akcja żywiec

Grupa Żywiec wypłaci 15 zł dywidendy zaliczkowej na akcję za 2019 r.

Warszawa, 28.10.2019 (ISBnews) - Grupa Żywiec podjęła uchwałę o wypłacie akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2019 w kwocie 15 zł za jedną akcję, mając na względzie fakt, iż spółka posiada środki wystarczające na wypłatę tak ustalonej zaliczki, podała spółka

Akcjonariusze Grupy Żywiec zdecydowali o 26 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 12.04.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Grupy Żywiec zdecydowali o wypłacie łącznie 26 zł dywidendy na akcję za 2017 r., wynika z uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu. "Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia, że łączna wysokość dywidendy za rok obrotowy 2017 na jedną

Akcjonariusze Grupy Żywiec zdecydowali o wypłacie 30 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 08.04.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Grupy Żywiec zdecydowali o wypłacie łącznej dywidendy za rok obrotowy 2018 w kwocie 308,14 mln zł, czyli 30 zł na jedną akcję, wynika z uchwał walnego. "Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia, że łączna wysokość dywidendy za rok

Grupa Żywiec rekomenduje 30 zł dywidendy na akcję za 2018 r.

Warszawa, 06.03.2019 (ISBnews) - Zarząd Grupy Żywiec rekomenduje przeznaczenie całego funduszu rezerwowego w kwocie 4 903 252,16 zł oraz część zysku za rok 2018 w wysokości 303 236 857,84 zł na wypłatę dywidendy za rok 2018 w łącznej wysokości 30 zł za akcję, podała spółka. "Zarząd Grupy

Akcjonariusze Grupy Żywiec zdecydują 8 IV o wypłacie 30 zł dywidendy na akcję

będzie rekomendował przeznaczenie całego funduszu rezerwowego w kwocie 4 903 252,16 zł oraz część zysku za rok 2018 w wysokości 303 236 857,84 zł na wypłatę dywidendy za rok 2018 w łącznej wysokości 30 zł na akcję. Grupa Żywiec warzy piwo w pięciu browarach: Warce, Elblągu, Leżajsku oraz w Żywcu i w

Walne Grupy Żywiec zdecyduje 12 IV o wypłacie łącznie 26 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 16.03.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Grupy Żywiec zdecydują na walnym zgromadzeniu, zwołanym na 12 kwietnia, o wypłacie dywidendy o łącznej wysokości 26 zł na jedną akcję, wynika z projektów uchwał na ZWZ. "Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia, że łączna wysokość

Grupa Żywiec proponuje łącznie 26 zł dywidendy na akcję za 2017 r.

Warszawa, 13.02.2018 (ISBnews) - Grupa Żywiec proponuje przeznaczyć cały fundusz rezerwowy w kwocie 10,239 mln zł oraz część zysku za 2017 rok w wysokości 256,814 mln zł na wypłatę dywidendy za rok 2017 w łącznej wysokości 26 zł na jedną akcję, podała spółka. Mając na względzie wypłatę kwoty

Grupa Żywiec wypłaci 11 zł na akcję zaliczki na poczet dywidendy za 2017 r.

Warszawa, 03.10.2017 (ISBnews) - Grupa Żywiec wypłaci zaliczkę na poczet dywidendy za 2017 r. w wysokości 11 zł na jedną akcję, poinformowała spółka. "Uchwałą z dnia 3 października 2017 roku zarząd spółki postanowił o wypłacie akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za

Akcjonariusze Grupy Żywiec zdecydowali, że łączna dywidenda to 29 zł za akcję

Warszawa, 19.04.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Grupy Żywiec zdecydowali, że łączna wysokość dywidendy na jedną akcję za rok obrotowy 2016 wynosi 29 zł, wynika z uchwał walnego. „Uprawnionymi do dywidendy będą akcjonariusze spółki będący właścicielami akcji w dniu 27 kwietnia 2017 roku

Walne Grupy Żywiec zdecyduje 19 IV o wypłacie łącznie 29 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 23.03.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Grupy Żywiec zdecydują o wypłacie łącznie 29 zł na akcję dywidendy za rok obrotowy 2016, wynika z projektów uchwał walnego zwołanego na 19 kwietnia. Wcześniej spółka wypłaciła 11 zł za jedną akcję w ramach zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy

Grupa Żywiec rekomenduje łącznie 29 zł dywidendy na akcję za 2016 r.

Warszawa, 27.02.2017 (ISBnews) - Grupa Żywiec, po uzyskaniu akceptacji rady nadzorczej, na zwyczajnym walnym zgromadzeniu przedstawi propozycję wypłaty łącznie 29 zł dywidendy na akcję za 2016 r., czyli 18 zł ponad dotychczasową dywidendę zaliczkową, podała spółka. Grupa przedstawi propozycję

RN Grupy Żywiec zaakceptowała wypłatę 11 zł na akcję dywidendy zaliczkowej

Warszawa, 27.09.2016 (ISBnews) - Rada nadzorcza Grupy Żywiec zaakceptowała decyzję zarządu co do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2016 w kwocie 11 zł za jedną akcję, podała spółka. "Tym samym warunek zawieszający związany z wypłatą zaliczki dywidendowej

Grupa Żywiec wypłaci zaliczkę na poczet dywidendy w wysokości 11 zł za akcję

Warszawa, 20.09.2016 (ISBnews) - Grupa Żywiec postanowiła wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za 2016 r. w kwocie 11 zł za jedną akcję, poinformowała spółka. "Zatwierdzone sprawozdanie finansowe spółki za 2015 rok wykazało zysk, a łączna kwota 112

Akcjonariusze Grupy Żywiec zdecydowali o łącznie 35 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 19.04.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze Grupy Żywiec uchwalili na walnym zgromadzeniu, że spółka wypłaci dywidendę za rok 2015 w wysokości 35 zł za jedną akcję, podała spółka. Do tej pory Żywiec wypłacił 12 zł zaliczki na akcję. Uprawnionymi do dywidendy będą akcjonariusze będący

Grupa Żywiec proponuje dywidendę w wysokości 35 zł na akcję za 2015 r.

Warszawa, 23.02.2016 (ISBnews) – Zarząd Grupy Żywiec przedstawi walnemu zgromadzeniu propozycję przeznaczenia 272,69 mln zł z funduszu rezerwowego i części zysku za 2015 r. na dywidendę, co daje 35 zł na akcję, podała spółka. "Zarząd Grupy Żywiec S.A. po uzyskaniu akceptacji rady

Akcjonariusze Grupy Żywiec zdecydują 19 kwietnia o 35 zł dywidendy na akcję

zł wobec 159,77 mln zł zysku rok wcześniej. W ub.r. akcjonariusze Grupy Żywiec ustalili wysokość dywidendy na 25 zł na akcję. Grupa Żywiec w 2015 roku sprzedała 11,612 mln hektolitrów piwa - o 9,6% więcej r/r, warzonego w pięciu browarach, tj. w Warce, Elblągu, Leżajsku oraz w Żywcu i w Cieszynie

Żywiec wypłaci akcjonariuszom zaliczkę dywidendy w wysokości 12 zł na akcję

Warszawa, 24.09.2015 (ISBnews) - Grupa Żywiec zdecydowała o wypłacie akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2015 w kwocie 12,00 zł na jedną akcję, mając na względzie fakt, iż spółka posiada środki wystarczające na wypłatę tak ustalonej zaliczki, podał Żywiec

Grupa Żywiec proponuje dalsze 20 zł dywidendy na akcję za 2014 r.

Warszawa, 21.04.2015 (ISBnews) - Grupa Żywiec proponuje wypłatę dywidendy za rok 2014 w łącznej wysokości 25 zł za jedną akcję, podała spółka. Spółka już wypłaciła akcjonariuszom 5 zł za jedną akcję. W efekcie do wypłaty pozostanie kwota 20 zł za akcję. Ponadto propozycja obejmuje

Akcjonariusze Grupy Żywiec zdecydowali o wypłacie 25 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 09.06.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze Grupy Żywiec postanowili, że łączna wysokość dywidendy za rok obrotowy 2014 wynosi 25 zł na jedną akcję, wynika z uchwał walnego. „(…) uprawnionymi do dywidendy będą akcjonariusze spółki będący właścicielami akcji w dniu 17 czerwca

Akcjonariusze Grupy Żywiec zdecydują 9 czerwca o 25 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 13.05.2015 (ISBnews) – Akcjonariusze Grupy Żywiec zdecydują podczas zwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na 9 czerwca o przeznaczeniu 73 mln z zysku za 2014 r. oraz 183,82 mln zł z funduszu rezerwowego na dywidendę, co da 25 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne

Razem przeciw COVID-19 - tygodniowy przegląd działań firm i organizacji

gastronomicznych, które musiały wstrzymać działalność ze względu na epidemię, pomagając tym samym w przetrwaniu wielu lokalnym przedsiębiorcom. Grupa Żywiec kontynuuje również pomoc w odradzaniu się branży gastronomicznej poprzez platformę systemowej pomocy pod nazwą GASTRO AKCJA, zapewniając wsparcie lokalom z

Grupa Żywiec uruchomiła centrum dystrybucyjne na terenie Arcyksiążęcego Browaru

, za sprawą Grupy Żywiec pracę w 2013 r. miało w Polsce 36,5 tys. osób, przy czym na samą Grupę przypada prawie 4,5 tys. zatrudnionych. Grupa Żywiec posiada browary w Żywcu, Leżajsku, Warce, Elblągu i Cieszynie. Jej głównymi akcjonariuszami są Brau Union AG posiadający 65,16% akcji oraz Harbin B.V

Strata netto Grupy Żywiec zmniejszyła się r/r do 4,11 mln zł w I kw. 2015 r.

Warszawa, 22.04.2015 (ISBnews) - Grupa Żywiec odnotowała 4,11 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 42,16 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 1,62 mln zł wobec 42,45 mln zł

Przegląd informacji ze spółek

. Akcjonariusze Grupy Żywiec zdecydowali o wypłacie dywidendy w łącznej wysokości 15 zł na akcję z zysku za 2019 rok, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. Grupa Żywiec wypłaciła już zaliczkową dywidendę w tej wysokości. PKP Cargo Terminale - spółka z Grupy PKP Cargo - podpisała umowy na modernizację i

Zysk netto Grupa Żywiec spadł r/r do 159,37 mln zł w 2014 r.

Warszawa, 11.02.2015 (ISBnews) - Grupa Żywiec odnotowała 159,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 271,36 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 141,37 mln zł wobec 273,27 mln zł zysku

Browar Pinta planuje emisję akcji na nowy browar na Crowdway

Warszawa, 29.04.2019 (ISBnews) - Browar Pinta za 2 miesiące uruchomi własny zakład z warzelnią w Wieprzu koło Żywca. Zapowiada też budowę drugiego browaru przez nową spółkę Pinta Barrel Brewing. Inwestycję wspierać ma emisja akcji i kampania crowdfundingowa na Crowdway, podała platforma

Przegląd informacji ze spółek

;nieodpowiedzialna" byłaby ekstrapolacja ostatnich dwóch miesięcy na cały rok. Zarząd Grupy Żywiec rekomenduje przeznaczenie całego funduszu rezerwowego w kwocie 4 903 252,16 zł oraz część zysku za rok 2018 w wysokości 303 236 857,84 zł na wypłatę dywidendy za rok 2018 w łącznej wysokości 30 zł za akcję

Wniosek o dofinansowanie Pinta Barrel Brewing został przyjęty przez BGK

wnioski Pinty uzyskały finansowanie" - czytamy dalej. Spółka Pinta Barrel Brewing została wpisana do KRS w kwietniu 2019 roku. Docelowo 70% akcji będzie należeć do Browaru Pinta, a 30% znajduje się obecnie w ofercie dla inwestorów indywidualnych na platformie Crowdway.pl. W ciągu pierwszych trzech

Przegląd informacji ze spółek

Zarząd MLP Group podjął uchwałę o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec 2019 roku w łącznej wysokości 3 984 916,1 zł, czyli 0,22 zł na jedną akcję, podała spółka. Grupa Żywiec otrzymała protokół, sporządzony w ramach kontroli podatkowej, prowadzonej w spółce przez

Przegląd informacji ze spółek

publicznej i wprowadzenia akcji na GPW w Warszawie, podała spółka. Termin przeprowadzenia oferty będzie uzależniony m.in. od warunków rynkowych. Spółka ma "bogaty" plan premier nowych gier na 2020 rok. Nestmedic podpisał umowę, na podstawie której dostarczy mobilne KTG w ramach systemu Pregnabit

Żywiec, czyli hojny weteran GPW

strategicznemu inwestorowi - holenderskiemu koncernowi Heineken. Żywiec pozostaje pod skrzydłami Heinekena już 20 lat i zawdzięcza mu inwestycje liczone w setkach milionów euro. Holenderski właściciel kontroluje obecnie 65 proc. akcji. I to właśnie do jego kieszeni wędruje lwia część dywidend wypłacanych

Przegląd prasy

--Akcjonariusze Śnieżki zdecydowali o 2,6 zł dywidendy na akcję z zysku za 2019 r. --ZWZ Grupy Żywiec zdecydowało o wypłacie łącznie 15 zł dywidendy na akcję --Bank Pekao: Umacnianie PLN może stworzyć ryzyko interwencji NBP na rynku FX --PKP Cargo zawarło umowy na rozbudowę Terminala Małaszewicze za ok

Przegląd informacji ze spółek

i nałożył na operatora kary pieniężne w łącznej wysokości 9,1 mln zł, podał UKE. Neuca ogłosiła ofertę nabycia do 150 tys. akcji własnych, uprawniających do 3,24% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, po 235 zł za akcję, podał podmiot pośredniczący - Dom Maklerski mBanku. Grupa Żywiec

Przegląd prasy

centrum logistyczne w Krakowie --Platforma inPZU rozpoczęła obsługę klientów instytucjonalnych --ZUS przekazał do OFE 6,77 mln zł --Grupa Żywiec rekomenduje 30 zł dywidendy na akcję za 2018 r. --Volvo Polska dostarczy 5 autobusów hybrydowych do Koszalina --Zortrax chce złożyć wniosek o

Przegląd prasy

Ostrołęce C za 609 mln zł netto --MŚ: Zmiany w Programie 'Czyste Powietrze' weszły w życie --Fitch potwierdził ratingi Gdańska na poziomie A-, perspektywa stabilna --Akcjonariusze Mostostalu Zabrze zdecydowali o scaleniu akcji w stosunku 2:1 --BOŚ Bank: Posiedzenie FOMC w centrum uwagi w tym tygodniu --PKP

Przegląd prasy

mld zł --Tomasz Duda został powołany na wiceprezesa JSW ds. rozwoju --PKO BP: Gospodarka w pełni odrobi szok związany z koronawirusem --Ruszyły zapisy na akcje BSC Drukarni Opakowań w wezwaniu spółek AR Packaging --PKO BP jest gotowy do otwarcia oddziału na Słowacji, czeka na decyzje admin

Przegląd informacji ze spółek

z perspektywy możliwego obniżenia inwestycji samorządowych i prywatnych. Akcjonariusze Grupy Żywiec zdecydują 16 czerwca o wypłacie dywidendy w łącznej wysokości 15 zł na akcję z zysku za 2019 rok, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie. Grupa Żywiec wypłaciła już zaliczkową

Przegląd informacji ze spółek

moc ok. 50 kWp. Wykonawcą została firma ML System. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) podjęła decyzję o skierowaniu do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) żądania zawieszenia obrotu akcjami spółek: Fast Finance w restrukturyzacji, One, Prima Moda, Invista oraz Elektrociepłownia Będzin

Przegląd prasy

--KNF skierowała do GPW wniosek o zawieszenia obrotu akcjami 5 spółek --McKeown oraz Giordano zrezygnowali z funkcji członków zarządu Grupy Żywiec --Nowak z MF: Rezerwa środków na rachunkach budżetowych to ok. 107 mld zł w VI --Grupa Azoty zrealizowała 6 mln euro synergii z przejęcia Compo Expert

Comp miał 56,83 mln zł zysku netto, 42,37 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

ostatnim roku parterom kapitałowym, czyli Heinekenowi (Grupa Żywiec) oraz SIBS" – dodał prezes. W jego ocenie Comp staje się innowacyjną firmą o wymiarze międzynarodowym, sukces w Polsce będzie skutecznie powielać również za granicą.  "Grupa Kapitałowa Comp wchodzi w 2019 rok z

Przegląd informacji ze spółek

więcej niż 250 osób, poinformował prezes PKO TFI Piotr Żochowski. Grupa Żywiec podjęła uchwałę o wypłacie akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2019 w kwocie 15 zł za jedną akcję, mając na względzie fakt, iż spółka posiada środki wystarczające na wypłatę tak

Przegląd informacji ze spółek

niż w roku poprzednim. Kino Polska TV - większościowy akcjonariusz Stopklatki - ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 250 476 akcji Stopklatki, stanowiących 2,24% jej kapitału, podały spółki. Cena za jedną akcję w wezwaniu została ustalona na 6,2 zł. Podmiotem pośredniczącym w wezwaniu

Mirbud: JHM Development planuje oddanie do użytku 408 mieszkań w IV kw. 2019 r.

JHM Development prowadzi szeroką akcję inwestycyjną, a planowane oddanie do użytkowania w IV kwartale 408 mieszkań w Skierniewicach, Rumi i Koninie znacząco zwiększy przychody tej spółki na koniec roku" - napisał Mirgos w komentarzu do wyników grupy. Prezes przypomniał, że na koniec III

Przegląd informacji ze spółek

spółki poprzez emisję 2,5 mln akcji imiennych serii E, podano także. Grupa Żywiec odnotowała 258,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 272,57 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. (ISBnews)

Przegląd prasy

Mieszkanie+ ISBnews --MLP Group wypłaci 0,22 zł dywidendy zaliczkowej na akcję za 2019 r. --Grupa Żywiec: Dodatkowe zobowiązanie podatkowe po kontroli ŚUCS to ok. 85 mln zł --Indeks WIG20 spadł o 0,32% na zamknięciu w poniedziałek --Sprzedaż spółek dystryb. Inter Cars wzrosła o 1,5% r/r do 784,5

Przegląd informacji ze spółek

napojów butelkowanych Żywiec Zdrój, podała spółka. Hollywood chce przeprowadzić emisję akcji, zapewniającą również optymalizację struktury finansowania, podała spółka. Przyspieszy to ekspansję rynkową, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Akcjonariusze zdecydują podczas zwołanego na 19 kwietnia

Przegląd prasy

zł zysku netto z dz. kont. w r.obr. 2017/2018 --QubicGames ma umowę dot. wydania gry 'Koloro' na Nintendo Switch --Akcjonariusze Colian zdecydowali o wycofaniu akcji z obrotu na GPW --Grupa Żywiec miała 123,81 mln zł zysku netto, 175,88 mln zł EBIT w I poł. 2018r. --AmRest ma umowę nabycia

Przegląd informacji ze spółek

Ergis miał wstępnie 192,88 mln zł przychodów, 13,5 mln zł EBITDA, 5,18 mln zł zysku netto w III kwartale, podała spółka. Akcjonariusze Ergisu zdecydują o zniesieniu dematerializacji wszystkich akcji i wycofaniu akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów

Przegląd prasy

kosztem 25 mln euro --Millennium dyskutuje z audytorem nt. wpływu orzeczenia TSUE ws. kredytów w CHF --OTTO: Prywatna opieka medyczna najbardziej motywuje pracowniików z Ukrainy --PKO TFI ma 1541 umów o zarządzanie PPK z firmami zatrudniającymi 1,1 mln osób --Grupa Żywiec wypłaci 15 zł dywidendy

Przegląd prasy

--Śnieżka może objąć akcje Radomskiej Fabryki Farb i Lakierów --Zysk netto Grupy Żywiec spadł r/r do 258,55 mln zł w 2017 r. (ISBnews)  

Przegląd prasy

akcji Impexmetalu i Alchemii --Indeks WIG20 wzrósł o 0,37% na zamknięciu we wtorek --KNF zatwierdziła prospekt emisyjny ZCh Police w zw. z emisją akcji serii C --KNF nakazała przeniesienie instrumentów finans. środków z Vestor DM do DM PKO BP --Echo sprzedało 151 mieszkań, przekazało 249 w

Przegląd informacji ze spółek

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wyraziła zgodę na powołanie Macieja Jacenko na stanowisko prezesa Domu Maklerskiego Pekao Investment Banking, podała Komisja.  Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zezwoliła na zniesienie dematerializacji akcji Impexmetalu i Alchemii od 13 listopada, podała

Przegląd prasy

Atrem zainteresowani sprzedażą akcji w wezwaniu GK Immobile --Grupa Lotos przeznaczy kilkaset mln zł na rozwój stacji paliw w 2019 roku --Rząd przyjął projekt noweli ustawy dot. nielegalnego wywozu leków za granicę --Famed Żywiec miał ponad 2,3 mln zł zysku EBITDA i 55 mln zł przychodów w 2018

Przegląd informacji ze spółek

biegłego, firmę mCorporate Finance, przedstawił stanowisko, z którego wynika, że cena 1,3 zł za akcję spółki, ogłoszona w wezwaniu Grupy ALSO Holding oraz Grupy MCI, jest godziwa dla akcjonariuszy z finansowego punktu widzenia, podała spółka. LUG odnotował 0,7 mln zł skonsolidowanej straty netto

Przegląd informacji ze spółek

Grupa Żywiec, po uzyskaniu akceptacji rady nadzorczej, na zwyczajnym walnym zgromadzeniu przedstawi propozycję wypłaty łącznie 29 zł dywidendy na akcję za 2016 r., czyli 18 zł ponad dotychczasową dywidendę zaliczkową, podała spółka. Arctic Paper zdecydował o dokonaniu odpisów z tytułu utraty

Przegląd informacji ze spółek

roku, co oznacza wzrost o 16%, podała spółka.  Rada nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) powołała Tomasza Dudę na stanowisko wiceprezesa ds. rozwoju, podała spółka. Rozpoczęły się zapisy na sprzedaż akcji BSC Drukarnia Opakowań w wezwaniu ogłoszonym przez A&R Carton i Colorpack

Żywiec wypłaci zaliczkowo 18 zł dywidendy

Prawo do zaliczki będą mieć akcjonariusze posiadający akcje 12 listopada. Wypłata nastąpi tydzień później. Żywiec uzasadnia decyzję tym, że ma dobrą kondycję finansową i wypłata nie przekracza połowy jego zysku osiągniętego w pierwszym półroczu 2009 r. powiększonego o kapitały zgromadzone w

Piwo EB wraca do Polski. Na półkach sklepowych ma pojawić się już w maju

lokalu Żywca, czyli w Specjal Pubie - pisze lokalny portal Elblag24.pl. W mieście od kilku lat trwa akcja społeczna, która ma na celu reaktywację EB. Włączyły się w nią również lokalne media, które promują markę m.in. takimi reklamami: Elbląg.net Grupa Żywiec do tej pory zaprzeczała, że jest

Przegląd informacji ze spółek

Wartość aktywów netto zarządzanych przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) wyniosła 15,372 mld zł na koniec maja, podał Altus TFI. Miesiąc wcześniej wartość ta wynosiła 15,2 mld zł. Sfinks Polska uzgodnił w ramach negocjacji z Grupą Żywiec przejęcie kontroli nad siecią lokali

Przegląd informacji ze spółek

Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) o udzielenie zamówienia na "Zaprojektowanie i budowę obwodnicy Olesna w ciągu drogi krajowej nr 11 (S11)", podał Mirbud. Mennica Polska wyceniła posiadany pakiet akcji Enei na 68,54 mln zł wobec wcześniejszej wyceny 77,37 mln zł, podała spółka. W

Przegląd informacji ze spółek

, podała spółka. Akcjonariusze Pepeesu zdecydowali, że wysokość dywidendy z zysku za 2019 r. wyniesie 11,4 mln zł, co oznacza, że wartość dywidendy przypadającej na jedna akcję to 0,12 zł, podała spółka. Grupa Żywiec odnotowała 34,89 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom

Przegląd prasy

spółek rozważa przeniesienie działalności z UK z powodu Brexitu lub już zaczęła wdrażać plany przeniesienia Parkiet --Prezes Synerise: Wartość emisji akcji Wisły Kraków, które mają stanowić ok. 5% kapitału, to 4 mln zł; początek emisji w internecie dziś --Wielton wzniesie zakład chłodni w Wieluniu

Przegląd prasy

Europie Środkowo-Wschodniej --Neuca ogłosiła ofertę nabycia do 150 tys. akcji własnych po 235 zł za szt. --Grupa Żywiec rozpoczęła negocjacje ws. nabycia Browaru Namysłów --Ceny ropy spadły do najniższych poziomów od kilku miesięcy --Dziś dla GPW najważniejsze będą doniesienia z zagranicy, a mniej

Przegląd informacji ze spółek

kraju usług telekomunikacyjnych (tzw. aukcja 5G), podała spółka. Zarząd Grupy Żywiec zarekomendował akcjonariuszom wypłatę dywidendy z zysku netto za 2019 r., wynoszącego 330,34 mln zł, w wysokości 15 zł na akcję, podała spółka. Grupa Żywiec wypłaciła już zaliczkową dywidendę w tej wysokości

Przegląd prasy

PKO BP założyło pół miliona klientów --PKN Orlen sprowadzi kolejne 130 tys. ton ropy naftowej z Angoli --Budimex rozpoczął rozbudowę zakładu Żywiec Zdrój, wartą 38,25 mln zł netto --Hollywood chce przeprowadzić emisję akcji, aby pozyskać 15 mln zł na rozwój --Strabag RE nabył biurowiec Atrium

Przegląd prasy

kredytów obrotowych --Cena emisyjna akcji serii C Selvity została ustalona na 38 zł/szt.  --PCC Exol zdecydował o wcześniejszym wykupie obligacji serii A2 o wart. 25 mln zł --Akcjonariusze Master Pharm zdecydują 24 VI o niewypłacaniu dywidendy za 2019 r. --PGE rekomenduje niewypłacanie

Przegląd informacji ze spółek

(BGK) wypowiedział Nextbike Polska wszystkie umowy kredytu obrotowego nieodnawialnego w rachunku kredytowym, podała spółka.  Zarząd Selvity ustalił cenę emisyjną akcji serii C na kwotę 38 zł za każdą akcję, podała spółka. PCC Exol zdecydował o wcześniejszym wykupie wszystkich 250 tys

Gobarto: Cena w wezwaniu Cedrobu odpowiada wartości godziwej akcji

Warszawa, 28.11.2016 (ISBnews) - Zarząd Gobarto ocenia, że cena zaproponowana w wezwaniu Cedrobu na 34% akcji spółki wysokości 6,7 zł za akcję odpowiada wartości godziwej, podało Gobarto. "Cena akcji w wezwaniu nie jest niższa od średniej ceny rynkowej rozumianej jako średnia

Przegląd informacji ze spółek

Cena emisyjna akcji w ofercie publicznej spółki Morizon została ustalona na 1,5 zł, podała spółka. Cena maksymalna wynosiła 2,05 zł. Spółka zależna Erbudu - GWI zawarła ze spółką Vattenfall Europe Wärme umowę na realizację elektrociepłowni za 74,4 mln zł, podała spółka. Rada nadzorcza

Przegląd informacji ze spółek

Trans Polonia chce, w ramach programu skupu, nabyć nie więcej niż 1 mln akcji własnych, stanowiących ok. 4,38% kapitału po 3,7 zł za akcję, podała spółka. Newag miał na poziomie skonsolidowanym 1,02 mld zł przychodów, 164,39 mln zł EBITDA i 93,4 mln zł zysku netto w 2018 roku według

Przegląd prasy

--Newag miał wstępnie 93,4 mln zł zysku netto w 2018 r. --Paweł Urbaniak zrezygnował z funkcji wiceprezesa Gino Rossi --Akcjonariusze Grupy Żywiec zdecydowali o wypłacie 30 zł dywidendy na akcję --Globalworth Poland RE zostanie wycofane przez właściciela z GPW --BOŚ Bank: Brexit w centrum uwagi w

Przegląd informacji ze spółek

Mex Polska zawarł z Grupą Żywiec umowę o współpracy, która dotyczy sprzedaży piw Grupy Żywiec w lokalach Mex Polska. Szacunkowa wartość umowy wynosi 16 mln zł, a jej ostateczna wartość zależna będzie od wolumenu zakupionego piwa, podała spółka. Liczba akcji zaoferowanych do nabycia w ramach

Przegląd prasy

Grupy Żywiec --Rada nadzorcza PGNiG ogłosiła konkurs na prezesa i członków zarządu --Atal wprowadził do oferty 96 mieszkań w V etapie inwestycji Chojny Park w Łodzi --Rozpoczęła się druga edycja MIT Enterprise Forum CEE --7Levels ma umowę ws. wydania 3 gier na Nintendo Switch --Ceny

Przegląd prasy

zł EBITDA w I kw. 2020 r. --Oferta Mostostalu Warszawa, Acciona z najkorzystniejszą ofertą na odc. S19 --Polkomtel złożył wstępna ofertę w aukcji 5G na pasmo 3,4-3,8 GHz --URE zatwierdził taryfę dla usług magazynowania dla GSP z Grupy PGNiG --Grupa Żywiec rekomenduje wypłatę łącznie 15 zł

Przegląd informacji ze spółek

Akcjonariusze Kruka zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 5 zł na akcję, poinformowała spółka. x-kom oficjalnie otworzył nową siedzibę w częstochowskiej strefie "Euro-Park" Mielec, kosztem ok. 70 mln zł, podała firma. x-kom planuje rozpoczęcie kolejnej inwestycji o wartości 15

Przegląd informacji ze spółek

. Rozważane są różne opcje w tym m.in. zawarcie aliansu strategicznego czy pozyskanie znaczącego inwestora, ale żadne decyzje jeszcze nie zapadły, podała spółka.  Grupa Żywiec otrzymała protokół, sporządzony w ramach kontroli podatkowej, prowadzonej w spółce przez Naczelnika Śląskiego Urzędu Celno

Piwo z dodatkiem byczych jąder, ale też z syropami glukozowymi i kukurydzą. Jakiej jakości jest piwo sprzedawane w polskich sklepach?

trzy główne koncerny browarnicze – należąca do Heinekena Grupa Żywiec, Carlsberg Polska (kapitał duński) i mająca japońskiego właściciela z Grupy Asahi Kompania Piwowarska. W swoich rękach mają 78 proc. ogólnej sprzedaży i aby utrzymać pozycję lidera, ich technolodzy wciąż muszą tworzyć nowości

Przegląd prasy

zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy --Akcjonariusze Grupy Żywiec zdecydowali, że łączna dywidenda to 29 zł za akcję --Produkcja przemysłowa w marcu: +8% r/r, PPI: +4,6% r/r wg analityków --Sprzedaż detaliczna wzrosła o ok. 8,5% r/r w marcu wg analityków --PIK: Wydawcy edukacyjni wydrukują do

PKM Duda dzięki połączeniu ze spółkami zależnymi chce obniżyć koszty

przejmującej oraz bez wymiany udziałów spółek przejmowanych na akcje spółki przejmującej. Z uwagi na przejęcie przez spółkę przejmującą swoich spółek jednoosobowych, połączenie realizowane będzie w trybie uproszczonym, bez poddawania planu połączenia badaniu przez biegłego rewidenta" - czytamy w

Przegląd prasy

, tzw. pre-pack wg gazety Puls Biznesu --Trojanowski, członek zarządu Strabag i przewodniczący Platformy Budowlanej Pracodawców RP: W kolejnych latach można się spodziewać presji na wzrost wynagrodzeń w budowlance i trudności z pozyskiwaniem wykwalifikowanej kadry ISBnews --Grupa Żywiec

Przegląd informacji ze spółek

QubicGames wynagrodzenie w postaci procentu od przychodów ze sprzedaży gry. Akcjonariusze Colian Holding podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia zdecydowali o przywróceniu formy dokumentu akcjom w kapitale zakładowym i wycofaniu akcji z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW), podała spółka

Przegląd prasy

zysku EBIT w 2019 r. --Talanx wycofał prognozę zysku na 2020 rok, podtrzymuje plan wypłaty dywidendy --Pepees wypłaci 0,12 zł dywidendy na akcję z zysku za 2019 r. --Grupa Żywiec miała 34,89 mln zł straty netto, 20,24 mln zł straty EBIT w I kw. --Leszek Skiba został powołany na stanowisko

Przegląd prasy

Grupy Żywiec zdecydowali o 26 zł dywidendy na akcję --Enter Air ma umowę czarteru z Airconsulting wartą szac. 27,43 mln euro --Janusz Juszczyk powołany na prezesa Elektrobudowy na kolejną kadencję --Sescom chce wejść w sektor wózków widłowych i podnośników dzięki przejęciu --PSE: Krajowe zużycie

Przegląd informacji ze spółek

wypłacie 0,27 zł na akcję dywidendy i emisji do 15,5 mln akcji serii L, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na 16 maja. Energa szacuje, że EBITDA grupy wyniesie 601 mln zł w I kwartale 2017 roku, podała spółka Raiffeisen Bank Polska (RBP) zdecydował o odpisaniu marki „Polbank

Przegląd prasy

z tendencją spadkową --Choć rynki akcji zaliczyły najlepszy kwartał od siedmiu lat, to nie powstrzymało to klientów przed wycofywaniem pieniędzy z funduszy ISBnews --Fitch: Deficyt 'general government' Polski wzrośnie do 2,8% PKB w 2020 r. --Fitch podtrzymał rating A- Polski ze stabilną

Przegląd prasy

--Trakcja pracuje nad emisją obligacji zamiennych na akcje dla ARP na 20 mln zł --Emilewicz: Limit 30-krotności składek na ZUS nie zostanie zniesiony --BGK podpisał z EFI aneks do umowy dot. programu gwarancji Kreatywna Europa --LPP: Capex inwestycji w centrum logistyczne wzrósł do 860 mln zł z 500

Przegląd prasy

--Neuca złoży zażalenie od wyroku WSA ws. zobowiązania podatkowego za 2012 r. --Eurohold Bulgaria złożył ofertę nabycia bułgarskich aktywów Grupy CEZ --Mirbud wybrany do budowy obwodnicy Olesna za 667,7 mln zł --Mennica Polska ujmie w raporcie za I kw. koszt z tyt. spadku wyceny akcji Enei --Anwim

Przegląd informacji ze spółek

Akcjonariusze Vivid Games zdecydują o przeniesieniu wszystkich akcji spółki serii A, serii B, serii C oraz serii D, notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect, na rynek regulowany prowadzony przez GPW oraz skupu nie więcej niż 5% ogólnej liczby akcji własnych za łącznie 130

Przegląd prasy

poł. 2019 r. --Celon-Pharma miała 8,16 mln zł zysku netto, 6,43 mln zł zysku EBIT w I półr. --Trakcja: M. Kacprzak i M. Sobczyk zrezygnowali z funkcji wiceprezesów --TIM zdecydował o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych --Grupa Żywiec: Dodatkowe zobowiązanie podatkowe po kontroli to ok

Przegląd prasy

oferta konsorcjum Torpolu za 933 mln zł przekracza budżet --MPiT: Prezydent podpisał nowelizację prawa własności przemysłowej --Akcjonariusze Grupy Żywiec zdecydują 8 IV o wypłacie 30 zł dywidendy na akcję --Nielsen: Sprzedaż słodyczy w małych opakowaniach stanowiła 50,9% rynku w 2018 --Mercor

Przegląd prasy

--Akcjonariusze Polnordu zdecydują 23 X o emisji do 75 mln akcji serii T --Rank Progress miał 10,65 mln zł straty netto, 1,53 mln zł EBIT w I poł. 2019 --MPiT: Dzięki uldze na B+R podatnicy CIT odliczyli 1,68 mld zł w 2018 r. --MOL dokonał spłaty euroobligacji wysokości 500 mln USD --Indeks WIG20 wzrósł o

Przegląd prasy

lokali Piwiarnia Warka od Grupy Żywiec --Akcjonariusze Robyga zdecydowali o 0,27 zł dywidendy na akcję za 2016 r. --Indeks WIG20 wzrósł o 1,22% na zamknięciu we wtorek --Akcjonariusze Wieltonu zdecydowali o 0,25 zł dywidendy na akcję za 2016 r. --TDJ zwiększa pulę plasowanych akcji Famuru do 20

Przegląd informacji ze spółek

. Akcjonariusze Grupy Recykl zdecydują 27 marca o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F, stanowiących nie więcej niż 10% obecnych akcji, tj. 137 667 szt, w drodze subskrypcji prywatnej, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie. Cena emisyjna akcji serii F zostanie określona przez

Przegląd prasy

postępowania arbitrażowe wchodzą w życie 8 IX --GUS: Produkcja żywca wzrosła o 3,7% r/r, mleka o 3,5% r/r w 2018 r. --UTK: Przewozy intermodalne wzrosły o 10,8% r/r w II kw. do 333 tys. jednostek --LPP chce przeznaczyć środki z obligacji na finansowanie centrum logistycznego --Boruta-Zachem zakończył

Przegląd prasy

; --Linie lotnicze już przygotowują się na zniesienie wiz do USA. Narodowy przewoźnik ma w planach uruchomienie połączenia z Waszyngtonem --Grupa Żywiec wdroży swój program odzyskiwania butelek zwrotnych, który wcześniej przetestowała na Śląsku - dowiedziała się gazeta --Jastrzębska Spółka Węglowa

Przegląd prasy

Therapeutics miało 4,45 mln zł straty netto w 2018 r. --Grupa Żywiec miała 6,49 mln zł zysku netto, 12,48 mln zł EBIT w I kw. 2019 r. --CD Projekt wnioskuje o wypłatę 1,05 zł dywidendy na akcję za 2018 r. --ZM Ropczyce miały 13,75 mln zł zysku netto, 20,41 mln zł EBITDA w I kw. 2019 r. (ISBnews)  

Przegląd informacji ze spółek

Akcjonariusze Kopeksu zdecydują 12 kwietnia br. o podziale spółki poprzez przeniesienie części majątku na Famur, wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki. Grupa Żywiec proponuje przeznaczyć cały fundusz rezerwowy w kwocie 10,239 mln zł oraz część zysku za 2017 rok w