adres zamieszkania

sprawdź też:

zamieszkanie

Angelina Kosiek

Urzędnicy ostrzegają przed nowymi dowodami. "Będą kłopoty"

Urzędnicy ostrzegają przed nowymi dowodami. "Będą kłopoty"

Urzędnicy z kieleckiego ratusza obawiają się, że nowe dowody osobiste sprawią sporo kłopotów i zamieszania. Przewidują, że skoro nie będzie w nich adresu zamieszkania, będą musieli wypisywać mnóstwo zaświadczeń osobom zainteresowanym wzięciem kredytu czy założeniem konta w banku.

Nie mógł wycofać zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zgodę na przetwarzanie danych można cofnąć, składając dyspozycję na trzy różne sposoby - w oddziale banku, telefonicznie lub listownie. Niestety, nie zawsze. Przekonał się o tym nasz czytelnik, który po rezygnacji z usług banku zmienił dowód i adres zamieszkania.

Kserowanie dowodów na cenzurowanym. GIODO daje klientom oręż

Generalny inspektor ochrony danych osobowych grozi palcem firmom telekomunikacyjnym: "Nie wolno kopiować dowodów osobistych klientów".

Informacje o odrzuceniu oferty przetargowej

Informacje o odrzuceniu oferty przetargowej

aktualnie obowiązujących regulacji ustawy Pzp zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o: - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano

Założył konto w Getinie. Stracił dostęp do pieniędzy

Odpowiedź banku: Weryfikacja umowy podpisanej przez Klienta, pod względem zawartych w niej danych, jest obowiązkiem każdej instytucji finansowej. Ma to szczególne znaczenie w przypadku umów ramowych, jak ma to miejsce w opisanej sprawie, gdyż na jej mocy klient zyskuje dostęp do wielu produktów fina

Wybór najkorzystniejszej oferty - zawiadomienie

Wybór najkorzystniejszej oferty - zawiadomienie

)  wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli

Upewnij się, w jakich terminach informować o dokonywaniu czynności w postępowaniu

Upewnij się, w jakich terminach informować o dokonywaniu czynności w postępowaniu

komornika : Licytacje komornicze z całego kraju Przepisy Pzp Znowelizowany art. 92 ust. 1 ustawy Pzp wskazuje, że zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli

Umowa kupna sprzedaży samochodu doc

[ POBIERZ PLIK ] Umowa kupna sprzedaży samochodu.doc  UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY SAMOCHODU Umowa zawarta w dniu ........................................... w ................................................ Pomiędzy: Sprzedającym: Imię i nazwisko Adres zamieszkania Seria i numer dowodu

Kuriozalne zachowanie Inspekcji Pracy. Pani Krystyna poprosiła PIP o szybką poradę, niestety mailem. I się zaczęło...

Kuriozalne zachowanie Inspekcji Pracy. Pani Krystyna poprosiła PIP o szybką poradę, niestety mailem. I się zaczęło...

kodeksu postępowania administracyjnego". I uściśliła: "Zgodnie z przepisami podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych. Zgodnie z brzmieniem § 12 ust. 5 i 6 Zarządzenia

ZUS i Ministerstwo Finansów będą się wymieniać informacjami o obywatelach

ZUS dostanie od resortu m.in.: NIP, REGON, adresy zamieszkania i korespondencji, dane wspólników w spółkach, informacje o współmałżonkach, kwoty składek i informacje o deklaracjach podatkowych. Resort od ZUS otrzyma m.in.: informacje o stopniu niepełnosprawności, wysokości składek, wymiar czasu

Do sanatorium z NFZ lub ZUS

Do sanatorium z NFZ lub ZUS

rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS”. Dokument może być sporządzony na dowolnym formularzu. Ważne, aby były w nim następujące dane: ( imię i nazwisko chorego, ( PESEL, ( adres zamieszkania i numer telefonu, ( rozpoznanie medyczne w języku polskim, ( opinia, czy po przeprowadzeniu

Samochód za rozliczony PIT

podatników, którzy rozliczą PIT za 2015 w Urzędzie Skarbowym Legionowie, podając adres zamieszkania zlokalizowany na terenie gminy Wieliszew. Loteria trwa od 1 lutego do 8 maja.  Losowanie nagród nastąpi w trakcie Święta Gminy Wieliszew, które zaplanowano na 4 czerwca. Zgłosić swój udział w loterii

Polacy nie lubią się przeprowadzać

Polacy nie lubią się przeprowadzać

się w 2011 r. Po zebraniu wyników okazało się, że tylko 1,4 proc. Polaków zmieniło krajowy adres zamieszkania. Przy czym ponad połowa z nich (0,74 proc. ogółu populacji) przeprowadziła się w obrębie jednego z 66 ówczesnych regionów statystycznych NUTS 3. - To oznacza, że tylko 0,66 proc. Polaków rok

Program "Rodzina 500+". Policja zatrzymała podejrzewanych o oszustwo

Program "Rodzina 500+". Policja zatrzymała podejrzewanych o oszustwo

płatnej bramki SMS-owej, za której przejście trzeba było zapłacić ponad 25 zł. - Przez całą noc prowadziliśmy działania operacyjne, które pozwoliły na ustalenie imienia i nazwiska oraz adresu osoby podejrzewanej o utworzenie tej strony - dodaje kom. Szumiata. Ten adres to mieszkanie w Poznaniu, sprawa

UOKiK ostrzega przed Polskim Centrum Telemedycznym

UOKiK ostrzega przed Polskim Centrum Telemedycznym

licytacji mieszkania, zajęcia emerytur, rent, zajęcia sprzętu elektronicznego, elektrycznego i innych wartościowych przedmiotów z miejsca zamieszkania, ZAPŁAĆ I ZAKOŃCZ POSTĘPOWANIE WINDYKACYJNE!!! Zanim będzie za późno!!!, (...) - Kancelaria Spraw Sądowych i Windykacyjnych (...) w przypadku braku wpłaty

Jak wyjechać do sanatorium z ZUS za darmo

Jak wyjechać do sanatorium z ZUS za darmo

były w nim: imię i nazwisko chorego, PESEL, adres zamieszkania i numer telefonu, rozpoznanie medyczne w języku polskim, opinia, czy po przeprowadzeniu rehabilitacji istnieje pozytywne rokowanie odzyskania zdolności do pracy. Uwaga! Pacjent sam może dostarczyć wniosek lekarzowi. Wzór można znaleźć pod

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

takich, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej, po numerach PESEL. Formularz aktualizacyjny to teraz ZAP-3. Służy on do zgłaszania: aktualnego adresu miejsca zamieszkania, danych kontaktowych, czyli na przykład numeru telefonu czy adresu email oraz informacji dotyczących rachunku osobistego

Od 1 marca nowe dowody osobiste. Bez adresu zameldowania, koloru oczu, wzrostu i skanu podpisu

Od 1 marca nowe dowody osobiste. Bez adresu zameldowania, koloru oczu, wzrostu i skanu podpisu

obowiązku meldunkowego, który przez wielu traktowany był jako relikt PRL. Te zapowiedzi powoli zaczynają się materializować. Co się zmieni? - Nowy dowód nie będzie zawierał już informacji o adresie zameldowania, kolorze oczu i wzroście. Zniknie także skan podpisu posiadacza dokumentu - wyjaśnia Małgorzata

Tacit wprowadza Apartamenty Park Lane, planuje hotel we Wrocławiu

kraju, które wyrosły w ostatnich latach i stoją za nimi spełnieni ludzie. Nasze apartamenty cieszą się dużym zainteresowaniem z ich strony jako kolejny adres do zamieszkania" – wskazała prezes Tacit. Zapowiedziała jednocześnie, że kolejna inwestycja Tacit Investment to hotel we Wrocławiu na

Rząd przyjął projekt ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

CEIDG zaświadczenie zawierające dane dotyczące adresu jego zamieszkania oraz innych danych niejawnych (np. PESEL)" - czytamy dalej. Zmiana nastąpi również w poszerzeniu zakresu danych zawartych we wpisie do CEIDG. Dane będą uzupełnione m.in. o informacje dotyczące np. przedstawiciela ustawowego

Parlament Europejski przyjął przepisy ułatwiające transgraniczne zakupy w sieci

konsumentów ze względu na ich narodowość lub miejsce zamieszkania, która nigdy nie powinna mieć miejsca w naszej zjednoczonej Europie. Udowodniliśmy, że Unia Europejska może przynieść konkretne rezultaty obywatelom całej Europy, przynosząc pozytywne zmiany w ich codziennym życiu" - powiedziała poseł

Kontrahent nie zapłacił? To nie koniec świata...

Kontrahent nie zapłacił? To nie koniec świata...

nim takie dane jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania osoby je sporządzającej oraz adres siedziby firmy. Trzeba podać także dane dłużnika, np. z faktury lub z umowy. Czyli: imię, nazwisko, adres w przypadku osoby fizycznej lub nazwę i adres siedziby w przypadku osób prawnych. * Po trzecie: trzeba

Lewe zwolnienia. ZUS złapał setki osób na L4

Lewe zwolnienia. ZUS złapał setki osób na L4

, w większych takie kontrole mogą przeprowadzić samodzielnie pracodawcy. ** Drugą przeprowadzają lekarze orzecznicy w sytuacji, gdy stwierdzą, że zwolnienie zostało wydane niezgodnie ze stanem rzeczywistym. Wzywają wtedy chorego lub jadą do miejsca jego zamieszkania, bo przeważnie osoba na zwolnieniu

Jak znaleźć mieszkanie dla studenta?

wynajmowania mieszkań, dlatego coraz częściej decydują się oni na zamieszkanie w trzy-, czteroosobowych grupach. Najmują wówczas mieszkania dwu- i trzypokojowe położone w pobliżu uczelni. W stolicy miesięczne koszty wynajęcia dwupokojowego mieszkania przez cztery osoby to przeciętnie 522 zł na osobę plus

Zarejestrują ci w domu firmę. Dowiesz się z rachunków

musi to też być stały adres zamieszkania zgłaszającego. - Urzędnicy muszą polegać na oświadczeniu i uczciwości biznesmenów, nie możemy każdego prześwietlać. To ewidentnie sprawa dla policji. Wyrejestrowanie firmy jest możliwe po sprawdzeniu przez nas danych w urzędzie skarbowym - mówi Joanna Grajter

Jak bezpiecznie (wy)nająć mieszkanie

, PESEL, numer dowodu osobistego), kontaktowe (adres zameldowania, telefony, e-mail, miejsce pracy, telefon do pracy, miejsce dotychczasowego zamieszkania i telefon do właściciela tego mieszkania), a także dane kontaktowe do co najmniej dwóch osób z grona najbliższych. W takiej ankiecie, będącej

Apartamenty dla milionerów. Najdroższe polskie adresy

mieszkalna nie tylko w kraju, ale także w tej części Europy". Ów krakowski projekt zakładający renowację budynku, którego początki sięgają XVI wieku, oraz dobudowę nowoczesnej części apartamentowej znalazł się właśnie na liście najbardziej prestiżowych adresów w Polsce. Opracował ją Lion's Bank na

Kto może pojechać do sanatorium z ZUS? [PORADNIK]

zamieszkania i numer telefonu, * rozpoznanie medyczne w języku polskim, * oraz opinię czy po przeprowadzeniu rehabilitacji istnieje szansa odzyskania zdolności do pracy. Uwaga! Pacjent sam może dostarczyć formularz lekarzowi. Wzór można znaleźć w internecie pod adresem www.zus.pl/rehabilitacja. Sporządzony

Rząd przyjął projekt ustawy o utworzeniu rejestru przewoźników drogowych

zawodu przewoźnika drogowego, będą jawne i publicznie dostępne, z wyjątkiem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia oraz adresu zamieszkania zarządzającego transportem oraz osoby fizycznej uprawnionej do wykonywania zadań zarządzającego transportem mikroprzedsiębiorcy. Natomiast dane

W którym momencie postępowania zamawiający może odrzucić ofertę?

zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; wykonawcach, których

Ustawa Prawo zamówień publicznych (PZP), Dział II: Przepisy szczególne, Rozdział 3: Konkurs

. 116. 1. Zamawiający przeprowadza konkurs na podstawie ustalonego przez siebie regulaminu konkursu. 2. Regulamin konkursu określa w szczególności: 1) imię i nazwisko albo nazwę (firmę) oraz adres i miejsce zamieszkania (siedzibę) zamawiającego; 2) formę konkursu; 3) szczegółowy opis przedmiotu

Bank nie wykonał prostej dyspozycji klienta. Zapłaci 5900 zł?

wyciągi z karty kredytowej od kolejnego miesiąca były doręczane na nowy adres zamieszkania. Bank niestety nie podszedł do sprawy poważnie. "W czerwcu 2010 r. nie otrzymałem wyciągu na nowy adres. Udałem się do tej samej placówki banku prosząc o jak najszybsze dokonanie zmian adresu do korespondencji

Jak wyjechać do sanatorium z ZUS

zamieszkania i numer telefonu, * rozpoznanie medyczne w języku polskim, * oraz opinię, czy po przeprowadzeniu rehabilitacji istnieje szansa odzyskania zdolności do pracy. Polecamy poradnik: Jak dostać rentę Uwaga! Pacjent sam może dostarczyć formularz lekarzowi. Wzór można znaleźć w internecie pod adresem

E-handel. Skąd firmy internetowe wiedzą, co chcemy kupić? Każdy klik to ślad w sieci

wyszukiwarkę Google'a zostawia ślad. Ślad ten analizują maszyny przetwarzające miliardy danych każdego dnia. I tworzą nasz profil. Skąd mają informacje? Wiek, płeć – z portali społecznościowych. Miejsce zamieszkania lub pochodzenia – z GPS-ów, na które godzimy się w aplikacjach mobilnych czy

Ktoś zarejestrował firmę na ich adres. Prawo chroni ich tylko teoretycznie

zrobić zakupy na kredyt. W polu "adres" przy umowie kredytowej oszuści - dwoje starszych ludzi i ich syn, stolarz znany na Opolszczyźnie z przestępstw finansowych - wpisywali swoje miejsce zamieszkania. Tym sposobem odbierali od kuriera towary: laptopy, aparaty fotograficzne, telewizor LCD

Rząd przyjął projekt ustawy o systemie monitorowania przewozu towarów

przewoźnikowi i podmiotowi odbierającemu. Ponadto, przewoźnik korzystając z komputera, będzie musiał zgłosić do systemu: swoje dane (imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby) oraz swój NIP (albo numer za pomocą którego jest identyfikowany na potrzeby poboru VAT), numer rejestracyjny

Założył konto w banku i o nim zapomniał. Po latach zajęcie komornicze. Tak banki grają w listy

oddziałach Banku lub za pośrednictwem usługi telefonicznej". Przecież pan tam mieszkał! Są też banki stosujące inny manewr - doręczają informacje o zmianach taryf poprzez wysłanie klientom listu zwykłego na adres zgłoszony w umowie jako miejsce zamieszkania lub zameldowania klienta. I twierdzą, że skoro

Wielkie zasysanie danych PESEL przez komorników

windykacyjne. Dla windykatora wiedza na temat tego, kto ma dług (np. jego aktualny adres zamieszkania), to pieniądz - wyjaśnia nasz informator. Krajowa Rada Komornicza zaniepokojona informacjami z prokuratury oczekuje na wyniki śledztwa.

Rządowi prawnicy krytykują "ustawę o ziemi". Jest sprzeczna z konstytucją?

jest położona nieruchomość rolna, którą chce kupić (art. 52 konstytucji). Nijak się to ma także do art. 52 ust. 1, który daje swobodę w wyborze miejsca zamieszkania. Dlaczego - pytają prawnicy w opinii - ustawodawca wprowadza przepis, że rolnikiem jest ten, którego dochody z rolnictwa stanowią co

Dłużnik mimo woli. Jak radzić sobie z komornikiem

wszedłem na moje konto w ING Banku Śląskim i zastałem niemiłą niespodziankę, stwierdziłem, że brakuje na koncie oszczędnościowym 8077,51 zł, a na rachunku bieżącym pojawił się minus w kwocie 1358,15 zł. Pan w banku poinformował mnie, że mam zajęcie komornicze, i podał mi adres kancelarii komornika. Udałem

Jak łatwo wrobić w kredyt

internetowego i zrobić zakupy na kredyt. W polu "adres" przy umowie kredytowej oszuści - dwoje starszych ludzi i ich syn stolarz - wpisywali swoje miejsce zamieszkania. Tym sposobem odbierali od kuriera towary: laptopy, aparaty fotograficzne, telewizor LCD. Kiedy kilka miesięcy później zaczęły

Wielki wyciek danych z największego polskiego serwisu erotycznego

można się domyślać, wiadomości, w których ludzie umawiają się na spotkania, podając swoje prawdziwe dane - choćby adresy zamieszkania czy nazwiska. Okup za zdjęcia Nie wiadomo, czy złodzieje wykradli całą bazę danych, czy tylko jej część. Niemniej taki zestaw danych może ogromnie obciążyć jego

Najem okazjonalny: czy trzeba się go bać?

(imię, nazwisko, PESEL, numer dowodu osobistego), kontaktowe (adres zameldowania, telefony, e-mail, miejsce pracy, telefon do pracy, miejsce dotychczasowego zamieszkania i telefon do właściciela tego mieszkania), a także dane kontaktowe do co najmniej dwóch osób z grona najbliższych. W takiej ankiecie

Zgłoś się na na stypendia krajowe i zagraniczne. Trwa wiosenny nabór

adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mają status studenta i nie ukończyły 26. roku życia, mają status doktoranta lub są zatrudnione na stanowisku asystenta i nie ukończyły 30. roku życia. Wnioski aplikacyjne składa się w formie elektronicznej do 31 marca 2017 r. Więcej na

Powolne zanikanie NIP. Fiskusowi wystarczy PESEL

zidentyfikowani przez administrację podatkową. Od 1 stycznia 2012 r. nie będą już musieli aktualizować danych związanych z NIP. Aktualizacja danych będzie konieczna, gdy adres zamieszkania podatnika będzie inny niż jego adres zameldowania. Firmom, które nadal będą musiały posiadać NIP, od lipca 2011 r. będzie on

4 lata skutecznej wojny z telekomem

Katarzyna Gryga była abonentką TP SA. Po zmianie miejsca zamieszkania wypowiedziała umowę. Klientkę poinformowano, że nie zalega z płatnościami. Był rok 2008. Jednak 17 marca 2011 r. do gry wszedł komornik. Gryga pracowała na podstawie umowy-zlecenia w Ministerstwie Kultury jako prawnik. Komornik

Banki zaczęły podpowiadać, gdzie znajdziesz najlepsze rabaty

podaje on imienia i nazwiska, adresu zamieszkania i numeru konta bankowego, ale... nie musi. Wystarczy, że aplikacja z czasem "się dowie", gdzie właściciel danego telefonu chodzi w czasie zakupów, do jakich marek ma słabość, a których nie trawi, które promocje obserwuje, a których nie. To z

Jak ochronić się przed wyłudzeniami w sieci

czasem po prostu pakiet danych typu: imię, nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, data urodzenia. Dzięki takim informacjom i odrobinie sprytu internetowy złodziej może wziąć na nas chwilówkę w firmie pożyczkowej, a potem na wiele sposobów wyprać te pieniądze i zniknąć w wirtualnej przestrzeni. A

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zakres działania

ogłasza się przez umieszczenie ogłoszenia w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ogłoszenie powinno zawierać: 1) nazwę i adres Urzędu; 2) określenie stanowiska; 3) wymagania

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zakres działania

ogłasza się przez umieszczenie ogłoszenia w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ogłoszenie powinno zawierać: 1) nazwę i adres Urzędu; 2) określenie stanowiska; 3) wymagania

Nadchodzą zmiany w abonamencie RTV. Ile zapłacimy? Wszystko, co trzeba wiedzieć

przyszło na adres mieszkania, w którym Modzelewska nie mieszkała od 10 lat. A o jego istnieniu dowiedziała się dopiero w dzień ściągnięcia jej zadłużenia przez urząd skarbowy, czyli 8 września 2016 r. Nowy właściciel mieszkania, jak twierdzi Modzelewska, zarejestrował pod jej dawnym adresem swój telewizor

Z dłużnikiem przed sądem. Jak odzyskać swoje pieniądze?

napisać swoje dane teleadresowe, pamiętając o numerach PESEL, NIP i adresie zamieszkania oraz korespondencyjnym. Ten sam zestaw danych trzeba podać w odniesieniu do dłużnika. * Po trzecie: Pismo do sądu musi mieć odpowiednią nazwę: "Pozew o zapłatę w postępowaniu upominawczym". W pozwie trzeba

Rewolucja w rentach. Kto będzie orzekał o rencie, przyznawał i jak ją uzyskać?

leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS”. Dokument może być sporządzony na dowolnym formularzu. Ważne, aby były w nim: - imię i nazwisko chorego, - PESEL, - adres zamieszkania i numer telefonu, - rozpoznanie medyczne w języku polskim, - opinia, czy po przeprowadzeniu rehabilitacji istnieje pozytywne

Senat przyjął ustawę o krajowym zasobie nieruchomości. A tam przepisy o eksmisji na bruk i wycince lasów pod "Mieszkanie plus"

wyraźnie jest wskazana konieczność dostarczenia przez najemcę poświadczenia, że będzie on miał gdzie zamieszkać w momencie opuszczenia wynajmowanego lokalu. Nazwijmy to adresem ratunkowym. A przy najmie instytucjonalnym takiego zapisu nie ma. Czy to jest przeoczenie, czy celowa niesymetryczność? - dociskał

Ile kosztują twoje dane osobowe? Mniej niż ci się wydaje

, gdy Lewiński podniósł słuchawkę, usłyszał radosny głos dziewczyny po drugiej stronie: - Gratuluję, pana numer został wylosowany i może pan dostać w prezencie stylowy garnitur albo damską torebkę. Proszę tylko podać swoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania... Po zimowej przerwie wracamy do akcji

Reprywatyzacja w Warszawie. Dwa tysiące domów do zwrotu. Sprawdź adresy

prywatnemu właścicielowi grunt w użytkowanie wieczyste. Kliknij aby zobaczyć mapę w wersji mobilnej. Co jest na liście? Ale urzędnicy publikują tylko listę adresów (dziś jest ich prawie 2 tysiące), nie wnikając w szczegóły spraw. Czego można dowiedzieć się z tej listy? - W 98-99 proc. obejmuje ona

Ile zapłacimy za abonament RTV? Rząd szykuje rewolucyjne zmiany

zamieszkania albo adres siedziby lub adres korespondencji, *adres udostępniania usług płatnej telewizji, *PESEL, REGON, NIP lub KRS. Rezygnacja z abonamentu RTV – Propozycja umożliwia jednej firmie korzystanie z baz danych innych prywatnych przedsiębiorców, choć stanowią one tajemnicę i są gromadzone w

Trzy lata targów klienta z bankiem o polisę za 150 franków

względu na zmianę miejsca zamieszkania adresata (tu racja leży po stronie banku, bo klient powinien poinformować go o zmianie adresu do korespondencji). O rzekomym niedopełnieniu formalności mój czytelnik dowiedział się dopiero w 2014 r., kiedy dotarł do niego któryś z kolejnych monitów. Od tamtego czasu

Założyli konto, wzięli pożyczki w parabankach. Kielczanin na tropie złodziei tożsamości

zamieszkania - ul. Armii Krajowej w Poznaniu. Nie zgadzały się też imiona rodziców i nazwisko rodowe matki. Mierzwa próbował ustalić, kogo może zastać pod poznańskim adresem. - Nikt tam nie mieszka - usłyszał w odpowiedzi od policji. Pomóż i korzystaj. Budują sobie saunę pod Kielcami. Społeczną... Bank nie

Kolejne dochodzenie ws. Lex Superior. Nie wpuścili kontrolerów GIODO

, rzecznik GIODO. - Nie odpowiadano na pisma, a gdy w końcu firma odebrała zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli, to w dniu, gdy inspektorzy udali się do siedziby Lex Superior, nikogo pod wskazanym adresem nie zastali. Śledztwo na finiszu Kancelaria Prawa Własności Intelektualnej "Lex

Wynajem mieszkania - jak zrobić to bezpiecznie?

otwierający sezonowe „agencje”. W prasie i internecie oferują atrakcyjne cenowo oferty wynajmu mieszkań. Jednak po wizycie w takim biurze okazuje się, że usługa polega na przekazywaniu adresów mieszkań za z góry pobieraną opłatę 100-500 zł. Często są to adresy fikcyjne albo mieszkanie nie jest

Jesteśmy w wielkiej Zielonej Górze. I co z tego?

swoje trasy. Cały nowy rozkład znajdziecie na mzk.zgora.pl. Inny adres za mniejszy podatek Zmienią się adresy zamieszkania na b. wsiach. Przykład? Mieszkaniec Przylepu odbierał przesyłkę pod adresem: 66-015 Przylep, ulica Skokowa 18. Nowy adres wygląda następująco: 66-015 Zielona Góra, Przylep - Skokowa

W pewnych przypadkach nie trzeba publikować informacji o ponownym wyborze oferty

albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację

Wynajem mieszkania. Czym różnią się różne rodzaje wynajmu. Co zmienia program "Mieszkanie plus"?

adres lokalu, do którego będzie się mógł w każdej chwili wyprowadzić. Mało tego - zobowiązany jest też dostarczyć najmującemu oświadczenie właściciela lub kogoś, kto ma tytuł prawny do takiego „mieszkania ratunkowego”, że zgadza się na przyjęcie eksmitowanego. Bez takich dokumentów i bez

Szukasz prezentu na święta przez internet? Bądź czujny

nami natychmiast. Jeśli towar nie dotarł, nie panikujmy. Przesyłka mogła zaginąć z różnych powodów. Skontaktujmy się ze sprzedawcą, który powinien iść na pocztę i wyjaśnić sytuację. Poprośmy go o numer nadania, datę wysłania, adres urzędu pocztowego i odwiedźmy własny oddział pocztowy. Osoba, która

Tak okradają nas z danych w sieci. Niektórych rzeczy lepiej nie ujawniać

, przez numer dokumentu, datę urodzenia, adres zamieszkania, PESEL, po imiona rodziców (np. na mandacie od policji). To raj dla oszustów. Z takimi danymi mogą zaciągać szybkie pożyczki przez internet, zakładać konta w różnych serwisach i na cudze nazwisko prowadzić rachunki bankowe. Sieciowy

Czy potencjalny wyciek danych z bazy PESEL może być dla nas groźny?

weryfikacyjnym. A więc prosi, byś przelał 1 zł ze swojego konta bankowego. W danych przelewu są imię, nazwisko, adres nadawcy. Jak w praktyce wygląda wyłudzenie kredytu na czyjeś dane? Przygodę pechowej klientki banku opisuję dziś w blogu "Subiektywnie o finansach" 4. Czy złodziej, mając te dane, może

Alimenty na dzieci. Jak się o nie starać i jakie kwoty można dostać?

właściwego dla miejsca zamieszkania rodzica z dzieckiem lub pozwanego. Wybór należy do składającego pozew. Można to zrobić osobiście w biurze podawczym sądu (sprawdzoną i ostemplowaną kopię należy zachować) albo wysłać listem poleconym (zachować dowód nadania). Pozew o alimenty jest zwolniony z kosztów

Ustawa Prawo zamówień publicznych (PZP), Dział II: Przepisy szczególne, Rozdział 3: Konkurs

publicznych Art. 116. 1. Zamawiający przeprowadza konkurs na podstawie ustalonego przez siebie regulaminu konkursu. 2. Regulamin konkursu określa w szczególności: 1) imię i nazwisko albo nazwę (firmę) oraz adres i miejsce zamieszkania (siedzibę) zamawiającego; 2) formę konkursu; 3) szczegółowy opis

Opłaty za użytkowanie wieczyste. Ustawy brak, płacić trzeba

lokalu. O bonifikatę w opłacie mogą się też starać spółdzielnie. Do wniosku powinny dołączyć zestawienie nieruchomości zamieszkanych przez osoby uprawnione do zniżki, wykaz członków uprawnionych do zniżki, wreszcie dokumenty złożone przez osoby zabiegające o ulgę w kosztach eksploatacji budynku

Nie zapłaciłeś raty z winy banku? Spokojnie, kary nie będzie

. list polecony lub zwykły). Przesłanie informacji o wysokości raty kredytu za pośrednictwem SMS-a/e-maila ma charakter usługi dodatkowej. Jej celem jest ułatwienie klientowi wpłaty raty, gdyby aktualnie przebywał poza miejscem zamieszkania. - Jeśli z powodu nieotrzymania aktualnego harmonogramu

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zakres działania

naboru zawiera: 1) nazwę i adres Urzędu; 2) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór; 3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego albo informację o niewyłonieniu kandydata. 11. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej

Jak reklamować zakupy w zagranicznych sklepach internetowych

internetowym tak naprawdę nie zawsze wiemy od kogo i gdzie kupujemy. Rzecznik konsumenta nie pomoże - Błędne jest myślenie, że skoro witryna sklepu jest prowadzona w języku polskim, został podany polski adres, to mamy do czynienia z polską firmą. Dlatego kolejnym naszym krokiem musi być odnalezienie

Przelew "dla Kuby" nie trafi do odbiorcy. Absurd przeciwdziałania "praniu pieniędzy"

również wtedy, gdy przelew będzie dotyczył opłaty za bilet na Kubę, handlu towarami pochodzącymi z Kuby (np. cygara kubańskie, cukier) bądź będzie to przelew na osobę obywatelstwa kubańskiego posiadającą adres zamieszkania na Kubie. Na tym nie koniec. Problemy będą miały również osoby, które będą chciały

Upadłość konsumencka i jej konsekwencje

Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wniosek powinien zawierać następujące informacje:1)   imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz numer PESEL dłużnika, a jeśli dłużnik

Stracił 3000 zł z powodu długu, którego nie miał. Zmienią przepisy

mnie w wyniku informacji pochodzącej od ówczesnego właściciela pojazdu, że auto zostało mi sprzedane w grudniu 2007 r. W bazie danych MTU są nawet informacje na mój temat, jako kupującego - poprawne imię, nazwisko i PESEL. Błędny jest jednak adres zamieszkania. Moje zadłużenie jest wynikiem bezprawnego

Imigranci zarobkowi nie wrócili po świętach do Rosji. Bo cierpieć dla rubla już się nie opłaca

pieniądze swoim rodzinom. - Tyle, ile w tej chwili w Rosji, imigrant może zarobić u siebie. Co ważne, nie musi wynajmować jakiegoś pomieszczenia, do którego w każdej chwili może przyjść policjant i zarzucić, że ma meldunek pod innym adresem. Nie ma obawy przed deportacją - tłumaczył wówczas Karomat Szaripow

Sąd zawinił i wypłacił odszkodowanie. Fiskus na to: to jest dochód

prawdziwe miejsce swojego zamieszkania. Taki wniosek wyciągnął po zapoznaniu się z opinią kuratora, który stwierdził, że Musiał nie przebywa w miejscu zameldowania. Tyle że sędziowie, zlecając opinię, podali kuratorowi zły adres. Mężczyzna złożył więc zażalenie na wysokość alimentów oraz sposób kontaktów z

Jak zamknąć rachunek bankowy?

serwis internetowy lub telefonicznie, a nawet e-mailem, w innych tylko w oddziale lub wysyłając list polecony na adres banku. Radzimy jednak pójść do oddziału. Dowiesz się, czy nie ma przeszkód w zamknięciu konta. Na rachunku może być np. niespłacone zadłużenie. Będziesz mógł też wskazać, co zrobić ze

Pustka zamiast kultury w forcie: to kompromitacja!

Ratusz ogłosił w końcu przetarg na zagospodarowanie Fortu Sokolnickiego, w którym ma powstać centrum kulturalne dzielnicy. To już drugie podejście. W lipcu Hanna Gronkiewicz-Waltz unieważniła konkurs dzielnicy, bo okazało się, że wiceburmistrz Żoliborza Witold Sielewicz ma taki sam adres

Wynajmujący mieszkania próbują podnieść czynsze

dwupokojowe, a o 3,1 proc. za trzypokojowe. - Takie wzrosty są odzwierciedleniem popytu. Studenci zdecydowanie chętniej wynajmują mieszkania większe, by móc zamieszkać ze znajomymi i dzielić koszty - wyjaśnia Kosińska. Równocześnie przyznaje, że od kilkunastu miesięcy zwiększa się liczba mieszkań

Najbardziej prestiżowe adresy w Polsce

klientów Lion's House. Przy czym ujęli w nim zarówno już istniejące budynki, jak i takie, które dopiero powstają. - W niektórych z nich wciąż można zamieszkać, inne mogą być tylko obiektem marzeń - mówią analitycy. Stołeczną listę najbardziej prestiżowych adresów otwiera Rezydencja Opera znajdująca się

Ustawa PZP, Rozdział 3: Konkurs

określa w szczególności: 1) imię i nazwisko albo nazwę (firmę) oraz adres i miejsce zamieszkania (siedzibę) zamawiającego; 2) formę konkursu; 3) szczegółowy opis przedmiotu konkursu; 4) maksymalny planowany łączny koszt wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej; 5) w przypadkach, o

Ważne sprawy emerytów

, Norwegia i Liechtenstein) otrzyma swoje świadczenie na wskazany przez siebie rachunek w kraju zamieszkania, nie ponosząc przy tym żadnych kosztów transferu. Zasada ta dotyczy również państw, z którymi Polska podpisała bilateralną umowę o zabezpieczeniu społecznym (Ukraina, Serbia, Czarnogóra, Bośnia i

Trzy miesiące bez pieniędzy. Bo komornik się pomylił

kobiety, zaś jedyny szczegół, w jakim "parametry" dłużniczki zgadzały się z jego danymi, to... nieszczęsny numer PESEL. Poza nim nie zgadzało się nic - ani nazwisko, ani adres zamieszkania. Wygląda na to, że komornik miał błędny PESEL (i z wygodnictwa nie zweryfikował innych danych) bądź źle go

Pożyczyli 1 tys. zł, do spłaty mają osiem razy tyle. Ofiary chwilówek cierpią po cichu

, muszę zadać pani kilka pytań. I tu padają pytania: z jakiego tytułu mam dochody, od kiedy pracuję, ile zarabiam, czy mam zajęcia komornicze, wreszcie jakiej wysokości pożyczkę chciałabym uzyskać. - Do 4 tys. zł wystarczy tylko dowód osobisty i rachunek za medium na pani adres zamieszkania, prąd, gaz

Rzecznik nie odpuszcza akwizytorom

wypowiedzenie umowy trafiło do kosza. Wystarczy pomyłka w kodzie pocztowym, literówka w adresie zamieszkania czy błędnie napisana nazwa OFE. Takie wnioski odrzucają automatycznie, mimo że mogłyby poprosić o poprawienie błędów, a ich akwizytorzy zyskują czas na zatrzymanie klienta. Początkowo przekonują, a

Pobieraczek.pl ukarany przez UOKiK

Pobieraczek.pl pośredniczy między internautami w wymianie filmów, gier, zdjęć i muzyki. Reklamuje się hasłem "10 dni pobierania za darmo". Akceptując regulamin, użytkownicy podają swoje dane - imię, nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia, e-mail. Jednak - jak ustalił Urząd - dzień

Alimenty na dzieci - będą surowsze kary dla niepłacących. Czy dziadkowie też muszą płacić? Kiedy fundusz alimentacyjny?

, zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki (jeśli dziecko ukończyło 18 lat). Jeśli alimenciarz wyjechał za granicę i nie można ustalić jego adresu zamieszkania, należy dołączyć informację z sądu, że starania wyegzekwowania pieniędzy zostały podjęte, ale okazały się bezskuteczne. Gdy uprawnione do alimentów

Egzekucja alimentów: co czeka osobę, która uchyla się od płacenia?

egzekucyjne. Jak wybrać komornika, który ściągnie alimenty Komornicy działają przy sądach. Wystarczy wejść na stronę internetową lub zadzwonić do biura obsługi interesanta właściwego sądu, by dostać adres i telefon kancelarii komorniczych odpowiednich dla miejsca zamieszkania dłużnika. Można też wybrać

Kto odbiera pisma, gdy podatnik jest na wakacjach?

urzędu skarbowego. Priorytetem jest doręczanie pism bezpośrednio adresatowi. Zazwyczaj są one dostarczane na adres zamieszkania danej osoby. Mogą być jednak również doręczone w jest miejscu pracy lub siedzibie urzędu skarbowego. Jeśli pisma nie można dostarczyć w żaden z tych sposobów, dopuszczalne jest

Obniżenie wieku emerytalnego. Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o emeryturze po reformie

? M.in. imię i nazwisko zainteresowanej/zainteresowanego, data urodzenia, PESEL lub numer dowodu osobistego, adres zamieszkania i do korespondencji, wskazanie rodzaju świadczenia, o które się ubiega. Zakład Ubezpieczeń Społecznych opracował formularz wniosku o emeryturę – EMP. Można go dostać w

Pokémon GO. Świat oszalał

ją pobrać na telefony z systemem operacyjnym Android lub iOS. Reszta świata miała poczekać. Nie poczekała - nie minęły godziny, a internet zalały artykuły tłumaczące, jak ściągnąć aplikację mimo niefortunnego miejsca zamieszkania. Użytkownicy Androida mają łatwiej, ale mniej bezpiecznie: wystarczy

Zakasują konkurencję nowym kontem? W pakiecie lekarz i hydraulik

zamiast numeru konta bankowego jedynie numer telefonu odbiorcy albo adres e-mail, a także debet darmowy przez pierwszych siedem dni. Większość elementów tej oferty nie wymaga szerszego komentarza, więc skupimy się na najważniejszej nowince, czyli na assistance. Bank Millennium, zamiast dawać klientowi

Sąd zawinił i skarb państwa wypłacił odszkodowanie. Skarbówka: należy się podatek

miejsce zamieszkania. Zdanie oparł na podstawie opinii kuratora, który informował, że nie przebywa on w miejscu zameldowania. Tyle że sędziowie zlecając opinię, podali kuratorowi zły adres mężczyzny. Opodatkowane 2 tys. zł odszkodowania Mężczyzna złożył zażalenie na wysokość alimentów oraz sposób

Chroń swoje dane

kontaktów klientów indywidualnych oraz firm. Najcenniejsze są te, zawierające dane takie jak PESEL czy numer dowodu osobistego. Za te żąda się najwięcej pieniędzy. Rekord, czyli wpis dotyczący jednego klienta, kosztuje nawet złotówkę. Podstawowe bazy, zawierające imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer

Prezydent Warszawy o reprywatyzacji: Nie ma dla Warszawy ważniejszej kwestii niż ostateczne pochowanie Bieruta

w Warszawie. - Należy wpisać do warunków przetargu wymóg, że audytor nie może brać udziału w reprywatyzacji. Ratusz odmówił "Wyborczej" listy adresów roszczeń przejętych przez mec. Roberta Nowaczyka. Przegraliście tę sprawę w samorządowym kolegium odwoławczym. Dlaczego to nie może być

Miałem stłuczkę. Jak się starać o odszkodowanie?

, adres zamieszkania, numer telefonu, nr dowodu osobistego); dane na temat polis OC (ubezpieczyciel - adres oddziału, numer polisy, okres ubezpieczenia) WAŻNE: sprawdź, czy dane na polisie zgadzają się z rzeczywistością (czy polisa dotyczy faktycznie tego pojazdu), dane na temat samochodów (marki, model

Sanatorium za darmo!

można znaleźć w internecie na www.zus.pl/files/dpir/Wniosek_o_rehabilitacje.pdf We wniosku powinny się znaleźć: dane pacjenta, adres zamieszkania, opis schorzenia i uzasadnienie konieczności rehabilitacji. Wypełniony przez lekarza wniosek składamy w swoim oddziale ZUS. Jeżeli mamy dokumentację medyczną

Olgierd Łukaszewicz wypowiedział wojnę lombardziarzowi rujnującemu ludzi. Pomogli Duda i Seremet

mężem. Założyła nową rodzinę, zamieszkała w Szczecinie. Ale trzy lata temu w drzwiach jej nowego domu stanął Wiesław B., o którego istnieniu starała się zapomnieć. Właściciel lombardu stanowczo domagał się 350 tys. zł. Stwierdził, że te 2 tys., które jej dał siedemnaście lat temu, to była wysoko