adresem prezesa

sprawdź też:

prezes

MON rozstrzygnął przetarg: rakiety i procesy w drodze

- Nie rozumiem zarzutów Saaba pod adresem naszej rakiety, bo nie wiem skąd ta firma ma informacje. Szczegóły dotyczące rakiety NSM są tajne i Saab ich na pewno nie zna, ale zapewniam, że zasięg przekracza 200 kilometrów - mówił dziś prezes firmy Kongsberg, zwycięzcy ostatniego, głośnego przetargu Marynarki Wojennej na rakiety przeciwokrętowe.

RN JSW wszczęła postępowanie na stanowiska prezesa i członków zarządu

wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na niżej wymienione stanowiska członków zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej X kadencji: prezesa zarządu, zastępcy prezesa zarządu ds. technicznych, zastępcy prezesa zarządu ds. ekonomicznych, zastępcy prezesa zarządu ds. handlu, zastępcy prezesa zarządu ds

Nestmedic uzyskał ochronę patentową dla systemu teleKTG 

skalę światową i uwiarygadnia nasz produkt w oczach obecnych i przyszłych kontrahentów" - powiedział prezes Nestmedic Jacek Gnich, cytowany w komunikacie. "Uzyskany patent obejmuje terytorium Polski, a w najbliższych miesiącach planujemy kolejne zgłoszenia patentowe o zasięgu międzynarodowym

INEA: Do sieci Fiberhost podłączone zostanie ok. 45 tys. gosp. dom. w 6 miesięcy

;Fiberhost opublikował dziś plan podłączenia punktów adresowych na najbliższe pół roku, a także szczegółową listę adresów, które w ciągu 3 najbliższych miesięcy uzyskają dostęp do sieci FTTH" - czytamy w komunikacie. Trwają prace związane z budową infrastruktury szerokopasmowej w ramach Programu

Ruszyły konkursy na funkcję prezesa i członków zarządu GA Puławy

Warszawa, 13.02.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza Grupy Azoty Puławy ogłosiła wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na funkcje członków zarządu spółki, w tym prezesa i wiceprezesów, podała spółka. "Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane będzie dla wyboru całego składu zarządu

BIK wdrożył Platformę Blockchain BIK dostępną dla klientów banków

), a każdy dokument posiada swój unikalny adres. Te cechy rozwiązania gwarantują wysoką odporność na potencjalne awarie, a także brak możliwości niepożądanej ingerencji w przechowywane dokumenty. "Faktem staje się uruchomienie pierwszego etapu rozwoju Platformy Blockchain BIK. Dziś jest to

UOKIK: Kontrolę jakości i bezpiecz. żywności będzie sprawować jedna instytucja

rolników oraz przedsiębiorców działających w sektorze rolno-spożywczym. To także ważny krok w kierunku dalszej specjalizacji instytucji państwa oraz usprawnienia nadzoru w łańcuchu dostaw od 'pola do stołu'" - powiedział prezes UOKiK Tomasz Chróstny, cytowany w komunikacie. Po zmianach IJHARS będzie

PGE uruchomiła platformy intern. wspierające polskich producentów i usługodawców

" - powiedział prezes PGE Wojciech Dąbrowski, cytowany w komunikacie.  PGE eSklep od blisko 2 lat oferuje towary i usługi i obsługuje blisko 850 tysięcy klientów. Platforma oferuje sprzedaż internetową, użytkownik ma do wyboru niemal 21 tys. produktów i usług od różnych sprzedawców

PKP Cargo Connect uruchomi pociągi operatorskie na 3 trasach od przełomu V/VI

Gdańskiem a Warszawą lub Poznaniem wynosi 8 godzin, a z Gdańska do Gliwic - 15 godzin" - powiedział prezes PKP Cargo Connect Ivan Ružbacký, cytowany w komunikacie. Ružbacký dodał, że w ramach usługi Connect Operator firma zabezpiecza również przeładunek i odwóz kontenerów z terminala

Ipopema TFI ma umowę o przejęcie od Altus TFI zarządzania Waskulit FIZ 

) zmiany do Statutu Funduszu, o których mowa w art. 238a ust. 2 pkt 3) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 2) Ustawy, tj, firmy, siedziby i adresu towarzystwa oraz strony internetowej służącej do dokonywania ogłoszeń o zmianie treści Statutu Funduszu, a także (ii) skrócenie terminu wejścia w życie ogłoszonych

T-Mobile Polska udostępnia ofertę z 30-dniową możliwością wypowiedzenia

Warszawa, 11.02.2020 (ISBnews) - T-Mobile Polska udostępnia ofertę z gwarancją 30-dniowej możliwości testowania usług, ewentualnego wypowiedzenia umowy i zwrotu pieniędzy, poinformował prezes Andreas Maierhofer. "Dziś ogłaszamy naszą misję na kolejne lata 'Quality you

Rada nadzorcza KGHM ogłosiła konkurs na stanowiska dwóch wiceprezesów

Warszawa, 26.07.2018 (ISBnews) - Rada nadzorcza KGHM Polska Miedź rozpoczęła postępowania kwalifikacyjne na stanowiska wiceprezesa ds. rozwoju i wiceprezesa ds. aktywów zagranicznych, podała spółka. "Kandydaci winni składać zgłoszenia w zamkniętych kopertach na adres: KGHM Polska

Forum TFI przejmie od Altus TFI zarządzanie funduszem Ultimo NS FIZ

wskazanych w pkt 2) powinny ziścić się w terminie do dnia 31 lipca 2019 roku: 1) Zgoda na przejęcie zarządzania i zmianę statutu wyrażona w uchwałach ZI, poprzez wskazanie Forum TFI jako towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzającego funduszem wraz z siedzibą i adresem towarzystwa nie zostanie

FPP: Gospodarka odmrożona w ok. 23%, wyjście z kryzysu zajmie kilka kwartałów

szybko wyjść z kryzysu wywołanego przez epidemię" - powiedział przewodniczący FPP, prezes Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE) Marek Kowalski, cytowany w komunikacie. Z danych KUKE wynika, że w marcu liczba niewypłacalności podmiotów gospodarczych wzrosła jedynie o 3,1% r

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zakres działania

ogłasza się przez umieszczenie ogłoszenia w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ogłoszenie powinno zawierać: 1) nazwę i adres Urzędu; 2) określenie stanowiska; 3) wymagania

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zakres działania

ogłasza się przez umieszczenie ogłoszenia w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ogłoszenie powinno zawierać: 1) nazwę i adres Urzędu; 2) określenie stanowiska; 3) wymagania

Posłowie zmienili prawo. Koniec z fikcyjnymi adresami firm?

Posłowie zmienili prawo. Koniec z fikcyjnymi adresami firm?

byłby zapis w polskim prawie, że określona osoba, np. prezes, odpowiada jak za oszustwo, podając nieprawdziwe dane i unikając kontaktu ze skarbówką czy innymi podmiotami. A za oszustwa są poważne kary, łącznie z pozbawieniem wolności. W USA taki zapis spowodował, że spółek pod fikcyjnymi adresami

Prezydent otworzył Dom Polski Banku Pekao i PZU w Davos

w Davos" - powiedział prezes Banku Pekao Michał Krupiński, cytowany w komunikacie. Dom Polski (Polish House) mieści się pod adresem Promenade 58, 7270 Davos. Odwiedzający będą dyskutować o globalnych trendach, wezmą udział w konferencjach i panelach Pekao i PZU. Tam też odbywać się będą

Browar Brodacz celuje w podwojenie zysku netto w b.r., a produkcji w 2020 r.

Warszawa, 11.02.2019 (ISBnews) - Browar Brodacz planuje podwojenie produkcji w 2020 roku wobec niecałych 100 tys. litrów uwarzonych w ubiegłym roku, ale może się to udać nawet jeszcze w tym roku, poinformował prezes Tomasz Brzostowski. Spółka liczy także na podwojenie zysku netto, a w ciągu

FPP i CALPE: Prostota stanowionego prawa powinna być priorytetem 

prawa. Jednym z najczęstszych zarzutów pod adresem polskiego systemu prawnego jest jego obszerność" - podkreślił przewodniczący FPP i prezes CALPE Marek Kowalski, cytowany w komunikacie.  Tezy o nadprodukcji prawa nie można bagatelizować, bo jest ona faktem. Nie wolno jednak ulegać

Nexera udostępni Orange światłowód w czterech województwach

świadczonym na niej przez Orange, już wkrótce mieszkańcy kolejnych obszarów Polski będą mogli korzystać z bardzo szybkiego dostępu do internetu. Dla mieszkańców tych regionów będzie to prawdziwy skok cywilizacyjny i szansa przyłączenia się do cyfrowej rewolucji" - powiedział prezes Nexera Jacek

Określenie siedziby podatnika z odmową nadania numeru NIP

. Naczelnik urzędu skarbowego oświadczył, że w wyniku oględzin siedziby spółki stwierdzono, iż pod wskazanym adresem nie było oznak prowadzenia działalności gospodarczej przez spółkę (brak oznaczeń, szyldów spółki, przedmiotów i dokumentów związanych z prowadzeniem działalności; nie zastano prezesa

mBank: Orange Finanse zmieni nazwę na Kompakt Finanse, projekt będzie wygaszany

adresem: www.kompaktfinanse.pl. Nie zmienią się identyfikator, hasła dostępu do banku, sposób logowania oraz funkcjonalność serwisu. Klienci będą mogli się do niej zalogować tak, jak dotychczas" - czytamy w komunikacie. mBank postanowił, że nie będzie dalej rozwijał projektu pod nową nazwą

Alior Bank wdrożył e-podpis Autenti dla klientów firmowych

. Dodatkowo, nie wymaga od odbiorcy żadnych dodatkowych uprawień czy formalności. Po przygotowaniu aneksu do umowy z klientem lub dokumentów kadrowych pracownik banku umieszcza go na platformie Autenti i inicjuje proces podpisu. Odbiorca, klient lub inny pracownik, otrzymuje na wskazany w banku adres e-mail

LPP przeznaczyło na wsparcie placówek zdrowia już 5,4 mln zł

wskazane adresy. Duch wsparcia istniał w nas od zawsze, dlatego cieszę się i jestem dumny z moich ludzi, którzy w obliczu obecnych wyzwań pokazuje swą siłę i ogromne zaangażowanie" - powiedział prezes i założyciel LPP Marek Piechocki, cytowany w komunikacie. Biorąc pod uwagę zakłócenia występujące

Problemy techniczne ze skrzynką e-PUAP przy wnoszeniu odwołania

Krajowa Izba Odwoławcza podczas posiedzenia niejawnego poprzedzającego otwarcie rozprawy rozpatruje między innymi dochowanie terminu wniesienia odwołania. W objętej poniższą analizą sytuacji wnoszący odwołanie przesłał jego treść (opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym) na adres e-mail

PZU i Bank Pekao organizują Dom Polski podczas Forum Ekonomicznego w Davos

; - powiedział prezes PZU Paweł Surówka, cytowany w komunikacie.  Dom Polski (Polish House), który mieści się pod adresem Promenade 58, 7270 Davos Platz, zostanie udostępniony dla gości odwiedzających Światowe Forum Ekonomiczne w Davos w poniedziałek, 21 stycznia. Odwiedzający będą mogli m.in. wymienić

Przychody HubStyle spadły r/r do 17,9 mln zł w 2017 r.

/r. Przychody w segmencie odzieżowym spadły o ok. 36% do 872 tys. zł. "Końcówka i początek roku to dla nas i całej branży odzieżowej ważny okres sprzedażowy. Na ten okres przygotowaliśmy nowe kolekcje, które zostały dobrze przyjęte przez nasze klientki" - skomentował prezes Wojciech

Nexera rozpoczyna współpracę z T-Mobile dot. udostępnienia światłowodu

na dostęp do bardzo szybkiego Internetu i dodatkowych usług. Otwieramy nowe możliwości cyfrowego świata" – powiedział prezes Nexera Jacek Wiśniewski, cytowany w komunikacie. Paweł Biarda, członek zarządu ds. sprzedaży i rozwoju biznesu Nexery dodał, że kolejna już umowa na udostępnienie

Sumitomo Corp. zainwestowała 8,5 mln zł w Teroplan - właściciela e-podróżnik.pl

przejazdu, który oferuje pasażerom komfort jazdy samochodem, w cenie biletu komunikacji publicznej. Ten rodzaj transportu może być także remedium na 'białe plamy komunikacyjne', powstające w wyniku zamykania mało dochodowych regularnych połączeń autobusowych i kolejowych" - powiedział prezes Teroplan

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zakres działania

w siedzibie Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ogłoszenie powinno zawierać: 1) nazwę i adres Urzędu; 2) określenie stanowiska; 3) wymagania związane ze stanowiskiem wynikające z przepisów prawa; 4) zakres zadań

Prezes Santander Bank Polska: Chcemy maksymalizować dywidendę 

Warszawa, 10.09.2018 (ISBnews) - Santander Bank Polska (d. Bank Zachodni WBK) chce pozostać bankiem wypłacającym dywidendę i będzie starał się maksymalizować ją w kolejnych latach, poinformował prezes Michał Gajewski.  "Nasza polityka dotycząca dywidendy nie będzie zmieniona

BankMail: System jest gotowy, oczekuje na wdrożenie w bankach

podpisem elektronicznym do wybranego odbiorcy, nie znając jego adresu elektronicznego. Ma się przy tym pewność, że wiadomość dotarła do odbiorcy i została odczytana. Powiadomienie o nadejściu uwierzytelnionej poczty jest przesyłane do odbiorcy zwykłym e-mailem. W BankMailu jest możliwość dodatkowej

ZUS zaostrza kontrole zwolnień lekarskich. Wstrzymuje wypłaty zasiłków

Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich, interweniował w sprawie wstrzymywania zasiłków jeszcze pod koniec 2019 r. W piśmie do prezes ZUS Gertrudy Uścińskiej zwracał uwagę na wstrzymywanie wypłat z ubezpieczenia chorobowego – zarówno tym, którzy podlegają mu obowiązkowo, jak i tym, którzy

Chcieli kupić taniej smartfony. Teraz okazuje się, że je "wynajmują". Prosty trik sprzedawców

sklepów wyglądają jednak bardzo podobnie, jest tu adres do biura w Polsce. Dostawcą telefonów są spółki z USA bądź Wielkiej Brytanii. Kontakt do dostawcy jest z kolei przez firmę na Słowacji (Bestcena ma przy tym te same adresy zagraniczne, co zlikwidowany dwa lata temu sklep Farmont). Klienci? Są teraz

Poczta Polska dostała dostęp do żyły złota. Czy nasze dane są bezpieczne?

czytelniczki, klientki banku BNP Paribas. Bank dał 3,8 tys. zł przestępcy, który posłużył się jej PESEL-em, choć miał inny adres i inny numer dowodu osobistego! Średnio około 8 proc. wniosków o kredyt czy pożyczkę, składanych w instytucjach finansowych w całym kraju, to próby wyłudzenia. Bazy danych, nad

Czarna lista klientów. Korzystają z niej sklepy

wtedy zauważasz, że ma on już pięć minusów za podobne sytuacje, bo jako niepewny już wcześniej zgłaszali go inni e-przedsiębiorcy. Adresy z przeszłością Tak działa KRAP24, czyli Krajowy Rating Adresów Pocztowych. Wymyślił go i ufundował jego powstanie Rafał Zaorski, prezes firmy informatycznej Etendard

Carsmile rozpoczął działalność, chce spopularyzować samochody na abonament

Warszawa, 21.06.2018 (ISBnews) - Platforma carsmile, określająca się jako pierwszy wirtualny salon samochodów na abonament, rozpoczęła działalność. Twórcy platformy chcą pokazać, że dzięki abonamentowi klient może pozwolić sobie na samochód z "wyższej półki", poinformował ISBnews prezes

Virgin Mobile rozpoczyna rejestrację kart pre-paid

partnerskich, których adresy dostępne są na stronie Virgin Mobile, podano w informacji. Prezes Virgin Mobile dodała, że dla wszystkich, którzy zdecydują się zarejestrować numer, przewidziano bonusy: abonenci otrzymają zwrot 50% opłat za aktywację lub odnowienie dwóch pakietów. Virgin Mobile Polska jest

Metr kwadratowy luksusu. W pandemii krezusi poszli na zakupy

Sebastian Wielgus z White Wood Nieruchomości sprzedającego luksusowe apartamenty w Trójmieście. - Nieruchomości z segmentu premium najlepiej sprzedają się w kryzysie - uważa Piotr Krochmal, prezes Instytutu Analiz Rynku Nieruchomości. I wspomina, że w 2008 r., gdy liczba transakcji na rynku deweloperskim

YIT ma grunt pod Smartti Mokotów - największy co-living w Polsce

będą mieli łatwy dostęp do uczelni wyższych czy okolicznych firm" - powiedział prezes Tomasz Konarski, cytowany w komunikacie. Smartti Mokotów zaoferuje nowocześnie urządzone i funkcjonalne jednostki mieszkalne w połączeniu z przestrzenią co-workingową oraz bogatą infrastrukturą towarzyszącą. Na

Absurd z Wrocławia: firma zarejestrowała się w cudzym mieszkaniu. I nie da się tego odkręcić

, sprzęt sportowy i jeszcze kilka innych rzeczy. O prezesie Bolesławie Pietrzyku wiadomo tyle, że ma 69 lat. Żadnego numeru telefonu, adresu e-mail. - Nie mam szans na kontakt z nim. Gdybym chciał napisać prośbę o wyjaśnienie sprawy, musiałbym napisać na własny adres - mówi Grzegorz. Znacznie więcej

BGŻ BNP Paribas celuje w uruchamianie średnio 1 projektu fintech miesięcznie

przestrzeni coworkingowych, instant office, czy udostępnieniu wirtualnego adresu przy współpracy z BNP Paribas Real Estate. W naszą ofertę wpięliśmy rozwiązania trzech firm zewnętrznych, dzięki temu wzrosła wartość naszej propozycji dla klienta" - wskazał p.o. prezesa. Zadeklarował, że Bank BGŻ BNP

Rewolucyjne zmiany w kontrolach zwolnień lekarskich przez ZUS. Wezwą nas mailem, sprawdzą, czy leżymy

lekarskie adres pobytu w okresie czasowej niezdolności do pracy, jeżeli będzie on inny niż adres udostępniony na profilu informacyjnym wystawiającego zaświadczenie lekarskie, lub znajdujący się w Twojej dokumentacji medycznej” – pisze ZUS Co to oznacza? Otóż na zwolnieniu lekarskim powinno

ZYX Target szacuje, że może zadebiutować na NewConnect w I połowie 2018 r.

Warszawa, 27.03.2017 (ISBnews) - ZYX Target szacuje, że może zadebiutować na NewConnect w I połowie 2018 r., poinformował ISBnews prezes Dariusz Olejnik. "Spółka znajduje się obecnie w fazie dynamicznego rozwoju. To okres, którym inwestując w swoją infrastrukturę mamy szansę zdystansować

Immobel: Sieć Smyk wynajmie ok. 1,5 tys. m2 powierzchni w CEDET w Warszawie

przez dzieci firma zdecyduje się na powrót do swoich korzeni i po rewitalizacji budynku trafi znów pod nasze strzechy. Nie wyobrażaliśmy sobie innego scenariusza" – powiedział prezes Immobel Poland Jacek Wachowicz, cytowany w komunikacie. "Krucza 50 to dla Smyka adres wręcz magiczny

CERT ostrzega: Przestępcy podszywają się pod szefów firm. Miliony do stracenia

prezesa firmy. Prezes sam nie mógł zlecić przelewu - przepisy Mattela precyzują, by każda większa transakcja była zatwierdzana przez minimum dwie osoby z kierownictwa firmy. Jednak adresat maila nie widział nic dziwnego w dyspozycji prezesa i przelew został zlecony. Dopiero kilka godzin później podczas

Przychody w segmencie modowym HubStyle wzrosły o 69% r/r do 1,4 mln zł w I

otwartemu w grudniu multi-showroom" - powiedziała prezes Monika Englicht, cytowana w komunikacie. W segmencie e-commerce, do którego zaliczany jest nowoczesny dostawca kontentu e-commerce'owego, spółka Nokaut.pl, w styczniu 2017 roku odnotowano przychody w wysokości 1,1 mln zł, co oznacza, że były o

Oszustwa "na koronawirusa" to już plaga. Jak się przed nimi bronić?

internetowych. Chętni otrzymywali maila, w którym był adres internetowy hiszpańskiej firmy. Strona zrobiona była profesjonalnie. Potem przez irlandzkiego pośrednika potencjalnych nabywców kierowano na stronę innego przedsiębiorstwa, z Holandii. Tym razem była to istniejąca w rzeczywistości firma, tylko jej

Rząd wspiera matki z czwórką dzieci i "rozdaje" im emerytury. Sprawdź, kto może liczyć na nowe świadczenie

być przyznane matce, które wychowała czworo dzieci”. A skoro może, to nie musi. Wszystko zależy od prezesa ZUS czy KRUS, którzy będą rozpatrywać wnioski. A co oznacza sformułowanie: „wychować czwórkę dzieci”? Ministerstwo Pracy przytacza w ustawie definicje „wychowania&rdquo

W Lotto nareszcie zagrasz przez internet. Totalizator Sportowy otwiera też kasyno

się w serwisie i podać wiele wrażliwych danych. Totalizator wymaga od nas adresu, numeru pesel, numeru konta bankowego (na który będą wypłacane nagrody), numeru i skanu dowodu osobistego oraz podania źródła, z którego pochodzą nasze przychody. W przeciwnym razie nie będzie możliwe założenie konta na

ERIF BIG: Większość firm, konsumentów zadowolonych ze zmian prawnych dot. BIG-ów

ruch na infolinii oraz wyraźny wzrost ilości zapytań kierowanych mailem na adresy kontaktowe spółki" - powiedziała prezes Edyta Szymczak, cytowana w komunikacie. Dodała, że wyniki raportu są z punktu widzenia branży bardzo pozytywne i budujące. "Jak widzimy, świadomość polskich

Tacit wprowadza Apartamenty Park Lane, planuje hotel we Wrocławiu

kraju, które wyrosły w ostatnich latach i stoją za nimi spełnieni ludzie. Nasze apartamenty cieszą się dużym zainteresowaniem z ich strony jako kolejny adres do zamieszkania" – wskazała prezes Tacit. Zapowiedziała jednocześnie, że kolejna inwestycja Tacit Investment to hotel we Wrocławiu na

Przychody w segmencie modowym HubStyle wzrosły r/r do 1,1 mln zł w listopadzie

- wsparciem będą prowadzone przez nas kampanie promocyjne" - powiedziała prezes Monika Englicht, cytowana w komunikacie. W segmencie e-commerce, do którego zaliczana jest spółka Nokaut.pl, w listopadzie przychody wyniosły 0,9 mln zł i były niższe od przychodów osiągniętych w listopadzie 2015 roku

Razem przeciw COVID-19 - tygodniowy przegląd działań firm i organizacji

, Paweł Trębicki - dyrektor generalny, wiceprezes, Raben Transport Sp. z o.o. , Maciej Wroński - prezes Związku Pracodawców Transport i Logistyka Polska. Spotkanie moderować będzie Martyna Dziubak - Dyrektor ds. sektora motoryzacji i TSL, Santander Bank Polska.  Webinar jest bezpłatny i dostępny

Przychody w segmencie modowym HubStyle wyniosły 0,9 mln zł w październiku

weszliśmy w najbardziej intensywny okres pod względem sprzedaży odzieży w roku. Osiągnięte wyniki w tym miesiącu cieszą i wciąż optymistycznie patrzymy na nadchodzące miesiące, do których jesteśmy dobrze przygotowani" - powiedziała prezes Monika Englicht, cytowana w komunikacie. Wsparciem dla

LPP otworzyło pierwszy salon Reserved w Londynie

; - powiedział prezes Marek Piechocki, cytowany w komunikacie. Salon Reserved przy Oxford Street został w całości zaprojektowany i wykonany przez polskie firmy, z którymi od lat współpracuje LPP. Nakłady inwestycyjne na sam projekt i budowę wyniosły blisko 20 mln zł. Umowa najmu została podpisana na 10

Wpłaty do mobilnych wpłatomatów Idea Banku wzrosły o 141% r/r w I poł. 2018 r.

codziennie, 'z duszą na ramieniu' kursować z gotówką do banku, przedsiębiorca może zająć się biznesem. Środki bezpiecznie trafiają na rachunek w banku i zwiększają szanse na dodatkowe finansowanie rozwoju w przyszłości" - powiedział prezes Tobiasz Bury, cytowany w komunikacie. Liczba wpłat sięgnęła w

HubStyle nawiąże współpracę z właścicielem marki 4F

rozpoznawalności naszej sportowej marki Cardio Bunny również za granicą" - powiedział prezes HubStyle Wojciech Czernecki, cytowany w komunikacie. List intencyjny określa gotowość podjęcia współpracy w zakresie dostarczania przez HubStyle odzieży sportowej pod marką Cardio Bunny na rzecz OTCF, a OTCF do ich

Arcus objął 15% udziałów spółki Zeccer, może zwiększyć zaangażowanie

modelowo w filozofię gospodarki współdzielenia. Korzyści odniesie także firma Zeccer, która dzięki tej współpracy, zwiększy potencjał i rozwinie sieć samoobsługowych urządzeń drukujących" - powiedział prezes Michał Czeredys, cytowany w komunikacie. "Zakładamy także zakup kolejnych udziałów w

Ekstraklasa uruchomiła platformę streamingową rozgrywek OTT

ważnym elementem strategii budowy marki i potwierdza miejsce Ekstraklasy wśród najbardziej innowacyjnych lig piłkarskich w Europie" - powiedział prezes Ekstraklasy Marcin Animucki, cytowany w komunikacie. Ekstraklasa.TV umożliwia przede wszystkim oglądanie transmisji meczów na żywo z polskim

Rząd zaostrzył przepisy wobec alimenciarzy unikających płacenia alimentów na dziecko. Kary grożą też pracodawcy pomagającemu dłużnikowi

dzieckiem ma podejrzenie, że alimenciarz zamierza wyjechać za granicę, nie zostawiając adresu i przestać płacić świadczenie, może wystąpić do sądu z wnioskiem o zabezpieczenie wykonania alimentów na przyszłość.  Zabezpieczenia można dokonać na kilka sposobów, np. przez wpłacenie na konto całej kwoty

Oszukani na figurki. Sklep internetowy zniknął, towaru nie ma, klienci stracili 250 tys. zł

. Ten sam komunikat można przeczytać obecnie na stronie internetowej sklepu: „Informujemy wszystkich zainteresowanych o złożeniu przez sklep internetowy Aliens Group wniosku do sądu o upadłość. Wszelkie zapytania proszę kierować na adres e-mailowy kancelarii Wyzeruj Długi”. Ćwierć miliona

Przychody Grupy HubStyle wzrosły o 93% r/r w czerwcu (aktual.)

nowe koncepty poprawiają swoje wyniki" - powiedziała prezes HubStyle Monika Englicht, cytowana w komunikacie. "W czerwcu przychody ze sprzedaży w segmencie modowym HubStyle SA, do którego zalicza się m.in. Sugarfree Sp. z o.o. oraz New Fashion Brand Sp. z o.o., wyniosły 1 311 tys. zł, co

Przychody Grupy HubStyle wzrosły o 93% r/r w czerwcu

 czerwcu odbywała się na wysokiej marży, co pokazuje atrakcyjność naszych produktów. Największy udział we wzroście ma nasza najbardziej dojrzała marka, czyli Sugarfree, ale również nasze nowe koncepty poprawiają swoje wyniki" - powiedziała prezes HubStyle Monika Englicht, cytowana w

Przychody Grupy HubStyle wzrosły o 93% r/r w maju

danych sprzedażowych z segmentu modowego i e-commerce" - powiedziała prezes HubStyle Monika Englicht, cytowana w komunikacie. Przychody w segmencie modowym wzrosły w maju o 418% i wyniosły 1 064 tys. zł, w segmencie e-commerce wyniosły 728 tys. zł i były wyższe r/r o około 1%. Grupa HubStyle

Na emeryturę nigdy nie idź w czerwcu, bo stracisz nawet kilkaset złotych

winy – dużo niższe emerytury. To jawna niesprawiedliwość – przyznaje Łukasz Kozłowski, ekspert Pracodawców RP. Interwencja RPO Niewiele brakowało, aby przez feralny przepis niższą emeryturę miał Jarosław Kaczyński. Prezes PiS urodził się 18 czerwca 1949 r. i dwa lata temu, po ukończeniu 67

Grupa HubStyle wprowadziła nową markę Freakylicks

kompletne i będziemy koncentrować się na budowie skali działania. Nasze marki skierowana są do różnych grup odbiorców - to unikalne brandy i liczymy na ich szybki wzrost. Naszym celem na ten rok jest osiągnięcie rentowności przez wszystkie wprowadzone koncepty" - powiedziała prezes Monika Englicht

?PB": Esemesowy przelew dojdzie w tym roku

"Jeśli chcę zidentyfikować odbiorcę przelewu, to wystarczy, że mam jego komórkę albo adres mailowy, aby odszukać jego rachunek. Rozwiązanie to nie zastąpi numeru rachunku bankowego numerem telefonu komórkowego, lecz jedynie umożliwi wygodną identyfikację numeru konta" - wyjaśnia Kazimierz

Przychody w segmencie modowym HubStyle wzrosły o 107% r/r we wrześniu

trafiliśmy w ich preferencje i będą mile zaskoczeni naszymi produktami" - powiedziała prezes Monika Englicht, cytowana w komunikacie. Wzrost w segmencie odzieżowym HubStyle jest zasługą wysokiej dynamiki sprzedaży przez sklepy internetowe marek HubStyle, coraz większej dostępności produktów w

Strata netto HubStyle za 2015 r. głównie efektem odpisu wartości niematerialnych

, który uznajemy za strategiczny, bardzo dynamicznie rośnie i spełnia nasze oczekiwania" - powiedziała prezes Monika Englicht, cytowana w komunikacie. Segment, który reprezentuje marka Sugarfree w trakcie roku osiągnął rentowność netto, a zakończył go z zyskiem na poziomie ok. 0,5 mln zł, podano

Państwo zachęca pracowników, by donosili na szefów

– Osoby, które wiedzą o zmowie cenowej, przetargowej lub podziale rynku, mogą anonimowo zawiadomić Urząd – mówi Marek Niechciał, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wykrywanie zmów cenowych to jeden z priorytetów Urzędu, bo – jak przekonuje Niechciał – szkodzą

Projekt ustawy dot. m.in. obrotu wyrobami tytoniowymi został skierowany do Sejmu

Warszawa, 28.09.2017 (ISBnews) - Projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych mają m.in. na celu ograniczenie szarej strefy w obrocie wyrobami tytoniowymi został dziś skierowany do Sejmu, podała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (KPRM

Przychody w segmencie modowym HubStyle wzrosły r/r do 11,6 mln zł w 2016 r.

zwiększanie naszego udziału w rynku" - powiedziała prezes Monika Englicht, cytowana w komunikacie. W segmencie e-commerce, do którego zaliczana jest spółka Nokaut.pl, w 2016 r. odnotowano przychody w wysokości 9,7 mln zł, co oznacza, że były one niższe o 3% w porównaniu z 2015 r. W samym grudniu 2016 r

Przegląd informacji ze spółek

. 2020 r. nie gorszych niż odnotowane w I kw., poinformował prezes Andrzej Diakun. Spółka nie widzi istotnych zagrożeń dla realizacji prognozy rocznej. Mercor uruchomił nowy kanał sprzedaży - specjalistyczny sklep internetowy w modelu B2B, pod adresem www.mcrsklep.pl, początkowo dla klientów na rynku

Podpowiedzą, ile warte może być mieszkanie lub dom

danych Cenatorium o transakcjach nieruchomościowych (ponad 2,8 mln rekordów). Przez internet, w ciągu kilku minut można się dowiedzieć, ile warte jest dane mieszkanie. Trzeba tylko podać dokładny adres nieruchomości, trochę informacji na jej temat (ile ma metrów, ile pokoi, na którym piętrze, w jakim

PiS przejął kopalnię soli Wieliczka. Powrót dawnego dyrektora

konkurs na stanowisko prezesa wielickiej kopalni, zasiadał w Radzie Miasta Krakowa z ramienia PO. I to jest pewnie największy zarzut pod jego adresem. W mojej ocenie dobrze kierował kopalnią, która pod jego pieczą doskonale prezentowała się jako jedna z wizytówek naszego kraju - oceniał Władysław Kosiniak

Archicom wprowadził do sprzedaży 124 lokale w projekcie Siena we Wrocławiu

inwestycji dostępne będą także miejsca postojowe dla motocykli i rowerów. "Siena będzie kolejnym prestiżowym adresem we Wrocławiu ze względu na niezwykle atrakcyjną lokalizację i wyróżniające rozwiązania architektoniczne. Budynek wyróżnia się ceglaną elewacją, nawiązującą do znajdującego się po

Grupa HubStyle wprowadziła 2 nowe marki, uruchomiła sklep internetowy

pierwszym kwartale 2016 roku" - powiedziała prezes Monika Englicht, cytowana w komunikacie. Spółka podała, że wprowadzenie nowej marki Cardio Bunny to odpowiedź na rosnące zainteresowanie sportem oraz modnym wyglądem na treningu. Natomiast Emente to ubrania dla kobiet wymagających, poszukujących

Polaku, nie przechodź na emeryturę w czerwcu!

– nie ze swojej winy – dużo niższe emerytury. To jawna niesprawiedliwość – przyznaje Łukasz Kozłowski, ekspert Pracodawców RP. Interwencja RPO Niewiele brakowało, aby przez feralny przepis niższą emeryturę miał Jarosław Kaczyński. Prezes PiS urodził się 18 czerwca 1949 r. i dwa lata

Panattoni i BSH oficjalnie zainaugurowały budowę fabryki zmywarek w Łodzi

, suszarki do ubrań i zmywarki. I to właśnie ta ostania fabryka zyska nowy adres. Dzięki przeniesieniu dotychczasowego zakładu do budowanej przez Panattoni Europe fabryki, firma może dwukrotne zwiększyć produkcję i docelowo w długiej perspektywie czasowej zatrudnić nawet do 1 500 pracowników, zaś wytwarzane

Akcja Greenpeace na dachu ministerstwa. Protestują przeciwko wycince Puszczy Białowieskiej [ZDJĘCIA i WIDEO]

do premier Szydło i prezesa partii rządzącej Jarosława Kaczyńskiego jest odpowiedzią na karygodne postępowanie ministra Szyszki, który zignorował apele społeczeństwa, organizacji pozarządowych i świata nauki, i zgodził się na zwiększenie wycinki w Puszczy" - czytamy w oświadczeniu Greenpeace

Ustawa PZP - Rozdział 3: Kontrola udzielania zamówień

Art. 161. 1. Prezes Urzędu przeprowadza kontrolę udzielania zamówień. 2. Celem kontroli jest sprawdzenie zgodności postępowania o udzielenie zamówienia z przepisami ustawy. 3. Kontrolę przeprowadza się w siedzibie Urzędu, z tym że kontrolę udzielania zamówień dotyczącą dokumentów zawierających

Ustawa PZP - Rozdział 3: Kontrola udzielania zamówień

Oddział 1 Przepisy ogólne Art. 161. 1. Prezes Urzędu przeprowadza kontrolę udzielania zamówień. 2. Celem kontroli jest sprawdzenie zgodności postępowania o udzielenie zamówienia z przepisami ustawy. 3. Kontrolę przeprowadza się w siedzibie Urzędu, z tym że kontrolę udzielania zamówień dotyczącą

Przegląd prasy

czterokrotnie stawki za niesegregowanie śmieci --Parlament Europejski reguluje prawa autorskie. Internetowi giganci zapłacą autorom za ich pracę --Daniel Ozon jednak nie straci stanowiska, ale konflikt pomiędzy prezesem JSW, a ministrem energii nie został zażegnany --Po spektakularnych plajtach

Cloud Technologies ogłosił ofertę nabycia akcji własnych za kwotę do 18 mln zł

stosownych ofert wraz z określeniem proponowanej ceny sprzedaży. Dopuszczalne jest także przesyłanie ofert pocztą na adres Ipopema Securities oraz w formie elektronicznej" - podano w komunikacie. W przypadku, w którym wartość akcji w ramach prawidłowo złożonych przez akcjonariuszy ofert sprzedaży

Budimex generalnym wykonawcą biurowca EQlibrium dla Waryńskiego za 56 mln zł

Warszawa, 10.09.2015 (ISBnews) - Budimex został wybrany na generalnego wykonawcę warszawskiego biurowca EQlibrium, którego deweloperem jest Grupa Waryński, poinformował prezes Waryński S.A. Grupa Holdingowa Jarosław Jankowski. W ramach umowy opiewającej na ok. 56 mln zł, Budimex będzie

Przychody w segmencie modowym HubStyle wzrosły o 206% r/r w sierpniu

zainteresowanie i liczymy na to, że klientki ponownie docenią oryginalność naszych produktów. Na bieżąco aktualizujemy również ofertę naszych pozostały marek" - powiedziała prezes Monika Englicht, cytowana w komunikacie. Wzrost w segmencie odzieżowym HubStyle jest zasługą wysokiej dynamiki sprzedaży przez

Strata netto HubStyle zmniejszyła się r/r do 1,09 mln zł w II kw. 2016 r.

budowę portfolio silnych, dobrze rozpoznawalnych marek własnych, doskonale się sprawdza" – powiedziała prezes Monika Englicht, cytowana w komunikacie. W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2016 r. wyniosła 1,09 mln zł wobec 6,04 mln zł straty rok wcześniej. Grupa HubStyle (dawniej

Morawiecki niczym Hilary Minc

liberalne przywiązane do empiryzmu i utylitaryzmu starają się przede wszystkim dbać o równowagę finansów. Kanclerz, dawniej lord skarbu (adres Downing Street 11), to tradycyjnie drugi urzędnik po premierze. Dlatego u liberałów przewagę nad "wizjonerami" miał minister finansów, jak w Polsce Leszek

Przychody w segmencie modowym HubStyle wzrosły o 226% r/r w lipcu

przyjęta przez nas strategia bardzo dobrze sprawdza się. Osiągnięte w lipcu wyniki cieszą, szczególnie mając na uwadze sezonową specyfikę miesięcy wakacyjnych. Widzimy, że nasze marki stają się coraz bardziej rozpoznawalne i są również chętnie wybierane przez polskie gwiazdy" - powiedziała prezes 

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

, założyciel SpotTheSpy.  Źródło: spółka Rynek telekomunikacyjny: Francuski regulator rynku telekomunikacyjnego prawdopodobnie odroczy aukcję częstotliwości 5G.  Źródło: Trigon  Domeny: Liczba rejestracji adresów internetowych w domenach .net i .com, które wykorzystują słowo „covid

Spółki ubezpieczeniowe BZ WBK-Aviva zanotowały 58,6 mln zł zysku netto w I półr.

podnosimy standardy obsługi klienta" - powiedział prezes BZ WBK Aviva Krzysztof Charchuła, cytowany w komunikacie.  Wskazał, że spółki dynamicznie i konsekwentnie kontynuują rozwój sprzedaży ubezpieczeń w kanałach direct (internet, mobile, ATM, telefon) - w  pierwszym półroczu 2018 składka

Jak polskie firmy padają ofiarą przestępstw gospodarczych. Raport PwC

dostał maila z zamówieniem towaru. Wyglądał jak wiadomość od stałego kontrahenta - pisany branżowym slangiem, zamówienie szczegółowo przedstawione, a podpisany był w nim prawdziwy pracownik. Ale adres, z którego przyszedł mail, różnił się jedną literą od faktycznego adresu kontrahenta. W centrali nikt

Bank nie wykonał prostej dyspozycji klienta. Zapłaci 5900 zł?

komuś, komu nie powinny. Niestety, podejście bankowców do danych osobowych bywa wciąż bardzo lekkie. Pan Michał, jeden z klientów Banku Pekao od ponad roku nie może się doprosić, by korespondencję dotyczącą jego karty kredytowej bank przesyłał na nowy adres. Bank tego uczynić nie potrafi i finansowe

Przychody Grupy HubStyle wzrosły o 56% w I kw.

" - powiedziała prezes HubStyle Monika Englicht, cytowana w komunikacie. "W I kwartale 2016 r. Grupa prowadziła również prace związane z uruchomieniem nowego silnika do zarządzania platformami sklepowymi, a także z wdrożeniem systemu ERP. Wszystkie wydatki związane z opracowaniem nowych

Mobbing w pracy. Sprawdź, jak możesz się bronić

wulgaryzmów to nie zawsze mobbing. Sąd Apelacyjny w Gdańsku rozstrzygał sprawę mężczyzny, który dochodził m.in. zadośćuczynienia za rozstrój zdrowia, wywołany zachowaniem prezesa. Rozmawiał on z podwładnym nerwowym tonem i podniesionym głosem, używając przy tym słów wulgarnych. Sąd oddalił jednak powództwo

Strata netto Hubstyle zmniejszyła się r/r do 0,43 mln zł w III kw. 2016 r.

" - skomentowała prezes Monika Englicht, cytowana w komunikacie. Grupa HubStyle (dawniej Grupa Nokaut) jest właścicielem marki odzieżowej Sugarfree.pl i sklepu internetowego pod tym adresem, oferującego sukienki, głównie polskiej produkcji oraz marek Cardio Bunny, Emente, Kragelman, Freakylicks