akcje agory

Akcjonariusze Agory zdecydowali o 0,5 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 21.06.2018 (ISBnews) - Zwyczajne walne zgromadzenie Agory podjęło uchwałę w sprawie przeznaczenia na dywidendę dla akcjonariuszy kwoty 23,3 mln zł, co stanowi 0,5 zł na jedną akcję, podała spółka. "Dywidenda zostanie wypłacona w wysokości 23 290 415,5, zł, tj. po 0,5 zł na jedną

"Pomóż swoim rodzicom" - nowa akcja społeczna Fundacji Agory i Gazety Wyborczej

"Pomóż swoim rodzicom" - nowa akcja społeczna Fundacji Agory i Gazety Wyborczej

Akcje Społeczne Fundacji Agory to długa tradycja ciekawych i ważnych społecznie działań. Fundacja we współpracy z "Gazetą Wyborczą" organizowała kilka edycji przełomowej kampanii "Rodzić po ludzku", zajmowała się zdrowiem i aktywnością Polaków, inicjując akcję "Polska Biega

Agora rozpoczęła negocjacje z Kino Polska ws. sprzedaży akcji Stopklatki

Warszawa, 07.03.2018 (ISBnews) - Agora podpisała z Kino Polska TV list intencyjny dotyczący potencjalnego kupna przez Kino Polska całości posiadanych przez Agorę akcji w spółce Stopklatka. Zgodnie z treścią listu, Agora i Kino Polska będą prowadziły negocjacje dotyczące zasad i warunków

Akcjonariusze Agory zdecydują 12 VI o wypłacie 0,5 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 16.05.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Agory zdecydują o przeznaczeniu łącznie 23,29 mln zł na wypłatę dywidendy, co oznacza 0,50 zł na jedną akcję, wynika z projektów uchwał na walne spółki zwołane na 12 czerwca. „Walne zgromadzenie niniejszym postanawia: (i) przeznaczyć

Agora rekomenduje 0,5 zł dywidendy na akcję z kapitału zapasowego

Warszawa, 16.05.2018 (ISBnews) - Zarząd Agory podjął uchwałę w sprawie rekomendacji akcjonariuszom przeznaczenia kwoty 23 290 415,5 zł na dywidend, co da wypłatę w wysokości 0,5 zł na akcję, podała spółka. Wypłata dywidendy nastąpi z kapitału zapasowego spółki utworzonego z zysku lat

Agora sprzedała spółce Kino Polska TV wszystkie posiadane akcje w Stopklatce

Warszawa, 14.06.2018 (ISBnews) - Agora zawarła z Domem Maklerskim BZ WBK, działającym na zlecenie i na rachunek Kino Polska TV umowę sprzedaży całości posiadanych przez Agorę akcji w spółce Stopklatka, poinformowała Agora. "W wyniku transakcji w dniu dzisiejszym Agora zbędzie wszystkie

Agora skłania się do skupu akcji w formie ogłoszenia oferty

Warszawa, 12.05.2017 (ISBnews) - Agora ocenia, że formuła skupu akcji z poprzednich lat - w formie ogłoszenia oferty zakupu - sprawdziła się i ku niej się skłania, poinformował członek zarządu Grzegorz Kossakowski. "Formuła skupu akcji z poprzednich lat się sprawdziła i ku niej się

Agora rekomenduje 0,75 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 12.05.2016 (ISBnews) - Zarząd Agory podjął uchwałę w sprawie rekomendacji walnemu zgromadzeniu wypłaty dywidendy w wysokości 0,75 zł na jedną akcję, podała spółka. Wniosek uzyskał pozytywną opinię rady nadzorczej. "Analizując wyniki finansowe oraz sytuację na rynkach, na których

Akcjonariusze Agory zdecydują 20 VI o wypłacie 0,5 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 25.05.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Agory zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 20 czerwca o przeznaczeniu 23,29 mln zł z kapitału zapasowego spółki na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,5 zł na akcję, wynika z projektów uchwał. "Do dywidendy będą uprawnieni

Agora rekomenduje skup akcji do kwoty 23,83 mln zł

Warszawa, 12.05.2017 (ISBnews) - Agora rekomenduje przeprowadzenie procesu skupu akcji własnych do maksymalnej łącznej kwoty 23,83 mln zł, przy cenie nabycia kształtującej się w przedziale 15,50 zł – 20,00 zł za akcję, podała spółka. „Podjęta została uchwała zarządu spółki w sprawie

Amerykański fundusz kupił ponad 11 proc. akcji Agory

Amerykański fundusz kupił ponad 11 proc. akcji Agory

pozyskanie długoterminowego inwestora branżowego to bardzo dobra wiadomość - mówi Bartosz Hojka, prezes Agory. Na razie nie wiadomo, od kogo fundusz kupił akcje. Dotychczas największymi (finansowymi) akcjonariuszami Agory były: PTE PZU SA (11,72 proc. głosów w WZA), Nationale Nederlanden PTE (11,71 proc

Agora skupiła łącznie 1,08 mln akcji własnych w celu ich umorzenia

Warszawa, 10.10.2017 (ISBnews) - Agora w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia nabyła łącznie 1 084 595 akcji, stanowiących 2,28% kapitału, podała spółka.  "Zarząd informuje, że w dniu 10 października 2017 r. Spółka nabyła łącznie 1 084 595

Agora ogłosiła ofertę zakupu do 2,5% akcji własnych po 20 zł za szt.

Warszawa, 26.09.2017 (ISBnews) - Agora ogłosiła ofertę zakupu nie więcej niż 1 191 635 własnych akcji, stanowiących łącznie nie więcej niż 2,5% kapitału zakładowego, poinformowała spółka. Oferowana cena zakupu jednej akcji wynosi 20 zł, poinformowała spółka. "Oferta została ogłoszona w

Akcjonariusze Agory zdecydowali o wypłacie 0,75 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 23.06.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze Agory zdecydowali na zwyczajnym walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu kwoty 35,7 mld zł na dywidendę, czyli 0,75 zł na akcję, podała spółka. "Walne zgromadzenie niniejszym postanawia: - przeznaczyć cały zysk netto za rok

Akcjonariusze Agory zdecydowali o skupie do 1,537 mln akcji za maks. 20 zł/szt.

Warszawa, 22.06.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Agory upoważnili zarząd do nabywania do 1,537 mln akcji własnych spółki w celu ich późniejszego umorzenia, wynika z uchwał walnego. Cena minimalna nabycia jednej akcji wynosi 15,50 zł, a cena maksymalna wynosi 20 zł. „Maksymalna liczba akcji

DM BOŚ dodał akcje Azotów, LiveChat i Agory do 'top picks'

Warszawa, 20.07.2017 (ISBnews) - Do listy spółek, których kurs akcji w najbliższym miesiącu powinien zachowywać się lepiej niż cały rynek analitycy Domu Maklerskiego BOŚ dodali akcje Azotów, LiveChat i Agory. Z listy najlepszych spółek usunięto jednocześnie: Enel-Med i Tower Investments

Akcjonariusze Agory zdecydują 23 VI o wypłacie 0,75 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 24.05.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze Agory zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 23 czerwca o przeznaczeniu całego zysku netto za 2015 r. oraz części kapitału zapasowego na dywidendę, która ma wynieść 0,75 zł na akcję, podano w projektach uchwał. "Stosownie do treści art

Agora skupiła łącznie 3,27 mln akcji własnych w celu ich umorzenia

Warszawa, 24.04.2015 (ISBnews) - Agora w ramach realizacji drugiego etapu programu nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia nabyła łącznie 771 960 akcji, podała spółka. Spółka zakończyła tym samym program skupu akcji własnych. "Zarząd informuje, że w dniu 24 kwietnia 2015 r. spółka

Agora chce skupić do 2,23% akcji własnych po 12 zł za sztukę

Warszawa, 01.04.2015 (ISBnews) - Agora ogłosiła ofertę zakupu nie więcej niż 1 138 380 akcji własnych, stanowiących łącznie nie więcej niż 2,23% kapitału zakładowego, po cenie 12 zł za akcję, podała spółka. Przyjmowanie ofert sprzedaży akcji rozpocznie się 7 kwietnia, a zakończy 17 kwietnia

BESI podniosło wycenę akcji Agory do 10,3 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

Warszawa, 15.12.2014 (ISBnews) –  BESI Grupo Novo Banco podniosło cenę docelową akcji Agory do 10,3 zł z 10,2 zł i podtrzymało rekomendację "kupuj", wynika z raportu datowanego  na 11 grudnia. W dniu wydania rekomendacji kurs wynosił 7,78 zł. W poniedziałek po

UOKiK: Agora może przejąć CF Helios

. Przedwstępną umowę kupna Agora podpisała 30 marca. Za 84 proc. akcji Heliosa ma zapłacić 25 mln euro, ale kwota ta może wzrosnąć o blisko 1 mln euro w zależności od rezultatu badania stanu zobowiązań Heliosa. Sprzedającymi są fundusze Nova Polonia Private Equity Fund i Nederlandse Financierings-Maatschappij

IDMSA podniósł rekomendację dla Agory do "kupuj"

W dniu wydania rekomendacji za jedną akcję spółki płacono 13,6 zł. We wtorek, na zamknięciu sesji, kurs wynosił 14,10 zł. "() czynniki wpływające na postawę Agory nie wyglądają zbyt optymistycznie, mimo to sądzimy, że przy obecnej cenie, akcje spółki stanowią okazję dla tych inwestorów, którzy

Agora nie zmienia swojej polityki dywidendowej

Hojka podczas wideokonferencji. Strategia rozwoju Agory i jej grupy kapitałowej na lata 2018-2022 zakłada kontynuowanie polityki dywidendowej tj. wypłatę dywidendy wysokości 0,5 zł na akcję. W czerwcu ub. roku akcjonariusze Agory zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 23 290

Agora rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 r.

2018 r. na wypłatę dywidendy, co oznaczało wypłatę 0,50 zł na jedną akcjęAgora jest m.in. większościowym właścicielem sieci kin Helios, spółki Next Film, zajmującej się produkcją i dystrybucją filmową oraz AMS działającej na rynku reklamy zewnętrznej, a także wydawcą "Gazety Wyborczej

Akcjonariusze Agory zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2019 r.

w całości na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w uchwale.  W ubiegłym roku akcjonariusze zdecydowali o przeznaczeniu łącznie 23,29 mln zł z zysku za 2018 r. na wypłatę dywidendy, co oznaczało wypłatę 0,50 zł na jedną akcjęAgora jest m.in. większościowym właścicielem sieci kin

Agora objęła kolejne udziały w czeskiej spółce ROI Hunter

Warszawa, 17.06.2019 (ISBnews) - Agora objęła, w drugiej rundzie finansowania, kolejne udziały w czeskiej spółce ROI Hunter i posiada obecnie prawie 24% akcji spółki, podała Agora. "W czerwcu br., zgodnie z umową inwestycyjną zawartą we wrześniu 2018 r., Agora w drugiej rundzie

Osaczony, czyli spisek kapitalistów

Jakoś zawsze mi się wydawało, że w tym czasie mógłbym zrobić coś pożyteczniejszego. Ale obiecuję solennie: od dziś każdy dzień będę zaczynał od lektury raportów giełdowych. Brak mi tylko wskazówki, jaki poziom zaangażowania OFE w akcjonariacie Agory spowoduje, że powinienem czuć się kupiony

Akcjonariusze Agory zdecydują 27 III o przyjęciu programu motywacyjnego

cen ważonych wolumenem obrotu" - czytamy również w projekcie uchwały. Spółka ubiegać się będzie o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW akcji nowej emisji. Agora jest m.in. większościowym właścicielem sieci kin Helios, firmy Next Film, zajmującej

Przegląd prasy

koniunktury i oczekiwań Parkiet --Agora rozważa przesunięcie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy zwołanego na 27 marca, które ma uchwalić program opcyjny i zatwierdzić połączenie ze spółką Agora-Poligrafia --Rozłucki: Moim zdaniem kilka miesięcy temu nasze akcje wcale nie były

Kino Polska ogłosiła wezwanie na 2,24% akcji Stopklatki po 6,2 zł za szt.

tygodniu Kino Polska TV podjęła decyzję o zwiększeniu udziału w kapitale Stopklatki do 100% z obecnych 97,76% oraz o wycofaniu akcji tej spółki z obrotu na rynku NewConnect.  W II kw. 2018 r. spółka Kino Polska TV kupiła od Agory 41% akcji Stopklatki za 32,2 mln zł, zwiększając udział w

Agora zainwestuje łącznie 4,4 mln euro w czeską spółkę ROI Hunter

dwóch rundach finansowania obejmie w sumie prawie 24% akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki. Agora będzie wspierać obecny zespół zarządzający ROI Hunter w realizacji strategicznej wizji firmy i rozwoju jej działalności. Inwestycja w ROI Hunter to kolejny krok na drodze polskiej grupy

DM BOŚ nadal rekomenduje 'trzymaj' dla Agory, podniósł wycenę do 14,7 zł

Warszawa, 27.07.2017 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska utrzymali rekomendację "trzymaj" dla Agory i podnieśli cenę docelową akcji do 14,7 zł z 13,8 zł, wynika z raportu datowanego na 19 lipca. Rekomendacja została wydana przy cenie 15,50 zł za akcję. W

Grzegorz Kossakowski zrezygnował z funkcji członka zarządu Agory

funkcji członka zarządu Agory obecnej kadencji, podano również. Jednocześnie Agora-Holding, będąca akcjonariuszem posiadającym 100% uprzywilejowanych akcji serii A, złożyła wniosek o zwołanie w najbliższym możliwym terminie, najpóźniej do końca 2017 r., nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki, które

Kino Polska kupi wszystkie akcje Stopklatki i wycofa z obrotu na NewConnect

% w kapitale zakładowym Stopklatki. Kino Polska ma obecnie 97,76% udziałów spółki. W II kw. 2018 r. spółka Kino Polska TV kupiła od Agory 41% akcji Stopklatki za 32,2 mln zł, zwiększając udział w akcjonariacie tej spółki do 82,6%. Następnie zwiększyła zaangażowanie o kolejne 5,8% akcji do 97,8% w

Oświadczenie Zarządu Agory SA w sprawie publikacji na antenie TVP

Fund i jego spółkę zależną MDIF Media Holdings ("Fundusz"). Fundusz nabył akcje Agory od innych akcjonariuszy Spółki. Walory te były jedynie przedmiotem transakcji zawartej przez inne podmioty zewnętrzne, a Spółka nie była jej stroną. Środki z tej transakcji nigdy nie wpłynęły na konto Agory

Przegląd informacji ze spółek

Konsorcjum Stali zdecydowali o wycofaniu akcji z obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), wynika z uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu. Celon Pharma podjęła decyzję o priorytetowym zaadoptowaniu strefy BSL-3 i wdrożeniu wytwarzania testów qRT-PCR (do diagnostyki

Przegląd informacji ze spółek

- spółka zależna Agory - została sprzedana spółce Auto Centrum z Krosna, podała Agora. Cena transakcji pozostaje wartością nieistotną dla Grupy Agora. Akcjonariusze Quercus TFI zdecydowali na walnym zgromadzeniu o niewypłaceniu dywidendy z zysku netto za 2019 r. i przeznaczeniu go na kapitał rezerwowy w

DM BDM podniósł rekomendację Agory do 'trzymaj', wycena bez zmian - 11,77 zł

Warszawa, 26.02.2016 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego BDM podnieśli rekomendację dla Agory do "trzymaj" z "redukuj" i utrzymali cenę docelową akcji spółki na poziomie 11,77 zł, wynika z raportu datowanego na 23 lutego. Rekomendacja została wydana przy cenie 11,50 zł

DM BDM podniósł rekomendację Agory do 'kupuj', wycenę do 19,42 zł

Warszawa, 15.03.2017 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego BDM podwyższyli rekomendację dla Agory do "kupuj" z "trzymaj" i podnieśli cenę docelową akcji do 19,42 zł z 11,77 zł, wynika z raportu datowanego na 13 marca br.  Rekomendacja została wydana przy cenie za

Helios z grupy Agory jest w trakcie podpisywania pierwszych umów w gastronomii

akcje promocyjne, jak konkurencja, ale jesteśmy gotowi do agresywniejszych działań, jeśli rynek będzie tego oczekiwał" - wskazał Jagiełło. Podtrzymał on termin otwarcia multipleksu w centrum Blue City w Warszawie pod koniec tego roku. Wcześniej zapowiadano, że Helios z grupy Agora planuje

DM mBanku podniósł rekomendację Agory do 'kupuj', obniżył wycenę do 12,6 zł

dalsze oszczędności kosztowe. Zwracamy także uwagę, że (4) obecny capex w Agorze powinien być mniejszy o połowę w ciągu 2 lat, co przekłada się na  FCF na poziomie 0,9-1,0 PLN na akcję i (5) będzie podstawą do płatności dywidendy rzędu 0,75 PLN (wysoki DYield = 7,0%)" – czytamy dalej

DM BDM podwyższył wycenę Agory do 10,78 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

Warszawa, 06.02.2015 (ISBnews) - Dom Maklerski BDM podwyższył cenę docelową akcji Agory do 10,78 zł z 10,00 zł, jednocześnie podtrzymując rekomendację "kupuj", wynika z raportu datowanego na 3 lutego br.   Rekomendacja została wydana przy cenie za akcję na poziomie 9,01 zł. W

Przegląd informacji ze spółek

dotyczącą wypłaty dywidendy z dnia 27 lutego br.i postanowił o jej niewypłacaniu z zysku za rok 2019, podała spółka. W lutym br. zarząd Arctic Paper zdecydował, że będzie rekomendował wypłatę dywidendy z zysku netto za 2019 rok w wysokości 0,2 zł na akcję. Syndyk masy upadłości Elektrobudowa w upadłości

BESI podniosło wycenę Agory do 14,1 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

Warszawa, 23.04.2015 (ISBnews) – Analitycy BESI Grupo Novo Banco podnieśli cenę docelową akcji Agory do 14,1 zł z 10,3 zł i podtrzymali rekomendację "kupuj", wynika z raportu datowanego na 22 kwietnia. Rekomendacja została wydana przy cenie 11,49 zł, zaś w czwartek, ok. godz

Rosną przychody Agory. Spółka wypłaci dywidendę?

wydawane przez Agorę zwiększyły poziom wpływów ze sprzedaży reklam o 13,3 proc. Agora wypłaci dywidendę? Zarząd Agory postanowił zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłacenie 75 gr dywidendy za akcję. Dywidenda miałaby zostać wypłacona z zysku za ubiegły rok i kapitału zapasowego. Łącznie na

Agora chce 'trzymać się ścieżki' wzrostu przychodów

własną rekomendacją w kwestii ewentualnej dywidendy. Zastrzegł jednak, że w tej kwestii "powtarza się problem prawny wyniku jednostkowego Agory" i opinie prawne będą miały wpływ na ostateczne decyzje. Przypomniał za to, że II etap programu skupu akcji jest aktualny do końca czerwca i Agora

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

podejmowane są już dalsze czynności, dodał.  Źródło: ISBnews Agora: Zawarła z Domem Maklerskim BZ WBK, działającym na zlecenie i na rachunek Kino Polska TV umowę sprzedaży całości posiadanych przez Agorę akcji w spółce Stopklatka, poinformowała Agora.  Źródło: ISBnews Ultimate Games: Spółka

Przegląd prasy

zwiększyć przewozy w Polsce i Czechach Parkiet --Dobry miesiąc na rynkach akcji skłonił niektórych klientów do podjęcia ryzyka, ale większość wciąż chętniej wybiera strategie dłużne --Banki nie boją się zmian niesionych przez wprowadzenie w życie dyrektywy PSD2 - bardziej może zwiększyć się

Przegląd informacji ze spółek

, podała spółka. Agora uwzględnia w tym roku rezerwę z tytułu restrukturyzacji działalności poligraficznej i możliwy negatywny wpływ cen energii na działalność. Z kolei nie spodziewa się negatywnego wpływu związanego z sytuacją spółki Ruch oraz odpisów wartości aktywów trwałych w segmencie

mDM podniósł rekomendację Agory do 'kupuj', wycenę do 15,5 zł

Warszawa, 19.11.2015 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego mBanku podnieśli rekomendację dla akcji Agory do "kupuj" z "trzymaj" i cenę docelową akcji do 15,5 zł z 8,2 zł wcześniej, wynika z raportu datowanego na 13 listopada. Rekomendacja została wydana przy cenie 12,19

Przegląd prasy

, analizuje zaangażowanie w sektor bankowy --Lufthansa: Kraków i Warszawa znajdą się w siatce połączeń od połowy czerwca --Agora nie planuje obecnie przeprowadzenia emisji akcji --MR oczekuje spowolnienia inflacji do ok. 2,8 r/r w czerwcu --Grupa BIK miała 6,02 mln zł zysku netto, 13,69 mln zł zysku

Agora jest potencjalnie zainteresowana zwiększeniem udziału w Stopklatce

jesteśmy zainteresowani zwiększeniem udziału w tym projekcie" - powiedział Hojka podczas konferencji prasowej, odnosząc się do ogłoszonego w styczniu przeglądu opcji strategicznych przez Kino Polska. Obecnie Agora posiada 41,14% akcji spółki Stopklatka, podczas gdy Kino Polska TV jest właścicielem

Przegląd informacji ze spółek

bankowych, znajdujących się pod silną presją, związaną m.in. z obniżkami stóp procentowych, poinformowali przedstawiciele grupy. Ubezpieczyciel nie widzi obecnie konieczności dokapitalizowania Alior Banku. Agora nie rozważa obecnie przeprowadzenia emisji akcji ani innej formy pozyskania dodatkowych

Przegląd prasy

--Dino Polska miało 109,45 mln zł zysku netto, 192,5 mln zł EBITDA w III kw. 2019 --Agora miała 2,9 mln zł straty netto, 47,4 mln zł EBITDA w III kw. 2019 r. --TIM wypłaci 0,8 zł dywidendy zaliczkowej na akcję za 2019 r. --ZCh Police zmieniły harmonogram oferty, zapisy na akcje odbędą się 12-22 XI

Przegląd informacji ze spółek

Akcjonariusze Fortuna Entertainment Group zdecydowali na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu o wycofaniu akcji spółki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i Praskiej Giełdy Papierów Wartościowych, podała spółka. Śnieżka przyjęła ofertę objęcia w drodze subskrypcji prywatnej całości akcji

DM BOŚ podniósł rekomendację Agory do 'trzymaj', wycenę do 13,8 zł

Warszawa, 04.05.2017 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska podnieśli rekomendację dla Agory do "trzymaj" ze "sprzedaj" i podnieśli cenę docelową akcji do 13,8 zł z 12,2 zł wynika z raportu datowanego na 23 kwietnia. Rekomendacja została wydana przy

Przegląd informacji ze spółek

podjętych na walnym zgromadzeniu. Agora zawarła z Domem Maklerskim BZ WBK, działającym na zlecenie i na rachunek Kino Polska TV umowę sprzedaży całości posiadanych przez Agorę akcji w spółce Stopklatka, poinformowała Agora. Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) i PKP Cargo podpisały list intencyjny na rzecz

Przegląd informacji ze spółek

dywidendę, tj. o wypłacie w wysokości 2 zł na akcję, podał Stalprodukt. ML System bierze pod uwagę kolejną emisję akcji w zależności od zapotrzebowania na innowacyjne produkty, takie jak szyby z kropkami kwantowymi, poinformował prezes Dawid Cycoń. Movie Games zawiązał spółkę Road Studio, w której objął

Przegląd informacji ze spółek

0,5 zł na akcję, podała spółka. Strategia Grupy Agora na lata 2018-2022 zakłada wzrost zarówno poprzez rozwój organiczny, jak i akwizycje. Łączne nakłady na inwestycje do 2022 r. mają wynieść maks. ok. 930 mln zł, podała spółka. Strategia rozwoju Agory i jej grupy kapitałowej zakłada osiągnięcie w

Haitong podwyższył wyceny dla czterech spółek TMT, obniżył dla dwóch

Warszawa, 05.12.2016 (ISBnews) - Analitycy Haitong Bank podwyższyli rekomendację dla akcji Comarchu, podnieśli ceny docelowe Agory, Comarchu, Cyfrowego Polsatu, Wirtualnej Polski, a także obniżyli wycenę Netii i Orange Polska, wynika z raportu datowanego na 2 grudnia. W przypadku Asseco Poland

Przegląd informacji ze spółek

akcjonariuszy spółki w wysokości 1,3 zł na jedną akcję, podała spółka. Zakłady Magnezytowe Ropczyce odnotowały 26,77 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 11,4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Narodowe Centrum Badań i

Haitong Bank obniżył wycenę Agory do 14 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

Warszawa, 06.09.2016 (ISBnews) - Analitycy Haitong Banku obniżyli cenę docelową akcji Agory do 14 zł z 15 zł wcześniej i podtrzymali rekomendację "kupuj", wynika z raportu datowanego na 5 września. We wtorek ok. godz. 9:45 kurs akcji wynosił 11,01 zł. "Cena docelowa została

Przegląd informacji ze spółek

Polska Grupa Energetyczna (PGE) odnotowała skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w wysokości ok. 1 702 mln zł (czyli 0,91 zł na akcję) w I poł. 2019 r., podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe dane. Vantage Development odnotowało 9,76 mln zł

DM BDM podwyższył wycenę Agory do 20,27 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

Warszawa, 31.05.2017 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego BDM podnieśli cenę docelową Agory do 20,27 zł za akcję z 19,42 zł i utrzymali rekomendację "kupuj", wynika z raportu datowanego na 26 maja. W dniu wydania rekomendacji kurs wynosił 14,75 zł. W środę około godziny 12-ej kurs

Przegląd informacji ze spółek

spółka.  Work Service i Industry Personnel złożyły wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) o zawarcie nowych układów ratalnych, podała spółka. Potencjalny inwestor Work Service, który jest zainteresowany przejęciem aktywów lub akcji spółki jako priorytet traktuje uregulowanie

Przegląd informacji ze spółek

wypłatę 0,6 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie. Zarząd Famuru zdecydował o rekomendowaniu akcjonariuszom niewypłacania dywidendy z zysku za rok 2019, podała spółka.  Helios - spółka zależna Agory - zakończył negocjacje i zawarł umowę sprzedaży wszystkich udziałów w

Przegląd informacji ze spółek

uchwał. Akcjonariusze Vigo System zdecydowali o przeznaczeniu całości zysku netto za 2019 rok na kapitał zapasowy, wynika z uchwały walnego zgromadzenia. Akcjonariusze Agory zdecydowali o przeznaczeniu całości zysku netto za 2019 rok na kapitał zapasowy, wynika z uchwały walnego

Przegląd prasy

Debiut rozpoczęła się 1 czerwca, a planowany termin zakończenia inwestycji to 30 października 2019 roku. --Strategia rozwoju Agory i jej grupy kapitałowej na lata 2018-2022 zakłada kontynuowanie polityki dywidendowej w wysokości 0,5 zł na akcję, podała spółka. --Strategia Grupy Agora na lata 2018

mDM wskazał 26 spółek jako kluczowe pozytywne rekomendacje na 2018 r.

Warszawa, 09.02.2018 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego mBanku jako kluczowe pozytywne rekomendacje w strategii inwestycyjnej na 2018 r. wskazują akcje spółek: Agora, Alior Bank, Ciech, Dino, Dom Development, Echo Investment, Elektrobudowa, Energa, Erbud, Famur, JSW, Komercni Banka, Kruk, LC

Przegląd prasy

mln zł zysku netto, 4,73 mln zł zysku EBIT w 2019 r. --PAIH: Przemodelowanie łańcuchów dostaw do Niemiec szansą dla polskich eksporterów --PKN Orlen sfinalizował przejęcie 80% akcji spółki Energa --NBP planuje m.in. operacje strukturalne outright buy 13 i 27 maja --Famur ma porozumie ws

Przegląd informacji ze spółek

Zarząd Alior Banku otrzymał zgłoszenie od 4 organizacji pracowniczych dotyczące rozpoczęcie sporu zbiorowego w zakresie podwyżki wynagrodzeń dla wszystkich pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, podał bank. AMS, spółka z grupy Agora, zawarła z trzema osobami fizycznymi

Przegląd prasy

stabilizacyjnego kwotą do 1 mld zł --Sejm przyjął nowelizację dot. wydłużenia finansowania restrukturyzacji górnictwa --NWZ Biomedu-Lublin zdecyduje 6 XII o emisji akcji lub obligacji zamiennych --Boryszew zdecydował o przeglądzie opcji strategicznych --Unified Factory ma zgodę na otwarcie przyspieszonego

Przegląd prasy

. 4,48 mln ton, co oznacza wzrost o 56% r/r wg prognoz ISBnews --Amica nie otrzymała żadnej propozycji sprzedaży akcji w buy-backu --Sygnity ma porozumienie z BGK ws. rozwiązania umowy na system CSB --KNF: Obrót akcjami Krezusa zostanie wznowiony w poniedziałek --Dekpol ma przedwstępną umowę

Przegląd prasy

wysokości 1,3 zł na jedną akcję, podała spółka. --Zakłady Magnezytowe Ropczyce odnotowały 26,77 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 11,4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. --Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR

BESI podniosło wycenę Agory do 14,3 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

Warszawa, 05.05.2015 (ISBnews) - Analitycy BESI Grupo Novo Banco podtrzymali rekomendację dla Agory na poziomie "kupuj"i podwyższyli cenę docelową akcji do 14,3 zł z 14,1 zł, wynika z raportu brokera. "BESI podtrzymuje rekomendację 'kupuj' dla Agory oraz podnosi cenę docelową

Przegląd prasy

. --Akcjonariusze Agory zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2019 r. --Stelmet miał 9,56 mln zł zysku netto w I poł. r. obr. 2019/2020 --BGK planuje 3 przetargi obligacji na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID w VII --Globalna platforma płatnicza Adyen rozpoczyna działalność w Polsce --Capital Park

Przegląd informacji ze spółek

największym w Polsce programem oferującym usługi łączone dla domu i rodziny, podał Cyfrowy Polsat. Z programu korzysta już ponad 2 mln klientów, a łączna liczba posiadanych przez nich usług to ponad 6 mln. Helios i Step Inside - spółki zależne Agory - zawarły umowę inwestycyjną z częścią

Przegląd informacji ze spółek

drodze subskrypcji prywatnej akcji z wyłączeniem prawa poboru lub emisji obligacji zamiennych na akcje, wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne walne zgromadzenie, zwołane na 6 grudnia. Środkami pozyskanymi z emisja spółka chce sfinansować budowę Centrum Badowczo-Rozwojowego, podał Biomed-Lublin. 

Przegląd informacji ze spółek

zrealizowana przez spółki dystrybucyjne grupy kapitałowej Inter Cars zwiększyła się o 8,2% r/r do 872,4 mln zł w październiku 2019 r., podała spółka. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) postanowiła wykluczyć akcje Alchemii z obrotu giełdowego od 13 listopada, podała spółka. Akcjonariusze Kernel

Przegląd prasy

zdecydują 29 VI o wypłacie 0,02 zł dywidendy na akcję --Akcjonariusze Projprzemu zdecydują 29 VI o wypłacie 0,6 zł dywidendy na akcję --Famur rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2019 r. --Agora: Helios sprzedał wszystkie udziały Foodio Concepts --M. Michałek powołany na prezesa, a K. Kwiecień na

Przegląd prasy

--Akcjonariusze PKN Orlen zdecydują 14 VI o wypłacie 3,5 zł dywidendy na akcję --Polimex-Mostostal miał 17,94 mln zł straty netto w I kw. 2019 r. --BOŚ Bank miał 17,08 mln zł zysku netto, 18,45 mld zł aktywów w I kw. 2019 r. --Agora: Wzrost rynku reklamy w 2019 r. w dolnym przedziale prognozy 2,5-4,5

Przegląd informacji ze spółek

Portfel zamówień grupy Asseco na 2020 rok wynosi obecnie 7 601 mln zł, co oznacza wzrost o 22% w skali roku, podała spółka. Zarzad i rada nadzorcza Asseco Poland zdecydowały o rekomendowaniu akcjonariuszom wypłaty 3,01 zł dywidendy na akcję z zysku za 2019 r., podała spółka. Asseco

DM BDM obniżył rekomendację Agory do 'redukuj', wycena 11,2 zł

Warszawa, 23.06.2015 (ISBnews) – Analitycy DM BDM obniżyli rekomendację Agory do "redukuj" z "kupuj", podwyższając cenę docelową do 11,2 zł z 10,78 zł wcześniej, wynika z raportu brokera datowanego na 18 czerwca. W dniu wydania rekomendacji kurs wynosił 12,09 zł. W

Sales Intelligence przedłużyło zapisy w IPO do 7 listopada

Warszawa, 27.10.2017 (ISBnews) - Sales Intelligence przedłużył zapisy w pierwszej ofercie publicznej akcji (IPO) do 7 listopada wobec pierwotnie planowanego terminu 26 października, podała spółka. "Decyzja o przedłużeniu jest podyktowana trwającymi rozmowami z potencjalnymi inwestorami

Przegląd informacji ze spółek

Produkcyjnym PKN Orlen w Płocku zostanie zakończony w połowie kwietnia 2019 roku, podała spółka. PSC III, LP - fundusz zarządzany przez Pollen Street Capital Limited - ogłosił wezwanie na 100% akcji Prime Car Management (PCM) po cenie 20 zł za akcję, podał pośredniczący Pekao Investment Banking

Agora miała 0,34 mln zł zysku netto, -2,4 mln zł EBITDA w II kw. 2018 r.

też spółka. "Istotny wpływ na wynik netto Grupy zarówno w drugim kwartale, jak i w pierwszym półroczu 2018 r. miał zysk z transakcji zbycia udziałów w spółce Stopklatka S.A. W wyniku tej transakcji Agora zbyła wszystkie posiadane akcje w Stopklatce (tj. 4 596 203 akcji zwykłych, stanowiących

Przegląd prasy

do 118 w sierpniu --Grupa Agora zakłada 5-6 otwarć nowych restauracji do końca 2019 r. --Przychody Auto Partner wzrosły o 23,66% r/r do 125,5 mln zł w sierpniu --Colliers: Wartość transakcji inwestyc. w Polsce wyniosła 2,6 mld euro w I półr. --Eurostat: PKB wzrósł o 0,2% kw/kw w strefie euro

Przegląd informacji ze spółek

Construccion Polska rekomenduje akcjonariuszom wypłatę dywidendy wysokości 13 664 643,2 zł z zysku za 2019 r., tj. 2,6 zł dywidendy brutto na jedną akcję, podała spółka.  Spółki z grupy AR Packaging nabędą w ramach wezwania 3 662 227 akcji BSC Drukarnia Opakowań, podał pośredniczący w transakcji

Przegląd prasy

najniższego od ponad 5 lat poziomu  --JP Morgan spodziewa się, że wartość programów skupu akcji spółek tylko z indeksu S&P spadnie w tym roku o 70% --Ucieczka inwestorów od dolara oraz przecena ropy naftowej przyniosła silne spadki wielu waltut Dziennik Gazeta Prawna  --Wiceminister

Przegląd prasy

Rzeczny za 15 mln zł; ułatwi rozliczenia marinom, firmom transportowym i żeglarzom ISBnews --Indeks WIG20 wzrósł o 0,06% na zamknięciu w środę --Echo: Wing zamierza kontynuować rozwój spółki zgodnie ze strategią wzrostu --KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Sygnity dot. akcji serii Z i AA

Przegląd informacji ze spółek

Produkcja węgla w Jastrzębskiej Spółce Węglowej (JSW) wyniosła 3,9 mln ton w IV kw. 2019 r. wobec 3,74 mln ton rok wcześniej (i wobec 3,85 mln ton w poprzednim kwartale), podała spółka. Agora zdecydowała o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość aktywów GoldenLine do ich szacowanej wartości

Przegląd prasy

crowdfundingową emisję akcji na Beesfund --Agora: Transakcja nabycia Eurozet odbyła się zgodnie z prawem --Inflacja konsumencka CPI w USA wzrosła o 0,2% m/m w lutym --Rząd przyjął nowelę łagodzącą ograniczenia w obrocie nieruchomościami rolnymi --Rząd przyjął nowelę dot. wykazu podmiotów zarejestrowanych

Przegląd informacji ze spółek

Jarosław Broda. Akcjonariusze Introlu zdecydują o przeznaczeniu 2,09 mln zł z kapitału rezerwowego na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,08 zł na akcję, wynika z projektów uchwał walnego zgromadzenia zwołanego na 9 kwietnia. Tauron Polska Energia zakłada, że w zaplanowanej na ten rok aktualizacji

Przegląd informacji ze spółek

o 22,2% do 6,7 mln ton w styczniu 2020 r., podała spółka. Getin Holding (GH) otrzymał zgodę właściwego rosyjskiego organu antymonopolowego na sprzedaż spółki Carcade na rzecz Gazprombank Leasing JSC oraz Novfintekh LLC, podał Holding.  Akcjonariusze Agory zdecydują podczas nadzwyczajnego

Przegląd prasy

funkcji wiceprezesa Alior Banku od 29 II --Produkcja węgla JSW wzrosła r/r do 3,9 mln ton w IV kw. 2019 r. --Indeks WIG20 wzrósł o 0,1% na zamknięciu w piątek --Agora: Odpis zw. z GoldenLine to ok. 6,5 mln zł wpływu na skons. wynik netto --GDDKiA zakontraktowała do tej pory 61,5% zadań

Przegląd informacji ze spółek

przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 7,21 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Open Finance - w celu dalszego finansowania działalności - zamierza dokonać sprzedaży części lub całości posiadanych akcji Noble Fund Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (Noble Funds

Przegląd infornacji ze spółek

zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy poprzez emisję do 4 mln akcji, podano w projektach uchwał na NWZ. Celem emisji będzie ułatwienie spółce realizacji projektów akwizycyjnych. Giełda Papierów Wartościowych w