administracyjny uchylił

Bartłomiej Kuraś

Sprzedaż kolejki na Kasprowy Wierch wraca do MSW

Sprzedaż kolejki na Kasprowy Wierch wraca do MSW

Sąd administracyjny uchylił zgodę na objęcie przez firmę zarejestrowaną w Luksemburgu gruntów pod koleją linową na Kasprowy Wierch. Oznacza to, że sprawa ma być rozpatrzona na nowo przez szefa MSWiA Mariusza Błaszczaka.

Wzrosły szanse byłych właścicieli na odzyskanie dworów i pałaców

Naczelny Sąd Administracyjny uchylił decyzję wojewody odmawiającą zwrotu niewielkiego, zabytkowego zamku w Czemiernikach spadkobiercom byłych właścicieli. Polskie Towarzystwo Ziemiańskie liczy, że ten wyrok przetrze drogę innym

Cyfrowy Polsat ma prawomocny wyrok uchylający zaległość podatkową na 40,6 mln zł

Warszawa, 24.12.2019 (ISBnews) - Cyfrowy Polsat otrzymał informację o uprawomocnieniu się wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który uchylił decyzję dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie, utrzymującą w mocy zaskarżoną przez spółkę decyzję Naczelnika Mazowieckiego

MSWiA: Bezpośrednia obsługa w urzędach zostanie wznowiona od poniedziałku

przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi (nie wliczając osób obsługujących interesantów)" - poinformował resort. Jednocześnie uchylone zostaną przepisy wstrzymujące bieg terminów administracyjnych, które zaczną biec ponownie

Altus TFI złożyło wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez KNF

Warszawa, 19.02.2020 (ISBnews) - Altus TFI złożył wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o ponowne rozpatrzenie sprawy zakresie nałożenia na spółkę kar pieniężnych w wysokości 7 mln zł i sankcji administracyjnej w postaci cofnięcia spółce zezwolenia na wykonywanie działalności, podała

NSA skierował sprawę Action dot. VAT za XII 2008 do ponownego rozpatrzenia

Warszawa, 18.12.2017 (ISBnews) - Naczelny Sąd Administracyjny skierował sprawę dot. podatku VAT za grudzień spółki Action do ponownego rozpatrzenia, poinformowała spółka. "Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił w całości wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Rank Progress: Utrzymano w mocy zobowiązanie w podatku doch. w wys. 5,02 mln zł

. zł. "Przedmiotowa decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji. Na decyzję, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Rank Progress S.A. przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

KNF obniżyła kary pieniężne dla PZU i TUiR 'Warta'

nową w kwocie 380 tys. zł. "Komisja, po ponownym rozpatrzeniu sprawy, jednogłośnie uchyliła w części decyzję KNF z dnia 18 maja 2018 r. w zakresie nakładającym administracyjną karę pieniężną na Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA w wysokości 800 tys. zł za naruszenia art. 14 ust. 1 - 3 ustawy o

Neuca: WSA uznał, że zobowiązanie z tytułu podatku VAT jest przedawnione

Warszawa, 05.03.2019 (ISBnews) - Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Bydgoszczy uchylił decyzję Naczelnika Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego z 30 sierpnia 2018 r. oraz jego wcześniejszą decyzję w zakresie zobowiązania Neuki z tytułu podatku VAT za styczeń 2012 r. WSA uznał, że

Lewiatan: W ustawie o offshore należy wprowadzić dalsze usprawnienie postępowań

regulaminu składania wniosków o wydanie decyzji o przyznaniu wsparcia. Konfederacja sugeruje też uchylenie niektórych przepisów. "Rozwiązania przyjęte w projekcie ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych pozwolą już rozpoczętym inwestycjom na dalszy szybszy

WSA uchylił decyzję administracji skarbowej ws. podatku Emperii za 2011 r

Warszawa, 17.07.2018 (ISBnews) - Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w całości uchylił zaskarżoną przez Emperię decyzję dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie dotyczącą zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za 2011 r. stwierdzającą zaległość podatkową

KNF obniżyła karę pieniężną dla TUiR 'Warta'

Warszawa, 16.10.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) uchyliła karę Towarzystwu Ubezpieczeń i Reasekuracji "Warta" w wysokości 600 tys. zł i nałożyła nową w kwocie 590 tys. zł, podał urząd.  "Komisja, po ponownym rozpatrzeniu sprawy, jednogłośnie uchyliła w

UKE wznowił postępowanie w sprawie rezerwacji z pasma 1800 MHZ

Warszawa, 18.09.2017 (ISBnews) - Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) wznowił postępowanie administracyjne zakończone przyznaniem na rzecz spółek CenterNet oraz Mobyland (obecnie Aero 2) rezerwacji częstotliwości z zakresu 1710 - 1730 MHz i 1805 - 1825 MHz w oparciu o wyniki przetargu

Spółka Bowimu orzymała decyzję PARP ws. zwrotu dofinansowania

, uwzględniając rekomendację swojego pełnomocnika w postępowaniu przed PARP, zamierza złożyć odwołanie od decyzji PARP, wnosząc o uchylenie decyzji PARP oraz umorzenie postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu środków w całości, podano także. Jednocześnie Bowim wskazuje, iż w przypadku ostatecznego

T-Mobile: Decyzja o odmowie uchylenia rezerwacji 1800 MHz niezasadna

Naczelnego Sądu Administracyjnego z 8 maja 2014" - czytamy w komunikacie. Jak podkreślono, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) wydał już nawet decyzję stwierdzającą nieważność tego przetargu. "Wczorajsza decyzja o odmowie uchylenia rezerwacji na częstotliwości 1800 MHz dla

KSF pozytywnie zaopiniował wniosek KNF dot. zniesienia bufora dla GNB

stroną postępowania administracyjnego prowadzonego przez Komisję w sprawie uchylenia decyzji o identyfikacji banku jako innej instytucji o znaczeniu systemowym oraz nałożeniu na niego bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym" - czytamy w komunikacie.  Ostateczna decyzja zostanie wydana

KNF nałożyła na PZU kary wysokości 1,94 mln zł i 350 tys. zł

odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu w odniesieniu do 92 roszczeń zgłoszonych przez 52 poszkodowanych. "W wyniku ponownego rozpoznania sprawy, Komisja uznała za zasadne uchylenie zaskarżonej decyzji i nałożenie dwóch kar pieniężnych w

Mercator Medical: Nie ma już ograniczeń w wywozie rękawiczek z Polski

Warszawa, 04.05.2020 (ISBnews) - Nie występują już ograniczenia w wywozie z Polski i poza Unię Europejską podstawowych towarów handlowych Mercator Medical, w szczególności rękawiczek lateksowych i rękawiczek nitrylowych, podała spółka. "Zniesione zostały administracyjne ograniczenia w

Bowim zadowolony z rozstrzygnięcia spraw dot. VAT, nie ma dalszych postępowań

decyzje dyrektora Urzędu były błędne, w związku z czym rozpoczęliśmy postępowanie przed sądem administracyjnym. Z analizy UKS wynikało, że spółka nieprawidłowo stosowała stawkę 0% VAT przy handlu towarem z zagranicznymi podmiotami, który według urzędu rzekomo nie opuścił terenu Polski" - czytamy w

KIG proponuje pakiet poprawy płynności firm w obliczu koronawirusa

). KIG proponuje także wprowadzenie m.in. działań osłonowych dla mikroprzedsiębiorców, pomoc kredytową dla zagrożonych branż. "Postulujemy zawieszenie wejścia w życie wszelkich ustaw w okresie vacatio legis, które nakładają na przedsiębiorców dodatkowe obowiązki administracyjne. Równocześnie

KNF nałożyła karę wysokości 85 tys. zł na Opera TFI

. art. 104 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Wcześniej KNF uchyliła swoją decyzję z 4 listopada 2014 r. w sprawie nałożenia na Opera TFI kary pieniężnej w wysokości 100 tys. zł.  Komisja wskazała, iż uchylenie zaskarżonej decyzji z 4 listopada 2014 r. jest związane wyłącznie z

KNF cofnęła karę pieniężną 900 tys. zł i nałożyła 750 tys. kary na PZU

ubezpieczeniach obowiązkowych. "Komisja, po ponownym rozpatrzeniu sprawy, jednogłośnie uchyliła decyzję KNF z dnia 4 grudnia 2018 r., nakładającą na Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA karę pieniężną w wysokości 900 tysięcy złotych za naruszenie art. 14 ust. 1-3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych

Rewolucyjny wyrok TSUE. Polscy przedsiębiorcy bardziej chronieni przed kontrolami skarbowymi

Kontrola skarbowa. Kto nie zdąży, nie będzie miał prawa do uchylenia wyroku. Niestety wielu przedsiębiorców nic o wyroku nie wie. Dlaczego? Bo rząd w obawie o konieczność zapłaty wysokich rekompensat go nie nagłaśnia. - A to jest przełomowy wyrok, który może decydować o tym, czy wiele firm przetrwa

KNF nałożyła kary finansowe na PZU, Altus TFI i DM BOŚ

każda, a także karę pieniężną w wysokości 100 tys. zł na Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska (DM BOŚ) karę, podała Komisja. Jednocześnie KNF uchyliła w całości decyzję Komisji z 27 marca 2018 r. w przedmiocie nałożenia na PZU kary pieniężnej w wysokości 1,7 mln zł. "Komisja jednogłośnie

Przegląd informacji ze spółek

Wartościowych w Warszawie (GPW) wnioski o wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym, podała spółka. Polnord terminowo spłacił obligacje serii NS4 i NSP na łącznie 40,4 mln zł, wynika z komunikatu spółki. Cyfrowy Polsat otrzymał informację o uprawomocnieniu się wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

KNF uchyliła karę 100 tys. zł nałożoną na Opera TFI

Warszawa, 16.05.2017 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie uchyliła swoją decyzję z 4 listopada 2014 r. w sprawie nałożenia na Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. kary pieniężnej w wysokości 100 tys. zł w związku z naruszeniem przez Novo Fundusz Inwestycyjny

Jak państwo ściga za VAT. Kolejny przypadek przedsiębiorcy zniszczonego przez skarbówkę

Niemców. Ale oni... porzucają to rozwiązanie. "Nie sprawdza się" Batalia w sądzie Dyrektor izby skarbowej utrzymał jednak w mocy zaskarżoną decyzję naczelnika urzędu skarbowego. Wtedy pan Marek wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu i wygrał. Sąd uchylił decyzję

B3System złożył do KNF wniosek o uchylenie wykluczenia z GPW

Warszawa, 26.07.2017 (ISBnews) - B3System złożył do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy rozstrzygniętej decyzją KNF nakładającą na spółkę karę administracyjną w postaci bezterminowego wykluczenia akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez

Sejm przyjął nowelizację, dokonującą zmian w planowaniu strategii rozwoju

poziomie województwa, uchylenie przepisów odnoszących się do przygotowania planów zagospodarowania przestrzennego województw oraz wynikających z reformy planowania przestrzennego na poziomie lokalnym. Zmiany te mają wejść w życie dopiero po roku 2025. Nowelizacja umożliwia także przygotowanie strategii

Fiskus będzie mógł masowo blokować konta przedsiębiorców. Dostał zgodę NSA

przekonać, dlatego przedsiębiorcy skierowali sprawę do wojewódzkiego sądu administracyjnego, a gdy tu nic nie wskórali, odwołali się do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Na ten wyrok, który jako pierwsza opisała "Rzeczpospolita" , czekały setki innych firm. Od niego bowiem zależało, czy fiskus

KNF uchyliła MNI karę w kwocie 1 mln zł i nałożyła karę 0,8 mln zł

Warszawa, 16.05.2017 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) uchyliła decyzję o nałożeniu na MNI kary wysokości 1 mln zł i nałożyła karę pieniężną w nowym, niższym wymiarze 0,8 mln zł, podał urząd. „KNF jednogłośnie uchyliła w całości decyzję z dnia 22 września 2015 r. dotyczącą

BBI Development: NSA umorzył postępowanie ze skargi dot. Centrum Marszałkowska

Warszawa, 27.07.2017 (ISBnews) - Naczelny Sąd Administracyjny umorzył postępowanie kasacyjne ze skargi wniesionej przez podmiot sąsiadujący z terenem inwestycji Centrum Marszałkowska, realizowanej przez BBI Development, poinformowała spółka. "BBI Development uzyskał informację od

KNF uchyliła decyzję o 0,5 mln zł kary dla Trigon DM

Warszawa, 04.08.2015 (ISBnews) – Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) uchyliła swoją wcześniejszą decyzję o nałożeniu na Trigon Dom Maklerski kary pieniężnej w wysokości 500 tys. zł za utrzymywanie w dniach 28-30 grudnia 2011 r. kapitałów nadzorowanych na poziomie niższym niż poziom kapitału

Lewiatan proponuje działania osłonowe dla przedsiębiorców w związku z COViD

, wynikających m.in., z ordynacji podatkowej, kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu postępowania cywilnego oraz kodeksu postępowania karnego, - zniesienie limitu dla kosztów finansowania dłużnego, o którym mowa w art. 15c ustawy o CIT (obecnie 30 % podatkowej EBITDA), - odroczenie terminu wejścia w

KNF obniżyła kary pieniężne dla PZU, Warty i MNI

Warszawa, 26.05.2017 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) uchyliła decyzję o nałożeniu na Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta i MNI kar pieniężnych i nałożyła kary pieniężne w nowym, niższym wymiarze, podał urząd. "Komisja jednogłośnie

Nowa ordynacja podatkowa. Podatnik kontra urząd

zakupowe, przewozowe. W styczniu 2019 r. skarbówka zablokowała firmowe i prywatne rachunki bankowe pana Andrzeja. Firma straciła kontrahentów. Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał racje przedsiębiorcy i nakazał fiskusowi oddać pieniądze. Problem w tym, że do dziś skarbówka wyroku nie wykonała. Inny

Sejm pracuje nad zmianami w procedurze przed sądami administracyjnymi

niezgodne z konstytucją przepisy ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, które przewidują odrzucenie bez wezwania do usunięcia braków skargi kasacyjnej, niespełniającej wymogu zamieszczenia w niej wniosku o uchylenie lub zmianę orzeczenia wraz z oznaczeniem zakresu żądanego uchylenia lub

Jak państwo pomaga firmom. Kontrolerzy kazali firmie zniszczyć 20 ton szczupaków, bo niektóre ryby były za duże

żadnych nieprawidłowości, to niezrozumiałe było, dlaczego produkt miałby zostać zniszczony i niedopuszczony do obrotu na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej - mówi Agnieszka Majewska. Dopiero rozpatrujący odwołanie Główny Inspektorat Weterynarii 16 października uchylił zaskarżoną decyzję i nakazał

PKN Orlen ma porozumienie ze Skarbem Państwa, Lotosem dot. przejęcia Grupy Lotos

wezwania); 2) warunków wstępnych przeprowadzenia pierwszego etapu przedsięwzięcia konsolidacyjnego, które obejmują nie tylko zgodę Komisji Europejskiej na dokonanie koncentracji, ale również uchylenie lub modyfikację statutowego ograniczenia prawa głosu na walnym zgromadzeniu Grupy Lotos oraz

KNF uchyliła swoją decyzję ws. nałożenia kary na DM IDMSA

Warszawa, 17.06.2015 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) uchyliła swoją decyzję z dnia 17 września 2013 r. dotyczącą nałożenia na Dom Maklerski IDMSA w upadłości układowej kary pieniężnej w wysokości 4 mln zł, podała spółka. Komisja umorzyła również postępowanie administracyjne w

Rewolucyjny wyrok NSA ws. zwrotu podatku. Fiskus nie odda jej 2 mln zł. Prawnicy: To skandaliczny przykład nadużycia

, przyznanego jej pierwotnie odszkodowania. NSA tak jak fiskus - zwrot nie przysługuje Kobieta od decyzji fiskusa odwołała się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, a później do Naczelnego Sądu Administracyjnego. W jednym i drugim przegrała. NSA w wyroku z 19 lutego uznał, że gdy pani Anna

Netia oczekuje zwrotu podatku za 2003 r. po ponownej decyzji Izby Skarbowej

podatek (wraz z odsetkami) ustalony przez dyrektora Izby w uchylonej decyzji w lutym 2010 r., to obecnie oczekuje zwrotu wpłaconej kwoty wraz z należnymi jej odsetkami" - napisała dalej Netia. Od decyzji przysługuje spółce skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.  Netia S.A. to

KNF: Uchylenie kary ws. IDMSA wynika z przesłanek formalnych

Warszawa, 17.06.2015 (ISBnews) - Uchylenie kary nałożonej przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) na IDMSA wynika z przesłanek formalnych, nie oznacza jednak, że ze strony IDMSA nie doszło do naruszeń, poinformowała Komisja. "IDMSA nie jest już domem maklerskim, bo KNF ukarała ten

WSA oddalił skargę PL Holdings oraz Abrisu na KNF dot. FM Banku PBP

Warszawa, 21.10.2016 (ISBnews) - Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (WSA) oddalił w całości skargę PL Holdings S.a.r.l. oraz Abris Capital Partners Limited na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) z 24 lipca 2014 r. dotyczącą zakazu wykonywania prawa głosu z akcji FM Banku PBP przez

Walka o kolejkę na Kasprowy Wierch

Sąd administracyjny w lutym uchylił decyzję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z 2015 r. - z czasów rządów koalicji PO-PSL - "w sprawie wydania pozwolenia na przeniesienie majątku Polskich Kolei Linowych do zagranicznej spółki". Wnioskował o to starosta tatrzański Piotr Bąk, członek Prawa i

KNF nałożyła kary na Eques TFI, Provide TFI, PZU, InterRisk, Time AM i Ganta

Management, a spółce Gant Development uchyliła decyzję o nałożeniu na kary wysokości 300 tys. zł i nałożyła karę pieniężną w nowym, niższym wymiarze 290 tys. zł, podał urząd. "Komisja jednogłośnie nałożyła na Eques Investment TFI S.A. karę pieniężną w wysokości 300 tys. zł za naruszenie przez Eques

Przegląd informacji ze spółek

Upstream Norway - spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) - uzyskało ostateczną zgodę administracyjną i sfinalizowało zakup dodatkowych 10% udziałów w koncesjach PL636 i PL636B na złożu Duva na Morzu Północnym, podała spółka. Rada nadzorcza Polwaksu przyjęła strategię

Przegląd prasy

--Elektrobudowa ma aneks do umowy z PKN Orlen, zwiększający wartość do 44,3 mln zł --PGNiG ma zgody administracyjne na zakup 10% w złożu Duva w Norwegii --MF sprzedało w ramach sprzedaży dodatkowej obligacje o wartości 848 mln zł --Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wyniosła 214 tys. w USA

Odwołania do IPN i sądu. Jak odzyskać pełną emeryturę po dezubekizacji?

emeryturę nie, składała próśb do ministra, ale od razu odwołanie do sądu okręgowego. W pięciu sprawach sądy wydały wyroki korzystne dla funkcjonariuszy. Pierwszy wyrok Sądu Okręgowego Wydziału Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie zapadł 4 marca. Przewodnicząca składu Jolanta Lewandowska uchyliła decyzję

Skarbówka oddaje i zabiera VAT. Dramatyczny przypadek przedsiębiorcy. W podobnej sytuacji może być nawet 100 tys. firm

Administracyjny w Warszawie częściowo uznał argumenty przedsiębiorcy. Uchylił zaskarżoną decyzję dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej i przekazał ją do ponownego rozpoznania.  - Wyrok WSA, jeśli się uprawomocni lub utrzyma się przed NSA, może mieć przełomowe znaczenie dla wielu przedsiębiorców - mówi dr Anna

Pozwolenie na budowę Infoboxu cofnięte. Grajter: "Mamy inne zgody"

wydane przez prezydenta Gdyni w lutym 2012 r. Wojewoda pomorski w kwietniu 2012 nie uznał ich racji, ale odwołali się jeszcze do Generalnego Inspektora Nadzoru Budowlanego. A ten właśnie uchylił decyzję wojewody, a także "stwierdził nieważność decyzji Prezydenta Miasta Gdyni z 10 lutego 2012 r

Mieszkańcy Redykajn: Nie boimy się odszkodowań za Podkówkę

Spór o tę inwestycję trwa już blisko cztery lata. Ratusz próbował zniweczyć plany inwestora, uchwalając plan zagospodarowania przestrzennego, który wykluczał wysoką zabudowę nad Podkówką, a w końcu odmówił wydania WPB pozwolenia na rozpoczęcie budowy. Wojewoda jednak tę decyzję uchylił, a potem

KNF obniżyła karę dla Generali TU do 260 tys. zł, nałożyła 400 tys. zł na Drop

wysokości 400 tys. zł za niewykonanie obowiązku informacyjnego, polegającego na przekazaniu do publicznej wiadomości informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej przez spółkę zależną, podała KNF. "Komisja, po ponownym rozpatrzeniu sprawy, jednogłośnie uchyliła decyzję KNF z dnia 13

Przegląd informacji ze spółek

Pianki, spółek zależnych Ciechu, wpłynęły odpisy skarg kasacyjnych złożonych do Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) przez dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy (IAS) od wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Bydgoszczy z dnia 11 grudnia 2019 roku, w których WSA uchylił

Sąd wojewódzki oddalił skargę ZM Ropczyce ws. podatków, spółka odwoła się do NSA

Warszawa, 28.01.2016 (ISBnews) - Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie oddalił skargę Zakładów Magnezytowych Ropczyce na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie, określającą wysokość straty podatkowej emitenta za 2008 rok w kwocie 2,29 mln zł, podała spółka. "Zarząd Zakładów

KNF nałożyła na 6 osób fizycznych i Hawe kary pieniężne

. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie, strony pełniły funkcje członków zarządu spółki, podano także. "Komisja [...] jednogłośnie uchyliła w całości decyzję KNF z dnia 24 maja 2016 r., w przedmiocie nałożenia na osobę fizyczną kary pieniężnej  w wysokości 100 tys. zł za rażące naruszenie

Ukraina chce wysłać komornika do Gazpromu

dominującej pozycji na rynku tranzytu gazu przez Ukrainę, a także naruszanie zasad konkurencji. Ukraiński urząd antymonopolowy zdecydował się nałożyć na Gazprom taką karę, gdyż rosyjski koncern uchylił się od wprowadzenia w umowach o tranzycie gazu nowych ukraińskich przepisów zgodnych z unijnym prawem. Źle

Przegląd informacji ze spółek

aneks do umowy z PKN Orlen na rozbudowę pojemności magazynowej zbiorników w terminalu paliw w Szczecinie, podała spółka. Wartość umowy wzrosła do 44,26 mln zł netto. PGNiG Upstream Norway - spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) - uzyskała zgody administracyjne na zakup

Określenie siedziby podatnika z odmową nadania numeru NIP

jej siedziba nie posiada administracyjnie wydzielonych lokali, a w związku z tym nie było możliwe posługiwanie się oficjalnie adresem innym niż ten, który został podany w zgłoszeniu NIP-2.Co orzekł sąd?Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi uchylił decyzję dyrektora izby skarbowej o odmowie nadania

Spółka Krauzego nie dostanie odszkodowania za działkę pod drogę

wyłącznie w rejestrze sądowym. Przedstawiciele Krauzego znali potencjał kąpielowego towarzystwa. Kontrolę nad firmą przejęli po skupieniu większości udziałów, były to akcje na okaziciela wydane w 1930 r. W maju 2000 r. zwołali nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, które uchyliło uchwałę o

WSA poskromił fiskusa: sprzedaż mieszkania jednak bez podatku

) przyznał rację podatnikowi i uchylił interpretację izby skarbowej. Sąd administracyjny zwrócił uwagę, że aby skorzystać z ulgi, trzeba spełnić dwa warunki: przeznaczyć pieniądze ze sprzedaży nieruchomości na własne cele mieszkaniowe oraz wykonać tę czynność przed upływem dwuletniego terminu od końca roku

Ustawa PZP - DZIAŁ VII: Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy

ogłoszenia, z wolnej ręki lub zapytania o cenę, b) bez wmaganego ogłoszenia, c) bez stosowania ustawy, 2) (uchylony), 3) (uchylony), 4) dokonuje zmian w zawartej umowie z naruszeniem przepisów ustawy - podlega karze pieniężnej. 2. Karze pieniężnej podlega również zamawiający, który: 1)określa warunki udziału

Rank Progress: Sąd we Wrocławiu uchylił decyzję dyrektora IAS na korzyść spółki

Warszawa, 13.06.2019 (ISBnews) - Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu rozstrzygnął przedmiotową sprawę dotyczącą przewalutowania na korzyść Rank Progress, uchylając decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu, w sprawie o sygn. akt I SA/Wr 1243/18, podała spółka. "

Jak wygrać z dezubekizacją? Pierwsze osoby odzyskują pieniądze

gdy to nie pomoże, sprawa zostanie skierowana do sądu administracyjnego. – Według naszych informacji jeszcze nikt nie wygrał sprawy w wyniku art. 8a, dlatego MSWiA nie chce podać pełnych danych – mówi. Zdzisław Czarnecki, szef Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP: &ndash

Uwaga, reprywatyzacja! Nowe zalecenia dla prokuratorów: włączać się w sprawy, które budzą wątpliwości

wiele uprawnień wynikających z obowiązującego prawa. Mogą brać czynny udział w postępowaniach reprywatyzacyjnych. Chodzi nie tylko o śledztwa przeciwko oszustom, ale też udział w sprawach administracyjnych i sądowych dotyczących zwrotów nieruchomości. Prokuratorzy mogą wziąć w nich udział, zgłaszać

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Restrukturyzacji Kopalń S.A. przy wykorzystaniu aktualnie eksploatowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem", podało Wasko. Źródło: ISBnews Cyfrowy Polsat: Otrzymał informację o uprawomocnieniu się wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który uchylił

Przegląd informacji ze spółek

mln zł, podała spółka. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zwróciła się do Komitetu Stabilności Finansowej (KSF) o wyrażenie opinii w sprawie uchylenia decyzji o identyfikacji Banku Millennium jako innej instytucji o znaczeniu systemowym oraz nałożeniu na bank bufora innej instytucji o znaczeniu

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zakres działania

Urzędu w drodze decyzji administracyjnej. Art. 154b. (uchylony) Art. 154c. 1. Prezes Urzędu dąży do zapewnienia jednolitego stosowania przepisów ustawy przez zamawiających, wydając w szczególności - z urzędu lub na wniosek -opinie, w których przedstawia interpretację przepisów ustawy budzących poważne

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zakres działania

Urzędu w drodze decyzji administracyjnej. Art. 154b. (uchylony) Art. 154c. 1. Prezes Urzędu dąży do zapewnienia jednolitego stosowania przepisów ustawy przez zamawiających, wydając w szczególności - z urzędu lub na wniosek -opinie, w których przedstawia interpretację przepisów ustawy budzących poważne

Kiedy rodzice mogą ubiegać się o alimenty od swoich dzieci?

rodzicowi brakuje na zakup jedzenia, leków, odzieży, opału czy opłacenie czynszu, wtedy sądy mogą zasądzić dla niego alimenty od dzieci. Prawo (art. 1441 kro) przewiduje, że dorosłe dziecko może się uchylić od obowiązku alimentacyjnego wobec rodzica, jeśli żądanie świadczenia jest sprzeczne z zasadami

Fiskus nas nie gnębi. Zazwyczaj. Skomplikowane przepisy powodują spory

skarbowe podejmowali działania informacyjne i edukacyjne w celu ułatwienia podatnikom rozliczania się ze zobowiązań i zapewnienia rzetelnej, sprawnej i przyjaznej obsługi. Na przestrzeni ostatnich lat zmniejsza się odsetek decyzji wymiarowych uchylonych przez organ odwoławczy i przez sądy administracyjne

Skutki podatkowe przekazania nieruchomości wspólnikowi w zamian za nabycie przez spółkę jego udziałów

W sprawie, rozstrzygniętej przez Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale z 16 listopada 2015 r., sygn. akt I FPS 6/15 spółka złożyła wniosek o wydanie wiążącej interpretacji podatkowej.We wniosku o interpretację podatnik podał, że posiada kapitał zakładowy w wysokości 500 000 zł, który dzieli

Skarbówka gra coraz agresywniej. Urzędnicy czują, że mogą więcej. Dochodzi do spięć z firmami

dolicza 8 proc., bo Amrestowi, operatorowi sieci KFC, Burger King i Pizza Hut, fiskus uchylił indywidualną interpretację dotyczącą naliczania podatku VAT od dań spożywanych na miejscu. Sprawa jest niejednoznaczna. Bo z jednej strony w czerwcu 2016 r., już za rządów PiS, resort finansów wysłał do

Przegląd infromacji ze spółek

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w całości uchylił zaskarżoną przez Emperię decyzję dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie dotyczącą zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za 2011 r. stwierdzającą zaległość podatkową spółki wysokości 142 463 805 zł wraz z

Przegląd informacji ze spółek

Wydział Gospodarczy oddalił wniosek akcjonariusza Zakładów Magnezytowych Ropczyce (ZM Ropczyce), tj. Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, o zabezpieczenie przed wszczęciem postępowania roszczenia stwierdzenie nieważności, ewentualnie uchylenie, uchwał nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

Państwowy zarządca zniszczy firmę? I co z tego

Isański. 20 lat temu skarbówka wkroczyła do jego spółki Towarzystwo Finansowo-Leasingowe, zablokowała konta, a sam Isański wylądował w areszcie. Firma upadła. Z czasem zarzuty okazały się bezpodstawne. Isański wygrywał kolejne batalie w sądach administracyjnych, a sąd karny uwolnił go od zarzutów

Kontrola krzyżowa - weryfikacja zasadności zwrotu VAT

Administracyjnego z dnia 18 września 2012 r., sygn. akt I FSK 1768/11; dostępne CBOSA). Podejmowanie tych czynności nie oznacza, że prowadzone jest już postepowanie dowodowe.Mając z kolei na uwadze wszystkie przepisy Działu V Ordynacji podatkowej można stwierdzić, że czynności dokonywane w ramach czynności

Prawo użytkowania wieczystego - przekształcenie w prawo własności

osobom fizycznym i prawnym, które w dniu 13 października 2005 roku były użytkownikami wieczystymi nieruchomości. Posiadanie prawa użytkowania wieczystego w tej dacie dziennej warunkuje możliwość uzyskania w drodze decyzji administracyjnej zgody na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w

Podpisanie aneksu do umowy a konieczność wystawienia faktur korygujących

spółkę.Podatnik złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę o uchylenie ww. interpretacji podatkowej. Podtrzymał w niej swoje dotychczasowe stanowisko w sprawie. WSA w Warszawie uchylił interpretację, podzielając stanowisko spółki. Minister Finansów złożył od tego wyroku

Deweloperskie obawy

. Nowelizacja zakłada, że UOKiK będzie mógł uznać dane postanowienie za niedozwolone w drodze decyzji administracyjnej, a więc bez konieczności postępowania sądowego. Przedsiębiorcy będzie przysługiwało prawo do zakwestionowania tej decyzji przed sądem. Według Jana Jarosławskiego dobrym rozwiązaniem jest

Nareszcie korzystny wyrok NSA w sprawie VAT

polegającego na wydaniu ww. postanowienia z dnia 29 maja 2013 r. i wezwała Naczelnika Urzędu Skarbowego do uchylenia postanowienia o przedłużeniu terminu zwrotu podatku.Naczelnik Urzędu Skarbowego odmówił, a Spółka zaskarżyła przedmiotowe postanowienie do Wojewódzkiego Sądu

Polskie przepisy nie sprzyjają konkubinatom. Co tracą partnerzy w wolnym związku?

samotnie, lecz wspólnie z konkubentem, dlatego nie przysługuje jej prawo do bardziej korzystnego sposobu rozliczenia. Nie wystarczy być panną/kawalerem albo rozwódką/rozwodnikiem, trzeba jeszcze być faktycznie samotnym rodzicem. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu oparł werdykt na dosłownym brzmieniu

Podatek od spadków i ekwiwalentu za udziały zmarłego wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

- spoczywa obowiązek obliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczkę.Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uchylił interpretację wskazując, że skoro podstawą nabycia prawa jest dziedziczenie, to nabycie

Podatek od spadków i ekwiwalentu za udziały zmarłego wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

- spoczywa obowiązek obliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczkę.Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uchylił interpretację wskazując, że skoro podstawą nabycia prawa jest dziedziczenie, to nabycie

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

zamawiającym, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez zamawiającego; 4) (uchylony); 5) najkorzystniejszej ofercie - należy przez to rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego, albo ofertę z najniższą ceną, a

Przegląd prasy

wyrażenie opinii w sprawie uchylenia decyzji o identyfikacji Banku Millennium jako innej instytucji o znaczeniu systemowym oraz nałożeniu na bank bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym, podał bank. --Wittchen ustalił z firmą Lidl warunki dostawy wyrobów skórzanych swojej marki w br. o łącznej

Miasto nie chciało zwrócić 6 zł. Teraz może stracić setki tysięcy

parkowania należy uchylić. Urzędnicy z Bielska-Białej odpisali mu jednak, że nie zgadzają się z jego interpretacją prawa i nie zwrócą mu pieniędzy. Prawnicy magistratu podkreślili, że prezydent miał prawo wydać zarządzenia dotyczące tego, gdzie i za ile się parkuje. W tej sytuacji Kania złożył skargę w

Sprzedają apartamenty bez pozwolenia na budowę

. - Absolutnie! Bierzemy kredyt i budujemy - uspokaja pracownica biura i kusi cenami od 10,3 tys. zł za m kw. Ale ani słowem nie wspomina, że inwestycja nie ma prawomocnego pozwolenia na budowę. Nie dodaje też, że tzw. warunki zabudowy, na podstawie których pozwolenie zostało wydane, uchylił sąd administracyjny

Ostatnia szansa, by odzyskać karny podatek

przed sądami administracyjnymi termin składania wniosku wynosi trzy miesiące od ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw. Sam zwrot nadpłaty powinien nastąpić w ciągu 30 dni od otrzymania przez podatnika decyzji uchylającej. Ile można odzyskać? Organ podatkowy powinien zwrócić wpłaconą kwotę (jeżeli podatnik

Deklaracje PIT możesz dostać mailem

mailem. Jej zdaniem takie doręczenie nie realizuje obowiązku przekazania pracownikowi stosownej informacji m.in. ze względu na brak urzędowego poświadczenia odbioru. Interpretację spółka zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. A ten ją uchylił. Sąd stwierdził, że nie ma przeszkód

Ustawa PZP - DZIAŁ VII: Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy

ogłoszenia, z wolnej ręki lub zapytania o cenę, b) bez wymaganego ogłoszenia, c) bez stosowania ustawy, 2) (uchylony) 3)(uchylony) 4) dokonuje zmian w zawartej umowie z naruszeniem przepisów ustawy -podlega karze pieniężnej. 2. Karze pieniężnej podlega również zamawiający, który: 1) określa warunki udziału w

Przegląd prasy

Yifan ISBnews --Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w całości uchylił zaskarżoną przez Emperię decyzję dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie dotyczącą zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za 2011 r. stwierdzającą zaległość podatkową spółki wysokości 142 463

Przegląd informacji ze spółek

administracyjnego do 28 lutego 2016, podał koncern. KGHM Polska Miedź przystąpi do realizacji sprzedaży walcówki miedzianej do Tele-Foniki Kable od początku 2016 roku w ramach kilkuletniej umowy, podała spółka. Rank Progress zawarł umowę sprzedaży gruntu inwestycyjnego w Mielcu na rzecz Leroy Merlin

Przegląd prasy

-System, zgodnie z którą będzie wyłącznym pośrednikiem sprzedaży produktów Epmap-System na terytorium Polski, podało Medinice. W innych krajach warunki współpracy będą ustalane indywidualnie. --Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Bydgoszczy uchylił decyzję Naczelnika Kujawsko-Pomorskiego Urzędu

Przegląd informacji ze spółek

Polski, podało Medinice. W innych krajach warunki współpracy będą ustalane indywidualnie. Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Bydgoszczy uchylił decyzję Naczelnika Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego z 30 sierpnia 2018 r. oraz jego wcześniejszą decyzję w zakresie zobowiązania Neuki z

Książeczka inwestycyjna SFO: Pieniędzy z niej nie wypłacisz

administracyjnego kancelarii prawnej Świeca i Wspólnicy, zauważa jednak, że pouczenie jest przytoczeniem przepisów ustawy z 30 stycznia 1948 r. o obowiązku społecznego oszczędzania (Dz.U. nr 10, poz. 74). - Ustawa ta była obowiązująca do czasu wejścia w życie art. 7 ust. 1 dekretu z 25 czerwca 1954 r. w

Jedna firma i jedno życie

. - Naliczyli 580 mln starych złotych podatku. Od razu zablokowano konta bankowe i zabrano z nich pieniądze - opowiadała dalej Krystyna. Na szczęście Naczelny Sąd Administracyjny uchylił dwa lata później decyzję urzędu. Skarbówka pieniędzy nie oddała im do ręki. - Przez dwa lata nie płaciliśmy podatków i w ten

MWW: Spółka zarządzana przez FinCrea TFI sprzedała działkę za 56 mln zł

czterech funduszy łącznie ok. 400 mln zł, przy czym w najwyższym punkcie wyceny certyfikatów przeprowadzanej przez FinCrea TFI były one wyceniane na ok. 500 mln zł. Wczoraj zarząd FinCrea TFI zaskarżył i wniósł o uchylenie w całości decyzji KNF z 21 listopada. KNF nałożyła wówczas na FinCrea karę

Odbiorą klubowi Cocomo licencję za podawanie drinków nietrzeźwym?

. Kolegium odwoławcze przyznało rację miastu, ale sąd administracyjny odmowę uchylił. "Sprzedaż napojów alkoholowych bez zezwolenia nie może zostać przyjęta jako podstawa odmowy wydania zezwolenia" - uznał sąd. Sprawa wróciła do urzędu miasta, który tym razem przyznał Cocomo zezwolenie. Dlatego