agentem emisji

sprawdź też:

agent

mgd

Pekao SA pomoże sprzedać obligacje gminy

Pekao SA pomoże sprzedać obligacje gminy

Bank Pekao SA złożył najlepszą ofertę w przetargu na agenta emisji obligacji komunalnych Radomia. Na razie pożyczamy 90 mln zł.

Elemental ma umowę z mBankiem ws. programu obligacji do 64 mln zł

, a także z emisją obligacji emitowanych w ramach programu, w tym do pełnienia funkcji aranżera emisji, agenta ds. obliczeń, agenta ds. płatności, oraz depozytariusza, podano także.  Elemental Holding jest grupą kapitałową działającą w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi oraz dostawcą

Marvipol ma umowę z Pekao na program emisji obligacji na łącznie max. 250 mln zł

organizator, agent emisji, agent kalkulacyjny oraz dealer. "Przedmiotem umowy programowej jest umożliwienie dokonywania przez spółkę wielokrotnych emisji obligacji w ramach programu, zgodnie z następującymi założeniami: 1. Obligacje każdej serii zaoferowane zostaną w drodze ofert niepublicznych

mPay liczy, że poprzez obecną emisję akcji pozyska odpowiednich inwestorów

Warszawa, 11.06.2019 (ISBnews) - mPay chciałby jesienią tego roku zakończyć emisję akcji o wartości 2-6 mln zł i pozyskać inwestorów finansowych lub branżowych, poinformował ISBnews prezes Grupy Lew, inwestora strategicznego mPay, Andrzej Basiak. "Myślę, że jesienią zakończymy ten proces

Pekabex ma program emisji obligacji do kwoty 80 mln zł

zaciąganie przez spółkę zobowiązań w ramach programu. „Spółka planuje dokonać emisji pierwszej serii obligacji w ramach programu w drugim kwartale 2018 roku. Wartość emisji nie przekroczy kwoty 40 000 000 zł" – czytamy dalej. Pekao SA będzie działać jako organizator, agent emisji

Sfinks przeprowadzi emisję obligacji serii A2 zamiennych na akcje

;Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków w celu restrukturyzacji zadłużenia emitenta z tytułu posiadanych zobowiązań, w szczególności jego spłaty w całości lub w części, oraz kosztów emisji, rejestracji i obsługi innych zdarzeń dotyczących obligacji, w tym wynagrodzenia agenta emisji"

J.W. Construction ustanowił program obligacji do 100 mln zł

Warszawa, 29.01.2020 (ISBnews) - J.W. Construction Holding ustanowił program emisji obligacji o maksymalnej wartości nominalnej do 100 mln zł, podała spółka. "Została zawarta umowa programowa z Bankiem Polska Kasa Opieki na podstawie której to powierzono bankowi obowiązki organizatora

Elemental zawarł z mBankiem umowę na obsługę programu obligacji do 40 mln zł

określonych obowiązków związanych z organizacją i obsługą Programu, a także z emisją obligacji emitowanych w ramach programu, w tym do pełnienia funkcji agenta ds. płatności, depozytariusza, dealera, agenta kalkulacyjnego oraz agenta technicznego, podano także. Elemental Holding jest grupą kapitałową

Inpro ma umowę z DM Michael/Ström na organizację emisji obligacji do 20 mln zł

przygotowania dokumentacji na potrzeby ww. emisji, oferowania obligacji, pełnienia funkcji autoryzowanego doradcy, pełnienia funkcji agenta kalkulacyjnego, reprezentowania spółki w czynnościach i postępowaniach przed Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych SA związanych z zarejestrowanemu obligacji"

BPS wyemituje obligacje serii BPS1226 o wartości nom. 21,88 mln zł

Warszawa, 02.12.2016 (ISBnews) - Zarząd Banku Polskiej Spółdzielczości podjął uchwałę o dojściu do skutku publicznej emisji niezabezpieczonych obligacji serii BPS1226 o łącznej wartości nominalnej 21,88 mln zł, podał bank. "Wykup obligacji nastąpi w dniu 1 grudnia 2026 roku. Agentem emisji

DM Navigator:Deweloperzy z Catalyst wyemitowali obligacje na 475 mln zł w I poł.

rejestracji papierów wartościowych w KDPW przy pośrednictwie agenta emisji" - czytamy w komunikacie. Łącznie przeprowadzono 7 emisji obligacji, z których największa opiewała na kwotę 100 mln zł. Łączna wartość wykupów obligacji wyniosła 481,1 mln zł, a łączny outstanding do końca 2023 roku

GPW: Za wcześnie na ocenę Segmentu Prime na Catalyst, to projekt długoterminowy

agenta emisji i nastąpił chwilowy zastój, ale już mamy pierwsze emisje i kształtuje się praktyka rynkowa. I emitenci, i pośrednicy przyzwyczajają się do nowych warunków, sądzimy że na jesieni będzie lepiej" - powiedział. "Przyszłość leży w dużych emisjach obligacji i to się już dzieje. My

AmRest wyemituje instrumenty dłużne na łączną kwotę ok. 316 mln zł

terminem zapadalności 1 lipca 2022 oraz emisji o wartości 20 mln euro z terminem zapadalności 3 lipca 2024. Transza o wartości 9,5 mln euro będzie charakteryzowała się oprocentowaniem zmiennym oraz terminem zapadalności 3 lipca 2024, podano również.  Rola głównego organizatora emisji oraz agenta

Skarbiec TFI liczy na klientów korporac. szukających alternatywy dla depozytów

analiz operacyjnych, analiz formalno-prawnych i dopracowywania detali" - zapowiedział także. Skarbiec TFI chce także rozwijać ofertę funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Nad transparentnością każdej transakcji ma czuwać agent emisji. Skarbiec TFI jest na etapie finalizującym wdrożenie tego

BPS przeprowadził emisję obligacji podporządkowanych o wartości 41,87 mln zł

2025 roku. Agentem emisji jest Dom Maklerski Banku BPS" - podano również. Bank Polskiej Spółdzielczości (BPS) działa na polskim rynku od 1992 roku i zrzesza 359 banków spółdzielczych. (ISBnews)  

CI Games wyemituje do 1,1 mln akcji bez pp na globalny marketing 'Snipera 3'

prywatnej przeprowadzonej za pośrednictwem Trigon Dom Maklerski […], występującego w charakterze oferującego oraz agenta emisji akcji serii G" - czytamy w komunikacie. Większa część środków uzyskana z planowanej emisji akcji serii G zostanie przeznaczona na globalny marketing gry "Sniper

MF utrzymało w XII oprocentowanie obligacji detalicznych na poziomie z XI

beneficjentów programu "Rodzina 500+" oprocentowane są odpowiednio 2,80% i 3,20% w pierwszym roku oszczędzania.  Od 27 listopada br. można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany. Agentem emisji papierów skarbowych jest PKO Bank Polski i właśnie w placówkach tego banku oraz

Polska Grupa Odlewnicza uruchomi program emisji obligacji na kwotę do 100 mln zł

dłużnymi instrumentami finansowymi, prowadzonym przez BondSpot S.A. lub Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, podano także PGO poinformowała także o zawarciu z Raiffeisen Bank Polska umów, na podstawie których bank będzie pełnił funkcje organizatora emisji oraz agenta emisji przy programie emisji

Bank Pocztowy: Kolejne emisje obligacji uzależnione od wskaźników płynnościowych

roku. W kolejnych okresach oprocentowanie będzie ustalane na podstawie stawki WIBOR 6M plus 2,8 pkt proc. marży. Oferującym jest Ipopema. Dodatkowo agentem firmy inwestycyjnej jest Expander. W grudniu ub. r. akcjonariusze Banku Pocztowego wyrazili zgodę na ustanowienie programu emisji obligacji

MF zaoferuje ponownie 10-miesięczną premiową obligację oszczędnościową w czerwcu

w drodze zamiany.  Agentem emisji papierów skarbowych jest PKO Bank Polski i właśnie w placówkach tego banku oraz punktach obsługi klientów Domu Maklerskiego PKO BP można nabywać obligacje. Możliwy jest też zakup przez telefon i internet.  (ISBnews)  

OT Logistics ma umowę dot. restrukturyzacji zadłużenia o wartości 175 mln zł

wierzycieli są to: BGŻ BNP Paribas (w tym jako następca prawny Raiffeisen Bank Polska), Santander Bank Polska oraz mBank, przy czym ten ostatni występuje również w roli agenta kredytu i agenta zabezpieczenia. Umowa wspólnych warunków wejdzie w życie, gdy agent otrzyma wszystkie, standardowe dla tego typu umów

PBG porozumiało się z głównymi wierzycielami, rozpoczyna emisję obligacji

spółki, ale refinansowanie długu układowego na nowy dług. "W związku z zakończeniem ustaleń, w tym również związanych z wzorcowymi warunkami emisji obligacji oraz podpisaniem stosownych dokumentów, rozpoczęła się procedura emisji obligacji, zgodnie z którą agent emisji skieruje ofertę nabycia

Nowe regulacje UE dot. prospektów zwiększą dostępność GPW dla nowych spółek

zmianą wynikającą z tej ustawy jest obligatoryjna dematerializacja obligacji i ich rejestracja w KDPW oraz wprowadzenie instytucji agenta emisji" - czytamy dalej.  Zdaniem dr Róg-Dyrdy, nowe wymogi dotyczące emisji obligacji, także przez spółki niepubliczne, spowodują, że nie będzie to już

Kredyt Inkaso może przeznaczyć środki z emisji obligacji na akwizycje

Warszawa, 27.11.2017 (ISBnews) - Kredyt Inkaso (KI), które zdecydowało dziś o emisji obligacji na kwotę do 30 mln zł w ramach programu o wartości 300 mln zł, chce przeznaczyć środki na zakup portfeli wierzytelności, ale nie wyklucza sfinansowania nimi akwizycji  - w grę

MF utrzymało w maju oprocentowanie obligacji detalicznych na poziomie z IV

wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz preferencyjnej marży wynoszącej 1,75% dla obligacji 6-letnich oraz 2% dla 12-letnich.  Od 25 kwietnia br. można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany.  Agentem emisji papierów skarbowych jest PKO Bank Polski i właśnie w

CM International rozpoczyna współpracę z nigeryjskim dystrybutorem

zależy od rozwoju sytuacji politycznej. W tym roku chcemy też wejść na rynek australijski i nowozelandzki. Na tych obszarach posiadamy bazę  klientów i wstępnie zainteresowane firmy. Jednak przede wszystkim działa tam nasz agent który reprezentuje CMI"- powiedział wiceprezes Michał 

MF utrzymało w kwietniu oprocentowanie obligacji detalicznych na poziomie z III

wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz preferencyjnej marży wynoszącej 1,75% dla obligacji 6-letnich oraz 2% dla 12-letnich. Od 27 marca br. można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany.  Agentem emisji papierów skarbowych jest PKO Bank Polski i właśnie w placówkach tego

MF utrzymało w sierpniu oprocentowanie obligacji detal. na poziomie z lipca

6-letnich oraz 2,00% dla 12-letnich. Od 26 lipca br. można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany. Od 1 sierpnia br. do 31 sierpnia br. prowadzona jest sprzedaż nowych emisji skarbowych papierów dłużnych. Agentem emisji papierów skarbowych jest PKO Bank Polski i właśnie w

MF utrzymało w sierpniu oprocentowanie obligacji detalicznych na poziomie z VII

; Agentem emisji papierów skarbowych jest PKO Bank Polski i właśnie w placówkach tego banku oraz punktach obsługi klientów Domu Maklerskiego PKO BP można nabywać obligacje. Możliwy jest też zakup przez telefon i internet.  (ISBnews)

MF utrzymało w marcu oprocentowanie obligacji detalicznych na poziomie z lutego

preferencyjnej marży wynoszącej 1,75% dla obligacji 6-letnich oraz 2,00% dla 12-letnich.  Od 23 lutego br. można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany.  Agentem emisji papierów skarbowych jest PKO Bank Polski i właśnie w placówkach tego banku oraz punktach obsługi klientów Domu

MF zaoferuje nową 10-miesięczną premiową obligację oszczędnościową w czerwcu

, dają szansę na wygranie premii pieniężnej" - powiedział Nowak, cytowany w komunikacie. Agentem emisji papierów skarbowych jest PKO Bank Polski i właśnie w placówkach tego banku oraz punktach obsługi klientów Domu Maklerskiego PKO BP można nabywać obligacje. Możliwy jest też zakup przez telefon i

PBG zamierza głosować na NWZ Rafako za emisją 42,5 mln akcji serii K

% udziału, zgodę muszą wyrazić obligatariusze PBG, podano także.   "Spółka zwróci się do obligatariuszy za pośrednictwem agenta zabezpieczeń o wydanie wspólnego stanowiska obligatariuszy zgodnie z warunkami emisji obligacji, a mającego za przedmiot wyrażenie zgody na podjęcie przez spółkę

MF utrzymało w X oprocentowanie obligacji detalicznych na poziomie z IX

1,75% dla obligacji 6-letnich oraz 2% dla 12-letnich.  Od 25 września br. można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany. Agentem emisji papierów skarbowych jest PKO Bank Polski i właśnie w placówkach tego banku oraz punktach obsługi klientów Domu Maklerskiego PKO BP można

MF utrzymało w kwietniu oprocentowanie obligacji detal. na poziomie z marca

kwietnia br. do 30 kwietnia br. prowadzona jest sprzedaż nowych emisji skarbowych papierów dłużnych Agentem emisji papierów skarbowych jest PKO Bank Polski i właśnie w placówkach tego banku oraz punktach obsługi klientów Domu Maklerskiego PKO BP można nabywać obligacje. Możliwy jest też

MF utrzymało w IX oprocentowanie obligacji detalicznych na poziomie z VIII

obligacji 6-letnich oraz 2% dla 12-letnich.  Od 28 sierpnia br. można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany. Agentem emisji papierów skarbowych jest PKO Bank Polski i właśnie w placówkach tego banku oraz punktach obsługi klientów Domu Maklerskiego PKO BP można nabywać obligacje

MF utrzymało w marcu oprocentowanie obligacji detal. na poziomie z lutego

jednak wysokość marży, która wynosi 1,50%, podano także. Od 23 lutego br. można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany. Od 1 marca br. do 31 marca br. prowadzona jest sprzedaż nowych emisji skarbowych papierów dłużnych Agentem emisji papierów skarbowych jest PKO Bank Polski i

Bank Pekao sfinansuje budowę największej lądowej farmy wiatrowej w Polsce

oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR). Udział Banku Pekao w finansowaniu projektu przekracza 20%. Bank Pekao będzie pełnił w inwestycji rolę agenta zabezpieczeń i wyłącznego dawcy kredytu VAT oraz będzie odpowiadał za hedging. Prace budowlane już się rozpoczęły, a ich zakończenie zostało

MF utrzymało w lutym oprocentowanie obligacji detal. na poziomie ze stycznia

czasowym wyższa jest jednak wysokość marży, która wynosi 1,5%, podano także. Od 26 stycznia br. można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany. Od 1 lutego br. do 28 lutego br. prowadzona jest sprzedaż nowych emisji skarbowych papierów dłużnych. Agentem emisji papierów skarbowych jest

Bank Pocztowy rozpoczyna dziś ofertę obligacji na 50 mln zł dla klientów indyw.

Warszawa, 17.05.2016 (ISBnews) - Bank Pocztowy rozpoczął dziś od publikacji prospektu ofertę obligacji dla inwestorów indywidualnych w ramach programu emisji obligacji podporządkowanych. Wartość pierwszej emisji w ramach programu to maksymalnie 50 mln zł. Zapisy potrwają od 23 maja do 3

MF utrzymało w lutym oprocentowanie obligacji detalicznych na poziomie ze I

. można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany. Agentem emisji papierów skarbowych jest PKO Bank Polski i właśnie w placówkach tego banku oraz punktach obsługi klientów Domu Maklerskiego PKO BP można nabywać obligacje. Możliwy jest też zakup przez telefon i internet. (ISBnews)

MF utrzymało w lipcu oprocentowanie obligacji detalicznych na poziomie z VI

. można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany.  Agentem emisji papierów skarbowych jest PKO Bank Polski i właśnie w placówkach tego banku oraz punktach obsługi klientów Domu Maklerskiego PKO BP można nabywać obligacje. Możliwy jest też zakup przez telefon i internet. 

Maxcom: Ostatni dzień przyjmowania zapisów inwestorów indywidualnych na akcje

wpływy netto z emisji akcji wyniosą ok. 45 mln zł, środki te zostaną przeznaczone na realizację strategii rozwoju Maxcom. Za pieniądze pozyskane od inwestorów spółka planuje rozwijać nowe modele klasycznych telefonów oraz smartfonów, w tym innowacyjnego smartfona dla seniorów. Dodatkowy kapitał ma

MF utrzymało we wrześniu oprocentowanie obligacji detal. na poziomie z sierpnia

sprzedaż nowych emisji skarbowych papierów dłużnych. Agentem emisji papierów skarbowych jest PKO Bank Polski i właśnie w placówkach tego banku oraz punktach obsługi klientów Domu Maklerskiego PKO BP można nabywać obligacje. Możliwy jest też zakup przez telefon i internet. (ISBnews)

MF utrzymało w sierpniu oprocentowanie obligacji detal. na poziomie z lipca

, obowiązuje w przypadku obligacji 10-letnich. Dla papierów skarbowych o najdłuższym horyzoncie czasowym wyższa jest jednak wysokość marży, która wynosi 1,5%" - czytamy także.  Od 26 lipca br. można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany Agentem emisji papierów

Przegląd prasy

--Wzrost rezerw po zmianie ZUZP obciąży wynik ZCh Police na ok. 8,9 mln zł w br. --Infoscan ma umowę z Giromed dot. badań z użyciem MED Recorder w Hiszpanii --Echo Partners ma wstępną umowę sprzedaży większościowego akcjonariusza Echo --Gumtree.pl: 52/53% Polaków korzysta z pomocy doradcy/agenta w

MF utrzymało w lutym oprocentowanie obligacji detal. na poziomie ze stycznia

. Od lutego 2013 roku wszystkie rodzaje obligacji skarbowych można zakupić w ramach konta IKE Obligacje. Agentem emisji papierów skarbowych jest PKO Bank Polski i właśnie w placówkach tego banku oraz punktach obsługi klientów Domu Maklerskiego PKO BP można nabywać obligacje. Możliwy jest też

Przegląd prasy

pożyczkowe znalazły furtkę, która pozwoli obejść regulacje przygotowywanej ustawy antylichwiarskiej --GDDKiA: Zrywanie umów na kontrakty drogowe nie grozi utratą środków unijnych Puls Biznesu --Od 1 lipca wszystkie nowe emisje obligacji muszą być rejestrowane w KDPW przez agentów emisji, co pozwoli

MF utrzymało w lipcu oprocentowanie obligacji detal. na poziomie z czerwca

% dla 12-letnich. Od 27 czerwca br. można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany. Od 1 lipca br. do 31 lipca br. prowadzona jest sprzedaż nowych emisji skarbowych papierów dłużnych . Agentem emisji papierów skarbowych jest PKO Bank Polski i właśnie w placówkach tego banku oraz

Developres wyemitował obligacje o wartości nominalnej 40 mln zł

agenta emisji pełni FM Bank PBP. "Obligacje zostały objęte wyłącznie przez inwestorów instytucjonalnych. Emisja obligacji serii A zakończyła się nadsubskrypcją, natomiast serii B - pełną wartością emisji. Osiągnięte poziomy marży odzwierciedlają ryzyko związane z rozpoczęciem działalności przez

MF utrzymało w maju oprocentowanie obligacji detal. na poziomie z kwietnia

mechanizm, co dla 4-letnich, obowiązuje w przypadku obligacji 10-letnich. Dla papierów skarbowych o najdłuższym horyzoncie czasowym wyższa jest jednak wysokość marży, która wynosi 1,50%" - czytamy także. Od 26 kwietnia br. można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany. Agentem

Przegląd prasy

przekroczy 5 mld zł w br., ocenia wiceprezes Banku Handlowego Maciej Kropidłowski  -- Branża drzewna obawia się podwyżek cen surowca, jeśli UE narzuci limity pozyskiwania go z polskich lasów Puls Biznesu --Profi Credit zamknął połowę oddziałów i rozwiązał współpracę z 400 agentami. W tym roku

MF utrzymało w czerwcu oprocentowanie obligacji detal. na poziomie z maja

skarbowych w drodze zamiany. Od 1 czerwca br. do 30 czerwca br. prowadzona jest sprzedaż nowych emisji skarbowych papierów dłużnych . Agentem emisji papierów skarbowych jest PKO Bank Polski i właśnie w placówkach tego banku oraz punktach obsługi klientów Domu Maklerskiego PKO BP można nabywać obligacje

Duon pozyskał 30 mln zł z emisji obligacji, kolejna najwcześniej w 2016 r.

BondSpot, podano także. Agentem i organizatorem emisji pierwszej serii obligacji o wartości 30 mln zł był dom maklerski Erste Securities Polska, a doradcą prawnym spółki był White & Case. "Obligacje Grupy Duon cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród inwestorów m.in. ze względu na stabilną

MCI.EuroVentures wyemitował obligacje na rynku czeskim warte ponad 95 mln zł

instytucjonalnych. Agentem emisji była Ceska sporitelna" - czytamy w komunikacie. To pierwszy taki przypadek pozyskania kapitału na nowe inwestycje przez fundusz MCI.EuroVentures na rynku zagranicznym, podkreślono w informacji. "Sukces przeprowadzonej emisji obligacji w Czechach pokazuje, że marka MCI

Ghelamco z zatwierdzonym programem obligacji przygotowane do rozwoju

. Globalnymi koordynatorami IV publicznego programu emisji obligacji są Pekao Investment Banking oraz Bank Pekao. Funkcję oferującego będzie pełnił, podobnie jak przy ofertach w oparciu o poprzedni prospekt, Pekao Investment Banking. Agentem emisji każdej serii będzie natomiast Bank Pekao. Obligacje

Hyperion wyemituje obligacje serii E o wartości do 40 mln zł (aktual.)

. ustalić próg emisji w rozumieniu art. 45 ust. 1 ustawy o obligacjach na poziomie 16 000 sztuk obligacji; 3. powierzyć prowadzenie ewidencji, o której mowa w art. 8 ustawy o obligacjach Domowi Maklerskiemu Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie; 4. powierzyć wykonywanie czynności agenta emisji związanych

Hyperion wyemituje obligacje serii E o wartości do 40 mln zł na pożyczkę dla MSS

ewidencji, o której mowa w art. 8 ustawy o obligacjach Domowi Maklerskiemu Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie; 4. powierzyć wykonywanie czynności agenta emisji związanych z emisją obligacji Domowi Maklerskiemu Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie; 5. zaoferować objęcie wszystkich obligacji

MF utrzymało we wrześniu oprocentowanie obligacji detal. na poziomie z sierpnia

obligacji skarbowych w drodze zamiany. Agentem emisji papierów skarbowych jest PKO Bank Polski i właśnie w placówkach tego banku oraz punktach obsługi klientów Domu Maklerskiego PKO BP można nabywać obligacje. Możliwy jest też zakup przez telefon i internet. (ISBnews)  

MF utrzymało w maju oprocentowanie obligacji detal. na poziomie z kwietnia

emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany. Od 1 maja br. do 31 maja br. prowadzona jest sprzedaż nowych emisji skarbowych papierów dłużnych. Agentem emisji papierów skarbowych jest PKO Bank Polski i właśnie w placówkach tego banku oraz punktach obsługi klientów Domu Maklerskiego PKO BP można nabywać

Przegląd informacji ze spółek

produkcjach, poinformował prezes Rafał Sankowski Trakcja ocenia, że restrukturyzacja finansowa zakończyła się sukcesem i pozwoliła na pozyskanie łącznie ok. 1,2 mld zł finansowania w różnych instrumentach. Obecnie spółka pracuje jeszcze nad ewentualną emisją obligacji zamiennych na akcje skierowaną do

MF utrzymało w styczniu oprocentowanie obligacji detalicznych na poziomie z XII

wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz preferencyjnej marży wynoszącej 1,75% dla obligacji 6-letnich oraz 2,00% dla 12-letnich. Od 22 grudnia br. można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany. Agentem emisji papierów skarbowych jest PKO Bank Polski i właśnie w placówkach tego

MF utrzymało w marcu oprocentowanie obligacji detal. na poziomie z lutego

 przypadku obligacji 10-letnich. Dla papierów skarbowych o najdłuższym horyzoncie czasowym wyższa jest jednak wysokość marży, która wynosi 1,50%" - podano także.   Od 24 lutego br. można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany. Agentem emisji papierów

PKO BH planuje kolejną emisję listów zastawnych za granicą na ok. 500 mln euro

Warszawa, 06.03.2017 (ISBnews) - PKO Bank Hipoteczny planuje kolejną emisję listów zastawnych na rynku międzynarodowym o wartości 500 mln euro. W ciągu dwóch kwartałów PKO BP chce zaoferować klientom kredyty hipoteczne o stałej stopie procentowej, poinformowali przedstawiciele PKO BP. 

CBA zatrzymało 7 podejrzanych w nowym wątku śledztwa ws. GetBack

, zabezpieczyli tomy dokumentacji oraz dane elektroniczne, przedstawiono zarzuty 12 osobom, 9 z nich zostało tymczasowo aresztowanych, podkreślono. Dalej w materiale Biuro przypomina o dotychczasowych aresztowaniach i zarzutach: 16 czerwca br. zostali zatrzymani przez agentów z warszawskiej Delegatury

MF utrzymało w XII oprocentowanie obligacji detalicznych na poziomie z XI

obligacji skarbowych w drodze zamiany (nie dotyczy to obligacji 3-miesięcznych OTS0318), podano także. Agentem emisji papierów skarbowych jest PKO Bank Polski i właśnie w placówkach tego banku oraz punktach obsługi klientów Domu Maklerskiego PKO BP można nabywać obligacje. Możliwy jest też zakup przez

Grupa Copernicus buduje własną sieć dystrybucji, mocniej wejdzie w rynek FIO

agenta firmy inwestycyjnej. Pierwsze wnioski są już w Komisji Nadzoru Finansowego.  "Koncentrujemy się na spółkach, które mają własne sieci sprzedaży. Budujemy też własną sieć dystrybucji, która docelowo miałaby być naszym AFI. Staramy się znaleźć w danym mieście lidera, który stworzy zespół

Kopex przydzielił obligacje o łącznej wartości nominalnej 185 mln zł

Warszawa, 14.12.2016 (ISBnews) - Kopex przydzielił 1 849 998 zwykłych, imiennych obligacji serii 01/2016 o łącznej wartości nominalnej 184 999 800 zł, podała spółka. "Emisja została przeprowadzona w ramach programu emisji obligacji ustalonego i uruchomionego w związku z umową

MF utrzymało w lipcu oprocentowanie obligacji detal. na poziomie z czerwca

; - czytamy także.  Od 27 czerwca br. można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany Agentem emisji papierów skarbowych jest PKO Bank Polski i właśnie w placówkach tego banku oraz punktach obsługi klientów Domu Maklerskiego PKO BP można nabywać obligacje. Możliwy jest też

Cyfrowy Polsat spłaci przedterminowo 1 mld zł kredytu pod koniec lipca

Warszawa, 22.07.2015 (ISBnews) – Cyfrowy Polsat przekazał do agenta umowy kredytowej dyspozycję uruchomienia procedury przedterminowej przedpłaty części kredytu terminowego w wysokości 1 mld zł, podała spółka. Przedpłata planowana jest na 29 lipca. Wcześniej Cyfrowy Polsat

MF utrzymało w XI oprocentowanie obligacji detal. na poziomie z X

preferencyjnej marży wynoszącej 1,75% dla obligacji 6-letnich oraz 2,00% dla 12-letnich. Od 26 października br. można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany (nie dotyczy to obligacji 3-miesięcznych OTS0218). Agentem emisji papierów skarbowych jest PKO Bank Polski i właśnie w placówkach

CBA: Zatrzymano kolejne 2 osoby ws. śledztwa związanego z GetBack 

, zabezpieczyli tomy dokumentacji oraz dane elektroniczne. 16 czerwca br. zostali zatrzymani przez agentów z warszawskiej Delegatury CBA na lotnisku Chopina, Konrad K. - były prezes GetBack SA, a w swoim domu na warszawskim Ursynowie Piotr B. - przedstawiciel podmiotu gospodarczego, który współpracował

MF utrzymało w kwietniu oprocentowanie obligacji detal. na poziomie z marca

. można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany. Agentem emisji papierów skarbowych jest PKO Bank Polski i właśnie w placówkach tego banku oraz punktach obsługi klientów Domu Maklerskiego PKO BP można nabywać obligacje. Możliwy jest też zakup przez telefon i internet. (ISBnews)

MF utrzymało oprocentowanie detal. obligacji na niezmienionym poziomie w X

wszystkie rodzaje obligacji skarbowych można zakupić w ramach konta IKE Obligacje. Agentem emisji papierów skarbowych jest PKO Bank Polski i właśnie w placówkach tego banku oraz punktach obsługi klientów Domu Maklerskiego PKO BP można nabywać obligacje. Możliwy jest też zakup przez telefon i internet

MF utrzymało oprocentowanie detal. obligacji na niezmienionym poziomie we IX

zakupić w ramach konta IKE Obligacje. Agentem emisji papierów skarbowych jest PKO Bank Polski i właśnie w placówkach tego banku oraz punktach obsługi klientów Domu Maklerskiego PKO BP można nabywać obligacje. Możliwy jest też zakup przez telefon i internet. (ISBnews)

Oferta publiczna obligacji Capital Park o wart. 11,1 mln zł ruszy w poniedziałek

kwiecien?. Obligacje emitowane sa? w ramach Programu emisji obligacji do maksymalnej kwoty 100 mln zł. Oferuja?cym, agentem ds. płatności, depozytariuszem (do czasu zarejestrowania obligacji w KDPW) oraz doradca? finansowym spo?łki jest Noble Securities. Grupa Capital Park jest inwestorem i

Lokum Deweloper może zadebiutować na głównym rynku GPW w II poł. 2015 r.

. Inne miasta na razie nie są w sferze naszych zainteresowań" - podsumował prezes. Obligacje spółki warte 30 mln zł zadebiutowały dziś na rynku Catalyst. Organizatorem emisji i oferującym był Dom Maklerski Navigator, natomiast funkcję agenta emisji pełni FM Bank PBP. Lokum Deweloper to

Prezydent podpisał nowelę ustaw dot. wzmocnienia nadzoru nad rynkiem finansowym

jego spłacania; - wprowadzają agenta emisji (art. 7a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi), co powinno ułatwić emitentom przeprowadzenie procesu rejestracji dłużnych papierów wartościowych w depozycie i przyczynić się do skrócenia czasu trwania tego procesu; - wprowadzają zmiany w ustawie o

Arctic Paper spłacił 359 mln zł zadłużenia realizując proces refinansowania

Warszawa, 26.10.2016 (ISBnews) - Spółka zależna Arctic - Arctic Paper Kostrzyn - spłaciła łącznie zadłużenie z tytułu umowy kredytowej na kwotę w wysokości nie wyższej niż odpowiadająca kwocie 359 mln zł z dnia 6 listopada 2012 roku, zawartej pomiędzy Pekao jako agentem zabezpieczenia i

MF utrzymało oprocentowanie detal. obligacji na niezmienionym poziomie w lipcu

skarbowych w drodze zamiany. Od lutego 2013 roku wszystkie rodzaje obligacji skarbowych można zakupić w ramach konta IKE Obligacje. Agentem emisji papierów skarbowych jest PKO Bank Polski i właśnie w placówkach tego banku oraz punktach obsługi klientów Domu Maklerskiego PKO BP można nabywać obligacje

Expander: Wolumen sprzedaży kredytów hipotecznych wzrósł o 13% r/r w 2016 r.

rekordowy wynik w 2016 r., ale także udane rozpoczęcie 2017. Już teraz możemy potwierdzić, że w lutym przekroczyliśmy 500 mln zł wolumenu sprzedaży hipotek, co stanowi 14% całego rynku" - podkreślił prezes.  W lutym 2016 r. Expander Advisors uzyskał status agenta firmy inwestycyjnej Ipopema

MF utrzymało w czerwcu oprocentowanie obligacji detal. na poziomie z maja

jest jednak wysokość marży, która wynosi 1,50%" - czytamy także.  Od 25 maja br. można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany Agentem emisji papierów skarbowych jest PKO Bank Polski i właśnie w placówkach tego banku oraz punktach obsługi klientów Domu Maklerskiego PKO

Grupa Enea miała wstępnie 2,43 mld zł EBITDA i 751 mln zł zysku netto w 2018

zmiennych produkcji, szczególnie w odniesieniu do CO2 oraz mniejszego poziomu darmowych praw do emisji dwutlenku węgla; b) wytwarzanie OZE: wyższy wynik r/r wynika z wyraźnie wyższych cen energii elektrycznej oraz świadectw pochodzenia energii w drugiej połowie 2018 roku przy wyższym poziomie produkcji

EM&F zawarł umowy refinansowania, dokona spłaty obligacji

refinansowanymi finansującymi, ING Bankiem Śląskim jako agentem kooperacyjnym, agentem zabezpieczenia oraz agentem rozliczeniowym, Bankiem Zachodnim WBK oraz Bankiem Pekao jako bankami-wystawcami re-gwarancji, Smyk International jako sprzedającym w ramach transakcji sprzedaży grupy kapitałowej Smyk, a także

Sensacyjna przemiana Link 4! Z wilka w owieczkę

kampania reklamowa Link 4. Nowe hasło to "więcej za mniej". W spotach nie ma już ani słowa o agentach, a reklamówki są utrzymane w spokojnej, idyllicznej tonacji. Z naszych informacji wynika, że w podobnym tonie będą utrzymane nowe reklamy telewizyjne Link 4, których emisja zacznie się wkrótce

Akcja kredytowa Santander BP wzrosła o 22,3% r/r w IIII kw., wskaźnik NPL: 4,5%

oferty oraz nowej struktury agentów przejętych po Deutsche Bank Polska, podano także. "Należności od podmiotów gospodarczych i sektora publicznego wyniosły 59 992,5 mln zł i były wyższe o 1,8% w stosunku do końca 2018 r. Prezentowane w tej linii ekspozycje kredytowe spółek Santander Leasing S.A

JSW nie wykupiła obligacji pomimo żądania ING BSK, rozmawia z wierzycielami

Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. (JSW) informuje, iż w związku z trwającymi intensywnie rozmowami z obligatariuszami, o których mowa poniżej, spółka nie wykupiła w dniu 22 września 2015 roku (który został wskazany przez Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. działającą jako agent ds. płatności jako

MF podniosło oprocentowanie 2-letnich obligacji detalicznych oferowanych w I

resort. Agentem emisji papierów skarbowych jest PKO Bank Polski i właśnie w placówkach tego banku oraz punktach obsługi klientów Domu Maklerskiego PKO BP można nabywać obligacje. Możliwy jest też zakup przez telefon i internet. (ISBnews)  

MF podniosło oprocentowanie obligacji detalicznych oferowanych w grudniu

jest jednak wysokość marży, która wynosi 1,50%, przypomniał też resort. Agentem emisji papierów skarbowych jest PKO Bank Polski i właśnie w placówkach tego banku oraz punktach obsługi klientów Domu Maklerskiego PKO BP można nabywać obligacje. Możliwy jest też zakup przez telefon i internet

Przegląd informacji ze spółek

terenie województwa śląskiego, podał bank. Linia kredytowa pochodzi ze środków WFOŚiGW, a jej wyróżnikiem jest dotacja w wysokości 20% udzielonego kredytu. Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA) zatrzymali 6 osób w sprawie o charakterze korupcyjnym, dotyczącej żądania 40 mln zł i powoływania

MF obniżyło oprocentowanie 2-letnich obligacji detal. w I, pozostałe bez zmian

mld zł w przypadku obligacji 3-, 4- i 10-letnich. Od 24 grudnia br. można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany, podano także w komunikacie. Od lutego 2013 roku wszystkie rodzaje obligacji skarbowych można zakupić w ramach konta IKE Obligacje. Agentem emisji papierów

Sco-Pak wyemituje obligacje serii H o wartości nominalnej do 25 mln zł

Warszawa, 27.07.2015 (ISBnews) - Zarząd Sco-Pak podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii H, która przewiduje emisję 2 500 zabezpieczonych papierów o wartości nominalnej 10 tys. zł każda obligacja i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 25 mln zł, podała spółka. Obligacje będą

Przegląd informacji ze spółek

oraz Domove, podał bank.  PKO Bank Hipoteczny po raz drugi zaoferuje inwestorom zielone listy zastawne w ramach kontynuacji pozyskiwania środków na finansowanie i refinansowanie energooszczędnych nieruchomości mieszkaniowych. Wartość emisji wyniesie 250 mln zł, a termin zapadalności listów

MF obniżyło oprocentowanie obligacji 3,4 i 10-letnich w I okresie odsetkowym

kolejnych latach jest stała: 1,50%. Wartość nominalna emisji obligacji 2-letnich wynosi 1 mld zł, zaś 3-,4- i 10-letnich wynosi po 500 mln zł. Od 26 marca br. można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany. Agentem emisji papierów skarbowych jest PKO Bank Polski i właśnie w

Agenci pozwą Link4 za reklamę "Ostatnia niedziela"

Najważniejsze informacje gospodarcze na twoją stronę. Ściągnij nasz gadżet Poszło o kampanię ze słynną piosenką Mieczysława Fogga, w której Link4 zachęca klientów, żeby pożegnali się z pobierającym prowizje agentem i kupili polisę taniej w Link4. Kancelaria wynajęta przez IPUiF zażądała

Przegląd informacji ze spółek

energetycznej i klimatycznej, jakim jest redukcja emisji CO2. Zarząd Ciechu podjął uchwałę o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych wspierających dalszy rozwój Grupy Ciech w odniesieniu do obszaru biznesowego Żywice, funkcjonującego obecnie w ramach spółki zależnej Ciech Sarzyna, podała spółka

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

;16,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. roku obrotowego 2019/2020, zakończonego 30 września 2019 r., wobec 14,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.   Źródło: ISBnews Cyfrowy Polsat: Działając w imieniu własnym oraz jako agent podmiotów zobowiązanych, zawarł z

Przegląd informacji ze spółek

wszystkich oferowanych obligacji serii FA, zgodnie z harmonogramem emisji obligacji emitowanych w ramach VI Programu Emisji Obligacji, podała spółka. W odpowiedzi na wezwanie Grupy Immobile 17 kwietnia złożono zapisy na co najmniej 6 091 852 akcje Atremu, stanowiących co najmniej 66% kapitału i głosów

Rafał Milczarski został prezesem PLL LOT

Kolejowych, podano też w materiale. Borys Buta z wykształcenia jest prawnikiem. Ukończył Uniwersytet Warszawski. Przez trzy lata był prezesem Air Transport Support, firmy specjalizującej się w obsłudze operacyjnej linii lotniczych, w tym w przygotowywaniu operacji lotniczych, obliczaniu emisji CO2