akcje asseco

Asseco Poland rekomenduje wypłatę 3,07 zł dywidendy na akcję za 2018 r.

Warszawa, 26.03.2019 (ISBnews) - Zarząd Asseco Poland zdecydował o rekomendowaniu akcjonariuszom wypłaty dywidendy w wysokości 3,07 zł na akcję, podała spółka. "Zarząd Asseco Poland S.A. informuje, że w dniu 25 marca 2019 r., zgodnie z rekomendacją zarządu przedstawioną na posiedzeniu

Akcjonariusze Asseco Poland zdecydują 26 IV o 3,07 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 01.04.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Asseco Poland zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 26 kwietnia br. o przeznaczeniu 3,07 zł na akcję na dywidendę z zysku za 2018 r. oraz dodatkowo z kapitału zapasowego, wynika z projektów uchwał na ZWZ. "Zwyczajne walne

Asseco BS rekomenduje wypłatę 1,5 zł dywidendy na akcję z zysku za 2018 r.

Warszawa, 27.02.2019 (ISBnews) - Asseco Business Solutions rekomenduje akcjonariuszom przeznaczenie 50,13 mln zł z zysku netto za 2018 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 1,5 zł na akcję, podała spółka. "27 lutego 2019 r., zgodnie z rekomendacją zarządu przedstawioną na

Asseco Poland rekomenduje 3,01 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 12.03.2018 (ISBnews) - Zarząd Asseco Poland zarekomendował wypłatę dywidendy z zysku za rok 2017 oraz z zysków lat ubiegłych w wysokości 3,01 zł na jedną akcję, podała spółka. "Niniejsza rekomendacja będzie przedmiotem oceny rady nadzorczej spółki. Ostateczną decyzję w sprawie

Asseco SEE rekomenduje wypłatę dywidendy w wys. 0,52 zł na akcję

akcję, podała spółka. "Łączna kwota przeznaczona na dywidendę (z zysku netto za rok obrotowy 2018 oraz kapitału rezerwowego) wynosi 26 985 010,52 zł" - czytamy w komunikacie. Asseco South Eastern Europe S.A. zajmuje się działalnością holdingową, polegającą przede wszystkim na zarządzaniu

Asseco Poland złożyło zapisy na 5,17% akcji Asseco Central Europe

Warszawa, 16.12.2016 (ISBnews) - Asseco Poland w ramach wezwania na akcje Asseco Central Europe (ACE) złożyło 23 zapisy na na łącznie 1 103 505 akcji ACE, stanowiących ok. 5,17% udziału w kapitale zakładowym tej spółki, podało Asseco Poland. "Zawarcie transakcji na Giełdzie Papierów

Asseco Poland złożyło zapisy na 5,82% akcji Asseco Central Europe

Warszawa, 19.12.2016 (ISBnews) - Asseco Poland złożyło w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Asseco Central Europe (ACE) zapisy na łącznie 1 242 480 akcji ACE, stanowiących ok. 5,82% udziału w kapitale zakładowym, podała spółka. Wcześniej - przed aktualizacją danych - informowała

Asseco BS nabyło ok. 88,29% akcji Macrologic w wezwaniu

Warszawa, 16.06.2017 (ISBnews) - Asseco Business Solutions (Asseco BS) nabyło w wezwaniu 1 667 603 akcje Marcologic, stanowiące ok. 88,29% w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu, podała spółka. "W związku z rozliczeniem w dniu 14 czerwca 2017 r. transakcji zawartych w

GPW wykluczyła akcje Asseco CE z obrotu od 2 maja

Warszawa, 27.04.2017 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wykluczyła akcje Asseco Central Europe (Asseco CE) z obrotu giełdowego od 2 maja, podała Giełda. "W związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie udzielenia spółce Asseco Central Europe, A.S

Asseco Poland sprzedało 6,51% akcji Asseco CE za 32,7 mln zł

Warszawa, 23.03.2017 (ISBnews) - Asseco Poland zawarło transakcję sprzedaży 1 390 535 akcji Asseco Central Europe (stanowiących 6,51% udział w kapitale zakładowym i głosach na WZ) z pięcioma menedżerami grupy kapitałowej Asseco Central Europe za 32,68 mln zł, podała spółka. "Cena sprzedaży

Akcjonariusze Asseco BS zdecydowali o wypłacie 1,3 zł dywidendy na akcję za 2017

Warszawa, 24.04.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Asseco Business Solutions  postanowili wypłacić dywidendę za 2017 r. w kwocie 1,3 zł na jedną akcję, poinformowała spółka. "Zwyczajne walne zgromadzenie Asseco Business Solutions postanowiło: Zysk netto wypracowany przez spółkę w roku

Asseco BS rekomenduje wypłatę 1,3 zł dywidendy na akcję za 2017 r.

Warszawa, 08.03.2018 (ISBnews) - Zarząd Asseco Business Solutions zarekomendował wypłatę dywidendy za 2017 r. w wysokości 1,3 zł na 1 akcję - tj. łącznie 43,44 mln zł, podała spółka. "Zarząd Asseco Business Solutions [...] postanawia zaproponować radzie nadzorczej spółki i zwyczajnemu

Wniosek dot. zniesienia dematerializacji akcji Asseco CE trafił do KNF

Warszawa, 29.12.2016 (ISBnews) - Asseco Central Europe uzyskało potwierdzenie, że wniosek o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) został złożony w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), podała spółka. "Rada dyrektorów Asseco Central

Asseco BS rekomenduje 1,27 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 06.03.2017 (ISBnews) - Zarząd Asseco Business Solutions zarekomenduje radzie nadzorczej spółki i akcjonariuszom wypłatę dywidendy w wysokości 1,27 zł na akcję, przeznaczając na to 42,44 mln zł z zysku netto za 2016 r., podała spółka.  "Część zysku netto za rok

Asseco Poland osiągnęło 100% akcji Infovide - Matrix

Warszawa, 29.12.2015 (ISBnews) – Asseco Poland nabyło 261 096 akcji Infovide-Matrix w ramach przymusowego wykupu, podała spółka. Tym samym posiada 12,476 mln akcji Infovide, stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Infovide. Asseco

Akcjonariusze Asseco BS zdecydują 23 IV o 1,3 zł dywidendy na akcję za 2017

Warszawa, 28.03.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Asseco Business Solutions (Asseco BS) zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 23 kwietnia o wypłacie dywidendy w wysokości 1,3 zł na jedną akcję, wynika z projektów uchwał na walne. "Zwyczajne walne zgromadzenie spółki Asseco Business

Asseco SEE rekomenduje wypłatę 0,52 zł dywidendy na akcję za 2017 r.

Warszawa, 19.03.2018 (ISBnews) - Asseco South Eastern Europe (Asseco SEE) rekomenduje wypłatę 0,52 zł dywidendy na akcję z zysku za 2017 r. oraz z kapitału zapasowego, poinformowała spółka. "Zarząd spółki Asseco South Eastern Europe informuje, iż będzie rekomendował radzie nadzorczej i

Akcjonariusze Asseco Poland zdecydowali o wypłacie 3,01 zł na akcję dywidendy

Warszawa, 26.04.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Asseco Poland zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę kwoty 249,83 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 3,01 zł na akcję, podała spółka. "Zwyczajne walne zgromadzenie […] postanowiło: 1) zysk netto wypracowany w roku obrotowym 2017 w

Akcjonariusze Asseco Poland zdecydują 25 IV o 3,01 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 30.03.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Asseco Poland zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 25 kwietnia br. o przeznaczeniu 3,01 zł na akcję na dywidendę z zysku za 2017 r., wynika z projektów uchwał na ZWZ. "Zwyczajne walne zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A

Asseco Poland nabyło 4,28% akcji Asseco SEE od EBOR-u za 21,1 mln zł

Warszawa, 23.12.2016 (ISBnews) - Asseco Poland zawarło umowę nabycia 2 221 356 akcji, stanowiących 4,28% udziału w kapitale zakładowym w spółce zależnej Asseco South Eastern Europe (ASEE), podała spółka. Wartość transakcji wynosi 21,09 mln zł. "Akcje zostały nabyte od Europejskiego Banku

Asseco Poland ogłosiło wezwanie na pozostałe 6,49% akcji Asseco CE po 23,5 zł

Warszawa, 25.10.2016 (ISBnews) - Asseco Poland ogłosiło wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Asseco Central Europe po cenie 23,5 zł za sztukę, podało Asseco. Zapisy będą przyjmowane od 15 listopada do 14 grudnia. Asseco Poland chce wycofać akcje Asseco CE z obrotu na GPW. 

Asseco SEE rekomenduje 0,47 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 17.02.2017 (ISBnews) - Asseco South Eastern Europe zarekomenduje akcjonariuszom wypłatę dywidendy w wysokości 0,47 zł na akcję z zysku za 2016 r. oraz z kapitału rezerwowego, podała spółka. "Zarząd spółki Asseco South Eastern Europe S.A. informuje, iż będzie rekomendował radzie

Akcjonariusze Asseco SEE zdecydowali o 0,52 zł dywidendy na akcję za 2017 r.

Warszawa, 24.04.2018 (ISBnews) - Zwyczajne walne zgromadzenie Asseco South Eastern Europe zdecydowało o przeznaczeniu łącznie 26,99 mln zł na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,52 zł na jedną akcję, podała spółka. "Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanowiło podzielić

EBOR zmniejszył zaangażowanie w Asseco SEE do 4,99% akcji z 9,27% akcji

Warszawa, 29.12.2016 (ISBnews) - Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) sprzedaż część posiadanych akcji Asseco South Eastern Europe i tym samym zmniejszył udział w ogólnej liczbie głosów w spółce poniżej 5% (dokładnie - do 4,99% udziału w kapitale i ogólnej liczbie głosów na walnym

Asseco BS ogłosiło przymusowy wykup 61,68 tys. akcji Macrologic po 59 zł sztuka

Warszawa, 19.07.2017 (ISBnews) - Asseco Business Solutions (Asseco BS) ogłosiło przymusowy wykup 61 680 akcji Macrologic, stanowiących ok. 3,27% kapitału zakładowego i głosów spółki. Cena wykupu wynosi 59 zł za akcję, podał pośredniczący DM PKO BP. Dniem rozpoczęcia przymusowego wykupu jest 19

W wezwaniu Asseco BS na Macrologic złożono zapisy na ponad 75% akcji

Warszawa, 07.06.2017 (ISBnews) - W wezwaniu Asseco Business Solutions (Asseco BS) do sprzedaży 1 888 719 akcji Macrologic zapisy przekroczyły 75% akcji spółki, co oznacza, że doszło ono do skutku, poinformowała spółka. "W związku z wezwaniem z dnia 11 kwietnia 2017 r. do zapisywania się na

Asseco Poland sprzedało dalsze 4% akcji Formula Systems za 73,14 mln NIS

Warszawa, 23.08.2017 (ISBnews) -  Asseco Poland zakończyło negocjacje i zawarło transakcję sprzedaży 589 151 akcji spółki zależnej Formula Systems (1985), stanowiących 4% udziału w kapitale zakładowym i taki sam udział procentowy w głosach na walnym zgromadzeniu za łączni 73,14 mln NIS

W wezwaniu Asseco BS na Macrologic złożono zapisy na 88,29% akcji

Warszawa, 07.06.2017 (ISBnews) - W ogłoszonym przez  Asseco Business Solutions (Asseco BS) wezwaniu na akcje Macrologic złożone zostały 134 zapisy na łącznie 1 667 603 akcje, stanowiące ok. 88,29% udziału w kapitale zakładowym spółki, podało Asseco BS. "Rozliczenie transakcji, a tym

KNF zgodziła się na zniesienie dematerializacji akcji Asseco CE od 2 maja br.

Warszawa, 11.04.2017 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wyraziła zgodę na przywrócenie akcjom Asseco Central Europe formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) z dniem 2 maja 2017 r., podała Komisja. Asseco Central Europe należy do grupy Asseco Poland, w której odpowiada za

Menadżerowie Asseco South Eastern Europe kupią 4,28% akcji po 10,89 zł

Warszawa, 23.06.2017 (ISBnews) - Menadżerowie Asseco South Eastern Europe zawarli umowy kupna 2 221 356 akcji spółki  stanowiących 4,28% udział w kapitale zakładowym po cenie 10,89 zł za jedną akcję, poinformowało Asseco Poland. "Umowy zostały zawarte, pośrednio lub bezpośrednio, z

Asseco BS wzywa do sprzedaży 100% Macrologic po 59 zł za akcję 

Warszawa, 11.04.2017 (ISBnews) -  Asseco Business Solutions (Asseco BS) ogłasza wezwanie do sprzedaży 1 888 719 akcji Macrologic po cenie wysokości 59 zł za sztukę, podał pośredniczący w wezwaniu Dom Maklerski PKO BP. Celem wezwania jest przejęcie 100% udziałów i głosów w Macrologic oraz

Asseco Poland rozpoczyna squeeze-out 2,09% akcji Infovide Matrix

Warszawa, 21.12.2015 (ISBnews) - Asseco Poland ogłosiło, że rozpoczyna dziś przymusowy wykup 261 096 akcji Infovide Matrix, stanowiących ok. 2,09% kapitału zakładowego, po cenie 6,01 zł za sztukę. Data wykupu tych walorów została ustalona na 28 grudnia. "Przedmiotem przymusowego wykupu

Akcjonariusze Asseco BS zdecydowali o 1,27 zł dywidendy na akcję za 2016 r.

Warszawa, 20.04.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Asseco Business Solutions (BS) zdecydowali o przeznaczeniu 42,44 mln zł z zysku netto za 2016 r., wynoszącego łącznie 42,45 mln zł, na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 1,27 zł na akcję, podała spółka. "Zwyczajne walne

Akcjonariusze Asseco zdecydowali o wypłacie 3,01 zł dywidendy na akcję za 2016r.

Warszawa, 26.04.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Asseco Poland zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę kwoty 249,83 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 3,01 zł na akcję, wynika z podjętych uchwał.  Dzień ustalenia prawa do dywidendy to 16 maja 2017 r., a dzień wypłaty dywidendy ustalono

Akcjonariusze Asseco CE zdecydują 29 marca o 1,08 euro dywidendy na akcję

Warszawa, 27.02.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Asseco Central Europe zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 29 marca o wypłacie dywidendy w wysokości 1,08 euro na akcję, podano w projektach uchwał na walne zgromadzenie. Na dywidendę ma zostać przeznaczony cały zysk netto za 2016 r. w

Asseco Western Europe ma umowę sprzedaży 97,2% akcji Matrix42

Warszawa, 16.10.2015 (ISBnews) - Asseco Western Europe podpisało umowę warunkową sprzedaży wszystkich posiadanych akcji spółki Matrix42, podała spółka. Sprzedaż akcji 97,2% akcji Matrix42, czyli wszystkich będących w posiadaniu Asseco Western Europe będzie miała charakter wykupu

Akcjonariusze Asseco CE zdecydowali o wypłacie 1,08 euro dywidendy na akcję

Warszawa, 30.03.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Asseco Central Europe zdecydowali o przeznaczeniu 23,08 mln euro z zysku netto za 2016 r. i z lat poprzednich na dywidendę, co oznacza wypłatę 1,08 euro na akcję, podała spółka. "Zwyczajne walne zgromadzenie Asseco Central Europe [&hellip

Asseco Poland kupiło 97,91% akcji Infovide-Matrix w wezwaniu

Warszawa, 23.11.2015 (ISBnews) - Asseco Poland w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Infovide-Matrix nabyło 12 215 609 akcji, stanowiących ok. 97,91% udziału w kapitale zakładowym, podała spółka. "Zarząd spółki Asseco Poland (...) spółki będącej wzywającym oraz

Asseco Poland rekomenduje 3,01 zł dywidendy na akcję za 2016 r.

Warszawa, 17.03.2017 (ISBnews) - Asseco Poland rekomenduje wypłatę dywidendy za rok obrotowy 2016 w wysokości 3,01 zł na jedną akcję, podała spółka. "Łączna kwota zysku netto przeznaczona na dywidendę wynosi 249 830 912,03 zł" - czytamy w komunikacie. W 2016 r. spółka miała 301,3

RN Asseco SEE rekomenduje 0,48 zł na akcję dywidendy za 2016 r.

Warszawa, 03.03.2017 (ISBnews) - Rada nadzorcza Asseco South Eastern Europe (Asseco SEE) rekomenduje akcjonariuszom wypłatę 0,48 zł dywidendy na akcję za rok obrotowy 2016, podała spółka. "Łączna kwota przeznaczona na dywidendę (z zysku netto za rok obrotowy 2016 oraz kapitału rezerwowego

Akcjonariusze Asseco SEE zdecydują 30 III o wypłacie 0,48 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 03.03.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Asseco South Eastern Europe zdecydują o wypłacie kwoty 24,89 mln zł na dywidendę, co daje 0,48 zł na jedną akcję, wynika z projektów uchwał walnego zwołanego na 30 marca. Datę ustalenia prawa do dywidendy ustala się na 30 czerwca, a termin wypłaty

Akcjonariusze Asseco SEE zdecydowali o wypłacie 0,48 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 30.03.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Asseco South Eastern Europe zdecydowali o przeznaczeniu części zysku netto za 2016 r. oraz części środków z kapitału rezerwowego na dywidendę w wysokości 0,48 zł na akcję, podała spółka.  "Zwyczajne walne zgromadzenie spółki

Asseco nabyło pozostałe 30% akcji rosyjskiej R-Style Softlab za 12,1 mln USD

Warszawa, 01.07.2016 (ISBnews) - Asseco Poland nabyło pozostałe 30% akcji w spółce ZAO R-Style Softlab z siedzibą w Moskwie za 12,09 mln USD, podała spółka. "Akcje zostały nabyte w wyniku wykonania umowy opcji put przez Eransor Finance Limited, zarejestrowanej w Nikozji na Cyprze, zawartej

Spółka Asseco Poland ma umowę warunkową nabycia 81,3% akcji Unizeto

Warszawa, 13.02.2015 (ISBnews) - Asseco Systems, spółka w 100% zależna od Asseco Poland, zawarła z 45 akcjonariuszami Unizeto Technologies warunkową umowę nabycia 81,3% akcji Unizeto, podało Asseco. "Zarząd Asseco Poland S.A. informuje, że (...) podpisana została warunkowa umowa

Akcjonariusze Asseco BS zgodzili się na 1 zł dywidendy na akcję za 2015 r.

Warszawa, 21.04.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze Asseco Business Solutions zdecydowali o przeznaczeniu 33,42 mln zł z zysku netto za 2015 r., wynoszącego łącznie 33,51 mln zł, na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 1 zł na akcję, podała spółka. Pozostałą część zysku netto za 2015 rok w kwocie 90

Asseco Poland proponuje 3,01 zł dywidendy na akcję za 2015 r.

Warszawa, 17.03.2016 (ISBnews) - Zarząd spółki Asseco Poland podjął uchwałę w sprawie zarekomendowania radzie nadzorczej Asseco wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2015 w wysokości 3,01 zł na jedną akcję, podało Asseco. "Łączna kwota zysku netto przeznaczona na dywidendę wynosi 249 830

Akcjonariusze Asseco Poland zdecydowali o wypłacie 3,01 zł na akcję dywidendy

Warszawa, 02.05.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze Asseco Poland zdecydowali o wypłacie kwoty 249,83 mln zł, czyli 3,01 zł na akcję, na dywidendę za 2015 r., podała spółka. "Walne zgromadzenie spółki określa dzień ustalenia prawa do dywidendy na dzień 16 maja 2016 roku oraz dzień wypłaty

Asseco CE rekomenduje wypłatę 0,52 euro dywidendy na akcję za 2015 r.

Warszawa, 22.02.2016 (ISBnews) - Zarząd Asseco Central Europe przedstawił radzie nadzorczej spółki propozycję zarekomendowania walnemu zgromadzeniu wypłaty dywidendy za 2015 r. w wysokości 0,52 euro na akcję, podała spółka. Całkowita wartość zysku netto przeznaczonego na dywidendę wynosi 11 107

Akcjonariusze Asseco BS zdecydują 20 IV o wypłacie 1 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 08.03.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze Asseco Business Solutions (Asseco BS) zdecydują o wypłacie 33,42 mln zł w formie dywidendy, tj. 1 zł na akcję, wynika z uchwał zwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na 20 kwietnia br. "Zwyczajne walne zgromadzenie spółki Asseco Business

Asseco Business Solutions proponuje 1 zł dywidendy na akcję za 2015 r.

Warszawa, 03.03.2016 (ISBnews) - Zarząd Asseco Business Solutions zaproponuje radzie nadzorczej i walnemu zgromadzeniu przeznaczenie 33,42 mln zł z zysku za 2015 r. na dywidendy, tj. wypłatę 1 zł na akcję, podała spółka. "Zarząd [...] postanawia zaproponować radzie nadzorczej spółki i

Asseco SSE zarekomenduje ok. 0,4 zł dywidendy na akcję za 2015 r.

za poprzedni rok. W maju ub.r. akcjonariusze Asseco SEE zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę kwoty 20,757 mln zł, czyli 0,4 zł na akcję. Grupa Asseco SEE prowadzi działalność głównie w następujących pięciu segmentach rynku informatycznego: rozwiązania i usługi dla sektora bankowego

Akcjonariusze Asseco SEE zdecydują 31 III o 0,42 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 04.03.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze Asseco South Eastern Europe (Asseco SEE) zdecydują na zwyczajnym walnym zgromadzeniu zwołanym na 31 marca o przeznaczeniu 21,8 mln zł z zysku za 2015 r., na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,42 zł na jedną akcję, wynika z projektów uchwał

Asseco SEE rekomenduje 0,4 zł dywidendy na akcję za 2015 r.

Warszawa, 25.02.2016 (ISBnews) - Zarząd Asseco South Eastern Europe (Asseco SEE) podjął uchwałę w sprawie zarekomendowania radzie nadzorczej i zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu podjęcia decyzji o wypłacie dywidendy za rok obrotowy 2015 w wysokości 0,4 zł na akcję, podała spółka. "Łączna

Akcjonariusze Asseco SEE zdecydowali o wypłacie 0,42 zł na akcję dywidendy

Warszawa, 31.03.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze Asseco South Eastern Europe zdecydowali o przeznaczeniu 21,79 mln zł na dywidendę, co daje 0,42 zł na akcję, wynika z uchwał walnego. "Kwota 21 795 585,42 zł zostanie  przeznaczona do podziału między wszystkich akcjonariuszy

Formula Systems z grupy Asseco przejmuje z IAI 50% akcji TSG za 50 mln USD

Warszawa, 14.01.2016 (ISBnews) - Formula Systems - izraelska spółka z Grupy Asseco - podpisała z Israel Aerospace Industries (IAI) umowę o przejęciu TSG, która specjalizuje się w systemach dowodzenia i kontroli, wywiadu oraz cyberbezpieczeństwa, podało Asseco. Koszt nabycia 50% akcji TSG to 50

Asseco Poland ogłosiło wezwanie na 100% akcji Infovide-Matrix po 6,01 za sztukę

Warszawa, 23.09.2015 (ISBnews) – Asseco Poland podpisało z głównymi akcjonariuszami Infovide-Matrix porozumienie dotyczące zbycia większościowego pakietu akcji oraz ogłosiło wezwanie na 100% akcji spółki po 6,01 zł za sztukę, podały firmy. "Zakup Infovide-Matrix pozwoli Asseco

Asseco CE rekomenduje RN 0,47 euro dywidendy na akcję za 2014 r.

Warszawa, 25.02.2015 (ISBnews) - Zarząd Asseco Central Europe przedstawił radzie nadzorczej spółki propozycję zarekomendowania walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy wypłaty dywidendy za 2014 r. w wysokości 0,47 euro na akcję, podała spółka. Całkowita wartość zysku netto przeznaczonego na

Asseco Poland rekomenduje 2,90 zł dywidendy na akcję z zysku za 2014 r.

Warszawa, 16.03.2015 (ISBnews) - Zarząd Asseco Poland zarekomendował przeznaczenie na dywidendę 240,70 mln zł z ubiegłorocznego zysku, do da wypłatę w wysokości 2,90 zł na akcję, podała spółka. "Zarząd spółki Asseco Poland S.A. informuje, że w dniu 16 marca 2015 r. podjął uchwałę w

Asseco Systems nabyło 81,3% akcji Unizeto Technologies za 18,86 mln zł

Warszawa, 23.02.2015 (ISBnews) - Spółka zależna Asseco Poland - Asseco Systems skutecznie nabyła 911.150 akcji Unizeto Technologies, stanowiących 81,3% udziału w kapitale i głosach, za łącznie 18,86 mln zł, podało Asseco. Asseco Systems jest spółką holdingową w 100% zależną od Asseco Poland

Akcjonariusze Asseco CE zdecydują 27 III o 0,47 euro dywidendy na akcję

Warszawa, 25.02.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze Asseco Central Europe zdecydują o przeznaczeniu 10,04 mln euro z ubiegłorocznego zysku na dywidendę podczas walnego zgromadzenia zwołanego na 27 marca, podała spółka w projektach uchwał na ZWZ. Wypłata wyniesie 0,47 euro na akcję i zostanie

Akcjonariusze Asseco BS zdecydowali o 0,85 zł dywidendy na akcję za 2014 r.

Warszawa, 21.04.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze Asseco Business Solutions zdecydowali o przeznaczeniu 28,41 mln zł na dywidendę z zysku za 2014 r., co da wypłatę w wysokości 0,85 zł na akcję, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. "Zwyczajne walne zgromadzenie spółki Asseco Business

Akcjonariusze Asseco SEE zdecydowali o wypłacie 0,4 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 31.03.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze Asseco South Eastern Europe zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę kwoty 20,757 mln zł, czyli 0,40 zł na akcję, wynika z uchwał walnego. Datę ustalenia prawa do dywidendy określono na 30 czerwca 2015 r., a termin wypłaty dywidendy na 15 lipca

Asseco SEE rekomenduje 0,40 zł dywidendy na akcję z zysku za 2014 r.

Warszawa, 27.02.2015 (ISBnews) - Zarząd spółki Asseco South Eastern Europe (Asseco SEE) zarekomenduje radzie nadzorczej i zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu spółki wypłatę dywidendy za rok obrotowy 2014 w wysokości 0,40 zł na jedną akcję, podała spółka w komunikacie "Zarząd spółki Asseco

Asseco Poland ma list intencyjny ws. nabycia 50,92% akcji Unizeto za 11,4 mln zł

Warszawa, 08.12.2014 (ISBnews) - Asseco Poland podpisało list intencyjny z czterema akcjonariuszami Unizeto Technologies w intencji zakupu 570.352 akcji spółki, reprezentujących 50,92-proc udział w kapitale zakładowym, podałao Asseco. Wartość nabywanych udziałów wynosi 11,41 mln zł. 

Asseco Poland wniesie aktywa międzynarodowe do spółki Asseco International

. wszystkich posiadanych akcji w Asseco Central Europe, Asseco South Eastern Europe, Exictos, Asseco Western Europe, R-Style Softlab, Asseco Danmark, Peak Consulting, Asseco Lietuva, Sintagma, Asseco Georgia, Asseco Kazakhstan, Asseco Software Nigeria jako wkład niepieniężny w zamian za objęcie akcji w

Grupa Asseco rozmawia o potencjalnych przejęciach w Europie i USA

, Peak Consulting, Asseco Lietuva, Sintagma, Asseco Georgia, Asseco Kazakhstan, Asseco Software Nigeria. Docelowo, w wyniku tej transakcji, Asseco Poland obejmie udział stanowiący 96,55% kapitału zakładowego AI, 3,45% będą posiadali managerowie ACE, którzy obejmą akcje w zamian za akcje Asseco Central

Prezes Asseco Poland nie wyklucza IPO Asseco International na GPW

Kazakhstan, Asseco Software Nigeria. Docelowo, w wyniku tej transakcji, Asseco Poland obejmie udział stanowiący 96,55% kapitału zakładowego AI, 3,45% będą posiadali managerowie ACE, którzy obejmą akcje w zamian za akcje Asseco Central Europe, a.s. Kapitał zakładowy AI wynosi obecnie 25 000 euro i jest

Asseco: Celem budowa globalnej grupy software'owej z potencjałem dywidendowym

, Asseco Georgia, Asseco Kazakhstan, Asseco Software Nigeria. Docelowo, w wyniku tej transakcji, Asseco Poland obejmie udział stanowiący 96,55% kapitału zakładowego AI, 3,45% będą posiadali managerowie ACE, którzy obejmą akcje w zamian za akcje Asseco Central Europe, a.s. Asseco Poland S.A

Asseco BS ma zgodę UOKiK na przejęcie kontroli nad Macrologic

. Ich oferta skierowana jest m.in. do sektora finansowego, bankowego, instytucji publicznych, służby zdrowia, przemysłu oraz handlu" - czytamy w komunikacie. Wcześniej Asseco BS ogłosiło przymusowy wykup 61 680 akcji Macrologic, stanowiących ok. 3,27% kapitału zakładowego i głosów spółki. Cena

Portfel zamówień grupy Asseco na 2019 r. wynosi obecnie 6,2 mld zł 

stanowi równowartość 3,07 zł na jedną akcję Asseco Poland i przekłada się na stopę dywidendy w wysokości 6,1 % (licząc na 25 marca 2018 roku), podsumowano.  Asseco Poland S.A. specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Jest to największy software house z polskim kapitałem, ponad połowę

Asseco BS ma zgodę UOKiK na przejęcie Macrologic

pkt. 24 treści wezwania ogłoszonego w dniu 11.04.2017 r. Niezależnie od spełnienia warunku opisanego powyżej, trwa okres przyjmowania zapisów na sprzedaż akcji Macrologic […]. Ostatnim dniem przyjmowania zapisów jest 6 czerwca 2017 r." - czytamy w komunikacie. W kwietniu Asseco Business

Asseco Poland miało 98 mln zł zysku netto, 354,2 mln zł EBITDA w IV kw. 2018

Warszawa, 26.03.2019 (ISBnews) - Asseco Poland odnotowało 98 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2018 r. wobec 76,8 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 238,1 mln zł wobec 203 mln zł zysku rok

Tegoroczny backlog Asseco BS wynosił 147,1 mln zł na koniec ub.r.

Warszawa, 28.02.2019 (ISBnews) - Backlog Asseco Business Solutions (Asseco BS) na 2019 rok po czterech kwartałach ub.r. wynosił 147,1 mln zł, czyli 58% ubiegłorocznej sprzedaży, poinformował członek zarządu, dyrektor finansowy Mariusz Lizon. "Mamy blisko 60% przychodów w

Asseco tworzy Asseco Enterprise Solutions, chce międzynarodowej pozycji w ERP

pozycji w tym sektorze. Kapitał zakładowy nowej spółki wynosi 6 797 267 euro. Założycielem i jedynym akcjonariuszem spółki jest Asseco Poland, podano w informacji. Kapitał zakładowy został pokryty w całości aportem w postaci 15 528 570 akcji spółki Asseco Business Solutions. Asseco Poland S.A

Asseco Business Solutions połączyło się z Macrologic

zniesienie dematerializacji akcji Macrologic.  Macrologic to dostawca systemów ERP dla małych i średnich firm. Spółka była notowana na GPW od 1997 roku. W ramach grupy kapitałowej Asseco, Asseco Business Solutions stanowi centrum kompetencyjne odpowiedzialne za systemy ERP, oprogramowanie dla małych

Asseco 'będzie wierne dywidendzie', może ją ograniczyć jedynie duża akwizycja

dziennikarzami. Zarząd Asseco Poland zarekomendował wypłatę dywidendy z zysku za rok 2017 oraz z zysków lat ubiegłych w wysokości 3,01 zł na jedną akcję. Asseco Poland S.A. specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Jest to największy software house z polskim kapitałem, ponad połowę przychodów

Haitong obniżył rekomendację Asseco Poland do 'neutralnie', a wycenę do 59,4 zł

Warszawa, 09.05.2017 (ISBnews) - Haitong Bank obniżył rekomendację dla Asseco Poland do "neutralnie" z "kupuj" i obniżył cenę docelową akcji do 59,4 zł z 60,5 zł, wynika z raportu z 8 maja.  Na początku dzisiejszej sesji kurs Asseco Poland wynosił 57 zł. "Haitong

DM BOŚ podniósł wycenę Asseco BS do 30,2 zł, nadal rekomenduje 'trzymaj'

Warszawa, 22.01.2018 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego BOŚ podnieśli cenę docelową akcji Asseco Business Solutions do 30,2 zł z 28,2 zł, podtrzymując rekomendację "trzymaj", wynika z raportu datowanego na 14 stycznia. W dniu wydania rekomendacji kurs wynosił 28,3 zł. W

Asseco Poland prowadzi negocjacje ws. zbycia do 20% Formula Systems

Warszawa, 03.08.2017 (ISBnews) - Asseco Poland prowadzi negocjacje z zamiarem zawarcia transakcji sprzedaży pakietu akcji spółki zależnej Formula Systems (1985) Ltd z siedzibą w Tel Awiw, stanowiącego maksymalnie 20% udziału w kapitale zakładowym i głosów, podała spółka.  "Negocjacje

Asseco Poland ma porozumienie w celu odzyskania kontroli nad Formula Systems

porozumienia udzielili pełnomocnictwa dla Asseco Poland do głosowania na walnym zgromadzeniu Formula Systems z posiadanego przez tych akcjonariuszy pakietu 1 971 973 akcji stanowiących 13,39% udziału w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu. "W wyniku zawarcia porozumienia, spółka odzyska

Asseco Poland uzgodniło sprzedaż 16% Formula Systems, rozmawia o kolejnych 4%

Warszawa, 03.08.2017 (ISBnews) - Asseco Poland uzgodniło sprzedaż 16% akcji spółki zależnej Formula Systems (1985) Ltd z siedzibą w Tel Awiw za 292,55 mln NIS, podała spółka. Asseco negocjuje sprzedaż kolejnych 4%.  "Zarząd Asseco Poland informuje o zakończeniu części procesu

Asseco: Przeszacowanie nadal posiadanego pakietu Formula w wynikach III kw.

efekcie utraty kontroli w naszych wynikach nastąpi dekonsolidacja przychodów i EBIT tej spółki i tylko nasz udział w zysku netto Formula Systems będzie widoczny w wynikach Asseco Poland. Dokonamy również przeszacowania wartości nadal posiadanego pakietu akcji Formula. Zysk na transakcji i

Asseco Poland ustaliło plan połączenia z Infovide-Matrix

mln akcji Infovide, stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczby głosów. Asseco Poland S.A. specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Jest to największy software house z polskim kapitałem, ponad połowę przychodów grupy stanowią rozwiązania własne. Asseco jest szóstym

RN Asseco BS pozytywnie zaopiniowała wypłacanie dywidendy za 2016 r.

Warszawa, 14.03.2017 (ISBnews) - Rada nadzorcza Asseco Business Solutions pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016, który zakłada m.in. wypłatę dywidendy w wysokości 1,27 zł na jedną akcję, podała spółka. "Część zysku netto za rok

Zysk netto Asseco Poland wzrósł r/r do 466,6 mln zł w 2017 r.

wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 7 830,5 mln zł w 2017 r. wobec 7 932 mln zł rok wcześniej. "W minionym roku podjęliśmy także decyzję dotyczącą realizacji zysku z części inwestycji w akcje Formula Systems. Dzięki tej transakcji z początkowej inwestycji 427 mln zł Asseco

DM mBanku obniżył wycenę Asseco Poland do 51,8 zł, nadal zaleca 'redukuj'

akcję spółki płacono 57,22 zł. „Brak dużych zamówień od administracji publicznej i zmiana nastawienia rządu do projektów publicznych IT to główne ryzyka dla  matki Asseco Poland, które prezentowaliśmy w naszym poprzednim raporcie analitycznym. Dodatkowo, wyniki spółki w 1H'17 pogrąży

DM BDM podniósł wycenę Asseco BS do 33,1 zł, nadal rekomenduje 'akumuluj'

Warszawa, 12.06.2017 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego BDM podwyższyli cenę docelową Asseco Business Solutios (Asseco BS) do 33,1 zł za akcję jednocześnie podtrzymując rekomendację "akumuluj", wynika z raportu datowanego na 7 czerwca. W dniu wydania rekomendacji kurs wynosił

akcje asseco

Warszawa, 11.04.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Asseco South Eastern Europe (Asseco SEE) zdecydowali o wypłacie dywidendy w łącznej wysokości 26 985 010,52 zł tj. 0,52 zł na akcję, zarówno z zysku za 2018 r., jak i części kapitału rezerwowego, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. 

Asseco Poland ma zgodę UOKiK na przejęcie Infovide-Matrix

zapisów na sprzedaż akcji Infovide-Matrix (…). Ostatnim dniem przyjmowania zapisów jest 12 listopada 2015 r." - czytamy w komunikacie. Pod koniec września Asseco Poland podpisało z głównymi akcjonariuszami Infovide-Matrix porozumienie dotyczące zbycia większościowego pakietu akcji oraz

DM BOŚ podniósł wycenę Asseco SEE do 13,4 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

Warszawa, 23.01.2017 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego BOŚ podnieśli cenę docelową Asseco South Eastern Europe (Asseco SEE)  do 13,4 zł na akcję z 12,1 zł, podtrzymując rekomendację "kupuj", wynika z raportu datowanego na 15 stycznia br. W dniu wydania rekomendacji kurs

EuroRating wycofał rating Asseco Poland z powodu wykluczenia z WIG20

Warszawa, 16.03.2018 (ISBnews) - EuroRating zaprzestał prowadzenia oceny ratingowej ryzyka kredytowego spółki Asseco Poland i wycofałanadany spółce rating kredytowy w związku z wykluczeniem akcji spółki z indeksu WIG20, poinformowała agencja.  "Zakończenie prowadzenia oceny ratingowej

DM BDM rekomenduje 'akumuluj' Asseco BS z wyceną 24,6 zł

Warszawa, 23.12.2016 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego BDM rozpoczęli wydawanie rekomendacji dla Asseco Business Solutions (Asseco BS) od zalecenia "akumuluj" z ceną docelową 24,6 zł, wynika z raportu datowanego na 20 grudnia.  W dniu wydania rekomendacji kurs wynosił 21,8

DM mBanku obniżył wycenę Asseco Poland do 44,8 zł, nadal zaleca 'redukuj'

Warszawa, 26.07.2017 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego mBanku obniżyli cenę docelową akcji Asseco Poland do 44,8 zł z 48,79 zł wcześniej i podtrzymali rekomendację "redukuj", wynika z raportu datowanego na 20 lipca. W dniu wydania rekomendacji kurs wynosił 47,23 zł. W środę

Asseco BS chce kontynuować wypłaty dywidendy, ale mniej niż dotyczas 100% zysku

., wynoszącego łącznie 42,45 mln zł, na dywidendę, co dało wypłatę w wysokości 1,27 zł na akcję. W ramach grupy kapitałowej Asseco, Asseco Business Solutions stanowi centrum kompetencyjne odpowiedzialne za systemy ERP, oprogramowanie dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz mobilne systemy wspomagające

Asseco Poland osiągnęło minimalny poziom zapisów w wezwaniu na Infovide-Matrix

Warszawa, 06.11.2015 (ISBnews) - W wezwaniu Asseco Poland na akcje Infovide-Matrix złożono zapisy na akcje stanowiące co najmniej 70,01% kapitału i głosów w spółce, co oznacza spełnienie warunku dojścia wezwania do skutku, podało Asseco. "Zarząd spółki niniejszym informuje, że zapisami

KNF zezwoliła na zniesienie dematerializacji akcji Macrologic

; – czytamy w komunikacie. W połowie lipca br. Asseco Business Solutions ogłosiło przymusowy wykup akcjonariuszy mniejszościowych Marcologic. Tego samego dnia Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie zdecydowała o zawieszeniu obrotu akcjami spółki. Macrologic jest dostawcą systemów ERP dla

Macrologic uważa, że cena w wezwaniu Asseco BS odpowiada wartości godziwej

godziwej spółki" - czytamy w komunikacie. W kwietniu Asseco Business Solutions (Asseco BS) ogłosiło wezwanie do sprzedaży 1 888 719 akcji Macrologic po cenie wysokości 59 zł za sztukę. Pośredniczącym w wezwaniu Dom Maklerski PKO BP. Celem wezwania jest przejęcie 100% udziałów i głosów w Macrologic