Alumetal zakłada utrzymanie obecnej polityki dywidendowej w kolejnych latach, w szczególności przy podziale zysku za 2016 r., poinformował prezes Szymon Adamczyk. "Silny bilans i cash flow operacyjny pozwalają realizować kilka rzeczy naraz, czyli realizować

Sygnity może przeprowadzić emisję akcji do 12 mln zł na przełomie roku

uzgodnione" - powiedział Wierzbicki podczas spotkania z dziennikarzami. W sierpniu akcjonariusze Sygnity zdecydowali o emisji prywatnej do 10 mln akcji serii Z, z której spółka chce pozyskać 10-12 mln zł. Wśród celów finansowych restrukturyzacji Sygnity, członek zarządu spółki wskazał poprawę cash

DM Millennium: 'Top pick' w branży spożywczej to Tarczyński i Ambra

pesymistycznie dużo większy spadek zysków. "Utrzymujemy pozytywne nastawienie dla Ambry, która wygląda bardzo dobrze pod względem wypłaty zysków, a przy obecnym kursie stopa dywidendy jest na solidnym poziomie 7.0%. Spółka generuje bardzo silny cash flow, co amortyzuje negatywny wydźwięk spadku zysków r

DM PKO BP obniżył rekomendacje dla PGE i Polenergii do 'trzymaj'

Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) oraz "trzymaj" dla Enei, Energi i Taurona Polskiej Energii. "Obecnie preferujemy spółki (rekomendujemy 'kupuj'), które łączą politykę dywidendową z ekspozycją na rynki energii (CEZ) lub będą generować wysoki cash flow (ZE PAK). W przypadku

ERG miał 0,53 mln zł zysku netto, 0,71 mln zł zysku EBIT w III kw. 2018 r.

nas stabilny wzrost przychodów, a z drugiej strony dynamicznie rosnący poziom sprzedaży zagranicznej. Obecnie eksportujemy naszą folię do 21 państw, a widzę możliwości dalszego poszerzenia liczby miejsc, do których będą docierać nasze produkty. Jestem także zadowolony z poprawy poziomu cash flow, co

W wezwaniu na Bioton została zawarta transakcja giełdowa dot. 5.958.796 akcji

wzmocnieniu portfolio produktów Biotonu, zwiększeniu cash flow i optymalizacji sprzedaży. Bioton to polska spółka biotechnologiczna zajmująca się produkcją leków. Założona w 1989 roku, od sierpnia 2004 r. działa jako spółka akcyjna, od 16 marca 2005 r. notowana na warszawskiej giełdzie. (ISBnews)

Mennica zdecyduje o inwestycji w kopalnię złota w RPA w ciągu tygodnia

prezes Mennicy. "W efekcie w obliczu planowanych inwestycji cash flow spółki będzie 'wymagający'. Niemniej jednak pojawiają się różne możliwości" - powiedział Zambrzycki. Według jego słów, chociażby samo finansowanie inwestycji w kopalnię złota rozłożyłoby się na nawet 24 miesiące i

S&P podniósł rating Cognoru do CCC+ z perspektywą stabilną

okresie roku ubiegłego. Cognor podkreśla, że wypracowane w I kw. 2017 r. 41,2 mln zł EBITDA było najlepszym rezultatem od pięciu lat. Co za tym idzie, bardzo korzystnie ukształtował się cash flow operacyjny w pierwszych 3 miesiącach 2017 r. (+31 mln zł), a stan gotówki na dzień bilansowy wyniósł ponad

Przegląd informacji ze spółek

%, podała spółka. Zgoda wierzycieli Ruchu w restrukturyzacji na częściowe umorzenie wierzytelności to dobry sygnał i ważny krok do przodu w restrukturyzacji kolportera. Mimo to w procesie pozostało wiele wyzwań, zwłaszcza, że Ruch nadal generuje ujemny cash flow, poinformował ISBnews Marek Szcześniak

Alior Bank: Restrukturyzacja Ruchu posuwa się naprzód, ale to nie koniec wyzwań

Warszawa, 16.04.2019 (ISBnews) - Zgoda wierzycieli Ruchu w restrukturyzacji na częściowe umorzenie wierzytelności to dobry sygnał i ważny krok do przodu w restrukturyzacji kolportera. Mimo to w procesie pozostało wiele wyzwań, zwłaszcza, że Ruch nadal generuje ujemny cash flow, poinformował

Priorytetem Infoscanu jest jak najszybsze osiągnięcie rentowności operacyjnej 

kapitałochłonny, ale gwarantuje stabilny cash-flow" - wyjaśnił.  Infoscan podał dziś, że stawia sobie za cel przekształcenie się z firmy telemedycznej oferującej innowacyjne rozwiązanie do domowej diagnostyki bezdechu sennego na firmę technologiczno-medyczną oferująca kompleksową opiekę nad pacjentem

ZM Ropczyce liczą na utrzymywanie się koniunktury przez kolejne 2-3 lata

mln zł. Będzie to miało pozytywny wpływ na nasz cash flow i prawdopodobnie częściowo na wynik finansowy, gdyż kwota ta ujęta była w należnościach" - wskazał Siwiec. Jeżeli chodzi o kwestię sporu korporacyjnego z ZM Invest, koniec czerwca jest terminem ostatecznego rozstrzygnięcia drugiego etapu

mDM obniżył wycenę Erbudu do 34,5 zł, podtrzymał rekomendację 'kupuj'

w kolejnych latach podtrzymujemy rekomendację kupuj. Obniżamy jednocześnie cenę docelową do 34,5 zł (poprzednia: 35,9 zł), uwzględniając słabszy cash flow w ostatnich kwartałach i brak wzrostu marż w kubaturze"  – czytamy w raporcie. mDM szacuje przychody spółki na 1.583,4 mln zł

Przegląd informacji ze spółek

Land Rover Limited zamówienie na dostawy części samochodowych z tworzywa EPP o wartości 4,95 mln euro (20,58 mln zł), podała spółka. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) skierowała do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) żądanie zawieszenia obrotu akcjami spółek: Petrolinvest, Alterco, Cash

Przegląd informacji ze spółek

inwestycyjnych w 2020 r. w ujęciu cash flow, podała spółka. Umowa zawarta przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) z Klaipedos Nafta (KN) weszła w życie, w związku z tym polska spółka jest od 1 kwietnia na najbliższe pięć lat wyłącznym użytkownikiem nabrzeżnej stacji odbioru i przeładunku LNG

Erbud ma warunkową umowę sprzedaży Budleksu za 45 mln zł

. Transakcja przyniesie równocześnie pozytywny cash flow w wysokości 47,5 mln zł i nie będzie miała wpływu na politykę dywidendową, podał Erbud. "Decyzja o znalezieniu nowego właściciela dla Budleksu to przede wszystkim efekt naszej decyzji o koncentracji na podstawowej działalności i wizji jej

Mennica Polska ma zakontraktowaną produkcję monet na poziomie 1,5 mld sztuk

Warszawa, 09.05.2016 (ISBnews) - Mennica Polska ocenia, że bieżący rok będzie najlepszym w historii w segmencie menniczym grupy. Atrakcyjny pod względem wyników, będzie jednocześnie wymagający na poziomie cash flow, poinformował ISBnews prezes Grzegorz Zambrzycki. Firma ma obecnie

DM BDM podniósł wycenę Grupy Kęty do 305 zł, nadal rekomenduje 'trzymaj'

spółki bardzo udany, mimo wysokiej bazy z ubiegłego roku (w 3Q14 EBITDA wyniosła rekordowe 103 mln zł). Zakładamy także, że przy niższej cenie surowca sporej poprawie ulegnie cash flow operacyjny, co zasygnalizował już zarząd na konferencji wynikowej. Biorąc pod uwagę, że wykonanie prognozy zarządu na

Capital Park: Po zakończeniu EC Delta 80% portfela będą stanowić gotowe projekty

%. Taka sytuacja daje chociażby stabilny cash flow z czynszów na podstawie długoterminowych umów" - powiedział Koślacz podczas spotkania z dziennikarzami. Dyrektor inwestycyjny dewelopera Marcin Juszczyk podkreślił, że wskaźnik NAV projektów generujących dochód stanowi 8,25 zł na akcję spółki

FKD liczy na zapełnienie portfela na 2018 r. w ciągu najbliższych kilku tygodni

, tzn. z wyższymi cenami i dużo korzystniejszymi dla spółki warunkami płatności. Wyniki, marżowość i cash flow powinny poprawiać się z kwartału na kwartał. Program budowy autostrad i dróg wojewódzkich dopiero nabiera rozpędu, zaś magazyny soli są niezbędne przy tego rodzaju inwestycjach"

Netia pracuje nad strategią rozwoju, szczegóły poda za kilka dni

, zdolność do ewentualnej wypłaty dywidendy mamy" - dodał członek zarządu ds. finansowych Katarzyna Iwuć. Spółka szacuje, że w związku z trwającym procesem integracji spółki TK Telekom przez Netię docelowa wartość synergii na poziomie FCF (free cash flow) wynosi 35 mln zł. Łączne koszty uzyskania

Przegląd prasy

Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Ząbkach --Asseco Poland oczekuje 'bardzo dobrego' cash flow w IV kw. 2018 r. --Gobarto: Największe koszty integracji z ZM Silesia już za nami --OECD podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski na 2018 r. o 0,6 pkt do 5,2% --ZUS przekazał do OFE 202,75 mln zł

Daniluk z Idea Banku: Jesteśmy pokrzywdzonym, a nie beneficjentem afery GetBack

finansowej każdej firmy jest wskaźnik dług netto/ EBIDTA. Na koniec I kwartału 2016 r. wynosił on 2,1, podczas gdy już rok później wskaźnik sięgnął poziomu 3,4. Oznaczało to znaczące zmniejszenie zdolności spółki do spłaty zadłużenia z bieżącego cash flow. "Na wiosnę 2016 r. GetBack realizował

Przegląd prasy

autobusów nowych spadła o 23,6% r/r do 165 w VII --Rząd przyjął projekt ustawy o systemie PPK --Asseco Poland spokojne o cash flow, optymistyczne co do II półrocza --PKP Intercity ma umowę z Alstomem na Wi-Fi w Pendolino za 31,7 mln zł --Monnari jest gotowe sfinalizować zakup Simple CP jak

Przegląd prasy

satelitarne' w l. 2017-2022 --G. Białoruski zastąpił B. Serzycką na stanowisku prezesa Wilbo --GPW zawiesiła notowania Cash Flow, Ampli, Ideon, Clean & Carbon Energy do 31 III --GPW przydzieliła obligacje serii D o łącznej wartości 60 mln zł --Rafalska: Nie będzie zmiany w wysokości kwoty w programie

NovoTek może mieć gotową strategię rozwoju dla Biotonu do końca roku

" – dodał Jubo Liu. Wskazał, że strategia dla Biotonu skupiałaby się na wzmocnieniu portfolio produktów polskiej spółki, zwiększeniu cash flow i optymalizacji sprzedaży. „Mamy już takie doświadczenie. NovoTek oferuje komplementarne wsparcie dla firm farmaceutycznych – od

Griffin RE: Wezwanie na do 66% Echo Investment zaraz po uzyskaniu zgód

rozwijała, będzie coraz większa i silniejsza. Układamy jednocześnie strategię dla Echo" - powiedział Dyjas w rozmowie z ISBnews. Zaznaczył, że Echo dysponuje przyzwoitym portfolio aktywów generujących stały cash flow, czyli centra handlowe i biurowce. Poza tym ma duży pipeline projektów w różnym

NovoTek chce dać Biotonowi możliwości rozwoju m.in. w Chinach

, mogłaby być przygotowana najpóźniej do końca roku i skupiałaby się na wzmocnieniu portfolio produktów polskiej spółki, zwiększeniu cash flow oraz optymalizacji sprzedaży i dystrybucji. Główne filary, na których chciałby skupić się NovoTek to weryfikacja strategii sprzedażowej i dystrybucyjnej na głównych

Getin Holding oczekuje pozytywnego wpływu sprzedaży banku w Rosji na wynik grupy

nasz cash-flow i w perspektywie roku, półtora będzie miało pozytywny wpływ na nasze wyniki" - powiedział Kaczmarek podczas telekonferencji. Getin Holding zamknął transakcję sprzedaży banku w Rosji i przeniesienia własności akcji 26 czerwca. Jednak, jak podkreślił prezes, negatywny wpływ banku

Przegląd prasy

akcję --Spółka zal. Kredyt Inkaso wyemituje obligacje o wartości nom. do 125 mln zł --Akcjonariusze JSW zdecydują 23 VI o niewypłacaniu dywidendy --Rada nadzorcza Torpolu powołała dotychczasowy zarząd na nową kadencję --Asseco Poland oczekuje poprawy cash flow operacyjnego w II półroczu --BM

ATM Grupa: Nowy pakiet kontentu 'lifestyle' może dodać nawet 10% przychodów

korzystna dla kapitalizacji grupy i generowanego cash flow. Oceniam, że będziemy generować z tego tytułu stabilne zyski w kolejnych latach" - podsumował prezes ATM Grupy. ATM Grupa jest największym niezależnym producentem telewizyjno-filmowym w Polsce. Działa od 1992 roku i jako jedyna w branży

Vistula Group przekroczy poziom 300 sklepów całej sieci w tym roku

tempo chcemy utrzymywać w kolejnych latach, rozwijając się organicznie z cash flow plus planowanej emisji akcji na GPW segmentu jubilerskiego W.Kruk. Zakładamy dalsze poprawianie poziomu sprzedaży z metra na całej sieci w tempie jednocyfrowym, choć baza nie jest niska. Dalej będziemy przykładać wagę do

Przegląd informacji ze spółek

rok 2016 w kwocie 6,8 mln zł, tj. 0,2 zł na akcję, podała spółka.  Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zawiesiła obrót akcjami spółek: Ampli, Cash Flow, Clean&Carbon Energy, Ideon i Kerdos Group w okresie od 3 kwietnia do 30 czerwca 2017 r. (włącznie), podała Giełda

Przegląd informacji ze spółek

, którego inwestorem jest samorząd województwa mazowieckiego, podała spółka. To najnowocześniejsza placówka dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Polsce.  Budowa trwała 3 lata, a wartość projektu to ponad 104 mln zł. Asseco Poland zanotował cash flow na poziomie 50,3 mln zł i oczekuje, że kolejny

Capital Park rozważy m.in dywidendę lub skup akcji po sprzedaży swoich biurowców

oddany do użytku w terminie i jego realizacja zamknęła się w budżecie, co oznacza, że spodziewany cash flow z przychodów operacyjnych z tego budynku zacznie być generowany zgodnie z wcześniejszymi planami firmy. Obiekt osiągnął ponad 60% komercjalizacji, przy niemal w pełni zajętej części handlowej

Przegląd prasy

--Aktywa pod zarządzaniem Quercus TFI wzrosły do 2,98 mld zł na koniec marca br. --Gino Rossi chce otworzyć co najmniej 9 sklepów Simple CP w Polsce w tym roku --Skanska sfinalizowała sprzedaż Green Horizon w Łodzi na rzecz Griffin RE --Gino Rossi stawia na wzrost marż, poprawę cash flow operacyjnego w

Ten robak może ugryźć banki w... dane. A hoduje go były współtwórca mBanku

pokazują, na co wykorzystujemy pieniądze i jaki jest nasz domowy cash-flow. Tego typu platformy można znaleźć w serwisach bankowości elektronicznej wielu banków, PFM ma pokazać dane ze wszystkich naraz. I tu zaczyna być ciekawie oraz kontrowersyjnie zarazem, usługa działa bowiem tak, że w MonedoPay

Przegląd prasy

w środę --Krzysztof Mamiński został prezesem Przewozów Regionalnych --Idea Bank kupuje 49,99% Getin Leasing od LC Corp B.V. --KNF rozpatruje wniosek Cash Flow o ponowne rozpatrzenie wykluczenia z obrotu --PLL LOT może uruchomić jesienią połączenie międzykontynentalne --KNF zatwierdziła

Przegląd prasy

zaliczki na poczet dywidendy za 2015 r. --Oferta Polimeksu na 417,6 mln zł najkorzystniejsza na modernizację w Turowie --GPW zawiesiła E-Kancelarię, EFH, Cash Flow, MSX Resources, PC Guard i Polymetal --PKP Cargo ma umowy na przewóz węgla i sorbentu dla PGE GiEK za maks. 289 mln zł --Akcjonariusze

Przegląd prasy

wykluczyła akcje Cash Flow z obrotu giełdowego, nałożyła 250 tys. zł kary --Play rozpoczyna modernizację sieci, wprowadza 4G LTE Ultra --Zysk netto grupy GetBack wzrósł r/r do 120,3 mln zł w 2015 r. --DM Vestor podniósł rekomendację PGNiG do 'redukuj', utrzymał wycenę 4,4 zł --Prairie pozytywnie

Przegląd informacji ze spółek

zarządzania portfelami instrumentów finansowych, podała Komisja. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wykluczyła akcje Cash Flow bezterminowo z obrotu giełdowego i nałożyła na spółkę karę w wysokości 250 tys. zł, podała Komisja. P4, operator sieci Play, rozpoczyna "głęboką" modernizację swojej

Założyciel Kredyt Inkaso: Najbardziej prawdopodobne jest połączenie z Bestem

Cash Flow" - podkreślił Górnik. I dodał, że brak szybkiej reakcji akcjonariuszy czy rady nadzorczej w kierunku normalizacji relacji zarząd-akcjonariusz będzie pogłębiać kryzys z negatywnymi skutkami nie tylko dla Besta, ale na równi dla pozostałych akcjonariuszy. Drugie głośno dyskutowane

Przegląd prasy

: Ponad połowa CFO spodziewa się wzrostu PKB powyżej 2,6% --DM PKO BP rozpoczął rekomendowanie WPH od 'kupuj' i wyceny 45,5 zł --KNF chce zawieszenia notowań akcji Cash Flow do 1 sierpnia włącznie --ING TFI zmienia 21 lipca nazwę na NN Investment Partners TFI --Zysk netto Murapolu wzrósł r/r do 51,96

Przegląd prasy

Międzynarodowym Funduszu Walutowym wg gazety ISBnews --Przychody Orange z usług stacjonarnych spadły r/r do 1,306 mld zł w I kw. 2015 --Przychody Orange z usług tel. komórkowej spadły r/r do 1,37 mld zł w I kw. 2015 --Orange Polska: Wyniki za I kw. solidne, całoroczny cel cash flow potwierdzony --Zysk

Przegląd prasy

w IV kw., poprawi cash flow --Paged: Cena w wezwaniu jest niższa od wartości godziwej spółki --Getin Holding sprzedaje Carcade Rosja, transakcja będzie sfinalizowana w IV kw. --Inflacja konsumencka CPI w USA wyniosła 0,1% m/m w lipcu --GUS:Liczba mieszkań oddanych do użytku spadła o 6,7% r/r w

Przegląd informacji ze spółek

Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna na modernizację kotłów w Elektrowni Turów, podał Polimex. Giełda Papierów Wartościowych (GPW) zdecydowała o zawieszeniu obrotu akcjami E-Kancelarii, Europejskiego Funduszu Hipotecznego (EFH), Cash Flow, MSX Resources, PC Guard i Polymetal, podała giełda. PKP Cargo

Przegląd informacji ze spółek

rozważa wprowadzenie osobnej oferty na rynek amerykański w perspektywie 1-1,5 roku, poinformował prezes Radosław Koelner. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zwróciła się do GPW z żądaniem zawieszenia notowań giełdowych następujących spółek: Euroimplant, Ideon, Cash Flow, Clean&Carbon Energy

Przegląd informacji ze spółek

Cash Flow o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją KNF o bezterminowym wykluczeniu akcje spółki z obrotu na rynku regulowanym na GPW. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny sporządzony przez X-Trade Brokers Dom Maklerski w związku z ofertą publiczną sprzedaży akcji

Przegląd informacji ze spółek

UOKiK. Prognozy dotyczące rynku farmaceutycznego na 2015 rok zakładają jego wzrost w przedziale 2,5-6,0% r/r. Pelion chce rosnąć szybciej niż rynek, poinformował prezes Jacek Szwajcowski. Giełda zawiesiła obrót akcjami Cash Flow, Alterco, Euroimplant i Inventum TFI na żądanie Komisji Nadzoru

Przegląd informacji ze spółek

cash flow operacyjnego, poinformował agencję ISBnews prezes Tomasz Malicki. Gino Rossi spodziewa się do końca kwietnia decyzji kierunkowej banków w kwestii refinansowania obligacji spółki, poinformował agencję ISBnews prezes Tomasz Malicki. Polnord sprzedał 344 lokale netto na podstawie zawartych

Przegląd informacji ze spółek

zawieszenia obrotu akcjami Cash Flow od dziś do 1 sierpnia włącznie z powodu nieopublikowania przez spółkę raportu finansowego za I kw. br., podała Komisja. ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (ING TFI) zmieni się 21 lipca br. w NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (NN

Przegląd prasy

hipoteczne w II kw. --DM BDM podniósł wycenę Elektrobudowy do 138,8 zł, nadal rekomenduje 'kupuj' --GPW zawiesiła obrót akcjami DSS, Alterco, Ideon i Cash Flow --DM BDM obniżył rekomendację Mostostalu Zabrze do 'trzymaj', wycenę do 2,32 zł --DM BDM rozpoczął rekomendowanie Bytomia od 'akumuluj', wycena

Przegląd informacji ze spółek

pięciosalowego multipleksu i wsparcie procesu rekomercjalizacji pierwszego piętra galerii, podał Griffin. Mennica Polska ocenia, że bieżący rok będzie najlepszym w historii w segmencie menniczym grupy. Atrakcyjny pod względem wyników, będzie jednocześnie wymagający na poziomie cash flow, poinformował ISBnews

Przegląd informacji ze spółek

flow holdingu, poinformował prezes Piotr Kaczmarek. Paged uważa, że wezwanie na akcje spółki nie wpłynie negatywnie na jej interesy, jednakże uważa, że cena w wezwaniu jest niższa od wartości godziwej spółki, podała firma. Getin Holding zawarł z Artertesia Consulting Ltd - spółką powiązaną z

Przegląd informacji ze spółek

oszczędnościowym i restrukturyzacyjnym uzyska na koniec 2016 r. dodatnie free cash flow na rachunku skonsolidowanym, poinformował prezes Tomasz Gawlik. Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) zamierza nadal redukować jednostkowy gotówkowy koszt produkcji węgla (mining cash cost) w 2016 r., poinformował pełniący

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Games odnotował 1,43 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 0,85 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.         Źródło: ISBnews Asseco Poland: Zanotował cash flow na poziomie 50,3 mln zł

Cash is the king, czyli jak zadbać o płynność finansową

nigdy nie inwestuj wszystkich pieniędzy w instrumenty finansowe wymagające zablokowania ich na długi czas. Część pieniędzy (od 10 do 30 proc.) trzymaj na kontach lub lokatach, które możesz w każdej chwili zerwać. Dla "Gazety" Monika Szlosek, Deutsche Bank PBC W świecie biznesu cash flow

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

jednorodzinne. "Pozostała działalność ma być korzystna dla kapitalizacji grupy i generowanego cash flow. Oceniam, że będziemy generować z tego tytułu stabilne zyski w kolejnych latach" - podsumował prezes ATM Grupy. Źródło: ISBnews   Centrum Wsparcia Przedsiębiorców przy organizacji

Windykacja ma się dobrze

Halabowski, rzecznik Domu Obrotu Wierzytelnościami Cash Flow. Ale nie wszyscy myślą o giełdzie. Piotr Krupa, prezes Kruka, mówi, że nie wyklucza wejścia spółki na warszawski parkiet, ale dopiero za kilka lat. - Rzeczywiście, giełda w obecnym kształcie jest bardzo atrakcyjną propozycją. Natomiast na

(Nie)polityczna ekonomia PZU

", czyli sprzedaży jednocześnie produktów bankowych i ubezpieczeniowych, o tym, że włoska grupa UniCredit, posiadająca dziś większość akcji Pekao, pewnie będzie chciała się ich pozbyć i warto podjąć z nimi grę. Tak mimochodem zauważył, że "kapitał ma oczywiście narodowość", a państwo