akcja eurocash

Eurocash rekomenduje wypłatę 0,73 zł dywidendy na akcję za 2016 r.

Warszawa, 30.03.2017 (ISBnews) - Eurocash będzie rekomendował akcjonariuszom wypłatę dywidendy wysokości 0,73 zł na akcję, podała spółka.  "Zarząd Eurocash podjął uchwałę, zgodnie z którą postanowił przedstawić zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu spółki zwołanemu na dzień 25

Akcjonariusze Eurocash zdecydowali wypłacie 0,73 zł dywidendy na akcję za 2016r.

Warszawa, 26.04.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Eurocash zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 0,73 zł na akcję, podała spółka. "Zwyczajne walne zgromadzenie Eurocash postanowiło, iż zysk netto za rok 2016 w kwocie 102,61 mln zł zostanie rozdysponowany w ten sposób, że: osoby będące

Akcjonariusze Eurocash zdecydowali o wypłacie 0,79 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 24.04.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze Eurocash zdecydowali o wypłacie 0,79 zł dywidendy na akcję z zysku za 2014 r., wynika z uchwały podjętej na walnym zgromadzeniu spółki. "Zwyczajne walne zgromadzenie Eurocash S.A. postanowiło, iż zysk netto za rok 2014 w kwocie 244 579 936

Akcjonariusze Eurocash zdecydowali o 1 zł dywidendy na akcję za 2015 r.

Warszawa, 20.04.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze Eurocash zdecydowali o wypłacie 1 zł dywidendy na akcję z zysku za 2015 r., podała spółka. "Zwyczajne walne zgromadzenie Eurocash S.A. postanowiło, iż zysk netto za rok 2015 w kwocie 500 681 214,00 zł rozdysponowany zostanie w ten sposób, że

DM Vestor wydał rekomendację dla akcji Eurocash 'redukuj' z wyceną 50 zł

Warszawa, 12.08.2016 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego Vestor rozpoczęli rekomendowanie akcji Eurocash od zalecenia "redukuj", i wyceny na poziomie 50 zł, wynika z raportu datowanego na 11 sierpnia. Rekomendacja została wydana przy cenie za akcję 54 zł. W piątek około godziny 13

DM PKO BP obniżył wycenę akcji Eurocash do 55,6 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

Warszawa, 28.07.2016 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego PKO BP obniżyli cenę docelową akcji Eurocash do 55,6 zł z 61,30 zł i nadal rekomendują "kupuj", wynika z raportu datowanego na 21 lipca. Rekomendacja została wydana przy cenie za akcję 50,5 zł. W

Eurocash uzyska 44,13% akcji Frisco dzięki umowom z funduszami MCI

Warszawa, 02.12.2014 (ISBnews) - Eurocash zawarł umowy z dwoma funduszami zarządzanymi przez MCI Management, dzięki czemu obejmie akcje istniejących i nowych akcji Frisco, dające łącznie 44,13% udziału w kapitału zakładowym po jego podniesieniu, podała spółka. Eurcash obejmie akcje nowej

Akcjonariusze Eurocash zdecydują 19 kwietnia o wypłacie 1 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 18.03.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze Eurocash zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 19 kwietnia o wypłacie dywidendy z zysku za 2015 r. w wysokości 1 zł na akcję, podała spółka w projektach uchwał na ZWZ. "Zwyczajne walne zgromadzenie Eurocash S.A. niniejszym postanawia

Eurocash: Nabycie akcji SSG przez naszego prezesa to jego 'prywatna inwestycja'

Warszawa, 14.12.2015 (ISBnews) - Western Gate Private Investments Limited, kontrolowany przez prezesa i głównego udziałowca Eurocash - Luisa Amarala, nabył ponad 8% akcji Stock Spirits Group (SSG), podał Eurocash, jednocześnie zastrzegając, że to prywatna inwestycja Amarala, niezwiązana ze

Akcjonariusze Eurocash zdecydują 24 IV o wypłacie 0,79 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 27.03.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze Eurocach zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 24 kwietnia br. o wypłacie 0,79 zł na akcję tytułem dywidendy za 2014 r., wynika z uchwał ZWZ. "Zwyczajne walne zgromadzenie Eurocash S.A. niniejszym postanawia, iż zysk netto za rok

Eurocash złożył wniosek do UOKiK w sprawie przejęcia kontroli nad Frisco

Warszawa, 01.10.2019 (ISBnews) - Eurocash złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie przejęcia kontroli nad spółką Frisco, podał Urząd. Wniosek wpłynął 30 września, sprawa jest w toku. Przejęcie kontroli nastąpi poprzez nabycie przez Eurocash akcji w

Eurocash: Nie zapadły żadne decyzje dot. zmian właścicielskich we Frisco

Frisco. Jak podał Urząd, przejęcie kontroli nastąpi poprzez nabycie przez Eurocash akcji w kapitale zakładowym Frisco. Działalność prowadzona przez Frisco koncentruje się na detalicznej sprzedaży artykułów konsumpcyjnych codziennego użytku na obszarze Warszawy oraz sąsiadujących gmin. Eurocash

Akcjonariusze Eurocashu zdecydowali o wypłacie 1 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 09.05.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Eurocashu zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 1 zł na akcję, podała spółka. "Zarząd Eurocash spółka akcyjna z siedzibą w Komornikach, informuje, że uchwałą nr 5 z dnia 9 maja 2019 roku zwyczajne walne zgromadzenie Eurocash

Eurocash sfinalizował przejęcie EKO Holding

Warszawa, 04.01.2017 (ISBnews) - Eurocash zawarł umowę przyrzeczoną i nabył 100% akcji EKO Holding, podała spółka. "Tym samym Eurocash nabył sieć blisko 250 sklepów spożywczych EKO (działających głównie w południowozachodniej Polsce), co pozwoli na dalszy rozwój Grupy Eurocash i lepsze

Haitong Bank rozpoczął rekomendowanie Eurocash od 'kupuj' i wyceny 31,6 zł

Warszawa, 01.02.2018 (ISBnews) - Analitycy Haitong Bank rozpoczęli wydawanie rekomendacji dla Eurocash od zalecenia "kupuj" z ceną docelową akcji 31,6 zł, wynika z raportu datowanego na 31 stycznia. W środę akcje spółki zamknęły notowania na poziomie 26,96 zł. "Analitycy

EuroRating wycofał ratingi Energi i Eurocash z powodu wykluczenia spółek z WIG20

Warszawa, 18.03.2019 (ISBnews) - EuroRating zaprzestał prowadzenia oceny ratingowej ryzyka kredytowego spółek Energa i Eurocash w związku z wykluczeniem akcji spółek z indeksu WIG20, poinformowała agencja. Agencja wycofała nadany spółce Eurocash niezamówiony publiczny rating

Grupa Eurocash sprzeda PayUp Polska na rzecz PeP za ok. 110 mln zł

Warszawa, 28.09.2018 (ISBnews) - Grupa Eurocash zawarła przedwstępną umowę sprzedaży 100% akcji spółki PayUp Polska, zarządzającej siecią terminali płatniczych zainstalowanych w sklepach detalicznych na terenie całego kraju, podał Eurocash. Nabywcą jest Centrum Rozliczeń Elektronicznych

Eurocash ma zgodę UOKiK na przejęcie EKO Holding

także.  W połowie marca br. Grupa Eurocash zawarła przedwstępną umowę zakupu 100% akcji EKO Holding - właściciela sieci ponad 250 małych supermarketów zlokalizowanych głównie w południowo-zachodniej Polsce od spółki PelicanVentures. Docelowo, Eurocash zamierza zarządzać siecią EKO w partnerstwie

Eurocash miał 52,25 mln zł zysku netto, 102,34 mln zł zysku EBIT w IV kw. 2018 r.

Warszawa, 28.02.2019 (ISBnews) - Eurocash odnotował 52,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2018 r. wobec 8,75 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 102,34 mln zł wobec 51,38 mln zł zysku rok

Eurocash przedłużył czas na zawarcie umowy przyrzeczonej ws. EKO Holding do 13 I

Warszawa, 29.12.2016 (ISBnews) - Eurocash zawarł aneks do przedwstępnej umowy sprzedaży akcji z 23 lutego br. dotyczącej zakupu 100% akcji w spółce EKO Holding, przedłużając do 13 stycznia 2017 r. termin na zawarcie umowy przyrzeczonej, podała spółka. "Jednocześnie strony umowy

Akcjonariusze Eurocashu zdecydowali o wypłacie 0,73 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 25.04.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Eurocashu zdecydowali na dzisiejszym walnym zgromadzeniu o wypłacie dywidendy z kapitału zapasowego w wysokości 0,73 zł na jedną akcję, podała spółka. "Zwyczajne walne zgromadzenie Eurocash S.A. postanowiło, iż osoby będące

Akcjonariusze Eurocashu zdecydują 25 IV o wypłacie 0,73 zł dywidendy na akcję

Eurocash S.A., zgodnie z rekomendacją wyrażoną w uchwale rady nadzorczej nr 1 z dnia 22 marca 2018 roku zwyczajne walne zgromadzenie Eurocash S.A. niniejszym postanawia, iż osoby będące akcjonariuszami spółki w dniu 16 maja 2018 roku otrzymają dywidendę w wysokości 0,73 zł na jedną akcję spółki; dywidenda

Dino Polska i Play zastąpią Energę i Eurocash w indeksie WIG20 po sesji 15 marca

Warszawa, 01.03.2019 (ISBnews) - W związku z rewizją roczną portfeli indeksów Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie, po sesji 15 marca 2019 r. w portfelach indeksów WIG20 oraz WIG20TR pojawią się Dino Polska i Play, zaś opuszczą je Energa i Eurocash, podała giełda. "W indeksie

Strata netto Eurocash wyniosła 62,9 mln zł w II kw. 2017 przez problemy z VAT

on, że spółka była wykorzystywana przez podmioty zewnętrzne uczestniczące w mechanizmie wyłudzania VAT. Negatywny wpływ tego zdarzenia na zysk netto Eurocash w 2017 r. wynosi około 114 mln zł, tj. 0,82 zł na akcję. Negatywny wpływ na skonsolidowany dług netto Eurocash wyniesie natomiast niemal

Eurocash złożył do UOKiK wniosek o zgodę na przejęcie Eko Holding

Eurocash kontroli nad spółką Eko Holding z siedzibą w Nowej Wsi Wrocławskiej. Przejęcie kontroli nastąpi poprzez nabycie przez Eurocash 100% udziałów w kapitale zakładowym EKO Holding, podano w informacji. W połowie marca br. Grupa Eurocash zawarła przedwstępną umowę zakupu 100% akcji EKO Holding

Eurocash zadowolony z decyzji UOKiK, liczy na szybkie przejęcie Eko Holding

marca br. W połowie marca br. Grupa Eurocash zawarła przedwstępną umowę zakupu 100% akcji EKO Holding - właściciela sieci ponad 250 małych supermarketów zlokalizowanych głównie w południowo-zachodniej Polsce od spółki PelicanVentures. Docelowo, Eurocash zamierza zarządzać siecią EKO w partnerstwie z

UOKiK ma zastrzeżenia do przejęcia Eko Holding przez Eurocash

Eurocash zawarła przedwstępną umowę zakupu 100% akcji EKO Holding - właściciela sieci ponad 250 małych supermarketów zlokalizowanych głównie w południowo-zachodniej Polsce od spółki PelicanVentures. Docelowo, Eurocash zamierza zarządzać siecią EKO w partnerstwie z franczyzobiorcami z regionów działania tej

PeP złożył do UOKiK wniosek w sprawie przejęcia PayUp Polska

Eurocash zawarła przedwstępną umowę sprzedaży 100% akcji spółki PayUp Polska na rzecz Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie E-Płatności (PeP). Cena sprzedaży 100% akcji spółki została ustalona na 110 mln zł, przy czym ostateczna cena sprzedaży może ulec zmianie, w zależności od osiągnięcia przez spółkę

Indeks WIG20 spadł o 0,83% na zamknięciu w piątek

% i osiągnął 63 415,60 pkt. Obroty na rynku akcji wyniosły 909 mln zł, a największe zanotował Eurocash - 169,46 mln zł. Na GPW w piątek wzrosły ceny akcji 119 spółek, 237 spadły, a 122 nie zmieniło się. (ISBnews)

Spółdzielnie Społem staną się akcjonariuszem spółki PSD wraz z grupą Eurocash

Warszawa, 23.07.2015 (ISBnews) - Grupa Eurocash oraz współpracujące z nią w ramach sieci partnerskiej 80 spółdzielni Społem zawarły umowę inwestycyjną, dzięki której spółdzielnie obejmą 50% akcji spółki Partnerski Serwis Detaliczny (PSD), która jest organizatorem tej sieci, podał Eurocash

DM PKO BP podniósł rekomendację Eurocash do 'trzymaj', wycenę do 34 zł

Warszawa, 29.08.2017 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego PKO BP podnieśli rekomendację dla Eurocash do "trzymaj" ze "sprzedaj", a cenę docelową akcji - do 34 zł z 32 zł, wynika z raportu datowanego na 21 sierpnia. Rekomendacja została wydana przy cenie za akcję 33,42 zł

DM PKO BP podniósł rekomendację Eurocash do 'trzymaj', wycenę do 39,7 zł

Warszawa, 08.07.2015 (ISBnews) – Analitycy DM PKO BP podnieśli rekomendację dla spółki Eurocash do "trzymaj" ze "sprzedaj" oraz podnieśli cenę docelową do 39,7 zł za akcję z 32,1 zł, wynika z raportu datowanego na 1 lipca. W dniu wydania rekomendacji kurs wynosił

Goldman Sachs podniósł wycenę Eurocash do 53 zł, nadal rekomenduje 'neutralnie'

Warszawa, 03.06.2016 (ISBnews) - Analitycy Goldman Sachs podnieśli 12-miesięczną cenę docelową akcji Eurocash do 53 zł z 50,9 zł wcześniej i jednocześnie podtrzymali rekomendację "neutralnie", wynika z raportu datowanego na 2 czerwca. Rekomendacja została wydana przy cenie za akcję

DM PKO BP obniżył rekomendację Eurocash do 'sprzedaj', wycena 33,6 zł

Warszawa, 18.12.2014 (ISBnews) – Dom Maklerski PKO BP obniżył rekomendację Eurocash do "sprzedaj" z "trzymaj" i jednocześnie podniósł cenę docelową do 33,6 zł za akcję, wynika z raportu datowanego na 11 grudnia. W dniu wydania rekomendacji kurs wynosił 40 zł. W

GPW zaprezentowała portfel indeksu WIG-ESG

Handlowy, JSW, GTC, InterCars, Grupa Azoty, Eurocash, Budimex, Energa, Kernel, Enea, Tauron, Famur, Comarch, LC Corp, Wirtualna, 11bit, Echo Inv., GPW, PKP Cargo, VRG, Ciech, Benefit Systems, Orbis, Mabion, Amica, Forte, LiveChat, Bogdanka, Boryszew, Stalprodukt, PlayWay, Polimex, Getin Noble Bank, CI

CD Projekt, Dino Polska i Play wejdą do indeksu MSCI Poland, opuści go Eurocash

Warszawa, 14.11.2017 (ISBnews) - Akcje spółek CD Projekt, Dino Polska i Play Communications wejdą w skład indeksu MSCI Poland po zamknięciu notowań 30 listopada br., podała firma MSCI Inc. Składu indeksu opuszczą jednocześnie akcje spółki Eurocash. Jak podkreśliło w odrębnym komunikacie Dino

DM BOŚ obniżył wycenę Eurocash do 30 zł, nadal rekomenduje 'sprzedaj'

Warszawa, 12.05.2017 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska podtrzymali rekomendację "sprzedaj" dla Eurocash i obniżyli cenę docelową akcji do 30 zł z 32,8 zł wynika z raportu datowanego na 4 maja. Rekomendacja została wydana przy cenie 32,85 zł za akcję. W

Eurocash wypłaci łącznie 109,56 mln zł na dywidendę za 2014 rok

Warszawa, 20.05.2015 (ISBnews) - Eurocash wypłaci łącznie 109,557 mln zł na dywidendę, podała spółka. "(…) w dniu 19 maja liczba akcji spółki wynosiła 138.680.636. Oznacza to, że łączna kwota przeznaczona na dywidendę wyniesie 109.557.702,44 zł" – podano w komunikacie

Polskie ePłatności mają zgodę UOKiK na nabycie akcji spółki PayUp

, która stanowi istotne aktywo emitenta. Podstawowym przedmiotem działalności spółki Polskie ePłatności jest realizacja transakcji dokonywanych za pomocą kart płatniczych na terminalach POS" - czytamy dalej. Pod koniec września Grupa Eurocash zawarła przedwstępną umowę sprzedaży 100% akcji spółki

Indeks WIG20 wzrósł o 0,16% na zamknięciu w środę

osiągnął 47 625,23 pkt. Obroty na rynku akcji wyniosły 763,16 mln zł, a największe zanotował Eurocash– 93,0 mln zł. Na GPW w środę wzrosły ceny akcji 162 spółek, 200 spadły, a 121 nie zmieniły się. (ISBnews)  

Noble Securities podniosło wycenę Eurocash do 46,4 zł, nadal zaleca 'trzymaj'

Warszawa, 25.01.2016 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego Noble Securities podnieśli cenę docelową akcji Eurocash do 46,4 zł z 44 zł i podtrzymali rekomendację "trzymaj", wynika z raportu datowanego na 18 stycznia. W dniu wydania rekomendacji za akcję Eurocash płacono 48 zł. W

Właściciel Lubelskiej Cytrynówki w sporze z Luisem Amaralem

miesięcy (pośrednio, poprzez swój wehikuł inwestycyjny Western Gate Private Investments) ma prawie 10 proc. akcji właściciela Żołądkowej Gorzkiej - notowanej na giełdzie w Londynie spółki Stock Spirits Group. - To prywatna inwestycja Amarala, niezwiązana ze spółką - oświadczył Eurocash. Konflikt interesów

Indeks WIG20 spadł o 1,14% na zamknięciu w piątek

osiągnął 47 536,72 pkt. Obroty na rynku akcji wyniosły 637,76 mln zł, a największe zanotował Eurocash – 93,92 mln zł. Na GPW w piątek wzrosły ceny akcji 119 spółek, 208 spadły, a 156 nie zmieniły się. (ISBnews)

DM PKO BP obniżył rekomendacje i wyceny Eurocash i Emperii

Warszawa, 07.12.2016 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego PKO BP obniżyli rekomendację Eurocash do "sprzedaj" i cenę docelową do 32 zł na akcję oraz obniżyli rekomendację Emperii do "trzymaj" i cenę docelową do 63 zł na akcję, wynika z raportu datowanego na 30 listopada

DM Vestor obniżył wycenę Eurocash do 36 zł i podniósł rekomendację do 'trzymaj'

Warszawa, 24.02.2017 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego Vestor obniżyli cenę docelową akcji Eurocash do 36 zł z 41 zł i podnieśli rekomendację do "trzymaj" z "redukuj", wynika z raportu datowanego na 24 lutego. Rekomendacja została wydana przy

Emperia: Postanowienie sądu nie ma wpływu na spełnienie warunku wezwania Maximy

Warszawa, 16.01.2018 (ISBnews) - W ocenie Emperia Holding, postanowienie sądu o zabezpieczeniu roszczenia Eurocash poprzez wstrzymanie wykonania uchwały NWZA  w sprawie zmiany statutu spółki pozostaje bez wpływu na spełnienie warunku wezwania przez Maxima Grupe do sprzedaży 100% akcji

DM BDM rozpoczął rekomendowanie Eurocash od 'redukuj' i wyceny 38 zł

Warszawa, 13.08.2015 (ISBnews) – Analitycy Domu Maklerskiego BDM rozpoczęli wydawanie rekomendacji dla spółki Eurocash od zalecenia "redukuj" i wyceny na poziomie 38 zł, wynika z raportu datowanego na 10 sierpnia. Rekomendacja została wydana przy cenie za akcję 42,5 zł. W

DM BOŚ dodał Vistulę, Neukę, Asseco BS, Eurotel i JSW do 'top picks'

Warszawa, 23.11.2017 (ISBnews) - Do listy spółek, których kurs akcji w najbliższym miesiącu powinien zachowywać się lepiej niż cały rynek analitycy Domu Maklerskiego BOŚ dodali akcje Vistuli, Neuki, Asseco BS, Eurotela i JSW. Z listy najlepszych spółek usunięto jednocześnie: Azoty, InterCars i

DM BDM podwyższył wycenę Eurocash do 38,2 zł, rekomenduje 'akumuluj'

Warszawa, 21.08.2017 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego BDM podwyższyli rekomendację dla Eurocash do "akumuluj" z "redukuj" i podwyższyli cenę docelową akcji do 38,2 zł z 38 zł, wynika z raportu datowanego na 17 sierpnia. Rekomendacja została wydana przy cenie 34,6 zł

Indeks WIG20 wzrósł o 0,89% na zamknięciu w poniedziałek

o 0,51% i osiągnął 47 405,08 pkt. Obroty na rynku akcji wyniosły 572,41 mln zł, a największe zanotował Eurocash– 119,4 mln zł. Na GPW w poniedziałek wzrosły ceny akcji 171 spółek, 174 spadły, a 172 nie zmieniły się. (ISBnews)  

DM Vestor obniżył wycenę Eurocash do 41 zł i podniósł rekomendację do 'trzymaj'

Warszawa, 12.01.2017 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego Vestor obniżyli cenę docelową akcji Eurocash do 41 zł z 43 zł i podnieśli rekomendację do "trzymaj" z "redukuj", wynika z raportu datowanego na 11 stycznia. "O ile oczekiwany powszechnie wzrost

BESI podniósł wycenę Eurocash do 35,1 zł, nadal rekomenduje 'sprzedaj'

Warszawa, 16.12.2014 (ISBnews) – Analitycy Espirito Santo Investment Bank (BESI) podnieśli cenę docelową akcji Eurocash do 35,1 zł z 34,0 zł i podtrzymali rekomendację "sprzedaj", wynika z raportu datowanego na 12 grudnia. Rekomendacja została wydana przy kursie 38,87 zł, zaś

Przegląd informacji ze spółek

Kuśmierowskiego na stanowisko wiceprezesa, podała spółka.  EuroRating zaprzestał prowadzenia oceny ratingowej ryzyka kredytowego spółek Energa i Eurocash w związku z wykluczeniem akcji spółek z indeksu WIG20, poinformowała agencja. Agencja wycofała nadany spółce Eurocash niezamówiony publiczny

Vestor DM obniżył wycenę Eurocash do 43 zł, nadal rekomenduje 'redukuj'

Warszawa, 23.08.2016 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego Vestor obniżyli cenę docelową akcji Eurocash do 43 zł z 50 zł i podtrzymali rekomendację "redukuj", wynika z raportu datowanego na 22 sierpnia. Rekomendacja została wydana przy cenie 46,3 zł za akcję. We wtorek około godziny

Portugalczyk dorobił się dzięki Polsce i Polakom. Właśnie został miliarderem

butelek szampana. Rekordowe zyski W 2005 roku Amaral wprowadził Eurocash na giełdę i od tego czasu wartość spółki wzrosła 15-krotnie. Najwięcej zyskał na tym właściciel, który w tym roku dołączył do prestiżowego Bloomberg Billionaires Index. Ile wynosi jego fortuna? Obecnie Amaral ma 44 proc. akcji w

DM BOŚ podniósł wycenę Eurocash do 34,2 zł, nadal rekomenduje 'sprzedaj'

Warszawa, 02.11.2017 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska podnieśli cenę docelową akcji Eurocash do 34,2 zł z 29,3 zł i podtrzymali rekomendację "sprzedaj", wynika z raportu datowanego na 25 października. Rekomendacja została wydana przy cenie 36,4 zł za

Indeks WIG20 spadł o 1,06% na zamknięciu w czwartek

spadł o 0,67% do 50 125,85 pkt. Obroty na rynku akcji wyniosły 657,8 mln zł, a największe zanotował Eurocash - 107,5 mln zł. Na GPW w czwartek wzrosły ceny akcji 144 spółek, 212 spadły, a 125 nie zmieniły się. (ISBnews)

Vestor DM podniósł rekomendację Eurocash do 'akumuluj', wycena nadal 36 zł

Warszawa, 29.03.2017 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego Vestor podnieśli rekomendację Eurocash do 'akumuluj' z 'trzymaj' i jednocześnie utrzymali cenę docelową akcji na poziomie 36 zł, wynika z raportu datowanego na 28 marca.  Rekomendacja została wydana przy cenie

DM Noble Securities rekomenduje 'kupuj' Eurocash, wycena 48,1 zł

Warszawa, 13.10.2017 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego Noble Securities wydali rekomendację "kupuj" dla Eurocash i wyznaczyli cenę docelową akcji na 48,1 zł, wynika z raportu datowanego na 10 października.  Rekomendacja została wydana przy cenie 37,8 zł za akcję, zaś w

Przegląd informacji ze spółek

Finansowego (KNF) o wyrażeniu zgody na zaliczenie do kalkulacji kapitału Tier II kwoty 40 mln euro, stanowiącej zobowiązanie podporządkowane z tytułu pożyczki podporządkowanej, podał bank. Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie E-Płatności (PeP) kupią 100% akcji PayUp Polska od Eurocash, podał Eurocash

Przegląd informacji ze spółek

Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) sfinalizował nabycie 99,99% akcji Stemlab za 17,5 mln euro, podała spółka.  Atal podjął uchwałę w sprawie utworzenia programu emisji obligacji, który przewiduje m.in. emisję jednej lub więcej serii obligacji, do maksymalnej kwoty 80 mln zł

Zysk netto Eurocash zmniejszył się r/r do 72,34 mln zł w IV kw. 2014 r.

czterech kwartałach ubiegłego roku EBITDA przekroczyła 412 mln zł (+2,6%), na co wpływ miał zwiększony poziom kosztów notowany w pierwszych trzech kwartałach, związany m.in. z akcjami promocyjnymi oraz kosztami integracji i reorganizacji Eurocash Dystrybucja (d. Tradis). W ujęciu jednostkowym zysk

Przegląd prasy

, magazynować lub sprzedawać ISBnews --Ten Square Games miał 18,15 mln zł zysku netto, 22,1 mln zł EBITDA w III kw. --Mirbud ogłosi przymusowy wykup ok. 4,37% akcji JHM Development --Archicom zaktualizował cel sprzedaży do 1400-1500 mieszkań w 2019 roku --Archicom miał 20,22 mln zł zysku netto, 32,33

Indeks WIG20 wzrósł o 0,17% na zamknięciu w środę

zwyżkował o 0,29% do 54 647,10 pkt. Obroty na rynku akcji wyniosły 933 mln zł, a największe zanotował Eurocash – 89,7 mln zł. Na GPW w środę wzrosły ceny akcji 182 spółek, 193 spadły, a 96 nie zmieniły się. (ISBnews)

GPW zwiększa liczbę kontraktów terminowych na pojedyncze spółki do 28

Warszawa, 03.03.2016 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wprowadza do notowania od 4 marca br. nowy kontrakt terminowy, na akcje spółki Eurocash. Po rozszerzeniu oferty notowanych będzie 28 kontraktów na pojedyncze akcje, podała Giełda. "Decyzja o wprowadzaniu

DM BOŚ dodał Pekao, Ergis i Tower Investments do 'top picks'

Warszawa, 21.02.2018 (ISBnews) - Do listy spółek, których kurs akcji w najbliższym miesiącu powinien zachowywać się lepiej niż cały rynek analitycy Domu Maklerskiego BOŚ dodali akcje spółek: Pekao, Ergis i Tower Investments. Z listy najlepszych spółek usunięto jednocześnie: KGHM, BZ WBK, Idea

DM BOŚ obniżył wycenę Eurocash do 32,8 zł, nadal rekomenduje 'sprzedaj'

Warszawa, 13.02.2017 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego BOŚ obniżyli wycenę akcji Eurocash do 32,8 zł z 34,6 zł, podtrzymując rekomendację "sprzedaj", wynika z raportu datowanego na 5 lutego. W dniu wydania rekomendacji kurs wynosił 39,1 zł. W piątek na zamknięciu za akcję spółki

mDM obniżył rekomendację dla Eurocash do 'sprzedaj', wycenę do 42,7 zł

Warszawa, 22.04.2016 (ISBnews) - Analitycy mDomu Maklerskiego obniżyli rekomendację dla Eurocash do "sprzedaj" z "redukuj" oraz cenę docelową akcji spółki do 42,70 zł z 47,50 zł, wynika z raportu datowanego na 18 kwietnia. Rekomendacja została wydana przy cenie 55,77 zł

DM BOŚ obniżył rekomendację Eurocash do 'sprzedaj', podniósł wycenę do 37 zł

Warszawa, 20.10.2015 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego BOŚ obniżyli rekomendację dla Eurocash do "sprzedaj" z "trzymaj", choć jednocześnie podnieśli cenę docelową do 37 zł z 33,9 zł, wynika z raportu brokera datowanego na 12 października. Rekomendacja została wydana

DM BOŚ dodał Inter Cars, Mercor, Idea Bank I Lena Lighting do 'top picks'

Warszawa, 18.12.2017 (ISBnews) - Do listy spółek, których kurs akcji w najbliższym miesiącu powinien zachowywać się lepiej niż cały rynek analitycy Domu Maklerskiego BOŚ dodali akcje spółek: Inter Cars, Mercor, Idea Bank i Lena Lighting. Z listy najlepszych spółek usunięto jednocześnie

Przegląd prasy

pracują w firmie z polskim, czy zagranicznym kapitałem --Resorty zdrowia i cyfryzacji opublikują najprawdopodobniej w piątek projekt rozporządzenia podnoszącego normy promieniowania elektromagnetycznego (tzw. PEM) wg gazety Parkiet --Eurocash poda dokładne plany ekspansji detalu po wynikach za IV

Producent Bolsa i Żubrówki sprzedaje sieć hurtowni za 400 mln zł

innych segmentach produktów, Eurocash będzie znakomitym partnerem napędzającym dalszy rozwój działalności hurtowej - podała spółka. Eurocash kupi 100 proc. akcji lub udziałów w 14 spółkach zależnych CEDC. - Ich łączne przychody pro forma wyniosły w 2009 r. ok. 2,18 mld zł - czytamy w komunikacie Eurocash

GPW: Mamy potencjał, aby umocnić pozycję w gronie dojrzałych rynków

. JSW, Alior Bank, CCC, Play Communications, Orange Polska, Grupa Azoty, Enea, Tauron Polska Energia, Kernel Holding, Kruk, Asseco Poland, Budimex, Eurocash, Ciech, Energa, PKP Cargo, Lubelski Węgiel Bogdanka, GPW, Boryszew, Neuca.  W poniedziałek, 24 września br., w siedzibie London Stock

Noble Securities obniżył rekomendację Eurocashu do 'trzymaj', wycena 44 zł

Warszawa, 05.10.2015 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego Noble Securities obniżyli rekomendację dla Eurocash do "trzymaj" z "kupuj", a cenę docelową akcji podnieśli do 44 zł z 39,85 zł, wynika z raportu datowanego na 29 września. "Biorąc pod uwagę wzrost kursu

DM BOŚ dodał Inter Cars, Alior, KGHM, Play, Playway i Eurotel do 'top picks'

Warszawa, 11.09.2017 (ISBnews) -  Do listy spółek, których kurs akcji w najbliższym miesiącu powinien zachowywać się lepiej niż cały rynek analitycy Domu Maklerskiego BOŚ dodali akcje Inter Cars, Alior Bank, KGHM, Play, Playway i Eurotela. Z listy najlepszych spółek usunięto jednocześnie

Kiedyś sprzedał udziały Eurocash, teraz zajmuje się ustawą o podatku obrotowym

rocznie) oraz odejście od wyższego opodatkowania handlu weekendowego. Pół miliona od Eurocash Skąd takie zainteresowanie Abramowicza akurat tym tematem? Od 2001 r. był prezesem zarządu sieci detalistów Nasze Sklepy, która działała w Białej Podlaskiej i okolicach. W 2008 r. wraz z innymi udziałowcami (był

Frisco.pl otworzy centrum dystrybucyjne w 2018, rozważa wyjście na nowe regiony

posiada 49,8% akcji Frisco.pl S.A., a Eurocash - 44,03%. Renata Oljasz (ISBnews)  

DM BOŚ dodał akcje Azotów, LiveChat i Agory do 'top picks'

Warszawa, 20.07.2017 (ISBnews) - Do listy spółek, których kurs akcji w najbliższym miesiącu powinien zachowywać się lepiej niż cały rynek analitycy Domu Maklerskiego BOŚ dodali akcje Azotów, LiveChat i Agory. Z listy najlepszych spółek usunięto jednocześnie: Enel-Med i Tower Investments

Przegląd informacji ze spółek

szacowany w Grupie Eurocash na 20-30 mln zł rocznie. Przymusowy wykup niemal 4,5 mln akcji Hollywood, reprezentujących 7,43% kapitału zakładowego i 5,76% ogólnej liczby głosów, został rozliczony, podała spółka. Akcje po 1 zł za walor nabyła spółka z grupy inwestycyjnej 21 Concordia, największy pojedynczy

Przegląd prasy

obrót akcjami Krezusa od 27 grudnia --Spółka z NanoGroup uzyskała ochronę patentową wynalazku w USA --PKP PLK kupiły trzy podbijarki za ok. 81 mln zł --TGE złożyła wniosek o zezwolenie na prowadzenie zorganizowanej platformy obrotu --Eurocash ma zgodę UOKiK na przejęcie kontroli nad spółką

DM BOŚ dodał PGNiG, Dino, Mercatora i Azoty do 'top picks'

Warszawa, 23.10.2017 (ISBnews) - Do listy spółek, których kurs akcji w najbliższym miesiącu powinien zachowywać się lepiej niż cały rynek analitycy Domu Maklerskiego BOŚ dodali akcje PGNiG, Dino Polska, Mercatora i Grupy Azoty. Z listy najlepszych spółek usunięto jednocześnie: Eurotel, Sanok

Eurocash przejmuje Grupę Tradis. Fuzja gigant z przychodami rzędu 14 mld zł

przejęcie na giełdzie Emperii przez Eurocash. W styczniu firmy zawarły kompromis. Za blisko miliard złotych w gotówce i akcjach "najeźdźca" miał przejąć jedynie część hurtową Emperi, czyli Grupę Dystrybucyjną "Tradis". Nagły zwrot akcji nastąpił na początku sierpnia. Emperia

GPW ogłosiła 40 uczestników Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego

dzięki temu wzrośnie zainteresowanie inwestorów akcjami spółek z programu, co w efekcie przełoży się na wzrost płynności na tych aktywach, podano również. Spółki, które przystąpiły do programu, musiały wysłać odpowiednie zgłoszenie do GPW oraz spełnić określone warunki: należeć do indeksu mWIG40 lub

Przegląd prasy

Finansowego (KNF) o wyrażeniu zgody na zaliczenie do kalkulacji kapitału Tier II kwoty 40 mln euro, stanowiącej zobowiązanie podporządkowane z tytułu pożyczki podporządkowanej, podał bank. --Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie E-Płatności (PeP) kupią 100% akcji PayUp Polska od Eurocash, podał Eurocash

Przegląd informacje ze spółek

obrotu (organised trading facility, OTF), podała Giełda. Eurocash otrzymał zgodę Urzędu Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na przejęcie kontroli nad spółką Partner, podał Urząd. DataWalk rozpoczął dziś publikacją prospektu ofertę publiczną do 1,35 mln nowych akcji z zamiarem przejścia na

BofA Merrill Lynch rekomenduje 'kupuj' dla Energi, PKN Orlen i PKO BP

Warszawa, 28.05.2015 (ISBnews) - Analitycy Bank of America Merrill Lynch wydali rekomendacje dotyczące spółek GPW: "kupuj" dla Energi, PKN Orlen i PKO BP, "niedoważaj" dla Eurocash, KGHM, PGE, Pekao i mBanku, podano w raporcie datowanym na 27 maja. Według nich, akcje

Przegląd prasy

: Dzięki tegorocznym aukcjom osiągniemy cel 15% OZE w 2020 r. --KNF: Zysk netto sektora bankowego spadł o 54,7% r/r do 0,26 mld zł w styczniu --EuroRating wycofał ratingi Energi i Eurocash z powodu wykluczenia spółek z WIG20 --Akcjonariusze Trans Polonii przyjęli program nabywania akcji własnych

DM BOŚ dodał Sanok, Enel-Med, GTC, Famur i Unimot do 'top picks'

Warszawa, 07.06.2017 (ISBnews) - Do listy spółek, których kurs akcji w najbliższym miesiącu powinien zachowywać się lepiej niż cały rynek analitycy Domu Maklerskiego BOŚ dodali Sanok, Enel-Med, GTC, Famur i Unimot. Z listy najlepszych spółek usunięto jednocześnie: Vistulę, Trakcję, Netię, LPP

Warszawska giełda czeka na zastrzyk kapitału

warto obserwować wczorajszych liderów wzrostu. Wyróżniały się MOL, Groclin, Eurocash, Kernel i CDProjekt. Interesujące jest również zachowanie się cen akcji spółek deweloperskich, między innymi wczorajszego lidera wzrostów BBI Development. Kurs WIG nieruchomości wrócił do poziomu oporu z 2017 roku

BofA Merrill Lynch podniósł rekomendację dla polskich akcji do 'neutralnie'

rekomenduje "kupuj" dla akcji KGHM, Energi i PKO BP. "Poniżej rynku" (underweight) ocenił natomiast Eurocash, JSW, PGE, Pekao i mBank. W ocenie analityków instytucji, dynamika konsumpcji konsumenckiej zrównoważy spowolnienie eksportu, dzięki czemu gospodarka Polski urośnie w 2015 r. o

DM BOŚ dodał Comarch, CD Projekt, Idea Bank i Tower Investments do 'top picks'

Warszawa, 16.02.2017 (ISBnews) - Do listy spółek, których kurs akcji w najbliższym miesiącu powinien zachowywać się lepiej niż cały rynek analitycy Domu Maklerskiego BOŚ dodali Comarch, CD Projekt, Idea Bank i Tower Investments. Z listy najlepszych spółek usunięto jednocześnie Emperię i

Przeglad informacji ze spółek

odnotowało 4,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 8,82 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Eurocash odnotowało 62,9 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017

Przegląd informacji ze spółek

Akcjonariusze Sygnity zdecydowali o przeprowadzeniu programu emisji obligacji o wartości do 100 mln zł, a także w sprawie emisji do 10 mln akcji serii Z z wyłączeniem prawa poboru, emisji akcji serii AA o wartości do 17,25 mln zł i emisji do 30 mln akcji serii AB, wynika z uchwał nadzwyczajnego

DM BOŚ dodał Asbis i Vindexus do 'top picks' na nadchodzący miesiąc

Warszawa, 20.01.2017 (ISBnews) - Do listy spółek, których kurs akcji w najbliższym miesiącu powinien zachowywać się lepiej niż cały rynek analitycy Domu Maklerskiego BOŚ dodali Asbis i Vindexus. Z listy najlepszych spółek usunięto jednocześnie GTC, Celon Pharma i Pelion. Według analityków

Przegląd prasy

całości zobowiązania wobec obligatariuszy --Eurocash: Sprzedaż w kanałach elektronicznych sięgnie 3,5 mld zł do końca 2019r. --Rząd rozpatrzy we wtorek m.in. projekt ustawy budżetowej na rok 2020 --Przymusowy wykup akcji Hollywood został rozliczony --MPiT: Produkcja budowalno-montażowej wzrośnie o

DM BOŚ dodał ASEE, Celon, Pharma, Emperia, Lotos, MDG i OEX do 'top picks'

Warszawa, 12.12.2016 (ISBnews) - Do listy spółek, których kurs akcji w najbliższym miesiącu powinien zachowywać się lepiej niż cały rynek analitycy Domu Maklerskiego BOŚ dodali ASEE, Celon, Pharma, Emperia, Lotos, Medicalgorithmics (MDG) , OEX. Z listy najlepszych spółek usunięto

DM BOŚ dodał Netię i PKN Orlen do 'top picks', usunął 4 spółki

Warszawa, 19.04.2017 (ISBnews) - Do listy spółek, których kurs akcji w najbliższym miesiącu powinien zachowywać się lepiej niż cały rynek analitycy Domu Maklerskiego BOŚ dodali Netię i PKN Orlen. Z listy najlepszych spółek usunięto jednocześnie: Pelion, Mercator, Sanok i Comarch. Według