akcje agresywne

Budimex ma w najtańszych ofertach i kontraktach z 2020 r. łącznie 3 mld zł

obserwuje bardziej agresywne zachowania konkurencji. "Najtańsze oferty często odbiegają od naszych, rzetelnie skalkulowanych kosztorysów, nawet o 20-30%. Spodziewamy się, że takie zachowania wpłyną destabilizująco na całą branżę oraz odbiją się negatywnie na jakości realizowanych projektów"

DM BDM podniósł wycenę Trakcji do 8,4, nadal rekomenduje 'kupuj'

Warszawa, 05.02.2018 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego BDM podnieśli cenę docelową akcji Trakcji PRKiI do 8,4 zł z 8,3 zł i podtrzymali rekomendację "kupuj", wynika z raportu datowanego na 1 lutego. Rekomendacja została wydana przy cenie 7,17 zł za akcje. W poniedziałek około

ING BSK: Potrzeby pożyczkowe netto wzrosną do min. 70 mld zł z 15 mld zł w br.

banku. Ekonomiści wskazują, że luzowanie polityki monetarnej w sytuacji pandemii ze strony NBP poprzez cięcia o 50 pb będą raczej rozłożone na dwa ruchy, a dalsze agresywne działania w stylu Fed (zbyt głębokie cięcia stóp) mogłyby być ryzykowne i nieskuteczne w Polsce. "Aby poprawić warunki

Haitong Bank podniósł rekomendację CCC do 'kupuj', wycenę do 263,7 zł

agresywną rozbudową powierzchni sklepowej pozwalają CCC osiągać wysoką dynamikę wzrostu" - czytamy w raporcie. Według banku, wysokie mnożniki (na lata 2017/18 współczynnik EV/EBITDA wynosi 17,8-/13,3-krotność, a atrakcyjności akcji spółki 27,8/20,2-krotność) wydają się usprawiedliwione. "Od

Redan miał 46,43 mln zł straty netto w 2018 r.

agresywną wyprzedaż w listopadzie i grudniu, co negatywnie wpływało na sprzedaż i marżę. Pomimo słabszego drugiego półrocza sklepy Top Secret w Polsce utrzymały poziom rentowności r/r, a kanał e-commerce odnotował nie tylko poprawę sprzedaży o 9%, ale również poprawę rentowności o 3 p.p. Spadek sprzedaży i

mBank: Zmiany w OFE zmniejszą potrzeby pożyczkowe o ok. 8 mld zł w 2020-2021

." - czytamy dalej w raporcie. Wpływ na rynki jest związany i z mniejszymi przyszłymi podażami skarbowych papierów wartościowych (SPW), i ze zmianą alokacji funduszy - IKE nie mają bowiem tak agresywnego przeważenia w akcje, podkreślili analitycy. "Dostosowanie nie będzie mieć oczywiście

Coraz chętniej donosimy policji na piratów drogowych. Nie akceptujemy też jazdy bez OC

Coraz chętniej donosimy policji na piratów drogowych. Nie akceptujemy też jazdy bez OC

obowiązkowe polisy OC, podał, że z roku na rok o jedną piątą wzrosła liczba zgłoszeń o podejrzeniach, że inny kierowca nie ma polisy OC. Nie tylko UFG informuje o większym zaangażowaniu Polaków w przeciwdziałanie łamaniu przepisów ruchu drogowego. Policja notuje rekordową popularność akcji „Stop agresji

Bank Millennium zwiększył rezerwę zw. z klauzulami w umowach CHF do 223 mln zł

ogromna większość była zgodna z interesem banku. Roszczenia sformułowane przez klientów w postępowaniach indywidualnych dotyczą głównie uznania nieważności umowy lub zapłaty w celu zwrotu rzekomo nienależnych świadczeń, na skutek abuzywnego charakteru klauzul indeksacyjnych. Agresywna kampania reklamowa

S&P500 na nowych szczytach, GPW pozostaje daleko w tyle

widać agresywnego popytu, a obroty były małe. Dzisiaj WIG20 staje przed szansą przebicia strefy 2350 pkt., a kolejnym ważnym poziomem jest 2420 pkt. Wczorajszy odczyt, dotyczący wyższej inflacji w Polsce, nie powinien już zaprzątać głowy inwestorom, podobnie jak inne doniesienia mogące świadczyć o

Notowania na GPW pozostaną w cieniu Brexitu i sprawy chińskiej

Warszawa, 22.10.2019 (ISBnews/ CMC Markets) - Pomimo, iż kwestia Brexitu ponownie wróciła „na tapetę", inwestorzy zdają się być zmęczeni niekończącą się sagą i dają temu wyraz wzrostem popytu na akcje europejskie, a niewielkim, pozytywnym rykoszetem dostaje również parkiet warszawskiej

Aktywa Excalibur FIZ osiągnęły 20 mln zł po emisji certyfikatów

będą Gaworecki i Szpin, podano także. Dominik Gaworecki w latach 2011-2016 zatrudniony był w mWealth Management (obecnie mBank), gdzie zarządzał m.in. strategią agresywną akcji. Michał Szpin w latach 2011-2016 związany z PZU TFI, gdzie zdobywał doświadczenie kolejno jako analityk akcji

NIK nt. GetBacku: Działania instytucji państwa nieadekwatne do skali zagrożeń

pakietów wierzytelności prowadzących do zawyżenia ich wartości i sztucznego wykreowania wyniku finansowego spółki, tak jak to nastąpiło podczas kontroli w GetBack w 2018 r., podkreślono.  "UKNF posiadał informacje wskazujące na wysoce agresywny model działania spółki na rynku

Polskim akcjom będą dziś sprzyjać dobre nastroje globalne

z decyzjami. Jednocześnie ci, którzy w ostatnich miesiącach powiększali swoje portfele o akcje z WIG20, oraz ta grupa inwestorów, która czekała na wyklarowanie się sytuacji, musiała przystąpić do bardziej agresywnego kupna i „gonić rynek". Dzisiaj znowu warto zwrócić uwagę na banki. WIG

Skarbiec TFI: Warto szukać spółek odpornych na epidemię koronawirusa

fundamenty pozostają nienaruszone. Kursy ich akcji w przyszłości powinny zachować się lepiej niż rynek, uważa zarządzający portfelami ochrony zdrowia w Skarbiec TFI Michał Ficenes. "Inwestorzy do zeszłego tygodnia nie dyskontowali wpływu koronawirusa na gospodarkę. Jeszcze w ubiegłym tygodniu mieliśmy

Haitong Bank podniósł rekomendację Asseco Poland do 'kupuj', wycenę do 60,5 zł

Warszawa, 18.10.2016 (ISBnews) - Haitong Bank podniósł rekomendację dla Asseco Poland do "kupuj" z "neutralnie", a cenę docelową akcji do 60,5 zł z 60 zł, wynika z raportu datowanego na 17 października. We wtorek na otwarciu notowań kurs wynosił 52,05 zł. "Zmiana ta

KE zatwierdziła ostatnią część polskiej pomocy dla dużych przedsiębiorstw

programu zostały już notyfikowane przez Komisję Europejską. Wsparcie w ramach programu, zatwierdzone przez Komisję w tej transzy pomocy, przyjmie formę instrumentów służących dokapitalizowaniu, w szczególności instrumentów kapitałowych (nabywanie akcji zwykłych i uprzywilejowanych w przedsiębiorstwach

O nastrojach na GPW będzie decydować sytuacja na zachodnich giełdach

, na które wpływ mają głównie czynniki związane z wojnami handlowymi na linii USA-Chiny. To właśnie ten czynnik w ostatnim czasie za sprawą agresywnej retoryki Donalda Trumpa i eskalacji konfliktu ciągnął rynki w dół, a obecnie, za sprawą złagodzenia podejścia strony amerykańskiej, tchnął na rynki

DM BDM podniósł wycenę Cognoru do 1,73 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

Warszawa, 26.07.2016 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego BDM podnieśli cenę docelową akcji Cognoru do 1,73 zł z 1,66 zł i podtrzymali rekomendację "kupuj", wynika z raportu datowanego na 21 lipca. Rekomendacja została wydana przy cenie za akcję 1,18 zł. W poniedziałek na

Dziś na GPW warto obserwować spółki rafineryjne i surowcowe

na baczności. Inwestorzy indeksowi są bowiem wyjątkowo agresywni w swoim postępowaniu i w przypadku konieczności redukcji portfela są w stanie wyprzedawać poszczególne akcje bez sentymentów. Podobnie może zdarzyć się w sytuacji rozczarowania wynikami finansowymi danej spółki. FTSE Russell jako dużą

KNF: Wynik finansowy OFE wzrósł r/r do 7,16 mld zł w III kwartale

podmiotach od 118,1 mln zł do 1,9 mld zł.  "Od początku lutego 2014 roku portfele inwestycyjne OFE mają charakter znacznie bardziej agresywny niż w poprzednich okresach, z tego względu wyniki inwestycyjne OFE charakteryzują się dużo większą zmiennością i są w większym stopniu zależne od

Dla dynamiczniejszej fazy wzrostów na GPW kluczowy poziom 2422 pkt na WIG20

Warszawa, 08.08.2017 (ISBnews/CMC Markets) - ‎Amerykańskie indeksy pozostają w bardzo agresywnym trendzie wzrostowym. Indeks DJIA 9. dzień z rzędu pobił swój historyczny szczyt. Wszystko odbywa się przy najniższej od dekad zmienności cen na amerykańskich rynkach. Pomimo tak dobrej atmosfery

Cyfrowy Polsat miał 291,9 mln zł zysku netto, 491,2 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r.

przede wszystkim konsolidacja kontraktów pod jedną wspólną umową kontraktową w ramach gospodarstwa domowego, co znajduje odzwierciedlenie w rosnącym wskaźniku nasycenia RGU na jednego klienta (wzrost o 5,4% w ujęciu rocznym). Zgodnie z założeniami strategicznymi, grupa unika agresywnej polityki

Daniluk z Idea Banku: Jesteśmy pokrzywdzonym, a nie beneficjentem afery GetBack

momentu sprzedaży GetBack funduszowi Abris spółka była dynamiczną i dobrze zarządzaną instytucją, nad którą stracono później kontrolę przez agresywną politykę zarządu i niewystarczający nadzór ze strony właściciela. "Minął rok od spektakularnego upadku GetBack, a najmniej pisze się właśnie o nim

Zolkiewicz Inwestycji w Wartość FIZ: Wyceny na GPW są atrakcyjne długoterminowo

akcjonariuszy, konkurentów oraz fundusze private equity do skupowania akcji na giełdzie. Przykładem może być niedawne nabycie przez PKO Leasing 94,4% akcji PCM. Najprawdopodobniej trend wycofywania spółek z giełdy będzie trwał. Wynika to głównie z tego powodu, że oszczędności gromadzone przez Polaków

Selvita nie przeprowadzi emisji akcji przed wyjaśnieniem sytuacji zw. z SEL24

Warszawa, 10.10.2017 (ISBnews) - Selvita nie przeprowadzi planowanej emisji akcji do czasu wyjaśnienia sytuacji związanej z SEL24, poinformował ISBnews prezes Paweł Przewięźlikowski. "Nie będziemy zabiegać o pozyskanie kapitału od inwestorów do czasu wyjaśnienia sytuacji związanej z

Synektik ma umowę zakupu zakładu produkcji radioznaczników za 14,7 mln zł

zaplanowane jest do końca I kw. 2018 roku, zostanie sfinansowana z innych źródeł niż emisja akcji.  "Całkowite zaangażowanie wyniesie około 14,7 mln zł, podczas gdy wartość początkowa nabywanych aktywów była niemal dwa razy większa. Spółka nie planuje emisji akcji. Zakup zakładu pozwoli znacząco

Haitong Bank obniżył rekomendację Asseco Poland do 'neutralnie', wycenę do 60 zł

Warszawa, 30.08.2016 (ISBnews) - Analitycy Haitong Bank obniżyli rekomendację dla Asseco Poland do "neutralnie" z "kupuj", a cenę docelową akcji do 60 zł z 66,4 zł, wynika z raportu z 29 sierpnia. "Decyzja ta spowodowana jest obniżeniem odpowiednio o 19%, 15% i 16

Haitong Bank podniósł rekomendację Robyga do 'kupuj', wycenę do 3,63 zł

Warszawa, 28.04.2016 (ISBnews) - Analitycy Haitong Banku podwyższyli rekomendację dla Robyga do "kupuj" z "neutralnie" oraz cenę docelową o 19% do 3,63 zł, wynika z raportu datowanego na 27 kwietnia. W czwartek ok. godz. 11-ej za akcję Robyga na GPW płacono 3,17 zł po

Kuper z PDM: Fiasko wezwania na Integer może oznaczać konieczność emisji akcji

Warszawa, 09.03.2017 (ISBnews) - W razie niepowodzenia wezwania na akcje Integer.pl, które ogłosiły fundusze z Grupy Advent i Rafał Brzoska, spółka może zostać zmuszona do przeprowadzenia bardzo dużej emisji akcji, ocenia Krzysztof Kuper z Polskiego Domu Maklerskiego. "W momencie braku

Dziś oczy inwestorów walutowych na FX będą zwrócone na EBC

; stronie rynku. Taka rozbieżność może być zwiastunem ciekawych sytuacji oraz zwrotów akcji podczas dzisiejszej sesji. Dla bardziej agresywnie nastawionych daytraderów może być to wymarzona okazja do szukania spekulacyjnych okazji. Rajdowi notowań EUR/USD „na północ" sprzyjają również

Pułapka! Niektórzy Polacy pracujący za granicą będą musieli składać PIT-y w Polsce

tłumaczy, że konwencja jest potrzebna, bo przeciwdziała agresywnym międzynarodowym optymalizacjom podatkowym. Dotychczasowe regulacje zawarte w dwustronnych umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania były niejednolite, co było wykorzystywane i sprzyjało nadużyciom podatkowym. Kiedy trzeba będzie złożyć

Braster chce zwołać na styczeń drugie NWZ ws. emisji akcji serii K

różnego rodzaju instrumenty finansowe. Podwyższenie kapitału po dzisiejszych kursach oznaczałoby bardzo agresywne rozwodnienie. Myślimy też o obligacjach zamiennych na akcje" - zaznaczył.  Jak przypomniał, pod koniec maja 2019 r. przypada termin wykupu obligacji na kwotę 10,5 mln zł. 

Top Secret chce otwierać co najmniej 20 sklepów rocznie

franczyzowe i - według niego - pozostaje jednocześnie przestrzeń na kolejnych kilkadziesiąt sklepów rocznie. "Jest to jednak plan agresywny, pokazujący, jaka jest jeszcze ewentualna przestrzeń na kolejne placówki" - wskazał Lipnicki.  "90% otwieranych przez nas sklepów to są sklepy

Zapisy na certyfikaty Excalibur FIZ funduszu Gaworeckiego i Szpina ruszają we IX

zatrudniony był w mWealth Management (obecnie mBank), gdzie zarządzał m.in. strategią agresywną akcji. Michał Szpin w latach 2011-2016 związany z PZU TFI, gdzie zdobywał doświadczenie kolejno jako analityk akcji, kierownik zespołu analiz, a od kwietnia 2015 roku zarządzał funduszem małych i średnich spółek

ING BSK: Polacy częściej mają lokaty, rzadziej akcje niż inni Europejczycy

Warszawa, 13.04.2017 (ISBnews) - Polacy, podobnie jak mieszkańcy innych państw Europy, deklarują znajomość różnych instrumentów finansowych (akcje, obligacje fundusze inwestycyjne, polisolokaty), jednak wyraźnie rzadziej  przyznają, że zainwestowali w te instrumenty własne pieniądze. Konta

Zarządzający Excalibur FIZ: Polskie akcje są w początkowej fazie fali wzrostowej

zatrudniony był w mWealth Management (obecnie mBank), gdzie zarządzał m.in. strategią agresywną akcji. Michał Szpin w latach 2011-2016 związany z PZU TFI, gdzie zdobywał doświadczenie kolejno jako analityk akcji, kierownik zespołu analiz, a od kwietnia 2015 roku zarządzał funduszem małych i średnich spółek

Goodie oczekuje wzrostu liczby użytkowników platformy do 1 mln w I kw. 2019 r.

bezpłatna i dostępna dla wszystkich użytkowników.  "Typowym okresem zwrotu ze startupu jest okres cztero-pięcioletni. My nie jesteśmy firmą, która musi w agresywny sposób przynosić dochody" - powiedział Grudzień, zapytany o oczekiwany zwrot z inwestycji.  Bank Millennium jest

Parszywe uefki. Szansa na wygraną dla posiadaczy toksycznych polis

Umowa, zgodnie z którą zaledwie 1 proc. kwoty przeznaczano na ochronę ubezpieczeniową, a 99 proc. lokowano w akcjach lub obligacjach, jest nieważna – orzekł Sąd Apelacyjny w Warszawie  (sygn. akt V ACa 451/18). Sąd unieważnił całą umowę ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem

PKO BP chce przedstawić nową strategię w maju, nie wyklucza akwizycji

podejście PKO BP do akwizycji będzie "oportunistyczne".  "Rozwój organiczny i akwizycje - tu będzie kontynuacja, ale z podejściem oportunistycznym. Jesteśmy dużym bankiem i nie musimy bardzo szybko rosnąć. Nie będziemy działali agresywnie. Boję się natomiast, że będą takie sytuacje

Allianz: Polska wciąż na 36. miejscu wśród najzamożniejszych krajów

Stanami Zjednoczonymi a Chinami, niekończąca się 'Brexitowa saga' i rosnące napięcia geopolityczne, a z drugiej strony - zaostrzenie warunków monetarnych i (zapowiedziana) normalizacja polityki pieniężnej. Rynki akcji zareagowały odpowiednio. Globalne ceny akcji spadły o 12% w 2018 roku. To miało

Przegląd informacji ze spółek

Dębina 1-Zachód", podała spółka. Koncesja została udzielona na okres do 31 grudnia 2051 r. Getin Noble Bank zawarł z Mercurius Dom Maklerski porozumienie w przedmiocie rozwiązania warunkowej umowy zlecenia zbycia akcji imiennych domu maklerskiego Noble Securities na rzecz Leszka Czarneckiego

Eurocash ma przedwstępną umowę przejęcia 100% akcji EKO Holding

Warszawa, 18.03.2016 (ISBnews) - Grupa Eurocash zawarła przedwstępną umowę zakupu 100% akcji EKO Holding - właściciela sieci ponad 250 małych supermarketów zlokalizowanych głównie w południowo-zachodniej Polsce od spółki PelicanVentures. Docelowo, Eurocash zamierza zarządzać siecią EKO

Fatalny początek roku dla klientów funduszy inwestycyjnych

wykazał Aviva Investors Spółek Dywidendowych (-1,7 proc.) oraz Superfund Akcji (-1,8 proc.). Po przeciwnej stronie znalazły się fundusze, których jednostki uczestnictwa potaniały o ponad 10 proc. - Novo Akcji i AGIO Agresywny. - Oprócz Chin, negatywnie na wyniki spółek wpłynęła obniżka polskiego ratingu

Pożytki z rajów podatkowych

trzy nowe. Bodajże za rządu Leszka Millera rozpoczęto akcję likwidowania funduszy i agencji budżetowych. Dziś jest ich trzy razy więcej niż przed 15 laty. Jednym słowem, państwo kosztuje coraz więcej, a usługi, które dostarcza, są na niskim poziomie. Politycy zapewniają sobie dostatnie życie w Sejmie i

Haitong: Zalecenie dla Dom Dev. w górę; LC Corp, Ronson - w dół; Robyg bez zmian

;kupuj", wynika a raportu datowanego na 27 września. "Haitong Bank w raporcie z 27 września podnosi rekomendację dla Dom Development do 'kupuj' z 'neutralnie' oraz cenę docelową akcji o 31,5% do 65,9 zł, co implikuje 17,3-procentowy potencjał wzrostu. Aktualizacja ceny docelowej wynika z

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Reklama internetowa: Wyniki badania „Człowiek z AdBlockiem" firmy Netsprint wskazują, że nie chcemy oglądać agresywnych i natarczywych reklam. Najliczniejszą grupą, która świadomie je blokuje, są mężczyźni w przedziale wiekowym 25-34. Co drugi użytkownik w tej grupie używa rozwiązań blokujących

Różnica między polityką EBC a RPP nadal wpływa korzystnie na kurs złotego

na rynkach finansowych, dlatego środowy komunikat Fed może się okazać mniej gołębi niż oczekuje rynek, jak i kontrastować z agresywnym łagodzeniem polityki dokonanym przez EBC. W efekcie komunikat Fed ma szanse wesprzeć dolara, co może też hamować umocnienie złotego. Większej reakcji należy jednak

Haitong Bank podniósł rekomendacje dla 4 banków, podtrzymał dla 5 kolejnych

linie F&C i NLLP" - napisano w materiale. Haitong zakłada, że po wyczyszczeniu portfela i przy bardziej agresywnym uwzględnianiu przychodów, Getin Noble Bank może wykazać zysk nawet po zapłaceniu podatku bankowego w wysokości około 200 mln zł. Wszystkie dane w przeliczeniu na akcję dla Getin

Aktywa Quercus TFI sięgnęły 2,86 mld zł na koniec lutego

światowych rynkach była kontynuowana. Nowy lider – rynek akcji w Niemczech, kontynuował wzrosty (już +16% w br.). Poprawiły się również notowania akcji amerykańskich. Obligacje stabilizowały się na wysokim poziomie cenowym, a surowce konsolidowały na niskim. Dla GPW luty był również bardzo udany

Merlin Group chce być najszybciej rosnącą polską spółką e-commerce

wskazał prezes, grupa rozmawia o kolejnych przejęciach.  "Chcemy być najszybciej rosnącą polską spółką e-commerce dzięki akwizycjom i agresywnemu marketingowi. Prowadzimy kilka rozmów w sprawie przejęć. Tym bardziej, że jesteśmy zadowoleni z niedawnego przejęcia cdp.pl" - powiedział

Analitycy UniCredit CAIB obniżył rekomendację dla TPSA

, że TPSA zostanie zmuszona do wydzielenia działu infrastrukturalnego są głównymi czynnikami wpływającymi na zwiększenie ryzyka związanego z inwestycją. Agresywny program obniżania kosztów, jak i możliwość wypłaty drugiej dywidendy są motorami mogącymi wpłynąć na wzrost ceny akcji" - czytamy w

Odbicie na giełdach w Europie i USA. WIG20 zyskał aż 3,6 proc.

się chwilowo wyczerpała. Wielu ekspertów mówi także o efekcie 'short squeeze', czyli o sytuacji kiedy grający agresywnie na spadki cen akcji stają naprzeciw mocnych wzrostów i są zmuszeni do zamykania swoich pozycji (szczególnie tych otwieranych niedawno) - dodaje Wiśniewski. Rekordowo długa bessa

Dziś można się spodziewać dużej zmienności cen akcji na GPW

miesiącu wynosi jedynie 22%. Jednak inwestorzy łatwo dają się ponieść emocjom. W piątek byli przejęci potencjałem zbliżającej się serii podwyżek. Wczoraj, po tym jak członek Fed Lael Brainard powiedział, że nie ma pośpiechu w podnoszeniu stóp, odetchnęli z ulgą i zaczęli mocno kupować akcje. W piątek, w

Fuzja banków. Co zyskają akcjonariusze BZ WBK, a co stracą klienci Deutsche Banku?

obsługę małych i średnich firm. Wraz z klientami BZ WBK przejmuje wszystkie placówki, agentów, pośredników, partnerów oraz dom maklerski DB Securities. W DB zostają frankowicze i klienci korporacyjni. Transakcja opiewa na 1,29 mld zł (80 proc. płatne w akcjach, a 20 proc. w gotówce). – Cena wydaje

GetBack wyemituje obligacje do 60 mln zł w ramach pierwszej publicznej emisji 

poinformował, że w tym roku nakłady inwestycyjne na zakup portfeli wierzytelności sięgną 1 mld zł.  "Wydawaliśmy na zakup portfeli 922 mln zł w 2015 roku i 911 mln zł w 2016 roku. W tym roku należy się spodziewać, że nie będzie mniej. Można spodziewać się 1 mld zł. Nie mamy agresywnych planów

Pracownicze Plany Kapitałowe. Jak będziemy oszczędzać na emeryturę? Odpowiadamy na pytania

lat do przejścia na emeryturę, będą inwestowane bardziej agresywnie – 80 proc. w akcje spółek giełdowych, a 20 proc. w bezpieczne instrumenty, np. papiery skarbowe. Z wiekiem te relacje będą się odwracać i pięć lat przed emeryturą 80 proc. oszczędności będzie ulokowanych w mniej ryzykownych

Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło minus 36 mln zł w sierpniu

giełdach nie oszczędziła też funduszy akcji polskich. W przypadku produktów o uniwersalnej strategii saldo wpłat i wypłat wyniosło ponad -0,2 mld zł. "Na wyniku całej grupy zaważyły największe fundusze. UniKorona Akcje (UniFundusze FIO), Legg Mason Akcji (Legg Mason Parasol FIO) i Quercus Agresywny

Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło 2,1 mld zł w kwietniu

do ryzyka inwestorów i apetyt na potencjalnie wyższe zyski, podkreślają analitycy.  Według nich, widać to także po saldzie wpłat i umorzeń do najbardziej agresywnych funduszy akcji małych i średnich spółek. Ich udział w napływie do całej kategorii funduszy akcji w kwietniu wyniósł 23

GPW czeka na powrót popytu z zagranicy

wynikiem „cofnięcia" się podaży, a nie znacząco większego popytu. To typowa sytuacja, gdy na pozostałych giełdach panuje wyśmienita atmosfera, a na GPW brakuje kapitału do kupna. Nie jest jednak wykluczone, że agresywny popyt powróci na wyższych poziomach, tak już w historii tegorocznego trendu

Kolejna bańka internetowa? Amerykańskie spółki technologiczne słabo sobie radzą

stycznia i lutego dla kilku dużych spółek technologicznych nie był najszczęśliwszy. Akcje Amazona straciły od końca stycznia ok. 16 proc., Facebooka i Google'a - ok. 8 proc., LinkedIn - prawie 50 proc. Równie nieciekawie wygląda sytuacja, jeśli spojrzymy na ceny akcji w ciągu ostatnich trzech miesięcy

Perspektywa wzrostów na WIG20 oddala się

. Obecnie oscyluje ona w okolicach 2350 pkt i w najbliższym czasie nie zapowiada się zdecydowana "akcja ratunkowa". "Nawet jeśli nastąpi korekta ostatnich spadków, to kupującym może być ciężko przełamać poziom 2400 pkt, a następnie 2450 pkt, by zanegować silne spadki z ostatnich tygodni

Aktywa pod zarządzaniem Quercus TFI wzrosły do 2,98 mld zł na koniec marca br.

). "W marcu cały czas obserwowaliśmy wzrost cen akcji niemieckich (już +22% w br.!). Amerykańskie wahały się. Obligacje niemieckie osiągnęły najniższą rentowność (0,2%) wskutek rozpoczęcia skupu aktywów przez ECB. Dla GPW marzec był również udany. Tym razem nieźle radziły sobie większe spółki. WIG

Szykują pogotowie strajkowe w PŻB. Załoga nie chce teraz prywatyzacji

związkowców - nie mają gwarancji zatrudnienia po przejęciu przez ewentualnego nabywcę akcji. A ministerstwo na to... MSP twierdzi, że decyzja o ponownym rozpoczęciu procesu prywatyzacji została podjęta po przeprowadzeniu szczegółowej analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej PŻB. "Wypracowany przez spółkę

Mocny wzrost PKB Japonii. Tokio wychodzi z wieloletniej stagnacji

poprzedniego miesiąca o 0,9 proc. Analitycy spodziewali się tutaj odczytu na poziomie 0,2 proc. Dane o PKB, poziomie konsumpcji prywatnej i wielkości produkcji przemysłowej sugerują, że Japonia wychodzi z trwającej mniej więcej dekadę stagnacji. To efekt agresywnych działań stymulacyjnych prowadzonych przez

IZFiA: Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło minus 493,8 mln zł w czerwcu

nielicznych grup, które pozyskały gotówkę w czerwcu (+0,1 mld zł). Największą składową tego miesięcznego sukcesu były fundusze uniwersalne i indeksowe, najmniej agresywne w kategorii akcji (+0,15 mld zł). Z kolei fundusze o potencjalnie wysokim ryzyku ( a także i zyskach) – małych i średnich spółek

Chude lata przed Open Finance? Bank mówi: sprzedaj

wartości godziwej wyznaczonej na poziomie 15 zł za akcję. W poniedziałek za akcje.Open Finance trzeba płacić ok. 16 zł. W opinii Espirito Santo Investment Bank na sytuację pośredników negatywnie wpłynie nie tylko koniec programu dopłat do mieszkań, ale też pogarszające się perspektywy gospodarcze i obawy o

Czy nadejdą ciężkie czasy dla giełdowych spekulantów? Clinton chce poważnych zmian

kilku procent akcji spółki żądają od jej zarządu, by zgodził się na zakup z pieniędzy spółki części jej akcji znajdujących się w obrocie giełdowym. Dzięki temu wartość tych, które posiadają, wzrośnie. Jeżeli zarząd nie chce zrealizować takiego pomysłu, agresywni inwestorzy grożą, że wprowadzą doń

Po udanej sesji za oceanem, możliwe zwyżki na GPW

dokładniej pokaźne odbicie, przyszło wczoraj. Jednak sesja w Warszawie mogła rozczarować. Być może bardziej agresywnego kupna doczekamy się dzisiaj już na otwarcie notowań, po dobrych sesjach zza oceanu. Zakończenie dzisiejszej sesji na WIG20 wyraźnie powyżej 1805 pkt., a WIG powyżej 44900 pkt. może dać

Jak skonstruować prawidłowo portfel inwestycyjny?

Najpierw kilka słów o samej zasadzie sto minus wiek. Zakłada ona - poniekąd słusznie - że im młodszy jest inwestor (czyli im horyzont inwestycyjny jest bardziej odległy), tym na większe ryzyko może sobie pozwolić. I odwrotnie - im inwestor jest starszy, tym mniej agresywnie powinien inwestować

Kto rok temu zainwestował w fundusze akcji, mógł zarobić nawet 40 proc.

Nowoczesnych Technologii) oraz fundusze zarządzane przez Quercus TFI (Quercus Agresywny) i Idea TFI (Idea Akcji). Najgorszy wynik - 8,7 proc. - należy do dwóch funduszy: Pioneer Akcji Polskich i Skarbiec - Akcja. Średnia stopa zwrotu dla tej grupy wyniosła 16,8 proc. Sporo zarobiło też kilka funduszy

Przegląd prasy

. Stawki są tam wyższe --ZUS wybrał firmę Comarch do realizacji dużego zlecenia, ale Asseco Poland nie odpuszcza Dziennik Gazeta Prawna  --Akcje spółek produkujących gry komputerowe osiągają rekordowe wyceny, a ich twórcy wymianiają udziały na miliony   Puls Biznesu -- Przeterminowane

OFE nie mogą, a TFI potrafią! Program inwestowania dojrzewający z klientem

600 zł, kolejne po minimum 150 zł) do jednostek uczestnictwa trzech funduszy inwestycyjnych. Na początku pieniądze inwestowane są głównie w fundusze agresywne lokujące na rynku akcji. Wraz z upływem czasu sposób inwestowania automatycznie zmienia się na mniej agresywne fundusze, lokujące głównie w

Pijemy coraz mniej wódki. Rynkowy lider się kurczy i straszy inwestorów

szacowali w listopadzie, że Stock liczył na zyski EBITDA rzędu 77,2 mln euro. We wtorek spółka podała, że zyski za 2014 rok będą nawet o 10 mln euro niższe od zakładanych. Po wtorkowym komunikacie akcje Stock Spirits na giełdzie w Londynie spadły o 5,5 proc. Spółka opublikowała w listopadzie podobne

Litwa zablokowała budowę centrum informatycznego z obawy przed rosyjskim wywiadem

, promowała zarejestrowana na Litwie spółka Amber Core. Według rejestrów sądowych jej jedynym akcjonariuszem jest firma Arcus Novus, jak podała BNS. Kontrolny pakiet 51 proc. akcji Arcus Novus ma duńska spółka Satgate Holding, a resztę ma mieszkający w Kaliningradzie Walerij Awetisjanc. Na jednej z sieci

W przyszłym roku czeka nas apokalipsa. Jak zwykle

ropy do budżetu Rosji, a to może oznaczać bardziej agresywną i mniej kompromisową politykę Kremla. 3. Jednorożce z Doliny Krzemowej powracają na ziemię O co chodzi? 2016 rok w Dolinie Krzemowej będzie przypominał rok 2000. Coraz więcej start-upów będzie opóźniać monetyzację i wprowadzanie wymiernych

Analitycy KBC Securities: Sprzedaj TVN i Agorę

:25 kurs akcji wyniósł 12,24 zł, po spadku o 0,49%. "Oczekujemy, że przychody z tytułu reklamy głównego kanału TVN spadną o 20% r/r w II połowie 2009 roku, w związku ze zmniejszeniem popytu oraz agresywna politykę rabatową wiodących stacji telewizyjnych w Polsce" - czytamy w raporcie

Na rynku forex można zarabiać. Firmy podają dane

Co prawda na rynku kapitałowym koniunktura od pięciu lat nie rozpieszcza inwestorów, ale jest taki segment, który wciąż zyskuje na popularności - to handel instrumentami pochodnymi, czyli "zakłady" o poziom stóp procentowych, ceny akcji, wartości indeksów, przyszłe kursy walutowe. Od

Myślisz, że podatek bankowy rozejdzie się po kościach? Grubo się mylisz. "Nowe kredyty droższe o 30 tys. zł"

zakupową. 2. Akcja kredytowa może być zagrożona, ponieważ wprowadzony podatek bankowy skieruje instytucje bankowe na agresywną sprzedaż droższych i krótkoterminowych pożyczek, ze stratą dla dość tanich obecnie hipotek. 3. Klienci, którzy będą liczyć na wsparcie w ramach programu MdM, mogą się rozczarować

Miliarder postanowił wykończyć Herbalife. I przy okazji zbić fortunę

sprzedaży akcji Herbalife na nowojorskiej giełdzie - za miliard dolarów. Krótka sprzedaż to operacja giełdowa, która pozwala zarabiać na spadku cen akcji. Ackman sprzedał akcje Herbalife, chociaż ich nie miał. Po pewnym czasie będzie musiał je kupić, żeby sfinalizować zadeklarowaną w grudniu 2012 sprzedaż

Przegląd prasy

dzielenie się zyskiem --Przez dwa lata resort finansów ani razu nie nałożył na firmy tzw. klauzuli obejścia prawa, którą miał zwalczać agresywną optymalizację podatkową --W czerwcu Litwa przyjęła nową, zieloną strategię dla sektora energetycznego, zakładającą szeroko zakrojone inwestycje w odnawialne

Strzyżenie banków się opłaci? Bankowcy straszą, ale czy przesadzają?

; frankowego kredytobiorcy i duża część komentatorów: "Zyski banków spadną? Trudno, jeden czy drugi prezes zarobi marne 50 tys. zł miesięcznie zamiast 150 tys. Akcja kredytowa ustanie? Nie sądzę, Polska jest zbyt ważnym krajem, a konkurencja robi swoje" - pisał w piątek w "Super Expressie"

"Chiński sen" o bogactwie stał się sennym koszmarem

Chińczyków. Wielu zaciągnęło pożyczki, a nawet sprzedało domy, by kupić drożejące akcje. Hossa giełdowa wzbogaciła uprzywilejowane grupy, zwykle powiązane z rządzącą w Państwie Środka partią komunistyczną, menedżerów korzystających z poufnych informacji i otrzymujących premie w postaci opcji na zakup akcji

W jaki sposób zarabiać, wykorzystując fundusze inwestycyjne?

, a więc - bezpieczeństwem. Im bardziej agresywny jest dany fundusz, tym większy procent środków zainwestowanych w dochodowe, ale jednocześnie obarczone większym ryzykiem papiery wartościowe, na przykład akcje. Inwestycję w fundusze akcyjne warto planować na co najmniej pięć lat, w ten sposób w razie

Jak zapewnić sobie zysk na lokacie bankowej?

produkt, należy sprawdzić, co kryje się za częścią inwestycyjną. Jeśli jest to fundusz inwestycyjny to to, w co lokuje nasze oszczędności. Niektóre inwestują agresywnie (w akcje), inne ograniczają ryzyko, a więc część lokują w akcje, część w obligacje. Chodzi tu o zasadę, by nie wkładać wszystkich jajek

Polski Bank Komórek Macierzystych zadebiutował na GPW, korzeniami na Kajmanach

, że w 2009 r. większościowym inwestorem został potężny fundusz Enterprise Investors, który kupił 50,1 proc. akcji PBKM za 18,1 mln zł. To najstarszy w Europie Środkowo-Wschodniej fundusz, który wynajduje i wykupuje obiecujące, średniej wielkości firmy, pomaga im rozwinąć skrzydła i na koniec sprzedaje

Nie obrażać audytorów

słabości kadr. Ale sposób ich prezentacji - agresywny, przesadny, chaotyczny, nieuwzględniający osiągnięć poprzednich rządów - sprawia, że rządowa akcja jest niewiarygodna. Dla prawdziwych audytorów wiarygodność jest cenniejsza niż złoto. Zobacz też: Audyt o stanie państwa. Jarosław Kaczyński wylewnie

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

najnowszego raportu GFK za 2019 rok sprzedano w Polsce ponad 272 tysiące kamer samochodowych. Niemal co piąty wideorejestrator kupiony w naszym kraju posiadał logo Mio. Źródło: spółka Akcja społeczna: #terazpłynność, w którą zaangażował się Instytut Wymiany Myśli Gospodarczej, ma na celu uświadamianie jak

Finansowy rekin z Ameryki żąda odszkodowania od Polski

Manchester to część słynnego zamkniętego funduszu inwestycyjnego Elliott z Nowego Jorku. Jest on w czołówce światowych instytucji wyspecjalizowanych w ryzykownych, agresywnych transakcjach, które przynoszą ponadprzeciętne zyski. Jego przedstawiciele twierdzą, że w Polsce zainwestowali w ciągu

Piekarz, który też naraził się gejom: Właściciel Ciechana przesadził. Ale bojkot nie działa, mnie obroty wzrosły

Kilka dni temu właściciel popularnego browaru Ciechan w wulgarny sposób zaatakował boksera Dariusza Michalczewskiego za to, że ten poparł środowiska LGBT. Internauci nawołują do bojkotu piwa Ciechan. Warszawska kawiarnia Wrzenie Świata zorganizowała w poniedziałek akcję wylewania piwa, inne lokale

Współtwórca sukcesu Banku Millennium teraz ma ratować Getin Bank. Jakie problemy ma bank? [PRZEŚWIETLANIE KADR]

uczestniczył w strategicznych projektach grupy. Ale czy to cała prawda? Nie wiadomo. Nie da się bowiem ukryć, że Getin Bank ma kłopoty i zmiana szefa może wynikać z chęci przyspieszenia zmian. Getin Bank walczy o odzyskanie rentowności Dziesięć lat temu bank był notowany na giełdzie przy cenie 19 zł za akcję

Nie będzie wielkiej fuzji na rynku piwa? Miliardowy mariaż zablokowany

dokumentów urzędu wynika, że już teraz ABI niejako dyktuje warunki cenowe na rynku, a pozostali gracze - w tym MillerCoors, drugi największy gracz z 29 proc. rynku - podążają w ślad za nim. "Dziś Modelo agresywnie konkuruje cenowo z produktami Anheuser-Busch, a rezultatem tego są niższe ceny piwa dla

Eurocash chce kupić Emperię. Zarząd mówi - nie

bardzo agresywnie - głównie przez przejęcia. Na przykład w kwietniu Eurocash za 400 mln zł odkupił cześć hurtową producenta wódki CEDC. Oferta Amarala jest prosta: jego firma robi nową emisję akcji, a każdy akcjonariusz Emperii otrzyma 3,76 akcji nowej emisji Eurocash za jedną istniejącą akcję Emperii

PKO BP startuje z nowym pomysłem na oszczędzanie. Chwyci?

część pieniędzy idzie na pakiet kilku funduszy inwestycyjnych TFI PKO (można wybrać wariant bezpieczniejszy, zawierający ok. połowę funduszy akcji oraz bardziej agresywny, z przeznaczeniem na akcje 85% pieniędzy). Fundusze kupujemy bez żadnych opłat manipulacyjnych, ale niestety możemy wybierać tylko

Wielkie roszady na rynku TFI w Polsce. Mija 5. rocznica rekordu aktywów

dłużnych Idea Premium, który inwestował w obligacje spółek, które ogłosiły upadłość, m.in. PBG, czy DSS odda pieniądze swoim klientom w ratach. - O ile w latach 2006-2007 najwięcej przybywało funduszy o agresywnych strategiach inwestycyjnych opartych na akcjach, jak np. fundusze akcji małych i średnich

Getin Noble Bank zarobił 200 mln zł. Co z kredytami hipotecznymi?

Getin Noble Bank (GNB) to szósty największy bank w Polsce i dziesiąty w Europie Środkowej (pomijając Austrię) oraz jeden z dwóch największych banków z polskim kapitałem (obok PKO BP). W poprzednich latach przejął aktywa kilku mniejszych banków - m.in. DnB Nord i Allianz Bank) i agresywnie

BZ WBK: Rynek kosmetyków będzie rósł o 4-5% do 2020, szansą odległe kierunki

; - powiedziała Dutkiewicz.  W jej ocenie, wzrostowi sprzedaży krajowej będą sprzyjać m.in. wzrost zamożności społeczeństwa (także wskutek działania programu 500+) oraz agresywne akcje promocyjne sieci drogerii - głównego kanału sprzedaży tych produktów, a także dyskontów, których znaczenie

Mediacap chce mieć skalę na poziomie międzynarod. holdingów reklamowych w Polsce

skonsolidowane przychody ze sprzedaży ponad 67,6 mln zł, zysk EBITDA zwiększył się do 5,5 mln zł, a znormalizowany zysk netto przekroczył 3,3 mln zł. "Wyniki w 2014 roku to dowód na skuteczność realizowanej przez nas strategii agresywnej budowy udziałów w rynku. Ważne, że wyższe przychody przekładają się