akcja kredytowa

Akcja kredytowa Santander BP wzrosła o 21,5% r/r w I półr., wskaźnik NPL: 4,3%

, podano także. "Należności od podmiotów gospodarczych i sektora publicznego wyniosły 59 417,0 mln zł i były stabilne w stosunku do końca 2018 r. (+0,8%). Prezentowane w tej linii ekspozycje kredytowe spółek Santander Leasing S.A., Santander Consumer Multirent Sp. z o.o. i PSA Finance Polska Sp. z

NBP: Prognozy makro pozwalają oczekiwać dalszego wzrostu akcji kredytowej 

Warszawa, 11.06.2018 (ISBnews) - Prognozy makroekonomiczne dają podstawy do oczekiwania dalszego wzrostu akcji kredytowej, jednak formułowanie przewidywań pozostaje w dalszym ciągu obciążone niepewnością co do skali reakcji dostosowawczych banków w odpowiedzi na zmiany w otoczeniu prawnym i

ING BSK nie zamierza zwalniać tempa wzrostu akcji kredytowej w br. 

Warszawa, 13.02.2019 (ISBnews) - ING Bank Śląski nie planuje zmniejszenia tempa wzrostu akcji kredytowej w 2019 roku, poinformował prezes Brunon Bartkiewicz. Wzrost portfela kredytowego wyniósł 18% r/r (tj. 15,96 mld zł) w ubiegłym roku, poinformował prezes Brunon Bartkiewicz.  "

Akcja kredytowa Banku Millennium wzrosła o 12,4% r/r, wskaźnik NPL: 4,42% w I kw

. "Wzrost kredytów bez portfela walutowych kredytów hipotecznych osiągnął dużo wyższe tempo 17,8% r/r, odzwierciedlając dynamiczny wzrost we wszystkich kluczowych grupach akcji kredytowej (złotowe kredyty hipoteczne, kredyty konsumpcyjne oraz dla przedsiębiorstw). Portfel walutowych kredytów

Bank Handlowy podtrzymuje oczekiwania 1-cyfrowego wzrostu akcji kredytowej

Warszawa, 11.05.2018 (ISBnews) - Bank Handlowy - po udanym I kwartale, w którym akcja kredytowa wzrosła o 5% - podtrzymuje, że w całym roku oczekuje jej jednocyfrowego wzrostu na poziomie ok. 5-6%. Bank po stronie detalicznej chce wzmocnić proces automatyzacji dostępu do kredytów i pożyczek

Akcja kredytowa Alior Banku wzrosła o 8% r/r do 56,7 mld zł na koniec I poł.

Warszawa, 06.08.2019 (ISBnews) - Akcja kredytowa Alior Banku wzrosła o 8% (2,42 mld zł) w skali roku do 56,66 mld zł na koniec I poł. 2019 r. Bank wprowadził zmiany w polityce kredytowej klienta biznesowego, co pozwoli obniżyć koszt ryzyka w tym segmencie w kolejnych kwartałach, podał bank

Akcja kredytowa Santander BP wzrosła o 26% r/r w 2018, wskaźnik NPL: 4,5%

mld zł w ub. roku w wyniku wzrostu kredytów dla klientów indywidualnych o 29,2% r/r do 74 696,4 mln zł oraz należności od podmiotów gospodarczych i sektora publicznego o 22,8% r/r do 58 929,5 mln zł. "Wysoka dynamika wzrostu należności kredytowych to połączony efekt dynamicznej akcji kredytowej

Akcja kredytowa PKO BP wzrosła do 230,4 mld zł, wskaźnik NPL: 4,9% w 2018 r.

, konserwatywnej polityki zarządzania ryzykiem kredytowym grupy kapitałowej oraz ścisłego monitoringu portfela należności. Poziom zobowiązań wobec klientów wyniósł 242,8 mld zł na koniec 2018 r., co oznacza wzrost o 21,9 mld zł r/r.  "Do umocnienia bazy depozytowej przyczynił się głównie wzrost

Akcja kredytowa PKO BP wzrosła do 225,6 mld zł, wskaźnik NPL: 4,9% w III kw.

wzroście finansowania udzielonego klientom brutto o ok. 5% r/r, jest efektem kontynuowania dotychczasowej, konserwatywnej polityki zarządzania ryzykiem kredytowym grupy kapitałowej banku oraz ścisłego monitoringu portfela należności" - czytamy dalej. Poziom zobowiązań wobec klientów na koniec

Akcja kredytowa Santander BP wzrosła o 9,3% r/r w III kw., wskaźnik NPL: 5,5%

sektora publicznego wyniosły 52 037,5 mln zł i były wyższe o 8,4% w stosunku do końca 2017 r. głównie za sprawą akcji kredytowej adresowanej do MŚP i klientów korporacyjnych. Należności z tytułu leasingu finansowego, obejmujące portfel Santander Leasing S.A., Santander Consumer Multirent sp. z o.o. i PSA

Akcja kredytowa Banku Millennium wzrosła o 7% r/r, wskaźnik NPL: 4,61% w III kw.

wcześniej. "Wzrost kredytów bez portfela walutowych kredytów hipotecznych, osiągnął bardzo wysoka stopę 14,4% rok-do-roku, odzwierciedlając dynamiczny wzrost we wszystkich kluczowych grupach akcji kredytowej (złotowe hipoteczne, kredyty konsumpcyjne i dla przedsiębiorstw), podczas gdy portfel

Akcja kredytowa Banku Millennium wzrosła o 6,2% r/r, wskaźnik NPL: 4,74% w II kw

% rok wcześniej.  "Wzrost kredytów bez portfela kredytów hipotecznych w walutach obcych wykazał bardzo wysoka dynamikę 15,1% w skali roku, odzwierciedlając dynamiczny wzrost we wszystkich kluczowych grupach działalności kredytowej (kredyty hipoteczne w złotych, kredyty konsumpcyjne i kredyty

ZBP: Nowa ustawa o kredycie hipotecznym sprzyja wzrostowi akcji kredytowej

) Jerzy Bańka.  "Jesteśmy przekonani, że te nowe rozwiązania pozytywnie wpłyną na poziom akcji kredytowej. Klienci będą lepiej poinformowani, bardziej świadomi, a banki będą w mniejszym stopniu narażone w przyszłości na ewentualne zarzuty, tak jak to ma miejsce obecnie w odniesieniu do tzw

Akcja kredytowa Banku Pekao wzrosła o 5,8%, wskaźnik NPL spadł do 5% w I kw. 

% r/r). Wzrost akcji kredytowej był sfinansowany przez wyższe wolumeny depozytów detalicznych rosnące o 6,7% r/r oraz depozytów korporacyjnych rosnące o 7,7% r/r, a także przez wyższe wolumeny certyfikatów depozytowych" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.  W I kw. 2018 roku bank osiągnął

Akcja kredytowa Banku Millennium wzrosła o 2,1% r/r, wskaźnik NPL: 4,86% w I kw.

netto ogółem Grupy Banku Millennium osiągnęły wartość 48 000 mln zł na koniec marca 2018 roku, co oznacza wzrost o 2,1% r/r, jednak bez uwzględnienia szybko zmniejszającego się portfela kredytów hipotecznych w walutach obcych, podstawowy portfel kredytowy wzrósł o 12,8%. Wzrost byłby nawet wyższy, gdyby

Akcja kredytowa Banku Pekao wzrosła o 7,4%, wskaźnik NPL spadł do 5,4% w 2017

, podano w materiale. "Dzięki efektywnej działalności komercyjnej Grupy w 2017 r. odnotowano znaczący wzrost wolumenów kredytowych zarówno w obszarze kredytów klientów detalicznych (o 10,4% r/r) jak i w obszarze kredytów korporacyjnych (o 5,5% r/r). Wzrost akcji kredytowej był sfinansowany przez

Akcja kredytowa PKO BP wzrosła do 221 mld zł, wskaźnik NPL spadł do 5,2% w II kw

odpisów i utraty wartości odzwierciedla konserwatywne podejście grupy kapitałowej banku w zakresie rozpoznawania i wyceny ryzyka kredytowego. W I półroczu 2018 roku wyniósł on 710 mln zł. "Poprawa wyniku (+77 mln zł r/r) nastąpiła głównie w efekcie korzystniejszego wyniku z odpisów z tytułu

Akcja kredytowa PKO BP wzrosła r/r, wskaźnik NPL spadł do 5,5% w 2017 r.

5,5% z 5,9% rok wcześniej, podał bank. "W strukturze rodzajowej portfela kredytowego netto główną pozycję stanowią kredyty mieszkaniowe (51,6% portfela na koniec 2017 roku), a ich wolumen w ciągu roku utrzymał się na stabilnym poziomie. Wzrost portfela kredytów mieszkaniowych złotowych został

Akcja kredytowa Banku Pekao wzrosła o 8% r/r w na koniec III kw. 2019 r.

Warszawa, 06.11.2019 (ISBnews) - Wartość kredytów i pożyczek udzielonych klientom Banku Pekao według wartości nominalnej wyniosła 154 516,4 mln zł na koniec września br. i była wyższa o 8% r/r, podał bank. "Kredyty klientów detalicznych na koniec września 2019 r. wyniosły 75 822,4 mln zł i

Akcja kredytowa Banku Millennium wzrosła o 0,8% r/r, wskaźnik NPL: 4,57% w 2017

% r/r, podano także. "Grupa w dalszym ciągu może pochwalić się aktywami o najwyższej jakości wśród polskich banków: udział kredytów z utratą wartości w portfelu kredytowym ogółem pozostaje na niskim poziomie 4,6%" - czytamy dalej. Udział kredytów przeterminowanych o ponad 90 dni w

Akcja kredytowa mBanku wzrosła o 14,6% r/r, wskaźnik NPL wyniósł 4,7% w III kw.

Warszawa, 31.10.2019 (ISBnews) - Wartość kredytów i pożyczek netto w portfelu mBanku wyniosła 104,73 mld zł na koniec września 2019 r. i była wyższa o 4,3% w stosunku do końca czerwca br. i o 14,6% r/r, podał bank. Wskaźnik kredytów niepracujących (NPL) wyniósł w III kw. br. 4,7% wobec 4,8% kwarta

Akcja kredytowa BZ WBK wzrosła o 8,8% r/r, wskaźnik NPL spadł do 5,8% w I półr.

%. Na drugiej pozycji pod względem wartości plasują się kredyty gotówkowe, które zwiększyły się o 8,2% do poziomu 14 126,0 mln zł. Należności od podmiotów gospodarczych i sektora publicznego wyniosły 50 922,2 mln zł i były wyższe o 6,1% w stosunku do końca 2017 r. głównie za sprawą akcji kredytowej

Akcja kredytowa Banku Pekao wzrosła o 6,2%, wskaźnik NPL spadł do 6% w III kw. 

Pożyczki Ekspresowej, szybkiej i przejrzystej procedurze jej udzielania, przygotowaniu dla klientów indywidualnych ofert kredytowych z wykorzystaniem narzędzi CRM oraz aktywnym wykorzystaniu kanałów elektronicznych takich jak strona internetowa dedykowana pożyczce gotówkowej, system Pekao24 oraz aplikacja

Akcja kredytowa PKO BP wzrosła do 203 mld zł, wskaźnik NPL spadł do 5,4% w I kw.

wyniósł 0,69% co oznacza poprawę o ok. 0,07 pkt proc. do analogicznego okresu roku poprzedniego. Poprawa wskaźników ryzyka przy wzroście portfela kredytowego brutto o 5,4% r/r jest efektem kontynuowania dotychczasowej polityki zarządzania ryzykiem kredytowym grupy kapitałowej banku oraz ścisłego

Akcja kredytowa BZ WBK wzrosła o 4,4% r/r, wskaźnik NPL spadł do 5,8% w 2017 r.

kredytów niepracujących wyniósł 5,8% (6,6 % na 31 grudnia 2016 r.) przy relacji odpisów z tytułu utraty wartości do średniego stanu należności kredytowych brutto na poziomie 0,63% (0,75% na 31 grudnia 2016 r.), podano w raporcie. Odpisy netto z tytułu utraty wartości należności kredytowych w wysokości

Akcja kredytowa PKO BP przekroczyła 238 mld zł, wskaźnik NPL: 4,5% w II kw.

koniec II kw. 2019 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW. (ISBnews)  

Nationale-Nederlanden przejmuje 100% akcji Domu Kredytowego Notus

Warszawa, 18.05.2016 (ISBnews) - Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie podpisało z akcjonariuszami Domu Kredytowego Notus umowę, na podstawie której przejmie 100% akcji tej spółki (Notus Doradcy Finansowi). Transakcja zostanie sfinalizowana w II połowie 2016 roku, po

Akcja kredytowa Banku Pekao wzrosła o 9% r/r w I poł. 2019 r. 

Warszawa, 07.08.2019 (ISBnews) - Wartość kredytów i pożyczek udzielonych klientom Banku Pekao według wartości nominalnej wyniosła 151 560,8 mln zł na koniec czerwca i była wyższa o 12 273,2 mln zł tj. 9% w skali roku, podał bank.  "Wolumeny kredytów detalicznych wzrosły o 10% r/r

MF: Podatek bankowy nie rodzi ryzyka spadku akcji kredytowej

Warszawa, 14.01.2016 (ISBnews) - Wbrew opinii Europejskiego Banku Centralnego (EBC), wprowadzenie podatku bankowego nie rodzi ryzyka spadku akcji kredytowej, podało Ministerstwo Finansów. Resort podkreślił w swoim stanowisku wobec opinii EBC o projekcie Ustawy o podatku od niektórych

Akcja kredytowa B. Millennium wzrosła o 0,7% r/r, wskaźnik NPL to 4,54% w I poł.

.  Niehipoteczne kredyty detaliczne (pożyczki gotówkowe, karty kredytowe, kredyty w rachunku itp.) wyraźnie wzrosły - o 7,5%, tj. o 416 mln zł r/r. Na koniec czerwca 2017 r. saldo niehipotecznych kredytów detalicznych wyniosło 6,0 mld zł. Wzrost ten wynikał głównie z wysokiej wartości nowej

Akcja kredytowa PKO BP wzrosła o 8,4% r/r w I-III kw., wskaźnik NPL: 4,3% w III

polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 341,55 mld zł na koniec III kw. 2019 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW. (ISBnews)  

Akcja kredytowa PKO BP nie zmieniła się kw/kw, wskaźnik NPL spadł do 5,9%

, determinowanym efektem kursowym" - podał bank w raporcie.  Bank podał, że w strukturze rodzajowej portfela należności kredytowych brutto główną pozycję stanowią kredyty mieszkaniowe z wolumenem wynoszącym 107,6 mld zł, (-0,7 mld zł w stosunku do końca 2016 roku) oraz należności gospodarcze, których

Akcja kredytowa Banku Millennium wzrosła o 2% r/r, wskaźnik NPL to 4,5% w I kw.

też, że jego Grupa utrzymuje jedną z najwyższych jakości aktywów wśród polskich banków. Udział kredytów z utratą wartości w portfelu kredytowym ogółem pozostaje na stabilnym poziomie 4,5%, a kredytów przeterminowanych o ponad 90 dni portfelu ogółem na poziomie 2,7% w marcu 2017 r. Wskaźnik pokrycia

Akcja kredytowa BZ WBK wzrosła o 4,5% r/r, wskaźnik NPL spadł do 6% w III kw.

skali dziewięciu miesięcy o 3,5% głównie za sprawą akcji kredytowej adresowanej do MŚP i dużych klientów korporacyjnych. Należności z tytułu leasingu finansowego, obejmujące portfel BZ WBK Leasing S.A., Santander Consumer Multirent Sp. z o.o. i PSA Finance Polska Sp. z o.o. wyniosły 6 626,1 mln zł i

"GP": Kredyt Bank drastycznie ograniczył akcję kredytową

Choć ograniczenie akcji kredytowej już miesiąc temu zapowiadał prezes Kredyt Banku, informacji gazety nie potwierdza belgijska spółka i sam Kredy Bank. Przedstawiciele zapewniają tylko, że gorsza sytuacja gospodarcza zmusza bank do szczególnego przyglądania się ryzyku kredytowemu, które wzrasta

Akcja kredytowa PKO BP wzrosła o 6,8% r/r w I półr., wskaźnik NPL spadł do 5,7%

;W strukturze rodzajowej portfela kredytowego brutto główną pozycję stanowią kredyty i pożyczki mieszkaniowe, które na koniec czerwca 2017 roku ukształtowały się na poziomie 108 mld zł. Wzrost portfela kredytowego na koniec czerwca 2017 roku o 4,1 mld zł w porównaniu do końca 2016 roku był

Akcja kredytowa BZ WBK wzrosła o 6% r/r, wskaźnik NPL spadł do 6,4% w I kw.

w raporcie. Wskaźnik kredytów niepracujących wyniósł 6,4% (6,6% na 31 grudnia 2016 r. i 7% na 31 marca 2016 r.) przy relacji odpisów z tytułu utraty wartości do średniego stanu należności kredytowych brutto na poziomie 0,73% (0,75% na 31 grudnia 2016 r. i 0,74% na 31 marca 2016 r.). Odpisy netto

Akcja kredytowa mBanku wzrosła o 6,8% r/r, wskaźnik NPL wyniósł 5,2% w III kw.

Warszawa, 30.10.2018 (ISBnews) - Wartość kredytów i pożyczek netto w portfelu mBanku wyniosła 91,31 mld zł na koniec września 2018 r. i była wyższa o 1,9% w stosunku do końca czerwca br. i o 6,8% r/r, podał bank. Wskaźnik kredytów niepracujących (NPL) wyniósł w III kw. br. 5,2% wobec 5,1% kwa

Akcja kredytowa BZ WBK wzrosła o 7,9% r/r, wskaźnik NPL spadł do 6,6% w 2016 r.

" - czytamy w raporcie. Wskaźnik kredytów niepracujących wyniósł na koniec ub.r. 6,6% (wobec 7,3% na 31 grudnia 2015 r.) przy relacji odpisów z tytułu utraty wartości do średniego stanu należności kredytowych brutto na poziomie 0,75% (wobec 0,85% na 31 grudnia 2015 r.), podano także. "

Akcja kredytowa BZ WBK wzrosła o 9,5% r/r w I-III kw, wskaźnik NPL spadł do 6,8%

sektora publicznego o 9% r/r do 46 080,9 mln zł" Wskaźnik kredytów niepracujących wyniósł 6,8% (8,1% na 30 września 2015 r.) przy relacji odpisów z tytułu utraty wartości do średniego stanu należności kredytowych brutto na poziomie 0,8% (0,9% na 30 września 2015 r.), podano także. "Odpisy

BZ WBK chce utrzymać marżę z IV kw., liczy na 2-cyfrowy wzrost akcji kredytowej

kredytowa banku w tym roku będzie rozwijać się w tempie dwucyfrowym. "Chcemy utrzymać poziom marży, choć presja będzie ogromna i będzie bardzo trudno utrzymać marżę na poziomie czwartego kwartału. Będziemy chcieli to kompensować przyrostami po stronie depozytów, ale też oczekujemy wzrostu akcji

Fitch oczekuje przyspieszenia wzrostu akcji kredytowej w Polsce do 7-8%

Warszawa, 09.12.2017 (ISBnews) - Polski sektor bankowy jest dobrze skapitalizowany, płynny i zyskowny, uważa Fitch Ratings. Agencja spodziewa się, że w najbliższych latach tempo wzrostu kredytów przyspieszy do 7-8%. "System bankowy jest dobrze skapitalizowany (18,5% w połowie 2017 r.), płyn

Akcja kredytowa mBanku wzrosła o 5,1% r/r, wskaźnik NPL spadł do 6% w III kw.

Warszawa, 26.10.2017 (ISBnews) - Wartość kredytów brutto w portfelu mBanku wyniosła 85,48 mld zł na koniec września 2017 r. i była wyższa o 2,6% w stosunku do końca czerwca br. i o 5,1% r/r, podał bank. Wskaźnik kredytów niepracujących (NPL) wyniósł w III kw. br. 5,2% wobec 5% kwartał wcześniej i

Akcja kredytowa B. Millennium wzrosła o 2,6% r/r, wskaźnik NPL: 4,61% po III kw.

maja 2014 roku (od początku kampanii)" - napisano w raporcie. Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) - jako pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem

Akcja kredytowa ING BSK wzrosła o 12% r/r, wskaźnik NPL wyniósł 3% w I kw. br. 

kanale elektronicznym zostało złożonych 94% wniosków kredytowych" - podkreślił prezes.  Bank podał, że wartość wskaźnika kredytów niepracujących (NPL) wyniosła 3% na koniec I kw. br. w porównaniu z 2,6% rok wcześniej i wobec 2,8% w IV kw. 2017 r.  W segmencie klientów detalicznych

Akcja kredytowa BZ WBK wzrosła o 5,1% r/r, wskaźnik NPL spadł r/r do 6% w I kw.

. BZ WBK jest 3. co do wielkości bankiem w Polsce pod względem aktywów (wg danych za 2017 r.). Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Banco Santander S.A. ma 69,34% akcji BZ WBK. (ISBnews)

Akcja kredytowa ING BSK wzrosła o 12% r/r, wzrost depozytów to 5% w I półr.

Warszawa, 02.08.2017 (ISBnews) - Wartość kredytów w portfelu ING Banku Śląskiego wzrosła o 12% r/r do 83,7 mld zł w I poł. 2017 r., przy wzroście depozytów o 5% r/r do 96,8 mld zł, podała instytucja. ING podkreślił, że zwiększył udział w polskim rynku dzięki szybszemu niż w innych bankach wzr

Akcja kredytowa Pekao wzrosła o 4,1% r/r w I półr., wskaźnik NPL spadł do 5,9%

., podano także. Bank Pekao działa od ponad 85 lat i jest jednym z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku akcje Pekao są notowane na warszawskiej giełdzie. (ISBnews)

Akcja kredytowa mBanku wzrosła o 1,9% r/r do 86,22 mld zł w I półr. 

Warszawa, 27.07.2017 (ISBnews) - Wartość kredytów i pożyczek brutto udzielonych klientom mBanku zwiększyła się o 1,9%  w skali roku oraz o 2% od początku br. i wyniosła 86,22 mld zł na koniec czerwca. Kredyty i pożyczki netto udzielone w II kwartale wzrosły o 2,1%,  podał bank.

EBOiR: Akcja kredytowa w Europie Wschodniej ożyła

zobowiązań. Ucierpiała na tym cała gospodarka - nie tylko Polski, ale też regionu. We wtorek Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju dał sygnał, że sytuacja zaczyna się poprawiać. - Rzeczywiście dostrzegamy odbicie akcji kredytowej, w pewnych przypadkach wzrasta także poziom kredytów dla gospodarstw domowych w

Akcja kredytowa B. Handlowego wzrosła o 1,9% kw/kw w I kw., wskaźnik NPL to 2,9%

niewywiązywania się kredytobiorców ze spłaty zobowiązań kredytowych w obszarze SME, w portfelu klientów ocenianych indywidualnie. W segmencie bankowości detalicznej odnotowano utworzenie odpisów netto w wysokości -15,8 mln zł w I kwartale 2017 roku wobec -12,2 mln zł utworzenia odpisów netto w I kwartale 2016

Akcja kredytowa Pekao wzrosła o 5,8% r/r w I kw., wskaźnik NPL spadł do 5,9%

funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI na koniec marca 2017 r. wyniosły 17 033,9 mln zł i były wyższe 4,3% r/r, podano także. Bank Pekao działa od ponad 85 lat i jest jednym z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku akcje Pekao są notowane na warszawskiej

Akcja kredytowa mBanku spadła o 0,1% kw/kw w I kw., wskaźnik NPL spadł do 5,2%

Warszawa, 27.04.2017 (ISBnews) - Wartość kredytów i pożyczek netto udzielonych przez mBank spadła o 0,1% kw/kw i wyniosła 81,7 mld zł na koniec I kw. br., podała instytucja. Jednocześnie wskaźnik kredytów niepracujących (NPL) spadł do 5,2% w I kw. z 5,4% w poprzednim kwartale. Marża odsetkowa ne

Akcja kredytowa mBanku wzrosła o 4,2% r/r, wskaźnik NPL spadł do 5,4% w 2016 r.

Warszawa, 08.02.2017 (ISBnews) - Wartość kredytów i pożyczek udzielonych klientom Grupy mBanku netto na koniec 2016 roku wyniosła 81,76 mld zł, co oznacza wzrost o 4,2% r/r, podała instytucja. Jednocześnie wskaźnik kredytów niepracujących wyniósł 5,4% wobec 5,7% na koniec 2015 r. Wartość depozytów

Akcja kredytowa ING BSK wzrosła o 13% r/r, wskaźnik NPL spadł do 2,7% w III kw.

Warszawa, 02.11.2017 (ISBnews) - Wolumen kredytów ING Banku Śląskiego wzrósł o 13% w skali roku i 4% w ujęciu kwartalnym do 87,41 mld zł na koniec III kw. br. Wskaźnik NPL obniżył się do 2,7% w III kw. br. wobec 2,8% rok wcześniej, podał bank w prezentacji wynikowej.  Wolumen

ZBP: Jeszcze wyższe wymogi kapitałowe ograniczą akcję kredytową dla gospodarki

kapitałów poza zatrzymaniem wypracowanych zysków. Te ostatnie są wysokie, ale w dużym stopniu zależały w 2016 r. od czynników jednorazowych, takich jak dochód z akcji Visa Europe. Jednocześnie aktualny stan rozwoju GPW, nastroje inwestorów oraz sytuacja finansowa wielu dominujących akcjonariuszy polskich

Akcja kredytowa BGŻ BNP wzrosła o 4% r/r w I półr., wskaźnik NPL spadł do 7,2%

Warszawa, 31.08.2017 (ISBnews) - Portfel kredytów i pożyczek netto udzielonych klientom Banku BGŻ BNP Paribas wyniósł 58,86 mld zł na koniec czerwca br. i wzrósł o 4% r/r. Relacja należności z utratą wartości do należności ogółem (NPL) spadła o 0,4 pkt proc. r/r do 7,2%, podał bank. "Na kon

Akcja kredytowa mBanku wzrosła 0,3% kw/kw w III kw, wskaźnik NBP wzrósł do 5,9%

Warszawa, 26.10.2016 (ISBnews) - Wartość kredytów i pożyczek netto udzielonych przez mBank wzrosła o 0,3% kw/kw i wyniosła 81,01 mld zł na koniec III kw. br., podała instytucja. Jednocześnie wskaźnik kredytów niepracujących (NPL) wzrósł do 5,9% w III kw. z 5,8% w poprzednim kwartale. Marża odset

NBP: Należy oczekiwać przyspieszenia akcji kredytowej ze strony banków

mieszkaniowych. Według NBP, tempo wzrostu kredytów dla sektora niefinansowego nie powoduje nierównowag zagrażających stabilności finansowej i nie stanowi jednocześnie bariery dla wzrostu gospodarczego. Kredyty dla gospodarstw domowych stanowią około 69% portfela kredytowego banków, z czego 41% to kredyty

Akcja kredytowa ING BSK wzrosła o 13% r/r, wskaźnik NPL spadł do 2,6% w I kw.

Warszawa, 10.05.2017 (ISBnews) - Wartość kredytów w portfelu ING Banku Śląskiego wzrosła o 13% r/r do 81,47 mld zł w I kw. 2017 r., przy wzroście w sektorze o 6%, podała instytucja. Udział portfela nieregularnego w całości portfela kredytów Grupy (NPL) spadł do 2,6% w I kw. br. z 3,3% przed rokiem

Repolonizacja banków tak, ale nie nacjonalizacja. Bo wtedy dopiero dostaniemy po kieszeni

, z reguły stopy procentowe były niższe niż w krajach Europy Środkowo--Wschodniej. Dzięki temu zagraniczne banki mogły w Polsce nie tylko same rozwijać akcję kredytową, ale też pożyczać pieniądze innym bankom krajowym. Z analizy wynika, że to banki zagraniczne są największymi dostawcami kapitału na

Kredyty mieszkaniowe, zamiast podrożeć, potaniały

sięgała zaś 39,5 mld zł, czyli minimalnie wzrosła w porównaniu z 2015 r. Polacy zadłużają się na coraz wyższe kwoty. Według BIK w listopadzie średnia wartość wnioskowanego kredytu mieszkaniowego wynosiła już 239,26 tys. zł. To jest o 5,5 proc. więcej niż w roku ubiegłym Prognoza akcji kredytowej nie

BRE Bank wyemituje listy zastawne dla klientów indywidualnych

Hipoteczny, Śląski Bank Hipoteczny, a ich stworzenie rozważają PKO BP i BZ WBK. Finansowanie akcji kredytowej listami zastawnymi nie jest w Polsce niczym nowym. Do tej pory środki z ich emisji szły jednak tylko na rynek nieruchomości komercyjnych, a więc biur czy centrów handlowych. Natomiast BRE środki z

Kurs funta na trzydziestoletnim minimum. Wielka Brytania szykuje się do Brexitu

uwolnione zostaną środki o wartości 150 miliardów funtów na udzielanie nowych kredytów. - Oznacza to, że trzy czwarte brytyjskich banków, odpowiadających za 90 procent wartości akcji kredytowej, będzie natychmiast miało większą elastyczność, by dostarczać kredyt brytyjskim gospodarstwom domowym i firmom

Analitycy: Propozycje obciążające banki będą jeszcze bardziej ostre

, że uszczuplenie kapitałów banków znajdzie odzwierciedlenie w postaci chociażby zmniejszenia akcji kredytowej. Szczególnie gdy rozpatrujemy tę propozycję łącznie z ostatnimi zakusami polityków na obciążanie sektora finansowego dodatkowymi podatkami. Przed nami Senat i podpis nowego prezydenta, więc

"Rz": Pekao negocjuje z pośrednikami

sprzedaży. Gazeta podkreśla, że w sytuacji spodziewanego spadku akcji kredytowej banki wolą sprzedawać przez własną sieć niż przez pośredników. Kilka tygodni temu BRE bank zdecydował, że kredyty mBanku na promocyjnych warunkach oferowane będą tylko przez sieć banku. Po protestach pośredników odstąpił

Węgry znów majstrują przy franku

powinna spotkać się z negatywną reakcją rynkową - komentuje Attila Gyucsik, analityk z Concorde Securities. Cięcie stóp na osłodę Banki są wstępnie zainteresowane. Tym bardziej że rząd chce im pomóc zwiększyć akcję kredytową, a przy okazji ma nadzieję pobudzić węgierską gospodarkę. Liczy na pomoc banku

Powstał zespół roboczy, żeby brytyjskie banki pożyczały firmom

przedstawione ministrowi gospodarki George'owi Osborne'owi w październiku. W niedawnym wywiadzie dla "Sunday Telegraph" minister zaapelował do banków, by wykorzystały dobre wyniki finansowe za pierwsze półrocze do przyspieszenia akcji kredytowej dla firm, a nie do wypłaty większych premii menedżerom

"Niektóre banki mają kłopoty z płynnością"

- Bez wątpienia widzimy już kłopoty z płynnością. Istnieje w Polsce kilka instytucji, które już zaczynają mieć kłopoty z finansowaniem swojej akcji kredytowej - mówił w rozmowie z "WSJ Polska" Brunon Bartkiewicz. Dlatego, zdaniem prezesa ING, banki bardzo potrzebują w tej chwili depozytów

Alior załatwi tańszy kredyt "solidnemu klientowi". Czyli komu?

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby być uznanym przez Aliora za "solidnego"? Podstawowym jest "brak zaległości i opóźnień w spłacie zobowiązań zarejestrowanych w Biurze Informacji Kredytowej w ciągu 12 miesięcy wstecz". Poza tym, oczywiście, bank zastrzega, że pożyczki z 30

Strzelają do banków z trzech stron. Czy nowy podatek ma sens?

największych problemów władz było to, czy banki dostarczą odpowiednią ilość pieniędzy do tzw. sfery realnej gospodarki. Odpowiedzieliśmy na ten apel rozszerzoną akcją kredytową. Suma bilansowa Nordea Banku zwiększa się w tempie o ponad 25 proc. rocznie, bez względu na kryzys. A teraz to, co zrobiliśmy, czyli

?GP": W PKO BP nie będzie ułatwień przy kredytach

Rząd chce, by PKO BP zwiększyło portfel kredytowy dla firm, dzięki czemu polscy przedsiębiorcy mieliby łatwiejszy dostęp do kredytów, mocno ograniczony ostatnimi czasy przez banki komercyjne. Według deklaracji ministra skarbu Aleksandra Grada (resort skarbu kontroluje ponad 51 proc. akcji banku

Bankowcy: Nie mamy już ani czasu, ani pieniędzy

nie ma - mówi "Gazecie". Jako przykład nieudanych działań Bicho podaje system gwarancji, które miały ograniczyć ryzyko kredytowe. Dzięki niemu banki mogłyby się dzielić ryzykiem z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, a to zachęciłoby je do pożyczania firmom pieniędzy. - O tych gwarancjach

Jak instytucje finansowe mogą omijać podatek bankowy?

W marcu pierwszy raz w wynikach budżetu pojawiły się wpływy z podatku bankowego. Wyniosły 364 mln zł. To wpływy za luty - pierwszy miesiąc obowiązywania podatku bankowego, płatne w marcu. To oznacza, że w całym roku do budżetu wpłynęłoby dokładnie 4 mld zł, czyli tyle, ile ostatnio planowało wycisną

Kupuj online nawet 40 procent taniej

W połowie października w serwisie www.wystarczysiec.pl poświęconym zakupom przez Internet, rozpoczęła się druga edycja akcji "Tanie Kupowanie online". Płacąc w ponad 40 sklepach internetowych za pomocą Przelewu24 lub dowolnych kart płatniczych Banku Zachodniego WBK (do konta, kredytowych

EuroRating utrzymał rating CC Idea Banku

Warszawa, 06.12.2019 (ISBnews) - Agencja EuroRating utrzymała rating kredytowy nadany Idea Bankowi na niezmienionym poziomie CC z perspektywą negatywną, podała spółka. Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla mikro, małych i średnich firm. Akcje Idea Banku są

Kluza o opcjach: Wiele firm zdecydowało się na niekorzystne dla siebie umowy

Prezes KNF przypomniał, że jego instytucja nie ma żadnego wpływu na politykę banków. W jego opinii jedynie rząd posiada instrumenty, by wpływać na rynek kredytowy. Chodzi o nadzór właścicielski nad trzema dużymi bankami: PKO BP, Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz Bankiem Ochrony Środowiska

EuroRating utrzymał rating CC Idea Banku

Warszawa, 08.10.2019 (ISBnews) - Agencja EuroRating utrzymała rating kredytowy nadany Idea Bankowi na niezmienionym poziomie CC z perspektywą negatywną, podała spółka. Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla mikro, małych i średnich firm. Akcje Idea Banku są

Moody's obniżył perspektywę ratingu długoterminowego A3 mBanku do negatywnej

Warszawa, 27.09.2019 (ISBnews) - Moody's Investors Service obniżył perspektywę ratingu depozytów mBanku do negatywnej ze stabilnej i podtrzymał tę ocenę wiarygodności kredytowej na poziomie A3, podała agencja.  "Decyzja ratingowa nastąpiła z uwagi na ogłoszenie przez Commerzbank

EuroRating potwierdził rating PKN Orlen na poziomie BBB, perspektywa stabilna

Warszawa, 10.12.2019 (ISBnews) - EuroRating potwierdził rating kredytowy PKN Orlen na poziomie BBB. Utrzymana została stabilna perspektywa ratingu, podała agencja. "Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła nadzwyczajną weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce PKN Orlen

"Dz": KNF znowu zaostrza kryteria kredytowe

Według przygotowanej przez KNF rekomendacji T obciążenia kredytowe klienta nie powinny przekraczać połowy jego dochodów, a dochody klientów muszą być bardziej szczegółowo udokumentowane. Jeśli zostanie ona przyjęta, o pożyczaniu na dowód czy oświadczenie o miesięcznych wpływach na konto nie będzie

Polwax ma umowę z ING BSK o czasowym wstrzymaniu egzekwowania zobowiązań

Warszawa, 31.07.2019 (ISBnews) - Polwax zawarł z ING Bankiem Śląskim umowę w sprawie czasowego i warunkowego powstrzymania się od egzekwowania zobowiązań wynikających z umowy kredytowej z września 2016 r., podała spółka. "Bank zobowiązał się wobec spółki, że w okresie do dnia zawarcia

Eurorating utrzymał rating Idea Banku na poziomie B+, perspektywa negatywna 

, które mogą w perspektywie średnioterminowej wpływać na dalszy wzrost poziomu ryzyka kredytowego banku. Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla małych firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r.  (ISBnews)  

Polwax ma umowę z ING BSK o wstrzymaniu egzekwowania zobowiązań do 15 XII

zakończenia prac nad prospektem emisyjnym związanym z emisją akcji serii E, tak aby dokonać jego publikacji we wskazanym w umowie terminie; (v) zawarcie aneksu do umowy kredytowej, zgodnie z którym od 30 listopada 2019 r. limit zobowiązania w ramach kredytu wieloproduktowego będzie nie wyższy niż 30 000 000

ING BSK: Cyfryzacja przyspieszyła wzrost wolumenu kredytów korp. do 40 mld zł

, automatyzacja i w efekcie szybkie przetwarzanie wniosków kredytowych wzmocniło nasz potencjał przy stabilnej liczbie zatrudnionych. Akcja kredytowa rośnie nam dwucyfrowo" - powiedział ISBnews Bolesławski. Inicjatywy cyfryzacyjne koncentrują się wokół platformy ING Biznes, za pomocą której dostępne są

ZBP: Wartość nowych kredytów hipotecznych wzrosła o 2,62% kw/kw w III kwartale

akcji kredytowej w ujęciu kwartalnym, ale także udzielając większej liczby nowych kredytów mieszkaniowych. Po 9 miesiącach tego roku, wartość wszystkich udzielonych kredytów na zakup mieszkań i domów osiągnęła 87% wartości ubiegłego roku i wszystko wskazuje na to, że cały rok 2019 będzie rokiem

ING BSK oczekuje wzrostu portfela kredytowego o 13-14 mld zł w 2018 r.

. Przy tej masie produkcja przyspieszyła i w tym roku idziemy na wynik przyrostu akcji kredytowej o 13-14 mld zł. Głównie dlatego, że w zakresie akcji kredytowej bank stara się funkcjonować w bardzo wielu obszarach. Staramy się zdywersyfikować działania - widzimy słabszy wzrost po stronie mniejszych firm

EuroRating podniósł perspektywę ratingu B- GNB, potwierdził rating B+ Idea Banku

przejmującą) z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Idea Banku w drodze emisji nowych akcji dla akcjonariuszy GNB" - czytamy w pierwszym komunikacie. Przeprowadzona weryfikacja ratingu kredytowego nadanego Idea Bankowi związana jest tym samym wydarzeniem, wynika z drugiego komunikatu

PKO BP wypowiedział umowę gwarancji, skutkiem obniżka TCR grupy o 0,38 pkt proc.

Warszawa, 19.04.2018 (ISBnews) - PKO Bank Polski wypowiedział umowę gwarancji w odniesieniu do portfela wyselekcjonowanych korporacyjnych wierzytelności kredytowych banku, poinformował bank. Skutkiem wypowiedzenia gwarancji będzie obniżenie wskaźnika TCR grupy o 0,38 pkt proc.  "

BIK: Firmy pożyczkowe udzieliły 531 mln zł finansowania we IX, spadek o 4,7% r/r

kwotowego 3 do 5 tys. zł, odpowiednio: (-6,4%) oraz (-7,2%), wskazano również. Analizy Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych wskazują, że akcja kredytowa instytucji pożyczkowych znajduje się w recesji, co ma związek z postępującą konsolidacją branży. "Ostatnie 12 miesięcy to okres dużej

'Minutes': Członkowie RPP niepewni co do tempa wzrostu inflacji na pocz. 2020 r.

członkowie Rady zwracali uwagę, że stopa referencyjna NBP deflowana zarówno wskaźnikiem inflacji CPI, jak i wskaźnikiem inflacji po wyłączeniu cen energii i żywności jest obecnie ujemna. Członkowie ci oceniali, że przyczynia się to do zwiększania akcji kredytowej dla gospodarstw domowych, w warunkach

ZBP: Finansowanie przez banki hipotek na poziomie 60 mld zł mało realne w 2020r.

Warszawa, 27.11.2019 (ISBnews) - Ze względu na nadmierne obciążenia sektora bankowego finansowanie akcji kredytowej w segmencie hipotecznym na poziomie 60 mld zł w przyszłym roku i kolejnych latach jest raczej mało realne, uważa przewodniczący Komitetu ds. Finansowania

Alior zakłada niewielki wzrost marży odsetkowej r/r, spadek kosztu finansowania 

finansowania związany z budowaniem coraz bardziej stabilnej bazy depozytowej" - powiedział Bachta w rozmowie z ISBnews.  Marża odsetkowa netto wyniosła 4,6% w 2018 r. i była na tym samym poziomie, co rok wcześniej.  "Tempo rozwoju akcji kredytowej w 2019 r. powinno być na poziomie co

Santander Bank Polska dołączył do platformy Bancovo

Warszawa, 21.01.2019 (ISBnews) - Santander Bank Polska dołączył do platformy Bancovo, podało Bancovo. Trzeci co do wielkości bank w Polsce został trzynastym partnerem tej platformy kredytowej online. "Przyłączenie Santander Bank Polska do grona partnerów Bancovo to kamień milowy na ścieżce

CPI Property Group nabyła 6% akcji Globalworth

Warszawa, 27.01.2020 (ISBnews) - CPI Property Group (CPIPG) zakupiła 13 391 959 akcji Globalworth Real Estate Investments Limited (Globalworth), co równa się 6% akcji Globalworth pozostających w obrocie, podała CPI. "Globalwroth posiada jedno z najlepszych portfolio

Fundusz Pollen Street Capital podniósł cenę w wezwaniu na PCM do 23,25 zł

Warszawa, 25.02.2019 (ISBnews) - PSC III, LP - fundusz zarządzany przez Pollen Street Capital Limited - zdecydował o podniesieniu ceny w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Prime Car Management (PCM) do 23,25 zł z 20 zł, podał podmiot pośredniczący Pekao Investment Banking. "Cena

Moody's: Perspektywa polskiego sektora bankowego nadal stabilna

bankowych, podał Moody's. Przyspieszający wzrost gospodarczy będzie tworzył szanse dla banków, kompensując słabą zyskowność oraz nieprzewidywalną politykę rządu "Akcja kredytowa banków będzie kontynuować umiarkowaną poprawę z uwagi na rosnące zatrudnienie, konsumpcję prywatną i silne inwestycje