adresy urzędów skarbowych

sprawdź też:

urzędów

Piotr Skwirowski

Fiskus: Uwaga, firmy! Nowy rodzaj oszustwa

Fiskus: Uwaga, firmy! Nowy rodzaj oszustwa

Ministerstwo Finansów ostrzegło przed nowym sposobem oszukiwania przedsiębiorców. To już nie próby wyłudzenia stu czy dwustu złotych bądź adresu mailowego. Można stracić grube tysiące złotych. A dodatkowo narazić się na kłopoty z urzędami skarbowymi i ZUS.

Określenie siedziby podatnika z odmową nadania numeru NIP

Żaden przepis nie nakłada na podmiot ubiegający się o rejestrację obowiązku wykazania, że znajdujący się pod wskazanym adresem lokal spełnia warunki do prowadzenia zgłoszonej działalności gospodarczej. Organ uprawniony do reprezentacji spółki nie ma też obowiązku ciągłego przebywania pod adresem siedziby. Ponadto fakt, że pod wskazanym adresem mają siedzibę także inne spółki nie ma wpływu na kwestię nadania numeru NIP spółce - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.

Ministerstwo Finansów: Jeden podatnik - jeden urząd skarbowy

Ministerstwo Finansów zaproponowało, by podatnika mógł w całości obsługiwać jeden urząd skarbowy, a decyzja wydana przez niewłaściwy urząd nie była z tego powodu nieważna. To pierwszy krok do wdrożenia Koncepcji Transformacji Polskiej Administracji Podatkowej.

Jak wysłać PIT 2014 fiskusowi? Internet, poczta czy piechotą

Jak wysłać PIT 2014 fiskusowi? Internet, poczta czy piechotą

Wypełniony i podpisany PIT można więc zanieść do urzędu skarbowego. Można go też wysłać pocztą - listem poleconym. Data stempla pocztowego na kopercie jest w tym przypadku również datą złożenia PIT-u. W urzędach gmin pojawia się coraz więcej urządzeń przyjmujących formularze podatkowe. Wrzucenie

MF: pracodawcy mają jeszcze dwa dni na wysłanie PIT-11 za 2013 r.

Dróżdż wskazała, że zawarte w dokumencie PIT-11 informacje o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy są niezbędne do rozliczenia się z urzędem skarbowym dla najliczniejszej grupy podatników, głównie pracowników i zleceniobiorców. Według MF druk ten należy do najczęściej

Ruszył rządowy portal podatkowy. Tu znajdziesz wypełniony przez fiskusa PIT

Ruszył rządowy portal podatkowy. Tu znajdziesz wypełniony przez fiskusa PIT

podatkowymi, adresy izb i urzędów skarbowych. Do tego kalkulatory ułatwiające obliczenie podatków, odsetek ustawowych oraz odsetek od zaległości podatkowych. Znajdziemy tu też bazę interpretacji podatkowych, czyli zbiór odpowiedzi fiskusa na pytania podatników o przepisy. I wyszukiwarkę organizacji pożytku

Meldunek kontra wiarygodność

Meldunek kontra wiarygodność

;miejscem zamieszkania" rozumianym jako zadeklarowany adres pobytu, a nie efekt administracyjnego zapisu. Co więcej - ów deklarowany adres może być całkowicie oderwany od tytułu prawnego do lokalu. Powiedzmy szczerze - taka możliwość to żadne novum, od lat w kontaktach z urzędami skarbowymi Polacy

MF: Kontrola skarbowa ponownie uderza w mafię paliwową

osoba młoda lub w wieku 50-60 lat bez doświadczenia w branży. Często jest to obcokrajowiec (pochodzący spoza UE), z którym utrudniony lub niemożliwy jest bezpośredni kontakt. Według MF firma taka często zmienia siedzibę bez zgłoszenia jej nowego adresu do urzędu skarbowego i organu rejestrowego

Ostatni dzień rozliczeń z fiskusem. Będzie rekord e-PIT-ów

Ostatni dzień rozliczeń z fiskusem. Będzie rekord e-PIT-ów

Urzędy skarbowe wydłużyły w ostatnich dniach akcji PIT godziny pracy. Zwykle do godz. 18. Ale niekiedy ciut mniej. W niektórych urzędach po zakończeniu pracy wystawione zostaną urny, do których do północy będzie można wrzucać zeznania roczne. Tak będzie na przykład w Płońsku i Wyszkowie, na

MF ostrzega firmy z rynku paliwowego przed oszustami

często zmienia siedzibę bez zgłoszenia jej nowego adresu do urzędu skarbowego i organu rejestrowego. Ponadto, szczególnie przy dużej skali działalności, podmiot prowadzi działalność w tzw. wirtualnym biurze lub w wynajętym mieszkaniu. Dostawcy i odbiorcy w łańcuchu dostaw często zmieniają się bez żadnego

1 proc. podatku w pięciu krokach

1 proc. podatku w pięciu krokach

podatnik może wyrazić zgodę na to, by urząd skarbowy przekazał jego dane (imię, nazwisko, adres i kwotę 1 proc.) wspartej przezeń OPP. Dzięki temu wybrana przez niego fundacja czy stowarzyszenie będą mu mogły podziękować. Być może poinformują go też o tym, jak wykorzystały jego 1 proc. podatku. Jest tu też

Kampania zachęcająca do płacenia podatku PIT w Toruniu

miejscowości, to powinien wypełnić prosty formularz ZAP-3 (zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem). Taki formularz powinien złożyć w urzędzie skarbowym, do którego adresowane jest zeznanie podatkowe. Urząd Miasta Torunia ogłosił też konkurs "Mieszkam w Toruniu - tu płacę podatki

Rząd za wprowadzeniem klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania

zawodowym (adwokat, radca prawny, doradca podatkowy) pisma będą mogły być doręczane elektroniczne. W komunikacie wskazano, że resort finansów proponuje wprowadzenie rozwiązań, które umożliwią przejęcie przez urząd kontroli skarbowej postępowania (UKS) prowadzonego przez urząd skarbowy. Zaznaczono, że UKS

MF uruchomi stronę internetową, która ma pomóc w rozliczeniu PIT

rozliczeniom podatku za 2013 r. Dodała, że za pośrednictwem strony będzie można też wysłać do swojego urzędu skarbowego roczne zeznania podatkowe za 2013 r. przez aplikację e-Deklaracje Desktop. "Co najważniejsze, strona pozwoli także na kontakt z ekspertami podatkowymi z naszego resortu, którym można

Nowa cyfrowa i urzędowa rzeczywistość. Teraz w Polsce

Nowa cyfrowa i urzędowa rzeczywistość. Teraz w Polsce

dane o wszystkich podatnikach w jednej bazie. Dotąd przechowywane były w 400 bazach danych w urzędach skarbowych. W nowym systemie wszystkie urzędy skarbowe będą miały dostęp do tych samych danych. Co więcej, dane od podatników będą wymieniane automatycznie z rejestrami prowadzonymi przez inne

W Sejmie informacja nt. prywatyzacji Ciech i lokowania środków w HSBC

lutego do internetu trafiła lista klientów i stan kont szwajcarskiego oddziału banku HSBC. Dotyczyła osób, które ukrywają swoje dochody, często nielegalne, przed urzędem skarbowym. Według tych danych ponad 106 tysięcy osób z 203 krajów miało ukryć w HSBC ponad 100 miliardów dolarów. Na liście miało

Fiskus coraz bardziej przyjazny, to już 78 urzędów

Konkurs na urząd skarbowy przyjazny przedsiębiorcy od ośmiu lat organizują Business Centre Club i Ministerstwo Finansów. W tym roku wyróżnione urzędy dostały certyfikaty "Urzędu skarbowego przyjaznego przedsiębiorcy 2010". - Przyjazny urząd skarbowy to taki, który jest nastawiony na

Jak założyć firmę krok po kroku [PORADNIK]

Jak założyć firmę krok po kroku [PORADNIK]

rezygnacji z etatu wybiera indywidualną działalność gospodarczą. Jednoosobową firmę można zarejestrować przez internet lub w urzędzie. Rejestracja internetowa polega na wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (działającej pod adresem www.firma.gov.pl). Można to zrobić

Kto musi mieć NIP? Przedsiębiorca na pewno

(firma), adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej. A potem czekać na potwierdzenie nadania numeru. Urząd skarbowy ma je wydać nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do naczelnika urzędu skarbowego poprawnego zgłoszenia identyfikacyjnego. Kto kiedy składa wniosek

Będą ogólne interpretacje podatkowe. W urzędzie skarbowym zapłacimy kartą

Będą ogólne interpretacje podatkowe. W urzędzie skarbowym zapłacimy kartą

wiceszef MF. Zapłać (kartą) podatek za kogoś - W ramach ułatwień oferujemy też możliwość zapłaty podatku w imieniu podatnika. W kręgu rodziny bez limitu, a przez osoby niespokrewnione w kwocie do 1000 zł - mówił Cichoń. Jak zaznaczył, zgodnie z projektem w urzędach skarbowych będzie można płacić kartą

Pity 2013: Pięć krótkich kroków do 1 proc. podatku

Pity 2013: Pięć krótkich kroków do 1 proc. podatku

może wyrazić zgodę na to, by urząd skarbowy przekazał jego dane (imię, nazwisko, adres i kwotę 1 proc.) wspartej przezeń OPP. Dzięki temu wybrana przez niego fundacja czy stowarzyszenie będą mu mogły podziękować. Być może poinformują go też o tym, jak wykorzystały jego 1 proc. podatku.* PIT-36 - poz

Pechowy podatnik. Oprócz skarbówki pieniędzy zażądał od niego też... bank

Pechowy podatnik. Oprócz skarbówki pieniędzy zażądał od niego też... bank

Przy składaniu PIT-u czasem nie tylko urząd skarbowy czyha na nasze pieniądze, ale i instytucje finansowe. Pisałem jakiś czas temu o gigantycznych opłatach za zaświadczenia potrzebne do rozliczenia starej ulgi mieszkaniowej - banki za jednozdaniowy kwit liczą sobie tyle kasy, że czasem ulga

Wyłudzają opłaty za patenty i wpisy do rejestrów

Wyłudzają opłaty za patenty i wpisy do rejestrów

otrzymaniu takiego pisma wpłaciły pieniądze na podane konto. Boimy się, że skala tego zjawiska może być masowa - mówi Konrad Zawada, rzecznik Izby Skarbowej w Krakowie. Urząd ostrzega, że nie jest nadawcą tych pism, są nimi najprawdopodobniej firmy komercyjne, próbujące wyłudzić od podatników opłaty

Jak skutecznie odwołać się od decyzji podatkowej?

żądania, przywołanie dowodów, określenie podatnika, od którego pochodzi podanie, jego adres, podpis.W odwołaniu należy sprecyzować, w jaki sposób urząd skarbowy naruszył prawo, wydając decyzję. Można wskazać zarówno na uchybienia prawa materialnego, jak i nieprzestrzeganie przepisów

Komornik zabrał emerytce oszczędności, choć nie miała żadnego długu

więc "dłużniczkę" po numerze PESEL - w bazie numerów znajdują się adresy zameldowania. W ten sposób pani komornik trafiła do Tczewa. By zabezpieczyć postępowanie, zajęła też emeryturę pani Ireny i poinformowała o długu urząd skarbowy. Pismo przyszło na adres w Tczewie, ale dłużnikiem - jak

Projekt. Będą ogólne interpretacje podatkowe, a w US zapłacimy kartą

interpretacji - tłumaczył wiceszef MF. "W ramach ułatwień oferujemy też możliwość zapłaty podatku w imieniu podatnika. W kręgu rodziny bez limitu, a przez osoby niespokrewnione w kwocie do 1000 zł" - mówił Cichoń. Jak zaznaczył, zgodnie z projektem w urzędach skarbowych będzie można płacić kartą

Fiskus, tropiąc dochody, śledzi internet, pyta banki i kontrahentów

W ten sposób organy podatkowe dowiedziały się o 3,6-milionowych przychodach jednego z podatników, którego sprawa trafiła niedawno na wokandę Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim. Zanim urząd kontroli skarbowej oszacował przychody tego podatnika, kazał mu wskazać wszystkie

Sprowadzają tanie paliwo i nie płacą podatków. Prezesi? Alkoholicy, bezdomni

Urząd Kontroli Skarbowej w Gdańsku prowadzi obecnie 23 postępowania kontrolne dotyczące obrotu nieopodatkowanymi paliwami. Część z nich jest prowadzona wspólnie z organami ścigania (w porozumieniu z prokuraturą i Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej). Do końca października zakończono 13

Urząd żąda od ludzi zaległych pieniędzy. Nie płaćcie! To wszystko bzdura

jest ów "dokument" - mówi Michał Rembas. - W nagłówku jest adres owego "urzędu": ul. Michała Drzymały 5. Jest też numer telefonu. To namiary na istniejący pod tym adresem Urząd Skarbowy. To ewidentna próba zasugerowania adresatowi, że ma do czynienia z jakąś autentyczną, urzędową

Fiskus ułatwia PIT-owanie w sieci. Uruchamia serwis pytaniowy

W najbliższą sobotę urzędy skarbowe w całej Polsce będą otwarte w godzinach 9-13. Każdy podatnik będzie mógł osobiście złożyć swoje zeznanie podatkowe za 2011 r. Dzień otwarty to także szansa uzyskania od urzędników pomocy przy wypełnianiu PIT. Dla podatników przygotowano konkursy i niespodzianki

Zatrzymano 10 osób z kierownictwa dużej spółki węglowej. Poważne zarzuty

. policjantów CBŚ, bydgoskiej prokuratury okręgowej, generalnego inspektora informacji finansowej, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy. Do zatrzymań doszło w czwartek rano w siedzibach spółki na terenie kilku województw. - Zatrzymaliśmy 10 osób ze ścisłego

Zgrzyty w portalu podatkowym. Wykonawca zaskoczony komentarzem MF

skorzystać z ulg lub wspólnego rozliczenia z małżonkiem albo dzieckiem, albo zechce przekazać 1 proc. podatku organizacji pożytku publicznego, będzie to musiał samodzielnie uwzględnić w zeznaniu albo samodzielnie wypełnić PIT. O terminie zapłaty podatku urząd skarbowy przypomni nam SMS-em, e-mai-lem lub

Mazowsze nie ma dostępu do ponad 60 mln zł na zablokowanych kontach

11.04. Warszawa (PAP) - Mazowsze nie ma dostępu do ponad 60 mln zł, które znajduje się na kontach zablokowanych przez poborcę skarbowego - poinformowało w piątek w komunikacie biuro prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. W komunikacie napisano, że w piątek rano na zablokowanym

Uwaga! Fałszywy fiskus znów atakuje podatników i przedsiębiorców

odprowadzał za nich ani składek do ZUS, ani podatków do urzędów skarbowych. Resort finansów przestrzegał, że takie umowy nie są warte funta kłaków. Bo zgodnie z kodeksem pracy to stary pracodawca nadal odpowiada za odprowadzenie składek na ZUS i zaliczek na podatek od pensji pracowników. I to on ponosi

Wynajmujesz mieszkanie lub dom? Pamiętaj, żeby rozliczyć się z fiskusem

skomplikowane, jakie jest więc ryzyko popełnienia błędów i narażenia się na kłopoty w razie ewentualnej kontroli z urzędu skarbowego. Rozliczenia PIT 2014-2015 w serwisie wyborcza.biz.Sprawdź, jak rozliczyć PIT, odliczyć 1 procent podatku, przeliczyć podatek dochodowy. Pobierz darmowy program do

Milionerów w Radomiu mniej, ale zarobili więcej

Do pierwszego urzędu skarbowego wpłynęło łącznie 82,2 tys. zeznań, a do drugiego 64 tys. - Za 2011 r. było ich 79,4 tys. Są to jednak liczby porównywalne, ponieważ za 2012 r. więcej osób rozliczyło się indywidualnie zamiast wspólnie z małżonkiem, stąd ich większa liczba - tłumaczy Marek Majkuciński

Prawie 8,7 tys. kolejnych osób płaci podatki w Krakowie

zameldowanie w Krakowie nie jest warunkiem koniecznym, by płacić tam ten podatek. Wystarczy poprawnie wypełnić formularz aktualizacyjny ZAP-3, wskazując w nim krakowski adres zamieszkania i złożyć go osobiście lub wysłać pocztą do odpowiedniego urzędu skarbowego na terenie miasta.

Raport ISP: ujawnienie nieprawidłowości oznacza dla pracownika represje

. Jednak, jak napisano w raporcie, urzędnicy Ministerstwa Finansów przekazali pismo w niezmienionej treści do naczelnika urzędu skarbowego, którego dotyczyło zgłoszenie. W związku z bardzo trudną sytuacją sygnalistów, ISP rekomenduje przede wszystkim uregulowanie zagadnienia ochrony sygnalistów w odrębnym

Polski biznes po niemiecku, czyli sukces naszych firm za Odrą

kilkudziesięciu euro. Z chwilą zarejestrowania działalności gospodarczej automatycznie informowane są: urząd skarbowy, urząd statystyczny kraju związkowego, izba rzemieślnicza lub izba przemysłowo-handlowa. Oprócz znanego wszystkim podatku dochodowego trzeba zapłacić podatek od działalności gospodarczej, który

Masz działalność i dostałeś wezwanie do zapłaty za wpis do rejestru? Sprawdź, kto je wysłał. Na pewno nie minister

. Powiadomiliśmy również urzędy skarbowe i gminy. Informacja o tym, że wszystkie czynności związane z wpisem są bezpłatne na każdym etapie zakładania działalności, znajduje się również w mailu zwrotnym potwierdzającym rejestrację przedsiębiorcy w systemie CEIDG, a także na samym wniosku rejestracyjnym - wylicza

Jak przez internet można załatwić sprawę w urzędzie

-administracji. W Estonii istnieje centralna szyna usług. Oznacza to, że wszystkie rejestry są zintegrowane. Państwo nie żąda od obywateli wpisywania wciąż tych samych informacji, bo już je ma w swoich bazach danych. Urząd skarbowy ma na przykład dostęp do danych z urzędu stanu cywilnego. Wie, że małżonkowie

Nasz drogi abonament radiowo-telewizyjny [PORADNIK]

, już od kilku lat prowadzi z reguły skuteczną egzekucję. Bo nawet gdy zignorujemy wezwanie do zapłaty za zaległy abonament radiowo-telewizyjny, to Poczta wystawi tytuł wykonawczy do urzędu skarbowego. A wtedy zaczynają się prawdziwe dramaty - bo zajmowane są pensje, renty, emerytury. I nie chodzi tu

Fundusze emerytalne wysyłają listy i agentów

. Uruchomimy specjalną stronę internetową i udostępnimy drukowane materiały w publicznych urzędach, m.in. oddziałach ZUS i urzędach skarbowych - mówi wiceminister finansów Izabela Leszczyna. Dlatego pałeczkę przejmują same towarzystwa emerytalne (to one zarządzają OFE). Planują wysyłanie do swoich klientów

Kwitnie handel fakturami

sprzedaży faktur i kosztów zamieszczane są między innymi na forach internetowych. W treści ogłoszenia można znaleźć wszelkie dane kontaktowe, jak: adresy stron internetowych, e-maile, a nawet i numery telefonów. Urzędy skarbowe zatrudniają analityków, którzy codziennie wyszukują wśród ogłoszeń

Opłata za użytkowanie wieczyste gruntu może pójść w górę

rok, w którym składany jest wniosek". Takie zaświadczenie może ci wydać pracodawca lub urząd skarbowy. Urzędnicy nie honorują składanego do urzędu skarbowego rozliczenia na druku PIT. Emeryci i renciści muszą dołączyć do wniosku druk PIT-40A lub decyzję ZUS o wysokości przyznanej emerytury za rok

Tajemnice abonamentu RTV. Kto płaci, kto ucieka? [PIENIĄDZE EKSTRA]

ubiegłym. Skąd ten wzrost? Z urzędów skarbowych. Abonament dla Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zbiera Poczta Polska. Ustawodawca obowiązek płacenia nałożył, ale nie dał Poczcie skutecznych narzędzi do egzekucji należności. Do niedawna jedyną formą nacisku na dłużników były... listy z prośbą o zapłatę

Skutki aktualizacji NIP-3 po terminie

Aktualizacja danychNIP to numer, który pozwala zidentyfikować daną osobę czy firmę jako podatnika i wyróżnić ją spośród innych. Aby go uzyskać, trzeba zarejestrować się w urzędzie skarbowym. W przypadku osób nieprowadzących działalności gospodarczej sprowadza się to do wypełnienia i

Jak zdobyć zaświadczenie o braku długów podatkowych?

nazwa, adres, NIP. Należy również wskazać, do kogo wniosek jest kierowany. Zazwyczaj jest to urząd skarbowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podatnika. Meritum wniosku to wskazanie zakresu informacji, które mają być potwierdzone, oraz sprecyzowanie celu ubiegania się o 

Spadek z zagranicy może być kłopotliwy [PORADNIK]

skarbowy o przyjęciu spadku. Jeśli więc na przykład brat odziedziczy samochód po zmarłej we Włoszech siostrze, to nie zapłaci podatku, nawet jeśli było to bardzo drogie ferrari, o ile oczywiście zawiadomi o przyjęciu spadku polski urząd skarbowy. Jeśliby po prostu wziął samochód, nie zawiadamiając urzędu

Fiskus czeka na nasze PIT-y. Na razie nie ma kolejek

Do I Urzędu Skarbowego do tej pory wpłynęło ponad 50 tys. zeznań podatkowych, urząd spodziewa się ok. 80 tys. Do II US wpłynęło już ok. 40 tys. PIT-ów (na ok. 64 tys.). Najwięcej osób z deklaracjami do urzędów zgłasza się wcześnie rano albo po południu. Osoby, które mają problem z wypełnieniem PIT

Jak bezpiecznie kupić używany samochód [PORADNIK]

się okazać istotna, by nie przypisano nam wykroczenia popełnionego wcześniej przez sprzedającego. Kupiłem samochód, co dalej? Urząd skarbowy. Z umową musimy się udać do właściwego nam urzędu skarbowego, by zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2 proc. od wartości auta wykazanej w

Nie płacisz abonamentu - spodziewaj się kary [INFORMATOR]

, to Poczta Polska może wystawić tytuł wykonawczy do urzędu skarbowego, który zajmie się egzekucją długu. Konsekwencje będą bardzo nieprzyjemne: skarbówka może zająć pensję, rentę, emeryturę itd. Polecamy poradnik: Czym grozi niespłacanie długów i jak się bronić przed egzekucją komorniczą Uwaga

PESEL wypiera NIP w kontaktach z fiskusem

zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych. Obecnie zmiana nazwiska, adresu czy serii i numeru dowodu osobistego wymaga wypełnienia NIP-3. Od przyszłego roku urzędnicy skarbowi poznają większość tych danych za pomocą rejestru PESEL. Nie zawiera on jednak wszystkich informacji, które są

Opłata audiowizualna od adresu zamiast abonamentu RTV? Ma być taniej

. Jeżeli tak się nie stanie, to Poczta Polska może przekazać sprawę do urzędu skarbowego. Rosną wpływy W 2012 roku wpływy z abonamentu były o 60 mln zł wyższe, niż prognozowała Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. W sumie media publiczne dostały 563 mln zł. KRRiT szacuje, że ściągalność abonamentu jeszcze

Co drugi urząd skarbowy z Mazowsza nie odpowiada na e-maile

"Spośród 51 mazowieckich Urzędów Skarbowych, do których skierowano zapytania dotyczące możliwości skorzystania z ulgi odsetkowej, odpisało zaledwie 54 proc. Oznacza to, że niemal co drugi e-mail pozostawał bez odpowiedzi" - czytamy w komunikacie.Według Centrum, za zadowalającą trudno

Izba skarbowa chce przeszukiwać Allegro

urzędów skarbowych, te mogą wszcząć kontrolę podatkową (na przykład namierzając firmy, które ukrywają przed fiskusem sprzedaż w serwisach aukcyjnych i unikają płacenia podatków). Przetarg Izba Skarbowa we Wrocławiu ogłosiła 30 grudnia. I już 9 stycznia chce mieć złożone oferty. To mocno ogranicza

Urząd Statystyczny żąda od firm danych, które ma

na odszukanie wszystkich danych poświęcić nawet kilka godzin - mówi Hinc. Jego zdaniem GUS przerzuca na właścicieli firm pracę, którą powinni wykonać sami urzędnicy. A konkretnie? - Numer NIP przedsiębiorcy można otrzymać w urzędzie skarbowym. Tak samo informację o rodzaju prowadzonej ewidencji

Zmiany w ustawie o kontroli skarbowej

Dwa razy o odsetkachUstawą z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o kontroli skarbowej (Dz. U. nr 76, poz. 492) zapewniono podatnikom większą ochronę w postępowaniu prowadzonym przez urzędy kontroli skarbowej. Zwłaszcza wówczas, gdy postępowanie przedłuża się, a podatnicy na decyzję o wynikach

Fiskus kręci klauzulę na podatników. Bać się?

naprawdę duże spółki, międzynarodowe korporacje. Uczciwy podatnik prowadzący realny biznes nie ma się czego obawiać - przekonywał nas Cichoń. Mówił, że wszystkie postępowania dotyczące klauzuli będą się toczyć nie w urzędach skarbowych, lecz w resorcie. - To minister finansów będzie je prowadził. Nie

"DGP": Zniknie NIP, ale pojawi się ZAP

Według planów, od 2012 roku głównym identyfikatorem osób, które nie mają firmy i nie są płatnikami VAT stanie się PESEL. I choć numer identyfikacji podatkowej (NIP) będzie przyznawany węższej grupie osób to nie przestaniemy podawać urzędom skarbowym informacji obecnie wpisywanych na drukach NIP

"Dziennik Gazeta Prawna": Zniknie NIP, ale pojawi się ZAP

Według planów, od 2012 roku głównym identyfikatorem osób, które nie mają firmy i nie są płatnikami VAT stanie się PESEL. I choć numer identyfikacji podatkowej (NIP) będzie przyznawany węższej grupie osób to nie przestaniemy podawać urzędom skarbowym informacji obecnie wpisywanych na drukach NIP

Jak uzyskać zaświadczenie z urzędu skarbowego?

nimi.W imieniu podatnika o wydanie zaświadczenia może wystąpić pełnomocnik. Wówczas do wniosku należy dołączyć udzielone mu pełnomocnictwo .Odpowiedź na wniosekWniosek o wydanie zaświadczenia można złożyć w urzędzie skarbowym lub wysłać na jego adres. Niektóre urzędy skarbowe

Rewolucja podatkowa to już fakt. Fiskus wypełnia nasze PIT-y

wypełnienie PIT. To tak naprawdę wyrzuca poza nawias rewolucji w rozliczeniach dobre kilkanaście milionów podatników. - Na razie urząd skarbowy nie wie, jakie podatnik ma ulgi, czy chce się rozliczyć z małżonkiem i na co chce dać 1 proc. I tak będzie łatwiej niż przy rozliczeniu papierowym - przekonywał nas

MF chce utworzyć rejestr dłużników państwa

byłoby w nim odnotowywane. Na odmowę uwzględnienia sprzeciwu dłużnik mógłby złożyć zażalenie, a następnie skargę do sądu administracyjnego. Zgodnie z projektem w pierwszym etapie tworzenia rejestru, będą do niego trafiać dłużnicy zalegający z zapłatą podatków i cła. Urzędy skarbowe i celne dysponują

Największe spółki giełdowe w Hiszpanii korzystają z rajów podatkowych

godzinę, a urzędy rejestrujące są czynne nawet do północy. Tylko pod jednym biurowym adresem było wtedy zarejestrowanych niemal 300 tys. firm. W tym te należące do Apple'a, Berkshire Hathaway (fundusz Warrena Buffetta), Coca-Coli, Forda czy Google'a. Puste słowa o zaangażowaniu społecznym Spółki

Jak zaskarżyć opieszałych urzędników?

Instrukcyjne terminy Są podatnicy, dla których postępowanie podatkowe to przysłowiowa "droga przez mękę". Kojarzy im się bowiem z długim - w ich przekonaniu zbyt długim - oczekiwaniem na zakończenie sprawy. Nie zawsze jednak urzędnikom można zarzucić opieszałość. Urząd skarbowy

Gdzie złożyć wniosek o interpretację indywidualną po 1 kwietnia 2011 r.?

kapitałowych - według adresu siedziby spółki reprezentującej taką grupę, wskazanej w umowie o jej utworzeniu.Właściwość poszczególnych Dyrektorów Izb Skarbowych przedstawiono w tabeli.Trzeba pamiętać, że wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego wysyła się na adres Biura Krajowej

Ogromne kolejki w punktach ZTM. Wiele osób stoi niepotrzebnie

ich kartami miejskimi wybrała się do punktu na stacji metra Plac Wilsona. Tam dowiedziała się, że musi dodatkowo jechać do urzędu skarbowego po poświadczenie o zapłaceniu podatku w stolicy. Dlaczego miasto nie wysłało do pasażerów nowych kart pocztą? Tak zrobił przed wyborami w 2001 r. ówczesny

Koniec abonamentu i nowa opłata? Tusk mówi "tak"

stanie, to Poczta Polska może przekazać sprawę do urzędu skarbowego. O tym, że nie warto zadzierać z Pocztą przekonał trzy lata temu jeden z krakowskich hoteli (hotele muszą płacić abonament od każdego telewizora), któremu urząd nakazał zapłacić 11 tys. zł zaległego abonamentu. Rosną wpływy W 2012 roku

Ulgi za darowizny w PIT 2014 - zwykła, na Kościół i za oddawanie krwi

hospicja, noclegownie czy stołówki dla biednych i bezdomnych. Tu można odliczyć od dochodu pełną kwotę przekazanej w danym roku darowizny, bez żadnego limitu. W skrajnym przypadku mogłoby to być nawet 100 proc. rocznego dochodu podatnika! Ale uwaga! Urzędy skarbowe dość skrupulatnie prześwietlają osoby

Skąd uzyskać pieniądze na firmę [PORADNIK]

adresem www.firma.gov.pl), złożyłeś wniosek (zwolniony z wszelkich opłat) i dostałeś NIP i REGON. Teraz pozostało ci wybrać formę opodatkowania. Do wyboru masz kartę podatkową (o wysokości daniny decyduje naczelnik urzędu skarbowego w formie decyzji ustalającej), ryczałt (tylko dla wybranych

Jakie kroki trzeba wykonać, by założyć działalność gospodarczą?

swojej firmy odrębny rachunek bankowy (nie może być ten sam co rachunek prywatny). Kolejnym krokiem jest powiadomienie urzędu skarbowego o istnieniu takowego rachunku, podaje się przy tym numer rachunku oraz adres i nazwę banku. Natomiast gdy rachunków bankowych przeznaczonych dla działalności

Doradca pomoże ci wypełnić PIT za złotówkę

1 153 431 formularzy: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-28, PIT-16, PIT-16A i PIT-19A. Przed rokiem o tej porze przez sieć do urzędów skarbowych trafiło nieco ponad 400 tys. PIT-ów. W czasie całej akcji rozliczeń za 2010 r. tą drogą wysłaliśmy fiskusowi 1,020 mln zeznań rocznych. Zdaniem

Wielki kłopot ze spółką widmo. Grozili jej zajęciem rzeczy w mieszkaniu

w... urzędzie skarbowym - opowiada. - Wysłuchano mnie, próbowano pocieszyć, po czym urzędniczka sama zadeklarowała, że zawiadomią KRS o sprawie. Sprawa teoretycznie jest prosta. Popełniono dość oczywiste przestępstwo - posłużono się nieprawdziwymi danymi w KRS, sfałszowano umowę. Okazuje się jednak

PITY 2011: Nowe PIT-y na nowy rok. Nowe wzory formularzy do rozliczeń

działania administracji skarbowej. W czasie rozliczeń za 2010 r. przez sieć fiskus dostał rekordowy niemal milion PIT-ów. W sumie jednak bezpośrednio w urzędach skarbowych rozliczyło się blisko 20 mln podatników.

Uzdrowisko o. Tadeusza Rydzyka z koncesją na wody termalne

Zgodnie z zezwoleniem wydanym przez urząd marszałkowski Geotermia Toruń może wydobywać za pomocą pompy głębinowej 320 metrów sześciennych wody o temperaturze ok. 60 stopni na godzinę. Gorąca ciecz chlorkowo-sodowa ma być wykorzystywana do pozyskiwania energii cieplnej, balneologii oraz rekreacji. O

Włochy: PIT i wszyscy wiedzą ile zarabiasz

- posypały się gromy. Pozwy przeciwko niemu złożono w ponad stu prokuraturach. Główny inspektor ochrony danych osobowych natychmiast zażądał zablokowania strony internetowej głównego urzędu skarbowego. Nic to jednak nie dało, wciąż można bowiem wejść na skopiowane strony albo kupić prawo wglądu do nich na

Nowe przepisy i nowe mandaty [PORADNIK]

prawomocny i musi zostać zapłacony. Ważne! Opowieści o możliwości niepłacenia mandatów, zwłaszcza tych niskich, ze względu na nawał papierkowej pracy w policji, można włożyć między bajki. Brak reakcji na powtórne wezwanie do zapłaty skutkuje skierowaniem sprawy do urzędu skarbowego zgodnego z adresem

Podatki na ostatnią chwilę. Jak wypełnić PIT? [Poradnik]

;niepotrzebne skreślić"). Co wpisać w PIT? Można powiedzieć, że jak zwykle to samo. Po wpisaniu numeru PESEL/NIP wskazujemy rok, za który składamy PIT, i wybieramy urząd skarbowy, do którego ma on trafić. Zaczynamy od swoistej spowiedzi finansowej, czyli ujawniamy fiskusowi wszystkie nasze zeszłoroczne

Sklep bierze pieniądze za buty i nie oddaje ich przez kilka miesięcy

? Zapowiedział, że doniesie na blogerkę do urzędu skarbowego, ale kiedy sprawa zrobiła się głośna w internecie, sklep dogadał się z Fashionelką. - Pokazuje to tylko jedno: przeciętnego klienta, który na coś się skarży, sklep ma w nosie. Ugina się dopiero pod silniejszym - komentuje autor bloga. Co na to sklep

Jak nie spóźnić się z odwołaniem?

czego w związku z tym oczekuje się od izby skarbowej. Na napisanie odwołania nie ma zbyt wiele czasu.Podatnik powinien uporać się z tym w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu decyzji. Odwołanie można zanieść do urzędu skarbowego lub wysłać na jego adres nawet w ostatnim dniu tego terminu. Ważne, aby nie

Pity 2013: Cztery miliony PIT-ów w sieci

, wysyłać pocztą czy zanosić osobiście do urzędu. Wszystko można załatwić z domu albo z biura, sprzed komputera. Można to zrobić za pomocą specjalnej aplikacji udostępnionej na stronie Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl (należy wejść w zakładkę e-Deklaracje) albo od razu wklepując adres www.e

Alleprzetarg do kontroli. Działania skarbówki bezprawne?

przykład za pomocą tego samego adresu e-mail w różnych aukcjach. Po co to skarbówce? By informacje o handlarzach sprawdzały urzędy skarbowe, kontrolując, czy firmy nie ukrywają przed fiskusem sprzedaży na aukcjach (lub zaniżają jej wartość). Allegro wcześniej nie chciało komentować sprawy. Teraz wytacza

Od dziś do końca lipca masz wybór: OFE i ZUS albo tylko ZUS

dowolnej placówki ZUS) lub przez internet - przez platformę usług elektronicznych, która umożliwia przesyłanie dokumentów. Ale żeby się w niej zarejestrować, trzeba najpierw udać się do oddziału ZUS. Potrzebne dokumenty będą dostępne w oddziałach ZUS i urzędach skarbowych. Od wtorku od północy powinny być

Wyciekły dane ponad tysiąca podatników

najbardziej podejrzany. Jest na nim 1249 pozycji, każda z nich to imię i nazwisko, jakiś numer identyfikacyjny, adres i rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej. To najprawdopodobniej spis podatników płacących podatek zryczałtowany na terenie Urzędu Skarbowego w Busku-Zdroju w 1999 roku. Z etykiety pliku

Kto odbiera pisma, gdy podatnik jest na wakacjach?

urzędu skarbowego. Priorytetem jest doręczanie pism bezpośrednio adresatowi. Zazwyczaj są one dostarczane na adres zamieszkania danej osoby. Mogą być jednak również doręczone w jest miejscu pracy lub siedzibie urzędu skarbowego. Jeśli pisma nie można dostarczyć w żaden z tych sposobów, dopuszczalne jest

"Znalazł się kupiec bydlak". Płocczanie donoszą skarbówce

każdej sprawy jesteśmy właściwym adresem - wyjaśnia naczelnik Urzędu Skarbowego. - Dlatego przekazujemy takie sprawy kompetentnym organom, np. policji czy Państwowej Inspekcji Pracy. Wiele donosów pisanych jest odręcznie, niektóre są wydrukami z komputerów. Są takie, że trudno zrozumieć, o co autorowi

Co nowego w 2009 r.?

swojego adresu w czasie kontroli i postępowania podatkowego. Od przyszłego roku będzie musiał o tym pamiętać także w okresie między kontrolą i postępowaniem podatkowym. Podatnik będzie miał obowiązek poinformować urząd skarbowy o każdej zmianie swojego adresu dokonanej w ciągu 6 miesięcy od zakończenia

FIRMA W 5,5 KROKU

form identyfikacji (nadany numer REGON/NIP powinniśmy dostać pocztą w przeciągu 7 dni na adres podany we wniosku). Jeśli jednak mamy już NIP jako osoba fizyczna, to od tego momentu staje się on NIP-em założonej firmy. KROK 2 - USChociaż Urząd Skarbowy dostaje od CEIDG niemal wszystkie potrzebne mu

Płacić PIT czy nie płacić? To pytanie wcale nie jest absurdalne

tych świadczeń przez pracodawcę nie daje gwarancji, że kwoty odprowadzone do urzędu skarbowego są prawidłowe. Problem jest poważny, a sprowadza się do kilku prostych pytań: - czy za te wszystkie świadczenia pracownik musi płacić podatek? - co się dzieje, jeśli pracownikowi udostępniono świadczenie, ale

MG: od końca marca łatwiej będzie rozpocząć działalność gospodarczą

ewidencji. "Obecnie osoba fizyczna, która chce rozpocząć działalność musi złożyć po jednym wniosku: w gminie, Urzędzie Skarbowym, Głównym Urzędzie Statystycznym oraz Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, a w przypadku rolników w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego" - wyjaśnił. "Te cztery

Chcesz opłacać abonament RTV? Na poczcie nie wszyscy wiedzą jak

radiowo-telewizyjny to koszt rzędu 208,45 zł. Rośnie liczba opłat wniesionych z opóźnieniem, bo urzędy skarbowe uaktywniły się w egzekwowaniu zaległych płatności.

Fiskus przyciśnie oszustów. "Wielki kapitał agresywnie unika podatków"

konsultacjach społecznych przenieśliśmy w projekcie wszystkie postępowania dotyczące klauzuli z urzędów skarbowych do Ministerstwa Finansów. To minister finansów będzie je prowadził. Nie będzie więc fizycznej możliwości ścigania drobnych spraw. Będą to naprawdę tylko duże sprawy. Takie, w których chodzi o

Wymieniłeś dowód - powiadom fiskusa

. Organ ten zobowiązany jest przekazać zgłoszenie właściwemu urzędowi skarbowemu w ciągu 7 dni od dnia złożenia go przez podatnika.NIP-1 czy NIP-3 można oczywiście zanieść do urzędu skarbowego lub wysłać na jego adres. Nie należy jednak tego odkładać. Podatnicy podatku od towarów i usług powinni złożyć

Stracił 3000 zł z powodu długu, którego nie miał. Zmienią przepisy

wymienionym adresem korespondencyjnym. Nikt nie sprawdził, czy kiedykolwiek byłem właścicielem tego samochodu! Co więcej, z akt sprawy wynika, że komornik otrzymał z urzędu skarbowego wiadomość, że jestem zameldowany pod innym adresem! Wydaje się, że taka postawa wszystkim była na rękę, ponieważ każdy na tym

E-handel pod lupą fiskusa

nie mogą wszcząć i przeprowadzić postępowania kontrolnego. W związku z tym, iż organy kontroli skarbowej najczęściej dysponują wyłącznie numerem rachunku bankowego podmiotu, adresem IP, nazwą domeny internetowej lub ogłoszeniami, reklamami dotyczącymi oferowanych w internecie produktów, konieczne jest

Na co zwrócić uwagę, pisząc odwołanie?

dniu lub dniach wolnych.Odwołanie wnosi się do izby skarbowej za pośrednictwem urzędu skarbowego, który jest autorem zaskarżonej decyzji. Tak naprawdę więc trzeba je złożyć w tym urzędzie skarbowym lub wysłać na jego adres. Nie zawsze udaje się to zrobić na czas. Czy podatnikowi pozostaje wówczas

Pity 2013: Pierwszy PIT po ulgowej rewolucji

dochodów i nie zamierzają przekazywać 1 proc. podatku organizacjom pożytku publicznego, rozliczenie z fiskusem mają załatwione, bo ZUS te same druki, czyli PIT-40A, wysyła do urzędu skarbowego. Czyli emeryci, którzy nie chcą się sami rozliczać, nic nie muszą robić. Jak liczyć podatek Po odjęciu od

Dokumenty urzędowe szansą na przetrwanie Poczty? Nowe pomysły

placówkach pocztowych. Potencjał tego segmentu jest bardzo duży - rocznie urzędy skarbowe wydają ok. 10 mln zaświadczeń, a do tego dochodzi ok. 4 mln wypisów z KRS czy KRK. - Mamy największą sieć sprzedaży w kraju, jesteśmy właściwie wszędzie. To dzięki tej sieci przybliżymy administrację państwową Polakom

Skanowanie listów na poczcie. A co z tajemnicą korespondencji?

czego na klienta indywidualnego przypada jedna czwarta. Kolejne 700 mln. zł to faktury - operatorzy komórkowi, firmy energetyczne, gazownicze, ponad miliard złotych korespondencja ministerstw, urzędów skarbowych a reszta to biznes - np. wyciągi bankowe. Przychody z listów tymczasem się kurczą o mniej

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Spis urzędów centralnych w Polsce

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny Dyrektorzy izb skarbowych oraz naczelnicy urzędów skarbowych Ministerstwo Gospodarki Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. Główny Urząd Miar Urząd Regulacji Energetyki Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej Agencja Rezerw Materiałowych Polska Agencja

Administracja niezespolona

: dyrektorzy izb celnych, naczelnicy urzędów celnych, dyrektorzy izb skarbowych, naczelnicy urzędów skarbowych, dyrektorzy urzędów kontroli skarbowej, dyrektorzy urzędów morskich, dyrektorzy urzędów statystycznych, graniczni i powiatowi lekarze weterynarii, regionalni dyrektorzy ochrony środowiska, dyrektorzy

Dzień Skarbowości

wolnym od pracy.Data ta upamiętnia uchwalenie ustawy, z 31 lipca 1919 roku, o tymczasowej organizacji władz i urzędów skarbowych, oraz Ustawa z 31 lipca 1919 w oryginalnym wydaniu opublikowana w Dz.Pr.P.P. 1919 nr 65 poz. 391..Według Ministra Finansów Jacka Rostowskiego, utworzenie tego Dnia ma na celu

Centralny Rejestr Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników

PESEL. Uruchomienie CRP KEP, planowane pierwotnie na 1 lipca 2011, nastąpi poprzez przeniesienie aktualnych danych ewidencyjnych znajdujących się w rejestrach lokalnych urzędów skarbowych do jednego systemu centralnego.

Postępowanie skargowe

-skarbowych, postępowaniach podatkowych uregulowanych Ordynacją podatkową, postępowaniach należących do właściwości polskich przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych, a także w sprawach wynikających z podległości służbowej pracowników organów i jednostek organizacyjnych organów państwowych

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.