administracyjny odrzucił

Bowim zadowolony z rozstrzygnięcia spraw dot. VAT, nie ma dalszych postępowań

decyzję dyrektora UKS. Mimo to Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach złożył skargę kasacyjną w Naczelnym Sądzie Administracyjnym w Warszawie. 21 listopada odbyła się rozprawa, podczas której NSA odrzucił skargę dyrektora Izby Skarbowej dzięki czemu spółka nie musi płacić niewłaściwie narzuconego

Senackie komisje rekomendują Izbie odrzucenie noweli dot. opłaty cukrowej

Warszawa, 13.03.2020 (ISBnews) - Senackie Komisje: Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisja Zdrowia rekomendują Izbie Wyższej odrzucenie nowelizacji ustawy w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów (tzw. ustawy cukrowej), nakładającej opłatę na napoje z dodatkiem cukrów

Sejm pracuje nad zmianami w procedurze przed sądami administracyjnymi

niezgodne z konstytucją przepisy ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, które przewidują odrzucenie bez wezwania do usunięcia braków skargi kasacyjnej, niespełniającej wymogu zamieszczenia w niej wniosku o uchylenie lub zmianę orzeczenia wraz z oznaczeniem zakresu żądanego uchylenia lub

UOKiK apeluje do kredytodawców o respektowanie wyroku TSUE dot. zwrotu prowizji

, kiedy kredytodawca faktycznie poniósł te koszty, wyjaśnia Urząd. "Z doświadczenia UOKiK wynika, że są instytucje finansowe, które nie rozliczają się z konsumentem. Owszem umarzają odsetki za czas, w którym ktoś już nie będzie korzystać z kredytu, ale zatrzymują część opłat np. administracyjnych

Przedsiębiorcę, który zbyt często choruje, ZUS chce wykreślić z ewidencji gospodarczej

Przedsiębiorcę, który zbyt często choruje, ZUS chce wykreślić z ewidencji gospodarczej

odrzuciło, tłumacząc, że nie ma do tego żadnych podstaw. Pan Tomasz regularnie bowiem, co miesiąc, realizował zamówienia, wystawiał faktury i wykazywał zyski z działalności. Poświadczyli to wzywani na przesłuchanie jego kontrahenci.  Wtedy ZUS o pomoc przy wykreśleniu z ewidencji prosi prokuraturę

Prairie: MŚ odrzuciło wniosek o zmiany w koncesji dla Dębieńska

Warszawa, 28.05.2018 (ISBnews) - Ministerstwo Środowisko (MŚ) odrzuciło wniosek Prairie Mining Limited o zmiany w koncesji dla projektu Dębieńsko, zakładające rozpoczęcie produkcji ze złoża w 2025 r., podała spółka. Prairie zamierza odwołać się od tej decyzji. "Prairie otrzymało

Sferia złożyła do sądu skargę na działania ministra administracji i cyfryzacji

Warszawa, 08.10.2015 (ISBnews) - Sferia złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę na działania ministra administracji i cyfryzacji w związku z odrzuceniem przez ministra planów inwestycyjnych spółki, podała Sferia. W trakcie konsultacji dotyczących rozporządzenia o rozdziale 1

WSA odrzucił skargę w sprawie przejęcia SKOK im. Św. Jana z Kęt przez Alior Bank

Warszawa, 02.04.2015 (ISBnews) - Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał postanowienie o odrzuceniu skargi Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej (Kasy Krajowej) na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o przejęciu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im

Reprywatyzacja. Michałowice do zwrotu. Sąd cofa nacjonalizację 136 ha

Reprywatyzacja. Michałowice do zwrotu. Sąd cofa nacjonalizację 136 ha

- Sąd oddalił wszystkie skargi. Nie zgodził się z twierdzeniem, że reforma rolna i nacjonalizacja ziemi wywołała nieodwracalne skutki prawne. Odrzucił także tezę, że podzielenie dóbr Grocholskich na parcele nie zmieniło ziemi rolnej w działki budowlane. Właśnie ogłoszono wyrok podtrzymujący decyzję

Zasiłki dla opiekunów osób niepełnosprawnych.

Zasiłki dla opiekunów osób niepełnosprawnych.

odrzuciło skargę. Pan Zenek napisał kolejną skargę. Tym razem do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie. Przekonywał, że gdy podejmie pracę zarobkową, wuj zostanie bez opieki, bo nie ma krewnych w pierwszej linii czyli dzieci i wnuków, którzy mogliby się nim zająć. I tym razem odrzucono jego

Komisja PE chce przeglądu zasad wyboru projektów energetycznych na listę PCI

zagwarantowanych prawnie udogodnień w postaci m.in. przyspieszonej procedury wydawania pozwoleń i decyzji administracyjnych, czy możliwości otrzymania wsparcia finansowego w ramach instrumentu „Łącząc Europę" (ang. Connecting Europe Facility) w formie bezzwrotnych dotacji lub innowacyjnych instrumentów

Sejm przyjął ustawę budżetową na rok 2020 z poprawkami

Publicznych Henryk Kowalczyk podczas debaty sejmowej. W trakcie III czytania posłowie przyjęli kilkanaście ze 111 zgłoszonych poprawek, dotyczących m.in., zwiększenia finansowania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Najwyższej Izby Kontroli. Odrzucili natomiast

Przekroczenie budżetu a uprawnienie do złożenia odwołania

Przekroczenie budżetu a uprawnienie do złożenia odwołania

składającego odwołanie kwoty jaką zamawiający może w danym postępowaniu przeznaczyć na realizację zamówienia publicznego nie wyczerpuje żadnej z przesłanek skutkujących odrzuceniem odwołania, których zamknięty katalog Ustawodawca zawarł w art. 189 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych . W konsekwencji

Odwołania do IPN i sądu. Jak odzyskać pełną emeryturę po dezubekizacji?

Odwołania do IPN i sądu. Jak odzyskać pełną emeryturę po dezubekizacji?

Okręgowym w Warszawie (dane na koniec sierpnia 2019). Z tego 3898 spraw Sąd Apelacyjny przekazał do rozpatrzenia innym sądom, m.in. w Piotrkowie Trybunalskim, Lublinie, Olsztynie, Białymstoku. Krótkotrwała służba Jedną ze spraw wygrał w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie pan Marek, który od

"Samowygasające" umowy o pracę i propozycja nie do odrzucenia. Ustawa o Sądzie Najwyższym łamie nawet prawo pracy

"Samowygasające" umowy o pracę i propozycja nie do odrzucenia. Ustawa o Sądzie Najwyższym łamie nawet prawo pracy

na ich przyjęcie lub odrzucenie.  Problem? Jeśli ich nie przyjmie, stosunek pracy zostaje rozwiązany automatycznie. A więc propozycja jest de facto nie do odrzucenia. Z kolei umowy tych, którym w tym terminie nowe warunki przedstawione nie zostaną, po prostu wygasną. A to oznacza, że przez kilka

Prairie: WSA oddalił skargi LW Bogdanka na decyzje ws. złoża 'Lublin'

Warszawa, 18.03.2016 (ISBnews) - Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (WSA) oddalił skargi Lubelskiego Węgla Bogdanka na niekorzystne dla niej decyzje ministra środowiska dotyczące przyszłości złoża "Lublin" i tym samym potwierdził wyłączne prawo pierwszeństwa przysługujące PD Co

Jak rząd odzyskuje pieniądze z VAT. Wstrząsająca historia warszawskiego przedsiębiorcy

Jak rząd odzyskuje pieniądze z VAT. Wstrząsająca historia warszawskiego przedsiębiorcy

dotyczy to kontrolerów skarbowych. Jednocześnie urząd odrzucił wszystkie zgłaszane przeze mnie wnioski dowodowe, w tym – o przesłuchanie świadków. Oczywiście odwołałem się od tej decyzji. I teraz najciekawsze: mimo że decyzja US nie była ostateczna i moje odwołanie było w toku, naczelnik US Warszawa

Uchwała antysmogowa obroniona! WSA oddalił skargi

Uchwała antysmogowa obroniona! WSA oddalił skargi

Uchwała antysmogowa jest zgodna z obowiązującym w Polsce prawem - orzekł na wtorkowym posiedzeniu Wojewódzki Sąd Administracyjny. - Sąd rozpatruje uchwałę pod kątem legalności, a nie celowości. Badając treść uchwały należy stwierdzić, że została podjęta w granicach przepisów ustawy - mówił sędzia

Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców: ZUS i skarbówka to ich największe zmory

Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców: ZUS i skarbówka to ich największe zmory

do postępowań administracyjnych. Przedsiębiorca nie musi nawet składać wniosku, abym go reprezentował. Mam status prokuratora, czyli mogę żądać od urzędów wszystkich dokumentów. Niestety, jestem wyłączony ze spraw karnych. W sądzie bronimy przedsiębiorców. Sąd wysłuchuje naszych racji, przedstawiamy

Prawnicy Czytelnikom odc. 10. Subwencja PFR dla mikrofirm? Jakie są warunki?

Prawnicy Czytelnikom odc. 10. Subwencja PFR dla mikrofirm? Jakie są warunki?

cywilnego, karnego, administracyjnego oraz konstytucyjnego, co zapewnia naszym klientom korporacyjnym i indywidualnym najwyższą jakość usług.  5.  Czy we wniosku o subwencję PFR dla mikrofirm mam podać obroty z porównywanych miesięcy i roczny 2019 (przychody ze sprzedaży/ wynikające z KPiR)? Czy

Przegląd informacji ze spółek

na Życie zawarli porozumienie ws. przeglądu opcji strategicznych dla posiadanych akcji Polnordu oraz zasad ich zbycia. Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) odrzucił skargę Lubelskiego Węgla Bogdanka w sprawie odrzucenia przez Ministerstwo Środowiska wniosku koncesyjnego na obszar K 6-7, podało

WSA poskromił fiskusa: sprzedaż mieszkania jednak bez podatku

Właśnie zapadło kolejne, korzystne dla podatników orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Poznaniu. Marek Siudaj z firmy Tax Care opowiada, że pewien podatnik najpierw kupił dom, a następnie sprzedał mieszkanie, żeby go spłacić. Według fiskusa taka kolejność obu transakcji

Litwa zablokowała budowę centrum informatycznego z obawy przed rosyjskim wywiadem

ośrodka informatycznego związanych jest jeszcze trzech innych Rosjan. Nie wiadomo, czy litewski kontrwywiad ma jakieś dowody na powiązania tych Rosjan z FSB. Spółka Amber Core zaprzecza tym oskarżeniom i chce w sądzie odrzucić decyzję rządowej komisji, która w sierpniu zeszłego roku zablokowała budowę

Przegląd prasy

Globalnych Inwestycji, PZU Specjalistyczny FIO Universum oraz Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie zawarli porozumienie ws. przeglądu opcji strategicznych dla posiadanych akcji Polnordu oraz zasad ich zbycia. --Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) odrzucił skargę Lubelskiego Węgla Bogdanka w sprawie

Wniosek 500 plus 2017. Od 1 sierpnia trzeba złożyć nowy wniosek

z Poznania, która przekroczyła kryterium dochodowe o jeden grosz, i gmina odesłała ją z kwitkiem. Ostatecznie kobieta dostała pieniądze, bo wojewódzki sąd administracyjny uznał, że jeden grosz nie ma żadnej wartości nabywczej, a ponadto jest w granicach „błędu matematycznego”. Niedawno

Santander BP: Popyt na usługi transportowe będzie zbliżony r/r w 2019 r.

r. Komisja ds. Transportu i Turystyki odrzuciła dwa z trzech sprawozdań przyjętych w grudniu przez Parlament Europejski jako jego stanowisko negocjacyjne w sprawie Pakietu Mobilności. Tym samym przedłuża się niepewność, co do przyszłego kształtu rynku i skutków nowych regulacji dla krajowych

Ile będzie zarabiać Donald Tusk? Sprawdzamy zarobki przewodniczącego Rady Europejskiej

przewodniczącego RE, gdy zostanie nim Donald Tusk, może się jeszcze zmienić zależnie od budżetu Unii Europejskiej. Do pensji podstawowej należy doliczyć dodatek mieszkaniowy. Przewodniczącemu RE nie przysługuje jednak prywatna rezydencja. Taką ideę, wraz z ideą posiadania prywatnego odrzutowca, odrzucono podczas

KNF: Zarzuty PMPG wobec Komisji i ustawy to próba usprawiedliwienia błędów

odpowiednią reakcją nadzoru. Ani decyzja KNF o nałożeniu kary, ani jej wysokość nie były wyjątkowe. Spółka M.Lisieckiego dostała już w 2010 r. karę KNF w wysokości 100 tys. zł za nierzetelne sporządzenie jednego z raportów bieżących, a skargi spółki zostały odrzucone zarówno przez Wojewódzki Sąd

NFZ chce od Ministerstwa Zdrowia dodatkowych pieniędzy na leczenie nieubezpieczonych

zmianę w budżecie na ten rok. Pierwszy z miejsca go odrzucił, a drugi w ogóle nie zajął stanowiska. W tej sytuacji NFZ wystawił ministrowi zdrowia rachunki na 700 milionów właśnie. A ponieważ minister płacić nie zamierza, Fundusz wystąpił ze skargą do wojewódzkiego sądu administracyjnego. W tle obydwu

Era wygrała z UKE

PTC, operator sieci Era, chciał unieważnienia, ponieważ odrzucono jego ofertę Powód? Na jednej ze stron brakowało tzw. parafy, czyli podpisu osób składających ofertę. Wniosek PTC został jednak przez UKE odrzucony według Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego niesłusznie. Sąd uznał też, że naruszeń

Polskie przepisy nie sprzyjają konkubinatom. Co tracą partnerzy w wolnym związku?

samotnie, lecz wspólnie z konkubentem, dlatego nie przysługuje jej prawo do bardziej korzystnego sposobu rozliczenia. Nie wystarczy być panną/kawalerem albo rozwódką/rozwodnikiem, trzeba jeszcze być faktycznie samotnym rodzicem. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu oparł werdykt na dosłownym brzmieniu

MF przegrało ze sprzedawcami aut. Musi odtajnić wniosek

Europejskiej. W lutym KE odrzuciła rządowy wniosek, a poprawiony wniosek do Komisji rząd zatwierdził w zeszłym miesiącu. Ale Ministerstwo Finansów odmówiło dealerom samochodowym ujawnienia treści wniosku odrzuconego przez Brukselę. Związek Dealerów Samochodowych uznał, że Ministerstwo Finansów naruszyło ustawę

Pomoc dla opiekunów niepełnosprawnych dzieci i dorosłych. Ile można dostać i czy trzeba rzucić pracę?

(1406 zł – 520 zł = 886 zł), od maja zaś będzie już na bieżąco pobierać 1406 zł świadczenia pielęgnacyjnego. Ale nie wszystkie SKO są tak przychylne. Gdy odrzucą wniosek o wyższe świadczenie, pozostaje droga sądowa. Przykład. Pani Teresa opiekuje się sędziwą, niedołężną matką. W styczniu 2013 r

Awantura o reformę skarbówki. Ważą się losy 62 tys. urzędników

powinno wpływać z nich do budżetu a tym, co faktycznie spływa] sięga prawie 80 mld zł rocznie - mówił min. Banaś. Według raportu OECD z 2015 r. koszty administracyjne poboru podatków pochłaniają w Polsce 1,6 proc. dochodów podatkowych, tymczasem w Irlandii jest to 0,85, a w Hiszpanii 0,67 proc. tych

Ustawa PZP - DZIAŁ VII: Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy

)wyklucza wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia z naruszeniem przepisów ustawy określających przesłanki wykluczenia, 6)odrzuca ofertę z naruszeniem przepisów ustawy określających przesłanki odrzucenia oferty, 7)dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty z naruszeniem przepisów ustawy - jeżeli

Przetarg na szybki internet LTE unieważniony

Unieważnienie przetargu - w którym częstotliwości otrzymali CenterNet i Mobyland (za którymi stoi dziś jeden z najbogatszych Polaków - Zygmunt Solorz-Żak) - jest wynikiem wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. PTC, operator sieci T-Mobile (wcześniej Era), chciał unieważnienia przetargu, ponieważ

Skutki błędnego pouczenia o możliwości wniesienia odwołania

, zostanie przez skład orzekający KIO odrzucone, w związku z dyspozycją art. 187 ust. 4 pkt. 3 ustawy PZP. Zapamiętaj ! Decyzja o odrzuceniu odwołania zostanie podjęta również w przypadku gdy zamawiający błędnie pouczy wykonawcę o możliwości wniesienia odwołania od sposobu rozstrzygnięciu protestu

Tesco nie chce mieć w Tychach konkurenta

. za nowe inwestycje. Wydawało się, że sprawa ruszy z miejsca już w czerwcu zeszłego roku, gdy Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach odrzuciło skargę Tesco i utrzymało w mocy decyzję o warunkach zabudowy dla nowej galerii. Miasto wydało nawet pozwolenie na budowę, ale nie zdążyło się ono

Cuda przy ustawie o rewitalizacji

Dystrybucji, która zrzesza zachodnie sieci sklepów w Polsce. - Zdecydowanie wolimy sytuację, gdy są jasne i równe zasady gry dla wszystkich. Teraz z jednej strony, owszem, możemy mówić o liberalizacji zasad. Ale z drugiej wpuszcza się sieci handlowe w jakieś administracyjne przepychanki powiązane z grą z

Coraz mniej Polski B. Najbogatsze województwa stracą dotacje na infrastrukturę

statystycznego także tych województw, które wkrótce przekroczą unijną średnią zamożności. - Ale odrzuciliśmy to rozwiązanie - powiedział wiceminister Kwieciński. - W tych województwach nie ma aż tak dużych dysproporcji w bogactwie jak na Mazowszu. Dochody w aglomeracji warszawskiej to 147 proc. średniej unijnej

Sejm za reprywatyzacją, ale uwzględniającą interes publiczny

Osób Objętych Dekretem Warszawskim "Dekretowiec" zaapelowało do Sejmu o odrzucenie senackiego projektu już w pierwszym czytaniu. Według tej organizacji jest on "gorszy od dekretu Bieruta", bo likwiduje możliwość zwrotu nieruchomości w naturze, którą ów dekret, zwany też warszawskim

Dla kogo zasiłek opiekuńczy? Ile może dostać opiekun niepełnosprawnego?

różnicowanie wysokości pomocy dla opiekunów w zależności od tego, czy opiekują się niepełnosprawnymi dziećmi, czy niedołężnymi rodzicami, jest niekonstytucyjne, pani Anna wniosła sprawę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy. Ten jednak ją oddalił. Sędziowie uznali, że Trybunał nakazał

Ikea ma dość korupcji w Rosji

- zapowiedział Peer Kaufman, dyrektor generalny przedstawicielstwa szwedzkiego koncernu na terenach b. ZSRR, cytowany przez agencję Interfax. Od początku dekady Ikea zainwestowała w Rosji już 4 mld dol., a w dalszym rozwoju przeszkadza jej "nieprzewidywalny charakter procedur administracyjnych w wielu

"Wzrost ryzyka bankructwa Grecji". Wierzyciele zaostrzyli stanowisko

znaczące. Dziś przedstawiciele Międzynarodowego Funduszu Walutowego pojechali do Waszyngtonu. Grecy nazwali to taktyczną zagrywką, która ma na celu wywarcie presji na rząd w Atenach. - Wygląda na to, że wierzyciele zaostrzyli swoje stanowisko i oczekują od Grecji zaakceptowania lub odrzucenia ich

Nowelizacja kodeksu pracy: najpierw umowa, potem praca

drobne wady projektu, wskazałby przede wszystkim na małe firmy, dla których nowelizacja może okazać się dodatkowym obciążeniem administracyjnym. Grażyna Spytek-Bandurska z konfederacji Lewiatan widzi inne zagrożenie: - Nowelizacja może utrudnić życie w dużych firmach, w których umowę przygotowuje dział

Sprzedali 92-latkowi polisę inwestycyjną. Trafią do Księgi Rekordów Guinnessa?

przepadły, to pan Andrzej jest przekonany, że produkt o nazwie "ubezpieczenie" nie powinien pobierać miesięcznej "opłaty administracyjnej" oraz opłaty "za zarządzanie polisą" i raczej nie powinien być sprzedany klientowi w wieku 92 lat. A przede wszystkim "składka"

Dopalaczowy kiks. Sklepy zamknięte nielegalnie?

towarzystwie policjantów stawili się w sklepach z dopalaczami z decyzją GIS w ręce. W całym kraju zamknięto prawie 1400 sklepów. Właściciele 600 z nich się odwołali. - Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego w decyzji należy wskazać konkretnego adresata. Główny Inspektor Sanitarny nie powinien więc

Obniżenie emerytur mundurowych. Jak się bronić przed ustawą dezubekizacyjną

;przesłanka nieostra” i każda sprawa podlega indywidualnej ocenie. – Do końca grudnia 2017 r. do ministerstwa wpłynęło 3976 wniosków złożonych w trybie art. 8a ustawy. Obecnie w toku jest 3857 postępowań administracyjnych w trybie art. 8a. Czas postępowania administracyjnego zależy od okoliczności

Siedem kręgów instancji. Jak prawnik walczył z niechcianymi telefonami marketingowymi

. Za wprowadzanie klientów w błąd UOKiK nałożył na spółkę karę – 90 tys. złotych. Decyzja nie była jednak prawomocna, więc przedsiębiorca mógł się od niej odwołać do sądu. Co też zrobił. – Sąd pierwszej instancji przyznał nam rację i odwołanie odrzucił. Spółka natomiast złożyła apelację do

Ustawa PZP - DZIAŁ VII: Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy

wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia z naruszeniem przepisów ustawy określających przesłanki wykluczenia, 6) odrzuca ofertę z naruszeniem przepisów ustawy określających przesłanki odrzucenia oferty, 7) dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty z naruszeniem przepisów ustawy - jeżeli naruszenie

Przegląd informacji ze spółek

oznacza wypłatę w wysokości 0,1 zł na akcję, podano w projekcie uchwały na ZWZ. Komisja ds. prywatyzacji w Czarnogórze odrzuciła odwołanie złożone przez OT Logistics dotyczące unieważnienia prywatyzacji Portu Bar i przewoźnika kolejowego AD Montecargo, poinformowała spółka. Pomimo zakończenia obecnego

600 mln za zatrzymany wieżowiec. Orco domaga się odszkodowania

O możliwości zażądania odszkodowania od polskiego rządu przez Orco Jean-François Ott, prezes Orco Property Group mówił już w lipcu. Spotkanie z dziennikarzami zostało zorganizowane po czerwcowym wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego odbierającym prawomocność pozwoleniu na budowę wieżowca

Złota 44: Deweloper zawiadomił prokuraturę o szantażu

Budowa 192-metrowego wieżowca przy Złotej 44 została zatrzymana w marcu ub.r. Inwestor, firma Orco, miał kłopoty finansowe. Wznowienie budowy uniemożliwił jej jesienny wyrok wojewódzkiego sądu administracyjnego, który odebrał prawomocność pozwoleniu na budowę. Naczelny Sąd Administracyjny co prawda

Były szef Colloseum nie chce iść do więzienia, bo jest dobrym człowiekiem

zwolnienie z jej wykonania. Dlaczego? Bo robi doktorat z prawa. Jędruch podnosi też, że znalazł pracę (jest dyrektorem administracyjnym w Wyższej Szkole Umiejętności w Żywcu), cieszy się dobrą opinią w miejscu zamieszkania, a po wyjściu z aresztu zmienił swoje życie, ukończył studia prawnicze w Wyższej

Porozumienie w sprawie Cypru. Lokaty powyżej 100 tys. euro do redukcji

tysięcy euro, ale został odrzucony przez parlament Cypru. Cypryjska część pakietu pomocowego (dodatek do 10 mld euro pożyczek ratunkowych od eurolandu i MFW) ma teraz być ściągnięta nie z całego sektora bankowego na Cyprze, lecz tylko z dwóch banków - Laiki oraz Bank of Cyprus. Bank Laiki ma być

Przegląd informacji ze spółek

Administracyjnego skargę na działania ministra administracji i cyfryzacji w związku z odrzuceniem przez ministra planów inwestycyjnych spółki, podała Sferia. IIF wyemitował 3 tys. obligacji serii D o łącznej wartości 3 mln zł, poinformowała spółka. Indos planuje debiut na rynku NewConnect jeszcze w

Krauze walczy o dostęp do morza

Bulwaru Nadmorskiego. 31 października minister infrastruktury Sławomir Nowak ma postanowić, czy utrzyma w mocy bądź unieważni decyzję wojewody pomorskiego, który przed laty odrzucił wniosek o zwrot obiektu. Hotel należy obecnie do spółki Pol-Levant i skarbu państwa. Spór dotyczy też dziewięciu przyległych

Dilerzy aut skarżą się Brukseli na polski rząd

odmówił już ZDS dostępu do poprzedniego wniosku w tej sprawie do KE, odrzuconego w tym roku przez Brukselę. Związek zaskarży to ograniczenie dostępu do informacji publicznej i rozprawa w tej sprawie odbędzie się w czwartek przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie. ZDS i firma Samar

Spór Złotą 44: co wolno sąsiadowi, a co inwestorowi?

pozwolenie na budowę Złotej 44 opóźni się. Zajmujemy się tą sprawą po tym, gdy na początku lipca jej akta przekazał nam do ponownego rozpoznania Naczelny Sąd Administracyjny. Niestety, okazało się, że akta są niekompletne - poinformowała w czwartek Ivetta Biały, rzeczniczka mazowieckiego wojewody. Urzędnicy

Przegląd informacji ze spółek

o długości 14,7 km (Olsztyn Południe – Olsztyn Wschód), podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Wszystkie pozostałe oferty zostały odrzucone lub wykluczone. Rada nadzorcza Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG przedterminowo przedłużyła funkcje członków zarządu dla

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

ich możliwości. Planuje także użyć fotoskanu do tworzenia postaci.   Źródło: spółka Sferia: Złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę na działania ministra administracji i cyfryzacji w związku z odrzuceniem przez ministra planów inwestycyjnych spółki, podała Sferia

Jak zarobić 9,5 proc. rocznie? Firma pożyczkowa ci tyle zapłaci za...

klientów. Po drugie: klienci. Im mniejsza firma pożyczkowa, tym większą część jej potencjalnych klientów stanowią osoby, które nie tylko odbiły się bez skutku od bankowych scoringów, ale też zostały odrzucone przez największe firmy pożyczkowe (choć Mikrokasa deklaruje, że współpracuje zarówno z BIG

Kolejna inwestycja na Opolszczyźnie zablokowana

decyzję środowiskową dotyczącą budowy elektrowni w Rozkochowie. Problem jednak w tym, że aby wybudować tam wiatraki, musi wygrać sprawę w sądzie. Decyzję środowiskową dotyczącą Rozkochowa zaskarżyła bowiem do SKO garstka mieszkańców, a to, choć odrzuciło ich argumenty, zażądało kolejnych analiz. Clean

Mercuria Energy chce od Polski 700 mln dol. odszkodowania

potem po wznowionym postępowaniu utrzymał ją, obniżając do 452 mln zł. J&S zapłaciło, ale zaskarżyło sprawę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Ten karę uchylił. WSA nie zajmował się istotą zarzutów, lecz uznał, że doszło do błędów formalnych w postępowaniu. W październiku 2009 r

Samorządowcy z Zakopanego i okolic walczą o koleje górskie: Tatr obcym nie oddamy

m.in. ośrodek narciarski na Chopoku po słowackiej stronie Tatr. Jej ofertę Ministerstwo Transportu odrzuciło. Odbyła się nawet debata parlamentarna. Posłowie argumentowali, że Kasprowego Wierchu nie powinno się oddawać zagranicznej firmie, choć prawo dopuszcza taką transakcję. Swoją spółkę z funduszem

Ratusz do deweloperów: Macie wreszcie budować ulice

, wywłaszczając dewelopera z gruntu za pomocą specustawy drogowej. Wyjdzie drożej - ostrzega. W grudniu sąd administracyjny odrzucił argumentację ratusza, który z wypłaceniem 175 mln zł za prawie 16 hektarów gruntów potrzebnych m.in. pod budowę południowej obwodnicy Warszawy, ulicy Branickiego i al

Mieszkanie zakładowe i spółdzielcze na własność [PORADNIK]

na sprzedaż tych mieszkań, których już nie potrzebuje. Lokator ma prawo do złożenia wniosku o wykup, który właściciel może zaakceptować bądź odrzucić. Jak wykupić mieszkanie zakładowe Przy prywatyzacji większości lokali zakładowych stosuje się przepisy ustawy z 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania

Przegląd informacji ze spółek

. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał postanowienie o odrzuceniu skargi Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej (Kasy Krajowej) na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o przejęciu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Św. Jana z Kęt przez Alior Bank, poinformowała

Jak wykupić mieszkanie spółdzielcze i zakładowe [PORADNIK]

możliwość "wymuszenia" wykupu? Czy może iść do sądu? Prawnicy twierdzą, że nie. - Zgoda na zbycie lokalu pochodzi od jego dysponenta, którym jest zakład pracy. Lokator ma prawo do złożenia wniosku o wykup, który właściciel może zaakceptować bądź odrzucić. Dopóki nieruchomość co najmniej nie

Walka o miliony z obwodnicy

firmy zapytałyby, dlaczego nie do 50 mln zł - tłumaczy Napierała. - Zachodnia obwodnica Poznania to duże zadanie. Musimy mieć gwarancję, że do roboty zabierze się firma z odpowiednim potencjałem. Drogowcy odrzucili oba protesty. Teraz - do 10 marca - firmy muszą złożyć oferty, jeszcze bez podania ceny

Miasta bezradne wobec "dobrej zmiany"

, marszałek województwa dolnośląskiego: - Już w grudniu 2015 r. w trakcie posiedzenia Konwentu Marszałków na Zamku Książ uchwaliliśmy stanowisko, w którym zaznaczyliśmy, że obecny podział administracyjny kraju nie wymaga żadnych istotnych korekt. Tymczasem coraz głośniej mówi się o powstaniu szeregu nowych

Jakich dokumentów żądać od zagranicznych wykonawców?

zamawiającego dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone w ramach tej procedury dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę

Rozwód - podział majątku, kredytu, mediacje

: "Nie kochamy się", by sąd dał temu wiarę. Tak jak nie uzna choroby lub dłuższego wyjazdu jednego z małżonków za przyczynę ustania więzi seksualnej. SĄD MOŻE ODRZUCIĆ POZEW Są trzy przeszkody, z których powodu sąd może odmówić wydania orzeczenia o rozstaniu małżonków. Pierwsza to dobro

Zastosowanie podpisu elektronicznego w zamówieniach publicznych

aukcji bez żadnych warunków dotyczących wykonawców (za wyjątkiem tego, by było ich co najmniej trzech niepodlegających odrzuceniu), to trudno mówić o nierównym traktowaniu wykonawców. Każdy ma dostęp do podpisu, sieć sprzedaży jest dobrze rozwinięta, istnieje kilka podmiotów wydających takie podpisy, a

Zastosowanie podpisu elektronicznego w zamówieniach publicznych

elektronicznym może kogoś dyskryminować Jeżeli ustawodawca zezwala zamawiającemu na zastosowanie aukcji bez żadnych warunków dotyczących wykonawców (za wyjątkiem tego, by było ich co najmniej trzech niepodlegających odrzuceniu), to trudno mówić o nierównym traktowaniu wykonawców. Każdy ma dostęp do podpisu, sieć

Odziedziczyłeś akcje lub jednostki funduszy? Fiskus zaskoczy cię ekstrapodatkiem

wartościowych w drodze spadku lub darowizny jako cenę nabycia należy wpisać zero". Dziedziczymy więc papiery wartościowe, ale nie dziedziczymy prawa do kosztów ich nabycia! Czy to sprawiedliwe? Sprawa oparła się już o Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA). Jedna z klientek funduszy zakwestionowała decyzję

Wrocław: Lotnisko na Euro? Bardzo wątpliwe

lokalizacji". Pod koniec roku do wojewody wpłynął więc wniosek o wydanie nowego pozwolenia na budowę uwzględniającego zmianę miejsca. Został jednak odrzucony. - Sytuacja była absurdalna. Nie mogliśmy wydać pozwolenia, bo dotyczyłoby w dużej mierze terenów określonych w pozwoleniu obowiązującym od

6 wydarzeń na rynku IT

(zarówno za znaczki jak i za elektroniczny podpis trzeba płacić). Choć Naczelny Sąd Administracyjny zgodził się na przesyłanie faktur mailem, to fiskus nie chciał ustąpić. Dopiero po akcji "Gazety" sprawą zajęło się Ministerstwo Finansów. I ustąpiło. Po aferze hazardowej rząd chciał wprowadzić

Jak odzyskać podatek VAT

usługi rachunkowe. Są biura rachunkowe, które za wypełnienie wniosku o zwrot VAT i załączników żądają 50 zł, a za każdą dostarczoną fakturę kasują 2 zł. Wtedy samodzielnie dokonaj wstępnej weryfikacji, np. odrzuć fakturę za farby czy gwoździe. Uwaga! Gwoli formalności, ustawa zawiera zawężoną w stosunku

Zwrot VAT last minute

ceną i zakresem usługi. Np. są biura rachunkowe, które za wypełnienie wniosku o zwrot VAT i załączników żądają 50 zł, zaś za każdą dostarczoną fakturę kasują 2 zł. Wtedy samodzielnie dokonaj wstępnej weryfikacji, np. odrzuć fakturę za farby czy gwoździe. Pamiętaj, że ustawa zawiera zawężoną w stosunku

Sąd odrzucił wniosek ZUS o upadłość Petrolinvestu z powodu braku środków

dniem 29 czerwca 2017 r. W połowie czerwca br. Petrolinvest wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję KNF utrzymującą w mocy decyzję z 2016 r. o wykluczeniu bezterminowo akcji spółki z obrotu na GPW oraz nałożeniu 800 tys. zł kary pieniężnej. Petrolinvest

Zsolt Darvas: Grecja musi upaść, ale z asekuracją

zajmuje dopiero 109. miejsce pod względem łatwości prowadzenia firm [ Ease of Doing Business Index obejmuje 109 krajów, Polska jest na 70. miejscu, Niemcy - na 22.]. Władze mogą poprawić to przez szybkie uproszczenie procedur administracyjnych dla biznesu. Czy reszta eurolandu nie chce powrotu Grecji do

MNiSW: Sukces, maturzyści idą na uczelnie techniczne

złożyła aż dziewięć projektów. Dopiero po odwołaniu kierunki zamawiane dostał Uniwersytet Warszawski. Na dziewięć wniosków Politechniki Łódzkiej przeszedł zaledwie jeden. Całkowicie zostały odrzucone projekty Wojskowej Akademii Technicznej i Politechnik: Opolskiej, Śląskiej i Poznańskiej. Rektorzy szkół

Gdy ZUS się pomyli... - odwołaj się!

minął? - Osoby, którym termin odwoławczy już upłynął, muszą poczekać na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, gdyż dopiero jego orzeczenie o niezgodności z konstytucją np. przepisu ustawy, na podstawie którego została wydana ostateczna decyzja administracyjna lub rozstrzygnięcie w innych sprawach

Jak płacić mniej za wieczyste

. Równocześnie pierwotny wniosek do SKO stał się pozwem. Sprytny prawnik starostwa zwrócił się więc do sądu o jego odrzucenie, a ten to zrobił. Dlaczego? Bo - zdaniem sądu - w pozwie jako strona powinien być wpisany nie starosta, ale skarb państwa. Starosta zaś jest w tym przypadku organem, który go reprezentuje

Czarna lista barier dla przedsiębiorców 2008

decyzjami administracyjnymi wydawanymi przez nieprzygotowanych merytorycznie urzędników, które mogą być przesłanką do wycofania unijnego dofinansowania. Dlatego hasła lepszego przygotowania instytucji administrujących wsparciem - merytorycznego, komunikacyjnego, infrastrukturalnego oraz uproszczeń dla wielu

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych

. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. Nr 19, poz. 101, z późn. zm.), w zakresie, w jakim udzielają zamówienia w celu jej wykonania. 2. Prawami szczególnymi lub wyłącznymi w rozumieniu ust. 1 pkt 4 są prawa przyznane w drodze ustawy lub decyzji administracyjnej, polegające na zastrzeżeniu

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

zamówienia, co pocznie Krajowa Izba Odwoławcza, gdy odwołanie jednak wpłynie? Art. 189 ust. 2 ustawy Pzp nie zawiera bowiem żadnej przesłanki, która pozwalałby takie odwołanie odrzucić. W szczególności nie będzie spełniona przesłanka z punktu 1 - "w sprawie nie mają zastosowania przepisy ustawy"

Bliżej budowy filharmonii. Protest odrzucony

ustawy o zamówieniach publicznych, na które powołał się Warbud, są chybione. Firma, która wygrała przetarg, przedstawiła nam wykaz swoich budów, a także udowodniła, że posiada wykwalifikowaną kadrę - mówi Jacek Rudnicki, zastępca dyrektora ds. administracyjnych i finansowych Filharmonii Świętokrzyskiej

Ile pieniędzy dostanie Polska po wejściu do UE?

Polityki Rolnej. Po co spoczywać na laurach, kiedy w tym czasie można modernizować rolnictwo. Co zatem robić? Odrzucić unijną propozycję? Zaakceptować ją, ale poprosić o zachowanie niektórych barier celnych - np. na pszenicę, by ratować jej polskich producentów? - Rekompensowanie niepełnych dopłat

Odrzucili projekt, nie dali dotacji. Wytoczył proces i wygrał

gdy dostał odpowiedź odmowną - do wojewódzkiego sądu administracyjnego. - Moim zdaniem to, co robią urzędnicy, jest uchybieniem, to jest nieczytelne, subiektywne ocenianie. W odpowiedzi na protest powtórzyli ogólne sformułowania, nie odpowiadali na pytania - mówi Czerniachowicz. I sąd przyznał mu

Zuch-dziewczyna! Wykazała błąd ubezpieczyciela i odzyskała kasę z polisy!

ubezpieczenia - nie było tam jej podpisu pod oświadczeniem, że otrzymała warunki i że zapoznała się z nimi. Pierwsze pismo z prośbą o zwrot pieniędzy zostało odrzucone z argumentacją, że skoro klientka w ciągu 30 dni nie odstąpiła od umowy, to widocznie świadomie zgodziła się na jej warunki. Drugie odwołanie

Tylko krok do nowego lotniska dla Warszawy!

inwestora zastępczego, który będzie nadzorował prace. W Modlinie zdecydowali się zacząć budowę, bo samorządowe kolegium odwoławcze odrzuciło właśnie kolejny protest ekologów w sprawie decyzji środowiskowej. - Jasno stwierdziło, że dokumenty zostały przygotowane prawidłowo, a lotnisko nie zagrozi przyrodzie