akceptowalny

Rozmawiał: Konrad Niklewicz

Lewandowski: Podatek od transakcji jest wydajny i publicznie akceptowalny

Lewandowski: Podatek od transakcji jest wydajny i publicznie akceptowalny

Podatek od transakcji finansowych jest wydajny i publicznie akceptowalny. Z populistycznym posmakiem "ukarania rynków finansowych" - mówi "Gazecie" Janusz Lewandowski, unijny komisarz ds. budżetu

Jak wyłudzano towar z Lidla? Problem tylko w Polsce. Wkracza UOKiK

Akcja Lidla ze zwrotami wydawała się sieci bezpieczna, bo sieć przetestowała ją wcześniej w Niemczech oraz w Szwajcarii. Tam z promocją nie było żadnych problemów. Zwroty oczywiście występowały, ale w akceptowalnych ilościach.

KNF: Odsetek kredytów zagrożonych zbliża się do 8 proc.

kredytów", podniósł się. Oceniam, że obecnie w Polsce jesteśmy w trendzie wzrostowym. Zbliżamy się do około 8 pkt proc. Z punktu widzenia polskiej gospodarki jest to poziom zdecydowanie akceptowalny - powiedział w TVN CNBC Stanisław Kluza, szef KNF. Według niego w tym roku banki mogą udzielić kredytów

Przegląd skanerów do filmów

Skaner do filmów może zastąpić powiększalnik, a ceny zbliżyły się do poziomu akceptowalnego przez zaawansowanych fotoamatorów. Dlatego przygotowaliśmy krótki przegląd urządzeń dostępnych na naszym rynku By dokonać obróbki zdjęć w komputerze, musimy w jakiś sposób przenieść je do jego pamięci

KNF chce zakończyć prace nad interwencją produktową dot. UKF do II kw. 2020 r.

, dystrybucji oraz sprzedaży ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, charakteryzujących się nieakceptowalnymi w punktu widzenia organu nadzoru cechami, podała Komisja. KNF chce zakończyć prace nad interwencją produktową najpóźniej w II kwartale 2020 r. Komisja wśród

Morawiecki: Poparłbym 4 niedziele wolne od handlu, ale ważny jest kompromis

Warszawa, 27.10.2017 (ISBnews) - Ustanowienie nawet 4 niedziel wolnych od handlu byłoby akceptowalne, ale ponieważ w kompromisowym rozwiązaniu poprzestano na 2 niedzielach wolnych, należy uszanować tę decyzję, uważa wicepremier Mateusz Morawiecki. "Ja już wcześniej mówiłem, że dla mnie 4

Action uzgodnił z częścią wierzycieli warunki spłaty zobowiązań w ramach układu

wraz z jej wierzycielami, reprezentującymi większość wymaganą do zawarcia układu w postępowaniu sanacyjnym, akceptowalne dla spółki i tych wierzycieli główne warunki spłaty zobowiązań w ramach układu" – czytamy w komunikacie. Spółka przystąpi do uzgadniania szczegółowych warunków

NFOŚiGW rozdysponuje 300 mln zł w ramach programu dot. projektów geotermalnych

. Jest zdecydowanie najbardziej ekologiczne. Oprócz tego, że jest bezemisyjne i nie generuje odpadów, ma też szereg innych zalet: jest w pełni dyspozycyjne, całkowicie bezpieczne, niekontrowersyjne, akceptowalne społecznie i nie ingeruje w krajobraz" - podsumowano. (ISBnews)  

BOŚ Bank uruchomił licznik efektów ekologicznych

typu LED i termomodernizację" - czytamy w komunikacie. Inwestycje mające na celu wyeliminowanie już powstałych substancji szkodliwych, to m.in. oczyszczalnie ścieków pozwalające na redukcję substancji biogennych do poziomów akceptowalnych, instalacje w fabrykach usuwające substancje chemiczne

Polnord może zlecić więcej budów własnej spółce wykonawczej

" - powiedział Krawczyk dziennikarzom.  "Zobaczymy, niczego nie wykluczam" - dodał prezes, pytany, czy Polnord Construction może otrzymać więcej zadań. Zastrzegł, że stanie się to, gdy spółka "będzie zmuszona" do tego nieakceptowalnymi kosztami wykonawstwa ze strony

BIK: Liczba wniosków o kredyt mieszkaniowy spadła o 7,1% r/r w minionym tygodniu

szczególności gdy chodzi o wysokość wkładu własnego, który bezpośrednio wpływa na wysokość wskaźnika LtV: relacji wartości kredytu do wartości nieruchomości. W tym przypadku należy oczekiwać obniżenia jego akceptowalnego poziomu, czyli zwiększenia wkładu własnego. Będzie to stanowiło barierę dla części

Akcjonariusze Santander BP zdecydują 16 V o wypłacie dywidendy

: - poziom zysków zatrzymanych pozwala na realizację strategii przyjętej przez bank/grupę i zapewnia właściwą równowagę między wykorzystaniem kapitału oraz jego wzrostem; - istniejąca baza kapitałowa odzwierciedla ostrożne podejście i akceptowalny poziom ryzyka związanego z bieżącą oraz przyszłą

Fitch przyznał GetBack rating długoterminowy B+, perspektywa stabilna

, odpowiedni poziom kontroli ryzyk (w szczególności w odniesieniu do wycen portfeli), dobrą kontrolę wydatków, akceptowalny poziom zadłużenia oraz wysoką marżę EBITDA. Jednocześnie agencja zwróciła uwagę na jednolity charakter modelu biznesowego, koncentrację działalności (oraz przychodów) oraz spadek

Mercator Medical: Celem nadal 10% rentowności EBITDA przy rosnącej skali dział.

, ale mimo to utrzymujemy akceptowalne wskaźniki bilansowe. Wdrożyliśmy też program oszczędnościowy oraz inwestujemy w nowe produkty. Naszym celem pozostaje osiągnięcie rentowności EBITDA na poziomie 10% przy rosnącej skali działalności" - powiedział Kruszewski, cytowany w komunikacie. Rok 2019

Program dla górnictwa węgla brunatnego wkrótce trafi do Komitetu Stałego RM

energetycznego a tym samym konkurencyjności gospodarki narodowej, poprzez dostęp do surowców po racjonalnych i konkurencyjnych kosztach. 4. Nośnik energii akceptowalny z punktu widzenia ochrony środowiska oraz ochrony rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Kamila Wajszczuk (ISBnews)

CDRL: Sprzedaż w sklepach własnych w Polsce szac. niższa o ok. 30% r/r w I kw.

rozpoznaje jako niskie. Całość kolekcji wiosna-lato 2020 spółka posiada już w swoich magazynach, lub w drodze do magazynów. Kolekcja jesień-zima 2020 została zamówiona z dużym wyprzedzeniem, więc aktualne opóźnienie produkcji (obecnie 2 tygodnie) mieści się w marginesie czasowym akceptowalnym przez emitenta

OncoArendi Therapeutics ma zgodę IEC na badania kliniczne fazy 1b dla OATD-01

bezpieczeństwa i farmakokinetyki związku oraz określenia zakresu akceptowalnych dawek, które będą mogły być używane w fazie II badań klinicznych, w której udział będą brali pacjenci. "Część kliniczna (faza 1a oraz 1b) rozwoju związku OATD-01 jest prowadzona w ramach projektu 'Badania przedkliniczne i

OncoArendi Therapeutics ma zgodę na rozpoczęcie badań klin. fazy 1b dla OATD-01

zdrowym ochotnikom w celu oceny bezpieczeństwa i farmakokinetyki związku oraz określenia zakresu akceptowalnych dawek, które będą mogły być używane w fazie II badań klinicznych, w której udział będą brali pacjenci. Zgoda została uzyskana w rezultacie wniosku złożonego do BfArM 30 października 2018 r

APK: Wynik sektora general government to: -1,7% PKB w 2019r., +0,2% PK w 2020r.

najlepszym wynikiem od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, podkreślono. "Szacuje się, że deficyt strukturalny ukształtował się na poziomie 1,2% PKB, tj. o 0,6 pkt proc. niższym niż w roku poprzednim. Oznacza to osiągnięcie średniookresowego celu budżetowego (MTO) w akceptowalnym dla Komisji

BAH miał 31,99 mln zł straty netto, 18,87 mln zł straty EBIT w 2019 r.

wąskiej grupy osób. Odrobiliśmy lekcję, której udzielił nam rynek, jednak jej koszt jest nieakceptowalny, za co biorę odpowiedzialność" - ocenił prezes. Dodał, że pandemia COVID-19 diametralnie pogorszyła sytuację spółki. "Działając w obliczu krytycznego dla grupy zagrożenia przyspieszyliśmy

BIK: Banki udzieliły o 28,9% mniej r/r kredytów mieszkaniowych w maju br.

). I w końcu trzecia grupa na rynku to banki (dostarczyciele finasowania, czyli podaż kredytu), ich zaostrzona polityka kredytowa, skutkująca ograniczoną dostępnością kredytu, szczególnie w wyniku zmniejszenia akceptowalnego poziomu wskaźnika LtV. Te czynniki oraz wyższe wymagania odnośnie wysokości

BIK: Banki udzieliły o 23% mniej r/r kredytów mieszkaniowych w kwietniu

lewarowane zakupy inwestycyjne jako alternatywa dla depozytów o ujemnej realnej stopie zwrotu), banków (dostarczycieli finasowania - zaostrzona polityka kredytowa w konsekwencji ograniczona dostępność kredytu, szczególnie w wyniku zmniejszenia akceptowalnego poziomu wskaźnika LtV – wyższe wymagania co

ARP warunkowo potwierdza możliwość dokonania inwestycji w Trakcję PRKiI

wypłaty środków, a także podjęcia przez walne zgromadzenie spółki uchwał o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki i zmianie statutu spółki, w brzmieniu akceptowalnym dla ARP, na podstawie których, między innymi: • dokonane zostanie podwyższenie kapitału zakładowego spółki z kwoty 41 119 638,4 zł

Tauron ma porozumienie ws. bloku w Jaworznie, termin oddania - do 15 XI

awarii, o której mowa powyżej" - czytamy dalej. Zaawansowanie projektu na dzień przekazania niniejszego raportu bieżącego wynosi ponad 98%. "Zawarte porozumienie umożliwia przede wszystkim kontynuację prac przy bloku 910 MW i daje Rafako szansę na zakończenie tej inwestycji w akceptowalnym

BIK: Banki udzieliły o 4,1% więcej r/r kredytów mieszkaniowych w marcu

nabyć nieruchomość (strach przed bezrobociem i spadkiem dochodów versus chęć skorzystania z okazji cenowej oraz rekordowo niskich stóp procentowych) oraz od banków (m.in. polityka kredytowa, zmniejszenie akceptowalnego poziomu wskaźnika LtV, zwiększenie wysokości wkładu własnego, preferowanie

PGG: Propozycja związków to ok. 100 mln zł mniej oszczędności niż plan zarządu

zaledwie 26 mln zł na miesiąc. Propozycja strony społecznej jest więc o ok. 100 mln zł mniejsza niż zaproponowana przez spółkę, podano w komunikacie. "Propozycja związków jest nieakceptowalna, ponieważ nie uratuje firmy. W zakresie wynagrodzeń i zapisów tarczy antykryzysowej pozwoliłaby zaoszczędzić

FPP: Środki na walkę z COVID-19 powinny trafiać też do podwykonawców szpitali

powodu epidemii, jak również lawinowego zwiększenia poziomu dezynfekcji wykonywanej w szpitalach. Dostawy środków czystości i dezynfekcji wzrosły o kilkaset procent. Jednak szpitale nadal płacą za usługi według wcześniej zawartych, wieloletnich kontraktów. Taka sytuacja jest nieakceptowalna - należy

Ciech Soda Romania zwolni ponad 70% załogi w ramach dobrowolnych odejść (aktual)

Grupy Ciech po akceptowalnej cenie, nie przyniosły do tej pory żadnych rezultatów. W związku z tym spółka Ciech Soda Romania, która nie może dłużej ponosić kosztów utrzymania pełnej załogi zakładu znajdującego się w trybie wstrzymania produkcji, została zmuszona do podjęcia decyzji odnośnie finalizacji

Ciech Soda Romania zwolni ponad 70% załogi 1 kwietnia w ramach programu odejść

70% załogi. "Trwające od pół roku negocjacje dotyczące wznowienia dostaw pary technologicznej do rumuńskiej fabryki sody Grupy Ciech po akceptowalnej cenie, nie przyniosły do tej pory żadnych rezultatów. W związku z tym spółka Ciech Soda Romania, która nie może dłużej ponosić kosztów

TAG ogłosił wezwanie na 100% akcji Vantage Development po 11,5 zł za akcję

akceptowalne dla wzywającego) na koncentrację przedsiębiorców, tj. przejęcie przez nabywcę kontroli nad spółką" - czytamy dalej. Wezwanie jest także zależne od podjęcia przez walne zgromadzenie spółki uchwały o zniesieniu dematerializacji akcji lub uchwały o wycofaniu akcji spółki z obrotu na rynku

Grupa Azoty obniża capex planowany na br. o 0,5 mld zł

bierni. Poprawiamy cash flow poprzez poprawę kapitału obrotowego. To wzmacnia nasz bilans. Dodatkowo aktywnie zarządzamy wydatkami capex cały czas utrzymując parametry wskaźników bankowych na poziomie akceptowalnym przez naszych partnerów finansowych. Planowane do realizacji w czwartym kwartale

OncoArendi Therapeutics złożył wniosek dot. badania klin. fazy 1b dla OATD-01

badanie bezpieczeństwa i tolerancji leku podawanego wielokrotnie u zdrowych ochotników, w celu określenia zakresu akceptowalnych dawek, które będą mogły być używane w fazie II badań klinicznych, w której udział będą brali pacjenci" - czytamy w komunikacie. Pozytywne zakończenie tej fazy będzie

Wznowiono dostawy ropy rurociągiem 'Przyjaźń' do PKN Orlen i Grupy Lotos

- akceptowalnym przez klientów PERN. Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 109,7 mld zł w 2018 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r. Grupa Lotos jest

Murapol zakontraktował grunt w Krakowie za 27,1 mln zł netto pod 572 lokale

współpracy są akceptowalne dla obydwu stron transakcji. Bardzo nas to cieszy, gdyż zakontraktowany grunt jest atrakcyjny inwestycyjnie, o czym wiedzieliśmy już w pierwszym podejściu do jego zakupu" - powiedział prezes Murapolu Nikodem Iskra, cytowany w materiale. Obecnie w sąsiedztwie zakontraktowanej

Kinga Banaszak-Filipiak zrezygnowała z pełnienia funkcji członka zarządu PBG

opóźnienia w realizacji dwóch znaczących dezinwestycji. Celem spółki jest uzgodnienie akceptowalnego dla obligatariuszy harmonogramu wykupu obligacji, który uwzględniać będzie aktualne założenia i szacunki spółki w zakresie wpływów środków finansowych na ich spłatę. 16 września br

Rząd zajmie się programem dla sektora górnictwa węgla brunatnego w Polsce

, poprzez dostęp do surowców po racjonalnych i konkurencyjnych kosztach. 4. Nośnik energii akceptowalny z punktu widzenia ochrony środowiska oraz ochrony rolniczej przestrzeni produkcyjnej, podano także. Osobą odpowiedzialną za przygotowany dokument jest wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski

Ergis miał wstępnie 3,95 mln zł zysku netto, 11,6 mln zł EBITDA w III kw.

szanse powrotu w krótkim czasie do akceptowalnej rentowności" - powiedział prezes Tadeusz Nowicki, cytowany w komunikacie. Grupa Ergis jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Specjalizuje się w produkcji opakowań do żywności (folie i laminaty barierowe na bazie

PCC Rokita ma umowę z chińskim partnerem ws. produkcji węglanów

) nieuzgodnienie zasad dostawy mediów do spółki celowej, warunków udzielenia licencji spółce celowej oraz warunków użytkowania gruntu przez spółkę celową, c) jeśli któraś ze stron umowy stwierdzi niesatysfakcjonujące wyniki analizy finansowej projektu, w tym nie będzie akceptowalny poziom przewidywanych nakładów

KRD/ZPF: 88% polskich firm ma problem z zaległościami kontrahentów

gospodarcza" - dodał ekspert Rzetelnej Firmy Andrzej Kulik.  Skutecznym lekarstwem na nieterminowość kontrahentów jest faktoring. Firmy chcą korzystać z pomocy fintechów, ale nie za wszelką cenę. "Firmy widzą sens w faktoringu, pod warunkiem, że jego koszt jest przez nich akceptowalny i

ME rozpoczęło konsultacje nowelizacji ustawy o OZE dot. aukcji w 2019 r.

, czego skutkiem powinno być w perspektywie długofalowej zapewnienie stałego dostępu do energii dla odbiorców końcowych, przy jednoczesnym utrzymaniu cen energii na akceptowalnym poziomie" – czytamy w komunikacie. Wśród celów jest stworzenie stabilnego otoczenia prawnego, dzięki czemu

ZUS wybrał platformę IBM Z do obsługi systemu KSI

wiarygodność, stabilność i bezpieczeństwo systemu ZUS jak również akceptowalny poziom kosztowy. Dzięki umowie wiążącej oba podmioty w ciągu kolejnych czterech lat możliwa będzie dalsza efektywna współpraca z IBM, jak również rozbudowa systemu" - podkreślił członek zarządu ZUS ds. informatycznych Krzysztof

Ena ma list intencyjny z Węglokoksem i TF Silesia ws. inwestycji finans. w KHW

spełnienia wielu warunków związanych m.in. z przedstawieniem akceptowalnego biznesplanu i modelu finansowego oraz uzyskaniem wymaganych zgód korporacyjnych. Ostateczne decyzje Inwestorów co do zaangażowania w KHW zostaną podjęte m.in. po analizie przeprowadzonego badania due diligence oraz po ustaleniu

DM BDM podniósł rekomendację Śnieżki do 'akumuluj', wycena nadal 56,4 zł

50,6 zł. W poniedziałek około 10.00 za akcję płacono 52,83 zł. "Od czasu naszej ostatniej rekomendacji "redukuj" z połowy lipca kurs Śnieżki spadł o 17%. Po rozczarowujących wynikach II kw. 2016, obecna wycena rynkowa spółki powróciła naszym zdaniem do akceptowalnych poziomów, biorąc

Play zwiększa elastyczność finansowania w ramach umowy kredytów

zadłużenia; 9) Inne zmiany definicji skonsolidowanych przepływów pieniężnych, skonsolidowanej EBITDA, akceptowalnych Źródeł finansowania, dozwolonych przejęć, z korektami do wyliczeń oraz innych korekt wskaźnika EBITDA"- wymieniono w komunikacie. Play Communications jest właścicielem 100% udziałów w

JSW ma term sheet z bankami, ARP ws. 460 mln zł plus ok. 81 mln USD finansowania

spółki, zawarcia akceptowalnej dokumentacji dotyczącej finansowania oraz ustanowieniu stosownych zabezpieczeń na rzecz kredytodawców" - czytamy w komunikacie. Term sheet przewiduje łączne zaangażowanie ze strony kredytodawców w wysokości 460 mln zł oraz równowartość w złotych kwoty ok. 81 mln USD

Potencjał przekazań Lokum Deweloper to 973 lokale na 2018 r.

gotowa na zakupy działek w tym roku, jednak uzależnia je przede wszystkim od dostępności gruntów gwarantujących dobre marże. "Grunty - pytanie, czy będą dostępne w cenach dla nas akceptowalnych. Kilkadziesiąt milionów złotych - 100 mln zł to jest naturalny poziom [rocznych wydatków na grunty

Orlen Projekt: Odstąpiliśmy od umowy z Polwaksem w związku z brakiem płatności

dokumentacji do spornych faktur. Co więcej, znamienne jest, że w ramach trwającej współpracy stron przedstawiana przez Orlen Projekt forma dokumentacji była do tej pory uznawana przez spółkę Polwax za akceptowalną, i na jej podstawie dokonywano płatności należnego Orlen Projekt wynagrodzenia" - czytamy

BGK miał 390,13 mln zł zysku netto, 100,52 mld zł aktywów w 2019 r.

zawieszenie płatności. Dodatkowo wprowadzono uproszczoną ścieżkę akceptacji zawieszenia spłat oraz odnowienia finansowań w przypadku klientów dotkniętych skutkami epidemii z jednoczesnym utrzymaniem akceptowalnego poziomu ryzyka" - czytamy w raporcie finansowym.  BGK przypomina, że 17 marca br

Grupa Azoty miała 105,6 mln zł straty netto, 44,1 mln zł zysku EBITDA w III kw.

akceptowalnym przez naszych partnerów finansowych. Planowane do realizacji w czwartym kwartale transakcje pozwolą w relatywnie krótkim czasie osiągnąć tzw. „quick win". Wzmocnią stronę przychodową oraz zapewnią dodatkową marżę" - powiedział wiceprezes odpowiedzialny za finanse Paweł Łapiński

PIE: Program Czyste Powietrze kojarzy 44% Polaków i 50% mieszk. domów jednorodz.

korzystanie z pieca niespełniającego norm. Jednak i w tym przypadku potępiło ją 64% Polaków, a 59% uważa ją za nieakceptowalną społecznie" - czytamy dalej. Zgłaszanie powyższych zachowań odpowiednim organom popiera ponad 60% Polaków. Z podobną przychylnością spotkało się karanie mandatami właścicieli

PKO BP: Brak obsługi zadłużenia przez klientów wymusza podjęcie kroków prawnych

- wbrew zapisom umownym oraz bez wiedzy i akceptacji ze strony banku, podano także.  PKO BP wskazał, że na każdym etapie rozmawia z dłużnikami i jest otwarty na propozycje, które muszą być akceptowalne dla wszystkich stron.  "Jeśli natomiast podejmowane przez wiele miesięcy przez bank

PKN Orlen: Rozmowy z KE w sprawie przejęcia Lotosu w finalnej fazie

złożyliśmy do Komisji Europejskiej na początku lipca br. był wynikiem  intensywnej pracy z przedstawicielami tej instytucji. Teraz wchodzimy w kolejną, pogłębioną fazę analiz. Ważne jest, aby wypracować takie warunki które będą akceptowalne  dla wszystkich stron. Sprawne przeprowadzenie procesu

Komisja PE przyjęła projekt 40-proc. redukcji emisji CO2 z samochodów do 2030

mierzone na podstawie danych z liczników zużycia paliwa przez samochody. Posłowie uważają, że testy rzeczywistych emisji zanieczyszczeń pochodzących z jazdy muszą być wprowadzone od 2023 r. "Posłowie zdają sobie sprawę, że społecznie akceptowalne i sprawiedliwe przejście do mobilności bez emisji

Cognor spłacił obligacje m.in. dzięki kredytowi w kwocie 60 mln euro

mBanku i cieszymy się z sukcesu, jakim jest refinansowanie drogiego zadłużenia obligacyjnego. Ta transakcja jest przykładem projektu, w którym dobre zrozumienie cyklicznego biznesu klienta wraz z wypracowaniem akceptowalnej dla instytucji finansowych struktury pozwoliły na zaangażowanie ze strony EBRD i

RECE sprzedała 8 obiektów pod nazwą Skwer Handlowy na rzecz Arcona Property Fund

zamkniętego. "Portfel nieruchomości handlowych zdywersyfikowanych geograficznie z różnym miksem najemców stanowi atrakcyjny produkt inwestycyjny dla funduszy oraz akceptowalny produkt finansowy dla banków" - skomentowała partner i dyrektor ds. doradztwa strategicznego Cushman & Wakefield w Polsce

Enea chciałaby zbudować blok zgazowania węgla w latach 2020-2023

systemowi elektroenergetycznemu, a polskiej energetyce dostosować obecną strukturę miksu energetycznego do tej bardziej akceptowalnej przez Unię Europejską, spełniającej dopuszczalne poziomy emisyjności. Wizja uruchomienia elektrowni atomowej ma w tym pomóc" - powiedział prezes. W maju prezes LW

Prezes PKP: Kolejne dużych prędkości częścią infrastruktury ogólnoeuropejskiej

akceptowalnym dla pasażerów, ale jednocześnie pozwalającym na zbilansowanie ogromnych inwestycji, które zostaną wykonane w najbliższych latach. Dlatego decyzja zostanie podjęta po przeprowadzeniu szczegółowych badań i analiz" - wskazał Mamiński. Uczestnicy dyskusji byli zgodni, że inwestycje w kolej

Gobarto chce inwestować w rozwój organiczny i przejęcia (aktualizacja)

organiczny, jak i w kolejne przejęcia, poinformował prezes Dariusz Formela. "Dług będzie rosnąć wraz z planowanymi inwestycjami lub przejęciami, ale nie planujemy zwiększać długu ponad poziom akceptowalny dla instytucji finansowych. Planujemy zwiększać EBITDA i wszystkie nadwyżki finansowe inwestować

ZBP: Wartość nowych kredytów hipotecznych wzrosła o ok. 16% r/r w 2019 r.

analityków o wyniki roku 2019 na rynku mieszkaniowym nie potwierdziły się. Hossa nadal trwa i na chwilę obecną trudno jest mówić o rychłym załamaniu. 2019 rok był bardzo udany zarówno dla deweloperów, jak i dla sektora bankowego. Rosnące ceny wydają się nadal akceptowalne przez nabywców. Popyt rośnie, nic

Qumak otrzymał nakaz zapłaty na rzecz Oracle Polska ok. 8,2 mln zł

rozmowy z wierzycielami dotyczące restrukturyzacji zadłużenia spółki w kontekście tego planu. Wszystkie dotychczasowe uzgodnienia z wierzycielami kończyły się zawieraniem akceptowalnych dla stron porozumień, zakładam więc – biorąc pod uwagę wieloletnią, bliską współpracę Qumak z Oracle Polska &ndash

POPiHN: Konsumpcja 3 głównych paliw wzrosła o 5% r/r do 7,18 mln m3 w I kw.

dla benzyn silnikowych, oleju napędowego i gazu płynnego LPG, oceniła Organizacja. W I kw. br. konsumpcja benzyn silnikowych wzrosła o 7% r/r do 1,38 mln m3, oleju napędowego - o 5% r/r do 4,58 mln ton, a LPG - o 2% r/r do 1,23 mln m3. "Akceptowalne przez kierowców poziomy cenowe dla benzyn

Adecco i InfoPraca.pl: Młodzi Polacy są pewni pracy po skończeniu studiów

). W te oczekiwania wpisują się preferencje młodych związane z formą zatrudnienia. Dla 83,9% badanych akceptowalną formą jest jedynie etat. Własną firmę chce prowadzić 9,6%, a 6,6% akceptuje pracę na podstawie umów cywilnoprawnych. Jednocześnie 64,2% badanych deklaruje, że nie są zainteresowani pracą

Energa złożyła niewiążącą ofertę udziału w Polskiej Grupie Górniczej

Inwestycji za niedozwoloną pomoc publiczną. - przeprowadzenie i uzyskanie w oparciu o aktualne dane akceptowalnych dla spółki i innych nowych inwestorów wyników due diligence (między innymi technicznego, środowiskowego, prawnego, finansowego, podatkowego) potwierdzających, że przeprowadzenie transakcji

ARP podtrzymuje swój wniosek o upadłość Hawe Telekom

chwili obecnej możliwości przeprowadzenia skutecznej restrukturyzacji Hawe Telekom na warunkach akceptowalnych dla wierzycieli. Spółka Hawe Telekom jest niewypłacalna i nie realizuje od września 2015 roku wymagalnych zobowiązań. Najlepszym rozwiązaniem dla dłużnika, wierzycieli i klientów spółki byłaby

Poranek na GPW pod wpływem Azji, wieczór pod znakiem Brexitu

jednocześnie jej pozycja negocjacyjna z UE jest niewystarczająca, by uzyskać brzmienie akceptowalne dla Brytyjczyków. Pojawiły się więc spekulacje o 20 maja tego roku jako o terminie kolejnego przedłużenia obecnego stanu. Ten termin musiałby być zaakceptowany przez UE. W tym miejscu warto przytoczyć

Związkowcy i pracodawcy apelują o niską stawkę VAT na napoje owocowe

wyłączenie przedsiębiorców z branży przetwórstwa owocowo-warzywnego, rolników, sadowników i ogrodników. Jest to propozycja nieakceptowalna i dalece niesprawiedliwa" - napisali związkowcy i pracodawcy. Znacząca podwyżka stawki VAT na napoje owocowe z zawartością, co najmniej 20% soku owocowego z 5% do

Akcjonariusze BZ WBK zdecydują 16 V o wypłacie 3,1 zł dywidendy na akcję

zapewnia właściwą równowagę między wykorzystaniem kapitału oraz jego wzrostem; - istniejąca baza kapitałowa odzwierciedla ostrożne podejście i akceptowalny poziom ryzyka związanego z bieżącą oraz przyszłą działalnością banku oraz zapewnia bezpieczeństwo depozytów klientów, podano w opinii do projektu

PKP Cargo: Ekspertyza wyceny AWT wykazała odstępstwa od metodyki i błędy

spowodować, że wartość transakcji wykraczała poza poziom akceptowalny dla typowego, racjonalnie działającego inwestora" – czytamy w komunikacie. O kolejnych działaniach spółka będzie informować w formie odrębnych raportów bieżących, podano również. Pod koniec maja br. PKP Cargo nabyło 80

Prezes PFR : W PPK będzie uczestniczyć 15-20 podmiotów

zaprezentowane rozkładają koszt gromadzenia kapitału na różne podmioty. Koszt z perspektywy budżetu jest akceptowalny - to ok. 2,5 mld zł rocznie, kilkanaście pkt proc. PKB. System ma być powszechny, Szacujemy, że z programu skorzysta ok. 11,5 mln osób" - powiedział prezes PFR.  W połowie lutego

Radpol będzie pracował nad powrotem długu netto/EBITDA do poniżej 3,5x

przynajmniej na poziomie akceptowalnym dla banku. Rozmawiamy z bankiem, który nas finansuje" - powiedział wiceprezes Andrzej Sielski podczas konferencji prasowej. Podkreślił jednak, że na koniec I kw. spółka zmniejszyła zadłużenie o 10 mln zł r/r. W umowie z mBankiem dopuszczalny poziom długu netto do

10 lat za kradzież karty - kolejny bubel prawny w kodeksie karnym z resortu Ziobry

gotówka czy srebro – wszelkie nośniki wartości, które są łatwe do przeniesienia i akceptowalne dla odbiorców płatności. Powstaje w wyniku udostępnienia klientowi przez wydawcę pieniądza elektronicznego zakodowanej elektronicznie wartości pieniężnej równej wartości środków (gotówki lub pieniądza

BCG: Po pandemii w bankowości szybsza cyfryzacja, fuzje, zmiany polityki kredyt.

, jakiego typu ryzyko jest akceptowalne, jak w ogóle analitykę ryzyka będziemy prowadzić. Druga rzecz to radykalna migracja klientów do kanałów zdalnych - zarówno ze względów obsługowych, co jest dla nich po prostu bezpieczniejsze, jak i sprzedażowych, bo w tej chwili klienci nie przychodzą już do oddziałów

Sfinks Polska liczy na poprawę wyników w 2019 dzięki innowacjom technologicznym

wpływ już w roku 2016 dzięki czemu mogliśmy przejść najtrudniejszy okres zmian ze stosunkowo akceptowalnymi stratami" – podsumował prezes Sfinks Polska. Pod względem wielkości sprzedaży oraz liczby restauracji, Sphinx jest największą w Polsce siecią typu casual dining. Sfinks Polska jest

ZPPP apeluje do rządu o podtrzymanie założonej uprzednio podwyżki akcyzy o 3%

przewidywalnym i rzetelnym partnerem dla strony rządowej. Dlatego oczekujemy również poważnego potraktowania przedstawianych przez nas argumentów. Jest nieakceptowalne, że tak ważna zmiana jak stawka podatku akcyzowego jest wprowadzana poprzez zaskoczenie, wbrew publicznie przedstawianym planom i projektom

eBay: Polacy wydadzą na świąteczne prezenty średnio 594 zł

ponad 586 mln zł. W poprzednie święta co trzeci badany otrzymał co najmniej jeden niechciany prezent, z czego 42% zdecydowało się taki upominek zatrzymać. Co ciekawe, odsprzedawanie nietrafionych upominków w ostatnich latach wydaje się coraz bardziej popularne i akceptowalne. Aż 42% pytanych cieszyłoby

Idea Bank miał 32,64 mln zł straty netto, 23,73 mld zł aktywów w III kw. 2018 r.

i akceptowalnym koszcie ryzyka. Nowe działania sprzedażowe wsparte są wprowadzonym niedawno nowym modelem behawioralnym, który umożliwia lepszą kontrolę ryzyka. Jednocześnie bank przywiązuje dużą uwagę do kontroli kosztów, które w ujęciu r/r i III kw./II kw. zanotowały niewielki, 2-proc. wzrost"

MIB: Porozumienie ws. transportu do Rosji być może już w piątek

akceptowalne przez obie strony, to w piątek do rozmówi eksperckich dołączą wiceministrowie i będą mogli podpisać protokół. "Mamy nadzieję, że dojdzie już do konkretnego ustalenia i w piątek będzie podpisany protokół. To, jak długo po ewentualnym podpisaniu protokołu transport wróci, to szczegóły

Marvipol zrealizuje szósty projekt magazynowy, pracuje nad startem 2 kolejnych

zwrot na zaangażowanym kapitale, przy akceptowalnym ryzyku biznesowym" - wskazał Książek. Marvipol Development ma na swoim koncie kilkadziesiąt zrealizowanych inwestycji z ponad 400 tys. m2 PUM/PUU. Obecnie Grupa Marvipol realizuje inwestycje mieszkaniowe z blisko 63,5 tys. m2 PUM/PUU w budowie

Qumak kupi od Euvic spółkę IT Works za akcje nowej emisji

przedsiębiorstwa Euvic w zamian za akcje Qumak objęte przez udziałowców Euvic. Przeprowadzenie połączenia jest uwarunkowane uzyskaniem przez Qumak stabilnej sytuacji finansowej oraz takie ustalenie parytetu wymiany akcji Qumak za wniesione przedsiębiorstwo Euvic, które będzie akceptowalne dla akcjonariuszy Qumak i

Comarch: Przejmowanie utrzymania KSI ZUS realizowane zgodnie z planem (aktual.)

jest niezbędnym atrybutem jakiejkolwiek usługi świadczonej w środowisku KSI ZUS" – powiedział członek zarządu nadzorujący pion operacji i eksploatacji systemów ZUS Krzysztof Dyki, cytowany w komunikacie. „W toku konstruktywnego dialogu wspólnie wypracowaliśmy akceptowalny dla obu

Comarch: Przejmowanie utrzymania KSI ZUS realizowane zgodnie z planem

dialogu wspólnie wypracowaliśmy akceptowalny dla obu stron harmonogram działań. Dzięki temu uzgodnieniu jesteśmy optymistami w zakresie dalszych postępów w procesie przejmowania usługi utrzymania KSI ZUS – dodał Dyki. Jednocześnie Comarch w związku z podpisaną umową ramową analizuje pojawiające

UOKiK: Po orzeczeniu TSUE banki powinny usunąć z umów niedozwolone postanowienia

problemu klauzul niedozwolonych. Było wiele czasu na wypracowanie akceptowalnych rozwiązań choć za mało decyzyjności, aby do tego doszło. Dziś ten apel urzędu do sektora bankowego jest jeszcze bardziej aktualny - jednocześnie zachęcamy, aby zdecydowanie przyspieszyć działania, oszczędzając czas i unikając

Deutsche Bank: Przeszło 25% Polaków planuje większe wydatki w najbliższym czasie

, warto dobrze przemyśleć, jakie koszty i okres kredytowania będą dla nas akceptowalne. Pamiętajmy, że wzrost inflacji przełoży się prędzej czy później na poziom stóp procentowych, co z kolei wpłynie na koszt kredytów" - podsumowano. (ISBnews)

Teraz Polska: Dla 74% konsumentów kluczowa w zakupach jest jakość, dla 69% cena

. Chcemy nabywać produkty i usługi dobrej jakości, ale poszukujemy ich w pewnym określonym przedziale cenowym, który jest dla nas akceptowalny" - stwierdzono w materiale. Trzeci niezwykle istotny wniosek mówiący o decyzjach zakupowych dotyczy stale rosnącej świadomości konsumentów, jak istotny z

BOŚ Bank: Uwaga rynków w tym tygodniu na danych z USA

finansowy. Z kolei ewentualne oznaki poszukiwania kompromisowego rozwiązania przyniosłyby (przynajmniej okresową) pozytywną reakcję europejskich aktywów, choć wobec braku klarownej ścieżki wyjścia z obecnego sporu (trudność w określeniu rozwiązania kompromisowego akceptowalnego dla obu stron) stan

Toyota zainwestuje w Polsce ok. 650 mln zł w Wałbrzychu i Jelczu

Jelczu ruszy w 2017 r., a drugiego w 2019 r. Morawiecki, pytany o pomoc publiczną dla Toyoty, wskazał, że "jest udzielana na warunkach akceptowalnych przez KE i na jednym z najniższych poziomów w regionie, bo w porównaniu z innymi krajami Polska przyciąga inwestorów przede wszystkim infrastrukturą

Rząd podniesie podatki na stare auta

;Opłata funkcjonowałaby jednocześnie z podatkiem akcyzowym, jej wysokość powinna być akceptowalna społecznie" - zapowiedział resort Tchórzewskiego. Wpływy z opłaty rejestracyjnej zasilą budżety gmin jako rekompensata za zniesienie podatków od nieruchomości, na których będą budowane stacje do

Coface podtrzymał ocenę ryzyka Polski na poziomie A3

(ryzyko niskie), A3 (ryzyko raczej akceptowalne), A4 (ryzyko akceptowalne), B (ryzyko istotne), C (ryzyko wysokie), D (ryzyko bardzo wysokie oraz E (ryzyko ekstremalne). W czasie corocznej konferencji Country Risk w Paryżu dotyczącej ryzyka krajów i sektorów, Coface zaprezentowało swoją wizję głównych

Enea Wytwarzanie otrzyma 315,52 mln zł z tytułu korekty kosztów osieroconych

Warszawa, 28.08.2015 (ISBnews) - Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) ustalił dla Enea Wytwarzanie - spółki zależnej Enei - korektę końcową kosztów osieroconych na poziomie 315,52 mln zł. Spółka uznaje kwotę za akceptowalną i nie zamierza odwoływać się od decyzji, podała Enea. "

TDJ: Liczymy na porozumienie wierzycieli Kopeksu

warunkiem koniecznym jego wejścia w życie. "Zarząd TDJ SA wyraża nadzieję, że banki zaangażowane w finansowanie Grupy Kopex znajdą akceptowalne dla każdego z nich rozwiązanie, umożliwiające restrukturyzację zadłużenia Grupy Kopex i tym samym stworzenie warunków do zbudowania silnej polskiej marki

Action: Postępowanie sanacyjne zabezpiecza pozycję finansową i działalność

odpowiedzialnością za błędy, zaniechania i niedociągnięcia urzędników i podmiotów trzecich, są dla nas nieakceptowalne. Chcę z całą stanowczością podkreślić, że Action zawsze z najwyższą starannością podchodziło do kwestii regulowania swoich zobowiązań podatkowych, co potwierdzały liczne kontrole organów podatkowych

Za owoce zapłacimy w tym roku wyjątkowo słono. Zbiory mogą być najsłabsze od lat. Winne przymrozki

okresie deflacji wskaźnik cen wzrósł i wyniósł - według szacunku GUS - 1,5 proc. w czerwcu. To dokładnie na granicy celu inflacyjnego, a właściwie na granicy dolnego przedziału akceptowalnych odchyleń od celu, jaki wyznaczyła sobie Rada Polityki Pieniężnej.

Rząd przyjął Program dla sektora górnictwa węgla kamiennego

konkurencyjności krajowego rynku energetycznego, ciepła i rynku koksowego przez dostęp do surowców po racjonalnych i konkurencyjnych kosztach; - zapewnienie nośnika energii akceptowalnego z punktu widzenia ochrony środowiska oraz ochrony rolniczej przestrzeni produkcyjnej; - wsparcie procesów przechodzenia

Większość rynków nie pracuje. Dane makro z Polski na plus

istnieje. Projekt albo ustali warunki, które zostaną uznane za akceptowalne dla banków, albo będzie kolejną porażką w długiej liście projektów. Niestety ze względu na niższą stopę procentową w Szwajcarii po przewalutowaniu kredytu rata rośnie, a chętnych do pokrycia różnicy brak. Dzisiaj w kalendarzu

Moody's podwyższył ratingi oceny długu i depozytów Banco Santander

, akceptowalny poziom ryzyka związanego z aktywami, odpowiedni poziom kapitału i zwiększającą się rentowność. Podkreślono także umiarkowane prawdopodobieństwo pomocy publicznej dla banku. Banco Santander to pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji. Jest notowany na GPW od

Niepokojące pytanie o finanse partii

akceptowalny, a nawet dobry, ale kwestionować wysokość kwot wypłacanych partiom politycznym - rocznie dotacje dla partii przekraczają 50 mln zł. Jak zatem ma głosować zwolennik finansowania budżetowego, ale w mniejszym rozmiarze? Jak ma głosować zwolennik finansowania budżetowego, ale domagający się bardziej

"PB": Autostrada Kulczyka po 20 groszy

ogłoszone 4 maja, ale "Puls Biznesu" poznał je wcześniej. Gazeta zauważa, że na wysokość stawek nie mogą narzekać kierowcy samochodów osobowych, ale branża transportowa nie jest nimi zachwycona. Jej przedstawiciele zwracają uwagę, że stawka 46 groszy za kilometr jest akceptowalna dla kierowców

POPiHN: Konsumpcja paliw ciekłych w Polsce wzrosła o 12% w I kw 2017 r.

, niż przed rokiem, ale na poziomach akceptowalnych przez kierowców. Wydaje się jednak, iż najważniejszym czynnikiem normalizującym rynek paliw była skuteczna walka z szarą strefą prowadzona przez służby fiskalne i celne" - czytamy w raporcie. Po 3 miesiącach 2017 łączna oficjalna konsumpcja