akcje bank spółdzielczy

Bank Polskiej Spółdzielczości przyjął strategię do 2026 r.

S.A.: - dostosuje działalność komercyjną do możliwości kapitałowych i uwzględni ograniczony poziom dopuszczalnego ryzyka; - wykorzysta atuty Zrzeszenia do wzmocnienia pozycji konkurencyjnej banków spółdzielczych. Będzie efektywnie prowadził akcję kredytową w obszarach nieosiągalnych z poziomu

BOŚ Bank umożliwi klientom płatności za pośrednictwem BLIK-a

prezes Polskiego Standardu Płatności, operatora systemu BLIK Dariusz Mazurkiewicz, cytowany w komunikacie. Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A. Aktywa razem banku wyniosły 18,49 mld zł na koniec 2019 r

KNF ustaliła parametr ST PKO BP na 0,1 pkt proc.

założeń polityki dywidendowej banków komercyjnych w 2020 r., które są tożsame z założeniami opublikowanymi w komunikacie KNF dotyczącym stanowiska organu nadzoru w sprawie założeń polityki dywidendowej banków komercyjnych, banków spółdzielczych i zrzeszających, zakładów ubezpieczeń i reasekuracji w 2020 r

NBP: Dalszy spadek rentowności banków może być wyzwaniem dla systemu finansowego

rentowności banków może stanowić dodatkowe wyzwanie dla systemu finansowego. Trend spadkowy rentowności sektora bankowego jest obserwowany od kilku lat. Szok COVID-19 dodatkowo wpływa negatywnie na wszystkie źródła dochodów banków. Utrudnia to podnoszenie kapitału i zwiększa ryzyko ograniczenia akcji

BFG udzielił wsparcia Bankowi Millennium w procesie restrukturyzacji SKOK Piast

Warszawa, 03.04.2019 (ISBnews) - Zarząd Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) podjął uchwałę w sprawie udzielenia wsparcia Bankowi Millennium w procesie restrukturyzacji Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Piast (SKOK Piast), podał Fundusz. Bankowy Fundusz Gwarancyjny

KNF: Udział 10 największych banków wzrósł do 73,5% aktywów sektora w 2018 r.

własnościowa sektora nie uległa istotnej zmianie, choć udział inwestorów krajowych w aktywach sektora bankowego uległ obniżeniu (z 54,5% na koniec 2017 r. do 53,6% na koniec 2018 r.). Na koniec 2018 r. inwestorzy krajowi kontrolowali trzynaście banków komercyjnych oraz wszystkie banki spółdzielcze (Skarb

ZBP: Obniżki stóp i wyższe odpisy zmniejszą wynik sektora bankowego o 80-85%

, kiedy to duże banki odczują spadek wyniku z tytułu odsetek na poziomie 50%, zaś banki mniejsze - w tym spółdzielcze - znacznie ponad 50%". "W rezultacie sytuacji gospodarczej, ograniczeniu ulegną możliwości dalszego rozwoju akcji kredytowej" - zaznaczono. ZBP przypomina, że w roku

ZBP: Klienci banków złożyli ok. 200 tys. wniosków o wakacje kredytowe 

terytorialnego przy pomocy ponad 100 mld zł gwarancji i poręczeń Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) dla spłat kredytów (do 250 mln zł) średnich i dużych przedsiębiorców, podejmowanych na zapewnienie płynności finansowej. Wartość planowanej akcji kredytowej to ok. 120 mld zł. Ponadto planowane jest uruchomienia

KNF zaleca bankom utrzymanie mocnej bazy kapitałowej, niektórym jej wzmocnienie

poszczególnych banków sytuacja w zakresie spełnienia wymagań regulacyjnych wyglądała relatywnie korzystnie. Jednak na koniec marca br. dwa banki komercyjne i sześć spółdzielczych nie spełniało wymogów regulacyjnych w zakresie minimalnego poziomu kapitału założycielskiego lub minimalnych poziomów współczynników

NBP: Banki będą zwiększać udział instr. z Tier II, hybrydowych w fund. własnych

portfelach banków komercyjnych. W przeciwnym kierunku oddziaływało umorzenie akcji i instrumentów dłużnych banków przekształcanych w oddziały, amortyzacja części składników funduszy własnych w związku ze zbliżającymi się terminami zapadalności obligacji i pożyczek podporządkowanych w kapitale Tier II oraz

PKO BP: Wpłata do BFG na SK Bank obniży wynik netto o 273,7 mln zł w IV kw.

do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Północ z wnioskiem o ogłoszenie upadłości tego banku spółdzielczego. PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 248,7 mld zł na koniec 2014 r. (ISBnews)  

BOŚ: Wpłata do BFG na SK Bank obniży wynik netto o 22,82 mln zł w IV kw.

Wołominie  oraz postanowiła wystąpić do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Północ z wnioskiem o ogłoszenie upadłości tego banku spółdzielczego. Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Głównym akcjonariuszem BOŚ Banku

Millennium: Dopłata do BFG wz. z upadłością SK Banku to ok. 106 mln zł

Warszawa, 25.11.2015 (ISBnews) – Bank Millennium szacuje, że obowiązkowa wpłata do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) przeznaczona na wypłatę środków gwarantowanych z tytułu depozytów zgromadzonych w Spółdzielczym Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (SK Banku) wyniesie w jego

SGB-Bank i Ursus mają list intencyjny ws. finansowania zakupu ciągników i maszyn

zostanie dopasowana do potrzeb klientów. W ramach współpracy, SGB-Bank i Ursus będą prowadzić działania promocyjne, takie jak akcje wizerunkowe budujące świadomość finansowania zakupu fabrycznego wśród klientów banków spółdzielczych SGB, korzystanie z materiałów promocyjnych czy udział w konferencjach oraz

BOŚ: Dopłata do BFG w zw. z upadłością SK Banku to ok. 29 mln zł

Warszawa, 25.11.2015 (ISBnews) - Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) szacuje, że obowiązkowa wpłata do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) przeznaczona na wypłatę środków gwarantowanych z tytułu depozytów zgromadzonych w Spółdzielczym Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (SK Banku) wyniesie w

PSP: Aktywność użytkowników BLIK w III wzrosła najbardziej w sklepach z RTV-AGD

silniejszy niż ten obserwowany zwykle z miesiąca na miesiąc, związany z rosnącą popularnością tej usługi oraz zwiększającą się liczbą banków oferujących ją klientom, podsumowano. Według ekspertów operatora, akcja #ZostańwDomu, która ma ograniczać ryzyko zarażania się koronawirusem COVID-19, szybko zmieniła

Pekao: Dopłata do BFG wz. z upadłością SK Banku z Wołomina to ok. 243 mln zł

Warszawa, 25.11.2015 (ISBnews) - Bank Pekao szacuje, że obowiązkowa wpłata do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) przeznaczona na wypłatę środków gwarantowanych z tytułu depozytów zgromadzonych w Spółdzielczym Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (SK Banku) wyniesie w jego przypadku ok

BGK ma umowę z MRiRW dot. powstania Funduszu Gwarancji Rolnych

oraz przedsiębiorcom przetwórstwa rolno-spożywczego dostępu do kredytów inwestycyjnych oraz obrotowych. "Gwarancje dla rolników to jeden z wielu produktów Banku Gospodarstwa Krajowego oferowanych przedsiębiorcom. Nasza dotychczasowa współpraca z komercyjnymi i spółdzielczymi bankami pozwala

PKO BP dopłaci do BFG ok. 350 mln zł w zw. z upadłością SBRzR w Wołominie

Warszawa, 24.11.2015 (ISBnews) - PKO Bank Polski będzie zobowiązany do wniesienia do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) obowiązkowej wpłaty wysokości ok. 350 mln zł przeznaczonej na wypłatę środków gwarantowanych z tytułu depozytów zgromadzonych w Spółdzielczym Banku Rzemiosła i Rolnictwa w

NBP: System finansowy funkcjonuje stabilnie, poziom ryzyka obniżył się

, przekładających się na terminową obsługę kredytów" - wskazał NBP. W ocenie banku centralnego, akcja kredytowa rozwija się w tempie zgodnym z długoterminowym trendem, a tempo wzrostu kredytów było nieznacznie niższe od nominalnego tempa wzrostu PKB. "Oznacza to, że dynamika kredytów nie kreuje

ZBP: Banki bardzo dobrze oceniają system poręczeń i gwarancji w Polsce

zabezpieczeniach.  "Najwyżej ocenianym instrumentem jest gwarancja de minimis. Kolejnym o wysokich notowaniach wśród banków zarówno komercyjnych, jak i spółdzielczych są instrumenty regwarantowane przez Europejski Fundusz Inwestycyjny, udzielane przez BGK, ale nie brakuje także pozytywnych ocen

NBP: Zagrożenia dla stabilności systemu finansowego mają charakter zewnętrzny

kapitałowy utrzymuje się na poziomie 18%, przy czym średnia waga ryzyka jest wyższa niż w większości krajów UE, co przekłada się na relatywnie wyższą odporność banków na szoki. Według raportu, finansowanie akcji kredytowej przez banki odbywa się w oparciu o stabilne źródła finansowania. Brak oznak

KNF zdecydowała o przejęciu SKOK Piast przez Bank Millenium

Warszawa, 12.10.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie zdecydowała o przejęciu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Piast przez Bank Millennium, podała Komisja. W jej ocenie, przejęcie Kasy zapewni pełne bezpieczeństwo środków zgromadzonych w SKOK Piast

PZU rekomenduje wypłatę 2,80 zł dywidendy na akcję z zysku za 2018 r.

polityki dywidendowej banków komercyjnych, banków spółdzielczych i zrzeszających, zakładów ubezpieczeń i reasekuracji, domów maklerskich, towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz powszechnych towarzystw emerytalnych w 2019 r. z dnia 15 stycznia 2019 roku" - czytamy w komunikacie.  Jednocześnie

GUS: Wynik netto sektora bankowego wzrósł o 22,7% r/r do 3,4 mld zł w I kw.

kwartale 2018 r. wyniósł 3,4 mld zł, na co składały się (615 banków, które przekazały dane) zyski netto 599 banków w kwocie 3,5 mld zł oraz straty netto o wartości 0,2 mld zł 16 banków (14 komercyjnych, w tym 10 oddziałów instytucji kredytowych oraz 2 banki spółdzielcze)" - podał GUS. "Wynik z

Przegląd prasy

kancelariom odszkodowawczym --IBT chce pozyskać 3,6 mln zł z kampanii crowdfundingowej --OncoArendi: OATD-01 uzyskała od FDA status leku sierocego w leczeniu sarkoidozy --BFG rozpoczął przymusową restrukturyzację Podkarpackiego Banku Spółdzielczego --Elektrotim ma warunk. umowę sprzedaży nieruchomości

Przegląd prasy

Polsat i Reddev nabędą łącznie 18,178mln akcji Asseco, rozliczenie 30XII --BM Reflex: Podwyżki cen benzyn i diesla mogą być kontynuowane --KNF ustaliła parametr ST ING Banku Śląskiego na 0,00 pkt proc. --Atende wychodzi z inwestycji w Sputnik Software, zanotuje 9,7 mln zł zysku --KNF ustaliła

GUS: Wynik finansowy netto banków spadł o 16,9% r/r do 6,9 mld zł w I półr. 

się z innymi bankami spółdzielczymi) oraz z procesem „repolonizacji" banków (podmioty z przewagą państwowego kapitału polskiego odkupiły od zagranicznego właściciela kontrolny pakiet akcji w jednym banku, uzyskując również kontrolę nad innym bankiem wchodzącym w skład grupy kapitałowej tego

BFG udzielił 101,9 mln zł wsparcia Pekao na restrukturyzację SKOK Kopernik

Warszawa, 13.02.2015 (ISBnews) - Zarząd Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) podjął uchwałę w sprawie udzielenia Bankowi Pekao wsparcia w procesie restrukturyzacji Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Mikołaja Kopernika, w formie dotacji wysokości 101,9 mln zł, podał BFG

KNF: Banki zapłaciły 3,63 mld zł podatku bankowego w 2017 roku

Nadzoru Finansowego (KNF).  "W 2017 roku banki wypracowały zysk w wysokości 13,6 mld zł. Jest to 2,3% niższy wynik niż na koniec grudnia 2016 r., jednak różnica ta wynika przede wszystkim z jednorazowego zdarzenia mającego miejsce w czerwcu 2016 r. - sprzedaży akcji Visa Europe (+2 mld zł

Prezes PKO BP liczy na 1-cyfrowy wzrost zysku banku w br. bez one-offów

Jagiełło w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej". Podkreślił, że wyniki sektora bankowego za ostatnie dwa lata były zaburzane przez czynniki jednorazowe: w 2015 r. - przez upadłość banku spółdzielczego w Wołominie, co pomniejszyło wynik sektora o ponad 2 mld zł; w 2016 r. - przez sprzedaż udziałów

Przegląd prasy

potencjalnej fuzji --BGK otworzył przedstawicielstwo w Amsterdamie - czwarte w Europie --Bank BPS i wybrane banki spółdzielcze z Grupy BPS udostępniły płatności BLIK --MFPR: Rząd dofinansuje budowę mostu na Wiśle w ramach 'Mostów dla Regionów' --Pragma Inkaso miała 11,32 mln zł straty netto, 7,07 mln

UKNF: Sytuacja banków w I półr. stabilna dzięki wzrostowi PKB i niskim stopom

większości zysków wypracowanych w 2015 r., nowych emisji akcji, jak też wyłączenia ze sprawozdawczości SK Banku, którego upadłość w końcu ub.r. spowodowała silne pogorszenie miar adekwatności w sektorze banków spółdzielczych" - czytamy w "Raporcie o sytuacji banków w I półroczu 2016 r.". Na

NBP: Relacja aktywów sektora finansowego do PKB wzrosła do 126,3% w 2016 r.

%) oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych - o 8,1%" - czytamy dalej. Aktywa banków komercyjnych wynosiły w ub.r. 1 548,2 mld zł, banków spółdzielczych i zrzeszających - 158,2 mld zł, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych - 11,3 mld zł, zakładów ubezpieczeń - 185,4 mld zł

KNF: Efektywność sektora bankowego lekko poprawiła się r/r w I-III kw. 2018

).  Zrealizowany w okresie I-IX br. wynik finansowy netto sektora bankowego wyniósł 11 629 mln zł i był znacząco wyższy (o 1 137 mln zł, tj. o 10,8%) od osiągniętego w analogicznym okresie ub.r. Poprawę wyników odnotowano w bankach komercyjnych (o 13,3%), podczas gdy w bankach spółdzielczych uległy

Przegląd prasy

wymagane zgody antymonopolowe na przejęcie Work Service --IMS ma umowę ramową z bankiem na dostawę systemów Digital Signage --Indeks WIG20 spadł o 0,57% na zamknięciu w środę --Pekabex z najkorzystniejszą ofertą na prace dla Gaz-Systemu w Rembelszczyźnie --Marie Zélie planuje emisję akcji na

BGK miał 514,4 mln zł zysku netto, 84,77 mld zł aktywów w 2018 r.

gospodarkę. Wyniki za 2018 rok pokazują, że bank rośnie w siłę, a we współpracy z sektorem bankowym - bankami spółdzielczymi i komercyjnymi - realizujemy bardzo ambitne cele wspierające polska gospodarkę i podnoszące jakość życia Polaków" - skomentowała prezes Beata Daszyńska-Muzyczka, cytowana w

Przegląd prasy

--Morawiecki: 200 tys. firm złożyło wniosek o wsparcie w ramach tarczy --Vantage Development ma zgodę KNF na wycofanie akcji z obrotu na GPW 9 kwietnia --BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi pozostanie przebieg pandemii --AAA Auto: Rynek aut używanych w Polsce obejmował 238,37 tys. pojazdów w III

Zysk netto Banku Pekao wzrósł r/r do 494,71 mln zł w IV kw. 2016 r.

jednorazowej nadzwyczajnej wpłaty na rzecz BFG w wysokości 16,6 mln zł w związku z bankructwem Banku Spółdzielczego w Nadarzynie. Istotny wpływ na osiągnięte wyniki miały: znaczący wzrost wolumenów kredytów i depozytów w kluczowych obszarach strategicznych, dalszy postęp w optymalizacji kosztów i niższe koszty

BZ WBK udostępni kredyty w ramach COSME na początku 2016 r.

oraz SGB-Bank i zrzeszone z nim banki spółdzielcze. Bank Zachodni WBK należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Jego głównym akcjonariuszem jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji

KNF: Banki zapłaciły 4,99 mld zł podatku bankowego w ciągu 17 miesięcy

kredytu refinansowego udzielonego przez NBP, środki banków spółdzielczych utrzymywane na rachunkach w bankach zrzeszających. "Ponadto stosuje się rozmaite wyłączenia i pomniejszenia, jak na przykład z tytułu objęcia programem postępowania naprawczego. Po uwzględnieniu powyższych, łączna podstawa

Nie mamy zobowiązań

depozytów nad kredytami mając tym samym możliwości uruchomienia odważnej akcji kredytowej i pozyskania nowych grup klientów. Potwierdzają to również badania przeprowadzone przez PENTOR, których wyniki wykazały, że banki spółdzielcze są wskazywane przez swoich klientów jako banki pewne i godne zaufania

Przegląd prasy

pożyczkowe udzieliły finansowania na kwotę 603 mln zł w czerwcu --ZPL: Wzrost branży leasingowej wyniesie 2,4% w br., prognoza z lutego to 5,5% --Spółdzielcza Grupa Bankowa uruchomiła płatności Google Pay --ING Bank Śląski sfinalizował zakup 45% akcji NN TFI za 166,3 mln zł   --PLL LOT zwiększą liczbę

Noble Securities podtrzymał rekomendacje dla czterech banków, zmienił dla dwóch

początku roku dobra passa banków jeszcze się nie skończyła.  Analitycy podtrzymali rekomendację "akumuluj" dla Alior Banku (cena 68 zł - bez zmian) oraz dla Banku Millennium, podnosząc jednocześnie cenę docelową akcji do 8,1 zł wobec 6,8 zł poprzednio.  Utrzymali także zalecenie

Altus TFI rekomenduje przeznaczenie 90% zysku netto na dywidendę lub skup akcji

z dnia 5 grudnia 2017 r w sprawie polityki dywidendowej banków spółdzielczych i zrzeszających, zakładów ubezpieczeń i reasekuracji, powszechnych towarzystw emerytalnych, domów maklerskich i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2018 r." - podkreślono także. Altus TFI S.A. jest jednym z

Przegląd prasy

brutto uznana za najkorzystniejszą w przetargu --Dom Development: Średnia cena mieszkania wzrośnie w 2020 - dobrze wróży wynikom --KNF: 514 z 545 banków spółdzielczych jest uczestnikami IPS --Infoscan wyemitował I transzę obligacji zamiennych na akcje --Prezydent podpisał nowelę Prawa ochrony

Kluza: Kapitał krajowy odgrywa za małą rolę w polskich instytucjach finansowych

Krynica-Zdrój, 08.09.2016 (ISBnews) - Udział krajowego kapitału w polskim sektorze bankowym jest wciąż zbyt mały. Konsolidacja w sektorze to tylko jeden z kierunków, takie podmioty jak banki spółdzielcze, czy działające na mocnych podstawach SKOK-i powinny wzmacniać swoją pozycję, uważa p.o

Przegląd informacji ze spółek

. Przemysław Dąbrowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji wiceprezesa i członka zarządu GetBack, podała spółka. CM International podjął decyzję o zamiarze przeprowadzenia publicznej emisji akcji, podała spółka. Idea Bank usunął awarię, która spowodowała podwójne księgowania części transakcji płatniczych

Bank Pekao ma zgodę na przejęcie SKOK-u im. Mikołaja Kopernika

Warszawa, 17.11.2014 (ISBnews) - Bank Pekao uzyskał zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na przejęcie Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Mikołaja Kopernika w Ornontowicach, podał UOKiK. Transakcja związana jest z przetargiem Komisji Nadzoru Finansowego na

PKO BP ma zgodę UOKiK na przejęcie SKOK Wesoła

PKO BP na przejęcie kontroli nad Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową im. Mikołaja Kopernika w Ornontowicach. PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 248,7 mld zł na koniec 2014 r. (ISBnews

Obligacje serii D Dekpolu warte łącznie 35 mln zł wejdą w piątek na Catalyst

października ub.r. Dekpol dokonał przydziału 350 tys. sztuk 3-letnich obligacji zabezpieczonych serii D o łącznej wartości nominalnej 35 mln zł. Obligacje emitowane zostały w celu spłacenia kredytów udzielonych Bank Spółdzielczy w Skórczu oraz SGB-Bank (środki pozyskane z emisji w wysokości nie niższej niż

Bank Millennium miał wstępnie 212,5 mln zł zysku netto w IV kw. 2018 r.

). Ponadto w ramach procesu przyłączenia SKOKu Piast (spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa, podlegająca restrukturyzacji), Bank nabył jego oddziały, których liczba na koniec 2018 r. wynosiła 41. Bank, po dokonaniu dogłębnej analizy tych oddziałów, zdecyduje o ich przyszłym wykorzystaniu w ramach całej

Przegląd prasy

wybrana w przetargu Enei Operator --Rada Przedsiębiorczości apeluje o czasowe zniesienie zakazu handlu w niedzielę --Klienci banków spółdzielczych otrzymali ponad 3,5 mld zł wsparcia z tarczy PFR --Piontkowski: Uczniowie nie wrócą do szkół w tym roku szkolnym --'Minutes' RPP: Koniunktura może

BOŚ wykaże około 12,6 mln zł straty bilansowej za 2015 rok

Ochrony Środowiska informuje że, w związku z dodatkowymi, niezależnymi od banku obciążeniami poniesionymi w IV kw. 2015 r., w tym: kwoty 28,2 mln zł (22,8 mln zł w ujęciu netto) przekazanej do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego na wypłaty środków gwarantowanych w wyniku ogłoszenia upadłości Spółdzielczego

EuroRating podwyższył perspektywę ratingu BPS do pozytywnej

. poprawę współczynników kapitałowych oraz wyniku finansowego. W ciągu ostatnich kwartałów bank kilkukrotnie podwyższał kapitał zakładowy poprzez emisję nowych akcji, a także przeprowadził kilka emisji długoterminowych obligacji podporządkowanych. Skutkowało to stopniową poprawą współczynników kapitałowych

Drzemiący potencjał

i gospodarki. - Mimo trudnej sytuacji rynkowej, banki spółdzielcze pozostają w korzystnej kondycji finansowej i stale zwiększają akcję kredytową. Ich szczególną zaletą jest znajomość lokalnego rynku i możliwość dotarcia z ofertą do sektora małych i średnich przedsiębiorstw - mówił Sławomir Skrzypek

PZU rekomenduje wypłatę 2,5 zł dywidendy na akcję za 2017 rok

dywidendowej banków spółdzielczych i zrzeszających, zakładów ubezpieczeń i reasekuracji, powszechnych towarzystw emerytalnych, domów maklerskich i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2018 r. z dnia 5 grudnia 2017 roku" - czytamy w komunikacie. Jednocześnie zarząd poinformował, że wniosek w sprawie

Akcjonariusze Alior Banku zgodzili się na emisję na przejęcie Meritum Banku

Warszawa, 02.12.2014 (ISBnews) - Akcjonariusze Alior Banku przyjęli uchwałę w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii H z bez prawa poboru oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii D, wynika z uchwał nadzwyczajnego walnego

Przedsiębiorcy: "Tarcza finansowa PFR" jest pełna pułapek

o subwencje przedsiębiorcy zaczęli zgłaszać problemy. Opóźnienia w księgowaniu VAT-u Wnioski o subwencje można składać online za pośrednictwem banków, których dane przedsiębiorstwo jest klientem. Do systemu przystąpiło 17 banków komercyjnych oraz większość spółdzielczych. We wniosku należy wpisać

PKO BP ma umowy dotacji i gwarancji z BFG na SKOK Wesoła na 278,9 mln zł

Warszawa, 21.12.2015 (ISBnews) - Zarząd Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) podjął uchwałę w sprawie udzielenia wsparcia PKO Bankowi Polskiemu w procesie restrukturyzacji Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej "Wesoła" w formie dotacji w kwocie 278,9 mln zł, podał bank

Bank Pekao przejmie SKOK Kopernika 22 grudnia

Warszawa, 05.12.2014 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie podjęła decyzję o przejęciu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Mikołaja Kopernika w Ornontowicach (SKOK Kopernik) przez Bank Pekao, poinformowała Komisja. Pekao przejmie Kasę, której aktywa stanowią

Przegląd informacji ze spółek

wzrostem legalnej sprzedaży paliw, podał koncern. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie zdecydowała o przejęciu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Piast przez Bank Millennium, podała Komisja. W jej ocenie, przejęcie Kasy zapewni pełne bezpieczeństwo środków zgromadzonych w SKOK Piast

KNF zdecydowała o przejęciu SKOK Wesoła przez PKO BP

Warszawa, 18.06.2015 (ISBnews) – Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) podjęła decyzję o przejęciu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej Wesoła w Mysłowicach (SKOK Wesoła) przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski (PKO BP), podała Komisja. Zdaniem KNF, przejęcie

Przegląd informacji ze spółek

Green Electricity, wspólnikami Green Electricity oraz osobą fizyczną niebędącą do tej pory wspólnikiem spółki, określającą zasady, na jakich zostanie przeprowadzona inwestycja Unimotu w Green Electricity, właściciela platformy blinkee.city, podał Unimot. Belgijski bank spółdzielczy Crelan rozpoczął

NBP: Polski sektor bankowy jest stabilny i odporny na szoki zewnętrzne

mogłyby ją osłabić "Na perspektywy akcji kredytowej może mieć wpływ realizacja rekomendacji Komitetu Stabilności Finansowej (KSF). Podwyższenie wagi ryzyka i parametru LGD dla ekspozycji zabezpieczonych hipotekami na nieruchomościach mieszkaniowych dla części banków może stanowić ograniczenie dla

Przegląd informacji ze spółek

zgromadzonych w Spółdzielczym Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (SK Banku) wyniesie 59 mln zł, podała instytucja. Lubelski Węgiel Bogdanka podpisał z Grupą Azoty Zakładami Azotowymi Puławy aneks do umowy na sprzedaż węgla energetycznego, przedłużając termin jej obowiązywania o 2 lata do końca 2019 r. i

Przegląd prasy

projekty OZE grupy Qair --4No Gravity Games: Sprzedaż gry 'Star Horizon' zapewniła już zwrot kosztów --Rozporządzenie dot. kolejnego etapu 'odmrażania gospodarki' weszło w życie --Sieć stacji paliw Moya wzrosła do 250 obiektów --KNF ustanowiła kuratora w Warszawskim Banku Spółdzielczym --Drago

KE zatwierdziła ostatnią część polskiej pomocy dla dużych przedsiębiorstw

poziomu sprzed COVID-19 lub na inwestycje: kapitał lub obligacje zamienne, do 1 mld zł). Od 29 kwietnia 17 banków komercyjnych oraz większość banków spółdzielczych przyjmuje drogą elektroniczną wnioski o udzielenie subwencji w ramach programu. Mikrofirmy (zatrudniające co najmniej 1 pracownika) oraz

NBP: SKOKi wymagają działań naprawczych, ale nie generują ryzyka systemowego

regulacyjnego minimum, a wiele z nich ma ujemne kapitały. Stan depozytów zmniejsza się, a akcja kredytowa jest przez wiele podmiotów ograniczana" - podał bank centralny w komunikacie. Według NBP SKOK nie generują bezpośrednio ryzyka systemowego: skala działalności SKOK pozostaje niewielka (ok. 1

Przegląd prasy

stażowym na poziomie 12 dodatkowych wynagrodzeń, podał Santander Bank Polska --Zarząd Santander Bank Polska zawarł ze wszystkimi działającymi w banku organizacjami związkowymi porozumienie, w ramach którego do końca roku zwolnienia grupowe obejmą maksymalnie 1 400 pracowników. Bank szacuje wysokość

Przegląd informacji ze spółek

z GOG umowę dystrybucji cyfrowej, podała spółka. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie podjęła decyzję o przejęciu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Jaworzno (SKOK Jaworzno) przez Alior Bank, podała Komisja i podkreśliła, że przejęcie Kasy zapewni pełne bezpieczeństwo środków

Zysk netto banku Pekao spadł do 438 mln zł

deponentom Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (SBRiR w Wołominie) w związku z jego bankructwem oraz kosztami rezerwy z tytułu obowiązkowej dla całego sektora składki na rzecz Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, łącznie w wysokości 260,5 mln zł" - czytamy też w raporcie. Będzie

BZ WBK nie interesuje się dziś SKOK-ami, w przyszłości może wrócić do tematu

Warszawa, 30.07.2015 (ISBnews) - Bank Zachodni WBK nie przygląda się obecnie żadnej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej (SKOK), ale nie wyklucza tego w przyszłości, poinformował prezes Mateusz Morawiecki. "Przyglądaliśmy się 1-2 SKOK-om, które zostały jednak kupione przez

NBP: System nansowy funkcjonuje stabilnie, a natężenie zagrożeń bez zmian

zwrotu z aktywów w polskich bankach cały czas kształtuje się powyżej średniej w UE" - wskazał NBP. W ocenie banku centralnego, akcja kredytowa rozwija się w tempie zgodnym z długoterminowym trendem i nieznacznie przekracza nominalne tempo wzrostu PKB. Oznacza to, że dynamika kredytów nie kreuje

BMW za lokatę? Największy konkurs bankowy od czasu DeVito

Przełom 2009 i 2010 r. przyniósł dwie spektakularne akcje promocyjne banków spółdzielczych. Najpierw zaatakował Bank Polskiej Spółdzielczości, który przy wsparciu kampanii telewizyjnej z udziałem siatkarki Aleksandry Jagieło promował kredyty gotówkowe. Teraz uderzyło drugie z wiodących zrzeszeń

NBP: Podatek bankowy spowoduje, że do 22% banków może wykazać stratę

scenariuszu o około 60%" - czytamy także. Według banku centralnego, ograniczenie zyskowności banków wpłynie negatywnie na odporność i ich zdolność do prowadzenia akcji kredytowej. W Polsce zyski banków stanowią podstawowe źródło tworzenia kapitałów banków, które z kolei warunkują odporność banków na

Wyprawka 300+. Dla kogo te pieniądze i jak się o nie starać?

Bank, ING Bank Śląski, mBank, Nest Bank, PKO Bank Polski (oraz Inteligo), SGB-Bank oraz wybrane zrzeszone banki spółdzielcze. Możliwość składania wniosku będzie dostępna również w Banku BGŻ BNP Paribas, natomiast Bank Zachodni WBK włączy się w akcję informacyjną o programie „Dobry start” i

EBC: podatek bankowy zachętą do transferu aktywów za granicę

podatku powinno zostać szczegółowo rozważone w kontekście jego wpływu m.in. na odporność instytucji finansowych, stabilność finansową, dynamikę akcji kredytowej oraz ogólną sytuację gospodarczą. "W tym kontekście należy uwzględnić różnice w sytuacji indywidualnych banków oraz wpływ innych regulacji

Przegląd prasy

weekendem ruch głosowy w sieci Orange Polska wzrósł o 50%, a o 20% wzrosło wykorzystanie internetu --WSA unieważnił decyzję KNF o nieudzieleniu zgody na uruchomienie Polskiego Banku Apeksowego - trzeciego, najmniejszego banku zrzeszającego w sektorze spółdzielczym; KNF zapowiada apelację --Prezes Lux

Kto tak naprawdę zrzucił się na SK Bank? Wypłaty dla klientów w BZ WBK

deponentom Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa za pośrednictwem Banku Zachodniego WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu" - poinformował BFG w komunikacie. Dlaczego BZ WBK? BFG podpisał umowy na obsługę wypłat środków gwarantowanych z trzema bankami: bankiem PKO BP, Pekao i właśnie BZ WBK

Pekao jest włoski, BZ WBK hiszpański, a Getin? Zobacz, kto jest właścicielem twojego banku

. dominującym właścicielem banku był Skarb Państwa, którego udział wynosił ponad 69 proc. Pozostałe akcje należały m.in. do: Banku Polskiej Spółdzielczości w Warszawie, Gospodarczego Banku Wielkopolski w Poznaniu i Mazowieckiego Banku Regionalnego w Warszawie. 6 grudnia 2004 r. dopisano nowych akcjonariuszy

Przegląd informacji ze spółek

, ale wzrosły o 1,4% według pracy przewozowej w październiku br., podała spółka, powołując się na dane GUS. Obowiązkowa wpłata Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) na wypłatę środków gwarantowanych z tytułu depozytów zgromadzonych w Spółdzielczym Banku Rzemiosła i

Przegląd prasy

prądu boją się bankructwa, duzi odbiorcy albo dostają podwyżki, albo nie mają ofert od sprzedawców  -- Skarbówka nawiązała współpracę z NFZ w celu tropienia nielegalnego wywozu leków  -- Rząd zmienił zdanie i nie będzie walczył z wiatrakami Puls Biznesu --Akcje Getin Noble Banku, Idea

Przegląd prasy

. zawieszenia zajęć do końca roku szkolnego --ZPF/IRG SGH: 27% firm obniżyła lub planuje obniżyć płace --KE wzywa Polskę do transpozycji dyrektywy ws. walki z praniem pieniędzy --Infoscan wyemitował dwie transze obligacji zamiennych na akcje --Banki spółdzielcze przekazały firmom 1,5 mld zł w ramach

Przegląd informacji ze spółek

deweloperskiego Przy Ptasiej we Wrocławiu, podała spółka. Bank Handlowy w Warszawie szacuje, że obowiązkowa wpłata do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) przeznaczona na wypłatę środków gwarantowanych z tytułu depozytów zgromadzonych w Spółdzielczym Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (SK Banku

Przegląd prasy

działało 61 banków spółdzielczych na koniec czerwca --Brand24 podtrzymuje cele finans. z programu motywacyjnego z zyskiem netto w 2019 --Brand24 chce złożyć prospekt wz. z przejściem na GPW z NC w I kwartale 2019 --BM Reflex: Jest szansa na dalszy spadek cen paliw na stacjach --Kwieciński: Chcemy

Podatek "od banków", czyli kto może mieć problem

podnoszą, że wprowadzenie podatku może się przyczynić nie tylko do przerzucenia go na klientów, ale także do spadku akcji kredytowej banków. Gospodarka wyhamuje? Zdaniem Jakuba Borowskiego, głównego ekonomisty Credit Agricole, nowy podatek uszczupli kapitały banków. A te są przecież podstawą udzielania

Prezes NBP zapowiada powołanie Funduszu Rozwoju Systemu Bankowego

papierów wartościowych w transakcjach z bankami i innymi instytucjami finansowymi oraz udzielaniem bankom pożyczek. Sławomir Skrzypek oczekuje, że proponowane rozwiązania zwiększą akcję kredytową szczególnie banków spółdzielczych, które "są źródłem finansowania małych i średnich przedsiębiorstw"

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

325 tys. akcji po cenie 4 zł za sztukę, podał IMS. Skup akcji w I transzy rozpocznie się 7 lutego, a zakończy 21 lutego. Pośredniczącym w tym procesie jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska. Źródło: ISBnews Vectra: Sfinalizowała transakcję zakupu 100% akcji spółki Multimedia Polska

Zarząd BNP Paribas Bank Polska porozumiał się ze związkami zawodowymi

Pracowników Banku Gospodarki Żywnościowej i Banków Spółdzielczych (dwiema organizacjami związkowymi działającymi w BGŻ) oraz Organizacją Zakładową NSZZ "Solidarność" w BNP Paribas Bank Polska S.A. (jedną z dwóch organizacji związkowych działających w banku). Na początku grudnia 2013 roku grupa

BGK podpisał umowę o współpracy z 11 bankami ws. poręczeń kredytów dla MSP

Warszawa, 29.10.2015 (ISBnews) - Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisał umowę o współpracy z 11 bankami, które będą udzielać kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z gwarancją BGK w ramach programu COSME, podał bank. Nowy program gwarancyjny BGK pozwoli uruchomić akcję

MF będzie wspierać podmioty publiczne, prywatne i uczestników rynku finansowego

zjawiska zachodzące na giełdzie, a także wprowadzenia zmian mających na celu umożliwienie organom banków spółdzielczych podejmowania decyzji za pomocą środków porozumienia się na odległość" - czytamy dalej. Zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych obrotu kryptowalutami: Zzwolnienie od 1

KNF: W otoczeniu banków utrzymuje się szereg czynników ryzyka

mld zł na koniec września br., tj. o 8,5%; współczynnik kapitału Tier I wzrósł z 15,0% do 16,1%, a łączny współczynnik kapitałowy z 16,3% do 17,6%), co wynikało m.in. z pozostawienia bankach większości zysków wypracowanych w 2015 r., nowych emisji akcji oraz wyłączenia ze sprawozdawczości SK Banku

Przegląd informacji ze spółek

nominalnej 1,72 mln zł, podała spółka. W odrębnym komunikacie Mikrokasa podała, że dokonała przydziału 1,5 tys. obligacji serii N o wartości 1,5 mln zł. Podkarpacki Bank Spółdzielczy wprowadzi 26,23 tys. obligacji serii PBS0325 o łącznej wartości nominalnej ok. 2,6 mln zł do obrotu w alternatywnym

Inwestycyjny hit? Bank Pocztowy wyemituje obligacje i zapłaci 4,5 proc. rocznie

wzmocnienie kapitałów, których ma zbyt mało, by bezpiecznie zwiększać skalę działalności. Z ostrożnych szacunków wynika, że na najpilniejsze potrzeby Bank Pocztowy potrzebuje 200-250 mln zł. Bank chciał wejść na giełdę i zaoferować inwestorom swoje akcje, ale koniunktura dla giełdowych banków była w zeszłym

Przegląd prasy

--Arts Alliance ma list intencyjny ws. inwestycji w studio Crunching Koalas --Banki spółdzielcze mają list intencyjny dot. jednolitego standardu BS API --LPP: Otwarcie nowego Centrum Dystrybucyjnego w Brześciu Kuj. w I poł. 2022 r. --Lokum Deweloper nabył dwie nieruchomości we Wrocławiu pod 500

Przegląd prasy

mld zł w 2020 --Grupa Orlen rozpoczęła postępowanie na 2 tys. wagonów kolejowych --PGNiG i BOŚ Bank mają ofertę wsparcia przy wymianie kotłów na gazowe --iFun4all zatwierdził zmianę nazwy na Draw Distance, planuje kolejne produkcje --KNF ustanowił zarząd komisaryczny w Banku Spółdzielczym w Grębowie