akcja wymiany

Parytet wymiany akcji BPH na akcje Alior Banku to 1 do 0,44

Warszawa, 02.05.2016 (ISBnews) - Parytet wymiany akcji BPH na akcje Alior Banku zakłada, że akcjonariuszowi BPH przyznane i przydzielone zostanie 0,44 akcji podziałowej Aliora za jedną akcję BPH, podał Alior. "W Planie Podziału ustalony został następujący parytet wymiany akcji BPH na akcje

Immofinanz proponuje obligatariuszom Buwog wymianę papierów na akcje

Warszawa, 01.09.2015 (ISBnews) - Immofinanz oferuje posiadaczom obligacji zamiennych na akcje Buwog o wartości 375 mln euro ich wymianę na akcje zwykłe Buwog, podał Immofinanz. "Oferta ta ma na celu umożliwienie Immofinanz dalszej optymalizacji i uproszczenia struktury kapitałowej

Wymiana na euro kwoty za przejęcie pakietu akcji Pekao odbędzie się poza rynkiem

Warszawa, 08.12.2016 (ISBnews) - Transakcja nabycia pakietu akcji Banku Pekao przez PZU i Polski Fundusz Rozwoju (PFR) będzie rozliczana w polskiej walucie, a wymiana na euro ma się "odbyć poza rynkiem, żeby nie wpływać na kurs", poinformował prezes PFR Paweł Borys. "

Pracownia miast

Podczas warsztatów skupiamy się na wyzwaniach, przed którymi stoi miasto. Szukamy sposobów rozwiązania problemów mieszkańców. Na konferencji dyskutujemy o pomysłach, pokazujemy dobre praktyki, proponujemy działania. Naszą akcję można śledzić na łamach "Gazety Wyborczej" - w

Pod koniec roku będą 2 mln kart zbliżeniowych z logo Visa

w systemach płatniczych MasterCard (pod nazwą PayPass) i Visa (payWave). Jak podaje ta druga organizacja, aż 17 banków szykuje się do wymiany kart na plastiki wyposażone w technologię zbliżeniową payWave. Visa szacuje, że do końca 2010 roku w Polsce będzie ponad 2 mln takich kart. Akcja wymiany kart

MultiBank wymienia wszystkie "debetówki" na karty zbliżeniowe

Co na tej wymianie zyskują klienci MultiBanku? Kartę zbliżeniową, jak sama nazwa wskazuje, wystarczy zbliżyć do specjalnego czytnika (wymiana informacji dokonuje się drogą radiową). Nie trzeba przekazywać jej sprzedawcy. Dzięki temu zakupy kartą są znacznie szybsze. Zazwyczaj transakcja trwa kilka

Kolejne fordy na naprawy?

Sędzia w Kalifornii jest gotowy zarządzić naprawę 2 mln fordów - poinformował wczoraj Ford. Koncern ten od kilku tygodni zaangażowany jest już w gigantyczną akcję wymiany 6,5 mln wadliwych opon marki Firestone, w większość zamontowanych w terenowych fordach. Sędzia w Kalifornii jest gotów

Tauron wymieni 120 tys. liczników energii elektrycznej do końca września

Warszawa, 21.05.2020 (ISBnews) - Tauron Polska Energia rozpoczął akcję wymiany liczników u przedsiębiorców, w ramach której wymieni 120 tys. urządzeń na umożliwiające bezprzewodowe odczytywanie danych, podała spółka. Prace potrwają do 31 września br. "Nowoczesne liczniki zdalnego odczytu

PKO BP udostępnił nowe funkcje w e-kantorze, m.in. stałe zlecenie wymiany walut

Warszawa, 20.11.2019 (ISBnews) - PKO Bank Polski (PKO BP) udostępnił dwie nowe funkcje w kantorze internetowym: zlecenie wymiany waluty, gdy jej kurs osiągnie wskazany przez klienta poziom oraz opcja ustawienia stałego zlecenia na wymianę walut w określone dni, podał bank. "Nieustająco

Globalworth Poland RE zostanie wycofane przez właściciela z GPW

zwykłych w kapitale zakładowym GREIL przez Growthpoint po cenie 9,10 euro za 1 nową akcję zwykłą w kapitale zakładowym GREIL" - czytamy w komunikacie.  "Wymiana GPRE jest uwarunkowana odbyciem się emisji prywatnej i zostanie zakończona po zakończeniu emisji prywatnej. W rezultacie wymiany

BOŚ Bank, Urząd Miasta Nowy Targ współpracują w ramach programu Czyste Powietrze

Warszawa, 16.04.2020 (ISBnews) - Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) oraz Urząd Miasta Nowy Targ podpisały umowę o współpracy, której głównym celem jest wspieranie mieszkańców w wymianie systemów ogrzewania na ekologiczne, realizacji projektów termomodernizacyjnych oraz innych komplementarnych z

BOŚ rozpoczął współpracę z gminą Skała dot. działań na rzecz czystego powietrza

Warszawa, 03.12.2019 (ISBnews) - Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) podpisał umowę o współpracy z gminą Skała w celu wspierania mieszkańców w wymianie systemów ogrzewania na ekologiczne, realizacji projektów termomodernizacyjnych oraz innych komplementarnych z rządowym programem "Czyste Powietrze

BOŚ Bank i Urząd Gminy Elbląg współpracują w ramach programu Czyste Powietrze

Warszawa, 27.02.2020 (ISBnews) - Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) oraz Urząd Gminy Elbląg podpisały umowę o współpracy, której głównym celem jest wspieranie mieszkańców w wymianie systemów ogrzewania na ekologiczne, realizacji projektów termomodernizacyjnych oraz innych komplementarnych z rządowym

Getin Holding zdecydował o scaleniu akcji w stosunku 4:1

Warszawa, 21.09.2018 (ISBnews) - Getin Holding zdecydował o rozpoczęciu realizacji procesu scalenia (połączenia) akcji, podała spółka. Stosunek wymiany ustalono na 4:1. "W ocenie zarządu spółki, scalenie akcji spółki powinno zostać dokonane poprzez połączenie każdych 4 akcji spółki o

Grupa WP przekaże 1 tys. przyłbic szpitalom jednoimiennym

walkę z pandemią już od kilku tygodni. W ramach akcji #WspieramSzpitale pośredniczymy w wymianie kontaktów i potrzeb. Udostępniamy informacje o zapotrzebowaniu poszczególnych szpitali, by każdy, kto tylko może, mógł włączyć się w pomoc. Teraz sami dołączamy do działań i przekazujemy tysiąc przyłbic

Open Finance rozpoczął przygotowania do procesu scalenia akcji 

kwalifikowany do segmentu Listy Alertów GPW" - czytamy w komunikacie.  Scalenie akcji to zmniejszenie ogólnej liczby akcji spółki z jednoczesnym podwyższeniem ich wartości nominalnej, zgodnie z ustalonym stosunkiem wymiany przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego

CPI Property Group nabyła 6% akcji Globalworth

i obecną strukturę kapitału, grupa nie zamierza w najbliższym czasie złożyć oferty przejęcia Globalworth. Jako nowy akcjonariusz, CPIPG oczekuje współpracy na polu wymiany pomysłów i doświadczeń z zarządem, pracownikami i innymi interesariuszami Globalworth, podano także. Założony w 2013 r

Vistula Group chce podpisać plan połączenia z Bytomiem w ciągu 2 tygodni

Warszawa, 29.08.2017 (ISBnews) - Zamiarem Vistula Group jest doprowadzenie do podpisania planu połączenia z Bytomiem w ciągu dwóch tygodni, podała spółka. Doradca obu spółek oszacował parytet wymiany akcji na 0,77-0,87, podano także. "Zarząd Vistula Group S.A. […] informuje, że w

Liczba klientów kantoru internetowego PKO BP przekroczyła 100 tys. na koniec IX

poziom. Z analogicznej usługi wymiany walut online w PKO BP chętnie korzystają klienci firmowi i korporacyjni w ramach usługi iPKO dealer, podsumowano.  PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 296,91 mld zł na koniec 2017 r. Akcje banku od listopada

Akcjonariusze Getin Holding zdecydowali o scaleniu akcji w stosunku 4:1

nominalnej 4 zł, wobec czego stosunek wymiany zostaje ustalony na 4:1 oraz jednocześnie zmniejsza się proporcjonalnie łączną liczbę akcji spółki z 759 069 368 akcji do 189 767 342 akcji, przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego spółki" - czytamy w podjętych dziś uchwałach. 

Deutsche Balaton ma umowę z Nestmedic dot. inwestycji do 8,6 mln zł w spółkę

upoważniony do zamiany obligacji na akcje zwykłe na okaziciela, wyemitowane przez Nestmedic przy parytecie wymiany jedna obligacja wymienna na 100 akcji spółki, tj. po cenie 1,5 zł za jedną akcję. Umowa przewiduje, że zadłużenie spółki z tytułu obligacji może zostać zaspokojone ze środków pozyskanych, w

Petrolinvest dokonał scalenia akcji, GPW wznawia obrót akcjami od dziś

Warszawa, 26.10.2016 (ISBnews) - Petrolinvest dokonał wczoraj scalenia 241 939 472 akcji spółki zgodnie z przyjętym uchwałą walnego zgromadzenia parytetem wymiany 16:1, podała spółka. W związku z tym GPW ogłosiła, że wznawia od dziś obrót akcjami spółki. "25 października 2016 roku

Akcjonariusze Ronsona zgodzili się na buy-back do 2,5 mln akcji kosztem 2 mln zł

na nabycie wszystkich akcji nie może przekroczyć 2 mln zł, podano także. "Cena nabycia jednej akcji nie może być: a) niższa niż wartość nominalna jednej akcji spółki, tj. 0,02 euro, wyrażona w złotych polskich na podstawie średniego kursu wymiany ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z

Getin Noble Bank przygotowuje się do procesu scalenia akcji

Warszawa, 21.12.2018 (ISBnews) - Getin Noble Bank postanowił o rozpoczęciu działań mających na celu przygotowanie procesu scalenia akcji banku, czyli zmniejszenia ogólnej liczby akcji banku z jednoczesnym podwyższeniem ich wartości nominalnej zgodnie z ustalonym stosunkiem wymiany przy zachowaniu

Akcjonariusze Banku Millennium zdecydowali o połączeniu z Euro Bankiem

Banku, inni niż Bank Millennium, otrzymają akcje własne Banku Millennium nabyte na GPW w Warszawie w obrocie wtórnym. Tym samym nie nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Banku Millennium. Stosunek wymiany akcji uzgodniony przez zarządy Banku Millennium i Euro Banku wynosi: 4,1 akcji połączeniowych w

OSR: Koszt bonu turystycznego to maks. 4 mld zł, w projekcie ok. 100 tys. firm

podlegał wymianie na gotówkę, inne prawne środki płatnicze ani na inne środki wymiany. Uprawnienie do otrzymania bonu przysługiwać będzie beneficjentom programu społecznego 500+, a także beneficjentom dodatków […] oraz którym prawo to zostanie przyznane w okresie od dnia następującego po dniu

Vistula Group liczy na finalizację połączenia z Bytomiem do końca tego roku

dotyczące emisji akcji połączeniowych serii O. Po jej otrzymaniu, odbędą się walne zgromadzenia akcjonariuszy spółek Vistula Group i Bytom. Jeśli akcjonariusze wyrażą zgodę na połączenie przy nowym parytecie wymiany akcji w wysokości 0,72 akcji Vistuli Group S.A. za 1 akcje Bytomia, sądowa rejestracja

BOŚ rozpoczął współpracę z Nowym Sączem dot. działań na rzecz czystego powietrza

Ochrony Środowiska oraz Ludomir Handzel, prezydent Miasta Nowego Sącza podpisali umowę o współpracy, której głównym celem jest wspieranie mieszkańców w wymianie systemów ogrzewania na ekologiczne, realizacji projektów termomodernizacyjnych oraz innych komplementarnych z rządowym programem Czyste Powietrze

Getin Noble Bank i Idea Bank podpisały plan połączenia, fuzja prawna w III kw.

Finansowego (KNF). Zarządy banków uzgodniły parytet wymiany akcji na 0,185 akcji Idea Banku za 1 akcję Getin Noble Banku, podał GNB. Fuzja prawna obu banków planowana jest na III kwartał 2019 roku, a jej warunkiem koniecznym jest m.in. zezwolenie KNF.  Połączony bank będzie funkcjonował pod nazwą

B. Millennium:Portfel kredytów CHF spadnie niedługo poniżej 20% całego portfela

Millennium" - czytamy dalej. Ponadto bank zaznaczył, że abuzywność wyliczeń kursów wymiany nie może przekładać się bezpośrednio na abuzywność indeksacji kredytu do CHF, każdy przypadek jest przypadkiem indywidualnym, sytuacja każdego klienta jest specyficzna i winna być przedstawiona polskiemu sądowi

OT Logistics rozpoczęło negocjacje z zainteresowanymi akcjami C.Hartwig Gdynia

transakcji" - czytamy w komunikacie. Spółka zależna C.Hartwig Gdynia prowadzi działalność spedycyjną, logistyczną i magazynową na rzecz ładunków będących przedmiotem międzynarodowej wymiany towarowej, zarówno w kraju, jak i za granicą, wykonywanych na podstawie zleceń polskich i zagranicznych klientów

GPW ma umowę o współpracy z Shenzhen Stock Exchange

edukować o możliwościach inwestycyjnych na GPW i SZSE" - czytamy w komunikacie. Jak wyjaśnia GPW, w ramach współpracy powstanie inicjatywa "China-Poland Capital Market Service Initiative" dedykowana inwestorom i firmom z obu krajów. "Ma służyć wymianie informacji oraz doświadczeń

Work Service rozpoczął przegląd opcji strategicznych

działalność na rodzimym rynku usług personalnych oraz transgranicznej wymianie pracowników do i z Polski. W ramach aktualizacji strategii emitent planuje analizę w następujących obszarach: - działalności inwestycyjnej, w szczególności dalszych dezinwestycji oraz potencjalnych nowych inwestycji

Lark.pl wnioskuje o zawieszenie obrotu od 12 do 24 lutego wz. resplitem

roku - złożenie przez zarząd spółki wniosku do KDPW w sprawie przeprowadzenia operacji scalenia akcji; - od 12 do 24 lutego 2016 roku - zawieszenie obrotu akcjami spółki; - 17 lutego 2016 roku - dzień referencyjny; - 24 lutego 2016 roku - dzień wymiany/scalenia akcji w KDPW; - 25 lutego

PKO BP miał 503 mln zł zysku netto, 364,64 mld zł aktywów w I kw. 2020 r.

odsetkowa 3,44%. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 886 mln zł wobec 832 mln zł rok wcześniej. Bank podał, że od  I kw. prowizje z tytułu wymiany walut przez klientów, wcześniej ujmowane w wyniku z pozycji wymiany, zostały przeklasyfikowane do wyniku prowizyjnego. Wzrost prowizji

BOŚ Bank liczy na kolejne umowy z JST dot.' Czystego powietrza' jeszcze w br.

wymianie systemów ogrzewania na ekologiczne, realizacji projektów termomodernizacyjnych oraz innych komplementarnych z rządowym programem Czyste Powietrze. Zdaniem prezesa, bank w związku m.in. z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) dotyczącym hipotecznych kredytów w CHF nie

Sąd zarejestrował połączenie Vistula Group i Bytomia 

akcji o wartości nominalnej 0,2 zł. Ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu emitenta wynosi 234 455 840" - podano także.  W połowie września Vistula (jako spółka przejmująca) i Bytom (jako spółka przejmowana) podpisały plan połączenia. Parytet wymiany akcji określono na 1:0,82. Na

Bank Millennium i Euro Bank podpisały plan połączenia

(akcje połączeniowe), które zostaną nabyte na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w obrocie wtórnym przez Millennium Dom Maklerski na polecenie Banku Millennium. W planie ustalono następujący parytet wymiany akcji: w zamian za 1 akcję Euro Banku, akcjonariusz Euro Banku (inny niż Bank

Akcjonariusze BZ WBK zdecydowali o podziale DBPL i emisji akcji serii N

zgromadzeniu. "Z dniem podziału DB AG stanie się akcjonariuszem banku przejmującego i zostaną mu przyznane akcje podziałowe. [...]. Parytet wymiany akcji, na podstawie którego zostaną przyznane akcje podziałowe (...), jest następujący: za 1000 000 akcji referencyjnych, DB AG zostanie przyznane 1

Akcjonariusze Magellana 30 XI zdecydują o połączeniu z Medioną

Warszawa, 28.10.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze Magellana zdecydują 30 listopada o połączeniu ze spółką Mediona poprzez jej przejęcie. Wspólnicy Mediony tj.  Banca Farmafactoring otrzymają proporcjonalnie akcje emisji połączeniowej zgodnie ze stosunkiem wymiany: 1,332 akcji emisji

Akcjonariusze upoważnili zarząd Polimeksu do przeprowadzenia scalenia akcji

Warszawa, 18.06.2015 (ISBnews ) - Akcjonariusze Polimeksu-Mostostalu podjęli uchwały umożliwiające przeprowadzenie scalenie akcji spółki, m.in.: o umorzeniu akcji własnych, zamianie akcji imiennych na akcje na okaziciela, zmianie statutu, podała spółka. Scalanie akcji przy stosunku wymiany 50:1

MK: Nabór wniosków do programu Czyste Powietrze na nowych zasadach od 15 V

Warszawa, 30.04.2020 (ISBnews) - Nabór wniosków do zmodyfikowanego programu Czyste Powietrze rozpocznie się 15 maja, podało Ministerstwo Klimatu. "Wypracowaliśmy uproszczenia w Czystym Powietrzu, które otwierają Polakom drzwi do łatwiejszego dofinansowania wymiany nieefektywnych źródeł

UOKiK przedłużył postępowanie ws. połączenia Vistula Group i Bytom o 4 miesiące

kolejnym możliwym terminem jest koniec I kwartału 2018 roku" - czytamy w raporcie kwartalnym Vistuli. W połowie września Vistula (jako spółka przejmująca) i Bytom (jako spółka przejmowana) podpisały plan połączenia. Parytet wymiany akcji określono na 1:0,82, tj. za jedną akcję Bytomia zostanie

PKN Orlen ogłosił wezwanie na 100% akcji Energi po 7 zł/szt., zapisy ruszą 31 I

właściwe synergie operacyjne, dla osiągnięcia efektów w postaci zwiększenia zdolności działania na coraz bardziej konkurencyjnych rynkach rafineryjno-petrochemicznym i energetycznym".  "Zintegrowany koncern, również dzięki wzajemnej wymianie kompetencji obu grup, umożliwi skoordynowanie i

Esotiq & Henderson: KNF zatwierdziła memorandum informacyjne EMG

memorandum informacyjnego oferowanych jest 1 233 500 akcji serii B oraz 1 000 000 akcji serii C. "Akcje spółki przejmującej zostaną przyznane dotychczasowym akcjonariuszom spółki dzielonej według stosunku wymiany akcji. Każdy z akcjonariuszy spółki dzielonej otrzyma akcje podziałowe w stosunku 1:1 tj

Cyfrowy Polsat: Capex sięgnie max. 10% przychodów bez konsolidacji Netii w br.

oraz nakłady związane z refarmingiem pasma 900 MHz, rozbudowę radiolinii i węzłów transmisyjnych, rozwój funkcjonalności sieci telekomunikacyjnej (w tym upowszechnienie usługi HD Voice) oraz wydatki związane z kontynuowanym projektem kompleksowej modernizacji i wymiany środowiska informatycznego w

PKO BP ma list intencyjny z JP Morgan dot. Interbank Information Network

Warszawa, 04.10.2018 (ISBnews) - PKO Bank Polski - jako jedyny przedstawiciel krajowego sektora bankowego - podpisał list intencyjny z JP Morgan dotyczący przystąpienia do opartej na technologii blockchain sieci wymiany informacji, podał bank. Interbank Information Network (IIN) przyspieszy

ARP kupiła udziały 2 spółek za 18 mln zł, utworzy Polską Grupę Opakowaniową

rynku opakowań. W planach jest przeprowadzenie procesu gruntowej wymiany parku maszynowego w obu zakładach, podsumowano. Według szacunków Polskiej Izby Opakowań, wartość krajowego segmentu opakowań z tworzyw sztucznych wynosi 16,2 mld zł, co stanowi około 38% całego rynku opakowań. Z kolei

Herkules miał 7,28 mln zł zysku netto, 12,17 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

zapasach nakładów na rozbudowę obiektu w Krynicy-Zdroju. Uzyskany wynik skonsolidowany netto wyniósł ponad 7 mln zł. Warto zwrócić uwagę na wysoki poziom przepływów operacyjnych, który wraz z środkami uzyskanymi z wymiany wyeksploatowanego sprzętu, pozwolił grupie nie tylko obsłużyć działalność podstawową

Na GPW spokojniej po trzech sesjach wzrostów

czarny scenariusz będący efektem wojny handlowej rozpętanej przez Donalda Trumpa. Cła, poprzez utrudnienia w wymianie handlowej, uderzają w światową gospodarkę, ale z powodu silnego USD nie poprawiają sytuacji amerykańskich producentów. W zeszłym tygodniu udało się powstrzymać wyprzedaż na GPW. Powrót

Negatywne dane nt. niemieckiej gospodarki spodziewane, bez wpływu na giełdy

miał wpływu na dzisiejszą sesją w Europie i na GPW. Po piątkowej wymianie uderzeń pomiędzy USA a Chinami i w efekcie dużej wyprzedaży naamerykańskich rynkach akcji, wczoraj rynki się uspokoiły. Pomogła w tym nieobecność banków z Londynu, gdzie wczoraj był dzień wolny oraz informacje o tym, że Chiny

DM BZ WBK podniósł rekomendacje Pekao i Alior Banku do 'kupuj'

znacznie powyżej 50% tylko przez kolejne dwa lata. Po drugie, Alior jest w dalszym ciągu zdecydowanie tańszy, jeśli więc potencjalny parytet wymiany nie skłaniałby się znacznie w jego stronę, fuzja zwiększałaby zysk na akcję dla akcjonariuszy Pekao. Po trzecie, bez przekonujących argumentów i poparcia ze

Altus TFI uzgodniło plan połączenia z Esaliens TFI

TFI, zgodnie z ustalonym parytetem wymiany, podano w komunikacie. "Przedstawiony plan połączenia to kolejny krok do sfinalizowania fuzji między naszymi towarzystwami. Jesteśmy przekonani, że zostanie on bardzo dobrze przyjęty zarówno przez rynek, jak i klientów obu podmiotów" - powiedział

Santander BP wprowadził pakiet e-usług dla mikro i małych firm

Warszawa, 30.06.2020 (ISBnews) - Santander Bank Polska przygotował pakiet e-usług dla mikro i małych firm. W bankowości internetowej Mini Firma oprócz m.in. eKsięgowości i Kantoru Santander, klienci skorzystają z usługi szybkiej wymiany faktur na gotówkę, czyli z eFaktoringu oraz z narzędzi do

PKO Leasing: Oferta PCM uzupełni zakres dostępnych usług

, a w zamian mogą korzystać z pojazdu oraz otrzymują szeroki, dostosowany do konkretnych potrzeb pakiet usług. Obejmuje on m.in. okresowe przeglądy techniczne, naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne, wymianę części, ubezpieczenie, assistance z pojazdem zastępczym oraz kompleksową obsługę wymiany opon

BOŚ Bank: 70% MŚP zainwestowało w przedsięwzięcia proekologiczne w ciągu 3 lat

znacznej mierze podyktowane chęcią obniżenia kosztów przedsiębiorstw. Podczas minionych trzydziestu sześciu miesięcy firmy w Polsce najczęściej decydowały się na wymianę oświetlenia na energooszczędne (46%). Przedsiębiorcy również termomodernizowali budynki (22%) i wymieniali tabor na nowszy lub bardziej

Vistula Group ma zgodę UOKiK na połączenie ze spółką Bytom

spółek przesunie się na koniec I kw. 2018 r. W połowie września Vistula (jako spółka przejmująca) i Bytom (jako spółka przejmowana) podpisały plan połączenia. Parytet wymiany akcji określono na 1:0,82.  Na początku czerwca ub. r. zarządy Vistula Group i Bytom podjęły uchwały w sprawie zamiaru

PGNiG i BOŚ Bank mają ofertę wsparcia przy wymianie kotłów na gazowe

Warszawa, 10.07.2019 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) oraz Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) przygotowały ofertę pożyczki na zakup i wymianę kotła gazowego lub termomodernizację, poinformowały spółki. "Chcielibyśmy dziś podsumować prawie dwa lata naszego realnego

BZ WBK i Deutsche Bank Polska podpisały plan podziału

spółki oraz 100% głosów na walnym zgromadzeniu DB Polska. 3. Z dniem podziału DB AG stanie się akcjonariuszem banku przejmującego i zostaną mu przyznane akcje podziałowe. Liczba akcji podziałowych przyznanych DB AG zostanie obliczona na podstawie parytetu wymiany akcji i zgodnie z zasadami określonymi

Przegląd prasy

- firmy Deloitte za nienależyte wywiązanie się z obowiązków przy badaniu sprawozdania finansowego spółki --Trwa chaos z wymianą paragonów na zwykłe faktury. Ministerstwo Finansów zaostrzyło swoje podejście i twierdzi teraz, że brak jest uzasadnienia dla takiej wymiany, gdy zakup nie przekracza 450

PKP Energetyka ma memorandum o współpracy z Kolejami Ukraińskimi

Krynica-Zdrój, 06.09.2016 (ISBnews) - PKP Energetyka będzie współpracować z Kolejami Ukraińskimi (KU) w zakresie wymiany technologii i modernizacji sieci za naszą wschodnią granicą, poinformowali przedstawiciele obu spółek. W dalszej przyszłości możliwa jest nawet wspólna ekspansja zagraniczna

Wikana: KDPW określił 19 grudnia jako dzień scalenia akcji

Warszawa, 11.12.2014 (ISBnews) - Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) określił 19 grudnia jako dzień wymiany 167.665.590 akcji Wikany o wartości nominalnej 0,2 zł każda na 16.766.559 akcji o wartości nominalnej 2,00 zł każda, podała spółka. Dniem referencyjnym (...) jest 12 grudnia

Qumak kupi od Euvic spółkę IT Works za akcje nowej emisji

przedsiębiorstwa Euvic w zamian za akcje Qumak objęte przez udziałowców Euvic. Przeprowadzenie połączenia jest uwarunkowane uzyskaniem przez Qumak stabilnej sytuacji finansowej oraz takie ustalenie parytetu wymiany akcji Qumak za wniesione przedsiębiorstwo Euvic, które będzie akceptowalne dla akcjonariuszy Qumak i

OT Logistics wypowiedział Allianz ZB umowę ws. kontroli nad Luka Rijeka

(liczonej według ceny nabycia w wykonaniu opcji put na podstawie umowy wspólników i kursu wymiany HRK/PLN z dnia raportu) ok. 70,3 mln zł. "Ze względu na fakt, że zawiadomienie nie zostało doręczone w sposób prawidłowy tzn. już po wypowiedzeniu umowy wspólników i w związku z tym nie posiada mocy

Vistula i Bytom złożyły do UOKiK wniosek o zgodę na połączenie

jest doprowadzenie do podpisania planu połączenia z Bytomiem w ciągu dwóch tygodni. Doradca obu spółek oszacował parytet wymiany akcji na 0,77-0,87. Na początku czerwca br. zarządy Vistula Group i Bytom podjęły uchwały w sprawie zamiaru połączenia spółek. Jak wówczas informowano, połączenie ma zostać

Akcjonariusze Marvipolu i Marvipol Development zatwierdzą podział 20 XI

przejmującej części majątku w postaci Oddziału Marvipol, obejmą 41 551 852 akcji zwykłych na okaziciela spółki przejmującej serii C, o wartości nominalnej 1 zł, przy zachowaniu stosunku wymiany: 1:1. Marvipol to jeden z największych warszawskich deweloperów, jest też importerem i dystrybutorem samochodów

Akcjonariusze OT Logistics zdecydują 30 czerwca o podziale akcji w stosunku 1:8

przegłosowaniu splitu i zarejestrowaniu podziału liczba akcji OT Logistics zwiększy się 8-krotnie, zaś cena akcji zostanie proporcjonalnie obniżona, tj. podzielona przez 8. Obecnie wartość nominalna jednej akcji wynosi 1,92 zł, zaś po wymianie będzie wynosić 0,24 zł. Liczba akcji składających się na kapitał

Żabka i użytkownicy aplikacji żappka zebrali ponad 1 mln zł na pomoc szpitalom

Warszawa, 02.04.2020 (ISBnews) - Użytkownicy aplikacji żappka wspólnie z siecią Żabka w ciągu 48 godzin zebrali ponad 1 mln zł na pomoc 15. regionalnym szpitalom zakaźnym, walczącym z epidemią koronawirusa, podała Żabka.  Akcja polega na wymianie punktów, czyli tzw. żappsów, na

BOŚ Bank i UKSW rozpoczęły współpracę w zakresie projektów na rzecz ekologii

mld zł, podano. "Jestem przekonany, że stworzona przez nas platforma wymiany wiedzy i doświadczeń przyniesie wymierne efekty obu instytucjom. Utrzymanie pozycji lidera wyspecjalizowanego w finansowaniu inwestycji ekologicznych wymaga od nas nieustannego absorbowania wyników badań oraz stałej

Klienci PKO BP dokonali transakcji na ponad 100 mln zł w kantorze internetowym

z wymiany walut nie tylko na złotówki, ale też bezpośrednio pomiędzy zagranicznymi walutami, np. EUR na USD" - powiedziała Monika Cieplak z departamentu skarbu PKO BP, cytowana w komunikacie.  Kantor internetowy daje możliwość zawierania transakcji dla 28 par walutowych w następujących

Pekao liczy, że analizy dot. możliwości połączenia z Aliorem pokaże w II kw. 

analiz wykonalności ich potencjalnej współpracy oraz wymiany informacji lub połączenia obu podmiotów. Podkreślono jednocześnie, że strony nie podjęły jeszcze żadnych wiążących decyzji dotyczących swojej potencjalnej współpracy.  Zarówno Bank Pekao, jak i Alior Bank są kontrolowane przez PZU

8. Fund Forum Analiz Online odbędzie się 15 marca

sektora technologicznego, jak za 10 lat będzie wyglądała bankowość i sprzedaż produktów inwestycyjnych oraz jak zapewnić sobie dostatnią emeryturę.  Fund Forum to największa platforma wymiany wiedzy i doświadczeń związanych z tematyką finansów, w szczególności inwestowania za pośrednictwem funduszy

Amerykańska agencja antynarkotykowa LMA HIDTA będzie używać platformy DataWalk

, podano w materiale. "DataWalk jest rewolucyjnym rozwiązaniem dającym naszej organizacji nowe możliwości wymiany informacji, analizy skomplikowanych powiązań w danych i szybkiego identyfikowania działalności przestępczej. System umożliwia udostępnianie informacji i współpracę pomiędzy różnymi

Prezes BOŚ Banku oczekuje wzrostu zainteresowania finansowaniem walki ze smogiem

, wymiany kotłów oraz instalacje odnawialnych źródeł energii, udzielając ekopożyczek, kredytów komercyjnych oraz preferencyjnych. Z uwagi na wciąż wysokie poziomy zanieczyszczenia atmosfery w polskich miastach w najbliższym czasie będziemy jeszcze aktywniej działać na rzecz zmniejszania smogu i promować

Best będzie dążyć do połączenia z Kredyt Inkaso pomimo wypowiedzenia umowy

Warszawa, 05.01.2016 (ISBnews) - Wypowiedzenie przez Kredyt Inkaso (KI) umowy o rozpoczęciu negocjacji i współpracy Best odbiera jako element budowana pozycji negocjacyjnej w procesie ustalania parytetu wymiany akcji przy połączeniu spółek, poinformował Best. "Emitent odbiera kroki

Triggo planuje debiut na NewConnect na przełomie IV kw. 2018 - I kw. 2019 r.

; - powiedział prezes. Dodał, że użycie systemu wymiany baterii powoduje, iż nie trzeba budować tyle stacji ładowania dla nowego pojazdu, a wymiana trwa minuty. "Pierwszą oficjalną prezentację prototypu PB3, czyli przedprodukcyjnego, planujemy na III kw. m.in. na wrześniowym forum ekonomicznym w Krynicy

IBRiS: Działania proekologiczne firm są ważne zdaniem 59% MŚP

% inwestycje proekologiczne nie są istotne dla ich klientów. Firmy najchętniej zainwestowałyby w instalację fotowoltaiczną (20% odpowiedzi). Z kolei 18% przedsiębiorstw wybrałoby wymianę źródła energii lub ogrzewania, a 14% taboru na nowszy bądź bardziej ekologiczny, podano także. "Mniejszą

Santander BP: Wynik eksportu liczony w euro wzrośnie o ok. 3,3% r/r w 2019 r.

% lepszy niż w 2018 r.  "W 2019 r. polski eksport wyhamuje mocniej niż w 2018 r. Nasza prognoza to przyrost rzędu +3,3% r/r. Dynamika wzrostu importu sięgnie zaś 4,8%. W ten sposób, na koniec tego roku, saldo wymiany handlowej z dużym prawdopodobieństwem będzie pod kreską" - powiedział

Giełdy zagraniczne mogą dziś pomagać GPW, gwiazdą parkietu pozostanie CD Projekt

informacjach tamtejszego banku centralnego, który ustawił poziom referencyjny dla wymiany juana wyżej niż oczekiwano. Planowane są też inne działania mające na celu odbudowę pozycji juana po majowej wyprzedaży, związanej z wojną celną z USA. Wczoraj zamknięte były giełdy w Niemczech i na Węgrzech. Niemieckie

BSC Drukarnia Opakowań uruchamia nową fabrykę i rozważa kolejną inwestycję

o planowanej na sierpień tego roku wymianie maszyny w BSC Pharmacenter" - dodał. "Biorąc pod uwagę fakt szybszego niż się spodziewaliśmy zapełniania mocy wytwórczych, analizujemy możliwość zakupu działki inwestycyjnej typu greenfield. W przypadku pojawienia się ciekawej opcji

Przegląd informacji ze spółek

wymiany liczników u przedsiębiorców, w ramach której wymieni 120 tys. urządzeń na umożliwiające bezprzewodowe odczytywanie danych, podała spółka. Prace potrwają do 31 września br. Klienci Banku Millennium mogą zlecać w serwisie internetowym Millenet przelewy ze swoich kont w kolejnym banku, poinformował

Konsorcjum GPW ma memorandum z Elewarr na magazyny dla Platformy Żywnościowej

autoryzowanych do przechowywania zbóż będących przedmiotem obrotu na giełdowym rynku rolnym na bazie magazynów zbożowych należących do Elewarr oraz spółek zależnych. Współpraca stron dotyczy także konsultacji propozycji regulacji dotyczących funkcjonowania giełdowego rynku towarów rolno-spożywczych oraz wymiany

Idea Bank uruchomił w Gdańsku przestrzeń coworkingową Idea Spot

biznesu.  Oprócz oferowania komfortowych warunków do pracy czy wymiany kontaktów Idea Spot planuje również dostarczanie przydatnego know how dla swoich klientów. Ma to być ważny punkt na mapie gospodarczej Gdańska, Trójmiasta, Pomorza i Polski, podsumowano.  Klienci Idea Banku korzystają już

Ceny ostro w górę. Banki szukają w naszych kieszeniach rekompensaty za obniżkę stóp przez RPP

; obejmuje usługi finansowe świadczone przez banki, poczty, kantory wymiany walut i inne instytucje finansowe. Wyższe opłaty w bankach już są W ostatnich miesiącach w bankach było jednak trochę podwyżek, które klienci mogli poczuć. W mBanku podwyżki miały miejsce w sierpniu ubiegłego roku, m.in. opłaty za

Polimex spodziewa się powrotu do notowań ciągłych w I poł. października

scaleniu akcji spółki i polega na połączeniu każdych 50 akcji o dotychczasowej wartości nominalnej 0,04 zł, w jedną akcję spółki o nowej wartości nominalnej wynoszącej 2 zł, wobec czego stosunek wymiany został ustalony jako 50:1. Zmiana dotyczy również nominalnej wartości warunkowego podwyższenia kapitału

Przegląd prasy

zaoszczędzić blisko 1 mld zł na wymianie walut --Grupa Azoty zarekomendowała niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 rok --PIE: Program Czyste Powietrze kojarzy 44% Polaków i 50% mieszk. domów jednorodz. --DNB Bank Polska i EBI udzieliły po 82 mln zł kredytu na farmy PV (wyjaśnienie) --MI zatwierdziło

PKO BP wprowadził w serwisie transakcyjnym usługę kantoru online

właściwym rachunku walutowym.Wystarczy zasilić konto walutowe np. w kantorze PKO BP, wtedy transakcje rozliczane są bezpośrednio w walucie obcej, a klient nie musi ponosić kosztów przewalutowania, podano również. Dotychczas z analogicznej usługi wymiany walut online w PKO BP mogli korzystać klienci

Best przewiduje sfinalizowanie fuzji prawnej z Kredyt Inkaso w I poł. 2016 r.

Warszawa, 17.11.2015 (ISBnews) - Best zakłada, że walne zgromadzenia Best i Kredyt Inkaso w sprawie planu połączenia, w tym parytet wymiany akcji, odbędą się w I kwartale 2016 r., poinformował prezes Best Krzysztof Borusowski. Best przewiduje, że fuzja prawna spółek może zostać sfinalizowana w

Laser-Med zawarła list intencyjny ws. połączenia ze spółką z branży gier

oraz pracowały nad przygotowaniem term sheet, którego podpisanie zostało przewidziane do dnia 31.05.2017 r. Połączenie spółek nastąpi po ustaleniu parytetu wymiany akcji oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez walne zgromadzenie akcjonariuszy obu spółek, wyjaśniono. Laser-Med w ramach realizacji

Razem przeciw COVID-19 - tygodniowy przegląd działań firm i organizacji

.  Działająca w Krakowie akcja pozyskiwania sprzętu dla uczniów #DajżeKompa nie zwalnia w wakacje. Organizatorzy szukają firm, które będą dokonywać letnich inwentaryzacji lub wymian sprzętu. Od wczoraj można także przekazać pieniądze przez portal zrzutka.pl. Blisko 20% gospodarstw domowych w

Sfinks ma umowę kupna 40% akcji Dominium za 20 mln zł

bliskiej współpracy między dwoma silnymi polskimi markami i istotnymi podmiotami na polskim rynku gastronomicznym będziemy mogli osiągnąć szereg korzyści wynikających z synergii zakupowych i sprzedażowych. Zakładamy, że obie firmy skorzystają na wymianie wiedzy w zakresie systemów lojalnościowych, delivery

Przegląd prasy

, zatrzymana przez koronawirusa w połowie marca --Prezes PKN Orlen: Ze względu na fuzję z Lotosem, być może będziemy musieli sprzedać część stacji paliw, ale jest też opcja wymiany z innymi uczestnikami rynku i to nie tylko polskiego Parkiet --Nowy prezes EPP: Wierzymy, że trend wzrostowy odwiedzalności

PKO BP przygotował autorski program dot. cyberbezpieczeństwa dla studentów PW

organizacją zrzeszającą zespoły reagowania na incydenty teleinformatyczne. CERT PKO BP od lat jest członkiem wiodących na świecie platform wymiany informacji i inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa. Od kilku lat bank współpracuje też z firmą Microsoft w ramach programu wczesnego wykrywania zagrożeń w ramach

Serinus: Właściciel 30% w KUB-Gas skorzysta z prawa pierwokupu

Ukrainie aktów prawnych i regulacji, które w sposób istotny niekorzystnie zaważyły na działalności KUB-Gasu oraz obostrzenia w zakresie wymiany walut. Serinus to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów na Ukrainie, w Brunei

Synerga.fund podpisała term sheet w sprawie połączenia z All In! Games

zostanie ustalony parytet przydziału akcji, a tym samym struktura akcjonariatu podmiotu powstałego w wyniku połączenia. W celu realizacji transakcji Synerga.fund wyemituje akcje serii B1 w ilości ustalonej w wyniku określenia wartości spółek oraz przy uwzględnieniu ustalonego parytetu wymiany akcji. Spółka

PKO BP rozwija działalność zagraniczną, uruchomi oddział na Słowacji do końca br

takich rozliczeń mogą korzystać zarówno klienci indywidualni jak i korporacyjni.  "W samych Chinach mamy 66 relacji korespondenckich. Mamy produkty trade finance i zawieramy umowy z bankami, które zmniejszają ryzyko wymiany handlowej. Chcemy zawierać kolejne umowy z bankami korespondentami

GPW zawiesiła obrót Wikany od 8 do 19 XII wz. ze scaleniem akcji

wyliczenia liczby akcji będzie dzień 12 grudnia 2014 roku. Dzień wymiany (scalenia) akcji został ustalony na 19 grudnia 2014 roku. Na początku listopada br. akcjonariusze Wikany zgodzili się na podwyższenie wartości nominalnej akcji spółki do 2,00 zł z 0,20 zł oraz na zmniejszenie liczby akcji (poprzez