advanced

GPW nie wprowadziła do obrotu na NC akcji Advanced Ocular Sciences

Warszawa, 28.12.2015 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie odmówiła wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A2 oraz A3 Advanced Ocular Sciences, podała spółka. "Jednocześnie zarząd emitenta informuje, że na

Advanced Ocular Sciences ma umowę dofinansowania z inwestorem z USA

Warszawa, 02.01.2015 (ISBnews) – Emmerson Wierzytelności Hipoteczne (w takcie zmiany nazwy na Advanced Ocular Sciences) zawarł finalną umowę inwestycyjną z inwestorem z USA w kwestii pozyskania finansowania udziałowego na wkład własny projektu spółki zależnej, zakładającego rozwój

Advanced Ocular Sciences liczy na finansowanie z UE Urządzenia Okulistycznego

Warszawa, 09.12.2014 (ISBnews) - Milestone Ophthalmic - spółka zależna Emmerson Wierzytelności Hipoteczne (w trakcie zmiany nazwy na Advanced Ocular Sciences) - zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie z Unii Europejskiej rzędu minimum 10 mln zł projektu, który zakłada rozwój systemów

Advanced Ocular Sciences ma wstępne porozumienie z inwestorem z USA

Warszawa, 10.12.2014 (ISBnews) - Emmerson Wierzytelności Hipoteczne (w trakcie zmiany nazwy na Advanced Ocular Sciences) zawarł wstępne porozumienie z inwestorem z USA, zakładające pozyskanie poprzez emisję akcji finansowania na wkład własny projektu zakładającego rozwój Urządzenia

Advanced Ocular Sciences ma aneks do umowy dofinansowania z inwestorem z USA

Warszawa, 08.04.2015 (ISBnews) - Advanced Ocular Sciences podpisało aneks do umowy inwestycyjnej z inwestorem z USA, której przedmiotem jest pozyskanie dofinansowania w kwocie do 3 mln zł na rozwój urządzenia okulistycznego, podała spółka. "Zgodnie z warunkami zawartego aneksu, inwestor

ADS miało 2,12 mln zł straty netto w IV kw. 2007 r.

Spółka Advanced Distribution Solutions (ADS) miała 2,12 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2007 roku wobec 3,08 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie w weekend. Strata operacyjna na poziomie grupy wyniosła 1,59 mln zł

Marcin Piróg ponownie powołany na stanowisko prezesa zarządu Biomed-Lublin

4 lata. Marcin Piróg ukończył Politechnikę Lotaryńską we Francji, ma także dyplom Master of Business Administration w NSEAD we Francji i Advanced Management Program Harvard Business School w USA. "Przebieg kariery zawodowej: 06.2017 - obecnie - Biomed-Lublin S.A. - prezes zarządu, 05.2014

Tomasz Waligórski został powołany na stanowisko prezesa TXM

Universidade Católica Portugesa oraz ukończył Advanced Management Program (Insead, Fontainebleau), studiował na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie handlu i sprzedaży detalicznej, które zdobywał w ramach piastowania kluczowych stanowisk kierowniczych

Spółka Pekabeksu ma 2 umowy na roboty o wartości 24,2 mln zł oraz 53,7 mln zł

następujące umowy: 1) Umowę o wykonanie robót żelbetowych prefabrykowanych dla budynku 201 dla inwestycji pn. LGC Advanced Battery Factory Plant -Phase 2 w Biskupicach Podgórnych oraz 2) Umowę o wykonanie robót żelbetowych prefabrykowanych dla budynku 301 dla inwestycji pn. LGC Advanced Battery Factory Plant

Piotr Sobiś został powołany na prezesa Infoscanu

Sp. z o.o., Xebra Ltd, Advanced Cellular Communications Ltd), gdzie odpowiadał za nadzór korporacyjny oraz analizy biznesowe. W późniejszym okresie sprawował także funkcje w radach nadzorczych oraz zarządach spółek notowanych na NewConnect. Specjalista w zarządzaniu przedsiębiorstwami oraz analizach

Ciech pracuje nad digitalizacją sterowania produkcji sody w Niemczech

Stassfurcie planowane jest wdrożenie tzw. advanced proces control, czyli automatycznej zmiany parametrów produkcji przez komputer w celu zwiększenia wydajności, poinformowano. "Łącznie w zakresie digitalizacji procesu produkcji i utrzymania ruchu w zakładach sodowych chemicznej

Adam Młodkowski został powołany na wiceprezesa TGE

Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku finanse i bankowość. Ukończył m.in. Advanced Management Program na IESE Business School w Barcelonie, studium dla dyrektorów finansowych organizowane przez Instytut Rozwoju Biznesu, a także kurs maklerski i kurs dla kandydatów na

Europejska Rada ds. Badań Naukowych przyznała 55 grantów, w tym naukowcom z SGGW

: Starting, Consolidator, Advanced i Synergy Grants. Kierowana jest przez niezależny organ zarządzający - radę naukową. Jej budżet na lata 2014–2020 wynosi 13 mld euro i funkcjonuje w ramach programu „Horyzont 2020".

Braster ma umowę z dystrybutorem, ruszy z pilotażem w Wielkiej Brytanii w I półr

Warszawa, 19.12.2017 (ISBnews) - Braster podpisał umowę z Advanced Cancer Diagnostics Ltd, która przeprowadzi pilotaż profesjonalnego, medycznego i technicznego urządzenia i systemu telemedycznego Braster wśród brytyjskich klinik medycznych. Rozpoczęcie pilotażu planowane jest na pierwsze

PKP Cargo nie osiągnęło konsensusu w ramach porozumienia z MSE

rzecz MSE ceny opcji sprzedaży 15 000 udziałów stanowiących 20% wszystkich udziałów w kapitale zakładowym Advanced World Transport B.V. (AWT) w wysokości 27 000 000 euro w terminie 20 dni roboczych od daty odstąpienia przez którąkolwiek ze stron" - czytamy w komunikacie W czerwcu br. PKP Cargo

Przemysław Kania został dyrektorem generalnym Cisco w Polsce

kadry kierowniczej Cisco w Europie Wschodniej" – czytamy w komunikacie. Przemysław Kania dołączył do Cisco w 1998 roku. Od tego czasu pełnił w firmie wiele funkcji związanych ze sprzedażą rozwiązań i usług Cisco. Przez 5 ostatnich lat był dyrektorem Cisco Advanced Services

NCBR zainaugurowało konkurs 'Wielkie Wyzwanie: Energia'

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 4.1.3. Innowacyjne metody zarządzania badaniami Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Od 2016 r. NCBR realizuje programy w nowych formułach, inspirowanych działalnością DARPA, tj. Defense Advanced Research Projects Agency. Amerykańska

Orange Polska podtrzymuje capex na poziomie 2-2,2 mld zł w całym 2018 r.

. Refarming spektrum sprawił, że 4G LTE obsługuje 11 tys. masztów ( o 1 tys więcej r/r), w tym LTE Advanced obsługuje 5,1 tys. stacji" - wymienił Fallacher. Orange Polska (dawniej TPSA i PTK Centertel) to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii stacjonarnej

Paulina Strugała została powołana na stanowisko prezesa PKO Banku Hipotecznego

Ecole Nationale des Ponts et Chaussees w Paryżu i University of Bristol oraz jest członkiem Advanced Management Program w IESE Business School, University of Navarra" - czytamy w komunikacie. Z PKO Bankiem Polskim związana jest od lutego 2010 r., gdzie jako dyrektor odpowiadała za funkcję audytu

PBKM: Trzech pacjentów z cukrzycą poddanych leczeniu komórkami macierz. ProTrans

. "Badanie kliniczne ma ocenić bezpieczeństwo i skuteczność ProTrans, który jest produktem leczniczym ATMP (ang. Advanced Therapy Medicinal Products), składającym się z komórek macierzystych, opracowany i zastrzeżony przez firmę NextCell Pharma AG" - czytamy w komunikacie. PBKM zawarł w maju

GPW: FTSE jest bliska nadania Polsce statusu rynku rozwiniętego

). "FTSE jest pierwszą agencją indeksową, która jest bliska nadania Polsce statusu rynku rozwiniętego" - czytamy w prezentacji. Obecnie - od 2008 r. - Polska należy do kategorii "FTSE Advanced Emerging Markets". "Główne czynniki brane pod uwagę przy decyzji: * Poziomu rozwoju

PKP Cargo ma ostatnią wymaganą zgodę na przejęcie AWT

Warszawa, 18.05.2015 (ISBnews) - PKP Cargo otrzymało od czeskiego urzędu antymonopolowego zgodę na przejęcie Advanced World Transport (AWT), co oznacza spełnienie wszystkich warunków zawieszających umowy nabycia przez spółkę 80% udziałów Advanced World Transport (AWT), wynika z komunikatu

PBKM: Pierwszy pacjent z cukrzycą został poddany leczeniu komórkami ProTrans

współpracuje Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM). Badanie kliniczne ma ocenić bezpieczeństwo i skuteczność ProTrans, który jest produktem leczniczym ATMP (ang. Advanced Therapy Medicinal Products), składającym się z komórek macierzystych, opracowany i zastrzeżony przez firmę NextCell Pharma AG. "

Alior Bank ma zgodę KNF na stosowanie metody AMA

Warszawa, 27.12.2017 (ISBnews) - Alior Bank otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zezwolenie na łączne stosowanie przez bank: 1. metody AMA (Advanced Measurement Approach) – w odniesieniu do działalności Alior Banku, bez skutków działalności wydzielonej części Banku BPH SA sprzed 4

PKP Cargo ma wiążące porozumienie z MSE ws. rozliczenia opcji 20% akcji AWT

% kapitału zakładowego Advanced World Transport (AWT), podało PKP Cargo. "PKP Cargo S.A. informuje o zawarciu z MSE w dniu 20 czerwca 2017 r. pod prawem holenderskim wiążącego porozumienia pomiędzy PKP Cargo i MSE dotyczącego realizacji wspólnego projektu, którego realizacja będzie sposobem

KNF zgodziła się na powołanie P. Bandurskiego na prezesa Banku BPH

. Jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów z zakresu audytu wewnętrznegoi strategicznego na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. W 2017 roku ukończył Advanced Management Program (AMP) na IESE Business School. Małgorzata Romaniuk pracę zawodową

PKP Cargo chce rozliczyć opcję sprzedaży 20% udziałów AWT realizując projekt JV

% kapitału zakładowego Advanced World Transport (AWT), podało PKP Cargo. "Zgodnie z treścią listu intencyjnego, do dnia 30 września 2017 r. strony ustalą warunki realizacji projektu, a do dnia 31 grudnia 2017 r. strony wdrożą projekt. Każda ze stron może wycofać się z realizacji projektu, jeśli

Cyfrowy Polsat będzie oferował usługi Netii od 18 czerwca

, internetową), telefonię (komórkową oraz stacjonarną), Internet LTE Plus Advanced, Internet światłowodowy Netii, usługi bankowe PlusBank, energię elektryczną, gaz, ubezpieczenia ERGO Hestia, sprzęt AGD oraz monitoring pomieszczeń" – podsumowano. W wyniku zakończonego w maju br. wezwania Cyfrowy

Alior Bank: Efektem wdrożenia metody AMA jest wzrost Tier I o 0,37 pkt proc.

Warszawa, 15.02.2019 (ISBnews) - Alior Bank otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zezwolenie na wdrożenie znacznego rozszerzenia w zakresie metody AMA (Advanced Measurement Approach) poprzez objęcie tą metodą historycznych skutków przejętej działalności Banku BPH. Efektem wdrożenia

Leonardo: Polska skorzysta z opcji pozyskania 4 dodatkowych samolotów M-346 AJT

Warszawa, 14.12.2018 (ISBnews) - Inspektorat Uzbrojenia MON podjął decyzję o wykonaniu opcji pozyskania kolejnych czterech samolotów szkolenia zaawansowanego M-346 Advanced Jet Trainer (AJT), zgodnie z zapisami umowy zawartej z Leonardo w marcu 2018 r., podała spółka. Opcja, o wartości ok. 130

Moody's nadał wstępny rating Baa1 dla programu euroobligacji BZ WBK

Moody's dotyczące umiarkowanego rodzicielskiego wsparcia ze strony jednostki dominującej - Banco Santander, co skutkuje podniesieniem ratingu o 1 punkt w stosunku do BCA banku, a także wyniki analizy Advanced Loss Given Failure (LGF), przeprowadzonej przez agencję ratingową, uwzględniającą 

Minezit SE wezwał PKP Cargo do zapłaty 27 mln euro za udziały AWT

Warszawa, 03.10.2017 (ISBnews) - PKP Cargo otrzymało zawiadomienie o odstąpieniu przez Minezit SE (MSE) od zawartego porozumienia w sprawie współpracy nad wspólnym projektem joint-venture i jednocześnie zostało wezwane do zapłaty ceny opcji sprzedaży 15 tys. udziałów Advanced World Transport

PIT ASI rusza z zapisami na akcje od 18 VI, debiut na NC III/IV kw. br.

farmaceutycznej i 14,56% akcji w Advanced Cinema Robotic Systems - producenta zaawansowanych technologicznie gimbali. "Nasze wyjścia ze spółek zakładamy poprzez sprzedaż akcji inwestorowi strategicznemu lub poprzez wprowadzanie ich na giełdę" - wskazał Piasecki. Bugajski poinformował, że spółka chce

PKP Cargo złożyło do UOKiK wniosek o zgodę na przejęcie AWT

Warszawa, 26.01.2015 (ISBnews) - PKP Cargo złożyło do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o zgodę na przejęcie kontroli nad Advanced World Transport B.V. (AWT), podał Urząd. Wniosek wpłynął 22 stycznia, sprawa jest w toku, podano na stronie internetowej UOKiK. "

Plus szykuje się do wprowadzenia do oferty usług głosowych bazujących na LTE

. "Również jako pierwszy operator w Polsce pokazał możliwości technologii LTE-Advanced na paśmie 800 MHz oraz jako pierwszy operator z sukcesem przeprowadził testy przesyłania danych z prędkością 300 Mb/s w technologii LTE-Advanced dzięki połączeniu pasm w dwóch częstotliwościach 800 MHz i 2600 MHz

PKP Cargo: Klepacki odwołany ze stanowiska prezesa zarządu AWT a.s.

właścicielem Grupy AWT. "W imieniu rady nadzorczej Advanced World Transport a.s. dziękuję panu Zbigniewowi Klepackiemu za wysiłek włożony w kierowanie AWT, drugim pod względem wielkości towarowym przewoźnikiem kolejowym w Czechach" - powiedział Maciej Libiszewski, prezes PKP Cargo, przewodniczący

Minezit SE żąda od PKP Cargo odkupu pozostałych 20% udziałów AWT za 27 mln euro

Warszawa, 05.05.2017 (ISBnews) - Minezit SE (MSE) skorzystało z posiadanego uprawnieniem do żądania odkupu przez PKP Cargo całości posiadanych wciąż przez MSE 20% udziałów Advanced World Transport B.V. (AWT), podało PKP Cargo. "Zgodnie z treścią przesłanego pisma, MSE skorzystało z

Cyfrowy Polsat: Capex sięgnie max. 10% przychodów bez konsolidacji Netii w br.

największych inwestycji zrealizowanych w trakcie 2017 roku wymienić można m.in. kontynuację roll-outu sieci dostępowej w oparciu przede wszystkim o pasma 1800 MHz i 2600 MHz, rozbudowę pojemności sieci telekomunikacyjnej opartej o technologie LTE/LTE-Advanced, nakłady na zwiększenie pojemności sieci dostępowej

KSSE, PIM i ZPMiAP powołają Radę ds. kompetencji w sektorze motoryzacji

naukę zawodu już zaangażowaliśmy naszych inwestorów zrzeszonych we flagowym klastrze KSSE Silesia Automotive & Advanced Manufacturing, który skupia ponad 80 przedsiębiorców" - przypomniał. Prezes Związku Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych (ZPMiAP) Paweł Wideł zwraca uwagę na

Deloitte: 57% dorosłych użytkowników komórek korzysta z 4G/LTE

;Wdrożenia LTE-Advanced, a następnie LTE-Advanced Pro będą przybliżały nas do pełnego wdrożenia 5G, oferując m.in. coraz większe prędkości przesyłania danych i niższe poziomy opóźnień, co powinno napędzać rozwój nowych produktów i usług, w tym popularyzację IoT" - wskazał Wróbel.  Deloitte

Moody's podwyższył ratingi Banku BGŻ BNP Paribas do poziomu Baa2/Prime-2

kredytowej BCA (Baseline Credit Assessment) na poziomie ba2 oraz z analizy zaawansowanej LGF (Advanced Loss Given Failure), która pozwoliła na podwyższenie oceny o jeden stopień w porównaniu do skorygowanej podstawowej oceny kredytowej (adjusted Baseline Credit Assessment) na poziomie baa3" - czytamy w

3rd Global Life Sciences Conference in Warsaw odbędzie się 11 czerwca

Medical, Orgenesis, Oncolytics Biotech, iCo Therapeutics, Advanced Ocular Sciences, MSI Bioscience, Selvita, Braster, Cormay, Adiuvo, Airway Medix. Organizatorami konferencji są: Dom Maklerski WDM, Filipex Enterprises oraz Wedbush Europe. Partnerami wydarzenia są m.in.: Wedbush, Crescendo

GE Power: Na polskim rynku chcemy działać m.in. dla energ. gazowej i offshore

. Istotne znaczenie ma także elastyczność bloków węglowych, która będzie sprzyjać rozwojowi energetyki odnawialnej, zapewniając stabilność systemu. GE w segmencie parowym obok technologii instalacji ultra nadkrytycznych oferuje również technologie super ultra nadkrytyczne (advanced ultra super critical

Braster: Aktualizacja harmonogramu ekspansji zagranicznej na początku 2018 r.

do znacznie szybszego i sprawniejszego wchodzenia na kolejne obszary" - powiedział Halicki. Braster poinformował 19 grudnia, że podpisał umowę z Advanced Cancer Diagnostics Ltd, która przeprowadzi pilotaż profesjonalnego, medycznego i technicznego urządzenia i systemu telemedycznego Braster

Oracle integruje dane w czasie rzeczywistym w Banku Zachodnim WBK

była firma Advatech, partner Oracle na poziomie Gold, wspierana przez Oracle Consulting Services (OCS) oraz Advanced Customer Services (ACS). System będzie dostarczał zawsze aktualny i kompletny zestaw danych biznesowych, do wykorzystania przez bankowe systemy operacyjne - początkowo aplikacje front

Cisco: Małe i średnie firmy muszą poprawić standardy cyberbezpieczeństwa

. Najczęściej występujące typy ataków to te kierowane na pracowników firm, np. phishing (79%), zaawansowane trwałe zagrożenia - ataki typu Advanced Persistent Threat (77%), ransomware (77%), ataki DDoS (75%) i rozprzestrzenianie ataków przy wykorzystaniu trendu BYOD - ang. Bring Your Own Device (74

PKP Cargo sfinalizowało przejęcie 80% udziałów AWT za ok. 427 mln zł

Warszawa, 28.05.2015 (ISBnews) - PKP Cargo nabyło 80% udziałów Advanced World Transport (AWT) w wyniku zawarcia umowy przenoszącej własność udziałów i zapłaty ceny w wysokości 103,2 mln euro (427,3 mln zł), podała spółka. "Zarząd spółki PKP Cargo informuje, że w dniu 28 maja 2015 r., w

Vigo System: Nobliści z fizyki korzystali m.in. z naszej technologii

fal grawitacyjnych LIGO i Advanced LIGO, dostarczając im kolejne, coraz doskonalsze generacje zaawansowanych detektorów podczerwieni. Od blisko 30 lat jesteśmy obecni na amerykańskim rynku, utrzymując, poprzez naszą sieć sprzedażową i kontakty naukowe, bardzo ścisłe relacje z amerykańskim środowiskiem

PBKM nawiązał strategiczną współpracę z Dystrogen Therapeutics

ATMP (ang. Advanced Therapy Medicinal Products), które zostaną wykorzystane w badaniach klinicznych spółki Dystrogen, podał PBKM. "Od kilku miesięcy wspólnie z Dystrogen Therapeutics prowadziliśmy intensywne prace badawczo-rozwojowe nad technologią pozwalającą przenieść proces produkcji komórek

Tomasz Tarkowski zastąpi Rogera Hodgkissa na stanowisku prezesa Link4

Uniwersytecie Warszawskim oraz Advanced Management Program na IESE Business School. Tomasz Tarkowski zasiada także w radach nadzorczych następujących spółek zależnych od PZU SA: Lietuvos Draudimas AB, UAB PZU Lietuva Gyvybes Draudimas, PrJSC IC PZU Ukraine, PrJSC IC PZU Ukraine Life Insurance oraz AAS Balta

Ophthalmic ma umowę licencyjną z Milestone Scientific Inc. i Astoria Capital

Warszawa, 05.03.2015 (ISBnews) - Milestone Ophthalmic Sp. z o.o., podmiot zależny Advanced Ocular Sciences zawarł umowę licencyjną ze spółką Milestone Scientific Inc. oraz ze spółką Astoria Capital S.A., poinformował Advanced Ocular. Ophthalmic może korzystać na wyłączność (na obszarze całego

PKP Cargo likwiduje spółkę zależną AWT Rail PL

Warszawa, 07.08.2015 (ISBnews) – PKP Cargo, w ramach restrukturyzacji, otworzyło likwidację spółki zależnej AWT Rail PL sp. z o.o, podało PKP Cargo. "W związku z nabyciem grupy spółek Advanced World Trade B.V. oraz restrukturyzacją grupy kapitałowej PKP Cargo, zarząd PKP Cargo

PKP Cargo liczy na szybkie synergie po przejęciu AWT

Warszawa, 28.01.2015 (ISBnews) - PKP Cargo spodziewa się, że synergie taborowe po przejęciu Advanced World Transport (AWT) będą możliwe do uzyskania bardzo szybko, spodziewa się też otrzymania zgód na tę akwizycję w ciągu kilku miesięcy, poinformował prezes Adam Purwin. Podtrzymał też plany

PKP Cargo: Zbigniew Klepacki został prezesem AWT

Praga, 10.06.2015 (ISBnews) - Zbigniew Klepacki został powołany na prezesa - dyrektora generalnego Advanced World Transport (AWT), poinformował prezes PKP Cargo Adam Purwin. Jednocześnie, dotychczasowy prezes AWT David Prchal będzie dyrektorem zarządzającym ds. finansowych w PKP Cargo, a

Milestone Ophthalmic opracuje urządzenie okulistyczne do bezbolesnych zastrzyków

Warszawa, 04.12.2014 (ISBnews) - Spółka zależna Emmerson Wierzytelności Hipoteczne (który jest w trakcie zmiany nazwy na Advanced Ocular Sciences) - Milestone Ophthalmic - planuje opracowanie urządzenia okulistycznego bazującego na technologii bezbolesnych zastrzyków "do wnętrza oka"

Moody's podniósł rating BZ WBK do A3

wyniku analizy Advanced LGF, która uzasadnia jej podwyższenie o dwa stopnie ze skorygowanej oceny kredytowej (BCA) baa2 (BCA wynosi baa3) i równoważy założenia niższego rządowego wsparcia" - czytamy w komunikacie. W opinii agencji, BZ WBK posiada duży wolumen depozytów i ograniczony poziom

Przegląd informacji ze spółek

PKP Cargo podpisało umowę nabycia 80% udziałów w spółce Advanced World Transport - drugim co do wielkości kolejowym przewoźniku towarowym w Czechach, działającym w rejonie Europy Środkowej i Południowej. Wartość transakcji wynosi 103,2 mln euro (445 mln zł), podało PKP Cargo. PKP Cargo

KPMG: Co czwarta firma zanotowała wzrost liczby cyberataków w 2018 r.

kradzieże danych przez pracowników, złośliwe oprogramowanie szpiegujące lub szyfrujące dane (ang. ransomware), a także ukierunkowane ataki (ang. APT - Advanced Persistent Threat) oraz phishing. Z drugiej strony, większość firm bardzo optymistycznie oceniła poziom swoich zabezpieczeń

AWT otrzymało 5,9 mln euro dotacji z CEF na rozbudowę terminalu w Paskowie

Warszawa, 21.12.2016 (ISBnews) - Advanced World Transport (AWT), spółka z Grupy PKP Cargo, podpisała umowę dotacji w wysokości 5,88 mln euro z programu CEF (Łącząc Europę) na wsparcie prac przygotowawczych i III etap budowy multimodalnego terminalu kontenerowego w Paskowie pod czeską Ostrawą

PBKM podpisał umowę dotyczącą produktów ATMP

Warszawa, 19.12.2016 (ISBnews) - Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) podpisał z partnerem z Europy Zachodniej ramową umowę, której przedmiotem będzie wytworzenie produktów zaawansowanej terapii medycznej (ang. Advanced Therapy Medicinal Products, ATMP) na potrzeby badań klinicznych

Przegląd informacji ze spółek

znacznego rozszerzenia w zakresie metody AMA (Advanced Measurement Approach) poprzez objęcie tą metodą historycznych skutków przejętej działalności Banku BPH. Efektem wdrożenia metody AMA w 2018 r. i jej rozszerzenia w lutym br. jest zwiększenie współczynnika na kapitale Tier 1 o 0,37 pkt proc. i

Przegląd informacji ze spółek

wyniku transakcji PMPG posiada łącznie 810 udziałów spółki (81% udziału). Alior Bank otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zezwolenie na łączne stosowanie przez bank: 1. metody AMA (Advanced Measurement Approach) – w odniesieniu do działalności Alior Banku, bez skutków działalności

W ramach Pilot Makera 12 startupów prowadzi testy na infrastrukturze Taurona

infrastrukturze Taurona, podano także. "Wdrożenia swoich rozwiązań prowadzą już m.in. Advanced Graphene Products z technologią trzykrotnego zwiększenia sprawności ogniw fotowoltaicznych dzięki wykorzystaniu grafenu; iGrid Technology z systemem zdalnego zarządzania sieciami dystrybucyjnymi oraz

Polski Bank Komórek Macierzystych zwiększy moce ATMP

wytwórcze ATMP wzrosną nawet czterokrotnie" - powiedział prezes Jakub Baran, cytowany w komunikacie. W pierwszych sześciu miesiącach br. przychody PBKM z tytułu wytwarzania produktów ATMP (ang. Advanced Therapy Medicinal Products) na bazie komórek macierzystych wyniosły 3,2 mln zł (wzrost o 336

Polkomtel: Budowa sieci dostępowej na Mazowszu będzie w części bezzasadna

możliwość zrealizowania precedensowych inwestycji, które zapewnią blisko 100% pokrycia siecią NGA w technologii LTE-Advanced we wspomnianych miejscowościach. "Mając powyższe na uwadze, Polkomtel uważa, że w tych co najmniej 16 miejscowościach niezasadne będzie wydatkowanie środków publicznych na

P. Bandurski zastąpi G. Jurczyka na stanowisku prezesa Banku BPH

Warszawskiego oraz studiów z zakresu audytu wewnętrznego i strategicznego na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. W 2017 roku ukończył prestiżowy Advanced Management Program (AMP) na IESE Business School. Małgorzata Romaniuk karierę w bankowości rozpoczynała w Banku PKO BP, a następnie

Przegląd prasy

banków w sprzedaży nowych kredytów mieszkaniowych wzrósł do 88,7% w II kw. Parkiet --Advanced Protection Systems złożyło prospekt emisyjny w KNF, ale na razie odmawia informacji nt. ewentualnej oferty akcji Dziennik Gazeta Prawna --W MF trwają prace nad zmianą kodeksu karnego skarbowego, które

CASE będzie przedstawiał inflację w czasie rzeczywistym

badania i analizy. CASE angażuje się w międzynarodowe projekty, w ramach których współpracuje m.in. z London School of Economics czy Institute for Advanced Studies. (ISBnews)  

Deloitte: Co drugi samochód w 2040 r. będzie miał napęd elektryczny

mobility" i "A reality check on advanced vehicle technologies". Według różnych szacunków, do 2030 roku po światowych drogach może jeździć od 56 do nawet 160 mln aut elektrycznych oraz hybryd plug-in. Producenci aut i firmy technologiczne inwestują ogromne środki, aby udoskonalić oraz

Przegląd informacji ze spółek

przez PBKM produktów leczniczych na bazie komórek macierzystych ATMP (ang. Advanced Therapy Medicinal Products), które zostaną wykorzystane w badaniach klinicznych spółki Dystrogen, podał PBKM. Vivid Games podjął uchwałę w przedmiocie strategii działalności na rok 2018 i kolejne lata, której kluczowe

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

specjalizacji Cisco na poziomie Advanced w zakresie architektury Collaboration i uzyskała certyfikat „Cisco Advanced Collaboration Architecture Specialized Partner". Certyfikat przyznawany jest przedsiębiorstwom, których usługi  w obszarze komunikacji zunifikowanej oraz rozwiązań

Alcatel-Lucent wprowadza do Polski swoją markę Nuage Networks

przyszłości może odegrać wielką rolę przy migracji do LTE Advanced, czy dynamice Intert of Things" - wskazał business development manager CEE Nuage. Eksperci koncernu oceniają, że taka platforma byłaby korzystna również dla sektora publicznego. "Można by pomyśleć o platformie chmurowej centrów

Przegląd prasy

dla wynajmujących, myśli o kolejnych abonamentowych --Giełdowy Indeks Produkcji GIP60 wzrósł o 0,06% m/m do 1027,39 pkt w kwietniu --Cyfrowy Polsat: W zasięgu LTE Plus Advanced znajduje się ponad 54% populacji --Po przejęciu Car Hire Poland, 99rent chce być w top-3 na rynku wynajmu aut --Ten

Przegląd informacji ze spółek

Warszawie, jak i we wszystkich ośrodkach terenowych, podała spółka. Grupa Cyfrowego Polsatu ma ponad 40% populacji w zasięgu Internet LTE Plus Advanced, co oznacza, że z tej najnowszej technologii może już korzystać ponad 15,37 mln Polaków. Internet LTE Plusa i Cyfrowego Polsatu jest obecnie

Moody's obniżył rating depozytowy Banku BPH, perspektywa stabilna

strony podmiotu dominującego, a także z analizy zobowiązań (Advanced Loss Given Failure), której wynik nie wskazywał na możliwość podwyższenia skorygowanej oceny ryzyka kredytowego banku. Bank BPH posiada umiarkowany wolumen depozytów, skutkujący umiarkowaną możliwością absorbowania strat" - czytamy

Przegląd informacji ze spółek

macierzystych do leczenia cukrzycy typu 1, poinformowała szwedzka firma biotechnologiczna NextCell Pharma AB, z którą współpracuje Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM). Badanie kliniczne ma ocenić bezpieczeństwo i skuteczność ProTrans, który jest produktem leczniczym ATMP (ang. Advanced Therapy Medicinal

KPMG: Ponad 80% polskich przedsiębiorstw odnotowało cyberataki w 2017 r.

;zaawansowanych ataków ukierunkowanych APT (ang. Advanced Persistent Threat), kradzieży danych lub wymuszenia okupu. Zagrożenia związane z czynnikiem ludzkim mogą doprowadzić do  wyłudzenia danych uwierzytelniających (tzw. phishing) lub do kradzieży wrażliwych danych przez pracowników. W opinii respondentów

25 lat temu zaczął się internet w Polsce. Na Wydziale Fizyki UW

internetu, zapoczątkowała amerykańska Agencja Zaawansowanych Projektów Badawczych w Obszarze Obronności (Defense Advanced Research Project Agency, w skrócie DARPA) w 1967 r. Wkrótce potem współfinansowała prace nad protokołem TCP/IP, który jest do dziś wykorzystywany przy przesyłaniu danych w internecie. Z

Przegląd informacji ze spółek

wartość transakcji wyniesie 11 mln euro, podała spółka. . Rada nadzorcza Awbudu podjęła uchwałę w sprawie powierzenia Arkadiuszowi Wiercińskiemu funkcji wiceprezesa, poinformowała spółka. Ponadto w skład zarządu powołany został Jacek Zwiech. Braster podpisał umowę z Advanced Cancer Diagnostics Ltd

Spółka PKP Cargo miała być tania, ale ekspertyza temu przeczy

Ekspertyza sporządzona w PKP Cargo przez zewnętrzną firmę dotyczyła kupna 80 proc. udziałów czeskiej spółki Advanced World Transport w maju 2015 r. AWT jest drugim co do wielkości przewoźnikiem towarowym w Czechach. Audyt dotyczył wyceny transakcji i - jak informuje zespół prasowy PKP Cargo - "

Fordata: W IV kw. 2014 doszło do 57 transakcji fuzji i przejęć, wzrost o 12% r/r

pośrednio przez inne podmioty kontroli nad spółką przez Zygmunta Solorza-Żaka. Ciekawą transakcją były zakupy dokonane prze PKP Cargo, które nabyło 80% udziałów w drugim co do wielkości kolejowym przewoźniku towarowym w Czechach i jednym z większych prywatnych w Europie - Advanced World Transport B.V. za

PKP Cargo spodziewa się udziału Pesy i Newagu w przetargu na 20 lokomotyw

roku, a ostatnia - w marcu rok później. Po finalizacji zakupu spółki Advanced World Transport (AWT) PKP Cargo zyska dostęp do 13 rynków Europy. Do dotychczas obsługiwanych krajów: Niemiec, Czech, Słowacji, Austrii, Holandii, Węgiel i Litwy dołączą: Słowenia, Chorwacja, Bułgaria i Rumunia. Oprócz

Wojciech Grzegorczyk został powołany na stanowisko prezesa Astoria Capital

2014 r. objął funkcję prezesa w spółce Advanced Ocular Sciences, która zakłada rozwój systemów wstrzyknięć leków lub innych substancji "do wnętrza oka" przy pomocy specjalistycznego urządzenia okulistycznego. "Z optymizmem podchodzę do postawionego przede mną zadania, jakim jest

Przegląd informacji ze spółek

. Empik Media & Fashion (EMF) zawarł umowy, na podstawie których zmienione zostały warunki spłaty finansowania, podała spółka. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie odmówiła wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A2 oraz A3 Advanced

Przegląd informacji ze spółek

stanowiących 20% kapitału zakładowego Advanced World Transport (AWT), podało PKP Cargo. (ISBnews)

Przegląd informacji ze spółek

Advanced World Transport (AWT), podało PKP Cargo. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) odrzuciła przedstawioną przez Raiffeisen Bank International (RBI) propozycję dotyczącą zmiany realizacji zobowiązania RBI i podtrzymuje, że RBI jest nadal zobowiązany przeprowadzić pierwotną ofertę publiczną Raiffeisen

Przegląd informacji ze spółek

20% udziałów Advanced World Transport B.V. (AWT), podało PKP Cargo. (ISBnews)

DM WDM zmienia się w Graviton Capital, stawia na obsługę spółek z Ameryki Płn.

Ameryki Północnej, w szczególności z sektora life sciences, cleantech czy advanced technologies. "Graviton Capital uczestniczył będzie w konsorcjach sprzedażowych z wieloma wiodącymi bankami inwestycyjnymi ze Stanów Zjednoczonych tworzonych na potrzeby pozyskiwania kapitału dla spółek z Ameryki

Zysk netto Cyfrowego Polsatu wzrósł r/r do 349,9 mln zł w IV kw. 2016 r.

liczba usług kontraktowych świadczonych w obszarze dostępu do szerokopasmowego Internetu, m.in. dzięki szerokiemu pokryciu i wysokiej jakości naszej sieci LTE/LTE-Advanced, co potwierdzają badania UKE ze stycznia i grudnia 2016 roku. Na dzień 31 grudnia 2016 roku świadczyliśmy 1 757 742 kontraktowe

Przegląd prasy

wartość transakcji wyniesie 11 mln euro, podała spółka. . --Rada nadzorcza Awbudu podjęła uchwałę w sprawie powierzenia Arkadiuszowi Wiercińskiemu funkcji wiceprezesa, poinformowała spółka. Ponadto w skład zarządu powołany został Jacek Zwiech. --Braster podpisał umowę z Advanced Cancer Diagnostics Ltd

Przegląd prasy

Główny za ok. 60 mln zł --Energa Obrót z najkorzystniejszą ofertą na dostawy energii dla TVP --MF zaoferuje obligacje o wartości 6-9 mld zł na przetargu w poniedziałek --Cyfrowy Polsat: Zasięg LTE Plus Advanced przekroczył 40% populacji --Mabion chce podnieść kapitał o max. 5 mln akcji, rozważa

Przegląd informacji ze spółek

stanowiących projekt Nova Królikarnia zostanie powiększona o 9,9 mln zł wobec pierwotnych 21 mln zł, podał Ronson. Energa Obrót wygrała przetarg na dostawę energii ze źródeł odnawialnych dla Wrocławia w 2017 r., podała spółka. Advanced World Transport (AWT), spółka z Grupy PKP Cargo, podpisała umowę

Przegląd informacji ze spółek

% wartości netto, podano także. Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) podpisał z partnerem z Europy Zachodniej ramową umowę, której przedmiotem będzie wytworzenie produktów zaawansowanej terapii medycznej (ang. Advanced Therapy Medicinal Products, ATMP) na potrzeby badań klinicznych nowego leku na

Przegląd informacji ze spółek

wspólnym projektem joint-venture i jednocześnie zostało wezwane do zapłaty ceny opcji sprzedaży 15 tys. udziałów Advanced World Transport (AWT) w wysokości 27 mln euro w terminie 20 dni roboczych, podało PKP Cargo. Stokrotka - spółka zależna Emperia Holding - osiągnęła we wrześniu br. wstępne wyniki

Przegląd informacji ze spółek

przyznania KGHM Polska Miedź wyłącznego prawa do eksploracji złóż soli potasowo-magnezowej w rejonie Pucka. Milestone Ophthalmic Sp. z o.o., podmiot zależny Advanced Ocular Sciences zawarł umowę licencyjną ze spółką Milestone Scientific Inc. oraz ze spółką Astoria Capital S.A., poinformował Advanced

PKP Cargo chce kupić do 20 lokomotyw do obsługi zagranicy za ponad 400 mln zł

dziewięciu krajach Unii Europejskiej. Po finalizacji zakupu spółki Advanced World Transport (AWT) PKP Cargo zyska dostęp do 13 rynków Europy. Do dotychczas obsługiwanych krajów: Niemiec, Czech, Słowacji, Austrii, Holandii, Węgiel i Litwy dołączą: Słowenia, Chorwacja, Bułgaria i Rumunia. Oprócz lokomotyw

Przegląd prasy

Radziwiłł obniżył zaangażowanie w BBI Development do 6,25% kapitału --Wskaźnik ISM dla przemysłu USA spadł do 55,5% w grudniu --Wskaźnik PMI dla przemysłu USA spadł do 53,9 pkt w XII wg finalnych danych --Advanced Ocular Sciences ma umowę dofinansowania z inwestorem z USA --Wojciech Grzegorczyk został