akcja na okaziciela

Akcjonariusze Orbisu zdecydowali o wycofaniu akcji z obrotu na GPW

rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich akcji spółki, to jest: 1. 37 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, 2. 8 523 625 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 3. 53 383 akcje zwykłe na okaziciela serii C, łącznie 46 077 008 akcji

Brand24 złożył w KNF wniosek o zatwierdzenie prospektu dot. przejścia na GPW

NewConnect tj.: - 1 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A; - 538 400 akcji zwykłych na okaziciela serii B; - 15 384 akcji zwykłych na okaziciela serii C; - 71 769 akcji zwykłych na okaziciela serii D; - 13 267 akcji zwykłych na okaziciela serii E; - 86 000 akcji zwykłych na okaziciela

Milton Essex ustalił cenę emisyjną akcji serii L na 1,35 zł

Warszawa, 06.07.2020 (ISBnews) - Milton Essex uchwalił, że cena emisyjna za jedną akcję zwykłą na okaziciela serii L wyniesie 1,35 zł, podała spółka. Ostateczną liczbę akcji serii L ustalono na 2 750 000. "Zarząd Milton Essex SA […] informuje, że w dniu 5 lipca 2020 roku, podjął

KNF zatwierdziła prospekt Ultimate Games wz. z przejściem na GPW z NC

przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, podała spółka. Chodzi o 800 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, 200 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, 2 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, 1 000 000 akcji zwykłych

Akcjonariusze Ultimate Games zdecydowali o 0,35 zł dywidendy na akcję 

roku jako dzień wypłaty dywidendy.  "W dywidendzie uczestniczyć będzie 5 230 000 akcji spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym: a) 800 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, b) 200 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, c) 500 000 akcji zwykłych na okaziciela

ZWZ Quercus TFI zdecydowło o przeznaczenie zysku na sfinansowanie buy-backu

programu skupu akcji własnych spółka zaproponuje akcjonariuszom posiadającym akcje na okaziciela wprowadzone do obrotu na GPW złożenie ofert sprzedaży tych akcji na rzecz spółki oraz zaproponuje akcjonariuszom posiadającym akcje imienne zawarcie umów sprzedaży akcji na rzecz spółki. Program skupu akcji

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Biomedu-Lublin zw. z emisją 18 mln akcji

Warszawa, 23.07.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Biomedu-Lublin sporządzony w związku z emisją łącznie 18 000 000 akcji przeprowadzoną w formie subskrypcji prywatnej, podała spółka. Emisja obejmie: "a) 850 000 akcji zwykłych na okaziciela

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Brastera z ofertą akcji serii L i M

Warszawa, 19.07.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Brastera w związku z planowaną ofertą do 12 146 145 akcji zwykłych na okaziciela serii L oraz do 4 586 330 akcji zwykłych na okaziciela serii M, podała spółka. Publikacja prospektu

Wznowiona oferta publiczna 2,75 mln akcji Milton Essex rozpoczyna się jutro

Warszawa, 29.06.2020 (ISBnews) - Wznowiona oferta publiczna akcji Milton Essex będzie obejmowała 2,75 mln akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 0,1 zł każda i rozpocznie się 30 czerwca br. od budowy księgi popytu, podała spółka. "Na podstawie dokumentu ofertowego w

Akcjonariusze Baltony zdecydowali o wycofaniu akcji z obrotu na GPW

177 akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D i E, zdematerializowanych i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych kodem ISIN: PLBALTN00014, z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie" - czytamy w uchwale.  Zarząd GPW

Ashbridge złożył pozew przeciwko Polnordowi

Warszawa, 24.01.2020 (ISBnews) - Ashbridge Commercial LTD (Ashbridge), jeden z potencjalnych inwestorów biorących udział w procesie budowania księgi popytu w związku z ofertą akcji zwykłych na okaziciela serii T Polnordu, wobec nieosiągnięcia porozumienia dotyczącego zawarcia z nim umowy

TSG wyemituje 26,07 tys. akcji bez prawa poboru w ramach kapitału docelowego

Warszawa, 10.06.2020 (ISBnews) - Ten Square Games (TSG) podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji 26 066 akcji zwykłych na okaziciela serii B w drodze subskrypcji prywatnej, podała spółka. "Zarząd Ten Square Games podjął

Vivid Games wyemituje 2,54 mln nowych akcji bez pp, cena emisyjna 1,18zł/ szt.

Warszawa, 07.05.2020 (ISBnews) - Zarząd Vivid Games podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji 2 542 374 akcji zwykłych na okaziciela serii H w drodze subskrypcji prywatnej, podała spółka. "Na podstawie ww. uchwały zarządu

Trakcja ustaliła liczbę akcji serii C w ofercie na 24,77 mln sztuk

wykonania postanowień zawartych w uchwale w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego oraz uwzględniając wyniki zakończonego procesu budowania księgi popytu na akcje zwykłe na okaziciela serii B oraz akcje zwykłe imienne serii C określił, za zgodą rady nadzorczej spółki, łączną liczbę akcji serii C na 24

Polwax złożył w KNF zaktualizowany prospekt w zw. z emisją akcji serii E

Warszawa, 15.05.2020 (ISBnews) - Polwax złożył wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o kontynuację zawieszonego 22 października 2019 roku postępowania ws. zatwierdzenia prospektu spółki sporządzonego w związku z ofertą publiczną akcji na okaziciela serii E, podała spółka. Wraz z wnioskiem

KNF zezwoliła na wycofanie akcji Ergisu z obrotu na GPW od 21 VII

zezwolenia na wycofanie, z dniem 21 lipca 2020 r., z obrotu na rynku regulowanym 37 789 941 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela Ergis S.A." - czytamy w komunikacie. Na początku maja akcjonariusze Ergisu zdecydowali o wycofaniu akcji z obrotu na GPW. Grupa Ergis jest liderem

Hubstyle zdecydowało o emisji 9,5 mln akcji serii J po cenie emisyjnej 0,4 zł

Warszawa, 27.09.2019 (ISBnews) - Zarząd Hubstyle zdecydował o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji 9,5 mln zł akcji na okaziciela serii J bez prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, o wartości nominalnej 0,1 zł każda, wynika z uchwał. Cenę

Pfleiderer złożył do KNF wniosek ws. zniesienia dematerializacji akcji

akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,33 zł każda, w tym: a) 49 624 000 akcji zwykłych na okaziciela, oznaczonych seriami A, B, C i D oraz b) 15 077 007 akcji zwykłych na okaziciela oznaczonych serią E [...] oraz wycofać akcje z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę

Milton Essex wznowił ofertę publiczną akcji serii L

Warszawa, 19.06.2020 (ISBnews) - Milton Essex zdecydował o wznowieniu oferty publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii L, podała spółka. Zgodnie z nowym harmonogramem, budowa księgi popytu ma potrwać od 30 czerwca do 2 lipca do godz.15:00. Ustalenie ceny emisyjnej zaplanowano do 5 lipca

Akcjonariusze Baltony zdecydują o wycofaniu akcji spółki z obrotu na GPW 25 maja

akcje spółki, tj. 11 239 177 akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D i E, zdematerializowanych i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN: PLBALTN00014, z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A." - czytamy w

Vantage Development ma zgodę KNF na wycofanie akcji z obrotu na GPW 9 kwietnia

Warszawa, 06.04.2020 (ISBnews) - Vantage Development otrzymał zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na wycofanie z obrotu na rynku regulowanym wszystkich swoich akcji z dniem 9 kwietnia 2020 r., podała spółka. "Decyzja KNF obejmuje 48 561 706 akcji zwykłych na okaziciela, o wartości

Energa: MAP w odpowiedzi na wezwanie Orlenu zbył posiadane akcje spółki

wszystkie posiadane akcje Energi, podała spółka. "Przed zbyciem Skarb Państwa posiadał 68 398 317 akcji zwykłych na okaziciela oraz 144 928 000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, tj. razem 213 326 317 akcji stanowiących 51,52% udziału w kapitale zakładowym i 358 254 317 głosów na walnym

Glamox ogłosił przymusowy wykup akcji ES-Systemu po 3,5 zł za szt.

Warszawa, 09.01.2020 (ISBnews) - Glamox ogłosił przymusowy wykup 767 034 akcji ES-Systemu po 3,5 zł za akcje, podał żądający sprzedaży. Dniem wykupu jest 14 stycznia br. "Przedmiotem przymusowego wykupu są wszystkie wykupywane akcje, tj. 767 034 akcje zwykłe na okaziciela spółki, o

Akcjonariusze Trakcji zdecydowali o emisji akcji serii B i C

Warszawa, 27.09.2019 (ISBnews) - Nadzwyczajne walne zgromadzenie Trakcja PRKil podjęło uchwałę ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję 10,28 mln akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz między 13,01 mln a 25,01 mln akcji zwykłych imiennych serii C w drodze subskrypcji prywatnej z

Boruta-Zachem zakończył publiczną emisję akcji o wartości blisko 10,6 mln zł

ramach przeprowadzonej emisji zostało objętych 52 915 030 akcji zwykłych na okaziciela serii E po cenie emisyjnej 0,2 zł za jedną akcję, podano. Zgodnie z oczekiwaniami spółki, wpływy z emisji wyniosły 10,58 mln zł. Akcje zwykłe na okaziciela serii E zostały w całości pokryte wkładem pieniężnym

Unified Factory złożył do KNF prospekt zw. z przeniesieniem na rynek główny GPW

i wprowadzenia do obrotu: - 100 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B; - 5 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C; - 1 249 280 akcji zwykłych na okaziciela serii D; - 1 333 333 akcji zwykłych na okaziciela serii E; - oraz 522 631 akcji zwykłych na okaziciela serii F, podano w

PPL ogłosił squeeze-out 339 496 akcji Baltony, notowania na GPW zawieszone

stanowiących 93,7% kapitału zakładowego spółki, uprawniających do wykonywania 10 548 086 głosów i reprezentujących 93,7% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, w tym 10 543 286 zdematerializowanych akcji na okaziciela oraz 4 800 niezdematerializowanych akcji imiennych. Tym samym PPL uzyskało

Warunek w wezwaniu Immobile na akcje Atremu został spełniony

BM. Grupa Immobile ogłosiła w lutym wezwanie do sprzedaży akcji Atremu, w wyniku którego zamierza pozyskać nie mniej niż 6,09 mln akcji i nie więcej niż 7,34 mln akcji. Grupa oferowała pierwotnie 2,07 zł za akcję na okaziciela i 3,95 zł za akcję imienną. W kwietniu cena za akcję na okaziciela

CCC nabył 17,05 mln akcji Gino Rossi w ramach przymusowego wykupu (sprostowanie)

585 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł każda, podało CCC. "Przedmiotem przymusowego wykupu były wszystkie akcje Gino Rossi należące do wszystkich akcjonariuszy mniejszościowych Gino Rossi, tj. 17 049 585 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł każda

Rolmex ogłosił przymusowy wykup 21,3% akcji Indykpolu po 65 zł za akcję

wykupu posiadają łącznie 2 459 126 akcji zwykłych na okaziciela spółki oraz akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu spółki, stanowiących 78,7% kapitału zakładowego spółki i dających prawo do 6 032 626 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi ok. 90,07% ogółu głosów, poinformowano. "

GK Immobile wezwał do sprzedaży 66% akcji Atrem

Warszawa, 11.02.2019 (ISBnews) - Grupa kapitałowa Immobile (GK Immobile) wezwało do sprzedaży nie mniej niż 6 091 852 akcji  (4 655 600 akcji imiennych i 1 436 252 akcji na okaziciela spółki Atrem uprawniających do 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu po cenie w wysokości

Polwax wznowił prace nad publiczną ofertą emisji 20,6 mln akcji serii E

Warszawa, 31.01.2020 (ISBnews) - Polwax przystąpił do wznowienia prac nad prospektem spółki sporządzanym w związku z ofertą publiczną akcji na okaziciela serii E, podała spółka. W maju 2019 r. Polwax planował podniesienie kapitału o 1,03 mln zł, w drodze zaoferowania łącznie 20,6 mln

CCC nabył 17,05 mln akcji Gino Rossi w ramach przymusowego wykupu

Warszawa, 12.07.2019 (ISBnews) - CCC w ramach przymusowego wykupu nabył wszystkie akcje Gino Rossi należące do akcjonariuszy mniejszościowych tj. 17 049 585 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł każda, podało CCC. "Przedmiotem przymusowego wykupu były wszystkie akcje

Pure Biologics zdecydował o przejściu z NC na rynek główny GPW

zgromadzeniu podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki o kwotę nie niższą niż 0,10 zł i nie wyższą niż 60 000 zł poprzez emisję w trybie oferty publicznej nowych akcji zwykłych na okaziciela serii E z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu spółki w

Akcjonariusze JHM Development zdecydowali o wycofaniu akcji z obrotu na GPW

Development z siedzibą w Skierniewicach postanawia wycofać z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie wszystkie akcje zwykłe na okaziciela spółki w łącznej liczbie 69 200 000 oznaczone w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów

Spółka G. Bielowickiego ogłosiła wezwanie na 100% akcji Radpolu po 1,32 zł/szt.

pośredniczące w wezwaniu Santander Biuro Maklerskie. "Przedmiotem wezwania są wszystkie akcje spółki, tj. 38 260 605 akcji zwykłych na okaziciela, zdematerializowanych, o wartości nominalnej 0,03 zł każda, uprawniających do jednego głosu na walnym zgromadzeniu każda" - czytamy w komunikacie

XTPL pozyskało 9,25 mln zł z subskrypcji prywatnej akcji serii T

serii T zostaną zaoferowane w formie subskrypcji prywatnej inwestorom wskazanym przez zarząd spółki. Następnie rada nadzorcza XTPL ustaliła cenę emisyjną nowo emitowanych akcji na okaziciela serii T spółki na poziomie 74 zł za jedną akcję. XTPL rozwija i komercjalizuje na światowym rynku przełomową

ZCh Police zmieniły harmonogram oferty, zapisy na akcje odbędą się 12-22 XI

Warszawa, 08.11.2019 (ISBnews) - Zarząd Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police podjął uchwałę w sprawie zmiany przewidywanego harmonogramu oferty publicznej 110 mln akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 zł oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie 75 mln

Ryvu zawarło umowę plasowania oraz zaczęło book building w ofercie akcji serii I

spółkę w dniu 13 lipca 2020 r. z UBS Europe SE i IPOPEMA Securities S.A. działającymi jako globalni koordynatorzy [...] warunkowej umowy plasowania akcji oraz o rozpoczęciu procesu budowania księgi popytu w drodze subskrypcji prywatnej nie więcej niż 2 384 245 akcji zwykłych na okaziciela serii I

NWZ Impexmetalu zdecydowało o zniesieniu dematerializacji akcji, wycofaniu z GPW

. 91 ust. 1 Ustawy (zniesienie dematerializacji); (b) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zniesienia dematerializacji tychże akcji i wycofania akcji na okaziciela oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem ISIN PLIMPXM00019 z obrotu na rynku

The Dust pozyskał 1,8 mln zł brutto dzięki emisji 225 tys. akcji serii E

zostanie pomniejszona o koszty emisji). Objęcie przedmiotowych akcji nastąpi za wkłady pieniężne (przelewy bankowe), podano. 12 listopada br. akcjonariusze The Dust podjęli decyzję o emisji do 225 tys. akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,1 zł każda i cenie emisyjnej

Polwax wyemituje ostatecznie 20,6 mln akcji serii E

Warszawa, 31.05.2019 (ISBnews) - Zarząd Polwaksu podjął uchwałę w sprawie rezygnacji z upoważnienia do określenia ostatecznej liczby oferowanych akcji nowej emisji, podała spółka. W efekcie Polwax zaoferuje łącznie 20,6 mln akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,05

Cena emisyjna akcji serii C Selvity została ustalona na 38 zł/szt. 

emitowane na podstawie uchwały nr 4 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, w sprawie dematerializacji akcji spółki

GK Immobile finalizuje przejęcie spółki Atrem

systemów lotniskowych i logistycznych. Jak wyjaśnia spółka, GK Immobile formalnie stała się właścicielem 6 091 852 akcji Atremu - w tym 4 655 600 akcji imiennych, które w wyniku nabycia utraciły uprzywilejowanie oraz 1 436 252 akcji zwykłych na okaziciela, co odpowiada 66% ogółu głosów na walnym

XTPL ustalił cenę emisyjną akcji serii T na 74 zł za sztukę

Warszawa, 09.06.2020 (ISBnews) - Rada nadzorcza XTPL podjęła uchwałę, w której ustaliła cenę emisyjną nowo emitowanych akcji na okaziciela serii T spółki na poziomie 74 zł za jedną akcję serii T, podała spółka. "Cena została ustalona jako VWAP (średnia ważona wolumenem obrotu) z okresu 30

Mercator Medical chce skupić do 567 000 akcji własnych po cenie 50 zł/szt.

Warszawa, 04.06.2020 (ISBnews) - Mercator Medical ogłosił skup maksymalnie 567 000 akcji własnych po cenie 50 zł za akcję, podała spółka. "Przedmiotem niniejszego zaproszenia jest nie więcej niż 567 000 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1 zł każda

Akcjonariusze ML System zdecydują 24 VII o emisji do 1,5 mln akcji bez pp

więcej niż 1 500 000 akcji zwykłych, na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 1 zł każda" - czytamy w projekcie uchwały. Podano również, że w interesie spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy spółki w całości prawa poboru akcji serii E. "Emisja akcji serii E jest celowa z

NWZ Trakcji zdecyduje 13 IX o emisji akcji, spółka chce pozyskać min. 50 mln zł

Warszawa, 09.08.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Trakcji PRKiI zdecydują na walnym zgromadzeniu, zwołanym na 13 września br., o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz akcji zwykłych imiennych serii C w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w

Trakcja rozpoczęła ofertę akcji serii B i C, budowanie księgi popytu do 7 X

Warszawa, 04.10.2019 (ISBnews) - Trakcja PRKiI zawarła z mBankiem umowę plasowania akcji nowej emisji i rozpoczęła ofertę 10 279 909 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,8 zł każda oraz nie mniej niż 13 014 209 i nie więcej niż 25 014 209 akcji zwykłych imiennych serii C

Altus TFI skupiło akcje własne w celu umorzenia wart. 5,2 mln zł 

realizacji oferty skupu akcji własnych: - Liczba akcji na okaziciela spółki objętych ofertami sprzedaży 36 394 140 - Liczba akcji imiennych spółki objętych ofertami sprzedaży 7 500 000 - Suma akcji spółki objętych ofertami sprzedaży 43 894 140 - Liczba akcji spółki do skupienia 5 200 000 - Liczba

MCI.PrivateVentures FIZ ogłosił squeeze-out ATM, notowania na GPW zawieszone

Maklerski. W związku z tym Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zawiesiła od dziś notowania akcji spółki. "Przedmiotem przymusowego wykupu jest 739 167 akcji zwykłych, na okaziciela spółki, o wartości nominalnej 0,95 zł każda, z których każda uprawnia do jednego głosu na walnym

Mabion planuje emisję do 1 907 281 akcji bez prawa poboru

Warszawa, 19.05.2020 (ISBnews) - Mabion podjął decyzję w sprawie emisji do 1 907 281 akcji zwykłych na okaziciela serii U z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji tej serii w celu podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 190

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny ZCh Police w zw. z emisją akcji serii C

spółki sporządzony na potrzeby oferty publicznej 110 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10,0 zł każda oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie 75 000 000 jednostkowych praw poboru akcji serii C oraz do 110 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C do

Akcjonariusze Colian zdecydowali o wycofaniu akcji z obrotu na GPW

jest (i) 52 064 620 akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,15 zł każda, (ii) 91 257 440 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,15 zł każda, oraz (iii) 49 444 309 akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,15 zł każda; b) wycofaniu akcji z obrotu na rynku regulowanym

Akcjonariusze Ultimate Games zdecydowali o wypłacie 0,4 zł dywidendy na akcję

: a) w podziale zysku uczestniczą wszystkie akcje spółki, tj. 5 230 000 akcji zwykłych na okaziciela; b) na każdą akcję przysługuje dywidenda w wysokości 0,4 zł; c) łączna kwota dywidendy wynosi 2 092 000 zł" - czytamy w komunikacie. Akcjonariusze ustalili także dzień dywidendy na 3 lipca 2020

ZWZ Neuki zdecydowało o 8,65 zł dywidendy na akcję i buy-backu do 200 tys. akcji

akcji spółki 21 maja (dzień dywidendy), a dywidenda wypłacona zostanie akcjonariuszom 28 maja 2020 roku (termin wypłaty dywidendy). Akcjonariusze Neuki upoważnili także zarząd do ustalenia szczegółowych warunków programu skupu nie więcej niż 200 000 sztuk akcji własnych, zwykłych, na okaziciela za

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Sygnity dot. akcji serii Z i AA

Środowiska. W sierpniu br. Sygnity w ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zawarł z 17 akcjonariuszami umowy objęcia 3 703 705 akcji na okaziciela serii Z, o wartości nominalnej 1 zł każda akcja, po cenie emisyjnej 2,7 zł za 1 akcję, o łącznej cenie emisyjnej 10 mln zł.  We wrześniu

Akcjonariusze PlayWay zdecydowali o 9,46 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 16.06.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze PlayWay przeznaczyli na dywidendę dla akcjonariuszy kwotę 62,4 mln zł, co stanowi 9,46 zł na jedną akcję, podała spółka. W podziale zysku uczestniczą wszystkie akcje spółki, tj. 6 600 000 akcji zwykłych na okaziciela. "Łączna kwota

AR Packaging ogłosił squeeze-out 1,83% akcji BSC DO, notowania na GPW zawieszone

jest 179 909 akcji zwykłych na okaziciela spółki reprezentujących 1,83% kapitału zakładowego spółki i ogólnej liczby głosów. […] Cena wykupu wynosi 40,5 zł za jedną akcję" - czytamy w informacji. Przymusowy wykup rozpocznie się 27 kwietnia 2020 r. Dzień wykupu został ustalony na 30

Open Finance zrezygnował z podwyższenia kapitału w drodze nowej emisji akcji

lipcu 2018 r. Open Finance informował o podjęciu uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze nowej emisji do 6 528 854 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 gr każda. Miały zostać wyemitowane i zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej. Open Finance jest

Impexmetal: Wszystkie akcji Alchemii objęte squeeze-outem zostały nabyte

były wszystkie akcje Alchemia należące do akcjonariuszy mniejszościowych, tj. 2 618 926 akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1,3 zł każda akcja, uprawniających łącznie ich posiadaczy do wykonywania 1,51% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Alchemii, podano także. "

GK Immobile przedłużyła zapisy w wezwaniu na Atrem do 29 kwietnia

terminu przyjmowania zapisów w wezwaniu do dnia 29 kwietnia 2019 r. w związku z nieziszczeniem się warunku prawnego nabycia akcji określonego w pkt 29 wezwania, w terminie pierwotnie przewidzianym przez wzywającego oraz o zmianie ceny akcji na okaziciela z dotychczasowej 2,07 zł na 2,32 zł" - czytamy

Ringier Axel Springer nabył w wezwaniu 33,5 mln akcji MZN Property

Warszawa, 29.04.2020 (ISBnews) - W ramach realizacji odpowiedzi na wezwanie Ringier Axel Springer Media AG zawarte zostały transakcje kupna na łączną liczbę 33 552 302 akcji zwykłych na okaziciela spółki MZN Property, podał Pekao Investment Banking działający jako podmiot pośredniczący

NWZ BSC Drukarni Opakowań zdecydowało o wycofaniu akcji z obrotu na GPW

spółki, to jest […] łącznie 9 807 516 akcji zwykłych na okaziciela, wyemitowanych przez spółkę i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLBSCDO00017 poprzez przywrócenie im formy dokumentu" - czytamy w podjętej uchwale. Akcjonariusze podjęli także uchwałę o

Akcjonariusze Intersportu zdecydowali o emisji do 10 mln akcji serii H

, to jest do kwoty nie niższej niż 3 038 070,1 zł, ale nie wyższej niż 4 038 070 zł poprzez emisję nie mniej niż 1, ale nie więcej niż 10 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości" - czytamy w uchwale. Obecnie kapitał spółki dzieli się na 30 380 700 akcji. Celem podjęcia uchwały

ZWZ Quercus zdecyduje 9 VI o przeznaczenie zysku 2019 na sfinansowanie buy-backu

niż 2 061 000 akcji własnych, co odpowiada nie więcej niż 10% ogólnej liczby głosów, 2) nabycie akcji własnych może nastąpić za cenę 9,5 zł, przy czym cena, o której mowa w zdaniu poprzednim będzie jednakowa dla akcji na okaziciela i akcji imiennych, 3) kwota środków przeznaczonych na nabywanie

Prospekt Orion Investment wz. z emisją i przejściem na GPW z NC trafił do KNF

obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: - 644.300 akcji zwykłych na okaziciela serii A, - 171. 270 akcji zwykłych na okaziciela serii B, - 109.093 akcji zwykłych na okaziciela serii C, - 99.100 akcji zwykłych na okaziciela serii D, - 25.771 akcji zwykłych na

PiLab: Prospekt emisyjny zw. z emisją i przejściem na GPW został złożony w KNF

Warszawa, 20.08.2018 (ISBnews) - PiLab złożył w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) prospekt emisyjny w związku z zamiarem  podwyższenia kapitału zakładowego spółki w trybie oferty publicznej poprzez emisję nie więcej niż 1 350 000 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii

Akcjonariusze Konsorcjum Stali zdecydowali o wycofaniu akcji z obrotu na GPW

wszystkie akcje spółki w kapitale zakładowym spółki, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN: PLKCSTL00010, obejmujących 4 185 238 akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1 zł każda akcja, z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów

Polnord rozpoczął działania związane z oferowaniem i subskrypcją akcji serii T

Warszawa, 14.11.2019 (ISBnews) - Polnord podjął decyzję o rozpoczęciu działań w celu wykonania uchwały emisyjnej poprzez emisję nie więcej niż 75 mln akcji zwykłych na okaziciela serii T, o wartości nominalnej 2 zł każda, podała spółka. "Według informacji posiadanych przez spółkę

Gino Rossi złożyło wniosek do KNF ws. zniesienie dematerializacji akcji

obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. Wcześniej w lipcu CCC w ramach przymusowego wykupu nabył wszystkie akcje Gino Rossi należące do akcjonariuszy mniejszościowych tj. 17 049 585 akcji zwykłych na okaziciela (ok. 9,98% kapitału). Przed ogłoszeniem wykupu CCC posiadało bezpośrednio 153 783

Indykpol zaprosił do sprzedaży do 365 tys. akcji po 60 zł sztuka

Warszawa, 11.06.2019 (ISBnews) - Indykpol zaprosił do sprzedaży nie więcej niż 365 000 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących nie więcej niż 5,45% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu i 11,68% kapitału zakładowego, po 60 zł sztuka, podała spółka. "Harmonogram zaproszenia do

Ultimate Games przejdzie we wtorek na rynek główny GPW z NewConnect

zgodnie z którymi: dzień 29 lipca 2019 r. został wyznaczony jako dzień ostatniego notowania akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E i F spółki na rynku NewConnect w ramach alternatywnego systemu obrotu, z dniem 30 lipca 2019 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym wprowadzone zostaną akcje

Akcjonariusze Brastera zdecydowali o emisji akcji serii O bez pp

(...) postanawia podwyższyć kapitał zakładowy spółki o kwotę nie niższą niż 1 304 347,90 zł , tj. z kwoty 2 132 889,50 do kwoty nie niższej niż 3 437237,40 zł poprzez emisję nie mniej niż 13 043 479  zwykłych akcji na okaziciela serii O, o wartości nominalnej 0,10 zł każda " - czytamy w uchwale. 

Akcjonariusze Mabionu zdecydowali o emisji do 1,91 mln akcji serii U bez pp

dotychczasowych akcjonariuszy, wynika z podjętych uchwał. W maju Mabion informował, że podjął decyzję w sprawie emisji do 1 907 281 akcji zwykłych na okaziciela serii U z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji tej serii w celu podwyższenia kapitału

XTPL planuje emisje akcji oraz obligacji zamiennych na akcje

finansowania dla spółki poprzez emisję nowych akcji oraz obligacji zamiennych" - czytamy w komunikacie.  Finansowanie miałoby zostać pozyskane poprzez: 1) emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela w liczbie do 42 000 w podwyższonym kapitale zakładowym spółki, w ramach subskrypcji prywatnej

Sescom chce skupić do 20 tys. akcji własnych po cenie 17,9-26,8 zł/ szt.

. zł. "1. Przedmiotem programu skupu są akcje Sescom S.A. na okaziciela, w pełni pokryte, zdematerializowane, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i oznaczone kodem ISIN: PLSESCM00013. 2. Maksymalna liczba akcji własnych

Akcjonariusze OT Logistics zdecydowali o emisji do 2,3 mln akcji serii E bez pp

Warszawa, 18.02.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze OT Logistics zdecydowali o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki w drodze emisji do 2,3 mln akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,24 zł każda, bez prawa poboru, wynika z podjętych dziś uchwał.  "Podwyższa

Akcjonariusze Ultimate Games zdecydują 27 V o 0,4 zł dywidendy na akcję

akcje spółki, tj. 5 230 000 akcji zwykłych na okaziciela; b. na każdą akcję przysługuje dywidenda w wysokości 0,4 zł ; 2) pozostałą część zysku w kwocie 2 150 226,33 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w projekcie uchwały. Proponuje się ustalić 3 lipca 2020 roku na dzień

Porozumienie MZN Property ogłosiło przymusowy wykup 0,6% akcji po 1,97 zł/szt.

, sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji spółki po 1,97 zł za jedną akcję. "Akcjonariusze mniejszościowi posiadają łącznie 253 068 akcji zwykłych na okaziciela spółki reprezentujących około 0,6% kapitału zakładowego spółki i ogólnej liczby głosów" - czytamy w komunikacie. Uczestniczy

GPW zawiesiła notowania Indykpolu wz. z ogłoszeniem przymusowego wykupu akcji

okaziciela spółki, które stanowią 21,3% wszystkich akcji spółki i uprawniają do wykonywania 665 374 głosów, stanowiących 9,93% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Grupa kapitałowa Indykpol jest największą w Polsce organizacją spółek drobiarskich specjalizującą się w hodowli, tuczu indyków oraz w

S. Bieńkowski podniósł cenę w wezwaniu na akcje Stelmetu do 8,4 zł za szt.

zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji spółki, poza akcjami posiadanymi bezpośrednio przez wzywającego, tj. 29 084 435 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela wyemitowanych przez spółkę i uprawniających po zaokrągleniu, do 99,05% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Cena za

Akcjonariusze Elektrimu zdecydują 7 stycznia o emisji akcji i wejściu na GPW

Warszawa, 13.12.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Elektrimu zdecydują 7 stycznia o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela w ramach subskrypcji zamkniętej przeprowadzonej w drodze oferty publicznej, a także o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji

Trakcja: Inwestorzy objęli akcje serii B i C

umowę plasowania akcji nowej emisji i rozpoczęła ofertę 10 279 909 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,8 zł każda oraz nie mniej niż 13 014 209 i nie więcej niż 25 014 209 akcji zwykłych imiennych serii C o takiej samej wartości nominalnej, w formie subskrypcji prywatnej. 7

Akcje serii J Eurosnack zadebiutują na NewConnect w czwartek

Warszawa, 10.10.2017 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych określiła 12 października 2017 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect 10 064 947 akcji zwykłych na okaziciela serii J spółki Eurosnack o wartości nominalnej 0,20 zł każda

Akcjonariusze Elemental Holding nie uchwalili emisji do 34,09 mln akcji serii R

Warszawa, 17.12.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Elemental Holding nie przyjęli na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji do 34,09 mln akcji serii R, z prawem poboru nowych walorów, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. "

Akcjonariusze Ergisu zdecydowali o wycofaniu akcji z obrotu na GPW

postanawia niniejszym wycofać wszystkie akcje spółki, to jest łącznie 37 789 941 akcji zwykłych na okaziciela serii: B1, C, D, E oraz F o wartości nominalnej 0,60 zł każda [...] będące obecnie dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW i oznaczone w Krajowym Depozycie Papierów

W wezwaniu na akcje Stelmetu zawarto transakcje na 24 074 623 akcje

podniesiona do 8,40 zł z 7,74 zł, podano w komunikacie. Przyjmowanie zapisów rozpoczęło się 2 października i trwało do 31 października 2019 r. Na dzień ogłoszenia wezwania, wzywający posiadał samodzielnie 279 780 akcji zwykłych na okaziciela spółki stanowiących 0,95% udziału w kapitale zakładowym oraz

Polnord ustalił cenę emisyjną akcji serii T na 2,12 zł za sztukę

uchwały emisyjnej, podjęła uchwałę w sprawie ustalenia ceny emisyjnej za akcje na okaziciela serii T spółki. Cena emisyjna została ustalona w wysokości 2,12 zł za jedną akcję serii T spółki" - czytamy w komunikacie. 23 października br. nadzwyczajne walne zgromadzenie Polnordu podjęło uchwałę w

W subskrypcji prywatnej Infoscanu objęto 260 tys. akcji serii G

przez akcjonariuszy 260 000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł każda, emisja tych akcji doszła do skutku. Cena emisyjna akcji serii G wynosiła 6,00 zł" – czytamy w komunikacie. W związku z objęciem akcji serii G zarząd dokonał dookreślenia wysokości kapitału

Kurs akcji Labo Print wzrósł o 2,21% na debiucie na rynku głównym GPW

rynku oraz 30. debiutem na tym rynku w 2015 roku. Do obrotu weszło: 661 tys. akcji na okaziciela serii B, 211 tys. akcji na okaziciela serii C, 26,6 tys. akcji na okaziciela serii D, 75 tys. akcji na okaziciela serii E. Pod koniec listopada KNF zatwierdziła prospekt emisyjny sporządzony przez Labo

NWZ BSC Drukarni Opakowań zdecyduje 4 V o zniesieniu dematerializacji akcji

akcji zwykłych na okaziciela, wyemitowanych przez spółkę i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLBSCDO00017 poprzez przywrócenie im formy dokumentu" - czytamy w projekcie uchwały. Projekt przewiduje też zobowiązanie zarządu do złożenia wniosku do Komisji

Milton Essex podtrzymuje termin prezentacji SkinSense w listopadzie 2021 r.

Essex obejmuje 2,75 mln akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 0,1 zł każda. Zgodnie z nowym harmonogramem, budowa księgi popytu ma potrwać od 30 czerwca do 2 lipca do godz.15:00. Ustalenie ceny emisyjnej zaplanowano do 5 lipca. Zapisy potrwają od 6 do 16 lipca (do godz. 18.00) a

Infoscan obniżył cenę emisyjną akcji serii G z 7,5 zł do 6 zł za jedną akcję

rada nadzorcza spółki podjęła uchwały, w których wyraziła zgodę: 1. na ustalenie przez zarząd ceny emisyjnej akcji zwykłych na okaziciela serii G w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru na kwotę 6 zł za 1 akcję, 2. na pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w

Selvita wnioskuje do KNF o zatwierdzenie prospektu emisyjnego Selvita CRO

zatwierdzenie prospektu emisyjnego spółki Selvita CRO S.A. sporządzonego w związku z ofertą publiczną 11 921 229 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,80 zł każda oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:  - 11

Forever Entertainment zawarł umowę dot. wprowadzenia Megapixel Studio na NC

. "Zawarcie niniejszej umowy jest podyktowane zamiarem ubiegania się o wprowadzenie wszystkich akcji MPS do obrotu w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect. Kapitał zakładowy MPS wynosi 124 000 zł i dzieli się na 1 240 000 akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,1 zł każda"

Famur wydłużył zapisy w wezwaniu na akcje Primetech do 12 września br.

, Famur zamierza nabyć w wyniku wezwania 5 335 474 akcji zwykłych na okaziciela w formie zdematerializowanej, dopuszczonych i wprowadzonych do obrotu na rynku regulowanym. Akcje odpowiadają w zaokrągleniu 34,18% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki i 34,18% ogólnej liczby akcji w kapitale

akcja na okaziciela

Akcja na okaziciela - akcja, z której uprawnionym jest każda osoba będąca w posiadaniu dokumentu akcji. W przeciwieństwie do akcji imiennych, cechą charakterystyczną akcji na okaziciela jest to, że nie są związane z konkretną osobą, a dane osobowe akcjonariusza nie są uwidocznione na dokumencie akcji.
Zgodnie z art. 334 §1 Kodeksu spółek handlowych akcje w spółce akcyjnej mogą być imienne lub na

więcej o akcja na okaziciela na pl.wikipedia.org