administracyjnego złożyła

Pułapka ulgi meldunkowej. NSA: Fiskus powinien rozważyć umorzenie podatku ofiarom ulgi

- To dla nas przełomowy, rewolucyjny wyrok - przyznają zgodnie ofiary ulgi meldunkowej, komentując najnowsze orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie ulgi. NSA stwierdził, że skarbówka powinna - w interesie publicznym - rozważyć zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób, które skorzystały z ulgi meldunkowej, ale nie złożyły w urzędzie stosownego oświadczenia.

"DGP": Prokurator skarży opłaty za żłobki

Nie tylko rodzice i wojewodowie zaskarżają uchwały gmin, które nie różnicują opłaty za żłobek w zależności od liczby godzin pobytu dziecka. Taki wniosek do sądu administracyjnego złożyła tez Prokuratura Okręgowa w Gliwicach - czytamy w "Dzienniku Gazecie Prawnej".

Neuca złoży zażalenie od wyroku WSA ws. zobowiązania podatkowego za 2012 r.

zadeklarowanej o wartość 7,72 mln zł plus odsetki, podała Neuca. Spółka planuje złożenie skargi od wydanego wyroku do Naczelnego Sądu Administracyjnego.  "Spółka uregulowała to zobowiązanie w dniu 11 listopada 2018 r. (łączna wartość uregulowanego zobowiązania wyniosła wraz z odsetkami 11 463 tys. zł

ABC Data: Sąd oddalił skargę na decyzję dot. spółki zależnej iSource

Warszawa, 19.06.2019 (ISBnews) - Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (WSA) oddalił skargę złożoną przez iSource - spółkę zależną ABC Data - od decyzji dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie, która utrzymała w mocy decyzję organu pierwszej instancji, podało ABC Data. "

Altus TFI złożyło wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez KNF

Warszawa, 19.02.2020 (ISBnews) - Altus TFI złożył wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o ponowne rozpatrzenie sprawy zakresie nałożenia na spółkę kar pieniężnych w wysokości 7 mln zł i sankcji administracyjnej w postaci cofnięcia spółce zezwolenia na wykonywanie działalności, podała

GO TFI wnioskuje do KNF o ponowne rozpatrzenie kar pieniężnych

Warszawa, 07.01.2020 (ISBnews) - GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (GO TFI) po przeanalizowaniu uzasadnienia decyzji Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) złożyło wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w zakresie nałożonych na towarzystwo kar pieniężnych. Jednocześnie towarzystwo 19 grudnia

Ciech: Dyrektor IAS w Bydgoszczy wniósł skargi kasacyjne od wyroków WSA

Warszawa, 16.03.2020 (ISBnews) - Do pełnomocnika Ciech Soda Polska, Ciech Cargo oraz Ciech Pianki, spółek zależnych Ciechu, wpłynęły odpisy skarg kasacyjnych złożonych do Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) przez dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy (IAS) od wyroków

Sejm odrzucił senackie veto do nowelizacji prawa górniczego

poszukiwanie i rozpoznanie złóż złożyły dwie firmy: Leszno Cooper oraz KGHM. Jak wynika z informacji ministerstwa klimatu, koncesje w tym zakresie zostały udzielone. "One były zaskarżane, znalazły się w sądzie wojewódzkim, potem w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, teraz wracają do drugiego organu

Ministerstwo Klimatu przypomina o zmianie decyzji w zakresie gospodarki odpadami

Warszawa, 25.02.2020 (ISBnews) - 5 marca upływa termin złożenia wniosków o zmianę posiadanych decyzji w zakresie gospodarki odpadami, które wynikają z nowelizacji ustawy o odpadach, podało Ministerstwo Klimatu. "Przypominamy że 5 marca 2020 r. mija termin złożenia wniosków o zmianę

PGNiG ma zgody administracyjne na zakup 10% w złożu Duva w Norwegii

Warszawa, 09.01.2020 (ISBnews) - PGNiG Upstream Norway - spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) - uzyskała zgody administracyjne na zakup dodatkowych 10% udziałów w złożu Duva, podała spółka. "Zarząd [...] powziął informację o spełnieniu warunku zawieszającego

Grupa Żywiec: Utrzymano decyzję ws. zaległego podatku, spółka odwoła się do WSA

wynoszącymi w przybliżeniu 22,53 mln zł, podała spółka. Grupa Żywiec zamierza zaskarżyć decyzję w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym. "W następstwie odwołania złożonego przez spółkę, organ II instancji utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach z dnia 30

Forte nie odwoła się do WSA od ustalenia zaległości podatkowej na 3,4 mln zł

Warszawa, 11.03.2020 (ISBnews) - Fabryki Mebli Forte zdecydowały o nieskładaniu skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w zakresie ustalonej w wyniku kontroli zaległości w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych za lata 2015-2017 oraz odsetek od tej zaległości, podała spółka

PGNiG ma zgody administracyjne na przejęcie złoża King Lear na M. Północnym

Warszawa, 30.09.2019 (ISBnews) - PGNiG Upstream Norway - spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) - uzyskała zgody administracyjne w Norwegii, stanowiące warunek zawieszający umowy zakupu złoża King Lear od Total E&P Norge, podała spółka. "Zarząd Polskiego

Senat przeciw nowelizacji ustawy prawo geologiczne i górnicze

Warszawa, 07.02.2020 (ISBnews) - Senat odrzucił nowelizację prawa geologicznego i górniczego, zakładającą że postępowania w sprawie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin stałych wszczęte przed końcem 2014 roku, a dotychczas niezakończone, będą prowadzone na podstawie

Qumak wnioskuje do KNF o postępowanie dot. emisji akcji serii L

Warszawa, 02.10.2018 (ISBnews) - Qumak złożył wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o podjęcie postępowania administracyjnego w przedmiocie zatwierdzenia prospektu emisyjnego sporządzonego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym 30 tys

Prairie: NSA odrzucił skargę Bogdanki w sprawie złoża K 6-7

Warszawa, 18.01.2019 (ISBnews) - Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) odrzucił skargę Lubelskiego Węgla Bogdanka w sprawie odrzucenia przez Ministerstwo Środowiska wniosku koncesyjnego na obszar K 6-7, podało Prairie Mining Limited, które na tym obszarze realizuje projekt kopalni Jan Karski

TFI BDM złożyło wniosek do UOKiK ws. przejęcia EGB Wierzytelności 2 NSFIZ

Warszawa, 11.03.2020 (ISBnews) - Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BDM złożyło wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie przejęcia kontroli nad EGB Wierzytelności 2 Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym z siedzibą w Warszawie, podał Urząd

Spółka Ciechu zapłaci łącznie ponad 35,7 mln zł zobowiązania podatkowego

, którego Ciech Soda Polska jest następcą prawnym, uzyskały interpretacje podatkowe wydane przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, do których się zastosowały, to jest uiściły już kwotę zobowiązania. Spółka zależna zamierza złożyć skargę na decyzję II instancji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Ciech: UCS utrzymał decyzję dot. rozliczenia podatku VAT za grudzień 2014 r.

zależna byłaby zobowiązana do dopłaty ok. 7 900 000 zł tytułem odsetek i podatku VAT, podano również. "Spółka zależna oraz jej doradcy nie zgadzają się ze stanowiskiem organu II Instancji, dlatego spółka zależna zamierza złożyć skargę na decyzję II instancji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

PG Dutch Holding i Ipopema złożyły do UOKiK wniosek ws. wspólnego przedsiębiorcy

Warszawa, 02.03.2020 (ISBnews) - PG Dutch Holding oraz Ipopema 72 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (Ipopema 72 FIZAN) złożyły wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie utworzenia wspólnego przedsiębiorcy w celu realizacji wspólnego projektu

Agnieszka Kraszewska powołana do zarządu Brastera

Warszawa, 16.04.2020 (ISBnews) - Rada nadzorcza Brastera powołała Agnieszkę Kraszewską do pełnienia funkcji członka zarządu, podała spółka. Wcześniej rezygnację z pełnienia tej funkcji złożył Adam Szczepanik, który nie podał przyczyn swojej decyzji.  Agnieszka Kraszewska jest

Bowim zadowolony z rozstrzygnięcia spraw dot. VAT, nie ma dalszych postępowań

decyzję dyrektora UKS. Mimo to Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach złożył skargę kasacyjną w Naczelnym Sądzie Administracyjnym w Warszawie. 21 listopada odbyła się rozprawa, podczas której NSA odrzucił skargę dyrektora Izby Skarbowej dzięki czemu spółka nie musi płacić niewłaściwie narzuconego

Indykpol widzi wzrost zamówień na produkty, ale obawia się braków kadrowych

bardzo dynamicznie i spółka może nie mieć pełnego wpływu na ewentualne trudności produkcyjne związane np. z brakami kadrowymi związanymi z zamknięciem żłobków, przedszkoli i szkół, zablokowaniem dostępności więźniów czy utrudnieniami administracyjnymi dotyczącymi pracujących w zakładach obcokrajowców

US dokonał zajęcia zabezpieczającego na rachunkach GO TFI na 6,5 mln zł

uzasadnienia decyzji KNF złożyło wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w zakresie nałożonych na towarzystwo kar pieniężnych. Jednocześnie towarzystwo 19 grudnia 2019 r. zaskarżyło w całości decyzję Komisji Nadzoru Finansowego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, podało TFI. KNF 19 grudnia 2019 r. cofnęła

Artur Depta zrezygnował z pełnienia funkcji wiceprezesa Ferro

Warszawa, 30.08.2018 (ISBnews) - Artur Depta złożył oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji wiceprezesa Ferro, podała spółka. Powyższa rezygnacja została złożona ze skutkiem na dzień 30 września 2018 roku. Menedżer związany był z Grupą Ferro od 2006 r., w którym objął stanowisko dyrektora

Spółka Bowimu orzymała decyzję PARP ws. zwrotu dofinansowania

, uwzględniając rekomendację swojego pełnomocnika w postępowaniu przed PARP, zamierza złożyć odwołanie od decyzji PARP, wnosząc o uchylenie decyzji PARP oraz umorzenie postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu środków w całości, podano także. Jednocześnie Bowim wskazuje, iż w przypadku ostatecznego

Sąd otworzył postępowanie sanacyjne wobec Komputronika i jego spółki zależnej

Komputronik. "W ramach postępowania restrukturyzacyjnego emitent złożył wstępny plan restrukturyzacyjny, w którym m. in.: przewidział wdrożenie środków restrukturyzacyjnych wpostaci: 1. skrócenie czasu rotacji należności, 2. modyfikację limitów ubezpieczenia należności dla dostawców emitenta, 3

WSA uchylił decyzję administracji skarbowej ws. podatku Emperii za 2011 r

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie skargę na decyzję dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie, a także złożyła do naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji

Murapol złoży wniosek o ponowne rozpatrzenie decyzji KNF dot. 10,4 mln zł kary

Warszawa, 21.08.2019 (ISBnews) - Murapol czeka obecnie na doręczenie decyzji administracyjnej Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) dotyczącej nałożenia dwóch kar pieniężnych w łącznej wysokości 10,4 mln zł. Spółka ocenia tę decyzję jako nieprawidłową i złoży wniosek o ponowne rozpatrzenie

Gaz-System liczy na komplet pozwoleń adm. dla podmorskiej cz. Baltic Pipe w I kw

Warszawa, 09.01.2020 (ISBnews) - Gaz-System spodziewa się, że skompletuje pozwolenia administracyjne dla podmorskiej części Baltic Pipe w najbliższym kwartale, a w ciągu kilkunastu tygodni będzie mieć pozwolenia na budowę części lądowej, poinformował prezes Tomasz Stępień. "W tej chwili

Rewolucyjny wyrok TSUE. Polscy przedsiębiorcy bardziej chronieni przed kontrolami skarbowymi

zamierza wydać decyzję, a podatnik będzie miał szansę kwestionować te dowody. Wyrok ma znaczenie dla toczących się postępowań, ale również dla tych już zakończonych w postępowaniach administracyjnych lub w tych, gdzie zapadły już prawomocne wyroki sądowe. Jak to możliwe? Otóż zgodnie z przepisami ordynacji

PGNiG Upstream Norway nabył dodatkowe 10% w złożu Duva na Morzu Północnym

w Licencjach wzrósł z 20% na 30%" - czytamy w komunikacie. Umowa została zawarta pod warunkami zawieszającymi, w tym uzyskania zgód administracyjnych w Norwegii. W połowie lipca br. PGNiG Upstream Norway nabyło 20% udziałów w złożu Duva na Morzu Północnym od firmy Wellesley Petroleum

PGNiG ma zgodę na wydobycie ropy i gazu ze złoża Skogul na Morzu Północnym

Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Na administracyjne zatwierdzenie czeka nabycie udziałów w kolejnych dwóch koncesjach. Intensyfikacja akwizycji złóż w ciągu trzech ostatnich lat pozwoliła Spółce zwiększyć jej zasoby gazu ziemnego i ropy naftowej z 80 mln do ok. 200 mln boe" - wskazano również. PGNiG

GNB oczekuje zatwierdzenia planu naprawy pod koniec br. lub na początku 2020 r.

Warszawa, 22.11.2019 (ISBnews) - Getin Noble Bank (GNB) oczekuje, że Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzi plan naprawy, złożony przez bank w październiku, jeszcze w tym roku lub na początku przyszłego, poinformował prezes Artur Klimczak.  "Bardzo byśmy chcieli, żeby to

Ciech: UCS utrzymał decyzję dot. rozliczenia podatku VAT za IV kw. 2013 r.

Warszawa, 24.10.2019 (ISBnews) - Naczelnik Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie, w następstwie odwołania złożonego przez spółkę zależną Ciechu - Verbis ETA, utrzymał w mocy decyzję naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie, określającą wysokość zobowiązania

Ferro: Decyzja określająca wys. zobowiązania podatkowego za 2012 r. podtrzymana

przedstawioną w decyzji i zamierza podjąć wszelkie przewidziane przepisami prawa kroki w celu ochrony interesu spółki oraz jej akcjonariuszy, w szczególności spółka złoży skargę na decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, podano również. Ferro to jeden z największych w regionie Europy

PGNiG sfinalizowało zakup dodatkowych 10% w złożu Duva

Warszawa, 31.01.2020 (ISBnews) - PGNiG Upstream Norway - spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) - uzyskało ostateczną zgodę administracyjną i sfinalizowało zakup dodatkowych 10% udziałów w koncesjach PL636 i PL636B na złożu Duva na Morzu Północnym, podała spółka. W

Nadawanie pism do sądów administracyjnych i urzędów po uchwale NSA z 19 października 2015 r.

Naczelny Sąd Administracyjny wydał 19 października 2015 r., sygn. akt I OPS 1/15 uchwałę, w której orzekł, że oddanie przed upływem przewidzianego prawem terminu pisma procesowego, w sprawie sądowo administracyjnej, w polskiej placówce pocztowej innego operatora niż operator wyznaczony w

Nowa ordynacja podatkowa. Podatnik kontra urząd

ordynacji podatkowej ma towarzyszyć powołanie Centrum Kompetencyjnego Podatków Lokalnych. To jednostka wykonująca – na prośbę gmin i miast – zastępstwo procesowe przed sądami administracyjnymi. Misselling, czyli naciąganie. Jak się nie dać oszukać instytucjom finansowym JAKI TERMIN NA ZŁOŻENIE

Ciech: Organ odwoławczy utrzymał decyzję o 8,2 mln zł zaległości podatkowych

Warszawa, 10.09.2019 (ISBnews) - Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy (organ II instancji), w następstwie odwołań złożonych przez spółki zależne od Ciechu: Ciech Soda Polska, Ciech Cargo i Ciech Pianki, utrzymał w mocy 3 decyzje Naczelnika Kujawsko-Pomorskiego Urzędu

TMF: Polska wśród 10 najtrudniejszych do prowadzenia biznesu państw w Europie

Warszawa, 31.07.2019 (ISBnews) - Polska znalazła się na 10. miejscu w Europie wśród państw posiadających najbardziej złożone przepisy regulujące prowadzenie biznesu, wynika z najnowszego raportu "Global Business Complexity Index" opracowanego przez TMF Group. "Firmy z zagranicy

Braster rozpoczął sprzedaż wskaźników do monitorowania temperatury

powinna mieć pozytywny wpływ na sytuację finansową emitenta, zaznaczono. Zarząd spółki przypomina przy tym, iż podjął dziś decyzję o złożeniu wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego oraz wniosku o ogłoszenie upadłości, przy czym wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości planowane jest

Przegląd informacji ze spółek

wykorzystaniu aktualnie eksploatowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem", podało Wasko. W związku ze złożeniem propozycji nabycia 1 mln obligacji na okaziciela serii S2 zamiennych na akcje Miraculum zarząd podjął uchwałę o ich przydziale, podała spółka. Miraculum

Mateusz Juroszek został przewodniczącym rady nadzorczej Atalu

Warszawa, 21.08.2019 (ISBnews) - Mateusz Juroszek został wybrany na przewodniczącego rady nadzorczej spółki Atal, poinformował deweloper.  Mateusz Juroszek od 2011 r. pełnił funkcję wiceprezesa zarządu spółki Atal - pod koniec lipca złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa, równocześnie był

Tower Investments miał 6,42 mln zł zysku netto, 8,29 mln zł zysku EBIT w III kw.

grupy deweloperskiej YIT, sprzedaż działki w Warszawie sieci restauracji McDonald's oraz sprzedaż działki w Ełku sieci spożywczej Netto. Na tym nie koniec. W okresie sprawozdawczym zakończyliśmy również prace projektowe w kilku innych lokalizacjach i złożone zostały wnioski o pozwolenia na budowę. Ich

ME: Komisja Europejska zaakceptowała zmiany w systemie aukcji OZE

Warszawa, 07.11.2019 (ISBnews) - W opinii Komisji Europejskiej, zmiany dotyczące systemu aukcyjnego, wprowadzone ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) oraz niektórych innych ustaw, mają charakter czysto administracyjny i nie pociągają za sobą

GPW Benchmark złożyła do KNF wniosek w zakresie WIBID i WIBOR

Warszawa, 06.12.2019 (ISBnews) - GPW Benchmark złożyła dziś do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o udzielenie zezwolenia na pełnienie funkcji administratora w zakresie stawek referencyjnych WIBID i WIBOR, podała spółka. "6 grudnia 2019 r. GPW Benchmark, zgodnie z harmonogramem

Gaz-System: Baltic Pipe z kolejnym pozwoleniem dla części lądowej gazociągu

. Na etapie końcowym jest pozwolenie na budowę w województwie lubuskim. To ostatni element uzyskiwania wszystkich zgód administracyjnych , który pozwoli rozpocząć prace budowlane na całym odcinku gazociągu Goleniów-Lwówek, podano także. Baltic Pipe to strategiczny projekt - realizowany w Polsce przez

Stalprodukt: ZGH Bolesław zakończy pracę Kopalni Olkusz-Pomorzany 31 grudnia br.

szacuje na ok.140 mln zł. "W związku z powyższym, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, spółka z dniem 31.12.2020 r. złoży we właściwym organie koncesyjnym oświadczenie o zrzeczeniu się posiadanych koncesji: 1) Koncesji nr 172/93 z dnia 20

PGNiG liczy na rozpatrzenie pozostałych 9 wniosków koncesyjnych do 29 sierpnia

Warszawa, 22.08.2019 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) ocenia zmianę w procedurach koncesyjnych jako pozytywną i liczy, że pozostałych 9 wniosków koncesyjnych złożonych przez spółkę zostanie rozpatrzonych do 29 sierpnia, wynika z wypowiedzi prezesa Piotra Woźniaka

PGNiG: Spełnił się jeden z warunków zakupu złoża Duva

zmierzających do zawarcia umowy, podało Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. "O spełnieniu pozostałych warunków zawieszających umowy, w tym uzyskania wymaganych zgód administracyjnych w Norwegii, PGNiG poinformuje w odrębnym raporcie" - czytamy w komunikacie. 12 lipca PGNiG Upstream Norway

Przełom w sprawie ofiar ulgi meldunkowej. Ale nie koniec ich kłopotów

podatku, to kilkaset z nich skazano jako przestępców podatkowych. Przełomem okazał się wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z września 2017 roku . NSA orzekł, że brak złożonego oświadczenia przy jednoczesnym spełnieniu innych wymogów ustawowych nie powinien być przeszkodą do skorzystania z ulgi

Gaz-System ma pozw. na budowę 2 obiektów naziemnych odc. lądowego Baltic Pipe

-System. Inwestycje mają już komplet decyzji administracyjnych umożliwiających rozpoczęcie prac budowlanych. "Terminal Odbiorczy w Konarzewie to węzeł regulacyjno-pomiarowy, zlokalizowany w gminie Karnice, o przepustowości 1 260 000 m3/h. Zadaniem tego obiektu będzie regulacja i pomiar

PG Dutch Holding i Ipopema złożyły do UOKiK wniosek ws. wspólnego przedsiębiorcy

Warszawa, 02.04.2019 (ISBnews) - PG Dutch Holding i Ipopema 138 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (Ipopema 138 FIZAN) złożyły wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie wspólnego przedsiębiorcy tworzonego w celu budowy parku magazynowo-logistycznego

Grupa Żywiec: Dodatkowe zobowiązanie podatkowe po kontroli ŚUCS to ok. 85 mln zł

uzasadnienia na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także dotychczasowego orzecznictwa sądów administracyjnych dotyczącego spraw o zbliżonym stanie faktycznym i prawnym, podano także. "Dodatkowo, spółka jest w posiadaniu indywidualnych interpretacji prawa podatkowego wydanych w imieniu ministra

"Tarcza antykryzysowa". Baza wiedzy dla przedsiębiorców

przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o dofinansowanie było wyższe niż 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS, obowiązującego na dzień złożenia wniosku 3. Ograniczenie czasu

PGNiG: Odnawianie koncesji węglowodorowych powinno przypominać proces dot. węgla

Warszawa, 15.04.2019 (ISBnews) - W zakresie wydobycia krajowego priorytetem dla Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) jest rozstrzygnięcie złożonych już 24 wniosków koncesyjnych, w tym tego dotyczącego złoża Przemyśl, poinformował prezes Piotr Woźniak. Spółka postuluje odnawianie

KGHM: NSA oddalił skargi kasacyjne Darley Energy dot. złoża w okolicach Pucka

Warszawa, 27.02.2019 (ISBnews) - Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) oddalił skargi kasacyjne Darley Energy dotyczące koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża soli potasowo-magnezowych w okolicach Pucka, podał KGHM Polska Miedź. KGHM zapowiedział, że niezwłocznie podejmie prace na obszarze

PG Dutch i Marvipol Logistics wnioskują do UOKiK ws. wspólnego przedsiębiorcy

Warszawa, 04.06.2019 (ISBnews) - PG Dutch Holding I B.V., Marvipol Logistics, Hermes Platinum i Hermes Logistics złożyły do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek ws. utworzenia wspólnego przedsiębiorcy w celu realizacji wspólnego projektu, polegającego na budowie

Sąd oddalił skargi ws. pozwolenia na budowę Centrum Marszałkowska dla BBI Dev

na budowę budynku wielofunkcyjnego w ramach projektu "Centrum Marszałkowska" w Warszawie (dawny DH Sezam), podała spółka. „Na korzystną dla emitenta decyzję skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie złożyły dwa niezależne podmioty. Wojewódzki Sąd Administracyjny w

Mercator Medical: Nie ma już ograniczeń w wywozie rękawiczek z Polski

Warszawa, 04.05.2020 (ISBnews) - Nie występują już ograniczenia w wywozie z Polski i poza Unię Europejską podstawowych towarów handlowych Mercator Medical, w szczególności rękawiczek lateksowych i rękawiczek nitrylowych, podała spółka. "Zniesione zostały administracyjne ograniczenia w

Spółka Marvipolu i PG Dutch złożyły do UOKiK wniosek ws wspólnego przedsiębiorcy

Warszawa, 08.08.2019 (ISBnews) - PG Dutch Holding I B.V. oraz Marvipol Logistics złożyły do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek w sprawie utworzenia wspólnego przedsiębiorcy, podał Urząd. Wniosek wpłynął 5 sierpnia br. Sprawa jest w toku. "Koncentracja ma się

PG Dutch, Wechta FIZ i D. Raemy złożyli wniosek do UOKiK dot. przedsiębiorcy

Warszawa, 09.01.2019 (ISBnews) - PG Dutch Holding I B.V., Wechta Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz Daniel Raemy złożyli wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie utworzenia wspólnego przedsiębiorcy, który zrealizuje projekt polegający na budowie parku magazynowo

Prezes PGNiG: Potrzebujemy sprawnego urzędu koncesyjnego

Woźniak podczas panelu na Ogólnopolskim Szczycie Energetycznym w Gdańsku. PGNiG czeka w tej chwili na rozpatrzenie wniosków na 26 koncesji, w przypadku których przekroczone są już terminy wynikające z kodeksu postępowania administracyjnego. W rekordowym przypadku jest to 940 dni, wskazał prezes. "

Asseco uruchomiło pierwszą w pełni elektroniczną rekrutację do szkół

przeprowadził proces rekrutacji do przedszkoli i szkół w sposób całkowicie elektroniczny. Asseco Data Systems zintegrowało system elektronicznej rekrutacji z Profilem Zaufanym. Dzięki temu obowiązkowe dotąd złożenie podpisanego wniosku w sekretariacie placówki, zostało zastąpione podpisem elektronicznym"

PGNiG prognozuje wydobycie 4,6 mld m3 gazu w 2019; 5,2 mld m3 w 2021 r.

Tommeliten Alpha, a w 2025 roku ze złoża Król Lear. Po uzyskaniu norweskich zgód administracyjnych związanych z nabyciem złóż Duva i King Lear, spółka będzie posiadała 27 koncesji w Norwegii. Obecnie na czterech z nich pełni rolę operatora, przypomniano w materiale. PGNiG prognozuje też istotny wzrost

KIR wprowadza kwalifikowany podpis elektroniczny mSzafir dostępny zdalnie

Polskiego jako pierwsi mogą zdalnie kupić podpis elektroniczny. mSzafir pozwala na złożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego bez konieczności posiadania czytnika i karty kryptograficznej. "Klienci mSzafir mogą skorzystać z certyfikatów z długim terminem ważności - rocznych lub dwuletnich, z

Grupa Żywiec: Dodatkowe zobowiązanie podatkowe po kontroli to ok. 105 mln zł

uzasadnienia na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także dotychczasowego orzecznictwa sądów administracyjnych dotyczącego spraw o zbliżonym stanie faktycznym i prawnym. "Dodatkowo, spółka jest w posiadaniu indywidualnych interpretacji prawa podatkowego wydanych w imieniu Ministra Finansów

Kruk i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza złożyła wniosek o upadłość MSX Resources

Mongolii. W czerwcu sąd ustanowił tymczasowego nadzorcę sądowego dla MSX Resources w związku ze złożonym przez spółkę w maju br. wnioskiem o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej. We wrześniu KNF wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w przedmiocie nałożenia na spółkę MSX Resources kary

Stalprofil czasowo zawiesił pracę składu handlowego w Katowicach

Górniczej, dysponujący dużymi zdolnościami przeładunkowymi i podobną ofertą handlową, podkreślono. Wcześniej Grupa Stalprofil nie odczuwała w sposób istotny negatywnych skutków epidemii, zastrzeżono. "Na rynku dystrybucji stali, złożone zamówienia są realizowane przez dostawców bez zakłóceń

MŚ przedłużyło PGNiG koncesję na wydobycie gazu ze złóż Przemyśl i Buszkowiczki

czeka w tej chwili na rozpatrzenie wniosków na 26 koncesji, w przypadku których przekroczone są już terminy wynikające z kodeksu postępowania administracyjnego. W rekordowym przypadku jest to 940 dni.  PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu

Przegląd informacji ze spółek

. PBDI - spółka w 90% zależna od Erbudu - podpisała umowy na budowę elektrowni fotowoltaicznych z 21 spółkami celowymi wchodzącymi w skład Grupy R.Power. Łączna wartość kontraktów wynosi 37,21 mln zł netto, podał Erbud.  P4 - operator sieci Play i spółka zależna Play Communications - złożyło

Backlog ZUE to obecnie 1,9 mld zł

. grupa pozyskała kontrakty o łącznej wartości ok. 787 mln zł. Dodatkowo, pod koniec 2019 r. konsorcjum, którego ZUE jest liderem złożyło najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym o wartości ok. 56 mln zł" - czytamy w komunikacie. "Mamy obecnie portfel zamówień opiewający na 1,9 mld

PG Dutch i Marvipol Logistics mają zgodę UOKiK ws. wspólnego przedsiębiorcy

.  PG Dutch należy do grupy kapitałowej Panattoni, która świadczy usługi deweloperskie związane z obiektami przemysłowymi, magazynowymi i biurowymi. Jako zarządca obiektów, grupa kapitałowa Panattoni świadczy również kompleksową obsługę administracyjną i operacyjną wynajętej powierzchni w zakresie

PG Dutch, Wechta FIZ i D. Raemy mają zgodę UOKiK dot. wspólnego przedsiębiorcy

, podał Urząd na Twitterze. PG Dutch należy do grupy kapitałowej Panattoni, która świadczy usługi deweloperskie związane z obiektami przemysłowymi, magazynowymi i biurowymi. Jako zarządca obiektów, grupa kapitałowa Panattoni świadczy również kompleksową obsługę administracyjną i operacyjną wynajętej

Rząd zajmie się projektami ustawy dot. m.in. Ordynacji podatkowej i Brexitu

ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych złożonym przez ministra  infrastruktury i projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz niektórych innych ustaw złożonym przez Ministra Cyfryzacji.  Rząd będzie rozważał również: - Projekt ustawy o

Grupa Lotos: UKE przedłużył koncesje Energobaltic na działalność do 2030 r.

. "Dzięki starannemu przygotowaniu złożone w Oddziale Terenowym URE w Gdańsku wnioski, mimo swej złożoności i konieczności sporządzenia związanych z nimi dziesiątków dokumentów, nie wymagały dalszych uzupełnień i dodatkowych wyjaśnień, co zwykle ma miejsce i wydłuża postępowanie administracyjne o

MPiT: Adam Abramowicz powołany na rzecznika MŚP

wyposażony w kompetencje o charakterze interwencyjnym: - żądanie od organów władzy publicznej złożenia wyjaśnień, udzielenia informacji lub udostępnienia akt i dokumentów w sprawach konkretnych przedsiębiorców; - możliwość wsparcia przedsiębiorców na etapie postępowań administracyjnych, a w razie potrzeby

Medinice ma amerykański patent na elektrodę diagnostyczną

, poinformowała spółka. Ostatecznym wymogiem formalnym uzyskania patentu jest uiszczenie przez spółkę opłaty administracyjnej. "CathAIO łączy funkcje elektrod: referencyjnej, stymulującej, diagnostycznej oraz pozwalającej na pobranie krwi np. z zatoki wieńcowej. Elektroda CathAIO przeznaczona jest do

Infoscan: FDA wskazało na niewystarczające dowody na referencyjność MED Recorder

wniosku spółki (ścieżka dopuszczenia w ramach procedury 510(k) zakłada wskazanie we wniosku tzw. predykatu, czyli urządzenia referencyjnego). "Samo odniesienie się do kwestii referencyjności ma charakter proceduralno-administracyjny. FDA w swoim stanowisku nie zawarło uwag do wyników badań

URE zatwierdził taryfę detaliczną PGNiG Obrót Detaliczny

przeprowadzonego postępowania administracyjnego przed Prezesem URE, podało URE. PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych

Grupa Lotos złożyła skargę na decyzję Izby Skarbowej ws. 112,5 mln zł zaległości

Warszawa, 01.04.2016 (ISBnews) - Grupa Lotos złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na decyzję dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku podtrzymującą decyzję o zaległościach podatkowych o wartości 112,5 mln zł, podała spółka. "Zarząd Grupy Lotos S.A. informuje o

Kiedy zaległości podatkowe powinny i mogą być podstawą wykluczenia wykonawcy z postępowania?

składek na ZUS. W obu przypadkach są to spore kwoty (300.000 i 800.000 zł) nałożone upomnieniem. Wykonawca poinformował, że spółka złożyła wnioski w sprawie rozłożenia na raty zapłaty zobowiązania podatkowego i należności z tytułu składek. W siwz nie określono podstawy wykluczenia z art. 24 ust. 5 pkt 8

PG Dutch Holding, MVP Logistics złożyły do UOKiK wniosek ws. parku logistycznego

Warszawa, 07.08.2017 (ISBnews) - PG Dutch Holding i MVP Logistics złożyły do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek w sprawie utworzenia wspólnego przedsiębiorcy, podał Urząd. "PG Dutch oraz MVPL w celu realizacji wspólnego projektu, polegającego na budowie parku

KNF wszczęła postępowania wobec MSX Resources ws. kolejnych raportów

Warszawa, 11.12.2015 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) rozszerzyła postępowanie administracyjne w przedmiocie nałożenia na MSX Resources kary administracyjnej w związku z podejrzeniem o niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych związanych z publikacją szeregu

URE: Wnioski o rekompensaty dla przeds. energochłonnych można składać do 31 III

rekompensatę - zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej - należy złożyć do 31 marca roku następującego po roku kalendarzowym, za który ma być ona przyznana. Ustawa z lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych wprowadziła możliwość przyznawania przez URE

Rząd przyjął nowelizację ws. administracji terenowej żeglugą śródlądową

dokumentów planistycznych i inwestycyjnych, wydawania decyzji administracyjnych, pełnienia funkcji inwestora w  działaniach związanych z budową, przebudową i modernizacją śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym, czytamy także. "Jednocześnie 5 

Przegląd informacji ze spółek

Inwestycyjnych złożyło do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek w sprawie przejęcia kontroli nad Hoist I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz Godebt I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny, podał Urząd.  Marcin

Połączenie wykonawców startujących w tym samym przetargu

W stanie faktycznym sprawy będącej przedmiotem wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE, włoski naczelny sąd administracyjny zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości z pytaniem mającym na celu ustalenie, czy art. 28 ust. 2 zdanie pierwsze dyrektywy 2014/24/UE należy interpretować w ten sposób, że ze

UOKiK: Ustawa dot. zatorów płatniczych niebawem trafi do podpisu prezydenta

ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych" - czytamy dalej.  Według regulatora, ukarany przedsiębiorca będzie mógł zwrócić się o ponowne rozpatrzenie sprawy przez UOKiK. Następnie będzie miał możliwość złożenia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego. "Będziemy stanowczo

Petrolinvest zaskarżył decyzję KNF o bezterminowym wykluczeniu z obrotu na GPW

Warszawa, 16.06.2017 (ISBnews) - Petrolinvest wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) utrzymującą w mocy decyzję z 2016 r. o wykluczeniu bezterminowo akcji spółki z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW

URE wszczął postępowanie wobec Kopeksu o naruszenie ograniczeń poboru prądu

Warszawa, 23.05.2017 (ISBnews) - Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) wszczął z urzędu wobec Kopeksu, jako następcy prawnego Fabryki Maszyn i Urządzeń "Tagor", postępowanie administracyjne w sprawie wymierzenia kary pieniężnej, w związku z powzięciem podejrzenia o naruszeniu przez

Spółka zal. PBKM ma wyrok sądu uchylający decyzję o zapłatę zaległych odsetek 

złożenia apelacji (jednakże przedmiotem apelacji może być jedynie ewentualne naruszenie przez sąd administracyjny przepisów procedury sądowo-administracyjnej), podano także. PBKM podało, że po zapoznaniu się z uzasadnieniem wyroku nie wyklucza złożenia przez zarząd Krio korekt złożonych deklaracji

CEZ wnioskuje o wznowienie post. ws. licencji na reaktor 1 elektrowni Dukovany

powodu kontroli dokumentacji dotyczącej połączeń spawanych. "Dzisiaj do PUBJ złożono zaktualizowaną dokumentację certyfikatu stanu przygotowania jednostki, która zawiera także rezultaty kontroli. Jednocześnie złożono wniosek o kontynuację postępowania administracyjnego w sprawie licencji

Ciech: Organ skarbowy podtrzymał decyzję dot. zaległości podatkowej za 2012 r.

zwłokę, które na dzień publikacji raportu wynoszą 24,6 mln zł, podała spółka. "Zarząd Ciech informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał decyzję Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowy w Krakowie z 3 kwietnia 2019 r. Organ II instancji, w następstwie odwołania złożonego przez spółkę, utrzymał

PERN: Specustawa przyspieszy budowę strategicznej infrastruktury naftowej

na lata 2018-2022, spółka realizuje złożony i ambitny program rozbudowy infrastruktury magazynowej i przesyłowej. Zwiększamy nasze możliwości w obszarze ropy i paliw, bo tego oczekuje rynek, ale także nasi klienci. Uchwalona ustawa dotycząca inwestycji w sektorze naftowym usprawni nasze działania

Stan epidemii a postępowania sądowe

bieg terminów procesowych (ustawowych i sądowych) m.in. w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych i administracyjnych. Bieg terminów, które zaczęły biec przed 31 marca 2020 r., został zawieszony.  – Po odwołaniu stanu epidemii zawieszone terminy będą biegły w

Szacunkowy wynik netto Altus TFI wyniósł 6,42 mln zł w I półr. 2019

Finansowego. Z uwagi na to, iż emitent złożył odwołanie od decyzji administracyjnej do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy kara finansowa w wysokości 2,5 mln zł będzie obciążała wynik finansowy w postaci rezerwy, zaznaczono także. "Powyższe informacje o danych finansowych emitenta

Luxshare złożył do UOKiK wniosek ws. nabycia części mienia spółek TRW w Polsce

Warszawa, 11.09.2017 (ISBnews) - Luxshare Limited złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie nabycia części mienia przedsiębiorstwa spółek TRW Polska sp. z o.o. i TRW Steering Systems Poland sp. z o.o. podał Urząd. Wniosek wpłynął 8 września, sprawa jest w toku