african

ZCh Police zdecydowały o odpisie na 37,18 mln zł na aktywa AFRIG

zakupu pakietu akcji African Investment Group (AFRIG) zdecydowały o utworzeniu odpisu na dzień 31 grudnia 2017 r., na całą kwotę wartości niematerialnych z tytułu poszukiwania i oceny zasobów mineralnych dotyczących AFRIG, w wysokości 5 854,9 mln XOF, co odpowiada kwocie 37,18 mln zł, podała spółka

Dekonsolidacja AFRIG wpłynie negatywnie na wynik finansowy Grupy Azoty

Warszawa, 08.08.2018 (ISBnews) - Wpływ procesu dekonsolidacji spółki African Investment Group (AFRIG) na skonsolidowany wynik finansowy Grupy Azoty w I poł. 2018 r. to -36 mln zł, a wpływ na skonsolidowany wynik finansowy Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police (ZCh Police) to -55 mln zł, podały

ZCh Police zawarły aneks do ugody z DGG Eco w związku z niewypłacalnością AFRIG

Warszawa, 25.05.2018 (ISBnews) - Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police) podpisała aneks do porozumienia z DGG Eco w związku z niewypłacalnością African Investment Group S.A. (AFRIG), wydłużający m.in. terminy spłaty zobowiązań wobec spółki z 31 grudnia 2022 na koniec 2023 r. i

Kalendarium ISBnews

:00: Planowane posiedzenie Sejmu    --10:30: Forum inwestycyjne Polsko-Afrykańskiej Izby Przemysłowo-Handlowej (PAIPH) 'Polish African Business Achievement Awards'  --11:00: Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych PKN Orlen za I kwartał 2019 r

Kalendarium ISBnews

Sejmu     --10:30: Forum inwestycyjne Polsko-Afrykańskiej Izby Przemysłowo-Handlowej (PAIPH) 'Polish African Business Achievement Awards'  --11:00: Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych PKN Orlen za I kwartał 2019 r.   --11:00

Kalendarium ISBnews

Residential Advisory nt. rynku mieszkaniowego w I kw. 2019 --10:00: Planowane posiedzenie Sejmu    --10:30: Forum inwestycyjne Polsko-Afrykańskiej Izby Przemysłowo-Handlowej (PAIPH) 'Polish African Business Achievement Awards'  --11:00: Prezentacja

Kalendarium ISBnews

: Planowane posiedzenie Sejmu    --10:30: Forum inwestycyjne Polsko-Afrykańskiej Izby Przemysłowo-Handlowej (PAIPH) 'Polish African Business Achievement Awards'  --11:00: Konferencja Związku Banków Polskich nt. indeksu Pengab i raportu InfoDOK --11:00: Premiera

Azoty szacują ok. 24,4 mln zł wpływu odpisów sp. zależnej Polic na skons. EBIT

zależną, Grupę Azoty Zakłady Chemiczne Police, o wpływie zdarzenia jednorazowego na skonsolidowane wyniki spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police - tj. dokonaniu przez ich spółkę zależną African Investment Group odpisów […] emitent szacuje wpływ wyżej opisanego zdarzenia na skonsolidowany wynik

ZCh Police mają ugodę dot. senegalskiej spółki, odzyskają 28,85 mln USD

Warszawa, 20.12.2017 (ISBnews) - Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police zawarły z DGG ECO warunkowe porozumienie (ugodę), którego finalizacja ma potwierdzać odstąpienie od zawartej w 2013 r. umowy sprzedaży spółki senegalskiej African Investment Group S.A. (AFRIG) oraz zapewnić spółce odzyskanie

ZCh Police przeprowadzą test na utratę wartości aktywów w AFRIG

Warszawa, 22.12.2016 (ISBnews) - Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" zdiagnozowały i potwierdziły zasadność istotnych zmian kluczowych parametrów będących podstawą wyceny złoża fosforytów w obszarze Kebemer, na który spółka African Investment Group (AFRIG) posiada koncesję

Strata netto Grupa Azoty wyniosła 1,92 mln zł w III kw. 2016 r.

wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 6 633,35 mln zł w porównaniu z 7 506,99 mln zł rok wcześniej. Na wynik grupy za I-III kw. miał wpływ odpis dokonany przez spółkę zależną Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police - African Investment Group (AFRIG) - aktywów na kwotę ok. 18 mln zł, związany

Zysk netto ZCh Police po korekcie błędu wyniósł 32,95 mln zł w 2015 r.

Warszawa, 31.05.2016 (ISBnews) - Sprawozdanie finansowe za 2015 r. Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police zawierało błąd, polegający na zawyżeniu wartości udziałów w spółce zależnej African Investment Group (AFRIG), podała spółka. Po korekcie błędu skonsolidowany zysk netto przypadający

ZCh Police miały szacunkowo 14,6 mln zł straty netto w I poł. 2018 r.

cen gazu ziemnego, spadek cen produktów oraz niekorzystnej sytuacji pogodowej, na skutek której wypracowano niższe wolumeny sprzedaży" – czytamy dalej. Zdarzenia jednorazowe dotyczą procesu dekonsolidacji spółki African Investment Group (AFRIG). "Ponadto, spółka informuje, że w

Grupa Azoty analizuje wpływ błędu w ZCh Police na wyniki grupy

biegłego rewidenta poinformuje o wynikach prac" - czytamy w komunikacie. ZCh Police podały wcześniej, że sprawozdanie finansowe spółki za 2015 r. błąd, polegający na zawyżeniu wartości udziałów w spółce zależnej African Investment Group (AFRIG). Po korekcie błędu skonsolidowany zysk netto

Afrykańska spółka ZCh Police dokonała odpisu na kwotę ok. 28,35 mln zł

Warszawa, 03.08.2017 (ISBnews) - Spółka zależna Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police - African Investment Group - (AFRIG) - podjęła decyzję o utworzeniu odpisu aktualizującego wartość nakładów niematerialnych z tytułu usług wynikających z umowy z firmą AVES FZE w kwocie 4,24 mln XOF (28,35 

Zysk netto ZCh Police spadł r/r do 2,36 mln zł w III kw. 2016 r.

porównaniu z 122,73 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 840,13 mln zł w porównaniu z 2 038,15 mln zł rok wcześniej. Na wyniki ZCh Police miały wpływ odpisy dokonane przez spółkę zależną African Investment Group (AFRIG) w związku ze złożami w Senegalu, podano w raporcie

CPK: Odbyło się pierwsze spotkanie Komitetu Konsultacyjnego

(zrzesza przewoźników: Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines i Eurowings). W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele sojuszu Star Alliance, w skład którego wchodzą m.in.: Air China, Singapore Airlines, United Airlines, Turkish Airlines i South African Airways. W rozmowach wzięli udział także

Nowy zarząd Polic zarzucił poprzednikom "istotny błąd" w raporcie za 2015 r.

Nowy zarząd Polic zarzucił poprzednikom "istotny błąd" w raporcie za 2015 r.

Zakłady Chemiczne Police to część kontrolowanej przez Skarb Państwa Grupy Azoty, drugiego co do wielkości producenta nawozów w Europie. Firma po przejęciu African Investment Group w 2013 r. pozyskuje część niezbędnych przy produkcji fosforytów w Senegalu. Według nowego zarządu, który przejął stery

ZCh Police: Koncesja poszukiwawcza fosforytów w Senegalu przedłużona o 3 lata

Warszawa, 05.08.2016 (ISBnews) - Ministerstwo Przemysłu i Górnictwa Senegalu przedłużyło African Investment Group (AFRIG) – spółce zależnej Zakładów Chemicznych Police – koncesję poszukiwawczą fosforytów w regionie Kebemer o trzy lata i nie przedłużyło koncesji na złożu Kayar Offshore

Akcjonariusze ZCh Police zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy

finansowe za 2015 r. ZCh Police zawierało błąd, polegający na zawyżeniu wartości udziałów w spółce zależnej African Investment Group (AFRIG). Po korekcie błędu w ujęciu jednostkowym zysk netto za 2015 r. wynosi 58,9 mln zł wobec raportowanych wcześniej 168,79 mln zł. W maju ub.r. akcjonariusze Polic

Grupa Azoty postanowiła o niedokonywaniu korekty skonsolid. sprawozdania za 2015

spółki za 2015 r. zawiera błąd, polegający na zawyżeniu wartości udziałów w spółce zależnej African Investment Group (AFRIG). Po korekcie błędu skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 32,95 mln zł wobec wcześniej raportowanego 164,27 mln zł. Grupa Azoty

Grupa Azoty: Odpis AFRIG na ok. 18 mln zł wpłynie na skons. EBIT w III kw.

Warszawa, 13.10.2016 (ISBnews) - Grupa Azoty, w związku ze spisaniem w koszty przez spółkę zależną Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police - African Investment Group (AFRIG) - aktywów na kwotę ok. 18 mln zł, szacuje wpływ zdarzenia na skonsolidowany wynik Grupy na działalności operacyjnej EBIT w III

Grupa Azoty dokonała korekty wartości aktywów w AFRIG

Warszawa, 08.02.2017 (ISBnews) - Grupa Azoty dokonała korekty wartości aktywów w postaci złóż fosforytów, posiadanych przez senegalską spółkę African Investment Group (AFRIG), zależną od Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police, podała grupa. "Grupa Azoty [...] informuje o dokonaniu korekty

ZCh Police planuje nowe złoże w Senegalu, rozgląda się w innych krajach

nic nie zostało jeszcze skonkretyzowane″ - powiedział Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. rozpoczęły inwestycje w Senegalu w sierpniu 2013 r. od zakupu 55% udziałów w Spółce African Investment Group SA, która  posiada koncesje na dostęp do złóż fosforytów i ilmenitów w Senegalu

Przegląd informacji ze spółek

pieniężne w łącznej wysokości 1 mln zł za naruszenia w raportach okresowych związane z nabyciem African Investment Group (AFRIG), podała Komisja. Oferta FBSerwis Kamieńsk - spółki pośrednio zależnej od Budimeksu - została wybrana przez Miasto Łódź  jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym

ZCh Police zmieniły rekomendację ws. dywidendy wnosząc o jej niewypłacanie

101,29 mln zł spółka zamierzała przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego. Spółka podała też, że sprawozdanie finansowe za 2015 r. ZCh Police zawierało błąd, polegający na zawyżeniu wartości udziałów w spółce zależnej African Investment Group (AFRIG). Po korekcie błędu w ujęciu jednostkowym zysk

Powstanie piwny gigant. Wielka transakcja na rynku browarów

siedzibę w Londynie, ale rodowód - południowoafrykański. To w RPA w 1895 roku powstał South African Breweries. Na rynek europejski spółka weszła 25 lat temu, po drodze zmieniając swoją nazwę. 3 proc. akcji tego koncernu od 2009 roku miała firma Kulczyk Investments, która dostała je w zamian za akcje

Przegląd informacji ze spółek

Asseco Poland zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 25 kwietnia br. o przeznaczeniu 3,01 zł na akcję na dywidendę z zysku za 2017 r., wynika z projektów uchwał na ZWZ. African Investment Group - spółka zależna Zakładów Chemicznych Police - złożyło wniosek o upadłość w sądzie gospodarczym w

AFRIG z Grupy Azoty ZCh Police spisze w koszty ok. 18 mln zł

Warszawa, 13.10.2016 (ISBnews) - African Investment Group z siedzibą w Dakarze (AFRIG), spółka zależna Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police", zdecydował o spisaniu w koszty kwoty ok. 18 mln zł, podały Azoty. Wpłynie to na obniżenie skonsolidowanego wyniku finansowego, jak i wartości

Powstanie piwny gigant? Światowy lider chce kupić wicelidera

Tyskiego, Żubra i Lecha) oraz Peroni, Pilsner Urquell, Grolsch i Redd's. Firma ma siedzibę w Londynie, ale rodowód - południowoafrykański. To w RPA w 1895 roku powstał South African Breweries. Na rynek europejski spółka weszła 25 lat temu, po drodze zmieniając swą nazwę. 3 proc. akcji tego koncernu od 2009

Przegląd informacji ze spółek

odnotowało 7,26 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 6,9 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Wpływ procesu dekonsolidacji spółki African Investment Group (AFRIG) na skonsolidowany wynik finansowy Grupy Azoty w I poł

ZCh Police utworzą odpis na 10,5 mln euro na należności od spółki zależnej Afrig

Warszawa, 22.07.2016 (ISBnews) - Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" zdecydowała o utworzeniu odpisu aktualizującego wartość należności od spółki zależnej African Investment Group (Afrig) na kwotę 10,5 mln euro, w pełnej wysokości (co odpowiada kwocie 46,4 mln zł), podała spółka

Akcjonariusze ZCh Police zdecydują 30 VI o niewypłacaniu dywidendy za 2015 r.

wypłatę w wysokości 0,9 zł na jedną akcję. Kwotę 101,29 mln zł spółka zamierzała przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego. Spółka podała w końcu maja, że sprawozdanie finansowe za 2015 r. ZCh Police zawierało błąd, polegający na zawyżeniu wartości udziałów w spółce zależnej African Investment Group

ZCh Police mogą uzyskać drugą koncesję w Senegalu w ciągu kilku tygodni

część kwasu fosforowego produkować w Senegalu i chcielibyśmy, żeby to nastąpiło w ciągu najbliższych 2-3 lat" - wskazał Jałosiński. Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. rozpoczęły inwestycje w Senegalu w sierpniu 2013 r. od zakupu 55% udziałów w spółce African Investment Group SA, która

Przegląd prasy

dywidendy na akcję --ZCh Police: African Ivestment Group złożyło wniosek o ogłoszenie upadłości --Zysk netto Asbis wzrósł r/r do 6,96 mln USD w 2017 r. --Wittchen chce zwiększyć sieć sprzedaży do min. 100 punktów na koniec 2018 r. --Ronson odkupi od GCH dwa etapy os. Nova Królikarnia za 83,8 mln zł

Przegląd prasy

realny, powiedział prezes Michał Krupiński.  --Lokum Deweloper odnotowało 7,26 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 6,9 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. --Wpływ procesu dekonsolidacji spółki African

Przegląd informacji ze spółek

spółka. Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" zdecydowała o utworzeniu odpisu aktualizującego wartość należności od spółki zależnej African Investment Group (Afrig) na kwotę 10,5 mln euro, w pełnej wysokości (co odpowiada kwocie 46,4 mln zł), podała spółka. Odpis wpłynie na obniżenie wyniku

Przegląd informacji ze spółek

odnotowała 64,82 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 89,36 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Spółka zależna Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police - African Investment Group - (AFRIG) - podjęła decyzję o utworzeniu

Przegląd informacji ze spółek

zależnych Pfleiderer Group zawiązało rezerwy w łącznej wysokości 7,3 mln euro, podała grupa. Grupa Azoty, w związku ze spisaniem w koszty przez spółkę zależną Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police - African Investment Group (AFRIG) - aktywów na kwotę ok. 18 mln zł, szacuje wpływ zdarzenia na skonsolidowany

Przegląd informacji ze spółek

przetargu Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE), podała spółka. Ministerstwo Przemysłu i Górnictwa Senegalu przedłużyło African Investment Group (AFRIG) – spółce zależnej Zakładów Chemicznych Police – koncesję poszukiwawczą fosforytów w regionie Kebemer o trzy lata i nie przedłużyło

Przegląd prasy

crowdfundingowych debiut na giełdzie zaplanowano na koniec 2018 roku. --Wpływ dekonsolidacji spółki African Investment Group (AFRIG) na skonsolidowany wynik finansowy Grupy Azoty to -28,7 mln zł wobec wcześniej szacowanej kwoty -36 mln zł, podała spółka. --PKN Orlen jest zainteresowany akwizycjami stacji

Przegląd informacji ze spółek

debiut na giełdzie zaplanowano na koniec 2018 roku. Wpływ dekonsolidacji spółki African Investment Group (AFRIG) na skonsolidowany wynik finansowy Grupy Azoty to -28,7 mln zł wobec wcześniej szacowanej kwoty -36 mln zł, podała spółka. PKN Orlen jest zainteresowany akwizycjami stacji benzynowych na

Przegląd informacji ze spółek

prezes Piotr Szewczyk. Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police zawarły z DGG ECO warunkowe porozumienie (ugodę), którego finalizacja ma potwierdzać odstąpienie od zawartej w 2013 r. umowy sprzedaży spółki senegalskiej African Investment Group S.A. (AFRIG) oraz zapewnić spółce odzyskanie 28,85 mln USD

Przegląd prasy

zależną Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police - African Investment Group (AFRIG) - aktywów na kwotę ok. 18 mln zł, szacuje wpływ zdarzenia na skonsolidowany wynik Grupy na działalności operacyjnej EBIT w III kw. 2016 r. na tę samą kwotę, wynika z komunikatu Grupy Azoty. African Investment Group z

Kulczyk sprzedaje akcje SABMillera. Transakcja za 1 mld funtów

. W 1995 roku Kulczyk zaczął kusić polskim piwem South African Brewery - potentata z Johannesburga. Lech potrzebował pieniędzy na dalsze inwestycje, a związek z SAB-em miał umocnić jego pozycję na rynku. W 1996 roku południowoafrykański browar objął ponad jedną czwartą udziałów w Lechu. To otworzyło

Przegląd informacji ze spółek

. 2016 r. wobec 309,49 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. Grupa Azoty dokonała korekty wartości aktywów w postaci złóż fosforytów, posiadanych przez senegalską spółkę African Investment Group (AFRIG), zależną od Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police, podała grupa.

Przegląd informacji ze spółek

do porozumienia z DGG Eco w związku z niewypłacalnością African Investment Group S.A. (AFRIG), wydłużający m.in. terminy spłaty zobowiązań wobec spółki z 31 grudnia 2022 na koniec 2023 r. i zawierający rezygnację z zabezpieczenia zobowiązań DGG Eco w postaci gwarancji bankowej, wynika z komunikatów

Przegląd informacji ze spółek

;ujawniły z opóźnieniem, że w związku z procesem sporządzania i badania sprawozdań finansowych oraz brakiem finalizacji w założonym terminie warunkowego porozumienia (ugody) zawartego z DGG ECO w celu uzyskania zwrotu ceny zakupu pakietu akcji African Investment Group (AFRIG) zdecydowały o utworzeniu odpisu

Przegląd prasy

. umowy sprzedaży spółki senegalskiej African Investment Group S.A. (AFRIG) oraz zapewnić spółce odzyskanie 28,85 mln USD uiszczonych na poczet ceny zakupu tych akcji, podała spółka. --iFun4all przewiduje w założeniach strategii biznesowej na 2018 r. wydanie w przyszłym roku dwóch nowych gier, podała

Przegląd informacji ze spółek

; zdiagnozowały i potwierdziły zasadność istotnych zmian kluczowych parametrów będących podstawą wyceny złoża fosforytów w obszarze Kebemer, na który spółka African Investment Group (AFRIG) posiada koncesję poszukiwawczą, podała spółka. Kruk zawarł z inwestorami umowy objęcia 1 000 000 akcji serii G o

W Policach propylen, w Senegalu fosforyty. Chemiczna spółka zainwestuje 2,5 mld zł

wydobywczej Afrig [African Investment Group]. Dało jej to prawo do eksploatacji złóż fosforytów w jednej z istniejących już kopalni - zwanej "małą". - Ma on ograniczone wielkości złóż. Dlatego prowadzimy intensywne badania, by jeszcze w tym roku uzyskać koncesję wydobywczą i rozpocząć wydobycie w

Przegląd informacji ze spółek

udziałów w spółce zależnej African Investment Group (AFRIG), podała spółka. Po korekcie błędu skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 32,95 mln zł wobec wcześniej raportowanego 164,27 mln zł.

Parabanki padają

. Dziennikarze ustalili, że kapitał założycielski Socket Resources, chwalącego się 270 mln euro majątku, wynosi tylko 20 tys. franków szwajcarskich. A centrala firmy mieści się w prywatnym mieszkaniu w miejscowości Worbhofen. Prezes firmy Anglo-African Minerals, z którą Socket Resources podobno wspólnie wydobywa