akcje agory

Akcjonariusze Agory zdecydowali o 0,5 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 21.06.2018 (ISBnews) - Zwyczajne walne zgromadzenie Agory podjęło uchwałę w sprawie przeznaczenia na dywidendę dla akcjonariuszy kwoty 23,3 mln zł, co stanowi 0,5 zł na jedną akcję, podała spółka. "Dywidenda zostanie wypłacona w wysokości 23 290 415,5, zł, tj. po 0,5 zł na jedną

Agora rozpoczęła negocjacje z Kino Polska ws. sprzedaży akcji Stopklatki

Warszawa, 07.03.2018 (ISBnews) - Agora podpisała z Kino Polska TV list intencyjny dotyczący potencjalnego kupna przez Kino Polska całości posiadanych przez Agorę akcji w spółce Stopklatka. Zgodnie z treścią listu, Agora i Kino Polska będą prowadziły negocjacje dotyczące zasad i warunków

Agora rekomenduje 0,5 zł dywidendy na akcję z kapitału zapasowego

Warszawa, 16.05.2018 (ISBnews) - Zarząd Agory podjął uchwałę w sprawie rekomendacji akcjonariuszom przeznaczenia kwoty 23 290 415,5 zł na dywidend, co da wypłatę w wysokości 0,5 zł na akcję, podała spółka. Wypłata dywidendy nastąpi z kapitału zapasowego spółki utworzonego z zysku lat

"Pomóż swoim rodzicom" - nowa akcja społeczna Fundacji Agory i Gazety Wyborczej

"Pomóż swoim rodzicom" - nowa akcja społeczna Fundacji Agory i Gazety Wyborczej

Akcje Społeczne Fundacji Agory to długa tradycja ciekawych i ważnych społecznie działań. Fundacja we współpracy z "Gazetą Wyborczą" organizowała kilka edycji przełomowej kampanii "Rodzić po ludzku", zajmowała się zdrowiem i aktywnością Polaków, inicjując akcję "Polska Biega

Agora sprzedała spółce Kino Polska TV wszystkie posiadane akcje w Stopklatce

Warszawa, 14.06.2018 (ISBnews) - Agora zawarła z Domem Maklerskim BZ WBK, działającym na zlecenie i na rachunek Kino Polska TV umowę sprzedaży całości posiadanych przez Agorę akcji w spółce Stopklatka, poinformowała Agora. "W wyniku transakcji w dniu dzisiejszym Agora zbędzie wszystkie

Agora skłania się do skupu akcji w formie ogłoszenia oferty

Warszawa, 12.05.2017 (ISBnews) - Agora ocenia, że formuła skupu akcji z poprzednich lat - w formie ogłoszenia oferty zakupu - sprawdziła się i ku niej się skłania, poinformował członek zarządu Grzegorz Kossakowski. "Formuła skupu akcji z poprzednich lat się sprawdziła i ku niej się

Akcjonariusze Agory zdecydują 20 VI o wypłacie 0,5 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 25.05.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Agory zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 20 czerwca o przeznaczeniu 23,29 mln zł z kapitału zapasowego spółki na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,5 zł na akcję, wynika z projektów uchwał. "Do dywidendy będą uprawnieni

Agora rekomenduje skup akcji do kwoty 23,83 mln zł

Warszawa, 12.05.2017 (ISBnews) - Agora rekomenduje przeprowadzenie procesu skupu akcji własnych do maksymalnej łącznej kwoty 23,83 mln zł, przy cenie nabycia kształtującej się w przedziale 15,50 zł – 20,00 zł za akcję, podała spółka. „Podjęta została uchwała zarządu spółki w sprawie

Agora rekomenduje 0,75 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 12.05.2016 (ISBnews) - Zarząd Agory podjął uchwałę w sprawie rekomendacji walnemu zgromadzeniu wypłaty dywidendy w wysokości 0,75 zł na jedną akcję, podała spółka. Wniosek uzyskał pozytywną opinię rady nadzorczej. "Analizując wyniki finansowe oraz sytuację na rynkach, na których

Agora skupiła łącznie 1,08 mln akcji własnych w celu ich umorzenia

Warszawa, 10.10.2017 (ISBnews) - Agora w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia nabyła łącznie 1 084 595 akcji, stanowiących 2,28% kapitału, podała spółka.  "Zarząd informuje, że w dniu 10 października 2017 r. Spółka nabyła łącznie 1 084 595

Agora ogłosiła ofertę zakupu do 2,5% akcji własnych po 20 zł za szt.

Warszawa, 26.09.2017 (ISBnews) - Agora ogłosiła ofertę zakupu nie więcej niż 1 191 635 własnych akcji, stanowiących łącznie nie więcej niż 2,5% kapitału zakładowego, poinformowała spółka. Oferowana cena zakupu jednej akcji wynosi 20 zł, poinformowała spółka. "Oferta została ogłoszona w

Amerykański fundusz kupił ponad 11 proc. akcji Agory

Amerykański fundusz kupił ponad 11 proc. akcji Agory

pozyskanie długoterminowego inwestora branżowego to bardzo dobra wiadomość - mówi Bartosz Hojka, prezes Agory. Na razie nie wiadomo, od kogo fundusz kupił akcje. Dotychczas największymi (finansowymi) akcjonariuszami Agory były: PTE PZU SA (11,72 proc. głosów w WZA), Nationale Nederlanden PTE (11,71 proc

Akcjonariusze Agory zdecydowali o skupie do 1,537 mln akcji za maks. 20 zł/szt.

Warszawa, 22.06.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Agory upoważnili zarząd do nabywania do 1,537 mln akcji własnych spółki w celu ich późniejszego umorzenia, wynika z uchwał walnego. Cena minimalna nabycia jednej akcji wynosi 15,50 zł, a cena maksymalna wynosi 20 zł. „Maksymalna liczba akcji

Akcjonariusze Agory zdecydowali o wypłacie 0,75 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 23.06.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze Agory zdecydowali na zwyczajnym walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu kwoty 35,7 mld zł na dywidendę, czyli 0,75 zł na akcję, podała spółka. "Walne zgromadzenie niniejszym postanawia: - przeznaczyć cały zysk netto za rok

DM BOŚ dodał akcje Azotów, LiveChat i Agory do 'top picks'

Warszawa, 20.07.2017 (ISBnews) - Do listy spółek, których kurs akcji w najbliższym miesiącu powinien zachowywać się lepiej niż cały rynek analitycy Domu Maklerskiego BOŚ dodali akcje Azotów, LiveChat i Agory. Z listy najlepszych spółek usunięto jednocześnie: Enel-Med i Tower Investments

Akcjonariusze Agory zdecydują 23 VI o wypłacie 0,75 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 24.05.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze Agory zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 23 czerwca o przeznaczeniu całego zysku netto za 2015 r. oraz części kapitału zapasowego na dywidendę, która ma wynieść 0,75 zł na akcję, podano w projektach uchwał. "Stosownie do treści art

Agora skupiła łącznie 3,27 mln akcji własnych w celu ich umorzenia

Warszawa, 24.04.2015 (ISBnews) - Agora w ramach realizacji drugiego etapu programu nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia nabyła łącznie 771 960 akcji, podała spółka. Spółka zakończyła tym samym program skupu akcji własnych. "Zarząd informuje, że w dniu 24 kwietnia 2015 r. spółka

Agora chce skupić do 2,23% akcji własnych po 12 zł za sztukę

Warszawa, 01.04.2015 (ISBnews) - Agora ogłosiła ofertę zakupu nie więcej niż 1 138 380 akcji własnych, stanowiących łącznie nie więcej niż 2,23% kapitału zakładowego, po cenie 12 zł za akcję, podała spółka. Przyjmowanie ofert sprzedaży akcji rozpocznie się 7 kwietnia, a zakończy 17 kwietnia

BESI podniosło wycenę akcji Agory do 10,3 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

Warszawa, 15.12.2014 (ISBnews) –  BESI Grupo Novo Banco podniosło cenę docelową akcji Agory do 10,3 zł z 10,2 zł i podtrzymało rekomendację "kupuj", wynika z raportu datowanego  na 11 grudnia. W dniu wydania rekomendacji kurs wynosił 7,78 zł. W poniedziałek po

UOKiK: Agora może przejąć CF Helios

. Przedwstępną umowę kupna Agora podpisała 30 marca. Za 84 proc. akcji Heliosa ma zapłacić 25 mln euro, ale kwota ta może wzrosnąć o blisko 1 mln euro w zależności od rezultatu badania stanu zobowiązań Heliosa. Sprzedającymi są fundusze Nova Polonia Private Equity Fund i Nederlandse Financierings-Maatschappij

IDMSA podniósł rekomendację dla Agory do "kupuj"

W dniu wydania rekomendacji za jedną akcję spółki płacono 13,6 zł. We wtorek, na zamknięciu sesji, kurs wynosił 14,10 zł. "() czynniki wpływające na postawę Agory nie wyglądają zbyt optymistycznie, mimo to sądzimy, że przy obecnej cenie, akcje spółki stanowią okazję dla tych inwestorów, którzy

Agora objęła kolejne udziały w czeskiej spółce ROI Hunter

Warszawa, 17.06.2019 (ISBnews) - Agora objęła, w drugiej rundzie finansowania, kolejne udziały w czeskiej spółce ROI Hunter i posiada obecnie prawie 24% akcji spółki, podała Agora. "W czerwcu br., zgodnie z umową inwestycyjną zawartą we wrześniu 2018 r., Agora w drugiej rundzie

Osaczony, czyli spisek kapitalistów

Jakoś zawsze mi się wydawało, że w tym czasie mógłbym zrobić coś pożyteczniejszego. Ale obiecuję solennie: od dziś każdy dzień będę zaczynał od lektury raportów giełdowych. Brak mi tylko wskazówki, jaki poziom zaangażowania OFE w akcjonariacie Agory spowoduje, że powinienem czuć się kupiony

Kino Polska ogłosiła wezwanie na 2,24% akcji Stopklatki po 6,2 zł za szt.

tygodniu Kino Polska TV podjęła decyzję o zwiększeniu udziału w kapitale Stopklatki do 100% z obecnych 97,76% oraz o wycofaniu akcji tej spółki z obrotu na rynku NewConnect.  W II kw. 2018 r. spółka Kino Polska TV kupiła od Agory 41% akcji Stopklatki za 32,2 mln zł, zwiększając udział w

Agora zainwestuje łącznie 4,4 mln euro w czeską spółkę ROI Hunter

dwóch rundach finansowania obejmie w sumie prawie 24% akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki. Agora będzie wspierać obecny zespół zarządzający ROI Hunter w realizacji strategicznej wizji firmy i rozwoju jej działalności. Inwestycja w ROI Hunter to kolejny krok na drodze polskiej grupy

Kino Polska kupi wszystkie akcje Stopklatki i wycofa z obrotu na NewConnect

% w kapitale zakładowym Stopklatki. Kino Polska ma obecnie 97,76% udziałów spółki. W II kw. 2018 r. spółka Kino Polska TV kupiła od Agory 41% akcji Stopklatki za 32,2 mln zł, zwiększając udział w akcjonariacie tej spółki do 82,6%. Następnie zwiększyła zaangażowanie o kolejne 5,8% akcji do 97,8% w

DM BOŚ nadal rekomenduje 'trzymaj' dla Agory, podniósł wycenę do 14,7 zł

Warszawa, 27.07.2017 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska utrzymali rekomendację "trzymaj" dla Agory i podnieśli cenę docelową akcji do 14,7 zł z 13,8 zł, wynika z raportu datowanego na 19 lipca. Rekomendacja została wydana przy cenie 15,50 zł za akcję. W

Grzegorz Kossakowski zrezygnował z funkcji członka zarządu Agory

funkcji członka zarządu Agory obecnej kadencji, podano również. Jednocześnie Agora-Holding, będąca akcjonariuszem posiadającym 100% uprzywilejowanych akcji serii A, złożyła wniosek o zwołanie w najbliższym możliwym terminie, najpóźniej do końca 2017 r., nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki, które

Oświadczenie Zarządu Agory SA w sprawie publikacji na antenie TVP

Fund i jego spółkę zależną MDIF Media Holdings ("Fundusz"). Fundusz nabył akcje Agory od innych akcjonariuszy Spółki. Walory te były jedynie przedmiotem transakcji zawartej przez inne podmioty zewnętrzne, a Spółka nie była jej stroną. Środki z tej transakcji nigdy nie wpłynęły na konto Agory

DM BDM podniósł rekomendację Agory do 'trzymaj', wycena bez zmian - 11,77 zł

Warszawa, 26.02.2016 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego BDM podnieśli rekomendację dla Agory do "trzymaj" z "redukuj" i utrzymali cenę docelową akcji spółki na poziomie 11,77 zł, wynika z raportu datowanego na 23 lutego. Rekomendacja została wydana przy cenie 11,50 zł

Helios z grupy Agory jest w trakcie podpisywania pierwszych umów w gastronomii

akcje promocyjne, jak konkurencja, ale jesteśmy gotowi do agresywniejszych działań, jeśli rynek będzie tego oczekiwał" - wskazał Jagiełło. Podtrzymał on termin otwarcia multipleksu w centrum Blue City w Warszawie pod koniec tego roku. Wcześniej zapowiadano, że Helios z grupy Agora planuje

DM BDM podniósł rekomendację Agory do 'kupuj', wycenę do 19,42 zł

Warszawa, 15.03.2017 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego BDM podwyższyli rekomendację dla Agory do "kupuj" z "trzymaj" i podnieśli cenę docelową akcji do 19,42 zł z 11,77 zł, wynika z raportu datowanego na 13 marca br.  Rekomendacja została wydana przy cenie za

Przegląd prasy

zwiększyć przewozy w Polsce i Czechach Parkiet --Dobry miesiąc na rynkach akcji skłonił niektórych klientów do podjęcia ryzyka, ale większość wciąż chętniej wybiera strategie dłużne --Banki nie boją się zmian niesionych przez wprowadzenie w życie dyrektywy PSD2 - bardziej może zwiększyć się

Przegląd informacji ze spółek

, podała spółka. Agora uwzględnia w tym roku rezerwę z tytułu restrukturyzacji działalności poligraficznej i możliwy negatywny wpływ cen energii na działalność. Z kolei nie spodziewa się negatywnego wpływu związanego z sytuacją spółki Ruch oraz odpisów wartości aktywów trwałych w segmencie

DM mBanku podniósł rekomendację Agory do 'kupuj', obniżył wycenę do 12,6 zł

dalsze oszczędności kosztowe. Zwracamy także uwagę, że (4) obecny capex w Agorze powinien być mniejszy o połowę w ciągu 2 lat, co przekłada się na  FCF na poziomie 0,9-1,0 PLN na akcję i (5) będzie podstawą do płatności dywidendy rzędu 0,75 PLN (wysoki DYield = 7,0%)" – czytamy dalej

Przegląd prasy

--Dino Polska miało 109,45 mln zł zysku netto, 192,5 mln zł EBITDA w III kw. 2019 --Agora miała 2,9 mln zł straty netto, 47,4 mln zł EBITDA w III kw. 2019 r. --TIM wypłaci 0,8 zł dywidendy zaliczkowej na akcję za 2019 r. --ZCh Police zmieniły harmonogram oferty, zapisy na akcje odbędą się 12-22 XI

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

podejmowane są już dalsze czynności, dodał.  Źródło: ISBnews Agora: Zawarła z Domem Maklerskim BZ WBK, działającym na zlecenie i na rachunek Kino Polska TV umowę sprzedaży całości posiadanych przez Agorę akcji w spółce Stopklatka, poinformowała Agora.  Źródło: ISBnews Ultimate Games: Spółka

DM BDM podwyższył wycenę Agory do 10,78 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

Warszawa, 06.02.2015 (ISBnews) - Dom Maklerski BDM podwyższył cenę docelową akcji Agory do 10,78 zł z 10,00 zł, jednocześnie podtrzymując rekomendację "kupuj", wynika z raportu datowanego na 3 lutego br.   Rekomendacja została wydana przy cenie za akcję na poziomie 9,01 zł. W

Rosną przychody Agory. Spółka wypłaci dywidendę?

wydawane przez Agorę zwiększyły poziom wpływów ze sprzedaży reklam o 13,3 proc. Agora wypłaci dywidendę? Zarząd Agory postanowił zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłacenie 75 gr dywidendy za akcję. Dywidenda miałaby zostać wypłacona z zysku za ubiegły rok i kapitału zapasowego. Łącznie na

BESI podniosło wycenę Agory do 14,1 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

Warszawa, 23.04.2015 (ISBnews) – Analitycy BESI Grupo Novo Banco podnieśli cenę docelową akcji Agory do 14,1 zł z 10,3 zł i podtrzymali rekomendację "kupuj", wynika z raportu datowanego na 22 kwietnia. Rekomendacja została wydana przy cenie 11,49 zł, zaś w czwartek, ok. godz

Agora chce 'trzymać się ścieżki' wzrostu przychodów

własną rekomendacją w kwestii ewentualnej dywidendy. Zastrzegł jednak, że w tej kwestii "powtarza się problem prawny wyniku jednostkowego Agory" i opinie prawne będą miały wpływ na ostateczne decyzje. Przypomniał za to, że II etap programu skupu akcji jest aktualny do końca czerwca i Agora

mDM podniósł rekomendację Agory do 'kupuj', wycenę do 15,5 zł

Warszawa, 19.11.2015 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego mBanku podnieśli rekomendację dla akcji Agory do "kupuj" z "trzymaj" i cenę docelową akcji do 15,5 zł z 8,2 zł wcześniej, wynika z raportu datowanego na 13 listopada. Rekomendacja została wydana przy cenie 12,19

Przegląd informacji ze spółek

Akcjonariusze Fortuna Entertainment Group zdecydowali na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu o wycofaniu akcji spółki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i Praskiej Giełdy Papierów Wartościowych, podała spółka. Śnieżka przyjęła ofertę objęcia w drodze subskrypcji prywatnej całości akcji

Przegląd informacji ze spółek

podjętych na walnym zgromadzeniu. Agora zawarła z Domem Maklerskim BZ WBK, działającym na zlecenie i na rachunek Kino Polska TV umowę sprzedaży całości posiadanych przez Agorę akcji w spółce Stopklatka, poinformowała Agora. Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) i PKP Cargo podpisały list intencyjny na rzecz

Przegląd informacji ze spółek

0,5 zł na akcję, podała spółka. Strategia Grupy Agora na lata 2018-2022 zakłada wzrost zarówno poprzez rozwój organiczny, jak i akwizycje. Łączne nakłady na inwestycje do 2022 r. mają wynieść maks. ok. 930 mln zł, podała spółka. Strategia rozwoju Agory i jej grupy kapitałowej zakłada osiągnięcie w

Agora jest potencjalnie zainteresowana zwiększeniem udziału w Stopklatce

jesteśmy zainteresowani zwiększeniem udziału w tym projekcie" - powiedział Hojka podczas konferencji prasowej, odnosząc się do ogłoszonego w styczniu przeglądu opcji strategicznych przez Kino Polska. Obecnie Agora posiada 41,14% akcji spółki Stopklatka, podczas gdy Kino Polska TV jest właścicielem

DM BOŚ podniósł rekomendację Agory do 'trzymaj', wycenę do 13,8 zł

Warszawa, 04.05.2017 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska podnieśli rekomendację dla Agory do "trzymaj" ze "sprzedaj" i podnieśli cenę docelową akcji do 13,8 zł z 12,2 zł wynika z raportu datowanego na 23 kwietnia. Rekomendacja została wydana przy

Przegląd informacji ze spółek

akcjonariuszy spółki w wysokości 1,3 zł na jedną akcję, podała spółka. Zakłady Magnezytowe Ropczyce odnotowały 26,77 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 11,4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Narodowe Centrum Badań i

Haitong podwyższył wyceny dla czterech spółek TMT, obniżył dla dwóch

Warszawa, 05.12.2016 (ISBnews) - Analitycy Haitong Bank podwyższyli rekomendację dla akcji Comarchu, podnieśli ceny docelowe Agory, Comarchu, Cyfrowego Polsatu, Wirtualnej Polski, a także obniżyli wycenę Netii i Orange Polska, wynika z raportu datowanego na 2 grudnia. W przypadku Asseco Poland

Przegląd informacji ze spółek

Polska Grupa Energetyczna (PGE) odnotowała skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w wysokości ok. 1 702 mln zł (czyli 0,91 zł na akcję) w I poł. 2019 r., podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe dane. Vantage Development odnotowało 9,76 mln zł

Haitong Bank obniżył wycenę Agory do 14 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

Warszawa, 06.09.2016 (ISBnews) - Analitycy Haitong Banku obniżyli cenę docelową akcji Agory do 14 zł z 15 zł wcześniej i podtrzymali rekomendację "kupuj", wynika z raportu datowanego na 5 września. We wtorek ok. godz. 9:45 kurs akcji wynosił 11,01 zł. "Cena docelowa została

DM BDM podwyższył wycenę Agory do 20,27 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

Warszawa, 31.05.2017 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego BDM podnieśli cenę docelową Agory do 20,27 zł za akcję z 19,42 zł i utrzymali rekomendację "kupuj", wynika z raportu datowanego na 26 maja. W dniu wydania rekomendacji kurs wynosił 14,75 zł. W środę około godziny 12-ej kurs

Przegląd informacji ze spółek

Zarząd Alior Banku otrzymał zgłoszenie od 4 organizacji pracowniczych dotyczące rozpoczęcie sporu zbiorowego w zakresie podwyżki wynagrodzeń dla wszystkich pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, podał bank. AMS, spółka z grupy Agora, zawarła z trzema osobami fizycznymi

Przegląd informacji ze spółek

zrealizowana przez spółki dystrybucyjne grupy kapitałowej Inter Cars zwiększyła się o 8,2% r/r do 872,4 mln zł w październiku 2019 r., podała spółka. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) postanowiła wykluczyć akcje Alchemii z obrotu giełdowego od 13 listopada, podała spółka. Akcjonariusze Kernel

Przegląd prasy

Debiut rozpoczęła się 1 czerwca, a planowany termin zakończenia inwestycji to 30 października 2019 roku. --Strategia rozwoju Agory i jej grupy kapitałowej na lata 2018-2022 zakłada kontynuowanie polityki dywidendowej w wysokości 0,5 zł na akcję, podała spółka. --Strategia Grupy Agora na lata 2018

Przegląd prasy

stabilizacyjnego kwotą do 1 mld zł --Sejm przyjął nowelizację dot. wydłużenia finansowania restrukturyzacji górnictwa --NWZ Biomedu-Lublin zdecyduje 6 XII o emisji akcji lub obligacji zamiennych --Boryszew zdecydował o przeglądzie opcji strategicznych --Unified Factory ma zgodę na otwarcie przyspieszonego

mDM wskazał 26 spółek jako kluczowe pozytywne rekomendacje na 2018 r.

Warszawa, 09.02.2018 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego mBanku jako kluczowe pozytywne rekomendacje w strategii inwestycyjnej na 2018 r. wskazują akcje spółek: Agora, Alior Bank, Ciech, Dino, Dom Development, Echo Investment, Elektrobudowa, Energa, Erbud, Famur, JSW, Komercni Banka, Kruk, LC

Przegląd prasy

wysokości 1,3 zł na jedną akcję, podała spółka. --Zakłady Magnezytowe Ropczyce odnotowały 26,77 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 11,4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. --Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR

Przegląd prasy

. 4,48 mln ton, co oznacza wzrost o 56% r/r wg prognoz ISBnews --Amica nie otrzymała żadnej propozycji sprzedaży akcji w buy-backu --Sygnity ma porozumienie z BGK ws. rozwiązania umowy na system CSB --KNF: Obrót akcjami Krezusa zostanie wznowiony w poniedziałek --Dekpol ma przedwstępną umowę

Przegląd informacji ze spółek

drodze subskrypcji prywatnej akcji z wyłączeniem prawa poboru lub emisji obligacji zamiennych na akcje, wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne walne zgromadzenie, zwołane na 6 grudnia. Środkami pozyskanymi z emisja spółka chce sfinansować budowę Centrum Badowczo-Rozwojowego, podał Biomed-Lublin. 

Przegląd prasy

--Akcjonariusze PKN Orlen zdecydują 14 VI o wypłacie 3,5 zł dywidendy na akcję --Polimex-Mostostal miał 17,94 mln zł straty netto w I kw. 2019 r. --BOŚ Bank miał 17,08 mln zł zysku netto, 18,45 mld zł aktywów w I kw. 2019 r. --Agora: Wzrost rynku reklamy w 2019 r. w dolnym przedziale prognozy 2,5-4,5

Przegląd prasy

do 118 w sierpniu --Grupa Agora zakłada 5-6 otwarć nowych restauracji do końca 2019 r. --Przychody Auto Partner wzrosły o 23,66% r/r do 125,5 mln zł w sierpniu --Colliers: Wartość transakcji inwestyc. w Polsce wyniosła 2,6 mld euro w I półr. --Eurostat: PKB wzrósł o 0,2% kw/kw w strefie euro

Przegląd prasy

Rzeczny za 15 mln zł; ułatwi rozliczenia marinom, firmom transportowym i żeglarzom ISBnews --Indeks WIG20 wzrósł o 0,06% na zamknięciu w środę --Echo: Wing zamierza kontynuować rozwój spółki zgodnie ze strategią wzrostu --KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Sygnity dot. akcji serii Z i AA

Przegląd informacji ze spółek

Produkcyjnym PKN Orlen w Płocku zostanie zakończony w połowie kwietnia 2019 roku, podała spółka. PSC III, LP - fundusz zarządzany przez Pollen Street Capital Limited - ogłosił wezwanie na 100% akcji Prime Car Management (PCM) po cenie 20 zł za akcję, podał pośredniczący Pekao Investment Banking

Agora miała 0,34 mln zł zysku netto, -2,4 mln zł EBITDA w II kw. 2018 r.

też spółka. "Istotny wpływ na wynik netto Grupy zarówno w drugim kwartale, jak i w pierwszym półroczu 2018 r. miał zysk z transakcji zbycia udziałów w spółce Stopklatka S.A. W wyniku tej transakcji Agora zbyła wszystkie posiadane akcje w Stopklatce (tj. 4 596 203 akcji zwykłych, stanowiących

BESI podniosło wycenę Agory do 14,3 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

Warszawa, 05.05.2015 (ISBnews) - Analitycy BESI Grupo Novo Banco podtrzymali rekomendację dla Agory na poziomie "kupuj"i podwyższyli cenę docelową akcji do 14,3 zł z 14,1 zł, wynika z raportu brokera. "BESI podtrzymuje rekomendację 'kupuj' dla Agory oraz podnosi cenę docelową

Sales Intelligence przedłużyło zapisy w IPO do 7 listopada

Warszawa, 27.10.2017 (ISBnews) - Sales Intelligence przedłużył zapisy w pierwszej ofercie publicznej akcji (IPO) do 7 listopada wobec pierwotnie planowanego terminu 26 października, podała spółka. "Decyzja o przedłużeniu jest podyktowana trwającymi rozmowami z potencjalnymi inwestorami

Przegląd prasy

crowdfundingową emisję akcji na Beesfund --Agora: Transakcja nabycia Eurozet odbyła się zgodnie z prawem --Inflacja konsumencka CPI w USA wzrosła o 0,2% m/m w lutym --Rząd przyjął nowelę łagodzącą ograniczenia w obrocie nieruchomościami rolnymi --Rząd przyjął nowelę dot. wykazu podmiotów zarejestrowanych

Przegląd informacji ze spółek

Jarosław Broda. Akcjonariusze Introlu zdecydują o przeznaczeniu 2,09 mln zł z kapitału rezerwowego na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,08 zł na akcję, wynika z projektów uchwał walnego zgromadzenia zwołanego na 9 kwietnia. Tauron Polska Energia zakłada, że w zaplanowanej na ten rok aktualizacji

Przegląd informacji ze spółek

EBITDA 7,49 mln zł w I poł. 2019 roku, podała spółka, powołując się na szacunkowe dane.  Nadzwyczajne walne zgromadzenie Impexmetalu postanowiło o zniesieniu dematerializacji wszystkich akcji spółki, to jest 190 mln akcji serii A, oraz o wycofaniu ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym

DM BDM obniżył rekomendację Agory do 'redukuj', wycena 11,2 zł

Warszawa, 23.06.2015 (ISBnews) – Analitycy DM BDM obniżyli rekomendację Agory do "redukuj" z "kupuj", podwyższając cenę docelową do 11,2 zł z 10,78 zł wcześniej, wynika z raportu brokera datowanego na 18 czerwca. W dniu wydania rekomendacji kurs wynosił 12,09 zł. W

Przegląd informacji ze spółek

(ZUZP), co obciąży wynik netto za 2019 r. na ok. 8,9 mln zł, podała spółka. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Sygnity w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii Z oraz akcji serii AA, podał regulator. Firmą inwestycyjną

Przegląd infornacji ze spółek

zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy poprzez emisję do 4 mln akcji, podano w projektach uchwał na NWZ. Celem emisji będzie ułatwienie spółce realizacji projektów akwizycyjnych. Giełda Papierów Wartościowych w

Przegląd informacji ze spółek

W odpowiedzi na ofertę skupu do 250 tys. akcji własnych po cenie 120 zł za sztukę nie wpłynęła żadna propozycja sprzedaży akcji spółki, poinformowała Amica.  Obrót akcjami spółki Krezus zostanie wznowiony w poniedziałek tj. 13 sierpnia 2018 r., podała Komisja Nadzoru

Przegląd prasy

Skarbiec TFI, jego obszary przejmuje A. Milewska --Akcjonariusze Famuru zdecydowali o wypłacie 0,53 zł dywidendy na akcję --Ferrum: Wartość rynkowa linii Bender wynosi 74,6 mln zł wg rzeczoznawcy --Altus TFI: Rockbridge TFI sprzedało 5,85% akcji FO Dębica za 79,19 mln zł --Akcjonariusze Primetech

Przegląd informacji ze spółek

PGE Polska Grupa Energetyczna wezwała do sprzedaży 2 383 999 akcji Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja po cenie w wysokości 81,8 zł za każdą akcję, podał pośredniczący Dom Maklerski PKO BP. Wiceprezes Asseco Poland Przemysław Sęczkowski złożył rezygnację z pełnionej

Przegląd informacji ze spółek

Agora. Planowana inwestycja Helios S.A. w nowo utworzoną spółkę wyniesie około 10 mln zł. Grupa Exorigo-Upos złożyła w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego sporządzonego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu łącznie 10 mln akcji na

Haitong Bank podniósł wycenę Agory do 15 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

Warszawa, 16.12.2015 (ISBnews) - Analitycy Haitong Bank podnieśli cenę docelową akcji Agory do 15 zł z 14,3 zł  i podtrzymali rekomendację 'kupuj', wynika z raportu datowanego na 15 grudnia. "Cena docelowa została podniesiona dzięki zweryfikowaniu w górę prognoz zysku EBITDA na

DM BOŚ dodał Inter Cars, Alior, KGHM, Play, Playway i Eurotel do 'top picks'

Warszawa, 11.09.2017 (ISBnews) -  Do listy spółek, których kurs akcji w najbliższym miesiącu powinien zachowywać się lepiej niż cały rynek analitycy Domu Maklerskiego BOŚ dodali akcje Inter Cars, Alior Bank, KGHM, Play, Playway i Eurotela. Z listy najlepszych spółek usunięto jednocześnie

Przegląd prasy

EBIT w I kw. 2018 --PZ Cormay miało 0,12 mln zł straty netto, 0,87 mln zł straty EBIT w I kw. 2018r. --ZE PAK miał 15,08 mln zł straty netto, 49,8 mln zł EBITDA w I kw. 2018 r. --JSW: Ryzyko obniżenia produkcji wskutek wstrząsu sięga 380 tys. ton --Agora rekomenduje 0,5 zł dywidendy na akcję z

Przegląd informacji ze spółek

Agora rozpoczęła dziś negocjacje w przedmiocie potencjalnego nabycia 40% udziałów w spółce Eurozet sp. z o.o., właściciela m.in. Radia Zet, podała Agora. DataWalk Inc., spółka zależna od DataWalk S.A. rozpoczęła realizację projektu pilotażowego z Praesidium Partners LLC, prywatną instytucją

Przegląd prasy

koniec 2017, brak presji inflacyjnej wg analityków --LPP: Wartość dywidendy za 2016 r. będzie wynosić 35,74 zł za akcje --Scope Fluidics zadebiutuje na NewConnect w środę --T-Mobile Polska prowadzi pilotaże Smart City z miastami Nysa i Pionki --Agora celuje w zwiększanie przychodów w segmentach

Przegląd prasy

zgodne z założeniami, zastrzeżenia bezzasadne --GDDKiA: Przetargi na autostradę A2 Mińsk M.-Siedlce ruszą w najbliższych dniach --Rawlplug zamierza założyć spółkę handlową we Włoszech --Agora zamierza wykonać opcję kupna 60% udziałów spółki Eurozet --Elektrobudowa warunkowo wydłużyła termin

Przegląd prasy

pozostanie bezpieczny --Spółka Murapolu ma umowę sprzedaży nieruchomości k/Berlina za 6,2 mln euro netto --LiveChat Software wnioskuje o wypłatę 0,44 zł/akcję zaliczki na poczet dywidendy --Zarząd Agory z Bartoszem Hojką na czele został powołany na kolejną kadencję --Akcjonariusze Agory zdecydowali o

Przegląd prasy

Microchip Factory" Dziennik Gazeta Prawna --Prezes CPK: Jest już rozporządzenie MF ws. dokapitalizowania; pieniądze powinny trafić do CPK w połowie lipca Puls Biznesu -- Domiporta z grupy Agory, wcześniej Trader.com, wdroży w czerwcu możliwość rezerwacji nieruchomości online przed jej zakupem

GPW ogłosiła 40 uczestników Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego

dzięki temu wzrośnie zainteresowanie inwestorów akcjami spółek z programu, co w efekcie przełoży się na wzrost płynności na tych aktywach, podano również. Spółki, które przystąpiły do programu, musiały wysłać odpowiednie zgłoszenie do GPW oraz spełnić określone warunki: należeć do indeksu mWIG40 lub

Przegląd informacji ze spółek

na wypłatę drugiej zaliczki -  w wysokości 0,44 zł na akcję - na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2017/18, podała spółka. Zwyczajne walne zgromadzenie Agory podjęło uchwałę powołującą w skład zarządu spółki Bartosza Hojkę (na prezesa zarządu) oraz Tomasza Jagiełło, Grzegorza

Przegląd informacji ze spółek

obecnie prawie 24% akcji spółki, podała Agora. Grupa Robyg wprowadziła do sprzedaży 79 lokali w osiedlu City Sfera we Włochach, podała spółka. Budowa lokali - o powierzchni 30-83 m2 - rozpocznie się w III kw. 2019 roku, a zakończenie budowy planowane jest na I kw. 2021 roku. Spółka Lotos Paliwa z

Przegląd prasy

--Agora sprzedała spółce Kino Polska TV wszystkie posiadane akcje w Stopklatce --JSW i PKP Cargo mają list intencyjny ws. wykorzystania paliwa wodorowego --Zarząd FO Dębica z Leszkiem Szafranem na czele powołany na kolejną kadencję --MF: Sprzedaż obligacji detalicznych wzrosła m/m do 852 mln zł w

Przegląd prasy

ISBnews --Organizacje związkowe w Alior Banku chcą podwyżek wynagrodzeń --AMS z grupy Agora przejmuje Piano Group, właściciela Benefit Multimedia --Kredyt Inkaso miał 8,06 mln zł zysku netto, 74,95 mln zł zysku EBIT w 2019 r. --Indeks WIG20 wzrósł o 0,38% na zamknięciu w poniedziałek --LW

Przegląd prasy

kwartał będą 'relatywnie dobre' --Agora: Frekwencja w kinach w I kw. potwierdza szanse powtórzenia rekordu z 2016 --Tobiszowski z ME: Propozycję miksu energetycznego poddamy pod dyskusję w br. --BM Reflex: Spadki cen paliw na stacjach powinny wyhamować w maju --Agora skłania się do skupu akcji w

Przegląd prasy

mieszkań oddanych do użytku wzrosła o 12,5% r/r w styczniu --Agora: Opcja zbycia Metro do Discovery daje 'elastyczność' obecności na rynku TV --Agora jest otwarta na akwizycje, ale priorytetem jest rozwój organiczny --Agora jest na ścieżce realizacji swoich strategicznych celów --GUS: Liczba

Przegląd informacji ze spółek

-letni serwis nowego systemu transmisyjnego DWDM koncernu Huawei. Spółka zainwestuje 2,4 mln USD w infrastrukturę światłowodową w ramach realizowanego przez spółkę planu restrukturyzacyjnego, co umożliwi istotną poprawę wyników finansowych na poziomie całej grupy kapitałowej, podało Hawe. Agora

Przegląd informacji ze spółek

dla III etapu inwestycji Atal Marina Apartamenty na warszawskiej Białołęce, podała spółka.  Immofinanz zamierza dokonać wykupu do 15 mln akcji własnych, odpowiadających ok. 1,34% kapitału, po cenie w przedziale 1 - 2,81 euro za sztukę, podała spółka. Elpis, podmiot zależny od PCC Rokita i PCC

Przegląd informacji ze spółek

BBI Development zdecydował o zakończeniu dotychczasowego programu skupu akcji własnych, w związku z zamierzonym podjęciem uchwały o umorzeniu akcji własnych, co nastąpić ma na zwyczajnym walnym zgromadzeniu 25 czerwca 2019 r., podała spółka. Stosownie do uchwały zarządu termin zakończenia

Haitong Bank aktualizował rekomendacje dla spółek z sektora TMT

branży online i e-commerce, oferującej dynamikę wzrostu EBITDA na lata 2018/19 w wysokości 16 i 13%.   Haitong Bank utrzymuje rekomendację "kupuj" dla Agory, ale obniża cenę docelową akcji do 16,7 zł z 19,6 zł. Głównie za sprawą wyższych niż pierwotnie oczekiwano

Przegląd informacji ze spółek

, podała spółka. Grupa Agora zakłada otwarcia 5-6 restauracji do końca roku, poinformował członek zarządu Tomasz Jagiełło. Grupa dostrzega pozytywne perspektywy dla segmentu kinowego z obiecującym repertuarem. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Auto Partner wyniosły 125,46 mln zł w sierpniu br