akcjach menedżerskich

Akcjonariusze Grupy WP zdecydowali o wypłacie 1 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 15.05.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Wirtualnej Polski Holding zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 29 060 850 zł z zysku za 2018 r. i lat ubiegłych na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 1 zł na akcję, podała spółka. "Zwyczajne walne zgromadzenie spółki podjęło uchwałę

Vectra sfinalizowała przejęcie Multimedia Polska

Warszawa, 03.02.2020 (ISBnews) - Vectra sfinalizowała transakcję zakupu 100% akcji spółki Multimedia Polska, poinformowała spółka. W wyniku transakcji grupa Vectra będzie oferować usługi ponad 1,7 mln abonentom, a w zasięgu jej sieci znajdzie się ok. 4,4 mln gospodarstw domowych. "

Sąd oddalił wniosek akcjonariusza o zabezp. roszczeń przeciwko ZM Ropczyce

, ewentualnie uchylenie, uchwał nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki dotyczących przeznaczenia akcji własnych do zaoferowania w roku 2020 osobom zatrudnionym w spółce (uchwała nr 4) oraz wprowadzenia programu motywacyjnego opartego na akcjach własnych spółki skierowanego do kadry menedżerskiej spółki

Giełdowy Indeks Produkcji GIP60 spadł o 3,82% m/m do 946 pkt we wrześniu

Warszawa, 09.10.2018 (ISBnews) - Giełdowy Indeks Produkcji (GIP) spadł o 3,82% m/m do 946 punktów we wrześniu br., podała firma DSR. "Pierwsza połowa miesiąca była surowa dla całej GPW, co odbiło się na cenach akcji polskich producentów, a w konsekwencji także na wartości Giełdowego

ING OFE chce przeprowadzenia programu opcji menedżerskich w Grupie Kęty

na 23 kwietnia br. "Wyraża się zgodę na przeprowadzenie przez spółkę w latach 2015-2023, programu opcji menedżerskich („Program"), w ramach którego osoby uprawnione uzyskają uprawnienie do objęcia akcji nowej emisji spółki" - czytamy w projekcie uchwały. Programem zostaliby

QuarticOn chce przyspieszyć rozwój, planuje emisję akcji

Warszawa, 09.10.2019 (ISBnews) - QuarticOn planuje w najbliższych dniach zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy, które m.in. ma zdecydować o wyemitowaniu do 20 000 akcji serii F w ramach emisji prywatnej, podała spółka. Firma nie wyklucza również akwizycji, która pozwoliłaby

Akcjonariusze Esotiq & Henderson zdecydują o skupie do 20% akcji 19 stycznia

osobom, które były zatrudnione w spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat, 2) realizacji programu opcji menedżerskich, 3) umorzenia akcji własnych spółki i obniżenia kapitału zakładowego spółki, 4) dalszej odsprzedaży akcji własnych spółki, 5) wydania akcji własnych spółki w

Dino Polska przydzieliło wszystkie akcje w ofercie publicznej

Warszawa, 14.04.2017 (ISBnews) - Akcjonariusz sprzedający Dino Polska przydzielił wszystkie tj. 48,04 mln akcji oferowanych w pierwotnej ofercie publicznej, podała spółka. Średnia stopa redukcji zapisów dokonanych przez inwestorów indywidualnych wyniosła 75%.  "Akcjonariusz

Janusz Krawczyk powołany na nowego członka rady nadzorczej GPW

- Janusza Krawczyka. "Janusz M. Krawczyk – [...] karierę menedżerską w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi w międzynarodowych korporacjach rozpoczął w 1992 roku w Coca Cola Poland; kontynuował w Pepsi Co. w Polsce, a następnie w europejskiej centrali tego koncernu w Wiedniu, gdzie był

PKO BP może osiągnąć cel ROE powyżej 10% już w 2019 roku

, cel dotyczący rentowności to przekroczenie poziomu 10% w 2020 roku i my ten cel zrealizujemy prawdopodobnie rok wcześniej, w 2019 roku. To pokazuje, że jest potencjał wzrostu, ale to wymaga cały czas wiele pracy nakładczej, menedżerskiej" - powiedział Antczak podczas posiedzenia Komisji do Spraw

Danwood celuje w 15% wzrostu EBITDA i ilościowy wzrost o ok. 200 domów rocznie

Warszawa, 12.04.2018 (ISBnews) - Danwood "czuje się komfortowo" z celem wzrostu EBITDA o 15% rocznie zawartym w programie motywacyjnym i zakłada wzrost ilościowy o ok. 200 domów rocznie, poinformował prezes Jarosław Jurak. "Mamy program motywacyjny, w którym kadra menedżerska

Arrinera: Menedżerowie rozważają MBO i wycofanie spółki z NewConnect

Warszawa, 24.07.2018 (ISBnews) - Menedżerowie Arrinery rozważają wykup menedżerski i wycofanie spółki z NewConnect, poinformował ISBnews współzałożyciel spółki Arkadiusz Kuich. „Rozważane jest MBO potencjalnie z wyjściem spółki Arrinera z NewConnect" – powiedział ISBnews Kuich

Program motywacyjny AC SA zakłada osiągnięcie 50,6 mln zł EBITDA w 2018 r.

Warszawa, 11.04.2018 (ISBnews) - Przyjęte przez radę nadzorczą założenia programu motywacyjnego dla kadry menedżerskiej AC SA przewidują jego realizację pod warunkiem osiągnięcia 50,6 mln zł EBITDA w 2018 r. i 55,6 mln zł EBITDA w 2019 r., podała spółka. "Głównym kryterium uprawniającym do

Ailleron: Opcje menedż. z celem min. podwojenia kapitalizacji w II kw. 2020 r.

Warszawa, 05.05.2017 (ISBnews) - Ailleron przyjął Program Opcji Menedżerskich na lata 2017-2019 z celem minimalnym podwojenia kapitalizacji w II kw. 2020 roku względem poziomu kapitalizacji z I kw. 2017 roku, podała spółka. „Celem minimalnym programu, stanowiącym jednocześnie warunek

BioMaxima rozważa przejście na rynek główny GPW

Warszawa, 28.06.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze BioMaxima podjęli uchwałę w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego związanego z  programem opcji menedżerskich. Spółka rozważa również zmianę rynku notowań na rynek regulowany GPW w Warszawie, podała spółka. "Historycznie

NWZ AmRestu za podwojeniem max ceny akcji do 500 zł w programie skupu akcji

Warszawa, 22.09.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze AmRest Holdings zdecydowali o zmianie jednego z punktów walnego zgromadzenia, dotyczącego podniesienia maksymalnej ceny za akcję własną w programie skupu akcji, zatwierdzonym w maju ub. roku. Cena ta wyniesie 500 zł wobec 250 zł ustalonej

Oferta do 49% akcji istniejących Dino Polska rusza dziś, debiut na GPW ok. 21 IV

menedżerskiej (jako realizacja programu motywacyjnego), przy czym spółka przewiduje, że inwestorzy indywidualni będą mogli nabyć łącznie ok. 5% łącznej liczby akcji. Proces budowania księgi popytu będzie prowadzony od 20 marca do 4 kwietnia 2017 r. Inwestorzy indywidualni będą mogli składać zapisy na akcje od

Alumetal liczy na utrzymanie dobrej koniunktury w 2018 r.

poziomu marży benchmarkowej powyżej średniej długoterminowej, co powinno pozytywnie wpłynąć na wyniki" - powiedział Adamczyk podczas konferencji prasowej.  "Zarząd dąży do tego, by w tym roku osiągnąć I krok opcji menedżerskich" - dodał prezes. Cele programu motywacyjnego to 117,37

Akcjonariusze Grupy WP zdecydowali o 1,1 zł dywidendy na akcję

dywidendą na dzień podjęcia niniejszej uchwały wynosi 28 698 624, przy czym na dzień dywidendy liczba akcji będzie przewidywalnie wynosiła 28 809 752, co jest związane z będącą w toku procedurą rejestracji akcji objętych w ramach programu opcji menedżerskich obowiązującego w spółce" - czytamy w

Grupa Kęty wypłaci 14,41 zł dywidendy na akcję z zysku za 2014 r.

Warszawa, 19.06.2015 (ISBnews) - Grupa Kęty wypłaci 14,41 zł dywidendy na akcję z zysku za 2014 r., podała spółka. "W związku realizacją uprawnień wynikających z programu opcji menedżerskich i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego ostateczna liczba akcji objętych dywidendą za

Cena w ofercie Dino Polska została ustalona na 33,5/34,5 zł

instytucjonalnych wyniesie ok. 3,4 mld zł" - czytamy w komunikacie. Inwestorom instytucjonalnym zaoferowane zostanie 45 456 047 akcji, a inwestorom indywidualnym - 2 402 000 akcji stanowiących 5% wszystkich akcji w ofercie. Inwestorzy transzy menedżerskiej obejmą 181 953 akcje po ostatecznej cenie akcji

Prezes PZ Cormay: Bez emisji akcji serii M nasze prace rozwojowe spowolnią

zgromadzenie przyjęło natomiast uchwałę w sprawie programu motywacyjnego, zgodnie z którym kadra menedżerska, w tym zarząd, ma otrzymać warranty subskrypcyjne uprawniające do objęcia do 3,86 mln akcji spółki. "Celem, jaki stawiają przed menedżerami Cormay akcjonariusze, jest znaczący wzrost wartości

Cormay przeanalizuje warianty pozyskania finansowania, m.in. emisję akcji

) części kapitału akcyjnego Orphée SA, a także (2) doprowadzenie do emisji akcji emitenta w ramach przyszłego ewentualnego programu motywacyjnego dla zarządu i kadry menedżerskiej emitenta, wymieniono w komunikacie.  "Również powyższe zagadnienia zostaną poddane przez emitenta dalszej

Prezes Paweł Szymański dokonał wykupu menedżerskiego Krosno Glass

osobiście nimi kierować" - powiedział Szymański, cytowany w komunikacie. Transakcja została zrealizowana w drodze wykupu menedżerskiego (MBO). W jej wyniku właścicielem 100% akcji Krosno Glass została zarejestrowana w Polsce spółka należąca do Pawła Szymańskiego. Prezes krośnieńskiej huty sfinansował

Zarząd Hawe zawarł przedwstępną umowę wykupu menedżerskiego

Warszawa, 14.05.2015 (ISBnews) - Prezes Hawe Paweł Sobków i wiceprezes Paweł Paluchowski zawarli z Trinitybay Investments Limited warunkową umowę przedwstępną nabycia nie mniej niż 14,45% akcji Hawe w ramach procesu wykupu menedżerskiego, podała spółka. Przedmiotem transakcji jest co

Czarnecki: GetBack powinien jak najszybciej zawrzeć układ

zarządu do poszukiwania inwestora, sprzedaż aktywów niezwiązanych z podstawową działalnością, działalności zagranicznej, czy pakiet menedżerski uwarunkowany spłatą zobowiązań.  Getin International S.a.r.l. sprzedał 100% akcji GetBack w 2016 r.  GetBack S.A. jest polską spółką zarządzania

Program motywacyjny CCC zakłada łącznie min. 2 mld zł EBITDA w 2017-2019

, długoterminowe motywowanie kadry menedżerskiej grupy kapitałowej CCC do realizacji strategii grupy w okresie 2017-2019 oraz podejmowania działań i wysiłków nakierowanych na dalszy rozwój grupy i jej perspektyw na lata 2020 i kolejne – w konsekwencji prowadzących do wzrostu wartości akcji spółki oraz

Przegląd informacji ze spółek

British Automotive Holding (BAH) rekomenduje przeznaczenie 14,54 mln zł z zysku za 2018 r. na wypłatę dywidendy, podała spółka. Akcjonariusze zdecydują o wypłacie na walnym zgromadzeniu zwołanym na 20 maja br. Do tej pory spółka wypłaciła w formie zaliczek 0,26 zł na akcję, do wypłaty w dwóch

EBOR może nabyć w ofercie publicznej Dino pakiet 5-10% akcji

zapisy na akcje od 22 marca do dnia 3 kwietnia 2017 r. Inwestorzy instytucjonalni i inwestorzy transzy menedżerskiej będą mogli składać zapisy od 5 kwietnia do 7 kwietnia 2017 r. Ostateczna cena akcji oraz podział na transze mają zostać opublikowane 4 kwietnia. Przydział akcji oferowanych przewidywany

Asseco Western Europe ma umowę sprzedaży 97,2% akcji Matrix42

menedżerskiego i odbędzie się we współpracy z funduszem private equity - Emeram Capital Partners GmbH. Strony nie ujawniły wartości transakcji. "Biorąc pod uwagę naszą strategię oraz plany rozwoju na rynkach wschodzących, wyraziliśmy przychylność dla idei wykupu akcji spółki Matrix42 przez jej menedżerów

Whitestone Capital rezygnuje z gotowości objęcia akcji nowej emisji Hawe

Warszawa, 29.05.2015 (ISBnews) - Whitestone Capital poinformował, że rezygnuje z gotowości objęcia akcji nowej emisji Hawe o łącznej wartości emisyjnej do 30 mln zł w związku z brakiem ziszczenia do dnia 15 maja 2015 r. warunków wskazanych w "Deklaracji intencji objęcia akcji nowej emisji

Przegląd prasy

nieopłacalny Parkiet -- W tym roku WIG może rosnąć, ale niewiadomych jest dużo, oceniają analitycy -- Nawet o 4% spadały we wtorek notowania Polskiej Grupy Energetycznej po informacji, że może ona dołożyć się do finansowania budowy bloku węglowego w Elektrowni Ostrołęka --Polska kadra menedżerska coraz

Prezes PFR: Firmy, które chcą "tarczę", muszą się podzielić informacjami

wypłaty dywidendy, ograniczenia co do pensji menedżerskich - tych ograniczeń jest bardzo dużo przy minimalnej ilości objętych udziałów. Gdybym miała firmę, nie zdecydowałabym się na to rozwiązanie. Za duża ingerencja. Te wszystkie ograniczenia wynikają z tymczasowych ram pomocy przyjętych jako

Tar Heel Capital zrealizował częściowe wyjście z inwestycji w LiveChat Software

. Akcje sprzedawał Tar Heel Capital OS oraz trzy fundusze (FIZ) zarządzane przez Copernicus Capital TFI. Fundusz Tar Heel Capital w październiku 2011 r. wsparł wykup menedżerski i w wyniku tej transakcji został 40-proc. akcjonariuszem spółki. LiveChat Software oferuje swoje rozwiązanie w modelu SaaS

Program motywacyjny Zortrax zakłada 27 mln zł EBIT w tym roku

Warszawa, 24.05.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze spółki Zortrax przyjęli program motywacyjny na lata 2016-2017, który polega na przyznaniu członkom zarządu i kluczowej kadrze menedżerskiej prawa do objęcia 395 811 akcji, podała spółka. W tym roku osoby te uzyskają prawo do akcji

Giełdowy Indeks Produkcji GIP60 wzrósł o 42,3 pkt m/m do 1 156,8 pkt w sierpniu

, jednak w niektórych przypadkach wzrosty okazały się bardzo wysokie" - czytamy w komunikacie. Spółka LPP zanotowała spektakularny wzrost wartości rynkowej o 24,7% m/m, podkreślono. "Należy pamiętać, że w przypadku gdańskiego giganta odzieżowego 24-proc. wzrost cen akcji oznacza o 4 mld

Przegląd prasy

dywidendy na akcję --PZU: Okres zwrotu z PPK jest dłuższy niż w standardowych projektach --Nakłady inwestycyjne PZU wyniosą ok. 100 mln zł w 2019 r.  --Alumetal: Plan realizacji opcji menedżerskiej może być utrudniony w 2019 roku --Grupa Lotos otworzyła 30. bar Subway przy stacji paliw w Pruszkowie

Akcjonariusze IMS przyjęli program motywacyjny na lata 2018-2020

Warszawa, 26.09.2017 (ISBnews) - Nadzwyczajne walne zgromadzenie IMS przyjęło program motywacyjny III na lata 2018-2020, oparty o opcje menedżerskie, dla członków zarządu, menedżerów, pracowników i współpracowników spółek grupy kapitałowej, poinformowała spółka. "Celem programu

Przegląd informacji ze spółek

Jarosław Broda. Akcjonariusze Introlu zdecydują o przeznaczeniu 2,09 mln zł z kapitału rezerwowego na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,08 zł na akcję, wynika z projektów uchwał walnego zgromadzenia zwołanego na 9 kwietnia. Tauron Polska Energia zakłada, że w zaplanowanej na ten rok aktualizacji

Cena maksymalna w ofercie Dino Polska to 33,5 zł (aktual.)

. Inwestorzy instytucjonalni i inwestorzy transzy menedżerskiej będą mogli składać zapisy od 5 kwietnia do 7 kwietnia 2017 r. Ostateczna cena akcji oraz podział na transze mają zostać opublikowane 4 kwietnia. Przydział akcji oferowanych przewidywany jest na 12 kwietnia, zaś pierwszy dzień notowań na GPW - ok

Cena max. w ofercie Dino Polska to 33,5 zł, wartość IPO - max. 1,6 mld zł

. Inwestorzy instytucjonalni i inwestorzy transzy menedżerskiej będą mogli składać zapisy od 5 kwietnia do 7 kwietnia 2017 r. Ostateczna cena akcji oraz podział na transze mają zostać opublikowane 4 kwietnia. Przydział akcji oferowanych przewidywany jest na 12 kwietnia, zaś pierwszy dzień notowań na GPW - ok

Asseco Western Europe sprzedało Matrix42 za 46,34 mln euro

Western Europe podpisało umowę warunkową sprzedaży Matrix42. Sprzedaż 97,2% akcji Matrix42, czyli wszystkich będących w posiadaniu Asseco Western Europe, miała mieć charakter wykupu menedżerskiego i odbyć się we współpracy z funduszem private equity - Emeram Capital Partners GmbH. Strony nie ujawniły

Avallon złożył do UOKiK wniosek o zgodę na przejęcie ZBRD Zaberd

lub obejmowaniu bezpośrednio lub za pośrednictwem spółek zależnych akcji/udziałów podmiotów o określonych parametrach finansowych. Inwestycje funduszu ukierunkowane są w przeważającej mierze na transakcje realizowane wspólnie z menedżerami (tzw. wykupy menedżerskie - MBO), obejmując głownie wykup

Tchórzewski obniża zarobki w zarządzie PGNiG

grupy kapitałowej PGNiG. Dodatkowo członkowie zarządu PGNiG będą musieli informować radę nadzorczą, że zamierzają pełnić funkcje w innych spółkach handlowych lub kupić akcje jakiejś spółki handlowej. W kontrakcie menedżerskim rada nadzorcza może też zakazać członkom zarządu obejmowania funkcji w innych

Przegląd informacji ze spółek

spółki dotyczących przeznaczenia akcji własnych do zaoferowania w roku 2020 osobom zatrudnionym w spółce (uchwała nr 4) oraz wprowadzenia programu motywacyjnego opartego na akcjach własnych spółki skierowanego do kadry menedżerskiej spółki (uchwała nr 5), podała spółka. GetBack w restrukturyzacji z

Akcjonariusze Hawe zagłosują 4 VIII ws. emisji do 50 mln akcji serii I z PP

Warszawa, 08.07.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze Hawe będą głosować na walnym zgromadzeniu zwołanym na 4 sierpnia nad propozycję podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji od 1 do 50 mln akcji serii I o wartości nominalnej 1 zł każda, podała spółka w projektach uchwał na NWZ. Akcje

Przegląd informacji ze spółek

Większość obligatariuszy posiadających obligacje wyemitowane przez Rottneros AB zgodzili się na wypłatę przez nią dodatkowej dywidendy, podało Arctic Paper, które posiada 51,27% udziału w akcjach i w ogóle głosów Rottneros AB. Grupa Lokum Deweloper sprzedała 64 lokale w III kwartale 2019 roku w

Paged pracuje nad kilkoma projektami inwestycyjnymi

Modzelewski ISBnews, pytany o plany akwizycji Pagedu. Wycofanie akcji spółki z giełdy ma ograniczony wpływ na strategię i plany rozwoju spółki, podkreślił prezes. "Zmiany w akcjonariacie Paged i będąca ich konsekwencją decyzja o delistingu spółki z GPW mają ograniczony wpływ na działalność operacyjną

Danwood chce przeznaczać na dywidendę 50-100% zysku grupy od 2020 r.

nie wystąpi ono w wyniku dokonania wypłaty, (ii) wypłata dywidendy nastąpi ze środków, które mogą zostać zgodnie z prawem przeznaczone na wypłatę dywidendy, oraz (iii) w momencie dokonania dystrybucji jedynymi akcjonariuszami spółki są: (i) emitent lub (ii) emitent i kadra menedżerska; (b

Duże różnice w odprawach prezesów GPW

odprawie dla byłego prezesa GPW Pawła Tamborskiego. Jak wyjaśnia biuro prasowe GPW informacja ta zostanie ostanie upubliczniona w raporcie za 2016 r. W spółkach, w których państwo ma ponad 50 proc. akcji, teoretycznie obowiązuje tzw. ustawa kominowa, która ogranicza zarobki prezesów do sześciokrotności

Przegląd informacji ze spółek

Agora ogłosiła ofertę zakupu nie więcej niż 1 191 635 własnych akcji, stanowiących łącznie nie więcej niż 2,5% kapitału zakładowego, poinformowała spółka. Oferowana cena zakupu jednej akcji wynosi 20 zł, poinformowała spółka. Wierzyciel Vistal Marine, spółki zależnej Vistal Gdynia, złożył

Coöperatief Avallon MBO II ma zgodę UOKiK na przejęcie Zaberd

na transakcje realizowane wspólnie z menedżerami (tzw. wykupy menedżerskie - MBO), obejmując głownie wykup akcji w sytuacji sprzedaży przez dotychczasowych właścicieli lub na inwestycje w podmioty prywatne zarządzane przez założycieli. Obszar działalności spółek portfelowych należących do grupy

Przegląd informacji ze spółek

r., wynoszącego 29,7 mln zł, na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,24 zł na akcję, podała spółka. Zarząd BSC Drukarnia Opakowań podjął uchwałę w sprawie zarekomendowania akcjonariuszom przeznaczenia 6,18 mln zł z zysku za 2018 r., co oznacza wypłatę w wysokości 0,63 zł na akcję, podała

Przegląd informacji ze spółek

. Zadaniem spółki jest potencjalna działalność deweloperska w Niemczech, podał Atal. GetBack w restrukturyzacji - w ramach nowych propozycji układowych - zamierza spłacić wierzycielom Grupy 1 tj. obligatariuszom 27% należności głównej w 16 ratach i umorzyć odsetki. Spółka proponuje, by cena emisyjna akcji

Afera półkowa, czyli kupcy przed sądem za łapówki

kwietnia 2010 roku przyjmował od handlowców pieniądze, w sumie 15 tys. zł w banknotach po 200 zł. Akcja była ustawiona przez policję i nosiła kryptonim "Kufel". Prokuratura zarzuca Pawłowi S. przyjęcie ponad 4 mln zł łapówek. Jednym ze świadków był handlowiec znanej w kraju marki alkoholi. Według

Przegląd prasy

Lotos zdecydowali o przeznaczeniu 184,87 mln zł z zysku za 2017 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 1 zł za akcję, podała spółka. --Akcjonariusze BioMaxima podjęli uchwałę w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego związanego z  programem opcji menedżerskich. Spółka

Przegląd informacji ze spółek

sprzedaży pod koniec br. Po tym, jak z braku kworum walne zgromadzenie PZ Cormay nie podjęło w środę decyzji o emisji akcji serii M w ofercie prywatnej bez prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, zarząd spółki zwołał kolejne walne zgromadzenie na 7 sierpnia i liczy na przegłosowanie wówczas

Przegląd informacji ze spółek

motywacyjnego dla kadry menedżerskiej AC SA przewidują jego realizację pod warunkiem osiągnięcia 50,6 mln zł EBITDA w 2018 r. i 55,6 mln zł EBITDA w 2019 r., podała spółka. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Danwood Holding, sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji serii B

ABC Data przejmuje notowaną na NewConnect spółkę S4E

Warszawa, 22.08.2016 (ISBnews) - ABC Data ma umowę inwestycyjną w sprawie nabycia pakietu kontrolnego ponad 80% akcji notowanej na rynku NewConnect spółki S4E, podała spółka. Łączna kwota transakcji wyniesie od 19 do 25 mln zł. Zamknięcie transakcji ma nastąpić najpóźniej 31 marca 2017 roku

Przegląd informacji ze spółek

;, poinformowała spółka. Wartość netto złożonej przez spółkę oferty wyniosła 371,6 mln zł, podano także. Ailleron przyjął Program Opcji Menedżerskich na lata 2017-2019 z celem minimalnym podwojenia kapitalizacji w II kw. 2020 roku względem poziomu kapitalizacji z I kw. 2017 roku, podała spółka. Akcjonariusze

Przegląd informacji ze spółek

alternatywnego systemu obrotu akcji spółki oraz debiutu cardio.link na rynku NewConnect, poinformowała spółka. Rada nadzorcza i2 Development powołała Gabrielę Woś-Tarkowską na stanowisko wiceprezesa, zaś Jacka Kobusa na stanowisko wiceprezesa w spółce zależnej KPB, podała spółka. Zmiany w zarządzie

Prezes zarobi, jeśli minister pozwoli

sposobów, że stała się wręcz przedmiotem drwin. Na przykład z prezesami i członkami zarządów zawierane są kontrakty menedżerskie, których wysokość zależy od rady nadzorczej, albo też menedżerowie mogą sobie dorabiać w zarządach i radach spółek córek, a nawet spółek wnuczek w swoich grupach kapitałowych

Ratowanie górnictwa prądem

menedżerską reputację, ale także mogą za to osobiście odpowiedzieć. Za wyrządzenie szkody majątkowej spółce albo nawet choćby sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa takiej szkody, a za taką można uznać wejście w inwestycje grożące stratami, prywatni akcjonariusze spółek giełdowych mogą próbować

Przegląd prasy

GPW będzie znów dodatnia, co wesprze ceny akcji — uważają analitycy DM BOŚ --Wojna handlowa podbija ceny stali ISBnews --Orange Polska odnotowało 16 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. według MSSF15 (46 mln zł

Fundusz LMB Capital chce tworzyć grupę wokół Arena.pl i wyjść za granicę

przeznaczany na rozwój.   Arena.pl - właściciel platformy zakupowej arena.pl - poinformowała dziś, że planuje za ok. dwa lata przeprowadzić emisję nowych akcji i zaoferować połowę z nich kupującym i sprzedającym, w zamian za ich aktywność. Planowana oferta dotyczy ponad 21 mln nowych akcji spółki

Przegląd informacji ze spółek

komunikacie. Quercus TFI chce skupić do 2,98 mln akcji własnych po 9,5 zł sztuka w ramach programu skupu akcji własnych, podała spółka. Merlin Group rozpoczął negocjację z Czerwoną Torebką w sprawie zakupu 100% akcji Magus w upadłości układowej w celu przejęcia praw do znaku towarowego merlin.pl

Przegląd prasy

zakupu nie więcej niż 1 191 635 własnych akcji, stanowiących łącznie nie więcej niż 2,5% kapitału zakładowego, poinformowała spółka. Oferowana cena zakupu jednej akcji wynosi 20 zł, poinformowała spółka. --Wierzyciel Vistal Marine, spółki zależnej Vistal Gdynia, złożył wniosek o ogłoszenie jej

Przegląd prasy

ramach programu motywacyjnego otrzymają od pracodawcy akcje polskich spółek, będą musieli dwukrotnie zapłacić PIT - wynika z nowelizacji ustawy --Nie wiadomo, czy w fabryce Opla w Gliwicach będzie produkowany nowy model oraz czy uda się utrzymać system trzyzmianowy Puls Biznesu --Profi Credit

KPMG: 85% funduszy PE zatrudnia nowego CFO po zainwestowaniu w spółkę

, otrzymywanych bonusów, a także pakietu akcji nabywanych w ramach tzw. equity pool. Możliwość objęcia przez kadrę zarządzającą i kluczowych pracowników udziałów w firmach jest wyróżnikiem całej branży private equity. Zgodnie z wynikami raportu KPMG, łączna wielkość pakietu akcji, które mogą objąć członkowie

Play Communications ogłosiło plan przeprowadzenia IPO i debiutu na GPW

zwykłych spółki, w tym akcji menedżerskich, które zostaną wyemitowane w związku z ofertą w ramach rozliczenia istniejącego programu motywacyjnego" - czytamy w komunikacie. Akcjonariusz sprzedający otrzyma wszystkie wpływy z akcji sprzedawanych i zamierza wykorzystać część tych wpływów, by

Komu PiS utnie zarobki? Nowy prezes PGNiG nie zarobi już 2,8 mln zł

Minister skarbu Dawid Jackiewicz zadeklarował, że do końca marca przedstawi projekt ustawy, która uporządkuje zasady płac w państwowych spółkach. "W Ministerstwie Skarbu trwają zaawansowane prace nad zmianami prawa, które powiążą wynagrodzenia kadry menedżerskiej ze skalą działalności spółki

Przegląd prasy

Warszawa, 08.05.2017 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Newzoo: Polski rynek gier wzrósł o 13% r/r do 490 mln USD --W ciągu ubiegłego roku w najszybszym tempie przybywało pracowników na stanowiskach menedżerskich (w tym

Investors TFI celuje w 3 mld zł w funduszach detalicznych, myśli o GPW

na giełdach rozpatruje jako naturalną korektę wcześniejszych dynamicznych wzrostów. "Operacja wykupu menedżerskiego domu maklerskiego, który dotychczas działał w ramach Investors Holding, jest neutralna dla Investors TFI. Będziemy kontynuować wzrost organiczny oparty na solidnej pracy nad

Akcjonariat pracowniczy Morawieckiego bez konkretów

, którzy w tym momencie stawali się właścicielami. W efekcie nie powstały spółki pracownicze, ale menedżerskie. - Ta idea byłaby dobra 20 lat temu, kiedy było co prywatyzować. Dlaczego dziś prywatna spółka miałaby zdecydować się na rozproszenie akcji? Nie bez powodu nikt tego nie robi. Akcjonariat nie

Przegląd informacji ze spółek

Brokers w związku z podejrzeniem istotnego naruszenia przepisów prawa w szczególności w obszarze świadczenia usług maklerskich na rzecz klientów spółki oraz organizacją i funkcjonowaniem systemów transakcyjnych, poinformował spółka. Zarząd Gekoplastu, który posiada 703 376 akcji spółki, stanowiących

Tchórzewski uciął kominy płacowe w Orlenie

We wtorek nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Orlenu przyjęło nowe zasady wynagradzania zarządu tego koncernu, w którym rząd ma 27,5 proc. akcji. Prezes Orlenu i jego zastępcy będą dostawać stałą miesięczną płacę w wysokości stanowiącej równowartość od 7 do 15-krotności przeciętnego

Przegląd prasy

Jastrzębski, przewodniczący KNF: Chciałbym wprowadzić bardzo mocny komponent menedżerski do funkcjonowania Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego --XTB musiał zapłacić 9,9 mln zł kary za stosowanie tzw. niesymetrycznej dewiacji. Śledztwo w tej sprawie znacznie się rozrosło --Przez blisko rok Izba

ERG chce poprawić rentowność dzięki realizacji nowej strategii

operacyjnych poprzez aktywizację własnego działu R&D 2. Zapewnienie spółce narzędzi IT wspomagających w sposób optymalny nadzór menedżerski oraz planowanie sprzedaży 3. Rozwój mocy produkcyjnych w 2 lata o 22% 4. Zwiększenie udziału przychodów eksportowych w 2 lata do 20% 5. Zwiększenie rentowności EBITDA

Projekt ustawy o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach SP skierowano do Sejmu

;. Minister skarbu Dawid Jackiewicz wskazywał wcześniej, że oszczędności mogą wynieść od 60 mln zł do nawet 100 mln zł z uwzględnieniem spółek samorządowych. "Efektem projektowanych zmian będzie profesjonalizacja kadr menedżerskich i nadzoru w podmiotach objętych regulacją, jak również eliminacja

Pomysłowi frankowicze. Pomóż spłacić im kredyt albo zobacz, jak buldożery niszczą dom

W internecie pojawiła się właśnie akcja, która przypomina zabawę lub grę, ale jest oryginalnym - choć desperackim - pomysłem spłacenia kredytu na dom. Dług wraz ze skokiem franka szwajcarskiego urósł tak, że za jego obecną równowartość można by kupić dwa domy. Kiedy rodzina z Białegostoku nabywała

RN PKN Orlen powołała Wojciecha Jasińskiego na prezesa zarządu

. Ustępujący prezes wydał oświadczenie. "Gdy ponad siedem lat temu zaczynałem pracę w największej polskiej firmie, była ona słabo uporządkowana po wcześniejszych akwizycjach, obarczona swoją historią, a częste zmiany na stanowiskach zarządczych i menedżerskich sprawiały, że koncern bardziej dryfował

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

;900.     Źródło: ISBnews PlayWay: Planuje minimum 10 premier gier (w tym dwa DLC) do końca lipca, podała spółka.     Źródło: ISBnews Ailleron: Przyjął Program Opcji Menedżerskich na lata 2017-2019 z celem minimalnym podwojenia kapitalizacji w II kw. 2020 roku względem

Pensja najlepiej zarabiającego szefa banku to 18,7 mln dol. rocznie

listy najlepiej zarabiających finansistów zdominowali wydawcy kart kredytowych. Joseph W. Saunders, stojący na czele zespołu menedżerskiego Visa, zarobił rok temu ok. 15,5 mln dol. Po ok. 13 mln dol. zarobili Ajay Banga, szef MasterCard, Laurence D. Fink, prezes i szef operacyjny firmy Black Rock

Prezes Banku Pekao w 2015 r. zarabiał 36 tys. zł dziennie

podał PKO BP kilka dni temu w raporcie rocznym - Zbigniew Jagiełło włożył do kieszeni niecałe 2,8 mln zł. Co prezes Banku Pekao ma w portfelu? Jak to się ma do pieniędzy, które zarobił w zeszłym roku prezes Lovaglio? W 2015 r. jego podstawowy kontrakt menedżerski opiewał na niemal 4,2 mln zł (podczas

Rząd Francji zabiera prezesowi Peugeota odprawę

szefa, podkreślając, że od 2011 r. nie dostawał on premii, a jego emerytura będzie skromniejsza niż szefów innych francuskich korporacji. Sam Philippe Varin powiedział, że zgodnie z umową powinien dostawać na rękę 310 tys. euro przez 25 lat (w sumie ok. 7,8 mln euro netto) i jego kontrakt menedżerski

Wielki podatek dla szefów firm uchwalony ekspresem

, to PKN zapłaci za to kilkanaście milionów. W PGNiG państwo ma ponad 70 proc. akcji, ale zarządzający tą spółką dzięki kontraktom menedżerskim nie podlegają ustawie kominowej. W zeszłym roku prezes PGNiG Mariusz Zawisza otrzymał w sumie ponad 1,9 mln zł wynagrodzenia, jego zastępca ds. finansowych

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

. Będzie odpowiadać za stworzenie rynku handlu udziałami spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, a także ekspansję międzynarodową i prace nad alternatywnym systemem obrotu akcjami (MTF). Źródło: ISBnews   LiveChat Software: Miał 28 376 klientów korzystających z płatnego rozwiązania

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

Asseco: Asseco Western Europe podpisało umowę warunkową sprzedaży wszystkich posiadanych akcji spółki Matrix42, podała spółka. Sprzedaż akcji 97,2% akcji Matrix42, czyli wszystkich będących w posiadaniu Asseco Western Europe będzie miała charakter wykupu menedżerskiego i odbędzie się we współpracy z

Przegląd informacji ze spółek

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny sporządzony przez spółkę Wirtualna Polska Holding w związku z ofertą publiczną akcji serii B i E oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii B, C, E oraz praw do akcji serii E, podał

Menedżerowie z AIG: Obetniecie premie, to odejdziemy z pracy

odpowiedzialne za zarządzanie należącymi do firmy nieruchomościami. To kolejny odcinek walki między AIG a reprezentującym rząd Kennethem Feinbergiem, który od dłuższego czasu usiłuje ograniczyć płace dla najważniejszych członków zarządu i kadry menedżerskiej w firmach. Dyrektorzy obawiają się nie tylko obniżki

Chat w chmurze za miliard. Sposób na nowoczesną firmę

klientami nie można było zaczynać rozmowy inaczej niż po angielsku. W 2011 r. spółka miała tysiąc klientów, a zarząd i twórcy dokonali od GG tzw. wykupu menedżerskiego akcji. Za ile? Tego Ciepły nie zdradzi. Dziś założyciele i kluczowi pracownicy firmy mają 51 proc. akcji firmy, fundusz Tar Heel Capital

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

, poinformowała spółka.   Źródło: ISBnews Macrologic: Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zezwoliła na zniesienie dematerializacji akcji, podała Komisja.  Źródło: ISBnews IMS: Nadzwyczajne walne zgromadzenie przyjęło program motywacyjny III na lata 2018-2020, oparty o opcje menedżerskie, dla

Ważą się losy prezesa PKO BP. Czy powinien odejść?

25 lutego akcjonariusze PKO BP, w tym kontrolujący 31 proc. akcji banku skarb państwa, zdecydują o ewentualnych zmianach w jego radzie nadzorczej. Może to być wstęp do usunięcia ze stanowiska prezesa PKO BP Zbigniewa Jagiełłę. To jeden z menedżerów najdłużej piastujących stanowisko - od 2009 r. Czy

Przegląd prasy

porozumienie ws. wykupu menedżerskiego 17,6% akcji (ISBnews)  

Przegląd prasy

Gazeta Wyborcza --Posiadający obecnie 49 proc. akcji Canal+ koncern medialny Vivendi chce przejąć pełną kontrolę nad francuską telewizją wg mediów ISBnews --Indeks WIG20 spadł o 1,05% na zamknięciu w czwartek --Inflacja bazowa wyniosła 0,2% r/r w kwietniu wg analityków --Saldo obrotów bieżących

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

emisyjny w związku z ubieganiem się o przeniesienie notowań akcji z NewConnect na rynek regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), podała spółka.  Źródło: ISBnews 4fun Media: Rada nadzorcza powołała Rossa Newensa do zarządu spółki i powierzyła mu funkcję prezesa, poinformowała

Przegląd informacji ze spółek

wypłatę dywidendy łącznie 136,07 mln zł, co daje 14,48 zł na akcję lub 14,41 zł na akcję w sytuacji realizacji przed dniem dywidendy uprawnień wynikających z programu opcji menedżerskich, podała spółka. Pragma Faktoring przydzieliło 10 tys. obligacji serii G o łącznej wartości 10 mln zł, podała spółka