akcje bgż sprzedam

Przegląd informacji ze spółek

mln akcji wyemitowanych, jako instrumentów w Tier I banku, podał BGŻ.  Akcjonariusze TXM zdecydowali o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G w subskrypcji prywatnej i emisji obligacji serii A zamiennych na akcje na okaziciela serii H, podała spółka. Cena emisyjna nowych

Przegląd prasy

--Spółka Pekabeksu ma umowę na budowę hali prod.-magazynowej za 20,6 mln zł netto --BGŻ BNP Paribas ma zgodę KNF na zaliczenie akcji serii J, K do kapitału Tier I --Walne TXM zdecydowało o emisji akcji i obligacji zamiennych na akcje --Oferta Budimeksu za 479 mln zł netto najkorzystniejsza na prace

Rośnie kolejka do przejęcia Raiffeisen Polbank. Chętny BNP Paribas?

Rośnie kolejka do przejęcia Raiffeisen Polbank. Chętny BNP Paribas?

Zgodnie z porozumieniem z Komisją Nadzoru Finansowego Austriacy muszą albo do końca tego roku sprzedać swoją polską spółkę (po wydzieleniu z niej części z portfelem kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich) innemu bankowi prowadzącemu działalność w Polsce, którego akcje notowane są na GPW

Przegląd prasy

rekomenduje wypłatę 2 zł dywidendy na akcję za 2016 r. --Akcjonariusze APS Energia zdecydowali o 0,02 zł dywidendy na akcję --Zysk netto Wieltonu wzrósł r/r do 14,25 mln zł w I kw. 2017 r. --Akcjonariusze Getin Holding zdecydują 27 VI o emisji 27,78 mln akcji bez pp --BGŻ BNP Paribas zwiększy fundusze

Przegląd informacji ze spółek

z Engie International Holdings B.V. warunkową umowę zakupu 100% akcji spółki Engie Energia Polska, która jest właścicielem Elektrowni Połaniec, podała Enea. Ronson Europe sfinalizował transakcję z Global City Holdings (GCH), w ramach której sprzedał na rzecz GCH warszawski projekt Nova Królikarnia

Przegląd prasy

zdecydowali o 0,23 zł na akcję dywidendy nadzwyczajnej --Wykorzystanie mocy produkcyjnych w USA wyniosło 78,5% w listopadzie --Produkcja przemysłowa w USA wzrosła o 0,6% m/m w listopadzie --PKN Orlen: Walne zgromadzenie Anwilu zgodziło się na inwestycję za ok.1,3 mld zł --Sprzedaż detaliczna w USA

Przegłąd informacji ze spółek

, podała spółka w raporcie. Zarząd Amiki podjął uchwałę w sprawie rekomendowania wypłaty dywidendy w wysokości 4 zł na jedną akcję z zysku za 2018 rok, podała spółka. Oznacza to przeznaczenie na dywidendę dla akcjonariuszy spółki kwoty 30 101 092 zł. Tarczyński odnotował 25,7 mln zł

Przegląd informacji ze spółek

analiz związanych z możliwością połączenia Getin Noble Banku (GNB) i Idea Banku (IB), zarządy obu banków uzgodniły, a rady nadzorcze obu instytucji zaakceptowały 'Plan połączenia' i złożenie odpowiedniego wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Zarządy banków uzgodniły parytet wymiany akcji na

Przegląd prasy

--Neuca złoży zażalenie od wyroku WSA ws. zobowiązania podatkowego za 2012 r. --Eurohold Bulgaria złożył ofertę nabycia bułgarskich aktywów Grupy CEZ --Mirbud wybrany do budowy obwodnicy Olesna za 667,7 mln zł --Mennica Polska ujmie w raporcie za I kw. koszt z tyt. spadku wyceny akcji Enei --Anwim

Przegląd informacji ze spółek

;mln zł, czyli 4,7 zł na akcję, podała spółka. Zakłady Mięsne Henryk Kania otrzymały od Alior Banku oświadczenie o wypowiedzeniu w całości bez zachowania terminu wypowiedzenia umowy współpracy wstąpienia w prawa wierzycieli (faktoring odwrotny) z 27 marca 2018, w ramach której bank zobowiązał

Przegląd informacji ze spółek

spółka. Zarząd Elemental Holding wyjaśnił w specjalnie wydanym oświadczeniu, że akcje spółki widoczne w portfelach inwestycyjnych Altus TFI należą do jej prezesa Pawła Jarskiego. Agora postanowiła odstąpić ze skutkiem natychmiastowym od długoterminowych, stałych umów o dystrybucję prasy z Ruchem

Przegląd prasy

z tendencją spadkową --Choć rynki akcji zaliczyły najlepszy kwartał od siedmiu lat, to nie powstrzymało to klientów przed wycofywaniem pieniędzy z funduszy ISBnews --Fitch: Deficyt 'general government' Polski wzrośnie do 2,8% PKB w 2020 r. --Fitch podtrzymał rating A- Polski ze stabilną

Przegląd prasy

, podała spółka w raporcie. --Rada nadzorcza Banku BGŻ BNP Paribas powołała André Boulangera na wiceprezesa zarządu - zastąpi on Blagoya Bocheva, który złożył rezygnację z pełnionej dotychczas funkcji, poinformowała spółka. --BGŻ BNP Paribas otrzymał decyzję Komisji Nadzoru

Przegląd informacji ze spółek

Polwax odnotował 3,85 mln zł jednostkowego zysku netto w I poł. 2018 r. wobec 6,56 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Rada nadzorcza Banku BGŻ BNP Paribas powołała André Boulangera na wiceprezesa zarządu - zastąpi on Blagoya Bocheva, który złożył rezygnację z 

W Polsce powstaje nowy bankowy gigant. Co czeka klientów?

BNP Paribas, jeden z największych banków w Europie, zapłaci za akcje BGŻ okrąglutki miliard euro. Co prawda nie wszystko jeszcze przesądzone, bo zgodę na tę fuzję musi wydać Komisja Nadzoru Finansowego oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Komisja Europejska, ale weto jest mało

Przegląd prasy

przekazał 702 lokali w I kw. 2018 r. --OncoArendi przydzieliło wszystkie akcje w IPO, redukcja w transzy indyw. 49,44% --ZBP proponuje rozważyć, by banki także mogły oferować PPK --Action przystąpi do negocjacji z wierzycielami celem zawarcia układu --Vantage Development sprzedał 265 lokali

Przegląd prasy

strategią Commerzbanku --Strategia BGŻ BNP Paribas zakłada C/I ok. 55%, ROE ok. 10% na koniec 2018 r. --Lotos Kolej ma umowę na przewozy dla PCC Intermodal za 72 mln zł do III 2018 r. --Cena emisyjna akcji PBKM ustalona na 47 zł, liczba walorów - na 1,2 mln szt. --Węglokoks wstępnie zainteresowany

Przegląd prasy

Portem Konstanca --Braster przydzielił 3 mln akcji po 13,5 zł za sztukę, pozyskał 40,5 mln zł --Ovostar zwiększył produkcję jaj o 22% r/r do 815 mln sztuk w I półroczu --Asbis miał ok. 280 mln USD skonsolidowanych przychodów w II kw. 2017 r. --PlayWay przesunął premierę gry Car Mechanic Simulator

Przegląd prasy

za max. 235 mln euro --Elemental: Akcje spółki w portfelach Altus TFI należą do prezesa Jarskiego --Agora odstąpiła od stałych umów o współpracy z Ruchem --BGŻ BNP Paribas wystąpił do KNF o zgodę na zaliczenie zysku za I półr. do Tier1 --Qumak: Ne będzie na razie ugody z PGW Wody Polskie ws

Przegląd informacji ze spółek

Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (FIPP FIZAN) ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 9 425 151 akcji Ferrum, stanowiących 16,28% głosów na walnym zgromadzeniu, po cenie 4,39 zł za akcję, podał pośredniczący w wezwaniu Dom Maklerski PKO Banku Polskiego. Przychody ze

Przegląd prasy

WBK obniżył zalecenie dla ING BSK do 'sprzedaj', wycena w górę do 215,3 zł --DM BZ WBK rekomenduje 'kupuj' dla Enei, 'trzymaj' dla Energi, PGE i Taurona --BGŻ BNP Paribas chce podwoić liczbę robotów i zautomatyzowanych procesów w 2018 --Golub GetHouse kupił działkę pod akademik w Warszawie

Przegląd prasy

--Akcjonariusze LiveChat Software zdecydowali o 1,77 zł dywidendy na akcję --Vivid Games w wyniku kontroli celno-skarbowej dokona korekt za 2016 r. --Echo sprzedało 55 mieszkań i przekazało 61 w lipcu --Giełdowy Indeks Produkcji GIP60 wzrósł o 2,85% m/m do 953,41 pkt w lipcu --Bouygues Immobilier Polska

Przegląd prasy

ciepłownicze Puls Biznesu --Wobec kurczącej się oferty lokali wzrosło zainteresowanie deweloperów budowaniem banku ziemi, a popyt na grunty miał bezpośrednie przełożenie na ich ceny ISBnews --BGŻ BNP Paribas planuje emisję akcji w ciągu 6 mies., by spełnić wymogi KNF --PKN Orlen: W ofercie na akcje

Przegląd informacji ze spółek

dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii D i E, podała Komisja.  LC Corp sprzedał 1 397 lokali w okresie I-III kw. 2018 r. wobec 1 429 rok wcześniej, a przekazał 1 653 wobec 1 515 w okresie I-III kw. 2017 r., podała spółka. GetBack przedstawił dziś zaktualizowana propozycję układu

Przegląd informacji ze spółek

GetBack nabył od funduszy zarządzanych przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Altus TFI) ok. 99,38% akcji EGB Investments za 207,57 mln zł, podały spółki. Plaza Centers podpisała umowę sprzedaży działki o powierzchni ok. 32 tys. m2 w Timisoarze w Rumunii za 7,25 mln euro oraz

Przegląd prasy

zobowiązanie podatkowe za 2013 w kwocie 4,23 mln zł --Obroty na rynku głównym GPW spadła o 22,6% r/r do 16,53 mld zł w październiku --EBOR inwestuje 430 mln zł w pakiet ok. 4,5% akcji Banku BGŻ BNP Paribas --Bowim miał wstępnie 10,37 mln zł zysku netto w I-III kw. 2018 r. --Przychody Wojasa wzrosły o

Przegląd informacji ze spółek

Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) o udzielenie zamówienia na "Zaprojektowanie i budowę obwodnicy Olesna w ciągu drogi krajowej nr 11 (S11)", podał Mirbud. Mennica Polska wyceniła posiadany pakiet akcji Enei na 68,54 mln zł wobec wcześniejszej wyceny 77,37 mln zł, podała spółka. W

Przegląd prasy

Noble Banku (GNB) i Idea Banku (IB), zarządy obu banków uzgodniły, a rady nadzorcze obu instytucji zaakceptowały 'Plan połączenia' i złożenie odpowiedniego wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Zarządy banków uzgodniły parytet wymiany akcji na 0,185 akcji Idea Banku za 1 akcję Getin Noble Banku

Przegląd prasy

r. --P.A. Nova zamierza wzmocnić swoją markę i wybrać wiodące kierunki działalności --Wielton będzie skupował używane naczepy i przyczepy, sprzeda je m.in. w Afryce --PZU podtrzymuje, że chce wypłacić wyższą r/r dywidendę na akcję za 2017 r. --BSC Drukarnia Opakowań zainwestuje ok. 55 mln zł

Przegląd prasy

Biznesu --Famed planuje, że sprzedaż na rynku amerykańskim w przyszłości zapewni 30% przychodów --Wojciech Sobieraj, Witold Skrok i Krzysztof Czuba sprzedali wszystkie akcje Alior Banku, który założyli dziewięć lat temu ISBnews --Sygnity: Operacje księgowe o wartości ok. 95,9 mln zł obniżą wyniki

Przegląd prasy

akcji serii L na 58 zł za szt. --Akcjonariusze Brastera zdecydują 8 stycznia o emisji akcji serii K bez pp --Altus TFI nie przeniesie funduszu Premium Properties FIZ do Rockbridge TFI --Indeks WIG20 spadł o 1,73% na zamknięciu w poniedziałek --BGŻ BNP Paribas ma umowę pożyczki podporządkowanej

Przegląd prasy

Biznesu --Rząd może zająć się projektem nowelizacji ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym 23 października wg gazety --BGŻ BNP Paribas rusza z pilotażem platformy Adaptive Mobile Threat Defense Footprint firmy Kaymera Technologies, dzięki której zabezpieczy dane osobowe i biznesowe na

Przegląd prasy

będą lata 2019-2021; nasz błąd, że wszystko rzuciliśmy na rynek w jednym momencie Parkiet --Mabion nie rezygnuje z planu notowania akcji na zagranicznym parkiecie --Drożejący gaz pogrąża biznes nawozowy; producenci ratują spadające marże podwyżkami cen swoich produktów i wzmożonym eksportem na

Przegląd infromacji ze spółek

działalnością podstawową Raiffeisen Bank Polska przez BGŻ BNP Paribas, podała KE.  Liczba akcji w ofercie publicznej Auga Group została zwiększona o kolejne do 20 mln istniejących akcji do łącznie 80 mln akcji (40 mln istniejących należących do Baltic Champs i 40 mln akcji nowej emisji), wynika z

Przegląd prasy

euro wzrósł do 54,7 pkt we IX wg fin. danych --Wskaźnik PMI dla sektora usług Niemiec wzrósł do 55,9 pkt we IX wg fin. danych --PGNiG i ERU dostarczą 200 mln m3 gazu ziemnego dla Ukrtransgazu --Dom Development sprzedał 946 lokali, przekazał 587 w III kw. 2018 r. --Bank BGŻ BNP Paribas uruchomił

Przegląd prasy

miesięcy. --KBJ chce inwestować w rozwój oprogramowania i ekspansję zagraniczną, poinformował prezes Artur Jedynak. W tym celu nie wyklucza emisji akcji skierowanej do inwestorów instytucjonalnych. --Stelmet sprzedał w bieżącym roku obrotowym (kończącym się 30 września) już ok. 105 tysięcy ton pelletu

Przegląd informacji ze spółek

450 569 akcji 4fun Media po cenie 6,03 zł za sztukę, podał podmiot pośredniczący DM BOŚ. Tomasz Bogus złożył rezygnację z dniem 31 października 2017 r. z funkcji prezesa BGŻ BNP Paribas, poinformował bank. Vistal Gdynia otrzymał od ING Banku Śląskiego informację o zablokowaniu w trybie

Przegląd informacji ze spółek

, poinformowała spółka. W wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Tarczyński dokonano nabycia 1 510 241 akcji spółki, podał PKO BP, pełniący funkcję podmiotu pośredniczącego. Bank BGŻ BNP Paribas chce do końca bieżącego roku pozyskać 7% mikrofirm, rozpoczynających działalność gospodarczą z puli

Przegląd prasy

zł straty EBIT w I poł. 2018 r. --Indeks WIG20 wzrósł o 1,05% na zamknięciu w czwartek --Konsorcjum Comp rozbuduje system kryptograficzny CZI MON za max. 59,3 mln zł --PGE GiEK sprzeda PSE energię elektryczną za 410 mln zł na pokrycie strat w sieci --IK: Fundusz Trójmorza powinien wspierać

Przegląd prasy

', wyceny 66,4 zł --Trans Polonia chce zainwestować ok. 62 mln zł w 2018-2020, m.in. z emisji akcji --Wyniki BGŻ BNP Paribas będą w 2017 r. 'istotnie wyższe' niż w ub. roku --MR zwiększyło o 1,2 mld zł środki w POIiŚ na inwestycje drogowe dla 9 miast --KE zatwierdziła ok. 400 mln zł dofinansowania

Przegląd prasy

zarządu Brastera --Cherrypick Games otrzyma 2,6 mln zł dofinansowania z NCBR --i2 Development rekomenduje 1,12 zł dywidendy na akcję za 2017 r. --i2 Development prognozuje ok. 660 przekazań i ok. 30 mln zł zysku netto w 2018r. --MCI.PrivateVentures sprzedał iZettle AB na rzecz PayPal za szac. 44

Przegląd prasy

wzrosły o 7% r/r do 12,3 mln zł w lutym --Skanska Property Poland sprzedała Nową Fabryczną w Łodzi funduszowi Niam --BGŻ BNP Paribas chce pozyskać 7% z ok. 300 tys. nowych mikrofirm w br. --Famur: Decyzja w sprawie projektu kopalni możliwa w ciągu kilku miesięcy --Wskaźnik PMI dla sektora usług

Przegląd prasy

wyłącznej kontroli nad działalnością podstawową Raiffeisen Bank Polska przez BGŻ BNP Paribas, podała KE.  --Liczba akcji w ofercie publicznej Auga Group została zwiększona o kolejne do 20 mln istniejących akcji do łącznie 80 mln akcji (40 mln istniejących należących do Baltic Champs i 40 mln

Przegląd informacji ze spółek

niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, podał bank.  P.A. Nova może sprzedać Galerię Sanową w Przemyślu w 2016 r., poinformowała prezes Ewa Bobkowska. Spółka widzi zainteresowanie potencjalnych kupców także innymi obiektami handlowymi. Akcjonariusze Netii zdecydują o wypłacie dywidendy w wysokości 0,42

Przegląd informacji ze spółek

strategii do 2020 r. Zarząd Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) proponuje, by w przypadku decyzji akcjonariuszy o skupie akcji przeprowadzić ten proces do 30 czerwca, zaś w przypadku decyzji o wypłacie dywidendy dniem jej wypłaty również byłby ostatni dzień czerwca br., podała spółka

Przegląd prasy

Polkomtelu na akcje Cyfrowego Polsatu i wzrostowi kursu tych ostatnich Dziennik Gazeta Prawna --Belka: W dłuższym okresie złoty zachowuje się niesamowicie stabilnie - w 1999 r. euro kosztowało 4 zł, teraz 4,15 zł Puls Biznesu --fDi Magazine z grupy Financial Times: Polska zajęła 5. miejsce w Europie

Przegląd prasy

--RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, popyt konsumpcyjny wpłynie na dynamikę PKB --Dariusz Piekarski zastępuje Tomasza Pruszczyńskiego na stanowiku prezesa Sare --ZWZ Taurona nie zgodziło się na 0,1 zł na akcję dywidendy z kapitału zapasowego --Doradcy z ZFDF sprzedali kredyty hipoteczne za 3,5

Przegląd prasy

zagranicznych firmach  --Wpływy z mandatów zmniejszyły się o 313,3 mln zł od początku roku  Parkiet --X-Trade Brokers chce zdominować rynek akcji w Polsce --Branża budowlana liczy na przełom po kłopotach Astaldi --Warszwscy prokuratorzy sprawdzają także działania o charakterze cywilnym w

Przegląd informacji ze spółek

Emerytalny PZU "Złota Jesień" i Otwarty Fundusz Emerytalny Pocztylion (łącznie OFE) oświadczyli, że podwyższona cena za akcje Tarczyńskiego zaproponowana w wezwaniu EJT Investment S.a.r.l nie odzwierciedla wartości godziwej akcji spółki. W związku z tym każde OFE oświadczyło, że nie sprzeda

Przegląd prasy

KGHM mówi o "długiej perspektywie" myślenia w kwestii kopalni Sierra Gorda w Chile ISBnews --Indeks WIG20 wzrósł o 0,46% na zamknięciu w czwartek --Braster sprzedał 100 urządzeń Braster i pakietów badań na rzecz Benefit Systems --Wielton ma term sheet z bankami ws. finansowania i

Przegląd prasy

Katowicki Holding Węglowy wypracował długo oczekiwany zysk netto - po wrześniu wyniósł on 12 mln zł Parkiet --Zarząd PHN w przyszłym roku może rekomendować wypłatę wyższej dywidendy, niż spółka wypłaciła w obecnym roku (1,3 zł na akcję) Dziennik Gazeta Prawna --Premier Ewa Kopacz spotka się dziś z

Przegląd prasy

dystryb. Inter Cars wzrosła o 23,1% r/r do 396,8 mln zł w XII --Indeks WIG20 spadł o 1,16% na zamknięciu w piątek --Fortum ogłosiło wezwanie na akcje Grupy Duon po 3,85 zł za akcję --BGŻ BNP Paribas ma wpłacić 38,17 mln zł do Funduszu Wsparcia Kredytobiorców --Hawe: ORSS zakończyła fazę budowy sieci

Przegląd prasy

zysku netto, 1,71 mln zł zysku EBIT w III kw. 2018r. --Złoty stabilny pomimo silniejszego dolara --Tower Investments odwołał prognozę zysku netto na rok obrotowy 2018 --BGŻ BNP Paribas ma zgodę KNF na zaklasyfikowanie akcji serii L do Tier I --PMPG Polskie Media ruszy z działaniami ws. wydawania

Przegląd prasy

od zakładanych na 2016 rok i wynieść 2 mld zł --BZ WBK i BGŻ BNP Paribas nie zgadzają się na przekształcenie długu zaciągniętego przez Kompanię Węglową na akcje Polskiej Grupy Górniczej wg Reutersa Parkiet --W KNF czeka na akceptację 12 wniosków dotyczących chęci prowadzenia lub rozszerzenia

Przegląd prasy

pozytywnej --Akcjonariusze Seco/Warwick zdecydują 29 maja o niewypłacaniu dywidendy --Polnord podtrzymuje cel min. 1 500 sprzedanych mieszkań w 2019 r. --Akcjonariusze Ulma zdecydowali o wypłacie 3,81 zł dywidendy na akcję --PKN Orlen ma aneks zwiększający dostawy ropy z Saudi Aramco o 100 tys. ton

Przegląd prasy

inwestycje Gazeta Wyborcza --Rynek telewizyjny jest już mocno opanowany przez zagraniczny kapitał, a możliwe inwestycje w lokalnych graczy, o ile nastąpią, nie będą już tak widowiskowe jak sprzedaż TVN-u ISBnews --Akcjonariusze GTC zdecydują 23 IV o emisji do 140 mln akcji z prawem poboru --Spółka

Przegląd prasy

na NewConnect w I półr., chce pozyskać z emisji 10 mln zł --Akcjonariusze Auto Partner rozpoczęli sprzedaż do 12,47 mln akcji w ramach ABB --Glapiński: Nowe wyliczenia KNF dot. ustaw frankowych podobne do poprzednich --Glapiński: Zysk netto NBP za 2016 r. wyniósł ponad 9 mld zł --Glapiński

Przegląd prasy

akcję --Playway zawarł umowy inwestycji w spółki Total Games oraz Duality --T-Bull pozyskał finansowanie z NCBiR na projekt G-Camp wysokości 4,3 mln zł --BGŻ BNP Paribas ma umowy sprzedaży wierzytelności o wart. 2,3 mld zł --Maciej Kowalski zrezygnował ze stanowiska wiceprezesa ABC Data

Przegląd prasy

--Polskie mięso drobiowe jest coraz tańsze na tle unijnej konkurencji Gazeta Wyborcza --Na wniosek ministra skarbu zwołano walne zgromadzenia, które wymienią rady nadzorcze w koncernach Enea i PGNiG Cashless.pl --Po przejęciu Sygmy, bank BGŻ BNP Paribas awansuje do czołówki największych wydawców

Przegląd prasy

/Warwick zdecydowali o wypłacie 0,51 zł dywidendy na akcję --KNF zatwierdził prospekt Echo Investment dot. programu obligacji na 300 mln zł --JW Construction: Planowo realizujemy cel 1,5-1,7 tys. sprzedanych mieszkań w br. --JW Construction zacznie sprzedaż 115 lokali w aparthotelu w Warszawie w

Przegląd prasy

walutowych dla BGŻ BNP do 0,60 pkt proc. --Polinvest 7 i T. Pruszczyński ogłaszają wezwanie na 1,69 mln akcji Sare --Dekpol kupił działkę w Gdańsku pod lokale o łącznej pow. ponad 60 tys. m2 --PZ Cormay otrzymał dofinansowanie wys. 1,89 mln zł na budowę CBR --Indeks WIG20 spadł o 0,73% na zamknięciu

Przegląd informacji ze spółek

. Wartość projektu wynosi 6,2 mln zł.  BGŻ BNP Paribas sprzedał wierzytelności wynikające z umów kredytu gotówkowego i umów kredytu samochodowego  o łącznej wartości 2,3 mld zł na rzecz BGZ Poland ABS1 Designated Activity Company (SPV), poinformowała instytucja. Bank nie jest powiązany

Przegląd prasy

pociągi pasażerskie; liczy na hossę po 2020 r., kiedy wyschnie strumień unijnych dotacji Gazeta Wyborcza --Polska jest stroną 11 arbitraży inwestycyjnych, ale co najmniej dwie kancelarie przygotowują sprawy, w których roszczenia opiewają na setki milionów złotych ISBnews --Cena akcji w ofercie

PZU przejmuje Pekao SA. Co oznacza repolonizacja banku dla klientów i inwestorów?

Santanderowi), belgijskie KBC (jego Kredyt Bank też trafił w ręce Hiszpanów i dziś jest częścią BZ WBK), holenderski Rabobank (miał udziały w BGŻ, ale sprzedał je Francuzom z BNP Paribas), skandynawska Nordea (padła łupem PKO BP), grecki Eurobank (sprzedał Polbank austriackiemu Raiffeisenowi), czy amerykański

Przegląd prasy

--Wskaźnik ISM dla przemysłu USA spadł do 57,2% w marcu --Spółka zależna Ferrovial Agroman International sprzedała 1 mln akcji Budimeksu --Wskaźnik PMI dla przemysłu USA spadł do 53,3 pkt w III wg fin. danych --Rada wierzycieli Hawe Telekom uchwaliła zmianę zarządcy na W. Ostrowskiego --Wikana

Przegląd prasy

Paryżu odbyła się rozprawa arbitrażowa w sprawie z powództwa zarejestrowanych na Cyprze spółek Juvel Ltd oraz Bithell Holdings Ltd przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej ws Sferii Puls Biznesu --Pekao i BGŻ BNP Paribas podpisały porozumienia z europejskimi instytucjami finansowymi - dzięki nim otworzą

Przegląd prasy

--Indeks WIG20 spadł o 0,06% na zamknięciu w czwartek --Herkules liczy na sprzyjającą koniunkturę w 2018 r. --KSF zgodny z KNF co do bufora 0,25% ekspozycji na ryzyko dla BGŻ BNP Paribas --Erbud wykona dla Silesia Outlet Centrum Handlowo-Usługowe w Gliwicach --UOKiK zgodził się na przejęcie przez

Przegląd informacji ze spółek

gospodarstw domowych, podał bank. Dotychczas bank był zobowiązany do utrzymywania dodatkowego wymogu kapitałowego na poziomie 3,09 pkt proc.  Zarząd BGŻ BNP Paribas otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zalecenie utrzymywania funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu

Przegląd prasy

% w XI --Eurostat: Deflacja HICP w strefie euro jest szacowana na 0,2% r/r w grudniu --Bank Pekao kupił 100% akcji UniCredit CAIB Poland od UniCredit Bank Austria AG --Przychody Wojasa wzrosły o 24,2% r/r do 23,2 mln zł w grudniu --BM BGŻ wydało rekomendację 'kupuj' dla spółki Ergis, wycena 5,23

Przegląd prasy

Kogeneracji zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2014 r. --DM BOŚ obniżył wycenę JSW do 9,1 zł, nadal rekomenduje 'sprzedaj' --DM BOŚ obniżył wycenę Bogdanki do 52 zł, nadal rekomenduje 'sprzedaj' --Kurs akcji Brastera spadł o 7,95% na debiucie na rynku głównym GPW --Lisala wzywa do sprzedaży 24,45

Przegląd prasy

. termoizolacyjnych wzrósł o 4% r/r do ponad 3,9 mld zł w 2015 r. --Ronson sprzedał 50% mieszkań w stołecznej inwestycji City Link --Grupa Maspex Wadowice kupiła rumuńskiego producenta wody Rio Bucovina --Mediona przedłużyła zapisy na akcje Magellana w wezwaniu do 5 maja --Wniosek EGZ o upadłość Mirbudu

Przegląd prasy

Warszawa, 20.04.2016 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Tobiszewki z ME: Konwersja na akcje Polskiej Grupy Górniczej (PGG) obejmie 0,5 mld zł z ok. 1,5 mld zł zadłużenia bankowego Kompanii Węglowej (KW) - obligacje 5 banków: BGK, PKO

Przegląd informacji ze spółek

Venture Inc ustaliła cenę akcji oferowanych na 2 zł za jedną akcję, podała spółka. Jednocześnie zarząd skorzystał z uprawnienia do określenia ostatecznej liczby akcji oferowanych i ustalił ją, w porozumieniu z oferującym, na 15 mln sztuk. Oferty Famuru, warte łącznie 74,03 mln zł netto, zostały

Przegląd prasy

podaży pieniądza M3 w strefie euro wyniósł 5% r/r w marcu --BM BGŻ BNP Paribas obniżyło wycenę LPP do 5 028,22 zł, nadal zaleca 'sprzedaj' --BM BGŻ BNP Paribas obniżyło zalecenie dla CCC do 'neutralnie', wycena 176,63 zł --Budimex: Lekki wzrost dynamiki sprzedaży w 2016 i intensyfikacja prac w 2017

Przegląd prasy

Warszawa, 07.05.2015 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Polskie fundusze inwestycyjne i emerytalne mogą kupić akcje dawnego słowackiego monopolisty Slovak Telekom w dobiegającej końca publicznej ofercie wg gazety --Związkowcy ze

Przegląd prasy

zostać sprzedany wg gazety --Choć rynek dopiero się rozwija, już pierwsza firma - Greenway Polska zdecydowała się pobierać opłaty za usługę ładowania samochodów Parkiet --AmRest od kilku dni jest firmą ze statutową siedzibą w Pozuelo de Alarcón i podlega hiszpańskim regulacjom; z kolei trzy spółki

Przegląd prasy

czerwcu 2016 r. Puls Biznesu --BGŻ BNP Paribas: Produkcja jabłek zwiększyła się 3-krotnie w ciągu 10 lat, a eksport zagęszczonego soku jabłkowego - 2-krotnie ISBnews --Obrót energią elektryczną na TGE spadł o 28,2% r/r do 8,7 TWh w czerwcu --Dom Development sprzedał netto 850 lokali netto i

Przegląd informacji ze spółek

Soho Development sprzedało 41 lokali mieszkalnych w III kw. 2018 r., poinformowała spółka. Na koniec września br. w ofercie dewelopera znajdowało się 58 lokali. Luma Holding Limited - podmiot zależny od Radosława Miśkiewicza - podwyższyło cenę w wezwaniu na 33,1% akcji Protektora do 5 zł za

Przegląd prasy

Rozwoju (PFR) pakietu akcji Grupy Azoty, znajdującego się w rękach Acronu Dziennik Gazeta Prawna --W2015 r. przywilej autorski uzyskało 456 tys. podatników na łączną kwotę 5 mld zł --Do piątku wnioski o ustalenie prawa do emerytury złożyło ponad 196,7 tys. ubezpieczonych Puls Biznesu --Getin

Przegląd prasy

) oświadczyli, że podwyższona cena za akcje Tarczyńskiego zaproponowana w wezwaniu EJT Investment S.a.r.l nie odzwierciedla wartości godziwej akcji spółki. W związku z tym każde OFE oświadczyło, że nie sprzeda akcji spółki w wezwaniu po cenie 12,60 zł za jedną akcję. --Master Pharm odnotował

Przegląd prasy

". Przywoływali nawet Bankowy Fundusz Gwarancyjny i zapewniali, że można je będzie łatwo sprzedać. Gazeta Wyborcza --Opodatkowanie transakcji związanych z kryptowalutami, takimi jak bitcoin, budzi ogromne emocje. Jak się okazuje, inwestuje w nie wielu Polaków. Tymczasem zasady opodatkowania

Przegląd prasy

szacować na 150 mld USD, a przychody na zaledwie 35 mln USD ISBnews --ZWZ Magellana podniosło wartość programu emisji obligacji do 750 mln zł --Akcjonariusze Magellana zdecydowali o wypłacie 1,85 zł dywidendy na akcję --Akcjonariusze Open Finance zdecydują 26 maja o niewypłacaniu dywidendy --SMT

Przegląd prasy

wyniku netto o 5,2% r/r w tym roku --Getin Noble Bank chce sprzedać akcje Noble Securities w 2018 r. --Łączne koszty składek na BFG w ING BSK wyniosły 58,2 mln zł w I kw. br. --Orion Investment zrealizuje inwestycję deweloperską w Krakowie na ok. 800 lokali --Silny dolar ciągnie ceny szlachetnych

Przegląd prasy

pesymistycznym scenariuszu w pierwszej połowie 2017 roku za franka trzeba będzie zapłacić nawet 4,5 zł ISBnews --Sejm poparł jednogłośnie program naprawczy CEPiK 2.0 --EMH i Jarosław Mikos chcą sprzedać do 27,18% akcji Wirtualnej Polski --Orbis sprzedał hotel Mercure Opole za 10,5 mln zł --CEZ

Zagranica przyciąga mniejsze firmy. Ranking "Polska Firma Przyszłości"

pamiętać, że nie wszyscy, którzy zajmują się eksportowaniem, robią to cały czas na niezmiennym poziomie. Część firm się wycofuje - mówi Pydych. Zdaniem Bartosza Urbaniaka, członka zarządu BGŻ BNP Paribas, polskie firmy są jednak ciągle zachowawcze w wychodzeniu za granicę, różnią się pod tym względem od

Przegląd informacji ze spółek

, deweloper który w III kwartale zapowiedział publiczną emisję akcji i wejście na GPW, po dwóch tygodniach od rozpoczęcia sprzedaży w ramach inwestycji realizowanej u zbiegu ulic Ptasiej i Podwórcowej we Wrocławiu sprzedał 3/4 z 72 lokali, podała spółka. Obligacje serii I/2015 Comp, o łącznej wartości

Przegląd prasy

UOKiK na zbycie 8 hipermarketów na rzecz Schiever --Bank BGŻ: Zysk netto bez zdarzeń jednorazowych wzrósł o 48% r/r w 2014 r. --EBC utrzymał stopy procentowe bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami --Zortrax rozpoczął sprzedaż w Indiach, Czechach, Irlandii, Gwatemali i Ukrainie --Stalprofil rekomenduje

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 5,65 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.  Źródło: ISBnews GIEŁDA, EMISJE, M&A  HubStyle: Zawarł z Sare umowę inwestycyjną oraz umowę sprzedaży akcji, na mocy której sprzedał 100% akcji

Przegląd prasy

Warszawa, 01.06.2016 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Maspex wyda blisko 200 mln zł na rozbudowę zakładu przejętego od Agrosu Novej --ZPAV: W I kwartale detaliczna wartość sprzedanych nośników z muzyką w Polsce wzrosła o 20,81% r/r

Przegląd prasy

ubezpieczycieli spadł do 4,18 mld zł w 2016 r. --Przychody Unimotu wzrosły o 43% r/r do 169,06 mln zł w lutym --Esotiq & Henderson sprzeda 2 akcje EMG w ramach przygotowania do podziału E&H --Radpol: Testy na utratę wartości wskazują na 12,04 mln zł odpisu --KNF: Bank Handlowy spełnia kryteria do

Przegląd prasy

rokiem Gazeta Wyborcza --Za CHF płacono 3,59 zł, czyli najmniej od stycznie 2015 r.; w tym roku złoty umocnił się już o ponad 12% ISBnews --UOKiK ma zastrzeżenia dot. przejęcia Calypso Fitness przez Benefit Systems --KSF wyda opinię ws. bufora wys. 0,25% ekspozycji na ryzyko dla BGŻ BNP Paribas

Przegląd prasy

chce wydać ok. 30 mln euro na inwestycje w ciągu 3 lat --Wskaźnik Ifo dla Niemiec wzrósł do 117,5 pkt w listopadzie --Sejm przyjął nowelizację zakładający zniesienie górnego limitu składek na ZUS --Spółka Orbisu sprzeda hotel w Budapeszcie ze zwrotnym oddaniem w zarządządzanie --Infoscan we

Przegląd informacji ze spółek

Akcjonarisze Marvipolu zdecydują na walnym zgromadzeniu, zwołanym na 28 czerwca, o przeznaczeniu 4,57 mln zł na dywidendę, co oznacza wypłatę na rzecz akcjonariuszy spółki w wysokości 0,11 zł na akcję, wynika z projektów uchwał. Warunkiem wypłaty jest uzyskanie zgody obligatariuszy

Przegląd prasy

--ARP: Górnictwo węgla kamiennego zamknęło pierwsze cztery miesiące 2015 r. stratą netto 800,6 mln zł Parkiet --Miłek sprzedał 7,8% akcji CCC za 512 mln zł; w najbliższych latach nie zamierza już zmniejszać zaangażowania Dziennik Gazeta Prawna --TK: Zleceniobiorcy i samozatrudnieni mają prawo

Przegląd informacji ze spółek

m.in. z emisji akcji. Wyniki finansowe BGŻ BNP Paribas za 2017 rok będą "istotnie wyższe" od wypracowanych w 2016 roku, poinformował prezes Tomasz Bogus.  Baltona złożyła najkorzystniejszą ofertę w konkursie na wynajem ok. 960 m2 powierzchni handlowej w Porcie Lotniczym w

Przegląd informacji ze spółek

. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaleca Bankowi BGŻ BNP Paribas utrzymywanie funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych na poziomie 0,71 pkt proc. ponad wartość łącznego współczynnika

Przegląd prasy

Warszawa, 13.03.2017 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --MIB: Nie będzie można budować mieszkań mniejszych niż 25 m2 --Elektrim wyemituje do 100 mln akcji w ofercie dla max. 149 inwestorów; obecnie kapitał spółki dzieli się na 83,77