akcje arcelormittal

Stalprodukt ma umowę nabycia GO Steel Frydek Mistek za 40 mln euro

Warszawa, 18.12.2017 (ISBnews) - Stalprodukt podpisał umowę zakupu 100% akcji czeskiej spółki GO Steel Frydek Mistek za 40 mln euro od ArcelorMittal, poinformowała spółka.  "Umowa ma charakter warunkowy, a jej wejście w życie uzależnione jest od uzyskania zgody na koncentrację od

Stalprodukt złożył wiążącą ofertę na zakup GO Steel Frydek Mistek z Czech

Warszawa, 10.07.2017 (ISBnews) - Stalprodukt złożył wiążącą ofertę na zakup 100% akcji czeskiej spółki GO Steel Frydek Mistek, poinformowała spółka. Głównym przedmiotem działalności GO Steel Frydek Mistek (do niedawna ArcelorMittal Frydek Mistek) jest produkcja blach elektrotechnicznych o ziarnie

Przegląd prasy

szacuje koszty związane z zanieczyszczeniem gruntu przy inwestycji --ArcelorMittal: Koks niewykorzystany w Krakowie może być wykorzystany w grupie --EKG: Przed efektami spowolnienia gospodarkę obronią inwestycje, nie konsumpcja --ABC Data: Zapisy na akcje zostały wydłużone do 20 maja --APS Energia

Przegląd prasy

51,9 pkt w I wg. fin. danych --Akcjonariusze Brastera odstapili od głosowania ws. emisji akcji serii O --Rada nadzorcza Unibepu zgodziła się na buy-back do 1,5 mln akcji --Play jako pierwszy w Polsce uruchamia komercyjnie swoją sieć 5G --ArcelorMittal Poland ponownie uruchomi piec i stalownię w

Przegląd prasy

spodziewa się, że polski ryne akcji powinien być relatywnie lepszy niż w ostatnich kilku latach - pojawią się napływy z PPK, a nie będzie jeszcze odpływu z OFE Dzienik Gazeta Prawna  --Sondaż DGP i RMF FM; 78% Polaków uważa, że konstytucja i prawo krajowe mają pierwszeństwo przed prawem unijnym

Przegląd informacji ze spółek

International Ltd. w przedmiocie nabycia 89 760 akcji spółki FBSerwis, stanowiących udział 51% w kapitale zakładowym oraz uprawniających do 51% głosów na walnym zgromadzeniu, podał Budimex. GWI Bauunternehmung GmbH, spółka zależna Erbudu, podpisała umowę z Wilma DW GmbH na realizację stanu surowego budynku

Przegląd prasy

kolejne sektory: cyfryzację usług, ochronę zdrowia i cyfryzację produkcji, zapowiada prezes Tomasz Czechowicz -- Mamy pogłębiające się załamanie produkcji rolnej i jej rentowności, ocenia były wicepremier Janusz Piechociński  Parkiet  --13 listopada z GPW znikną akcje Impexmetalu i

Przegląd prasy

uruchomiła dwie nowe ściany z węglem koksującym --URE: Aktywnie w obrocie gazem uczestniczyło 97 podmiotów na koniec III kw. --CM International wydłuża zapisy na akcje do 30 stycznia 2020 r. --PERN finalizuje montaż dachu na zbiorniku 32 tys. m3 w bazie paliw w Koluszkach --DHL Express rozpoczyna

Przegląd informacji ze spółek

Polska Grupa Energetyczna (PGE) odnotowała skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w wysokości ok. 1 702 mln zł (czyli 0,91 zł na akcję) w I poł. 2019 r., podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe dane. Vantage Development odnotowało 9,76 mln zł

Przegląd prasy

-814 mln euro w VII, konsensus: -295 mln euro --Akcjonariusze LPP zdecydowali o programie obligacji o wartości do 300 mln zł --URE: Ponad 3,7 tys. odbiorców zmieniło sprzedawcę energii w lipcu --Alchemia złożyła do KNF wniosek ws. zniesienia dematerializacji akcji --Elektrotim liczy na dodatni

Przegląd prasy

tym roku planujemy przeznaczyć ponad 100 mln zł --Prezes NN PTE: Likwidacja OFE nie zaszkodzi giełdzie, pieniądze ulokowane w akcje za pośrednictwem OFE trafią w większości do zarządzających IKE Dziennik Gazeta Prawna --Czerwińska zapowiada podwyżki dla pracowników budżetówki, które mają być

Przegląd prasy

być emerytura obywatelska wg gazety ISBnews --Grupa PKP: GovTech pozwoli uwolnić pomysły służące innowacjom na kolei --AmRest sprzeda 100% udziałów w PizzaPortal firmie Glovoapp23 --Vicis New Investments wnioskuje o wykluczenie akcji z obrotu na GPW --Indeks WIG20 wzrósł o 1,44% na

Przegląd prasy

sklepów podczas pandemii --Wskaźnik ZEW w Niemczech spadł o 58,2 pkt m/m do -49,5 pkt w marcu --Eurostat: Koszty zatrudnienia w strefie euro wzrosły o 2,4% r/r w IV kw. --Eurostat: Koszty zatrudnienia w Polsce wzrosły o 6,1% r/r w IV kw. --Izostal rekomenduje wypłatę 0,11 zł dywidendy na akcję za

Przegląd prasy

pozostaje pozytywne --Mabion otrzymał certyfikat GMP od EMA dot. leku MabionCD20 --Cherrypick Games ma sądowe zabezpieczenie na majątku KuuHubb Oy --W ramach wezwania na akcje Primetech zawarto transakcje na 31 781 akcji --Orange Polska zakłada szczególnie duże inwestycje w 5G w 2021 roku

Przegląd prasy

przeniesieniu zakładów do innych krajów lub już to zaczęła robić Parkiet --Większość ekspertów liczy na kontynuację wzrostu cen akcji w kolejnych miesiącach w USA i w Polsce Dziennik Gazeta Prawna --Związkowcy chcą podwyżki płacy minimalnej do 2520 zł w 2020 r. --Glapiński: Z polskim złotym i

Ferrum rozmawia z interesariuszami nt. nowej formy pozyskania finansowania

uczestnictwem w restrukturyzacji operacyjnej i finansowej spółki. "Myślę, że tu istotne jest porozumienie na linii PKO BP, ArcelorMittal, Ferrum [który posiada ponad 5% akcji własnych] i Węglokoksem. Pakiety tych akcjonariuszy łącznie stanowią ok. 52%, więc dają kontrolę korporacyjną" - wskazał

Przegląd informacji ze spółek

Farmaceutycznej (PGF), która jest częścią Pelionu, podała spółka.  Stalprodukt złożył wiążącą ofertę na zakup 100% akcji czeskiej spółki GO Steel Frydek Mistek, poinformowała spółka. Głównym przedmiotem działalności GO Steel Frydek Mistek (do niedawna ArcelorMittal Frydek Mistek) jest produkcja blach

Przegląd prasy

. nabycia pozostałych akcji FBSerwis --ZPP: Polscy przedsiębiorcy przeciw zaostrzeniu ustawy o zakazie handlu --mDM: W 2019 r. największa dynamika wyników w energetyce, handlu i chemii --Spółka Erbudu wykona stan surowy budynku w Dusseldorfie za 15,2 mln zł netto --POLOmarket zmodernizował ponad 60

Portfel zamówień Mostostalu Zabrze - 696 mln zł, z ofertami złożonymi 1,3 mld zł

Miedź, ArcelorMittal w Krakowie), wyliczono. "Równocześnie warto podkreślić wejście spółki w nowe, dynamicznie rozwijające się sektory przemysłu, takie jak przemysł lotniczy (generalne wykonawstwo hali produkcyjnej w Ropczycach dla Aero Gearbox International Poland) oraz przemysł obronny - budowy

Przegląd informacji ze spółek

Rada nadzorcza Grupy Lotos odwołała ze składu zarządu prezesa Marcina Jastrzębskiego, poinformowała spółka. Pełnienie obowiązków prezesa powierzono Mateuszowi Bonca, dodano. Akcje Novaturas zadebiutują równolegle na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i Nasdaq w Wilnie w środę, 21

Przegląd informacji ze spółek

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wykluczyła akcje Polionu z obrotu od piątku, 29 września, br., poinformowała giełda. Inwestorzy złożyli zapisy na wszystkie obligacje serii F spółki Echo Investment o łącznej wartości 125 mln zł, podała spółka. Oferta była II transzą

Przegląd prasy

, podała spółka. Jednocześnie zaznaczono, że Tauron ma porozumienia zabezpieczające przed ryzykiem żądania wcześniejszego wykupu obligacji, posiada środki pieniężne na wykup obligacji, a jego sytuacja finansowa i płynnościowa jest stabilna.  --Famur ma umowę z JSC ArcelorMittal Temirtauna na

Przegląd informacji ze spółek

ABC Data) wystąpił do zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) z wnioskiem o wykluczenie z obrotu giełdowego wszystkich akcji, podała spółka. Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police) szacuje łączne skutki finansowe czasowego unieruchomienia instalacji syntezy amoniaku oraz

Przegląd prasy

200 mln zł - o nabywcę może być trudno, bo głównym aktywem jest 'dziurawy portfel kredytowy" -- ArcelorMittal Poland kończy inwestycje środowiskowe warte 700 mln zł - tnie nakłady i zakres remontu wielkiego pieca -- Niedziele bez handlu zmieniają rynek słodyczy bardziej niż odwrót od cukru

Przegląd informacji ze spółek

Podpisanie przez Ferrum porozumień z wierzycielami zmienia charakter zadłużenia spółki na długoterminowe, co istotnie poprawia strukturę bilansu spółki, uważa prezes spółki Konrad Miterski. Liczy on w efekcie na pozytywny odbiór spółki przez rynek. Wejście ArcelorMittal do akcjonariatu

Przegląd informacji ze spółek

akcje Magellana wzywający nabył 6,53 mln akcji, podał pośredniczący w wezwaniu Trigon Dom Maklerski. Stalprofil zawarł kolejne transakcje zakupu wyrobów hutniczych o wartości 27,28 mln zł z ArcelorMittal Commercial Sections, poinformowała spółka. Łączna wartość umów zawartych przez Stalprofil z

Przegląd prasy

- pierwszy raz w historii - ma za sobą dwa kolejne lata na minusie ISBnews --Marcin Jastrzębski został odwołany z funkcji prezesa zarządu Grupy Lotos --Akcje Novaturas zadebiutują na GPW w Warszawie i Nasdaq w Wilnie w środę --Artur Wasil został powołany na prezesa LW Bogdanka --NBP: System PPK

Przegląd informacji ze spółek

Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Kino Polska TV w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii C, poinformowała Komisja. Sąd w Katowicach zarejestrował podział spółek z Grupy Tauron oraz ArcelorMittal poprzez wydzielenie części ich majątku do

Przegląd informacji ze spółek

niespodziewane uwolnienie gazu, co w następstwie spowodowało zapłon, poinformowała spółka. Stalprodukt podpisał umowę zakupu 100% akcji czeskiej spółki GO Steel Frydek Mistek za 40 mln euro od ArcelorMittal, poinformowała spółka.  Bloober Team planuje przejść na rynek główny GPW z NewConnect w 2018 r

Przegląd informacji ze spółek

wyniosły 33,8 mln zł w marcu 2018 roku i były niższe o 7% r/r, podała spółka.  W związku z wpłynięciem potwierdzenia zamówienia do realizacji od ArcelorMittal Flat Carbon Europe Poland (AMFCP), łączna wartość zamówień na zakup taśmy walcowanej na gorąco w okresie ostatnich 12 miesięcy pomiędzy

Przegląd prasy

cyfrowych 'Gazety Wyborczej' --GUS: Wskaźnik koniunktury w budownictwie spadł do +0,4 pkt w październiku --KNF zatwierdził prospekt Polimex-Mostostal w związku z emisją 150 mln akcji --GUS: Wskaźnik koniunktury w przemyśle spadł do +4,6 pkt w październiku --Złoty w odwrocie, czeka na rating Standard

Przegląd informacji ze spółek

realizację jednego z celów strategicznych Agory - poziom 110 tys. e-prenumerat był planowany na koniec 2017 r., podała spółka. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Polimex-Mostostal sporządzony w związku z emisją 150 mln akcji zwykłych na okaziciela serii T, poinformowała spółka

Przegląd prasy

podwyżek opłat za usługi finansowe w Polsce --W pierwszych czterech miesiącach roku nadwyżka importu nad eksportem energii wyniosła ponad 1 TWh Puls Biznesu --Związkowcy i zarząd ArcelorMittal Poland wypracowali porozumienie płacowe Gazeta Wyborcza --Tchórzewski: Polacy wydali niepotrzebnie na

Przegląd informacji ze spółek

współpracę międzynarodową z IBM w zakresie rozwiązań technologicznych dla sektora bankowego, poinformował ISBnews.tv prezes grupy Adam Góral. Famur podpisał umowę z JSC ArcelorMittal Temirtau na dostawę kompleksu ścianowego do kopalni Tentekskaya w Kazachstanie za 19 mln euro (ok. 81,14 mln zł), podała

Przegląd prasy

rząd nagle zmienił oznaczenie dróg ekspresowych ISBnews --Akcjonariusze GPW zdecydują 22 VI o 2,36 zł dywidendy na akcję --Erbud ma warunkową umowę na budowę Galerii Młociny w Warszawie za 534,61 mln zł --JSW Koks sprzeda gaz koksowniczy do ArcelorMittal za ok.200 mln zł w ciągu 5 lat --Kruk

Przegląd prasy

Generali Życie Puls Biznesu --Nie mamy żadnych sygnałów, aby Ministerstwo Energii nadal planowało podniesienia nominalnej wartości akcji spółek skarbu państwa w tym roku. Dlatego nie uda się zrealizować zaplanowanych z tego tytułu dochodów wg urzędnika MF chcącego zachować anonimowość ISBnews

Przegląd prasy

Warszawie (GPW) wykluczyła akcje Polionu z obrotu od piątku, 29 września, br., poinformowała giełda. --Inwestorzy złożyli zapisy na wszystkie obligacje serii F spółki Echo Investment o łącznej wartości 125 mln zł, podała spółka. Oferta była II transzą zatwierdzonego programu emisji obligacji o

Przegląd prasy

C Kino Polska TV --Sąd zarejestrował wydzielenie majątku spółek Taurona i ArcelorMittal do Tameh --Indeks WIG20 zwyżkował o 0,34% na zamknięciu w czwartek --Konsorcjum w ramach PGZ chce budować dla wojska system 'Narew' warty 11 mld zł --Ronson: Ewentualna sprzedaż naszych akcji wiąże się z

Przegląd informacji ze spółek

, poinformował prezes Andrzej Klesyk. Esotiq & Henderson przydzielił wszystkie oferowane akcje serii F. Stopa redukcji w transzy inwestorów indywidualnych wyniosła 84,6%, podała spółka. Debiut na GPW planowany jest na 16 lipca. Akcjonariusze Mercora zdecydują na walnym zgromadzeniu, zwołanym na 5 sierpnia

Przegląd informacji ze spółek

Akcjonariusze Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zdecydują podczas walnego zgromadzenia zwołanego na 22 czerwca br. o przeznaczeniu 96,54 mln zł z zysku za 2015 r. i 2,52 z kapitału rezerwowego na dywidendę, co da łącznie 2,36 zł dywidendy na akcję, wynika z projektów uchwał na walne

Przegląd prasy

16,24 mln zł w 2016 r. --Indeks WIG20 spadł o 1,50% na zamknięciu w piątek --CDRL rekomenduje wypłatę 1,20 zł dywidendy na akcję za 2016 r. --ArcelorMittal Poland dostarczy Torpolowi szyny kolejowe za ok. 37 mln zł netto --Torpol kupi od WPS m.in. podkłady kolejowe za ok. 38,3 mln zł netto

Przegląd prasy

netto --Indeks WIG20 wzrósł o 1,8% na zamknięciu w piątek --Akiva Azulay zastąpi Rana Shtarkmana jako CEO Plaza Centers --PZU może wyemitować dług podporządkowany pod przejęcia banków --Esotiq & Henderson przydzielił wszystkie akcje serii F --Akcjonariusze Mercora zdecydują 5 sierpnia o wypłacie

Przegląd prasy

bankowego, poinformował ISBnews.tv prezes grupy Adam Góral. --Famur podpisał umowę z JSC ArcelorMittal Temirtau na dostawę kompleksu ścianowego do kopalni Tentekskaya w Kazachstanie za 19 mln euro (ok. 81,14 mln zł), podała spółka. --Oferta Atende, warta 61,3 mln zł brutto, została wybrana przez

Przegląd prasy

% r/r, podała spółka.  --W związku z wpłynięciem potwierdzenia zamówienia do realizacji od ArcelorMittal Flat Carbon Europe Poland (AMFCP), łączna wartość -zamówień na zakup taśmy walcowanej na gorąco w okresie ostatnich 12 miesięcy pomiędzy Ferrum a AMFCP wyniosła ok. 24,6 mln zł netto

Przegląd informacji ze spółek

. Akcjonariusze Best uchwalili podział akcji spółki w stosunku 1 do 4. Split to jedno z działań, które mają na celu zwiększenie dostępności akcji spółki dla inwestorów, podał Best. Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) zawarła z ArcelorMittal Poland umowę na dostawy węgla koksowego w 2015 o szacunkowej wartości 1,7

Przegląd informacji ze spółek

kwartale 2018 r. Torpol otrzymał od ArcelorMittal Poland potwierdzenie przyjęcia do realizacji pięciu zamówień na dostawy szyn kolejowych o łącznej wartości ok. 69,4 mln zł netto na potrzeby realizacji projektów budowlanych, podał Torpol. PKO Bank Polski - w związku z uzyskaniem zgody Komisji Nadzoru

Przegląd prasy

--To KIR ma zbudować bezpłatną sieć akceptacji kart w urzędach - właśnie wysłał zapytanie ofertowe w tej sprawie ISBnews --ZWZ Marvipolu zdecyduje o 0,11 zł dywidendy na akcję po zgodzie obligatariuszy --Akcjonariusze Newagu zdecydują 28 VI o wypłacie 1 zł dywidendy na akcję --Braster podpisał

Przegląd informacji ze spółek

utworzenie przez wspólnego przedsiębiorcy, w celu realizacji dworców kolejowych z przestrzenią komercyjną w Koninie i Mińsku Mazowieckim, podał Urząd. Analitycy Domu Maklerskiego BDM obniżyli rekomendację dla Seleny FM do "trzymaj" z "kupuj" oraz cenę docelową akcji spółki do 22,3 zł z

Przegląd prasy

zatwierdziła prospekt emisyjny Enter Air --Akcjonariusze Best zdecydowali o podziale akcji w stosunku 1 do 4 --Deflacja może utrzymać się w Polsce nawet do IV kwartale wg analityków --Wskaźnik rynku nieruchomości NAHB wzrósł do 59 pkt w czerwcu --JSW dostarczy węgiel koksowy do ArcelorMittal Poland za ok

Przegląd prasy

sprzedaży węgla --Sejmowa komisja chce przesłuchać pierwszych kandydatów do RPP jeszcze w tym roku --Mediatel odwołał walne ws. emisji warrantów i akcji, planowane na 4 stycznia --Famur wyemituje obligacje serii A o łącznej wartości nominalnej do 108 mln zł --Komisja Finansów Publicznych przyjęła

Przegląd prasy

prawa pierwokupu akcji Krajowej Spółki Cukrowej --Przybywa instytucji otoczenia biznesu, które pomagają małym graczom realizować projekty od pomysłu do wdrożenia Gazeta Wyborcza  --Za godzinę parkowania w centrum miast kierowcy zapłacą nie 3 zł, ale nawet 9 zł - przewiduje projekt resortu

Przegląd informacji ze spółek

prospekt emisyjny biotechnologicznej spółki Selvita, związany z publiczną ofertą akcji serii F oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym GPW akcji emitenta serii B-F oraz praw do akcji serii F, podała spółka. Prospekt zostanie opublikowany w środę, a w czwartek odbędzie się

Miasta walczą o podatki od oddziałów firm

. Zapewniają, że postępują zgodnie z prawem. - ArcelorMittal Poland zatrudnia ponad 11 tys. pracowników w trzech województwach: śląskim, małopolskim i opolskim. Najwięcej w Dąbrowie Górniczej: ponad 4 tys. Na drugim miejscu jest Kraków z ponad 3 tys. pracowników. W deklaracjach CIT-ST podajemy liczby

Przegląd prasy

Warszawa, 15.05.2015 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --S&P: W tym roku zadłużenie samorządów w Europie Środkowo-Wschodniej może przekroczyć 7 mld euro --Piechociński: Perspektywa modernizacji wielkiego pieca w hucie ArcelorMittal w

Przegląd informacji ze spółek

zgromadzenie, zaplanowane w dniu 4 stycznia 2016 roku, które miało decydować o emisji warrantów i akcji, wynika z komunikatu Mediatela. Famur postanowił o emisji 108 tys. obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej do 108 mln zł, podała spółka. Eurocash zawarł przedwstępną umowę zakupu 100% udziałów

Przegląd prasy

ropy --PGNiG zawiązało odpisy pomniejszające wynik EBIT za IV kw. o ok. 627 mln zł --Indeks WIG20 bez zmian wobec środowego zamknięcia w czwartek --PZL-Świdnik: Polska może zostać centrum produkcji śmigłowca AW149 na cały świat --EVR rozpoczął rekomendowanie akcji Synektik od 'kupuj' i wyceny 26 zł

Przegląd prasy

wskaźnik C/I w I-III kw. --mBank: S&P nadał obligacjom mFinance France rating 'BBB+', a Fitch - 'A' --Tauron i ArcelorMittal mają zgodę UOKiK na utworzenia wspólnej spółki --Fitch: Obligacje przychodowe wciąż mało wykorzystywane w Polsce --OECD podniosła prognozę wzrostu PKB Polski o 0,3 pkt do 3,3% w

Przegląd informacji ze spółek

- zarekomendują akcjonariuszom wypłatę dywidendy z zysku za 2016 rok wysokości 7,265 mln zł tj. 1,20 zł na akcję, podała spółka.  ArcelorMittal Poland, jako dostawca Torpolu, potwierdził przyjęcie do realizacji zamówienia na dostawy szyn kolejowych o wartości ok. 37,1 mln zł netto na potrzeby projektów

Rok 2014 w dziesięciu liczbach

. wzrostu na giełdzie Tyle zyskały od początku roku do 20 grudnia akcje spółki Stalprodukt SA. Uwzględniając dywidendę, inwestorzy zarobili w ciągu roku ok. 100 proc. Niestety, giełda jako całość raczej zarobić nie dawała. WIG20, obejmujący 20 największych spółek spadł od początku roku o 4 proc., WIG30 - o

Kto będzie wydobywać polski węgiel?

roku przeznaczyć na niezbędne inwestycje ok. 2 mld zł. Być może pakiet 20-30 proc. akcji KHW trafi na giełdę pod koniec 2008 roku, ale tylko wtedy, gdy wyrazi na to zgodę załoga. Widać jednak, że aby zrealizować zaplanowane inwestycje, KHW będzie zmuszony sięgnąć po środki z giełdy. Ponad 7 mld zł

Przegląd informacji ze spółek

Grupy zdecydują o przeznaczeniu zysku netto za 2015 rok i z zysków zatrzymanych w łącznej kwocie 18,55 mln zł, co da wypłatę w wysokości 0,22 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 18 kwietnia. Midas rekomenduje akcjonariuszom przeznaczenie

Rosjanie inwestują na potęgę i kupują światowe marki

W ostatnich dniach świat międzynarodowych finansów zelektryzowały doniesienia o kolejnych wielkich inwestycjach rosyjskich inwestorów. Akcje słynnego domu mody Escada poszły ostro w górę, kiedy rozeszła się pogłoska, że kontrolę nad firmą chce przejąć Rustam Aksienienko - syn byłego ministra kolei

Rok 2007 w najważniejszych branżach przemysłu

WNP 2007 - rok politycznej wojny był zarazem w gospodarce czasem bardzo dobrej koniunktury i zmieniających się trendów. I tych dobrych, i tych złych. Nowy rząd dostaje w efekcie szybko rosnącą gospodarkę i spadające bezrobocie, ale jednocześnie wita go gwałtowna przecena akcji na warszawskiej