aero2 rejestracja

Cyfrowy Polsat zakłada utrzymanie wzrostu liczby usług i wysokiego FCF w 2018 r.

świadczonych przez grupę zarówno w modelu kontraktowym, jak i przedpłaconym wyniosła 16 522 597, co oznacza powrót do poziomu z końca 2016 roku, sprzed spadków wywołanych obowiązkową rejestracją przedpłaconych kart SIM i dezaktywacją niezarejestrowanych kart na początku lutego 2017 roku, podano w raporcie

Zysk netto Cyfrowego Polsatu wyniósł 300,8 mln zł w I kw. 2018 r. według MSSF15

prawnych obligujących klientów wszystkich sieci do rejestracji przedpłaconych kart SIM, obserwujemy stabilizację liczby świadczonych przez nas usług przedpłaconych przy wysokim poziomie ARPU" - czytamy w raporcie. Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną

Cyfrowy Polsat dąży do maksymalizacji przychodu od klienta kontraktowego

wprowadzenia nakazu rejestracji kart pre-paid. ARPU na RGU prepaid wzrosło o 5,7% r/r do 18,7 zł. Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza-Żaka. Midas także należy do telekomunikacyjnej grupy Solorza-Żaka. W skład grupy kapitałowej

Cyfrowy Polsat miał 226,1 mln zł zysku netto, 920 mln zł EBITD w III kw. 2018 r.

wyraźnej presji wynikającej z wprowadzenia regulacji prawnych obligujących klientów wszystkich sieci do rejestracji przedpłaconych kart SIM, obserwujemy stabilizację liczby świadczonych przez nas usług przedpłaconych przy wysokim poziomie ARPU" - czytamy w raporcie. Łączna liczba klientów, którym

Zysk netto Cyfrowego Polsatu spadł r/r do 167,1 mln zł w IV kw. 2017 r.

świadczonych przez Grupę zarówno w modelu kontraktowym, jak i przedpłaconym wyniosła 16 522 597, co oznacza powrót do poziomu z końca 2016 roku, sprzed spadków wywołanych obowiązkową rejestracją przedpłaconych kart SIM i dezaktywacją niezarejestrowanych kart na początku lutego 2017 roku, porano w raporcie

Cyfrowy Polsat miał 71,1 mln zł zysku netto, 941,3 mln zł EBITDA w IV kw. 2018

. Jednocześnie po kilku kwartałach wyraźnej presji wynikającej z wprowadzenia regulacji prawnych obligujących klientów wszystkich sieci do rejestracji przedpłaconych kart SIM, obserwowaliśmy stabilizację liczby świadczonych przez nas usług przedpłaconych przy wysokim poziomie ARPU" - podano także. Łączna

Cyfrowy Polsat miał 235,8 mln zł zysku netto, 475,6 mln zł zysku EBIT w II kw. 2018 r.

. płatnej telewizji, telefonii komórkowej oraz szerokopasmowego dostępu do Internetu. Jednocześnie po kilku kwartałach wyraźnej presji wynikającej z wprowadzenia regulacji prawnych obligujących klientów wszystkich sieci do rejestracji przedpłaconych kart SIM, obserwujemy stabilizację liczby świadczonych

Polsat nabył pakiet większościowy udziałów w spółce Eleven Sports Network

przez Telewizję Polsat udziały, po rejestracji przewidzianego w umowie podwyższenia kapitału zakładowego ESN, będą stanowić 50% + jeden udział w kapitale zakładowym ESN. Łączna cena nabywanych w ramach umowy udziałów została ustalona na kwotę 38 mln euro.  "Cena za udziały płatna jest w

Zysk netto Cyfrowego Polsatu wzrósł r/r do 349,9 mln zł w IV kw. 2016 r.

w analizowanym okresie, co związane było z obowiązkiem rejestracji przedpłaconych kart SIM. […] Na dzień 31 grudnia 2016 roku usługi kontraktowe stanowiły 80,2% łącznej liczby świadczonych przez nas usług. Wskaźnik ten wzrósł z poziomu 76,6% osiągniętego na dzień 31 grudnia 2015 roku"

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

2007 r. na dwie rezerwacje częstotliwości z zakresu 1710-1730 MHz i 1805-1825 MHz, podał UKE. Właścicielem rezerwacji jest spółka Aero2 z grupy Midas należącej do Cyfrowego Polsatu.  Źródło: UKE BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW): Prowadzi analizy