akcja polska

Sfinks Polska ponownie przeprowadzi emisję akcji serii P

Warszawa, 24.04.2019 (ISBnews) - Sfinks Polska postanowił przystąpić do działań zmierzających do ponownego przeprowadzenia emisji akcji zwykłych serii P na okaziciela, podała spółka. Planuje podjąć uchwałę o emisji tych akcji 29 kwietnia. Planowany termin zakończenia subskrypcji to 30

Sfinks Polska podjął uchwałę o emisji do 6 mln akcji serii P bez prawa poboru

Warszawa, 27.01.2020 (ISBnews) - Sfinks Polska podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii P z wyłączeniem prawa poboru, podała spółka. "Podstawowe informacje o emisji: 1) dzień otwarcia subskrypcji akcji serii P - 28 stycznia 2020 r. 2) cena

Sfinks Polska przedstawi nową strategię w I kw., przeprowadzi emisję akcji

Warszawa, 13.01.2020 (ISBnews) - Sfinks Polska zakończył przegląd opcji strategicznych i przygotuje strategię, którą przedstawi w I kw. br., podała spółka. Zarząd zdecydował też o przeprowadzeniu emisji do 6 mln akcji serii P z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. "W

Mennica Polska rozpozna 5,5 mln zł kosztu finansowego w zw. z wyceną akcji Enei

Warszawa, 02.01.2020 (ISBnews) - Mennica Polska rozpozna 5,52 mln zł kosztu finansowego w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za IV kw. 2019 roku w następstwie wyceny posiadanego pakietu akcji Enei, wynika z komunikatu Mennicy. "W następstwie dokonania na

Kino Polska podniosło cenę w wezwaniu na akcje Stopklatki do 7 zł za szt.

Warszawa, 21.11.2019 (ISBnews) - Kino Polska TV - większościowy akcjonariusz Stopklatki - podwyższył cenę akcji w wezwaniu na walory Stopklatki do 7 zł z 6,2 zł, podało Kino Polska TV. "Zarząd Kino Polska TV S.A. niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 20 listopada 2019 r. za

Fedha, Polska Nutit i Trade Bridge Czechy wezwą do sprzedaży akcji Vantage

Warszawa, 08.11.2019 (ISBnews) - Spółki Fedha, Polska Nutit oraz Trade Bridge Czechy posiadający łącznie 100% akcji w kapitale zakładowym Vantage zawarli z TAG Beteiligungs- und Immobilienverwaltungs GmbH umowę inwestycyjną dotyczącą sprzedaży 100% akcji spółki w drodze wezwania do zapisywania

Kino Polska ogłosiła wezwanie na 2,24% akcji Stopklatki po 6,2 zł za szt.

Warszawa, 11.10.2019 (ISBnews) - Kino Polska TV - większościowy akcjonariusz Stopklatki - ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 250 476 akcji Stopklatki, stanowiących 2,24% jej kapitału, podały spółki. Cena za jedną akcję w wezwaniu została ustalona na 6,2 zł. Podmiotem pośredniczącym w

Kino Polska kupi wszystkie akcje Stopklatki i wycofa z obrotu na NewConnect

Warszawa, 10.10.2019 (ISBnews) - Kino Polska TV podjęła decyzję o zwiększeniu udziału w kapitale spółki zależnej - Stopklatka do 100% z obecnych 97,76% oraz o wycofaniu akcji tej spółki z obrotu na rynku NewConnect, podała spółka. Stosowne kroki prawne spółka zamierza podjąć w IV kwartale 2019 r

Mennica Polska rozpozna 6 mln zł kosztu finansowego w zw. z wyceną akcji Enei

Warszawa, 09.10.2019 (ISBnews) - Mennica Polska rozpozna koszt finansowy w wysokości 6,01 mln zł w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za III kw. w związku ze zmianą wyceny pakietu 8,12 mln akcji Enei, podała spółka. "Mennica Polska [...] w następstwie dokonania na

KNF zezwoliła na nabycie 50% akcji Oney Polska przez BPCE Société Anonyme

Warszawa, 24.09.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF)  jednogłośnie zezwoliła na nabycie 50% akcji w Oney Polska przez BPCE Société Anonyme, podała Komisja.  "Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego

Sfinks Polska wydłużył termin subskrypcji akcji serii P do 15 października

Warszawa, 30.07.2019 (ISBnews) - Zarząd Sfinks Polska podjął uchwałę, na mocy której dokonano wydłużenia terminów na zawarcie umów objęcia akcji serii P oraz na dokonywanie wpłat na pokrycie akcji serii P do 15 października 2019 r., przy czym za datę wpłaty uważa się dzień wpływu środków na

Santander Bank Polska nabył akcje Deutsche Bank Polska za 257,96 mln zł 

Warszawa, 08.10.2018 (ISBnews) - Santander Bank Polska - w związku ze spełnieniem wszystkich warunków przewidzianych w umowie transakcyjnej z 14 grudnia 2017 r. - nabył od Deutsche Bank AG 274 444 939 akcji zwykłych imiennych Deutsche Bank Polska (DBPL), stanowiących ponad 10

Polski Bank Komórek Macierzystych sprzeda akcje po 47 zł za sztukę

Polski Bank Komórek Macierzystych zajmuje się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i wieloletnim przechowywaniem komórek macierzystych pochodzących z krwi pępowinowej i innych tkanek popłodowych. Celem działalności firmy, która powstała w 2002 r., jest zapewnienie dziecku lub członkom rodziny szybkiego

Sfinks Polska podpisał z prezesem Cackiem umowę na objęcie akcji spółki

Warszawa, 12.07.2019 (ISBnews) - Sfinks Polska ma umowę z prezesem Sylwestrem Cackiem dotyczącą nabycia przez prezesa 2,5 mln sztuk akcji serii P na kwotę 2,5 mln zł, a Cacek - główny akcjonariusz - przyjął ofertę spółki na objęcie kolejnych 3 mln sztuk akcji, podała spółka. Do Sfinksa w

Akcjonariusze Kino Polska TV zdecydowali o 0,3 zł dywidendy na akcję

kapitał zapasowy spółki. Dywidenda wyniesie 0,3 zł brutto na jedną akcję, podała spółka. "Do dywidendy będą uprawnieni akcjonariusze, którym będą przysługiwały akcje spółki w dniu 1 lipca 2019 r." - czytamy w komunikacie. Liczba akcji objętych dywidendą: 19 821 404. Kino Polska TV S.A. to

Sfinks Polska ponownie ustalił cenę emisyjną akcji serii P na 1 zł

Warszawa, 14.05.2019 (ISBnews) - Zarząd Sfinks Polska podjął uchwałę w sprawie ustalenia ceny emisyjnej i szczegółowych zasad subskrypcji akcji serii P emitowanych w ramach kapitału docelowego, podała spółka. Cena emisyjna została ustalona na kwotę 1 zł za jedną akcję serii P - rada nadzorcza

Duży polski deweloper na giełdzie. Akcje minimalnie pod kreską

Deweloper z Cieszyna realizuje obecnie ok. 15 projektów w największych polskich miastach: w Warszawie, Krakowie, we Wrocławiu, w Łodzi i Katowicach. Założycielem, większościowym akcjonariuszem i prezesem firmy jest Zbigniew Juroszek. W minionym roku Atal sprzedał łącznie 1093 mieszkania, co

Kino Polska TV zarekomenduje 0,3 zł dywidendy na akcję za 2018 r.

Warszawa, 05.04.2019 (ISBnews) - Kino Polska TV przedłoży zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu wniosek w zakresie przeznaczenia kwoty 5,946 mln zł na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,3 zł brutto na akcję, podała spółka. Pozostała kwota 7 468 947,85 zł z zysku za ubr. ma

Grupa Azoty obejmie nowe akcje PDH Polska za 97,83 mln zł

Warszawa, 27.03.2019 (ISBnews) - Grupa Azoty zdecydowała o nabyciu 9 782 808 akcji nowej emisji PDH Polska - spółki celowej realizującej inwestycję "Polimery Police" - za łączną kwotę 97,83 mln zł, podały Azoty. "Zarząd spółki podjął uchwałę o nabyciu 9 782 808 sztuk akcji nowej

Sfinks Polska ma umowę z S. Cackiem ws. objęcia 6 mln sztuk akcji serii P

Warszawa, 26.02.2019 (ISBnews) - Sfinks Polska zawarł z Sylwestrem Cackiem - akcjonariuszem i prezesem Sfinksa - umowę objęcia 6 000 000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 1 zł każda akcja, podała spółka. Łączna cena emisyjna za akcje wynosi 6 mln zł. "

Sfinks Polska wydłużył termin na zawarcie umów o objęciu akcji serii P do 25 II

Warszawa, 19.02.2019 (ISBnews) - Zarząd Sfinks Polska podjął uchwałę, na mocy której wydłużeniu uległy termin na zawarcie umów o objęciu akcji serii P do 25 lutego 2019 r. oraz termin dokonywania wpłat na pokrycie akcji serii P do 28 marca 2019 r., podała spółka. Na początku stycznia br. spółka

Grupa Azoty Police obejmie akcje PDH Polska za 65,5 mln zł

Warszawa, 28.03.2019 (ISBnews) - Zarząd Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police zdecydował o nabyciu 6 551 092 sztuk akcji nowej emisji spółki PDH Polska po cenie emisyjnej 10 zł, tj. za łączną kwotę 65 510 920,00 zł, podała spółka. Nabycie akcji nastąpi poprzez ich objęcie przez spółkę w

Agora rozpoczęła negocjacje z Kino Polska ws. sprzedaży akcji Stopklatki

Warszawa, 07.03.2018 (ISBnews) - Agora podpisała z Kino Polska TV list intencyjny dotyczący potencjalnego kupna przez Kino Polska całości posiadanych przez Agorę akcji w spółce Stopklatka. Zgodnie z treścią listu, Agora i Kino Polska będą prowadziły negocjacje dotyczące zasad i warunków

Mennica Polska ujmie w raporcie za I kw. koszt z tyt. spadku wyceny akcji Enei

Warszawa, 01.04.2019 (ISBnews) - Mennica Polska wyceniła posiadany pakiet akcji Enei na 68,54 mln zł wobec wcześniejszej wyceny 77,37 mln zł, podała spółka. W sprawozdaniu finansowym za I kw. 2019 r. rozpoznany zostanie koszt finansowy z tytułu wyceny w kwocie 8,83 mln zł. "Mennica Polska

Mennica Polska rekomenduje 0,7 zł dywidendy na akcję za 2018 rok

Warszawa, 17.04.2019 (ISBnews) - Zarząd Mennicy Polskiej podjął uchwałę w sprawie zarekomendowania akcjonariuszom przeznaczenia 35,8 mln zł z zysku netto wypracowanego w roku 2018, wynoszącego łącznie 66,52 mln zł, na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,7 zł na akcję, podała spółka

Hitachi Capital Polska podniósł cenę w wezwaniu na PCM do 22,25 zł za akcję

Warszawa, 21.02.2019 (ISBnews) - Hitachi Capital Polska podwyższył cenę w wezwaniu na akcje Prime Car Management (PCM) do 22,25 zł za walor z 18,05 zł, podała spółka. Inwestorzy mogą składać zapisy do sprzedaży akcji PCM w wezwaniu ogłoszonym przez Hitachi Capital Polska do 22 lutego br. W

Hitachi Capital Polska zdecydował o nienabywaniu akcji w wezwaniu na PCM

Warszawa, 25.02.2019 (ISBnews) - Hitachi Capital Polska podjął decyzję o nienabywaniu akcji Prime Car Management (PCM) w związku z nieziszczeniem się niektórych warunków w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji, podała spółka. "Wzywający niniejszym informuje, że do końca okresu

Hitachi Capital Polska podniósł cenę w wezwaniu na PCM do 18,05 zł za akcję

Warszawa, 07.02.2019 (ISBnews) - Hitachi Capital Polska podniósł cenę w wezwaniu na akcje Prime Car Management do 18,05 zł za akcję z 12,09 zł poprzednio, podała firma. "Zdecydowaliśmy się podnieść cenę w wezwaniu na Prime Car Management, aby usatysfakcjonować naszą propozycją zarówno

Sfinks Polska ustalił cenę emisyjną akcji serii P na 1 zł

Warszawa, 14.01.2019 (ISBnews) - Zarząd Sfinks Polska określi cenę emisyjną akcji serii P w ramach oferty bez prawa poboru na 1 zł za sztukę, podała spółka.  "Ustala się cenę emisyjną akcji serii P emitowanych na podstawie ww. uchwały zarządu spółki na kwotę 1 zł za

RN Mennicy Polskiej nie zgodziła się na zwiększenie inwestycji w akcje Enei

niż 5 000 000 zł. "Dotychczasowe zaangażowanie kapitałowe spółki w akcje Enea wynosi 75 652 900,28 zł i nie przekroczyło znaczącego progu względem ilości akcji Enea" - czytamy dalej. Mennica Polska podała wcześniej dziś, że jej zarząd zdecydował (pod warunkiem wyrażenia zgody przez radę

E-płatności kupią 100% akcji PayUp Polska od Eurocash za 110 mln zł

Warszawa, 19.12.2018 (ISBnews) - Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie E-Płatności (PeP) kupią 100% akcji PayUp Polska od Eurocash, podał Eurocash. Cena sprzedaży 100% akcji spółki została ustalona na 110 mln zł, przy czym ostateczna cena sprzedaży może ulec zmianie, w zależności od

Hitachi Capital Polska ogłosił wezwanie na 100% akcji PCM po 12,09 zł za sztukę

Warszawa, 28.12.2018 (ISBnews) - Hitachi Capital Polska ogłosił wezwanie do sprzedaży 11 908 840 akcji Prime Car Management (PCM), stanowiących 100% głosów, po 12,09 zł za akcję, podał pośredniczący w wezwaniu Santander Bank Polska - Santander Biuro Maklerskie. Podmiotem bezpośrednio

Sfinks Polska ustalił cenę emisyjną akcji serii P na 1 zł

Warszawa, 28.11.2018 (ISBnews) - Sfinks Polska ustalił cenę emisyjną akcji serii P na 1 zł za akcję, podała spółka. "Zarząd spółki działając na podstawie uchwały numer 21 zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki z dnia 30.06.2017 r. [...], postanawia: 1. Ustala się cenę emisyjną akcji serii

Mennica Polska nabędzie akcje Enei do łącznej kwoty 80 mln zł

Warszawa, 23.11.2018 (ISBnews) - Mennica Polska podjęła decyzję - warunkowaną wyrażeniem zgody przez radę nadzorczą - o realizacji inwestycji kapitałowej polegającej na nabyciu akcji Enei do łącznej kwoty 80 mln zł po cenie za jedną akcję nieprzekraczającej ceny maksymalnej ustalonej w uchwale

Orange Polska przyjął program motywacyjny związany z kursem akcji

Warszawa, 04.09.2017 (ISBnews) - Orange Polska przyjął Program Motywacyjny dla zarządu, dyrektorów wykonawczych oraz kluczowej kadry kierowniczej, w tym wybranych członków zarządów podmiotów zależnych, oparty na instrumentach pochodnych ("akcjach fantomowych"), których instrumentem

Nowa akcja McDonald's z logotypem przypominającym polską sieć Bobby Burger? Gigant odpowiada

szczegółowo do realizacji w Stanach Zjednoczonych. Akcja po raz pierwszy wystartowała w Australii - mówi nam Krzysztof Kłapa, dyrektor ds. korporacyjnych McDonald's Polska. Kłapa podkreśla, że wszelkie graficzne znaki towarowe zostały stworzone przez korporację McDonald's, a związana z tym własność

Sfinks Polska wyemituje 2-6 mln akcje serii P bez prawa poboru

Warszawa, 10.10.2018 (ISBnews) - Zarząd Sfinks Polska podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji 2-6 mln akcji serii P z wyłączeniem prawa poboru, w ramach kapitału docelowego, podała spółka. "Podwyższa się kapitał zakładowy spółki z kwoty 31 099

RBI zawiesił ofertę akcji Raiffeisen Bank Polska, KNF chce wyjaśnień

Warszawa, 07.07.2017 (ISBnews) - Raiffeisen Bank International AG (RBI) podjął decyzję o zawieszeniu oferty akcji Raiffeisen Bank Polska z powodu niezadowalającego poziomu zainteresowania, który spełniałby warunki określone w zobowiązaniu wobec Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) dotyczącym

Polskie ePłatności mają zgodę UOKiK na nabycie akcji spółki PayUp

Warszawa, 28.11.2018 (ISBnews) - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów udzielił zgody na nabycie przez Polskie ePłatności akcji spółki PayUp. Polska, poinformował OPTeam. "Zarząd OPTeam informuje, że otrzymał od zarządu spółki Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności

KNF: BZ WBK powinien nabyć akcje Deutsche Bank Polska do końca 2018 r.

Warszawa, 29.05.2018 (ISBnews) - Bank Zachodni WBK powinien nabyć akcje Deutsche Bank Polska SA (DBPL) do 31 grudnia 2018 r. poinformowała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).  "Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego bezpośredniego

Dino Polska przydzieliło wszystkie akcje w ofercie publicznej

Warszawa, 14.04.2017 (ISBnews) - Akcjonariusz sprzedający Dino Polska przydzielił wszystkie tj. 48,04 mln akcji oferowanych w pierwotnej ofercie publicznej, podała spółka. Średnia stopa redukcji zapisów dokonanych przez inwestorów indywidualnych wyniosła 75%.  "Akcjonariusz

Akcjonariusze Kino Polska TV zdecydowali o 0,55 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 18.06.2018 (ISBnews) - Zwyczajne walne zgromadzenie Kino Polska TV podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za 2017 r. w wysokości 21 882 255,45 zł, w ten sposób, że kwotę 10 901 772,20 zł przeznaczono na wypłatę dywidendy. Dywidenda wyniesie 0,55 zł brutto na jedną akcję, podała

Echo sprzeda 18,1 mln akcji Echo Polska Properties za ok. 20,82 mln euro

Warszawa, 05.06.2018 (ISBnews) - Echo Prime Assets, spółka zależna Echo Investment, otrzymała propozycję i potwierdziła warunki sprzedaży 18,1 mln akcji Echo Polska Properties (EPP) za 20,82 mln euro pomniejszone o koszty transakcyjne, podała spółka. Przewidywana data rozliczenia sprzedaży

Echo sprzeda 10 mln akcji Echo Polska Properties za ok. 11,5 mln euro

Warszawa, 11.06.2018 (ISBnews) - Echo Prime Assets, spółka zależna Echo Investment, otrzymała propozycję i potwierdziła warunki sprzedaży 10 mln akcji Echo Polska Properties (EPP) za ok. 11,5 mln euro pomniejszone o koszty transakcyjne, podała spółka. Przewidywana data rozliczenia

Agora sprzedała spółce Kino Polska TV wszystkie posiadane akcje w Stopklatce

Warszawa, 14.06.2018 (ISBnews) - Agora zawarła z Domem Maklerskim BZ WBK, działającym na zlecenie i na rachunek Kino Polska TV umowę sprzedaży całości posiadanych przez Agorę akcji w spółce Stopklatka, poinformowała Agora. "W wyniku transakcji w dniu dzisiejszym Agora zbędzie wszystkie

KGHM Polska Miedź rekomenduje wypłatę 1 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 12.05.2017 (ISBnews) - KGHM Polska Miedź rekomenduje wypłatę dywidendy wysokości 200 mln zł, czyli 1 zł na akcję, podała spółka. „KGHM Polska Miedź rekomenduje zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu pokrycie straty za rok obrotowy 2016 w kwocie 4 084 550 199,31 zł z kapitału

Moody's: Polskie banki mogą ograniczyć akcję kredytową w zw. z wyrokiem TSUE

ekspozycje, a tym samym - negatywnie wpłynąć na ich zyskowność i rentowność. W tej sytuacji banki mogą znacząco ograniczyć akcję kredytową, a tym samym - w mniejszym stopniu finansować polską gospodarkę, ocenia Moody's Investors Service. Agencja wskazuje, że choć na razie niewielu polskich kredytobiorców

EBOR sprzedał w ramach ABB wszystkie posiadane akcje Wirtualnej Polski

Warszawa, 26.01.2017 (ISBnews) - Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) sprzedał w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu (accelerated book-building, ABB) 3,12% akcji spółki Wirtualna Polska Holding, tj. cały posiadany pakiet, podał bank. "Akcje trafiły do krajowych, regionalnych i

Enea może sfinalizować zakup 100% akcji Engie Energia Polska

Warszawa, 28.02.2017 (ISBnews) - Enea otrzymała informację o spełnieniu się ostatniego z warunków zawieszających umowy warunkowej zakupu 100% akcji spółki Engie Energia Polska, która jest właścicielem Elektrowni Połaniec, podała spółka.  "Oznacza to, że wszystkie

Mennica Polska rekomenduje wypłatę 1 zł na akcję dywidendy za 2017 r.

komunikacie. Rekomendacja została pozytywnie zaopiniowana przez radę nadzorczą spółki, podano także. W kwietniu ub.r. akcjonariusze Mennicy Polskiej podjęli uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy w kwocie 35,8 mln zł, tj. 0,7 zł na jedną akcję Mennica Polska odnotowała 124,24 mln zł skonsolidowanego zysku

Grupa Azoty obejmie akcje PDH Polska za 5 mln zł

Warszawa, 25.11.2016 (ISBnews) - Zarząd Grupy Azoty zdecydował o zaangażowaniu kapitałowym w spółce PDH Polska poprzez objęcie 500 tys. akcji nowej emisji za 5 mln zł, podała spółka. "Na mocy podjętej uchwały postanawia się o przystąpieniu emitenta do spółki PDH Polska i objęciu 500 tys

Polskim akcjom będą dziś sprzyjać dobre nastroje globalne

Warszawa, 28.08.2018 (ISBnews/ CMC Markets) - Po wyjściu WIG20 z konsolidacji, inwestorzy na GPW są w bardzo dobrych nastrojach. Będą teraz oczekiwali, że polski indeks akcji blue chips będzie zmierzał w kierunku maksimum ze stycznia. Dziś GPW mogą pomagać dobre nastroje globalne, po

Enea złożyła ofertę na zakup 100% akcji Engie Energia Polska

Warszawa, 30.09.2016 (ISBnews) - Enea złożyła ofertę na zakup 100% akcji Engie Energia Polska od Engie, podała spółka. "Dążenie spółki do objęcia aktywów wytwórczych, których właścicielem jest Engie Energia Polska S.A. ma na celu wzmocnienie pozycji grupy na rynku w zakresie wytwarzania

Akcjonariusze Multimedia Polska sprzedają 100% akcji na rzecz UPC

Warszawa, 19.10.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze Multimedia Polska zawarli przedwstępną umowę sprzedaży 91 764 808 akcji, stanowiących 100% w kapitale zakładowym spółki, na rzecz UPC Polska. Zawarcie ostatecznej umowy sprzedaży akcji nastąpi pod warunkiem wydania przez Urząd Ochrony Konkurencji i

Polskie akcje silne mimo widma konfliktu koreańskiego

. Biorąc pod uwagę ostatnie zwyżki, popyt na polskie akcje jest nadal znaczny. Najważniejszym oporem dla WIG jest na dzisiaj pułap 65244 pkt. Jego przebicie może pozwolić rynkowi rozpędzić się i wejść nawet na nowe historyczne szczyty. Z drugiej strony, wstępnym sygnałem ostrzegawczym dla "byków"

Akcje Echo Polska Properties zostały wprowadzone na giełdę w Luksemburgu

Warszawa, 31.08.2016 (ISBnews) - Akcje spółki Echo Polska Properties N.V. (EPP) zostały wprowadzone do obrotu na Luxembourg Stock Exchange, podało Echo Investment. "30 sierpnia 2016 r. zatwierdzono prospekt emisyjny spółki Echo Polska Properties N.V. (EPP) oraz wprowadzono z dniem 31

mDM podniósł cenę docelową akcji Orange Polska do 7,3 zl, nadal zaleca 'kupuj'

Warszawa, 18.12.2017 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego mBanku (mDM) podnieśli cenę docelową akcji Orange Polska do 7,30 zł wobec 7,10 zł za akcję wcześniej i podtrzymali rekomendację 'kupuj', wynika  z raportu datowanego na 12 grudnia.  Rekomendacja została wydana przy

KNF zatwierdziła prospekt Mex Polska dotyczący akcji serii E

Warszawa, 11.08.2016 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Mex Polska związany z ubieganiem się o wprowadzenie do obrotu akcji serii E, podała spółka. "Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny sporządzony w związku z ubieganiem się o

Akcjonariusze Mennicy Polskiej zdecydują o 0,7 zł dywidendy na akcję za 2018 r.

maju ub.r. akcjonariusze Mennicy Polskiej podjęli uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy w kwocie 1 zł na jedną akcję. Mennica Polska odnotowała 67,39 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 53,21 mln zł zysku rok

Poczta Polska i PKO BP objęły łącznie ok. 1,8 mln akcji Banku Pocztowego

. Oferty zostały skierowane "wyłącznie do: - Poczty Polskiej spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, której zostało zaoferowane objęcie 1 360 890 akcji serii C2; oraz - Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, której zostało zaoferowane objęcie 453 630 akcji

Polska giełda na kolanach. Akcje tańsze o jedną piątą

kiepska atmosfera wokół rynków wschodzących, do których zalicza się też Polskę. Po prostu na świecie jest mniej chętnych do kupowania akcji polskich firm - dodaje zarządzający aktywami w Niezależnym Domu Maklerskim. Znacznie lepiej radzą sobie ostatnio mniejsze firmy, które są bardziej odporne na wpływy

Grupa Azoty podjęła uchwałę w sprawie nabycia 9,4 mln akcji PDH Polska

Warszawa, 18.10.2017 (ISBnews) - Zarząd Grupy Azoty podjął uchwałę w sprawie nabycia 9,4 mln sztuk akcji imiennych nowej emisji serii D spółki PDH Polska o łącznej wartości 94 mln zł, poinformowała spółka. "Na mocy podjętej uchwały postanawia się nabyć 9,4 mln sztuk akcji imiennych nowej

ZCh Police podjęły uchwałę w sprawie nabycia 3 mln akcji PDH Polska za 30 mln zł

Warszawa, 18.10.2017 (ISBnews) - Zarząd Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police podjął uchwałę w sprawie nabycia 3 mln akcji imiennych nowej emisji serii D spółki PDH Polska za 30 mln zł, poinformowała spółka. "Na mocy podjętej uchwały postanawia się nabyć 3 mln sztuk akcji imiennych nowej

RN Mennicy Polskiej wyraziła zgodę na nabycie akcji Enei do kwoty 80 mln zł

podstawie będzie podejmował decyzje o realizacji Inwestycji w ramach limitu wskazanego powyżej, podano także.  Mennica Polska podała, że nabycie akcji nie stanowi dla spółki inwestycji o charakterze strategicznym.  "Lokata w akcje będzie stanowić dla spółki alternatywną wobec innych

Kino Polska TV rekomenduje 1 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 18.03.2016 (ISBnews) - Kino Polska TV rekomenduje przeznaczenie 19,82 mln zł na dywidendę z zysku 2015 roku i lat poprzednich, co oznacza wypłatę w wysokości 1 zł na akcję, podała spółka. "Zarząd emitenta podjął decyzję o przedstawieniu najbliższemu zwyczajnemu walnemu

Oferta publ. 15% akcji Raiffeisen Bank Polska startuje dziś od book-buildingu

Warszawa, 29.06.2017 (ISBnews) - Pierwotna oferta publiczna 33,85 mln istniejących akcji zwykłych serii AA (stanowiących 15% kapitału) Raiffeisen Bank Polska, sprzedawanych przez Raiffeisen Bank International AG, rozpoczyna się dziś od budowania księgi popytu wśród inwestorów

Polskie akcje pozostają w korekcie poprzednich wzrostów

Warszawa, 07.02.2017 (ISBnews/ CMC Markets) - GPW wykazuje się ostatnio siłą na tle zagranicznych parkietów. Dziś test, czy optymizmu inwestorów nie przełamią gorsze dane z niemieckiej gospodarki i słabsza kondycja banków. Polskie akcje pozostają w korekcie poprzednich wzrostów. Widać jednak

KNF: BGŻ BNP Paribas może kupić akcje Sygma Bank Polska

Warszawa, 17.11.2015 (ISBnews) – Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nie sprzeciwia się planom zakupu przez Bank BGŻ BNP Paribas akcji Sygma Bank Polska SA, podała Komisja.   "KNF jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru  

Grupa Azoty obejmie akcje PDH Polska za łączną kwotę 22,8 mln zł

Warszawa, 29.05.2017 (ISBnews) - Zarząd Grupy Azoty wyraził zgodę na nabycie akcji imiennych nowej emisji spółki PDH Polska serii C w drugim terminie poboru, za cenę emisyjną wynoszącą 10 zł każda, tj. za łączną wartość 22,82 mln zł. "Zarząd Grupy Azoty wyraził zgodę na nabycie 2 282 125

Kurs akcji Dino Polska wzrósł o 7,91% na debiucie na rynku głównym GPW

Warszawa, 19.04.2017 (ISBnews) - Akcje spółki Dino Polska zadebiutowały dzisiaj na rynku głównym GPW. Na otwarciu kurs akcji wzrósł o 7,91% wobec ceny odniesienia i wyniósł 36,15 zł. Tuż po 9-ej cena akcji Dinmo wynosiła 36,93 zł i rosła o 10,24%. Dino Polska jest 486. spółką notowaną na

Oferta publiczna 15% akcji Raiffeisen Bank Polska rozpocznie się w tym miesiącu

Warszawa, 19.06.2017 (ISBnews) - Pierwsza oferta publiczna (IPO) Raiffeisen Bank Polska (RBPL) będzie obejmować 33 850 251 istniejących akcji (stanowiących 15% kapitału i głosów) sprzedawanych przez Raiffeisen Bank International AG (RBI). Rozpoczęcie oferty planowane jest przed końcem

Akcjonariusze Kino Polska TV zdecydowali o wypłacie 1,13 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 31.05.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Kino Polska TV zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę 22,4 mln zł z zysku netto za 2016 r. i lata ubiegłe, tj. 1,13 zł na jedną akcję, poinformowała spółka. "Zwyczajne walne zgromadzenie Kino Polska podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku

Kino Polska TV wnioskuje o wypłatę 1,13 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 20.03.2017 (ISBnews) - Kino Polska TV wnioskuje o przeznaczenie łącznie 22,398 mln zł na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 1,13 zł brutto na akcję, podała spółka. Środki na dywidendę będą pochodzić z wypracowanego przez spółkę w roku 2016 zysku w kwocie ok. 18,1 mln zł oraz

Echo Polska Properties z emisji nowych akcji pozyskało ok. 150 mln euro

Warszawa, 06.04.2017 (ISBnews) - Echo Polska Properties (EPP) w czasie przyspieszonego book-buildingu (ABB) na giełdzie w Johannesburgu pozyskała 2,2 mld ZAR, czyli ok. 150 mln euro, podała spółka. EPP uplasowała 118 918 918 nowych akcji po cenie 18,50 randów za akcję. "To

ZCh Police obejmą nowe akcje PDH Polska za łącznie ok. 52 mln zł

Warszawa, 31.03.2017 (ISBnews) - Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police) obejmą akcje nowej emisji spółki PDH Polska o łącznej wartości do 52 mln zł, podała spółka. "Na mocy podjętej uchwały rada nadzorcza spółki postanowiła wyrazić zgodę zarządowi spółki na nabycie

Oferta do 49% akcji istniejących Dino Polska rusza dziś, debiut na GPW ok. 21 IV

Warszawa, 20.03.2017 (ISBnews) - Pierwotna oferta publiczna nie więcej niż 48 040 000 akcji istniejących Dino Polska, stanowiących 49% kapitału, rozpoczyna się dziś od uruchomienia procesu budowy księgi popytu wśród inwestorów indywidualnych. Także dziś ma zostać opublikowana cena maksymalna

Polskie akcje, mimo swojej siły, mogą być pod presją słabszych nastrojów w Azji

wspierał polskie akcje blue chips w przypadku korekty. Co ciekawe, na koniec wczorajszej sesji tylko 1/3 najskuteczniejszych inwestorów w CMC Markets, działających na rynku polskich akcji poprzez kontrakty CFD Poland20, zdecydowała się pozostawić otwarte pozycje na wzrost. Dzisiaj rozpoczynają się debaty

Mennica Polska rekomenduje 0,70 zł dywidendy na akcję za 2016 r.

lub odwołana z uwagi na niemożność lub utrudnienia w jej realizacji.  Mennica Polska jest czołowym producentem monet i numizmatów w Polsce i Europie. Realizuje również inwestycje deweloperskie w Warszawie. Akcje spółki są notowane na GPW od kwietnia 1998 r. (ISBnews)

Enea kupiła 100% akcji Engie Energia Polska za ponad 1,26 mld zł

Warszawa, 14.03.2017 (ISBnews) - Enea kupiła 100% akcji Engie Energia Polska (EEP), która jest właścicielem Elektrowni Połaniec za wstępną cenę 1 264 159 355 zł, podała spółka.   "Zarząd Enea informuje, że 14 marca 2017 r. nabył 100% akcji Engie Energia Polska, to jest

GPW: Utrzymamy stabilny udział w rynku obrotów polskimi akcjami mimo wejścia MTF

Warszawa, 21.09.2018 (ISBnews) - GPW zakłada, że utrzyma stabilny 80% udział w rynku obrotu akcjami, pomimo planowanego wejścia do Polski platformy handlu elektronicznego (MTF), poinformował prezes Marek Dietl. "Nic nie zmusza do wysiłku, jak konkurencja. W perspektywie roku

EMH i J. Mikos ustalili cenę sprzedaży akcji Wirtualnej Polski na 50 zł za szt.

Warszawa, 01.12.2016 (ISBnews) - EMH oraz Jarosław Mikos ustalili cenę sprzedaży akcji Wirtualna Polska Holding na 50 zł za sztukę, a liczbę akcji sprzedawanych na 7,79 mln (27,18% kapitału, 19,51% głosów na walnym zgromadzeniu), podała Wirtualna Polska. "W nawiązaniu do informacji

EBOR nabył akcje Wirtualnej Polski za 7,1 mln euro

Warszawa, 07.05.2015 (ISBnews) - Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) nabył akcje Wirtualnej Polski za 7,1 mln euro, podał bank. "Wirtualna Polska jest szybko rosnącą platformą medialną i jednym z dwóch wiodących portali internetowych w Polsce. Koncentruje się na reklamie online

Echo Polska Properties miał 3,14 euro zysku na jedną akcję w okresie IX-XII 2016

Warszawa, 09.03.2017 (ISBnews) -   Echo Polska Properties NV (EPP) zanotowało 3,14 euro zysku na jedną akcję za okres od 1 września do 31 grudnia 2016 r. - był to wynik o 2,2% lepszy od podanych przed ofertą publiczną prognoz, poinformowała spółka. W sześciomiesięcznego okresu

EMH i Jarosław Mikos chcą sprzedać do 27,18% akcji Wirtualnej Polski

Warszawa, 30.11.2016 (ISBnews) - European Media Holding oraz Jarosław Mikos zatwierdzili rozpoczęcie transakcji sprzedaży do 27,18% akcji spółki Wirtualna Polska Holding w drodze przyspieszonego budowania księgi popytu, podała Wirtualna Polska.  "Oferta prywatna obejmuje do 7 793

Neuca kupiła 24% akcji Telemedycyna Polska, może zwiększyć udział do 51% do 2019

Warszawa, 12.12.2016 (ISBnews) - Neuca Med - spółka zależna od Neuca - nabyła 24% akcji Telemedycyna Polska i podpisała umowę inwestycyjną, na mocy której może zwiększyć udział w tej spółce do 51% do końca 2019 r., podała Neuca. "Dodatkowo, zgodnie z podpisaną w dniu dzisiejszym umową

PKO Leasing ma umowę zakupu 100% akcji Raiffeisen-Leasing Polska za 850 mln zł

Warszawa, 03.11.2016 (ISBnews) - PKO Bank Polski (jako gwarant) podpisał umowę z Raiffeisen Bank International (RBI) umowę zakupu 100% akcji Raiffeisen-Leasing Polska (RLPL) na rzecz PKO Leasing, podał bank. Uzgodniona w transakcji cena za 100% akcji w RLPL wynosi 850 mln zł. "W

Tele-Polska Holding nabył pośrednio 14,37% akcji Hawe

Warszawa, 13.07.2015 (ISBnews) - Tele-Polska Holding nabył od Presto 100% udziałów w cypryjskiej spółce Trinitybay Investments Limited (TB), co oznacza pośrednie nabycie 14,37% akcji Hawe, podała spółka. "Przedmiotem podpisanej umowy jest zakup przez emitenta 5 000 udziałów o wartości

Wirtualna Polska uplasowała wszystkie oferowane akcje, redukcja w detalu 83%

Warszawa, 05.05.2014 (ISBnews) – Wirtualna Polska uplasowała wszystkie oferowane 9,19 mln akcji akcji serii B i E, podała spółka. Redukcja w transzy detalicznej wyniosła 83%, a łączna wartość oferty wyniosła 294,2 mln zł. "Stopa redukcji zapisów Inwestorów Indywidualnych

ZCh Police obejmą nowe akcje PDH Polska za łącznie 63 mln zł

Warszawa, 08.11.2016 (ISBnews) - Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police) obejmą akcje nowej emisji spółki PDH Polska o łącznej wartości 63 mln zł, podała spółka. "Na mocy podjętej w dniu 8 listopada 2016 roku uchwały zarządu, postanawia się nabyć 6 300 000 sztuk akcji imiennych

Polskie akcje coraz bliżej poziomu sprzed Brexitu

spowodować chęć realizacji zysków przez inwestorów. Póki co jednak rynek żyje pozytywnymi danymi płynącymi z polskiej gospodarki, między innymi z rynku pracy. Wczorajsza publikacja wskaźnika bezrobocia za maj na poziomie 8,8% była najniższym odczytem od 25 lat. Również obawy związanej z rodzimą polityką

Orange Polska zaproponuje 0,5 zł na akcję dywidendy

Warszawa, 12.02.2015 (ISBnews) – Orange Polska zaproponuje wypłatę dywidendy w wysokości 0,50 zł na akcję, podał operator. "Zarząd zaproponuje wypłatę dywidendy w 2015 r. w wysokości 0,50 zł na akcję (propozycja wymaga zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy)"

Akcje Echo Polska Properties wprowadzone do obrotu na giełdzie w Johannesburgu

Warszawa, 13.09.2016 (ISBnews) - Wszystkie akcje spółki Echo Polska Properties N.V. (EPP, wcześniej Echo Prime Properties) zostały dziś wprowadzone do obrotu na Johannesburg Stock Exchange, poinformowało Echo Investment. "13 września 2016 r. wszystkie akcje spółki Echo Polska Properties

Echo Prime sprzedaje ok. 7,5% akcji Echo Polska za łącznie ok. 38,59 mln euro

Warszawa, 23.08.2016 (ISBnews) - Echo Prime Assets - spółka zależna Echo Investment - zawarła dwie warunkowe umowy sprzedaży łącznie ok. 7,5% akcji Echo Polska Properties za łącznie ok. 38,59 mln euro na rzecz: Lisala z siedzibą w Warszawie oraz Leona Koka (LK), będącego osobą fizyczną

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny akcji serii C Kino Polska TV

Warszawa, 11.12.2014 (ISBnews) – Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Kino Polska TV w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii C, poinformowała Komisja. Firmą inwestycyjną jest Noble Securities.   

OPTeam obejmie do 1,5 mln akcji Polskie ePłatności 

Warszawa, 30.03.2017 (ISBnews) - Spółka Polskie ePłatności (PeP) podjęła decyzję w sprawie wyrażenia zgody na objęcie i pokrycie wkładem pieniężnym przez OPTeam nie więcej niż 1 500 000 nowo wyemitowanych akcji PeP, przy cenie emisyjnej jednej akcji nie większej niż 7 zł, poinformowała

Akcjonariusze Kino Polska TV zdecydowali o 1 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 17.05.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze Kino Polska TV zdecydowali na walnym zgromadzeniu zwołanym na 16 maja o przeznaczeniu na dywidendę 19,82 mln zł z zysku za 2015 r. i lat ubiegłych, co oznacza wypłatę w wysokości 1 zł na jedną akcję, poinformowała spółka. "Do dywidendy

Akcjonariusze Orange Polska zdecydowali o wypłacie 0,25 zł na akcję dywidendy

Warszawa, 12.04.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze Orange Polska podjęli uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy w wysokości 0,25 zł na jedną akcję, podała spółka. "Dniem ustalenia prawa do dywidendy (tzw. dzień 'D') będzie 22 czerwca 2016 r., a dniem wypłaty dywidendy (tzw. dzień 'W') będzie 7

akcja polska

Ruch Chrześcijańsko-Narodowy Akcja Polska - polska prawicowa partia polityczna istniejąca w latach 90.Partia została powołana na bazie działającego w Sejmie I kadencji Koła Poselskiego Akcji Polskiej, utworzonego przez byłych działaczy Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego, którzy opuścili to ugrupowanie w 1992 po odwołaniu rządu Jana Olszewskiego. W skład koła weszli Antoni Macierewicz (jako

więcej o akcja polska na pl.wikipedia.org