administracyjnych miasta

Develia przesunie rozpoczęcie części budów z II kw. na drugą połowę 2020 roku

biegu procedur administracyjnych - co ma negatywny wpływ m.in. na uzyskiwanie pozwoleń na budowę, Develia planuje przesunięcie wprowadzenia części projektów do oferty oraz rozpoczęcia budów z II kwartału 2020 r. na drugą połowę roku, fazowanie większych etapów inwestycji, zamianę etapów tak, aby oferta

Atal miał 22,36 mln zł zysku netto, 28,88 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r.

potencjał przekazań na II, III oraz IV kwartał tego roku wynosi jeszcze ponad 3 tys. lokali, co pozytywnie wpłynie na wskaźniki finansowe w następnych okresach sprawozdawczych. Sytuacja epidemiczna istotnie wpływa na czas uzyskiwania decyzji administracyjnych. W związku z tym lokale, z szeregu inwestycji

Develia sprzedała biurowiec Wola Center za ok. 435 mln zł

obecnie jest na etapie uzyskiwania pozwoleń administracyjnych" - powiedział p.o. prezesa Develii Michał Hulbój, cytowany w komunikacie. Wola Center została wybudowana w 2013 r. Budynek składa się z 31,3 tys. m2 powierzchni biurowej i 2 tys. m2 powierzchni usługowej, jest w pełni

Atal przekazał 1 769 lokali w 2019 r.

harmonogram budów zakładał najwięcej wydań w IV kwartale 2019, w którym przekazano łącznie 671 lokali mieszkalnych, inwestycyjnych oraz usługowych. Ze względu na przedłużające się procedury administracyjne część pozwoleń na użytkowanie zostało wydanych na przełomie roku. W związku z tym 500 lokali ukończonych

Stalprodukt: ZGH Bolesław zakończy pracę Kopalni Olkusz-Pomorzany 31 grudnia br.

' poniżej poziomu +276 m. n.p.m. do poziomu +113 m. n.p.m., położonego w granicach administracyjnych miasta i gminy Olkusz oraz gminy Bolesław, pow. olkuski, woj. małopolskie, 3) Koncesji nr 1/2009 z dnia 2 lutego 2009 r. [...] na wydobywanie rud cynku i ołowiu ze złoża 'Klucze I' (poniżej poziomu +285,2

Atal zakontraktował 2 420 lokali w 2018 r.

kontraktacji, który jest efektem poszerzenia oferty w ostatnich miesiącach ubiegłego roku. Uruchomiliśmy wówczas sprzedaż wielu nowych inwestycji w całej Polsce. Przeciągające się procedury w urzędach wyraźnie wpłynęły na rozpoczęcie nowych budów. Liczymy, że w bieżącym roku rynek pod względem administracyjnym

Dostał zasiłek z ZUS, urzędnicy kazali mu go zwrócić. Na konto już nie wejdą. Zmiany w ściąganiu długów

Dostał zasiłek z ZUS, urzędnicy kazali mu go zwrócić. Na konto już nie wejdą. Zmiany w ściąganiu długów

będą mogły prowadzić administracyjnych postępowań egzekucyjnych: * 386 naczelników urzędów skarbowych, * 47 właściwych organów gminy o statusie miasta, * właściwe organy gminy prowadzące postępowanie egzekucyjne na podstawie porozumień, * 43 dyrektorów oddziałów ZUS, * 10 dyrektorów oddziałów

Zarząd PHN z M. Mazurkiem na czele został powołany na kolejną kadencję

funkcję dyrektora biura administracyjnego Ministerstwa Rozwoju, a następnie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Od marca do czerwca 2018 pełnił funkcję dyrektora administracyjnego, a następnie dyrektora biura dyrektora generalnego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Od czerwca 2018 zatrudniony w PHN na

Sąd otworzył postępowanie sanacyjne wobec Komputronika i jego spółki zależnej

Warszawa, 10.03.2020 (ISBnews) - Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto, Wydział XI Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych wydał postanowienia o otwarciu wobec Komputronika i Komputronik Biznes postępowania sanacyjnego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo restrukturyzacyjne, podał

Energa Kogeneracja proponuje program inwest. w Elblągu szacowany na 243 mln zł

zapewnione niezbędne zaplecze, m.in. zgody właścicielskie, pozwolenia administracyjne i otwarte postępowania przetargowe. Konieczna jest jedynie umowa gwarantująca odbiór przez EPEC wytworzonej przez EKO energii cieplnej przez kolejne lata. Zapewnienie odbioru ciepła jest warunkiem rozpoczęcia przez EKO

NIK: Dochody ze stref płatnego parkowania przewyższają wydatki na ten cel

administracyjnych taki dzień powinien być traktowany na równi z dniami ustawowo wolnymi od pracy. Tym samym niedopuszczalne było pobieranie opłat za postój pojazdów w strefie w soboty. Tymczasem w siedmiu miastach w okresie objętym kontrolą zapisy uchwał rady miasta nakładały obowiązek uiszczania opłat za

Mateusz Juroszek został przewodniczącym rady nadzorczej Atalu

kandydatem na nowego członka rady nadzorczej, jak podała wówczas spółka. Jednocześnie jest także prezesem STS oraz jednym z inwestorów strategicznych w Yestersen, podała spółka. "W skład zarządu Atal wchodzą prezes Zbigniew Juroszek oraz Mateusz Bromboszcz, wiceprezes ds. prawno-administracyjnych. W

Murapol złoży wniosek o ponowne rozpatrzenie decyzji KNF dot. 10,4 mln zł kary

Warszawa, 21.08.2019 (ISBnews) - Murapol czeka obecnie na doręczenie decyzji administracyjnej Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) dotyczącej nałożenia dwóch kar pieniężnych w łącznej wysokości 10,4 mln zł. Spółka ocenia tę decyzję jako nieprawidłową i złoży wniosek o ponowne rozpatrzenie

Ronson jest optymistycznie nastawiony do poziomu sprzedaży w 2020 r.

. Przypomniał, że wielkość oferty na poziomie 1 100 - 1 200 pozwoli spółce "powalczyć" o 1 000 sprzedanych mieszkań w ciągu roku. "Szczególnie liczymy na dwa projekty w Warszawie: Miasto Moje i Ursus Centralny. Dlatego cieszy, że problemy administracyjne na Białołęce [Miasto Moje] i Ursusie się

Murapol ma pozwolenie na budowę inwestycji z 30 lokalami w Edynburgu

przygotowaniem projektu wykonawczego oraz uregulowaniem pozostałych formalności administracyjnych zgodnych z tamtejszym prawem, w tym ustalenie kontrybucji, czytamy w komunikacie. "O wyjściu z działalnością poza granice Polski zadecydowaliśmy w 2016 roku, a zachęciła nas do tego bardzo dobra koniunktura

Energa przeprowadzi pilotaż ładowarek dla e-aut na słupach oświetleniowych

słupach ładowarki pojazdów elektrycznych" - czytamy w komunikacie. Wśród zalet tego rozwiązania wymieniono szybszą instalację ładowarek na już istniejących słupach jest szybsza - wymogi administracyjne są w takim wypadku mniejsze. Nie trzeba np. występować o pozwolenie na budowę czy nową umowę

Nowa ordynacja podatkowa. Podatnik kontra urząd

Nowa ordynacja podatkowa. Podatnik kontra urząd

ordynacji podatkowej ma towarzyszyć powołanie Centrum Kompetencyjnego Podatków Lokalnych. To jednostka wykonująca – na prośbę gmin i miast – zastępstwo procesowe przed sądami administracyjnymi. Misselling, czyli naciąganie. Jak się nie dać oszukać instytucjom finansowym JAKI TERMIN NA ZŁOŻENIE

KGHM: NSA oddalił skargi kasacyjne Darley Energy dot. złoża w okolicach Pucka

Warszawa, 27.02.2019 (ISBnews) - Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) oddalił skargi kasacyjne Darley Energy dotyczące koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża soli potasowo-magnezowych w okolicach Pucka, podał KGHM Polska Miedź. KGHM zapowiedział, że niezwłocznie podejmie prace na obszarze

Backlog ZUE to obecnie 1,9 mld zł

zł, co pozwala pozytywnie oceniać perspektywy kolejnych kwartałów. Staramy się coraz bardziej dywersyfikować naszą działalność pozyskując kolejne zlecenia na rynku miejskim - w 2019 roku aż 20% zleceń pochodziło z tego segmentu, realizujemy obecnie 19 zleceń tego typu w różnych miastach Polski

Rząd przyjął nowelę łagodzącą ograniczenia w obrocie nieruchomościami rolnymi

administracyjnych miast, - w których grunty oznaczone w ewidencji gruntów i budynków, jako tereny pod stawami rybnymi, stanowią co najmniej 70% powierzchni nieruchomości, - nabyte z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (ZWRSP), jako tzw. 'ogródki przydomowe'" - czytamy w komunikacie. Dzięki nowym

MPiT: Adam Abramowicz powołany na rzecznika MŚP

rozstrzygnięcie problemu do Naczelnego Sądu Administracyjnego czy Sądu Najwyższego, podał też resort.  "Adam Abramowicz był radnym Rady Miasta Biała Podlaska oraz aktywnym działaczem samorządowym. Poseł na Sejm V, VI, VII i  VIII kadencji. Wykorzystując zdobyte w przedsiębiorczości doświadczenie

Robyg zakontraktował 1 853 lokale w I-III kw. 2019 r.

jednostek. Wynika to również z zauważanego przez nas upłynnienia wydawania decyzji administracyjnych - co pozytywnie wpływa na cały cykl prowadzenia działalności deweloperskiej. Dotychczasowe wyniki sprzedażowe oraz potencjał budowlany grupy na wszystkich rynkach - przy wysokiej dywersyfikacji działalności

Robyg miał ok. 50 mln zł zysku netto ogółem w I poł. 2019 r.

Ceglarz, cytowany w komunikacie. W I półroczu kontraktacja grupy wyniosła 1 077 lokali netto (bez uwzględnienia rozwiązanych przez grupę umów w projekcie Young City 2 w związku z przedłużającymi się procedurami administracyjnymi). W I poł. br. grupa miała w budowie 3 850 lokali w 3 miastach i

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy Prawo wodne

Warszawa, 29.05.2018 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Nowelizacja rozstrzyga wątpliwości interpretacyjne dotyczące postępowań administracyjnych związanych z udzielaniem zgód

Accolade inwestuje w planowany Panattoni Park Bydgoszcz II, warty ok.30 mln euro

granicach administracyjnych miasta, z dobrym dostępem do środków transportu miejskiego. Powstanie zaledwie kilka minut jazdy od istniejącego już, należącego do Accolade, Panattoni Parku Bydgoszcz i w zależności od profilu najemców zatrudnionych tu będzie ok. 200-300 osób" - czytamy w komunikacie

PAIH: Inwestor z USA wybuduje fabrykę i centrum dystrybucyjne w Zabrzu

nadzieję, że inwestycja Weber-Stephen zapoczątkuje większe zaangażowanie amerykańskich, i nie tylko, firm w rozwój mniejszych miast i miasteczek" - powiedział członek zarządu PAIH Grzegorz Słomkowski, cytowany w materiale. Amerykańska firma skorzysta ze wsparcia w ramach Polskiej Strefy Inwestycji

RCA Małopolska ogłosiła przetarg na budowę Ratusza Marszałkowskiego w Krakowie

Warszawa, 20.03.2018 (ISBnews) - Spółka Regionalne Centrum Administracyjne "Małopolska" (RCA Małopolska) ogłosiła przetarg na generalne wykonawstwo zespołu budynków Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie (tzw. Ratusz Marszałkowski), o szacunkowej wartości 240 mln zł. Termin składania i

Olympus otworzył centrum biznesowe we Wrocławiu, zatrudni do 200 osób do 2020

. powstanie tu nawet 200 kolejnych miejsc pracy. Nowo powstałe centrum usług wspólnych będzie odpowiedzialne za obsługę procesów biznesowych firmy w regionie Europy, Bliskiego Wschodu oraz Afryki. Pracownicy centrum OBSE pełnią przede wszystkim obowiązki administracyjne związane z finansami, łańcuchem

DM Navigator: Deweloperzy z Catalyst zwiększyli sprzedaż o 1,8% r/r w II kw.

istotnie wpłynęły na niski poziom oferty wśród deweloperów. Obecnie część spółek posiada bogaty bank ziemi, który jednak ze względu na brak zgód administracyjnych uniemożliwia realizację inwestycji. Na szczęście dla sektora, w kwietniu i maju bieżącego roku urzędy największych miast w Polsce

Bank BGŻ BNP PARIBAS S.A. sprzedaje nieruchomości w polskich miastach

Bank BGŻ BNP PARIBAS S.A. sprzedaje budynki oraz prawo wieczystego użytkowania nieruchomości na terenie trzech polskich miast. Na nowych właścicieli czekają: zabytkowy budynek biurowo-administracyjny z powierzchnią handlowo-usługową na terenie Starego Miasta we Wrocławiu , budynek o funkcji biurowo

Asseco uruchomiło pierwszą w pełni elektroniczną rekrutację do szkół

rekrutacyjny z Profilem Zaufanym, co pozwoliło całkowicie zrezygnować z dokumentacji papierowej. Jako pierwszy na wdrożenie tego rozwiązania zdecydował się Urząd Miejski w Mielcu. Rozwiązanie ułatwiło rodzicom zapisanie dziecka do przedszkola lub szkoły, przyspieszyło związane z tym procedury administracyjne

Sun & Snow: Ceny działek w turystycznych regionach Polski nie spadają

przyjazdów w ten rejon osób z ośrodków miejskich, które posiadają tam własne apartamenty. To jedyne wytłumaczenie, gdyż rynek wynajmu krótkoterminowego w marcu z uwagi na decyzje administracyjne praktycznie wstrzymał działalność w całej Polsce" - wskazano w materiale. Kobierski poinformował, że choć w

Colliers: 72% firm z rynku magazynowego ograniczyło działalność

). "Nieobecność części pracowników to jeden z czynników ograniczających prowadzenie działalności firm z sektora przemysłowego. Wśród innych odczuwalnych konsekwencji pandemii respondenci wskazywali wstrzymanie produkcji, problemy z dostawą towarów czy trudności na poziomie administracyjnym. Według

Rząd przyjął projekt ustawy Ordynacja podatkowa, która wejdzie w życie w 2021 r.

działalność informacyjno-edukacyjną oraz wykonująca – na prośbę gmin i miast - zastępstwo procesowe przed sądami administracyjnymi" - podkreślono w materiale. Rozwiązania zawarte w nowej Ordynacji podatkowej wejdą w życie 1 stycznia 2021 r. Projektowany akt zastąpi obowiązującą ustawę z

Sieć Spar uruchomiła nowe centrum logistyczne w Czeladzi

sieć obejmie ponad 400 placówek. Nasi partnerzy otrzymują szeroką ofertę świeżych warzyw i owoców oraz innych artykułów spożywczych wysokiej jakości w atrakcyjnych cenach. Nie boimy się też małych miast - na każdy format i rozmiar sklepu mamy pomysł. Działamy, jak krawiec - skroimy ofertę, jak garnitur

GDDKiA rozpoczęła prace analityczne nad tzw. Dużą Obwodnicą Warszawy

oddalenie wariantów przyszłej obwodnicy od granic administracyjnych miasta oraz miejsca ich możliwych powiązań z istniejącą i planowaną siecią dróg. "W ciągu kilku lat Warszawa będzie miała swoją pełną obwodnicę, ale już dziś wiemy, że ona nie wystarczy. Dlatego przygotowujemy się do budowy tzw

Portico: Zmiany w prawie są niezbędne, jeśli chcemy budować w obecnym tempie

perspektywy dewelopera, najciekawsze wydają się zapisy dotyczące otwarcia możliwości na budownictwo mieszkaniowe gruntów rolnych w administracyjnych granicach miast, terenów pokolejowych, powojskowych i poprzemysłowych. Według Davisa, zatrzymanie szybkiego wzrostu cen gruntów budowlanych jest kluczem do tego

Atal miał 200,71 mln zł zysku netto, 259,6 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

siedmiu polskich miast, w których prowadzi działalność. Spółka nie tylko przekazała najwięcej lokali w swojej historii - 2678 jednostek mieszkaniowych oraz usługowych - ale również wypracowała rekordowe przychody oraz wynik netto. W zeszłym roku przychód firmy wyraźnie przekroczył miliard złotych. Spółka

Spółka Murapolu ma umowę sprzedaży nieruchomości k/Berlina za 6,2 mln euro netto

grupy kapitałowej emitenta związanej z realizacją projektów mieszkaniowych na krajowym rynku nieruchomościowym" - czytamy w komunikacie. Powyższa nieruchomość została nabyta przez sprzedającego w 2016 roku za cenę 1,45 mln euro netto. Po zakupie sprzedający uregulował formalności administracyjne

Ziemia nie tylko dla rolników. Czy będzie łatwiej kupić lub sprzedać ziemię?

zasady sprzedaży ziemi rolnej w granicach administracyjnych miast. Ktoś, kto nie jest rolnikiem, może kupić tylko do 3 tys. m kw. Rolnicy indywidualni mogą kupować grunty rolne jedynie do momentu, aż w ich rękach znajdzie się 300 ha. Każda transakcja ponad ten limit może zostać unieważniona. Prawo daje

Atal miał 57,89 mln zł zysku netto, 76,35 mln zł EBIT w I półr. 2019 r.

doświadczone podmioty w sektorze deweloperskim uruchamiają kolejne inwestycje i notują rosnącą sprzedaż. Od strony popytowej sytuacja na rynku pierwotnym jest zdrowa. Czynnik administracyjny pozostaje największym wyzwaniem dla firm deweloperskich" - dodał Juroszek. Od stycznia do czerwca 2019 roku

Prezes Dom Development: Rynek jest zdrowy, ale występuje problem podażowy

Warszawa, 23.08.2019 (ISBnews) - Dom Development ocenia, że rynek mieszkaniowy jest w bardzo dobrej sytuacji i daje deweloperom możliwość osiągania satysfakcjonujących marż. Trudności skupiają się głównie po stronie podażowej, ze względu na wysokie ceny gruntów i powolny proces administracyjny

ARP rozpoczyna współpracę z miastem i gminą Łomża

Warszawa, 13.04.2018 (ISBnews) - Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) podpisała z przedstawicielami miasta Łomża oraz gminy Łomża porozumienie o współpracy, podała Agencja. Instytucje będą wspólnie działać na rzecz rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, a umowa jest realizacją pierwszej fazy projektu

Komu należy się miejsce w domu opieki? Jakie są koszty pobytu?

DDP w Polsce. Ich wysokość reguluje ustawa o pomocy społecznej oraz uchwały rad miast i gmin, które te domy prowadzą. Czym się różni państwowy dom opieki od prywatnego: - Do DPS podopieczny trafia na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez organ gminy lub starostę. Do placówek prywatnych nie

Robert Dobrowolski został powołany na członka zarządu Murapolu

- wiceprezes zarządu, - Iwona Sroka - członek zarządu, - Robert Dobrowolski - członek zarządu" - czytamy w komunikacie. Robert Dobrowolsk będzie odpowiedzialny za finanse oraz szeroko rozumiane sprawy administracyjne. W 2017 r. Robert Dobrowolski pełnił funkcję dyrektora ds. finansów i rozwoju

Panattoni Europe rozpoczął budowę Panattoni Park Białystok o pow. 40,6 tys. m2

administracyjnych miasta Białystok, w pobliżu jego obwodnicy oraz 60 km od przejścia granicznego w Kuźnicy. Inwestycja zlokalizowana jest ok.1 km od trasy europejskiej E67 (droga S8), łączącej Wrocław, Łódź, Warszawę i Białystok, podano również. "Białystok, serce województwa podlaskiego, to dynamicznie

Sejm przyjął specustawę mieszkaniową dot. standardów urbanistycznych

Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (MIR). Wiceminister infrastruktury i rozwoju Artur Soboń zapowiadał wcześniej w Sejmie, że specustawa pozwoli na "uruchomienie" gruntów, które dotąd nie były brane pod uwagę przy budownictwie mieszkaniowym, w tym gruntów rolnych w administracyjnych granicach miast

Budimex ma umowę na przebudowę drogi krajowej nr 12 za 96,33 mln zł netto

obejmuje przebudowę drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Chełm o długości ok. 8,2 km wraz z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury towarzyszącej. Początek oraz koniec przebudowywanego odcinka drogi znajduje się na połączeniach odcinka miejskiego drogi w granicach administracyjnych miasta Chełm z

Pięć miast otrzymało 596,5 mln zł dofinansowania z UE na projekty transportowe

Chełma, Częstochowy, Koszalina, Krakowa i Warszawy. Inwestycje miast warte są łącznie blisko 972 mln zł. W Chełmie przebudowana zostanie droga krajowa nr 12 w granicach administracyjnych miasta, co będzie kosztowało 200 mln zł. Dofinansowanie z UE wynosi 170 mln zł. Częstochowa pozyskała 164,14 mln

Robyg miał 35,11 mln zł zysku netto, 85,18 mln zł zysku EBIT w I poł. 2018 r.

umożliwiające budowę funkcjonalnych kompleksów mieszkaniowych w dobrze skomunikowanych częściach miasta. W Warszawie w pierwszym półroczu Robyg rozpoczął inwestycje w nowych dzielnicach: Włochy i Praga, trzy nowe projekty są również rozpoczynane w Gdańsku" – wskazał przewodniczący rady

Murapol ma przyrzeczoną umowę nabycia nieruchomości we Wrocławiu pod 426 lokali

nieruchomości z uregulowanymi kwestiami administracyjnymi, środowiskowymi oraz posiadającymi pełną dokumentację projektową. Taki sposób działania stawia nas na zdecydowanie lepszej pozycji rynkowej w porównaniu do innych firm deweloperskich i pozwala zachować ponadprzeciętną rentowność na prowadzonych

Hillwood rozpoczął budowę centrum logistycznego Łódź I o pow. ok. 75 tys. m2

dojazdu do autostrady to obecnie ok. 10 minut, a ulegnie on skróceniu po przedłużeniu Trasy Górnej. Z kolei bliskość centrum miasta zapewni pracownikom wygodny dojazd do pracy komunikacją miejską, a najemcom z branż handlowej, e-commerce, dystrybucyjnej i produkcyjnej pozwoli na 

Ferro o nowej strategii: Szybszy wzrost wyników przypadnie na l. 2021-2023

nakłady i więcej inicjatyw będziemy przykładać aby coś nam 'zadziałało' na przyszłość. Dlatego bierzemy pod uwagę spowolnienie w osiąganych wynikach po to, aby te wyniki [później] były zdecydowanie lepsze" - powiedziała wiceprezes i dyrektor finansowy i administracyjny Olga Panek podczas konferencji

NSA nie czekał na opublikowanie przez Szydło orzeczenia TK. Zastosował je w swoim wyroku

sprawy, w której naczelnik urzędu skarbowego zażądał od burmistrza jednego z miast ponad 80 tys. zł opłaty z tytułu postępowania egzekucyjnego (składało się na nią: blisko 70 tys. zł za zajęcie rachunku bankowego, ponad 11 tys. tytułem opłaty manipulacyjnej i 3 zł za sporządzenie protokołu o stanie

Atal chce przekazać ok. 2,5 tys. lokali w tym roku, w 2019 ma być podobnie

Krakowa w sprzedaży, ze względu na cechującą ten rynek "dużą skalę ryzyk administracyjnych". Juroszek wyjaśnił także, że słabsza w jego ocenie sprzedaż ogółem w II i III kw. 2018 r. (odpowiednio: 587 i 508 mieszkań wobec 704 w I kw.) wynikała z wyprzedania oferty i mniejszej liczby inwestycji

Tower Inv. chce kupić działkę w Poznaniu,rezygnuje z projektów w małych miastach

o koncentracji na dużych miastach. "Spółce przysługuje wyłączność na prowadzenie negocjacji i zawarcie umowy przedwstępnej przez okres 4 miesięcy. W tym czasie spółka przeprowadzi badanie due diligence nieruchomości. Umowa przedwstępna nabycia nieruchomości zostanie zawarta pod warunkiem

Murapol zwiększył sprzedaż mieszkań o 16% r/r do 814 lokali w I kw. 2017 r.

sprzedażowy wypracowany w ciągu pierwszych trzech miesięcy bieżącego roku, zwłaszcza że ze względu na wydłużenie procedur formalno-administracyjnych, inwestycje, które zamierzaliśmy zaoferować w pierwszym kwartale, zostaną wprowadzone do sprzedaży nieco później. Wobec powyższego wynik zrealizowany w ciągu

MIR: Porozumienie z MON, AMW, KZN usprawni przekazywanie gruntów dla Mieszkanie+

Nieruchomości, przypomniano również. Agencja Mienia Wojskowego przekazała do Krajowego Zasobu Nieruchomości wykaz gruntów w granicach miast i gmin miejskich oraz gmin wiejskich przydatnych dla celów realizacji inwestycji mieszkaniowych w ramach programu rządowego. "Do dziś Krajowy Zasób

Murapol kupił działkę w Edynburgu 900 tys. GBP netto pod ok. 30 lokali

jest podpisana umowa. Imponuje nam tamtejszy klimat inwestycyjny, na który składają się zarówno znacznie mniej skomplikowane niż w Polsce procedury administracyjne, jak również przychylność władz i organizacji branżowych do prowadzenia tam działalności deweloperskiej. Od momentu zakontraktowania

Fitch podniósł krajowy rating długoterminowy Opola do A-(pol)

krajowej, niskie zadłużenie i dobrą płynność. Podniesienie ratingu uwzględnia również spodziewaną poprawę wyników operacyjnych w średnim okresie po zmianie granic administracyjnych miasta" - czytamy w komunikacie. Fitch uważa, że powiększenie terytorium Opola będzie miało wpływ na wyniki operacyjne

Przegląd informacji ze spółek

netto i zamknął rok z łącznie 7868 masztami. Play podpisał memorandum z Miastem Gdynia, na mocy którego zostanie uruchomiona sieć 5G.  Play jest gotowy do implementacji 5G na posiadanych zasobach sieciowych w kolejnych miastach, po uruchomieniu tej technologii na swojej sieci w Gdyni

Drożyzna nie zniechęca. Rekordowe ceny mieszkań nie odstraszają Polaków. Ale rozsierdza ich coraz słabszy wybór

– Mamy obecnie w Warszawie najdroższe mieszkania w historii – ogłosiła Katarzyna Kuniewicz, analityk rynku mieszkaniowego z firmy JLL, prezentując raport za ostatni kwartał z sześciu największych miast. Średnia cena metra kwadratowego mieszkania dostępnego w ofercie na rynku pierwotnym

Uchwała antysmogowa obroniona! WSA oddalił skargi

miasta. W styczniu 2016 roku radni sejmikowi ponownie podjęli uchwałę antysmogową. Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wpłynęły cztery skargi na przepisy, które rozpatrywano na wtorkowym posiedzeniu. Unieważnienia uchwały chciało m.in. małżeństwo z Krakowa, które argumentowało, że ekogroszek jest

NIK: Samorządy zbyt uznaniowo umarzają zaległości podatkowe

- ujawniono je w aż 36% postępowań, w których umorzono łącznie ponad 22 mln zł. "NIK skontrolowała 24 jednostki samorządu terytorialnego (urzędy gmin lub miasta), by sprawdzić, czy organy podatkowe tych jednostek w okresie od stycznia 2014 r. do września 2017 r. prawidłowo prowadziły postępowania w

Atal miał 166,72 mln zł zysku netto, 217,61 mln zł zysku EBIT w I-III kw. 2018

sytuacja wygląda na rynku gruntów. Procesy administracyjne również powinny przebiegać efektywniej, co pozytywnie przełoży się na rozbudowę oferty" - wskazał Juroszek. W pierwszych dziewięciu miesiącach 2018 roku Atal nabył 14 gruntów w Trójmieście, Poznaniu, Krakowie, Wrocławiu, Warszawie i na

Gaz-System ma umowy na projektowanie gazociągu Gustorzyn-Wronów

zanieczyszczeniem powietrza w miastach. Trasa obu części projektowanego gazociągu będzie przebiegać przez 3 województwa: kujawsko-pomorskie, łódzkie i mazowieckie. Wykonawcą dokumentacji dla pierwszej części gazociągu, o długości około 60 km, będzie firma OTS-IP. Natomiast dokumentację dla drugiego odcinka, o

Kary dla autobusowych gapowiczów z błędami. ZTM ma się czego bać?

Administracyjny uznał - po półtora roku jej obowiązywania - że uchwała jest nieważna w części dotyczącej tzw. opłat dodatkowych (czyli m.in. za jazdę bez biletu czy dokumentu uprawniającego do darmowego lub ulgowego przejazdu) i regulaminu przewozu. Przepisy zostały poprawione, miasto złożyło też skargę kasacyjną

Nowy rewolucyjny wyrok ws. podatku od darowizn. Dostała 200 tys. od rodziców, a sąd kazał zapłacić PIT

Wyrok o nakazie zapłaty podatku wydał właśnie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach. Sprawa dotyczy pani Barbary (imię zmienione), która otrzymała od matki 200 tys. zł darowizny. Pani Barbara dostała pieniądze w gotówce i podpisała umowę pokwitowała odbioru darowizny. Po miesiącu kobieta

Przegląd informacji ze spółek

Miasto, Wydział XI Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych wydał postanowienia o otwarciu wobec Komputronika i Komputronik Biznes postępowania sanacyjnego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo restrukturyzacyjne, podał Komputronik. Polenergia przygotowuje projekty o łącznej mocy 42 MW

WEI: Akcyza w Polsce nie powinna być wyższa niż minimalne unijne poziomy

administracyjnych ograniczeń w handlu alkoholem niezbędne będzie przyjęcie korekty w polityce podatkowej miasta (podatek od nieruchomości) wobec kupców. "Wchodzi tutaj w grę m.in. obniżenie stawek za wynajem lokali. To bowiem właściciele małych sklepów częściowo tracą możliwość zarobkowania w wyniku wejścia

MIiR: Ustawa o ułatwieniach dot. inwestycji mieszkaniowych trafiła do Senatu

mieszkaniowe, chodzi np. o grunty rolne w administracyjnych granicach miast, a także o obszary, które w przeszłości były wykorzystywane jako tereny kolejowe, wojskowe czy produkcyjne. W ustawie ustalono standardy, jakim muszą odpowiadać inwestycje mieszkaniowe, takie jak: dostęp inwestycji do drogi

Sejm przyjął ustawę budżetową na rok 2020 z poprawkami

Publicznych Henryk Kowalczyk podczas debaty sejmowej. W trakcie III czytania posłowie przyjęli kilkanaście ze 111 zgłoszonych poprawek, dotyczących m.in., zwiększenia finansowania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Najwyższej Izby Kontroli. Odrzucili natomiast

Fitch podniósł rating krajowy Opola do A (pol) z perspektywą stabilną

odzwierciedla pogląd Fitch, że budżet Opola zwiększył swoją stabilność po stronie dochodowej oraz zmniejszył podatność na negatywne zmiany w gospodarce, między innymi w wyniku powiększenia granic administracyjnych, co umożliwi miastu ustabilizowanie w średnim okresie marży operacyjnej oraz wskaźników długu na

NIK: Odnowienie infrastruktury wodociągowej może potrwać 100 lat

zakontraktowany przez gminę przedsiębiorca zewnętrzny). Poziom świadczonych usług wodociągowych często nie usprawiedliwia wysokiej ceny za 1 m3 dostarczanej wody" - czytamy w komunikacie. Tymczasem w wielu miastach Polski ponad 50% długości sieci wodociągowej stanowią przewody działające dłużej niż 50 lat

Murapol ma pozwolenie na budowę projektu mieszkaniowego w Berlinie

wypełniania formalności administracyjnych, po zupełnie odmienną strukturą rynku zbytu. Głównymi nabywcami lokali w Niemczech są fundusze inwestycyjne oraz organizacje zarządzające samorządowymi środkami, z których finansują zakupy mieszkań zarówno dla celów socjalnych, jak i pod wynajem komercyjny. Drobni

MŚ skierowało do uzgodnień projekt nowelizacji prawa geologicznego i górniczego

uproszczenia przepisów dotyczących postępowań administracyjnych w odniesieniu do działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu węglowodorów obejmują m.in.: - w przypadku zmian danych podmiotu kwalifikowanego zdjęcie obowiązku przeprowadzenia ponownego pełnego postępowania, które

MIB: Prezydent podpisał ustawę o Krajowym Zasobie Nieruchomości

nadzorowanie najmu, a w szczególności wysokości czynszów, tak aby opłaty ponoszone przez najemców nie przekraczały wysokości określonych w przepisach wydanych na podstawie tej ustawy. Za naruszenie wymogów dotyczących wysokości czynszu zostały przewidziane kary administracyjne. KZN ma również dbać o spełnianie

Miasta wyżywią się same?

prawodawstwo, ani rozwiązania administracyjne, ani infrastruktura. Dzieje się tak w szczególności w krajach rozwijających się. W Polsce również mamy do czynienia ze zjawiskiem "rozlewania się miast". Wyraźnie widać to w danych statystycznych - liczba mieszkańców miast w Polsce maleje. Związane jest

Miasto nie chciało zwrócić 6 zł. Teraz może stracić setki tysięcy

Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach. W poniedziałek sędziowie wydali orzeczenie w tej sprawie. - Stwierdzili nieważność zaskarżonego zarządzenia - powiedziano nam wczoraj w WSA. Orzeczenie sądu nie jest jednak prawomocne Tomasz Ficoń, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Bielsku-Białej, powiedział nam

Przegląd prasy

jamalskiego Parkiet --Robyg wszedł do 4. miasta - kupił działkę w Poznaniu pod docelowo 1,4 tys. mieszkań --W KNF są prospekty emisyjne 22 debiutantów, ale tylko 7 postępowań jest czynnych Dziennik Gazeta Prawna --Import węgla w I-V 2019 spadł o 0,32 mln ton r/r do 6,87 mln ton, z czego prawie 70

Wpadka miejskich urzędników. Miliony podatku do zwrotu

miasta wyrok. Samorząd złożył więc kasację, którą zajął się Naczelny Sąd Administracyjny. Wyrok zapadł w piątek. - Wygraliśmy. Z uzasadnienia wynika, że doszło do rażącego naruszenia prawa i w takiej sytuacji urząd miasta ma obowiązek zwrócić niesłusznie naliczoną podwyżkę podatku. Za trzy lata z

MR: Ruszyła budowa 172 mieszkań w systemie Mieszkanie+ w Gdyni

Warszawa, 03.07.2017 (ISBnews) - Miasto Gdynia i BGK Nieruchomości rozpoczęły budowę w ramach programu Mieszkanie+ 172 mieszkań na wynajem w gdyńskiej dzielnicy Wielki Kack, poinformowało ministerstwo rozwoju. "Naszym celem jest przełamanie barier ograniczających rozwój budownictwa

LUG otworzył fabrykę opraw oświetleniowych w Argentynie

administracyjną. Działka, na której powstał nowy zakład produkcyjno-montażowy LUG, zajmuje powierzchnię 7 885 m2. Dodatkowo projekt budynku daje możliwość prostej, modułowej rozbudowy fabryki. W ramach podpisanej w 2017 roku umowy z rządem prowincji Misiones przewidziano rozbudowę fabryki na przyległych działkach

Przegląd prasy

miasta wprowadzają ograniczenia dla poruszających się na e-hulajnogach Parkiet --Bugaj z Cenatorium: Deweloperzy mają zapas gruntów na ok. 3,5 roku, a chcieliby mieć więcej --CFO Forte: Podstawowy priorytet na ten rok to poprawa rentowności i płynności Dziennik Gazeta Prawna --Wzrost PKB

Emilewicz: Nowy pakiet dla mieszkalnictwa to dodatkowe 0,5 mld zł na rok do 2024

miastach) kosztów budowy. Z wnioskiem o zamianę dotychczasowej umowy najmu na umowę najmu z dojściem do własności będzie można wystąpić po spłaceniu przez TBS kredytu zaciągniętego na inwestycję. Zarówno wakacje czynszowe, jak i proponowane zasady dochodzenia do własności mają na celu uatrakcyjnienie

Budownictwo słabym priorytetem rządu

administracyjnych miast". Chodzi o to, żeby w miastach status gruntu nie miał znaczenia, inwestorzy mogli budować wszędzie tam, gdzie pozwala na to plan zagospodarowania przestrzennego lub - w przypadku jego braku - decyzja o warunkach zabudowy. Przypomnę, że w swoim exposé premier Beata Szydło

Murapol miał pro forma 14,7 mln zł straty netto w I poł. 2018 r.

administracyjnych, a także przestawieniu się Grupy na budowę znacznie większych projektów inwestycyjnych, co wiąże się z wydłużeniem się okresów ich realizacji, a ostatecznie przesunięciem w czasie oddania mieszkań klientom i uznania ich w wyniku finansowym. EBITDA w okresie sprawozdawczym wyniosła 16,2 mln zł przy

Jakie dodatki i ulgi należą się starszym

. ** Dodatek za tajne nauczanie przysługuje nauczycielom, którzy w czasie okupacji prowadzili tajne komplety albo przed 1 września 1939 r. nauczali w języku polskim w szkołach polskich na terenie III Rzeszy oraz Wolnego Miasta Gdańska. Miesięcznie również dostaną 222,01 zł. Ważne! Osobie uprawnionej do dodatku

Dom Development: Spełnił się warunek nabycia gruntów na Żoliborzu w Warszawie

Warszawa, 04.09.2017 (ISBnews) - Warunek nabycia przez Dom Development nieruchomości inwestycyjnych w Warszawie oraz udziałów w spółce Mirabelle Investments spełnił się, podał deweloper. "Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy nie wykonał ustawowego prawa pierwokupu nabycia prawa

Bary mleczne pokonały fiskusa. Będzie jajecznica na boczku

, dotyczących zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi wydatkowanymi na posiłki sprzedawane w barach mlecznych, dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy wszczął w 2014 roku postępowanie administracyjne i wydał decyzję o konieczności zwrotu niezależnie pobranych dotacji - mówi Maciej Cichański

Rząd chce utrudnić otrzymanie warunków zabudowy. To utrudnienia nie tylko dla deweloperów. "Będzie zapaść na rynku"

określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy. Pojęcie sąsiedztwa jest rozumiane bardzo szeroko, czyli nie musi to być działka, która ma z sąsiadem wspólną granicę. Sądy administracyjne podkreślały, że przez pojęcie działki sąsiedniej nie można rozumieć wyłącznie działki graniczącej, ale należy odnieść to

Prawnicy czytelnikom odc. 16. W marcu wystąpiłem do ZUS o postojowe. Do dzisiaj nie mam żadnej odpowiedzi. Co robić?

cywilnego, karnego, administracyjnego oraz konstytucyjnego, co zapewnia naszym klientom korporacyjnym i indywidualnym najwyższą jakość usług. 8.  Mam pawilon handlowy, grunt pod pawilonem dzierżawię od miasta (2 tys.). Nie prowadzę działalności gospodarczej, ale w urzędzie skarbowym mam zgłoszony

Odziedziczyłeś mieszkanie i chcesz je sprzedać? Już wkrótce nie zapłacisz podatku

przepisach Ze sprzedażą nieruchomości przed upływem pięciu lat nie będą już musieli czekać wdowcy i rozwodnicy. Ich też obejmą zmiany w ustawie. W maju zeszłego roku wdowy i wdowcy wygrali ważny spór przed Naczelnym Sądem Administracyjnym (uchwała z 15 maja 2017 r., sygn. akt II FPS 2/17). Poszło o spór pani

Polacy rzucają się na dziury w ziemi. Najlepsze mieszkania sprzedają się jeszcze na etapie projektu

- Wśród oddanych już do użytku mieszkań w największych polskich miastach do wyboru są w zasadzie tylko lokale największe i niestandardowe, np. z licznymi skosami albo okrągłymi ścianami. Są entuzjaści takich powierzchni, ale większość marzy o jak najbardziej rozkładowym, jasnym mieszkaniu z

Kogo w UE stać na dom i mieszkanie?

Posłużyliśmy się prostą metodą: wzięliśmy pod uwagę wyłącznie mieszkania i domy w centrum każdego z miast i porównaliśmy je do średnich krajowych netto. Porównanie jest uproszczeniem z wielu powodów, m.in. dlatego że nikt nie jest w stanie latami odkładać całej średniej krajowej. Pokazuje jednak

Przegląd informacji ze spółek

aneks do umowy z PKN Orlen na rozbudowę pojemności magazynowej zbiorników w terminalu paliw w Szczecinie, podała spółka. Wartość umowy wzrosła do 44,26 mln zł netto. PGNiG Upstream Norway - spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) - uzyskała zgody administracyjne na zakup

Wniosek 500 plus 2017. Od 1 sierpnia trzeba złożyć nowy wniosek

złożyć osobiście lub listem poleconym w urzędzie gminy lub miasta „właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze”. A więc wniosek składamy tam, gdzie mieszkamy, a nie tam, gdzie jesteśmy zameldowani. Wniosek możemy też złożyć bez wychodzenia z