agent transferowy

sprawdź też:

agent

Altus Agent Transferowy złożył wniosek do UOKiK ws. przejęcia BPH TFI

Warszawa, 24.04.2017 (ISBnews) - Altus Agent Transferowy złożył do Urzędy Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek w sprawie przejęcia kontroli nad BPH Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych (BPH TFI), podał Urząd.  Wniosek wpłynął 12 kwietnia br., sprawa jest w toku. "

Altus Agent Transferowy ma zgodę UOKiK na przejęcie kontroli nad BPH TFI

Warszawa, 16.05.2017 (ISBnews) - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zgodził się na przejęcie przez Altus Agent Transferowy, kontroli nad spółką BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (BPH TFI), podała spółka. "Zgodnie z treścią warunkowej umowy nabycia 100% akcji BPH TFI

Rockbridge TFI przejął od Altus TFI zarządządzanie funduszem Omega

(tj. poprzez spółkę Altus Agent Transferowy sp. z o.o., której jest jedynym udziałowcem) posiada 79,51 % akcji w kapitale zakładowym oraz 79,51% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Rockbridge Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. W związku z powyższym, wyniki finansowe Rockbridge TFI

Altus zawarł z Rockbridge umowy przeniesienia zarządzania funduszami

zmian statutów funduszy oraz ogłoszenia zmian statutów" – czytamy w komunikacie. Jak podano, Rockbridge TFI w zakresie operacyjnym i inwestycyjnym działa w sposób zupełnie niezależny od Altus TFI. Jednak Altus TFI pośrednio (tj. poprzez spółkę Altus Agent Transferowy, której jest jedynym

Altus TFI ma umowę z Rockbridge TFI o przejęcie zarządządzania funduszem Omega

; - czytamy w komunikacie. Przeniesienie zarządzania funduszem na rzecz Rockbridge TFI nastąpi nieodpłatnie, podano także. "Altus TFI pośrednio (tj. poprzez spółkę Altus Agent Transferowy sp. z o.o., której jest jedynym udziałowcem) posiada 79,51% akcji w kapitale zakładowym oraz 79,51% głosów w

Aneta Fiedoruk zastąpi R. Czerwonkę na stanowisku członka zarządu Altus TFI

Agent Transferowy Sp. z o.o.  Altus TFI jest jednym z największych w Polsce niezależnych (tzn. niepowiązanych bezpośrednio z żadną instytucją finansową) towarzystw funduszy inwestycyjnych i jednocześnie jednym z najdynamiczniej rozwijających się podmiotów w polskiej branży TFI. Od lipca 2014 r

Rozpoczęły się czynności zw. z przeniesieniem funduszy Altus do Rockbridge TFI

inwestycyjnych zarządzającego funduszami" - czytamy dalej. Rockbridge TFI w zakresie operacyjnym i inwestycyjnym działa w sposób zupełnie niezależny od Altus TFI, podkreślono także. Altus TFI pośrednio (tj. poprzez spółkę Altus Agent Transferowy, której jest jedynym udziałowcem) posiada 79,51% akcji w

Altus TFI chce przenieść zarządzanie Omega WNSFIZ do Rockbridge TFI

operacyjnym i inwestycyjnym działa w sposób zupełnie niezależny od Altus TFI" - napisano w komunikacie. Altus TFI pośrednio (tj. poprzez spółkę Altus Agent Transferowy sp. z o.o., której jest jedynym udziałowcem) posiada 79,51 % akcji w kapitale zakładowym oraz 79,51 % głosów w ogólnej liczbie głosów

Rockbridge TFI przejmie zarządzanie Premium Properties FIZ od Altus TFI do 15 I

;zaplanowanego na 11 grudnia, operacja ta nie doszło do skutku.  Altus TFI pośrednio (tj. poprzez spółkę Altus Agent Transferowy sp. z o.o., której jest jedynym udziałowcem) posiada 79,51% akcji w kapitale zakładowym oraz 79,51% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Rockbridge TFI. 

ProService AT liczy na szybkie zamknięcie akwizycji od Skarbca, ma szereg innych

Warszawa, 22.12.2015 (ISBnews) - ProService Agent Transferowy liczy na "niezwłoczne" zamknięcie przejęcia od Skarbiec Holding działalności polegającej na prowadzeniu ksiąg rachunkowych na zlecenie. Jest to jedna z szeregu akwizycji, nad którymi spółka obecnie pracuje, poinformował

Altus TFI ma umowę dot. przejęcia przez Rockbridge TFI zarządzania 3 funduszami

do ogłoszeń o zmianie statutu funduszu.  Altus TFI pośrednio (tj. poprzez spółkę Altud Agent Transferowy sp. z o.o., której jest jedynym udziałowcem) posiada 79,51 % akcji w kapitale zakładowym oraz 79,51 % głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Rockbridge TFI. W związku z

Fundusz Oaktree złożył wniosek do UOKiK ws. przejęcia ProService

Warszawa, 11.03.2016 (ISBnews) - SO SPV 84, należący do grupy funduszy zarządzanych przez Oaktree Capital Group LLC, złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek w sprawie przejęcia kontroli nad ProService Agent Transferowy, podał Urząd. Wniosek wpłynął 8 marca, sprawa

Altus TFI rozpoczął przeniesie zarządzanie 6 funduszami do Rockbridge TFI

nastąpić z dniem 11 grudnia 2018 r. " - czytamy w komunikacie. Jak wcześniej informowała spółka, przeniesienie powinno nastąpić do 4 grudnia br. Altus TFI pośrednio (tj. poprzez spółkę Altus Agent Transferowy sp. z o.o., której jest jedynym udziałowcem) posiada 79,51% akcji w kapitale

Altus TFI przekazało zarządzanie czterema funduszami do Rockbridge TFI

Rockbridge TFI oraz zaistniał skutek w postaci przejęcia zarządzania Funduszami" - czytamy w komunikacie.  Altus TFI pośrednio (tj. poprzez spółkę Altus Agent Transferowy sp. z o.o., której jest jedynym udziałowcem) posiada 79,51 % akcji w kapitale zakładowym oraz 79,51 % głosów w ogólnej liczbie

Altus TFI nie przeniesie funduszu Premium Properties FIZ do Rockbridge TFI

Altus TFI, zważywszy, że wyniki finansowe Rockbridge TFI z tytułu zarządzania przejętymi funduszami będą uwzględnione w skonsolidowanym wyniku grupy Altus TFI. Altus TFI pośrednio (tj. poprzez spółkę Altus Agent Transferowy sp. z o.o., której jest jedynym udziałowcem) posiada 79,51% akcji w kapitale

Altus TFI nie przeniesie funduszu Waskulit FIZ do Rockbridge TFI

przejęcie zarządzania funduszem przez Rockbridge TFI, Altus TFI dokona notarialnej zmiany statutu funduszu oraz ogłoszenia tych zmian zgodnie z przepisami prawa oraz statutem. Altus TFI pośrednio (tj. poprzez spółkę Altus Agent Transferowy sp. z o.o., której jest jedynym udziałowcem) posiada 79,51% akcji

PKO BP Finat utworzy Centrum Otwartych Usług IT

++, Java, JavaScript oraz na platformy mobilne iOS i Android" - czytamy dalej. PKO BP Finat  - spółka z grupy PKO BP, świadczy kompleksowe usługi firmom z sektora finansowego – m.in.: usługi agenta transferowego, księgowości funduszy i spółek. Specjalizuje się również w outsourcingu

Altus AT, BPH PBK ZF ustaliły ostateczną cenę 100% akcji BPH TFI na 17,88 mln zł

Warszawa, 16.11.2017 (ISBnews) - Altus Agent Transferowy (spółka zależna Altus TFI) oraz BPH PBK ZF zawarły porozumienie w sprawie rozliczenia ostatecznej ceny sprzedaży 100% akcji BPH Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (BPH TFI) (obecnie działającego pod nazwą Rockbridge Towarzystwo Funduszy

Altus TFI przekazał zarządzanie sześcioma funduszami do Rockbridge TFI

.  Altus TFI pośrednio (tj. poprzez spółkę Altus Agent Transferowy sp. z o.o., której jest jedynym udziałowcem) posiada 79,51% akcji w kapitale zakładowym oraz 79,51% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Rockbridge TFI. W związku z powyższym, wyniki finansowe Rockbridge TFI z

Altus TFI przekazał zarządzanie pięcioma funduszami do Rockbridge TFI

skutek w postaci przejęcia zarządzania funduszami, podano również. "Altus TFI pośrednio (tj. poprzez spółkę Altus Agent Transferowy sp. z o.o., której jest jedynym udziałowcem) posiada 79,51% akcji w kapitale zakładowym oraz 79,51 % głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Rockbridge

Altus TFI rozpoczął przenoszenie zarządzania 4 funduszami do Rockbridge TFI

inwestycyjnymi zamkniętymi, niemniej analizowane są różne warianty postępowania z tego obszaru.  Altus TFI pośrednio (tj. poprzez spółkę Altus Agent Transferowy sp. z o.o., której jest jedynym udziałowcem) posiada 79,51% akcji w kapitale zakładowym oraz 79,51% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym

Altus TFI przeniesie zarządzanie kolejnymi 6 funduszami do Rockbridge TFI

Agent Transferowy sp. z o.o., której jest jedynym udziałowcem) posiada 79,51 % akcji w kapitale zakładowym oraz 79,51 % głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Rockbridge TFI. W związku z powyższym, wyniki finansowe Rockbridge TFI z tytułu zarządzania funduszami będą uwzględnione w

Szacunkowy wynik netto Altus TFI wyniósł 6,42 mln zł w I półr. 2019

przełożyły się również na wyniki skonsolidowane Grupy Kapitałowej Altus TFI. Przypomnieć należy, iż Altus TFI pośrednio (tj. poprzez spółkę Altus Agent Transferowy sp. z o.o., której jest jedynym udziałowcem) posiada 79,51 % akcji w kapitale zakładowym oraz 79,51 % głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym

Altus TFI przeniesie zarządzanie 6 funduszami do Rockbridge TFI

. Altus TFI pośrednio (tj. poprzez spółkę Altus Agent Transferowy sp. z o.o., której jest jedynym udziałowcem) posiada 79,51 % akcji w kapitale zakładowym oraz 79,51% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Rockbridge TFI. W związku z tym, wyniki finansowe Rockbrigdge TFI z tytułu

Szacunkowy skons. wynik netto Altus TFI wyniósł 3,95 mln zł w 2019 r.

(tj. poprzez spółkę Altus Agent Transferowy sp. z o.o., której jest jedynym udziałowcem) posiada 79,51% akcji w kapitale zakładowym oraz 79,51% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Rockbridge TFI S.A." - wskazano. Powyższe wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie

Altus TFI przejął 100% akcji w BPH TFI za cenę równą 20 mln zł

Warszawa, 31.08.2017 (ISBnews) - Altus Agent Transferowy (Altus AT) - spółka zależna Altus TFI - przejął od BPH PBK Zarządzanie Funduszami Sp. z o.o., 100 % akcji spółki BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych za cenę równą 20 mln zł, podało Altus TFI. "Zaznaczyć należy, iż w

Połączenie PKO TFI z KBC TFI nastąpi jeszcze w I półroczu

logo" - powiedział prezes PKO TFI Piotr Żochowski podczas konferencji prasowej.  Obecnie właścicielem KBC TFI jest PKO Finat (agent transferowy), co wynika z ustawy przewidującej, że TFI nie może mieć innego TFI. Docelowo oba TFI maja być połączone i PKO BP będzie właścicielem połączonego

Altus TFI przekazał zarządzanie sześcioma FIZ-ami do Rockbridge TFI

zarządzania funduszami" - czytamy w komunikacie.  Altus TFI pośrednio (tj. poprzez spółkę Altus Agent Transferowy sp. z o.o., której jest jedynym udziałowcem) posiada 79,51 % akcji w kapitale zakładowym oraz 79,51 % głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Rockbridge Towarzystwa

Altus TFI ma umowy z Rockbridge TFI o przejęcie zarządzania funduszami

[...] poprzez wskazanie Rockbridge TFI jako towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzającego funduszem, podano również. "Altus TFI pośrednio (tj. poprzez spółkę Altus Agent Transferowy sp. z o.o., której jest jedynym udziałowcem) posiada 79,51% akcji w kapitale zakładowym oraz 79,51% głosów w ogólnej

IZFiA: Saldo wpłat i umorzeń było dodatnie 11. miesiąc z rzędu w listopadzie

jest obecnie 31 działających w Polsce towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz 5 agentów transferowych.  (ISBnews)  

Altus TFI rozpoczął przenoszenie zarządzania 6 funduszami do Rockbridge TFI

, zostanie ona niezwłocznie zakomunikowana w formie odrębnego raportu, zaznaczono także. Altus TFI pośrednio (tj. poprzez spółkę Altus Agent Transferowy sp. z o.o., której jest jedynym udziałowcem) posiada 79,51 % akcji w kapitale zakładowym oraz 79,51 % głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym

IZFiA: Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło ponad 2,5 mld zł w styczniu

IZFiA. Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami jest organizacją zrzeszającą, na zasadach dobrowolności, działające w Polsce towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Członkami Izby są obecnie 33 działające w Polsce towarzystw funduszy inwestycyjnych. Do Izby należy również 5 agentów transferowych

IZFiA: Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło ponad 0,8 mld zł w grudniu

organizacją zrzeszającą, na zasadach dobrowolności, działające w Polsce towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Izba została powołana 28 października 2004 roku. Członkami Izby są obecnie 32 działające w Polsce towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Do Izby należy również 5 agentów transferowych. (ISBnews

IZFiA: Saldo wpłat i umorzeń TFI wyniosło 583 mln zł w kwietniu

jest Izba). Członkami Izby jest obecnie 29 działających w Polsce TFI. Do Izby należy również 5 agentów transferowych.  (ISBnews)  

PKO BP Finat połączył się z Inteligo Financial Services

kapitału zakładowego spółki do kwoty 107,30 mln zł. Wszystkie udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostały objęte przez dotychczasowego wspólnika - PKO BP. Główną działalnością PKO BP Finat sp. z o.o. jest świadczenie usług agenta transferowego w zakresie obsługi funduszy inwestycyjnych (TFI

Altus TFI ma umowę nabycia BPH TFI, cena sprzedaży ustalona na 20 mln zł

Warszawa, 06.04.2017 (ISBnews) - Altus Agent Transferowy (Altus AT) - spółka zależna Altus TFI - zawarła warunkową umowę nabycia 100% akcji spółki BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych od BPH PBK Zarządzanie Funduszami - podmiotu zależnego Banku BPH, podało Altus TFI. Cena sprzedaży, wynosząca

IZFiA: Saldo wpłat i umorzeń TFI wyniosło 1,42 mld zł w lutym

należy również 5 agentów transferowych.    (ISBnews)  

Przegląd prasy

osobowych i dostawczych wzrosła o 23,9% r/r w czerwcu --Akcje Tower Investments zadebiutują na NewConnect we wtorek --Senat wyraził zgodę na odwołanie Magdaleny Gaj z funkcji prezesa UKE --Przychody Grupy Redan wzrosły o 17% r/r do 52 mln zł w czerwcu --Altus TFI założył spółkę zależną Altus Agent

Przegląd informacji ze spółek

Funduszy Inwestycyjnych przyjęło akt założycielski spółki Altus Agent Transferowy sp. z o.o., której głównym przedmiotem działalności będzie prowadzenie rejestru uczestników funduszy inwestycyjnych, podał Altus. IMC ogłosiła politykę dywidendową, zakładającą coroczne wypłacanie do 10% skonsolidowanego

Pekao rozpoczyna strategiczną współpracę z Goldman Sachs Asset Management

szybko rośnie. Asset Management odpowiada za ok. 15% przychodów całej grupy Goldman Sachs, dodał. Grupa Pekao zawiązała współpracę z GSAM zarówno na poziomie obsługi płatniczej (Bank Pekao jest agentem płatności), operacyjnej obsługi modelu dystrybucji w Polsce (Pekao Financial Services jest agentem

Amerykanie zrobili kłopot klientom polskich funduszy. Będziemy mieli zablokowane rachunki?

klientów są ograniczone - dodaje Pieńkowska. Ilu klientów funduszy inwestycyjnych może dotyczyć zamieszanie z FATCA? Monika Piątkowska z firmy ProService, która jest największym agentem transferowym, czyli firmą pomagającą rozliczać transakcje zawarte przez klientów funduszy, szacuje, że przepisy okresu

Przegląd prasy

elektryczny Ursusa --Altus Agent Transferowy złożył wniosek do UOKiK ws. przejęcia BPH TFI --PORR Polska Construction ma umowę na remont linii kol. Poznań-Piła za 485 mln zł --PGE i Energy POOL złożyły wniosek do UOKiK ws. wspólnego przedsiębiorcy --ING Bank Śląski uruchomił Innovation ING Lab

Przegląd informacji ze spółek

spółka. Commvault będzie odpowiedzialny m.in. za zarządzanie 200 TB danych z aplikacji, urządzeń mobilnych i środowiska wirtualnego oraz zarchiwizowanych danych systemu poczty elektronicznej. Altus Agent Transferowy złożył do Urzędy Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek w sprawie przejęcia

Przegląd informacji ze spółek

, podała spółka w raporcie. Altus Agent Transferowy (Altus AT) - spółka zależna Altus TFI - zawarła warunkową umowę nabycia 100% akcji spółki BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych od BPH PBK Zarządzanie Funduszami - podmiotu zależnego Banku BPH, podało Altus TFI. Cena sprzedaży, wynosząca 20 mln zł

Przegląd prasy

--KNF wpisała My Height na listę ostrzeżeń publicznych --BGK poszerzy ofertę Funduszu Mieszkań na Wynajem o drugi budynek w Warszawie --Inpro miało wstępnie 210 mln zł przychodów i 25 mln zł zysku netto w 2015 r. --Cornerstone Partners i Oaktree przejmują ProService Agent Transferowy --Deloitte

Przegląd informacji ze spółek

100% udziałów w spółce ProService Agent Transferowy (ProService AT) od funduszu zarządzanego przez Highlander Partners, podano w komunikacie. Mostostal Zabrze liczy, że uniknie arbitrażu ws. spornych roszczeń i tym samym konieczności dokonania odpisu w kwocie ok. 13,5 mln zł na należności z

Przegląd informacji ze spółek

akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 0,56 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Auto Partner odnotował 10,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2017 r. wobec 8,97 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Altus Agent Transferowy (spółka zależna

Przegląd informacji ze spółek

rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Altus Agent Transferowy (Altus AT) - spółka zależna Altus TFI - przejął od BPH PBK Zarządzanie Funduszami Sp. z o.o., 100 % akcji spółki BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych za cenę równą 20 mln zł, podało Altus TFI. Introl odnotował 5,81 mln zł

Przegląd prasy

kw. br. wobec zysku rok wcześniej --Zysk netto PCC Exol spadł r/r do 3,41 mln zł w I kw. 2017 r. --Strata netto Vistula Group zwiększyła się r/r do 0,78 mln zł w I kw. 2017 r. --Altus Agent Transferowy ma zgodę UOKiK na przejęcie kontroli nad BPH TFI --Zysk netto ZE PAK spadł r/r do 55,31 mln

Przegląd informacji ze spółek

Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek w sprawie przejęcia kontroli nad ProService Agent Transferowy, podał Urząd. Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police) odnotowały 165,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 63,54 mln zł zysku

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

została ustalona na 28 grudnia.    Źródło: ISBnews Atende: Będzie miało 60% udziałów w spółce Energy Data Lab.    Źródło: DM PKO BP PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE ProService Agent Transferowy: Wprowadził do oferty mobilne aplikacje Goniec Light oraz AML dla FIZ-ów. Goniec

Przegląd informacji ze spółek

innymi działaniami będzie mocno stymulować wyniki finansowe, a w konsekwencji wartość rynkową i pozwoli osiągnąć wycenę spółki na poziomie co najmniej 200 mln zł w 2016 r. i min. 600 mln zł w 2020 roku, powiedział ISBnews prezes Cezary Kozanecki. ProService Agent Transferowy liczy na "niezwłoczne

Przegląd prasy

netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półr. 2017 r. wobec 22,94 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. --Altus Agent Transferowy (Altus AT) - spółka zależna Altus TFI - przejął od BPH PBK Zarządzanie Funduszami Sp. z o.o., 100 % akcji spółki BPH Towarzystwo

Przegląd informacji ze spółek

przejęcie przez Altus Agent Transferowy, kontroli nad spółką BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (BPH TFI), podała spółka. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) odnotował 55,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 73,95

Słownik pojęć finansowych

. Uczestnikiem funduszu inwestycyjnego otwartego może być zarówno osoba fizyczna, osoba prawna jak i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej (na podstawie http://www.izfa.pl/) Fundusz ten musi także prowadzić rejestr uczestników. Czynność tą wykonuje agent transferowy. Agent transferowy

Jak odzyskać pieniądze z III filara?

trafią do innego PPE. Pieniądze zostaną też wypłacone w przypadku śmierci pracownika - na rzecz osoby uposażonej lub spadkobierców. Można się przenieść... Wypłata transferowa daje możliwość przeniesienia naszych środków z jednego PPE do innego. To jest bardzo przydatna forma przy zmianie pracy

agent transferowy

Agent transferowy (agent rozliczeniowy) - podmiot świadczący outsourcingowe usługi księgowe na rzecz towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI), powszechnych towarzystw emerytalnych i pracowniczych towarzystw emerytalnych (PTE) a także towarzystw ubezpieczeniowych w zakresie obsługi: funduszy inwestycyjnych, otwartych funduszy emerytalnych (OFE). Nie każdy fundusz zleca te usługi do Agenta

więcej o agent transferowy na pl.wikipedia.org