adres zamieszkania

sprawdź też:

zamieszkanie

Angelina Kosiek

Urzędnicy ostrzegają przed nowymi dowodami. "Będą kłopoty"

Urzędnicy ostrzegają przed nowymi dowodami. "Będą kłopoty"

Urzędnicy z kieleckiego ratusza obawiają się, że nowe dowody osobiste sprawią sporo kłopotów i zamieszania. Przewidują, że skoro nie będzie w nich adresu zamieszkania, będą musieli wypisywać mnóstwo zaświadczeń osobom zainteresowanym wzięciem kredytu czy założeniem konta w banku.

Nie mógł wycofać zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zgodę na przetwarzanie danych można cofnąć, składając dyspozycję na trzy różne sposoby - w oddziale banku, telefonicznie lub listownie. Niestety, nie zawsze. Przekonał się o tym nasz czytelnik, który po rezygnacji z usług banku zmienił dowód i adres zamieszkania.

MF: Podatnicy wygenerowali 2,4 mln mikrorachunków podatkowych

zawsze będzie taki sam, nawet gdy podatnik zmieni adres zamieszkania, właściwość urzędu skarbowego czy nazwisko. Mikrorachunek podatkowy służy tylko do wpłat podatku. Zwroty nadpłat i podatków będą realizowane na dotychczasowych zasadach, czyli np. na ROR. (ISBnews)  

Prezydent podpisał nowelizację, wprowadzającą nowy system poboru opłat drogowych

nazwisko lub nazwę właściciela, posiadacza albo użytkownika pojazdu, adres zamieszkania lub adres jego siedziby; - numer PESEL, numer identyfikacji podatkowej albo inny numer identyfikacyjny,za pomocą którego właściciel, posiadacz albo użytkownik pojazdu jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od

ZUS zapłaci za sanatorium. Kto ma szansę na wyjazd?

ZUS zapłaci za sanatorium. Kto ma szansę na wyjazd?

wystawiony na dowolnym formularzu. Powinien zawierać: - imię i nazwisko, - PESEL, - adres zamieszkania i numer telefonu, - rozpoznanie medyczne, - opinię lekarza, czy po przeprowadzeniu rehabilitacji istnieje pozytywne rokowanie odzyskania zdolności do pracy, - dokumentację medyczną (np. karty informacyjne

Kserowanie dowodów na cenzurowanym. GIODO daje klientom oręż

Kserowanie dowodów na cenzurowanym. GIODO daje klientom oręż

nazwiska i imiona, imiona rodziców, miejsce i data urodzenia, adres miejsca zamieszkania i adres korespondencyjny (jeżeli jest on inny niż adres miejsca zamieszkania), numer PESEL, nazwa, seria i numer dowodu osobistego. Czytaj też: A co ze skanowaniem i kserowaniem naszych dowodów przez banki? Oto kilka

Informacje o odrzuceniu oferty przetargowej

Informacje o odrzuceniu oferty przetargowej

aktualnie obowiązujących regulacji ustawy Pzp zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o: - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano

Dostałeś nakaz zapłaty z e-sądu? Możesz napisać sprzeciw

Dostałeś nakaz zapłaty z e-sądu? Możesz napisać sprzeciw

nie była, a cóż dopiero mówić o adresie zamieszkania w tym mieście. Kobiecie zaświtała myśl, że sprawa dotyczy kogoś innego. Próbowała to wytłumaczyć komornikowi, ale usłyszała tylko: „Narobiłaś, babo, długów, teraz musisz zapłacić”. Miesiąc później komornik zajął dużą część jej renty, a

Są sposoby na alimenciarzy. Sąd, komornik, alimenty natychmiastowe

Są sposoby na alimenciarzy. Sąd, komornik, alimenty natychmiastowe

wierzycielami. Zmieniają adres, wyjeżdżają za granicę. Jeśli drugi rodzic dysponuje prawomocnym wyrokiem sądu, który przyznał dziecku alimenty, powinien złożyć do sądu okręgowego, właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka, wniosek o ściągnięcie alimentów. We wniosku należy wpisać nazwę kraju, w którym

Założył konto w Getinie. Stracił dostęp do pieniędzy

Odpowiedź banku: Weryfikacja umowy podpisanej przez Klienta, pod względem zawartych w niej danych, jest obowiązkiem każdej instytucji finansowej. Ma to szczególne znaczenie w przypadku umów ramowych, jak ma to miejsce w opisanej sprawie, gdyż na jej mocy klient zyskuje dostęp do wielu produktów fina

Pułapka! Niektórzy Polacy pracujący za granicą będą musieli składać PIT-y w Polsce

Pułapka! Niektórzy Polacy pracujący za granicą będą musieli składać PIT-y w Polsce

podatnik nie składał formularza ZAP- 3 ze wskazaniem zagranicznego adresu zamieszkania dla celów podatkowych, organy zakładają, że miejscem zamieszkania podatnika jest nadal Polska, i w takim przypadku podatnik ma obowiązek zadeklarować w Polsce dochody z całego świata, w tym z Austrii i Słowenii &ndash

Wybór najkorzystniejszej oferty - zawiadomienie

Wybór najkorzystniejszej oferty - zawiadomienie

)  wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli

Upewnij się, w jakich terminach informować o dokonywaniu czynności w postępowaniu

Upewnij się, w jakich terminach informować o dokonywaniu czynności w postępowaniu

komornika : Licytacje komornicze z całego kraju Przepisy Pzp Znowelizowany art. 92 ust. 1 ustawy Pzp wskazuje, że zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli

Doręczanie wypowiedzeń umów o pracę w dobie koronawirusa

Doręczanie wypowiedzeń umów o pracę w dobie koronawirusa

wysyłane na adres zamieszkania pracownika. Taki sposób doręczenia pozwala na zachowanie formy pisemnej, wprowadzając jednak element niepewności co do daty złożenia oświadczenia woli. Abstrahując od czynników niezależnych od stron stosunku pracy (jak np. szybkość działania operatora

Chory? Jedź do sanatorium. Zapłaci ZUS

Chory? Jedź do sanatorium. Zapłaci ZUS

prewencji rentowej ZUS. Dokument może być sporządzony na dowolnym formularzu. Ważne, aby były w nim następujące dane: imię i nazwisko chorego, PESEL, adres zamieszkania i numer telefonu, rozpoznanie medyczne w języku polskim, opinia, czy po przeprowadzeniu rehabilitacji istnieje pozytywne rokowanie

Umowa kupna sprzedaży samochodu doc

[ POBIERZ PLIK ] Umowa kupna sprzedaży samochodu.doc  UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY SAMOCHODU Umowa zawarta w dniu ........................................... w ................................................ Pomiędzy: Sprzedającym: Imię i nazwisko Adres zamieszkania Seria i numer dowodu

Jak się starać o kartę dużej rodziny?

Jak się starać o kartę dużej rodziny?

Empatia.mpips.gov.pl lub w gminie, w miejscu zamieszkania rodziny. Karta plastikowa ma jeden ogólnopolski wzór. Znajdują się na niej imię i nazwisko użytkownika, numer PESEL, data ważności karty i jej numer, opis alfabetem Braille’a oraz zabezpieczenia przed jej podrobieniem. Jeśli składamy wniosek również o

ZUS pyta emerytów, czy żyją. Sprawdź, co się stanie, jeśli nie odpowiesz

ZUS pyta emerytów, czy żyją. Sprawdź, co się stanie, jeśli nie odpowiesz

oświadczam, że pozostaję przy życiu i zamieszkuję pod wskazanym adresem". Taka dość dramatyczna treść wzbudzała niepokój seniorów, część z nich odpisywała ZUS-owi: „oświadczam że żyję i jednocześnie pytam, czy nadal żyje urzędnik, który wymyślił taki formularz”. Zakład  postanowił więc

500 zł dla osób z niepełnosprawnościami. Kiedy złożyć wniosek? Sprawdź kryteria i niezbędne formalności

500 zł dla osób z niepełnosprawnościami. Kiedy złożyć wniosek? Sprawdź kryteria i niezbędne formalności

paszportu, adres miejsca pobytu lub ostatniego miejsca zamieszkania, adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania. Do wniosku trzeba dołączyć orzeczenie o niepełnosprawności. A osoby pobierające emeryturę i rentę zagraniczną muszą dodatkowo okazać dokument potwierdzający prawo do tych

Rząd wspiera matki z czwórką dzieci i "rozdaje" im emerytury. Sprawdź, kto może liczyć na nowe świadczenie

Rząd wspiera matki z czwórką dzieci i "rozdaje" im emerytury. Sprawdź, kto może liczyć na nowe świadczenie

paszportu, adres miejsca zamieszkania, miejsca pobytu lub ostatniego miejsca zamieszkania – w przypadku osoby nieposiadającej adresu miejsca zamieszkania, adres do korespondencji – jeśli jest inny niż adres zamieszkania. * Żądanie wnioskodawcy, w którym wskazuje świadczenie, o jakie się ubiega

Kuriozalne zachowanie Inspekcji Pracy. Pani Krystyna poprosiła PIP o szybką poradę, niestety mailem. I się zaczęło...

Kuriozalne zachowanie Inspekcji Pracy. Pani Krystyna poprosiła PIP o szybką poradę, niestety mailem. I się zaczęło...

kodeksu postępowania administracyjnego". I uściśliła: "Zgodnie z przepisami podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych. Zgodnie z brzmieniem § 12 ust. 5 i 6 Zarządzenia

Rząd zaostrzył przepisy wobec alimenciarzy unikających płacenia alimentów na dziecko. Kary grożą też pracodawcy pomagającemu dłużnikowi

Rząd zaostrzył przepisy wobec alimenciarzy unikających płacenia alimentów na dziecko. Kary grożą też pracodawcy pomagającemu dłużnikowi

, zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki (jeśli dziecko ukończyło 18 lat). Jeśli alimenciarz wyjechał za granicę i nie można ustalić jego adresu zamieszkania, należy dołączyć informację z sądu, że starania wyegzekwowania pieniędzy zostały podjęte, ale okazały się bezskuteczne. Gdy uprawnione do alimentów

Poczta Polska dostała dostęp do żyły złota. Czy nasze dane są bezpieczne?

informacje o ich zamieszkaniu - Polacy często mieszkają bowiem poza meldunkiem. Tylko tu są też dane umożliwiające ustalenie liczby uprawnionych do głosowania. Czy Poczta Polska jest w ogóle przygotowana do zarządzania podobnego rodzaju bazami? Polacy się boją wycieków Aż 60 proc. Polaków boi się, że w

Koronawirus. Jak ustanowić pełnomocnika? Kto może nim zostać?

uzależnionym od charakteru czy nastroju pracowników różnych instytucji, warto posługiwać się pełnomocnictwem udzielonym na piśmie i zawierającym zakres udzielonego pełnomocnictwa. Oprócz zakresu dokument powinien zawierać dane i mocodawcy, i pełnomocnika: imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, nazwę i

Rejestracja w urzędzie pracy. Jak to zrobić?

. Informują, że dokumenty i wnioski należy składać online przy użyciu profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego. Niektóre urzędy pracy, np. warszawski, dla osób, które nie mają możliwości dokonania rejestracji przez internet, uruchomiły możliwość wysłania kompletu dokumentów drogą pocztową na adres urzędu

ZUS i Ministerstwo Finansów będą się wymieniać informacjami o obywatelach

ZUS dostanie od resortu m.in.: NIP, REGON, adresy zamieszkania i korespondencji, dane wspólników w spółkach, informacje o współmałżonkach, kwoty składek i informacje o deklaracjach podatkowych. Resort od ZUS otrzyma m.in.: informacje o stopniu niepełnosprawności, wysokości składek, wymiar czasu

Jak przedsiębiorca może bronić się przed niekorzystnymi decyzjami ZUS? Jak uniknąć kar? Poradnik dla przedsiębiorcy krok po kroku

zdrowotnemu. O tym, czy ktoś powinien płacić składkę zdrowotną, decyduje bowiem NFZ. Co powinien zawierać wniosek złożony do ZUS Jeżeli chcesz złożyć wniosek, zamieść w nim następujące informacje: * nazwę firmy, * adres siedziby firmy/adres zamieszkania przedsiębiorcy, * adres do korespondencji w przypadku

Rząd przyjął projekt ustawy Ordynacja podatkowa, która wejdzie w życie w 2021 r.

. "Dane wskazane w zgłoszeniu identyfikacyjnym i przechowywane w Centralnym Rejestrze Podatników Krajowej Ewidencji Podatników będą podstawą do ustalenia adresu miejsca zamieszkania oraz adresu siedziby do celów doręczania pism. Usprawni to doręczanie korespondencji i zminimalizuje spory na tym tle

Do sanatorium z NFZ lub ZUS

rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS”. Dokument może być sporządzony na dowolnym formularzu. Ważne, aby były w nim następujące dane: ( imię i nazwisko chorego, ( PESEL, ( adres zamieszkania i numer telefonu, ( rozpoznanie medyczne w języku polskim, ( opinia, czy po przeprowadzeniu

Samochód za rozliczony PIT

podatników, którzy rozliczą PIT za 2015 w Urzędzie Skarbowym Legionowie, podając adres zamieszkania zlokalizowany na terenie gminy Wieliszew. Loteria trwa od 1 lutego do 8 maja.  Losowanie nagród nastąpi w trakcie Święta Gminy Wieliszew, które zaplanowano na 4 czerwca. Zgłosić swój udział w loterii

Polacy nie lubią się przeprowadzać

się w 2011 r. Po zebraniu wyników okazało się, że tylko 1,4 proc. Polaków zmieniło krajowy adres zamieszkania. Przy czym ponad połowa z nich (0,74 proc. ogółu populacji) przeprowadziła się w obrębie jednego z 66 ówczesnych regionów statystycznych NUTS 3. - To oznacza, że tylko 0,66 proc. Polaków rok

Opiekunka do starszej osoby. Ile kosztuje pomoc i czy trzeba płacić składki i podatki?

16 zł za godzinę w dzień powszedni; w weekendy – od 15 do 20 zł. Kiedy potrzebna jest stała opieka nad ciężko chorym seniorem, trzeba się liczyć z wydatkiem od 200 do 350 zł za dobę. W takiej sytuacji warto pomyśleć, czy nie zatrudnić kogoś, kto zamieszka z naszym bliskim pod jednym dachem w

Program "Rodzina 500+". Policja zatrzymała podejrzewanych o oszustwo

płatnej bramki SMS-owej, za której przejście trzeba było zapłacić ponad 25 zł. - Przez całą noc prowadziliśmy działania operacyjne, które pozwoliły na ustalenie imienia i nazwiska oraz adresu osoby podejrzewanej o utworzenie tej strony - dodaje kom. Szumiata. Ten adres to mieszkanie w Poznaniu, sprawa

UOKiK ostrzega przed Polskim Centrum Telemedycznym

licytacji mieszkania, zajęcia emerytur, rent, zajęcia sprzętu elektronicznego, elektrycznego i innych wartościowych przedmiotów z miejsca zamieszkania, ZAPŁAĆ I ZAKOŃCZ POSTĘPOWANIE WINDYKACYJNE!!! Zanim będzie za późno!!!, (...) - Kancelaria Spraw Sądowych i Windykacyjnych (...) w przypadku braku wpłaty

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

takich, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej, po numerach PESEL. Formularz aktualizacyjny to teraz ZAP-3. Służy on do zgłaszania: aktualnego adresu miejsca zamieszkania, danych kontaktowych, czyli na przykład numeru telefonu czy adresu email oraz informacji dotyczących rachunku osobistego

Jak wyjechać do sanatorium z ZUS za darmo

były w nim: imię i nazwisko chorego, PESEL, adres zamieszkania i numer telefonu, rozpoznanie medyczne w języku polskim, opinia, czy po przeprowadzeniu rehabilitacji istnieje pozytywne rokowanie odzyskania zdolności do pracy. Uwaga! Pacjent sam może dostarczyć wniosek lekarzowi. Wzór można znaleźć pod

Od 1 marca nowe dowody osobiste. Bez adresu zameldowania, koloru oczu, wzrostu i skanu podpisu

obowiązku meldunkowego, który przez wielu traktowany był jako relikt PRL. Te zapowiedzi powoli zaczynają się materializować. Co się zmieni? - Nowy dowód nie będzie zawierał już informacji o adresie zameldowania, kolorze oczu i wzroście. Zniknie także skan podpisu posiadacza dokumentu - wyjaśnia Małgorzata

Tacit wprowadza Apartamenty Park Lane, planuje hotel we Wrocławiu

kraju, które wyrosły w ostatnich latach i stoją za nimi spełnieni ludzie. Nasze apartamenty cieszą się dużym zainteresowaniem z ich strony jako kolejny adres do zamieszkania" – wskazała prezes Tacit. Zapowiedziała jednocześnie, że kolejna inwestycja Tacit Investment to hotel we Wrocławiu na

Rząd przyjął projekt ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

CEIDG zaświadczenie zawierające dane dotyczące adresu jego zamieszkania oraz innych danych niejawnych (np. PESEL)" - czytamy dalej. Zmiana nastąpi również w poszerzeniu zakresu danych zawartych we wpisie do CEIDG. Dane będą uzupełnione m.in. o informacje dotyczące np. przedstawiciela ustawowego

Parlament Europejski przyjął przepisy ułatwiające transgraniczne zakupy w sieci

konsumentów ze względu na ich narodowość lub miejsce zamieszkania, która nigdy nie powinna mieć miejsca w naszej zjednoczonej Europie. Udowodniliśmy, że Unia Europejska może przynieść konkretne rezultaty obywatelom całej Europy, przynosząc pozytywne zmiany w ich codziennym życiu" - powiedziała poseł

Zmiany dla kierowców. Prawo jazdy bez adresu, zmiany w egzaminach, nowe wymogi

Brak adresu zamieszkania to najważniejsza zmiana w prawach jazdy, która obowiązuje od początku marca. Tym samym dokument upodabnia się do dowodu osobistego, w którym już od paru lat widnieje znacznie mniej danych osobowych niż kiedyś. Dla nas to oszczędność. Brak danych adresowych oznacza, że nie

Turyści uciekają z hoteli. Wolą apartament na wynajem

wynajmie krótkoterminowym nie ma zastosowania Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy, czyli nie ma zagrożenia, że turysta zamieszka na zawsze.  Dlatego coraz więcej osób inwestuje w mieszkania na wynajem dla turystów. – Duża liczba ofert najmu krótkoterminowego to przede

Rejestry, które ułatwiają życie dziedziczącym. Jak potwierdzić dziedziczenie? Gdzie szukać testamentu?

postanowienia oraz dane spadkodawcy – adres ostatniego miejsca zamieszkania oraz data i miejsce śmierci. Informacja o każdej zmianie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku czy jego uchyleniu (wydana przez sąd, jak i notariusza) trafia do Rejestru Spadkowego. Ma to zapobiec sytuacji, w której w jednej

Kontrahent nie zapłacił? To nie koniec świata...

nim takie dane jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania osoby je sporządzającej oraz adres siedziby firmy. Trzeba podać także dane dłużnika, np. z faktury lub z umowy. Czyli: imię, nazwisko, adres w przypadku osoby fizycznej lub nazwę i adres siedziby w przypadku osób prawnych. * Po trzecie: trzeba

Katarzyna twierdziła, że dostała od gości weselnych aż 120 tys. zł, ale nie miała dowodu. Sąd jej nie uwierzył i nałożył podatek

. Fiskus jednak nie dał wiary jej wyjaśnieniom, tym bardziej że nie przedstawiła żadnych dokumentów ani nie chciała ujawnić listy gości weselnych, nie mówiąc już o adresach ich zamieszkania. Kobieta przekonywała, że koperty z pieniędzmi były bezimienne, a ona nie chciała pytać, kto ile darował, bo to jest

Jak potwierdzić prawo do spadku? Jak otrzymać notarialne poświadczenie dziedziczenia?

zamieszkania zmarłego złożyć pisemny wniosek o stwierdzenie nabycia spadku (spadkobiercy nie muszą składać go razem). We wniosku trzeba podać imię, nazwisko i adres spadkodawcy (zmarłego) oraz potencjalnych spadkobierców. Musimy dołączyć także: akty stanu cywilnego ustawowych spadkobierców (w przypadku kobiet

Zarejestrują ci w domu firmę. Dowiesz się z rachunków

musi to też być stały adres zamieszkania zgłaszającego. - Urzędnicy muszą polegać na oświadczeniu i uczciwości biznesmenów, nie możemy każdego prześwietlać. To ewidentnie sprawa dla policji. Wyrejestrowanie firmy jest możliwe po sprawdzeniu przez nas danych w urzędzie skarbowym - mówi Joanna Grajter

Dodatki i wsparcie finansowe na dzieci. Sprawdź, komu przysługują i jak się o nie starać

przyjmują te same instytucje, które zajmują się świadczeniem 500+, czyli urzędy gmin, miast, MOPS-y, powiatowe centra pomocy rodzinie. Wniosek nie wymaga wielu dokumentów, wystarczą dane dziecka i rodziców, adres szkoły, do której dziecko uczęszcza, oświadczenie o niepełnosprawności w przypadku dzieci

Lewe zwolnienia. ZUS złapał setki osób na L4

, w większych takie kontrole mogą przeprowadzić samodzielnie pracodawcy. ** Drugą przeprowadzają lekarze orzecznicy w sytuacji, gdy stwierdzą, że zwolnienie zostało wydane niezgodnie ze stanem rzeczywistym. Wzywają wtedy chorego lub jadą do miejsca jego zamieszkania, bo przeważnie osoba na zwolnieniu

Apartamenty dla milionerów. Najdroższe polskie adresy

mieszkalna nie tylko w kraju, ale także w tej części Europy". Ów krakowski projekt zakładający renowację budynku, którego początki sięgają XVI wieku, oraz dobudowę nowoczesnej części apartamentowej znalazł się właśnie na liście najbardziej prestiżowych adresów w Polsce. Opracował ją Lion's Bank na

W którym momencie postępowania zamawiający może odrzucić ofertę?

zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; wykonawcach, których

Jak znaleźć mieszkanie dla studenta?

wynajmowania mieszkań, dlatego coraz częściej decydują się oni na zamieszkanie w trzy-, czteroosobowych grupach. Najmują wówczas mieszkania dwu- i trzypokojowe położone w pobliżu uczelni. W stolicy miesięczne koszty wynajęcia dwupokojowego mieszkania przez cztery osoby to przeciętnie 522 zł na osobę plus

Kto może pojechać do sanatorium z ZUS? [PORADNIK]

zamieszkania i numer telefonu, * rozpoznanie medyczne w języku polskim, * oraz opinię czy po przeprowadzeniu rehabilitacji istnieje szansa odzyskania zdolności do pracy. Uwaga! Pacjent sam może dostarczyć formularz lekarzowi. Wzór można znaleźć w internecie pod adresem www.zus.pl/rehabilitacja. Sporządzony

Bank nie wykonał prostej dyspozycji klienta. Zapłaci 5900 zł?

wyciągi z karty kredytowej od kolejnego miesiąca były doręczane na nowy adres zamieszkania. Bank niestety nie podszedł do sprawy poważnie. "W czerwcu 2010 r. nie otrzymałem wyciągu na nowy adres. Udałem się do tej samej placówki banku prosząc o jak najszybsze dokonanie zmian adresu do korespondencji

Rząd przyjął projekt ustawy o utworzeniu rejestru przewoźników drogowych

zawodu przewoźnika drogowego, będą jawne i publicznie dostępne, z wyjątkiem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia oraz adresu zamieszkania zarządzającego transportem oraz osoby fizycznej uprawnionej do wykonywania zadań zarządzającego transportem mikroprzedsiębiorcy. Natomiast dane

Rozliczenie PIT. Jak przekazać 1 proc. podatku w mądry i szybki sposób

. subkonto). Jeżeli podatnik składa kilka zeznań podatkowych, to w każdym z nich może wskazać OPP i w każdym może być to inna organizacja. W formularzach PIT są rubryki, w których podatnik może wyrazić zgodę na to, by urząd skarbowy przekazał jego dane (imię, nazwisko, adres i kwotę 1 proc.) wybranej

Jak wyjechać do sanatorium z ZUS

zamieszkania i numer telefonu, * rozpoznanie medyczne w języku polskim, * oraz opinię, czy po przeprowadzeniu rehabilitacji istnieje szansa odzyskania zdolności do pracy. Polecamy poradnik: Jak dostać rentę Uwaga! Pacjent sam może dostarczyć formularz lekarzowi. Wzór można znaleźć w internecie pod adresem

Przymusowe mediacje dla par z dziećmi, podwyżki opłat, zmiany w orzekaniu o winie. Jak się rozwieść?

zamieszkania powoda, czyli tego, kto składa pozew. Czytaj też:  Testament na wszelki wypadek. Jak i kiedy go spisać? Co powinien zawierać pozew rozwodowy? Konieczne będą: imiona i nazwiska stron, czyli powoda i pozwanego, oraz ich pełnomocników, adresy (Uwaga! Gdy nie można ustalić miejsca pobytu

Ustawa Prawo zamówień publicznych (PZP), Dział II: Przepisy szczególne, Rozdział 3: Konkurs

. 116. 1. Zamawiający przeprowadza konkurs na podstawie ustalonego przez siebie regulaminu konkursu. 2. Regulamin konkursu określa w szczególności: 1) imię i nazwisko albo nazwę (firmę) oraz adres i miejsce zamieszkania (siedzibę) zamawiającego; 2) formę konkursu; 3) szczegółowy opis przedmiotu

Ktoś zarejestrował firmę na ich adres. Prawo chroni ich tylko teoretycznie

zrobić zakupy na kredyt. W polu "adres" przy umowie kredytowej oszuści - dwoje starszych ludzi i ich syn, stolarz znany na Opolszczyźnie z przestępstw finansowych - wpisywali swoje miejsce zamieszkania. Tym sposobem odbierali od kuriera towary: laptopy, aparaty fotograficzne, telewizor LCD

Rodzic nie płaci alimentów na swoje dziecko? Wystąp o alimenty do Funduszu Alimentacyjnego

albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego. Jeśli alimenciarz wyjechał za granicę i nie można ustalić jego adresu zamieszkania, należy dołączyć informację z sądu, że starania wyegzekwowania pieniędzy zostały podjęte, ale okazały się bezskuteczne. Gdy uprawnione do alimentów dziecko jest

Założył konto w banku i o nim zapomniał. Po latach zajęcie komornicze. Tak banki grają w listy

oddziałach Banku lub za pośrednictwem usługi telefonicznej". Przecież pan tam mieszkał! Są też banki stosujące inny manewr - doręczają informacje o zmianach taryf poprzez wysłanie klientom listu zwykłego na adres zgłoszony w umowie jako miejsce zamieszkania lub zameldowania klienta. I twierdzą, że skoro

Jak łatwo wrobić w kredyt

internetowego i zrobić zakupy na kredyt. W polu "adres" przy umowie kredytowej oszuści - dwoje starszych ludzi i ich syn stolarz - wpisywali swoje miejsce zamieszkania. Tym sposobem odbierali od kuriera towary: laptopy, aparaty fotograficzne, telewizor LCD. Kiedy kilka miesięcy później zaczęły

E-handel. Skąd firmy internetowe wiedzą, co chcemy kupić? Każdy klik to ślad w sieci

wyszukiwarkę Google'a zostawia ślad. Ślad ten analizują maszyny przetwarzające miliardy danych każdego dnia. I tworzą nasz profil. Skąd mają informacje? Wiek, płeć – z portali społecznościowych. Miejsce zamieszkania lub pochodzenia – z GPS-ów, na które godzimy się w aplikacjach mobilnych czy

Rząd przyjął projekt ustawy o systemie monitorowania przewozu towarów

przewoźnikowi i podmiotowi odbierającemu. Ponadto, przewoźnik korzystając z komputera, będzie musiał zgłosić do systemu: swoje dane (imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby) oraz swój NIP (albo numer za pomocą którego jest identyfikowany na potrzeby poboru VAT), numer rejestracyjny

Powolne zanikanie NIP. Fiskusowi wystarczy PESEL

zidentyfikowani przez administrację podatkową. Od 1 stycznia 2012 r. nie będą już musieli aktualizować danych związanych z NIP. Aktualizacja danych będzie konieczna, gdy adres zamieszkania podatnika będzie inny niż jego adres zameldowania. Firmom, które nadal będą musiały posiadać NIP, od lipca 2011 r. będzie on

Wielkie zasysanie danych PESEL przez komorników

windykacyjne. Dla windykatora wiedza na temat tego, kto ma dług (np. jego aktualny adres zamieszkania), to pieniądz - wyjaśnia nasz informator. Krajowa Rada Komornicza zaniepokojona informacjami z prokuratury oczekuje na wyniki śledztwa.

Rządowi prawnicy krytykują "ustawę o ziemi". Jest sprzeczna z konstytucją?

jest położona nieruchomość rolna, którą chce kupić (art. 52 konstytucji). Nijak się to ma także do art. 52 ust. 1, który daje swobodę w wyborze miejsca zamieszkania. Dlaczego - pytają prawnicy w opinii - ustawodawca wprowadza przepis, że rolnikiem jest ten, którego dochody z rolnictwa stanowią co

Dłużnik mimo woli. Jak radzić sobie z komornikiem

wszedłem na moje konto w ING Banku Śląskim i zastałem niemiłą niespodziankę, stwierdziłem, że brakuje na koncie oszczędnościowym 8077,51 zł, a na rachunku bieżącym pojawił się minus w kwocie 1358,15 zł. Pan w banku poinformował mnie, że mam zajęcie komornicze, i podał mi adres kancelarii komornika. Udałem

Wielki wyciek danych z największego polskiego serwisu erotycznego

można się domyślać, wiadomości, w których ludzie umawiają się na spotkania, podając swoje prawdziwe dane - choćby adresy zamieszkania czy nazwiska. Okup za zdjęcia Nie wiadomo, czy złodzieje wykradli całą bazę danych, czy tylko jej część. Niemniej taki zestaw danych może ogromnie obciążyć jego

Najem okazjonalny: czy trzeba się go bać?

(imię, nazwisko, PESEL, numer dowodu osobistego), kontaktowe (adres zameldowania, telefony, e-mail, miejsce pracy, telefon do pracy, miejsce dotychczasowego zamieszkania i telefon do właściciela tego mieszkania), a także dane kontaktowe do co najmniej dwóch osób z grona najbliższych. W takiej ankiecie

4 lata skutecznej wojny z telekomem

Katarzyna Gryga była abonentką TP SA. Po zmianie miejsca zamieszkania wypowiedziała umowę. Klientkę poinformowano, że nie zalega z płatnościami. Był rok 2008. Jednak 17 marca 2011 r. do gry wszedł komornik. Gryga pracowała na podstawie umowy-zlecenia w Ministerstwie Kultury jako prawnik. Komornik

Zgłoś się na na stypendia krajowe i zagraniczne. Trwa wiosenny nabór

adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mają status studenta i nie ukończyły 26. roku życia, mają status doktoranta lub są zatrudnione na stanowisku asystenta i nie ukończyły 30. roku życia. Wnioski aplikacyjne składa się w formie elektronicznej do 31 marca 2017 r. Więcej na

Banki zaczęły podpowiadać, gdzie znajdziesz najlepsze rabaty

podaje on imienia i nazwiska, adresu zamieszkania i numeru konta bankowego, ale... nie musi. Wystarczy, że aplikacja z czasem "się dowie", gdzie właściciel danego telefonu chodzi w czasie zakupów, do jakich marek ma słabość, a których nie trawi, które promocje obserwuje, a których nie. To z

Jak ochronić się przed wyłudzeniami w sieci

czasem po prostu pakiet danych typu: imię, nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, data urodzenia. Dzięki takim informacjom i odrobinie sprytu internetowy złodziej może wziąć na nas chwilówkę w firmie pożyczkowej, a potem na wiele sposobów wyprać te pieniądze i zniknąć w wirtualnej przestrzeni. A

Z dłużnikiem przed sądem. Jak odzyskać swoje pieniądze?

napisać swoje dane teleadresowe, pamiętając o numerach PESEL, NIP i adresie zamieszkania oraz korespondencyjnym. Ten sam zestaw danych trzeba podać w odniesieniu do dłużnika. * Po trzecie: Pismo do sądu musi mieć odpowiednią nazwę: "Pozew o zapłatę w postępowaniu upominawczym". W pozwie trzeba

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zakres działania

ogłasza się przez umieszczenie ogłoszenia w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ogłoszenie powinno zawierać: 1) nazwę i adres Urzędu; 2) określenie stanowiska; 3) wymagania

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zakres działania

ogłasza się przez umieszczenie ogłoszenia w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ogłoszenie powinno zawierać: 1) nazwę i adres Urzędu; 2) określenie stanowiska; 3) wymagania

Nadchodzą zmiany w abonamencie RTV. Ile zapłacimy? Wszystko, co trzeba wiedzieć

przyszło na adres mieszkania, w którym Modzelewska nie mieszkała od 10 lat. A o jego istnieniu dowiedziała się dopiero w dzień ściągnięcia jej zadłużenia przez urząd skarbowy, czyli 8 września 2016 r. Nowy właściciel mieszkania, jak twierdzi Modzelewska, zarejestrował pod jej dawnym adresem swój telewizor

Ściąganie alimentów będzie bardziej skuteczne

, stawce podatku, wysokości opłaconego podatku. Jeżeli posiadasz gospodarstwo rolne, trzeba dołączyć: zaświadczenie właściwego organu gminy; nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego. Jeśli alimenciarz wyjechał za granicę i nie można ustalić jego adresu zamieszkania, należy

Rewolucja w rentach. Kto będzie orzekał o rencie, przyznawał i jak ją uzyskać?

leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS”. Dokument może być sporządzony na dowolnym formularzu. Ważne, aby były w nim: - imię i nazwisko chorego, - PESEL, - adres zamieszkania i numer telefonu, - rozpoznanie medyczne w języku polskim, - opinia, czy po przeprowadzeniu rehabilitacji istnieje pozytywne

Senat przyjął ustawę o krajowym zasobie nieruchomości. A tam przepisy o eksmisji na bruk i wycince lasów pod "Mieszkanie plus"

wyraźnie jest wskazana konieczność dostarczenia przez najemcę poświadczenia, że będzie on miał gdzie zamieszkać w momencie opuszczenia wynajmowanego lokalu. Nazwijmy to adresem ratunkowym. A przy najmie instytucjonalnym takiego zapisu nie ma. Czy to jest przeoczenie, czy celowa niesymetryczność? - dociskał

Wyprawka 300+. Dla kogo te pieniądze i jak się o nie starać?

+? Musimy napisać wniosek do gminy. Dokładne adresy będą podawane w każdej z nich. Uwaga! Wybieramy urząd gminy lub miasta „właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze”, czyli tam, gdzie mieszkamy, a nie tam, gdzie jesteśmy zameldowani. Jak

PIT 2019. Jak samodzielnie rozliczyć się z fiskusem. Sprawdź, co można odpisać od podatku [PORADNIK]

. Większość kosztów uzyskania przychodu jest zryczałtowana, np. koszty pracownicze albo z umów-zleceń. Jeśli nie chcemy wykazywać większych kosztów udokumentowanych dowodami ich poniesienia, wystarczy poinformować pracodawcę o miejscu zamieszkania lub liczbie miejsc pracy. O kosztach rozliczanych samodzielnie

Trzy lata targów klienta z bankiem o polisę za 150 franków

względu na zmianę miejsca zamieszkania adresata (tu racja leży po stronie banku, bo klient powinien poinformować go o zmianie adresu do korespondencji). O rzekomym niedopełnieniu formalności mój czytelnik dowiedział się dopiero w 2014 r., kiedy dotarł do niego któryś z kolejnych monitów. Od tamtego czasu

Ile zapłacimy za abonament RTV? Rząd szykuje rewolucyjne zmiany

zamieszkania albo adres siedziby lub adres korespondencji, *adres udostępniania usług płatnej telewizji, *PESEL, REGON, NIP lub KRS. Rezygnacja z abonamentu RTV – Propozycja umożliwia jednej firmie korzystanie z baz danych innych prywatnych przedsiębiorców, choć stanowią one tajemnicę i są gromadzone w

Założyli konto, wzięli pożyczki w parabankach. Kielczanin na tropie złodziei tożsamości

zamieszkania - ul. Armii Krajowej w Poznaniu. Nie zgadzały się też imiona rodziców i nazwisko rodowe matki. Mierzwa próbował ustalić, kogo może zastać pod poznańskim adresem. - Nikt tam nie mieszka - usłyszał w odpowiedzi od policji. Pomóż i korzystaj. Budują sobie saunę pod Kielcami. Społeczną... Bank nie

Kolejne dochodzenie ws. Lex Superior. Nie wpuścili kontrolerów GIODO

, rzecznik GIODO. - Nie odpowiadano na pisma, a gdy w końcu firma odebrała zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli, to w dniu, gdy inspektorzy udali się do siedziby Lex Superior, nikogo pod wskazanym adresem nie zastali. Śledztwo na finiszu Kancelaria Prawa Własności Intelektualnej "Lex

Jak legalnie zatrudnić cudzoziemca do opieki nad starszą osobą

pierwszy: formalności w urzędzie pracy Trzeba zacząć od wizyty w powiatowym urzędzie pracy, właściwym dla naszego miejsca zamieszkania. Składamy tam oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, które urząd wpisuje do ewidencji oświadczeń (albo starosta wydaje decyzję odmowną). Urzędy mają na

Jesteśmy w wielkiej Zielonej Górze. I co z tego?

swoje trasy. Cały nowy rozkład znajdziecie na mzk.zgora.pl. Inny adres za mniejszy podatek Zmienią się adresy zamieszkania na b. wsiach. Przykład? Mieszkaniec Przylepu odbierał przesyłkę pod adresem: 66-015 Przylep, ulica Skokowa 18. Nowy adres wygląda następująco: 66-015 Zielona Góra, Przylep - Skokowa

Wynajem mieszkania - jak zrobić to bezpiecznie?

otwierający sezonowe „agencje”. W prasie i internecie oferują atrakcyjne cenowo oferty wynajmu mieszkań. Jednak po wizycie w takim biurze okazuje się, że usługa polega na przekazywaniu adresów mieszkań za z góry pobieraną opłatę 100-500 zł. Często są to adresy fikcyjne albo mieszkanie nie jest

Nadchodzi zły czas dla alimenciarzy

aktualnego adresu zamieszkania. Pracodawcy, uwaga na nieuczciwych dłużników Odpowiedzialność pracodawcy za długi alimentacyjne pracownika wzbudza kontrowersje wśród prawników. Niektórzy przyznają, że to może być doskonały sposób na wyłudzenie pieniędzy. Dłużnik może zgłosić chęć zatrudnienia się na czarno, a

W pewnych przypadkach nie trzeba publikować informacji o ponownym wyborze oferty

albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację

Koszmar spirali długów - co zrobić, żeby się z niej wydostać?

poszukiwać kontaktu z dłużnikiem w miejscach innych niż dom, o ile miejsce zamieszkania dłużnika nie jest znane albo nie można go tam zastać. Windykatorzy nie powinni bez zgody dłużnika kontaktować się z osobami trzecimi w sprawie dochodzonych należności. Windykator terenowy powinien się przedstawić, okazać

Szukasz prezentu na święta przez internet? Bądź czujny

nami natychmiast. Jeśli towar nie dotarł, nie panikujmy. Przesyłka mogła zaginąć z różnych powodów. Skontaktujmy się ze sprzedawcą, który powinien iść na pocztę i wyjaśnić sytuację. Poprośmy go o numer nadania, datę wysłania, adres urzędu pocztowego i odwiedźmy własny oddział pocztowy. Osoba, która

Tak okradają nas z danych w sieci. Niektórych rzeczy lepiej nie ujawniać

, przez numer dokumentu, datę urodzenia, adres zamieszkania, PESEL, po imiona rodziców (np. na mandacie od policji). To raj dla oszustów. Z takimi danymi mogą zaciągać szybkie pożyczki przez internet, zakładać konta w różnych serwisach i na cudze nazwisko prowadzić rachunki bankowe. Sieciowy

Nie zapłaciłeś raty z winy banku? Spokojnie, kary nie będzie

. list polecony lub zwykły). Przesłanie informacji o wysokości raty kredytu za pośrednictwem SMS-a/e-maila ma charakter usługi dodatkowej. Jej celem jest ułatwienie klientowi wpłaty raty, gdyby aktualnie przebywał poza miejscem zamieszkania. - Jeśli z powodu nieotrzymania aktualnego harmonogramu

Czy potencjalny wyciek danych z bazy PESEL może być dla nas groźny?

weryfikacyjnym. A więc prosi, byś przelał 1 zł ze swojego konta bankowego. W danych przelewu są imię, nazwisko, adres nadawcy. Jak w praktyce wygląda wyłudzenie kredytu na czyjeś dane? Przygodę pechowej klientki banku opisuję dziś w blogu "Subiektywnie o finansach" 4. Czy złodziej, mając te dane, może

Wynajem mieszkania. Czym różnią się różne rodzaje wynajmu. Co zmienia program "Mieszkanie plus"?

adres lokalu, do którego będzie się mógł w każdej chwili wyprowadzić. Mało tego - zobowiązany jest też dostarczyć najmującemu oświadczenie właściciela lub kogoś, kto ma tytuł prawny do takiego „mieszkania ratunkowego”, że zgadza się na przyjęcie eksmitowanego. Bez takich dokumentów i bez