akcie pge notowania

Przegląd informacji ze spółek

dystrybutora produktów do lokali w kolejnych 5 latach, podała spółka. Szacunkowa wartość obrotu z dystrybutorem wyniesie 272 mln zł. Polska Grupa Energetyczna (PGE) i Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU podpisały list intencyjny dotyczący wsparcia dla innowacyjnych projektów, poinformował prezes PGE

Przegląd informacji ze spółek

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził nowe taryfy dla energii elektrycznej dla Operatora Systemu Przesyłowego oraz czterech największych operatorów systemów dystrybucyjnych, tj. PGE Dystrybucja, Tauron Dystrybucja, Enea Operator oraz Energa Operator, podał Urząd. 

Przegląd informacji ze spółek

rekomendację "kupuj" dla akcji Tauronu i obniżyli cenę docelową akcji do 4,70 zł, wynika z raportu datowanego na 30 lipca. Analitycy Domu Maklerskiego mBanku podtrzymali rekomendację "trzymaj" dla akcji PGE, ale obniżyli cenę docelową akcji do 17,6 zł, wynika z raportu

Przegląd prasy

pozytywnie ocenia dementi rządu nt. konsolidacji OFE --Kluza: Deklaracja NFOŚiGW o dokapitalizowaniu BOŚ to ważny sygnał dla rynku --R. Paszkiewicz będzie odpowiedzialny za infrastrukturę kolejową na Ukrainie --JHM Development sprzedał aktami notarialnymi 12 lokali w maju --Eurostat: Ceny producentów

Inwestycje Polskie ruszają w rejs

momencie sprywatyzować warte dziś prawie 12 mld zł pakiety akcji giełdowych spółek PGE Polska Grupa Energetyczna, PKO BP, PZU i CIECh. Z tej puli akcje o wartości do 10 mld zł zostaną przekazane na podniesienie kapitału rządowego Banku Gospodarstwa Krajowego, a resztę na opłacenie swojego kapitału otrzyma