akcje boryszew

Boryszew ogłosił przymusowy wykup 5,63% akcji Impexmetalu po 4,25 zł za szt.

Warszawa, 06.08.2019 (ISBnews) - Boryszew, Impexmetal oraz SPV Boryszew 3 ogłosiły przymusowy wykup 10 700 617 akcji Impexmetal, stanowiących 5,63% kapitału zakładowego, od mniejszościowych akcjonariuszy po 4,25 zł za akcję, wynika z ogłoszenia. "Żądający sprzedaży, posiadając łącznie

GK Boryszew skupiła 25 446 149 akcji własnych za łączną kwotę 164,39 mln zł 

Warszawa, 26.06.2019 (ISBnews) - Spółki grupy kapitałowej Boryszew w ramach zakończonego programu skupu akcji własnych, przyjętego w czerwcu 2014 roku nabyły łącznie 25 446 149 sztuk akcji Boryszew S.A. (w tym Boryszew S.A. nabyła 14 955 399 akcji) o wartości nominalnej 1 zł każda, po

Grupa Boryszew ma 100% Hutmena po przymusowym wykupie akcji

Warszawa, 17.01.2017 (ISBnews) - Grupa Boryszewa skupiła w ramach żądania przymusowego wykupu od akcjonariuszy mniejszościowych 2 549 980 akcji stanowiących ok. 9,96% kapitału zakładowego Hutmena i posiada 100% kapitału zakładowego tej spółki oraz głosów, podał Boryszew. „Boryszew

Boryszew złożył dokumenty związane z wykupem pozostałych 9,96% akcji Hutmena

przez wskazany podmiot z grupy kapitałowej Boryszew akcji Hutmena, należących do wszystkich pozostałych akcjonariuszy tej spółki w drodze przymusowego wykupu, podał Boryszew. "Zgodnie ze złożonymi materiałami przedmiotem przymusowego wykupu akcji Hutmen mają być wszystkie akcje Hutmen, które nie

Boryszew i spółki zależne ogłosiły squeeze-out 9,96% akcji Hutmena po 5,31 zł

Warszawa, 12.01.2017 (ISBnews) - Boryszew wraz z podmiotami zależnymi, tj. Impexmetalem, SPV Boryszew 3, SPV Impexmetal oraz Impex-Invest, ogłosiły przymusowy wkup wszystkich akcji posiadanych przez pozostałych akcjonariuszy 2 549 980 akcji (9,96% kapitału) spółki Hutmen po cenie 5,31 zł za

Boryszew ogłosił wezwanie na pozostałe ponad 4 mln akcji Hutmenu po 5 zł za szt.

Warszawa, 02.10.2015 (ISBnews) – Boryszew oraz jego spółki zależne - SPV Boryszew 3, Impex - Invest, Impexmetal oraz SPV Impexmetal - ogłosiły wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 4 033 208 akcji spółki Hutmen po cenie 5 zł za sztukę, podała spółka. "Razem z akcjami już

Boryszew rekomenduje 10 gr na akcję dywidendy z zysku za 2014 r.

Warszawa, 23.03.2015 (ISBnews) - Boryszew rekomenduje wypłatę z zysku za 2014 r. w wysokości 10 gr na akcję, podała spółka. "Zarząd Boryszew S.A. informuje, że w dniu 20 marca 2015 roku podjął uchwałę w sprawie rekomendowania zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu Boryszew S.A. wypłaty

Boryszew na razie bez Impexmetalu

Boryszew nie kupi od Skarbu Państwa akcji Impexmetalu. Resort odrzucił właśnie jedyną, złożoną ofertę. Nie podano żadnego uzasadnienia podjętej decyzji. - Skarb Państwa zwróci się ponownie o złożenie wiążących propozycji przez podmioty uczestniczące we wcześniejszych etapach projektu - czytamy

Boryszew dokonał odpisu na kwotę 158 mln zł, bez wpływu na działalność

Warszawa, 10.03.2020 (ISBnews) - Boryszew dokonał odpisu na utrata wartości firmy powstałej na rozliczeniu nabycia akcji Alchemia, ale mają one charakter księgowy i nie będą miały wpływu na płynność finansową oraz bieżącą działalność operacyjną, podała spółka. "Zarząd Boryszew S.A

W wezwaniu na Impexmetal zawarto transakcje na 46,78 mln akcji

Warszawa, 14.06.2019 (ISBnews) - W wezwaniu na sprzedaż akcji spółki Impexmetalu, ogłoszonym przez Boryszew, SPV Boryszew 3 i Impexmetal z Grupy Boryszew, zawarto transakcje, których przedmiotem było 46 776 642 akcji, podał Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie, jako

Prezes Boryszewa: Nie mamy aktualnie planów skupu akcji własnych

Warszawa, 29.11.2019 (ISBnews) - Boryszew nie planuje w tym momencie skupu akcji własnych, poinformował prezes Piotr Lisiecki. "Na ten moment nie mamy planów skupu akcji własnych i wycofania spółki z giełdy" - powiedział Lisiecki na konferencji prasowej. Szef Boryszewa nie

akcje boryszew

Warszawa, 09.07.2019 (ISBnews) - W drugim terminie zapisów w ramach wezwania na akcje Impexmetalu złożono zapisy na 7 142 741 akcji po 4,25 zł za sztukę, podała spółka. "W wyniku ogłoszonego, w dniu 17 maja 2019 roku przez Impexmetal S.A. wraz z następującymi podmiotami: spółką Boryszew

Boryszew: List intencyjny ws. sprzedaży Walcowni Metali Dziedzice wygasł

zakupu 100% akcji Walcownia Metali "Dziedzice" S.A. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach za około 160 mln zł.  Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się w produkcji komponentów do samochodów, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz chemii

Impexmetal: W II etapie wezwania zawarto transakcje na 7,14 mln akcji

do wykonywania 54 519 383 głosów na walnym zgromadzeniu. Z kolei Boryszew będzie posiadał łącznie bezpośrednio i pośrednio poprzez spółki Impexmetal i SPV Boryszew 3 179 299 383 akcje Impexmetalu, co stanowi 94,37% kapitału zakładowego i uprawnia do wykonywania 179 299 383 głosów na walnym

Porozumienie akcjonariuszy Impexmetal planuje ogłoszenie wezwania na jego akcje

Warszawa, 16.05.2019 (ISBnews) - Boryszew zawarł z Impexmetal oraz SPV Boryszew 3 porozumienie akcjonariuszy spółki Impexmetal, które dotyczy m.in. wspólnego działania w celu ogłoszenia wezwania na pozostałe akcje Impexmetal i docelowe wycofanie spółki z GPW, podano w komunikatach. 

Spółki z Grupy Boryszew mają przedwstępną umowę sprzedaży aktywów aluminiowych

Warszawa, 28.11.2019 (ISBnews) - Boryszew, SPV Boryszew 3 oraz Impexmetal Holding zawarły warunkową przedwstępną umowę sprzedaży aktywów produkcyjnych zlokalizowanych w Koninie tj. sprzedaży 190 mln akcji, stanowiących 100% kapitału i głosów na walnym zgromadzeniu spółki Impexmetal S.A., 

Boryszew: Sprzedaż Impexmetalu może zostać sfinalizowana w III kw. 2020 r.

Warszawa, 29.05.2020 (ISBnews) - Jeżeli zgodnie z przewidywaniami Grupy Boryszew zgoda Komisji Europejskiej na sprzedaż Impexmetalu nastąpi w czerwcu lub lipcu 2020 roku, zamknięcie transakcji powinno nastąpić w III kwartale tego roku, poinformował prezes Piotr Lisiecki. "Pierwotnie, w

Boryszew uwzględni odpis Impexmetalu na 23,5 mln zł w raporcie za 2017 r.

Warszawa, 02.03.2018 (ISBnews) - Impexmetal, spółka zależna Boryszewa, zdecydował o utworzeniu niepieniężnego odpisu aktualizującego wartość posiadanego przez siebie pakietu akcji spółki stowarzyszonej Alchemia w kwocie wynoszącej ok. 23,5 mln zł. Odpis w identycznej kwocie zostanie ujęty w

Impexmetal: Wszystkie akcji Alchemii objęte squeeze-outem zostały nabyte

Warszawa, 05.06.2019 (ISBnews) - Nastąpiło rozliczenie przymusowego wykupu 2 618 926 akcji Alchemii, ogłoszone przez Impexmetal - w ramach porozumienia akcjonariuszy, do którego należą także Roman i Grażyna Karkosikowie oraz Boryszew, podała spółka. Przedmiotem przymusowego wykupu

mBank BM prognozuje 276 mln zł zysku EBITDA Boryszewa w 2020 r.

bankowe. "Po słabszych od oczekiwań wynikach za IV kw. 2019 (oczyszczona EBITDA -50% vs. oczekiwania, -150 mln zł straty netto) aktualizujemy w dół nasze całoroczne prognozy dla Grupy Boryszew (EBITDA -13% vs. dotychczasowe prognozy) ze względu na słabsze niż dotychczas zakładaliśmy wyniki w

Impexmetal ogłosił przymusowy wykup 2,62 mln akcji Alchemii po 4,8 zł za szt.

Warszawa, 31.05.2019 (ISBnews) - Impexmetal - w ramach porozumienia akcjonariuszy, do którego należą także Roman i Grażyna Karkosikowie oraz Boryszew - ogłosił przymusowy wykup 2 618 926 akcji Alchemii po 4,8 zł za akcję, podała spółka. "Spółka, po osiągnięciu łącznie ze stronami zawartego

Impexmetal złożył do KNF wniosek ws. zniesienia dematerializacji akcji

przetworzonych wyrobów płaskich. Od czerwca 1997 roku akcje Impexmetalu są notowane na warszawskiej giełdzie, a od 2005 roku wchodzi w skład grupy kapitałowej Boryszew. (ISBnews)  

Impexmetal zamierza wykupić akcje Alchemii w drodze przymusowego wykupu

Warszawa, 14.05.2019 (ISBnews) - Impexmetal zamierza nabyć akcje Alchemii należące do wszystkich pozostałych akcjonariuszy Alchemii w drodze przymusowego wykupu, podała spółka. Wskazany przez Impexmetal, Romana Krzysztofa Karkosika, Grażynę Wandę Karkosik, Boryszew oraz Eastside-Bis podmiot

GPW zawiesiła obrót akcjami Alchemii w związku z przymusowym wykupem

Grażyna Karkosikowie oraz Boryszew - ogłosił przymusowy wykup 2 618 926 akcji Alchemii po 4,8 zł za akcję. Grupa Alchemii koncentruje się na działalności związanej z produkcją stali. Działalność operacyjna jest skupiona w spółkach zależnych. Spółka-matka zajmuje się handlem. Głównym przedmiotem

Boryszew został gwarantem umowy kredytowej Impexmetalu

Warszawa, 11.01.2019 (ISBnews) - Boryszew zawarł jako gwarant umowę kredytową, na podstawie której Impexmetalowi został udzielony kredyt na nabycie akcji Alchemii w ramach wezwania oraz gwarancja, podała spółka "Zarząd spółki podaje informację o zawarciu przez spółkę jako gwaranta

Akcjonariusze Impexmetalu zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2018 r.

treści uchwały walnego. Głównym przedmiotem działalności Impexmetalu jest produkcja walcowanych aluminiowych wysoko przetworzonych wyrobów płaskich. Od czerwca 1997 roku akcje Impexmetalu są notowane na warszawskiej giełdzie, a od 2005 roku wchodzi w skład grupy kapitałowej Boryszew. (ISBnews)

Boryszew miał 87,98 mln zł straty netto, 414 mln zł zysku EBITDA w 2019 r.

Warszawa, 29.05.2020 (ISBnews) - Boryszew odnotował 87,98 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 71,35 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 210,3 mln zł wobec 229,6 mln zł zysku rok

KNF zezwoliła na zniesienie dematerializacji akcji Impexmetalu i Alchemii

Warszawa, 05.11.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zezwoliła na zniesienie dematerializacji akcji Impexmetalu i Alchemii od 13 listopada, podała Komisja. "Komisja jednogłośnie o udzieliła zezwolenia na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji

Impexmetal zdecydował o przeglądzie opcji strategicznych

przewidywanych nakładów na realizację strategii. Głównym przedmiotem działalności Impexmetalu jest produkcja walcowanych aluminiowych wysoko przetworzonych wyrobów płaskich. Od czerwca 1997 roku akcje Impexmetalu są notowane na warszawskiej giełdzie, a od 2005 roku wchodzi w skład grupy kapitałowej Boryszew

Boryszew i Krezus podpisały aneks do listu intencyjnego ws. sprzedaży walcowni

Warszawa, 30.05.2018 (ISBnews) - Boryszew podpisał z Krezusem aneks do listu intencyjnego w sprawie sprzedaży 100% akcji spółki Walcownia Metali "Dziedzice", poinformowała spółka. "Aneks został zawarty na wniosek inwestora w związku z niezakończeniem przez niego badania due

GPW wykluczyła akcje Alchemii z obrotu od 13 listopada

Warszawa, 08.11.2019 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) postanowiła wykluczyć akcje Alchemii z obrotu giełdowego od 13 listopada, podała spółka. "W związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie udzielenia spółce zezwolenia na przywrócenia akcjom spółki

W wezwaniu na Alchemię zawarto transakcje na 23,44 mln akcji

Warszawa, 07.03.2019 (ISBnews) - W wezwaniu na sprzedaż akcji spółki Alchemia, ogłoszonym przez Romana Karkosika, Grażynę Karkosik, Boryszew, Impexmetal i oraz Eastside-BIS, zawarto transakcje, których przedmiotem było 23 436 074 akcji, podał Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro

Boryszew i Impexmetal zdecydowały o utworzeniu rezerwy wys. 65 mln zł

aluminiowych wysoko przetworzonych wyrobów płaskich. Od czerwca 1997 roku akcje Impexmetalu są notowane na warszawskiej giełdzie, a od 2005 roku wchodzi w skład grupy kapitałowej Boryszew. Grupa Boryszew specjalizuje się w produkcji komponentów do produkcji samochodów oraz przetwórstwie metali nieżelaznych

Akcjonariusze Impexmetalu zdecydują 25 czerwca o niewypłacaniu dywidendy za 2018

kapitału zapasowego spółki" - czytamy w projekcie.  Głównym przedmiotem działalności Impexmetalu jest produkcja walcowanych aluminiowych wysoko przetworzonych wyrobów płaskich. Od czerwca 1997 roku akcje Impexmetalu są notowane na warszawskiej giełdzie, a od 2005 roku wchodzi w skład grupy

Boryszew zainteresowany przejęciami, ale obecnie nie prowadzi 'twardych' rozmów

Warszawa, 04.09.2018 (ISBnews) - Boryszew jest otwarty na akwizycje podmiotów branżowych, ale obecnie nie prowadzi żadnych "twardych" rozmów na ten temat, poinformował p.o. prezesa Boryszewa Piotr Szeliga.  "W maju mówiliśmy, że pewne rozmowy trwają, ale z nikim nie

GPW wykluczyła akcje Impexmetalu z obrotu od 13 listopada

Warszawa, 08.11.2019 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) postanowiła wykluczyć akcje Impexmetalu z obrotu giełdowego od 13 listopada, podała spółka. "W związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie udzielenia spółce zezwolenia na przywrócenia akcjom spółki

W wezwaniu na akcje Hutmena złożono 3 zapisy na łącznie 420,9 tys. akcji

Warszawa, 24.11.2015 (ISBnews) - W wezwaniu na sprzedaż akcji Hutmena zostały złożone 3 zapisy na łącznie 420 903 akcje po cenie z wezwania tj. 1 zł, podał Boryszew. "Zarząd Boryszew (…) otrzymał od Domu Maklerskiego PKO BP informację, że w wyniku ogłoszonego w dniu 2

Boryszew i Impexmetal ujmą ryzyka dot. zobowiązań Hutmenu w raportach za 2017 r.

produkcja walcowanych aluminiowych wysoko przetworzonych wyrobów płaskich. Od czerwca 1997 roku akcje Impexmetalu są notowane na warszawskiej giełdzie, a od 2005 roku wchodzi w skład grupy kapitałowej Boryszew. Grupa Boryszew specjalizuje się w produkcji komponentów do produkcji samochodów oraz

Przegląd prasy

. --Newag dostarczył 20 lokomotyw EU160 Griffin do PKP Intercity --Libet osiągnął nowe porozumienie z bankami ws. umowy restrukturyzacyjnej --KNF wyraziła zgodę na wycofanie akcji Baltony z obrotu na GPW 15 VII --Grupa Boryszew utrzyma na stałe produkcję płynów dezynfekcyjnych --Grupa Boryszew

NWZ Impexmetalu zdecydowało o zniesieniu dematerializacji akcji, wycofaniu z GPW

Warszawa, 29.08.2019 (ISBnews) - Nadzwyczajne walne zgromadzenie Impexmetalu postanowiło o zniesieniu dematerializacji wszystkich akcji spółki, to jest 190 mln akcji serii A, oraz o wycofaniu ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie

W wezwaniu Boryszewa na akcje Hutmena złożono zapisy na 4,7 mln akcji

Warszawa, 17.11.2014 (ISBnews) - W wyniku wezwania ogłoszonego przez Boryszew oraz spółki zależne SPV Boryszew 3, Impex-Invest i Impexmetal do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Hutmen, złożone zostało 160 zapisów na 4.700.754 akcje po 4.90 zł za 1 akcję, podała spółka. Podmiotem

GPW zawiesiła obrót akcjami Hutmena w związku ze squeeze-outem

Warszawa, 12.01.2017 (ISBnews) - Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zawiesza obrót akcjami spółki Hutmen od dziś w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu akcji spółki, podała GPW. Boryszew podał dziś, że wraz z podmiotami zależnymi, tj

W wezwaniu na Alchemię złożono zapisy na 23,44 mln akcji

074 głosów na walnym zgromadzeniu Alchemia S.A." - czytamy w komunikacie. 11 stycznia Roman Karkosik, Grażyna Karkosik, Boryszew, Impexmetal oraz Eastside-Bis - jako porozumienie - ogłosili wezwanie do sprzedaży 29,245 mln akcji Alchemii, stanowiących 14,62% głosów, po cenie 4,8 zł za akcję

Boryszew przygotowuje nowy program inwestycyjny dla Impexmetalu

posiada 57,91% akcji Impexmetalu. Grupa Boryszew specjalizuje się w produkcji komponentów do produkcji samochodów oraz przetwórstwie metali nieżelaznych. (ISBnews)  

Advent International może przejąć wybrane aktywa Boryszewa i Impexmetalu - prasa

Konin. Grupa Boryszew specjalizuje się w produkcji komponentów do produkcji samochodów oraz przetwórstwie metali nieżelaznych. Głównym przedmiotem działalności Impexmetalu jest produkcja walcowanych aluminiowych wysoko przetworzonych wyrobów płaskich. Od czerwca 1997 roku akcje Impexmetalu są

Akcjonariusze Impexmetalu zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy

kapitału zapasowego spółki" - czytamy w uchwale. Głównym przedmiotem działalności Impexmetalu jest produkcja walcowanych aluminiowych wysoko przetworzonych wyrobów płaskich. Od czerwca 1997 roku akcje Impexmetalu są notowane na warszawskiej giełdzie, a od 2005 roku wchodzi w skład grupy kapitałowej

Porozumienie akcjonariuszy wezwało do sprzedaży akcji Alchemii po 4,8 zł/ szt.

Warszawa, 11.01.2019 (ISBnews) - Roman Karkosik, Grażyna Karkosik, Boryszew, Impexmetal oraz Eastside-Bis - jako porozumienie - ogłosili wezwanie do sprzedaży 29,245 mln akcji Alchemii, stanowiących 14,62% głosów, po cenie 4,80 zł za akcję, podał pośredniczący Santander Bank Polska - Santander

Przegląd informacji ze spółek

) wyraziła zgodę na wycofanie akcji Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego Baltona z obrotu na rynku regulowanym z dniem 15 lipca 2020 r., podała spółka. Grupa Boryszew zmniejszy zatrudnienie w II kwartale 2020 roku, szczególnie w segmencie motoryzacji, który najbardziej ucierpiał w wyniku pandemii

Przegląd prasy

Reflex: Ceny paliw na stacjach mogą wzrosnąć na początku maja --Boryszew chce utrzymać w kolejnych latach poziom nominacji na nowe projekty --Akcjonariusze Asseco Poland zdecydowali o wypłacie 3,07 zł na akcję dywidendy --Dom Development wprowadził do oferty 225 lokali w ramach Mariny Mokotów

Akcjonariusze Impexmetalu zdecydują 19 II o umorzeniu 10,06 mln akcji

roku akcje Impexmetalu są notowane na warszawskiej giełdzie, a od 2005 roku wchodzi w skład grupy kapitałowej Boryszew. (ISBnews)

Impexmetal miał 163,12 mln zł zysku netto z działalności kont. 2018 r.

roku akcje Impexmetalu są notowane na warszawskiej giełdzie, a od 2005 roku wchodzi w skład grupy kapitałowej Boryszew. (ISBnews)

Alchemia: Wezwanie nie wpłynie na dotychczasową działalność, cena jest godziwa

godziwej spółki" - napisano także. 11 stycznia Roman Karkosik, Grażyna Karkosik, Boryszew, Impexmetal oraz Eastside-Bis - jako porozumienie - ogłosili wezwanie do sprzedaży 29,245 mln akcji Alchemii, stanowiących 14,62% głosów, po cenie 4,80 zł za akcję, podał pośredniczący Santander Bank Polska

GPW zaprezentowała portfel indeksu WIG-ESG

Handlowy, JSW, GTC, InterCars, Grupa Azoty, Eurocash, Budimex, Energa, Kernel, Enea, Tauron, Famur, Comarch, LC Corp, Wirtualna, 11bit, Echo Inv., GPW, PKP Cargo, VRG, Ciech, Benefit Systems, Orbis, Mabion, Amica, Forte, LiveChat, Bogdanka, Boryszew, Stalprodukt, PlayWay, Polimex, Getin Noble Bank, CI

Akcjonariusze Impexmetalu upoważnili zarząd do skupu do 75 mln akcji

produkcja walcowanych aluminiowych wysoko przetworzonych wyrobów płaskich. Od czerwca 1997 roku akcje Impexmetalu są notowane na warszawskiej giełdzie, a od 2005 roku wchodzi w skład grupy kapitałowej Boryszew. (ISBnews)

Przegląd prasy

. 2020 i głębokie zmiany --Orphée ma zgodę KNF na wycofanie akcji z obrotu na NewConnect od 5 czerwca --Konsorcjum Stali ma zgodę KNF na wycofanie akcji z obrotu na GPW od 18 czerwca --Indykpol ma zgodę KNF na wycofanie akcji z obrotu na GPW od 11 czerwca --Inflacja może spowolnić do ok

Przegląd prasy

uzgodnienia termsheet do 30 IX br. --PAIH E. Leclerc wprowadził polską wodę mineralną Perlage do Hiszpanii --Asseco Data Systems dostarczyło Krukowi kwalifikowany podpis elektroniczny --Wielton: Powinniśmy mieć możliwość dostarczenia 100% podwozi dla LD w 2020 r. --Boryszew pracuje nad przejmowaniem

Akcjonariusze Boryszewa zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy

 786 tys. zł przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego spółki" - czytamy w uchwale. W ub.r. akcjonariusze Boryszewa zdecydowali o wypłacie 0,10 zł dywidendy na akcję z zysku za 2014 rok. Grupa Boryszew to międzynarodowy koncern z branży automotive, posiadający ok. 20 zakładów w 8

Przegląd informacji ze spółek

przez Boryszew, SPV Boryszew 3 i Impexmetal z Grupy Boryszew, zawarto transakcje, których przedmiotem było 46 776 642 akcji, podał Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie, jako podmiot pośredniczący. S&P Global Ratings podwyższył perspektywę ratingową Powszechnego Zakładu

Przegląd informacji ze spółek

szt., przy rocznym zapotrzebowaniu na poziomie ok. 2,5 tys. szt. Boryszew pracuje nad przejmowaniem projektów w segmencie Motoryzacja, które dotychczas były realizowane przez firmy konkurencyjne, poinformował prezes Piotr Lisiecki. Łączna wartość projektów, nad których pozyskaniem grupa pracuje to

Impexmetal miał wstępnie 186 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2018 r.

Impexmetalu jest produkcja walcowanych aluminiowych wysoko przetworzonych wyrobów płaskich. Od czerwca 1997 roku akcje Impexmetalu są notowane na warszawskiej giełdzie, a od 2005 roku wchodzi w skład grupy kapitałowej Boryszew. (ISBnews)

Przegląd informacji ze spółek

) oraz do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) dokumentację związaną z zamiarem nabycia przez Impexmetal oraz Boryszew akcji Impexmetalu, należących do wszystkich pozostałych akcjonariuszy w drodze przymusowego wykupu, podał Boryszew. Bank Pekao jako pierwszy w Polsce wdrożył prosty, wygodny

Krezus chce kupić od Boryszewa Walcownię Metali 'Dziedzice' za ok. 160 mln zł

. "Spółka zamierza nabyć wszystkie akcje (100%) Walcowni wolne od obciążeń na warunkach określonych w odrębnej umowie. Boryszew posiada 1,92% udziału w kapitale zakładowym Walcowni, przy czym pozostałe akcje Walcowni posiadają spółki: lmpexmetal z siedzibą Warszawie - 26,78% udziału w kapitale

Przegląd prasy

I-III kw. 2019 r. --Trakcja miała 45,75 mln zł straty netto, 45,45 mln zł straty EBIT w III kw. 2019 --GH ma zgodę RN na sprzedaż Carcade oraz nabycie akcji Idea Bank Białoruś --Boryszew miał 15,61 mln zł zysku netto z dział. kontynuowanej w III kw. 2019 r. --RN PKN Orlen zgodziła się na

Przegląd informacji ze spółek

pracowników wróci do kraju i przejdzie kwarantannę. Boryszew ERG - spółka z grupy kapitałowej Boryszew - rozszerzył ofertę produktową o preparat o działaniu wirusobójczym przeznaczony do dezynfekcji rąk oraz powierzchni, materiałów i wyposażenia o nazwie ERG CleanSkin, podał Boryszew. Rada nadzorcza

KNF zezwoliła na zniesienie dematerializacji akcji Hutmena z dniem 18 IV

Warszawa, 28.03.2017 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zdecydowała o zezwoleniu Hutmenowi na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) z dniem 18 kwietnia, podała spółka. Na początku lutego Hutmen złożył wniosek do KNF o zgodę na dematerializację akcji

Impexmetal miał wstępnie 141,6 mln zł zysku netto w 2018 r.

produkcja walcowanych aluminiowych wysoko przetworzonych wyrobów płaskich. Od czerwca 1997 roku akcje Impexmetalu są notowane na warszawskiej giełdzie, a od 2005 roku wchodzi w skład grupy kapitałowej Boryszew. (ISBnews)

Akcjonariusze Boryszewa zdecydują 28 kwietnia o 0,10 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 02.04.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze Boryszewa zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 28 kwietnia br. o wypłacie dywidendy w wysokości 0,10 zł na akcję, wynika z projektów uchwał ZWZ. "Zwyczajne walne zgromadzenie Boryszew S.A. postanawia: 1) dokonać podziału zysku netto

Impexmetal wstrzymał realizację strategii rozwoju na lata 2018-2026

płaskich. Od czerwca 1997 roku akcje Impexmetalu są notowane na warszawskiej giełdzie, a od 2005 roku wchodzi w skład grupy kapitałowej Boryszew.  (ISBnews)

Przegląd prasy

% pod względem wartościowym  -- Jeszcze w tym roku Warszawa stanie się drugą najbogatszą stolicą w regionie - po Berlinie    ISBnews --BAH miał 5,38 mln zł zysku netto, 8,66 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r.. --Akcjonariusze Dom Development zdecydowali o 9,05 zł dywidendy na akcję

Krezus złożył do UOKiK wniosek ws. przejęcia Walcowni Metali 'Dziedzice'

umowie. Boryszew posiada 1,92% udziału w kapitale zakładowym Walcowni, przy czym pozostałe akcje Walcowni posiadają spółki: lmpexmetal z siedzibą Warszawie - 26,78% udziału w kapitale zakładowym oraz Hutmen z siedzibą we Wrocławiu - 71,30% udziału w kapitale zakładowym. Na początku br. Roman Karkosik

Karkosik: Nie zgadzam się z zarzutami o manipulacje akcjami Boryszewa

Warszawa, 26.06.2015 (ISBnews) – Roman Karkosik "fundamentalnie nie zgadza się" z zarzutami prokuratury okręgowej w Warszawie, by on i jego małżonka mieli manipulować akcjami spółki Boryszew w okresie od 19 do 30 kwietnia 2013 r., napisał przedsiębiorca w oświadczeniu. "

Przegląd informacji ze spółek

wprowadzeniem akcji spółki na rynek NewConnect, podała spółka. J.W. Construction odnotował 4,55 mln zł skonsolidowanej straty netto w I kw. 2020 r. wobec 6,79 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Boryszew odnotował 87,98 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej

Przegląd informacji ze spółek

Mennica Polska rozpozna w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za IV kwartał 2018 roku zysk w kwocie 8,849 mln zł z tytułu wyceny posiadanego pakietu akcji Enea, który zostanie zawarty w przychodach finansowych i skorygowany na linii podatku dochodowego o odpowiednią rezerwę z

Przegląd informacji ze spółek

wysokości 1,5 zł na akcję, wynika z uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu. Boryszew mógł naruszyć kowenant finansowy dotyczący relacji długu netto do EBITDA (w jednym przypadku długu brutto do EBITDA), podała spółka. Wstępna wartość wskaźnika dług netto/EBITDA wyniosła 3,76x po I kwartale 2020 roku

Przegląd informacji ze spółek

przedwstępną umowę sprzedaży aktywów produkcyjnych zlokalizowanych w Koninie tj. sprzedaży 190 mln akcji, stanowiących 100% kapitału i głosów na walnym zgromadzeniu spółki Impexmetal S.A., podał Boryszew. Kupującym jest szwedzka spółka Gränges AB, globalny dostawca walcowanych produktów aluminiowych

Przegląd informacji ze spółek

Akcjonariusze Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police podjęli decyzję w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podała spółka. Planowane wpływy z emisji powinny wynieść ok. 1 mld zł. Zarząd Unibepu podjął

Przegląd informacji ze spółek

projektów. Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wyniesie 2,4 zł. Boryszew podjął decyzję o utworzeniu odpisu aktualizującego wartość udziałów w spółkach Grupy Boryszew Automotive Plastics (Grupa BAP) oraz pożyczek udzielonych spółkom Grupy BAP, w łącznej wysokości 181,8 mln zł, podała spółka

Przegląd informacji ze spółek

oznacza wypłatę 9,05 zł na akcję, podała spółka. Famur odnotował 65 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 32,79 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Elektrociepłownia Będzin (EC Będzin) odnotowała 8,03 mln zł

Przegląd informacji ze spółek

dochodów (C/I) na koniec br. poprawi się do 41% wobec 42% poprzednio. Boryszew, Impexmetal oraz SPV Boryszew 3 ogłosiły przymusowy wykup 10 700 617 akcji Impexmetal, stanowiących 5,63% kapitału zakładowego, od mniejszościowych akcjonariuszy po 4,25 zł za akcję, wynika z ogłoszenia. Awbud złożył

Przegląd informacji ze spółek

zapadnie decyzja o rozbudowie mocy produkcyjnych niektórych zakładów motoryzacyjnych Grupy Boryszew, zapowiedział prezes Piotr Lisiecki. Boryszew nie planuje w tym momencie skupu akcji własnych, poinformował prezes Piotr Lisiecki. Baltona odnotowała 17,08 mln zł skonsolidowanej straty netto

Impexmetal miał 36,15 mln zł zysku netto z działalności kontyn. w I kw. 2018 r.

wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2018 r. wyniósł 19,54 mln zł wobec 20,45 mln zł zysku rok wcześniej. Głównym przedmiotem działalności Impexmetalu jest produkcja walcowanych aluminiowych wysoko przetworzonych wyrobów płaskich. Od czerwca 1997 roku akcje Impexmetalu są notowane

Przegląd informacji ze spółek

. Oddział Maflow wchodzący w skład Segmentu Motoryzacja Grupy Boryszew wspólnie z Instytutem Technologii Materiałowej i Promieniowania Fraunhofera w Dreźnie (IWS) opracował technologię laserowego spawania komponentów wchodzących w skład wyrobów produkowanych przez oddział, podał Boryszew. Osiągnięte

Impexmetal dokonał odpisu aktualizacyjnego na kwotę 23,5 mln zł

Warszawa, 01.03.2018 (ISBnews) - Impexmetal podjął decyzję o utworzeniu odpisu aktualizującego wartość posiadanego pakietu akcji spółki stowarzyszonej Alchemia w kwocie wynoszącej ok. 23,5 mln zł, poinformowała spółka. Odpis zostanie ujęty w jednostkowym oraz

Kontrakt Impexmetalu na dostawy z koncernu Rusal został czasowo zawieszony

przetworzonych wyrobów płaskich. Od czerwca 1997 roku akcje Impexmetalu są notowane na warszawskiej giełdzie, a od 2005 roku wchodzi w skład grupy kapitałowej Boryszew. (ISBnews)

Akcjonariusze Boryszewa zdecydują 15VI o niewypłacaniu dywidendy

wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto z działalności kontynuowanej w 2015 r. wyniósł 3,79 mln zł wobec 25,55 mln zł zysku rok wcześniej. W ub.r. akcjonariusze Boryszewa zdecydowali o wypłacie 0,10 zł dywidendy na akcję z zysku za 2014 rok. Grupa Boryszew to międzynarodowy koncern z branży

GPW wykluczyła z obrotu akcje Hutmena na wniosek spółki od 18 kwietnia

Warszawa, 12.04.2017 (ISBnews) - Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wykluczył na wniosek spółki z obrotu giełdowego akcje Hutmena z dniem 18 kwietnia 2017 r., podała Giełda. "W związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie udzielenia spółce Hutmen S.A

Hutmen złożył wniosek do KNF o zgodę na dematerializację akcji

Warszawa, 10.02.2017 (ISBnews) - Hutmen złożył wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o zgodę na dematerializację akcji, podała spółka. "Zarząd Hutmen informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 10 lutego 2017 r., w celu wykonaniu uchwały nadzwyczajnego walnego zgromadzenia nr 3 z dnia 6

Impexmetal zawarł umowy na dostawę walcarki zimnej za ok. 115 mln zł

działalności Impexmetalu jest produkcja walcowanych aluminiowych wysoko przetworzonych wyrobów płaskich. Od czerwca 1997 roku akcje Impexmetalu są notowane na warszawskiej giełdzie, a od 2005 roku wchodzi w skład grupy kapitałowej Boryszew. (ISBnews)

Przegląd informacji ze spółek

), pod warunkiem możliwości uzyskiwania w tym segmencie rentowności. Boryszew chce określić główne kierunki rozwoju grupy do końca 2018 roku, poinformował prezes Piotr Lisiecki. Boryszew optymistycznie patrzy na możliwości wzrostu sprzedaży w segmencie motoryzacji od I kw. 2019 r. w związku z

Przegląd prasy

zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2019 r. --Bloober Team chce wybrać doradcę ds. M&A w ciągu dni raczej niż tygodni (aktual) --Indeks WIG20 spadł o 2,29% na zamknięciu w środę --Akcjonariusze Comarchu zdecydowali o 1,5 zł dywidendy na akcję za 2019 r. --NBP: Decyzyjne posiedzenie RPP odbędzie

Impexmetal miał 34,08 mln zł zysku netto z dział. kontynuowanej w I kw. 2019 r.

wcześniej. Głównym przedmiotem działalności Impexmetalu jest produkcja walcowanych aluminiowych wysoko przetworzonych wyrobów płaskich. Od czerwca 1997 roku akcje Impexmetalu są notowane na warszawskiej giełdzie, a od 2005 roku wchodzi w skład grupy kapitałowej Boryszew. (ISBnews)

Boryszew może wypłacić za rok wyższą dywidendę niż w tym roku

Warszawa, 23.03.2015 (ISBnews) – Boryszew spodziewa się, że z zysku za 2015 wypłaci dywidendę wyższą niż ta proponowana za 2014 r., poinformował prezes Piotr Szeliga. "Poprawa wskaźników zadłużenia, poprawa stanu gotówki przesądziła na koniec o tym, że zarząd Boryszewa zdecydował

Przegląd informacji ze spółek

. Sprzedaż zrealizowana przez spółki dystrybucyjne grupy kapitałowej Inter Cars zwiększyła się o 2,9% r/r do 627,6 mln zł w lutym 2020 r., podała spółka. Boryszew dokonał odpisu na utrata wartości firmy powstałej na rozliczeniu nabycia akcji Alchemia, ale mają one charakter księgowy i nie będą miały wpływu

GPW: Mamy potencjał, aby umocnić pozycję w gronie dojrzałych rynków

. JSW, Alior Bank, CCC, Play Communications, Orange Polska, Grupa Azoty, Enea, Tauron Polska Energia, Kernel Holding, Kruk, Asseco Poland, Budimex, Eurocash, Ciech, Energa, PKP Cargo, Lubelski Węgiel Bogdanka, GPW, Boryszew, Neuca.  W poniedziałek, 24 września br., w siedzibie London Stock

Przegląd informacji ze spółek

jego poszczególnych aspektów, mogą zapaść w pierwszym kwartale br. Roman Karkosik, Grażyna Karkosik, Boryszew, Impexmetal oraz Eastside-Bis - jako porozumienie - ogłosili wezwanie do sprzedaży 29,245 mln akcji Alchemii, stanowiących 14,62% głosów, po cenie 4,80 zł za akcję, podał pośredniczący

Przegląd informacji ze spółek

, w wyniku czego PZU i PFR bezpośrednio nabędą akcje banku, podał PZU. Gobarto odnotowało 24,67 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 15,04 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Biomed-Lublin zawarł umowę

Akcjonariusze Boryszewa zdecydowali o wypłacie 0,1 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 29.04.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze Boryszewa zdecydowali o wypłacie 0,10 zł dywidendy na akcję z zysku za 2014 rok, podała spółka. "Zwyczajne walne zgromadzenie spółki podjęło uchwałę w prawie podziału zysku netto za 2014 rok. Zgodnie z w/w uchwałą osiągnięty w 2014 roku