akcje biotonu

Spółki Biotonu zrealizowały sprzedaż 29% akcji Indaru za 4,9 mln USD

Warszawa, 13.06.2016 (ISBnews) - Spółki zależne Biotonu - Mindar Holdings Ltd i Germonta Holdings Ltd z siedzibami na Cyprze - zrealizowały sprzedaż na rzecz Luraq Investments Ltd z siedzibą na Cyprze umowę sprzedaży wszystkich posiadanych akcji Indar ZAO z siedzibą na Ukrainie, stanowiących

Prokom i Troqueera mają warunkowe umowy sprzedaży akcji Biotonu na rzecz Bimedy

Warszawa, 24.07.2015 (ISBnews) - Prokom Investments zawarł z Bimeda Holding Limited warunkową umowę sprzedaży całego posiadanego przez tę spółkę pakietu akcji Biotonu. Zamiar sprzedaży na rzecz Bimedy swoich 3,385 mln akcji ogłosił także inny akcjonariusz - Troqueera Enterprises Limited, podał

Prokom sprzedał 5,73 mln akcji Biotonu, środki przeznaczy na spłatę zobowiązań

Warszawa, 06.08.2015 (ISBnews) -  Prokom Investments zmniejszył swoje zaangażowanie w Biotonie do poziomu poniżej 10% poprzez sprzedaż na rynku regulowanym w drodze transakcji pakietowej, 5 730 054 akcji Biotonu. Wszystkie wpływy ze zbycia tych akcji przeznaczone są na spłatę zobowiązań

NovoTek Pharmaceuticals odwołał przyjmowania zapisów na akcje Biotonu od 16 VII

Warszawa, 14.07.2015 (ISBnews) - NovoTek Pharmaceuticals Limited z siedzibą w HongKongu - jako wzywający zdecydował, że nie rozpocznie przyjmowania zapisów na akcje Biotonu zgodnie  z wcześniejszym planem, tj. 16 lipca, poinformowała spółka. O nowym terminie spółka poinformuje w osobnym

NovoTek z HongKongu ogłosił wezwanie na 33% akcji Biotonu po cenie 7 zł/ szt.

Warszawa, 29.06.2015 (ISBnews) - NovoTek Pharmaceuticals Limited z siedzibą w HongKongu ogłosił wezwanie na 28,34 mln akcji Biotonu, stanowiących 33% kapitału, po cenie 7 zł, podano w ogłoszeniu o wezwaniu. Zapisy będą przyjmowane od 16 lipca do 7 sierpnia. "Przedmiotem niniejszego

Ryszard Krauze obejmie nową emisję akcji Biotonu

Spółka biotechnologiczna Bioton wyemituje do 250 mln akcji serii T z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, skierowaną do Ryszarda Krauzego, podała spółka w komunikacie. Cena emisyjna akcji wynosi 0,20 zł, a wartość emisji do 50 mln zł. "Zarząd podjął uchwałę o emisji w

Bioton: Pierwsze przychody z analogów insulin powinny pojawić się za 4 lata

Yifan Pharmeceutical, który niedawno nabył pakiety akcji Biotonu, stając się największym akcjonariuszem spółki z udziałem na poziomie 32%. Spółka oczekuje, że zgodę na transakcję nadzór w Chinach wyda jeszcze w tym miesiącu.  "Plan na przyszły rok jest taki, by wejść na dobry kurs w Chinach

Bioton: Yifan ma wszystkie zgody dot. przejęcia SciGen, ogłosi wezwanie na akcje

Warszawa, 03.07.2018 (ISBnews) - Yifan International Pharmaceutical uzyskał wszystkie niezbędne zgody regulacyjne wskazane w umowie inwestycyjnej, na mocy której Yifan zobowiązał się do nabycia od Biotonu wszystkich akcji emitenta w SciGen, podał Bioton. W konsekwencji Yifan zobowiązany jest

Basolma rezygnuje z planów zwiększenia udziałów w kapitale Biotonu

303 704 akcje Biotonu, stanowiących 13,16 % kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 13,16% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Wówczas Bioton podał, że zamiarem Bimeda jest zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce w ciągu najbliższych 12 miesięcy do poziomu nie

CEE Equity Partners: Celem jest rozwój Biotonu, możliwe zwiększenie udziału

Warszawa, 22.09.2015 (ISBnews) - CEE Equity Partners planuje skupić się na realizacji strategicznych celów dla Biotonu. Fundusz, którym zarządza, może dokupić akcje spółki, o ile cena będzie odpowiadała wartości, poinformowali przedstawiciele firmy. Chcemy zrealizować trzy punkty, o ile

NovoTek może mieć gotową strategię rozwoju dla Biotonu do końca roku

aktywów Biotonu oraz optymalizacji sprzedaży i marketingu, m.in. we współpracy z NovoTek. Podkreślił, że w sytuacji kiedy NovoTek osiągnie kontrolę nad Biotonem, będzie wspierać finansowo rozwój i inwestycje polskiej spółki. „Nie zaproponujemy wyższej ceny za akcje Bioton – obecna cena w

NovoTek chce dać Biotonowi możliwości rozwoju m.in. w Chinach

znacząco zmniejszy ryzyka, które obecnie występują przy inwestowaniu w akcje Biotonu" – zapowiedział prezes NovoTek. W jego ocenie, rynek na którym działa Bioton na duży potencjał rozwoju. "W sytuacji kiedy zdecydujemy o pełnym zaangażowaniu w polską spółkę chcemy, aby rozwijała się

Akcjonariusze Biotonu zgodzili się na sprzedaż SciGen

Warszawa, 12.06.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Biotonu zdecydowali o sprzedaży wszystkich akcji SciGen, podała spółka. "Zwyczajne walne zgromadzenie spółki Bioton zostało poinformowane przez zarząd spółki o zawarciu z Yifan International Pharmaceutical Co., Ltd. umowy, na mocy której

W wezwaniu na Bioton została zawarta transakcja giełdowa dot. 5.958.796 akcji

Warszawa, 18.08.2015 (ISBnews) - W wyniku wezwania na akcje Biotonu, ogłoszonego przez NovoTek Pharmaceuticals Limited została zawarta transakcja giełdowa, której przedmiotem było 5.958.796 akcji spółki objętych wezwaniem, podał Bioton. "(…) Millennium Dom Maklerski S.A

Przegląd informacji ze spółek

Zarząd Play Communications zdecydował o wypłacie okresowej dywidendy brutto w wysokości 1,65 zł na akcję, podała spółka.  Akcjonariusze Polenergii zdecydują o przeznaczeniu zysku netto za 2019 r. w wysokości 43,54 mln zł w całości na kapitał rezerwowy, wynika z projektów uchwał

NovoTek chce być wiodącym akcjonariuszem Biotonu, by kontynuować inwestycje

finansowo rozwój i inwestycje polskiej spółki.  Prezes NovoTek dodał także, że inwestycja w Bioton jest związana z szeregiem ryzyk, a odkupując akcje Biotonu, NovoTek także przejmuje ryzyko inwestycyjne, które jest wysokie. „Bioton to spółka godna uwagi, ale wymagająca ogromnych nakładów

Bioton sprzedaje spółki we Włoszech na rzecz kanadyjskiego Medwise

Warszawa, 24.04.2017 (ISBnews) - Bioton podpisał umowę o sprzedaży udziałów i wierzytelności z Medwise Pharmaceuticals Limited (Medwise) z Kanady, będącej przedwstępną umową zobowiązującą spółkę do zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży na rzecz Medwise 100% akcji spółki holdingowej Tricel z

NovoTek podwyższył cenę w wezwaniu na Bioton do 9,00 zł

perspektywy rozwoju dla Biotonu, jeśli uzyska wystarczający wpływ na przyszły sposób zarządzania spółką. Będzie to jednak możliwe tylko wówczas, gdy w wezwaniu odkupimy ponad 30% akcji spółki" – powiedział prezes NovoTek Pharmaceuticals dr Jubo Liu, cytowany w komunikacie. NovoTek jest

Przegląd prasy

zarządu Biotonu --Akcjonariusze OT Logistics zdecydowali o emisji do 2,3 mln akcji serii E bez pp --Indeks WIG20 spadł o 0,54% na zamknięciu w poniedziałek --Polnord chce wykupić przedterminowo część obligacji serii NS4 wart. 6,7 mln zł --MPiT chce uszczelnić rynek obrotu kotłami na paliwa stałe

Bioton sprzeda wszystkie posiadane akcje w SciGen za 26,76 mln USD

Warszawa, 15.05.2018 (ISBnews) - Bioton zawarł z Yifan International Pharmaceutical umowę dotyczącą sprzedaży wszystkich akcji w spółce zależnej SciGen Ltd, poinformowała spółka. Cena za pakiet akcji w SciGen posiadanych przez Bioton wynosi 26,76 mln USD, dodano. "Bioton po rozważeniu

Przegląd prasy

dywidendy na akcję za 2019 r. --Gaz-System: Gazociąg Tworóg-Kędzierzyn ma pozwolenie na użytkowanie --Gaz-System wybrał wszystkich wykonawców północnej części gazociągu Polska-Litwa --PE chce, by KE przedstawiła do 15 VI wniosek ws. budżetu awaryjnego na 2021 rok --Borys z PFR: Subwencje w ramach

Przegląd informacji ze spółek

Marek Dziki złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu Biotonu ze skutkiem natychmiastowym. Powodem rezygnacji są przyczyny osobiste, podała spółka.  Polnord zdecydował o dokonaniu przedterminowego wykupu 6,7 tys. szt. obligacji serii NS4 o łącznej wartości nominalnej 6,7 mln zł

Przegląd prasy

w 2017 r. --Indeks WIG20 wzrósł o 0,15% na zamknięciu w poniedziałek --Akcjonariusze Gekoplastu zdecydowali o zniesieniu dematerializacji akcji --Rzecznik Finansowy udzielił 27,4 tys. porad eksperckich w 2017 r. --Składka przypisana brutto VIG Polska wzrosła o 7,4% r/r do 3,68 mld zł w 2017

Przegląd informacji ze spółek

spółka. Akcjonariusze Biotonu zdecydowali o sprzedaży wszystkich akcji SciGen, podała spółka. Akcjonariusze ABC Data zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 0,31 zł na akcję, wynika z podjętych uchwał. Po wcześniejszej wypłacie zaliczki, do wypłaty zostało 28,81 mln zł, czyli 0,23 zł na

Przegląd prasy

akcję --Akcjonariusze Colian zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2017 r. --Akcjonariusze Biotonu zgodzili się na sprzedaż SciGen --Akcjonariusze ABC Data zdecydowali o wypłacie 0,31 zł dywidendy na akcję --BGŻ BNP Paribas rozpoczyna prywatną emisję do 13,3 mln akcji --Czerwińska: MF

Przegląd prasy

--Jakubiak z KNF: PZU może być dobrym ośrodkiem "repolonizacji" banków Parkiet --NovoTek Pharmaceuticals, który chce skupić 33% akcji Biotonu, może zwiększyć jego sprzedaż w Chinach Dziennik Gazeta Prawna --Upadek Grecji mógłby zaszkodzić Polsce, o ile silnie osłabiłby złotego --W

Bioton podpisze umowę na dystrybucję insuliny Gensulin na Ukrainie

do przejęcia kontroli nad Indarem, po tym jak państwowy Derzmedprom utracił kontrolę nad pakietem 70,7 proc. akcji ukraińskiego producenta insuliny. Pozostałe akcje Indaru należą do Biotonu. "Żeby nie tracić czasu, do wyjaśnienia sytuacji z Indarem, staramy się zorganizować rynek inaczej. Od

Przegląd informacji ze spółek

Yifan International Pharmaceutical uzyskał wszystkie niezbędne zgody regulacyjne wskazane w umowie inwestycyjnej, na mocy której Yifan zobowiązał się do nabycia od Biotonu wszystkich akcji emitenta w SciGen, podał Bioton. W konsekwencji Yifan zobowiązany jest do ogłoszenia wezwania na sprzedaż

Przegląd prasy

wykup akcji --Wskaźnik cen domów w USA wg S&P Case Shiller wzrósł o 6,3% r/r w czerwcu --Erbud wybuduje centrum dystrybucyjne dla sieci Lidl za 195 mln zł netto --Vectra złożyła do UOKiK zgłoszenie zamiaru przejęcia spółki Multimedia Polska --Rząd przyjął nowelę dot. powołania Głównego

Przegląd informacji ze spółek

kraju usług telekomunikacyjnych (tzw. aukcja 5G), podała spółka. Zarząd Grupy Żywiec zarekomendował akcjonariuszom wypłatę dywidendy z zysku netto za 2019 r., wynoszącego 330,34 mln zł, w wysokości 15 zł na akcję, podała spółka. Grupa Żywiec wypłaciła już zaliczkową dywidendę w tej wysokości

Przegląd prasy

miesięcy będzie gotowy - mówi "PB" prezes Przemysław Dąbrowski -- Marcin Chludziński, obecny szef Agencji Rozwoju Przemysłu jest kandydatem na prezesa miedziowego KGHM  -- Akcjonariusze Biotonu zgodzili się na sprzedaż SciGenu, ale CEE i Bithell otworzyły sobie furtkę do zaskarżenia

180 tys. zł kary dla menedżera giełdowego Petrolinvestu

pułapu o ponad 200 tys. proc.! Nie mówiąc oczywiście o zyskach. Trzeba spłacać kredyty W związku z sytuacją finansową Petrolinvest w ostatnich latach opóźniał spłatę kredytów wobec PKO BP. M.in. na pokrycie tych zobowiązań resztę swoich akcji Biotonu i Polnordu sprzedał ostatnio Prokom (dawny fundusz

Przegląd prasy

-- Enterprise Investors obejmie 38% akcji spółki Unilink, multiagencji pośrednictwa ubezpieczeniowego  --Wraca pomysł blokowania przez KNF stron internetowych firm działających bez licencji, głównie na rynku forex   Dziennik Gazeta Prawna --Rząd będzie monitorować funkcjonowanie nowych rozwiązań

Przegląd informacji ze spółek

walnym zgromadzeniu zwołanym na 23 czerwca o przeznaczeniu 39,48 mln zł z zysku netto za 2015 r., wynoszącego 78,91 mln zł, na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 2,86 zł na akcję, podano w projektach uchwał na ZWZ. Rada nadzorcza Biotonu odwołała z funkcji prezesa Sławomira Ziegerta i delegowała

Przegląd prasy

REIT-om inwestować w mieszkaniówkę i zwalnia dywidendy z podatku od dochodów kapitałowych ISBnews --Akcjonariusze Biotonu zdecydują 22 VI o niewypłacaniu dywidendy --Zysk netto Celon Pharma spadł r/r do 5,02 mln zł w I kw. 2017 r. --Fortbet z grupy Penta podniósł cenę w wezwaniu na akcje

Przegląd prasy

; --Żadnych ruchów w sprawie RUCHu po dyskusji w Sejmie  --Nie 2, lecz 3 mld zł mogą wyłożyć Energa i Enea na budowę bloku węglowego w Ostrołęce   Puls Biznesu -- Walne zgromadzenie Biotonu odrzuciło wniosek o powołanie biegłego rewidenta, który ma zbadać kulisy

Przegląd prasy

wypłacie 0,19 zł dywidendy na akcję --Wzrost PKB w USA wyniósł 0,8% kw/kw w I kw. 2016 r. wg II. szacunku --Zakład Volkswagena we Wrześni gotowy w ponad 95%, start produkcji w II poł. br. --'Minutes' RPP: Deflacja utrzyma się jeszcze w najbliższych kwartałach --'Minutes' RPP: Wzrost PKB powinien

Przegląd prasy

ekonomistka PKO PB Marta Petka-Zagajewska --Coraz mniej państwowych spółek w indeksie WIGdiv --Turcja znów boleśnie przypomniała o sobie nie tylko klientom funduszy akcji, które notują straty od stycznia, ale też tym opartym na długu krajowym i przedsiębiorstw  Dziennik Gazeta Prawna 

Przegląd prasy

netto Biotonu zmniejszyła się r/r do 1,47 mln zł w III kw. 2017 r. --Rafako złożyło w KNF nowy prospekt w związku z ofertą akcji serii K --MF: Deficyt sektora general government wyniósł 6,1 mld zł w II kw. 2017 r. --GetBack nabył pierwszy portfel wierzytelności w Bułgarii za ok. 50 mln zł

Przegląd prasy

zakładanych efektów --Parytet wymiany akcji BPH na akcje Alior Banku to 1 do 0,44 --Skoryg. EBITDA z dz. kont. Grupy EMF wyniosła 87,19 mln zł w 2015 r. --Zysk netto Peixin spadł r/r do 10,48 mln euro w 2015 r. --Wskaźnik PMI dla Polski spadł do 51 pkt w kwietniu --Strata netto Milkiland N.V

Przegląd informacji ze spółek

całego posiadanego przez tę spółkę pakietu akcji Biotonu. Zamiar sprzedaży na rzecz Bimedy swoich 3,385 mln akcji ogłosił także inny akcjonariusz - Troqueera Enterprises Limited, podał Bioton. Przyjmowanie zapisów podstawowych i dodatkowych w ramach wykonywania praw poboru z akcji serii K spółki PZ

Przegląd informacji ze spółek

przeglądu opcji strategicznych w przedmiocie współpracy inwestycyjnej dotyczącej spółki zależnej Action Europe GmbH, podała spółka. Enter Air złożył do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) prospekt emisyjny, na podstawie którego zamierza przeprowadzić publiczną emisję do 2,3 mln akcji. Celem emisji będzie

Przegląd prasy

zł w I kw. 2017 r. --Zysk netto iAlbatros wzrósł r/r do 111,37 mln zł w I kw. 2017 r. --Zysk netto Colian Holding spadł r/r do 9,7 mln zł w I kw. 2017 r. --Akcjonariusze Aplisens zdecydowali o wypłacie 0,3 zł dywidendy na akcję --Strata netto z dz. kont. Biotonu wyniosła 10,8 mln zł w I kw

Przegląd informacji ze spółek

walne zgromadzenie zwołane na 14 czerwca. Spółki zależne Biotonu - Mindar Holdings Ltd i Germonta Holdings Ltd z siedzibami na Cyprze - zawarły z Luraq Investments Ltd z siedzibą na Cyprze warunkową umowę sprzedaży na rzecz Luraq wszystkich posiadanych akcji Indar ZAO z siedzibą na Ukrainie

Przegląd prasy

pozycji lidera unijnego rynku jabłek Parkiet --Na liście darmowych leków dla osób, które ukończyły 75. rok życia, znalazły się trzy insuliny analogowe - ziściło się duże ryzyko dotyczące Biotonu Dziennik Gazeta Prawna --We wtorek ma zapaść ostateczna decyzja w sprawie gliwickiej kopalni Sośnica

Przegląd prasy

nałożyła na PKN Orlen 750 tys. zł kary w zw. z raportowaniem o Orlen Lietuva --KNF chce, by Rekomendację H dot. systemu kontroli banki wdrożyły do końca br. --Rząd przyjął udogodnienia związane z tzw. profesjonalną rejestracją pojazdów --Rawlplug rekomenduje wypłatę 0,33 zł dywidendy na akcję za 2016

Przegląd prasy

zamknięciu w środę --PZ Cormay przydzieli akcje serii K spółki 26 sierpnia --Akcjonariusze Airway Medix zdecydują 25 VIII o przeniesieniu na GPW z NC --JLL: W Polsce powstaje ok. 1,4 mln m2 nowej powierzchni biurowej --Wezwanie NovoTek na akcje Biotonu rozpocznie się 31 lipca --Wskaźnik podpisanych umów

Przegląd prasy

Biotonu mają warunkową umowę sprzedaży 29% akcji Indar ZAO za 4,9 mln USD --Akcjonariusze Wojasa zdecydują 17 VI o 0,1 zł dywidendy na akcję --Węgierskie spółki AmRest zawarły umowę dystrybucyjną z QSL wartą szac.167 mln zł --Paweł Łapiński został powołany w skład zarządu Grupy Azoty --GPW chce

Przegląd informacji ze spółek

po jednolitej cenie 16 zł za jedną akcję, sfinansowanym częściowo z zysku za 2015 r., wynika z uchwał zwyczajnego walnego zgromadzenia. Spółki zależne Biotonu - Mindar Holdings Ltd i Germonta Holdings Ltd z siedzibami na Cyprze - zrealizowały sprzedaż na rzecz Luraq Investments Ltd z siedzibą na

Przegląd prasy

% udziałów IASE --Prokom i Troqueera mają warunkowe umowy sprzedaży akcji Biotonu na rzecz Bimedy --BM Reflex: Paliwa na stacjach ponownie potanieją --Podatek bankowy mocno ograniczy finansowanie MSP w perspektywie UE do 2020 r. --Zapisy na akcje serii K z pp w ofercie PZ Cormay rozpoczną się 3 sierpnia

Przegląd prasy

6,6 tys. zł --IERiGŻ: Produkcja drobiu zwiększy się o ponad 15% r/r do niemal 2,75 mln ton w 2016 r. Parkiet --Morawiecki: Negocjacje w sprawie zakupu od UniCredit akcji Pekao przez PZU i Polski Fundusz Rozwoju są w końcowej fazie Puls Biznesu --Społem i inne polskie sklepy stoją murem za

Przegląd prasy

bezrobocia w strefie euro wyniosła nadal 10,2% w kwietniu --Eurostat: Deflacja HICP w strefie euro szacowana jest na 0,1% r/r w maju --GUS szacuje pow. zasiewów zbóż podst. i mieszanek na 7,2 mln ha,+6% r/r (aktual) --Spółki Biotonu mają porozumienie ws. warunkowej umowy sprzedaży 29% akcji Indaru

Przegląd informacji ze spółek

podjął uchwałę, w której rekomenduje akcjonariuszom przeznaczenie na dywidendę kwoty 7 27 mln zł z zysku za 2016 r., co oznacza wypłatę w wysokości 0,2 zł na akcję, poinformowała spółka. Oferta Budimeksu, warta 57,5 mln zł netto, została wybrana przez Polnord i Waryński w przetargu na generalne

Przegląd informacji ze spółek

infrastrukturą. Całkowita wartość kontraktu wynosi 12,65 mln zł netto, podała spółka. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wykluczyła bezterminowo akcje Petrolinvest SA z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), co nastąpi po upływie 30 dni od

Przegląd prasy

rezygnuje z planów zwiększenia udziałów w kapitale Biotonu --BIEC: Wskaźnik Dobrobytu wzrósł o 1,6 pkt m/m w lipcu, najsilniej od 2011 r. --KRD: Zadłużenie 53 spółek NewConnect sięga łącznie 11,65 mln zł --ABW cofnęła Wasko świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego 1. stopnia --Polskie akcje mogą

Przegląd informacji ze spółek

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) rekomenduje wypłatę 1 062 mln zł dywidendy z zysku za 2015 rok, co oznacza 0,18 zł dywidendy na akcję, podała spółka. Unibep podpisał umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa kolejnego budynku mieszkaniowego w

Przegląd informacji ze spółek

General Electric Company (GE), podmiot dominujący wobec akcjonariuszy większościowych Banku BPH kontynuuje analizę strategicznych możliwości sprzedaży większościowego pakietu akcji Banku BPH. W ramach tego procesu GE analizuje kilka potencjalnych scenariuszy transakcji, w tym rozważa pełne

Przegląd informacji ze spółek

Merlin Group zakończył rozmowy dotyczące nabycia spółki Gandalf bez zawarcia umowy, podała spółka Unified Factory ustaliło cenę maksymalną akcji serii F na 19 zł, podała spółka. Dekpol otrzymał prawomocne pozwolenie na budowę IV etapu osiedla budynków mieszkalnych wielorodzinnych Nowe Rokitki

Ryszard Krauze usuwa się w cień

polonijnego przedsiębiorcę Edwarda Mazura. W 2005 r. Bioton zorganizował ofertę publiczną i rozpoczął międzynarodową ekspansję. Zainwestował w Australii, zaczął budować fabrykę w Rosji, chciał rozpocząć działalność w Indiach, Chinach i na Ukrainie. W ciągu roku od debiutu kurs akcji Biotonu wzrósł o ponad 500

Przegląd informacji ze spółek

, sfinalizowała nabycie 75 % akcji Getin Leasing od LC Corp B.V., podał Idea Bank. Agencja ratingowa S&P zdecydowała się podtrzymać rating kredytowy PZU na poziomie A-, czyli najwyższym możliwym poziomie dla polskiej spółki, podał PZU w komunikacie.  Akcjonariusze Kruka mają zdecydować w sprawie nowej

Przegląd prasy

zarządu do skupu łącznie 11,25 mln akcji własnych po jednolitej cenie 16 zł za jedną akcję, sfinansowanym częściowo z zysku za 2015 r., wynika z uchwał zwyczajnego walnego zgromadzenia. Spółki zależne Biotonu - Mindar Holdings Ltd i Germonta Holdings Ltd z siedzibami na Cyprze - zrealizowały sprzedaż na

Przegląd informacji ze spółek

Akcjonariusze Biotonu zdecydują o przeznaczeniu zysku netto za 2016 r. na pokrycie strat z lat ubiegłych, wynika z uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 22 czerwca br. Celon Pharma odnotował 5,02 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2017 r. wobec 15,48 mln zł zysku rok wcześniej, podała

Przegląd informacji ze spółek

; i filmów z serii "Rocky" w grze "Real Boxing 2", podała spółka. Wind Mobile zadebiutuje na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w piątek 25 września br., podała spółka. Z emisji akcji spółka pozyskała 5,85 mln zł. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF

Przegląd informacji ze spółek

przeznaczeniu 7,99 mln zł na dywidendę, czyli wypłacie w kwocie 0,51 zł na akcję, podała spółka. WDX osiągnął szacunkowo 34,3 mln zł przychodów, 5 mln zł EBITDA i 1,34 mln zł zysku netto w II kwartale br., podała spółka. Wolumen sprzedaży detalicznej Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) do odbiorców finalnych

Przegląd informacji ze spółek

Pharmaceuticals do sprzedaży akcji Biotonu rozpocznie się 31 lipca i potrwa do 13 sierpnia, podał Millennium DM, który pośredniczy w wezwaniu.   Kruk Deutschland GmbH zawarł z Commerz Finanz GmbH (Cedent) umowę ramową zakupu wierzytelności o łącznej szacunkowej wartości nominalnej 155,45 mln zł, podał

Przegląd prasy

mln zł --Strata netto Dom Development to 5,4 mln zł w I kw.2015 wobec zysku rok wcześniej --Zysk netto FFiL Śnieżka spadł r/r do 41,05 mln zł w 2014 r. --Zysk netto Biotonu wyniósł 3,68 mln zł w 2014 r. wobec straty rok wcześniej --Aplisens rekomenduje 0,25 zł dywidendy na akcję z zysku za 2014 r

Przegląd prasy

wybrany na prezesa Biotonu --Akcjonariusze PCC Exol zdecydowali o wypłacie 0,01 zł dywidendy na akcję --Perspektywa wzrostów na WIG20 oddala się --Duon pozyskał 30 mln zł z emisji obligacji, kolejna najwcześniej w 2016 r. (ISBnews)  

Przegląd prasy

. 12,3 mln euro --Zysk netto Impela wzrósł r/r do 2,49 mln zł w I kw. 2017 r. --Moody's podwyższył perspektywę ocen ratingowych depozytów długoterm. PKO BP --GetBack dokonał przydziału obligacji serii PP1 o łącznej wartości 60 mln zł --Akcjonariusze GTC zdecydowali o emisji do 15,5 mln akcji

Przegląd informacji ze spółek

produktów z nowych branż m.in. artykułów szkolnych i papierniczych oraz zabawek. Ma to pozwolić zrealizować 20% zakładanego trzyletniego planu wzrostu bazy klientów, poinformowała prezes Ilona Weiss. W wyniku wezwania na akcje Biotonu, ogłoszonego przez NovoTek Pharmaceuticals Limited została zawarta

Przegląd informacji ze spółek

porównaniu do I kw. br.,  podała spółka. Prokom Investments zmniejszył swoje zaangażowanie w Biotonie do poziomu poniżej 10% poprzez sprzedaż na rynku regulowanym w drodze transakcji pakietowej, 5 730 054 akcji Biotonu. Wszystkie wpływy ze zbycia tych akcji przeznaczone są na spłatę zobowiązań

Przegląd informacji ze spółek

, poinformował prezes spółki Alex Lissitsa. IMC oczekuje dobrej wydajności i rozpoczęła kontraktowanie sprzedaży. NovoTek Pharmaceuticals Limited z siedzibą w HongKongu - jako wzywający zdecydował, że nie rozpocznie przyjmowania zapisów na akcje Biotonu zgodnie  z wcześniejszym planem, tj. 16 lipca

Przegląd prasy

(zakończonym 30 czerwca) wobec 36,18 mln USD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. --Idea Leasing, spółka zależna Idea Bank, sfinalizowała nabycie 75 % akcji Getin Leasing od LC Corp B.V., podał Idea Bank. --Agencja ratingowa S&P zdecydowała się podtrzymać rating kredytowy PZU na poziomie A

Przegląd prasy

odwołał przyjmowania zapisów na akcje Biotonu od 16 VII --Polska na 21. miejscu w rankingu atrakcyjności transakcyjnej M&A --Czyżewski z PKN Orlen: Ceny ropy pozostaną niskie, inwestujemy w 'łupki' --Przychody klubów Ekstraklasy wyniosły 375 mln zł w 2014 r., spadek o 1% r/r --Wskaźnik ZEW w Niemczech

Przegląd prasy

finans. netto ubezpieczycieli spadł o 20,2% r/r do 3,5 mld zł w I poł --Blisko 30% żołnierzy wybrałoby śmigłowce z PZL Mielec dla wojska --Polimex ustalił dzień scalenia akcji na 13 października --GUS: Najlepsza koniunktura w usługach w IX w sekcji finanse i ubezpieczenia --GUS: Wskaźnik koniunktury

Przegląd prasy

--Unified Factory ustaliło cenę maksymalną akcji serii F na 19 zł, podała spółka. --Dekpol otrzymał prawomocne pozwolenie na budowę IV etapu osiedla budynków mieszkalnych wielorodzinnych Nowe Rokitki w Rokitkach k/Tczewa, obejmującego 68 mieszkań, podała spółka. --Modelowa marża rafineryjna Lotosu

Przegląd prasy

--Jubo Liu oddelegowany do pełnienia funkcji prezesa zarządu Biotonu z RN --Robert J. MacDonald powołany na p.o. prezesa KGHM International --Tchórzewski: Moc elektryczna biogazowni rolniczych w Polsce przekroczyła 100 MW --Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wzrosła r/r do 7,31 USD/bbl we

Przegląd informacji ze spółek

Rada nadzorcza Biotonu delegowała swojego przewodniczącego – pana Jubo Liu – do czasowego pełnienia obowiązków prezesa zarządu w okresie od dnia 4 października 2016 r. do 4 stycznia 2017 r., podała spółka. Rada dyrektorów KGHM International powołała Roberta J. MacDonalda, obecnego

Przegląd informacji ze spółek

korekcie w dół wobec ostatniej prognozy, podała spółka. NovoTek Pharmaceuticals Limited z siedzibą w HongKongu ogłosił wezwanie na 28,34 mln akcji Biotonu, stanowiących 33% kapitału, po cenie 7 zł, podano w ogłoszeniu o wezwaniu. Zapisy będą przyjmowane od 16 lipca do 7 sierpnia. Rada nadzorcza Grupy

Przegląd prasy

Hotelowej Orbis pod koniec 2016 r. --DI Investors podniósł wycenę Dom Development do 46zł, nadal zaleca 'neutralnie' --Everest Investments pozyskał 2 mln zł z subskrypcji akcji serii F --DI Investors podniósł rekomendację LC Corp do 'kupuj', wycenę do 2,2 zł --DI Investors podniósł wycenę Robyga do 2,9

Przegląd informacji ze spółek

długoterminowych PKO Banku Polskiego na stabilną z negatywnej oraz potwierdził oceny ratingowe depozytów długo- i krótkoterminowych banku na poziomie A2/P-1, podał bank. Akcjonariusze GTC zdecydowali o emisji do 15,5 mln akcji serii L bez prawa poboru, wynika z uchwał walnego. Akcjonariusze będą mogli dokonać

Przegląd prasy

październiku --Vigo System uplasowało wszystkie oferowane akcje, redukcja w detalu 86% --GUS: Przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 1,1% kw/kw w III kw. 2014 r. --GUS: Eksport w USD na Ukrainę spadł o 25,2% r/r, do Rosji - o 9,3% w I-IX 2014 --GUS: Udział Niemiec w polskim eksporcie wzrósł r/r do 26,0% w I-IX

Przegląd prasy

żadnego wycieku danych, żadnego cyberataku na dane w zbiorach PESEL ISBnews --Zysk netto Polwaksu wzrósł r/r do 7,68 mln zł w I poł. 2016 r. --Strata netto Brastera zwiększyła się r/r do 2,4 mln zł w II kw. 2016 r. --Orco Property Group sprzedało 65,9 mln akcji CPI Property Group za 34,6 mln euro

Bioton ma 3 umowy o współpracy ze spółkami grupy Polpharma

Bioton, producent insuliny ludzkiej, zawarł trzy umowy współpracy ze spółkami grupy Polpharma, podał Bioton w komunikacie w środę. Dwie z nich dotyczą współpracy w zakresie badań i sprzedaży leków, trzecia objęcia przez spółkę Medana - należącą do grupy Polpharmy - 75 mln akcji nowej emisji za 15

Przegląd prasy

200 mln zł --BVT ponownie złożyło wniosek o wprowadzenie akcji do obrotu na NewConnect --Eurostat: Inflacja HICP w strefie euro szacowana jest na 0,2% r/r w sierpniu --PKP Duda planuje rozwój segmentów produkcji i dystrybucji m.in. przez przejęcia --Inpro powiększy ofertę o 280 mieszkań i domów w

Przegląd informacji ze spółek

przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu 2015 r. wobec 1 100,0 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Bank Litwy wydał decyzję potwierdzającą brak sprzeciwu wobec nabycia 99,879% akcji PZU Lietuva od PZU SA przez Gjensidige Forsikring ASA, co oznacza spełnienie się

"Kara dla Dudy to ostrzeżenie"

. Dotychczas 100 tys. zł kary dostał b. prezes Biotonu Adam Wilczęga za przedstawianie spółki w różowych kolorach, podczas gdy wyniki okazały się kiepskie. Czy kara aż 200 tys. zł dla Dudy jest słuszna? - Decyzja KNF jest bardzo dobra. Kara jest najwyższą z możliwych, co pokazuje wagę tej manipulacji. To

Przegląd prasy

dywidendy --Indeks WIG20 wzrósł o 0,35% na zamknięciu w poniedziałek --Akcjonariusze Comarchu zdecydują 24 czerwca o niewypłacaniu dywidendy --ZWZ NTT System zdecydowało o wypłacie 0,15 zł dywidendy na akcję za 2014 r. --PBG: Treść propozycji układowych jest ostateczna --CD Projekt przekroczył 1,5 mln

Przegląd prasy

banków płaci klientom za korzystanie z kart ISBnews --Kaps Investment wezwał do sprzedaży 3,945 mln akcji TelForceOne --MOL szacuje, że wypłaci 567 HUF dywidendy na akcję --Indeks WIG20 spadł o 0,39% na zamknięciu we wtorek --Akcjonariusze Enter Air zdecydowali o wypłacie 0,20 zł dywidendy na

Przegląd prasy

roku --KNF skieruje notyfikację Aliora ws. działalności w Rumunii tamtejszym organom --mDM obniżył wycenę Synthosu do 4,07 zł, nadal rekomenduje 'trzymaj' --KNF: BGŻ BNP Paribas może kupić akcje Sygma Bank Polska --Indeks WIG20 wzrósł o 1,84% na zamknięciu we wtorek --Spółka zależna Wasko ma umowę

Bank na gospodarstwie

mln zł kredytu udzielonego najpierw przez bank PKO BP, a później odkupionego przez BGK, były hipoteki do 195 mln zł i 65 mln dol. na nieruchomościach spółek Grupy Prokom oraz aktywa finansowe Prokom Investments, głównie akcje Biotonu, których wartość - w związku z recesją - tuż po przekazaniu Krauzemu