agnieszka morawiecka

Bank Pekao spodziewa się wzrostu kosztów ryzyka r/r w 2020 r. 

wyniosły 203,32 mld zł na koniec 2019 r. Agnieszka Morawiecka (ISBnews)  

Prezes Banku Pekao: Nasze podejście do fuzji i przejęć pozostaje oportunistyczne

Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktywa razem banku wyniosły 203,32 mld zł na koniec 2019 r. Agnieszka Morawiecka (ISBnews)  

Prezes Pekao: Odpływ inwestorów z Europy Zachodniej będzie kontynuowany 

największych spółek polskiej giełdy. Agnieszka Morawiecka (ISBnews)  

Alior Bank przedstawi jednorazowe koszty przejęcia SKOK Jaworzno po II kw.

banku wyniosły 73,42 mld zł na koniec 2018 r. Agnieszka Morawiecka (ISBnews)  

Alior Bank potrzymuje cel wypłaty dywidendy z zysku za 2019 r. 

regulacyjnym 11,13%). Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Bank zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Agnieszka Morawiecka (ISBnews)  

PZU TFI ma umowę na zarządzanie PPK w Polskim Radiu

największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi. Agnieszka Morawiecka (ISBnews

Prezes Banku Pekao: Chcemy mocniej finansować zieloną energetykę i eksporterów

; - podkreślił.  Bank Pekao jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - notowany w ramach indeksu WIG20, należy do grona pięciu największych spółek polskiej giełdy. Agnieszka

UKNF: Nowa metodyka BION nie wpłynie na politykę dywidendową ubezpieczycieli 

poprawności sprawozdawczości przekazywanej przez zakłady w ramach Solvency II (m.in. SFCR i RSR). Mamy nadzieję, że spowoduje to podwyższenie jakości sprawozdawczości zakładów ubezpieczeń" - dodała. Agnieszka Morawiecka  (ISBnews)   

Operator Chmury Krajowej będzie miał 100 mln zł kapitałów na koniec br. 

polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 324,25 mld zł na koniec 2018 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW. Agnieszka Morawiecka  (ISBnews)  

Alior Bank mocno powalczy o nowych klientów, wykorzystując PSD2

detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Agnieszka Morawiecka (ISBnews

BZ WBK: Planujemy, że bank hipoteczny rozpocznie działalność w I poł. 2019 r.

zakładowy banku hipotecznego będzie wynosił 22 mln zł, a jego jedynym akcjonariuszem będzie BZ WBK.  Bank Zachodni WBK należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem BZ WBK jest hiszpański Santander.  Agnieszka Morawiecka

Infoscan wybierze doradcę w celu wznowienia procesu certyfikacji FDA

; Infoscan prowadzi działalność od 2007 r. Spółka rozwija urządzenie zdalnie diagnozujące zaburzenia oddychania podczas snu oraz urządzenia z dziedziny telemedycyny. Jest notowana na rynku NewConnect od 2015 r. Agnieszka Morawiecka (ISBnews)  

Alior zakłada niewielki wzrost marży odsetkowej r/r, spadek kosztu finansowania 

poziomie 7,2 mld zł), kredyty udzielone mikroprzedsiębiorstwom (nowa sprzedaż w 2018 r. na poziomie 2,7 mld zł), leasing (nowa sprzedaż w 2018 r. na poziomie 3 mld zł).  Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Bank zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Agnieszka

PKO BP rozwija działalność zagraniczną, uruchomi oddział na Słowacji do końca br

" - powiedział Kraczkowski.  PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 328,99 mld zł na koniec II kw. 2019 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW. Agnieszka Morawiecka (ISBnews)  

Prezes Banku Pekao: Polski sektor bankowy skonsoliduje się do 4-6 graczy

Warszawie - notowany w ramach indeksu WIG20, należy do grona pięciu największych spółek polskiej giełdy. Agnieszka Morawiecka (ISBnews)  

Alior Bank nie zakłada dodatkowych rezerw na kredyty dla farm wiatrowych w br. 

dzisiejszej perspektywy jest konserwatywny" - powiedział ISBnews Gorczyca.  Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Bank zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa banku miały wartość 69,5 mld zł na koniec 2017 r.  Agnieszka Morawiecka  (ISBnews

Alior uruchomi akceleracyjny fundusz inwestycyjny w VI, zarządzający 30 mln zł

konferencji inaugurującej działalność platformy Bankovo, w którą bank zainwestował 30 mln zł.  Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Bank zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Agnieszka Morawiecka (ISBnews)

Bochenek: Po orzeczeniu TSUE liczba spraw w sądach przeciw bankom wzrośnie

Bochenek.  Agnieszka Morawiecka  (ISBnews)  

Alior Bank nie jest zainteresowany przejęciami TFI

zagranicznych i zarządzania nimi oraz oferowania usług zarządzania aktywami (asset management). Agnieszka Morawiecka (ISBnews)

GPM Vindexus: To będzie stracony rok dla windykacji terenowej 

wierzytelności i dalszej ich egzekucji na własny rachunek oraz na windykacji na zlecenie. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2009 r. Agnieszka Morawiecka (ISBnews)  

Idea Bank chce wypłacić dywidendę z zysku za 2016 rok

w 2015 roku.  Agnieszka Morawiecka (ISBnews)  

Twisto zapowiadana kolejne produkty na polskim rynku w przyszłym roku

.  ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 2004 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING. Aktywa razem Grupy wyniosły 117,48 mld zł na koniec 2016 r.  Agnieszka Morawiecka  (ISBnews)  

Alior Bank nie widzi potrzeby zmiany strategii, rozwija kanały zdalne

zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa razem banku wyniosły 76,73 mld zł na koniec 2019 r. Agnieszka Morawiecka (ISBnews)  

Marciniak z PKO BP:Chcemy współpracować ze światowymi gigantami technologicznymi

bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 324,25 mld zł na koniec 2018 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW. Agnieszka Morawiecka  (ISBnews)  

Idea Bank: Wszystkie operacje przebiegają bez najmniejszych zakłóceń

. Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla małych i średnich firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r.  Agnieszka Morawiecka (ISBnews)  

Santander BP: Banki nie powinny lekceważyć wielkich graczy w kontekście PSD2

of the Availability of Funds). Agnieszka Morawiecka (ISBnews)  

EuCO może dokonać akwizycji na polskim rynku w 2016 r.

Odszkodowań (EuCO) to jedna z największych w Polsce firm pomagających osobom poszkodowanym i ich bliskim uzyskać od firm ubezpieczeniowych należne odszkodowania i świadczenia. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2010 r. Agnieszka Morawiecka (ISBnews)  

Idea Bank podtrzymuje zamiar wypłaty dywidendy z zysku za 2017 r.

stacjonarne, głównie w największych polskich miastach. Idea Bank zadebiutował na rynku głównym GPW w 2015 roku. Agnieszka Morawiecka (ISBnews)  

CMI będzie gotów do wejścia do USA pod koniec 2020 r., zakłada wzrost wyników

spółki Weremczuk Holding Sp. z o.o., a 4,32% akcji posiada wiceprezes Michał Sebastian. Pozostali akcjonariusze posiadają łącznie 16,7% udziałów. Agnieszka Morawiecka (ISBnews)  

Pure Biologics chce komercjalizować projekty już w fazie przedklinicznej

Parku Technologicznym, co gwarantuje elastyczność kosztową oraz dostęp do najwyższej klasy sprzętu laboratoryjnego bez ponoszenia istotnych nakładów finansowych. Od grudnia 2018 r. Pure Biologics jest notowana na rynku NewConnect. Agnieszka Morawiecka  (ISBnews)  

Copernicus Capital TFI zmienił politykę subfunduszy, rozwija sieć dystrybucji

obligacji  o łącznej wartości: 185 668 698,84 zł. Copernicus Capital TFI S.A. jest jednym z pierwszych w Polsce, niezależnym od instytucji finansowych Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych. Działa na rynku funduszy od 2004 r. Agnieszka Morawiecka (ISBnews)

PKO BP ma apetyt na przejęcie banku w Czechach lub na Słowacji

ZenCard.  PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 285,57 mld zł na koniec 2016 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW. Agnieszka Morawiecka  (ISBnews)  

Idea Bank otwarty na akwizycje, blisko finalizacji rozmów o sprzedaży GetBack

największych polskich miastach. Idea Bank zadebiutował na rynku głównym GPW w kwietniu 2015 roku. Agnieszka Morawiecka (ISBnews)  

PepsiCo skoncentruje się na rozwoju fabryk produkujących napoje w 2019 r. 

te firmy wyniósł ponad 63 mld USD w 2017 r. Agnieszka Morawiecka (ISBnews)

Braster: Aktualizacja harmonogramu ekspansji zagranicznej na początku 2018 r.

medycznego testera termograficznego służącego do wczesnego wykrywania patologii piersi, w szczególności raka piersi. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2015 r. Agnieszka Morawiecka (ISBnews)  

BZ WBK zdecydował o zakupie części DBPL głównie dla private bankingu - źródło

jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji. Agnieszka Morawiecka (ISBnews)  

ING BSK niemal całkowicie ograniczy finansowanie elektrowni węglowych do 2025 r.

głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING. Aktywa razem Grupy wyniosły 117,48 mld zł na koniec 2016 r. Agnieszka Morawiecka (ISBnews)  

Pekao przygotowuje budżet na przyszły rok, podtrzymuje cele strategii do 2020 r.

; - dodał. Bank Pekao jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - notowany w ramach indeksu WIG20, należy do grona pięciu największych spółek polskiej giełdy. Agnieszka Morawiecka 

Krajowa Izba Rozliczeniowa przedstawi trzyletnią strategię w I kw. 2017 r.

r. zrealizowano 139,5 tys. transakcji o wartości 648,8 mln zł.  KIR jest kluczowym elementem infrastruktury polskiego sektora bankowego. Odpowiada za bezpieczny i prawidłowy przebieg rozliczeń pomiędzy bankami oraz za niezawodną wymianę informacji w tym obszarze. Agnieszka Morawiecka 

ING Bank Hipoteczny planuje 1. emisję listów zastawnych w złotych jeszcze w br.

, stabilnego finansowania w grupie kapitałowej ING Banku Śląskiego poprzez emisję długoterminowych listów zastawnych.  Agnieszka Morawiecka (ISBnews)  

UniCredit: Dzięki umowie z UEFA naszą markę widziało prawie 10 mld ludzi

Kobiet. To otwiera przed nami kolejne możliwości" - podsumował prezes. UniCredit jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 roku. Jest inwestorem strategicznym Banku Pekao. Agnieszka Morawiecka (ISBnews)  

Synektik liczy na kolejne umowy dystrybucyjne dot. systemu da Vinci

akcje spółki notowane były na NewConnect, a w październiku 2014 r. zadebiutowały na rynku regulowanym GPW.  Agnieszka Morawiecka  (ISBnews)  

Prezes GH: Połączenie Idea Banku i GNB byłoby korzystne dla akcjonariuszy

Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Agnieszka Morawiecka (ISBnews)

Idea Bank raczej nie zamknie transakcji sprzedaży GetBack do końca roku

kancelarią prawną. Od marca 2014 roku firma GetBack jest także obecna na rynku rumuńskim. Agnieszka Morawiecka (ISBnews)

Idea Bank nie planuje emisji obligacji do końca roku

Internecie. W lipcu 2011 roku otwarto pierwsze oddziały stacjonarne, głównie w największych polskich miastach. Idea Bank zadebiutował na rynku głównym GPW w kwietniu tego roku. Agnieszka Morawiecka (ISBnews)  

Bank Pocztowy planuje emisję obligacji o wartości 50 mln zł we wrześniu

7,24 mld zł na koniec czerwca 2017 r.  Agnieszka Morawiecka (ISBnews)  

GetBack chce kupić pierwszy portfel wierzytelności w Hiszpanii w tym roku

. Powstała w lutym 2012 roku, zaś od marca 2014 r. grupa jest obecna także na rynku rumuńskim. Spółka jest notowana na GPW od lipca 2017 r. Agnieszka Morawiecka (ISBnews)  

EuCO chce wypłacać maksymalnie wysoką dywidendę, nawet do 100% zysku grupy

uzyskać od firm ubezpieczeniowych należne odszkodowania i świadczenia. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2010 r. Agnieszka Morawiecka (ISBnews)  

Idea Bank chce 'jak najszybciej' zintegrować Idea Leasing i Getin Leasing 

2018 r., Idea Bank kupi pozostałą część akcji. Agnieszka Morawiecka (ISBnews)    

Alior Bank pozyskał ok. 60 tys. klientów w T-Mobile Usługi Finansowe w I kw.

Usługi Finansowe. Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Bank zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa razem banku wyniosły 34,89 mld zł na koniec I kw. 2015 r. wobec 26,52 mld na koniec I kw. 2014 r. Agnieszka Morawiecka (ISBnews)  

Redan podtrzymuje zamiar przeprowadzenia IPO spółki TXM w tym roku

. Powierzchnie handlowe w zależności od lokalizacji wynoszą od 160-420 m2. Spółka należy do grupy kapitałowej Redan S.A. Agnieszka Morawiecka (ISBnews)  

Idea Bank chce obniżyć koszt finansowania do ok. 50-60 pb na koniec roku

2011 roku otwarto pierwsze oddziały stacjonarne, głównie w największych polskich miastach. Idea Bank zadebiutował na rynku głównym GPW w kwietniu 2015 roku. Agnieszka Morawiecka (ISBnews)    

Bank Millennium może wyemitować obligacje do 500 mln zł w tym kwartale

Kulesza. Dotychczas bank dokonał emisji obligacji w ramach II Programu na kwotę ok. 1 mld zł. Agnieszka Morawiecka (ISBnews)  

InventionMed chce przejść na rynek główny GPW na przełomie 2018/2019 r.

symulatorów medycznych w technologii wirtualnej rzeczywistości na potrzeby edukacji w dziedzinie dermatologii klinicznej i estetycznej. InventionMed rozpoczęło działalność w styczniu 2018 r. Agnieszka Morawiecka ISBnews

Inno-Gene spodziewa się przeniesienia notowań na rynek główny w marcu 2016 r.

liderem w obszarze diagnostyki genetycznej w Polsce. CBDNA oferuje instytucjom badawczym takie usługi, jak m.in. sekwencjonowanie nowej generacji (NGS) oraz obsługę projektów badawczych. Spółka miała 4,49 mln zł przychodów w 2014 r. Jest notowana na rynku NewConnect. Agnieszka Morawiecka (ISBnews

Biomed-Lublin planuje przedstawić 5-letnią strategię 24 kwietnia

rynku GPW od 2015 r. Agnieszka Morawiecka (ISBnews)  

Alior Bank planuje emisję obligacji podporządkowanych na 150-200 mln zł w br.

rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Bank zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa banku miały wartość 30,2 mld zł na koniec 2014 r. Agnieszka Morawiecka (ISBnews)  

ZBP: Polacy widzą, że nadmierne obciążenia banków mają przełożenie na ceny usług

" zostało zrealizowane przez Kantar TNS na zlecenie Związku Banków Polskich na reprezentatywnej próbie Polaków w wieku 15 lat i więcej (N=1009) metodą wywiadów bezpośrednich w domach respondentów w dniach 11-22 marca 2019 r.  Agnieszka Morawiecka (ISBnews)    

Idea Bank chce osiągać min. 60 mln zł kwartalnego zysku w 2017 r.

jesienią 2010 roku. Początkowo bank funkcjonował wyłącznie w Internecie. W lipcu 2011 roku otwarto pierwsze oddziały stacjonarne, głównie w największych polskich miastach. Idea Bank zadebiutował na rynku głównym GPW w 2015 roku.  Agnieszka Morawiecka (ISBnews)   

Best planuje publiczną emisję obligacji o wartości 90 mln zł w I kw. 2016 r.

telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r. Agnieszka Morawiecka (ISBnews)  

ZBP: 64% bankowców oczekuje max. 3% średniorocznego wzrostu PKB w ciągu 4 lat

centralnego i nadzorców, ale też przedsiębiorców. Trzeba zrobić wszystko, by do nadmiernego wzrostu inflacji nie doprowadzić. Tym bardziej, że skutki inflacji od kilku kwartałów odczuwa większość Polaków, a najbardziej osoby najsłabsze ekonomicznie" - podsumował Pietraszkiewicz.  Agnieszka

Scope Fluidics rozpoczyna industrializację systemu PCR|ONE

diagnostyki i ochrony zdrowia. Spółka jest notowana na NewConnect.  Agnieszka Morawiecka (ISBnews)  

Książek o inwestycji w Synektik: Branża medyczna ma ogromny potencjał wzrostu

regulowanym GPW. Agnieszka Morawiecka (ISBnews)  

Vindexus zdecyduje o wyjściu za granicę w I kw. 2018, wypłaci wyższą dywidendę

notowana na warszawskiej giełdzie od 2009 r. Agnieszka Morawiecka (ISBnews)  

Braster rozmawia z kolejnymi TU i sieciami aptek nt. sprzedaży urządzenia

oparciu o którą opracowała prototyp urządzenia Braster Tester - innowacyjnego medycznego testera termograficznego służącego do wczesnego wykrywania patologii piersi, w szczególności raka piersi. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od czerwca 2015 r. Agnieszka Morawiecka (ISBnews)  

PKO BP oczekuje w IV kw. kontynuacji trendów w kosztach ryzyka i marży odsetk.

akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2 281 mln zł zysku rok wcześniej. PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 285,57 mld zł na koniec 2016 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW. Agnieszka Morawiecka (ISBnews)  

Neuca podtrzymuje prognozę 100 mln zł zysku netto w br. i politykę dywidendy

krajowym rynku hurtu aptecznego na koniec 2016 r. wyniósł 29,4%. Agnieszka Morawiecka (ISBnews)  

Braster podpisze finalną umowę z partnerem w Irlandii w najbliższych dniach 

wykrywania patologii piersi, w szczególności raka piersi. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2015 r. Agnieszka Morawiecka (ISBnews)

Millennium DM: Pekao dzięki fuzji z Aliorem mogłoby zawalczyć o pozycję lidera

wartość 61,21 mld zł na koniec 2016 r. Agnieszka Morawiecka (ISBnews)  

Przychody Kochański Zięba & Partners mogą wzrosnąć nawet o 30% r/r w 2017 r.

publicznego. Firma zatrudnia obecnie ponad 130 osób w Polsce, w tym ekspertów w pełnym zakresie praktyki, oraz kadrę administracyjną, w biurach w Warszawie i Krakowie. Agnieszka Morawiecka (ISBnews)  

Selvita nie przeprowadzi emisji akcji przed wyjaśnieniem sytuacji zw. z SEL24

rozwiązań informatycznych wspierających projekty innowacyjne. Od 2011 roku Selvita była notowana na rynku NewConnect, zaś w grudniu 2014 r. spółka przeniosła notowania na rynek główny GPW. Agnieszka Morawiecka (ISBnews)  

Bank Pocztowy miał 1,57 mln zł zysku w I półr., cały rok będzie na plusie 

całym kraju. Powstał w 1990 roku w Bydgoszczy. Aktywa Banku Pocztowego wyniosły 7,11 mld zł na koniec czerwca 2017 r. wobec 7,24 mld zł rok wcześniej.  Agnieszka Morawiecka (ISBnews)  

UniCredit wyda 1,2 mld euro na digitalizację do 2018r., tworzy markę 'buddybank'

. 146 tys. pracowników. UniCredit  jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 roku. Grupa jest inwestorem strategicznym Banku Pekao od 1999 roku.  Agnieszka Morawiecka (ISBnews)

Selvita: Emisja nowych akcji zakłada utrzymanie udziału akcjonariuszy w kapitale

usług badawczo-rozwojowych i budową rozwiązań informatycznych wspierających projekty innowacyjne. Od 2011 roku Selvita była notowana na rynku NewConnect, zaś w grudniu 2014 r. spółka przeniosła notowania na rynek główny GPW. Agnieszka Morawiecka (ISBnews)   

Scope Fluidics zdecyduje o rozpoczęciu trzeciego projektu do końca 2018 r.

technologii mikroprzepływowych. Spółka zajmuje się rozwojem projektów technologicznych w obszarze diagnostyki i ochrony zdrowia. Scope Fluidics jest notowany na NewConnect. Agnieszka Morawiecka (ISBnews)  

Getin Holding oczekuje utrzymania pozytywnych trendów za granicą w II poł. 2018 

) wyniósł 47,5 mln zł.   Agnieszka Morawiecka (ISBnews)

Alior Bank chce wyemitować w marcu 250-300 mln zł długu podporządkowanego

dla firm mikro. Agnieszka Morawiecka (ISBnews)  

Bank Millennium nie spodziewa się pogorszenia jakości portfela kredytowego

pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) - największy komercyjny bank w Portugalii. Agnieszka Morawiecka (ISBnews)  

Bioton zamierza zwiększać udziały w rynku insulin, chce mieć zysk w tym i 2019r.

biotechnologiczna zajmująca się produkcją leków. Założona w 1989 roku, od sierpnia 2004 r. działa jako spółka akcyjna, od 16 marca 2005 r. notowana jest na warszawskiej giełdzie. Agnieszka Morawiecka (ISBnews)  

Idea Bank chce nadal pozyskiwać  5-6 tys. klientów miesięcznie

lipcu 2011 roku otwarto pierwsze oddziały stacjonarne, głównie w największych polskich miastach. Idea Bank zadebiutował na rynku głównym GPW w kwietniu 2015 roku. Agnieszka Morawiecka (ISBnews)    

Słoneczko chce otworzyć ok. 80 sklepów franczyzowych i kilka własnych w br.

, w 100% należy do grupy kapitałowej Bać-Pol, jednego z największych dystrybutorów w branży, którego podstawową działalnością jest sprzedaż i dystrybucja towarów w grupie dóbr szybkozbywalnych (FMCG). Agnieszka Morawiecka (ISBnews)  

Idea Bank celuje w 100 mln zł wyniku z prowizji kwartalnie w br.

wyłącznie w Internecie. W lipcu 2011 roku otwarto pierwsze oddziały stacjonarne, głównie w największych polskich miastach. Idea Bank zadebiutował na rynku głównym GPW w 2015 roku. Agnieszka Morawiecka (ISBnews)

Idea Bank skoncentruje się na usprawnianiu procesów w grupie w 2017 r. 

funkcjonował wyłącznie w Internecie. W lipcu 2011 roku otwarto pierwsze oddziały stacjonarne, głównie w największych polskich miastach. Idea Bank zadebiutował na rynku głównym GPW w 2015 roku.  Agnieszka Morawiecka (ISBnews)  

Banki hipoteczne planują road-show za granicą po zmianie ustawy

Bank Hipoteczny rozpocznie działalność operacyjną w kwietniu tego roku. Na rynku funkcjonują już mBank Hipoteczny oraz Pekao Bank Hipoteczny, zaś w procesie powstawania są banki hipoteczne Raiffeisen Polbanku oraz Banku Zachodniego WBK. Agnieszka Morawiecka (ISBnews)  

Idea Bank oczekuje, że kolejne kwartały przyniosą wzrost wyniku z prowizji

Banku jesienią 2010 roku. Początkowo bank funkcjonował wyłącznie w internecie. W lipcu 2011 roku otwarto pierwsze oddziały stacjonarne, głównie w największych polskich miastach. Idea Bank zadebiutował na rynku głównym GPW w kwietniu 2015 roku. Agnieszka Morawiecka (ISBnews)  

PKO BP: Umocnienie CHF bez negatywnego wpływu na wyniki banku

. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 244,45 mld zł na koniec III kw. 2014 r. wobec 199,23 mld na koniec 2013 r. Agnieszka Morawiecka (ISBnews)

eurobank będzie rósł organicznie, chce mieć 300 placówek franczyzowych w br.

. SC działa w Polsce od 1976 r. Aktywa eurobanku wyniosły 13,8 mld zł na koniec 2017 r.  Agnieszka Morawiecka (ISBnews)  

Grupa Idea Bank wprowadza leasing na kilometry, będą kolejne usługi w tym modelu

lipcu 2011 roku otwarto pierwsze oddziały stacjonarne, głównie w największych polskich miastach. Idea Bank zadebiutował na rynku głównym GPW w kwietniu 2015 roku. Agnieszka Morawiecka (ISBnews)