akcje bank spółdzielczy

KNF: Udział 10 największych banków wzrósł do 73,5% aktywów sektora w 2018 r.

własnościowa sektora nie uległa istotnej zmianie, choć udział inwestorów krajowych w aktywach sektora bankowego uległ obniżeniu (z 54,5% na koniec 2017 r. do 53,6% na koniec 2018 r.). Na koniec 2018 r. inwestorzy krajowi kontrolowali trzynaście banków komercyjnych oraz wszystkie banki spółdzielcze (Skarb

NBP: Banki będą zwiększać udział instr. z Tier II, hybrydowych w fund. własnych

portfelach banków komercyjnych. W przeciwnym kierunku oddziaływało umorzenie akcji i instrumentów dłużnych banków przekształcanych w oddziały, amortyzacja części składników funduszy własnych w związku ze zbliżającymi się terminami zapadalności obligacji i pożyczek podporządkowanych w kapitale Tier II oraz

KNF zaleca bankom utrzymanie mocnej bazy kapitałowej, niektórym jej wzmocnienie

poszczególnych banków sytuacja w zakresie spełnienia wymagań regulacyjnych wyglądała relatywnie korzystnie. Jednak na koniec marca br. dwa banki komercyjne i sześć spółdzielczych nie spełniało wymogów regulacyjnych w zakresie minimalnego poziomu kapitału założycielskiego lub minimalnych poziomów współczynników

PKO BP: Wpłata do BFG na SK Bank obniży wynik netto o 273,7 mln zł w IV kw.

do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Północ z wnioskiem o ogłoszenie upadłości tego banku spółdzielczego. PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 248,7 mld zł na koniec 2014 r. (ISBnews)  

BOŚ: Wpłata do BFG na SK Bank obniży wynik netto o 22,82 mln zł w IV kw.

Wołominie  oraz postanowiła wystąpić do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Północ z wnioskiem o ogłoszenie upadłości tego banku spółdzielczego. Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Głównym akcjonariuszem BOŚ Banku

Millennium: Dopłata do BFG wz. z upadłością SK Banku to ok. 106 mln zł

Warszawa, 25.11.2015 (ISBnews) – Bank Millennium szacuje, że obowiązkowa wpłata do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) przeznaczona na wypłatę środków gwarantowanych z tytułu depozytów zgromadzonych w Spółdzielczym Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (SK Banku) wyniesie w jego

BGK ma umowę z MRiRW dot. powstania Funduszu Gwarancji Rolnych

oraz przedsiębiorcom przetwórstwa rolno-spożywczego dostępu do kredytów inwestycyjnych oraz obrotowych. "Gwarancje dla rolników to jeden z wielu produktów Banku Gospodarstwa Krajowego oferowanych przedsiębiorcom. Nasza dotychczasowa współpraca z komercyjnymi i spółdzielczymi bankami pozwala

SGB-Bank i Ursus mają list intencyjny ws. finansowania zakupu ciągników i maszyn

zostanie dopasowana do potrzeb klientów. W ramach współpracy, SGB-Bank i Ursus będą prowadzić działania promocyjne, takie jak akcje wizerunkowe budujące świadomość finansowania zakupu fabrycznego wśród klientów banków spółdzielczych SGB, korzystanie z materiałów promocyjnych czy udział w konferencjach oraz

BOŚ: Dopłata do BFG w zw. z upadłością SK Banku to ok. 29 mln zł

Warszawa, 25.11.2015 (ISBnews) - Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) szacuje, że obowiązkowa wpłata do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) przeznaczona na wypłatę środków gwarantowanych z tytułu depozytów zgromadzonych w Spółdzielczym Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (SK Banku) wyniesie w

ZBP: Banki bardzo dobrze oceniają system poręczeń i gwarancji w Polsce

zabezpieczeniach.  "Najwyżej ocenianym instrumentem jest gwarancja de minimis. Kolejnym o wysokich notowaniach wśród banków zarówno komercyjnych, jak i spółdzielczych są instrumenty regwarantowane przez Europejski Fundusz Inwestycyjny, udzielane przez BGK, ale nie brakuje także pozytywnych ocen

NBP: System finansowy funkcjonuje stabilnie, poziom ryzyka obniżył się

, przekładających się na terminową obsługę kredytów" - wskazał NBP. W ocenie banku centralnego, akcja kredytowa rozwija się w tempie zgodnym z długoterminowym trendem, a tempo wzrostu kredytów było nieznacznie niższe od nominalnego tempa wzrostu PKB. "Oznacza to, że dynamika kredytów nie kreuje

NBP: Zagrożenia dla stabilności systemu finansowego mają charakter zewnętrzny

kapitałowy utrzymuje się na poziomie 18%, przy czym średnia waga ryzyka jest wyższa niż w większości krajów UE, co przekłada się na relatywnie wyższą odporność banków na szoki. Według raportu, finansowanie akcji kredytowej przez banki odbywa się w oparciu o stabilne źródła finansowania. Brak oznak

Pekao: Dopłata do BFG wz. z upadłością SK Banku z Wołomina to ok. 243 mln zł

Warszawa, 25.11.2015 (ISBnews) - Bank Pekao szacuje, że obowiązkowa wpłata do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) przeznaczona na wypłatę środków gwarantowanych z tytułu depozytów zgromadzonych w Spółdzielczym Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (SK Banku) wyniesie w jego przypadku ok

KNF zdecydowała o przejęciu SKOK Piast przez Bank Millenium

Warszawa, 12.10.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie zdecydowała o przejęciu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Piast przez Bank Millennium, podała Komisja. W jej ocenie, przejęcie Kasy zapewni pełne bezpieczeństwo środków zgromadzonych w SKOK Piast

PKO BP dopłaci do BFG ok. 350 mln zł w zw. z upadłością SBRzR w Wołominie

Warszawa, 24.11.2015 (ISBnews) - PKO Bank Polski będzie zobowiązany do wniesienia do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) obowiązkowej wpłaty wysokości ok. 350 mln zł przeznaczonej na wypłatę środków gwarantowanych z tytułu depozytów zgromadzonych w Spółdzielczym Banku Rzemiosła i Rolnictwa w

PZU rekomenduje wypłatę 2,80 zł dywidendy na akcję z zysku za 2018 r.

polityki dywidendowej banków komercyjnych, banków spółdzielczych i zrzeszających, zakładów ubezpieczeń i reasekuracji, domów maklerskich, towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz powszechnych towarzystw emerytalnych w 2019 r. z dnia 15 stycznia 2019 roku" - czytamy w komunikacie.  Jednocześnie

GUS: Wynik netto sektora bankowego wzrósł o 22,7% r/r do 3,4 mld zł w I kw.

kwartale 2018 r. wyniósł 3,4 mld zł, na co składały się (615 banków, które przekazały dane) zyski netto 599 banków w kwocie 3,5 mld zł oraz straty netto o wartości 0,2 mld zł 16 banków (14 komercyjnych, w tym 10 oddziałów instytucji kredytowych oraz 2 banki spółdzielcze)" - podał GUS. "Wynik z

KNF: Banki zapłaciły 3,63 mld zł podatku bankowego w 2017 roku

Nadzoru Finansowego (KNF).  "W 2017 roku banki wypracowały zysk w wysokości 13,6 mld zł. Jest to 2,3% niższy wynik niż na koniec grudnia 2016 r., jednak różnica ta wynika przede wszystkim z jednorazowego zdarzenia mającego miejsce w czerwcu 2016 r. - sprzedaży akcji Visa Europe (+2 mld zł

Prezes PKO BP liczy na 1-cyfrowy wzrost zysku banku w br. bez one-offów

Jagiełło w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej". Podkreślił, że wyniki sektora bankowego za ostatnie dwa lata były zaburzane przez czynniki jednorazowe: w 2015 r. - przez upadłość banku spółdzielczego w Wołominie, co pomniejszyło wynik sektora o ponad 2 mld zł; w 2016 r. - przez sprzedaż udziałów

BGK miał 514,4 mln zł zysku netto, 84,77 mld zł aktywów w 2018 r.

gospodarkę. Wyniki za 2018 rok pokazują, że bank rośnie w siłę, a we współpracy z sektorem bankowym - bankami spółdzielczymi i komercyjnymi - realizujemy bardzo ambitne cele wspierające polska gospodarkę i podnoszące jakość życia Polaków" - skomentowała prezes Beata Daszyńska-Muzyczka, cytowana w

KNF: Efektywność sektora bankowego lekko poprawiła się r/r w I-III kw. 2018

).  Zrealizowany w okresie I-IX br. wynik finansowy netto sektora bankowego wyniósł 11 629 mln zł i był znacząco wyższy (o 1 137 mln zł, tj. o 10,8%) od osiągniętego w analogicznym okresie ub.r. Poprawę wyników odnotowano w bankach komercyjnych (o 13,3%), podczas gdy w bankach spółdzielczych uległy

NBP: Relacja aktywów sektora finansowego do PKB wzrosła do 126,3% w 2016 r.

%) oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych - o 8,1%" - czytamy dalej. Aktywa banków komercyjnych wynosiły w ub.r. 1 548,2 mld zł, banków spółdzielczych i zrzeszających - 158,2 mld zł, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych - 11,3 mld zł, zakładów ubezpieczeń - 185,4 mld zł

BFG udzielił 101,9 mln zł wsparcia Pekao na restrukturyzację SKOK Kopernik

Warszawa, 13.02.2015 (ISBnews) - Zarząd Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) podjął uchwałę w sprawie udzielenia Bankowi Pekao wsparcia w procesie restrukturyzacji Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Mikołaja Kopernika, w formie dotacji wysokości 101,9 mln zł, podał BFG

UKNF: Sytuacja banków w I półr. stabilna dzięki wzrostowi PKB i niskim stopom

większości zysków wypracowanych w 2015 r., nowych emisji akcji, jak też wyłączenia ze sprawozdawczości SK Banku, którego upadłość w końcu ub.r. spowodowała silne pogorszenie miar adekwatności w sektorze banków spółdzielczych" - czytamy w "Raporcie o sytuacji banków w I półroczu 2016 r.". Na

Przegląd prasy

pożyczkowe udzieliły finansowania na kwotę 603 mln zł w czerwcu --ZPL: Wzrost branży leasingowej wyniesie 2,4% w br., prognoza z lutego to 5,5% --Spółdzielcza Grupa Bankowa uruchomiła płatności Google Pay --ING Bank Śląski sfinalizował zakup 45% akcji NN TFI za 166,3 mln zł   --PLL LOT zwiększą liczbę

Przegląd prasy

brutto uznana za najkorzystniejszą w przetargu --Dom Development: Średnia cena mieszkania wzrośnie w 2020 - dobrze wróży wynikom --KNF: 514 z 545 banków spółdzielczych jest uczestnikami IPS --Infoscan wyemitował I transzę obligacji zamiennych na akcje --Prezydent podpisał nowelę Prawa ochrony

Zysk netto Banku Pekao wzrósł r/r do 494,71 mln zł w IV kw. 2016 r.

jednorazowej nadzwyczajnej wpłaty na rzecz BFG w wysokości 16,6 mln zł w związku z bankructwem Banku Spółdzielczego w Nadarzynie. Istotny wpływ na osiągnięte wyniki miały: znaczący wzrost wolumenów kredytów i depozytów w kluczowych obszarach strategicznych, dalszy postęp w optymalizacji kosztów i niższe koszty

KNF: Banki zapłaciły 4,99 mld zł podatku bankowego w ciągu 17 miesięcy

kredytu refinansowego udzielonego przez NBP, środki banków spółdzielczych utrzymywane na rachunkach w bankach zrzeszających. "Ponadto stosuje się rozmaite wyłączenia i pomniejszenia, jak na przykład z tytułu objęcia programem postępowania naprawczego. Po uwzględnieniu powyższych, łączna podstawa

BZ WBK udostępni kredyty w ramach COSME na początku 2016 r.

oraz SGB-Bank i zrzeszone z nim banki spółdzielcze. Bank Zachodni WBK należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Jego głównym akcjonariuszem jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji

Bank Millennium miał wstępnie 212,5 mln zł zysku netto w IV kw. 2018 r.

). Ponadto w ramach procesu przyłączenia SKOKu Piast (spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa, podlegająca restrukturyzacji), Bank nabył jego oddziały, których liczba na koniec 2018 r. wynosiła 41. Bank, po dokonaniu dogłębnej analizy tych oddziałów, zdecyduje o ich przyszłym wykorzystaniu w ramach całej

Noble Securities podtrzymał rekomendacje dla czterech banków, zmienił dla dwóch

początku roku dobra passa banków jeszcze się nie skończyła.  Analitycy podtrzymali rekomendację "akumuluj" dla Alior Banku (cena 68 zł - bez zmian) oraz dla Banku Millennium, podnosząc jednocześnie cenę docelową akcji do 8,1 zł wobec 6,8 zł poprzednio.  Utrzymali także zalecenie

Altus TFI rekomenduje przeznaczenie 90% zysku netto na dywidendę lub skup akcji

z dnia 5 grudnia 2017 r w sprawie polityki dywidendowej banków spółdzielczych i zrzeszających, zakładów ubezpieczeń i reasekuracji, powszechnych towarzystw emerytalnych, domów maklerskich i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2018 r." - podkreślono także. Altus TFI S.A. jest jednym z

Przegląd informacji ze spółek

Green Electricity, wspólnikami Green Electricity oraz osobą fizyczną niebędącą do tej pory wspólnikiem spółki, określającą zasady, na jakich zostanie przeprowadzona inwestycja Unimotu w Green Electricity, właściciela platformy blinkee.city, podał Unimot. Belgijski bank spółdzielczy Crelan rozpoczął

Kluza: Kapitał krajowy odgrywa za małą rolę w polskich instytucjach finansowych

Krynica-Zdrój, 08.09.2016 (ISBnews) - Udział krajowego kapitału w polskim sektorze bankowym jest wciąż zbyt mały. Konsolidacja w sektorze to tylko jeden z kierunków, takie podmioty jak banki spółdzielcze, czy działające na mocnych podstawach SKOK-i powinny wzmacniać swoją pozycję, uważa p.o

PZU rekomenduje wypłatę 2,5 zł dywidendy na akcję za 2017 rok

dywidendowej banków spółdzielczych i zrzeszających, zakładów ubezpieczeń i reasekuracji, powszechnych towarzystw emerytalnych, domów maklerskich i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2018 r. z dnia 5 grudnia 2017 roku" - czytamy w komunikacie. Jednocześnie zarząd poinformował, że wniosek w sprawie

Obligacje serii D Dekpolu warte łącznie 35 mln zł wejdą w piątek na Catalyst

października ub.r. Dekpol dokonał przydziału 350 tys. sztuk 3-letnich obligacji zabezpieczonych serii D o łącznej wartości nominalnej 35 mln zł. Obligacje emitowane zostały w celu spłacenia kredytów udzielonych Bank Spółdzielczy w Skórczu oraz SGB-Bank (środki pozyskane z emisji w wysokości nie niższej niż

Przegląd informacji ze spółek

wzrostem legalnej sprzedaży paliw, podał koncern. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie zdecydowała o przejęciu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Piast przez Bank Millennium, podała Komisja. W jej ocenie, przejęcie Kasy zapewni pełne bezpieczeństwo środków zgromadzonych w SKOK Piast

Bank Pekao ma zgodę na przejęcie SKOK-u im. Mikołaja Kopernika

Warszawa, 17.11.2014 (ISBnews) - Bank Pekao uzyskał zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na przejęcie Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Mikołaja Kopernika w Ornontowicach, podał UOKiK. Transakcja związana jest z przetargiem Komisji Nadzoru Finansowego na

PKO BP ma zgodę UOKiK na przejęcie SKOK Wesoła

PKO BP na przejęcie kontroli nad Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową im. Mikołaja Kopernika w Ornontowicach. PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 248,7 mld zł na koniec 2014 r. (ISBnews

Przegląd prasy

stażowym na poziomie 12 dodatkowych wynagrodzeń, podał Santander Bank Polska --Zarząd Santander Bank Polska zawarł ze wszystkimi działającymi w banku organizacjami związkowymi porozumienie, w ramach którego do końca roku zwolnienia grupowe obejmą maksymalnie 1 400 pracowników. Bank szacuje wysokość

Przegląd informacji ze spółek

z GOG umowę dystrybucji cyfrowej, podała spółka. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie podjęła decyzję o przejęciu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Jaworzno (SKOK Jaworzno) przez Alior Bank, podała Komisja i podkreśliła, że przejęcie Kasy zapewni pełne bezpieczeństwo środków

Nie mamy zobowiązań

depozytów nad kredytami mając tym samym możliwości uruchomienia odważnej akcji kredytowej i pozyskania nowych grup klientów. Potwierdzają to również badania przeprowadzone przez PENTOR, których wyniki wykazały, że banki spółdzielcze są wskazywane przez swoich klientów jako banki pewne i godne zaufania

EuroRating podwyższył perspektywę ratingu BPS do pozytywnej

. poprawę współczynników kapitałowych oraz wyniku finansowego. W ciągu ostatnich kwartałów bank kilkukrotnie podwyższał kapitał zakładowy poprzez emisję nowych akcji, a także przeprowadził kilka emisji długoterminowych obligacji podporządkowanych. Skutkowało to stopniową poprawą współczynników kapitałowych

BOŚ wykaże około 12,6 mln zł straty bilansowej za 2015 rok

Ochrony Środowiska informuje że, w związku z dodatkowymi, niezależnymi od banku obciążeniami poniesionymi w IV kw. 2015 r., w tym: kwoty 28,2 mln zł (22,8 mln zł w ujęciu netto) przekazanej do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego na wypłaty środków gwarantowanych w wyniku ogłoszenia upadłości Spółdzielczego

NBP: Polski sektor bankowy jest stabilny i odporny na szoki zewnętrzne

mogłyby ją osłabić "Na perspektywy akcji kredytowej może mieć wpływ realizacja rekomendacji Komitetu Stabilności Finansowej (KSF). Podwyższenie wagi ryzyka i parametru LGD dla ekspozycji zabezpieczonych hipotekami na nieruchomościach mieszkaniowych dla części banków może stanowić ograniczenie dla

PKO BP ma umowy dotacji i gwarancji z BFG na SKOK Wesoła na 278,9 mln zł

Warszawa, 21.12.2015 (ISBnews) - Zarząd Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) podjął uchwałę w sprawie udzielenia wsparcia PKO Bankowi Polskiemu w procesie restrukturyzacji Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej "Wesoła" w formie dotacji w kwocie 278,9 mln zł, podał bank

Akcjonariusze Alior Banku zgodzili się na emisję na przejęcie Meritum Banku

Warszawa, 02.12.2014 (ISBnews) - Akcjonariusze Alior Banku przyjęli uchwałę w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii H z bez prawa poboru oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii D, wynika z uchwał nadzwyczajnego walnego

Bank Pekao przejmie SKOK Kopernika 22 grudnia

Warszawa, 05.12.2014 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie podjęła decyzję o przejęciu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Mikołaja Kopernika w Ornontowicach (SKOK Kopernik) przez Bank Pekao, poinformowała Komisja. Pekao przejmie Kasę, której aktywa stanowią

Przegląd informacji ze spółek

zgromadzonych w Spółdzielczym Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (SK Banku) wyniesie 59 mln zł, podała instytucja. Lubelski Węgiel Bogdanka podpisał z Grupą Azoty Zakładami Azotowymi Puławy aneks do umowy na sprzedaż węgla energetycznego, przedłużając termin jej obowiązywania o 2 lata do końca 2019 r. i

KNF zdecydowała o przejęciu SKOK Wesoła przez PKO BP

Warszawa, 18.06.2015 (ISBnews) – Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) podjęła decyzję o przejęciu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej Wesoła w Mysłowicach (SKOK Wesoła) przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski (PKO BP), podała Komisja. Zdaniem KNF, przejęcie

NBP: System nansowy funkcjonuje stabilnie, a natężenie zagrożeń bez zmian

zwrotu z aktywów w polskich bankach cały czas kształtuje się powyżej średniej w UE" - wskazał NBP. W ocenie banku centralnego, akcja kredytowa rozwija się w tempie zgodnym z długoterminowym trendem i nieznacznie przekracza nominalne tempo wzrostu PKB. Oznacza to, że dynamika kredytów nie kreuje

Wyprawka 300+. Dla kogo te pieniądze i jak się o nie starać?

Bank, ING Bank Śląski, mBank, Nest Bank, PKO Bank Polski (oraz Inteligo), SGB-Bank oraz wybrane zrzeszone banki spółdzielcze. Możliwość składania wniosku będzie dostępna również w Banku BGŻ BNP Paribas, natomiast Bank Zachodni WBK włączy się w akcję informacyjną o programie „Dobry start” i

Zysk netto banku Pekao spadł do 438 mln zł

deponentom Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (SBRiR w Wołominie) w związku z jego bankructwem oraz kosztami rezerwy z tytułu obowiązkowej dla całego sektora składki na rzecz Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, łącznie w wysokości 260,5 mln zł" - czytamy też w raporcie. Będzie

Drzemiący potencjał

i gospodarki. - Mimo trudnej sytuacji rynkowej, banki spółdzielcze pozostają w korzystnej kondycji finansowej i stale zwiększają akcję kredytową. Ich szczególną zaletą jest znajomość lokalnego rynku i możliwość dotarcia z ofertą do sektora małych i średnich przedsiębiorstw - mówił Sławomir Skrzypek

NBP: SKOKi wymagają działań naprawczych, ale nie generują ryzyka systemowego

regulacyjnego minimum, a wiele z nich ma ujemne kapitały. Stan depozytów zmniejsza się, a akcja kredytowa jest przez wiele podmiotów ograniczana" - podał bank centralny w komunikacie. Według NBP SKOK nie generują bezpośrednio ryzyka systemowego: skala działalności SKOK pozostaje niewielka (ok. 1

Przegląd prasy

prądu boją się bankructwa, duzi odbiorcy albo dostają podwyżki, albo nie mają ofert od sprzedawców  -- Skarbówka nawiązała współpracę z NFZ w celu tropienia nielegalnego wywozu leków  -- Rząd zmienił zdanie i nie będzie walczył z wiatrakami Puls Biznesu --Akcje Getin Noble Banku, Idea

BZ WBK nie interesuje się dziś SKOK-ami, w przyszłości może wrócić do tematu

Warszawa, 30.07.2015 (ISBnews) - Bank Zachodni WBK nie przygląda się obecnie żadnej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej (SKOK), ale nie wyklucza tego w przyszłości, poinformował prezes Mateusz Morawiecki. "Przyglądaliśmy się 1-2 SKOK-om, które zostały jednak kupione przez

NBP: Podatek bankowy spowoduje, że do 22% banków może wykazać stratę

scenariuszu o około 60%" - czytamy także. Według banku centralnego, ograniczenie zyskowności banków wpłynie negatywnie na odporność i ich zdolność do prowadzenia akcji kredytowej. W Polsce zyski banków stanowią podstawowe źródło tworzenia kapitałów banków, które z kolei warunkują odporność banków na

EBC: podatek bankowy zachętą do transferu aktywów za granicę

podatku powinno zostać szczegółowo rozważone w kontekście jego wpływu m.in. na odporność instytucji finansowych, stabilność finansową, dynamikę akcji kredytowej oraz ogólną sytuację gospodarczą. "W tym kontekście należy uwzględnić różnice w sytuacji indywidualnych banków oraz wpływ innych regulacji

Przegląd prasy

działało 61 banków spółdzielczych na koniec czerwca --Brand24 podtrzymuje cele finans. z programu motywacyjnego z zyskiem netto w 2019 --Brand24 chce złożyć prospekt wz. z przejściem na GPW z NC w I kwartale 2019 --BM Reflex: Jest szansa na dalszy spadek cen paliw na stacjach --Kwieciński: Chcemy

Kto tak naprawdę zrzucił się na SK Bank? Wypłaty dla klientów w BZ WBK

deponentom Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa za pośrednictwem Banku Zachodniego WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu" - poinformował BFG w komunikacie. Dlaczego BZ WBK? BFG podpisał umowy na obsługę wypłat środków gwarantowanych z trzema bankami: bankiem PKO BP, Pekao i właśnie BZ WBK

Pekao jest włoski, BZ WBK hiszpański, a Getin? Zobacz, kto jest właścicielem twojego banku

. dominującym właścicielem banku był Skarb Państwa, którego udział wynosił ponad 69 proc. Pozostałe akcje należały m.in. do: Banku Polskiej Spółdzielczości w Warszawie, Gospodarczego Banku Wielkopolski w Poznaniu i Mazowieckiego Banku Regionalnego w Warszawie. 6 grudnia 2004 r. dopisano nowych akcjonariuszy

Przegląd informacji ze spółek

, ale wzrosły o 1,4% według pracy przewozowej w październiku br., podała spółka, powołując się na dane GUS. Obowiązkowa wpłata Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) na wypłatę środków gwarantowanych z tytułu depozytów zgromadzonych w Spółdzielczym Banku Rzemiosła i

Przegląd prasy

mld zł w 2020 --Grupa Orlen rozpoczęła postępowanie na 2 tys. wagonów kolejowych --PGNiG i BOŚ Bank mają ofertę wsparcia przy wymianie kotłów na gazowe --iFun4all zatwierdził zmianę nazwy na Draw Distance, planuje kolejne produkcje --KNF ustanowił zarząd komisaryczny w Banku Spółdzielczym w Grębowie

BMW za lokatę? Największy konkurs bankowy od czasu DeVito

Przełom 2009 i 2010 r. przyniósł dwie spektakularne akcje promocyjne banków spółdzielczych. Najpierw zaatakował Bank Polskiej Spółdzielczości, który przy wsparciu kampanii telewizyjnej z udziałem siatkarki Aleksandry Jagieło promował kredyty gotówkowe. Teraz uderzyło drugie z wiodących zrzeszeń

Przegląd prasy

--Arts Alliance ma list intencyjny ws. inwestycji w studio Crunching Koalas --Banki spółdzielcze mają list intencyjny dot. jednolitego standardu BS API --LPP: Otwarcie nowego Centrum Dystrybucyjnego w Brześciu Kuj. w I poł. 2022 r. --Lokum Deweloper nabył dwie nieruchomości we Wrocławiu pod 500

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Dracula', 'Robot Squad Simulator', 'Ships. Źródło: ISBnews SGB-Bank oraz banki spółdzielcze zrzeszone w Spółdzielczej Grupie Bankowej rozpoczęły udostępnianie swoim klientom usługi Google Pay ora płatności BLIK. Udostępnienie usługi BLIK i Google Pay to pierwszy etap mobilnego przyspieszenia w sektorze

Przegląd informacji ze spółek

deweloperskiego Przy Ptasiej we Wrocławiu, podała spółka. Bank Handlowy w Warszawie szacuje, że obowiązkowa wpłata do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) przeznaczona na wypłatę środków gwarantowanych z tytułu depozytów zgromadzonych w Spółdzielczym Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (SK Banku

Przegląd prasy

maklerskim  Dziennik Gazeta Prawna  --Wyższa frekwencja wyborcza sprawiła, że ugrupowania, które startowały w wyborach otrzymają większą subwencję  -- Banki spółdzielcze czeka technologiczny skok, mówi prezes SGB -Banku Mirosław Skiba -- Ministerstwo Zdrowia chce wprowadzić możliwość

Przegląd informacji ze spółek

o bankach spółdzielczych uruchomiło CUI.Ubezpieczenia, czyli omnikanałową platformę do sprzedaży oraz obsługi ubezpieczeń, podała spółka. Platforma jest zarówno wygodnym narzędziem dla doradców w oddziałach banków, jak i rozwiązaniem dostępnym poprzez bankowość internetową. Partnerem dostarczającym

Przegląd prasy

Krakowem a Tarnowem na autostradzie A4 --Po deklaracji Polski i USA dot. technologii 5G kursy akcji telekomów na GPW spadały --W zakładach Toyoty w Laskowicach ruszyła produkcja 2-litrowych silników do napędów hybrydowych --Prezes BOŚ Banku: Nie wykluczamy udziału w konsorcjum banków finansujących

Podatek "od banków", czyli kto może mieć problem

podnoszą, że wprowadzenie podatku może się przyczynić nie tylko do przerzucenia go na klientów, ale także do spadku akcji kredytowej banków. Gospodarka wyhamuje? Zdaniem Jakuba Borowskiego, głównego ekonomisty Credit Agricole, nowy podatek uszczupli kapitały banków. A te są przecież podstawą udzielania

Przegląd prasy

. --Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie zdecydowała o przejęciu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Piast przez Bank Millennium, podała Komisja. W jej ocenie, przejęcie Kasy zapewni pełne bezpieczeństwo środków zgromadzonych w SKOK Piast. --Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie

KNF: W otoczeniu banków utrzymuje się szereg czynników ryzyka

mld zł na koniec września br., tj. o 8,5%; współczynnik kapitału Tier I wzrósł z 15,0% do 16,1%, a łączny współczynnik kapitałowy z 16,3% do 17,6%), co wynikało m.in. z pozostawienia bankach większości zysków wypracowanych w 2015 r., nowych emisji akcji oraz wyłączenia ze sprawozdawczości SK Banku

BGK podpisał umowę o współpracy z 11 bankami ws. poręczeń kredytów dla MSP

Warszawa, 29.10.2015 (ISBnews) - Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisał umowę o współpracy z 11 bankami, które będą udzielać kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z gwarancją BGK w ramach programu COSME, podał bank. Nowy program gwarancyjny BGK pozwoli uruchomić akcję

Zarząd BNP Paribas Bank Polska porozumiał się ze związkami zawodowymi

Pracowników Banku Gospodarki Żywnościowej i Banków Spółdzielczych (dwiema organizacjami związkowymi działającymi w BGŻ) oraz Organizacją Zakładową NSZZ "Solidarność" w BNP Paribas Bank Polska S.A. (jedną z dwóch organizacji związkowych działających w banku). Na początku grudnia 2013 roku grupa

Inwestycyjny hit? Bank Pocztowy wyemituje obligacje i zapłaci 4,5 proc. rocznie

wzmocnienie kapitałów, których ma zbyt mało, by bezpiecznie zwiększać skalę działalności. Z ostrożnych szacunków wynika, że na najpilniejsze potrzeby Bank Pocztowy potrzebuje 200-250 mln zł. Bank chciał wejść na giełdę i zaoferować inwestorom swoje akcje, ale koniunktura dla giełdowych banków była w zeszłym

Przegląd informacji ze spółek

nominalnej 1,72 mln zł, podała spółka. W odrębnym komunikacie Mikrokasa podała, że dokonała przydziału 1,5 tys. obligacji serii N o wartości 1,5 mln zł. Podkarpacki Bank Spółdzielczy wprowadzi 26,23 tys. obligacji serii PBS0325 o łącznej wartości nominalnej ok. 2,6 mln zł do obrotu w alternatywnym

Przegląd prasy

dostarczył 79 mln paczek do 10 grudnia br., wzrost o 49% r/r --Lotnisko Chopina obsłużyło 16,5 mln pasażerów w okresie I-XI, o 13% więcej r/r --BPS: Powstanie program lojalnościowy dla członków banków spółdzielczych --MPiT: Najszybciej w I-X wzrósł eksport paliw i olejów mineralnych --Deloitte

Przegląd prasy

Warszawa, 11.12.2017 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Prezes NIK: Wystąpiły nieprawidłowości w sprawowaniu przez KNF nadzoru nad bankami spółdzielczymi oraz w działalności legislacyjnej ministra finansów --MF chce, by sklepy

Prezes NBP zapowiada powołanie Funduszu Rozwoju Systemu Bankowego

papierów wartościowych w transakcjach z bankami i innymi instytucjami finansowymi oraz udzielaniem bankom pożyczek. Sławomir Skrzypek oczekuje, że proponowane rozwiązania zwiększą akcję kredytową szczególnie banków spółdzielczych, które "są źródłem finansowania małych i średnich przedsiębiorstw"

Rząd przyjął nowelę ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

także zmiany w ustawie o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz ustawie o obligacjach. Polegają one m.in. na ustaleniu minimalnej wartości nominalnej obligacji podporządkowanej na poziomie 400 tys. zł w przypadku jej emisji (m.in. przez banki krajowe, spółdzielcze kasy

Wskaźnik C/I Banku Pekao wzrósł r/r do 45,6% w 2015 r.

nadzwyczajną wpłatą na rzecz BFG z przeznaczeniem na wypłatę środków gwarantowanych deponentom Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (SBRiR w Wołominie) w związku z jego bankructwem oraz kosztami rezerwy z tytułu obowiązkowej dla całego sektora składki na rzecz Funduszu Wsparcia Kredytobiorców

Przegląd prasy

zysku netto w I kw. 2018 --GPW wykluczyła akcje Robyga z obrotu giełdowego z dniem 29 maja --Indeks WIG20 wzrósł o 0,18% na zamknięciu w czwartek --KNF: 488 z 553 banków spółdzielczych było uczestnikami IPS na koniec 2017 r. --ES-System spodziewa się dalszego wzrostu r/r sprzedaży krajowej w II

Skok rządu na Pekao. Czy łączenie PZU z bankiem zagraża bezpieczeństwu naszych pieniędzy?

największy bank we Włoszech i jeden z największych w Europie. Ale jak większość włoskich banków przeżywa trudny okres. W ciągu roku jego akcje spadły ponad 2,5-krotnie, a w lipcu Europejski Nadzór Bankowy (European Banking Authority) ocenił, że UniCredit jest na szóstym miejscu od końca wśród największych

Czy UniCredit sprzeda Pekao? Co to oznacza? Duże zmiany

kretesem. Nie można też wykluczyć próby wykorzystania nadarzającej się okazji przez zwolenników repolonizacji banków. Dziś w rękach krajowego kapitału jest ponad 40 proc. branży bankowej (PKO BP, Getin Noble Bank, grupa PZU-Alior, banki spółdzielcze mające w sumie 10 proc. rynku). Przejęcie przez polski

NBP: Polski system finansowy jest stabilny, ruchy na CHF nie są zagrożeniem

kapitałowych wynikających z dyrektywy CRD IV; wynika z tego konieczność szybkiej nowelizacji ustawy o bankach spółdzielczych; - Utrzymanie wysokiego wyposażenia kapitałowego i bezpiecznej dźwigni finansowej przez banki zwiększające skalę akcji kredytowej wraz z poprawą koniunktury, w celu zapewnienia

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

publiczne firmy technologiczne. Firma ogłosiła również uruchomienie w 2020 roku marki FlixCar, mającej oferować usługi carpoolingu, czyli współdzielenia przejazdów samochodowych. Źródło: ISBnews R22: Norges Bank, który zarządza norweskim rządowym funduszem emerytalnym, zwiększył zaangażowanie w akcje

10 mld zł chcą pożyczyć firmom banki spółdzielcze

komercyjnych mamy cały czas więcej depozytów niż udzielonych kredytów. Wystarczy ok. 600 mln zł, żebyśmy mogli zwiększyć akcję kredytową nawet o 10 mld zł - przekonywał Różyński. Przypominał, że w Polsce działa 579 banków spółdzielczych z siecią 4,2 tys. placówek. I że to one najlepiej znają potrzeby i

Arena.pl może podnieść kapitał o max. 8,12 mln zł przez emisję akcji bez p.p.

, jest notowana na rynku NewConnect, poprzez odwrotne przejęcie BLU PRE IPO S.A. Udziały w Arena.pl S.A. ma pośrednio Bank SGB - drugi największy bank zrzeszający banki spółdzielcze w Polsce, a projekt wspiera MasterCard. (ISBnews)  

ING BSK: Wzrost kredytów dla największych firm tylko dzięki przetargom infrastr.

Warszawa, 03.11.2016 (ISBnews) - ING Bank Śląski oczekuje, że wraz z pojawieniem się przetargów na duże projekty infrastrukturalne nastąpi odwrócenie spadkowego trendu w kredytach dla strategicznych klientów. Bank nie ogranicza akcji kredytowej w związku z podatkiem bankowym, poinformował

Wskaźnik C/I Banku Pekao poprawił się do 43,7% na koniec 2016 r.

bankructwa Banku Spółdzielczego w Nadarzynie zostały dodatkowo obciążone jednorazową nadzwyczajną wpłatą na rzecz BFG w wysokości 16,6 mln zł, z przeznaczeniem na wypłatę środków gwarantowanych deponentom tego banku. Wynik odpisów z tytułu utraty wartości kredytów oraz rezerw na zobowiązania pozabilansowe

Konto dla firm z prawnikiem, doradcą podatkowym i... białym wywiadem!

;, Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej czy Warmiński Bank Spółdzielczy w Jonkowie wspólnie prowadzą akcję "Wsparcie w biznesie". Klienci tych banków mogą potraktować bank jak swoją wywiadownię gospodarczą i zamówić analizę dotyczącą branży, w której działają, konkurencji itp. Analizy dostarcza

Efekt ustawy o obrocie gruntami: ziemia stanieje, kredyty zdrożeją

(ANR). Ustawa ma przyznać jej prawo pierwokupu akcji i udziałów spółek posiadających grunty rolne (wyjątkiem będą akcje spółek giełdowych). Ponadto ANR uzyska wgląd do ich ksiąg i dokumentów! Wiceprezes ZBP Jerzy Bańka wyjaśnia, że banki często przejmują grunty rolne w postępowaniach egzekucyjnych

Przegląd informacji ze spółek

udzielenia wsparcia Bankowi BGŻ BNP Paribas w procesie restrukturyzacji Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej "Rafineria", podał Fundusz. Scope Fluidics wraz z Clairfield International LLC podpisały umowę o rozpoczęciu współpracy, której celem jest pozyskanie nabywcy systemu PCR|ONE

Repolonizacja czy nacjonalizacja banków?

. Spadek kursu akcji PZU tuż po ogłoszeniu zamiarów zakupu Alior Banku dowodzi, że inwestorzy podejrzewają, iż nie chodzi tu tylko o biznes. Nieprzypadkowo entuzjazm w związku z przejęciem tego banku wyraził natychmiast Włodzimierz Karpiński, szef resortu skarbu. Nie ma wątpliwości, że PZU jest wehikułem

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

. Spółka planuje przeprowadzenie emisji w pierwszej połowie czerwca. Źródło: ISBnews ABC Data: Zapisy w wezwaniu na akcje zostały ponownie przedłużone, tym razem do 13 czerwca, podał pośredniczący Santander Bank Polska S.A.- Santander Biuro Maklerskie.   Źródło: ISBnews Wirtualna