akcja na okaziciela

Akcjonariusze Ultimate Games zdecydowali o 0,35 zł dywidendy na akcję 

roku jako dzień wypłaty dywidendy.  "W dywidendzie uczestniczyć będzie 5 230 000 akcji spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym: a) 800 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, b) 200 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, c) 500 000 akcji zwykłych na okaziciela

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Biomedu-Lublin zw. z emisją 18 mln akcji

Warszawa, 23.07.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Biomedu-Lublin sporządzony w związku z emisją łącznie 18 000 000 akcji przeprowadzoną w formie subskrypcji prywatnej, podała spółka. Emisja obejmie: "a) 850 000 akcji zwykłych na okaziciela

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Brastera z ofertą akcji serii L i M

Warszawa, 19.07.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Brastera w związku z planowaną ofertą do 12 146 145 akcji zwykłych na okaziciela serii L oraz do 4 586 330 akcji zwykłych na okaziciela serii M, podała spółka. Publikacja prospektu

Trakcja ustaliła liczbę akcji serii C w ofercie na 24,77 mln sztuk

wykonania postanowień zawartych w uchwale w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego oraz uwzględniając wyniki zakończonego procesu budowania księgi popytu na akcje zwykłe na okaziciela serii B oraz akcje zwykłe imienne serii C określił, za zgodą rady nadzorczej spółki, łączną liczbę akcji serii C na 24

Hubstyle zdecydowało o emisji 9,5 mln akcji serii J po cenie emisyjnej 0,4 zł

Warszawa, 27.09.2019 (ISBnews) - Zarząd Hubstyle zdecydował o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji 9,5 mln zł akcji na okaziciela serii J bez prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, o wartości nominalnej 0,1 zł każda, wynika z uchwał. Cenę

Pfleiderer złożył do KNF wniosek ws. zniesienia dematerializacji akcji

akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,33 zł każda, w tym: a) 49 624 000 akcji zwykłych na okaziciela, oznaczonych seriami A, B, C i D oraz b) 15 077 007 akcji zwykłych na okaziciela oznaczonych serią E [...] oraz wycofać akcje z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę

Boruta-Zachem zakończył publiczną emisję akcji o wartości blisko 10,6 mln zł

ramach przeprowadzonej emisji zostało objętych 52 915 030 akcji zwykłych na okaziciela serii E po cenie emisyjnej 0,2 zł za jedną akcję, podano. Zgodnie z oczekiwaniami spółki, wpływy z emisji wyniosły 10,58 mln zł. Akcje zwykłe na okaziciela serii E zostały w całości pokryte wkładem pieniężnym

CCC nabył 17,05 mln akcji Gino Rossi w ramach przymusowego wykupu (sprostowanie)

585 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł każda, podało CCC. "Przedmiotem przymusowego wykupu były wszystkie akcje Gino Rossi należące do wszystkich akcjonariuszy mniejszościowych Gino Rossi, tj. 17 049 585 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł każda

Warunek w wezwaniu Immobile na akcje Atremu został spełniony

BM. Grupa Immobile ogłosiła w lutym wezwanie do sprzedaży akcji Atremu, w wyniku którego zamierza pozyskać nie mniej niż 6,09 mln akcji i nie więcej niż 7,34 mln akcji. Grupa oferowała pierwotnie 2,07 zł za akcję na okaziciela i 3,95 zł za akcję imienną. W kwietniu cena za akcję na okaziciela

ZCh Police zmieniły harmonogram oferty, zapisy na akcje odbędą się 12-22 XI

Warszawa, 08.11.2019 (ISBnews) - Zarząd Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police podjął uchwałę w sprawie zmiany przewidywanego harmonogramu oferty publicznej 110 mln akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 zł oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie 75 mln

CCC nabył 17,05 mln akcji Gino Rossi w ramach przymusowego wykupu

Warszawa, 12.07.2019 (ISBnews) - CCC w ramach przymusowego wykupu nabył wszystkie akcje Gino Rossi należące do akcjonariuszy mniejszościowych tj. 17 049 585 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł każda, podało CCC. "Przedmiotem przymusowego wykupu były wszystkie akcje

GK Immobile wezwał do sprzedaży 66% akcji Atrem

Warszawa, 11.02.2019 (ISBnews) - Grupa kapitałowa Immobile (GK Immobile) wezwało do sprzedaży nie mniej niż 6 091 852 akcji  (4 655 600 akcji imiennych i 1 436 252 akcji na okaziciela spółki Atrem uprawniających do 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu po cenie w wysokości

Unified Factory złożył do KNF prospekt zw. z przeniesieniem na rynek główny GPW

i wprowadzenia do obrotu: - 100 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B; - 5 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C; - 1 249 280 akcji zwykłych na okaziciela serii D; - 1 333 333 akcji zwykłych na okaziciela serii E; - oraz 522 631 akcji zwykłych na okaziciela serii F, podano w

The Dust pozyskał 1,8 mln zł brutto dzięki emisji 225 tys. akcji serii E

zostanie pomniejszona o koszty emisji). Objęcie przedmiotowych akcji nastąpi za wkłady pieniężne (przelewy bankowe), podano. 12 listopada br. akcjonariusze The Dust podjęli decyzję o emisji do 225 tys. akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,1 zł każda i cenie emisyjnej

NWZ Impexmetalu zdecydowało o zniesieniu dematerializacji akcji, wycofaniu z GPW

. 91 ust. 1 Ustawy (zniesienie dematerializacji); (b) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zniesienia dematerializacji tychże akcji i wycofania akcji na okaziciela oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem ISIN PLIMPXM00019 z obrotu na rynku

Polwax wyemituje ostatecznie 20,6 mln akcji serii E

Warszawa, 31.05.2019 (ISBnews) - Zarząd Polwaksu podjął uchwałę w sprawie rezygnacji z upoważnienia do określenia ostatecznej liczby oferowanych akcji nowej emisji, podała spółka. W efekcie Polwax zaoferuje łącznie 20,6 mln akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,05

GK Immobile finalizuje przejęcie spółki Atrem

systemów lotniskowych i logistycznych. Jak wyjaśnia spółka, GK Immobile formalnie stała się właścicielem 6 091 852 akcji Atremu - w tym 4 655 600 akcji imiennych, które w wyniku nabycia utraciły uprzywilejowanie oraz 1 436 252 akcji zwykłych na okaziciela, co odpowiada 66% ogółu głosów na walnym

Trakcja rozpoczęła ofertę akcji serii B i C, budowanie księgi popytu do 7 X

Warszawa, 04.10.2019 (ISBnews) - Trakcja PRKiI zawarła z mBankiem umowę plasowania akcji nowej emisji i rozpoczęła ofertę 10 279 909 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,8 zł każda oraz nie mniej niż 13 014 209 i nie więcej niż 25 014 209 akcji zwykłych imiennych serii C

NWZ Trakcji zdecyduje 13 IX o emisji akcji, spółka chce pozyskać min. 50 mln zł

Warszawa, 09.08.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Trakcji PRKiI zdecydują na walnym zgromadzeniu, zwołanym na 13 września br., o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz akcji zwykłych imiennych serii C w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny ZCh Police w zw. z emisją akcji serii C

spółki sporządzony na potrzeby oferty publicznej 110 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10,0 zł każda oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie 75 000 000 jednostkowych praw poboru akcji serii C oraz do 110 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C do

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Sygnity dot. akcji serii Z i AA

Środowiska. W sierpniu br. Sygnity w ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zawarł z 17 akcjonariuszami umowy objęcia 3 703 705 akcji na okaziciela serii Z, o wartości nominalnej 1 zł każda akcja, po cenie emisyjnej 2,7 zł za 1 akcję, o łącznej cenie emisyjnej 10 mln zł.  We wrześniu

Polnord rozpoczął działania związane z oferowaniem i subskrypcją akcji serii T

Warszawa, 14.11.2019 (ISBnews) - Polnord podjął decyzję o rozpoczęciu działań w celu wykonania uchwały emisyjnej poprzez emisję nie więcej niż 75 mln akcji zwykłych na okaziciela serii T, o wartości nominalnej 2 zł każda, podała spółka. "Według informacji posiadanych przez spółkę

Impexmetal: Wszystkie akcji Alchemii objęte squeeze-outem zostały nabyte

były wszystkie akcje Alchemia należące do akcjonariuszy mniejszościowych, tj. 2 618 926 akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1,3 zł każda akcja, uprawniających łącznie ich posiadaczy do wykonywania 1,51% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Alchemii, podano także. "

Akcjonariusze Colian zdecydowali o wycofaniu akcji z obrotu na GPW

jest (i) 52 064 620 akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,15 zł każda, (ii) 91 257 440 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,15 zł każda, oraz (iii) 49 444 309 akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,15 zł każda; b) wycofaniu akcji z obrotu na rynku regulowanym

GK Immobile przedłużyła zapisy w wezwaniu na Atrem do 29 kwietnia

terminu przyjmowania zapisów w wezwaniu do dnia 29 kwietnia 2019 r. w związku z nieziszczeniem się warunku prawnego nabycia akcji określonego w pkt 29 wezwania, w terminie pierwotnie przewidzianym przez wzywającego oraz o zmianie ceny akcji na okaziciela z dotychczasowej 2,07 zł na 2,32 zł" - czytamy

Open Finance zrezygnował z podwyższenia kapitału w drodze nowej emisji akcji

lipcu 2018 r. Open Finance informował o podjęciu uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze nowej emisji do 6 528 854 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 gr każda. Miały zostać wyemitowane i zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej. Open Finance jest

Ultimate Games przejdzie we wtorek na rynek główny GPW z NewConnect

zgodnie z którymi: dzień 29 lipca 2019 r. został wyznaczony jako dzień ostatniego notowania akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E i F spółki na rynku NewConnect w ramach alternatywnego systemu obrotu, z dniem 30 lipca 2019 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym wprowadzone zostaną akcje

Gino Rossi złożyło wniosek do KNF ws. zniesienie dematerializacji akcji

obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. Wcześniej w lipcu CCC w ramach przymusowego wykupu nabył wszystkie akcje Gino Rossi należące do akcjonariuszy mniejszościowych tj. 17 049 585 akcji zwykłych na okaziciela (ok. 9,98% kapitału). Przed ogłoszeniem wykupu CCC posiadało bezpośrednio 153 783

Indykpol zaprosił do sprzedaży do 365 tys. akcji po 60 zł sztuka

Warszawa, 11.06.2019 (ISBnews) - Indykpol zaprosił do sprzedaży nie więcej niż 365 000 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących nie więcej niż 5,45% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu i 11,68% kapitału zakładowego, po 60 zł sztuka, podała spółka. "Harmonogram zaproszenia do

S. Bieńkowski podniósł cenę w wezwaniu na akcje Stelmetu do 8,4 zł za szt.

zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji spółki, poza akcjami posiadanymi bezpośrednio przez wzywającego, tj. 29 084 435 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela wyemitowanych przez spółkę i uprawniających po zaokrągleniu, do 99,05% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Cena za

PiLab: Prospekt emisyjny zw. z emisją i przejściem na GPW został złożony w KNF

Warszawa, 20.08.2018 (ISBnews) - PiLab złożył w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) prospekt emisyjny w związku z zamiarem  podwyższenia kapitału zakładowego spółki w trybie oferty publicznej poprzez emisję nie więcej niż 1 350 000 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii

Trakcja: Inwestorzy objęli akcje serii B i C

umowę plasowania akcji nowej emisji i rozpoczęła ofertę 10 279 909 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,8 zł każda oraz nie mniej niż 13 014 209 i nie więcej niż 25 014 209 akcji zwykłych imiennych serii C o takiej samej wartości nominalnej, w formie subskrypcji prywatnej. 7

Akcjonariusze OT Logistics zdecydowali o emisji do 2,3 mln akcji serii E bez pp

Warszawa, 18.02.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze OT Logistics zdecydowali o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki w drodze emisji do 2,3 mln akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,24 zł każda, bez prawa poboru, wynika z podjętych dziś uchwał.  "Podwyższa

W wezwaniu na akcje Stelmetu zawarto transakcje na 24 074 623 akcje

podniesiona do 8,40 zł z 7,74 zł, podano w komunikacie. Przyjmowanie zapisów rozpoczęło się 2 października i trwało do 31 października 2019 r. Na dzień ogłoszenia wezwania, wzywający posiadał samodzielnie 279 780 akcji zwykłych na okaziciela spółki stanowiących 0,95% udziału w kapitale zakładowym oraz

Akcjonariusze Ergisu zdecydowali o zniesieniu dematerializacji akcji

zniesienia dematerializacji akcji Ergis oraz ich wycofania z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie postanawia: znieść dematerializację wszystkich akcji spółki, to jest łącznie 37 789 941 akcji zwykłych na okaziciela serii: B1, C, D, E oraz F o wartości

Akcjonariusze Elektrimu zdecydują 7 stycznia o emisji akcji i wejściu na GPW

Warszawa, 13.12.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Elektrimu zdecydują 7 stycznia o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela w ramach subskrypcji zamkniętej przeprowadzonej w drodze oferty publicznej, a także o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji

Famur wydłużył zapisy w wezwaniu na akcje Primetech do 12 września br.

, Famur zamierza nabyć w wyniku wezwania 5 335 474 akcji zwykłych na okaziciela w formie zdematerializowanej, dopuszczonych i wprowadzonych do obrotu na rynku regulowanym. Akcje odpowiadają w zaokrągleniu 34,18% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki i 34,18% ogólnej liczby akcji w kapitale

ARP warunkowo potwierdza możliwość dokonania inwestycji w Trakcję PRKiI

o kwotę nie mniejszą niż 18 635 294,4 zł i nie większą niż 28 235 294,4 zł, tj. do kwoty nie niższej niż 59 754 932,8 zł i nie wyższą niż 69 354 932,8 zł, poprzez emisję 10 279 909 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,8 zł każda (akcje serii B), oraz nie mniej niż 13 014 209

Selvita wnioskuje do KNF o zatwierdzenie prospektu emisyjnego Selvita CRO

zatwierdzenie prospektu emisyjnego spółki Selvita CRO S.A. sporządzonego w związku z ofertą publiczną 11 921 229 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,80 zł każda oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:  - 11

Mirbud ogłosi przymusowy wykup ok. 4,37% akcji JHM Development

022 758 akcji zwykłych na okaziciela spółki uprawniających do takiej samej liczby głosów w spółce, co stanowi udział w wysokości około 4,37% w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki" - czytamy dalej. Według stanu na 26 listopada 2019 r. Mirbud posiada 66 177

W subskrypcji prywatnej Infoscanu objęto 260 tys. akcji serii G

przez akcjonariuszy 260 000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł każda, emisja tych akcji doszła do skutku. Cena emisyjna akcji serii G wynosiła 6,00 zł" – czytamy w komunikacie. W związku z objęciem akcji serii G zarząd dokonał dookreślenia wysokości kapitału

NWZ Trakcji zdecyduje 9 VIII o emisji akcji, spółka chce pozyskać min. 50 mln zł

Warszawa, 12.07.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Trakcji PRKiI zdecydują na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, zwołanym na 9 sierpnia br., o powzięciu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz akcji zwykłych imiennych serii C w

Prospekt Orion Investment wz. z emisją i przejściem na GPW z NC trafił do KNF

obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: - 644.300 akcji zwykłych na okaziciela serii A, - 171. 270 akcji zwykłych na okaziciela serii B, - 109.093 akcji zwykłych na okaziciela serii C, - 99.100 akcji zwykłych na okaziciela serii D, - 25.771 akcji zwykłych na

Glamox ogłosił wezwanie na 100% akcji ES-System po 3,5 zł za akcję

okaziciela spółki ES-System Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie [...] o wartości nominalnej 0,33 zł każda, [...] z których każda uprawnia do jednego głosu na walnym zgromadzeniu spółki, a łącznie wszystkie akcje uprawniają do 42 863 637 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, tj. do 100% ogólnej liczby głosów

Wikana zaprosiła do sprzedaży do 1,5 mln akcji po 1 zł sztuka

. "Przedmiotem oferty zakupu są akcje wyemitowane przez spółkę, w tym: a) akcje notowane na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., oznaczone kodem PLELPO000016, b) akcje zwykłe na okaziciela serii H mające formę materialną, nienotowane na rynku regulowanym

Infoscan obniżył cenę emisyjną akcji serii G z 7,5 zł do 6 zł za jedną akcję

rada nadzorcza spółki podjęła uchwały, w których wyraziła zgodę: 1. na ustalenie przez zarząd ceny emisyjnej akcji zwykłych na okaziciela serii G w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru na kwotę 6 zł za 1 akcję, 2. na pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w

Aplisens ogłosił skup 7,25% akcji po 12 zł za szt.

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Aplisens S.A. o jednostkowej wartości nominalnej 0,2 zł, będących zdematerializowanymi akcjami zwykłymi na okaziciela, oznaczonymi przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLAPLS000016, w liczbie nie większej niż 913 250 co stanowi nie

Akcje serii J Eurosnack zadebiutują na NewConnect w czwartek

Warszawa, 10.10.2017 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych określiła 12 października 2017 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect 10 064 947 akcji zwykłych na okaziciela serii J spółki Eurosnack o wartości nominalnej 0,20 zł każda

Akcjonariusze Trakcji zaniechali rozpatrzenia uchwały o emisji akcji

kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz akcji zwykłych imiennych serii C w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podała spółka. Zarząd zamierza zwołać kolejne NWZ, które odbędzie się 13 września 2019 r. "

Jujubee wyemituje 150 tys. akcji bez pp dla menedżerów

do menedżerów, podała spółka. "Zgodnie z uchwałą podwyższeniu ulega kapitał zakładowy spółki o kwotę 15 000 zł w drodze emisji 150 000 nowych akcji serii I, o wartości nominalnej 0,1 zł każda akcja. Akcje serii I będą akcjami zwykłymi na okaziciela" - czytamy w komunikacie

Qumak wnioskuje do KNF o postępowanie dot. emisji akcji serii L

. akcji zwykłych na okaziciela serii L, podała spółka. "Zarząd Qumak S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym został złożony wniosek do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego o podjęcie, zawieszonego na wniosek spółki, postępowania administracyjnego w przedmiocie zatwierdzenia prospektu emisyjnego

DataWalk pozyskał 15 mln zł w ramach emisji akcji serii N

Warszawa, 14.10.2019 (ISBnews) - DataWalk pozyskał 15,04 mln zł w ramach subskrypcji prywatnej akcji serii N, podała spółka. Subskrypcja prywatna obejmowała 327 000 akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 0,1 zł każda. Akcje serii N zostały objęte po cenie emisyjnej równej 46

Akcjonariusze Hollywood ogłosili przymusowy wykup akcji spółki

wyniesie 1 zł za akcję. "Przymusowym wykupem objętych jest 4 473 130 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela spółki, reprezentujących 7,43% kapitału zakładowego spółki, uprawniających do 4 473 130 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, stanowiących 5,76% ogólnej liczby głosów w spółce

H88 nabędzie 80 tys. akcji R22, redukcja ofert sprzedaży wyniosła 99,39%

Warszawa, 01.07.2019 (ISBnews) - H88, spółka zależna R22, nabędzie 80 tys. akcji R22 w ramach programu skupu, podało R22. Średnia stopa redukcji złożonych ofert sprzedaży wyniosła ok. 99,39%. "W związku z realizacją programu skupu nabytych zostanie 80 000 akcji na okaziciela spółki, o

Akcjonariusze Komputronika 19 września zdecydują o emisji obligacji zamiennych

akcjonariuszy uchwala, co następuje: §1. 1. Upoważnia zarząd spółki do emisji nie więcej niż 979 394 obligacji na okaziciela zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii G lub kolejnych serii akcji spółki, które będą wyemitowane przez spółkę w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

KNF zatwierdziła prospekt Trans Polonia dot. emisji do 8,5 mln akcji serii I

, poinformowała komisja i spółka. "Prospekt emisyjny emitenta sporządzony w związku z ofertą publiczną do 8,5 mln akcji zwykłych na okaziciela nowej emisji serii I o wartości nominalnej 0,10 zł każda" - czytamy w komunikacie. Prospekt dotyczy również zamiaru dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na

Kurs akcji Labo Print wzrósł o 2,21% na debiucie na rynku głównym GPW

rynku oraz 30. debiutem na tym rynku w 2015 roku. Do obrotu weszło: 661 tys. akcji na okaziciela serii B, 211 tys. akcji na okaziciela serii C, 26,6 tys. akcji na okaziciela serii D, 75 tys. akcji na okaziciela serii E. Pod koniec listopada KNF zatwierdziła prospekt emisyjny sporządzony przez Labo

Akcjonariusze Vantage Development zdecydowali o wycofaniu spółki z GPW

prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkie akcje spółki, to jest 48 561 706 akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,62 zł każda [...] w terminie określonym w decyzji Komisji Nadzoru Finansowego" - czytamy w przyjętej uchwale. Nutit A.S. posiada 65,27

Mirbud zakończył emisję akcji serii K o wartości 6,89 mln zł

Warszawa, 19.09.2019 (ISBnews) - Mirbud podwyższył kapitał zakładowy o 637 775,3 zł w wyniku emisji 6 377 753 akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,1 zł każda, podała spółka. Cena emisyjna wyniosła 1,08 zł za akcję, co daje wpływy z emisji na poziomie 6 887

Biomed-Lublin ma umowy z 5 inwestorami ws. objęcia 1,85 mln akcji serii M

Warszawa, 14.11.2017 (ISBnews) - Biomed – Lublin zawarł z pięcioma inwestorami umowy objęcia 1 850 000 akcji na okaziciela serii M po 1,07 zł za akcję, tj. łącznie za 1 979 500 zł, podała spółka. "Zawarcie umów objęcia akcji było konsekwencją przyjęcia oferty spółki

Akcjonariusze Polwaksu zdecydowali o emisji 20,6 mln akcji z prawem poboru

Warszawa, 25.03.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Polwaksu zdecydowali o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję nie więcej niż 20 600 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, oferowanych po cenie emisyjnej wynoszącej 1 zł za akcję, z zachowaniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych

Akcjonariusze Famuru zdecydowali o wypłacie 0,53 zł dywidendy na akcję

akcjonariusze, posiadający akcje na okaziciela serii A,B,C,D,F oraz akcje imienne serii E, z wyłączeniem 4 616 akcji własnych spółki" - czytamy w komunikacie. Dzień dywidendy wyznaczono na 10 lipca, a termin jej dywidendy - na 22 lipiec 2019 r., podano także. Zarząd Famuru rekomendował akcjonariuszom

Akcje serii B Gremi Media zadebiutują na NewConnect w środę

Warszawa, 03.11.2017 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych określiła 8 listopada 2017 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect 1 138 500 akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki Gremi Media o wartości nominalnej 4 zł każda, poinformowała giełda

Akcjonariusze Brastera zdecydowali o emisji do 23,08 mln akcji serii K 

Warszawa, 08.01.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Brastera zdecydowali o podwyższeniu kapitału w drodze emisji do 23 076 924 zwykłych akcji na okaziciela serii K bez prawa poboru, wynika z podjętych dziś uchwał.  "Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki Braster (...) postanawia

Grupa Exorigo-Upos złożyła prospekt emisyjny w KNF

Wartościowych w Warszawie, podała spółka. Prospekt dotyczy 9 002 214 akcji zwykłych na okaziciela serii A i 997 786 akcji zwykłych na okaziciela serii B, czytamy w komunikacie. "Wniosek został złożony wraz z wymaganymi załącznikami, w szczególności z ww. prospektem emisyjnym. Złożenie wniosku jest

GTC ustaliło cenę emisyjną akcji serii N na 8,29 zł 

uchwale o dywidendzie, wynoszącą 0,37 zł" - czytamy w komunikacie.  Akcjonariusze GTC 14 maja zdecydowali o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji, wyłącznie na rzecz niektórych akcjonariuszy spółki na dzień dywidendy, akcji zwykłych na okaziciela serii N, wyłączenia w całości prawa

CCC ogłasza squeeze out pozostałych 9,98% akcji Gino Rossi po 0,55 zł/szt.

br. w wyniku wezwania ogłoszonego przez CCC, których przedmiotem było 50 333 095 akcji spółki Gino Rossi zawarto transakcje na 33 283 510 akcji. 7 grudnia ub. roku CCC wezwało do sprzedaży 50 333 095 akcji zwykłych na okaziciela Gino Rossi uprawniających do 100% ogólnej liczby

Akcjonariusze Sescom uchwalili buy-back do maksymalnej kwoty 1,5 mln zł

Warszawa, 09.09.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Sescom udzielili zarządowi upoważnienia do nabywania przez spółkę do 50 tys. sztuk akcji własnych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 50 tys. zł, stanowiących 2,38% kapitału zakładowego, podała spółka. Łączna wartość buy-backu może

Komputronik podejmie działania w celu emisji akcji lub obligacji zamiennych

) poprzez emisję nie więcej niż 979 394 akcji zwykłych na okaziciela kolejnych serii na następujących zasadach (kluczowe założenia): 1. Uchwała zarządu ustalająca cenę emisyjną akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego nie będzie wymagała zgody rady nadzorczej. 2. Akcje wyemitowane w ramach

Passus zadebiutuje na NewConnect 17 lipca br.

okaziciela serii B, 63 400 akcji zwykłych na okaziciela serii D, a także 248 300 akcji zwykłych na okaziciela serii F. Wartość nominalna każdej akcji ze wszystkich trzech serii to 0,1 zł każda" - czytamy w komunikacie. Na początku stycznia br. przydzielono inwestorom 248 300 akcji serii F po 5,07

Labo Print zadebiutuje na GPW we wtorek 22 grudnia

Warszawa, 17.12.2015 (ISBnews) - Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) dopuścił począwszy od 22 grudnia do obrotu giełdowego na rynku równoległym łącznie 973,6 tys. akcji spółki Labo Print, podała spółka. Do obrotu wejdzie 661 tys. akcji na okaziciela serii B, 211 tys. akcji na

Porty Lotnicze ogłosiły wezwanie na 100% akcji PHZ Baltona

'Baltona' S.A. […] w tym: (i) 11 239 177 akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D i E będących przedmiotem obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. [...] (ii) 17 400 akcji zwykłych imiennych serii A" - czytamy w komunikacie. Akcje

Famur nie przewiduje podniesienia ceny w wezwaniu na Primetech

okaziciela w formie zdematerializowanej, dopuszczonych i wprowadzonych do obrotu na rynku regulowanym. Akcje odpowiadają w zaokrągleniu 34,18% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki i 34,18% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym spółki. Obecnie Famur posiada bezpośrednio 10 274 359 akcji

Impexmetal ogłosił przymusowy wykup 2,62 mln akcji Alchemii po 4,8 zł za szt.

wykupu będzie Impexmetal. "Przedmiotem przymusowego wykupu są wszystkie akcje Alchemia należące do akcjonariuszy mniejszościowych, tj. 2 618 926 akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1,30 zł każda akcja, uprawniających łącznie ich posiadaczy do wykonywania 1,51% ogólnej liczby głosów

Akcjonariusze Apatora zdecydowali o wypłacie 1,2 zł dywidendy na akcję

poczet przewidywanej dywidendy uprawnionych było 33 107 028 akcji imiennych serii A i akcji na okaziciela serii A, B i C, podano także. "Pozostała część dywidendy w łącznej wysokości 28 140 973,8 zł, czyli 0,85 zł brutto na akcję, zostanie wypłacona 25 czerwca 2018 roku. Prawo do tej części

TIM ogłosił przymusowy wykup ponad 87 tys. akcji Rotopino.pl po 3,3 zł za akcję

Warszawa, 13.12.2018 (ISBnews) - TIM ogłosił przymusowy wykup 87 249 akcji zwykłych na okaziciela Rotopino.pl, które stanowią 0,87% kapitału zakładowego spółki, podał TIM. Cena wykupu wynosi 3,3 zł za jedną akcję. "Obecnie TIM SA posiada 9 912 751 akcji spółki, co stanowi udział w

Sygnity pozyskało z emisji akcji serii Z łącznie 10 mln zł

Warszawa, 31.08.2018 (ISBnews) - Sygnity w ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zawarła z 17 akcjonariuszami umowy objęcia 3 703 705 akcji na okaziciela serii Z, o wartości nominalnej 1 zł każda akcja, po cenie emisyjnej 2,7 zł za 1 akcję, o łącznej cenie emisyjnej 10 000 003,5 zł

KNF zatwierdził prospekt Polimex-Mostostal w związku z emisją 150 mln akcji

Warszawa, 20.10.2017 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Polimex-Mostostal sporządzony w związku z emisją 150 mln akcji zwykłych na okaziciela serii T, poinformowała spółka. "Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny spółki

Akcjonariusze OT Logistics zdecydowali o emisji do 2,3 mln akcji serii E

kapitał zakładowy spółki o kwotę nie niższą niż 60 000,0 zł oraz nie wyższą niż 552 000,0 zł poprzez emisję nie mniej niż 250 000 oraz nie więcej niż 2 300 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,24 zł każda. Emisja akcji serii E nastąpi w formie subskrypcji prywatnej w

Oferta publiczna do 24 mln akcji Danwood rusza dziś, cena max. 15 zł

Warszawa, 12.04.2018 (ISBnews) - Pierwotna oferta publiczna, obejmująca do 24 mln istniejących akcji zwykłych na okaziciela serii B Danwood Holding rozpoczyna się dziś od budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, podano w prospekcie. Cena maksymalna została ustalona na 15

Sygnity ustaliło cenę emisyjną akcji serii Z na 2,7 zł

komunikacie.  Wcześniej pod koniec czerwca na nadzwyczajnym zgromadzenia akcjonariusze spółki postanowili m.in. o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję nie więcej niż 10 mln akcji na okaziciela serii Z o wartości nominalnej 1 zł każda akcja z wyłączeniem prawa poboru.  Sygnity to

TIM wypłaci 0,8 zł dywidendy zaliczkowej na akcję za 2019 r.

1.01.2019 r. - 30.06.2019 r., zaś kwota w wysokości 12 209 560 zł pochodzi ze środków zgromadzonych na funduszu dywidendowym, podała spółka. "Do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec 2019 roku uprawnionych jest 22 199 200 akcji na okaziciela TIM S.A." - czytamy w

Argumenol ogłosił wezwanie na 68,52% akcji ZE PAK po 7,47 zł za szt.

spółki po cenie 7,47 zł za akcję, podał wzywający. "Przedmiotem wezwania jest 34 823 241 akcji zwykłych spółki, na okaziciela, o wartości nominalnej 2 zł każda, serii A, wyemitowanych przez Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna" - czytamy w komunikacie. Akcje te

KNF zatwierdziła prospekt Danwood w zw. z IPO, publikacja jutro

regulowanym akcji serii A i B (oferującym jest Pekao Investment Banking)" - czytamy w komunikacie. Przewiduje się, że oferta publiczna obejmie wyłącznie akcje istniejące. W ramach oferty podstawowej sprzedawanych może być do 20 mln akcji istniejących akcji zwykłych na okaziciela serii B stanowiących do

Herkules zamierza skupić do 4,65 mln akcji własnych po 4,2 zł szt.

pełni pokryte zdematerializowane akcje spółki na okaziciela, będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Przedmiotem skupu będzie nie więcej niż 4 650 000 akcji spółki. Cena ustalona przez nadzwyczajne walne zgromadzenie została

Akcjonariusze Polnordu zdecydowali o emisji do 75 mln nowych akcji bez pp

2,00 zł, ale nie wyższą niż 150 000 000,0 zł, tj. do kwoty nie niższej niż 65 386 256,0 zł, ale nie wyższej niż 215 386 254,0 zł, poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii T w liczbie nie mniejszej niż 1 i nie większej niż 75 000 000 sztuk, o wartości

GK Immobile: Atrem wzmocni nas w segmencie budownictwa specjalistycznego

, zastrzegając sobie prawo do zakupu mniejszej ilości niż określono w dokumencie. Przedmiotem wezwania, oprócz akcji na okaziciela, są również uprzywilejowane co do prawa głosu akcje imienne, które po zmianie właściciela utracą swoje uprzywilejowanie. Grupa Kapitałowa Immobile zaoferowała 2,07 zł za jedną akcję

Qumak wnioskuje do KNF o zawieszenie postępowania dot. prospektu emisyjnego

regulowanym (podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie 30 mln akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1 zł każda, podała spółka. Syndyk masy upadłości Qumak poinformował wcześniej, że decyzja sądu o ogłoszeniu upadłości Qumaka uprawomocniła się. Klauzula

Introl ogłosił ofertę nabycia do 500 tys. akcji własnych po 4 zł za szt.

Warszawa, 24.09.2018 (ISBnews) - Introl ogłosił ofertę nabycia do 500 tys. akcji własnych po 4 zł za akcję, podała spółka. "Przedmiotem niniejszej oferty zakupu akcji) spółki Introl [...] jest nabycie do 500 000 sztuk zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela spółki Introl S.A

Volantis Bidco ogłosił wezwanie na 36,35% akcji Pfleiderer Group po 25,17 zł

Warszawa, 11.07.2019 (ISBnews) - Volantis Bidco B.V. ogłosił wezwanie na 23,52 mln akcji Pfleiderer Group, stanowiących 36,35% w kapitale zakładowym spółki, po 25,17 zł za sztukę, podał wzywający. "Przedmiotem wezwania jest 23 519 515 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,33

PGNiG chce odkupić akcje PGNiG Gazoprojekt po 351,33 zł za sztukę

akcjiakcje na okaziciela spółki PGNiG Gazoprojekt serii B od nr. 000000001 do 000010 000 stanowiące na dzień ogłoszenia oferty łącznie 25% kapitału zakładowego spółki" - czytamy w komunikacie. Oferowana cena zakupu za jedną akcje wynosi 351,33 zł. Oferta jest wiążąca do 9 lipca 2019 r

Bumech przydzielił obligacje serii C1 wart. 17,28 mln zł zamienne na akcje

. Wydanie akcji serii I jest równoznaczne z podwyższeniem kapitału zakładowego o kwotę 17 280 276 zł w wyniku emisji 4 320 069 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 4 zł każda i łącznej wartości nominalnej 17 280 276,00 zł. W związku z powyższym od 11.06.2019 roku kapitał zakładowy

Adam Stolarz i Robert Sobków zostali powołani do zarządu Trakcji

akcji na okaziciela serii B oraz 12 528 567 akcji imiennych serii C Trakcji, stanowiących łącznie 18,64% głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Trakcja PRKiI jest jedną z największych spółek działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego w Polsce. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży

Quercus TFI chce skupić do 2,98 mln akcji własnych po 9,5 zł sztuka

Warszawa, 24.05.2017 (ISBnews) - Quercus TFI chce skupić do 2,98 mln akcji własnych po 9,5 zł sztuka w ramach programu skupu akcji własnych, podała spółka. "Na program skupu akcji własnych składają się dwa dokumenty, tj. zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji na okaziciela Quercus

NWZ Elektrobudowy zdecyduje 9 IX o emisji do 11,06 mln akcji bez prawa poboru

całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, wynika z projektów uchwał. "Podwyższa się kapitał zakładowy spółki o kwotę nie niższą niż 2 zł, ale nie wyższą niż 22 118 260 zł, poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F w liczbie nie mniejszej niż 1 i nie większej niż 11 059

Debiut akcji Selvity CRO na GPW nastąpi do 25 października 2019 r.

zwykłych na okaziciela serii B oraz 4 050 000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A. Akcje podziałowe zostaną przydzielone uprawnionym akcjonariuszom spółki dzielonej za pośrednictwem KDPW, z wyjątkiem dokumentowych akcji imiennych serii A, które zostaną wydane przez zarząd spółki przejmującej na

Główni akcjonariusze Atrem zainteresowani sprzedażą akcji w wezwaniu GK Immobile

serii A uprzywilejowanych co do głosu, w odpowiedzi na wezwanie GK Immobile S.A. z siedzibą w Bydgoszczy" - czytamy także. Wcześniej, tj. 11 lutego GK Immobile wezwało do sprzedaży nie mniej niż 6 091 852 akcji (4 655 600 akcji imiennych i 1 436 252 akcji na okaziciela spółki Atrem

akcja na okaziciela

Akcja na okaziciela - akcja, z której uprawnionym jest każda osoba będąca w posiadaniu dokumentu akcji. W przeciwieństwie do akcji imiennych, cechą charakterystyczną akcji na okaziciela jest to, że nie są związane z konkretną osobą, a dane osobowe akcjonariusza nie są uwidocznione na dokumencie akcji.
Zgodnie z art. 334 §1 Kodeksu spółek handlowych akcje w spółce akcyjnej mogą być imienne lub na

więcej o akcja na okaziciela na pl.wikipedia.org