akcje boryszew notowania

W wezwaniu na Impexmetal zawarto transakcje na 46,78 mln akcji

Warszawa, 14.06.2019 (ISBnews) - W wezwaniu na sprzedaż akcji spółki Impexmetalu, ogłoszonym przez Boryszew, SPV Boryszew 3 i Impexmetal z Grupy Boryszew, zawarto transakcje, których przedmiotem było 46 776 642 akcji, podał Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie, jako

Boryszew ogłosił przymusowy wykup 5,63% akcji Impexmetalu po 4,25 zł za szt.

Warszawa, 06.08.2019 (ISBnews) - Boryszew, Impexmetal oraz SPV Boryszew 3 ogłosiły przymusowy wykup 10 700 617 akcji Impexmetal, stanowiących 5,63% kapitału zakładowego, od mniejszościowych akcjonariuszy po 4,25 zł za akcję, wynika z ogłoszenia. "Żądający sprzedaży, posiadając łącznie

GK Boryszew skupiła 25 446 149 akcji własnych za łączną kwotę 164,39 mln zł 

Warszawa, 26.06.2019 (ISBnews) - Spółki grupy kapitałowej Boryszew w ramach zakończonego programu skupu akcji własnych, przyjętego w czerwcu 2014 roku nabyły łącznie 25 446 149 sztuk akcji Boryszew S.A. (w tym Boryszew S.A. nabyła 14 955 399 akcji) o wartości nominalnej 1 zł każda, po

Prezes Boryszewa: Nie mamy aktualnie planów skupu akcji własnych

Warszawa, 29.11.2019 (ISBnews) - Boryszew nie planuje w tym momencie skupu akcji własnych, poinformował prezes Piotr Lisiecki. "Na ten moment nie mamy planów skupu akcji własnych i wycofania spółki z giełdy" - powiedział Lisiecki na konferencji prasowej. Szef Boryszewa nie

akcje boryszew notowania

wyniosły 6,1 mld zł w 2018 r. Głównym przedmiotem działalności Impexmetalu jest produkcja walcowanych aluminiowych wysoko przetworzonych wyrobów płaskich. Od czerwca 1997 roku akcje Impexmetalu są notowane na warszawskiej giełdzie, a od 2005 roku wchodzi w skład grupy kapitałowej Boryszew. (ISBnews

Impexmetal: W II etapie wezwania zawarto transakcje na 7,14 mln akcji

kontynentach. Boryszew jest notowany na GPW od 1996 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 6,1 mld zł w 2018 r. Głównym przedmiotem działalności Impexmetalu jest produkcja walcowanych aluminiowych wysoko przetworzonych wyrobów płaskich. Od czerwca 1997 roku akcje Impexmetalu są notowane na warszawskiej

Boryszew: List intencyjny ws. sprzedaży Walcowni Metali Dziedzice wygasł

zakupu 100% akcji Walcownia Metali "Dziedzice" S.A. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach za około 160 mln zł.  Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się w produkcji komponentów do samochodów, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz chemii

Porozumienie akcjonariuszy Impexmetal planuje ogłoszenie wezwania na jego akcje

akcje Impexmetalu są notowane na warszawskiej giełdzie, a od 2005 roku wchodzi w skład grupy kapitałowej Boryszew. Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się w produkcji komponentów do samochodów, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz chemii przemysłowej

Boryszew: Sprzedaż Impexmetalu może zostać sfinalizowana w III kw. 2020 r.

metali nieżelaznych oraz chemii przemysłowej. Zatrudnia ok. 10 tys. pracowników w ponad 30 zakładach zlokalizowanych w 14 krajach, na 4 kontynentach. Boryszew jest notowany na GPW od 1996 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 6,26 mld zł w 2019 r. (ISBnews)  

Spółki z Grupy Boryszew ogłosiły wezwanie na 100% akcji Impexmetalu

Warszawa, 17.05.2019 (ISBnews) - Spółki Boryszew, SPV Boryszew 3 i Impexmetal z Grupy Boryszew ogłosiły wezwanie na wszystkie akcje Impexmetalu znajdujące się w wolnym obrocie, w cenie 4,25 zł za sztukę, podała spółka. Celem jest osiągnięcie 100% akcji spółki i wycofanie jej z giełdy

Spółki z Grupy Boryszew mają przedwstępną umowę sprzedaży aktywów aluminiowych

Warszawa, 28.11.2019 (ISBnews) - Boryszew, SPV Boryszew 3 oraz Impexmetal Holding zawarły warunkową przedwstępną umowę sprzedaży aktywów produkcyjnych zlokalizowanych w Koninie tj. sprzedaży 190 mln akcji, stanowiących 100% kapitału i głosów na walnym zgromadzeniu spółki Impexmetal S.A., 

Impexmetal złożył do KNF wniosek ws. zniesienia dematerializacji akcji

przetworzonych wyrobów płaskich. Od czerwca 1997 roku akcje Impexmetalu są notowane na warszawskiej giełdzie, a od 2005 roku wchodzi w skład grupy kapitałowej Boryszew. (ISBnews)  

Impexmetal: Wszystkie akcji Alchemii objęte squeeze-outem zostały nabyte

Warszawa, 05.06.2019 (ISBnews) - Nastąpiło rozliczenie przymusowego wykupu 2 618 926 akcji Alchemii, ogłoszone przez Impexmetal - w ramach porozumienia akcjonariuszy, do którego należą także Roman i Grażyna Karkosikowie oraz Boryszew, podała spółka. Przedmiotem przymusowego wykupu

mBank BM prognozuje 276 mln zł zysku EBITDA Boryszewa w 2020 r.

. Boryszew jest notowany na GPW od 1996 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 6,26 mld zł w 2019 r. (ISBnews)

Impexmetal ogłosił przymusowy wykup 2,62 mln akcji Alchemii po 4,8 zł za szt.

zajmuje się handlem. Głównym przedmiotem działalności Impexmetalu jest produkcja walcowanych aluminiowych wysoko przetworzonych wyrobów płaskich. Od czerwca 1997 roku akcje Impexmetalu są notowane na warszawskiej giełdzie, a od 2005 roku wchodzi w skład grupy kapitałowej Boryszew. (ISBnews)

Akcjonariusze Impexmetalu zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2018 r.

treści uchwały walnego. Głównym przedmiotem działalności Impexmetalu jest produkcja walcowanych aluminiowych wysoko przetworzonych wyrobów płaskich. Od czerwca 1997 roku akcje Impexmetalu są notowane na warszawskiej giełdzie, a od 2005 roku wchodzi w skład grupy kapitałowej Boryszew. (ISBnews)

Impexmetal zamierza wykupić akcje Alchemii w drodze przymusowego wykupu

Warszawa, 14.05.2019 (ISBnews) - Impexmetal zamierza nabyć akcje Alchemii należące do wszystkich pozostałych akcjonariuszy Alchemii w drodze przymusowego wykupu, podała spółka. Wskazany przez Impexmetal, Romana Krzysztofa Karkosika, Grażynę Wandę Karkosik, Boryszew oraz Eastside-Bis podmiot

GPW zawiesiła obrót akcjami Alchemii w związku z przymusowym wykupem

działalności Impexmetalu jest produkcja walcowanych aluminiowych wysoko przetworzonych wyrobów płaskich. Od czerwca 1997 roku akcje Impexmetalu są notowane na warszawskiej giełdzie, a od 2005 roku wchodzi w skład grupy kapitałowej Boryszew. (ISBnews)  

KNF zezwoliła na zniesienie dematerializacji akcji Impexmetalu i Alchemii

notowane na warszawskiej giełdzie, a od 2005 roku wchodzi w skład grupy kapitałowej Boryszew. Grupa Alchemii koncentruje się na działalności związanej z produkcją stali. Działalność operacyjna jest skupiona w spółkach zależnych. Spółka-matka zajmuje się handlem. (ISBnews)

Akcjonariusze Impexmetalu zdecydują 25 czerwca o niewypłacaniu dywidendy za 2018

kapitału zapasowego spółki" - czytamy w projekcie.  Głównym przedmiotem działalności Impexmetalu jest produkcja walcowanych aluminiowych wysoko przetworzonych wyrobów płaskich. Od czerwca 1997 roku akcje Impexmetalu są notowane na warszawskiej giełdzie, a od 2005 roku wchodzi w skład grupy

Boryszew został gwarantem umowy kredytowej Impexmetalu

Warszawa, 11.01.2019 (ISBnews) - Boryszew zawarł jako gwarant umowę kredytową, na podstawie której Impexmetalowi został udzielony kredyt na nabycie akcji Alchemii w ramach wezwania oraz gwarancja, podała spółka "Zarząd spółki podaje informację o zawarciu przez spółkę jako gwaranta

Impexmetal zdecydował o przeglądzie opcji strategicznych

przewidywanych nakładów na realizację strategii. Głównym przedmiotem działalności Impexmetalu jest produkcja walcowanych aluminiowych wysoko przetworzonych wyrobów płaskich. Od czerwca 1997 roku akcje Impexmetalu są notowane na warszawskiej giełdzie, a od 2005 roku wchodzi w skład grupy kapitałowej Boryszew

Boryszew i Krezus podpisały aneks do listu intencyjnego ws. sprzedaży walcowni

Warszawa, 30.05.2018 (ISBnews) - Boryszew podpisał z Krezusem aneks do listu intencyjnego w sprawie sprzedaży 100% akcji spółki Walcownia Metali "Dziedzice", poinformowała spółka. "Aneks został zawarty na wniosek inwestora w związku z niezakończeniem przez niego badania due

Boryszew miał 87,98 mln zł straty netto, 414 mln zł zysku EBITDA w 2019 r.

komponentów do samochodów, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz chemii przemysłowej. Zatrudnia ok. 10 tys. pracowników w ponad 30 zakładach zlokalizowanych w 14 krajach, na 4 kontynentach. Boryszew jest notowany na GPW od 1996 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 6,26 mld zł w 2019 r. (ISBnews)

Boryszew i Impexmetal zdecydowały o utworzeniu rezerwy wys. 65 mln zł

aluminiowych wysoko przetworzonych wyrobów płaskich. Od czerwca 1997 roku akcje Impexmetalu są notowane na warszawskiej giełdzie, a od 2005 roku wchodzi w skład grupy kapitałowej Boryszew. Grupa Boryszew specjalizuje się w produkcji komponentów do produkcji samochodów oraz przetwórstwie metali nieżelaznych

GPW wykluczyła akcje Impexmetalu z obrotu od 13 listopada

akcji spółek oraz o wycofaniu ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Głównym przedmiotem działalności Impexmetalu jest produkcja walcowanych aluminiowych wysoko przetworzonych wyrobów płaskich. Od czerwca 1997 roku akcje Impexmetalu są notowane

Boryszew zainteresowany przejęciami, ale obecnie nie prowadzi 'twardych' rozmów

nieżelaznych oraz chemii przemysłowej. Zatrudnia ok. 10 tys. pracowników w ponad 30 zakładach zlokalizowanych w 14 krajach, na 4 kontynentach. Boryszew jest notowany na GPW od 1996 r.  (ISBnews)  

Boryszew i Impexmetal ujmą ryzyka dot. zobowiązań Hutmenu w raportach za 2017 r.

produkcja walcowanych aluminiowych wysoko przetworzonych wyrobów płaskich. Od czerwca 1997 roku akcje Impexmetalu są notowane na warszawskiej giełdzie, a od 2005 roku wchodzi w skład grupy kapitałowej Boryszew. Grupa Boryszew specjalizuje się w produkcji komponentów do produkcji samochodów oraz

NWZ Impexmetalu zdecydowało o zniesieniu dematerializacji akcji, wycofaniu z GPW

Wartościowych w Warszawie" - czytamy w podjętej uchwale. Głównym przedmiotem działalności Impexmetalu jest produkcja walcowanych aluminiowych wysoko przetworzonych wyrobów płaskich. Od czerwca 1997 roku akcje Impexmetalu są notowane na warszawskiej giełdzie, a od 2005 roku wchodzi w skład grupy

Akcjonariusze Impexmetalu zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy

kapitału zapasowego spółki" - czytamy w uchwale. Głównym przedmiotem działalności Impexmetalu jest produkcja walcowanych aluminiowych wysoko przetworzonych wyrobów płaskich. Od czerwca 1997 roku akcje Impexmetalu są notowane na warszawskiej giełdzie, a od 2005 roku wchodzi w skład grupy kapitałowej

Advent International może przejąć wybrane aktywa Boryszewa i Impexmetalu - prasa

Konin. Grupa Boryszew specjalizuje się w produkcji komponentów do produkcji samochodów oraz przetwórstwie metali nieżelaznych. Głównym przedmiotem działalności Impexmetalu jest produkcja walcowanych aluminiowych wysoko przetworzonych wyrobów płaskich. Od czerwca 1997 roku akcje Impexmetalu są

Impexmetal miał 163,12 mln zł zysku netto z działalności kont. 2018 r.

roku akcje Impexmetalu są notowane na warszawskiej giełdzie, a od 2005 roku wchodzi w skład grupy kapitałowej Boryszew. (ISBnews)

Akcjonariusze Impexmetalu zdecydują 19 II o umorzeniu 10,06 mln akcji

roku akcje Impexmetalu są notowane na warszawskiej giełdzie, a od 2005 roku wchodzi w skład grupy kapitałowej Boryszew. (ISBnews)

Przegląd informacji ze spółek

) wyraziła zgodę na wycofanie akcji Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego Baltona z obrotu na rynku regulowanym z dniem 15 lipca 2020 r., podała spółka. Grupa Boryszew zmniejszy zatrudnienie w II kwartale 2020 roku, szczególnie w segmencie motoryzacji, który najbardziej ucierpiał w wyniku pandemii

Akcjonariusze Impexmetalu upoważnili zarząd do skupu do 75 mln akcji

produkcja walcowanych aluminiowych wysoko przetworzonych wyrobów płaskich. Od czerwca 1997 roku akcje Impexmetalu są notowane na warszawskiej giełdzie, a od 2005 roku wchodzi w skład grupy kapitałowej Boryszew. (ISBnews)

Impexmetal miał wstępnie 186 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2018 r.

Impexmetalu jest produkcja walcowanych aluminiowych wysoko przetworzonych wyrobów płaskich. Od czerwca 1997 roku akcje Impexmetalu są notowane na warszawskiej giełdzie, a od 2005 roku wchodzi w skład grupy kapitałowej Boryszew. (ISBnews)

Impexmetal miał wstępnie 141,6 mln zł zysku netto w 2018 r.

produkcja walcowanych aluminiowych wysoko przetworzonych wyrobów płaskich. Od czerwca 1997 roku akcje Impexmetalu są notowane na warszawskiej giełdzie, a od 2005 roku wchodzi w skład grupy kapitałowej Boryszew. (ISBnews)

Przegląd prasy

I-III kw. 2019 r. --Trakcja miała 45,75 mln zł straty netto, 45,45 mln zł straty EBIT w III kw. 2019 --GH ma zgodę RN na sprzedaż Carcade oraz nabycie akcji Idea Bank Białoruś --Boryszew miał 15,61 mln zł zysku netto z dział. kontynuowanej w III kw. 2019 r. --RN PKN Orlen zgodziła się na

Impexmetal wstrzymał realizację strategii rozwoju na lata 2018-2026

płaskich. Od czerwca 1997 roku akcje Impexmetalu są notowane na warszawskiej giełdzie, a od 2005 roku wchodzi w skład grupy kapitałowej Boryszew.  (ISBnews)

Przegląd informacji ze spółek

wysokości 1,5 zł na akcję, wynika z uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu. Boryszew mógł naruszyć kowenant finansowy dotyczący relacji długu netto do EBITDA (w jednym przypadku długu brutto do EBITDA), podała spółka. Wstępna wartość wskaźnika dług netto/EBITDA wyniosła 3,76x po I kwartale 2020 roku

Impexmetal miał 36,15 mln zł zysku netto z działalności kontyn. w I kw. 2018 r.

wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2018 r. wyniósł 19,54 mln zł wobec 20,45 mln zł zysku rok wcześniej. Głównym przedmiotem działalności Impexmetalu jest produkcja walcowanych aluminiowych wysoko przetworzonych wyrobów płaskich. Od czerwca 1997 roku akcje Impexmetalu są notowane

Kontrakt Impexmetalu na dostawy z koncernu Rusal został czasowo zawieszony

przetworzonych wyrobów płaskich. Od czerwca 1997 roku akcje Impexmetalu są notowane na warszawskiej giełdzie, a od 2005 roku wchodzi w skład grupy kapitałowej Boryszew. (ISBnews)

Impexmetal dokonał odpisu aktualizacyjnego na kwotę 23,5 mln zł

zostanie przekazana w ramach raportów rocznych, których publikacja została zaplanowana na 15 marca 2018 r. Głównym przedmiotem działalności Impexmetalu jest produkcja walcowanych aluminiowych wysoko przetworzonych wyrobów płaskich. Od czerwca 1997 roku akcje Impexmetalu są notowane na warszawskiej

Przegląd prasy

% pod względem wartościowym  -- Jeszcze w tym roku Warszawa stanie się drugą najbogatszą stolicą w regionie - po Berlinie    ISBnews --BAH miał 5,38 mln zł zysku netto, 8,66 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r.. --Akcjonariusze Dom Development zdecydowali o 9,05 zł dywidendy na akcję

Impexmetal zawarł umowy na dostawę walcarki zimnej za ok. 115 mln zł

działalności Impexmetalu jest produkcja walcowanych aluminiowych wysoko przetworzonych wyrobów płaskich. Od czerwca 1997 roku akcje Impexmetalu są notowane na warszawskiej giełdzie, a od 2005 roku wchodzi w skład grupy kapitałowej Boryszew. (ISBnews)

Przegląd informacji ze spółek

projektów. Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wyniesie 2,4 zł. Boryszew podjął decyzję o utworzeniu odpisu aktualizującego wartość udziałów w spółkach Grupy Boryszew Automotive Plastics (Grupa BAP) oraz pożyczek udzielonych spółkom Grupy BAP, w łącznej wysokości 181,8 mln zł, podała spółka

Impexmetal miał 34,08 mln zł zysku netto z dział. kontynuowanej w I kw. 2019 r.

wcześniej. Głównym przedmiotem działalności Impexmetalu jest produkcja walcowanych aluminiowych wysoko przetworzonych wyrobów płaskich. Od czerwca 1997 roku akcje Impexmetalu są notowane na warszawskiej giełdzie, a od 2005 roku wchodzi w skład grupy kapitałowej Boryszew. (ISBnews)

Przegląd informacji ze spółek

Zakłady Mięsne Henryk Kania w restrukturyzacji nie wykupią w terminie obligacji serii F o wartości nominalnej 50 mln zł, podała spółka. Spółka nie wypłaci również odsetek od obligacji serii F i H.  Nastąpiło rozliczenie wezwania na 46 776 642 akcji Impexmetalu w cenie 4,25 zł za

GPW: Mamy potencjał, aby umocnić pozycję w gronie dojrzałych rynków

. JSW, Alior Bank, CCC, Play Communications, Orange Polska, Grupa Azoty, Enea, Tauron Polska Energia, Kernel Holding, Kruk, Asseco Poland, Budimex, Eurocash, Ciech, Energa, PKP Cargo, Lubelski Węgiel Bogdanka, GPW, Boryszew, Neuca.  W poniedziałek, 24 września br., w siedzibie London Stock

Przegląd informacji ze spółek

oznacza wypłatę 9,05 zł na akcję, podała spółka. Famur odnotował 65 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 32,79 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Elektrociepłownia Będzin (EC Będzin) odnotowała 8,03 mln zł

Zysk netto z dz. kont. Impexmetalu wzrósł r/r do 72,15 mln zł w I poł. 2017 r.

akcje Impexmetalu są notowane na warszawskiej giełdzie, a od 2005 roku wchodzi w skład grupy kapitałowej Boryszew. (ISBnews)

Impexmetal ma list intencyjny ws. sprzedaży spółek segmentu handlowego 

przetworzonych wyrobów płaskich. Od czerwca 1997 roku akcje Impexmetalu są notowane na warszawskiej giełdzie, a od 2005 roku wchodzi w skład grupy kapitałowej Boryszew. (ISBnews)

Impexmetal ma umowę na dostawy dla Mahle Behr za szac. 341 mln zł w l. 2017-2019

jest produkcja walcowanych aluminiowych wysoko przetworzonych wyrobów płaskich. Jest właścicielem lub głównym udziałowcem w 32 spółkach, w tym w 5 spółkach produkcyjnych. Od czerwca 1997 roku akcje Impexmetalu są notowane na warszawskiej giełdzie, a od 2005 roku wchodzi w skład grupy kapitałowej

Przegląd informacji ze spółek

jego poszczególnych aspektów, mogą zapaść w pierwszym kwartale br. Roman Karkosik, Grażyna Karkosik, Boryszew, Impexmetal oraz Eastside-Bis - jako porozumienie - ogłosili wezwanie do sprzedaży 29,245 mln akcji Alchemii, stanowiących 14,62% głosów, po cenie 4,80 zł za akcję, podał pośredniczący

Impexmetal miał 52,41 mln zł zysku netto, 78,53 mln zł zysku EBIT w II kw. 2019 r.

czerwca 1997 roku akcje Impexmetalu są notowane na warszawskiej giełdzie, a od 2005 roku wchodzi w skład grupy kapitałowej Boryszew. (ISBnews)

Impexmetal miał 57,61 mln zł zysku netto z dz. kont., 58,5 mln zł EBIT w III kw.

walcowanych aluminiowych wysoko przetworzonych wyrobów płaskich. Od czerwca 1997 roku akcje Impexmetalu są notowane na warszawskiej giełdzie, a od 2005 roku wchodzi w skład grupy kapitałowej Boryszew. (ISBnews)

Impexmetal chce zwiększać udział produktów wysokomarżowych w miksie

wyrobów płaskich. Od czerwca 1997 roku akcje Impexmetalu są notowane na warszawskiej giełdzie, a od 2005 roku wchodzi w skład grupy kapitałowej Boryszew. (ISBnews)

Strategia Impexmetalu przewiduje kwotę 1,085 mld zł na inwestycje w l. 2018-2026

produkcja walcowanych aluminiowych wysoko przetworzonych wyrobów płaskich. Od czerwca 1997 roku akcje Impexmetalu są notowane na warszawskiej giełdzie, a od 2005 roku wchodzi w skład grupy kapitałowej Boryszew. (ISBnews)

Zysk netto z dz. kont. Impexmetalu spadł r/r do 43,47 mln zł w III kw. 2017 r.

jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2017 r. wyniósł 77,82 mln zł wobec 64,45 mln zł zysku rok wcześniej. Głównym przedmiotem działalności Impexmetalu jest produkcja walcowanych aluminiowych wysoko przetworzonych wyrobów płaskich. Od czerwca 1997 roku akcje Impexmetalu są notowane na warszawskiej

Impexmetal miało 54,27 mln zł zysku netto, 62,22 mln zł zysku EBIT w II kw. 2018

404,9 mln zł i było wyższe o 39,2 mln zł w porównaniu do stanu na koniec 2017 roku, podano także w materiale.  Głównym przedmiotem działalności Impexmetalu jest produkcja walcowanych aluminiowych wysoko przetworzonych wyrobów płaskich. Od czerwca 1997 roku akcje Impexmetalu są notowane na

Zysk netto z dz. kont. Impexmetalu spadł r/r do 74,03 mln zł w 2017 r.

działalności Impexmetalu jest produkcja walcowanych aluminiowych wysoko przetworzonych wyrobów płaskich. Od czerwca 1997 roku akcje Impexmetalu są notowane na warszawskiej giełdzie, a od 2005 roku wchodzi w skład grupy kapitałowej Boryszew. (ISBnews)

Karo wnioskuje do UOKiK o zgodę na przejęcie Walcowni Dziedzice z grupy Hutmena

24 czerwca 1997 r. jej akcjenotowane na GPW. Od 2005 r. Impexmetal wchodzi także w skład grupy kapitałowej Boryszew - jednej z największych grup przemysłowych w Polsce. (ISBnews)

Przegląd prasy

wtorek --Boryszew przystąpił do rozmów ws. zbycia aktywów w przetwórstwie aluminium --BAH podpisał umowę z Surprice dotyczącą franczyzy w Czechach --Akcjonariusze PGNiG zdecydują 27 VI o wypłacie dywidendy za 2018 r. --Akcjonariusze Pekabeksu zdecydują 24 VI o wypłacie 0,31 zł dywidendy na akcję

mDM: W przemyśle najatrakcyjniej obecnie wyceniane m.in. Ergis, Famur i Stelmet

najmniej atrakcyjne są obecnie notowane Boryszew (spółka z 5-19% premią na wskaźniku EV/EBITDA do spółek porównywalnych), Forte (cena akcji z 7-65% premią do grupy porównawczej; na koniec roku zadłużenie netto do EBITDA wzrośnie do poziomu 3x) oraz Vistal (ryzyko znaczącego zmniejszenia skali prowadzonej

Przegląd prasy

koronawirusa po tym, jak zachorował Michał Woś; wynik jest ujemny --Firmy taksówkowe notują nawet 70-proc. spadki zamówień, a operatorzy hulajnóg czy rowerów na minuty zawieszają usługi Parkiet --Benecki z ING BSK: NBP zaangażował się po to, aby wesprzeć rynek obligacji skarbowych i dać rządowi możliwość

Przegląd informacji ze spółek

Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) dokumentację związaną z zamiarem nabycia przez wskazany podmiot z grupy kapitałowej Boryszew akcji Hutmena, należących do wszystkich pozostałych akcjonariuszy tej spółki w drodze przymusowego wykupu, podał Boryszew. PZU Zdrowie przejęło lokalnego lidera

BGK udzieli Impexmetalowi kredytów na 130 mln zł, w tym 80 mln zł na inwestycje

właścicielem lub głównym udziałowcem w 32 spółkach, w tym w 5 spółkach produkcyjnych. Od czerwca 1997 roku akcje Impexmetalu są notowane na warszawskiej giełdzie, a od 2005 roku wchodzi w skład grupy kapitałowej Boryszew. (ISBnews)

GPW: FTSE Russell przekwalifikował Polskę do grupy rynków rozwiniętych

;Dzisiejszy awans Polski do grona rynków rozwiniętych w ramach globalnej klasyfikacji rynków akcji FTSE Russell to znaczące osiągnięcie. Ministerstwo Finansów i Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie od dawna dążą do usprawnienia infrastruktury polskiego rynku kapitałowego i wzmocnienia polskiej gospodarki

Przegląd prasy

kombajnów chodnikowych --JSW chce ograniczyć ślad węglowy o ok. 1,5 mln t CO2 dzięki silnikom kogener. --Akcjonariusze Alumetalu zdecydowali o wypłacie 4,08 zł dywidendy na akcję --Akcjonariusze Pharmeny zdecydują 25 VI o niewypłacaniu dywidendy --Spółki z Grupy Boryszew ogłosiły wezwanie na 100% akcji

Przegląd informacji ze spółek

przychodów z hazardu w IV kw. 2016 r., co oznacza wzrost o 3,2% r/r, podała spółka. W całym 2016 r. przychody wzrosły o 12,6% do 174,5 mln euro, podano także. Boryszew wraz z podmiotami zależnymi, tj. Impexmetalem, SPV Boryszew 3, SPV Impexmetal oraz Impex-Invest, ogłosiły przymusowy wkup wszystkich akcji

Przegląd informacji ze spółek

rezerwowego co daje 1,15 zł dywidendy na akcję, podała spółka. Boryszew zawarł z Impexmetal oraz SPV Boryszew 3 porozumienie akcjonariuszy spółki Impexmetal, które dotyczy m.in. wspólnego działania w celu ogłoszenia wezwania na pozostałe akcje Impexmetal i docelowe wycofanie spółki z GPW, podano w

Zysk netto Impexmetalu spadł r/r do 129,8 mln zł w 2016 r.

. Głównym przedmiotem działalności Impexmetalu jest produkcja walcowanych aluminiowych wysoko przetworzonych wyrobów płaskich. Od czerwca 1997 roku akcje Impexmetalu są notowane na warszawskiej giełdzie, a od 2005 roku wchodzi w skład grupy kapitałowej Boryszew. (ISBnews)

Przegląd prasy

chce zwiększyć obecność w Warszawie --BIG InfoMonitor: Długi czynszowe wyniosły 136 mln zł --Boryszew zamknął proces ewent. sprzedaży aktywów z segm. automotive i aluminium --Akcjonariusze Stalprofilu zdecydują 17 V o wypłacie 0,18 zł dywidendy na akcję --Senetic: Stabilizacja rynku chmurowego

Przegląd informacji ze spółek

obligacyjnym w przyszłym roku, poinformował prezes Mirosław Taras. W wyniku wezwania ogłoszonego przez Boryszew oraz spółki zależne SPV Boryszew 3, Impex-Invest i Impexmetal do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Hutmen, złożone zostało 160 zapisów na 4.700.754 akcje po 4.90 zł za 1 akcję, podała

Zysk netto z dz. kont. Impexmetalu wzrósł r/r do 28,63 mln zł w I kw. 2017 r.

mln zł w porównaniu do stanu na koniec 2016 roku, podano także. Głównym przedmiotem działalności Impexmetalu jest produkcja walcowanych aluminiowych wysoko przetworzonych wyrobów płaskich. Od czerwca 1997 roku akcje Impexmetalu są notowane na warszawskiej giełdzie, a od 2005 roku wchodzi w

Boryszew zapowiada dalsze inwestycje i poprawę wyników w 2015 r.

Warszawa, 17.11.2014 (ISBnews) - Boryszew chce poprawić wyniki w 2015 r., głównie dzięki inwestycjom w segmencie automotive, oraz zwiększenie mocy produkcyjnych w segmencie metali kolorowych, powiedział prezes Piotr Szeliga. Według niego, capex na 2015 r. będzie podobny jak w tym roku, czyli ok

Przegląd prasy

obiekt w Polsce, ogłosił zakończenie działalności ISBnews --Akcjonariusze BOŚ Banku zdecydują o emisji do 40 mln akcji bez prawa poboru --URE zatwierdził zmiany taryf dla nowej grupy G12as czterem największym OSD --Indeks WIG20 wzrósł o 1,91% na zamknięciu we wtorek --GPW i KDPW chcą przejąć

Przegląd prasy

od popytu - może ich mieć nawet 500 Gazeta Wyborcza --KRRiT uchyliła decyzję w sprawie 1,5 mln zł kary dla TVN; zapowiedziano też stworzenie Okrągłego Stołu Medialnego ISBnews  --Boryszew ma zainteresowanego 'istotnymi aktywami' z segm. automotive i aluminium  --Indeks WIG20 spadł

Zysk netto Impexmetalu z dz. kont. wzrósł r/r do 47,54 mln zł w III kw. 2016 r.

czerwca 1997 roku akcje Impexmetalu są notowane na warszawskiej giełdzie, a od 2005 roku wchodzi w skład grupy kapitałowej Boryszew. (ISBnews)  

Przegląd prasy

wykrawania franków z bilansu zostanie przerywany i nastąpi realizacja scenariusza numer dwa, czyli przygotowanie do upublicznienia akcji Raiffeisena z terminem do końca czerwca 2017 r. wg gazety --Topmall: Co miesiąc notujemy zwyżki sprzedaży Merlin.pl na poziomie 20-30%; liczymy na zysk w 2018 r. Gazeta

Przegląd informacji ze spółek

wyższe o 31,9% od osiągniętych rok wcześniej, podała spółka. Boryszew zakłada, że w II półroczu sprzeda nieruchomości w Toruniu o wartości ok. 15 mln zł, co wraz z transakcja sprzedaży nieruchomości przy ul. Łuckiej  pozwoli pozyskać łącznie ok. 110 mln zł ze zbycia aktywów w drugiej połowie roku

Przegląd informacji ze spółek

przygotowany w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym GPW akcji serii A, podała KNF. Przychody CDRL - właściciela marki Cocodrillo - ze sprzedaży w polskich sklepach spadły w sierpniu o 4% r/r i wyniosły 11,89 mln zł. W okresie styczeń-sierpień przychody wyniosły 78,97 mln zł

Przegląd informacji ze spółek

Gerstner. Budowa bloku C w Elektrowni Ostrołęka przyczyni się do redukcji poziomu emisji CO2 i tym samym wypełnienia przez Polskę zapisów porozumienia klimatycznego, poinformował prezes Energi Dariusz Kaśków. Grupa Organic Farma Z Zarząd T-Bull szacuje, że rozpoczęcie notowań 448 tys. akcji zwykłych na

Przegląd prasy

wypłacić dywidendę z zysku za 2017 rok i nie widzi obecnie zagrożeń dla tego planu, poinformowali przedstawiciele zarządu. --Akcje spółek CD Projekt, Dino Polska i Play Communications wejdą w skład indeksu MSCI Poland po zamknięciu notowań 30 listopada br., podała firma MSCI Inc. Składu indeksu opuszczą

Przegląd informacji ze spółek

zarządu. Akcje spółek CD Projekt, Dino Polska i Play Communications wejdą w skład indeksu MSCI Poland po zamknięciu notowań 30 listopada br., podała firma MSCI Inc. Składu indeksu opuszczą jednocześnie akcje spółki Eurocash. Miraculum odnotowało 1,73 mln zł jednostkowej straty netto w III kw. 2017 r

Sprzedano wiele polskich firm, ale nie zostajemy dłużni. Oto polscy giganci, którzy przejmują zagraniczne spółki

. Efektem jest stworzenie sprawnie działającego organizmu, który już dziś pod względem zasobów miedzi znajduje się na czwartym miejscu na świecie. KGHM jest od marca 2012 r. właścicielem 100 proc. akcji KGHM INTERNATIONAL LTD. (czyli kanadyjskiej spółki Quadra FNX Mining Ltd, która do momentu przejęcia

Przegląd informacji ze spółek

. Akcjonariusze Best uchwalili podział akcji spółki w stosunku 1 do 4. Split to jedno z działań, które mają na celu zwiększenie dostępności akcji spółki dla inwestorów, podał Best. Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) zawarła z ArcelorMittal Poland umowę na dostawy węgla koksowego w 2015 o szacunkowej wartości 1,7

Przegląd prasy

wartości 50 mln zł do początku czerwca --Atal wprowadził do sprzedaży 130 lokali w II etapie Nowego Targówka --Boryszew może sprzedać aktywa nieoperacyjne za 120-130 mln zł w tym roku --Akcjonariusze BZ WBK zdecydują 20 IV o wypłacie 13 zł dywidendy na akcję --GPW zawiesiła obrót akcjami Mediatela

MM Prime TFI: Duże spółki ciążą GPW, ratunkiem spółki przemysłowe i deweloperzy

Warszawa, 01.06.2016 (ISBnews) - Notowane na GPW spółki odnotowały kilkuprocentowe spadki przychodów r/r w I kw. br. i co najmniej kilkunastoprocentowy spadek zysku netto, czego przyczyną była nadreprezentacja na GPW sektorów, które dotknęła dekoniunktura gospodarcza: wydobycia surowców

Przegląd informacji ze spółek

Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), podał Boryszew. Archicom złożył prospekt emisyjny w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w związku z planowaną ofertą publiczną akcji związaną z wejściem na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, podała spółka. Grupa Lotos podpisała z Linde AG, Engineering Division

Przegląd informacji ze spółek

rozpocznie się w czwartek od budowy księgi popytu i zapisów w transzy inwestorów indywidualnych, poinformował prezes Adam Skrzypek. Spółka, notowana obecnie na NewConnect, planuje debiut na parkiecie głównym GPW w połowie lipca. Boryszew dokonał przedterminowego wykupu 6 sztuk obligacji imiennych serii BA

Przegląd informacji ze spółek

notowania akcji Banku Gospodarki Żywnościowej (BGŻ) w związku zamiarem ogłoszenia przymusowego wykupu akcji instytucji przez BNP Paribas, podała giełda. Wybór InPost w przetargu Centrum Usług Wspólnych (CUW) został potwierdzony wyrokiem KIO (Krajowej Izby Odwoławczej), która uznała, iż firma spełnia

Przegląd informacji ze spółek

Karkosik "fundamentalnie nie zgadza się" z zarzutami prokuratury okręgowej w Warszawie, by on i jego małżonka mieli manipulować akcjami spółki Boryszew w okresie od 19 do 30 kwietnia 2013 r., napisał przedsiębiorca w oświadczeniu. Zbigniew Nowik, pełniący dotychczas funkcję przewodniczącego

Polskie firmy mają rekordowe 183 mld zł na kontach

ciągu roku 23 proc., a WIG - 22 proc. Od kilku miesięcy na giełdzie nie ma dnia, by któraś z 427 spółek z głównego parkietu nie zapowiadała skupu akcji. Robią to zarówno maluchy, średniacy, jak i najwięksi: Asseco Poland - 450 mln zł, IDM SA - 109 mln zł, Boryszew - 100 mln zł, LC Corp - 30 mln zł

Przegląd informacji ze spółek

. Boryszew może w tym roku podpisać umowę sprzedaży nieruchomości na ul. Łuckiej w Warszawie za ok. 75-100 mln zł, nie liczy natomiast na sprzedaż dywizji plastyfikatorów, poinformował prezes Piotr Szeliga. Do dezinwestycji doliczy z kolei sprzedaż oddziału w Skawinie. Aktualny backlog grupy Comp (na

Przegląd prasy

rentowność linii produktowych --Morawiecki: Od stycznia przyciągnęliśmy inwestycje na kwotę 250 mln euro --IMS podwyższył 2-krotnie dolny próg rekomendacji dywidendy do 60% od 2016 r. --Akcjonariusze Forte zdecydowali o wypłacie 1 zł dywidendy na akcję --KNF chce zawieszenia notowań Dreweksu i

Przegląd informacji ze spółek

Fundusz MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, z wyodrębnionym subfunduszem MCI.TechVentures 1.0, nabył 59,75% akcji spółki Mika Tur Seyahat Acenteli?i ve Turizm Anonim Şirketi, właściciela portalu Tatilbudur.com, za kwotę około 10,97 mln euro, podał MCI. Bytom odnotował