aegon

Anna Popiołek

Aegon wraca do kar za zerwanie polisy inwestycyjnej

Aegon wraca do kar za zerwanie polisy inwestycyjnej

Od dziś towarzystwo ubezpieczeniowe Aegon znowu każe sobie płacić za wcześniejsze rozwiązanie umowy polisy inwestycyjnej. Skończyła się trwająca od listopada ?promocja?, dzięki której klienci Aegona mogli bezkosztowo wycofać się z inwestycji.

Nordea wyprzedaje ostatnie aktywa w Polsce

Towarzystwo emerytalne Aegon podpisało w poniedziałek umowę o przejęciu zarządzania nad Nordea OFE. Wcześniej skandynawska grupa finansowa sprzedała w Polsce bank, firmę leasingową i towarzystwo ubezpieczeń na życie.

Sfinansują studia twojemu dziecku. Ile za to zapłacisz

Jak zapewnić dziecku dobrą przyszłość? Najprościej jest po prostu przelewać co miesiąc jakąś kwotę na dedykowane konto oszczędnościowe. Można też część pieniędzy lokować w funduszu inwestycyjnym, który niestety nie gwarantuje zysku.

Aegon PTE zostało zarejestrowane w ewidencji PPK

Warszawa, 06.05.2019 (ISBnews) - Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne (PTE) zostało zarejestrowane w ewidencji pracowniczych planów kapitałowych (PPK). Tym samym zostało podmiotem uprawnionym do oferowania PPK i podpisywania z pracodawcami umów o zarządzanie i prowadzenie PPK, podała

Klienci Aegonu znów uwolnieni?

Klienci Aegonu znów uwolnieni?

w relacjach z konsumentami, to powinni odbyć nie jedną trzecią, ale całość pokuty. Pierwsi chętni już są. Spotkałem na plaży w Sopocie Michała Biedzkiego, prezesa firmy Aegon, który przyznał mi, że jest gotów w najbliższym czasie obniżyć do poziomu wynegocjowanego z UOKiK, wszystkie opłaty

Aegon: Polacy w emerytalnym ogonie

sytuacji niż obecni emeryci. Nic więc dziwnego, że w analizie gotowości emerytalnej Polska zdobyła na 10 możliwych zaledwie 5,2 punktów. Indeks Przygotowania Emerytalnego Aegon 2015 został przygotowany na podstawie badań przeprowadzone wśród 16 tys. osób w 15 krajach na całym świecie. Polska zajmuje w nim

Aegon chce mieć 'istotny udział' w rynku PPK

Warszawa, 11.06.2019 (ISBnews) - Aegon PTE przedstawił ofertę PPK, w tym szczegółowy schemat opłat za zarządzanie w funduszach zdefiniowanej daty, zgodnie z którym spadają one wraz ze zmniejszaniem się udziału części akcyjnej w funduszu. Spółka liczy na zdobycie istotnego udziału w

Aegon OFE zmniejszył udział w Elektrobudowie poniżej 5%

Warszawa, 22.05.2019 (ISBnews) - Aegon OFE zmniejszył stan posiadania akcji Elektrobudowy poniżej 5% głosów na walnym zgromadzeniu, podała spółka.  "Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny w wyniku transakcji zbycia [...] zmniejszył stan posiadania akcji spółki Elektrobudowa poniżej 5

Ach, te banki. Komu rózga, komu bonus pod choinkę?

Ach, te banki. Komu rózga, komu bonus pod choinkę?

kwota, tym większe ryzyko, że nie starczy pieniędzy na jej zwrot w ciągu 30 dni. Wielkie lanie należy się firmom ubezpieczeniowym. Tylko jedna, Aegon, zdecydowała się "uwolnić" klientów polis inwestycyjnych z opłat likwidacyjnych. Ale szybko się rozmyśliła. Pozostałe szły w zaparte i mimo

Aegon: Tylko 21% polskich pracowników regularnie oszczędza na emeryturę

Warszawa, 04.12.2018 (ISBnews) - Nieco ponad 20% (21%) pracowników w Polsce regularnie oszczędza na emeryturę, co jest odsetkiem znacznie poniżej globalnego poziomu (39%), wynika z raportu emerytalnego Aegon "Nowa umowa społeczna: plan emerytalny w XXI wieku". Jedna czwarta mieszkańców

Połączenie Aegon OFE z Nordea OFE zostało zakończone

Warszawa, 20.11.2017 (ISBnews) - Proces łączenia Aegon Otwartego Funduszu Emerytalnego (Aegon OFE) z Nordea Otwartym Funduszem Emerytalnym (Nordea OFE) zakończył się, podał Aegon OFE.  Członkowie Nordea OFE 17 listopada br. stali się członkami Aegon OFE, aktywa Nordea OFE zostały w

Aegon ma nowe polisy inwestycyjne. Drastyczne zmiany

Czy "Program Swobodnego Inwestowania" będzie pakietem oszczędnościowym, który zdejmie z Aegona odium firmy oferującej jedne z droższych polis inwestycyjnych na rynku? Z tego właśnie słynęły polisy z serii "Aegon PIN", najpopularniejsze w dotychczasowej oferty. Oczywiście

Aegon sięga po pomoc

naszych klientów, partnerów, pracowników i akcjonariuszy w tym trudnym dla rynków finansowych okresie - mówi Michał Biedzki, szef Grupy Aegon w Polsce. Zapewnia jednak, że polskie spółki są w pełni rentowne i nie będą korzystały z tej pomocy.

Aegon PTE ma zgodę KNF na przejęcie zarządzania Nordea OFE

Warszawa, 02.08.2017 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie zezwoliła na przejęcie zarządzania Nordea Otwartym Funduszem Emerytalnym przez Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne, podała Komisja. "Komisja wyznaczyła następujące daty rozpoczęcia i zakończenia

KNF wydała zgodę na powołanie Marcusa van der Ploeg na prezesa Aegon TUnŻ

Warszawa, 20.12.2017 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wyraziła zgodę na powołanie Marcusa van der Ploeg na stanowisko prezesa zarządu Aegon Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie SA, podała Komisja. Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna działa w Polsce od 1999 r. Oprócz

KNF wydała zgody na powołanie nowych członków do zarządów Aegon PTE i PTE PZU

Warszawa, 02.08.2017 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wydała zgodę na powołanie Ludmiły Agnieszki Falak-Cyniak na stanowisko członka zarządu Aegon Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego oraz Jacka Tomasika na stanowisko członka zarządu Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU

Aegon PTE ma zgodę UOKiK na przejęcie Nordea PTE

Warszawa, 02.09.2016 (ISBnews) -  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na przejęcie przez Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne części mienia Nordea Powszechne Towarzystwo Emerytalne, w zakresie wskazanym we wniosku zgłoszeniowym, podał Urząd. "Prezes Urzędu

Programy inwestycyjne Aegon. Uwaga na opłaty i prowizje

Programy inwestycyjne Aegon Od kilkunastu tygodni na ekranach telewizorów możemy oglądać reklamówki firmy ubezpieczeniowej Aegon. Na ekranie pojawia się sympatyczny pan, któremu ewidentnie przed kamerą nic nie wychodzi. Mówi bez przekonania, denerwuje się, wszyscy dokoła mu

UOKiK: Aegon, Compensa, Generali i Open Life obniżą opłaty likwidacyjne

Warszawa, 20.01.2016 (ISBnews) - Cztery towarzystwa ubezpieczeniowe: Aegon, Compensa, Generali i Open Life, zobowiązały się do obniżenia opłat likwidacyjnych w polisach na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK), poinformował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), który

Wygrali proces zbiorowy przed pierwszą rozprawą. Aegon oddaje pieniądze

Wygrali proces zbiorowy przed pierwszą rozprawą. Aegon oddaje pieniądze

W piątek otrzymałem sensacyjną wiadomość od kilkorga klientów kancelarii LWB, którzy grupowo walczą z towarzystwem Aegon o zwrot opłat likwidacyjnych pobranych po zerwaniu umów. Klienci donosili, że na ich kontach bankowych pojawił się zwrot pieniędzy. Są to znaczne kwoty, od kilku do kilkunastu

Pełzająca rewolucja w polisach? Aegon rezygnuje z opłat likwidacyjnych

Pełzająca rewolucja w polisach? Aegon rezygnuje z opłat likwidacyjnych

finansowych, prawdopodobnie tej hydrze uda się wreszcie ukręcić łeb. Firma Aegon, jeden z największych sprzedawców polis inwestycyjnych (ale uczciwie muszę zaznaczyć, że nie tych najbardziej toksycznych, "strukturyzowanych", tylko zwykłych, opartych na funduszach inwestycyjnych), w poniedziałek

Tańsza ucieczka z toksycznej polisy

Tańsza ucieczka z toksycznej polisy

z kilkunastoma ubezpieczycielami tańszą rezygnację z polis (z Open Life i TU Europa również). Garstka szczęśliwców Ze skuteczności UOKiK może się więc cieszyć zaledwie ok. 612 tys. osób spośród ok. 5 mln wszystkich posiadaczy polis. A co z resztą? Do tej pory tylko jeden ubezpieczyciel - Aegon

Kolejni ubezpieczyciele obniżają kary w polisach inwestycyjnych

Kolejni ubezpieczyciele obniżają kary w polisach inwestycyjnych

Aegon zobowiązało się do wycofania z obrotu kwestionowanych produktów, a także do obniżenia opłat likwidacyjnych do 28 proc. wartości zgromadzonych środków. Aegon już wcześniej sam dobrowolnie obniżył pobierane opłaty likwidacyjne, ale ponieważ nadzór nie wymusił takich kroków na innych towarzystwach

Polisa rentowa zamiast polisy od Aegona. Czy zamiana się opłaca?

ramach takiej prywatnej renty i jaką cenę w postaci składek trzeba za to zapłacić? W prezentacji programu, którą otrzymują klienci, pojawia się np. 28-latek, pan Grzegorz, który przez 30 lat co miesiąc płacić będzie 500 zł. W zamian Aegon gwarantuje mu wypłatę dożywotnio renty w wysokości 989 zł lub

Kara UOKiK ich nie zmiękczyła. Nadal nie chcą "uwolnić" klientów

Październikowa decyzja Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o ukaraniu czterech firm sprzedających polisy inwestycyjne dała, jak można było przewidzieć, mnóstwo wiatru w żagle tym klientom, którzy mają ze sprzedawcami polis na pieńku. Interesująca jest zwłaszcza sytuacja firmy Aegon, która

Naliczają klientom opłaty likwidacyjne po nowemu. Zamienił stryjek...

Aegon już od pewnego czasu proponowała klientom, którzy mają w umowach klauzulę uznaną za nielegalną, zmianę sposobu naliczania opłat likwidacyjnych. Nie trzeba w tym celu podpisywać żadnych aneksów. Każdy, kto zgłosi się do firmy z prośbą o rozwiązanie umowy przed upływem dziesięciu lat, automatycznie

Niższe emerytury czy wyższe podatki? Polak woli wyższe podatki...

Biedzki, szef Grupy Aegon w Polsce. Ciągle zaskakująco dużo osób, bo aż jedna piąta badanych, wierzy jednak, że emerytura państwowa będzie wypłacana bez konieczności przeprowadzenia jakichkolwiek reform. Są przeciwni m.in. podniesieniu wieku emerytalnego. Woleliby, aby rząd równocześnie trochę obniżył

Będzie powtórka z "Nabitych"? Pozew zbiorowy przeciw Aegonowi!

przystąpić, a trudno uciec. Jeszcze do niedawna wycofanie się z systematycznego oszczędzania w Aegonie w pierwszych dwóch-trzech latach skutkowało utratą wszystkich albo prawie wszystkich wpłaconych pieniędzy. Ostatnio Aegon spuścił z tonu i jednostronnie zmienił warunki naliczania opłat likwidacyjnych tak

Bezsensowny krok wstecz ws. polis inwestycyjnych

Kilka miesięcy temu, kiedy firma - w pewnej mierze "zachęcona" astronomiczną karą nałożoną przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz widmem procesu zbiorowego - jako pierwsza ogłosiła, że pozwoli klientom odejść "za darmo", wydawało się, że jesteśmy u progu przełomu. Prz

KNF: Średnia stopa zwrotu OFE wyniosła -25,141% za ostatnie 3 lata

Santander -23,86 MetLife OFE -24,01 AEGON OFE -24,1 Nationale-Nederlanden OFE -25,056 OFE Pocztylion -25,855 Generali OFE -26,146 AXA OFE -26,224 PKO BP Bankowy OFE -26,402  OFE PZU "Złota Jesień"

KNF: Średnia stopa zwrotu OFE wyniosła 15,68% za ostatnie 3 lata

13,739% AEGON OFE 13,238% OFE Pocztylion 13,152% PKO BP Bankowy OFE 12,928% Komisja podawała wcześniej, że średnia ważona stopa zwrotu wszystkich OFE za okres od 31 marca 2016 r. do 29 marca 2019 r

KNF: Średnia stopa zwrotu OFE wyniosła 19,7% za ostatnie 3 lata

Santander 19,381 OFE Pocztylion 19,18 Allianz Polska OFE 17,511 AXA OFE  16,74 AEGON OFE 16,411 Komisja podawała wcześniej, że średnia ważona stopa zwrotu

OFE nie odpowiedzą na wezwanie do sprzedaży akcji spółki Tarczyński

Warszawa, 07.02.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze spółki Tarczyński - Aegon OFE, Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK, Nationale-Nederlanden OFE oraz OFE PZU "Złota Jesień" i OFE Pocztylion uważają, że cena 10,5 zł za akcję, zaproponowana przez EJT Investment

Co zrobić z pieniędzmi z programu 500 plus? Dzień Dziecka to dobry moment na decyzję

ubezpieczenia będzie wtedy wypłacona bezpośrednio pełnoletniemu dziecku, nie opiekunowi – tłumaczy Magdalena Maciejewska z działu rozwoju produktów Aegon. Axa ma w ofercie ubezpieczenie na życie i dożycie Ochrona z Gwarancją Kapitału, w którym – w wariancie Duet – gwarantuje wypłatę dziecku

KNF: Średnia stopa zwrotu OFE wyniosła 18,826% za ostatnie 3 lata

Generali OFE  17,668 AEGON OFE 17,087 AXA OFE  16,790 Komisja podawała wcześniej, że średnia ważona stopa zwrotu wszystkich OFE za okres od 31 marca 2015 r. do 30 marca 2018 r. wyniosła 11,424%. (ISBnews)  

KNF: Średnia stopa zwrotu OFE wyniosła 11,424% za ostatnie 3 lata

  9.885 AEGON OFE 7.299 Generali OFE  7.238 Komisja podawała wcześniej, że średnia ważona stopa zwrotu wszystkich OFE za okres od 30 września 2014 r. do 29 września 2017 r.; wyniosła 19,128%.  (ISBnews)  

PFR: W ewidencji PPK znajduje się obecnie 17 podmiotów, głównie TFI

;Instytucje wpisane do tej pory do ewidencji PPK to (w kolejności alfabetycznej): • Aegon PTE S.A. • Aviva Investors TFI S.A. • AXA TFI S.A. • Compensa TUNŻ S.A. • Esaliens TFI S.A. • Investors TFI S. A. • Millennium TFI S.A. • Nationale-Nederlanden PTE S.A. • NN

PFR: Osiem firm zostało wpisanych do ewidencji PPK, wnioski złożyło 5 kolejnych

kolejności alfabetycznej): • Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.; • AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ; • Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.;  • Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.;  • PKO Towarzystwo Funduszy

Trigon DM: Sprzedaż netto akcji przez OFE wyniosła ok. 131 mln zł w marcu

transfery z tytułu suwaka wyniosły 350 mln zł (1 006 mln zł od początku roku). "Średnia ważona jednostka funduszy emerytalnych wzrosła w marcu o 0,1%. Najlepszy wynik zarządzania osiągnął Bankowy OFE (+0,6%), a najgorszy Aegon OFE (-1,3%). Od początku roku najlepszy jest NN OFE (+10,1%), a najgorszy

KNF: Średnia stopa zwrotu OFE wyniosła 19,128% za ostatnie 3 lata

17,764 Pekao OFE  17,32 Generali OFE  14,692 AEGON OFE 13,95 Komisja podawała wcześniej, że średnia ważona stopa zwrotu wszystkich OFE za okres od 31 marca 2014 r. do 31 marca 2017 r.; wyniosła 12,921%. (ISBnews)  

Analizy Online: Aktywa OFE spadły o 0,9% m/m do 145,7 mld zł na koniec XI

Warszawa, 06.12.2016 (ISBnews) - Wartość aktywów zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (OFE) wzrosła o 0,9% m/m do 145,72 mld zł na koniec listopada, podały Analizy Online. "Listopad nie był najlepszym miesiącem dla OFE, bowiem tylko jednemu podmiotowi (Aegon OFE), udało

OFE nie chcą sprzedać akcji Tarczyńskiego w wezwaniu po 12,6 zł sztuka

Warszawa, 19.02.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze spółki Tarczyński - Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny, Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK, Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny oraz Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" i Otwarty Fundusz Emerytalny

J. Krzyżanowska i P. Jakubowski powołani do zarządu Copernicus Securities

. w AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji, Liberty Seguros Compania de Seguros y Reaseguros S.A, czy Aegon TU na Życie.  "Transakcje przeprowadzone w ostatnich miesiącach w ramach Grupy potwierdziły potrzebę dalszego rozwoju procesów i struktur związanych z dystrybucją

Analizy Online: Aktywa OFE wzrosły o 3% m/m do 147,1 mld zł na koniec X

miesięcznym. Ostatecznie OFE zyskały w październiku średnio 2,9%, podano także. W październiku wszystkie OFE odnotowały dodatnią stopę zwrotu. Najwięcej zyskał Nationale-Nederlanden OFE (wzrost aktywów o 3,6% m/m), a najmniej Aegon OFE (wzrost o 1,7% m/m). "Wartość transferów środków z ZUS do OFE

Akcjonariusze Tarczyńskiego nie zdecydowali o zniesieniu dematerializacji akcji

- Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny, Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK, Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny oraz Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" i Otwarty Fundusz Emerytalny Pocztylion (łącznie OFE) oświadczyli, że podwyższona cena za akcje Tarczyńskiego

KNF: Średnia stopa zwrotu OFE wyniosła 12,921% za ostatnie 3 lata

OFE  11,338% Nationale-Nederlanden OFE  10,782%  AEGON OFE  9,550%  Generali OFE   8,166%    Komisja podawała wcześniej, że średnia ważona stopa zwrotu wszystkich OFE za okres od 30 września 2013 r. do 30

Fundusze w akcjonariacie Robyga nie sprzedadzą akcji w wezwaniu po 3,55 zł

Fundusz Emerytalny, Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny, ARKA BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK. W liście fundusze stwierdziły, że cena za akcje spółki

Trzy OFE nie sprzedadzą akcji Tarczyńskiego w wezwaniu po 14 zł za szt.

akcjonariusze spółki Tarczyński - Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny, Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK, Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny oraz Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" i Otwarty Fundusz Emerytalny Pocztylion (łącznie OFE) oświadczyli, że podwyższona cena

KNF: Średnia stopa zwrotu OFE wyniosła 6,344% za ostatnie 3 lata

; AEGON OFE  -0,232%  Aviva OFE Aviva BZ WBK   -1,047%  Nationale-Nederlanden OFE  -2,142%  Pekao OFE   -2,833%  Generali OFE   -4,848%  Komisja podawała wcześniej, że średnia

Przegląd prasy

--Aegon i Signal Iduna połączyły siły, aby przygotować wspólną i nową ofertę grupowych ubezpieczeń na życie i zdrowotnych --Bursa z Opti TFI: Przez ostatnie 10 lat S&P500 potroił wartość, ale kolejna dekada też nie będzie stracona dla rynku akcji dzięki bezprecedensowej zmianie technologicznej ISBnews

GTC ma pozwolenie na użytkowanie II budynku University Business Park w Łodzi

. University Business Park to nowoczesny kompleks biurowy klasy A położony w centrum Łodzi. Po ukończeniu drugiego budynku, GTC oferuje najemcom łącznie 39 200 m2 powierzchni biurowej i 600 miejsc parkingowych w dwóch 7-piętrowych budynkach. Wśród najemców kompleksu znaleźli się m.in.: Fujitsu, Aegon, Impel

KNF: Wynik finansowy OFE wzrósł r/r do 7,16 mld zł w III kwartale

kwartale, wykazał Aegon OFE (-22 osoby). Najwięcej członków przystąpiło w sierpniowej sesji transferowej do Nationale-Nederlanden OFE (21 osób)" - podała KNF.  KNF podała, że łączny zysk powszechnych towarzystw emerytalnych (PTE) za pierwsze trzy kwartały 2018 roku wyniósł 443,7 mln zł i był o

Analizy Online: Aktywa OFE spadły o 5,1% m/m do 133,4 mld zł w styczniu

styczniu najlepiej wypadł Aegon OFE z wynikiem -3,7%. Aż pięć OFE zanotowały straty powyżej 5%: Pekao OFE, Nationale-Nederlanden OFE, Alianz Polska OFE, OFE Pocztylion oraz OFE PZU "Złota Jesień". Ostatni z wymienionych funduszy w styczniu radził sobie najgorzej uzyskując wynik - 5,9

UOKiK: Skandia obniża kary za zerwanie polisy inwestycyjnej

klientów listownie. W połowie stycznia naprzeciw klientom wyszły też Generali, Compensa, Open Life i Aegon. Wcześniej na obniżenie opłat zgodziło się kilkanaście firm: Allianz, Aviva, Nationale Nederlanden, MetLife, PKO Życie (d. Nordea Życie), PZU Życie, Axa, Europa, Pramerica i Ergo Hestia, Uniqa i Warta

Aktywa OFE spadły o 0,6% m/m do 152,8 mld zł w lipcu

procentowym (-1,12%), jak i nominalnym (-228 mln zł) odnotował w lipcu OFE PZU „Złota Jesień''. O ponad 1-proc. stracie wartości aktywów możemy mówić także w przypadku Aegon OFE. Najlepiej spośród dwunastu funkcjonujących na krajowym rynku funduszy emerytalnych prezentował się Pekao OFE - w lipcu spadek

Aktywa OFE wzrosły o 3,9% m/m do 161,3 mld zł w kwietniu

także. Najwyższą dynamiką (+4,3%) wzrostu wartości aktywów netto zanotowało Pekao OFE, co należy łączyć z wypracowaniem najwyższej stopy zwrotu w kwietniu. Natomiast na końcu stawki znalazł się Aegon OFE, który jako jedyny uzyskał dynamikę wzrostu poniżej 3%. (ISBnews)  

Analizy Online: Aktywa OFE spadły o 1,5% m/m do 141,3 mld zł w kwietniu

. Najniższą dynamikę aktywów odnotowały AXA OFE (-1,8%), a także Aegon OFE, Generali OFE oraz Nationale-Nederlanden OFE (-1,7%). Ostatni z wymienionych funduszy nadal pozostaje liderem w ofercie PTE pod względem wartości zgromadzonych środków z aktywami rzędu 35 mld zł i blisko 25% udziałem w rynku. W

Przegląd prasy

w Krakowie --Anwil z Grupy Orlen rozpoczął budowę III linii do produkcji nawozów azotowych --PSPA: Polska jednym z liderów UE pod względem elektrycznej floty w car sharingu --JMP otwiera 2905. Biedronkę, tworząc ok. 40 nowych miejsc pracy --Aegon OFE zmniejszył udział w Elektrobudowie

UOKiK: Skandia Życie złożyło zobowiązanie do obniżenia opłat likwidacyjnych

;MetLife, PKO Życie (d. Nordea Życie), PZU Życie, AXA, TU Europa, Pramerica, Sopockiego TUnŻ Ergo Hestia, Uniqa TUnŻ, TUnŻ Warta, TUnŻ Aegon SA, Compensa TUnŻ SA, Generali Życie TU SA oraz Open Life TUnŻ SA. Teraz do tej grupy jako ostatnie dołączyło Skandia Życie TU SA. UOKiK zarzucił towarzystwom

Przegląd prasy

węgla kamiennego spadła r/r do 5,02 mln ton w marcu --Newag ma umowę na sprzedaż lokomotyw elektrycznych za 60,4 mln zł netto --LPP ma umowę na wynajem magazynu pod e-commerce na Słowacji --Aegon PTE zostało zarejestrowane w ewidencji PPK --BOŚ Bank sfinansuje projekt realizowany przez DL Invest

Jak oszczędzać i ułatwić dziecku start w dorosłość. Ubezpieczenie, posag, oszczędności

spadek zainteresowania takimi rozwiązaniami – tłumaczy Magdalena Maciejewska z Działu Rozwoju Produktów w Aegon. Czytaj też: Czy opłaca się posłać dziecko do prywatnej szkoły? Liczymy Oszczędności plus ochrona Rynek wyciągnął lekcję z tamtego okresu i w obecnych produktach uwzględnia się już

Przegląd prasy

, wzrost depozytów to 5% w I półr. --Selvita planuje pozyskać 140 mln zł z oferty publicznej w IV kw. br. --Strategia Selvity zakłada ok. 360 mln zł nakładów inwestycyjnych w l. 2017-2021 --Włoski K-Holding złożył ofertę nabycia 100% akcji Gekoplastu po 16,55 zł/ szt. --Aegon PTE ma zgodę KNF na

EJT Investment podniosło cenę w wezwaniu na akcje spółki Tarczyński do 14 zł

, wzywający rozważy przeprowadzenie przymusowego wykupu akcji spółki, a następnie wycofanie spółki z GPW, zgodnie z obowiązującymi przepisami, przypomniano. W poniedziałek akcjonariusze spółki Tarczyński - Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny, Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK, Nationale

Amerykański fundusz kupił ponad 11 proc. akcji Agory

.) oraz Aegon PTE (5,07 proc. głosów). Fundusz inwestujący w media MDIF to fundusz inwestujący w wiodące spółki medialne na całym świecie. W Europie Środkowej obecny jest od ponad dwudziestu lat. Inwestuje w dobrze rozwinięte koncerny, które wciąż mają potencjał wzrostu. - Po obecnej cenie Agora jest

UOKiK zobowiązał 3 TU do obniżenia opłat likwidacyjnych przy polisach UFK

, którzy oferowali te produkty.Są to: Aegon TUnŻ, AXA Życie TU, Compensa TUnŻ, Generali Życie TU, Open Life TU Życie, Pramerica Życie TUiR, Skandia Życie TU, Sopockie TUnŻ Ergo Hestia, TUnŻ Europa, TUnŻ WARTA oraz UNIQA TUnŻ" - podano w komunikacie. (ISBnews)       

PIU: Łączna składka TU w kanale bancassurance wyniosła 7,55 mld zł w III kw.

na Życie, których udział w rynku wg składki przypisanej brutto wyniósł 97,2% na koniec III kw. br. Są to: Aegon TU na Życie, Allianz Życie, Aviva TU na Życie,  Axa Życie, BZ WBK Aviva TU na Życie, CALI (O), Cardif Polska S.A., Compensa TU na Życie, Concordia CAPITAL, Ergo Hestia STUnŻ, 

Przegląd prasy

. 17,28 mln zł zamienne na akcje --Indeks WIG20 wzrósł o 0,57% na zamknięciu we wtorek --MF: PIT '0' dla młodych zacznie obowiązywać od 1 sierpnia 2019 r. --KNF zgodziła się na przejęcie Union Investment TFI przez Generali CEE Holding --KNF nałożyła 900 tys. zł kary na PZU --Aegon chce mieć 'istotny

Przegląd informacji ze spółek

wynajęło 25 400 m2 powierzchni od PNK Group na terenie PNK Park SEREĎ na Słowacji, poinformowała spółka. W ciągu 3 lat powierzchnia wynajmowana może zostać zwiększona do 32 700 m2. Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne (PTE) zostało zarejestrowane w ewidencji pracowniczych planów kapitałowych (PPK

Magellan: Fundusze nie sprzedadzą akcji po cenie 64 zł w wezwaniu Mediony

cenie 64 zł za jeden walor, zaproponowanej w wezwaniu, poinformował Magellan. Magellan otrzymał dziś  list od Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny, Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK, Metlife Otwarty Fundusz Emerytalny oraz Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (łącznie jako

Który OFE zarobił dla klientów najwięcej? Zobacz pełne zestawienia

13. PKO BP Bankowy 110,5 14. AEGON 108,8 O ile naprawdę urosły nasze emerytalne oszczędności w poszczególnych funduszach przez dziesięć ostatnich lat? Najwięcej zyskali członkowie funduszu

Przegląd informacji ze spółek

mieszkalnych i usługowych, co w porównaniu do roku poprzedniego (1404 lokale) stanowi wzrost o 64%, podała spółka. Akcjonariusze spółki Tarczyński - Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny, Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK, Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny oraz Otwarty Fundusz

Zysk Allianz o 11 proc. w górę. Będzie większa dywidenda

analityków cytowanego przez agencję Reuters niepokojąca jest duża emisja akcji konkurencyjnego holenderskiego ubezpieczyciela Aegon. Firma planuje pozyskać z rynku 1 mld euro, co zdaniem anonimowego analityka może oznaczać, że firmy ubezpieczeniowe będą musiały zwiększyć współczynnik wypłacalności.

Przegląd informacji ze spółek

mają wzrosnąć z 966 tys. ton do 1,461 mln ton rocznie. Aegon OFE zmniejszył stan posiadania akcji Elektrobudowy poniżej 5% głosów na walnym zgromadzeniu, podała spółka.  Zarząd Wieltona ocenia, że rynek krajowy będzie cechowała w krótkiej perspektywie "mniejsza przewidywalność"

Klienci ubezpieczyciela chcą 2 mln zł za "nabicie" w polisy z funduszem

sprzedają polisy. Firma ubezpieczeniowa Aegon od połowy roku zaproponowała klientom nowe zasady naliczania tzw. opłat likwidacyjnych. Jednak klienci wciąż narzekali, że są nieprzejrzyste - opowiadają rozczarowani klienci. https://wyborcza.biz/finanse/1,105684,14315858

Kiedy zerwiesz polisę inwestycyjną? Jest luka w nowych przepisach

likwidacyjna). Choć w przypadku kilku polis Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów orzekł, że tego typu opłaty karne są nieuzasadnione i nie wiążą klientów, to większość firm ubezpieczeniowych wciąż je pobiera. Tylko jedna firma - Aegon - dobrowolnie się z niej wycofała, ale ponieważ nie znalazła naśladowców

Kontrowersje wokół polis inwestycyjnych. Jak poprawić przepisy z korzyścią dla klientów?

likwidacyjna). Choć w przypadku kilku polis Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów orzekł, że tego typu opłaty karne są nieuzasadnione i nie wiążą klientów, to większość firm ubezpieczeniowych wciąż je pobiera. Tylko jedna firma - Aegon - dobrowolnie się z niej wycofała, ale ponieważ nie znalazła naśladowców, a

Przegląd prasy

eksploatować, są co najmniej równe już zidentyfikowanym i eksploatowanym zasobom Dziennik Gazeta Prawna --BIK: 18,7 mld zł – to kwota kredytów do spłacenia, które obciążają polskich emerytów; to o 2 mld zł więcej niż przed rokiem Puls Biznesu --Aegon rozpoczął procedurę zwolnień grupowych: pracę

1,5 tys. zł za rezygnację z polisy inwestycyjnej

potrącenie rzędu 20 proc. - mówi nam osoba z branży. Z naszych informacji wynika, że w rozmowach z UOKiK-iem uczestniczą: TU Europa, Open Life, Generali, Aviva, Axa, PZU Życie, PKO Ubezpieczenia, Aegon i Skandia. Negocjacje powinny się zakończyć do końca września, ale już teraz wiadomo, że UOKiK nie ze

W lutym aktywa OFE spadły o 1,1 proc., do 179,6 mld zł

zł - podano w raporcie. Wszystkie fundusze emerytalne zanotowały w lutym spadek aktywów. Najszybciej spadały środki zarządzane przez OFE Warta (-2,3 proc.) oraz Aegon OFE (-1,9 proc.). Najniższą dynamiką spadku mogą pochwalić się fundusze Generali OFE, OFE PZU Złota Jesień, Amplico OFE oraz Pekao OFE

Przegląd prasy

spółka. --Akcjonariusze spółki Tarczyński - Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny, Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK, Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny oraz Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" i Otwarty Fundusz Emerytalny Pocztylion (łącznie OFE

Przegląd informacji ze spółek

na ok. 2- 2,5 mln zł rocznie, podała spółka. Akcjonariusze spółki Tarczyński - Aegon OFE, Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK, Nationale-Nederlanden OFE oraz OFE PZU "Złota Jesień" i OFE Pocztylion uważają, że cena 10,5 zł za akcję, zaproponowana przez EJT

Zamach stanu w Turcji i jego finansowe konsekwencje

lat działalności, ale przez pewien czas działał jako fundusz akcji bałkańskich). Fundusze Caspar Akcji Tureckich i Aegon Akcji Tureckich w sumie mają nad Bosforem 30 mln zł oszczędności swoich polskich klientów. W sumie krajowi oszczędzający umieścili w działających na terenie Turcji funduszach ponad

UOKiK uwolnił z polis inwestycyjnych niektórych klientów ubezpieczalni

postępowań w sprawie ubezpieczeń inwestycyjnych wobec kolejnych instytucji, które oferowały te produkty. Są to: Aegon, AXA, Compensa, Generali, MetLife, Open Life, PKO Życie, PZU, Pramerica Życie, Skandia, Ergo Hestia, Europa, WARTA i UNIQA. - Mogą one zakończyć się przyjęciem zobowiązań do podjęcia działań

Zuch-dziewczyna! Wykazała błąd ubezpieczyciela i odzyskała kasę z polisy!

zakwestionować umowę? To oznaczałoby nie tylko możliwość odzyskania opłaty likwidacyjnej (jeśli została już pobrana), ale wręcz odzyskania całej wpłaconej do polisy kwoty (a więc bez naliczenia ewentualnych strat z inwestowania pieniędzy). Czytaj też: Zażądała zwrotu opłaty likwidacyjnej. Aegon na to: najpierw

Ubezpieczyciele wstają z kolan

najwięksi holenderscy ubezpieczyciele: ING i Aegon. Według wstępnych szacunków Rabo Securities, ING zarobił w pierwszym półroczu 47 mln euro, a Aegon 9 mln euro. Sprawdzian w przyszłym roku Prawdziwym testem kondycji towarzystw ubezpieczeniowych będą wyniki na koniec roku. Na ich podstawie trzydziestu

Sukces "Nabitych" z mBanku ośmieli innych

pozwy przeciwko firmom ubezpieczeniowym Aegon, Axa i Skandia, które pobierają od klientów horrendalne opłaty za wycofanie się z planów systematycznego oszczędzania. Słyszałem o kilku grupach klientów, którzy chcą zakwestionować w sądzie ubezpieczenia niskiego wkładu własnego do kredytów hipotecznych - w

UOKiK: AXA, TU Europa i Pramerica zmieniają opłaty w polisach inwestycyjnych

elektroniczną, a także za pośrednictwem konta w portalu klienta indywidualnego. Komunikat w tej sprawie zostanie też zamieszczony na stronie internetowej Pramerica. Co z pozostałymi klientami? Wciąż trwają postępowania w sprawie ośmiu ubezpieczycieli, którzy sprzedawali te produkty: Aegon, Compensa, Generali

Przegląd prasy

centrali przenieść do Polski --Grupa Azoty otrzyma dofinansowanie z Ministerstwa Rozwoju na centrum badawcze --eTravel ma zgodę UOKiK na przejęcie Fly Away Travel --Aegon PTE ma zgodę UOKiK na przejęcie Nordea PTE --MS Waryński Development i Polnord mają zgodę UOKiK na wspólne przedsięwzięcie

Przegląd informacji ze spółek

) wydał zgodę na przejęcie przez Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne części mienia Nordea Powszechne Towarzystwo Emerytalne, w zakresie wskazanym we wniosku zgłoszeniowym, podał Urząd. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na przejęcie przez Agencję Rozwoju Przemysłu oraz

Ranking Otwartych Funduszy Emerytalnych: ING dystansuje konkurentów

dalej radzi sobie nieźle. Drugi biegun okupują niezmiennie Aegon i Pocztylion. Pięciolatka dla Allianza Po raz pierwszy postanowiliśmy punktować w naszym rankingu pięcioletnie wyniki OFE. W tej kategorii braliśmy pod uwagę średnioroczne osiągnięcia zarządzających w tym okresie, ale tylko dla osób, które

Sposób na emeryturę według doradców finansowych? Tylko polisy

pośrednik zaproponuje nam paletę różnych rozwiązań - może konta IKE albo IKZE, konta oszczędnościowe w banku, systematyczne kupowanie udziałów w funduszach inwestycyjnych. Niestety, do wyboru dostaliśmy tylko... dwie polisy inwestycyjne: ING lub Aegon. To inwestycje w fundusze, ale sprzedawane w "

Ostatnia szansa na wybór OFE. Dziś mija termin

. Jeśli dziś nie podpiszą umowy z OFE, pod koniec lipca ZUS przydzieli je do losowo wybranego funduszu. W losowaniu - zgodnie z zapisami prawa - wezmą udział te fundusze, które nie są zbyt duże i mają dobre wyniki inwestycyjne. Tym razem w tej grupie znalazło się sześć OFE: Allianz, Amplico, AXA, Aegon

Przegląd prasy

transportowcy --OFE Aegon po połączeniu z Nordea OFE będzie miał aktywa o wartości 12,4 mld zł, czyli będzie czwartym funduszem emerytalnym na rynku Parkiet --Dużą sprzedaż w Wielkiej Brytanii osiągają m.in. KGHM, Lotos, Grupa Azoty, Kęty, Oponeo.pl i Enter Air; ewentualne wyjście tego kraju z UE może

Przegląd prasy

ok. 2- 2,5 mln zł rocznie, podała spółka. --Akcjonariusze spółki Tarczyński - Aegon OFE, Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK, Nationale-Nederlanden OFE oraz OFE PZU "Złota Jesień" i OFE Pocztylion uważają, że cena 10,5 zł za akcję, zaproponowana przez EJT

Polskie banki wypierają się interesów z Lehmanem

, BZ WBK, Generali, Kredyt Bank czy Aegon. Także przedstawiciele Banku Handlowego (należącego do Citigroup) twierdzą, że firma nie jest narażona na ryzyko związane z Lehman Brothers. Dwie instytucje odmówiły komentarzy w tej sprawie. Były to PKO BP oraz ING. Nieoficjalnie przedstawiciele niektórych

Przegląd prasy

--Belka: Brak ekonomicznego czy społecznego uzasadnienia dla ustawy frankowej --Archicom wprowadził 80 lokali do sprzedaży, planuje 342 w całym I kwartale --UOKiK: Aegon, Compensa, Generali i Open Life obniżą opłaty likwidacyjne --BM Deutsche Bank widzi szansę na stopniowe odejście od trendu spadkowego

Ranking najlepszych funduszy emerytalnych "Gazety"

depcze mu już jednak Generali i ING. Drugi biegun okupują niezmiennie Pocztylion i Aegon. Pięciolatka dla Allianzu Po raz drugi w naszym rankingu bierzemy też pod uwagę pięcioletnie wyniki OFE. W tej kategorii pod lupę wzięliśmy średnioroczne osiągnięcia zarządzających w tym okresie, ale tylko dla osób

Ergo Hestia, Warta i Uniqa obniżają kary w polisach inwestycyjnych

inwestycji. Uwięzieni w najbardziej agresywnych polisach Wobec kolejnych pięciu ubezpieczycieli, którzy oferowali produkty z UFK (czyli z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym) - Aegon, Compensa, Generali, Open Life i Skandia - trwają jeszcze postępowania UOKiK. Te towarzystwa ubezpieczeniowe, które wciąż

Uwaga promocja: czy opłaca się dostać w Lidlu nóż?

"Pieniądze Ekstra ". W tym numerze: Jak ubezpieczyciele oszukują kierowców? 5 sposobów Makler z Pekao przegrał 400 tys. zł biznesmena. Bank wciąż nie chce zwrócić pieniędzy Pełzająca rewolucja w polisach? Aegon rezygnuje z opłat likwidacyjnych Niespłacony kredyt sprzed 10 lat? Nie

Kto zyska na zmianach w emeryturach? Doradcy finansowi

, musielibyśmy płacić 10 zł miesięcznie tzw. opłaty administracyjnej, ponad 3 proc. opłaty za zarządzanie polisą i tyle samo za zarządzanie naszym portfelem inwestycyjnym. Na tym nie koniec. Wybierając polisę Aegon, w pierwszym roku musimy oddać aż 99 proc. składek. O co chodzi w tym polecaniu polis? Wiążą

aegon

AEGON N.V. - towarzystwo ubezpieczeniowe
AEGON PTE S.A. (poprzednia nazwa: PTE Ergo Hestia S.A.) - Powszechne Towarzystwo Emerytalne
AEGON Center -

więcej o aegon na pl.wikipedia.org