agenci transferowi

Altus Agent Transferowy złożył wniosek do UOKiK ws. przejęcia BPH TFI

Warszawa, 24.04.2017 (ISBnews) - Altus Agent Transferowy złożył do Urzędy Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek w sprawie przejęcia kontroli nad BPH Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych (BPH TFI), podał Urząd.  Wniosek wpłynął 12 kwietnia br., sprawa jest w toku. "

Altus Agent Transferowy ma zgodę UOKiK na przejęcie kontroli nad BPH TFI

Warszawa, 16.05.2017 (ISBnews) - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zgodził się na przejęcie przez Altus Agent Transferowy, kontroli nad spółką BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (BPH TFI), podała spółka. "Zgodnie z treścią warunkowej umowy nabycia 100% akcji BPH TFI

Rockbridge TFI przejął od Altus TFI zarządządzanie funduszem Omega

(tj. poprzez spółkę Altus Agent Transferowy sp. z o.o., której jest jedynym udziałowcem) posiada 79,51 % akcji w kapitale zakładowym oraz 79,51% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Rockbridge Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. W związku z powyższym, wyniki finansowe Rockbridge TFI

Altus zawarł z Rockbridge umowy przeniesienia zarządzania funduszami

zmian statutów funduszy oraz ogłoszenia zmian statutów" – czytamy w komunikacie. Jak podano, Rockbridge TFI w zakresie operacyjnym i inwestycyjnym działa w sposób zupełnie niezależny od Altus TFI. Jednak Altus TFI pośrednio (tj. poprzez spółkę Altus Agent Transferowy, której jest jedynym

Altus TFI ma umowę z Rockbridge TFI o przejęcie zarządządzania funduszem Omega

; - czytamy w komunikacie. Przeniesienie zarządzania funduszem na rzecz Rockbridge TFI nastąpi nieodpłatnie, podano także. "Altus TFI pośrednio (tj. poprzez spółkę Altus Agent Transferowy sp. z o.o., której jest jedynym udziałowcem) posiada 79,51% akcji w kapitale zakładowym oraz 79,51% głosów w

EY: 38% klientów korzysta tylko z kanałów tradycyjnych, kupując ubezpieczenia

ubezpieczeniowych płynie z tego istotny wniosek. Mimo opierania swojej sprzedaży na agentach należy również bardzo mocno zadbać o pozycjonowanie swojej oferty w internecie. Musimy też pamiętać, że sytuacja spowodowana izolacją związaną z COVID-19 może przyspieszyć transfer klientów z kanałów tradycyjnych do

Aneta Fiedoruk zastąpi R. Czerwonkę na stanowisku członka zarządu Altus TFI

Agent Transferowy Sp. z o.o.  Altus TFI jest jednym z największych w Polsce niezależnych (tzn. niepowiązanych bezpośrednio z żadną instytucją finansową) towarzystw funduszy inwestycyjnych i jednocześnie jednym z najdynamiczniej rozwijających się podmiotów w polskiej branży TFI. Od lipca 2014 r

Rozpoczęły się czynności zw. z przeniesieniem funduszy Altus do Rockbridge TFI

inwestycyjnych zarządzającego funduszami" - czytamy dalej. Rockbridge TFI w zakresie operacyjnym i inwestycyjnym działa w sposób zupełnie niezależny od Altus TFI, podkreślono także. Altus TFI pośrednio (tj. poprzez spółkę Altus Agent Transferowy, której jest jedynym udziałowcem) posiada 79,51% akcji w

Altus TFI chce przenieść zarządzanie Omega WNSFIZ do Rockbridge TFI

operacyjnym i inwestycyjnym działa w sposób zupełnie niezależny od Altus TFI" - napisano w komunikacie. Altus TFI pośrednio (tj. poprzez spółkę Altus Agent Transferowy sp. z o.o., której jest jedynym udziałowcem) posiada 79,51 % akcji w kapitale zakładowym oraz 79,51 % głosów w ogólnej liczbie głosów

Rockbridge TFI przejmie zarządzanie Premium Properties FIZ od Altus TFI do 15 I

;zaplanowanego na 11 grudnia, operacja ta nie doszło do skutku.  Altus TFI pośrednio (tj. poprzez spółkę Altus Agent Transferowy sp. z o.o., której jest jedynym udziałowcem) posiada 79,51% akcji w kapitale zakładowym oraz 79,51% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Rockbridge TFI. 

ProService AT liczy na szybkie zamknięcie akwizycji od Skarbca, ma szereg innych

Warszawa, 22.12.2015 (ISBnews) - ProService Agent Transferowy liczy na "niezwłoczne" zamknięcie przejęcia od Skarbiec Holding działalności polegającej na prowadzeniu ksiąg rachunkowych na zlecenie. Jest to jedna z szeregu akwizycji, nad którymi spółka obecnie pracuje, poinformował

Altus TFI ma umowę dot. przejęcia przez Rockbridge TFI zarządzania 3 funduszami

do ogłoszeń o zmianie statutu funduszu.  Altus TFI pośrednio (tj. poprzez spółkę Altud Agent Transferowy sp. z o.o., której jest jedynym udziałowcem) posiada 79,51 % akcji w kapitale zakładowym oraz 79,51 % głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Rockbridge TFI. W związku z

Fundusz Oaktree złożył wniosek do UOKiK ws. przejęcia ProService

Warszawa, 11.03.2016 (ISBnews) - SO SPV 84, należący do grupy funduszy zarządzanych przez Oaktree Capital Group LLC, złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek w sprawie przejęcia kontroli nad ProService Agent Transferowy, podał Urząd. Wniosek wpłynął 8 marca, sprawa

Altus TFI rozpoczął przeniesie zarządzanie 6 funduszami do Rockbridge TFI

nastąpić z dniem 11 grudnia 2018 r. " - czytamy w komunikacie. Jak wcześniej informowała spółka, przeniesienie powinno nastąpić do 4 grudnia br. Altus TFI pośrednio (tj. poprzez spółkę Altus Agent Transferowy sp. z o.o., której jest jedynym udziałowcem) posiada 79,51% akcji w kapitale

Altus TFI przekazało zarządzanie czterema funduszami do Rockbridge TFI

Rockbridge TFI oraz zaistniał skutek w postaci przejęcia zarządzania Funduszami" - czytamy w komunikacie.  Altus TFI pośrednio (tj. poprzez spółkę Altus Agent Transferowy sp. z o.o., której jest jedynym udziałowcem) posiada 79,51 % akcji w kapitale zakładowym oraz 79,51 % głosów w ogólnej liczbie

Altus TFI nie przeniesie funduszu Premium Properties FIZ do Rockbridge TFI

Altus TFI, zważywszy, że wyniki finansowe Rockbridge TFI z tytułu zarządzania przejętymi funduszami będą uwzględnione w skonsolidowanym wyniku grupy Altus TFI. Altus TFI pośrednio (tj. poprzez spółkę Altus Agent Transferowy sp. z o.o., której jest jedynym udziałowcem) posiada 79,51% akcji w kapitale

Altus TFI nie przeniesie funduszu Waskulit FIZ do Rockbridge TFI

przejęcie zarządzania funduszem przez Rockbridge TFI, Altus TFI dokona notarialnej zmiany statutu funduszu oraz ogłoszenia tych zmian zgodnie z przepisami prawa oraz statutem. Altus TFI pośrednio (tj. poprzez spółkę Altus Agent Transferowy sp. z o.o., której jest jedynym udziałowcem) posiada 79,51% akcji

PKO BP Finat utworzy Centrum Otwartych Usług IT

++, Java, JavaScript oraz na platformy mobilne iOS i Android" - czytamy dalej. PKO BP Finat  - spółka z grupy PKO BP, świadczy kompleksowe usługi firmom z sektora finansowego – m.in.: usługi agenta transferowego, księgowości funduszy i spółek. Specjalizuje się również w outsourcingu

Altus AT, BPH PBK ZF ustaliły ostateczną cenę 100% akcji BPH TFI na 17,88 mln zł

Warszawa, 16.11.2017 (ISBnews) - Altus Agent Transferowy (spółka zależna Altus TFI) oraz BPH PBK ZF zawarły porozumienie w sprawie rozliczenia ostatecznej ceny sprzedaży 100% akcji BPH Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (BPH TFI) (obecnie działającego pod nazwą Rockbridge Towarzystwo Funduszy

Usługa eParagon dostępna w ramach pilotażu na wszystkich stacjach PKN Orlen

Elektronicznych Usług Płatniczych eService - agentem rozliczeniowym obsługującym transakcje z użyciem karty płatniczej w terminalach należących do PKN Orlen - oraz KIR, pełniącym rolę partnera technologicznego. "Pierwszy etap pilotażu pozwalał na skorzystanie z usługi eParagon na 60 stacjach paliw PKN

Altus TFI przekazał zarządzanie sześcioma funduszami do Rockbridge TFI

.  Altus TFI pośrednio (tj. poprzez spółkę Altus Agent Transferowy sp. z o.o., której jest jedynym udziałowcem) posiada 79,51% akcji w kapitale zakładowym oraz 79,51% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Rockbridge TFI. W związku z powyższym, wyniki finansowe Rockbridge TFI z

Altus TFI przekazał zarządzanie pięcioma funduszami do Rockbridge TFI

skutek w postaci przejęcia zarządzania funduszami, podano również. "Altus TFI pośrednio (tj. poprzez spółkę Altus Agent Transferowy sp. z o.o., której jest jedynym udziałowcem) posiada 79,51% akcji w kapitale zakładowym oraz 79,51 % głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Rockbridge

Altus TFI rozpoczął przenoszenie zarządzania 4 funduszami do Rockbridge TFI

inwestycyjnymi zamkniętymi, niemniej analizowane są różne warianty postępowania z tego obszaru.  Altus TFI pośrednio (tj. poprzez spółkę Altus Agent Transferowy sp. z o.o., której jest jedynym udziałowcem) posiada 79,51% akcji w kapitale zakładowym oraz 79,51% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym

Altus TFI przeniesie zarządzanie kolejnymi 6 funduszami do Rockbridge TFI

Agent Transferowy sp. z o.o., której jest jedynym udziałowcem) posiada 79,51 % akcji w kapitale zakładowym oraz 79,51 % głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Rockbridge TFI. W związku z powyższym, wyniki finansowe Rockbridge TFI z tytułu zarządzania funduszami będą uwzględnione w

Szacunkowy wynik netto Altus TFI wyniósł 6,42 mln zł w I półr. 2019

przełożyły się również na wyniki skonsolidowane Grupy Kapitałowej Altus TFI. Przypomnieć należy, iż Altus TFI pośrednio (tj. poprzez spółkę Altus Agent Transferowy sp. z o.o., której jest jedynym udziałowcem) posiada 79,51 % akcji w kapitale zakładowym oraz 79,51 % głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym

Altus TFI przeniesie zarządzanie 6 funduszami do Rockbridge TFI

. Altus TFI pośrednio (tj. poprzez spółkę Altus Agent Transferowy sp. z o.o., której jest jedynym udziałowcem) posiada 79,51 % akcji w kapitale zakładowym oraz 79,51% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Rockbridge TFI. W związku z tym, wyniki finansowe Rockbrigdge TFI z tytułu

PSP: Technologia BLIK-a zostanie wdrożona w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

platformy będzie posiadanie dowodu tożsamości i rachunku bankowego w Emiratach. Po zakończonym wdrożeniu platformy płatności kartowych i bezkartowych oraz dołączeniu wszystkich członków platformy - wydawców, agentów rozliczeniowych, punktów sprzedających powiązane usługi - nastąpi produkcyjne uruchomienie

Szacunkowy skons. wynik netto Altus TFI wyniósł 3,95 mln zł w 2019 r.

(tj. poprzez spółkę Altus Agent Transferowy sp. z o.o., której jest jedynym udziałowcem) posiada 79,51% akcji w kapitale zakładowym oraz 79,51% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Rockbridge TFI S.A." - wskazano. Powyższe wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie

Altus TFI przejął 100% akcji w BPH TFI za cenę równą 20 mln zł

Warszawa, 31.08.2017 (ISBnews) - Altus Agent Transferowy (Altus AT) - spółka zależna Altus TFI - przejął od BPH PBK Zarządzanie Funduszami Sp. z o.o., 100 % akcji spółki BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych za cenę równą 20 mln zł, podało Altus TFI. "Zaznaczyć należy, iż w

Połączenie PKO TFI z KBC TFI nastąpi jeszcze w I półroczu

logo" - powiedział prezes PKO TFI Piotr Żochowski podczas konferencji prasowej.  Obecnie właścicielem KBC TFI jest PKO Finat (agent transferowy), co wynika z ustawy przewidującej, że TFI nie może mieć innego TFI. Docelowo oba TFI maja być połączone i PKO BP będzie właścicielem połączonego

Altus TFI przekazał zarządzanie sześcioma FIZ-ami do Rockbridge TFI

zarządzania funduszami" - czytamy w komunikacie.  Altus TFI pośrednio (tj. poprzez spółkę Altus Agent Transferowy sp. z o.o., której jest jedynym udziałowcem) posiada 79,51 % akcji w kapitale zakładowym oraz 79,51 % głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Rockbridge Towarzystwa

Altus TFI ma umowy z Rockbridge TFI o przejęcie zarządzania funduszami

[...] poprzez wskazanie Rockbridge TFI jako towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzającego funduszem, podano również. "Altus TFI pośrednio (tj. poprzez spółkę Altus Agent Transferowy sp. z o.o., której jest jedynym udziałowcem) posiada 79,51% akcji w kapitale zakładowym oraz 79,51% głosów w ogólnej

IZFiA: Saldo wpłat i umorzeń było dodatnie 11. miesiąc z rzędu w listopadzie

jest obecnie 31 działających w Polsce towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz 5 agentów transferowych.  (ISBnews)  

Bank Pekao: CDM Pekao zostanie formalnie podzielony do końca sierpnia br.

klientów DI Xelion już dokonała transferu aktywów, a większość z nich wybrała Dom Maklerski Pekao. Kontynuowane są też prace pomiędzy DM Pekao i Pekao Investment Banking nad docelowym modelem współpracy w obszarze instytucjonalnej działalności maklerskiej, które zgodnie z założeniami bank chce sfinalizować

Altus TFI rozpoczął przenoszenie zarządzania 6 funduszami do Rockbridge TFI

, zostanie ona niezwłocznie zakomunikowana w formie odrębnego raportu, zaznaczono także. Altus TFI pośrednio (tj. poprzez spółkę Altus Agent Transferowy sp. z o.o., której jest jedynym udziałowcem) posiada 79,51 % akcji w kapitale zakładowym oraz 79,51 % głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym

IZFiA: Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło ponad 2,5 mld zł w styczniu

IZFiA. Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami jest organizacją zrzeszającą, na zasadach dobrowolności, działające w Polsce towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Członkami Izby są obecnie 33 działające w Polsce towarzystw funduszy inwestycyjnych. Do Izby należy również 5 agentów transferowych

BZ WBK zdecydował o zakupie części DBPL głównie dla private bankingu - źródło

zbliżona do transakcji.  "To była idee fixe prezesa Michała Gajewskiego od samego początku, by mieć silną bankowość private banking w BZ WBK i wzmocnić bank w tym segmencie. To przejęcie zapewni bankowi nie tylko zwiększenie liczby zamożnych klientów, ale także transfer wiedzy i doświadczenia

IZFiA: Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło ponad 0,8 mld zł w grudniu

organizacją zrzeszającą, na zasadach dobrowolności, działające w Polsce towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Izba została powołana 28 października 2004 roku. Członkami Izby są obecnie 32 działające w Polsce towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Do Izby należy również 5 agentów transferowych. (ISBnews

KIR: Wystartował pilotaż projektu eParagon dla klientów PKO BP

; - skomentował dyrektor wykonawczy ds. sprzedaży detalicznej PKN Orlen Wojciech Muszyński. Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService jest agentem rozliczeniowym obsługującym transakcje z użyciem karty płatniczej w terminalach należących do PKN Orlen. Spółka zapewnia także transfer eParagonów

IZFiA: Saldo wpłat i umorzeń TFI wyniosło 583 mln zł w kwietniu

jest Izba). Członkami Izby jest obecnie 29 działających w Polsce TFI. Do Izby należy również 5 agentów transferowych.  (ISBnews)  

PKO BP Finat połączył się z Inteligo Financial Services

kapitału zakładowego spółki do kwoty 107,30 mln zł. Wszystkie udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostały objęte przez dotychczasowego wspólnika - PKO BP. Główną działalnością PKO BP Finat sp. z o.o. jest świadczenie usług agenta transferowego w zakresie obsługi funduszy inwestycyjnych (TFI

Altus TFI ma umowę nabycia BPH TFI, cena sprzedaży ustalona na 20 mln zł

Warszawa, 06.04.2017 (ISBnews) - Altus Agent Transferowy (Altus AT) - spółka zależna Altus TFI - zawarła warunkową umowę nabycia 100% akcji spółki BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych od BPH PBK Zarządzanie Funduszami - podmiotu zależnego Banku BPH, podało Altus TFI. Cena sprzedaży, wynosząca

IZFiA: Saldo wpłat i umorzeń TFI wyniosło 1,42 mld zł w lutym

należy również 5 agentów transferowych.    (ISBnews)  

Prawnicy czytelnikom, odc. 12. Szef za trzy dni pracy zdalnej zabiera mi dzień urlopu

terminala płatniczego, mogą skorzystać z innego programu - „Polska bezgotówkowa“. Program jest wspólną inicjatywą Związku Banków Polskich, Ministerstwa Rozwoju, agentów rozliczeniowych oraz organizacji płatniczych Visa i MasterCard. Program pozwala na bezpłatną instalację terminala płatniczego

ZPP: Nowela dot. zakazu handlu w niedziele zwiększy uciążliwość ograniczeń

pocztowego lub agenta pocztowego, w której można zawrzeć umowę o świadczenie usługi pocztowej lub która doręcza adresatom przesyłki pocztowe lub kwoty pieniężne określone w przekazach pocztowych, albo inne wyodrębnione i oznaczone przez operatora pocztowego miejsce, w którym można zawrzeć umowę o świadczenie

Przegląd prasy

osobowych i dostawczych wzrosła o 23,9% r/r w czerwcu --Akcje Tower Investments zadebiutują na NewConnect we wtorek --Senat wyraził zgodę na odwołanie Magdaleny Gaj z funkcji prezesa UKE --Przychody Grupy Redan wzrosły o 17% r/r do 52 mln zł w czerwcu --Altus TFI założył spółkę zależną Altus Agent

Przegląd informacji ze spółek

Funduszy Inwestycyjnych przyjęło akt założycielski spółki Altus Agent Transferowy sp. z o.o., której głównym przedmiotem działalności będzie prowadzenie rejestru uczestników funduszy inwestycyjnych, podał Altus. IMC ogłosiła politykę dywidendową, zakładającą coroczne wypłacanie do 10% skonsolidowanego

Pekao rozpoczyna strategiczną współpracę z Goldman Sachs Asset Management

szybko rośnie. Asset Management odpowiada za ok. 15% przychodów całej grupy Goldman Sachs, dodał. Grupa Pekao zawiązała współpracę z GSAM zarówno na poziomie obsługi płatniczej (Bank Pekao jest agentem płatności), operacyjnej obsługi modelu dystrybucji w Polsce (Pekao Financial Services jest agentem

Amerykanie zrobili kłopot klientom polskich funduszy. Będziemy mieli zablokowane rachunki?

klientów są ograniczone - dodaje Pieńkowska. Ilu klientów funduszy inwestycyjnych może dotyczyć zamieszanie z FATCA? Monika Piątkowska z firmy ProService, która jest największym agentem transferowym, czyli firmą pomagającą rozliczać transakcje zawarte przez klientów funduszy, szacuje, że przepisy okresu

Przegląd prasy

elektryczny Ursusa --Altus Agent Transferowy złożył wniosek do UOKiK ws. przejęcia BPH TFI --PORR Polska Construction ma umowę na remont linii kol. Poznań-Piła za 485 mln zł --PGE i Energy POOL złożyły wniosek do UOKiK ws. wspólnego przedsiębiorcy --ING Bank Śląski uruchomił Innovation ING Lab

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

została ustalona na 28 grudnia.    Źródło: ISBnews Atende: Będzie miało 60% udziałów w spółce Energy Data Lab.    Źródło: DM PKO BP PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE ProService Agent Transferowy: Wprowadził do oferty mobilne aplikacje Goniec Light oraz AML dla FIZ-ów. Goniec

Łatwiejszy dostęp do wydawania pieniędzy elektronicznych

, czyli blisko 1,5 mln zł. Nowelizacja wprowadza zasadę, że jeżeli dany podmiot będzie posiadał już licencję jako instytucja finansowa, np. na prowadzenie rachunków płatniczych (np. firmy zajmujące się transferem pieniędzy), to wymogi kapitałowe będą wynosić 125 tys. euro, czyli ok. 500 tys. zł (przy

Przegląd prasy

Przegląd prasy Warszawa, 16.02.2018 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Minister zdrowia chce zagwarantować wszystkim pracownikom szpitali minimalne wynagrodzenie --Transfery dla Ryanaira w Modlinie są nie do zaakceptowania

BZ WBK ma umowę ws. nabycia części Deutsche Bank Polska za 1,29 mld zł

finansowej w Polsce.  "Zgodnie z umową transakcyjną, sieć oddziałów wraz z zewnętrznymi kanałami sprzedaży – agentów i pośredników DBPL zostanie włączona w obecną strukturę banku. Wraz z wydzielonym biznesem nastąpi również transfer umów zarządzania aktywami, co z kolei umożliwi

Przegląd informacji ze spółek

spółka. Commvault będzie odpowiedzialny m.in. za zarządzanie 200 TB danych z aplikacji, urządzeń mobilnych i środowiska wirtualnego oraz zarchiwizowanych danych systemu poczty elektronicznej. Altus Agent Transferowy złożył do Urzędy Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek w sprawie przejęcia

Przegląd informacji ze spółek

, podała spółka w raporcie. Altus Agent Transferowy (Altus AT) - spółka zależna Altus TFI - zawarła warunkową umowę nabycia 100% akcji spółki BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych od BPH PBK Zarządzanie Funduszami - podmiotu zależnego Banku BPH, podało Altus TFI. Cena sprzedaży, wynosząca 20 mln zł

Dać biednym wędkę czy rybę? W Afryce powiódł się eksperyment pomocy finansowej bez zobowiązań

żadnych zobowiązań... Przelewy pod afrykańską strzechę GiveDirectly jest obecna w Kenii i Ugandzie. Wypłat dokonuje przez komórkowe transfery pieniężne M-Pesa (w tym regionie prawie każdy ma telefon komórkowy). Po otrzymaniu SMS-a o wpłacie, beneficjent udaje się do lokalnego agenta M-Pesa, który wypłaca

Przegląd prasy

--KNF wpisała My Height na listę ostrzeżeń publicznych --BGK poszerzy ofertę Funduszu Mieszkań na Wynajem o drugi budynek w Warszawie --Inpro miało wstępnie 210 mln zł przychodów i 25 mln zł zysku netto w 2015 r. --Cornerstone Partners i Oaktree przejmują ProService Agent Transferowy --Deloitte

Przegląd informacji ze spółek

100% udziałów w spółce ProService Agent Transferowy (ProService AT) od funduszu zarządzanego przez Highlander Partners, podano w komunikacie. Mostostal Zabrze liczy, że uniknie arbitrażu ws. spornych roszczeń i tym samym konieczności dokonania odpisu w kwocie ok. 13,5 mln zł na należności z

Przegląd informacji ze spółek

akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 0,56 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Auto Partner odnotował 10,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2017 r. wobec 8,97 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Altus Agent Transferowy (spółka zależna

Przegląd informacji ze spółek

rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Altus Agent Transferowy (Altus AT) - spółka zależna Altus TFI - przejął od BPH PBK Zarządzanie Funduszami Sp. z o.o., 100 % akcji spółki BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych za cenę równą 20 mln zł, podało Altus TFI. Introl odnotował 5,81 mln zł

Przegląd prasy

kw. br. wobec zysku rok wcześniej --Zysk netto PCC Exol spadł r/r do 3,41 mln zł w I kw. 2017 r. --Strata netto Vistula Group zwiększyła się r/r do 0,78 mln zł w I kw. 2017 r. --Altus Agent Transferowy ma zgodę UOKiK na przejęcie kontroli nad BPH TFI --Zysk netto ZE PAK spadł r/r do 55,31 mln

Przegląd informacji ze spółek

Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek w sprawie przejęcia kontroli nad ProService Agent Transferowy, podał Urząd. Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police) odnotowały 165,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 63,54 mln zł zysku

Przegląd informacji ze spółek

innymi działaniami będzie mocno stymulować wyniki finansowe, a w konsekwencji wartość rynkową i pozwoli osiągnąć wycenę spółki na poziomie co najmniej 200 mln zł w 2016 r. i min. 600 mln zł w 2020 roku, powiedział ISBnews prezes Cezary Kozanecki. ProService Agent Transferowy liczy na "niezwłoczne

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

października poziom 160 tys. osób, poinformował prezes Marcin Kwaśnica. Oczekuje dalszego wzrostu. Źródło: ISBnews Virgin Mobile: Z danych operatora wynika, że od stycznia do końca sierpnia 2017 roku zużycie transferu danych wzrosło o 56%, poinformowała prezes Grażyna Piotrowska-Oliwa.  Źródło: ISBnews

Przegląd prasy

netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półr. 2017 r. wobec 22,94 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. --Altus Agent Transferowy (Altus AT) - spółka zależna Altus TFI - przejął od BPH PBK Zarządzanie Funduszami Sp. z o.o., 100 % akcji spółki BPH Towarzystwo

Przegląd informacji ze spółek

przejęcie przez Altus Agent Transferowy, kontroli nad spółką BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (BPH TFI), podała spółka. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) odnotował 55,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 73,95

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

: Rozpoczął soft launch gry "Ultimate Fishing Simulator 2019" na platformie Android, podała spółka. ECC Games chce przetestować tytuł na wybranych rynkach, dostosować go do wymagań użytkowników i ułożyć odpowiedni model monetyzacji. Źródło: ISBnews  PKO Bank Polski (agent rozliczeniowy), 

Będzie polski odpowiednik bitcoina! Dwa banki już testują

pośrednictwem smartfona trafiają do banków pośredniczących, izb rozliczeniowych, agentów rozliczeniowych lub organizacji płatniczych, które zatwierdzają transakcję i zezwalają na przeksięgowanie pieniędzy. Klient tylko loguje się do konkretnej instytucji finansowej i wydaje jej zlecenie, a za cały transfer

OFE ukrywają prawdziwą wysokość prowizji dla akwizytorów

nowelizacją ustawy o OFE, planuje wprowadzenie całkowitego zakazu akwizycji. Akwizytorom chce zakazać zarówno zapisywania do OFE, jak i przenoszenia klientów z jednego funduszu do drugiego, bo agenci zamiast edukować przyszłych emerytów, wprowadzają ich w błąd i z każdym rokiem kosztują coraz więcej. W zamian

Nawet 100 tys. zł odszkodowania - polscy turyści nauczyli się korzystać ze swoich praw

pęczki, bo turyści nauczyli się korzystać ze swoich praw - opowiada Marek Kamieński, członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Agentów Turystycznych i jeden z dwóch w kraju biegłych sądowych specjalizujących się w turystyce. Niedawno powołano go na trzecią kadencję. Wypowiadał się już w setkach

CBA weszło do spółki Michała Sołowowa w poszukiwaniu dotacji

mln zł. Dwa miesiące później dofinansowanie 59,2 mln zł dostał projekt Synthos Dwory 7 związany z transferem wyników badań do gospodarki. Barlinek jest liderem konsorcjum realizującego finansowany przez NCBiR projekt w ramach programu "Biostrateg". Czy w sprawie chodzi o granty dla Synthosu

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

, podał Cyfrowy Polsat - właściciel 100% udziałów operatora. Spłata planowana jest na 29 grudnia br. "17 grudnia 2014 r. Polkomtel Sp. z o.o., podmiot w 100% zależny wobec spółki przekazał do agenta umowy kredytowej dyspozycję uruchomienia procedury przedterminowej przedpłaty części kredytu

Słownik pojęć finansowych

. Uczestnikiem funduszu inwestycyjnego otwartego może być zarówno osoba fizyczna, osoba prawna jak i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej (na podstawie http://www.izfa.pl/) Fundusz ten musi także prowadzić rejestr uczestników. Czynność tą wykonuje agent transferowy. Agent transferowy

Jak odzyskać pieniądze z III filara?

trafią do innego PPE. Pieniądze zostaną też wypłacone w przypadku śmierci pracownika - na rzecz osoby uposażonej lub spadkobierców. Można się przenieść... Wypłata transferowa daje możliwość przeniesienia naszych środków z jednego PPE do innego. To jest bardzo przydatna forma przy zmianie pracy