akcje azot

Grupa Azoty rekomenduje wypłatę 0,84 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 21.04.2016 (ISBnews) - Zarząd Grupy Azoty zdecydował o rekomendowaniu przeznaczenia 83,32 mln zł z zysku za 2015 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,84 zł na akcję, podała spółka. ″Zarząd Grupy Azoty podjął uchwałę w sprawie wystąpienia do zwyczajnego walnego

Akcjonariusze Grupy Azoty zdecydowali o wypłacie 0,79 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 30.06.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Grupy Azoty zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę 78,36 mln zł z zysku za 2016 r., co oznacza wypłatę dywidendy w wysokości 0,79 zł na akcję, podała spółka. "Zwyczajne walne zgromadzenie spółki podjęło w dniu 30 czerwca 2017 roku

Grupa Azoty obejmie akcje PDH Polska za łączną kwotę 22,8 mln zł

Warszawa, 29.05.2017 (ISBnews) - Zarząd Grupy Azoty wyraził zgodę na nabycie akcji imiennych nowej emisji spółki PDH Polska serii C w drugim terminie poboru, za cenę emisyjną wynoszącą 10 zł każda, tj. za łączną wartość 22,82 mln zł. "Zarząd Grupy Azoty wyraził zgodę na nabycie 2 282 125

Grupa Azoty rekomenduje wypłatę 0,79 zł dywidendy na akcję za 2016 r.

Warszawa, 25.05.2017 (ISBnews) - Zarząd Grupy Azoty zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie 78,36 mln zł z zysku netto za 2016 r., wynoszącego 224,78 mln zł, na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,79 zł na akcję, podała spółka. "Zarząd Grupy Azoty S.A. […] 25 maja 2017

DM BOŚ dodał akcje Azotów, LiveChat i Agory do 'top picks'

Warszawa, 20.07.2017 (ISBnews) - Do listy spółek, których kurs akcji w najbliższym miesiącu powinien zachowywać się lepiej niż cały rynek analitycy Domu Maklerskiego BOŚ dodali akcje Azotów, LiveChat i Agory. Z listy najlepszych spółek usunięto jednocześnie: Enel-Med i Tower Investments

Akcjonariusze Grupy Azoty zdecydują 30 VI o wypłacie 0,79 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 02.06.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Grupy Azoty zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 30 czerwca o przeznaczeniu na dywidendę 78,36 mln zł z zysku za 2016 r., co oznacza wypłatę dywidendy w wysokości 0,79 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie. "

Vestor DM rekomenduje 'sprzedaj' dla Grupy Azoty, cena za akcję 62,1 zł

Warszawa, 27.04.2017 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego Vestor rozpoczęli wydawanie rekomendacji dla Grupy Azoty wyznaczając cenę docelową na 62,1 zł i rekomendując "sprzedaj", wynika z raportu datowanego na 25 kwietnia. Rekomendacja została wydana przy cenie 68,9 zł za

Akcjonariusze Grupy Azoty zdecydują 6 VI o wypłacie 0,84 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 26.04.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze Grupy Azoty zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 6 czerwca o przeznaczeniu 83,32 mln zł z zysku netto za 2015 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę 0,84 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na ZWZ. "Przeznacza się zysk netto za rok

KNF nałożyła 800 tys. zł kary na spółkę Acronu w zw. z akcjami Grupy Azoty

Warszawa, 25.08.2015 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie nałożyła 800 tys. zł kary na Norica Holding s.a.r.l. - spółkę powiązaną z rosyjskim koncernem Acron - za naruszenie obowiązków informacyjnych związanych ze znacznymi pakietami akcji Grupy Azoty, podała Komisja

Grupa Azoty nie obejmie udziałów w chorwackiej spółce Petrokemija

Warszawa, 31.10.2017 (ISBnews) - Grupa Azoty po due diligence zdecydowała o niekontynuowaniu udziału w procesie objęcia akcji w chorwackiej spółce Petrokemija, podała grupa. "W efekcie przeprowadzenia dodatkowych badań zostały zidentyfikowane ryzyka, które według standardów korporacyjnych

ZA Puławy dofinansują ZA Chorzów kwotą 36 mln zł

do oznaczonego odbiorcy, tj. Grupy Azoty Puławy, przy jednoczesnym wyłączeniu prawa poboru pozostałych akcjonariuszy. Tak więc Puławy obejmą 3,6 mln akcji chorzowskiej spółki po 10 zł za szt, dodano. "Misją Zakładów Azotowych w Chorzowie jest zapewnienie klientom możliwie najszerszego

DM BOŚ podniósł wycenę Grupy Azoty do 85 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

Warszawa, 26.10.2017 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego BOŚ podtrzymali rekomendację "kupuj" dla Grupy Azoty oraz podnieśli cenę docelową akcji do 85 zł z 80 zł , wynika z raportu datowanego na 18 października.  Rekomendacja została wydana przy cenie 73 zł za akcję, zaś w

ZCh Police obejmą nowe akcje PDH Polska za łącznie 63 mln zł

Warszawa, 08.11.2016 (ISBnews) - Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police) obejmą akcje nowej emisji spółki PDH Polska o łącznej wartości 63 mln zł, podała spółka. "Na mocy podjętej w dniu 8 listopada 2016 roku uchwały zarządu, postanawia się nabyć 6 300 000 sztuk akcji imiennych

Grupa Azoty rozszerzy inwestycję w Policach o instalację polipropylenową

z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki o kwotę 124 mln zł poprzez emisję 12 400 000 nowych akcji o wartości nominalnej 10 zł każda. Objęcie nowych akcji nastąpi w trybie subskrypcji prywatnej, po złożeniu przez PDH Polska: a) spółce Grupa Azoty Zakłady

DM BOŚ podniósł wycenę ZA Puławy do 215 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

Warszawa, 26.10.2017 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska podtrzymali rekomendację "kupuj" dla Grupy Azoty Zakładów Azotowych Puławy i podnieśli cenę docelową akcji do 215 zł z 213 zł, wynika z raportu datowanego na 18 października. Rekomendacja została

Wojciech Wardacki stanął na czele nowego zarządu ZCh Police

gospodarczą (doradztwo gospodarcze i lobbing). Wcześniej był m.in. członkiem zarządu Ciechu i prezesem zarządu ZCh Zachem. W sierpniu 2011 r. Grupa Azoty (dawniej: Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach) nabyły 49 500 000 akcji zwykłych na okaziciela Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police, przejmując

ZA Puławy rekomenduje wypłatę 6,2 zł dywidendy na akcję za 2016 r.

Warszawa, 18.04.2017 (ISBnews) - Zarząd Grupy Azoty Zakładów Azotowych Puławy zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie 118,51 mln zł z zysku netto za 2016 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 6,2 zł na akcję, podała spółka. "Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy

DM PKO BP podniósł zalecenie Grupy Azoty do 'trzymaj', wycena w dół do 74,18 zł

Warszawa, 28.06.2016 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego PKO BP podnieśli rekomendację dla Grupy Azoty do "trzymaj" ze "sprzedaj", a cenę docelową akcji obniżyli do 74,18 zł z 84,6 zł, wynika z raportu datowanego na 21 czerwca. Rekomendacja została wydana przy cenie za

Kalendarium ISBnews

ŚRODA, 23 sierpnia --10:00: Konferencja prasowa Pfleiderer Group nt. wyników --10:00: Konferencja prasowa ZUE nt. wyników --10:00: Spotkanie prasowe The Dust na temat oferty publicznej akcji i wejścia na NewConnect --11:00: Spotkanie prasowe WEI o sporach wokół sądów --11:30

ZA Puławy dokonały odpisu aktualizującego w wysokości 18,9 mln zł

Warszawa, 06.02.2017 (ISBnews) - Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" podjęła decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego w wysokości 18,9 mln zł, zmniejszającego wartość posiadanych akcji Zakładów Azotowych Chorzów, podała grupa. "Jest to konsekwencją ujemnych wyników osiąganych

ZCh Police podjęły uchwałę w sprawie nabycia 3 mln akcji PDH Polska za 30 mln zł

Warszawa, 18.10.2017 (ISBnews) - Zarząd Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police podjął uchwałę w sprawie nabycia 3 mln akcji imiennych nowej emisji serii D spółki PDH Polska za 30 mln zł, poinformowała spółka. "Na mocy podjętej uchwały postanawia się nabyć 3 mln sztuk akcji imiennych nowej

Vestor DM podniósł rekomendację dla Grupy Azoty do 'akumuluj', wycenę do 75 zł

Warszawa, 02.08.2017 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego Vestor podnieśli rekomendację dla Grupy Azoty do "akumuluj" ze "sprzedaj", a cenę docelową akcji do 75 zł z 62 zł, wynika z raportu datowanego na 29 lipca. Rekomendacja została wydana przy cenie 68 zł za akcję. W

Grupa Azoty zarobiła 265 mln zł w 2014 roku

obserwacją rosyjskiego kapitału. Obecnie Rosjanie poprzez firmę Norica są drugim co do wielkości akcjonariuszem - mają łącznie 20 proc. akcji Grupy Azoty. Sama grupa powstała w 2012 roku właśnie w reakcji na próbę wrogiego przejęcia Azotów-Tarnów przez rosyjskiego oligarchę Wiaczesława Kantora.

Grupa Azoty dokonała korekty wartości aktywów w AFRIG

wartości aktywów, jakimi są złoża fosforytów ujęte w sprawozdaniu skonsolidowanym emitenta oraz sprawozdaniu skonsolidowanym Grupy Azoty Police, wycenionych w związku z nabyciem przez Grupę Azoty Police pakietu kontrolnego akcji w spółce African Investment Group S.A. w Dakarze, w sposób następujący

DM BOŚ obniżył rekomendację ZCh Police do 'trzymaj', wycenę do 21 zł

Warszawa, 26.10.2017 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego BOŚ obniżyli cenę docelową akcji Grupa Azoty Zakładów Chemicznych Police do 21 zł z 24 zł, a rekomendację do "trzymaj" z "kupuj", wynika z raportu datowanego na 18 października. Rekomendacja została wydana przy

DM BOŚ dodał PGNiG, Dino, Mercatora i Azoty do 'top picks'

Warszawa, 23.10.2017 (ISBnews) - Do listy spółek, których kurs akcji w najbliższym miesiącu powinien zachowywać się lepiej niż cały rynek analitycy Domu Maklerskiego BOŚ dodali akcje PGNiG, Dino Polska, Mercatora i Grupy Azoty. Z listy najlepszych spółek usunięto jednocześnie: Eurotel, Sanok

mDM rozpoczął rekomendowanie Grupy Azoty od 'trzymaj' i wyceny 91,8 zł

godziny 16:20 kurs wynosił 99,05 zł, po wzroście o 2,32% od ostatniego zamknięcia. "Mimo oczekiwanej poprawy wyników w kolejnych latach uważamy, że spadek cen gazu w 2016 roku jest już odzwierciedlony w notowaniach spółki. Rozpoczynamy rekomendowanie akcji Grupy Azoty z rekomendacją trzymaj, a

PKP Cargo z Grupą Azoty: kolej przewiezie 4 mln ton chemii

rozproszonych (w małych grupach oraz w pojedynczych wagonach). Wykorzystywane są do tego wagony należące do Grupy Azoty oraz własny tabor PKP Cargo. Cargo tanieje W ciągu ostatniego roku akcje PKP Cargo gwałtownie staniały, z 89,77 zł 2 czerwca zeszłego roku (historycznie najwyższa cena), do 30,75 zł

BESI obniżyło rekomendację Grupy Azoty do 'sprzedaj', wycenę do 70 zł

Warszawa, 02.07.2015 (ISBnews) - Analitycy BESI Grupo Novo Banco obniżyli rekomendację dla Grupy Azoty do "sprzedaj" z "kupuj" a cenę docelową do 70 zł z 85,6 zł, wynika z raportu datowanego na 1 lipca. W czwartek ok. godziny 10:01 za akcję Grupy Azoty płacono 80,53 zł

BESI obniżyło rekomendację Grupy Azoty do 'sprzedaj', wycenę do 70 zł

Warszawa, 02.07.2015 (ISBnews) – Analitycy BESI Grupo Novo Banco obniżyli rekomendację dla Grupy Azoty do "sprzedaj" z "kupuj" a cenę docelową do 70 zł z 85,6 zł, wynika z raportu datowanego na 2 lipca. W czwartek ok. godziny 9:01 za akcję Grupy Azoty płacono 80,26

Spółka zależna ZA Puławy dokonała odpisu aktualizującego na 14,7 mln zł

skonsolidowanej działalności operacyjnej Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy za I półrocze 2017 roku wynosi 14,7 mln zł. Wynik jednostkowy za I półrocze 2017 r. emitenta ulegnie zmniejszeniu o kwotę 11,9 mln zł (kwota skorygowana o podatek odroczony) w wyniku dokonania odpisu aktualizującego wartość akcji Zakładów

Akcjonariusze Puław zdecydowali o 8,58 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 02.06.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Grupy Azoty - Zakładów Azotowych Puławy zdecydowali - zgodnie z uchwałą zgłoszoną w trakcie obrad ZWZ - o przeznaczeniu 164 mln zł z zysku za 2016 r. na dywidendę dla akcjonariuszy, tj. 8,58 zł na jedną akcję, podała spółka.  "Zysk netto

Przemysław Lis zastąpił Ewę Lis w RN Grupy Azoty na wniosek Skarbu Państwa

Przemysława Lisa" – czytamy w komunikacie. Aktualnie kapitał zakładowy Grupy Azoty wynosi 495 977 420 zł i dzieli się na 99 195 484 akcji na okaziciela o wartości nominalnej 5 zł każda. Skarb Państwa ma w nim 33% udziału. Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i

RN ZCh Police przyjęła wniosek zarządu ws. wypłaty 0,9 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 08.04.2016 (ISBnews) - Rada nadzorcza Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu o przeznaczenie 67,5 mln zł z zysku netto za 2015 rok na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co da wypłatę w wysokości 0,9 zł na jedną akcję, podała spółka

DM BOŚ obniżył rekomendację Grupy Azoty do 'trzymaj', wycenę do 67,4 zł

Warszawa, 26.10.2016 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego BOŚ obniżyli rekomendację dla Grupy Azoty do "trzymaj" z "kupuj" oraz cenę docelową akcji do 67,40 zł z 122,2 zł, wynika z raportu datowanego na 18 października. Rekomendacja została wydana przy cenie 61,80 zł, zaś

DM BOŚ podniósł wycenę Grupy Azoty do 123 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

Warszawa, 27.11.2015 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego BOŚ podnieśli cenę docelową akcji Grupy Azoty do 123 zł z 95 zł i podtrzymali rekomendację "kupuj", wynika z raportu datowanego na 19 listopada. Rekomendacja została wydana przy cenie 105,65 zł, zaś w czwartek na

ZCh Police obejmą nowe akcje PDH Polska za łącznie ok. 52 mln zł

Warszawa, 31.03.2017 (ISBnews) - Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police) obejmą akcje nowej emisji spółki PDH Polska o łącznej wartości do 52 mln zł, podała spółka. "Na mocy podjętej uchwały rada nadzorcza spółki postanowiła wyrazić zgodę zarządowi spółki na nabycie

DM BDM podniósł wycenę ZCh Police do 22,2 zł, nadal rekomenduje 'trzymaj'

Warszawa, 31.07.2017 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego BDM podnieśli cenę docelową akcji Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police do 22,2 zł z 21,3 i podtrzymali rekomendację "trzymaj", wynika z raportu datowanego na 28 lipca. Rekomendacja została wydana przy cenie 21 zł za akcję

Grupa Azoty proponuje dzień dywidendy na 20 czerwca, wypłatę na 11 lipca

Warszawa, 16.05.2016 (ISBnews) -  Zarząd Grupy Azoty rekomenduje walnemu zgromadzeniu wyznaczenie 20 czerwca jako dnia dywidendy oraz 11 lipca 2016 r. jako dnia wypłaty dywidendy, podała spółka.   "Proponuje się następujące daty związane z wypłatą

Akcjonariusze ZA Puławy zdecydują 1 czerwca o wypłacie 6,2 zł na akcję dywidendy

Warszawa, 05.05.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy" zdecydują o wypłacie 118,5 mln zł, czyli 6,2 zł na akcję dywidendy za 2016 r., wynika z projektów uchwał na walne zwołane na dzień 1 czerwca. "Zysk netto za rok obrotowy trwający od 1 stycznia

DM BOŚ obniżył wycenę ZA Puławy do 197 zł, nadal rekomenduje 'trzymaj'

Warszawa, 04.05.2017 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska podtrzymali rekomendację "trzymaj" dla Grupy Azoty Zakładów Azotowych Puławy i obniżyli cenę docelową akcji do 197 zł z 207,4 zł wynika z raportu datowanego na 26 kwietnia. Rekomendacja została

DM BOŚ obniżył wycenę ZCh Police do 16 zł, nadal rekomenduje 'sprzedaj'

Warszawa, 04.05.2017 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego BOŚ obniżyli cenę docelową akcji Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police do 16 zł z 18,6 zł wcześniej i podtrzymali rekomendację "kupuj", wynika z raportu datowanego na 26 kwietnia. Rekomendacja została wydana przy cenie za

DM PKO BP podniósł wycenę Grupy Azoty do 84,6 zł, nadal rekomenduje 'sprzedaj'

kurs wynosił 103,6 zł. W czwartek na zamknięciu za akcję płacono 97,9 zł, po spadku o 0,1% od poprzedniego zamknięcia. "Poprawa wyników Grupy Azoty w bieżącym roku miała miejsce głownie na skutek wzrostu wolumenów nawozów NPK oraz spadających cen surowców energetycznych używanych w produkcji

Kalendarium ISBnews

publicznej akcji i wejścia na NewConnect --11:00: Spotkanie prasowe WEI o sporach wokół sądów --11:30: Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę nowego Centrum Badań i Rozwoju Grupy Azoty --11:30: Debiut Nextbike Polska na NewConnect --14:00: GUS opublikuje koniunkturę w przemyśle

Akcjonariusze ZA Puławy zdecydowali o 10,5 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 10.05.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze Grupy Azoty Zakładów Azotowych Puławy (ZA Puławy) zdecydowali o wypłacie 200,71 mln zł z zysku za 2015 r. w formie dywidendy, tj. 10,5 zł na akcję, podała spółka. "Zwyczajne walne zgromadzenie spółki podjęło w dniu 10 maja 2016 roku uchwałę o

DM PKO BP obniżył rekomendację dla Grupy Azoty do 'sprzedaj' i wycenę do 55 zł

Warszawa, 14.06.2017 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego PKO BP obniżyli rekomendację dla Grupy Azoty do "sprzedaj" z "trzymaj", a także cenę docelową akcji do 55 zł z 74,18 zł, wynika z raportu datowanego na 7 czerwca. W dniu wydania rekomendacji kurs wynosił 67,75 zł

DM mBanku podniósł wycenę Grupy Azoty do 73,9 zł, podtrzymał zaleca 'trzymaj'

Warszawa, 27.01.2017 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego mBanku podnieśli cenę docelową dla akcji Grupy Azoty do 73,9 zł z 65,5 zł i podtrzymali rekomendację "trzymaj", wynika z raportu datowanego na 26 stycznia. W dniu wydania rekomendacji kurs wynosił 70,41 zł. W

mDM obniżył wycenę Grupy Azoty do 86,1 zł nadal rekomenduje 'kupuj'

Warszawa, 13.06.2016 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego mBanku (mDM) podtrzymali rekomendację 'kupuj' dla Grupy Azoty i obniżyli cenę docelową do 86,1 zł za akcję z 100,2 zł wcześniej, wynika z raportu datowanego na 7 czerwca. W dniu wydania rekomendacji kurs wynosił 72 zł. W

DM BOŚ obniżył rekomendację ZCh Police do 'sprzedaj', wycenę do 17,4 zł

Warszawa, 26.10.2016 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego BOŚ obniżyli rekomendację dla Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police do "sprzedaj" z "kupuj" oraz cenę docelową akcji do 17,4 zł z 29 zł, wynika z raportu datowanego na 18 października. Rekomendacja została wydana

DM BZ WBK wznowił rekomendowanie ZA Puławy od 'kupuj' i wyceny 217,1 zł

Warszawa, 24.10.2017 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego BZ WBK wznowili wydawanie rekomendacji dla Grupy Azoty Zakładów Azotowych Puławy z zaleceniem "kupuj" i ceną docelową 217,1 zł, wynika z raportu datowanego na 18 października. Rekomendacja została wydana przy cenie 184 zł za

DM BDM podniósł rekomendację Puław do 'kupuj', wycenę obniżył do 226 zł

Warszawa, 31.07.2017 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego BDM podwyższyli rekomendację dla Grupy Azoty Zakładów Azotowych Puławy do "kupuj" z "akumuluj" i obniżyli cenę docelową akcji do 226 zł z 230 zł, wynika z raportu datowanego na 28 lipca br.  Rekomendacja

PZU oczekuje bardzo dobrych wyników z działalności inwestycyjnej w 2017 r. 

wyniku, podczas gdy w 2016 r. było to ponad 200 mln zł ujemnego wyniku. Chcemy unikać sytuacji, gdy strategiczne pozycje akcyjne wpływają tak znacząco na wynik inwestycyjny" - powiedział Surówka.  Wynik na działalności inwestycyjnej PZU z wyłączeniem pakietu akcji Grupy Azoty wyniósł 1 454

ZCh Police mają ugodę dot. senegalskiej spółki, odzyskają 28,85 mln USD

Warszawa, 20.12.2017 (ISBnews) - Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police zawarły z DGG ECO warunkowe porozumienie (ugodę), którego finalizacja ma potwierdzać odstąpienie od zawartej w 2013 r. umowy sprzedaży spółki senegalskiej African Investment Group S.A. (AFRIG) oraz zapewnić spółce odzyskanie

DM BOŚ podniósł rekomendację Grupy Azoty do 'kupuj' i wycenę do 95 zł

Warszawa, 30.07.2015 (ISBnews) - Dom Maklerski BOŚ podniósł rekomendcję dla Grupy Azoty do "kupuj' z "sprzedaj" oraz 12-miesięczną cenę docelową do 95 zł z 64,3 zł, wynika z raportu datowanego na 22 lipca. Rekomendacja została wydana przy cenie za akcję 80,27 zł. W czwartek

DM BOŚ obniżył rekomendację ZA Puławy do 'trzymaj', wycenę do 188,1 zł

Warszawa, 26.10.2016 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego BOŚ obniżyli rekomendację dla Grupy Azoty Zakładów Azotowych Puławy do "trzymaj" z "kupuj" oraz cenę docelową akcji do 188,1 zł z 314,5 zł, wynika z raportu datowanego na 18 października. "Na podstawie naszych

Akcjonariusze ZCh Police zdecydują 30 VI o niewypłacaniu dywidendy za 2015 r.

(AFRIG). Po korekcie błędu w ujęciu jednostkowym zysk netto za 2015 r. wynosi 58,9 mln zł wobec raportowanych wcześniej 168,79 mln zł. W maju ub.r. akcjonariusze Polic zdecydowali o przeznaczeniu 42 mln zł z zysku za 2014 r. na dywidendę, co dało wypłatę w wysokości 0,56 zł na akcję. Grupa Azoty

Azoty przejmą Pogoń? Prezes: To najlepszy z możliwych partnerów

Grupa Azoty myśli o zakupie większościowego pakietu akcji piłkarskiej Pogoni. - Traktujemy to jak biznes. Nasze działania nie mają nic wspólnego z CSR [Corporate Social Responsibility, czyli ze społeczną odpowiedzialnością biznesu] czy innymi rodzajami działalności pozabiznesowej. Promujemy siebie

DM BOŚ podniósł wycenę ZCh Police do 29 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

Warszawa, 27.11.2015 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego BOŚ podnieśli cenę docelową akcji Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police do 29 zł z 24,7 zł i podtrzymali rekomendację "kupuj", wynika z raportu datowanego na 19 listopada. Rekomendacja została wydana przy cenie 24,4 zł

DM BOŚ podniósł wycenę ZA Puławy do 325 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

Warszawa, 27.11.2015 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego BOŚ podnieśli cenę docelową akcji Grupa Azoty ZA Puławy do 325 zł z 255 zł i podtrzymali rekomendację "kupuj", wynika z raportu datowanego na 19 listopada. Rekomendacja została wydana przy cenie 184,1 zł, zaś w czwartek

ZCh Police zawarły kolejną umowę na dostawy gazu z PGNiG o wartości 160 mln zł

września 2016 roku. Z.Ch. Police S.A. należą do liderów sektora chemicznego w Polsce z działalnością opartą o segmenty: pigmentowy i nawozowy. Od 6 września 2005 r. akcje spółki notowane są na GPW. Spółka jest członkiem Grupy Azoty. PST PGNiG Sales & Trading GmbH to spółka zależna Polskiego Górnictwa

Akcjonariusze ZCh Police zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy

zdecydowali o przeznaczeniu 42 mln zł z zysku za 2014 r. na dywidendę, co dało wypłatę w wysokości 0,56 zł na akcję. Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają również

ZA Puławy rekomenduje wypłatę 10,5 zł dywidendy na akcję za 2015 r.

Warszawa, 24.03.2016 (ISBnews) - Zarząd Grupy Azoty Zakładów Azotowych Puławy zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie 200,7 mln zł z zysku netto za 2015 r. i niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na dywidendę, co oznacza wypłatę 10,5 zł na akcję, podała spółka. "Zarząd [...] podjął

DM BZ WBK wznowił rekomendowanie Grupy Azoty od 'sprzedaj' i wyceny 71,3 zł

Warszawa, 24.10.2017 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego BZ WBK wznowili wydawanie rekomendacji dla Grupy Azoty z zaleceniem "sprzedaj" i ceną docelową 71,3 zł, wynika z raportu datowanego na 18 października. Rekomendacja została wydana przy cenie 75,53 zł za akcję. We wtorek ok

DM BOŚ podniósł wycenę ZA Puławy do 207,4 zł, nadal zaleca 'trzymaj'

Warszawa, 14.02.2017 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego BOŚ podnieśli cenę docelową akcji Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy do 207,40 zł z 194,8 zł i podtrzymali rekomendację "trzymaj", wynika z raportu datowanego na 6 lutego.  Rekomendacja została wydana przy cenie na

DM BOŚ podniósł wycenę ZA Puławy do 255 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

Warszawa, 15.06.2015 (ISBnews) – Analitycy Domu Maklerskiego BOŚ podnieśli wycenę akcji Grupy Azoty Zakładów Azotowych Puławy do 255 zł z 211,5 zł i podtrzymali zalecenie "kupuj", wynika z raportu datowanego na 22 lipca. Rekomendacja została wydana przy cenie za akcję 164,2

DM BOŚ podniósł rekomendację dla ZCh Police do 'kupuj', wycenę do 24,7 zł

Warszawa, 30.07.2015 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego BOŚ podnieśli rekomendację dla Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police (ZCh Police) do "kupuj" z "trzymaj", a cenę docelową - do 24,7 zł z 21,7 zł, wynika z raportu datowanego na 22 lipca. Rekomendacja została

DM BZ WBK wznowił rekomendowanie ZCh Police od 'trzymaj' i wyceny 20,9 zł

Warszawa, 24.10.2017 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego BZ WBK wznowili wydawanie rekomendacji dla Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police z zaleceniem "trzymaj" i ceną docelową 20,9 zł, wynika z raportu datowanego na 18 października. Rekomendacja została wydana przy cenie 20,8

Kalendarium ISBnews

--10:00: Konferencja prasowa Pfleiderer Group nt. wyników --10:00: Konferencja prasowa ZUE nt. wyników  --10:00: Spotkanie prasowe The Dust na temat oferty publicznej akcji i wejścia na NewConnect  --11:30: Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę nowego Centrum Badań

KGHM trafił pod nadzór ministra energii, Grupa Azoty - rozwoju i finansów

Warszawa, 04.01.2016 (ISBnews) - Po likwidacji Ministerstwa Skarbu Państwa (MSP) KGHM Polska Miedź trafił pod nadzór ministra energii, Grupa Azoty - rozwoju i finansów, wynika z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonują inni niż prezes

Akcjonariusze ZA Puławy zdecydują 10 V o wypłacie 10,5 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 12.04.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze Grupy Azoty Zakładów Azotowych Puławy zdecydują o wypłacie dywidendy z zysku za 2015 rok wysokości 200,71 mln zł tj. 10,50 zł na jedną akcję, wynika z projektów uchwał na walne, zaplanowane na 10 maja. Walne zdecyduje o tym, by z kwoty

Postępowanie KNF wobec rosyjskich inwestorów. Szykują się kary za Azoty?

akcji przez ten podmiot bez informowania o tym fakcie. Właśnie mijają dwa lata od czasu, kiedy grupa kontrolowana przez oligarchę Wiaczesława Kantora ogłosiła wezwanie na akcje polskich Azotów Tarnów. Rosjanie oferowali 1,5 mld zł za 66 proc. udziałów chemicznych zakładów. By uniknąć wrogiego przejęcia

DM BOŚ podniósł wycenę Grupy Azoty do 70 zł, nadal rekomenduje 'trzymaj'

Warszawa, 14.02.2017 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego BOŚ podnieśli cenę docelową akcji Grupy Azoty do 70 zł z 65,4 zł i podtrzymali rekomendację "trzymaj", wynika z raportu datowanego na 6 lutego. Rekomendacja została wydana przy cenie 69,51 zł za akcję. We wtorek około

ZCh Police zmieniły rekomendację ws. dywidendy wnosząc o jej niewypłacanie

netto za 2015 r. wynosi 58,9 mln zł wobec raportowanych wcześniej 168,79 mln zł. W maju ub.r. akcjonariusze Polic zdecydowali o przeznaczeniu 42 mln zł z zysku za 2014 r. na dywidendę, co dało wypłatę w wysokości 0,56 zł na akcję. Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych

Przegląd informacji ze spółek

. Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) dokonał rozliczenia nabycia trzeciej transzy akcji Alior Banku w liczbie 3 828 673 sztuk, stanowiących ok. 5,26% kapitału zakładowego banku, podało PZU. Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police zawarła z PGNiG Supply & Trading GmbH - spółką z grupy kapitałowej

DM BOŚ dodał Inter Cars, Alior, KGHM, Play, Playway i Eurotel do 'top picks'

Warszawa, 11.09.2017 (ISBnews) -  Do listy spółek, których kurs akcji w najbliższym miesiącu powinien zachowywać się lepiej niż cały rynek analitycy Domu Maklerskiego BOŚ dodali akcje Inter Cars, Alior Bank, KGHM, Play, Playway i Eurotela. Z listy najlepszych spółek usunięto jednocześnie

Zysk netto ZCh 'Police' wzrósł r/r do 67,52 mln zł w I kw. 2016 r.

tys. zł, niższą niż w analogicznym okresie roku ubiegłego o 78% (-7 751 tys. zł). W sierpniu 2011 r. Grupa Azoty (dawniej: Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach) nabyły 49 500 000 akcji zwykłych na okaziciela Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police, przejmując łącznie 66% kapitału zakładowego

Przegląd informacji ze spółek

Zarząd BGŻ BNP Paribas podejmie dodatkowe działania mające na celu spełnienie nowych wymogów regulacyjnych i w związku z tym planuje podwyższenie kapitału zakładowego poprzez przeprowadzenie emisji nowych akcji, podał bank. Podwyższenie kapitału powinno zostać zrealizowane w ciągu najbliższych 6

DM BOŚ dodał Vistulę, Neukę, Asseco BS, Eurotel i JSW do 'top picks'

Warszawa, 23.11.2017 (ISBnews) - Do listy spółek, których kurs akcji w najbliższym miesiącu powinien zachowywać się lepiej niż cały rynek analitycy Domu Maklerskiego BOŚ dodali akcje Vistuli, Neuki, Asseco BS, Eurotela i JSW. Z listy najlepszych spółek usunięto jednocześnie: Azoty, InterCars i

Giełdowy Indeks Produkcji GIP60 wzrósł o 3,6 pkt m/m do 1 160,4 pkt we wrześniu

jeszcze większa przecena dotknęła akcji spółek notowanych w ramach sWIG80 (-2,86% m/m). Jedynie średnim przedsiębiorstwom z mWIG40 udało się uniknąć korekty (1,63% m/m), ale nie wystarczyło to do osiągnięcia dodatniej stopy zwrotu przez indeks szerokiego rynku WIG, który we wrześniu spadł o 1,05% m/m. W

Akcjonariusze ZCh Police zdecydowali o wypłacie 0,56 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 27.05.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police zdecydowali o przeznaczeniu 42 mln zł z zysku za 2014 r. na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,56 zł na akcję, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. "Zwyczajne walne zgromadzenie (&hellip

KNF nałożyła kary na OFE PZU i ZCh Police w zw. z nieprzekazaniem informacji

związku z transakcją nabycia akcji Grupa Azoty Zakłady Chemiczne 'Police' SA , dalej spółka, z 6 lutego 2013 r., gdyż nie dokonała zawiadomienia o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów spółki w terminie przewidzianym ustawą oraz w zawiadomieniu wskazała niepoprawne informacje o aktualnie posiadanych

Giełdowy Indeks Produkcji GIP60 spadł o 0,53 pkt m/m do 1109,44 pkt w lipcu

. Spadek byłby jeszcze większy, gdyby nie dobre wyniki jego największych spółek: Grupy Azoty (+11.22%) i CCC (+8.44%)" - czytamy w komunikacie. Inwestorzy najgorzej oceniali spółki reprezentujące branżę meblarską (-8,31%), głównie za sprawą korekty na akcjach Forte (-17,7%), która miała miejsce po

Przegląd prasy

--Stefan Schönauer został dyrektorem finansowym Immofinanz --DM BDM podniósł rekomendację Stalproduktu do 'akumuluj', a wycenę do - 315,8 zł --DM BDM obniżył rekomendację dla akcji Syntos do 'trzymaj', a wycenę do 3,9 zł --Grupa Azoty zamierza docelowo realizować politykę dywidendową --Grupa

Przegląd prasy

ugodę ws. przebudowy DK nr 7 --Wielton rekomenduje akcjonariuszom wypłatę 0,25 zł dywidendy na akcję za 2016 r. --Konsorcjum spółki Budimeksu ma z PKP PLK umowę o wartości 597,4 mln zł netto --Grupa Azoty obejmie akcje PDH Polska za łączną kwotę 22,8 mln zł --Matras zakłada, że sprzeda ponad 70

Przegląd informacji ze spółek

Wrocławskich Kogeneracja zdecydowali o wypłacie dywidendy za 2016 r. w kwocie 98 042 000 zł, tj. 6,58 zł na jedną akcję, podała spółka. Marcin Halicki, Henryk Jaremka i Konrad Kowalczuk zostali powołani przez radę nadzorczą Brastera na nową trzyletnią kadencję w zarządzie, poinformowała spółka. Grupa Azoty

Przegląd informacji ze spółek

Rada nadzorcza spółki celowej Grupy Azoty - PDH Polska - pozytywnie zaopiniowała zarekomendowany przez zarząd wariant polipropylenowy budowy instalacji w Policach. Jest on potencjalnie znacząco bardziej atrakcyjny dla Grupy Azoty niż równolegle rozważana produkcja propylenu, podała firma. Szacuje

Przegląd prasy

6,58 zł dywidendy na akcję --Rada nadzorcza Brastera powołała dotychczasowy zarząd na nową kadencję --MF: Wartość długu SP zapadającego w br. to 70,3 mld zł na koniec lutego 2017 --MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 1,6% m/m do 945,15 mld zł w II --Grupa Azoty chce latem zakończyć analizy

Kalendarium ISBnews

przedsiębiorstw niefinansowych w drugim kwartale 2017 r.   ŚRODA, 23 sierpnia --10:00: Konferencja prasowa Pfleiderer Group nt. wyników --10:00: Konferencja prasowa ZUE nt. wyników --10:00: Spotkanie prasowe The Dust na temat oferty publicznej akcji i wejścia na NewConnect --11:30

DM BOŚ podniósł wycenę ZCh Police do 18,6 zł, nadal rekomenduje 'sprzedaj'

Warszawa, 14.02.2017 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego BOŚ podnieśli wycenę akcji Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police do 18,6 zł z 17 zł, podtrzymując rekomendację "sprzedaj", wynika z raportu datowanego na 6 lutego. W dniu wydania rekomendacji kurs wynosił 22,05 zł. We wtorek

Przegląd prasy

bezrobotnych wyniosła 233 tys. w USA --MF utrzymało w lutym oprocentowanie obligacji detalicznych na poziomie ze I --EBC utrzymał stopy proc. i plany dot. skupu aktywów w 2018 r. bez zmian --PKN Orlen chce dalej integrować swoje aktywa po Unipetrolu --Grupa Azoty rozważa rozbudowę infrastruktury

Przegląd informacji ze spółek

związku z ofertą publiczną akcji serii C oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii B i C oraz praw do akcji serii C, podała komisja. Grupa Azoty potrzebuje dodatkowych analiz do podjęcia decyzji o pozostaniu bądź wycofaniu się z pozyskania fosforytów Senegalu

PZU chce, by wynik z inwestycji rósł i był bardziej przewidywalny

. Grupa odnotowała też pozytywny efekt w związku z wyższą wyceną pakietu akcji Grupy Azoty z portfela aktywów długoterminowych.  "Nie sądzę, by udało się teraz te kwartały mnożyć pod względem wyniku, ale w dalszym ciągu liczymy, że zwroty z inwestycji będą dobre" - podkreślił prezes. 

DM BOŚ dodał Asseco Poland, Azoty, Farmacol, Forte, Robyg i Vivid do 'top picks'

Warszawa, 23.10.2015 (ISBnews) – Do listy spółek, których kurs akcji w najbliższym miesiącu powinien zachowywać się lepiej niż cały rynek Dom Maklerski BOŚ dodał Asseco Poland, Grupę Azoty, Farmacol, Forte, Robyg, Vivid Games. Z listy najlepszych spółek usunięto jednocześnie Agorę

mDM: W przemyśle najatrakcyjniej obecnie wyceniane m.in. Ergis, Famur i Stelmet

wyceniany jest Ciech. "Bardzo słaby sezon wyników polskich spółek przemysłowych w 2Q'17 przełożył się na pogłębienie spadków cen akcji. Jak dotychczas żadna ze znajdujących się w naszym opracowaniu spółek nie zaskoczyła pozytywnie na wynikach, a 36% firm zaraportowało wyniki gorsze od oczekiwań

Akcje Kofama Koźle zadebiutują w poniedziałek na NewConnect

Warszawa, 27.01.2017 (ISBnews) - Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyznaczył poniedziałek, 30 stycznia, jako dzień pierwszego notowania na NewConnect akcji Kofama Koźle, podała giełda. Kofama Koźle wprowadzi do obrotu 1 619 089 akcji zwykłych na okaziciela serii C1 i C2

Przegląd prasy

--Akcjonariusze Grupy Azoty zdecydują 30 VI o wypłacie 0,79 zł dywidendy na akcję --Eurostat: Ceny producentów pozostały bez zmian m/m w strefie euro w kwietniu --PZU Zdrowie nabyło gdański Revimed, planuje rozszerzyć jego ofertę --Wartość aktywów Quercus TFI wzrosła m/m do 4,85 mld zł na koniec maja

Przegląd prasy

dywidendowej w ciągu kilku tygodni --Dalszy spadek bezrobocia możliwy w kolejnych 2-3 miesiącach wg analityków --P.A. Nova ma umowę z PKP na rewitalizację dworca Sosnowiec Maczki za 38,9 mln zł --EGB Investments rozpoczyna emisję obligacji serii AK o wartości do 10 mln zł --Grupa Azoty oczekuje wzrostu