administrowanie funduszami unijnymi

pat

Chrzanowski zostaje w RPP. "Zanik przesłanek o charakterze osobistym"

Chrzanowski zostaje w RPP. "Zanik przesłanek o charakterze osobistym"

Marek Chrzanowski wycofał swoją rezygnację z zasiadania w Radzie Polityki Pieniężnej - cytuje PAP słowa Grzegorza Biereckiego, szefa senackiej komisji budżetu i finansów publicznych.

Marek Chrzanowski po siedmiu miesiącach zrezygnował z zasiadania w RPP. W piątek będą go odwoływać

Na piątek zaplanowane jest głosowanie w sprawie odwołania przez Senat Marka Chrzanowskiego z Rady Polityki Pieniężnej. Jutro zaczyna się ostatnie posiedzenie, na którym będzie dyskutował o wysokości stóp procentowych i perspektywach gospodarki.

Naturalne uzależnienie

administracji publicznej, przedsiębiorstw i finansowym. Stawiamy mocno na polski sektor administracji. Nasze państwo jest wciąż słabo zinformatyzowane. Liczymy, że to się szybko będzie zmieniać dzięki funduszom unijnym i działaniom rządu. Ma pan niezwykłe doświadczenia menedżerskie. Z szefa niedużej

Monopol śmieciowy

wywiezienia ich do Sobuczyny. Nie po to przecież inwestowała grube miliony i pozyskiwała fundusze unijne na ekologiczne instalacje na własnym wysypisku, by stały teraz niewykorzystane. Czy to oznacza, że wysokość podatku śmieciowego będzie wypadkową nie najniższych stawek stosowanych przez komunalne wysypisko