aig otwarty fundusz emerytalny

Tomasz Prusek

PKO BP wyręcza rząd

PKO BP wyręcza rząd

W USA to bank centralny Fed wziął na siebie ciężar ratowania firm uznanych politycznie za ?zbyt wielkie, aby upaść?. U nas taką rolę przyjął PKO BP, w którym państwo jest tylko mniejszościowym właścicielem.

Niech fundusze emerytalne obniżą opłaty za prowadzenie naszych kont

Prowizje zjadają nasze emerytury. Fundusze emerytalne, niestety, nie chcą walczyć o względy przyszłych emerytów niższymi opłatami. - Byłoby inaczej, gdyby na rynku była prawdziwa konkurencja - twierdzą eksperci.

Najgorszy rok w historii OFE

Przyszli emeryci ubiegłego roku nie mogą zaliczyć do udanych. Fundusze emerytalne zarobiły dla nich przeciętnie jedynie nieco ponad 5 proc.

A jak sobie radzi Twój fundusz emerytalny?

Ponad 280 tys. - tyle młodych osób otrzymało w ostatnich tygodniach od ZUS wezwanie do wyboru jednego z 15 działających Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE). Rozpoczęli oni niedawno karierę zawodową i obecnie muszą przystąpić do tzw. II filaru. Jeśli nie zrobią tego do środy, to ZUS wyręczy ich i

Do OFE z losowania trafiła rekordowo mała liczba osób

odbywały się cztery razy do roku, a nie dwa jak teraz. Trafią one do sześciu funduszy: AIG, Allianz, AXA, Generali, Pekao i Pocztylion. Oznacza to, że dostaną one po 6,4 tys. klientów. We wcześniejszych losowaniach na jeden fundusz przypadało nawet 12-25 tys. osób.

Wybierz OFE do 10 stycznia lub ZUS zrobi to za Ciebie

Sprawa jest ważna, gdyż od wyników, który osiąga OFE zależeć będzie wysokość emerytury. Obowiązek wyboru funduszu mają osoby urodzone w roku 1969 lub później, za które są odprowadzane składki emerytalne. Jeśli nie podpiszą umowy z funduszem, ZUS wzywa ich listownie do zawarcia umowy, następnie zaś