agencji zarządzania

sprawdź też:

agencja

Agnieszka Dobkiewicz

PiS wysłał dyrektora na emeryturę po 32 latach. Dał swojego człowieka

PiS wysłał dyrektora na emeryturę po 32 latach. Dał swojego człowieka

Marian Blicharski, prezes jednej z największych spółek hodowlanych w Polsce, zarządzanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych, został przymusowo wysłany na emeryturę. Jego miejsce zajęła osoba związana z PiS

Łapanie ryb dziurawą siecią

Prezes KRUS Roman Kwaśnicki stracił stanowisko, gdyż bardziej dbał o interesy swoje i PSL niż o sprawne działanie instytucji, którą zarządzał. W maju z podobnych powodów pracę stracił prezes Agencji Rynku Rolnego Bogdan Twarowski.

Szołucha z IPG: Utrzymanie ratingu PKN Orlen potwierdza dobre zarządzanie spółką

długu i pokrycia kosztów odsetek, pomimo negatywnego wpływu pandemii COVID-19. Jednocześnie analitycy agencji zwrócili uwagę na wysoką zmienność marż rafineryjnych, które wpływają na ratingi praktycznie wszystkich firm z sektora Oil&Gas, wskazano również. Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami

Rząd chce, by ARP, PAIH, KUKE i PFR przeszły pod nadzór premiera

Eksportowych (KUKE) - Polskiej Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) - Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) Zmiana ta wynika z nowelizacji ustawy o działach państwowych (weszła w życie 29 lutego br.), która wprowadziła także zmiany do ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Teraz to minister

MVGM przejął od JLL zarządzanie nieruchomościami w Polsce (aktual.)

W zmienionej treści dzisiejszej depeszy podajemy źródło informacji - firmę MVGM. Warszawa, 02.12.2019 (ISBnews) - MVGM zamknął proces przejęcia od JLL biznesu zarządzania nieruchomościami w Polsce, podało MVGM. Do finalizacji umowy doszło dziś również w Portugalii i Hiszpanii

MVGM przejął od JLL zarządzanie nieruchomościami w Polsce

zintegrowaną paletę usług ze specjalizacją w zarządzaniu nieruchomościami. MVGM pracuje dla krajowych i międzynarodowych inwestorów, banków i finansistów, spółdzielni mieszkaniowych, przedsiębiorców, firm ubezpieczeniowych, rządów i agencji rządowych. JLL to firma doradcza świadcząca kompleksowe usługi na

Moody's podtrzymał rating PKN Orlen na poziomie Baa2

pokrycia kosztów odsetek, pomimo negatywnego wpływu pandemii COVID-19. Jednocześnie analitycy agencji zwrócili uwagę na wysoką zmienność marż rafineryjnych, które wpływają na ratingi praktycznie wszystkich firm z sektora Oil&Gas, wskazano również. Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce

MVGM, po przejęciu portfela JLL PM, zapowiada 'spektakularny' debiut w Polsce

specjalizująca się w zarządzaniu nieruchomościami oraz międzynarodowa agencja doradcza JLL ogłosiły porozumienie w sprawie przejęcia działalności JLL w zakresie zarządzania nieruchomościami w Europie kontynentalnej, w tym procesów związanych z zarządzaniem centrami handlowymi. Transakcja obejmuje również

PKN Orlen przekaże Agencji Rezerw Materiałowych 5 tys. maseczek ochronnych

Warszawa, 23.03.2020 (ISBnews) - PKN Orlen zakupił 5 tysięcy maseczek ochronnych, które przekaże Agencji Rezerw Materiałowych (ARM), podała spółka. Podobnie jak w przypadku płynu do dezynfekcji rąk, Agencja rozdystrybuuje je przede wszystkim do placówek ochrony zdrowia. "W trudnym okresie

PAŻP rozpoczęła testy systemu koordynacji lotów dronami

Warszawa, 02.01.2020 (ISBnews) - Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP) rozpoczęła testy produkcyjne systemu PansaUTM, wspomagającego cyfrową koordynację lotów dronami. To już ostatnia faza testowania systemu przed implementacją. Wdrożenie operacyjne systemu przyspieszy proces wydawania zgód i

Adam Stolarz i Robert Sobków zostali powołani do zarządu Trakcji

Warszawa, 04.12.2019 (ISBnews) - Akcjonariusz Trakcja PRKiI - Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) - złożył pisemne oświadczenie o powołaniu Adama Stolarza na stanowisko członka zarządu odpowiedzialnego za kluczowych klientów i Roberta Sobków na stanowisko członka zarządu odpowiedzialnego za

Łukasz Hołubowski został nowym prezesem IKS Solino z Grupy Orlen

. Wcześniej, w latach 2016-2017 był prezesem Agencji Rynku Rolnego, odpowiedzialnym za stworzenie planu strategicznego i wdrożenie reformy instytucjonalnej (połączenie agencji rolnych oraz budowę jednej agencji płatniczej), a od 2017 pełnił rolę doradcy strategicznego zarządu KGHM, a następnie

MF: Mateusz Berger został przewodniczącym Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Funduszu Gwarancyjnego" – podał resort w komunikacie. Mateusz Berger jest adwokatem, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim oraz uczestnikiem studiów w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstwa w Szkole Głównej Handlowej. W latach 2012-2017 pracował w

S&P podwyższył perspektywę ratingową PZU do pozytywnej ze stabilnej 

Warszawa, 14.06.2019 (ISBnews) - S&P Global Ratings podwyższył perspektywę ratingową Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) do pozytywnej ze stabilnej. Jednocześnie rating siły finansowej PZU pozostał na niezmienionym poziomie, tj. A-, podała spółka.  "W ocenie agencji

ARP ma porozumienie z PFR Nieruchomości ws. programu Mieszkanie+

, a także w obszarze wzornictwa przemysłowego czy innowacji. ARP zarządza dwiema specjalnymi strefami ekonomicznymi: SSE Euro-Park Mielec oraz TSSE Euro-Park Wisłosan. Siedziba główna ARP S.A. znajduje się w Warszawie. Agencja ma również oddziały w Katowicach, Mielcu oraz Tarnobrzegu, biura w Radomiu

S&P potwierdził ratingi 'A-' Grupy PZU, perspektywy pozytywne

Warszawa, 11.10.2019 (ISBnews) - S&P Global Ratings potwierdził długoterminowe ratingi kredytowe i oceny siły finansowej 'A-'dla Grupy PZU. Perspektywy dotyczące wszystkich podmiotów pozostają pozytywne, podała agencja.  "Perspektywy są pozytywne, ponieważ Grupa PZU jest dobrze

ARP odstąpi od umowy nabycia ST3 Offshore

obszarze wzornictwa przemysłowego czy innowacji. ARP S.A. zarządza dwiema specjalnymi strefami ekonomicznymi: SSE Euro-Park Mielec oraz TSSE Euro-Park Wisłosan. Siedziba główna ARP S.A. znajduje się w Warszawie. Agencja ma również oddziały w Katowicach, Mielcu oraz Tarnobrzegu, biura w Radomiu i Wrocławiu

ARM zrealizowała 1 596 zleceń na sprzęt do walki z pandemią koronawirusa

dyplomatycznego, administracji rządowej, wojewodów" - powiedział prezes ARM Michał Kuczmierowski, cytowany w komunikacie. Agencja zapewniła, że sprowadzany do Polski sprzęt to materiały najwyższej jakości o potwierdzonych certyfikatach oraz badaniach jakości. Do zarządzanych przez agencję magazynów w

Miraculum wypowiedziało umowę dofinansowania projektu z PARP

Warszawa, 24.12.2019 (ISBnews) - Miraculum złożyło Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o dofinansowanie projektu "Zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności firmy Miraculum S.A. poprzez zarządzanie wzornictwem" z zachowaniem

ARP sprzeda 34,87% akcji WZK Victoria na rzecz TF Silesia

Warszawa, 12.08.2019 (ISBnews) - Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) sprzeda 34,87% akcji Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych Victoria (WZK Victoria) Towarzystwu Finansowemu Silesia, podała Agencja. Umowa sprzedaży ma zostać zawarta do końca sierpnia. Dotychczasowi akcjonariusze zgodnie z

Sejm przyjął poprawki Senatu do nowelizacji ustawy modernizującej działania PAK

jego naukowej, przemysłowej lub administracyjnej części; * Warunki zatrudnienia w Agencji na pozostałych stanowiskach; * Kryteria odwołania prezesa lub wiceprezesa Agencji; * Sposób zarządzania instytucją po odwołaniu jej prezesa; * Terminy ogłaszania i przeprowadzania naboru na stanowisko

Bernard Madoff: Oszust finansowy i... matrymonialny

60-letnia Sheryl Weinstein poznała Madoffa w 1988 roku, gdy była szefem finansowym organizacji Hadassah - Syjonistycznej Organizacji Kobiet w Ameryce. - Teraz uważam, że to był najbardziej nieszczęśliwy dzień w moim życiu, który zrujnował mnie, mojego męża, dzieci i wszystkich, z którymi byliśmy zwi

PKN Orlen i PZU powołały wspólną agencję mediową Sigma BIS

Warszawa, 07.02.2020 (ISBnews) - PKN Orlen i Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) powołały wspólnie agencję mediową Sigma BIS, która realizuje już projekty komunikacji marketingowej, a także pozyskała zleceniodawców zewnętrznych, podał Orlen. PKN Orlen ma w projekcie 66% udziałów, a PZU 34

S&P podtrzymał rating A- PZU, obniżył perspektywę do stabilnej

finansowych i biznesowych w Polsce, w związku z wybuchem pandemii COVID-19. W ocenie agencji, może mieć to wpływ na działalność Grupy PZU, w szczególności na niższą kontrybucję do wyników z działalności bankowej. Jednocześnie analitycy podkreślają, że sytuacja grupy powinna pozostać stabilną" - czytamy w

ARP przejmuje Starachowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną

. Dotychczas poza strefą starachowicką dominowały tam tereny inwestycyjne stref mieleckiej i tarnobrzeskiej, zarządzane przez Agencję Rozwoju Przemysłu. Z punktu widzenia nowego właściciela przejęcie obszaru SSE Starachowice stworzy warunki do współpracy z dużymi przedsiębiorstwami działającymi na obszarze SSE

EuroRating obniżył rating LPP do BBB-, perspektywa negatywna

ratingowej EuroRating prawdopodobieństwo obniżenia nadanego spółce ratingu w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy jest obecnie większe niż 1:3" - ocenia agencja. LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku. (ISBnews)  

Fitch podniósł prognozę deficytu 'general government' Polski do 5% PKB w 2020

Warszawa, 27.03.2020 (ISBnews) - Fitch Ratings prognozuje, że deficyt sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) wyniesie w Polsce 5% PKB w 2020 r. i 3,3% PKB w 2021 r., podała agencja. Wcześniej Fitch prognozował deficyt w tym ujęciu na 1,5% PKB w tym i przyszłym roku. "

Grupa PZU: Obietnica dotycząca rosnących dywidend 'pozostaje realna'

bezpieczeństwo kapitałowe i coraz lepsze praktyki w zakresie zarządzania ryzykiem (ERM), skutkujące większą odpornością kapitałową oraz wysoką dyscypliną w zarządzaniu, skłoniły agencję S&P Global Ratings do podniesienia perspektywy ratingowej Grupy ze stabilnej do pozytywnej przy jednoczesnym pozostawieniu

ARP: Mielecka SSE i TSSE pozyskały 53 inwestycje na ok. 1,7 mld zł w 2019 r.

7,3 tys. osób. Decyzje wydawane w obszarach inwestycyjnych są w tym kontekście systemowym rozwiązaniem, ponieważ zobowiązują pracodawców do zachowania przez określonej liczby etatów" - podkreśla także Agencja. ARP ma wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu specjalnymi strefami ekonomicznymi

Cezariusz Lesisz został powołany na prezesa ARP

Warszawa, 05.11.2018 (ISBnews) - Rada nadzorcza Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) powołała Cezariusza Lesisza na stanowisko prezesa, podała Agencja. "Zgodnie z decyzją rady nadzorczej z dniem 5 listopada br. na stanowisko prezesa zarządu ARP został powołany Cezariusz Lesisz, od 26 lipca br

DataWalk ma umowę na wdrożenie z obszaru zarządzania epidemiologicznego

, stanowi pierwszą referencję dla zastosowań związanych z obszarem zarządzania epidemiologicznego" - czytamy w komunikacie. DataWalk (dawniej PiLab) to podmiot technologiczny, który jako jeden z nielicznych na świecie zbudował na bazie własnej technologii produkt analityczny rozwiązujący globalne

ARP odkupiła od syndyka dawne Zakłady Wyrobów Kamionkowych 'Marywil'

Warszawa, 29.07.2019 (ISBnews) - Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) odkupiła od syndyka dawne Zakłady Wyrobów Kamionkowych "Marywil"w Suchedniowie, podała Agencja. Wartość transakcji to niecałe 2 mln zł. "Inwestycja w Suchedniowie doskonale wpisuje się w nasze plany związane z

EuroRating podniósł perspektywę ratingu CCC do stabilnej

Warszawa, 06.05.2020 (ISBnews) - EuroRating zmienił perspektywę ratingu kredytowego CCC na stabilną z negatywnej. Sam rating został utrzymany na poziomie B+, podała agencja. "Zmiana na stabilną perspektywy ratingu obuwniczej spółki ma związek z przeprowadzoną emisją nowych akcji, zawartym

EuroRating potwierdził rating PKN Orlen na poziomie BBB, perspektywa stabilna

Warszawa, 10.12.2019 (ISBnews) - EuroRating potwierdził rating kredytowy PKN Orlen na poziomie BBB. Utrzymana została stabilna perspektywa ratingu, podała agencja. "Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła nadzwyczajną weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce PKN Orlen

Prezes PAŻP na czele A6 - sojuszu europejskich agencji żeglugi powietrznej

Warszawa, 23.10.2019 (ISBnews) - Prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP) Janusz Janiszewski został wybrany na przewodniczącego A6 - sojuszu największych europejskich instytucji żeglugi powietrznej, podała PAŻP. Od stycznia 2020 r. prezes PAŻP będzie przewodził radzie sterującej aliansu

ARP udzieliła MARR pożyczki na rozwój Parku nad Drwiną w Krakowie

biurowej, która cieszy się dużym zainteresowaniem wśród inwestorów. Obszarem zarządza Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego. "Rozwój Business Parku nad Drwiną, jednego z trzech parków przemysłowych zarządzanych przez MARR był jednym z głównych zadań, jakie postawiłem sobie do realizacji. Nowe

Fitch przyznał GetBack rating długoterminowy B+, perspektywa stabilna

Warszawa, 26.01.2018 (ISBnews) - Fitch Ratings przyznał długoterminowy rating spółce GetBack na poziomie B+, z perspektywą stabilną, podała spółka.  "Jako główne czynniki wpływające na nadany rating agencja wskazała między innymi na solidny i skalowalny model biznesowy

ARP rozmawia o przejęciu zarządzania Starachowicką SSE

Ekonomiczną o wykupieniu jej akcji i objęciu zarządzania tym obszarem, czyli de facto województwem świętokrzyskim" - powiedział wiceprezes Dariusz Śliwowski podczas konferencji prasowej.  Wskazał, że jest to jeden z celów na 2018 rok. Agencja nie precyzuje jednak harmonogramu ewentualnego

MFiPR: Wnioski w programie 'Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje' do 14 maja

przedsiębiorstw zarządzanych przez kobiety we wszystkich trzech powyższych obszarach tematycznych, 15 mln euro. Poziom dofinansowania uzależniony jest od rodzaju udzielonej pomocy publicznej. "Dodatkowo premiowane będą projekty, które zakładają współpracę z partnerami z Norwegii. To szansa na wymianę

ARP wydała 29 decyzji o wsparciu inwestorów od wejścia w życie nowej ustawy

Warszawa, 09.05.2019 (ISBnews) - Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) wydała 29 decyzji o wsparciu działalności gospodarczej w zarządzanych strefach ekonomicznych SSE Euro-Park Mielec i TSSE Euro-Park Wisłosan od momentu wejścia w życie ustawy o wspieraniu nowych inwestycji, poinformował wiceprezes

NBP: Aktywa rezerwowe wzrosły o 4,1% r/r do 108,64 mld euro w kwietniu

wcześniej i 448,07 mld zł rok wcześniej). Narodowy Bank Polski zarządza rezerwami dewizowymi, dbając o maksymalizowanie ich zyskowności, jednak priorytetem jest ich bezpieczeństwo i zachowanie niezbędnego poziomu płynności. NBP inwestuje rezerwy w typowe instrumenty stosowane przez banki centralne

PARP ogłosiła II edycję programu 'Akademia Menadżera Innowacji'

Warszawa, 28.02.2020 (ISBnews) - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła II edycję programu doradczo-szkoleniowego dla firm "Akademia Menadżera Innowacji", podała Agencja. W ośmiomiesięcznym programie, dofinansowanym z funduszy UE, wezmą udział menadżerowie z ok. 30

Fitch potwierdził ratingi A- oraz AA+(pol) Gliwic, perspektywa stabilna

Warszawa, 22.10.2018 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi miasta Gliwice (Issuer Default Rating; IDR) dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz krajowej na poziomie A- oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie AA+(pol), podała agencja. Perspektywa

PARP oferuje 6,7 mln zł na podnoszenie kompetencji w branży motoryzacyjnej

Warszawa, 11.03.2020 (ISBnews) - Rusza konkurs Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) na operatora, który zapewni wsparcie w postaci szkoleń i doradztwa firmom działającym w branży motoryzacyjnej, podała Agencja. Maksymalne dofinansowanie to 6,7 mln zł. PARP czeka na wnioski do 23

Daniel Obajtek został powołany na prezesa PKN Orlen na nową kadencję

funkcję prezesa Energi. W latach 2016-2017 kierował Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Od lipca 2016 r. do lutego 2018 r. był członkiem rady nadzorczej spółki Lotos Biopaliwa. Daniel Obajtek jest absolwentem Executive MBA organizowanego przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów i

PARP oferuje ok. 7 mln zł wsparcia na ekspansję zagraniczną klastrom kluczowym

Warszawa, 21.04.2020 (ISBnews) - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje wsparcie nawet do 7 mln zł na ekspansję zagraniczną koordynatorom i członkom klastrów w ramach konkursu "Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych", podała PARP. Wnioski można składać

Famur rozmawia z PFR nt. wspólnej inwestycji w spółkę celową

Odpowiedzialnego Rozwoju, integruje w ramach spójnej strategii i profesjonalnych standardów zarządzania: Agencję Rozwoju Przemysłu, Bank Gospodarstwa Krajowego, Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych i Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Celem PFR

ARP: Gra 'Weakless' zrealizowana w ramach ARP Games dostępna na Xbox One

Warszawa, 19.12.2019 (ISBnews) - Gra "Weakless" zrealizowana w ramach programu akceleracyjnego ARP Games została udostępniona na platformie Xbox One, podała Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP). W najbliższym czasie planowane jest wydanie gry także na innych platformach sprzedażowych

Jak wynająć mieszkanie? Poradnik dla właścicieli nieruchomości

działalność gospodarczą. Wtedy stosowana jest skala podatkowa 17 i 32 proc. albo podatek liniowy 19 proc. Agencja może zarządzać mieszkaniem Zdarzają się właściciele mieszkań, którzy wyjeżdżają za granicę i chcą czerpać dochody z lokalu, ale nie mają możliwości się tym zajmować. Wtedy mogą przekazać

ARP przeznacza 16 mln zł na odbudowę produkcji w spółce Chemar

Warszawa, 05.05.2020 (ISBnews) - Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) zakłada zwiększenie efektywności produkcji o 100% w ramach rozpoczętego procesu restrukturyzacyjnego spółki Chemar w Kielcach, poinfomował wiceprezes ARP Paweł Kolczyński. Spółka zostanie dofinansowana przez ARP kwotą 16 mln zł

Sasin: Fundacje spółek skarbu państwa przekazały 80 mln zł na walkę z COVID-19

przez PKN Orlen. "Z zakupionych przez nas kosztem 60 mln zł prawie 7 mln maseczek ochronnych, część przekazana zostanie fundacjom, a część trafi do Agencji Rezerw Materiałowych, skąd będzie rozdysponowana" - zapowiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. "Pracujemy także poprzez

Prezes PKN Orlen: Przeznaczamy kolejne 60 mln zł na walkę z koronawirusem

Warszawa, 30.03.2020 (ISBnews) - Przeznaczamy kolejne 60 mln zł na walkę z koronawirusem, poinformował prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. "Jesteśmy z Polakami na dobre i na złe. Dzisiaj dotarł pierwszy transport ok. 1,6 mln z 7 mln masek, które przekażemy do Agencji Rezerw Materiałowych i

PKN Orlen: Na stacje trafiło ponad 710 tys. litrów płynu do dezynfekcji rąk

koncern informował, że w marcu br. łączna produkcja płynu wyniesie ok. 2,5 mln litrów, a w kwietniu wzrośnie do ok. 4,5 mln litrów. W pierwszej kolejności ok. 500 tys. litrów płynu trafiło do Agencji Rezerw Materiałowych (ARM). Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na

Fitch przyznał rating A- dla emisji obligacji BGK

Warszawa, 21.10.2019 (ISBnews) - Fitch Ratings przyznał rating dla emisji obligacji Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) na kwotę 1,85 mld zł na poziomie A-, podał bank. "Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że w dniu 18 października 2019 r. agencja ratingowa Fitch przyznała dla emisji

S&P podtrzymał rating PZU na poziomie A-, perspektywa stabilna

będzie wykorzystywać możliwości wzrostu w sektorach ubezpieczeń, zarządzania aktywami i bankowości, utrzymując jednocześnie poziom adekwatności kapitałowej powyżej poziomu AAA w latach 2018-2020, podano w komunikacie. Agencja podkreśla, że w I poł. 2018 r. zysk z działalności bankowej odpowiadał za ok

Hawk-e z grupy JSW stworzy system system zarządzania lotami dronów

Warszawa, 14.08.2018 (ISBnews) - Hawk-e - spółka z grupy kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) - stworzy system zarządzania lotami na potrzeby rozwoju rynku usług świadczonych przez bezzałogowe statki powietrzne, podała grupa. Spółka zawarła umowę z Polską Agencję Żeglugi Powietrznej

MFPR uruchomi w VI nowy instrument dot. finansowania kapitału obrot. na 3 mld zł

ubezpieczenie działalności. W przypadku POPW i POIR wnioski o wsparcie będzie przyjmowała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Z kolei w przypadku RPO procesem będą zarządzały regionalne instytucje odpowiadające za zarządzanie środkami unijnymi. (ISBnews)  

PKN Orlen rozpoczął pierwsze dostawy płynu do dezynfekcji rąk

Warszawa, 12.03.2020 (ISBnews) - Ruszyła produkcja płynu do dezynfekcji rąk w zakładzie produkcyjnym w Jedliczu spółki Orlen Oil z grupy kapitałowej Orlen, podał koncern. Pierwsza partia produktu, w związku z dużym zapotrzebowaniem na rynku, zostanie wysłana do Agencji Rezerw Materiałowych

NBP: Aktywa rezerwowe wzrosły o 14,9% r/r do 113,76 mld euro w styczniu

). Narodowy Bank Polski zarządza rezerwami dewizowymi, dbając o maksymalizowanie ich zyskowności, jednak priorytetem jest ich bezpieczeństwo i zachowanie niezbędnego poziomu płynności. NBP inwestuje rezerwy w typowe instrumenty stosowane przez banki centralne. Zdecydowana ich większość (ponad 70%) inwestowana

Orange Polska podpisze dziś z MR i NFOŚiGW deklarację dot. czystego powietrza

) oraz Orange Polska, dowiedziała się agencja ISBnews. Dzięki temu jeszcze w tym roku wybrane szkoły otrzymają systemy monitorowania jakości powietrza. Zgodnie z porozumieniem, w pierwszej fazie projektu NFOŚiGW wspólnie z Orange Polska mają uruchomić systemy monitorowania jakości powietrza w wybranych

Japan Credit Rating Agency podtrzymała ratingi A/A+ Polski, perspektywa stabilna

Warszawa, 01.04.2019 (ISBnews) - Japan Credit Rating Agency (JCR) podtrzymała długoterminowe ratingi podmiotu dla długu Polski w walutach obcych na poziomie A, a dla waluty krajowej - na poziomie A+, podała agencja. Jednocześnie JCR podtrzymała perspektywę ratingów na poziomie stabilnym. "

ADR Polska zainwestuje 60 mln zł w SSE Euro-Park Mielec

Warszawa, 11.10.2018 (ISBnews) - ADR Polska S.A. producent osi i zawieszeń dla sprzętu rolniczego zainwestuje 60 mln zł i zwiększy zatrudnienie o 10 nowych pracowników. Jest to druga decyzja o wsparciu wydana w zarządzanej przez Agencję Rozwoju Przemysłu  Specjalnej Strefie

Skarbiec Holding miał 31,17 mln zł zysku netto w roku finans. 2018/2019

zmiennej (success fee) wzrosły o 58,9% i wyniosły 33,2 mln zł (wobec 15,2 mln zł w poprzednim roku obrotowym 2017/2018). Przychody z tytułu opłaty stałej - za zarządzanie funduszami, pozostały na podobnym poziomie i wyniosły w tym okresie 78,3 mln zł wobec 80,9 mln zł przed rokiem. "Zakończony

NBP: Aktywa rezerwowe wzrosły o 12% r/r do 114,51 mld euro w grudniu

). Narodowy Bank Polski zarządza rezerwami dewizowymi, dbając o maksymalizowanie ich zyskowności, jednak priorytetem jest ich bezpieczeństwo i zachowanie niezbędnego poziomu płynności. NBP inwestuje rezerwy w typowe instrumenty stosowane przez banki centralne. Zdecydowana ich większość (ponad 70%) inwestowana

BGK: Spółki z woj. łódzkiego w ramach Jeremie2 mają do dyspozycji ok. 300 mln zł

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, którymi zarządza BGK. Do rozdysponowania pozostało jeszcze ponad 300 mln zł. W obecnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na rozwój firm z sektora MŚP w województwie łódzkim zaplanowano ponad 500 mln zł. Do tej pory trafiło do nich już ponad 200 mln zł. Z

Polregio miało 29,38 mln zł zysku netto w 2019 r.

komunikacie. W 2019 roku Polregio, będące od listopada 2015 r. w grupie Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP), wzmocniło swoją pozycję lidera na rynku pasażerskich przewozów kolejowych w Polsce, pozostając kolejny rok z rzędu przewoźnikiem, który przewiózł najwięcej pasażerów, co przełożyło się na osiągnięty

BGK: Do lubuskiego sektora MŚP trafiło ponad 50 mln zł unijnych pożyczek

Warszawa, 07.10.2019 (ISBnews) - Do sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w woj. lubuskim trafiło ponad 50 mln zł na rozwój i innowacje, podał Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Środkami pochodzącymi z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zarządza BGK, a za

S&P podtrzymał rating A- grupy PZU, perspektywa negatywna 

Warszawa, 28.03.2017 (ISBnews) - Agencja S&P podtrzymała rating A- dla grupy PZU. Perspektywa pozostaje negatywna, podała S&P.  Agencja poinformowała, że wydanie raportu związane jest z informacją o nagłym odwołaniu prezesa PZU ze stanowiska.  Michał Krupiński został odwołany

Grupa Skarbiec wspiera zakup testów i innych materiałów na walkę z koronawirusem

Warszawa, 07.04.2020 (ISBnews) - Skarbiec Holding oraz Skarbiec TFI wspierają zakup testów medycznych i innych materiałów do walki z koronawirusem. Przekazy finansowe trafiły do warszawskiego laboratorium Warsaw Genomics, wykonującego testy na zlecenie szpitali i sanepidu oraz do Agencji Rezerw

Artur Martyniuk został powołany na prezesa Polregio

doradztwa finansowego w Deloitte, zarządzając zespołem projektowym dla wielu sektorów gospodarki w kraju oraz w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, wymieniono również. Adam Pawlik dotychczas był zastępcą dyrektora Wielkopolskiego Zakładu Polregio. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Zarządzania i

ARP złożyła w UOKiK wniosek ws. przejęcia spółki Energomontaż-Północ Gdynia

Warszawa, 11.04.2019 (ISBnews) - Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) złożyła w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek ws. przejęcia kontroli nad spółką Energomontaż-Północ Gdynia, podał Urząd. Wniosek wpłynął 9 kwietnia br., sprawa jest w toku. "Planowana koncentracja

Moody's zmienił perspektywę ratingu PKN Orlen na negatywną, ocena Baa2 bez zmian

Warszawa, 13.12.2019 (ISBnews) - Moody's Investors Service potwierdził rating podmiotu (issuer rating) PKN Orlen na poziomie Baa2 oraz ocenę indywidualną (baseline credit assessment - BCA) na poziomie baa3, podała agencja. Perspektywa wszystkich ratingów została zmieniona na negatywną ze

PHH złożył wniosek do UOKiK ws. przejęcia podmiotów z rynku usług hotelowych

Warszawa, 09.04.2019 (ISBnews) - Polski Holding Hotelowy (PHH) złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek ws. przejęcia kontroli nad Gliwicką Agencją Turystyczną, Wojewódzkim Przedsiębiorstwem Usług Turystycznych, AMW Hotele, Hotele Olsztyn oraz nabycia części mienia

ARP: Stocznie w Gdańsku i Szczecinie rozpoczęły projekt 'Polskie Stocznie'

Warszawa, 08.02.2019 (ISBnews) - Stocznia Gdańsk i Stocznia Szczecińska podpisały porozumienie w sprawie projektu "Polskie Stocznie", w ramach którego będą wspólnie działać na rzecz rozwoju krajowego przemysłu stoczniowego, podała Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP). Porozumienie

NBP: Aktywa rezerwowe wzrosły o 8,8% r/r do 108,89 mld euro w listopadzie

wcześniej i 429,51 mld zł rok wcześniej). Narodowy Bank Polski zarządza rezerwami dewizowymi, dbając o maksymalizowanie ich zyskowności, jednak priorytetem jest ich bezpieczeństwo i zachowanie niezbędnego poziomu płynności. NBP inwestuje rezerwy w typowe instrumenty stosowane przez banki centralne

ARP: Energop otrzymał z FRP 16 mln zł na inwestycje

Warszawa, 18.09.2018 (ISBnews) - Spółka Energop - należąca do Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) - otrzymała 16 mln zł z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców (FRP). Środki te przeznaczy na rozbudowę linii produkcyjnej, rurociągu oraz inwestycję w ciąg produkcyjny konstrukcji stalowych, podała

PAŻP dołącza dziś do Europejskiej Sieci Demonstratorów U-Space

Warszawa, 19.10.2018 (ISBnews) - Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP) wspólnie z krajowymi partnerami, z którymi tworzy Centralny Europejski Demonstrator Dronów (CEDD) - Urzędem Lotnictwa Cywilnego i Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią - dołącza dziś w Antwerpii do Europejskiej Sieci

ARP i Alior Bank będą współpracować na rzecz finansowania małych i średnich firm

Warszawa, 17.01.2019 (ISBnews) - Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) i Alior Bank podpisały porozumienie o współpracy mające na celu rozszerzenie dostępu przedsiębiorstw do finansowania, podała ARP. Współpraca ma dotyczyć współdziałania w finansowaniu projektów inwestycyjnych małych i średnich

Moody's potwierdził rating Ba1 grupy EPP, perspektywa stabilna

Warszawa, 14.11.2018 (ISBnews) - Agencja Moody's Investors Service potwierdziła rating grupy EPP na poziomie Ba1, podała spółka. Perspektywa ratingu jest stabilna. "Cieszymy się z decyzji agencji Moody's o podtrzymaniu ratingu EPP. Przyznana ocena odzwierciedla silne fundamenty i stabilną

PKN Orlen zwiększy produkcję płynu do dezynfekcji do ok. 5 mln litrów w kwietniu

. Pierwsza partia płynu trafiła do Agencji Rezerw Materiałowych, która przekazuje go na potrzeby szpitali, przychodni i instytucji publicznych. Z kolei na stacje Orlen w całej Polsce trafiło ponad 710 tys. litrów płynu do dezynfekcji rąk. Dystrybucja płynu prowadzona jest w trybie ciągłym, zapewniono

Moodys podniósł rating PGNiG do Baa2 z perspektywą stabilną

Warszawa, 27.06.2019 (ISBnews) - Moody's Investors Service podniósł rating Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) do Baa2 z perspektywą stabilną, podała spółka. "Agencja ratingowa Moody's uzasadniła swoją decyzję silną kondycją finansową PGNiG, którą spółka będzie w

NBP: Aktywa rezerwowe wzrosły o 11,1% r/r do 109,19 mld euro w październiku

zł miesiąc wcześniej i 425,64 mld zł rok wcześniej). Narodowy Bank Polski zarządza rezerwami dewizowymi, dbając o maksymalizowanie ich zyskowności, jednak priorytetem jest ich bezpieczeństwo i zachowanie niezbędnego poziomu płynności. NBP inwestuje rezerwy w typowe instrumenty stosowane przez

ZUE ma 20 mln zł pożyczki od ARP na finansowanie realizacji kontraktów w KPK

, energetycznym, elektromaszynowym, a także w obszarze wzornictwa przemysłowego czy innowacji. ARP S.A. zarządza dwiema specjalnymi strefami ekonomicznymi: SSE Euro-Park Mielec oraz TSSE Euro-Park Wisłosan. Siedziba główna ARP S.A. znajduje się w Warszawie. Agencja ma również oddziały w Katowicach, Mielcu oraz

ARP udzieliła Exalo Drilling z grupy PGNiG pożyczki w wysokości 100 mln zł

Warszawa, 22.10.2019 (ISBnews) - Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) udzieliła Exalo Drilling z grupy kapitałowej PGNiG pożyczki w wysokości 100 mln zł. Środki zostaną przeznaczone na dalszy rozwój, m.in. zakup nowoczesnego sprzętu. "Finansowanie rozwoju przedsiębiorstw to jeden z

MKiDN i PARP wydłużyły nabór w programach finansowanych z Funduszy Norweskich

Warszawa, 16.03.2020 (ISBnews) - Instytucje wdrażające - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) i Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) - podjęły decyzję o wydłużeniu naborów w Programach "Rozwój przedsiębiorczości i innowacje" oraz "Kultura"

Duńskie władze wydały zgodę na budowę podmorskiego odcinka Baltic Pipe

Warszawa, 25.10.2019 (ISBnews) - Minister klimatu, energii i zaopatrzenia Danii wydał zgodę na budowę podmorskiego odcinka gazociągu Baltic Pipe w Danii, podała Duńska Agencja Energii. "Minister klimatu, energii i dostaw wydał dziś pozwolenia dla Energinet na odcinek Baltic Pipe biegnący

PFR nabył od Banku Gospodarstwa Krajowego 100% w TFI BGK

Funduszu Rozwoju (PFR), zgodnie z przyjętym przez polski rząd Planem na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, integruje w ramach spójnej strategii i profesjonalnych standardów zarządzania: Agencję Rozwoju Przemysłu, Bank Gospodarstwa Krajowego, Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, Polską Agencję

PKN Orlen wstrzymuje dostawy płynu do dezynfekcji do części supermarketów

zwiększania wolumenów dostaw na potrzeby instytucji państwowych i klientów. W marcu łącznie 1 mln litrów płynu do dezynfekcji rąk trafiło do Agencji Rezerw Materiałowych, która przekazuje go na potrzeby szpitali, przychodni i instytucji publicznych. Bezpośrednio do szpitali i instytucji PKN Orlen dostarczył z

PKN Orlen: Rebranding wszystkich stacji na Orlen to koszt kilkudziesięciu mln zł

rebrandingu i tak ponosząc znaczne nakłady" - powiedział Obajtek dziennikarzom w kuluarach Kongresu 590 w Rzeszowie. Agencja ISBnews jest patronem medialnym tego wydarzenia. Dodał, że stacje na rynku czeskim i niemieckim mają zbliżone barwy, więc koszt rebrandingu będzie relatywnie niższy. PKN Orlen

NBP: Aktywa rezerwowe wzrosły o 13,8% r/r do 110,55 mld euro we wrześniu

wcześniej i 414,88 mld zł rok wcześniej). Narodowy Bank Polski zarządza rezerwami dewizowymi, dbając o maksymalizowanie ich zyskowności, jednak priorytetem jest ich bezpieczeństwo i zachowanie niezbędnego poziomu płynności. NBP inwestuje rezerwy w typowe instrumenty stosowane przez banki centralne

PKN Orlen otrzymał oferty od potencjalnych partnerów przy projekcie offshore

wybrać partnera do projektu offshore. W piątek otrzymaliśmy oferty. Trzymamy się harmonogramu i pewnie pod koniec roku ogłosimy, kto tym partnerem będzie" - powiedział Dybowski podczas panelu w trakcie Kongresu 590 w Rzeszowie. Agencja ISBnews jest patronem medialnym tego wydarzenia. Podtrzymał

PKN Orlen wyprodukuje 4,5 mln litrów płynu do dezynfekcji w kwietniu

biznesowych" - podkreślił prezes. Jak wyjaśnił, pierwsze 0,5 mln litrów płynu trafiło do Agencji Rezerw Materiałowych (ARM). "Do tej pory produkowaliśmy płyn do dezynfekcji w opakowaniach 5-litrowych, jutro rozpoczynamy produkcję opakowań 1-litrowych, a w przyszłym tygodniu być może także 0,5

Eurorating zakończył prowadzenia oceny ratingowej GetBacku

Warszawa, 26.10.2018 (ISBnews) - EuroRating zakończyła prowadzenie oceny ratingowej GetBacku i wycofała nadany spółce publiczny rating kredytowy na poziomie CC(d), podała agencja.  "Powodem zakończenia oceny ratingowej GetBack jest wygaśnięcie umowy na prowadzenie oceny

ARP przyznała trzy granty na transfer technologii dla MŚP w ramach programu SOI

, elektromaszynowym, a także w obszarze wzornictwa przemysłowego czy innowacji. ARP S.A. zarządza dwiema specjalnymi strefami ekonomicznymi: SSE Euro-Park Mielec oraz TSSE Euro-Park Wisłosan. Siedziba główna ARP S.A. znajduje się w Warszawie. Agencja ma również oddziały w Katowicach, Mielcu oraz Tarnobrzegu, biura w

PFR złożył do UOKiK wniosek o zgodę na przejęcie BGK Nieruchomości i TFI BGK

utworzona do końca 2016 roku. Grupa ma integrować w ramach spójnej strategii i profesjonalnych standardów zarządzania takie instytucje jak m.in.: KUKE S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., Agencji Rozwoju

S&P nadał spółce GetBack rating B z perspektywą stabilną

Warszawa, 17.03.2017 (ISBnews) - Agencja ratingowa Standard&Poor's (S&P) nadała GetBack długo- i krótkoterminowy rating na poziomie B z perspektywą stabilną, podała spółka. "Jako główne czynniki wpływające na nadany rating agencja wskazała między innymi coraz lepszą działalność biznesową

Iwonę Szmitkowska została powołana na prezesa Work Service

do dziś, na prezesa zarządu Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia, największej w Polsce organizacji zrzeszającej agencje specjalizujące się w dostarczaniu usług HR. Jarosław Dymitruk jest absolwentem kierunku Cybernetyki Ekonomicznej i Rachunkowości wydziału Zarządzania i Informatyki Uniwersytetu

ARP, Elbląg i Stalowa Wola zbudują biurowce w ramach Programu Fabryka

. zarządza dwiema specjalnymi strefami ekonomicznymi: SSE Euro-Park Mielec oraz TSSE Euro-Park Wisłosan. Siedziba główna ARP S.A. znajduje się w Warszawie. Agencja ma również oddziały w Katowicach, Mielcu oraz Tarnobrzegu, biura w Radomiu i Wrocławiu. (ISBnews)  

Adrian Malinowski został komisarzem polskiej ekspozycji na EXPO 2020 w Dubaju

, Sustainability (Możliwość, Mobilność, Zrównoważony Rozwój). Adrian Malinowski jest absolwentem stosunków międzynarodowych (specjalizacja zarządzanie i nauki ekonomiczne) na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. W latach 2004-2018 pracował w Banku Zachodnim WBK. W latach 2012-2018 pełnił funkcje