akcja a obligacja porównanie

NBP: Banki będą zwiększać udział instr. z Tier II, hybrydowych w fund. własnych

portfelach banków komercyjnych. W przeciwnym kierunku oddziaływało umorzenie akcji i instrumentów dłużnych banków przekształcanych w oddziały, amortyzacja części składników funduszy własnych w związku ze zbliżającymi się terminami zapadalności obligacji i pożyczek podporządkowanych w kapitale Tier II oraz

Obroty na rynku głównym GPW spadły o 8,8% r/r do 16,2 mld zł w czerwcu

porównaniu do 21 sesji rok wcześniej. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r

Misselling, czyli naciąganie. Jak się nie dać oszukać instytucjom finansowym

Misselling, czyli naciąganie. Jak się nie dać oszukać instytucjom finansowym

W Polsce misselling, czyli stosowanie wszelkiego rodzaju praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, jest zakazany. A konkretnie nie wolno proponować klientom nabycia produktów finansowych, np. obligacji, polis inwestycyjnych, które nie odpowiadają ich potrzebom. Przykład: nie można

Obroty na rynku głównym GPW spadły o 3,8% r/r do 16,9 mld zł w maju

zagranicznych notowanych na Głównym Rynku sięgnęła na koniec maja 2019 roku 1 182,4 mld zł (275,5 mld euro), wskazano również. W maju 2019 r. na GPW odbyło się 21 sesji giełdowych, w porównaniu do 20 sesji rok wcześniej. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także

Obroty na rynku głównym GPW spadły o 14,7% r/r do 15,39 mld zł w listopadzie

(wartość oferty 16 mln zł). W listopadzie 2019 r. na GPW odbyło się 19 sesji giełdowych w porównaniu do 20 sesji rok wcześniej. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek

MCI Capital miał 45,23 mln zł zysku netto, 45,85 mln zł EBIT w III kw. 2019 r.

zł w III kw. 2019 r. wobec 25,68 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2019 r. spółka miała 60,45 mln zł zysku netto w porównaniu z 45,22 mln zł zysku rok wcześniej, przy zyskach z inwestycji w wysokości 71,61 mln zł w porównaniu z 90,66 mln zł rok wcześniej. Zrealizowany wynik spowodował wzrost

GPW miała 37,14 mln zł zysku netto, 44,79 mln zł zysku EBIT w IV kw. 2018 r.

mln zł rok wcześniej. Wynik z działalności operacyjnej w 2018 r. sięgnął 170,2 mln zł w porównaniu do 186,5 mln zł w 2017 r. EBITDA osiągnęła 202 mln zł, tj. o 6% mniej wobec 2017 r. "Na wyniki finansowe Grupy GPW wpłynęły m.in. przychody finansowe ze sprzedaży akcji spółki stowarzyszonej

Obroty na rynku głównym GPW wzrosły o 12,1% r/r do 16,8 mld zł w lipcu

pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie. (ISBnews)

Buwog uplasował obligacje zamienne na akcje o wartości 300 mln euro

obligacje nie są oprocentowane; początkowa premia konwersji została ustalona na 35% powyżej ceny referencyjnej akcji wynoszącej 23,2592 euro, w porównaniu do początkowej ceny konwersji 31,4 euro" - czytamy w komunikacie. Dziś rano spółka podała, że zarząd Buwog w porozumieniu z radą nadzorczą

Obroty na rynku głównym GPW spadły o 32,1% r/r do 17,1 mld zł we wrześniu

odbyły się 21 sesje giełdowe, w porównaniu do 20 sesji rok wcześniej, podsumowano. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych

MCI miał 11,27 mln zł straty netto w II kw. 2019 r.

. 2019 r. wobec 4,59 mln zł zysku rok wcześniej. W I-II kw. 2019 r. spółka miała 15,22 mln zł zysku netto w porównaniu z 56,32 mln zł zysku rok wcześniej, przy zysku z inwestycji w wysokości 24,77 mln zł w porównaniu z 64,98 mln zł rok wcześniej. W pierwszym półroczu 2019 r. NAV na akcję na koniec

Obroty na rynku głównym GPW spadły o 17,9% r/r do 18 mld zł w listopadzie

Catalyst w listopadzie tego roku zadebiutowały obligacje firmy JHM Development o wartości 10,5 mln zł. W listopadzie 2018 r. na GPW odbyło się 20 sesji giełdowych, w porównaniu do 21 sesji rok wcześniej. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek

Obroty na rynku głównym GPW spadły o 4,6% r/r do 16,4 mld zł w sierpniu

2019 r. na GPW odbyły się 21 sesje giełdowe, w porównaniu do 22 sesji rok wcześniej. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji

Ministerstwo Finansów na większą skalę wchodzi do gry o nasze pieniądze. Od dziś oferuje obligacje trzymiesięczne

Ministerstwo Finansów na większą skalę wchodzi do gry o nasze pieniądze. Od dziś oferuje obligacje trzymiesięczne

Dlaczego to może być ważne wydarzenie dla naszych kieszeni? Proponowane przez rząd oprocentowanie trudno przecież uznać za hit sezonu, 1,5 proc. to znacznie mniej niż oprocentowanie innych obligacji oferowanych obecnie przez skarb państwa. Dla porównania: za dwuletnie obligacje w październiku rząd

Bank Handlowy miał 113,67 mln zł zysku netto, 51,98 mld zł aktywów w III kw.2019

początku roku zwiększył się o 16%, wskazała także instytucja. "Bank z sukcesem rozwija też bankowość prywatną. Liczba klientów tej linii biznesu była 22% wyższa niż rok wcześniej, między innymi dzięki inicjatywom, takim jak wsparcie klienta w inwestowaniu na światowych rynkach obligacji i akcji oraz

Obroty na rynku głównym GPW spadła o 22,6% r/r do 16,53 mld zł w październiku

regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez

Przegląd informacji ze spółek

Większość obligatariuszy posiadających obligacje wyemitowane przez Rottneros AB zgodzili się na wypłatę przez nią dodatkowej dywidendy, podało Arctic Paper, które posiada 51,27% udziału w akcjach i w ogóle głosów Rottneros AB. Grupa Lokum Deweloper sprzedała 64 lokale w III kwartale 2019 roku w

Best chce od Kredyt Inkaso informacji nt. obciążenia majątku spółki

, przy czym powinna ona zostać przyjęta większością kwalifikowaną 3/4 głosów"- powiedział prezes Best Krzysztof Borusowski, cytowany w komunikacie.  Zgodnie z podjętą uchwałą, przedmiotem zabezpieczenia obligatariuszy mogą być portfele wierzytelności, certyfikaty inwestycyjne, a także akcje

Bumech miał 2,99 mln zł straty netto, 3,34 mln zł straty EBIT w III kw. 2019 r.

układowymi. Optymizmem napawa fakt, iż duże grono Wierzycieli - należących do grupy kapitałowej Bumech S.A. jak i spoza niej - zaufało merytorycznej argumentacji zarządu Bumech i skonwertowało wierzytelności objęte układem na obligacje zamienne emitenta, a następnie – w wykonaniu prawa zamiany

GPW miała 41,12 mln zł zysku netto, 47,02 mln zł zysku EBIT w III kw. 2019 r.

I-III kw. 2019 r. wyniósł 108,24 mln zł wobec 138,21 mln zł zysku rok wcześniej. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji

BOŚ Bank miał 17,83 mln zł zysku netto, 19,55 mld zł aktywów w II kw. 2018 r.

97,21 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 25,15 mln zł wobec 25,72 mln zł rok wcześniej. "Grupa BOŚ S.A. wypracowała w II kwartale 2018 roku zysk netto w wysokości 17,8 mln zł, tj. wyższy o 9,1% w porównaniu do wyniku osiągniętego w I kwartale 2018 roku. Grupa BOŚ S.A

Fitch podniósł długoterminowy rating krajowy obligacji przych. GAiT do AA+(pol)

pozytywnej na stabilną. "W opinii Fitch, między spółką i programem obligacji przychodowych a miastem Gdańsk (A-/stabilna) występuje związek kredytowy. Dzisiejsze akcje ratingowe dotyczące ratingów krajowych spółki i ratingów dla programu oraz emisji obligacji przychodowych dostosowują ich ratingi do

Brexit. Ubezpieczenie naszego długu skoczyło w górę

Inwestorzy zagraniczni, którzy pożyczyli Polsce prawie 500 mld zł, np. kupując emitowane przez kolejne rządy obligacje, surowo ocenili skutki, jakie może przynieść naszej gospodarce opuszczenie Unii przez Wielką Brytanię. Runęły ceny polskich akcji oraz kurs złotego do euro, dolara i franka. Ale

Obroty na rynku głównym GPW wzrosły o 28,7% r/r do 25,17 mld zł we wrześniu

wcześniej. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną

Obroty na rynku głównym GPW wzrosły o 4,6% r/r do 20,3 mld zł w styczniu

Warszawa, 01.02.2019 (ISBnews) - Łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW wyniosła 20,3 mld zł w styczniu 2019 r., czyli o 4,6% więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej, podała spółka. "Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wzrosła w styczniu 2019 r. o 3,9% rdr

GPW zachęca do emisji na Catalyst obligacji długoterminowych o stałym kuponie

mld euro, co stanowi aż 48,6% wszystkich transakcji zawieranych w tym okresie w regionie CEE. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji

Analizy Online: Aktywa TFI wzrosły m/m do 257,72 mld zł w kwietniu

Warszawa, 14.05.2019 (ISBnews) - Wartość aktywów krajowych funduszy inwestycyjnych nieznacznie wzrosła - o 0,04 mld zł w porównaniu z poprzednim miesiącem do 257,72 mld zł na koniec kwietnia, podały Analizy Online oraz Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA). Wzrost to efekt

Przegląd informacji ze spółek

br., podała spółka. Acciona Construcción zdecydowała o nabyciu akcji Mostostalu Warszawa w wezwaniu mimo niespełnienia się warunku złożenia zapisów na co najmniej 3 181 267 akcji w I etapie wezwania, podała spółka. Zapisy na pierwszą emisję obligacji publicznych serii AJ1 w ramach VI Programu

Przegląd informacji ze spółek

decyzję o emisji nie więcej niż 1 500 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 500 tys. zł każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 750 mln zł, w ramach programu emisji obligacji, podała spółka. Master Pharm podjął decyzję o zakończeniu przeglądu opcji

Sygnity miało 4,55 mln zł zysku netto w III kw. r. fin. 2018/2019

najistotniejszych elementów restrukturyzacji było także uzyskanie porozumienia z wierzycielami. Było to m.in. możliwe dzięki wykupowi obligacji, który przeprowadziliśmy ze środków pozyskanych z emisji akcji. Obecnie struktura naszego bilansu jest 'zdrowa', a spółka bez problemu na bieżąco obsługuje zadłużenie

PCM odstąpił od dotychczasowej polityki dywidendowej

finansowania działalności operacyjnej, podano także. "Wobec niższego wyniku netto osiągniętego przez grupę kapitałową spółki w roku 2018 w porównaniu z wynikami osiągniętymi w poprzednich latach oraz utrzymującego się słabego sentymentu rynków finansowych dla programów emisji obligacji korporacyjnych

Aktywa Skarbiec TFI spadły m/m do 16 205,3 mln zł na koniec października

się w październiku o 130 mln zł, czyli o 3,3% w porównaniu z końcem września i przekroczyła na koniec miesiąca 3,96 mld zł. W minionym miesiącu mieliśmy do czynienia ze wzrostem aktywów pod zarządzaniem w szerokiej grupie funduszy, a sprzedaż netto sięgnęła 103 mln zł. Od początku roku aktywa

Elektrobudowa obniżyła cele dot. przychodów, EBITDA na 2019, odwołała - na 2020

wyniosą w 2020 r. 728 mln zł, a wynik EBITDA sięgnie 9 mln zł. "Jednocześnie spółka wskazuje, że jej intencją pozostaje pozyskanie środków finansowych w formule obejmującej emisję akcji serii F, emisję obligacji zabezpieczonych oraz udostępnienie nowych limitów gwarancyjnych przez instytucje

Societe Generale został nowym emitentem certyfikatów strukturyzowanych na GPW

polskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Płynność instrumentu i dostęp do notowań online pomagają w bieżącym zarządzaniu portfelem" - powiedział wiceprezes Alior Banku Dariusz Szwed, cytowany w komunikacie. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny

Przegląd informacji ze spółek

obligacji serii FA wyniesie 22 mln zł. Zarządzający funduszami akcji zagranicznych w Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych stawiają sobie za cel poszukiwanie nieodkrytych jeszcze przez rynek innowacyjnych firm. Poszukują spółek, które będą w stanie rozwijać się w tempie kilkudziesięciu procent

Energa i jej obligatariusze porozumieli się ws.zmiany warunków emisji obligacji

., marży odsetkowej do poziomu 1,70% w skali roku ponad 3-miesięczną stopę WIBOR w porównaniu do dotychczasowego poziomu w wysokości 1,50%  w skali roku. "Zmiana warunków emisji obligacji zabezpiecza interesy spółki, ponieważ przy obliczaniu wskaźnika dźwigni finansowej nie będą uwzględniane

FKD miała 0,65 mln zł straty netto, 0,14 mln zł zysku EBIT w IV kw. 2018 r.

przychody ze sprzedaży sięgnęły 0,98 mln zł w IV kw. 2018 r. wobec 7,53 mln zł rok wcześniej. W I-IV kw. 2018 r. spółka miała 0,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 4,81 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 16,98 mln zł w porównaniu z 18,89 mln zł rok

GPW celuje w podwojenie liczby debiutów na rynku głównym i NewConnect do 2020

rocznie. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną

Aktywa Skarbiec TFI wzrosły m/m do 16,66 mld zł na koniec marca

Akcji SFIO oraz fundusze inwestycyjne zamknięte), w tym: a) fundusze akcji, mieszane i alternatywne: 1 851,8 mln zł b) fundusze pieniężne, obligacji i aktywów niefinansowych: 2 433,6 mln zł łącznie: 4 285,3 mln zł 2. Fundusze dedykowane: 12 322,2 mln zł 3. Portfele instrumentów finansowych: 52,1 mln zł

Vantage Dev. przydzielił obligacje z dwóch emisji o łącznej wartości 65 mln zł

Warszawa, 12.12.2016 (ISBnews) - Vantage Development przydzielił w trybie oferty prywatnej 500 tys. obligacji na okaziciela serii O o łącznej wartości nominalnej 50 mln zł oraz 150 tys. obligacji serii O1 o łącznej wartości nominalnej 15 mln zł, poinformowała spółka. Obligacje

GPW miała 42,55 mln zł zysku netto, 48,17 mln zł zysku EBIT w II kw. 2019 r.

zysk netto w I poł. 2019 r. wyniósł 95,06 mln zł wobec 123,56 mln zł zysku rok wcześniej. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji

Echo miało 31,27 mln zł zysku netto, 69,48 mln zł zysku EBIT w III kw. 2018 r.

wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 439,43 mln zł w porównaniu z 328,56 mln zł rok wcześniej. "Sytuacja finansowa Grupy Echo Investment jest doskonała. W trzech kwartałach 2018 r. wypracowaliśmy 158 mln zł skonsolidowanego zysku netto, a na koniec okresu mieliśmy na kontach

Cognor miał 16,03 mln zł zysku netto, 50,96 mln zł EBIT w II kw. 2018 r.

obligacje refinansować, a którego nie mogliśmy wykorzystać z powodu niewystarczających wpływów z ubiegłorocznej emisji akcji" – dodał Zoła. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 535,7 mln zł w II kw. 2018 r. wobec 411,22 mln zł rok wcześniej. Jeśli chodzi o przepływy gotówkowe

Przegląd informacji ze spółek

Spółka celowa BBI Development: Zarządzanie Sezam Sp. z o.o. Nowy Sezam sp.k. oraz Społem Warszawskiej Spółdzielni Spożywców Śródmieście, a także inne podmioty kontrolowane przez BBI Development: Realty 4 Management, Juvenes Development 1, Juvenes Projekt oraz BBI Development zawarły pakiet

Przegląd informacji ze spółek

zawiesiły realizację transakcji sprzedaży nieruchomości w Gorzyczkach na rzecz spółki NICRE za 4 mln zł netto, w związku z dokonaniem przez kupującego płatności wyłącznie części umownego zadatku, podała spółka. Akcjonariusze Komputronika zdecydują o emisji obligacji zamiennych na akcje serii G o

Aktywa pod zarządzaniem Skarbiec TFI spadły m/m nieznacznie w lutym

, mieszanych i alternatywne jak grupy funduszy pieniężnych, obligacji i aktywów niefinansowych utrzymały podobne poziomy aktywów do notowanych na koniec poprzedniego - zmiany analogicznie +0,01% i - 0,07% m/m" - czytamy w komunikacie. Aktywa funduszy akcji, mieszanych i alternatywnych zarządzanych przez

Obroty na rynku głównym GPW spadły o 15,1% r/r do 15,1 mld zł w grudniu

prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na

Przegląd informacji ze spółek

kapitałowa PKN Orlen osiągnęła w 2018 roku najwyższą w historii sprzedaż asfaltu, na poziomie 1,45 mln ton, co oznacza wzrost o 3% w porównaniu do rekordu z poprzedniego roku, podała spółka. Echo Investment zamierza rozpocząć 18 lutego 2019 r. ofertę publiczną do 250 tys. obligacji serii J oraz do 150

BOŚ ocenia, że zysk netto na poziomie 180 mln zł netto w 2021 r. jest realny 

się. Powiedziałbym, że to będzie nie mniej niż 180 mln zł" - powiedział Garbarczyk podczas konferencji prasowej. W I poł. 2019 r. bank miał 44,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 34,18 mln zł zysku rok wcześniej. Jak poinformował dyrektor departamentu kontrolingu i

Przegląd informacji ze spółek

kwartale 2019 roku poziom marży downstream koncernu będzie niższy od średniej za 2018 rok, podała spółka. Nakłady inwestycyjne PKN Orlen wyniosły 3,1 mld zł w I-III kw. 2019 roku w porównaniu do 2,9 mld zł rok wcześniej, podała spółka. Miraculum uchwaliło emisję 1,5 mln obligacji zamiennych

Przegląd informacji ze spółek

. Cyfrowy Polsat zdecydował o utworzeniu nowego nieodnawialnego programu emisji obligacji o łącznej maksymalnej wartości nominalnej obligacji 1 mld zł, który może być przeznaczony na refinansowanie obligacji serii A o wartości nominalnej 1 mld zł, podała spółka. Intencją Cyfrowego Polsatu jest

BOŚ: Współczynniki kapitałowe poprawiły się dzięki restrukturyzacji bilansu

niebankowych. Koszt odsetkowy obligacji jest znacząco wyższy od kosztu depozytów i emisji" - czytamy w komunikacie. W I kwartale 2018 r. zostało wykupionych 100 mln obligacji własnych, a w II kwartale wykupionych zostanie 600 mln obligacji własnych i podporządkowanych. W IV kwartale 2018 r. przypada

Atal przekazał 1668 lokali w I-III kw. br., o 32% więcej r/r

Warszawa, 20.10.2017 (ISBnews) - Atal po 9 miesiącach 2017 roku przekazał 1 668 lokali, w porównaniu do 1 260 rok wcześniej, poinformowała spółka. Oznacza to wzrost o ponad 32% r/r. "Atal na tle branży deweloperskiej wyróżnia się bardzo dobrymi wskaźnikami ekonomicznymi. Rynek docenia

Zysk netto GPW wzrósł r/r do 41,93 mln zł w II kw. 2017 r.

segmentu rynku finansowego (wzrost o 20,8 mln zł), a także wyższych przychodów z segmentu rynku towarowego (wzrost o 2,7 mln zł). Należy podkreślić, że wzrost przychodów z rynku finansowego wynika głównie ze wzrostu przychodów z obsługi obrotu akcjami i innymi instrumentami udziałowymi" - czytamy w

Prezes LPP: Chcemy zwiększać dywidendę zgodnie z przyjętą polityką o 10% rocznie

finansowo. To daje nam bezpieczeństwo nawet przy najgorszych scenariuszach, po to, żeby nie zdarzył się jakiś kolejny kryzys, w którym zmuszeni bylibyśmy do emisji obligacji zamiennych na akcje.  Moim zadaniem jest dbać o długofalowe bezpieczeństwo finansowe tej firmy i dawać zyski wszystkim, którzy w

Przegląd prasy

bilety tańsze o połowę w porównaniu z InterCity i wyższy komfort -- W  2018 r. spadł ruch i obroty generowane przez centra handlowe  Parkiet  -- Dziś ruszają nowe indeksy makrosektorowe, a wśród nich WIG. Games -- Efekty afery GetBacku powoli zacierają się  w wycenach

Copernicus Capital TFI zmienił politykę subfunduszy, rozwija sieć dystrybucji

statutem w 66% są zorientowane na inwestycje za granicą. Subfundusz Best Brands (dawniej Akcji), lokujący aktywa głównie w akcje znanych i stabilnych światowych spółek, zakłada ich selekcję na podstawie kryteriów, takich jak siła biznesu, rozpoznawalność i renoma marki, czy silna pozycja w branży. Z

Cognor Holding złożył KNF prospekt dot. oferty publicznej akcji

banków pismo obejmujące zobowiązanie do udzielenia finansowania bankowego na ten sam cel w wysokości 50 mln euro. Oprocentowanie kredytu oparte jest na stawce WIBOR lub EURIBOR plus marża na poziomie rynkowym dla tego typu transakcji. Dla porównania, obecne oprocentowanie obligacji, które mają zostać

Bank Millennium miał 159,97 mln zł zysku netto, 82,3 mld zł aktywów w I kw. 2019

porównanie wyników do poprzedniego kwartału" - czytamy dalej. Koszty BFG wyniosły w I kw. br. 84,02 mln zł wobec 54,7 mln zł rok wcześniej. "Koszty ogółem w I kw. 2019 r. wyniosły 384,5 mln zł, co oznacza nominalny wzrost o 16,4% w porównaniu z analogicznym okresem roku 2018. Znaczny wzrost

Kruk chce być jednym z aktywniejszych emitentów obligacji na GPW

którym jesteśmy obecni, a 3x EBITDA, ale nie zbliżając się do poziomu 4x" - powiedział Zasępa. Wskaźnik zadłużenia finasowego netto do EBITDA gotówkowej wyniósł 2,3x na koniec III kw. br., zaś na koniec 2017 r. wynosił 2,1x.  Kruk przeprowadził pod koniec listopada emisję obligacji dla

Przegląd informacji ze spółek

ten wynosił 0,42 pkt. proc.  Akcjonariusze Work Service nie podjęli uchwał dotyczących emisji obligacji zamiennych na akcje, podwyższenia kapitału zakładowego i oferty publicznej akcji, podała spółka. XTPL ma umowę na przeprowadzenie ewaluacji technologii z Hefei BOE Joint Technology Co. Ltd

GUS: Wynik finansowy OFE wyniósł -17 mld zł w 2018 roku

funduszy emerytalnych dominowały akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym - 134 mld zł, a ich udział zmniejszył się o 2,4 pkt proc. w ciągu roku. Kolejną pozycją według wielkości udziału były obligacje, które wyniosły 10,4 mld zł, a ich udział w portfelu inwestycyjnym OFE zmniejszył się z 6,8

Zapisy na akcje Cognoru potrwają od 13 do 17 października br.

Warszawa, 05.10.2017 (ISBnews) - Zapisy na akcje emisji nr 11 Cognoru będą trwały od 13 do 17 października, podano w prospekcie emisyjnym. Celem spółki jest pozyskanie od 90 do 101 mln zł w związku z planami restrukturyzacji zadłużenia poprzez wykup obligacji.  Zgodnie z obowiązującym

GPW miała 24,45 mln zł zysku netto, 38,57 mln zł EBITDA w I kw. 2019 r.

ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2019 r. wyniósł 10,84 mln zł wobec 13,72 mln zł zysku rok wcześniej. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów

Aktywa Skarbiec TFI spadły m/m do 18,4 mld zł na koniec maja

Funduszy Akcji SFIO oraz funduszy inwestycyjnych zamkniętych), w tym: a) fundusze akcji, mieszane i alternatywne: 1 876,7 mln zł b) fundusze pieniężne, obligacji i aktywów niefinansowych: 1 980,7 mln zł łącznie: 3 857,4 mln zł 2. Fundusze dedykowane: 14 548,0 mln zł 3. Portfele instrumentów

5 rzeczy, które warto wiedzieć o obligacjach Orlenu

. rocznie. Z jednej strony to bardzo nisko, jeżeli to oprocentowanie porównamy z innymi ofertami obligacji korporacyjnych notowanych już na rynku Catalyst - handluje się na nim wyemitowanymi już przez spółki papierami dłużnymi. Oferta Orlenu jest najtańsza i poniżej średniej dla obligacji korporacyjnych

Przegląd prasy

Hisense złoży ofertę przejęcia 100% akcji Gorenje --Atal przekazał 830 lokali o 66% więcej r/r w I kw. br. --MLP Group wyemitował obligacje serii B o łącznej wartości nom. 10 mln euro --KGHM przedłużył kontrakt na dostawę walcówki miedzianej dla Tele-Foniki Kable --Akcjonariusze JHM Development

GUS: Wynik finansowy OFE wzrósł r/r do 28,4 mld zł w 2017 r. 

inwestycyjnym otwartych funduszy emerytalnych dominowały akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym – 153,1 mld zł, a ich udział stanowił 85,8% całego portfela inwestycyjnego i wzrósł o 2,4 pkt proc. w ciągu roku. Obligacje wyniosły 12,1 mld zł, a ich udział w portfelu inwestycyjnym OFE

Przegląd informacji ze spółek

H88, spółka zależna R22, nabędzie 80 tys. akcji R22 w ramach programu skupu, podało R22. Średnia stopa redukcji złożonych ofert sprzedaży wyniosła ok. 99,39%. Polski Koncern Naftowy Orlen (PKN Orlen) zawarł z APN Promise umowę o współpracy, na mocy której APN Promise

BOŚ Bank miał 24,49 mln zł zysku netto, 18,4 mld zł aktywów w III kw. 2018 r.

6,7 mln zł, tj. o 37,3% niż w II kwartale br. i o 8,1 mln zł, tj. o 49,8% niż w I kwartale 2018 roku. Przebudowa portfela kredytowego mająca na celu zwiększenie udziału kredytów o wyższych marżach a także obniżanie kosztowości depozytów i ograniczanie finansowania w formie obligacji własnych

Skarbiec Holding miał 13,88 mln zł zysku netto w III kw. r.obr. 2018/2019

funduszy pieniężnych, obligacji i aktywów niefinansowych zarządzanych przez Skarbiec TFI wyniosły ok. 2 mld zł, a aktywa funduszy akcji, mieszanych i alternatywnych zarządzanych przez Skarbiec TFI wyniosły ok. 1,6 mld zł" - czytamy dalej w komunikacie. Według stanu na dzień 31 marca 2019 r. Skarbiec

Przegląd prasy

zdecydował o utworzeniu nowego nieodnawialnego programu emisji obligacji o łącznej maksymalnej wartości nominalnej obligacji 1 mld zł, który może być przeznaczony na refinansowanie obligacji serii A o wartości nominalnej 1 mld zł, podała spółka. Intencją Cyfrowego Polsatu jest przeprowadzenie emisji

Przegląd prasy

umożliwia w blisko 100% online-owe sprawdzenie zdolności kredytowej, porównanie kredytów hipotecznych i złożenie wniosku w wybranych bankach, poinformowali przedstawiciele Lendi i MZN Property. --Miraculum dokonało przydziału wszystkich tj. 2 500 000 oferowanych akcji serii T3 emitowanych w ramach

Przegląd informacji ze spółek

dane.  Zarząd Qumaka podjął decyzję w sprawie przygotowania wniosku o ogłoszenie upadłości spółki zgodnie z ustawą z dnia 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe, podała spółka.   Atal wyemitował dwuletnie, niezabezpieczone obligacje serii AM o wartości 70 mln zł, podała spółka

Przegląd informacji ze spółek

Szacunkowy wynik netto grupy kapitałowej Altus TFI wyniósł 6,42 mln zł w I półroczu 2019, wobec 40,33 mln zł rok wcześniej, co stanowi spadek o 84,1%, podała spółka. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie podjął uchwałę w sprawie wykluczenia z obrotu giełdowego na Głównym Rynku akcji

Przegląd informacji ze spółek

Zarząd Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) podjął uchwałę o przeznaczeniu 60,9 mln zł z zysku za 2017 r. na wypłatę dywidendy co daje 1,2 zł na jedną akcję, poinformowała spółka. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży towarów osiągnięte w kwietniu 2018 roku przez Grupę Kapitałową

Akcjonariusze GPW zdecydowali o wypłacie 2,36 zł dywidendy na akcję

projektach uchwał na walne GPW podała, że 22 czerwca ZWZ zdecyduje o przeznaczeniu 96,54 mln zł z zysku za 2015 r. i 2,52 z kapitału rezerwowego na dywidendę, co da łącznie 2,36 zł dywidendy na akcję. W 2015 r. spółka miała 123,72 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 112,29 mln zł zysku

GPW miało 37,69 mln zł zysku netto, 43,13 mln zł zysku EBIT w III kw. 2018 r.

sprzedaży spółki stowarzyszonej Aquis w kwocie 32,2 mln zł, podano w raporcie. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i

Przegląd informacji ze spółek

Zarząd Open Finance postanowił o rozpoczęciu działań mających na celu przygotowanie procesu scalenia akcji spółki. Decyzja ta została podjęta w związku z utrzymywaniem się średniego kursu akcji Open Finance poniżej 0,50 zł oraz kwalifikacją do segmentu Listy Alertów, podał Open Finance

GPW uruchomiła IR Excellence Programme badający jakość relacji inwestorskich

wdrożenia rekomendacji oraz zaprezentowanie ostatecznej oceny jakościowej rynku GPW pod względem określonego działania spółek w realizacji polityki IR" - podsumowano. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek

Zysk netto GPW wzrósł r/r do 33,94 mln zł w II kw. 2016 r.

165,34 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-II kw. 2016 r. wyniósł 23,7 mln zł wobec 69,15 mln zł zysku rok wcześniej. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także

Zysk netto GPW wzrósł r/r do 156,01 mln zł w 2017 r.

niektórych usług świadczonych przez spółkę i konieczność korekty podatku VAT za lata 2011-2016" - czytamy w raporcie. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony

Przegląd informacji ze spółek

. Zarząd Jujubee podjął uchwałę w formie aktu notarialnego w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję 150 tys. akcji w cenie 2 zł za sztukę, w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, skierowaną do menedżerów, podała spółka

PZU oczekuje bardzo dobrych wyników z działalności inwestycyjnej w 2017 r. 

mln zł w 2016 roku i był lepszy o 74 mln zł w porównaniu z poprzednim rokiem. Wzrost wyniku to efekt poprawy koniunktury na GPW, niższego poziomu portfela obligacji, spadku wyniku z odsetkowych aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej na skutek spadku cen polskich obligacji skarbowych

Przegląd informacji ze spółek

Awbud ocenia, że wezwanie do zapisywania się na sprzedaż jego akcji, ogłoszone 27 grudnia 2018 r. przez Abadon Real Estate oraz Petrofox jest zbieżne z interesem spółki, a zaproponowana cena - godziwa, podał Awbud. S&P Global Ratings nadał Alior Bankowi długoterminowy rating  (Long-Term

Przegląd informacji ze spółek

W ramach wezwania na akcje WDX zawarto transakcje na łączną liczbę 1 915 740 akcji, co stanowi 20,74% kapitału zakładowego spółki, podał pośredniczący w wezwaniu Pekao Investment Banking. Orlen KolTrans otrzymał trzy nowe lokomotywy typu Griffin, które zostały przekazane spółce przez firmę

Zysk netto MCI Capital wyniósł 42,78 mln zł w III kw. 2017 r.

. 2017 r. wobec 76,37 mln zł straty rok wcześniej. W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 90,14 mln zł zysku netto w porównaniu z 32 mln zł straty rok wcześniej, przy zysku z inwestycji w wysokości 102,06 mln zł w porównaniu z 27,22 mln zł straty rok wcześniej. Wskaźnik NAV na akcję wyniósł na 30

GPW miała 79,11 mln zł zysku netto, 54,4 mln zł EBITDA w II kw. 2018 r.

wobec 36,39 mln zł zysku rok wcześniej. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010

Oszczędności Polaków rosną. Ale nadal gonimy Europę

Takie wnioski wypływają z porównania "starych" raportów firmy Analizy Online - zbierającej dane m.in. o naszych oszczędnościach - z jej najnowszymi statystykami. W depozytach bankowych, obligacjach, polisach inwestycyjnych, funduszach i akcjach mamy w sumie 531 mld zł. I to nie licząc ani

Przegląd informacji ze spółek

.  PKN Orlen dokonał przydziału obligacji serii D o wartości nominalnej 200 mln zł, oferowanych w ramach programu publicznych emisji obligacji skierowanych do inwestora indywidualnego przy średniej stopie redukcji wynoszącej 28,08%. Rozmowy między Prairie Mining Limited a Jastrzębską Spółką

Legg Mason o GPW: Umiarkowane wyceny, ale i spadek zysków banków i energetyki

zyskowności dwóch największych branż na GPW: bankowej i energetycznej wskazane zostały wśród giełdowych czynników ryzyka. Jako czynniki pozytywne dla rynku akcji Legg Mason wymienił: a) umiarkowane wyceny spółek - wskaźnik C/WK (cena do wartości księgowej) dla indeksu WIG wynosi obecnie 1,28 wobec

Fitch podtrzymał ratingi Energi na poziomie 'BBB', perspektywa stabilna

największy operator systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii, a także trzeci największy sprzedawca energii elektrycznej do odbiorców końcowych w 2015 r. Akcje spółki od grudnia 2013 r. są notowane na GPW. (ISBnews)

Przegląd informacji ze spółek

., poinformowała spółka. LC Corp sprzedał 873 lokale, a przekazał 702 lokali w I kw. 2018 r., podała spółka. OncoArendi Therapeutics przydzielił wszystkie akcje serii F oferowane w pierwotnej ofercie publicznej (IPO), tj., 2 mln sztuk, poinformowała spółka. Średnia stopa redukcji zapisów inwestorów

Przegląd informacji ze spółek

Neuca nabyła, realizując ogłoszoną w czerwcu ofertę zakupu akcji własnych, 150 tys. walorów, podał pośredniczący w ofercie Dom Maklerski mBanku. Braster podpisał umowę dystrybucyjną z firmą Gysgy Reha Kft. z siedzibą na Węgrzech, podała spółka. Skonsolidowane przychody Baltony wyniosły 46,74

Zysk netto GPW wzrósł r/r do 28,23 mln zł w IV kw. 2015 r.

mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2015 r. wyniósł 96,91 mln zł wobec 52,91 mln zł zysku rok wcześniej. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek

GPW: Udział inwestorów indywidualnych na głównym rynku wzrósł do 13% w 2016 r.

rodzajami kontraktów, tzn. kontraktów na indeksy, waluty, akcje, WIBOR i obligacje, podsumowano w komunikacie. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów