akcje banków

UniCredit sprzeda akcje banku Pekao?

Jak podaje agencja Bloomberg, powołując się na nieoficjalne informacje, UniCredit przygląda się swoim inwestycjom w Polsce i w Turcji. Konkretne chodzić ma o możliwą sprzedaż należących do Włochów akcji banków w tych krajach. Decyzje mają jednak zapaść dopiero po zmianach w zarządzie włoskiej instytucji. Udziały UniCredit w Pekao są wyceniane na warszawskiej giełdzie na prawie 20 mld zł.

Akcjonariusze Idea Banku zdecydowali o emisji 10-75 mln akcji z pp

Warszawa, 07.07.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze Idea Banku zdecydowali podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego o 20-150 mln zł w drodze emisji 10-75 mln akcji serii O w ramach subskrypcji zamkniętej przeprowadzonej w drodze oferty publicznej, podano w

Getin Noble Bank scali akcje i szybko opuści listę alertów

Getin Noble Bank scali akcje i szybko opuści listę alertów

Getin Noble Bank scali akcje w proporcji 3:1. W związku z tym notowania zostaną zawieszone od 22 września do 3 października. Operacja ta będzie miała jednak charakter wyłącznie techniczny. - Zgodnie z decyzją GPW pierwsze notowanie akcji po scaleniu odbędzie się 4 października. Będzie to

Akcjonariusze Idea Banku zdecydują 7 lipca o emisji 10-75 mln akcji z pp

Warszawa, 10.06.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze Idea Banku podejmą uchwałę podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, zwołanego na 7 lipca br., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o 20-150 mln zł w drodze emisji 10-75 mln akcji serii O w ramach subskrypcji zamkniętej przeprowadzonej w

Prezes PZU: Cena akcji Alior Banku nie uwzględnia jego potencjału

Warszawa, 14.11.2019 (ISBnews) -  Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) uważa, że obecna cena akcji Alior Banku na GPW nie uwzględnia potencjału tego banku, poinformował prezes PZU Paweł Surówka.  "Jestem przekonany, że cena akcji nie oddaje dzisiaj fundamentów tej spółki

Idea Bank ma term sheet w sprawie sprzedaży 65% akcji Idea Money

Warszawa, 29.06.2020 (ISBnews) - Idea Bank zawarł z Fundacją Jolanty i Leszka Czarneckich (Fundacją JLC) oraz Idea Getin Leasing (IGL) porozumienie o niewiążącym charakterze (term sheet), dotyczące uzgodnienia podstawowych warunków transakcji sprzedaży 7 009 055, tj. 65%, akcji spółki zależnej

Alior Bank zaprzecza: nie kupiliśmy 10 proc. akcji Banku Pekao od UniCredit

Alior Bank zaprzecza: nie kupiliśmy 10 proc. akcji Banku Pekao od UniCredit

"Co mogę powiedzieć? Nieprawda" - napisał agencji Reuters w piątek w SMS Wojciech Sobieraj, prezes zarządu Alior Banku. Powołując się na nieoficjalne źródła, "Gazeta Polska Codziennie" poinformowała w piątek, że to właśnie Alior kupił 10-procentowy pakiet akcji Pekao. Wcześniej

Bank Pocztowy nie wyklucza emisji akcji w przyszłym roku 

Warszawa, 24.09.2019 (ISBnews) - Bank Pocztowy ma wystarczające kapitały własne do dalszego rozwoju aktywności i akcji kredytowej w tym roku, ale w przyszłym roku może zajść potrzeba jego dokapitalizowania, wynika z wypowiedzi prezesa Roberta Kuraszkiewicza. Kwota ewentualnego

Niemiecki rząd nie pomoże Deutsche Bankowi? Akcje ostro w dół

Niemiecki rząd nie pomoże Deutsche Bankowi? Akcje ostro w dół

trwającego procesu restrukturyzacji, ale jest zadowolony z postępu. Od początku roku akcje Deutsche Banku spadły o ok. 50 proc. za sprawą prowadzonej na szeroką skalę restrukturyzacji i cięcia kosztów, w tym m.in. dużych zwolnień. Jeszcze w 2008 roku niemiecki gigant zaliczył 3,9 mld euro straty. Przez

Getin Noble Bank rozwiązał warunkową umowę zbycia akcji Noble Securities

Warszawa, 28.05.2019 (ISBnews) - Getin Noble Bank zawarł z Mercurius Dom Maklerski porozumienie w przedmiocie rozwiązania warunkowej umowy zlecenia zbycia akcji imiennych domu maklerskiego Noble Securities na rzecz Leszka Czarneckiego, podał bank. Zgodnie z porozumieniem umowa ulegnie rozwiązaniu

Akcja kredytowa BOŚ Banku wzrosła o 0,2% w I kw., wskaźnik NPL: 12,5%

e-mail: o 66%. Według stanu na 31 marca 2020 roku, liczba placówek banku wynosiła 53, w tym 13 centrów biznesowych i 40 oddziałów operacyjnych. Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A. Aktywa razem

KNF uchyliła zakaz wykonywania przez GNB prawa głosu z 3,74% akcji Idea Banku

Warszawa, 05.02.2020 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie uchyliła zakaz wykonywania przez Getin Noble Bank prawa głosu z akcji Idea Banku, stanowiących 3,74% kapitału zakładowego Idea Banku, nabytych z naruszeniem przepisu art. 25 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Tym samym

Bank Millennium kupił ok. 99,8% akcji Euro Banku za 1,833 mld zł

Warszawa, 31.05.2019 (ISBnews) - Bank Millennium dokonał zakupu akcji stanowiących około 99,787% kapitału zakładowego Euro Banku od SG Financial Services Holdings za 1,833 mld zł podlegające korekcie, podał bank. Po zakończeniu kolejnych etapów połączenia powstanie jedna instytucja pod marką

Getin Noble Bank przygotowuje się do procesu scalenia akcji

Warszawa, 21.12.2018 (ISBnews) - Getin Noble Bank postanowił o rozpoczęciu działań mających na celu przygotowanie procesu scalenia akcji banku, czyli zmniejszenia ogólnej liczby akcji banku z jednoczesnym podwyższeniem ich wartości nominalnej zgodnie z ustalonym stosunkiem wymiany przy zachowaniu

GH ma zgodę RN na sprzedaż Carcade oraz nabycie akcji Idea Bank Białoruś

Moskwie oraz na zawarcie stosownych umów, podał Getin Holding. "Jednocześnie emitent informuje, że dzisiaj uzyskał zgodę rady nadzorczej emitenta na nabycie przez emitenta od Carcade 26 690 akcji ZAO Idea Bank z siedzibą w Mińsku, Białoruś, spółki zależnej od emitenta stanowiących 22,059% kapitału

Cena akcji Idea Banku ustalona na 24 zł

Cena akcji Idea Banku ustalona na 24 zł

Oferta warta jest zatem 480 mln zł. Publiczna oferta Idea Banku obejmie 20 mln akcji nowej emisji. Wcześniej bank zapowiadał, że obejmie ona do 27 mln akcji, w tym do 20 mln papierów nowej emisji i do 7 mln sprzedawanych przez dotychczasowych akcjonariuszy. Getin Holding podał jednak, że nie będzie

Bank Millennium ma umowę zakupu ok. 99,79% akcji Euro Banku za 1,83 mld zł 

Warszawa, 05.11.2018 (ISBnews) - Bank Millennium podpisał umowę dotyczącą nabycia ok. 99,787% akcji Euro Bank S.A od SG Financial Services Holdings - spółki w 100% zależnej Societe Generale (SG), za cenę referencyjną wysokości 1,83 mld zł, podał Bank Millennium. Bank Millennium zamierza połączyć

Akcjonariusze Banku Millennium zdecydują 27 VIII o skupie do 6 mln akcji

Warszawa, 29.07.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Banku Millennium zdecydują 27 sierpnia o upoważnieniu zarządu spółki do nabywania maksymalnie 6 mln akcji własnych w celu realizacji programu motywacyjnego oraz utworzenia kapitału rezerwowego (w kwocie 30 mln zł) przeznaczonego na nabycie tych

Moody's: Polskie banki mogą ograniczyć akcję kredytową w zw. z wyrokiem TSUE

ekspozycje, a tym samym - negatywnie wpłynąć na ich zyskowność i rentowność. W tej sytuacji banki mogą znacząco ograniczyć akcję kredytową, a tym samym - w mniejszym stopniu finansować polską gospodarkę, ocenia Moody's Investors Service. Agencja wskazuje, że choć na razie niewielu polskich kredytobiorców

Polski Bank Komórek Macierzystych sprzeda akcje po 47 zł za sztukę

Polski Bank Komórek Macierzystych zajmuje się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i wieloletnim przechowywaniem komórek macierzystych pochodzących z krwi pępowinowej i innych tkanek popłodowych. Celem działalności firmy, która powstała w 2002 r., jest zapewnienie dziecku lub członkom rodziny szybkiego

ING Bank Śląski sfinalizował zakup 45% akcji NN TFI za 166,3 mln zł  

Warszawa, 31.07.2019 (ISBnews) - W związku ze spełnieniem się wszystkich warunków zawieszających przewidzianych w umowie, ING Bank Śląski zamknął traksakcję nabycia 45% akcji NN Investment Partners TFI (NN TFI) przez ING Investment Holding (Polska), spółkę bezpośrednio zależną od banku, od

Santander Bank Polska nabył akcje Deutsche Bank Polska za 257,96 mln zł 

Warszawa, 08.10.2018 (ISBnews) - Santander Bank Polska - w związku ze spełnieniem wszystkich warunków przewidzianych w umowie transakcyjnej z 14 grudnia 2017 r. - nabył od Deutsche Bank AG 274 444 939 akcji zwykłych imiennych Deutsche Bank Polska (DBPL), stanowiących ponad 10

Akcjonariusze Banku Pekao zdecydowali o wypłacie 6,6 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 26.06.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Banku Pekao zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę 1,73 mld zł, tj. 75% jednostkowego zysku netto za 2018 rok, co oznacza wypłatę w wysokości 6,6 zł na akcję, podał bank.  Wypłata dywidendy za zeszły rok na poziomie 75% jednostkowego

Akcjonariusze Banku Handlowego zdecydowali o 3,74 zł dywidendy na akcję za 2018

Warszawa, 05.06.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Banku Handlowego zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę 48867 mln zł z zysku za 2018 r., co oznacza wypłatę w wysokości 3,74 zł na akcję, podał bank. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 130 659 600 sztuk.  Jednocześnie zwyczajne

Bank Handlowy rekomenduje 3,74 zł dywidendy na akcję z zysku za 2018 r.

Warszawa, 14.03.2019 (ISBnews) - Zarząd Banku Handlowego zarekomendował przeznaczenie na wypłatę dywidendy za 2018 rok kwoty 488 666 904 zł, tj. 74,82% jednostkowego zysku netto, podał bank. Dywidenda przypadająca na jedną akcję wyniesie 3,74 zł. "Powyższa propozycja jest zgodna z

Bank Pekao rekomenduje 6,6 zł dywidendy na akcję za 2018 rok

Warszawa, 26.02.2019 (ISBnews) - Zarząd Banku Pekao postanowił przedłożyć akcjonariuszom propozycję wypłaty dywidendy za 2018 rok w wysokości 6,6 zł na 1 akcję. Łączna wartość proponowanej dywidendy do wypłaty wynosi 1 732,3 mln zł, tj. 75% jednostkowego zysku netto za ub.r., podał bank. "

Porozumienie z bankami i nowa strategia JSW ucieszyła inwestorów. Akcje ostro w górę

. Ogólnie do końca 2017 r. JSW szacuje, że zatrudnienie w spółce spadnie do ok. 20,6 tys. osób. Dla porównania, w 2015 r. spółka zatrudniała ok. 25 tys. pracowników. Akcje JSW w górę Działania restrukturyzacyjne podejmowane i zapowiedziane dziś przez spółkę, zawarte z bankami porozumienie i rosnące ceny

Akcja kredytowa Banku Millennium wzrosła o 12,4% r/r, wskaźnik NPL: 4,42% w I kw

ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) - jako pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) - największy komercyjny bank w

Getin Noble Bank sprzeda 10,93% akcji BIK Idea Bankowi

Warszawa, 05.12.2016 (ISBnews) - Zarząd Getin Noble Banku podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody w zakresie zamiaru zbycia przez bank akcji imiennych Biura Informacji Kredytowej (BIK) w łącznej liczbie 1 700 akcji serii A, stanowiących 10,93% kapitału zakładowego i uprawniających do tyluż

Idea Bank w ofercie publicznej sprzedał akcje za 254 mln zł

Finał oferty publicznej potwierdza, że obecnie inwestorzy raczej nie palą się do kupowania akcji. Idea Bank planował, że wartość oferty może wynieść maksymalnie 480 mln zł, ale już ustanowienie ceny akcji w dolnym przedziale, czyli 24 zł za papier, świadczyło o małym zainteresowaniu inwestorów

Bank Handlowy podtrzymuje oczekiwania 1-cyfrowego wzrostu akcji kredytowej

Warszawa, 11.05.2018 (ISBnews) - Bank Handlowy - po udanym I kwartale, w którym akcja kredytowa wzrosła o 5% - podtrzymuje, że w całym roku oczekuje jej jednocyfrowego wzrostu na poziomie ok. 5-6%. Bank po stronie detalicznej chce wzmocnić proces automatyzacji dostępu do kredytów i pożyczek

ING Bank Śląski rekomenduje wypłatę 3,5 zł brutto dywidendy na akcję za 2018 r. 

. akcjonariusze ING Banku Śląskiego zdecydowali o wypłacie dywidendy za 2017 rok w łącznej wysokości 416,32 mln zł, tj. w 3,2 zł brutto na jedną akcję. ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING. (ISBnews)

GNB: Przecena akcji na GPW to pochodna zdarzeń niezależnych od banku

Warszawa, 14.11.2018 (ISBnews) - W opinii zarządu Getin Noble Banku (GNB), obserwowana obecnie przecena akcji spółki na GPW jest pochodną zewnętrznych i niezależnych od banku wydarzeń, które nie są związane z jego działalnością operacyjną oraz kondycją finansową, podał bank.  "

Alior Bank przeprowadził przymusowy wykup akcji Banku BPH

Warszawa, 27.09.2016 (ISBnews) - Alior Bank przeprowadził przymusowy wykup 442 923 akcji Banku BPH, stanowiących 0,58% kapitału, które znajdowały się w posiadaniu akcjonariuszy mniejszościowych, podał bank. W związku z tym rozwiązaniu uległo porozumienie Aliora z GE Investments Poland, Selective

Alior Bank ogłosił przymusowy wykup 0,58% akcji Banku BPH

Warszawa, 20.09.2016 (ISBnews) - Alior Bank ogłosił przymusowy wykup 442 923 akcji Banku BPH, stanowiących 0,58% kapitału, które znajdują się w posiadaniu akcjonariuszy mniejszościowych po cenie 31,19 zł za sztukę. Dzień wykupu wyznaczono na 23 września. "Alior Bank niniejszym żąda od

Alior Bank nabył wszystkie akcje Banku BPH objęte wezwaniem

Warszawa, 19.08.2016 (ISBnews) - Alior Bank objął 46 525 228 akcji Banku BPH, tj. wszystkie akcje BPH objęte zapisami złożonymi w wezwaniu, podał Alior. Rozliczenie transakcji, a tym samym przeniesienie na Alior Bank własności akcji Banku BPH objętych zapisami złożonymi w wezwaniu, nastąpi 24

EBOR inwestuje 430 mln zł w pakiet ok. 4,5% akcji Banku BGŻ BNP Paribas

Warszawa, 05.11.2018 (ISBnews) - Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) staje się akcjonariuszem Banku BGŻ BNP Paribas dzięki inwestycji rzędu 430 mln zł w nabycie akcji stanowiących ok. 4,5% kapitału banku, podał EBOR. "Zaangażowanie EBOR-u ma miejsce w kontekście zakończenia akwizycji

Akcja kredytowa Alior Banku wzrosła o 8% r/r do 56,7 mld zł na koniec I poł.

Warszawa, 06.08.2019 (ISBnews) - Akcja kredytowa Alior Banku wzrosła o 8% (2,42 mld zł) w skali roku do 56,66 mld zł na koniec I poł. 2019 r. Bank wprowadził zmiany w polityce kredytowej klienta biznesowego, co pozwoli obniżyć koszt ryzyka w tym segmencie w kolejnych kwartałach, podał bank

KNF zatwierdziła prospekt BOŚ Banku zw. z dopuszczeniem akcji serii V do obrotu

Warszawa, 11.09.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Banku Ochrony Środowiska  (BOŚ) sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii V, podał bank.  Oferującym jest Dom Maklerski

BOŚ Bank opublikuje prospekt dot. emisji akcji serii V w czwartek

Warszawa, 12.09.2018 (ISBnews) - Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) opublikuje prospekt emisyjny akcji serii V na swojej stronie internetowej w czwartek, 13 września, podał bank. Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) 11 września. Prospekt umożliwia wprowadzenie do

BOŚ Bank przydzielił inwestorom akcje serii U

Warszawa, 24.06.2016 (ISBnews) - Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) przydzielił inwestorom 40 000 000 akcji serii U o łącznej wartości 400 mln zł, podał bank.  "Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub

KNF: BZ WBK powinien nabyć akcje Deutsche Bank Polska do końca 2018 r.

Warszawa, 29.05.2018 (ISBnews) - Bank Zachodni WBK powinien nabyć akcje Deutsche Bank Polska SA (DBPL) do 31 grudnia 2018 r. poinformowała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).  "Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego bezpośredniego

Bank BGŻ BNP Paribas ustalił cenę emisyjną akcji serii J i K na 60,15 zł

Warszawa, 15.06.2018 (ISBnews) - Zarząd Banku BGŻ BNP Paribas ustalił cenę emisyjną akcji serii J i K na 60,15 zł za sztukę oraz ostateczną liczbę walorów tych serii na 13,3 mln, podała instytucja. "Zarząd Banku BGŻ BNP Paribas S.A. […] ustalił cenę emisyjną akcji serii J na

Bank BGŻ BNP Paribas wyemitował 13,3 mln akcji o wartości ok. 800 mln zł

Warszawa, 25.06.2018 (ISBnews) - Banku BGŻ BNP Paribas zakończył subskrypcję akcji nowej emisji - 2 500 000 akcji serii J oraz 10 800 000 akcji serii K o wartości nominalnej 1 złoty każda, oferowanych w ramach emisji prywatnej. Wartość oferty wyniosła 799,99 mln zł, podął bank

Alior Bank ogłosił wezwanie na 66% akcji Banku BPH po 31,18 zł za akcję

Warszawa, 11.07.2016 (ISBnews) - Alior Bank ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 50 600 821 akcji, tj. 66% akcji Banku BPH po 31,18 zł za akcję. Zapisy będą przyjmowane od 1 do 16 sierpnia br., zaś przewidywany dzień transakcji nabycia akcji to 19 sierpnia, podał bank. Ogłoszone

RBI zawiesił ofertę akcji Raiffeisen Bank Polska, KNF chce wyjaśnień

Warszawa, 07.07.2017 (ISBnews) - Raiffeisen Bank International AG (RBI) podjął decyzję o zawieszeniu oferty akcji Raiffeisen Bank Polska z powodu niezadowalającego poziomu zainteresowania, który spełniałby warunki określone w zobowiązaniu wobec Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) dotyczącym

Akcjonariusze Getin Noble Banku zdecydowali o emisji akcji serii D i E

Warszawa, 25.07.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Getin Noble Banku (GNB) podjęli uchwałę w sprawie emisji akcji serii D i E po ok. 100 mln zł każda w ramach subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podała spółka. Cena emisyjna akcji serii D i E 

Akcjonariusze Banku Handlowego zdecydowali o wypłacie 4,53 zł dywidendy/akcję

Warszawa, 22.06.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Banku Handlowego zdecydowali o przeznaczeniu 591,89 mln zł na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 4,53 zł na akcję, podała spółka.  "Zwyczajne walne zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku

Akcja kredytowa Banku Millennium wzrosła o 7% r/r, wskaźnik NPL: 4,61% w III kw.

gotówkowych (45% udział w sprzedaży pożyczek ogółem), limitach w koncie (42%) i lokatach (89%)" - napisano także w raporcie. Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) - jako pierwszej instytucji finansowej

PZU ma zgodę UOKiK na nabycie akcji Banku Pekao

Warszawa, 07.04.2017 (ISBnews) - Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) udzielił Powszechnemu Zakładowi Ubezpieczeń (PZU) bezwarunkowej zgody na dokonanie koncentracji w formie nabycia pakietu akcji Banku Pekao od UniCredit, podał ubezpieczyciel.  "

Akcjonariusze Banku Handlowego zdecydowali o wypłacie 4,11 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 08.06.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Banku Handlowego podjęli postanowili przeznaczyć na dywidendę kwotę 537,01 mln zł z zysku za 2017 r., co da wypłatę w wysokości 4,11 zł na akcję, podał bank.  "Dywidenda ma charakter pieniężny. Kwota dywidendy przypadająca

BOŚ Bank pozyskał 300,74 mln zł z prywatnej emisji akcji serii V

Warszawa, 16.05.2018 (ISBnews) - Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) w ramach subskrypcji prywatnej przydzielił 30 074 426 akcji serii V o łącznej wartości 300,74 mln zł, podał bank.  "Akcje serii V zostały objęte przez 11 uprawnionych inwestorów (zgodnie z definicją w uchwale

PZU: Finalizacja nabycia akcji Banku Pekao ustalona na 7 czerwca

Warszawa, 17.05.2017 (ISBnews) - Termin zamknięcia transakcji nabycia akcji Banku Pekao przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) i Polski Fundusz Rozwoju (PFR) od UniCredit został ustalony na 7 czerwca br. w drodze porozumienia między stronami transakcji, podał PZU. "Podpisanie

Deutsche Bank chce sprzedać ok. 1,2 mln akcji BZ WBK w ramach ABB

Warszawa, 16.02.2018 (ISBnews) - Deutsche Bank zamierza sprzedać ok. 1,2 mln akcji Banku Zachodniego WBK, stanowiących ok. 1,2% dotychczasowego kapitału w procesie przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB), podał bank w komunikacie.  "Akcje zostaną zaoferowane inwestorom

PKN Orlen ma zgodę Czeskiego Banku Narodowego na wykup 5,97% akcji Unipetrolu

Warszawa, 20.06.2018 (ISBnews) - Czeski Bank Narodowy wyraził zgodę na przeprowadzenie przez PKN Orlen wykupu wszystkich akcji spółki Unipetrol a.s., należących do akcjonariuszy mniejszościowych Unipetrol, czyli 10 827 673 akcji, reprezentujących ok. 5,97% kapitału zakładowego, podał Orlen

PZU i PFR bezpośrednio nabędą 32,8% akcji Banku Pekao

Warszawa, 29.03.2017 (ISBnews) - Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU), Polski Fundusz Rozwoju (PFR) i UniCredit podpisały aneks upraszczający strukturę transakcji nabycia Banku Pekao, w wyniku czego PZU i PFR bezpośrednio nabędą akcje banku, podał PZU. 29 marca 2017 r., PZU, PFR oraz UniCredit

Akcja kredytowa Banku Pekao wzrosła o 7,8% r/r w I kw., wskaźnik NPL: 5,2%

Warszawa, 12.05.2020 (ISBnews) - Wartość kredytów i pożyczek netto udzielonych przez Bank Pekao na koniec I kwartału 2020 wyniosła 159,59 mld zł i była wyższa o 7,8% w skali roku, podał bank. Wskaźnik kredytów niepracujących (NPL) wyniósł 5,2% wobec 5,4% rok wcześniej. "Kredyty i pożyczki

Akcja kredytowa Alior Banku wzrosła o 2% r/r w I kw., wskaźnik NPL: 13,67%

Warszawa, 06.05.2020 (ISBnews) - Wartość kredytów i pożyczek netto udzielonych przez Alior Bank na koniec I kwartału 2020 wyniosła 56 518 mln zł i była wyższa o 2% w skali roku, podał bank. Wskaźnik kredytów niepracujących wyniósł 13,67%. Wolumen kredytów ogółem wyniósł 56,52 mld zł na koniec

KNF zezwoliła na zniesienie dematerializacji akcji Banku BPH

Warszawa, 07.12.2016 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zezwoliła na przywrócenie akcjom zwykłym na okaziciela Banku BPH formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) z dniem 20 grudnia 2016 r., podała KNF.  W listopadzie akcjonariusze Banku BPH zdecydowali o zniesieniu

Getin Noble Bank chce sprzedać akcje Noble Securities w 2018 r.

Warszawa, 26.04.2018 (ISBnews) - Getin Noble Bank planuje sprzedaż akcji Noble Securities w tym roku i rozpoznanie z tego tytułu dodatniego wyniku finansowego. Ekspozycja GNB na obligacje GetBack jest znikoma - bank w lutym 2016 r. wycofał te papiery z oferty, poinformowali przedstawiciele

Bank Handlowy rekomenduje wypłatę 4,11 zł dywidendy na akcję za 2017 r. 

Warszawa, 14.03.2018 (ISBnews) - Zarząd Banku Handlowego zarekomendował przeznaczenie na wypłatę dywidendy kwoty 537 010 956,0 zł, tj. 99,98% jednostkowego zysku netto za 2017 rok, co oznacza wypłatę dywidendy wysokości 4,11 zł na jedną akcję, podał bank.  "Powyższa

Deutsche Bank sprzedał ok. 1,2 mln akcji BZ WBK, wpływ brutto to 456 mln zł 

Warszawa, 16.02.2018 (ISBnews) - Deutsche Bank sprzedał łącznie ok. 1,2 mln akcji Banku Zachodniego WBK, stanowiących ok. 1,2% dotychczasowego kapitału w ramach przyspieszonej księgi popytu (ABB) po cenie 380 zł za akcję, co daje łącznie wpływ brutto wysokości 456 mln zł, podał DB w

Akcjonariusze Banku BPH zdecydowali o zniesieniu dematerializacji akcji

Warszawa, 08.11.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze Banku BPH zdecydowali o zniesieniu dematerializacji wszystkich akcji, wynika z uchwał walnego. "Postanawia się o zniesieniu dematerializacji wszystkich akcji w kapitale zakładowym banku […] obejmujących 29 699 760 akcji serii od A

Akcja kredytowa Banku Millennium wzrosła o 6,2% r/r, wskaźnik NPL: 4,74% w II kw

z bankowości mobilnej (aplikacji i serwisu RWD) do 817 tys. (wzrost o 36% r/r). Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) - jako pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na GPW. Strategicznym

Bank Pekao rekomenduje 7,9 zł dywidendy na akcję z zysku za 2017 r.

dywidendy przypadającej na jedną akcję to 7,9 zł. "Wniosek zarządu banku uzyskał pozytywną opinię rady nadzorczej banku" - czytamy w komunikacie. Zaproponowany przez zarząd banku dzień dywidendy to 6 lipca 2018 r., a dzień wypłaty dywidendy to 20 lipca 2018 r., podano także. W 2017 r

Idea Bank kupił 10,93% akcji BIK od Getin Noble Banku za 50 mln zł

Warszawa, 19.12.2016 (ISBnews) - Idea Bank zawarł, przy udziale i za pośrednictwem domu maklerskiego Noble Securities, umowę, na podstawie której nabył od Getin Noble Banku 1 700 akcji imiennych Biura Informacji Kredytowej (BIK). Cena transakcji wyniosła 50 mln zł, podał Idea Bank. "

Akcjonariusze BOŚ Banku zdecydowali o emisji akcji o wartości do 400 mln zł

Warszawa, 13.02.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) zdecydowali o emisji do 40 mln akcji serii V o wartości do 400 mln zł, emitowanych w ramach subskrypcji prywatnej bez prawa poboru, wynika z uchwał podjętych przez nadzwyczajne walne.  "Nadzwyczajne

UniCredit sprzedał certyfikaty odpowiadające 7,3% akcji Banku Pekao

Warszawa, 09.12.2016 (ISBnews) - UniCredit (UCI) sprzedał na rynku certyfikaty odpowiadające 7,3% akcji Banku Pekao, które pozostawały w rękach UCI po uzgodnieniu sprzedaży pakietu ok. 32,8% akcji na rzecz Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) i Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), podał włoski

Akcjonariusze BOŚ Banku zdecydują o emisji do 40 mln akcji bez prawa poboru

Warszawa, 16.01.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) zdecydują o emisji do 40 mln akcji serii V o wartości do 400 mln zł, emitowanych w ramach subskrypcji prywatnej bez prawa poboru, wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne walne.  "Nadzwyczajne walne

Akcja kredytowa Banku Pekao wzrosła o 5,8%, wskaźnik NPL spadł do 5% w I kw. 

% r/r). Wzrost akcji kredytowej był sfinansowany przez wyższe wolumeny depozytów detalicznych rosnące o 6,7% r/r oraz depozytów korporacyjnych rosnące o 7,7% r/r, a także przez wyższe wolumeny certyfikatów depozytowych" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.  W I kw. 2018 roku bank osiągnął

Morawiecki pozytywnie ocenia rozmowy PZU nt. zakupu akcji Banku Pekao

Warszawa, 20.10.2016 (ISBnews) - Wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki pozytywnie ocenia rozmowy, jakie Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) prowadzi z UniCredit na temat możliwości odkupienia akcji banku Pekao. Podkreślił jednak, że jest z tych rozmów "wyłączony"

UniCredit oferuje certyfikaty odpowiadające 7,3% akcji Banku Pekao

Warszawa, 08.12.2016 (ISBnews) - Po zawarciu umowy z PZU i Polskim Funduszem Rozwoju (PFR) dotyczącej sprzedaży ok. 32,8% akcji Banku Pekao, UniCredit (UCI) zaoferował na rynku certyfikaty odpowiadające pozostałym 7,3% akcji polskiego banku znajdującym się w rękach UCI, podał włoski bank

Noble Securities preferuje akcje banków PKO BP, Alior i Millennium

Warszawa, 18.01.2017 (ISBnews) - Sektor bankowy czeka ciężki 2017 r., przy czym najlepsze perspektywy mają PKO BP, Alior Bank oraz Bank Millennium, uważają analitycy Noble Securities. Po okresie znaczących wzrostów zalecają natomiast sprzedawanie akcji ING Banku Śląskiego. "Sektor bankowy

PZU, UniCredit potwierdzają prowadzenie rozmów nt. sprzedaży akcji Banku Pekao

Warszawa, 17.10.2016 (ISBnews) - Odnosząc się do doniesień medialnych, UniCredit potwierdził, że prowadzi rozmowy z PZU i Polskim Funduszem Rozwoju (PFR) na temat możliwości sprzedaży posiadanych przez włoski bank akcji Pekao. PZU z kolei podało, że negocjacje w tej sprawie rozpoczęło 28 września

Akcja kredytowa Banku Pekao wzrosła o 8,2% r/r na koniec 2019 r.

Warszawa, 27.02.2020 (ISBnews) - Wartość kredytów i pożyczek udzielonych klientom Banku Pekao według wartości nominalnej wyniosła 156 804,8 mln zł na koniec 2019 r. i była wyższa o 8,2% r/r, podał bank. "Kredyty i pożyczki według wartości nominalnej na koniec grudnia 2019 r. wyniosły 156

Akcja kredytowa Banku Millennium wzrosła o 2,1% r/r, wskaźnik NPL: 4,86% w I kw.

ogółem grupy pozostawał na wysokim poziomie 27% na koniec marca 2018 roku" - napisano też w raporcie. Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) - jako pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na

Poczta Polska i PKO BP objęły łącznie ok. 1,8 mln akcji Banku Pocztowego

Warszawa, 16.10.2017 (ISBnews) - Bank Pocztowy, zgodnie z uchwałą nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, złożył oferty objęcia akcji serii C2 Poczcie Polskiej i PKO BP. Oferty zostały przyjęte, a umowy objęcia łącznie ok. 1,8 mln akcji zawarte, podał bank

Alior Bank: Wszystkie warunki wezwania na akcje Banku BPH zostały spełnione

Warszawa, 08.08.2016 (ISBnews) -  Dziś spełniły się wszystkie warunki wezwania na akcje Banku BPH, tj. zapisami zostało objętych co najmniej 37 180 026 akcji Banku BPH uprawniających do co najmniej, ok. 48,49% ogólnej liczby głosów w Banku BPH. Spełnienie warunku dotyczącego minimalnej

Alior Bank przydzielił wszystkie oferowane 56,66 mln akcji serii I

Warszawa, 10.06.2016 (ISBnews) - Alior Bank przydzielił wszystkie oferowane 56,66 mln akcji serii I w ramach emisji z prawem poboru, podała instytucja. "Należycie subskrybowanych i opłaconych zostało 56 550 249 akcji oferowanych. W trakcie subskrypcji zostało złożonych 3 973 zapisów w

Alior Bank podwyższył cenę w wezwaniu na akcje BPH do 31,19 zł za akcję

Warszawa, 18.07.2016 (ISBnews) - Alior Bank podwyższył cenę w wezwaniu na sprzedaż 50 600 821 akcji zwykłych na okaziciela Banku BPH do 31,19 zł z 31,18 zł za sztukę oferowanych wcześniej, podał bank.  "Zarząd Alior Bank [...] niniejszym informuje o wprowadzeniu zmian w

Getin Noble Bank planuje emisję akcji serii D i E o na łącznie ok. 200 mln zł

emisyjna akcji serii D i E została ustalona na poziomie ceny nominalnej, tj. 2,73 zł za sztukę.  "Getin Noble Bank niniejszym informuje, że w dniu 18 czerwca 2018 r. rada nadzorcza emitenta podjęła uchwałę zatwierdzającą porządek obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, w ramach którego

Akcja kredytowa Banku Millennium wzrosła o 0,8% r/r, wskaźnik NPL: 4,57% w 2017

, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) - jako pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) - największy komercyjny bank w Portugalii. (ISBnews)

Idea Bank ma aneks dotyczący umowy zakupu akcji Getin Leasing

Warszawa, 18.08.2016 (ISBnews) - Idea Bank zawarł ze spółkami LC Corp B.V oraz Idea Leasing aneks do umowy sprzedaży akcji Getin Leasing (GL), zawartej w kwietniu br., w celu szybszej realizacji transakcji nabycia akcji GL przez grupę Idea Bank, podał bank. Idea Leasing nabędzie, a LC Corp

Akcja kredytowa Banku Pekao wzrosła o 7,4%, wskaźnik NPL spadł do 5,4% w 2017

Warszawa, 27.02.2018 (ISBnews) - Wartość kredytów i pożyczek według wartości nominalnej (z wyłączeniem transakcji z przyrzeczeniem odkupu) udzielonych przez Bank Pekao wyniosła 136,87 mld zł na koniec 2017 r., co oznacza wzrost o 7,4% w skali roku. Relacja należności z utratą wartości (NPL

EBOR obejmie nowe akcje Alior Banku za 106 mln zł

Warszawa, 01.06.2016 (ISBnews) - Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) obejmie akcje Alior Banku w emisji z prawem poboru za 106 mln zł, podała instytucja. Udział EBOR w emisji, której celem jest sfinansowanie przejęcia Banku BPH, będzie proporcjonalny do jego obecnego udziału w

Alior Bank odkupił od włoskiego UniCredit 10% akcji Banku Pekao - prasa

Warszawa, 15.07.2016 (ISBnews) - Alior Bank odkupił od włoskiego UniCredit 10% akcji Banku Pekao, co potwierdzałoby spekulacje, że za transakcją stał Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU), który jest największym akcjonariuszem Aliora, podała "Gazeta Polska Codziennie", powołując

Akcja kredytowa Banku Pekao wzrosła o 6,2%, wskaźnik NPL spadł do 6% w III kw. 

Pekao działa od ponad 85 lat i jest jednym z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku akcje Pekao są notowane na warszawskiej giełdzie. (ISBnews)  

Oferta publ. 15% akcji Raiffeisen Bank Polska startuje dziś od book-buildingu

Warszawa, 29.06.2017 (ISBnews) - Pierwotna oferta publiczna 33,85 mln istniejących akcji zwykłych serii AA (stanowiących 15% kapitału) Raiffeisen Bank Polska, sprzedawanych przez Raiffeisen Bank International AG, rozpoczyna się dziś od budowania księgi popytu wśród inwestorów

Ferrum uzgodniło z bankami propozycję emisji akcji z pp

Warszawa, 23.05.2016 (ISBnews) - Ferrum uzgodniło z instytucjami finansującymi - Bankiem Millennium, ING Bankiem Śląskim oraz mFaktoring - propozycję poszczególnych etapów planowanej emisji akcji serii F z prawem poboru, podała spółka. Banki zgodziły się także uchylić termin uzgodnienie strategii

Getin Holding sprzeda 32,92% akcji Idea Bank Białoruś na rzecz Carcade

Warszawa, 13.06.2017 (ISBnews) - Getin Holding zobowiązał się do sprzedaży na rzecz Carcade Rosja 32,92% akcji Idea Bank Białoruś, za cenę 716,26 mln RUB, podał holding.  "Zarząd Getin Holding informuje, że w dniu 13 czerwca 2017 r. emitent i OOO Carcade z siedzibą w

Bank Millennium ma miliard. Nowe akcje rozeszły się na pniu

Bank Millennium zaproponował swoim dotychczasowym inwestorom zakup dodatkowych akcji, by podwyższyć kapitał nadszarpnięty przez kryzys finansowy. Obnażył on zbyt ryzykowną politykę banku w oferowaniu walutowych kredytów hipotecznych. Szefowie Millennium postanowili więc zwrócić się o wsparcie do

Getin Noble Bank nie planuje emisji akcji 

Warszawa, 22.03.2016 (ISBnews) - Getin Noble Banku nie planuje emisji akcji w celu wzmocnienia bazy kapitałowej i poprawy wskaźników wypłacalności, poinformował prezes Krzysztof Rosiński. "Na chwilę obecną nie przewidujemy emisji akcji, aby poprawić wskaźniki kapitałowe. Mamy na

Parytet wymiany akcji BPH na akcje Alior Banku to 1 do 0,44

Warszawa, 02.05.2016 (ISBnews) - Parytet wymiany akcji BPH na akcje Alior Banku zakłada, że akcjonariuszowi BPH przyznane i przydzielone zostanie 0,44 akcji podziałowej Aliora za jedną akcję BPH, podał Alior. "W Planie Podziału ustalony został następujący parytet wymiany akcji BPH na akcje

Akcje banków drożeją w reakcji na nowe regulacje Bazylea III

krótkim terminie skutkowałoby ograniczeniem dywidend dla akcjonariuszy lub nowymi emisjami. To, że banki nie będą musiały szybko podwyższać kapitałów wywołało duży popyt na akcje banków na światowych giełdach. Europejski indeks sektora bankowego poszedł w górę ok. 2 proc., a euro umocniło się do dolara o

UniCredit sprzedał ok. 10% akcji Banku Pekao po 126 zł za akcję za 3,3 mld zł

Warszawa, 13.07.2016 (ISBnews) - UniCredit sprzedał 26,2 mln akcji (ok. 10% kapitału) Banku Pekao w przyspieszonym procesie book-buildingu po cenie 126 zł za akcję, za łączną kwotę 749 mln euro, tj. ok. 3,3 mld zł, podał UniCredit. "UniCredit sprzedał 26,2 mln akcji Banku Pekao w

Akcja kredytowa Banku Pekao wzrosła o 8% r/r w na koniec III kw. 2019 r.

Warszawa, 06.11.2019 (ISBnews) - Wartość kredytów i pożyczek udzielonych klientom Banku Pekao według wartości nominalnej wyniosła 154 516,4 mln zł na koniec września br. i była wyższa o 8% r/r, podał bank. "Kredyty klientów detalicznych na koniec września 2019 r. wyniosły 75 822,4 mln zł i

KNF: BGŻ BNP Paribas może kupić akcje Sygma Bank Polska

Warszawa, 17.11.2015 (ISBnews) – Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nie sprzeciwia się planom zakupu przez Bank BGŻ BNP Paribas akcji Sygma Bank Polska SA, podała Komisja.   "KNF jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru  

Oferta publiczna 15% akcji Raiffeisen Bank Polska rozpocznie się w tym miesiącu

Warszawa, 19.06.2017 (ISBnews) - Pierwsza oferta publiczna (IPO) Raiffeisen Bank Polska (RBPL) będzie obejmować 33 850 251 istniejących akcji (stanowiących 15% kapitału i głosów) sprzedawanych przez Raiffeisen Bank International AG (RBI). Rozpoczęcie oferty planowane jest przed końcem